Friis opstår på ruinerne af Magasin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friis opstår på ruinerne af Magasin"

Transkript

1 Februar årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side 14 Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 30. marts. Næste nummer udkommer den 24 april. Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 30. marts. Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 16 Side 19 Side 21 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Formænd er der altid brug for Flere nye på vej ind i DFF Medhold i sagen mod Lederne Doka på vej ind på byggepladserne Friis opstår på ruinerne af Magasin Indkaldelse til årsmøde Fra hovedkontoret En udlært struktør kan en masse Side 22 En superbred uddannelse ERFAREN BETONFORMAND TIL ARKIL BRO & BETON PÅ SJÆLLAND Arkil A/S Bro & Beton udvider aktiviteterne på Sjælland, hvorfor vi snarest muligt søger en dygtig og erfaren betonformand. Bro & Beton er en del af specialsektionens entreprenøraktiviteter i Arkil A/S Anlæg og beskæftiger sig med alle former for anlægsbetonarbejder og er specialister i nybygning og renovering af betonanlæg som f.eks. broer, rensningsanlæg, svømmehaller, parkeringsanlæg, glidestøbninger mm. I øvrigt udføres alle typer for anlægsarbejder indeholdende betonkonstruktioner i fag-, hoved- og totalentrepriser eller som partnering. Arbejdsområdet vil primært være den daglige ledelse af vores arbejdspladser, herunder især planlægning, koordinering og prioritering af de daglige arbejdsopgaver, sikkerheds- og kvalitetsarbejde samt personaleledelse af betonsjak. Vi forventer, at du har flere års erfaring med anlægsbeton. Det er vigtigt, at du har: Udprægede samarbejdsevner med en bred vifte af kontaktpersoner på mange niveauer. Talent for planlægning og prioritering. Et godt overblik, selvom hverdagen er hektisk. Et godt og positivt humør og masser af gå på mod. En motiverende, åben og situationsbestemt ledelsesstil. Ansættelsesvilkår Du ansættes som månedslønnet funktionær, hvor lønnen efter aftale fastsættes i forhold til dine kvalifikationer. Du vil få stillet bil til rådighed i det daglige arbejde. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til Arkil A/S, Åstrupvej 19, 6100 Haderslev eller på mail til ansøgningen mærkes: 09/03. Ansøgningsfrist fredag den 20. marts Arkil A/S er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca medarbejde re og har en omsætning på ca. 2,4 mia. kr. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviteterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige. Læs mere om koncernen på Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sektionschef Erik Berg Madsen, tlf eller på mail: Arkil A/S Geminivej Greve Tel

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Årsmøderne 2009 Leder Så kom vi i gang med årsmøderne. Der er en udmærket deltagelse til de første årsmøder, og spørgelysten er til stede. Der bliver især spurgt til sagen, der kører i Datatilsynet vedr. Ledernes A-kasse. Men vi afventer stadig en afgørelse. Vi håber selvfølgelig, at der bliver bakket op om afdelingernes årsmøder. Medlemmerne kan se annoncerne i dette blad eller på vores hjemmeside. Vi skal nu til at udsende statistik kortet. Bemærk at der som noget nyt er påført et login i det tilsendte materiale, som skal benyttes fremover af vores medlemmer for at kunne hente bestemte informationer fra hjemmesiden. Husk det er vigtigt at indsende statistik kortet med de nødvendige oplysninger. Kun på denne måde får vores medlemmer det optimale ud af lønstatistikken. Det er vigtigt, at vores medlemmer husker at give os information om ændringer i deres ansættelsesforhold. Ligeledes skal medlemmer orientere foreningen, hvis man overgår til efterløn eller pension for på den måde at betale det rette kontingent til Dansk Formands Forening. Men vi kan konstatere, at det efter flere års opgang i beskæftigelsen, nu er blevet hverdag igen. Det ses tydeligt, at finanskrisen har betydet, at mange mindre firmaer har fået det svært. Vi har derfor i øjeblikket flere sager der kører i Lønmodtagernes Garantifond. Vi har desværre også modtaget opsigelser fra nogle medlemmer, men vi kan se, at de fleste medlemmer har nyt job med det samme. Heldigvis er ledigheden stadig meget lav hos os, og ved årsskiftet var ledigheden i IAK på 1,2 pct eller omsat i tal 852 personer. Heraf var der kun ganske få medlemmer i Dansk Formands Forening. Tilgangen af nye medlemmer er eskaleret igen. Det kan nu konstateres, at da vi satte en ny hvervekampagne i gang, har vi fået en del nye medlemmer, og flere melder sig ind i Dansk Formands Forening. Bemærk der er kommet nye regler for gulplade biler. Målet med de nye regler er at ensrette skatte og momsreglerne og samtidig lempe 60 dages reglen. De nye regler er trådt i kraft fra den 1. januar Få mere info på Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Fredag den 5. december 2008 på Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 01. Forhandlingsprotokollen 02. Orientering vedrørende verserende sager 03. Opsigelse 04. Overenskomstforhandlingerne 05. KTO 06. FR 07. Lederne 08. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 11. Øvrige forhold 12. Eventuelt Ad. 01 To indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 24. oktober 2008, tingene er rettet og referatet er godkendt, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. Ad. 02 Vi har en del konkurssager i øjeblikket. De kører, som de skal, igennem Lønmodtagernes Garantifond. Et medlem er opsagt to måneder før kontraktens udløb. Sagen overgivet til Maskinmestrenes Forening. Der er forskellig fortolkning af funktionærloven på Grønland, som vi er nødt til at forholde os til. Forlig i sagen om at medlemmet får en månedsløn mere, og der er gjort krav på feriepengene. Et medlem er blevet fyret i en kommune. Vi har nu skrevet et brev til kommunen, som skal bevise, at det ikke var en politisk fyring. Vi har nu fået et program, og vi holdte vores første seminar for tillidsmænd i Dansk Formands Forening. Der var stor tilfredshed med initiativet. Vi har kontakt vedrørende VEUgodtgørelse i gang men afventer svar. Der er holdt tre medlemsmøder i Nordjyllands Afdeling med emnerne: Orientering om de nye vedtægter, Vision 2010, medlemsformand og vores 4 nye A-kasse. Landsformanden gav referat fra Ajour Afdelingsformanden i en afdeling har deltaget i møde med et medlem, som var indkaldt til tjenstlig samtale i kommunen. Der var flere klager over medlemmet fra borgere. Problemet er medlemmets temperament. Der blevet lavet et notat fra mødet, og man mødes igen om tre måneder. Afdelingsformanden fortalte om to andre formænd, som var gået ned på grund af stress. En anden afdelingsformand fortalte om en bonusordning i en kommune, som man kun kan komme i betragtning til, hvis man har været ansat et år. Ad. 03 Medlemmet som blev fritstillet fra virksomheden Østervang I/S. Man kunne ikke blive enige, og sagen blev overdraget til vores advokat. Østervang I/S mødte ikke op til telefonmøde. Sagen er nu afgjort i retten. Konkursbegæring er sendt til skifteretten i Roskilde. Ad. 04 Arbejdstidsaftalen er på plads. Fællesaftalen er på plads. Bestyrelsen fik udleveret udkast til driftslederoverenskomsten. Dansk Formands Forening vil prøve at få lavet et møde med Dansk Byggeri vedrørende senioraftalen. Ad. 05 Vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Vejledningen findes på den kan ikke bestilles i en trykt udgave Ad. 06 Næste møde i FR er 15. december 2008 hos TDC lederforening. Ad. 07 Der er ikke noget nyt fra Direktoratet eller fra Datatilsynet (5/ ). Ad. 08 Budget 2008 til og med november blev gennemgået. Fremover vil bestyrelsen tage nogle stikprøver af regnskabsbilagene. Ad. 09 Arbejdet med målsætninger m.m. blev gennemgået.

5 Bestyrelsesmøde Ad. 10 Oplæg til en overenskomst fra HK som vedrører personalet på kontoret. Der er ikke sket noget siden. Den nye platform til hjemmesiden er lavet og bliver flyttet over, når den er klar i det nye år. Document1.qxd :42 Side 1 Ad. 11 Ledelse i Praksis på Odder Park Hotel i januar. Ad. 12 Der blev fremlagt nye skrivemapper og skjorter med tryk. Næste møder for bestyrelsen: Fredag den 30. januar Landsmøde lørdag den 24. oktober Grundlagt i Danmark i 1947 og nu repræsenteret i hele verden medarbejdere, årsomsætning ca. 3,8 mia. kr., heraf 40 % i udlandet - Én af Danmarks førende entreprenørvirksomheder med specialer inden for vandbygningsarbejder, rørledninger, pælefundering samt No-Dig - Aarsleff har mere end 25 års erfaring med strømpeforing af afløbsledninger Hovedkontor Lokesvej Åbyhøj Denmark Tel Fax Kontor Øst Industriholmen Hvidovre Denmark Tel Fax

6 Formænd er der altid brug for Formænd er der altid brug for Ole Nielsen (tv) blev ved aftenfesten hyldet for 40 års medlemskab af Dansk Formands Forening. I midten landsformand Kim Bøje Madsen og til højre afdelingsformand Keld Klausen Dahl. Afdelingsformand Keld Klausen Dahl afl ægger sin beretning. Blandt tilhørerne var bl.a. fra venstre vice-landsformand Lars Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen. Generalforsamlingen i Syd- og Vestsjællands afdeling er traditionelt en af dem, der er pænt besøgt. - Der er ikke længere så travlt i byggeriet, og flere og flere af vore medlemmer står uden arbejde. Men vi skal hele tiden være klar til at komme på banen igen. Formænd er der altid brug for i det danske erhvervsliv, så det gælder om at holde modet oppe. Sådan sagde afdelingsformand Keld Klausen Dahl i sin beretning på årsmødet i Syd- og Vestsjællands Afdeling. - Men spørgsmålet kan være: Er vi organiseret det rigtige sted? Jo det er vi, som står i Dansk Formands Forening, tilføjede han. Keld Klausen Dahl fortalte videre, at der havde været meget travlt op mod sidste års kongres, hvor mange forandringer skulle på plads. Kongressen valgte en landsbestyrelse, og medlemmerne overgik fra Ledernes A-kasse til IAK. God slutning - Det var efter min mening en god slutning på mange problemer, sagde afdelingsformanden, der i øvrigt kunne berette om en sørgelig udvikling i medlemstallet. - Vort medlemstal er desværre gået ned. Nogle er døde, nogle pensionister melder sig ud, men der er også en del, der bliver overflyttet til andre forbund. I 2008 havde vi 299 medlemmer i Syd- og Vestsjællands afdeling. I år er dette tal faldet til 234, kunne formanden med beklagelse notere. Afdelingen forsøger ellers med stor flid at arrangere aktiviteter for medlemmerne og deres ægtefæller. Således har der været en god og interessant tur til Ørestaden. Arrangementer - Jeg synes, det er for dårligt, at der kommer så få til vore arrangementer. Det er en glimrende mulighed for at være sammen med kolleger og til at snakke med andre, end man mødes med til daglig, og bestyrelsen vil stadig forsøge at stable nye arrangementer på benene, understregede Keld Klausen Dahl. På generalforsamlingen kunne formanden endvidere oplyse, at bestyrelsen har besluttet at yde et tilskud på 7000 kr. til ældreklubbens mange aktiviteter. 6

7 Flere nye på vej ind Flere nye på vej ind i DFF Mens medlemstallet i Dansk Formands Forening rent faktisk steg med ét medlem fra 2007 til 2008, så er udviklingen gået den stik modsatte vej fra 2008 til årsskiftet Medlemstallet er faldet drastisk fra 2166 til 1847, og her er Ledernes voldsomme og usaglige kampagne for at lokke medlemmerne den helt store synder. Landsformand Kim Bøje Madsen kunne notere, at foreningen i 2008 kun har fået 93 nye medlemmer mod 118 i Til gengæld ved jeg, at der ligger ca. 50 indmeldinger fra medlemmer, der er på vej ind i foreningen. Men det er nødvendigt, vi gør endnu mere for at få flere ind i DFF, fastslog Kim Bøje Madsen. Ambassadører - Det er her, I alle skal agere ambassadører for DFF, så vi kan blive flere medlemmer. Der findes ikke nogen, der er bedre end jer, så derfor må I op og gøre jeres kolleger opmærksom på vores fagforening. I skal alle agere som ambassadører for Dansk Formands Forening. Ingen er bedre til det, end jer, påpegede Kim Bøje Madsen på årsmødet i Syd- og Vestsjællands afdeling. - At det nytter, det så vi ved et af medlemsmøderne i Nordjyllands afdeling. Der viste det sig, at der i bare ét firma går fem-seks formænd og kloakmestre, der ikke var medlem i DFF. Så der blev hurtigt etableret en kontakt, og nu er flere af dem kommet i Dansk Formands Forening. Her har den nye ordning med et halvt års fri kontingent til det medlem, der skaffer nye i vores forening, uden tvivl været en god motivationsfaktor, mente landsformanden. SKAB KONTAKT PÅ BYGGE PLADSERNE Få din annonce med i bladet Ring i dag på telefon Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Telefon

8 Kongres på Klarskovgaard vedtog et nyt regelsæt for Dansk Formands Forfening. Tam men positiv kongres - Det var en lidt tam kongres vi havde i Men en ting var dog positivt, nemlig at vi fik et sæt helt nye vedtægter, sagde landsformand Kim Bøje Madsen videre i sin beretning. - Det var med en vis bekymring fra min side, at de nye vedtægter blev lagt frem for kongressen til afstemning, men jeg må konstatere, at opbakningen igen var flot. Tak for det. - Nu er landet delt op i de regioner, der er fastlagt i forvejen af regeringen, og der er i hver region, på tværs af de enkelte afdelinger, som vi beholder, blevet valgt en regionsformand, som så er direkte valgt til bestyrelsen i det nye DFF. Dermed er indflydelsen sikret i afdelingerne, via den siddende bestyrelse. Landsrådsmøde - Der er lagt op til, at der skal holdes et årligt landsrådsmøde. Jeg er netop nu ved at tilrettelægge Landsrådsmødet. - Vi venter os meget af det nye, som stiller større krav til bestyrelserne og ledelsen i DFF, og jeg er selvfølgelig spændt på, hvad der kommer ud af bestræbelserne hen over en periode. Ikke alle afdelinger har fået de nye forhold til at fungere endnu. Men vi vil i bestyrelsen følge tingene ret tæt, og agere derefter, lovede Kim Bøje Madsen. Medhold i sagen mod Lederne Da de delegerede på kongressen sidste år valgte at Dansk Formands Forening skulle skifte fra Ledernes A-Kasse til IAK, blev der tændt en ild hos Lederne. De skodder, der skal være vandtætte mellem fagforening og A-kasse, blev utætte som en si. Lederne kom med useriøse tilbud til DFFs medlemmer, og tillige begyndte A-kassen at ringe medlemmerne op. - Vi klagede til Arbejdsdirektoratet og til Datatilsynet på egne og medlemmernes vegne. Vi fik den 21. december brev fra Arbejdsdirektoratet, hvor vi fik medhold i klagen, og Lederne fik kritik af fremgangsmåden ved at kontakte medlemmerne i DFF, fortalte Kim Bøje Madsen. - Det var, hvad vi kunne forvente fra den side. Nu bliver det spændende at se, om Datatilsynet følger op på kritikken, og ud fra den kendelse vil vi, sammen med vores advokat, tage beslutning, om der er grundlag for videre foranstaltning, sagde landsformanden. Fantastisk Selve overflytningen er gået fantastisk. Et par medlemmer havde lidt problemer, og de skyldes ene og alene, at der var begået tastefejl ved indskrivningen. Enkelte utilfredse medlemmer har ikke kunnet kende forskel på, hvad der er A-kasse - i det her tilfælde Lederne - og så fagforening - her taler vi DFF. Der var endda nogle, der hårdnakket påstod, at det var DFF, der lovede en besparelse på 1606 kr. Omkring 30 medlemmer mangler stadigvæk at blive overflyttet, og DFF må konstatere, at fagforeningen har mistet godt 200 medlemmer på den konto. Men de første medlemmer er allerede på vej tilbage. Flot Ledigheden i A-kassen er på 1,2 pct. Der er i øjeblikket kun seks-otte ledige i DFF, dvs. omkring 0,5 pct. Flot! Landsformanden er blevet valgt ind i repræsentantskabet, så der sidder fagforeningen med ved bordet. IAK har allerede sat administrationsbidraget ned igen, og muligheden for det bliver endnu billigere er stor. 8

9 Forhandler overenskomster - Vi skal snart i gang med at forhandle den private overenskomst med Dansk Byggeri, så vi kan få indgået en senioraftale på samme niveau som for de offentlige. Forhandlingerne forventes at begynde her i løbet af foråret, så vi kan få en ferieuge/fritvalg-ordning til de 60 år og dem, der er derover. Sådan sagde landsformand Kim Bøje Madsen bl.a. i sin beretning fra hovedforeningen. - Vi har i Dansk Formands Forening netop fået overenskomsterne for de offentlige medlemmer tilbage i underskrevet stand. Det har været en meget lang og smølende omgang fra KL. Jeg ved, at flere organisationer ud over os ikke er tilfredse med den lange ekspeditionstid fra KL s side, så det vil blive taget op i forhandlingsudvalget, lovede landsformanden videre. Ikke enige med KL - Men DFF er ikke enige med KL om noget af teksten i overenskomsten. KL har i den tilrettede udgave, som vi fik til gennemsyn den 9. december, begået et par små fejl, som vi bad dem rette. Det var også gjort i den seneste udgave, men man har tillige tilføjet under bemærkninger, at det kun er FOA, der har forhandlingsretten og aftaleretten i Frederiksberg og Københavns kommuner. Det kan vi ikke acceptere, og da slet ikke hvis de bare vil trække det ned over hovedet af os. Hvad bliver det næste: Er det så Århus, Aalborg og Odense kommuner. Nej, sådan spiller klaveret ikke, fastslog Kim Bøje Madsen. - Vi arbejder på sagen, så må vi jo se. Det handler jo ikke om, at vi har noget imod FOA, men derimod skal vi værne om vores medlemmer. De nye overenskomster kan hentes på hjemmesiden eller også sender vi dem frem ved henvendelse til kontoret. Skaf et nyt medlem Til alle vores medlemmer Overenskomster forhandles Skaf et eller fl ere medlemmer til Dansk Formands Forening, og når det nye medlem har betalt kontingent i tre kvartaler, får du et halvt års kontingentfritagelse. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden Eller ved henvendelse på tlf.: Venlig hilsen Landsbestyrelsen 9

10 Kurser Mange tilbud om kurser Det kommunale kursus, hvor Michael Jenne er en afholdt og populær underviser er som altid fyldt til sidste plads. DESPERATE MÆND - finder løsningen hos Cramo Cramo har en af landets mest moderne og bredeste udlejningsflåder. Så ligegyldigt hvad for en opgave du står med, så har vi helt sikkert løsningen. DFF har desværre måttet aflyse et kursus i ledelse i praksis. Det er et kursus, som foreningen selv har udviklet med Jens Graabæk som underviser. - Vi er meget skuffet over tilmeldingerne, men jeg håber, det må skyldes den krise, der er i byggeriet i øjeblikket. Ellers ved jeg ikke, hvad der er galt. Vi har fået arrangeret det sådan, at vi kan få støtte, så firmaet eller kommunen kan få VEU godtgørelse til kurset, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning. - Vi har også holdt kursus for de kommunale på Den kommunale Højskole i efteråret. Hovedemnet var bedre udnyttelse af resurserne. Det var som altid godt besøgt, og det var igen nogle særdeles tilfredse kursister, der tog hjem fra dette kursus. Tillidsmandskurser - Så har vi begyndt på vore kurser for tillidsmænd. Vi har holdt det første på Fyn, hvor vi havde en underviser på lidt af dagen. Det er aftalt, at vi holder to møder om året, hvoraf det ene møde bliver med undertegnede som indlægsholder om overenskomsterne. Der er samtidig ved at blive etableret et netværk på mail. - Vi vil prøve at finde en organisation, der kan tilbyde tillidsmandskurser. Vi vil informere senere når det er aftalt. - Vi skal snart til at tilrettelægge kurser til efteråret, så hvis der er medlemmer, der har gode ideer, er I velkommen til at sige frem, så vil vi samle forslagene og ud fra dem tilrettelægge nye, gode kurser til medlemmerne. Jeg synes vi får meget ud af at sammensætte kurserne ud fra de emner, som medlemmerne efterlyser, understregede landsformanden. Vi har 20 afdelinger i hele Danmark, så ring og få en snak med Cramo! RING

11 Doka på vej ind på de danske byggepladser Den østrigske koncern tilbyder individuelle forskallingsløsninger over hele verden Efter at have opkøbt en dansk forskallingsvirksomhed er østrigske Doka nu stærkt på vej ind på de danske byggepladser. Doka har adresser i Danmark i Gadstrup ved Roskilde og i Trige ved Århus. Doka er en del af Umdasch-koncernen med 7000 medarbejdere world wide, heraf godt en snes i Danmark. Umdasch har 130 års erfaring indenfor træforarbejdning og tilbyder innovative og individuelle løsninger indenfor forskalling. Koncernen, der ejes af søskendeparret Hilde og Alfred Umdasch omsætter for omkring én milliard euro på verdensplan. - Og det går allerede rigtigt godt, konstaterer administrerende direktør for Doka i Danmark, Peter Friis. I Trige er det salgschef Søren Clemmensen, der har det daglige ansvar for afdelingen, mens det i Gadstrup er Klaus Mølbak. Bred vifte - Vore forskallingsløsninger er baseret på en særdeles bred vifte af specialfremstillede standardelementer, der kan kombineres nærmest ubegrænset. Ud fra kundens tegninger sammensætter vi en individuel løsning. Vore forme er udviklet af vor udviklingsafdeling i Østrig og beklædt med en specialproduceret finér påført en slidstærk plastikcoating for et ensartet flot slutresultat. Er det ikke muligt at sammensætte vore standardforme til den aktuelle løsning, sender vi opgaven videre til udviklingsafdelingen i Østrig, der herefter projekterer nøjagtigt de forme, som vil være optimale til den aktuelle opgave, påpeger Peter Friis og Søren Clemmensen. Tidligt med - De fleste kan godt se, at den overflade, som vore støbeforme efterlader, er så fin, at bygherren senere i byggefasen kan spare omkostninger. Derfor vil vi også meget gerne med så tidligt i byggefasen som muligt, netop fordi vi ofte har mulighed for at optimere processen og derved spare penge, understreger Søren Clemmensen. Entrepriseleder Jens Clausen fra entreprenør firmaet M. Thomsen Støtt, Aalborg A/S (tv) har besøg af konsulent fra Doka, Leif Sørensen. 11

12 Doka på vej ind på byggepladserne Foto 1: Hvis man ikke har en løsning, må man udtænke én. Denne støbeform er i virkeligheden beregnet til noget helt andet, men ved fælles hjælp har Jens Clausen og Leif Sørensen fundet på en alternativ måde at bruge formen på. Og den virker. Foto 2: Doka er knapt kommet på plads i Trige. Derfor er del forme og andet materiel opmagasineret i dette kæmpetelt. Foto 3: En række af Dokas specialforme er stillet op på en byggeplads i Aalborg. Foto 4: Administrerende direktør Peter Friis (tv) og salgschef og afdelingsleder i Trige Søren Clemmensen ved en stabel støbeforme med Dokas karakteristiske gule farve. Støbeforme kan sammenlignes med legoklodser. De kan anbringes og sættes sammen på mange forskellige måder. Blandt Dokas godt 20 medarbejdere i Danmark er bl.a. to ingeniører, der i samarbejde med bygherrer og øvrige rådgivere projekterer forskallingen på et givent byggeprojekt. - Vores ambition er at være med til at løfte kvalitetsniveauet i dansk byggeri. Vi tilbyder en række services, som tilsammen tilfører kunden merværdi tit i form af direkte besparelser. Som producent af specialfremstillede støbeforme er vi ofte i konkurrence med brugen af betonelementer, og her mener vi, at støbning in-situ er en mere fleksibel måde at bygge på, bl.a. fordi virksomheden kan beskæftige medarbejdere i ledige stunder, og fordi der rent faktisk er adskillige måneder på året, hvor det nærmest er umuligt at krane elementer på plads, påpeger Peter Friis og Søren Clemmensen. Konsulenter Doka beskæftiger en række dygtige konsulenter, der sammen med de udførende entreprenørvirksomheder vurderer hvilke forme, der skal benyttes til byggeriet. De besøger byggepladserne og er derfor til stadighed tæt på hele byggeprocessen. De specialproducerede støbeforme leveres på aftalt tid til byggepladserne, hvorefter det er betonsjakket, der selv monterer formene og tager dem ned igen efter endt brug. Det er også lejeren, der rengør formene, således at de er klar til at blive sendt afsted til næste byggeplads eller til at blive returneret til lagrene i henholdsvis Gadstrup eller Trige, hvor de bliver tjekket grundigt og eventuelt repareret, inden de er klar til næste opgave. Specialist i forskalling, stillads, sikkerhed, lifte og arbejdsplatforme! Telefon

13 Vi gratulerer Vi gratulerer Nordjylland afd. 70 år Svend Walther Haugaard Frejasvej Brønderslev 65 år Helge Frimodt Petersen L. B. Sørensens Vej Hadsund 60 år Frederik Studsgaard Hansen Sørensen Jens Globs Alle Thyholm 60 år Keld Jensen Kolloparken 79-Frejlev 9200 Ålborg SV 50 år John Kristian Sofussen Gadehusene Vrå 50 år Egon Mathiasen Kingosvej Pandrup Randers 60 år Jørn Jørgensen Lundagervej 21 - Stevnst Langå 60 år Kenneth Møller Kjeldsen Toftevænget Hadsten Midt Vest afd. Ingen. Aarhus afd. 85 år Harry Pedersen Hindøvænget 13 - Tilst 8381 Mundelstrup 75 år Evald Svalø Skovgårdsvænget Tranbjerg J. 70 år Finn Mikkelsen Tornbjerg Hovedgård 60 år Erik Høegh Præstekravevej Skødstrup 50 år Flemming Kristiansen Borrevænget Mårslet 50 år Rasmus Søren Mahler Haraldsvej Skanderborg Vejle Kolding afd. 75 år Peter J Søndergaard A D Burchartsvej 21 st th 6000 Kolding 65 år Vagn Nielsen Bjerrevej Horsens 60 år Boje Skou Sørensen Trehusevej Hedensted 60 år Holger Sønderg. Thomsen Piledamsvej 39, Kolding 50 år Karl-Johan Sejersen Boligselskabet Horsens 50 år Jan René Petersen Mercurvej Horsens Vestjylland afd. 65 år Karl Erik Hansen Vestergårdsfenne Nørre-Nebel Sønderjylland afd. 80 år Viggo Hansen Hørmarken Sønderborg Fyn afd. 60 år Asger John Rasmussen Hybenvænget Glamsbjerg 60 år Vagn-Aage Agri Bystævnevej 49, Aborg 5610 Assens 50 år Benny Jørgen H. Pedersen Cortlandvænget 9, 5270 Odense N 50 år Finn Otto Jensen Eranthisvænget Otterup København afd. 85 år Povl Eigil Mortensen Vesterbjerg Greve 80 år Egon Poul Christensen Enebærhegnet Greve 70 år Ole Rubeck Jensen Palmelunden Tåstrup 65 år Ole Svendsen Strynøvej Ålsgårde 65 år Reinholdt E E Larsen Bredekærsvænge Ishøj 50 år Kim Tietze Egøjevej Køge 50 år Jørgen Michael Larsen Augustvej Herlev Syd-og Vestsjælland afd. 85 år Thomas Jensen Svinget 6 - Niløse 4293 Dianalund 70 år Bent Erik Pedersen Skolebakken Munke Bjergby 65 år John Christian Poulsen Rosenvænget 3 - Soderup 4340 Tølløse 65 år Vagn Erland Andersen Lindeparken Næstved 60 år Dines Olsen Mira Belle Vej Holbæk 60 år Niels Henning Olsen Snærlevej Dianalund 50 år Niels Otto Nielsen Grundtvigsvej 1, 4700 Næstved 50 år Jan Gøttske-Christoffersen Vinkelstræde Munke Bjergby 50 år Jan Thorkild Dong Tingvejen Kalundborg Lolland Falster afd. 65 år Jens Lønning Christoffersen Brandsmose Ringvej Stokkemarke 60 år Jensen Jens Børge Frost Kirsebærplantagen Vordingborg 50 år Flemming Leif Frederiksen Stoffervej Kettinge Bornholm afd. 85 år Erik Andreas Hansen Snorrebakken Rønne 50 år Niels Kristian Hansen Bjergebakkevejen Rønne 13

14 Friis Aalborgs ny citycenter Friis tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. Knud Kristensen er formand hos entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S. Friis opstår på ruinerne af Magasin Den nordjyske entreprenørvirksomhed A. Enggaard er i fuld gang med at rejse nyt butikscenter midt i Aalborg Den islandske Baugur Group, som ejer Illum og Magasin, er gået i betalingsstandsning, men det har intet at gøre med, at den nordjyske entreprenørvirksomhed A. Enggaard i øjeblikket er i fuld gang med at forvandle Magasin du Nord i Aalborg til et helt nyt citycenter. Det hæderkronede stormagasin er for længst revet ned, og til påske næste år vil kunderne strømme til de 55 butikker i Friis. Nedrivningen af Magasin og det store Metax-parkeringshus overfor er et af mange markante byggerier i Aalborgs midtby i denne tid. Det store areal ligger tæt på havnekajen og dermed også tæt på det nye men allerede berømte Utzon Center et udstillingscenter 14 som er opført som en hyldest til den nyligt afdøde danske arkitekt Jørn Utzon og kollegium ved siden af. Tæt på Kvægtorvet og Nordkraft kvm Friis Aalborg Citycenter omfatter kvm og er tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. I centret vil være 55 butikker, underjordisk parkeringshus i tre etager, hotel og erhverv. Den gamle Magasin-bygning bliver totalt renoveret og forbindes med nybyggeriet på den anden side af gaden med to gangbroer. Den samlede bygning vil fremstå med hvidpudsede facader og store åbne glaspartier. Flere steder vil perforerede stålplader med farvede felter være med til at give facaden liv og karakter. Bygningen vil i størrelse og karakter være med til at binde centrum og gågader sammen med de nye havnearealer. A. Enggaard Bygherren er entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S i Aalborg, der bl.a. har formændene Poul Erik Pedersen og Knud Kristensen på pladsen. Knud Kristensen er medlem af bestyrelsen for Dansk Formands Forenings afdeling i Nordjylland. - Vi har tilsammen op mod et halvt hundrede mand på byggepladsen, fortæller Knud Kristensen, der har ansvaret for den omfattende ombyg-

15 Friis Parkeringskælderen fylder knap kvm i tre etager og med plads til 850 biler. ning af det gamle Magasin. - Halvdelen af bygningen er revet ned for at blive bygget op på ny, siger formanden. Kun nogle få skridt fra Salling har grave- og entreprenørmaskiner knoklet for at rive ned, grave ud og bygge op. Således er der blevet fjernet godt kubikmeter jord, da det gamle Metax-parkeringshus måtte lade livet. I stedet er gravet et dybt hul, hvor der etableres knap kvm parkeringshus i tre etager og med plads til 850 biler. Over jorden etableres kvm butikscenter og fitness med plads til 55 butikker både i den gamle Magasinbygning og i den ny bygning på den anden side af Nytorv. Her indrettes også Hotel Cabinn med 239 værelser på i alt 4500 kvm. Erhvervslokalerne på 2., 3. og 4. sal har udgang til en 4000 kvm stor taghave med en fremragende udsigt over Aalborg ny havnefront. 70 pct. udlejet Hotel Cabinn slår dynerne til side omkring den 1. september, samtidig med at parkeringskælderen åbner. Resten af centret forventes åbent omkring påske 2010, og selv om der således er mindst et år til åbningen er 70 pct. af butikkerne allerede lejet ud. Lejerne er store, anerkendte forretninger som Matas, Thiele, Sportsmaster, Bahne, Hennes & Mauritz, Nike, AaB Shoppen, Deichmann og flere. Der arbejdes med et kundegrundlag på og et forventet antal gæster på mellem 3,5 og 4 millioner om året. Den årlige omsætning sættes til millioner kroner. Til opførelsen af den del, der erstatter det gamle parkeringshus er gået tons elementer, og der er brugt næsten kubikmeter blød beton. På grund af de forholdsvis trange pladsforhold er der brugt unormalt meget jern i betonen. I alt er der gået 1200 tons armering. Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 15

16 ÅrsmØder 2009 Støt op om årsmøderne i 2009 Vestjyllands Afdeling fredag d. 20.marts 2009 kl på Restaurant Søparken, Søvej 9 i Esbjerg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning, herunder planer for det kommende år fra afdelingen 4. Foreningens forhold fra Landsformanden 5. Regnskab / budget Indkomne forslag 7. Valg 8. Beretning fra senior klubben 9. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal være formandens i hænde senest den 6. marts 2009 I år vil der igen være mulighed for at vinde gevinster i vores lodtrækning. Efter årsmødet er afdelingen vært ved en lettere menu Kom og gør din indflydelse gældende Hvis du kan, så kom og støt din lokale afdeling i DANSK FORMANDS FORENING Vi glæder os til at se jer. P.B.V. Iben Christensen Midtvest Afdeling den 3. marts 2009 kl på Sevel Kro Dagsorden ifølge vedtægterne Efter mødet er afdelingen vært ved et par stykker brød. P.A.V. Vagn 16

17 Årsmøde 2009 Fyns Afdeling lørdag den 28. marts 2009 m/påhæng På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense Program Kl Eftermiddagskaffe Kl Årsmøde Dagsorden ifølge de nye vedtægter. Kl Festmiddag Aktive/Efterlønner ,00 kr. pr. pers. Pensionister ,00 kr. pr. pers. S.U. senest søndag den15. marts Til Harald på tlf Ønskes overnatning kan der bestilles værelse på tlf Pris: enkeltværelse 900,00 Kr. Pris: Dob. værelse 1100,00 Kr. inklusiv. Grand Hotels overdådige morgenbuffet. P.B.V. Jimmy Sønderjyllands Afdeling på Sønderborg Vandrerhjem Kærvej 70, 6400 Sønderborg Tirsdag den 17. marts 2009 Dagsorden iflg vore nye vedtægter. Vi serverer varm mad fra kl, og begynder generalforsamlingen kl Af hensyn til maden har vi brug for en tilmelding til selve middagen kl Tilmelding til Svend Erik på tlf eller Tilmelding senest tirsdag den 10. marts 2009 På bestyrelsens vegne Svend Erik Petersen Vejle-Kolding Afdeling Lørdag den 21. marts 2009 kl Estakaden, Baadekajen 2, Ved Lystbådehavnen i Vejle. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være afdelingsformanden i hænde, senest den 12. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Indlæg fra Landsbestyrelsen 5. Næste års aktiviteter 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg 9. Eventuelt P.A.V. Jan O. Hansen Lolland Falster Afdeling Lørdag den 28. februar 2009 kl på Hotel Falster Skovalléen, 4800 Nykøbing F. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Indlæg fra Landsbestyrelsen 5. Næste års aktiviteter 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 20. februar Landsformand Kim Bøje Madsen beretter fra hovedforeningen og A-kassen. Efter årsmødet er der frokost (gratis). Tilmelding til afdelingsformanden er nødvendig af hensyn til traktement senest 21. februar P.A.V. Lars Hansen afdelingsformand / / 17

18 Årsmøde 2009 Nordjyllands Afdeling på Hotel Søparken i Aabybro Program Lørdag den 14. marts 2009 Kl Ankomst og eventuel indkvartering på hotellet. Derefter er der rundgang på messen, som er frit tilgængelig for alle interesserede. Messen vil være en udstilling med nogle af de materialer og materiel, som vi arbejder med i det daglige, med diverse udstillere inden for entre prenørbranchen. Der vil også i år være en repræsentant fra IAK og et pensionsselskab. Kl Arrangement for ledsagere. Program: Rævhede Naturprodukter. Kl Årsmøde Randers Afdeling lørdag den 7. marts 2009 kl på Fladbro Kro, Randersvej 75, Fladbro Program: Kl kaffebord. Kl Årsmøde/arrangement for ledsagere Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning, herunder planer for det kommende år fra afdelingen 4. Foreningens forhold fra Landsformanden 5. Regnskab/budget Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt. Dagsorden til årsmødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Status A) Afdelingen. B) Regnskab. 4. Bestyrelsens planer for det kommende år. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. 6. Valg. 7. Status fra Landsbestyrelsen. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være afdelingsformanden i hænde senest den 4. marts Kl Festmiddag med musik & dans. Kl Natmad Søndag den 15. marts Udvidet morgenkomplet. Pris: Aktive kr. pr. person. Efterlønnere og pensionister kr. pr. person Uden overnatning Halv pris pr. person Tilmelding senest de. 1. marts 2009 til: Peer Nørgaard Tlf Allan Larsen Tlf Knud J. Kristensen Tlf Jens Melgaard Tlf Jan L. Madsen Tlf P.B.V. Peer Nørgaard 18 Kl festmiddag med efterfølgende dans. Pris 150 kr. pr. deltager for aktive og 75 kr. for pensionister. Tilmelding til Ulrik tlf eller Leo tlf Sidste frist for tilmelding er den 27. februar 2009 P.B.V. Leo Kristoffersen Københavns Afdeling torsdag den 5. marts kl Kl er der Årsmøde Vi informerer om efterløn og pension kl Afdelingen er vært ved et lettere traktement. Dagsorden ifølge de nye vedtægter Mødet bliver holdt på Lundtofte Renseanlæg, Hjortekærbakken 12, 2800 Lyngby. Tilmelding til: John Pedersen tlf mobil nr Bjarne Knudsen tlf Carsten Larsen, Konrad Weithaler, P.A.V. John Pedersen

19 Meddelser - Aktiviteter Københavns Afdeling Pensionist & Efterlønsklub Torsdag den 14. maj skal vi til Sofiero og her er Syd- og Vestsjællands Afdeling med. Vi mødes på P-pladsen ved Nordre Mole kl Torsdag den 18. juni skal vi på Bakken. Vi skal først en tur i Dyrehaven, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Vi mødes ved P-pladsen ved Klampenborg Station kl Torsdag den 6. august skal vi se Kronborg, og her mødes vi også på P-pladsen ved Nordre Mole kl. 10,30. Vi finder et sted, hvor vi kan spise vores mad. Torsdag den 3. september skal vi en tur til Frederiksborg Slot og se barokhaven. Vi mødes kl udenfor indgangen. Torsdag den 26. november er der generalforsamling og julefrokost i Haveforeningen Vedbæk. Her mødes vi kl Der kan komme flere ture under vejs. Turene vil blive annonceret i Formandsbladet. Tilmelding til turene skal ske til: Preben Andersen Erik Rasmussen Per Ysbæk Nielsen Randers Afdeling Tur til Essex Park den 21. april 2009 Randers Afdeling arrangerer tur til Essex Park for medlemmer med påhæng den 21. april Kl Kl Møde/velkomst, foredrag ved Randers FC direktør Jacob Nielsen, der bl.a. vil fortælle om blivelsen af Essex Park samt Randers FC. Kl let traktement Kl afslutning/farvel. Pris100 kr pr. deltager. Beløbet dækker arrangement inkl. mad og én genstand. Syd og Vestsjællands Afdeling Seniorklubben DFF 18. marts 2009 kl Fasan Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden, Næstved Kaffe i mødelokalet efter rundvisningen Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 11. marts april 2009 kl ? Kuliseværkstedet og Det Kongelige Teater Venter på tilbagemelding Deltagerbetaling Tilmelding senest den 1. april maj 2009 kl. 10,00 Sofiero Slot/Have sammen med Københavns Afdeling Vi mødes ved p-pladsen, Nordre Havn i Helsingør Færge, bus, entre kan ikke oplyses pt. Tilmelding senest den 29. april juni 2009 kl Sct. Hansfest Hos Ib og Allice Nielsen Stenskovvej 52, Fensmark Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 10. juni august 2009 kl Skovtur til Lejre Forsøgscenter med medbragt mad Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 12. august oktober 2009 Kl Aalholm Automobil Museum Deltagerbetaling 75,00 kr. Tilmelding senest den 30. september november 2009 Kl Bowling og Julefrokost Sted ikke bestemt endnu Deltagerbetaling Kr. 75,00 Tilmelding senest D. 04/ Tilmelding Til Kaj Kaas Hansen Gunner Pedersen Niels Troest Mødested Essex Park, Viborgvej 92, 8920 Randers NV. 19

20 Meddelser Individuel selvbetjeningsportal Af Johs Krarup Til glæde for medlemmerne har Ingeniørernes A-kasse (IAK) i årevis været a-kassernes digitale spydspids. Med starten på mitiak kommer medlemmerne til at opleve en meget mere personligt site. Alle de funktioner, som medlemmerne af IAK hidtil har brugt på IA- Konline er flyttet med over i mitiak. Dertil kommer så medlemmets egen profil. Og naturligvis også en målrettet FAQ kombineret med forslag til relevante links for profilen. I mange år har IAK været a-kassernes digitale spydspids. Alle undersøgelser og Arbejdsdirektoratets benchmarking viser, at det er noget, medlemmerne sætter pris på. Vore medlemsgrupper forventer, vi er forrest på det område, og med mitiak kan vi gøre det bedre og endnu mere trygt for medlemmerne. Samtidig kommer vi til at spare ressourcer i længden, siger IAK s webredaktør og projektleder Gitte Skydsbæk Hansen. Medlemmernes ønsker Ændringerne af IAK s service på nettet er blevet til efter kvantitative undersøgelser blandt medlemmerne og fokusgrupper. Med ibrugtagningen af mitiak i starten af februar får medlemmerne Nyoptaget december 08 og januar 09 Navn Adresse Afdeling Arne Hansen Hannerup Engvej 67, 7000 Fredericia Vejle-Kolding Leif Jensen Sebbelev 13, 6440 Augustenborg Sønderborg Kay Nielsen Damhaven 4, Ørby, 3200 Helsinge. København Henrik Pihl Kærbybrovej 13, 9550 Mariager Randers Ebbe Georg Lander Møllevej 70, 4872 Idestrup Lolland Falster Ove Dahl Rasmussen Thorvaldsensvej 5, 7000 Fredericia. Vejle-Kolding Brian Thygesen Nørreskovvej 13, 2.tv., 8382 Hinnerup Århus Mogens Werin Bengtson Lodshaven 5, 3600 Frederikssund København Thomas Vad Holm Koldingvej 64, 6040 Egtved Vejle-Kolding Claus Holst Østergaard Egebakkevej 10, Ll. Arden Mark 9510 Arden Nordjylland Claus H. Christensen Slagstrupvej Søndersø Fyn Bjarne Johan Ravn Hæsumvej 12B, 9530 Støvring Nordjylland Allan Jensen Guldagervej 1 A, 4640 Fakse Syd-og Vestsjælland Brian Gry Hollænder Gl. Grindstedvej 13 A, 7200 Grindsted Vestjylland Klaus Bræmer Skippervej 54, 5270 Stige. Fyn Ivan Bjerre Pedersen Østerbækvej 6, 6893 Hemmet Vestjylland Mads Ø. Thomsen Vinkelvej 9, 7200 Grindsted Vestjylland Jan Mose Iversen Møllevej 45, 5471 Søndersø Fyn Afgået ved døden december 08 og januar 09 Navn Adresse Afdeling Afgået ved døden den Torben Caspersen Danddalsvej 39, 5700 Svendborg Fyn John Knud Hansen Bondhøjvej 19 B, 8950 Ørsted Randers Per Rasmussen Lyø Bygade 32, Lyø, 5600 Fåborg. Fyn Jens Peter Jørgensen Møllemarken 20, 4850 Stubbekøbing Lolland Falster Niels Martin Rasmussen Birkevej 354, 4952 Stokkemarken Lolland-Falster Viggo Hansen Hørmarken 8, 6400 Sønderborg Sønderjylland øget tilgængelighed, bedre overblik og større tryghed. Når medlemmerne hurtigere og nemmere kan aflevere de mange oplysninger, loven kræver, kan IAK s ansatte bruge mere tid til individuel vejledning i de mere komplicerede sager. Mere på vej Næste etape er planlagt, så i løbet af foråret bliver mitiak udbygget med en IAK-mailbox, hvor al korrespondance bliver samlet ét sted, med kalender, hvor medlemmerne kan se aftalte møder, påmindelser mm., og hvor medlemmerne kan booke et telefonmøde om efterløn. IAK-mailboxen bruges til at give medlemmerne mulighed for at følge med i egen sag via løbende kvitteringer om status for sagen. Det er vigtigt for os, at medlemmerne ét sted hurtigt kan se al korrespondance og interaktion med IAK. Det overblik øger trygheden og er samtidig en stor hjælp for sagsbehandlerne. Det giver forhåbentlig medlemmerne tryghed, fordi de løbende kan se, om deres sag kører, som den skal, siger Gitte Skydsbæk Hansen. Senere kommer der yderligere forbedringer som upload af dokumenter (fx lønsedler), interaktiv tjekliste ved ledighed, webcast med jobsamtaletræning m.m. og podcast, så man kan vælge, om man vil læse eller høre reglerne. Senere endnu bliver portalen suppleret med en beregner på den skattefri præmie, som indbetales til efterlønnen kan få. Og systemet er forberedt til løbende kan bygge ovenpå. Medlemmerne kan stadig logge sig på med enten digital signatur, den fælles pinkode eller med cpr-nummer og en IAK-pinkode. Ændringerne er lavet for at yde bedre service til medlemmerne, så vi håber, at de tager det til sig og bliver glade for det, siger webredaktøren. 20

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010

Landsrådsmøde med god messe. Læs mere side 14. www.danskformand.dk. 103. årgang. Oktober 2010 Oktober 2010 103. årgang 5 Landsrådsmøde med god messe Læs mere side 14 Læs desuden inde i bladet: 3 Synlighed i fokus 6 Dyrt for DFF at skifte a-kasse 7 Ser på nye muligheder 18 Ung formand holder fast

Læs mere

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk

Messe gik i vejret. www.danskformand.dk Juni 2010 103. årgang 3 Messe gik i vejret Læs desuden inde i bladet: 8 Kursus-program klart 9 Når hjernen går på stand-by 14 Arvefølgen klar 19 Fødsels-veer Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører

Læs mere

Messe kom godt i vejret

Messe kom godt i vejret December 2009 102. årgang 6 Messe kom godt i vejret Side 9 Læs desuden inde i bladet: 6 DFF holdt første landsrådsmøde 16 Nye øjne på kommunalkursus 19 Kendisser på Ajour 09 20 Kursus med Enneagram Fagorganisation

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

Tema: Arbejdstøj og værnemidler

Tema: Arbejdstøj og værnemidler formandsbladet 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 2 april 2013 Tema: Arbejdstøj og værnemidler Procurator: tager hånd om kunderne Årsmøder i DFF kolofon: Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

IT og Telekommunikation

IT og Telekommunikation FORMANDSBLADET 6 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 6 december 2014 DFF som en del af AJOUR Ny teknologi brug også hovedet Teknik og sunde værdier giver overskud TEMA: IT og Telekommunikation

Læs mere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere

FORMANDSBLADET. TEMA: Energioptimering miljø og bæredygtighed. Danmarks lækreste entreprenør. Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 1 Februar 2015 Danmarks lækreste entreprenør Milliardprojekter skriger på nye medarbejdere Energioptimering miljø og bæredygtighed INDHOLD: Leder....

Læs mere

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA:

Sikkerhed på vejene FORMANDSBLADET. Daluiso går nye veje for sikkerheden. Skiltning følger Vejdirektoratet TEMA: FORMANDSBLADET 2 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 2 maj 2014 Daluiso går nye veje for sikkerheden Skiltning følger Vejdirektoratet Læs også: DFF havde stand på forårets Trafiksikkerhedsmesse

Læs mere

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA:

Arbejdstilsynet FORMANDSBLADET. Formandsbladet med på tilsyn. Private anmelder byggerier. Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet TEMA: FORMANDSBLADET 4 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 4 september 2014 TEMA: Arbejdstilsynet Arbejdstilsynet har fokus på arbejdsmiljøet Private anmelder byggerier Formandsbladet med på tilsyn

Læs mere

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ:

Maskiner og arbejdsbiler FORMANDSBLADET TEMA: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER BRUGEREN MED PÅ FØRERSÆDET ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE SIDE 6: LÆS OGSÅ: 2 FORMANDSBLADET Fagblad for Dansk Formandsforening 108. årgang nr. 2 Maj 2015 SIDE 6: DFF VISER SIG FREM PÅ MESSER TEMA: Maskiner og arbejdsbiler SIDE 24: ERENFRED PEDERSEN HAR DET HELE LÆS OGSÅ: BRUGEREN

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere

Tema: formandsbladet. Grønne områder og maskiner. Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere. giver tilfredse og motiverede medarbejdere formandsbladet 3 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 3 juni 2013 Tema: Grønne områder og maskiner Ny teknologi sparer penge og giver glade medarbejdere Ansvar giver tilfredse og motiverede

Læs mere

Uddannelse/ efteruddannelse

Uddannelse/ efteruddannelse FORMANDSBLADET 5 Fagblad for Dansk Formandsforening 107. årgang nr. 5 oktober 2014 TEMA: Uddannelse/ efteruddannelse Erfaren formand greb ny chance Formænd fra hele landet så på Metrobyggeri i København

Læs mere

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund

Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund 6/08 Fagblad for Fagligt Fælles Forbund Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Medarbejderne hos Schmolz & Bickenbach på uddannelse i et samarbejde med

Læs mere

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job

i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai 200.000 kr. På smedearbejde FYRET EFTER 40 ÅR MEKANIKER I EN KRIGSZONE STØJ OG HØRESKADER Ole fik og nyt job 1 2 3 4 METALLØNTJEK: MAGASINET FRA DANSK METAL NOVEMBER 2013 Snyd ikke dig selv - tjek din lønseddel FYRET EFTER 40 ÅR Ole fik 200.000 kr. og nyt job På smedearbejde i Østersøens dyb Ned til Fu Shan Hai

Læs mere

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50

Brede smil. og sure miner. Du er OK! Januar 2013 nr. 1. Fagforeningen: 35 31 40 00 Byggefagenes A-kasse: 35 31 01 00 Opmålerne: 39 10 15 50 Januar 2013 nr. 1 Du er OK! Som medlem af Malernes fagforening er du OK Er din mester medlem af arbejdsgiverforeningen eller har han tiltrædelsesoverenskomst, så er han også OK OK betyder for dig som maler,

Læs mere

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET

SUCCES FOR AKKORD-DEBUT MALEREN . 15. Indvandrere tager chancen som malere. Fokus på MAL-koder i 2016 DER ER MASSER AF LIV I MALERFORBUNDET MALEREN Indvandrere tager chancen som malere SIDE 18. 15 Fokus på MAL-koder i 2016 SIDE 19 02 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK APRIL SUCCES FOR AKKORD-DEBUT Bygningsmaler Nikolai Smith havde akkordoverskud

Læs mere

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235

MEJERISTEN. »Nordjyllands afdeling« Hovedkontoret flytter. side 3. side 8. Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 MEJERISTEN side 3»Nordjyllands afdeling«side 8 Hovedkontoret flytter Huset er solgt Rosenvangs Allé 235 Nummer 3 August 2006 83. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen

Læs mere

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5

PLETTEN. Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19. Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 PLETTEN N Y H E D S B R E V Marts 2015 Årgang 6 Nr. 7 ØST/VEST Nu er Benny igen en glad maler, side 18-19 Øst/Vest leverede forbundsformanden, side 4-5 Ta til generalforsamling og vind en ipad Mini, side

Læs mere

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013

Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Kontakten Beboerblad for Vivabolig Nr. 1 juni 2013 Vivaboligs og nok en af Aalborg smukkeste bygninger, Caroline Smiths Minde Vesterbro 23 Postbox 213, 9100 Aalborg Tel. 9630 9460 E-mail: mail@viva-bolig.dk

Læs mere

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner

SYDJYLLAND. Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted. Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner HK BLADET SYDJYLLAND 01I2012 Alle tiders læreplads Regionshuset i Vejle kåret til årets praktiksted Fyret under barselsorlov fik 150.000 kroner Generalforsamlinger i afdeling og sektorer Lederen - AF AFDELINGSFORMAND

Læs mere

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang

JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang 5 JernbanefritidJuni 2011 65. Årgang DJF Nyt Redaktionsudvalget: John Ravn (ansv.), Finn Christensen og Jørgen Skov Stof til Jernbanefritid: John Ravn, Stenhøjgårdsvej 74, 3460 Birkerød eller DSBFIRST

Læs mere

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL

HOVEDSTADEN. Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk. 22. marts 2013 HK HANDEL 22. marts 2013 HK HANDEL HOVEDSTADEN Nordsjælland Bornholm Arbejdspladsen flytter 100 kilometer væk Peter Justesen Company A/S flytter fra Nordhavn til Slagelse. Det gav 25 lagermedarbejdere et svært valg:

Læs mere

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION

METAL. IC4 tilbage på sporet MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION M E D L E M S M A G A S I N F O R D A N S K M E T A L # 1 2 0 1 2 METAL MAGASINET SÅDAN BLIVER DIN EFTERLØN VIRKSOMHEDSPRAKTIK: KASSETÆNKNING I FLYTTEFIRMAET NY TEKNIK: ROBOT GØR KLAR TIL OPERATION 190

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags...

FALCKEN. PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011. Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5. Jeg er lidt gammeldags... FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Nr. 3 Juni 2011 I Agerbæk løber de ikke af pladsen Den gennemsnitlige anciennitet blandt brandfolkene er 19 år. Side 4-5 Jeg er lidt gammeldags... 2 Løb i regn og rusk...

Læs mere

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG

44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG 44. ÅR NR. 2 April 2007 45. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 2 2007 45. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede - DLFL, i samarbejde

Læs mere

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV

Valg ikke valg. Korsbæk på Bakken. Forandringer i. 3F København Peter Ipsens Allé 27 2400 Kbh. NV Nr. 2 - juni 2015 I dette nummer: Når fleksjob bliver en forretning s. 4-5 Respect for cleaners s. 8 Skab et trygt dagpengesystem s. 17 Brancheårsmøde i 3F København s. 18-19 Medlemsblad for 3F København

Læs mere

Vi bruger da AMU på det groveste

Vi bruger da AMU på det groveste Efteruddannelse på AMU-kurser for faglærte og ufaglærte i bygge- og anlægsbranchen november 2010 Foto: Finn Hansen Side 2 Malere lærer nyt på AMU-kurser Stilladsuddannelsen når nye højder Uddannet Sjakbajs

Læs mere