Friis opstår på ruinerne af Magasin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Friis opstår på ruinerne af Magasin"

Transkript

1 Februar årgang 1 Læs desuden inde i bladet: 11 På vej ind på byggepladserne 10 Mange tilbud om kurser 16 Første årsmøde 21 Struktøruddannelsen er bred Friis opstår på ruinerne af Magasin Side 14 Fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.

2 Kolofon Indhold Udgiver Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Tlf.: Fax: Giro: Redaktion Landsformand Kim Bøje Madsen (ansv.) Lone Mortensen Journalist Niels Henriksen Artikler og stof til nr skal være redaktionen i hænde senest den 30. marts. Næste nummer udkommer den 24 april. Tryk Zeuner Grafisk as Skovdalsvej Odder Tlf.: Fax: Layout & Sats Hesselberg Reklame Åstrupvej Hjørring Tlf.: Annonceekspedition Bermann Company HC Andersens Vej Hjørring Tlf.: Fax: Deadline for annoncebestilling til næste udgave af formandsbladet er: 30. marts. Indholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 6 Side 7 Side 8 Side 11 Side 14 Side 16 Side 19 Side 21 Leder Referat fra bestyrelsesmøde Formænd er der altid brug for Flere nye på vej ind i DFF Medhold i sagen mod Lederne Doka på vej ind på byggepladserne Friis opstår på ruinerne af Magasin Indkaldelse til årsmøde Fra hovedkontoret En udlært struktør kan en masse Side 22 En superbred uddannelse ERFAREN BETONFORMAND TIL ARKIL BRO & BETON PÅ SJÆLLAND Arkil A/S Bro & Beton udvider aktiviteterne på Sjælland, hvorfor vi snarest muligt søger en dygtig og erfaren betonformand. Bro & Beton er en del af specialsektionens entreprenøraktiviteter i Arkil A/S Anlæg og beskæftiger sig med alle former for anlægsbetonarbejder og er specialister i nybygning og renovering af betonanlæg som f.eks. broer, rensningsanlæg, svømmehaller, parkeringsanlæg, glidestøbninger mm. I øvrigt udføres alle typer for anlægsarbejder indeholdende betonkonstruktioner i fag-, hoved- og totalentrepriser eller som partnering. Arbejdsområdet vil primært være den daglige ledelse af vores arbejdspladser, herunder især planlægning, koordinering og prioritering af de daglige arbejdsopgaver, sikkerheds- og kvalitetsarbejde samt personaleledelse af betonsjak. Vi forventer, at du har flere års erfaring med anlægsbeton. Det er vigtigt, at du har: Udprægede samarbejdsevner med en bred vifte af kontaktpersoner på mange niveauer. Talent for planlægning og prioritering. Et godt overblik, selvom hverdagen er hektisk. Et godt og positivt humør og masser af gå på mod. En motiverende, åben og situationsbestemt ledelsesstil. Ansættelsesvilkår Du ansættes som månedslønnet funktionær, hvor lønnen efter aftale fastsættes i forhold til dine kvalifikationer. Du vil få stillet bil til rådighed i det daglige arbejde. Tiltrædelse snarest muligt efter aftale. Ansøgning, CV og relevante bilag sendes til Arkil A/S, Åstrupvej 19, 6100 Haderslev eller på mail til ansøgningen mærkes: 09/03. Ansøgningsfrist fredag den 20. marts Arkil A/S er en børsnoteret entreprenørkoncern med aktiviteter indenfor asfalt- og anlægsopgaver, individuelle miljøopgaver, vejservice og fundering. Vi beskæftiger ca medarbejde re og har en omsætning på ca. 2,4 mia. kr. Hovedkontoret er beliggende i Haderslev og aktiviteterne udføres via afdelinger og datterselskaber i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige. Læs mere om koncernen på Formandsbladet er tilsluttet dansk oplagskontrol. Bladet er i perioden 01/07/04 til 30/06/05 udsendt i et gennemsnitligt oplag pr. nummer på eksemplarer. Bladet afleveres til postbesørgelse sidst i måneden. Eftertryk med kildeangivelse er tilladt. Medlem af Dansk Fagpresse Forening. Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til sektionschef Erik Berg Madsen, tlf eller på mail: Arkil A/S Geminivej Greve Tel

3 Digitally signed by Signaturdienst Doka Gruppe Date: Signat 12:01:02 CET Årsmøderne 2009 Leder Så kom vi i gang med årsmøderne. Der er en udmærket deltagelse til de første årsmøder, og spørgelysten er til stede. Der bliver især spurgt til sagen, der kører i Datatilsynet vedr. Ledernes A-kasse. Men vi afventer stadig en afgørelse. Vi håber selvfølgelig, at der bliver bakket op om afdelingernes årsmøder. Medlemmerne kan se annoncerne i dette blad eller på vores hjemmeside. Vi skal nu til at udsende statistik kortet. Bemærk at der som noget nyt er påført et login i det tilsendte materiale, som skal benyttes fremover af vores medlemmer for at kunne hente bestemte informationer fra hjemmesiden. Husk det er vigtigt at indsende statistik kortet med de nødvendige oplysninger. Kun på denne måde får vores medlemmer det optimale ud af lønstatistikken. Det er vigtigt, at vores medlemmer husker at give os information om ændringer i deres ansættelsesforhold. Ligeledes skal medlemmer orientere foreningen, hvis man overgår til efterløn eller pension for på den måde at betale det rette kontingent til Dansk Formands Forening. Men vi kan konstatere, at det efter flere års opgang i beskæftigelsen, nu er blevet hverdag igen. Det ses tydeligt, at finanskrisen har betydet, at mange mindre firmaer har fået det svært. Vi har derfor i øjeblikket flere sager der kører i Lønmodtagernes Garantifond. Vi har desværre også modtaget opsigelser fra nogle medlemmer, men vi kan se, at de fleste medlemmer har nyt job med det samme. Heldigvis er ledigheden stadig meget lav hos os, og ved årsskiftet var ledigheden i IAK på 1,2 pct eller omsat i tal 852 personer. Heraf var der kun ganske få medlemmer i Dansk Formands Forening. Tilgangen af nye medlemmer er eskaleret igen. Det kan nu konstateres, at da vi satte en ny hvervekampagne i gang, har vi fået en del nye medlemmer, og flere melder sig ind i Dansk Formands Forening. Bemærk der er kommet nye regler for gulplade biler. Målet med de nye regler er at ensrette skatte og momsreglerne og samtidig lempe 60 dages reglen. De nye regler er trådt i kraft fra den 1. januar Få mere info på Kim Bøje Madsen Landsformand 02/2009 da Bygger på erfaring og ekspertise Framax Xlife Stor brugervenlighed og høj kvalitet Entreprenørskolen Sikker. Hurtig. Effektiv. Egegaardsvej Gadstrup Tel Fax Høgemosevænget Trige Tel Fax

4 Bestyrelsesmøde Beslutningsreferat fra Bestyrelsesmøde Fredag den 5. december 2008 på Hotel Svendborg Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg 01. Forhandlingsprotokollen 02. Orientering vedrørende verserende sager 03. Opsigelse 04. Overenskomstforhandlingerne 05. KTO 06. FR 07. Lederne 08. Budget Vision Orientering vedr. driften på kontoret 11. Øvrige forhold 12. Eventuelt Ad. 01 To indsigelser til referatet fra bestyrelsesmødet den 24. oktober 2008, tingene er rettet og referatet er godkendt, hvorefter Landsformanden underskrev protokollen. Ad. 02 Vi har en del konkurssager i øjeblikket. De kører, som de skal, igennem Lønmodtagernes Garantifond. Et medlem er opsagt to måneder før kontraktens udløb. Sagen overgivet til Maskinmestrenes Forening. Der er forskellig fortolkning af funktionærloven på Grønland, som vi er nødt til at forholde os til. Forlig i sagen om at medlemmet får en månedsløn mere, og der er gjort krav på feriepengene. Et medlem er blevet fyret i en kommune. Vi har nu skrevet et brev til kommunen, som skal bevise, at det ikke var en politisk fyring. Vi har nu fået et program, og vi holdte vores første seminar for tillidsmænd i Dansk Formands Forening. Der var stor tilfredshed med initiativet. Vi har kontakt vedrørende VEUgodtgørelse i gang men afventer svar. Der er holdt tre medlemsmøder i Nordjyllands Afdeling med emnerne: Orientering om de nye vedtægter, Vision 2010, medlemsformand og vores 4 nye A-kasse. Landsformanden gav referat fra Ajour Afdelingsformanden i en afdeling har deltaget i møde med et medlem, som var indkaldt til tjenstlig samtale i kommunen. Der var flere klager over medlemmet fra borgere. Problemet er medlemmets temperament. Der blevet lavet et notat fra mødet, og man mødes igen om tre måneder. Afdelingsformanden fortalte om to andre formænd, som var gået ned på grund af stress. En anden afdelingsformand fortalte om en bonusordning i en kommune, som man kun kan komme i betragtning til, hvis man har været ansat et år. Ad. 03 Medlemmet som blev fritstillet fra virksomheden Østervang I/S. Man kunne ikke blive enige, og sagen blev overdraget til vores advokat. Østervang I/S mødte ikke op til telefonmøde. Sagen er nu afgjort i retten. Konkursbegæring er sendt til skifteretten i Roskilde. Ad. 04 Arbejdstidsaftalen er på plads. Fællesaftalen er på plads. Bestyrelsen fik udleveret udkast til driftslederoverenskomsten. Dansk Formands Forening vil prøve at få lavet et møde med Dansk Byggeri vedrørende senioraftalen. Ad. 05 Vejledning om udmøntning af trepartsmidler til kompetenceudvikling Vejledningen findes på den kan ikke bestilles i en trykt udgave Ad. 06 Næste møde i FR er 15. december 2008 hos TDC lederforening. Ad. 07 Der er ikke noget nyt fra Direktoratet eller fra Datatilsynet (5/ ). Ad. 08 Budget 2008 til og med november blev gennemgået. Fremover vil bestyrelsen tage nogle stikprøver af regnskabsbilagene. Ad. 09 Arbejdet med målsætninger m.m. blev gennemgået.

5 Bestyrelsesmøde Ad. 10 Oplæg til en overenskomst fra HK som vedrører personalet på kontoret. Der er ikke sket noget siden. Den nye platform til hjemmesiden er lavet og bliver flyttet over, når den er klar i det nye år. Document1.qxd :42 Side 1 Ad. 11 Ledelse i Praksis på Odder Park Hotel i januar. Ad. 12 Der blev fremlagt nye skrivemapper og skjorter med tryk. Næste møder for bestyrelsen: Fredag den 30. januar Landsmøde lørdag den 24. oktober Grundlagt i Danmark i 1947 og nu repræsenteret i hele verden medarbejdere, årsomsætning ca. 3,8 mia. kr., heraf 40 % i udlandet - Én af Danmarks førende entreprenørvirksomheder med specialer inden for vandbygningsarbejder, rørledninger, pælefundering samt No-Dig - Aarsleff har mere end 25 års erfaring med strømpeforing af afløbsledninger Hovedkontor Lokesvej Åbyhøj Denmark Tel Fax Kontor Øst Industriholmen Hvidovre Denmark Tel Fax

6 Formænd er der altid brug for Formænd er der altid brug for Ole Nielsen (tv) blev ved aftenfesten hyldet for 40 års medlemskab af Dansk Formands Forening. I midten landsformand Kim Bøje Madsen og til højre afdelingsformand Keld Klausen Dahl. Afdelingsformand Keld Klausen Dahl afl ægger sin beretning. Blandt tilhørerne var bl.a. fra venstre vice-landsformand Lars Hansen og landsformand Kim Bøje Madsen. Generalforsamlingen i Syd- og Vestsjællands afdeling er traditionelt en af dem, der er pænt besøgt. - Der er ikke længere så travlt i byggeriet, og flere og flere af vore medlemmer står uden arbejde. Men vi skal hele tiden være klar til at komme på banen igen. Formænd er der altid brug for i det danske erhvervsliv, så det gælder om at holde modet oppe. Sådan sagde afdelingsformand Keld Klausen Dahl i sin beretning på årsmødet i Syd- og Vestsjællands Afdeling. - Men spørgsmålet kan være: Er vi organiseret det rigtige sted? Jo det er vi, som står i Dansk Formands Forening, tilføjede han. Keld Klausen Dahl fortalte videre, at der havde været meget travlt op mod sidste års kongres, hvor mange forandringer skulle på plads. Kongressen valgte en landsbestyrelse, og medlemmerne overgik fra Ledernes A-kasse til IAK. God slutning - Det var efter min mening en god slutning på mange problemer, sagde afdelingsformanden, der i øvrigt kunne berette om en sørgelig udvikling i medlemstallet. - Vort medlemstal er desværre gået ned. Nogle er døde, nogle pensionister melder sig ud, men der er også en del, der bliver overflyttet til andre forbund. I 2008 havde vi 299 medlemmer i Syd- og Vestsjællands afdeling. I år er dette tal faldet til 234, kunne formanden med beklagelse notere. Afdelingen forsøger ellers med stor flid at arrangere aktiviteter for medlemmerne og deres ægtefæller. Således har der været en god og interessant tur til Ørestaden. Arrangementer - Jeg synes, det er for dårligt, at der kommer så få til vore arrangementer. Det er en glimrende mulighed for at være sammen med kolleger og til at snakke med andre, end man mødes med til daglig, og bestyrelsen vil stadig forsøge at stable nye arrangementer på benene, understregede Keld Klausen Dahl. På generalforsamlingen kunne formanden endvidere oplyse, at bestyrelsen har besluttet at yde et tilskud på 7000 kr. til ældreklubbens mange aktiviteter. 6

7 Flere nye på vej ind Flere nye på vej ind i DFF Mens medlemstallet i Dansk Formands Forening rent faktisk steg med ét medlem fra 2007 til 2008, så er udviklingen gået den stik modsatte vej fra 2008 til årsskiftet Medlemstallet er faldet drastisk fra 2166 til 1847, og her er Ledernes voldsomme og usaglige kampagne for at lokke medlemmerne den helt store synder. Landsformand Kim Bøje Madsen kunne notere, at foreningen i 2008 kun har fået 93 nye medlemmer mod 118 i Til gengæld ved jeg, at der ligger ca. 50 indmeldinger fra medlemmer, der er på vej ind i foreningen. Men det er nødvendigt, vi gør endnu mere for at få flere ind i DFF, fastslog Kim Bøje Madsen. Ambassadører - Det er her, I alle skal agere ambassadører for DFF, så vi kan blive flere medlemmer. Der findes ikke nogen, der er bedre end jer, så derfor må I op og gøre jeres kolleger opmærksom på vores fagforening. I skal alle agere som ambassadører for Dansk Formands Forening. Ingen er bedre til det, end jer, påpegede Kim Bøje Madsen på årsmødet i Syd- og Vestsjællands afdeling. - At det nytter, det så vi ved et af medlemsmøderne i Nordjyllands afdeling. Der viste det sig, at der i bare ét firma går fem-seks formænd og kloakmestre, der ikke var medlem i DFF. Så der blev hurtigt etableret en kontakt, og nu er flere af dem kommet i Dansk Formands Forening. Her har den nye ordning med et halvt års fri kontingent til det medlem, der skaffer nye i vores forening, uden tvivl været en god motivationsfaktor, mente landsformanden. SKAB KONTAKT PÅ BYGGE PLADSERNE Få din annonce med i bladet Ring i dag på telefon Dansk Formands Forening Prags Boulevard 45 DK-2300 København S Telefon

8 Kongres på Klarskovgaard vedtog et nyt regelsæt for Dansk Formands Forfening. Tam men positiv kongres - Det var en lidt tam kongres vi havde i Men en ting var dog positivt, nemlig at vi fik et sæt helt nye vedtægter, sagde landsformand Kim Bøje Madsen videre i sin beretning. - Det var med en vis bekymring fra min side, at de nye vedtægter blev lagt frem for kongressen til afstemning, men jeg må konstatere, at opbakningen igen var flot. Tak for det. - Nu er landet delt op i de regioner, der er fastlagt i forvejen af regeringen, og der er i hver region, på tværs af de enkelte afdelinger, som vi beholder, blevet valgt en regionsformand, som så er direkte valgt til bestyrelsen i det nye DFF. Dermed er indflydelsen sikret i afdelingerne, via den siddende bestyrelse. Landsrådsmøde - Der er lagt op til, at der skal holdes et årligt landsrådsmøde. Jeg er netop nu ved at tilrettelægge Landsrådsmødet. - Vi venter os meget af det nye, som stiller større krav til bestyrelserne og ledelsen i DFF, og jeg er selvfølgelig spændt på, hvad der kommer ud af bestræbelserne hen over en periode. Ikke alle afdelinger har fået de nye forhold til at fungere endnu. Men vi vil i bestyrelsen følge tingene ret tæt, og agere derefter, lovede Kim Bøje Madsen. Medhold i sagen mod Lederne Da de delegerede på kongressen sidste år valgte at Dansk Formands Forening skulle skifte fra Ledernes A-Kasse til IAK, blev der tændt en ild hos Lederne. De skodder, der skal være vandtætte mellem fagforening og A-kasse, blev utætte som en si. Lederne kom med useriøse tilbud til DFFs medlemmer, og tillige begyndte A-kassen at ringe medlemmerne op. - Vi klagede til Arbejdsdirektoratet og til Datatilsynet på egne og medlemmernes vegne. Vi fik den 21. december brev fra Arbejdsdirektoratet, hvor vi fik medhold i klagen, og Lederne fik kritik af fremgangsmåden ved at kontakte medlemmerne i DFF, fortalte Kim Bøje Madsen. - Det var, hvad vi kunne forvente fra den side. Nu bliver det spændende at se, om Datatilsynet følger op på kritikken, og ud fra den kendelse vil vi, sammen med vores advokat, tage beslutning, om der er grundlag for videre foranstaltning, sagde landsformanden. Fantastisk Selve overflytningen er gået fantastisk. Et par medlemmer havde lidt problemer, og de skyldes ene og alene, at der var begået tastefejl ved indskrivningen. Enkelte utilfredse medlemmer har ikke kunnet kende forskel på, hvad der er A-kasse - i det her tilfælde Lederne - og så fagforening - her taler vi DFF. Der var endda nogle, der hårdnakket påstod, at det var DFF, der lovede en besparelse på 1606 kr. Omkring 30 medlemmer mangler stadigvæk at blive overflyttet, og DFF må konstatere, at fagforeningen har mistet godt 200 medlemmer på den konto. Men de første medlemmer er allerede på vej tilbage. Flot Ledigheden i A-kassen er på 1,2 pct. Der er i øjeblikket kun seks-otte ledige i DFF, dvs. omkring 0,5 pct. Flot! Landsformanden er blevet valgt ind i repræsentantskabet, så der sidder fagforeningen med ved bordet. IAK har allerede sat administrationsbidraget ned igen, og muligheden for det bliver endnu billigere er stor. 8

9 Forhandler overenskomster - Vi skal snart i gang med at forhandle den private overenskomst med Dansk Byggeri, så vi kan få indgået en senioraftale på samme niveau som for de offentlige. Forhandlingerne forventes at begynde her i løbet af foråret, så vi kan få en ferieuge/fritvalg-ordning til de 60 år og dem, der er derover. Sådan sagde landsformand Kim Bøje Madsen bl.a. i sin beretning fra hovedforeningen. - Vi har i Dansk Formands Forening netop fået overenskomsterne for de offentlige medlemmer tilbage i underskrevet stand. Det har været en meget lang og smølende omgang fra KL. Jeg ved, at flere organisationer ud over os ikke er tilfredse med den lange ekspeditionstid fra KL s side, så det vil blive taget op i forhandlingsudvalget, lovede landsformanden videre. Ikke enige med KL - Men DFF er ikke enige med KL om noget af teksten i overenskomsten. KL har i den tilrettede udgave, som vi fik til gennemsyn den 9. december, begået et par små fejl, som vi bad dem rette. Det var også gjort i den seneste udgave, men man har tillige tilføjet under bemærkninger, at det kun er FOA, der har forhandlingsretten og aftaleretten i Frederiksberg og Københavns kommuner. Det kan vi ikke acceptere, og da slet ikke hvis de bare vil trække det ned over hovedet af os. Hvad bliver det næste: Er det så Århus, Aalborg og Odense kommuner. Nej, sådan spiller klaveret ikke, fastslog Kim Bøje Madsen. - Vi arbejder på sagen, så må vi jo se. Det handler jo ikke om, at vi har noget imod FOA, men derimod skal vi værne om vores medlemmer. De nye overenskomster kan hentes på hjemmesiden eller også sender vi dem frem ved henvendelse til kontoret. Skaf et nyt medlem Til alle vores medlemmer Overenskomster forhandles Skaf et eller fl ere medlemmer til Dansk Formands Forening, og når det nye medlem har betalt kontingent i tre kvartaler, får du et halvt års kontingentfritagelse. Indmeldelse kan ske via hjemmesiden Eller ved henvendelse på tlf.: Venlig hilsen Landsbestyrelsen 9

10 Kurser Mange tilbud om kurser Det kommunale kursus, hvor Michael Jenne er en afholdt og populær underviser er som altid fyldt til sidste plads. DESPERATE MÆND - finder løsningen hos Cramo Cramo har en af landets mest moderne og bredeste udlejningsflåder. Så ligegyldigt hvad for en opgave du står med, så har vi helt sikkert løsningen. DFF har desværre måttet aflyse et kursus i ledelse i praksis. Det er et kursus, som foreningen selv har udviklet med Jens Graabæk som underviser. - Vi er meget skuffet over tilmeldingerne, men jeg håber, det må skyldes den krise, der er i byggeriet i øjeblikket. Ellers ved jeg ikke, hvad der er galt. Vi har fået arrangeret det sådan, at vi kan få støtte, så firmaet eller kommunen kan få VEU godtgørelse til kurset, sagde Kim Bøje Madsen i sin beretning. - Vi har også holdt kursus for de kommunale på Den kommunale Højskole i efteråret. Hovedemnet var bedre udnyttelse af resurserne. Det var som altid godt besøgt, og det var igen nogle særdeles tilfredse kursister, der tog hjem fra dette kursus. Tillidsmandskurser - Så har vi begyndt på vore kurser for tillidsmænd. Vi har holdt det første på Fyn, hvor vi havde en underviser på lidt af dagen. Det er aftalt, at vi holder to møder om året, hvoraf det ene møde bliver med undertegnede som indlægsholder om overenskomsterne. Der er samtidig ved at blive etableret et netværk på mail. - Vi vil prøve at finde en organisation, der kan tilbyde tillidsmandskurser. Vi vil informere senere når det er aftalt. - Vi skal snart til at tilrettelægge kurser til efteråret, så hvis der er medlemmer, der har gode ideer, er I velkommen til at sige frem, så vil vi samle forslagene og ud fra dem tilrettelægge nye, gode kurser til medlemmerne. Jeg synes vi får meget ud af at sammensætte kurserne ud fra de emner, som medlemmerne efterlyser, understregede landsformanden. Vi har 20 afdelinger i hele Danmark, så ring og få en snak med Cramo! RING

11 Doka på vej ind på de danske byggepladser Den østrigske koncern tilbyder individuelle forskallingsløsninger over hele verden Efter at have opkøbt en dansk forskallingsvirksomhed er østrigske Doka nu stærkt på vej ind på de danske byggepladser. Doka har adresser i Danmark i Gadstrup ved Roskilde og i Trige ved Århus. Doka er en del af Umdasch-koncernen med 7000 medarbejdere world wide, heraf godt en snes i Danmark. Umdasch har 130 års erfaring indenfor træforarbejdning og tilbyder innovative og individuelle løsninger indenfor forskalling. Koncernen, der ejes af søskendeparret Hilde og Alfred Umdasch omsætter for omkring én milliard euro på verdensplan. - Og det går allerede rigtigt godt, konstaterer administrerende direktør for Doka i Danmark, Peter Friis. I Trige er det salgschef Søren Clemmensen, der har det daglige ansvar for afdelingen, mens det i Gadstrup er Klaus Mølbak. Bred vifte - Vore forskallingsløsninger er baseret på en særdeles bred vifte af specialfremstillede standardelementer, der kan kombineres nærmest ubegrænset. Ud fra kundens tegninger sammensætter vi en individuel løsning. Vore forme er udviklet af vor udviklingsafdeling i Østrig og beklædt med en specialproduceret finér påført en slidstærk plastikcoating for et ensartet flot slutresultat. Er det ikke muligt at sammensætte vore standardforme til den aktuelle løsning, sender vi opgaven videre til udviklingsafdelingen i Østrig, der herefter projekterer nøjagtigt de forme, som vil være optimale til den aktuelle opgave, påpeger Peter Friis og Søren Clemmensen. Tidligt med - De fleste kan godt se, at den overflade, som vore støbeforme efterlader, er så fin, at bygherren senere i byggefasen kan spare omkostninger. Derfor vil vi også meget gerne med så tidligt i byggefasen som muligt, netop fordi vi ofte har mulighed for at optimere processen og derved spare penge, understreger Søren Clemmensen. Entrepriseleder Jens Clausen fra entreprenør firmaet M. Thomsen Støtt, Aalborg A/S (tv) har besøg af konsulent fra Doka, Leif Sørensen. 11

12 Doka på vej ind på byggepladserne Foto 1: Hvis man ikke har en løsning, må man udtænke én. Denne støbeform er i virkeligheden beregnet til noget helt andet, men ved fælles hjælp har Jens Clausen og Leif Sørensen fundet på en alternativ måde at bruge formen på. Og den virker. Foto 2: Doka er knapt kommet på plads i Trige. Derfor er del forme og andet materiel opmagasineret i dette kæmpetelt. Foto 3: En række af Dokas specialforme er stillet op på en byggeplads i Aalborg. Foto 4: Administrerende direktør Peter Friis (tv) og salgschef og afdelingsleder i Trige Søren Clemmensen ved en stabel støbeforme med Dokas karakteristiske gule farve. Støbeforme kan sammenlignes med legoklodser. De kan anbringes og sættes sammen på mange forskellige måder. Blandt Dokas godt 20 medarbejdere i Danmark er bl.a. to ingeniører, der i samarbejde med bygherrer og øvrige rådgivere projekterer forskallingen på et givent byggeprojekt. - Vores ambition er at være med til at løfte kvalitetsniveauet i dansk byggeri. Vi tilbyder en række services, som tilsammen tilfører kunden merværdi tit i form af direkte besparelser. Som producent af specialfremstillede støbeforme er vi ofte i konkurrence med brugen af betonelementer, og her mener vi, at støbning in-situ er en mere fleksibel måde at bygge på, bl.a. fordi virksomheden kan beskæftige medarbejdere i ledige stunder, og fordi der rent faktisk er adskillige måneder på året, hvor det nærmest er umuligt at krane elementer på plads, påpeger Peter Friis og Søren Clemmensen. Konsulenter Doka beskæftiger en række dygtige konsulenter, der sammen med de udførende entreprenørvirksomheder vurderer hvilke forme, der skal benyttes til byggeriet. De besøger byggepladserne og er derfor til stadighed tæt på hele byggeprocessen. De specialproducerede støbeforme leveres på aftalt tid til byggepladserne, hvorefter det er betonsjakket, der selv monterer formene og tager dem ned igen efter endt brug. Det er også lejeren, der rengør formene, således at de er klar til at blive sendt afsted til næste byggeplads eller til at blive returneret til lagrene i henholdsvis Gadstrup eller Trige, hvor de bliver tjekket grundigt og eventuelt repareret, inden de er klar til næste opgave. Specialist i forskalling, stillads, sikkerhed, lifte og arbejdsplatforme! Telefon

13 Vi gratulerer Vi gratulerer Nordjylland afd. 70 år Svend Walther Haugaard Frejasvej Brønderslev 65 år Helge Frimodt Petersen L. B. Sørensens Vej Hadsund 60 år Frederik Studsgaard Hansen Sørensen Jens Globs Alle Thyholm 60 år Keld Jensen Kolloparken 79-Frejlev 9200 Ålborg SV 50 år John Kristian Sofussen Gadehusene Vrå 50 år Egon Mathiasen Kingosvej Pandrup Randers 60 år Jørn Jørgensen Lundagervej 21 - Stevnst Langå 60 år Kenneth Møller Kjeldsen Toftevænget Hadsten Midt Vest afd. Ingen. Aarhus afd. 85 år Harry Pedersen Hindøvænget 13 - Tilst 8381 Mundelstrup 75 år Evald Svalø Skovgårdsvænget Tranbjerg J. 70 år Finn Mikkelsen Tornbjerg Hovedgård 60 år Erik Høegh Præstekravevej Skødstrup 50 år Flemming Kristiansen Borrevænget Mårslet 50 år Rasmus Søren Mahler Haraldsvej Skanderborg Vejle Kolding afd. 75 år Peter J Søndergaard A D Burchartsvej 21 st th 6000 Kolding 65 år Vagn Nielsen Bjerrevej Horsens 60 år Boje Skou Sørensen Trehusevej Hedensted 60 år Holger Sønderg. Thomsen Piledamsvej 39, Kolding 50 år Karl-Johan Sejersen Boligselskabet Horsens 50 år Jan René Petersen Mercurvej Horsens Vestjylland afd. 65 år Karl Erik Hansen Vestergårdsfenne Nørre-Nebel Sønderjylland afd. 80 år Viggo Hansen Hørmarken Sønderborg Fyn afd. 60 år Asger John Rasmussen Hybenvænget Glamsbjerg 60 år Vagn-Aage Agri Bystævnevej 49, Aborg 5610 Assens 50 år Benny Jørgen H. Pedersen Cortlandvænget 9, 5270 Odense N 50 år Finn Otto Jensen Eranthisvænget Otterup København afd. 85 år Povl Eigil Mortensen Vesterbjerg Greve 80 år Egon Poul Christensen Enebærhegnet Greve 70 år Ole Rubeck Jensen Palmelunden Tåstrup 65 år Ole Svendsen Strynøvej Ålsgårde 65 år Reinholdt E E Larsen Bredekærsvænge Ishøj 50 år Kim Tietze Egøjevej Køge 50 år Jørgen Michael Larsen Augustvej Herlev Syd-og Vestsjælland afd. 85 år Thomas Jensen Svinget 6 - Niløse 4293 Dianalund 70 år Bent Erik Pedersen Skolebakken Munke Bjergby 65 år John Christian Poulsen Rosenvænget 3 - Soderup 4340 Tølløse 65 år Vagn Erland Andersen Lindeparken Næstved 60 år Dines Olsen Mira Belle Vej Holbæk 60 år Niels Henning Olsen Snærlevej Dianalund 50 år Niels Otto Nielsen Grundtvigsvej 1, 4700 Næstved 50 år Jan Gøttske-Christoffersen Vinkelstræde Munke Bjergby 50 år Jan Thorkild Dong Tingvejen Kalundborg Lolland Falster afd. 65 år Jens Lønning Christoffersen Brandsmose Ringvej Stokkemarke 60 år Jensen Jens Børge Frost Kirsebærplantagen Vordingborg 50 år Flemming Leif Frederiksen Stoffervej Kettinge Bornholm afd. 85 år Erik Andreas Hansen Snorrebakken Rønne 50 år Niels Kristian Hansen Bjergebakkevejen Rønne 13

14 Friis Aalborgs ny citycenter Friis tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. Knud Kristensen er formand hos entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S. Friis opstår på ruinerne af Magasin Den nordjyske entreprenørvirksomhed A. Enggaard er i fuld gang med at rejse nyt butikscenter midt i Aalborg Den islandske Baugur Group, som ejer Illum og Magasin, er gået i betalingsstandsning, men det har intet at gøre med, at den nordjyske entreprenørvirksomhed A. Enggaard i øjeblikket er i fuld gang med at forvandle Magasin du Nord i Aalborg til et helt nyt citycenter. Det hæderkronede stormagasin er for længst revet ned, og til påske næste år vil kunderne strømme til de 55 butikker i Friis. Nedrivningen af Magasin og det store Metax-parkeringshus overfor er et af mange markante byggerier i Aalborgs midtby i denne tid. Det store areal ligger tæt på havnekajen og dermed også tæt på det nye men allerede berømte Utzon Center et udstillingscenter 14 som er opført som en hyldest til den nyligt afdøde danske arkitekt Jørn Utzon og kollegium ved siden af. Tæt på Kvægtorvet og Nordkraft kvm Friis Aalborg Citycenter omfatter kvm og er tegnet af Arkitektfirmaet C. F. Møller. I centret vil være 55 butikker, underjordisk parkeringshus i tre etager, hotel og erhverv. Den gamle Magasin-bygning bliver totalt renoveret og forbindes med nybyggeriet på den anden side af gaden med to gangbroer. Den samlede bygning vil fremstå med hvidpudsede facader og store åbne glaspartier. Flere steder vil perforerede stålplader med farvede felter være med til at give facaden liv og karakter. Bygningen vil i størrelse og karakter være med til at binde centrum og gågader sammen med de nye havnearealer. A. Enggaard Bygherren er entreprenørvirksomheden A. Enggaard A/S i Aalborg, der bl.a. har formændene Poul Erik Pedersen og Knud Kristensen på pladsen. Knud Kristensen er medlem af bestyrelsen for Dansk Formands Forenings afdeling i Nordjylland. - Vi har tilsammen op mod et halvt hundrede mand på byggepladsen, fortæller Knud Kristensen, der har ansvaret for den omfattende ombyg-

15 Friis Parkeringskælderen fylder knap kvm i tre etager og med plads til 850 biler. ning af det gamle Magasin. - Halvdelen af bygningen er revet ned for at blive bygget op på ny, siger formanden. Kun nogle få skridt fra Salling har grave- og entreprenørmaskiner knoklet for at rive ned, grave ud og bygge op. Således er der blevet fjernet godt kubikmeter jord, da det gamle Metax-parkeringshus måtte lade livet. I stedet er gravet et dybt hul, hvor der etableres knap kvm parkeringshus i tre etager og med plads til 850 biler. Over jorden etableres kvm butikscenter og fitness med plads til 55 butikker både i den gamle Magasinbygning og i den ny bygning på den anden side af Nytorv. Her indrettes også Hotel Cabinn med 239 værelser på i alt 4500 kvm. Erhvervslokalerne på 2., 3. og 4. sal har udgang til en 4000 kvm stor taghave med en fremragende udsigt over Aalborg ny havnefront. 70 pct. udlejet Hotel Cabinn slår dynerne til side omkring den 1. september, samtidig med at parkeringskælderen åbner. Resten af centret forventes åbent omkring påske 2010, og selv om der således er mindst et år til åbningen er 70 pct. af butikkerne allerede lejet ud. Lejerne er store, anerkendte forretninger som Matas, Thiele, Sportsmaster, Bahne, Hennes & Mauritz, Nike, AaB Shoppen, Deichmann og flere. Der arbejdes med et kundegrundlag på og et forventet antal gæster på mellem 3,5 og 4 millioner om året. Den årlige omsætning sættes til millioner kroner. Til opførelsen af den del, der erstatter det gamle parkeringshus er gået tons elementer, og der er brugt næsten kubikmeter blød beton. På grund af de forholdsvis trange pladsforhold er der brugt unormalt meget jern i betonen. I alt er der gået 1200 tons armering. Spuling af beton Aqua cutter Effektiv fjernelse af beton uden skader på armeringsjern Se mere på vores hjemmeside Specialist inden for afrensning Stenlillevej 11, 4295 Stenlille Tlf Spuling af asfalt og gummimembraner Spuling af støbeskæl Skæring i jern og beton op til 1000 mm Robot - Aqua Cutter = Hydrodemolition 15

16 ÅrsmØder 2009 Støt op om årsmøderne i 2009 Vestjyllands Afdeling fredag d. 20.marts 2009 kl på Restaurant Søparken, Søvej 9 i Esbjerg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning, herunder planer for det kommende år fra afdelingen 4. Foreningens forhold fra Landsformanden 5. Regnskab / budget Indkomne forslag 7. Valg 8. Beretning fra senior klubben 9. Eventuelt. Forslag til dagsorden skal være formandens i hænde senest den 6. marts 2009 I år vil der igen være mulighed for at vinde gevinster i vores lodtrækning. Efter årsmødet er afdelingen vært ved en lettere menu Kom og gør din indflydelse gældende Hvis du kan, så kom og støt din lokale afdeling i DANSK FORMANDS FORENING Vi glæder os til at se jer. P.B.V. Iben Christensen Midtvest Afdeling den 3. marts 2009 kl på Sevel Kro Dagsorden ifølge vedtægterne Efter mødet er afdelingen vært ved et par stykker brød. P.A.V. Vagn 16

17 Årsmøde 2009 Fyns Afdeling lørdag den 28. marts 2009 m/påhæng På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5000 Odense Program Kl Eftermiddagskaffe Kl Årsmøde Dagsorden ifølge de nye vedtægter. Kl Festmiddag Aktive/Efterlønner ,00 kr. pr. pers. Pensionister ,00 kr. pr. pers. S.U. senest søndag den15. marts Til Harald på tlf Ønskes overnatning kan der bestilles værelse på tlf Pris: enkeltværelse 900,00 Kr. Pris: Dob. værelse 1100,00 Kr. inklusiv. Grand Hotels overdådige morgenbuffet. P.B.V. Jimmy Sønderjyllands Afdeling på Sønderborg Vandrerhjem Kærvej 70, 6400 Sønderborg Tirsdag den 17. marts 2009 Dagsorden iflg vore nye vedtægter. Vi serverer varm mad fra kl, og begynder generalforsamlingen kl Af hensyn til maden har vi brug for en tilmelding til selve middagen kl Tilmelding til Svend Erik på tlf eller Tilmelding senest tirsdag den 10. marts 2009 På bestyrelsens vegne Svend Erik Petersen Vejle-Kolding Afdeling Lørdag den 21. marts 2009 kl Estakaden, Baadekajen 2, Ved Lystbådehavnen i Vejle. Forslag der ønskes behandlet på årsmødet, skal være afdelingsformanden i hænde, senest den 12. marts Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Indlæg fra Landsbestyrelsen 5. Næste års aktiviteter 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg 9. Eventuelt P.A.V. Jan O. Hansen Lolland Falster Afdeling Lørdag den 28. februar 2009 kl på Hotel Falster Skovalléen, 4800 Nykøbing F. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens beretning 4. Indlæg fra Landsbestyrelsen 5. Næste års aktiviteter 6. Regnskab 7. Indkomne forslag 8. Valg 9. Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest den 20. februar Landsformand Kim Bøje Madsen beretter fra hovedforeningen og A-kassen. Efter årsmødet er der frokost (gratis). Tilmelding til afdelingsformanden er nødvendig af hensyn til traktement senest 21. februar P.A.V. Lars Hansen afdelingsformand / / 17

18 Årsmøde 2009 Nordjyllands Afdeling på Hotel Søparken i Aabybro Program Lørdag den 14. marts 2009 Kl Ankomst og eventuel indkvartering på hotellet. Derefter er der rundgang på messen, som er frit tilgængelig for alle interesserede. Messen vil være en udstilling med nogle af de materialer og materiel, som vi arbejder med i det daglige, med diverse udstillere inden for entre prenørbranchen. Der vil også i år være en repræsentant fra IAK og et pensionsselskab. Kl Arrangement for ledsagere. Program: Rævhede Naturprodukter. Kl Årsmøde Randers Afdeling lørdag den 7. marts 2009 kl på Fladbro Kro, Randersvej 75, Fladbro Program: Kl kaffebord. Kl Årsmøde/arrangement for ledsagere Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Beretning, herunder planer for det kommende år fra afdelingen 4. Foreningens forhold fra Landsformanden 5. Regnskab/budget Indkomne forslag 7. Valg 8. Eventuelt. Dagsorden til årsmødet 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Status A) Afdelingen. B) Regnskab. 4. Bestyrelsens planer for det kommende år. 5. Indkomne forslag fra medlemmer. 6. Valg. 7. Status fra Landsbestyrelsen. 8. Eventuelt. Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet skal være afdelingsformanden i hænde senest den 4. marts Kl Festmiddag med musik & dans. Kl Natmad Søndag den 15. marts Udvidet morgenkomplet. Pris: Aktive kr. pr. person. Efterlønnere og pensionister kr. pr. person Uden overnatning Halv pris pr. person Tilmelding senest de. 1. marts 2009 til: Peer Nørgaard Tlf Allan Larsen Tlf Knud J. Kristensen Tlf Jens Melgaard Tlf Jan L. Madsen Tlf P.B.V. Peer Nørgaard 18 Kl festmiddag med efterfølgende dans. Pris 150 kr. pr. deltager for aktive og 75 kr. for pensionister. Tilmelding til Ulrik tlf eller Leo tlf Sidste frist for tilmelding er den 27. februar 2009 P.B.V. Leo Kristoffersen Københavns Afdeling torsdag den 5. marts kl Kl er der Årsmøde Vi informerer om efterløn og pension kl Afdelingen er vært ved et lettere traktement. Dagsorden ifølge de nye vedtægter Mødet bliver holdt på Lundtofte Renseanlæg, Hjortekærbakken 12, 2800 Lyngby. Tilmelding til: John Pedersen tlf mobil nr Bjarne Knudsen tlf Carsten Larsen, Konrad Weithaler, P.A.V. John Pedersen

19 Meddelser - Aktiviteter Københavns Afdeling Pensionist & Efterlønsklub Torsdag den 14. maj skal vi til Sofiero og her er Syd- og Vestsjællands Afdeling med. Vi mødes på P-pladsen ved Nordre Mole kl Torsdag den 18. juni skal vi på Bakken. Vi skal først en tur i Dyrehaven, hvor vi spiser vores medbragte frokost. Vi mødes ved P-pladsen ved Klampenborg Station kl Torsdag den 6. august skal vi se Kronborg, og her mødes vi også på P-pladsen ved Nordre Mole kl. 10,30. Vi finder et sted, hvor vi kan spise vores mad. Torsdag den 3. september skal vi en tur til Frederiksborg Slot og se barokhaven. Vi mødes kl udenfor indgangen. Torsdag den 26. november er der generalforsamling og julefrokost i Haveforeningen Vedbæk. Her mødes vi kl Der kan komme flere ture under vejs. Turene vil blive annonceret i Formandsbladet. Tilmelding til turene skal ske til: Preben Andersen Erik Rasmussen Per Ysbæk Nielsen Randers Afdeling Tur til Essex Park den 21. april 2009 Randers Afdeling arrangerer tur til Essex Park for medlemmer med påhæng den 21. april Kl Kl Møde/velkomst, foredrag ved Randers FC direktør Jacob Nielsen, der bl.a. vil fortælle om blivelsen af Essex Park samt Randers FC. Kl let traktement Kl afslutning/farvel. Pris100 kr pr. deltager. Beløbet dækker arrangement inkl. mad og én genstand. Syd og Vestsjællands Afdeling Seniorklubben DFF 18. marts 2009 kl Fasan Forbrændingsanlæg, Ved Fjorden, Næstved Kaffe i mødelokalet efter rundvisningen Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 11. marts april 2009 kl ? Kuliseværkstedet og Det Kongelige Teater Venter på tilbagemelding Deltagerbetaling Tilmelding senest den 1. april maj 2009 kl. 10,00 Sofiero Slot/Have sammen med Københavns Afdeling Vi mødes ved p-pladsen, Nordre Havn i Helsingør Færge, bus, entre kan ikke oplyses pt. Tilmelding senest den 29. april juni 2009 kl Sct. Hansfest Hos Ib og Allice Nielsen Stenskovvej 52, Fensmark Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 10. juni august 2009 kl Skovtur til Lejre Forsøgscenter med medbragt mad Deltagerbetaling 50,00 kr. Tilmelding senest den 12. august oktober 2009 Kl Aalholm Automobil Museum Deltagerbetaling 75,00 kr. Tilmelding senest den 30. september november 2009 Kl Bowling og Julefrokost Sted ikke bestemt endnu Deltagerbetaling Kr. 75,00 Tilmelding senest D. 04/ Tilmelding Til Kaj Kaas Hansen Gunner Pedersen Niels Troest Mødested Essex Park, Viborgvej 92, 8920 Randers NV. 19

20 Meddelser Individuel selvbetjeningsportal Af Johs Krarup Til glæde for medlemmerne har Ingeniørernes A-kasse (IAK) i årevis været a-kassernes digitale spydspids. Med starten på mitiak kommer medlemmerne til at opleve en meget mere personligt site. Alle de funktioner, som medlemmerne af IAK hidtil har brugt på IA- Konline er flyttet med over i mitiak. Dertil kommer så medlemmets egen profil. Og naturligvis også en målrettet FAQ kombineret med forslag til relevante links for profilen. I mange år har IAK været a-kassernes digitale spydspids. Alle undersøgelser og Arbejdsdirektoratets benchmarking viser, at det er noget, medlemmerne sætter pris på. Vore medlemsgrupper forventer, vi er forrest på det område, og med mitiak kan vi gøre det bedre og endnu mere trygt for medlemmerne. Samtidig kommer vi til at spare ressourcer i længden, siger IAK s webredaktør og projektleder Gitte Skydsbæk Hansen. Medlemmernes ønsker Ændringerne af IAK s service på nettet er blevet til efter kvantitative undersøgelser blandt medlemmerne og fokusgrupper. Med ibrugtagningen af mitiak i starten af februar får medlemmerne Nyoptaget december 08 og januar 09 Navn Adresse Afdeling Arne Hansen Hannerup Engvej 67, 7000 Fredericia Vejle-Kolding Leif Jensen Sebbelev 13, 6440 Augustenborg Sønderborg Kay Nielsen Damhaven 4, Ørby, 3200 Helsinge. København Henrik Pihl Kærbybrovej 13, 9550 Mariager Randers Ebbe Georg Lander Møllevej 70, 4872 Idestrup Lolland Falster Ove Dahl Rasmussen Thorvaldsensvej 5, 7000 Fredericia. Vejle-Kolding Brian Thygesen Nørreskovvej 13, 2.tv., 8382 Hinnerup Århus Mogens Werin Bengtson Lodshaven 5, 3600 Frederikssund København Thomas Vad Holm Koldingvej 64, 6040 Egtved Vejle-Kolding Claus Holst Østergaard Egebakkevej 10, Ll. Arden Mark 9510 Arden Nordjylland Claus H. Christensen Slagstrupvej Søndersø Fyn Bjarne Johan Ravn Hæsumvej 12B, 9530 Støvring Nordjylland Allan Jensen Guldagervej 1 A, 4640 Fakse Syd-og Vestsjælland Brian Gry Hollænder Gl. Grindstedvej 13 A, 7200 Grindsted Vestjylland Klaus Bræmer Skippervej 54, 5270 Stige. Fyn Ivan Bjerre Pedersen Østerbækvej 6, 6893 Hemmet Vestjylland Mads Ø. Thomsen Vinkelvej 9, 7200 Grindsted Vestjylland Jan Mose Iversen Møllevej 45, 5471 Søndersø Fyn Afgået ved døden december 08 og januar 09 Navn Adresse Afdeling Afgået ved døden den Torben Caspersen Danddalsvej 39, 5700 Svendborg Fyn John Knud Hansen Bondhøjvej 19 B, 8950 Ørsted Randers Per Rasmussen Lyø Bygade 32, Lyø, 5600 Fåborg. Fyn Jens Peter Jørgensen Møllemarken 20, 4850 Stubbekøbing Lolland Falster Niels Martin Rasmussen Birkevej 354, 4952 Stokkemarken Lolland-Falster Viggo Hansen Hørmarken 8, 6400 Sønderborg Sønderjylland øget tilgængelighed, bedre overblik og større tryghed. Når medlemmerne hurtigere og nemmere kan aflevere de mange oplysninger, loven kræver, kan IAK s ansatte bruge mere tid til individuel vejledning i de mere komplicerede sager. Mere på vej Næste etape er planlagt, så i løbet af foråret bliver mitiak udbygget med en IAK-mailbox, hvor al korrespondance bliver samlet ét sted, med kalender, hvor medlemmerne kan se aftalte møder, påmindelser mm., og hvor medlemmerne kan booke et telefonmøde om efterløn. IAK-mailboxen bruges til at give medlemmerne mulighed for at følge med i egen sag via løbende kvitteringer om status for sagen. Det er vigtigt for os, at medlemmerne ét sted hurtigt kan se al korrespondance og interaktion med IAK. Det overblik øger trygheden og er samtidig en stor hjælp for sagsbehandlerne. Det giver forhåbentlig medlemmerne tryghed, fordi de løbende kan se, om deres sag kører, som den skal, siger Gitte Skydsbæk Hansen. Senere kommer der yderligere forbedringer som upload af dokumenter (fx lønsedler), interaktiv tjekliste ved ledighed, webcast med jobsamtaletræning m.m. og podcast, så man kan vælge, om man vil læse eller høre reglerne. Senere endnu bliver portalen suppleret med en beregner på den skattefri præmie, som indbetales til efterlønnen kan få. Og systemet er forberedt til løbende kan bygge ovenpå. Medlemmerne kan stadig logge sig på med enten digital signatur, den fælles pinkode eller med cpr-nummer og en IAK-pinkode. Ændringerne er lavet for at yde bedre service til medlemmerne, så vi håber, at de tager det til sig og bliver glade for det, siger webredaktøren. 20

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32

Afdeling 0205, Vester Hassing. Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Side 1/5 Afdeling 0205, Vester Hassing Referat fra afdelingsmødet den 21. august 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 32 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Peter

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel)

MANNEKLUBBEN. GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) MANNEKLUBBEN GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 25. OKTOBER 2017 (beretningen af formand Finn Kørvel) VELKOMST: Velkommen til Manneklubbens generalforsamlingen. Klubben består i dag af 86 medlemmer. VI MINDES

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 8. april 2014

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

DEN DANSKE BILLARD UNION

DEN DANSKE BILLARD UNION OLD BOYS CUP Nr. 1. I SÆSONEN 2016 2017 LØRDAG DEN 24. SEPTEMBER 2016. KL. 09:30 Fælles morgenmad kl. 08:30 Hvalsø Holbæk Vejby Hvalsø Skole Sandbergs Allé 4330 Hvalsø Tlf. 46 40 92 52 Holbæk Ungdomscenter

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 StævneProgram 24-08-2010 15:59 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.21 Januar 2010 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-84400 Oliver Olsen 101-Randers Skyttekreds

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 21. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Inge Haüser bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Henrik Foght Hansen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi.

Der blev spurgt til annoncer fra to sælgere, som er imod, at der bringes annoncer i Hus Forbi. Generalforsamling 2013 referat Generalforsamling i Foreningen Hus Forbi, 2013 Referat 1) Formand Ole Skou bød velkommen og foreslog daglig leder Rasmus Wexøe Kristensen som dirigent. Rasmus blev valgt.

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 Side 1/5 Ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 11. maj 2015, kl. 16.30 I mødet deltog: Hans Bøyen Christensen Nils Vinther Michael Jørgensen Henny Rasmussen Gunnar Sørensen Leo Kristensen Aase

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/6 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 04. september 2012, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 54 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2

Afsnit Vigtige telefonnumre og adresser. a. 3F Afdelinger. b. Opmålerforeninger. c. Opmålere afsnit 2 Afsnit 2 1. Vigtige telefonnumre og adresser a. 3F er b. Opmålerforeninger c. Opmålere Region Hovedstaden, Kampmannsgade 4, 2, 1790, København V, Tlf: 70 300 980 3F Bornholm 70 300 800 3F Bygge-, Jord-

Læs mere

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006

SRØ. Info. Februar 2006. Rønne Svømmeklub. 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 Info SRØ 1 2006 Februar 2006 Rønne Svømmeklub 50 års Jubilæums stævne d. 3. og 4. juni 2006 16. ÅRG. NR. 1 FEBRUAR 2006 Udgivet af Dansk Svømmeunion Region Øst Indhold Repræsentantskabsmøde 3 Opslagstavlen

Læs mere

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet

SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Resultatliste SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet Lørdag d. 8. oktober 2011 Idet vi takker for deltagelsen i SuperBrugsen Ølgod - Hodde Kro Løbet, fremsender vi hermed resultatet af jeres anstrengelser.

Læs mere

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM

Klub Hold Point Hold Point Hold Point I alt JFM Tak fordi I kom. Ved indsamling af skilte var alle til stede. Der er ikke indløbet klager af nogen art. Det tager vi som tegn på fornuftig kørsel, og især vejstykker med hastighedsbegrænsninger bærer præg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned.

Seniornyt. senior mc danmark. Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne. ikke noget problem med at få ned. Seniornyt Nr.3 august 2013 Ja..stegt flæsk med persillesovs, har seniorerne ikke noget problem med at få ned. senior mc danmark 29. årgang. Senior-nyt Officielt klubblad for landsforeningen Senior-MC-

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007)

Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Billard Enkelmands 29-30/09 2007 (29/9-2007 - 29/9-2007) Page 1 of 5 Indhold: Denne liste er dannet af Mix A Mix B Mix C Mix D Mix E Mix M Mix A

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012.

Beretning støtteforeningen for Bakke-hallen tirsdag den 28. februar 2012. Referat fra generalforsamling i støttegruppen for Bakkehallen tirsdag den 28. februar kl. 19.00 på Hejnsvig skole. Valg af dirigent: Lauritz Heick foreslået og valgt Fremlæggelse af årets beretning: V/

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005

Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Referat fra formands- og medlemsmøde 26. januar 2005 Ole Olsen (OO) indledte mødet med forklaring om, at mødet blev afholdt, så sektionsbestyrelsen kunne være bedst mulig forberedt til forårets generalforsamling.

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status

Den 27. september Kl Indskrivning fra kl Kreds Nordjyllands medlemmer og PLS ere med aktiv status SOCIAL] PÆDACOCERNE Dok.nr.: 3095302 Sag.nr.: 2016-SL2IINJ-13788 29-09-2016 Generalforsamlingen 2016 Dato: Den 27. september 2016 Tid: Sted: Kl. 15.30 21.00 Indskrivning fra kl. 14.30 Vejgaard Hallen,

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse

Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse Morsø cykelklub 2013 Navn Adresse By Telefon Email Mobil Andersen Keld Ansgarvej 10 7950 Nykøbing ansgarvej10@mvb.net 26742251 Boll, Alex Lindevej 16 7900 Nykøbing a-boll@hotmail.com 40534146 Boll, Dan

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere