Friis opstår på ruinerne af Magasin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friis opstår på ruinerne af Magasin"

Transkript

1 Februar årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side 14 Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 30. marts. Næste nummer udkommer den 24 april. Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 30. marts. Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 16 Side 19 Side 21 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Formænd er der altid brug for Flere nye på vej ind i DFF Medhold i sagen mod Lederne Doka på vej ind på byggepladserne Friis opstår på ruinerne af Magasin Indkaldelse til årsmøde Fra hovedkontoret En udlært struktør kan en masse Side 22 En superbred uddannelse ERFAREN BETONFORMAND TIL ARKIL BRO & BETON PÅ SJÆLLAND Arkil A/S Bro & Beton udvider aktiviteterne på Sjælland, hvorfor vi snarest muligt søger en dygtig og erfaren betonformand. Bro & Beton er en del af specialsektionens entreprenøraktiviteter i Arkil A/S Anlæg og beskæftiger sig med alle former for anlægsbetonarbejder og er specialister i nybygning og renovering af betonanlæg som f.eks. broer, rensningsanlæg, svømmehaller, parkeringsanlæg, glidestøbninger mm. I øvrigt udføres alle typer for anlægsarbejder indeholdende betonkonstruktioner i fag-, hoved- og totalentrepriser eller som partnering. Arbejdsområdet vil primært være den daglige ledelse af vores arbejdspladser, herunder især planlægning, koordinering og prioritering af de daglige arbejdsopgaver, sikkerheds- og kvalitetsarbejde samt personaleledelse af betonsjak. Vi forventer, at du har flere års erfaring med anlægsbeton. Det er vigtigt, at du har: Udprægede samarbejdsevner med en bred vifte af kontaktpersoner på mange niveauer. Talent for planlægning og prioritering. Et godt overblik, selvom hverdagen er hektisk. Et godt og positivt humør og masser af gå på mod. En motiverende, åben og situationsbestemt ledelsesstil. Ansættelsesvilkår Du ansættes som månedslønnet funktionær, hvor lønnen efter aftale fastsættes i forhold til dine kvalifikationer. Du vil få stillet bil til rådighed i det daglige arbejde. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til Arkil A/S, Åstrupvej 19, 6100 Haderslev eller på mail til ansøgningen mærkes: 09/03. Ansøgningsfrist fredag den 20. marts Arkil A/S er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca medarbejde re og har en omsætning på ca. 2,4 mia. kr. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviteterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige. Læs mere om koncernen på Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sektionschef Erik Berg Madsen, tlf eller på mail: Arkil A/S Geminivej Greve Tel

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Årsmøderne 2009 Leder Så kom vi i gang med årsmøderne. Der er en udmærket deltagelse til de første årsmøder, og spørgelysten er til stede. Der bliver især spurgt til sagen, der kører i Datatilsynet vedr. Ledernes A-kasse. Men vi afventer stadig en afgørelse. Vi håber selvfølgelig, at der bliver bakket op om afdelingernes årsmøder. Medlemmerne kan se annoncerne i dette blad eller på vores hjemmeside. Vi skal nu til at udsende statistik kortet. Bemærk at der som noget nyt er påført et login i det tilsendte materiale, som skal benyttes fremover af vores medlemmer for at kunne hente bestemte informationer fra hjemmesiden. Husk det er vigtigt at indsende statistik kortet med de nødvendige oplysninger. Kun på denne måde får vores medlemmer det optimale ud af lønstatistikken. Det er vigtigt, at vores medlemmer husker at give os information om ændringer i deres ansættelsesforhold. Ligeledes skal medlemmer orientere foreningen, hvis man overgår til efterløn eller pension for på den måde at betale det rette kontingent til Dansk Formands Forening. Men vi kan konstatere, at det efter flere års opgang i beskæftigelsen, nu er blevet hverdag igen. Det ses tydeligt, at finanskrisen har betydet, at mange mindre firmaer har fået det svært. Vi har derfor i øjeblikket flere sager der kører i Lønmodtagernes Garantifond. Vi har desværre også modtaget opsigelser fra nogle medlemmer, men vi kan se, at de fleste medlemmer har nyt job med det samme. Heldigvis er ledigheden stadig meget lav hos os, og ved årsskiftet var ledigheden i IAK på 1,2 pct eller omsat i tal 852 personer. Heraf var der kun ganske få medlemmer i Dansk Formands Forening. Tilgangen af nye medlemmer er eskaleret igen. Det kan nu konstateres, at da vi satte en ny hvervekampagne i gang, har vi fået en del nye medlemmer, og flere melder sig ind i Dansk Formands Forening. Bemærk der er kommet nye regler for gulplade biler. Målet med de nye regler er at ensrette skatte og momsreglerne og samtidig lempe 60 dages reglen. De nye regler er trådt i kraft fra den 1. januar Få mere info på Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Fredag den 5. december 2008 på Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 01. Forhandlingsprotokollen 02. Orientering vedrørende verserende sager 03. Opsigelse 04. Overenskomstforhandlingerne 05. KTO 06. FR 07. Lederne 08. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 11. Øvrige forhold 12. Eventuelt Ad. 01 To indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 24. oktober 2008, tingene er rettet og referatet er godkendt, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. Ad. 02 Vi har en del konkurssager i øjeblikket. De kører, som de skal, igennem Lønmodtagernes Garantifond. Et medlem er opsagt to måneder før kontraktens udløb. Sagen overgivet til Maskinmestrenes Forening. Der er forskellig fortolkning af funktionærloven på Grønland, som vi er nødt til at forholde os til. Forlig i sagen om at medlemmet får en månedsløn mere, og der er gjort krav på feriepengene. Et medlem er blevet fyret i en kommune. Vi har nu skrevet et brev til kommunen, som skal bevise, at det ikke var en politisk fyring. Vi har nu fået et program, og vi holdte vores første seminar for tillidsmænd i Dansk Formands Forening. Der var stor tilfredshed med initiativet. Vi har kontakt vedrørende VEUgodtgørelse i gang men afventer svar. Der er holdt tre medlemsmøder i Nordjyllands Afdeling med emnerne: Orientering om de nye vedtægter, Vision 2010, medlemsformand og vores 4 nye A-kasse. Landsformanden gav referat fra Ajour Afdelingsformanden i en afdeling har deltaget i møde med et medlem, som var indkaldt til tjenstlig samtale i kommunen. Der var flere klager over medlemmet fra borgere. Problemet er medlemmets temperament. Der blevet lavet et notat fra mødet, og man mødes igen om tre måneder. Afdelingsformanden fortalte om to andre formænd, som var gået ned på grund af stress. En anden afdelingsformand fortalte om en bonusordning i en kommune, som man kun kan komme i betragtning til, hvis man har været ansat et år. Ad. 03 Medlemmet som blev fritstillet fra virksomheden Østervang I/S. Man kunne ikke blive enige, og sagen blev overdraget til vores advokat. Østervang I/S mødte ikke op til telefonmøde. Sagen er nu afgjort i retten. Konkursbegæring er sendt til skifteretten i Roskilde. Ad. 04 Arbejdstidsaftalen er på plads. Fællesaftalen er på plads. Bestyrelsen fik udleveret udkast til driftslederoverenskomsten. Dansk Formands Forening vil prøve at få lavet et møde med Dansk Byggeri vedrørende senioraftalen. Ad. 05 Vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Vejledningen findes på den kan ikke bestilles i en trykt udgave Ad. 06 Næste møde i FR er 15. december 2008 hos TDC lederforening. Ad. 07 Der er ikke noget nyt fra Direktoratet eller fra Datatilsynet (5/ ). Ad. 08 Budget 2008 til og med november blev gennemgået. Fremover vil bestyrelsen tage nogle stikprøver af regnskabsbilagene. Ad. 09 Arbejdet med målsætninger m.m. blev gennemgået.

5 Bestyrelsesmøde Ad. 10 Oplæg til en overenskomst fra HK som vedrører personalet på kontoret. Der er ikke sket noget siden. Den nye platform til hjemmesiden er lavet og bliver flyttet over, når den er klar i det nye år. Document1.qxd :42 Side 1 Ad. 11 Ledelse i Praksis på Odder Park Hotel i januar. Ad. 12 Der blev fremlagt nye skrivemapper og skjorter med tryk. Næste møder for bestyrelsen: Fredag den 30. januar Landsmøde lørdag den 24. oktober Grundlagt i Danmark i 1947 og nu repræsenteret i hele verden medarbejdere, årsomsætning ca. 3,8 mia. kr., heraf 40 % i udlandet - Én af Danmarks førende entreprenørvirksomheder med specialer inden for vandbygningsarbejder, rørledninger, pælefundering samt No-Dig - Aarsleff har mere end 25 års erfaring med strømpeforing af afløbsledninger Hovedkontor Lokesvej Åbyhøj Denmark Tel Fax Kontor Øst Industriholmen Hvidovre Denmark Tel Fax

6 Formænd er der altid brug for Formænd er der altid brug for Ole Nielsen (tv) blev ved aftenfesten hyldet for 40 års medlemskab af Dansk Formands Forening. I midten landsformand Kim Bøje Madsen og til højre afdelingsformand Keld Klausen Dahl. Afdelingsformand Keld Klausen Dahl afl ægger sin beretning. Blandt tilhørerne var bl.a. fra venstre vice-landsformand Lars Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen. Generalforsamlingen i Syd- og Vestsjællands afdeling er traditionelt en af dem, der er pænt besøgt. - Der er ikke længere så travlt i byggeriet, og flere og flere af vore medlemmer står uden arbejde. Men vi skal hele tiden være klar til at komme på banen igen. Formænd er der altid brug for i det danske erhvervsliv, så det gælder om at holde modet oppe. Sådan sagde afdelingsformand Keld Klausen Dahl i sin beretning på årsmødet i Syd- og Vestsjællands Afdeling. - Men spørgsmålet kan være: Er vi organiseret det rigtige sted? Jo det er vi, som står i Dansk Formands Forening, tilføjede han. Keld Klausen Dahl fortalte videre, at der havde været meget travlt op mod sidste års kongres, hvor mange forandringer skulle på plads. Kongressen valgte en landsbestyrelse, og medlemmerne overgik fra Ledernes A-kasse til IAK. God slutning - Det var efter min mening en god slutning på mange problemer, sagde afdelingsformanden, der i øvrigt kunne berette om en sørgelig udvikling i medlemstallet. - Vort medlemstal er desværre gået ned. Nogle er døde, nogle pensionister melder sig ud, men der er også en del, der bliver overflyttet til andre forbund. I 2008 havde vi 299 medlemmer i Syd- og Vestsjællands afdeling. I år er dette tal faldet til 234, kunne formanden med beklagelse notere. Afdelingen forsøger ellers med stor flid at arrangere aktiviteter for medlemmerne og deres ægtefæller. Således har der været en god og interessant tur til Ørestaden. Arrangementer - Jeg synes, det er for dårligt, at der kommer så få til vore arrangementer. Det er en glimrende mulighed for at være sammen med kolleger og til at snakke med andre, end man mødes med til daglig, og bestyrelsen vil stadig forsøge at stable nye arrangementer på benene, understregede Keld Klausen Dahl. På generalforsamlingen kunne formanden endvidere oplyse, at bestyrelsen har besluttet at yde et tilskud på 7000 kr. til ældreklubbens mange aktiviteter. 6

7 Flere nye på vej ind Flere nye på vej ind i DFF Mens medlemstallet i Dansk Formands Forening rent faktisk steg med ét medlem fra 2007 til 2008, så er udviklingen gået den stik modsatte vej fra 2008 til årsskiftet Medlemstallet er faldet drastisk fra 2166 til 1847, og her er Ledernes voldsomme og usaglige kampagne for at lokke medlemmerne den helt store synder. Landsformand Kim Bøje Madsen kunne notere, at foreningen i 2008 kun har fået 93 nye medlemmer mod 118 i Til gengæld ved jeg, at der ligger ca. 50 indmeldinger fra medlemmer, der er på vej ind i foreningen. Men det er nødvendigt, vi gør endnu mere for at få flere ind i DFF, fastslog Kim Bøje Madsen. Ambassadører - Det er her, I alle skal agere ambassadører for DFF, så vi kan blive flere medlemmer. Der findes ikke nogen, der er bedre end jer, så derfor må I op og gøre jeres kolleger opmærksom på vores fagforening. I skal alle agere som ambassadører for Dansk Formands Forening. Ingen er bedre til det, end jer, påpegede Kim Bøje Madsen på årsmødet i Syd- og Vestsjællands afdeling. - At det nytter, det så vi ved et af medlemsmøderne i Nordjyllands afdeling. Der viste det sig, at der i bare ét firma går fem-seks formænd og kloakmestre, der ikke var medlem i DFF. Så der blev hurtigt etableret en kontakt, og nu er flere af dem kommet i Dansk Formands Forening. Her har den nye ordning med et halvt års fri kontingent til det medlem, der skaffer nye i vores forening, uden tvivl været en god motivationsfaktor, mente landsformanden. SKAB KONTAKT PÅ BYGGE PLADSERNE Få din annonce med i bladet Ring i dag på telefon Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Telefon

8 Kongres på Klarskovgaard vedtog et nyt regelsæt for Dansk Formands Forfening. Tam men positiv kongres - Det var en lidt tam kongres vi havde i Men en ting var dog positivt, nemlig at vi fik et sæt helt nye vedtægter, sagde landsformand Kim Bøje Madsen videre i sin beretning. - Det var med en vis bekymring fra min side, at de nye vedtægter blev lagt frem for kongressen til afstemning, men jeg må konstatere, at opbakningen igen var flot. Tak for det. - Nu er landet delt op i de regioner, der er fastlagt i forvejen af regeringen, og der er i hver region, på tværs af de enkelte afdelinger, som vi beholder, blevet valgt en regionsformand, som så er direkte valgt til bestyrelsen i det nye DFF. Dermed er indflydelsen sikret i afdelingerne, via den siddende bestyrelse. Landsrådsmøde - Der er lagt op til, at der skal holdes et årligt landsrådsmøde. Jeg er netop nu ved at tilrettelægge Landsrådsmødet. - Vi venter os meget af det nye, som stiller større krav til bestyrelserne og ledelsen i DFF, og jeg er selvfølgelig spændt på, hvad der kommer ud af bestræbelserne hen over en periode. Ikke alle afdelinger har fået de nye forhold til at fungere endnu. Men vi vil i bestyrelsen følge tingene ret tæt, og agere derefter, lovede Kim Bøje Madsen. Medhold i sagen mod Lederne Da de delegerede på kongressen sidste år valgte at Dansk Formands Forening skulle skifte fra Ledernes A-Kasse til IAK, blev der tændt en ild hos Lederne. De skodder, der skal være vandtætte mellem fagforening og A-kasse, blev utætte som en si. Lederne kom med useriøse tilbud til DFFs medlemmer, og tillige begyndte A-kassen at ringe medlemmerne op. - Vi klagede til Arbejdsdirektoratet og til Datatilsynet på egne og medlemmernes vegne. Vi fik den 21. december brev fra Arbejdsdirektoratet, hvor vi fik medhold i klagen, og Lederne fik kritik af fremgangsmåden ved at kontakte medlemmerne i DFF, fortalte Kim Bøje Madsen. - Det var, hvad vi kunne forvente fra den side. Nu bliver det spændende at se, om Datatilsynet følger op på kritikken, og ud fra den kendelse vil vi, sammen med vores advokat, tage beslutning, om der er grundlag for videre foranstaltning, sagde landsformanden. Fantastisk Selve overflytningen er gået fantastisk. Et par medlemmer havde lidt problemer, og de skyldes ene og alene, at der var begået tastefejl ved indskrivningen. Enkelte utilfredse medlemmer har ikke kunnet kende forskel på, hvad der er A-kasse - i det her tilfælde Lederne - og så fagforening - her taler vi DFF. Der var endda nogle, der hårdnakket påstod, at det var DFF, der lovede en besparelse på 1606 kr. Omkring 30 medlemmer mangler stadigvæk at blive overflyttet, og DFF må konstatere, at fagforeningen har mistet godt 200 medlemmer på den konto. Men de første medlemmer er allerede på vej tilbage. Flot Ledigheden i A-kassen er på 1,2 pct. Der er i øjeblikket kun seks-otte ledige i DFF, dvs. omkring 0,5 pct. Flot! Landsformanden er blevet valgt ind i repræsentantskabet, så der sidder fagforeningen med ved bordet. IAK har allerede sat administrationsbidraget ned igen, og muligheden for det bliver endnu billigere er stor. 8

9 Forhandler overenskomster - Vi skal snart i gang med at forhandle den private overenskomst med Dansk Byggeri, så vi kan få indgået en senioraftale på samme niveau som for de offentlige. Forhandlingerne forventes at begynde her i løbet af foråret, så vi kan få en ferieuge/fritvalg-ordning til de 60 år og dem, der er derover. Sådan sagde landsformand Kim Bøje Madsen bl.a. i sin beretning fra hovedforeningen. - Vi har i Dansk Formands Forening netop fået overenskomsterne for de offentlige medlemmer tilbage i underskrevet stand. Det har været en meget lang og smølende omgang fra KL. Jeg ved, at flere organisationer ud over os ikke er tilfredse med den lange ekspeditionstid fra KL s side, så det vil blive taget op i forhandlingsudvalget, lovede landsformanden videre. Ikke enige med KL - Men DFF er ikke enige med KL om noget af teksten i overenskomsten. KL har i den tilrettede udgave, som vi fik til gennemsyn den 9. december, begået et par små fejl, som vi bad dem rette. Det var også gjort i den seneste udgave, men man har tillige tilføjet under bemærkninger, at det kun er FOA, der har forhandlingsretten og aftaleretten i Frederiksberg og Københavns kommuner. Det kan vi ikke acceptere, og da slet ikke hvis de bare vil trække det ned over hovedet af os. Hvad bliver det næste: Er det så Århus, Aalborg og Odense kommuner. Nej, sådan spiller klaveret ikke, fastslog Kim Bøje Madsen. - Vi arbejder på sagen, så må vi jo se. Det handler jo ikke om, at vi har noget imod FOA, men derimod skal vi værne om vores medlemmer. De nye overenskomster kan hentes på hjemmesiden eller også sender vi dem frem ved henvendelse til kontoret. Skaf et nyt medlem Til alle vores medlemmer Overenskomster forhandles Skaf et eller fl ere medlemmer til Dansk Formands Forening, og når det nye medlem har betalt kontingent i tre kvartaler, får du et halvt års kontingentfritagelse. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden Eller ved henvendelse på tlf.: Venlig hilsen Landsbestyrelsen 9

10 Kurser Mange tilbud om kurser Det kommunale kursus, hvor Michael Jenne er en afholdt og populær underviser er som altid fyldt til sidste plads. DESPERATE MÆND - finder løsningen hos Cramo Cramo har en af landets mest moderne og bredeste udlejningsflåder. Så ligegyldigt hvad for en opgave du står med, så har vi helt sikkert løsningen. DFF har desværre måttet aflyse et kursus i ledelse i praksis. Det er et kursus, som foreningen selv har udviklet med Jens Graabæk som underviser. - Vi er meget skuffet over tilmeldingerne, men jeg håber, det må skyldes den krise, der er i byggeriet i øjeblikket. Ellers ved jeg ikke, hvad der er galt. Vi har fået arrangeret det sådan, at vi kan få støtte, så firmaet eller kommunen kan få VEU godtgørelse til kurset, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning. - Vi har også holdt kursus for de kommunale på Den kommunale Højskole i efteråret. Hovedemnet var bedre udnyttelse af resurserne. Det var som altid godt besøgt, og det var igen nogle særdeles tilfredse kursister, der tog hjem fra dette kursus. Tillidsmandskurser - Så har vi begyndt på vore kurser for tillidsmænd. Vi har holdt det første på Fyn, hvor vi havde en underviser på lidt af dagen. Det er aftalt, at vi holder to møder om året, hvoraf det ene møde bliver med undertegnede som indlægsholder om overenskomsterne. Der er samtidig ved at blive etableret et netværk på mail. - Vi vil prøve at finde en organisation, der kan tilbyde tillidsmandskurser. Vi vil informere senere når det er aftalt. - Vi skal snart til at tilrettelægge kurser til efteråret, så hvis der er medlemmer, der har gode ideer, er I velkommen til at sige frem, så vil vi samle forslagene og ud fra dem tilrettelægge nye, gode kurser til medlemmerne. Jeg synes vi får meget ud af at sammensætte kurserne ud fra de emner, som medlemmerne efterlyser, understregede landsformanden. Vi har 20 afdelinger i hele Danmark, så ring og få en snak med Cramo! RING

11 Doka på vej ind på de danske byggepladser Den østrigske koncern tilbyder individuelle forskallingsløsninger over hele verden Efter at have opkøbt en dansk forskallingsvirksomhed er østrigske Doka nu stærkt på vej ind på de danske byggepladser. Doka har adresser i Danmark i Gadstrup ved Roskilde og i Trige ved Århus. Doka er en del af Umdasch-koncernen med 7000 medarbejdere world wide, heraf godt en snes i Danmark. Umdasch har 130 års erfaring indenfor træforarbejdning og tilbyder innovative og individuelle løsninger indenfor forskalling. Koncernen, der ejes af søskendeparret Hilde og Alfred Umdasch omsætter for omkring én milliard euro på verdensplan. - Og det går allerede rigtigt godt, konstaterer administrerende direktør for Doka i Danmark, Peter Friis. I Trige er det salgschef Søren Clemmensen, der har det daglige ansvar for afdelingen, mens det i Gadstrup er Klaus Mølbak. Bred vifte - Vore forskallingsløsninger er baseret på en særdeles bred vifte af specialfremstillede standardelementer, der kan kombineres nærmest ubegrænset. Ud fra kundens tegninger sammensætter vi en individuel løsning. Vore forme er udviklet af vor udviklingsafdeling i Østrig og beklædt med en specialproduceret finér påført en slidstærk plastikcoating for et ensartet flot slutresultat. Er det ikke muligt at sammensætte vore standardforme til den aktuelle løsning, sender vi opgaven videre til udviklingsafdelingen i Østrig, der herefter projekterer nøjagtigt de forme, som vil være optimale til den aktuelle opgave, påpeger Peter Friis og Søren Clemmensen. Tidligt med - De fleste kan godt se, at den overflade, som vore støbeforme efterlader, er så fin, at bygherren senere i byggefasen kan spare omkostninger. Derfor vil vi også meget gerne med så tidligt i byggefasen som muligt, netop fordi vi ofte har mulighed for at optimere processen og derved spare penge, understreger Søren Clemmensen. Entrepriseleder Jens Clausen fra entreprenør firmaet M. Thomsen Støtt, Aalborg A/S (tv) har besøg af konsulent fra Doka, Leif Sørensen. 11

12 Doka på vej ind på byggepladserne Foto 1: Hvis man ikke har en løsning, må man udtænke én. Denne støbeform er i virkeligheden beregnet til noget helt andet, men ved fælles hjælp har Jens Clausen og Leif Sørensen fundet på en alternativ måde at bruge formen på. Og den virker. Foto 2: Doka er knapt kommet på plads i Trige. Derfor er del forme og andet materiel opmagasineret i dette kæmpetelt. Foto 3: En række af Dokas specialforme er stillet op på en byggeplads i Aalborg. Foto 4: Administrerende direktør Peter Friis (tv) og salgschef og afdelingsleder i Trige Søren Clemmensen ved en stabel støbeforme med Dokas karakteristiske gule farve. Støbeforme kan sammenlignes med legoklodser. De kan anbringes og sættes sammen på mange forskellige måder. Blandt Dokas godt 20 medarbejdere i Danmark er bl.a. to ingeniører, der i samarbejde med bygherrer og øvrige rådgivere projekterer forskallingen på et givent byggeprojekt. - Vores ambition er at være med til at løfte kvalitetsniveauet i dansk byggeri. Vi tilbyder en række services, som tilsammen tilfører kunden merværdi tit i form af direkte besparelser. Som producent af specialfremstillede støbeforme er vi ofte i konkurrence med brugen af betonelementer, og her mener vi, at støbning in-situ er en mere fleksibel måde at bygge på, bl.a. fordi virksomheden kan beskæftige medarbejdere i ledige stunder, og fordi der rent faktisk er adskillige måneder på året, hvor det nærmest er umuligt at krane elementer på plads, påpeger Peter Friis og Søren Clemmensen. Konsulenter Doka beskæftiger en række dygtige konsulenter, der sammen med de udførende entreprenørvirksomheder vurderer hvilke forme, der skal benyttes til byggeriet. De besøger byggepladserne og er derfor til stadighed tæt på hele byggeprocessen. De specialproducerede støbeforme leveres på aftalt tid til byggepladserne, hvorefter det er betonsjakket, der selv monterer formene og tager dem ned igen efter endt brug. Det er også lejeren, der rengør formene, således at de er klar til at blive sendt afsted til næste byggeplads eller til at blive returneret til lagrene i henholdsvis Gadstrup eller Trige, hvor de bliver tjekket grundigt og eventuelt repareret, inden de er klar til næste opgave. Specialist i forskalling, stillads, sikkerhed, lifte og arbejdsplatforme! Telefon

13 Vi gratulerer Vi gratulerer Nordjylland afd. 70 år Svend Walther Haugaard Frejasvej Brønderslev 65 år Helge Frimodt Petersen L. B. Sørensens Vej Hadsund 60 år Frederik Studsgaard Hansen Sørensen Jens Globs Alle Thyholm 60 år Keld Jensen Kolloparken 79-Frejlev 9200 Ålborg SV 50 år John Kristian Sofussen Gadehusene Vrå 50 år Egon Mathiasen Kingosvej Pandrup Randers 60 år Jørn Jørgensen Lundagervej 21 - Stevnst Langå 60 år Kenneth Møller Kjeldsen Toftevænget Hadsten Midt Vest afd. Ingen. Aarhus afd. 85 år Harry Pedersen Hindøvænget 13 - Tilst 8381 Mundelstrup 75 år Evald Svalø Skovgårdsvænget Tranbjerg J. 70 år Finn Mikkelsen Tornbjerg Hovedgård 60 år Erik Høegh Præstekravevej Skødstrup 50 år Flemming Kristiansen Borrevænget Mårslet 50 år Rasmus Søren Mahler Haraldsvej Skanderborg Vejle Kolding afd. 75 år Peter J Søndergaard A D Burchartsvej 21 st th 6000 Kolding 65 år Vagn Nielsen Bjerrevej Horsens 60 år Boje Skou Sørensen Trehusevej Hedensted 60 år Holger Sønderg. Thomsen Piledamsvej 39, Kolding 50 år Karl-Johan Sejersen Boligselskabet Horsens 50 år Jan René Petersen Mercurvej Horsens Vestjylland afd. 65 år Karl Erik Hansen Vestergårdsfenne Nørre-Nebel Sønderjylland afd. 80 år Viggo Hansen Hørmarken Sønderborg Fyn afd. 60 år Asger John Rasmussen Hybenvænget Glamsbjerg 60 år Vagn-Aage Agri Bystævnevej 49, Aborg 5610 Assens 50 år Benny Jørgen H. Pedersen Cortlandvænget 9, 5270 Odense N 50 år Finn Otto Jensen Eranthisvænget Otterup København afd. 85 år Povl Eigil Mortensen Vesterbjerg Greve 80 år Egon Poul Christensen Enebærhegnet Greve 70 år Ole Rubeck Jensen Palmelunden Tåstrup 65 år Ole Svendsen Strynøvej Ålsgårde 65 år Reinholdt E E Larsen Bredekærsvænge Ishøj 50 år Kim Tietze Egøjevej Køge 50 år Jørgen Michael Larsen Augustvej Herlev Syd-og Vestsjælland afd. 85 år Thomas Jensen Svinget 6 - Niløse 4293 Dianalund 70 år Bent Erik Pedersen Skolebakken Munke Bjergby 65 år John Christian Poulsen Rosenvænget 3 - Soderup 4340 Tølløse 65 år Vagn Erland Andersen Lindeparken Næstved 60 år Dines Olsen Mira Belle Vej Holbæk 60 år Niels Henning Olsen Snærlevej Dianalund 50 år Niels Otto Nielsen Grundtvigsvej 1, 4700 Næstved 50 år Jan Gøttske-Christoffersen Vinkelstræde Munke Bjergby 50 år Jan Thorkild Dong Tingvejen Kalundborg Lolland Falster afd. 65 år Jens Lønning Christoffersen Brandsmose Ringvej Stokkemarke 60 år Jensen Jens Børge Frost Kirsebærplantagen Vordingborg 50 år Flemming Leif Frederiksen Stoffervej Kettinge Bornholm afd. 85 år Erik Andreas Hansen Snorrebakken Rønne 50 år Niels Kristian Hansen Bjergebakkevejen Rønne 13

14 Friis Aalborgs ny citycenter Friis tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. Knud Kristensen er formand hos entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S. Friis opstår på ruinerne af Magasin Den nordjyske entreprenørvirksomhed A. Enggaard er i fuld gang med at rejse nyt butikscenter midt i Aalborg Den islandske Baugur Group, som ejer Illum og Magasin, er gået i betalingsstandsning, men det har intet at gøre med, at den nordjyske entreprenørvirksomhed A. Enggaard i øjeblikket er i fuld gang med at forvandle Magasin du Nord i Aalborg til et helt nyt citycenter. Det hæderkronede stormagasin er for længst revet ned, og til påske næste år vil kunderne strømme til de 55 butikker i Friis. Nedrivningen af Magasin og det store Metax-parkeringshus overfor er et af mange markante byggerier i Aalborgs midtby i denne tid. Det store areal ligger tæt på havnekajen og dermed også tæt på det nye men allerede berømte Utzon Center et udstillingscenter 14 som er opført som en hyldest til den nyligt afdøde danske arkitekt Jørn Utzon og kollegium ved siden af. Tæt på Kvægtorvet og Nordkraft kvm Friis Aalborg Citycenter omfatter kvm og er tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. I centret vil være 55 butikker, underjordisk parkeringshus i tre etager, hotel og erhverv. Den gamle Magasin-bygning bliver totalt renoveret og forbindes med nybyggeriet på den anden side af gaden med to gangbroer. Den samlede bygning vil fremstå med hvidpudsede facader og store åbne glaspartier. Flere steder vil perforerede stålplader med farvede felter være med til at give facaden liv og karakter. Bygningen vil i størrelse og karakter være med til at binde centrum og gågader sammen med de nye havnearealer. A. Enggaard Bygherren er entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S i Aalborg, der bl.a. har formændene Poul Erik Pedersen og Knud Kristensen på pladsen. Knud Kristensen er medlem af bestyrelsen for Dansk Formands Forenings afdeling i Nordjylland. - Vi har tilsammen op mod et halvt hundrede mand på byggepladsen, fortæller Knud Kristensen, der har ansvaret for den omfattende ombyg-

15 Friis Parkeringskælderen fylder knap kvm i tre etager og med plads til 850 biler. ning af det gamle Magasin. - Halvdelen af bygningen er revet ned for at blive bygget op på ny, siger formanden. Kun nogle få skridt fra Salling har grave- og entreprenørmaskiner knoklet for at rive ned, grave ud og bygge op. Således er der blevet fjernet godt kubikmeter jord, da det gamle Metax-parkeringshus måtte lade livet. I stedet er gravet et dybt hul, hvor der etableres knap kvm parkeringshus i tre etager og med plads til 850 biler. Over jorden etableres kvm butikscenter og fitness med plads til 55 butikker både i den gamle Magasinbygning og i den ny bygning på den anden side af Nytorv. Her indrettes også Hotel Cabinn med 239 værelser på i alt 4500 kvm. Erhvervslokalerne på 2., 3. og 4. sal har udgang til en 4000 kvm stor taghave med en fremragende udsigt over Aalborg ny havnefront. 70 pct. udlejet Hotel Cabinn slår dynerne til side omkring den 1. september, samtidig med at parkeringskælderen åbner. Resten af centret forventes åbent omkring påske 2010, og selv om der således er mindst et år til åbningen er 70 pct. af butikkerne allerede lejet ud. Lejerne er store, anerkendte forretninger som Matas, Thiele, Sportsmaster, Bahne, Hennes & Mauritz, Nike, AaB Shoppen, Deichmann og flere. Der arbejdes med et kundegrundlag på og et forventet antal gæster på mellem 3,5 og 4 millioner om året. Den årlige omsætning sættes til millioner kroner. Til opførelsen af den del, der erstatter det gamle parkeringshus er gået tons elementer, og der er brugt næsten kubikmeter blød beton. På grund af de forholdsvis trange pladsforhold er der brugt unormalt meget jern i betonen. I alt er der gået 1200 tons armering. Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 15

16 ÅrsmØder 2009 Støt op om årsmøderne i 2009 Vestjyllands Afdeling fredag d. 20.marts 2009 kl på Restaurant Søparken, Søvej 9 i Esbjerg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning, herunder planer for det kommende år fra afdelingen 4. Foreningens forhold fra Landsformanden 5. Regnskab / budget Indkomne forslag 7. Valg 8. Beretning fra senior klubben 9. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal være formandens i hænde senest den 6. marts 2009 I år vil der igen være mulighed for at vinde gevinster i vores lodtrækning. Efter årsmødet er afdelingen vært ved en lettere menu Kom og gør din indflydelse gældende Hvis du kan, så kom og støt din lokale afdeling i DANSK FORMANDS FORENING Vi glæder os til at se jer. P.B.V. Iben Christensen Midtvest Afdeling den 3. marts 2009 kl på Sevel Kro Dagsorden ifølge vedtægterne Efter mødet er afdelingen vært ved et par stykker brød. P.A.V. Vagn 16

17 Årsmøde 2009 Fyns Afdeling lørdag den 28. marts 2009 m/påhæng På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense Program Kl Eftermiddagskaffe Kl Årsmøde Dagsorden ifølge de nye vedtægter. Kl Festmiddag Aktive/Efterlønner ,00 kr. pr. pers. Pensionister ,00 kr. pr. pers. S.U. senest søndag den15. marts Til Harald på tlf Ønskes overnatning kan der bestilles værelse på tlf Pris: enkeltværelse 900,00 Kr. Pris: Dob. værelse 1100,00 Kr. inklusiv. Grand Hotels overdådige morgenbuffet. P.B.V. Jimmy Sønderjyllands Afdeling på Sønderborg Vandrerhjem Kærvej 70, 6400 Sønderborg Tirsdag den 17. marts 2009 Dagsorden iflg vore nye vedtægter. Vi serverer varm mad fra kl, og begynder generalforsamlingen kl Af hensyn til maden har vi brug for en tilmelding til selve middagen kl Tilmelding til Svend Erik på tlf eller Tilmelding senest tirsdag den 10. marts 2009 På bestyrelsens vegne Svend Erik Petersen Vejle-Kolding Afdeling Lørdag den 21. marts 2009 kl Estakaden, Baadekajen 2, Ved Lystbådehavnen i Vejle. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være afdelingsformanden i hænde, senest den 12. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Indlæg fra Landsbestyrelsen 5. Næste års aktiviteter 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg 9. Eventuelt P.A.V. Jan O. Hansen Lolland Falster Afdeling Lørdag den 28. februar 2009 kl på Hotel Falster Skovalléen, 4800 Nykøbing F. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Indlæg fra Landsbestyrelsen 5. Næste års aktiviteter 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 20. februar Landsformand Kim Bøje Madsen beretter fra hovedforeningen og A-kassen. Efter årsmødet er der frokost (gratis). Tilmelding til afdelingsformanden er nødvendig af hensyn til traktement senest 21. februar P.A.V. Lars Hansen afdelingsformand / / 17

18 Årsmøde 2009 Nordjyllands Afdeling på Hotel Søparken i Aabybro Program Lørdag den 14. marts 2009 Kl Ankomst og eventuel indkvartering på hotellet. Derefter er der rundgang på messen, som er frit tilgængelig for alle interesserede. Messen vil være en udstilling med nogle af de materialer og materiel, som vi arbejder med i det daglige, med diverse udstillere inden for entre prenørbranchen. Der vil også i år være en repræsentant fra IAK og et pensionsselskab. Kl Arrangement for ledsagere. Program: Rævhede Naturprodukter. Kl Årsmøde Randers Afdeling lørdag den 7. marts 2009 kl på Fladbro Kro, Randersvej 75, Fladbro Program: Kl kaffebord. Kl Årsmøde/arrangement for ledsagere Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning, herunder planer for det kommende år fra afdelingen 4. Foreningens forhold fra Landsformanden 5. Regnskab/budget Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt. Dagsorden til årsmødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Status A) Afdelingen. B) Regnskab. 4. Bestyrelsens planer for det kommende år. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. 6. Valg. 7. Status fra Landsbestyrelsen. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være afdelingsformanden i hænde senest den 4. marts Kl Festmiddag med musik & dans. Kl Natmad Søndag den 15. marts Udvidet morgenkomplet. Pris: Aktive kr. pr. person. Efterlønnere og pensionister kr. pr. person Uden overnatning Halv pris pr. person Tilmelding senest de. 1. marts 2009 til: Peer Nørgaard Tlf Allan Larsen Tlf Knud J. Kristensen Tlf Jens Melgaard Tlf Jan L. Madsen Tlf P.B.V. Peer Nørgaard 18 Kl festmiddag med efterfølgende dans. Pris 150 kr. pr. deltager for aktive og 75 kr. for pensionister. Tilmelding til Ulrik tlf eller Leo tlf Sidste frist for tilmelding er den 27. februar 2009 P.B.V. Leo Kristoffersen Københavns Afdeling torsdag den 5. marts kl Kl er der Årsmøde Vi informerer om efterløn og pension kl Afdelingen er vært ved et lettere traktement. Dagsorden ifølge de nye vedtægter Mødet bliver holdt på Lundtofte Renseanlæg, Hjortekærbakken 12, 2800 Lyngby. Tilmelding til: John Pedersen tlf mobil nr Bjarne Knudsen tlf Carsten Larsen, Konrad Weithaler, P.A.V. John Pedersen

19 Meddelser - Aktiviteter Københavns Afdeling Pensionist & Efterlønsklub Torsdag den 14. maj skal vi til Sofiero og her er Syd- og Vestsjællands Afdeling med. Vi mødes på P-pladsen ved Nordre Mole kl Torsdag den 18. juni skal vi på Bakken. Vi skal først en tur i Dyrehaven, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Vi mødes ved P-pladsen ved Klampenborg Station kl Torsdag den 6. august skal vi se Kronborg, og her mødes vi også på P-pladsen ved Nordre Mole kl. 10,30. Vi finder et sted, hvor vi kan spise vores mad. Torsdag den 3. september skal vi en tur til Frederiksborg Slot og se barokhaven. Vi mødes kl udenfor indgangen. Torsdag den 26. november er der generalforsamling og julefrokost i Haveforeningen Vedbæk. Her mødes vi kl Der kan komme flere ture under vejs. Turene vil blive annonceret i Formandsbladet. Tilmelding til turene skal ske til: Preben Andersen Erik Rasmussen Per Ysbæk Nielsen Randers Afdeling Tur til Essex Park den 21. april 2009 Randers Afdeling arrangerer tur til Essex Park for medlemmer med påhæng den 21. april Kl Kl Møde/velkomst, foredrag ved Randers FC direktør Jacob Nielsen, der bl.a. vil fortælle om blivelsen af Essex Park samt Randers FC. Kl let traktement Kl afslutning/farvel. Pris100 kr pr. deltager. Beløbet dækker arrangement inkl. mad og én genstand. Syd og Vestsjællands Afdeling Seniorklubben DFF 18. marts 2009 kl Fasan Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden, Næstved Kaffe i mødelokalet efter rundvisningen Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 11. marts april 2009 kl ? Kuliseværkstedet og Det Kongelige Teater Venter på tilbagemelding Deltagerbetaling Tilmelding senest den 1. april maj 2009 kl. 10,00 Sofiero Slot/Have sammen med Københavns Afdeling Vi mødes ved p-pladsen, Nordre Havn i Helsingør Færge, bus, entre kan ikke oplyses pt. Tilmelding senest den 29. april juni 2009 kl Sct. Hansfest Hos Ib og Allice Nielsen Stenskovvej 52, Fensmark Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 10. juni august 2009 kl Skovtur til Lejre Forsøgscenter med medbragt mad Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 12. august oktober 2009 Kl Aalholm Automobil Museum Deltagerbetaling 75,00 kr. Tilmelding senest den 30. september november 2009 Kl Bowling og Julefrokost Sted ikke bestemt endnu Deltagerbetaling Kr. 75,00 Tilmelding senest D. 04/ Tilmelding Til Kaj Kaas Hansen Gunner Pedersen Niels Troest Mødested Essex Park, Viborgvej 92, 8920 Randers NV. 19

20 Meddelser Individuel selvbetjeningsportal Af Johs Krarup Til glæde for medlemmerne har Ingeniørernes A-kasse (IAK) i årevis været a-kassernes digitale spydspids. Med starten på mitiak kommer medlemmerne til at opleve en meget mere personligt site. Alle de funktioner, som medlemmerne af IAK hidtil har brugt på IA- Konline er flyttet med over i mitiak. Dertil kommer så medlemmets egen profil. Og naturligvis også en målrettet FAQ kombineret med forslag til relevante links for profilen. I mange år har IAK været a-kassernes digitale spydspids. Alle undersøgelser og Arbejdsdirektoratets benchmarking viser, at det er noget, medlemmerne sætter pris på. Vore medlemsgrupper forventer, vi er forrest på det område, og med mitiak kan vi gøre det bedre og endnu mere trygt for medlemmerne. Samtidig kommer vi til at spare ressourcer i længden, siger IAK s webredaktør og projektleder Gitte Skydsbæk Hansen. Medlemmernes ønsker Ændringerne af IAK s service på nettet er blevet til efter kvantitative undersøgelser blandt medlemmerne og fokusgrupper. Med ibrugtagningen af mitiak i starten af februar får medlemmerne Nyoptaget december 08 og januar 09 Navn Adresse Afdeling Arne Hansen Hannerup Engvej 67, 7000 Fredericia Vejle-Kolding Leif Jensen Sebbelev 13, 6440 Augustenborg Sønderborg Kay Nielsen Damhaven 4, Ørby, 3200 Helsinge. København Henrik Pihl Kærbybrovej 13, 9550 Mariager Randers Ebbe Georg Lander Møllevej 70, 4872 Idestrup Lolland Falster Ove Dahl Rasmussen Thorvaldsensvej 5, 7000 Fredericia. Vejle-Kolding Brian Thygesen Nørreskovvej 13, 2.tv., 8382 Hinnerup Århus Mogens Werin Bengtson Lodshaven 5, 3600 Frederikssund København Thomas Vad Holm Koldingvej 64, 6040 Egtved Vejle-Kolding Claus Holst Østergaard Egebakkevej 10, Ll. Arden Mark 9510 Arden Nordjylland Claus H. Christensen Slagstrupvej Søndersø Fyn Bjarne Johan Ravn Hæsumvej 12B, 9530 Støvring Nordjylland Allan Jensen Guldagervej 1 A, 4640 Fakse Syd-og Vestsjælland Brian Gry Hollænder Gl. Grindstedvej 13 A, 7200 Grindsted Vestjylland Klaus Bræmer Skippervej 54, 5270 Stige. Fyn Ivan Bjerre Pedersen Østerbækvej 6, 6893 Hemmet Vestjylland Mads Ø. Thomsen Vinkelvej 9, 7200 Grindsted Vestjylland Jan Mose Iversen Møllevej 45, 5471 Søndersø Fyn Afgået ved døden december 08 og januar 09 Navn Adresse Afdeling Afgået ved døden den Torben Caspersen Danddalsvej 39, 5700 Svendborg Fyn John Knud Hansen Bondhøjvej 19 B, 8950 Ørsted Randers Per Rasmussen Lyø Bygade 32, Lyø, 5600 Fåborg. Fyn Jens Peter Jørgensen Møllemarken 20, 4850 Stubbekøbing Lolland Falster Niels Martin Rasmussen Birkevej 354, 4952 Stokkemarken Lolland-Falster Viggo Hansen Hørmarken 8, 6400 Sønderborg Sønderjylland øget tilgængelighed, bedre overblik og større tryghed. Når medlemmerne hurtigere og nemmere kan aflevere de mange oplysninger, loven kræver, kan IAK s ansatte bruge mere tid til individuel vejledning i de mere komplicerede sager. Mere på vej Næste etape er planlagt, så i løbet af foråret bliver mitiak udbygget med en IAK-mailbox, hvor al korrespondance bliver samlet ét sted, med kalender, hvor medlemmerne kan se aftalte møder, påmindelser mm., og hvor medlemmerne kan booke et telefonmøde om efterløn. IAK-mailboxen bruges til at give medlemmerne mulighed for at følge med i egen sag via løbende kvitteringer om status for sagen. Det er vigtigt for os, at medlemmerne ét sted hurtigt kan se al korrespondance og interaktion med IAK. Det overblik øger trygheden og er samtidig en stor hjælp for sagsbehandlerne. Det giver forhåbentlig medlemmerne tryghed, fordi de løbende kan se, om deres sag kører, som den skal, siger Gitte Skydsbæk Hansen. Senere kommer der yderligere forbedringer som upload af dokumenter (fx lønsedler), interaktiv tjekliste ved ledighed, webcast med jobsamtaletræning m.m. og podcast, så man kan vælge, om man vil læse eller høre reglerne. Senere endnu bliver portalen suppleret med en beregner på den skattefri præmie, som indbetales til efterlønnen kan få. Og systemet er forberedt til løbende kan bygge ovenpå. Medlemmerne kan stadig logge sig på med enten digital signatur, den fælles pinkode eller med cpr-nummer og en IAK-pinkode. Ændringerne er lavet for at yde bedre service til medlemmerne, så vi håber, at de tager det til sig og bliver glade for det, siger webredaktøren. 20

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Generalforsamling 25. februar 2015

Generalforsamling 25. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen beretning 3. Det reviderede regentskab forelægges til godkendesen 4. Behandling af indkommende forslag 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 6. Valg af to suppleanter

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36

Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 Exnersgade 18 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 08 36 APRIL 2002 ÅRGANG 2 NUMMER 6 Formanden har ordet: Kommentar fra generalforsamlingen Det var med en vis spænding, vi i bestyrelsen, så frem til generalforsamlingen.

Læs mere

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ)

Mødedag Mødetidsp. marts 2011. kl. 18:30 Mødessted. punkt: af punkt 19. Jubilæumsstævne. Godkendt og underskrevet. Fastholdes. JPJ: FU-møde (JPJ) Dagsorden til bestyrelsesmødee Mødedag...: Tirsdag den 22. marts 2011 Mødetidsp punkt: kl. 18:30 Mødessted d : Ågade 97, 1., 83700 Hadsten Indkaldt af: Jens Peter Jensen (JPJ) Ordstyrer: Jens Peter Jensen

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00

Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland. Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Til ABF's medlemsforeninger i kreds Vestjylland Skive, den 1. oktober 2014 Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds Vestjylland Dato og tid: Torsdag den 25. september 2014 kl. 19:00 Sted: Restaurant

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub - 2015 Tidspunkt: Tirsdag den 24. februar 2015 Sted: Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Nr. 9, november 2007

Nr. 9, november 2007 Nr. 9, november 2007 [4H WEEKEND PÅ SKOVLY] Sang + debat + julefrokost + værksteder = succes på Skovly Der var liv og glade dage på Skovly i weekenden den 9.-11. november, da 90 4Here fra hele landet var

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub

Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub Referat for bestyrelsesmøde nr.24 Syd - & Østsjællands Fodbolddommerklub 23/11 2011 kl. 18:00 Velkommen Fremmødte: John Hansen (JH), Buller Friis (BF), Jens Engsgaard (JE) Jens Pedersen (JP) Afbud: Tom

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter.

Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015. Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. Jyllinge havn generalforsamling 13/1-2015 Ole præsenterer bestyrelsen, revisorer og havnepersonale. 66 Deltagere heraf 3 ved fuldmagter. 1. Richard Østergaard Mikkelsen vælges som dirigent. Dirigenten

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

PROGRAM 2. halvår 2015

PROGRAM 2. halvår 2015 HK SENIORKLUB HELSINGØR PROGRAM 2. halvår 2015 (Foto: 1. suppleant Ebbe Gyrming, 2015). Er klokken faldet i slag? Eller: Rinder tiden ud for HK SENIORKLUB HELSINGØR som HK Hovedstadens lokale aktivitets-

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. Referat af ordinær generalforsamling i Vestlollands Golfklub tirsdag, den 19. marts 2013 kl. 19.00. 1. Valg af dirigent og stemmetællere. Til dirigent blev valgt Gert Meyer Madsen, og han kunne erklære

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2

Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Erhvervskvinder Trekantområdet Februar 2012, nr. 2 Velkommen til februarmødet. Tirsdag, den 21. februar kl. 18:00 Kom og hør Lisbeth Gade Mikkelsens historie Vi mødes på Hotel Comwell i Kolding Program

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere