Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forklaring til sælgeroplysninger. 0Generelle oplysninger"

Transkript

1 Forklaring til sælgeroplysninger Der gøres opmærksom på, at alle spørgsmål skal besvares, også selv om du finder dem irrelevante for din ejendom - i givet fald bedes du afkrydse i NEJ. Til alle spørgsmål har du muligheden for at svare Ja, Nej eller Ved ikke, men kun ét kryds ud for hvert spørgsmål! 0Generelle oplysninger 0.1 Hvor mange år har du boet på ejendommen? Oplysningen ønskes, fordi der må forventes større viden om ejendommen jo længere tid man har beboet den - hvorimod der ved kortere ejertid kan være forhold, som man ikke er vidende om. 0.2 Er der eller har der været tvister, retssager eller syns- og skønssager vedrørende fejl og mangler ved ejendommen? Dette gælder uanset grunden til og resultatet af sagerne. Husk også at skrive, hvis der har været hegnssynssager. 0.3 Er der tidligere udarbejdet tilstandsrapport for ejendommen? I bekræftende oplyses lb.nr., HE.nr. samt dato. Den bygningssagkyndige skal have mulighed for at læse en evt. tidligere tilstandsrapport. Hvis ikke du selv eller din ejendomsmægler er i besiddelse af rapporten, vil vi fremskaffe den fra Sekretariatet for Huseftersyn. 0.4 Er der foretaget tilbygninger eller ombygninger i din ejertid? Tilbygning/ombygning kan f.eks. være tilbygning til oprindeligt hus, indretning af loftrum, isættelse af større eller mindre vinduer, nye vinduer, nye døre, afblænding af døre og vinduer, hulmursisolering, opsætning/nedtagning af skillevægge, sænkninger af lofter, udgravninger af krybekælder eller kælder, opsætning af udestue, carport, garage m.v. - uanset om der er søgt tilladelse til dette eller ej. Har du fået udført nogen af disse arbejder afkrydses i JA og skriv en forklaring. 0.5 Er bygninger eller dele af bygninger udført som selvbyg eller medbyg? Har du som sælger haft huset fra nyt og har været selvbygger, ønskes dette oplyst. Hvis du har været medbygger på dele af huset eller har bygget til/om, ønskes dette oplyst. Samtidig vil det være en god idé under bemærkninger at præcisere i hvilket omfang. 0.6 Er der problemer med opstigende kloakvand eller tilstoppede kloakker? Man ønsker at vide, om der f.eks. ved stærke regnskyl stiger vand op gennem gulvafløb, eller om der ved f.eks. udskylning fra toiletter og/eller vaskemaskine trænger vand op gennem gulvafløb. Selvom det kun er sket én gang, skal det alligevel markeres. Det ønskes ligeledes oplyst, om der er problemer med tilstoppede kloakker. I bekræftende fald afkrydses i JA og skriv en forklaring. 0.7 Er grunden periodevis oversvømmet? Står der f.eks. større vandpytter på grunden eller i indkørslen efter regnvejr - eller ligger grunden i risikoområder for oversvømmelser.

2 1Fundamenter/sokler 1.1 Er huset piloteret eller ekstrafunderet? Pilotering er pælefundering pga. blød bund. Ekstrafundering er såfremt der er udført fundering, udover hvad der er gængs ved normal bæredygtighed. 1.2 Er huset efterfunderet? Efterfunderinger er efterstøbninger under sokler p. g. a. sætningsrevner, eller fordi en kælder/krybekælder er udgravet. 1.3 Er der sætningsskader, som er udbedret? Sætningsskader er større revner i fundamenter, facader, gavle, inder- og skillevægge og gulve. 1.4 Er der udført reparationer på udvendige trapper? Er der foretaget reparationer efter skader på trapper, skal du skrive hvor. 2Kælder / krybekælder / ventileret hulrum 2.1 Er der kælder? 2.2 Er der krybekælder/ventileret hulrum? 2.3 Er der adgang til krybekælder? Såfremt der er en lem og der er tilstrækkelig plads (frihøjde), er der adgang til krybekælder - også selv om der er placeret et møbel oven på lemmen. 2.4 Har der været lukket for ventilationshuller i krybekælderen/ventileret hulrum? Har du sat pap, isolering eller andet foran ventilationshuller eller direkte lukket dem - f. eks. i forbindelse med tilbygning. Har du ændret en krybekælder til et støbt gulv og i den forbindelse efterstøbt-/muret ventilationshuller, skal du skrive hvordan og hvornår. 2.5 Har der været trængt vand gennem kælderydervægge eller op gennem gulvet (ikke gulvafløb)? Man ønsker at vide, om der f. eks. ved stærke regnskyl efterfølgende bliver fugtigt eller direkte vådt på ydervægge og gulv. Selvom det kun er sket én gang, skal det alligevel oplyses. Også selv om forholdet er udbedret ved hjælp af nye afløb, omfangsdræn m.v. Skriv venligst hvor og hvornår det i givet fald er foregået. 2.6 Har der været konstateret fugtproblemer i kælderen/krybekælderen/ventilerede hulrum? Man ønsker at vide, om der har været konstateret fugt-/vandproblemer eller om der på anden måde er blevet fugtigt eller direkte vådt i kælderen. Selv om det kun er sket én gang, skal det oplyses, også selv om forholdet er udbedret f.eks. ved omfangsdræn, drænplader eller andet. 2.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Har du udskiftet bygningsdele eller på anden måde udført reparationer i kælder/krybekælder/ventilerede hulrum pga. fugt, råd, svampe- eller insektskader, bedes du anføre hvor.

3 2.8 Er der kloakpumpe? Hvis din ejendom er beliggende med afløb dybere end de offentlige afløbsledninger, har du muligvis en kloakpumpe, der pumper dit spildevand op i de offentlige kloakker. 2.9 Er der dræn langs husets fundament? Dette fremgår evt. af husets tegningsmateriale Er der grundvandspumpe? Grundvandspumper sænker kunstigt grundvandsspejlet i og evt. omkring ejendommen. 3Yder- og indervægge/skillevægge 3.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? Har du udskiftet bygningsdele p.g.a. råd/svamp? Har du efterfuget efter murbier? Har der været sprunget et rør, en radiator eller en termostatventil, der har medført reparationsarbejde? Så skal du skrive en forklaring om, hvad der er sket og hvor. 3.2 Er der revner, som er dækket af møbler? Har du kendskab til revner i vægge, f.eks. ved elementsamlinger eller andet, skal du skrive hvor. 3.3 Er der fugtpletter eller mug, som er dækket af møbler? Har du kendskab til fugt, mug eller skimmel på vægge, f.eks i hjørner, bag gardiner eller møbler? Skriv da hvor. 4Vinduer og døre 4.1 Er der punkterede termoruder (dugruder)? Ved du eller har du mistanke om evt. ruder, der kan være punkterede, skal du afkrydse i JA og angive hvilke der kan være tale om. Punkterede ruder kan bl.a. identificeres ved dug mellem ruderne, mathed, salt-udfældninger. Du bedes også forklare den bygningssagkyndige hvilke, således han måske kan af- eller bekræfte din mistanke. At ruder er helt nye er ingen garanti for, at de ikke er punkterede. Ej heller, at de har siddet i huset i 30 år. Husk også evt. ovenlyskupler, indmurede glassten og blyglasruder. 4.2 Har der været foretaget reparationer af fugt-, råd- og svampe- eller insektskader? Har du udskiftet dele af vinduer/døre eller på anden måde udført reparationer/udskiftninger på grund af fugt, råd, svampe- eller insektskader, skal du skrive en forklaring. 4.3 Fungerer alle vinduer? Er der vinduer som binder, således at de ikke kan åbne? Mangler der f.eks. håndtag, greb eller sikringsbeslag, skal du skrive hvor og afkrydse i NEJ. Dette gælder uanset i hvilken bygning vinduerne sidder.

4 4.4 Fungerer alle døre? Er der døre som binder, således at de ikke kan åbne? Mangler der f.eks. håndtag, dørgreb eller sikringsbeslag, skal du skrive hvor og afkrydse i NEJ. Dette gælder uanset i hvilken bygning dørene sidder. 5Lofter/etageadskillelser 5.1 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Har du udskiftet bygningsdele eller på anden måde udført reparationer i lofter/etageadskillelser pga. fugt, råd, svampe- eller insektskader, skal du beskrive, hvad der er sket samt hvor reparationen er foretaget. 6Gulve 6.1 Er der skader ved de gulve, som er tildækket med tæpper eller møbler? Fejl og mangler kan være skjolder, større ridser, farveforskelle, manglende brædder eller brædder, der er repareret efter skader eller sammenlægning af værelser. Har du udskiftet belægningen i din ejertid, bør du være bekendt med gulvets tilstand. Du bedes anføre, hvor eventuelle skader er. 6.2 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Har du udskiftet bygningsdele eller på anden måde udført reparationer af gulve pga. fugt, råd, svampe- eller insektskader, bedes du skrive hvor. 7Indvendige trapper 7.1 Har der været skader ved trapper? Er der foretaget reparationer efter skader på trapper inde i huset, skal du skrive hvor og hvilke. 8Tage 8.1 Har taget været utæt? Er der kommet vand, sne eller fygesne ind på loftet. Har der været en stormskade? Har du fået nyt tag på, fordi det gamle var utæt, skal du skrive hvor - også selv om forholdene er udbedret. 8.2 Er, eller har der været skader ved skotrender eller inddækninger? Er der tegn på utætheder f.eks. misfarvet/opfugtet træ eller vandindtrængen, skal du skrive hvor.

5 8.3 Har der været skader ved skorsten (f.eks. løbesod)? Er der eller har der været afskalninger, løbesod, revner eller anden form for defekter ved skorsten, skal du skrive hvilke. 8.4 Er der utætte tagrender eller nedløb? Er der utætheder (huller/revner) i tagrender og nedløb, skal du skrive hvor der er utætheder. 8.5 Er der adgang til skunkrum? Såfremt der er én elle flere lemme, er der adgang, også selv om der er placeret møbler foran. Hvis der kun er delvis adgang til skunke, skal du skrive, hvilke der er adgang til. 8.6 Er der adgang til tagrum? Såfremt der er adgang, skal du skrive hvor. 8.7 Har der været foretaget reparationer efter fugt-, råd-, svampe- eller insektskader? Har du udskiftet bygningsdele i tag eller på anden måde udført reparationer/udbedringer på grund af fugt, råd, svampe- eller insektskader, skal du skrive hvor det er sket. 9Vådrum (badeværelse, toilet, bryggers) 9.1 Er der problemer med afløb? Problemer med afløb kan f.eks. være manglende aftræk fra afløb, manglende fald mod afløb eller tilstopning af toiletter/vaske. Skriv en forklaring. 10VVS-installationer 10.1 Fyldes der vand på varmeanlægget mere end én gang årligt? Hvis du eller din servicemontør fylder vand på anlægget mere end én gang om året, skal det markeres. Hvis du ikke ved det, fordi det er din servicemontør, der gør det, bedes du venligst finde ud af det, før du udfylder dette punkt Er dele af VVS-installationerne udført af personer uden autorisation? Dette gælder uanset om du selv har lavet noget, eller din nabo, der evt. er smed, har udført noget. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er udført uautoriseret arbejde, så er det dit ansvar, hvis du ikke har gjort opmærksom på forholdet. En evt. markering fritager dig dog ikke for et evt. ansvar overfor lovgivningen, men kun i forholdet til en evt. køber Er der udført reparationer efter rørskader (vandskader)? Reparation efter rørskader kan være pga. frostsprængte eller frosne vandrør, utætte samlinger/ventiler, tærede/utætte vandrør f.eks i gulve, loft eller bryggers. Skriv en forklaring uanset om forholdet er udbedret og der ikke efterfølgende har været problemer.

6 11El-installationer 11.1 Er dele af el-installationerne udført af personer uden autorisation? Dette gælder uanset om du selv har lavet noget, eller din nabo, der evt. er elektriker, har udført noget. Hvis det efterfølgende viser sig, at der er udført uautoriseret arbejde, så er det dit problem, hvis du ikke har gjort opmærksom på forholdet. En evt. markering fritager dig dog ikke for et evt. ansvar overfor lovgivningen, men kun i forholdet til en evt. køber. 12Sælgers øvrige bemærkninger vedrørende fejl og mangler Her kan der i princippet skrives alle øvrige fejl og mangler, men også oplysninger, som kan have betydning for køber. Nogle eksempler gives her: Der har i år xx været rotter i kloakken, som efterfølgende er blevet skiftet. Der har enkelte gange været en mår på loftet, men efter beskæring af træer og tætning af huller, har vi ikke bemærket noget. Her kan du ligeledes skrive, hvis du ikke er i stand til at give fyldestgørende besvarelser på sælgeroplysninger, f.eks. kun har boet i huset i kort tid eller måske slet ikke, eller fordi du er blevet ene og din ægtefælle stod for alt med huset. Køber kan så vurdere, om de ønsker nærmere undersøgelser eller forklaring for at bedømme standarden på ejendommen. HUSK Det er din pligt og dit ansvar, at sælgeroplysningerne er korrekt udfyldte. Den byggesagkyndige kan ikke udfylde siderne, da det alene er dig, som er ansvarlig for oplysningernes rigtighed. Den byggesagkyndige vil dog gerne være behjælpelig med udfyldelse af skemaerne. HUSK underskrift på sidste side.

Adresse: Internt sagsnummer:

Adresse: Internt sagsnummer: Sælgeroplysningsskema vedrørende ejendommen beliggende: Adresse: Internt sagsnummer: Postnummer: By: Sælgers oplysninger om ejendommen Til sælger: Dine svar i spørgeskemaet giver den bygningssagkyndige

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen Tilstandsrapport for ejendommen Adresse Postnr. By Dato - - HE nr. 143 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr. - - Matr. nr./ejerlav Besøg www.hesyn.dk Folder om huseftersyn Har du behov for yderligere information

Læs mere

Orientering til sælger Tilstandsrapport

Orientering til sælger Tilstandsrapport Orientering til sælger Tilstandsrapport Du har bedt factum2 om at udføre tilstandsrapport på din ejendom. Formålet med at lade en tilstandsrapport udføre er at frigøre dig fra ansvaret for skjulte skader

Læs mere

Orientering til sælger om tilstandsrapport

Orientering til sælger om tilstandsrapport Orientering til sælger om tilstandsrapport Der er indgået aftale med Arkitekthuset Vodskov A/S om udarbejdelse af tilstandsrapport. Formålet med at få udarbejdet en tilstandsrapport er at frigøre sælger

Læs mere

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx.

Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Der gøres opmærksom på, at sælgeroplysningsskemaet er ændret pr xx.xx.xxxx. Forsikring & Pensions konkrete forslag til ændringer af eller udformning af teksten er skrevet med rødt i nedenstående. Side

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 17-10-2007. Lb. nr. H-07-00403-0006. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Vagn A Grønnow Adresse Norgesvej 60 Postnr. 4700 Dato 17-04-2007 By Næstved Udløbsdato 17-10-2007 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-18278 Matrikel/Ejerlav: 5EÆ Åderup, Næstved Jorder Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen. By Kastrup. Udløbsdato 23-08-2010. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Lars & Rikke Holm Petersen dresse Grejsdalvej 9 Postnr. 2770 Dato 23-02-2010 By Kastrup Udløbsdato 23-08-2010 Kommunenr./Ejendomsnr. 185-31144 Matrikel/Ejerlav: 10DV Tårnby By, Tårnby

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Slagelse. Udløbsdato 07-10-2011. Lb. nr. H-11-02588-0074. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Arne Sørensen Adresse Joachimsvej 6 Postnr. 4200 Dato 07-04-2011 By Slagelse Udløbsdato 07-10-2011 Kommunenr./Ejendomsnr. 330-30829 Matrikel/Ejerlav: 1BU Slots Bjergby By, Slots

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Haarby. Udløbsdato 10-09-2009. Lb. nr. H-09-01425-0030. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Gunnar ndersson dresse Ørbækvej 10 Postnr. 5683 Dato 10-03-2009 y Haarby Udløbsdato 10-09-2009 Kommunenr./Ejendomsnr. 420-10280 Matrikel/Ejerlav: 6 L Snave y, Dreslette Internt

Læs mere

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA

BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICIA TILSTNDSRPPORT BOGVÆNGET 5, ØSTERBY 7000 FREDERICI for ejendommen Sælger: Helene Hørlück og nders Lund Jessen dresse Bogvænget 5, Østerby Postnr. 7000 Dato 24-02-2012 By Fredericia Udløbsdato 24-08-2012

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz. By Gudme. Udløbsdato 20-04-2012. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Rikke Winther & Thomas Vig Kuntz dresse Hesselagervej 5 Postnr. 5884 Dato 20-10-2011 By Gudme Udløbsdato 20-04-2012 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-202693 Matrikel/Ejerlav: 33X Gudme

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Valby. Udløbsdato 02-08-2011. Lb. nr. H-11-02404-0025. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Helle Fulgsang dresse Maribovej 4 Postnr. 2500 Dato 02-02-2011 By Valby Udløbsdato 02-08-2011 H-11-0-0025 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-366863 Matrikel/Ejerlav: 628 Vigerslev, København

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Vejby. Udløbsdato 09-01-2008. Lb. nr. H-07-01440-0327. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Sigurd Høy dresse Tjørne-Åsen 20 Postnr. 3210 Dato 09-07-2007 By Vejby Udløbsdato 09-01-2008 H-07-0-0327 Kommunenr./Ejendomsnr. 270-11701 Matrikel/Ejerlav: 9B Hesselbjerg By, Blistrup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso. By Fredensborg. Udløbsdato 02-07-2014 for ejendommen Sælger: Malene Rømer Jørgensen & Peter Dam-Johnso dresse Kongevejen 94 Postnr. 3480 Dato 02-01-2014 y Fredensborg Udløbsdato 02-07-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 210-2372 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Odense SV. Udløbsdato 18-07-2013. Lb. nr. H-13-02700-0022. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Mie Cecilie Ottesen dresse Sanderumvej 180 Postnr. 5250 Dato 18-01-2013 By Odense SV Udløbsdato 18-07-2013 Kommunenr./Ejendomsnr. 461-340768 Matrikel/Ejerlav: 27M Sanderum By, Sanderum

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skårup Fyn. Udløbsdato 14-08-2014. Lb. nr. H-14-00006-0037. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Svendborg Kommune dresse P Wedels Vej 2 Postnr. 5881 Dato 14-02-2014 y Skårup Fyn Udløbsdato 14-08-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-73287 Matrikel/Ejerlav: 15E Skårup y, Skårup Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg. By Vanløse. Udløbsdato 10-02-2016. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Ellen & Flemming Hertz Bilberg Adresse Nordbyvej 18 Postnr. 2720 Dato 10-08-2015 By Vanløse Udløbsdato 10-02-2016 H-15-0-0194 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-393429 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007. HE nr. Lb. nr. 124 H-06-00124-0054 Tilstandsrapport for ejendommen Sælger: oet efter? v/ Klaus Kristensen dresse jerregårds akke 20 Postnr. y 7884 Fur Dato Udløbsdato 07-07-2006 07-01-2007 HE nr. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 783-45311

Læs mere

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn

Huseftersyn. Vigtige oplysninger om huseftersyn for ejendommen Sælger: jarne Roed-Petersen og Jytte Roed-Petersen dresse Hvidegårdsparken 55 Postnr. 2800 Dato 08-06-2015 y Kgs. Lyngby Udløbsdato 08-12-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 173-69138 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Løkken. Udløbsdato 20-08-2014. Lb. nr. H-14-00911-0019. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Villy Peter Brødsgaard dresse Hyldevej 3 Postnr. 9480 Dato 20-02-2014 By Løkken Udløbsdato 20-08-2014 H-14-00-0019 Kommunenr./Ejendomsnr. 860-27444 Matrikel/Ejerlav: 6L Lyngby By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Suldrup. Udløbsdato 07-11-2015. Lb. nr. H-15-02660-0020. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: nita Bach Borup dresse arestrupvej 37 Postnr. 9541 Dato 07-05-2015 By Suldrup Udløbsdato 07-11-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 840-5675 Matrikel/Ejerlav: 1R Foldager By, arestrup Internt

Læs mere

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR-OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR-OG KLGENÆVNET FOR 8ESKIKKEDE BYGNINGSSGKYNDIGE L nssagkyndig Dato: J. nr.: fgørelse teknisk revision af tilstandsrapporten Det er nævnets vurdering, at der i tilstandsrapporten er afvigelser

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten. By Kjellerup. Udløbsdato 24-10-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Energinet.dk v/lis Kasten dresse Højtoftevej 2 Postnr. 8620 Dato 24-04-2015 By Kjellerup Udløbsdato 24-10-2015 H-15-0-0097 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-26374 Matrikel/Ejerlav: 1B strup

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Silkeborg. Udløbsdato 25-12-2014. Lb. nr. H-14-02364-0131. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Silkeborg Kommune dresse Valdemarsgade 2 Postnr. 8600 Dato 25-06-2014 By Silkeborg Udløbsdato 25-12-2014 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-16161 Matrikel/Ejerlav: 120bl Silkeborg Markjorder

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Boet efter John Josef Kønig. By Svendborg. Udløbsdato 30-09-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Boet efter John Josef Kønig dresse Birke lle 3 Postnr. 5700 Dato 31-03-2015 By Svendborg Udløbsdato 30-09-2015 H-15-0-0014 Kommunenr./Ejendomsnr. 479-5818 Matrikel/Ejerlav: 31D Thurø

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Vila,1fam. NORDRESTRANDVEJ17,3150HELLEBÆK KLASSISKVILLAMEDUDSIGTOVERSUNDET.

Vila,1fam. NORDRESTRANDVEJ17,3150HELLEBÆK KLASSISKVILLAMEDUDSIGTOVERSUNDET. VIGTIGINFORMTION Dergøresopmærksom påatenkøbsaftale,hvisdennealene erunderskrevetafkøber,erettilbudtilsælger,ogatsælger ikkeerforpligtettilataccepteretilbuddet,helerikkeselvom detmåteværeioverensstemmelsemedudbudsvilkårene.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Næstved. Udløbsdato 21-05-2014. Lb. nr. H-13-02404-0300. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Birgit & Finn Rygaard Adresse Plantevej 33 Postnr. 4700 Dato 21-11-2013 By Næstved Udløbsdato 21-05-2014 H-13-0-0300 Kommunenr./Ejendomsnr. 370-27589 Matrikel/Ejerlav: 2GB Appenæs

Læs mere