1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat kr. Egenkaptital ulttimo 2015, kr. Driftsudgifter kr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr."

Transkript

1 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning for misbrugere og pårørende og varetager landsækkende oplysning om alle de af WHO anerkendte afhængighedssygdomme og nye tilkomne. Rågivning foregår både tlf og på chat og ved personlig rådgivning. Der søges til at opbygge en lokal hjemmeside i tilknytning til foreningens hjemmeside med henblik på at samle overblik over mulige behandling og hjælp til selvhjælp i Allerød Kommune en portal løsning pulje Inden for retningslinjerne af feb Senior IT Allerød Senior IT tilbyder alle pensionister i Allerød Kommune IT uddannelse både til pensionister uden forhåndskendskab til IT og til erfarne IT brugere. Alt undervisning sker af frivillige ulønnede instruktører. Pt. har Senior IT 58 frivillige instruktører. Der søges til dækning af de frivilliges transportudg. i forbindelser med pensionister i Allerød og undervisningsmateriale. Der vil i 2016 være fokus på pensionister uden kendskab til IT med fokus på etablering af NEM ID, , postkasse samt brug af internet til Netbank og Borgerservice Inden for retningslinjerne af 18 i forhold til aktivitet som går på at forebygge digital isolation Driftsresultat Egenkaptital ulttimo 2015, Driftsudgifter feb Allerød Stavgang Allerød Der søges tilskud til efteruddannelse af instruktører og holdledere for at fastholde motivation og kvalificere de frivillige til at fortsætte deres aktiviteter Inden for retningslinjerne af 18 særligt ift. uddannelse af frivillige Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) Vejle I Allerød Kommune har ULF nogle frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i Jeres kommune. De tager initiativ til, hvilke aktiviteter ULF skal lave og de planlægger, koordinerer og afholder aktiviteterne. Der søges til kurser vedr. frivillighed og vi uddanner også godt fungerende udviklingshæmmede til at besøge andre udviklingshæmmede der ikke selv kan skabe kontakt, således at disse finder fælles interesser som f.eks. at følges i biografen, lave mad sammen og meget andet. Vi håber derfor at Allerød Kommune vil støtte vore lokale medlemmer så der kan startes en lokal kreds til gavn for udviklingshæmmede borgere, som ønsker aktiviteter lokalt Inden for retningslinjerne af 18. Relevant ift. opstart af lokalt aktivitet og uddannelse Ikke fra Driftsresultat Egenkapital / formue ultimo 2014, feb Røde Kors Aktiviteter for brugere af Cafe L'Oase 6 08-feb Røde Kors Drift af Café L'oase Allerød Der søges til aktiviteter for brugerne af Café L'Oase. Vi hjælper med kontakt til myndigheder udflugter, arrangementer herunder oplevelser og muligheden for integrationsfremmende aktiviteter. Debat og kulturudveksling. Allerød Der søges til drift af Café L'Oase afdelingens værested som har til formål at give nye borgere i kommunen et socialt netværk i byen. Der ydes lektiehjælp, rådgivning og hjælp til fx oversættelse af breve fra myndigheder og hjælp til tlf. samtaler m.m. Der gives også praktisk hjælp til at komme på plads i byen Inden for retningslinjerne af 18 særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet Inden for retningslinjerne af 18, særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015, mindre underskud på Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for Samlede driftsomkostninger i budget 2016 vurderes det til feb Ældre Hjælper Ældre Allerød Ældre hjælper Ældre med beholde deres livskvalitet. Telefonkæden foretager opkald til borgere over 60 år, typisk enlige og ensomme. Derudover arrangerer Ældre hjælper Ældre stolemotion, som de ældre kan klare. Socialt netværksskabende 7.50 Inden for retningslinjerne af 18. Indsats rettet mod ensomme og enlige ældre telefonkæden. Motion seniorer i forhold til stolegymnastik Egenkapital ultimo

2 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 2 i 8 09-feb Blovstrød Seniorklub Allerød Blovstrød Seniorklub udfører diakonalt arbejde i Blovstrød og der søges til sociale aktiviteter, foredrag, udflugter. I budgettet blev et fast årligt støttebeløb på ca fjernet feb Allerød Førtidspensionister Allerød Der ansøges om midler til drift af foreningen herunder ekskursioner tur til Østre Gasværk, samt tur til Dyrehaven for medlemmer på Kirkehavegaard. Der er pt. ca. 20 medlemmer pulje Inden for retningslinjerne af 18. Forebyggelse af social isolation Inden for retningslinjerne af 18 Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for feb Bedre Psykiatri Allerød, Hillerød, Allerød Der søges til at danne tre samtalegrupper 1 forår 2 efterår og 1 foredragsaftener. Formålet er at skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved at udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen. At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge. Der opleves en stigning af henvendelser. Foreningen forestår telefonrådgivning og hjælper til som bisiddere. Der er også en selvhjælps gruppe ift. forældre til hjemmeboende børn/unge Inden for retningslinjerne af 18. Der er skærpet fokus på psykiatriområdet hvor muligheder for at skabe samarbejde med frivillige herunder pårørende fremhæves. Driftsresultat 1 Egenkapital ultimo feb Brohusklubben København N 2.094,00 Brohusklubbens hovedformål er at udføre plejehjems forebyggende omsorgsarbejde for ældre døve. Brohusklubben er en selvejende institution med egne vedtægter målretttet ældre døve og hørehæmmede bosat på Sjælland over over 60 år feb Døveforeningen af 1866 København N ,00 Foreningens formål er at skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region, som ikke findes andre steder. Vores opgave er at sikre relevante aktiviteter, der er særlig tilrettelagt for vores medlemmer. Disse kulturelle aktiviteter må anses for essentielle i forhold til at forebygge social isolation og manglende generelle informationer feb Ældre Sagen Sundhedsstudiekreds Allerød Der søges støtte til foredragsholdere til vor Sundhedsstudiekreds, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme ved månedlige møder. Der deltager ca. 20 medlemmer pr. gang ,00 Inden for retningslinjerne af 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere ,00 Inden for retningslinjerne af 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere Budettal 2016 forefindes Budgettal 2016 forefindes 6.00 Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Frivilligfest Allerød Der søges støtte til en festlig sammenkomst for de 91 frivillige, hvor temaet vil være glæden ved at være frivillig. Målet er at motivere nuværende frivillige til at fortsætte i arbejdet og at de anbefaler venner og bekendte til at melde sig som frivillig, så vi kan udvide vore tilbud til medlemmerne. De frivillige arrangerer mange aktivititeter og tilbud som bilag er vedlagt Ældre Sagens aktivitetshæfte 1. halvår feb Ældre Sagen Foredrag Allerød Der søges støtte til oplæg og foredragsholdere til de ugentlige tirsdagsmøder med 100 > 150 deltagere. Møderne omfatter sang, musik, kulturelle emner, sundhed og og foredrag om rejser m.m.. Tirsdagsmøderne kan sammenlignes med diverse hyggeklubber i kommunen og udgør også et vist socialt netværk Inden for retningslinjerne af 18, kan diskuteres ift. målgruppen, aktivitet "uddannelse" motivation Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Kulturel og Social een dags tur Allerød Der søges støtte til transport og frokost til tre ture med ca. 50 pensionister samt guider. Busudgifter ca , Frokost ca , Guider 6.000, Entreer Der søges en delstøtte til disse arrangementer Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Gymnastik Allerød Der søges støtte til transport og telefongodtgørelse samt materiale til gymnastikholdene. Endvidere erfaringsudveksling og uddannelse af instruktørerne. Der er to hold med ca. 30 deltagere. Der søges om opstart af endnu et hold Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter

3 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 3 i feb Ældre Sagen Vågekoner Allerød Der søges til aktiviteten vågekoner, hvor vi tilbyder overvågning og selskab til pensionister i en svær situation og aflastning af den nærmeste familie. Der søges til transport og telefongodtgørelse samt erfaringsudveksling for de 12 vågepersoner pulje Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Besøgsvenner Allerød Der søges til Ældre Sagens frivillige besøgsvenner, herunder dækning af de væsentligste udgifter i forbindelse med arbejdet som besøger og har social samvær med enlige ældre i kommunen. Der er ca 14 besøgsvenner Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Lunge Cafe Allerød Allerød Lungecafé er et mødested for borgere med lungesygdom i Allerødområdet. Der søges støtte til oplysning og information samt netværksskabende aktiviteter. Rådgivning via foredragsholdere til vor Lunge Café, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme. Der søges til honorar foredragsholder og forfriskninger til 6 møder. Der deltager ca. 15 medlemmer pr. gang Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Red Barnet Allerød Allerød Red Barnet Allerød vil gerne fortsætte aktiviteterne med en madklub for enlige med børn som blev startet i 2013 efter støtte fra Allerød Kommune. Der har været afholdt 5 arrangementer i 2014 og der er stigende antal deltagere. Børn og voksne hjælpes ad og det giver enlige forældre og deres børn en stor glæde at deltage i disse arrangementer som en et pusterum i hverdagen. Aktiviteterne afholdes i skolekøkkenet på Skovvangsskolen. Ansøgningen går på finansiering af madvarer og drikkevarer til børnene evt. fællesaktiviteter og underholdning til børnene feb De Frivillige på Lyngehus Allerød At gøre en forskel for beboere på Lyngehus. Arrangere sammenkomster og underholdning, tilrettelægge udflugter og deltagelse ved diverse begivenheder på plejecentret fx. i forbindelse med Sct. Hans, advent, høstfest. Ledsagelse og besøgsvenner og hjælper til i forbindelse med besøg hos læge m.v Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital feb Astma og Allergiforeningen projekt Luftballonnen 5.20 Der søges til aktivitetstilskud for to børn/unge til projekt Luftballonen som er et landsdækkende tilbud nunder Astma og Allergiforeningen. Det er et kursus med stort socialt indhld og oplysning om korrekt og fornuftig brug af medicinske præparater som kan hjælpe i forhold til deres udfoldelser i hverdagen. Der søges til 2 børn fra Allerød Kommune 5.20 Inden for retningslinjerne af 18, der søges til deltagelse fra Allerød borgere Regnskabstal for 2015 forefindes ikke Driftsresultat Egenkapital ultimo feb Røde Kors Besøgstjenesten Allerød Der søges om midler til besøgstjenestens formål at besøge ensomme og sårbare. Der er besøg på plejecentrene Mimosen, Plejecenter Engholm, Plejecenter Lyngehus og i 4 private hjem. Besøgstjenesten startede 10. februar Vil gerne gøre en forskel og noget ekstra for ensomme og sårbare Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Driftsudgifter Der er dokumentation for modtaget til tilskud for 2015 på

4 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 4 i feb Thors Hammer Allerød Foreningens formål er primært at lave arrangementer af social art, for at medlemmerne herved har mulighed for også ad denne vej at kunne skabe sig et netværk og også herigennem at kunne fastholde en fortsat ædruelighed. Foreningens vedtægter vedlagt pulje Inden for retningslinjerne af 18, netværksskabende aktivitet Driftsresultat 2474 Egenkapital Ultimo Driftsudgifter 63, feb Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade LMS Købehavn K Der søges tilskud til den frivillige sociale indsats over for borgere, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt deres netværk og fagpersioner i Allerød Kommune. Aktiviterne omfatter: Personlig rådgivning i København. Landsdækkende digital rådgivning herunder telefon-, mail- og chatrådgivning. Foredrag i Allerød Kommune Inden for retningslinjerne af 18, der søges til andel af Allerød borgere Der er foreligger ikke Budget for driftsudgifter i alt 1, Indtægter pt feb Gyldenspjæt Vandgymnastik Allerød Der søges til vandgymnastik til forebyggende aktiviteter som at opøve kondition, smidighed og balance og derved vedligeholde mobilitet. Aktiviteterne modvirker også ensomhed. Der er socialt samvær. Aktiviteterne medvirker til at borgere kan klare sig i eget hjem med et minimum af hjælp længere end ellers via den fysiske træning i vand Inden for retningslinjerne af 18. Relateret til idrætstilbud, aktivitet har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte for målgruppen Driftsresultat Egenkapital jun 2015, feb Hjerteforeningen Allerød Allerød Hjerteforeningen Allerød har ca. 900 medlemmer. Der søges til at lære Allerøds borgere at redde liv ved hjertestop samt medvirke til information og aktiviteter til forebyggelse af hjertestop. Vi afholder kurser og der en målsætning om at uddanne 1000 borgere til at blive hjertereddere. Vi satser på at holde 10 kurser i Der arrangeres gå ture i området og samarbejde med Allerød Bibliotek. Der laves også foredrag omkring hjertesygdomme og forebyggelse. 10 Hjertestarterkurser Aktiv Fritid Inden for retningslinjerne af 18, forebyggende aktivitet, uddannelse Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter år feb SIGMA SWIM Allerød Formålet med aktiviteten er at aktivere både flygtgninge og indvandrere samt give dem muligheden for at integrere sig via idrætten og socialt samvær i Svømmehallen. For rig Aktiviteten vil primært være for børn. Svømmeklubben stiller undervisere til rådighed. Markedsføring , Livreddere ialt kræver flere for at sikkerheden er iorden. Udstyr Delprojekt, idrætstilbud fokus på

5 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 5 i feb SIND Hillerød / Allerød Hillerød / Allerød Klubbens formål er at fungere som samlingssted for mennesker psykiske problemer og andre interesserede med henblik på styrkelse af disse menneskers sociale stilling i samfundet ved at iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter. Der søges specifikt til et offentligt møde i Allerød med temaet recovery, det at komme sig efter psykisk sygdom. Aktiviteterne i klubben omfatter desuden rådgivning i SIND huset, tlf. rådgivning her var mindst 16 borgere fra Allerød. Udflugter, foredrag og uddannelse af frivillige i samarbejde med Den Boligsociale Fond. pulje Inden for retningslinjerne af 18. Aktivitet relateret til fokus på psykiatrien og som en del af det opfølgende arbejde og ønske om mere samarbejde med frivillige organisationer på området Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb BLOVSTRRØD LØVERNE Allerød Blovstrød Løverne, ansøger hermed om støtte fra Allerød kommunes puljemidler til igangsætning og aktivering af flygtninge over 25 år i.f.m. løbetræning på klubbens løbehold.forventet antal nye borgere:10 personer over 25 år, hvor af 5-6 allerede er i fuld gang med træningen.samlet støttebeløb udgør hermed: 10 personer x = ,- Som forening ønsker vi at hjælpe flere nye borgere i gang med et nyt aktivt fritidsliv i Allerød kommune og kunne give oplevelsen af foreningslivets mange glæder videre.motion kombineret med et socialt fællesskab ved alle giver en større livskvalitet og afhjælper livsstilssygdomme.blovstrød Løverne håber, at kommunen vil se positivt på denne ansøgning, så vi kan bistå nogle af kommunens nye borgere med et sundt, aktivt fritidsliv Delprojekt, idrætstilbud fokus på. Har ikke anvendt ansøgningsskema feb Hjerne Sagen Nordsjælland Hillerød Der søges økonomiske støtte til arrangementer, aktiviteter og drift af værestedet Viemosegaard. Foreningen arbejder for personer ramt af en blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade, deres pårørende samt andre interesserede. Der søges til drift af værestedet, samt fokus på netværksskabende og socialt fremmende aktiviteter for medlemmer. Varetager kontakt og rettigheder over for myndigheder m.m. Fremme behandlings, undervisnings- og genoptræningsmuligheder for deltagerne Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo feb Rampelyset Allerød Rampelyset er foreningen for førtidspensionister, hvor en række er blevet alderspensionister.der gøres meget ud af det sociale for de enlige såsom spisning og hjælp med mindre opgaver som kørsel og praktiske gøremål. Der søges til aktivitet og foredragsholder Inden for retningslinjerne af 18 Regnskabstal for 2015 ikke færdigt Egenkapital ultimo 2014, feb Lillerød Badmintonklub Allerød Badminton for flygtninge. Tanken er at man skal give flygtninge der er kommet hertil inden for de sidste 2 år mulighed for at komme ned i Lillerød Hallerne fredag fra kl og dyrke noget motion. Der vil være træner for dem og lave aktiviteter for dem som skal lære og prøce at spille badminton fra bunden under kyndig vejledning. Tanken er også at invitere nogle af LBs spillere ned og spille med dem. også evt. nogle af dem fra Venligboerne så de kommer til at lære det danske sprog. Der søges til kontingent , træner bolde ketschere Delprojekt, idrætstilbud fokus på

6 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 6 i feb LIF Allerød LIF Gymnastikforening vil gerne introducere flygtninge for hvad det vil sige at være aktiv i foreningslivet her i Danm. Vi ønsker at invitere forskellige grupper af flygtninge til fysisk træning. 3 hold pt. Unge kvinder, Mænd, Unge mænd. Formålet er at give deltagerne et frifum. En pause fra tankerne om hvad fremtiden bringer og noget at se frem til i hverdagen. Der er sammensat et forløb på 8 uger. hvor vi underviser hver af grupperne 1 gang pr. uge i 75 min. Undervisningen foretages af 2 erfarne undervisere. Der søges til løn 3x5.500, træningsudstyr forplejning ialt pulje Delprojekt, idrætstilbud fokus på feb KILEN Allerød Vi brugere af Kilen ønsker hermed at søge bevilling på som vi gjorde sidste år til kulturel aktivitet. Aktiviteten var en stor succes men ville ikke have været mulig uden bevillingen - Vi vil gerne gentage sucessen hvert år og tænker om vi kunne hermed søge en fast tilagevendende årlig bevilling Ikke egnet til ansøgning på nuværende grundlag, ansøgningsskema ikke anvendt. Der er ikke nedsat bestyrelse m.m feb Indlæsergruppen v. Allerød Bibliotek Allerød Der søges støtte til indlæsergruppens aktiviteter omkring indlæsning og overførsel af udvalgt stof fra Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis til brug for blinde og svagtseende borgere i Allerød Kommune. Der indlæses en gang om ugen året rundt feb Diabetesforeningen Allerød Allerød Der søges til vores aktiviteter i Allerød som har til formål at oplyse om og forebygge virkningerne af et liv med diabetes. Vi har aktiviteter både for familier med børn som har diabetes og for ældre som har fået konstateret sygdommen. Derudover er foreningen engageret i at opspore evt. potentielle sygdomsramte borgere. Bilag Hustandsindsamling kr, Aktiv Fritids Foredrag Diabetescafé Større foredrag Kirkehavegaard , UN - Verdens Diabetesdag kr, Medlemshvervning feb Diabetesforeningen Allerød Allerød Der søges til videreførelse af motivationsgruppernes Motivationsgrupper aktiviteter som aktiv livstil, kostrådgivning og netværksgrupper med aktivitet som individuel & fysioterapeutisk vejldning. Intervalgang Kostvejldning Motivation og fysioterapeutisk vejledning Intervalgangs udstyr smartphone APP registrering feb ERFA gruppe Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) Taastrup Foreningen Danske Døvblinde er en handicaporganisation der varetager døvblinde og synshørehæmmedes interesser. FDDB er en hovedorganisation, der søger om tilskud på vegne af lokalt forankrede ERFA-grupper. Erfagruppen er en selvstændig selvhjælps- og mødegruppe. Målgruppen i Allerød består af 5 deltagere som alle er bosat i Allerød Kommune. Den enkelte ERFA gruppe arbejder på at bryde døvblindes isolation. Aktiviteterne er fx. samfundsrelaterede diskussionsemner, foredrag, udflugter, samt oplysning om hjælpemidler til brug i dagligdagen Inden for retningslinjerne af 18. Har tidligere modtaget frivillighedsprisen i Allerød Kommune Har vedlagt regnskab - Egenkapital pr Driftsudgifter Inden for retningslinjerne af Inden for retningslinjerne af ,00 Inden for retningslinjerne af 18. Der er i materialet redegjort for, at Allerød Kommune har 5 borgere til gruppen. Der budgetteres med udgifter på Der er ikke sendt regnskabsoplysninger 4.00 Total ansøgt ,00 Total indstillet Restbudget

7 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning for misbrugere og pårørende og varetager landsækkende oplysning om alle de af WHO anerkendte afhængighedssygdomme og nye tilkomne. Rågivning foregår både tlf og på chat og ved personlig rådgivning. Der søges til at opbygge en lokal hjemmeside i tilknytning til foreningens hjemmeside med henblik på at samle overblik over mulige behandling og hjælp til selvhjælp i Allerød Kommune en portal løsning pulje Inden for retningslinjerne af feb Senior IT Allerød Senior IT tilbyder alle pensionister i Allerød Kommune IT uddannelse både til pensionister uden forhåndskendskab til IT og til erfarne IT brugere. Alt undervisning sker af frivillige ulønnede instruktører. Pt. har Senior IT 58 frivillige instruktører. Der søges til dækning af de frivilliges transportudg. i forbindelser med pensionister i Allerød og undervisningsmateriale. Der vil i 2016 være fokus på pensionister uden kendskab til IT med fokus på etablering af NEM ID, , postkasse samt brug af internet til Netbank og Borgerservice Inden for retningslinjerne af 18 i forhold til aktivitet som går på at forebygge digital isolation Driftsresultat Egenkaptital ulttimo 2015, Driftsudgifter feb Allerød Stavgang Allerød Der søges tilskud til efteruddannelse af instruktører og holdledere for at fastholde motivation og kvalificere de frivillige til at fortsætte deres aktiviteter Inden for retningslinjerne af 18 særligt ift. uddannelse af frivillige Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Udviklingshæmmedes Landsforbund (ULF) Vejle I Allerød Kommune har ULF nogle frivillige aktive udviklingshæmmede, der gerne vil yde frivilligt socialt arbejde og arrangere sociale og samfundsfaglige aktiviteter for medlemmer og udviklingshæmmede borgere i Jeres kommune. De tager initiativ til, hvilke aktiviteter ULF skal lave og de planlægger, koordinerer og afholder aktiviteterne. Der søges til kurser vedr. frivillighed og vi uddanner også godt fungerende udviklingshæmmede til at besøge andre udviklingshæmmede der ikke selv kan skabe kontakt, således at disse finder fælles interesser som f.eks. at følges i biografen, lave mad sammen og meget andet. Vi håber derfor at Allerød Kommune vil støtte vore lokale medlemmer så der kan startes en lokal kreds til gavn for udviklingshæmmede borgere, som ønsker aktiviteter lokalt Inden for retningslinjerne af 18. Relevant ift. opstart af lokalt aktivitet og uddannelse Ikke fra Driftsresultat Egenkapital / formue ultimo 2014, feb Røde Kors Aktiviteter for brugere af Cafe L'Oase 6 08-feb Røde Kors Drift af Café L'oase Allerød Der søges til aktiviteter for brugerne af Café L'Oase. Vi hjælper med kontakt til myndigheder udflugter, arrangementer herunder oplevelser og muligheden for integrationsfremmende aktiviteter. Debat og kulturudveksling. Allerød Der søges til drift af Café L'Oase afdelingens værested som har til formål at give nye borgere i kommunen et socialt netværk i byen. Der ydes lektiehjælp, rådgivning og hjælp til fx oversættelse af breve fra myndigheder og hjælp til tlf. samtaler m.m. Der gives også praktisk hjælp til at komme på plads i byen Inden for retningslinjerne af 18 særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet Inden for retningslinjerne af 18, særligt ift. målgruppe og integrationsaktiviteter kriteriet Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for 2015, mindre underskud på Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for Samlede driftsomkostninger i budget 2016 vurderes det til feb Ældre Hjælper Ældre Allerød Ældre hjælper Ældre med beholde deres livskvalitet. Telefonkæden foretager opkald til borgere over 60 år, typisk enlige og ensomme. Derudover arrangerer Ældre hjælper Ældre stolemotion, som de ældre kan klare. Socialt netværksskabende 7.50 Inden for retningslinjerne af 18. Indsats rettet mod ensomme og enlige ældre telefonkæden. Motion seniorer i forhold til stolegymnastik Egenkapital ultimo

8 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 2 i 8 09-feb Blovstrød Seniorklub Allerød Blovstrød Seniorklub udfører diakonalt arbejde i Blovstrød og der søges til sociale aktiviteter, foredrag, udflugter. I budgettet blev et fast årligt støttebeløb på ca fjernet feb Allerød Førtidspensionister Allerød Der ansøges om midler til drift af foreningen herunder ekskursioner tur til Østre Gasværk, samt tur til Dyrehaven for medlemmer på Kirkehavegaard. Der er pt. ca. 20 medlemmer pulje Inden for retningslinjerne af 18. Forebyggelse af social isolation Inden for retningslinjerne af 18 Har dokumenteret anvendelsen af tilskud for feb Bedre Psykiatri Allerød, Hillerød, Allerød Der søges til at danne tre samtalegrupper 1 forår 2 efterår og 1 foredragsaftener. Formålet er at skabe bedre vilkår for sindslidende og deres pårørende ved at udbrede kendskabet til de pårørendes betydning for helbredelsen. At tydeliggøre netværkets betydning for den psykisk syge. Der opleves en stigning af henvendelser. Foreningen forestår telefonrådgivning og hjælper til som bisiddere. Der er også en selvhjælps gruppe ift. forældre til hjemmeboende børn/unge Inden for retningslinjerne af 18. Der er skærpet fokus på psykiatriområdet hvor muligheder for at skabe samarbejde med frivillige herunder pårørende fremhæves. Driftsresultat 1 Egenkapital ultimo feb Brohusklubben København N 2.094,00 Brohusklubbens hovedformål er at udføre plejehjems forebyggende omsorgsarbejde for ældre døve. Brohusklubben er en selvejende institution med egne vedtægter målretttet ældre døve og hørehæmmede bosat på Sjælland over over 60 år feb Døveforeningen af 1866 København N ,00 Foreningens formål er at skabe et tilbud til døve borgere i Sjællands region, som ikke findes andre steder. Vores opgave er at sikre relevante aktiviteter, der er særlig tilrettelagt for vores medlemmer. Disse kulturelle aktiviteter må anses for essentielle i forhold til at forebygge social isolation og manglende generelle informationer feb Ældre Sagen Sundhedsstudiekreds Allerød Der søges støtte til foredragsholdere til vor Sundhedsstudiekreds, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme ved månedlige møder. Der deltager ca. 20 medlemmer pr. gang ,00 Inden for retningslinjerne af 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere ,00 Inden for retningslinjerne af 18 ift. målgruppen, der søges til Allerød borgere Budettal 2016 forefindes Budgettal 2016 forefindes 6.00 Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Frivilligfest Allerød Der søges støtte til en festlig sammenkomst for de 91 frivillige, hvor temaet vil være glæden ved at være frivillig. Målet er at motivere nuværende frivillige til at fortsætte i arbejdet og at de anbefaler venner og bekendte til at melde sig som frivillig, så vi kan udvide vore tilbud til medlemmerne. De frivillige arrangerer mange aktivititeter og tilbud som bilag er vedlagt Ældre Sagens aktivitetshæfte 1. halvår feb Ældre Sagen Foredrag Allerød Der søges støtte til oplæg og foredragsholdere til de ugentlige tirsdagsmøder med 100 > 150 deltagere. Møderne omfatter sang, musik, kulturelle emner, sundhed og og foredrag om rejser m.m.. Tirsdagsmøderne kan sammenlignes med diverse hyggeklubber i kommunen og udgør også et vist socialt netværk Inden for retningslinjerne af 18, kan diskuteres ift. målgruppen, aktivitet "uddannelse" motivation Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Kulturel og Social een dags tur Allerød Der søges støtte til transport og frokost til tre ture med ca. 50 pensionister samt guider. Busudgifter ca , Frokost ca , Guider 6.000, Entreer Der søges en delstøtte til disse arrangementer Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Gymnastik Allerød Der søges støtte til transport og telefongodtgørelse samt materiale til gymnastikholdene. Endvidere erfaringsudveksling og uddannelse af instruktørerne. Der er to hold med ca. 30 deltagere. Der søges om opstart af endnu et hold Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter

9 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 3 i feb Ældre Sagen Vågekoner Allerød Der søges til aktiviteten vågekoner, hvor vi tilbyder overvågning og selskab til pensionister i en svær situation og aflastning af den nærmeste familie. Der søges til transport og telefongodtgørelse samt erfaringsudveksling for de 12 vågepersoner pulje Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Besøgsvenner Allerød Der søges til Ældre Sagens frivillige besøgsvenner, herunder dækning af de væsentligste udgifter i forbindelse med arbejdet som besøger og har social samvær med enlige ældre i kommunen. Der er ca 14 besøgsvenner Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Ældre Sagen Lunge Cafe Allerød Allerød Lungecafé er et mødested for borgere med lungesygdom i Allerødområdet. Der søges støtte til oplysning og information samt netværksskabende aktiviteter. Rådgivning via foredragsholdere til vor Lunge Café, som tilbyder et antal foredrag om sundhed og sygdomme. Der søges til honorar foredragsholder og forfriskninger til 6 møder. Der deltager ca. 15 medlemmer pr. gang Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb Red Barnet Allerød Allerød Red Barnet Allerød vil gerne fortsætte aktiviteterne med en madklub for enlige med børn som blev startet i 2013 efter støtte fra Allerød Kommune. Der har været afholdt 5 arrangementer i 2014 og der er stigende antal deltagere. Børn og voksne hjælpes ad og det giver enlige forældre og deres børn en stor glæde at deltage i disse arrangementer som en et pusterum i hverdagen. Aktiviteterne afholdes i skolekøkkenet på Skovvangsskolen. Ansøgningen går på finansiering af madvarer og drikkevarer til børnene evt. fællesaktiviteter og underholdning til børnene feb De Frivillige på Lyngehus Allerød At gøre en forskel for beboere på Lyngehus. Arrangere sammenkomster og underholdning, tilrettelægge udflugter og deltagelse ved diverse begivenheder på plejecentret fx. i forbindelse med Sct. Hans, advent, høstfest. Ledsagelse og besøgsvenner og hjælper til i forbindelse med besøg hos læge m.v Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital feb Astma og Allergiforeningen projekt Luftballonnen 5.20 Der søges til aktivitetstilskud for to børn/unge til projekt Luftballonen som er et landsdækkende tilbud nunder Astma og Allergiforeningen. Det er et kursus med stort socialt indhld og oplysning om korrekt og fornuftig brug af medicinske præparater som kan hjælpe i forhold til deres udfoldelser i hverdagen. Der søges til 2 børn fra Allerød Kommune 5.20 Inden for retningslinjerne af 18, der søges til deltagelse fra Allerød borgere Regnskabstal for 2015 forefindes ikke Driftsresultat Egenkapital ultimo feb Røde Kors Besøgstjenesten Allerød Der søges om midler til besøgstjenestens formål at besøge ensomme og sårbare. Der er besøg på plejecentrene Mimosen, Plejecenter Engholm, Plejecenter Lyngehus og i 4 private hjem. Besøgstjenesten startede 10. februar Vil gerne gøre en forskel og noget ekstra for ensomme og sårbare Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Driftsudgifter Der er dokumentation for modtaget til tilskud for 2015 på

10 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 4 i feb Thors Hammer Allerød Foreningens formål er primært at lave arrangementer af social art, for at medlemmerne herved har mulighed for også ad denne vej at kunne skabe sig et netværk og også herigennem at kunne fastholde en fortsat ædruelighed. Foreningens vedtægter vedlagt pulje Inden for retningslinjerne af 18, netværksskabende aktivitet Driftsresultat 2474 Egenkapital Ultimo Driftsudgifter 63, feb Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade LMS Købehavn K Der søges tilskud til den frivillige sociale indsats over for borgere, som er berørt af en spiseforstyrrelse eller selvskade samt deres netværk og fagpersioner i Allerød Kommune. Aktiviterne omfatter: Personlig rådgivning i København. Landsdækkende digital rådgivning herunder telefon-, mail- og chatrådgivning. Foredrag i Allerød Kommune Inden for retningslinjerne af 18, der søges til andel af Allerød borgere Der er foreligger ikke Budget for driftsudgifter i alt 1, Indtægter pt feb Gyldenspjæt Vandgymnastik Allerød Der søges til vandgymnastik til forebyggende aktiviteter som at opøve kondition, smidighed og balance og derved vedligeholde mobilitet. Aktiviteterne modvirker også ensomhed. Der er socialt samvær. Aktiviteterne medvirker til at borgere kan klare sig i eget hjem med et minimum af hjælp længere end ellers via den fysiske træning i vand Inden for retningslinjerne af 18. Relateret til idrætstilbud, aktivitet har et forebyggende og sundhedsmæssigt sigte for målgruppen Driftsresultat Egenkapital jun 2015, feb Hjerteforeningen Allerød Allerød Hjerteforeningen Allerød har ca. 900 medlemmer. Der søges til at lære Allerøds borgere at redde liv ved hjertestop samt medvirke til information og aktiviteter til forebyggelse af hjertestop. Vi afholder kurser og der en målsætning om at uddanne 1000 borgere til at blive hjertereddere. Vi satser på at holde 10 kurser i Der arrangeres gå ture i området og samarbejde med Allerød Bibliotek. Der laves også foredrag omkring hjertesygdomme og forebyggelse. 10 Hjertestarterkurser Aktiv Fritid Inden for retningslinjerne af 18, forebyggende aktivitet, uddannelse Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter år feb SIGMA SWIM Allerød Formålet med aktiviteten er at aktivere både flygtgninge og indvandrere samt give dem muligheden for at integrere sig via idrætten og socialt samvær i Svømmehallen. For rig Aktiviteten vil primært være for børn. Svømmeklubben stiller undervisere til rådighed. Markedsføring , Livreddere ialt kræver flere for at sikkerheden er iorden. Udstyr Delprojekt, idrætstilbud fokus på

11 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 5 i feb SIND Hillerød / Allerød Hillerød / Allerød Klubbens formål er at fungere som samlingssted for mennesker psykiske problemer og andre interesserede med henblik på styrkelse af disse menneskers sociale stilling i samfundet ved at iværksætte kulturelle og sociale aktiviteter. Der søges specifikt til et offentligt møde i Allerød med temaet recovery, det at komme sig efter psykisk sygdom. Aktiviteterne i klubben omfatter desuden rådgivning i SIND huset, tlf. rådgivning her var mindst 16 borgere fra Allerød. Udflugter, foredrag og uddannelse af frivillige i samarbejde med Den Boligsociale Fond. pulje Inden for retningslinjerne af 18. Aktivitet relateret til fokus på psykiatrien og som en del af det opfølgende arbejde og ønske om mere samarbejde med frivillige organisationer på området Driftsresultat Egenkapital ultimo Driftsudgifter feb BLOVSTRRØD LØVERNE Allerød Blovstrød Løverne, ansøger hermed om støtte fra Allerød kommunes puljemidler til igangsætning og aktivering af flygtninge over 25 år i.f.m. løbetræning på klubbens løbehold.forventet antal nye borgere:10 personer over 25 år, hvor af 5-6 allerede er i fuld gang med træningen.samlet støttebeløb udgør hermed: 10 personer x = ,- Som forening ønsker vi at hjælpe flere nye borgere i gang med et nyt aktivt fritidsliv i Allerød kommune og kunne give oplevelsen af foreningslivets mange glæder videre.motion kombineret med et socialt fællesskab ved alle giver en større livskvalitet og afhjælper livsstilssygdomme.blovstrød Løverne håber, at kommunen vil se positivt på denne ansøgning, så vi kan bistå nogle af kommunens nye borgere med et sundt, aktivt fritidsliv Delprojekt, idrætstilbud fokus på. Har ikke anvendt ansøgningsskema feb Hjerne Sagen Nordsjælland Hillerød Der søges økonomiske støtte til arrangementer, aktiviteter og drift af værestedet Viemosegaard. Foreningen arbejder for personer ramt af en blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade, deres pårørende samt andre interesserede. Der søges til drift af værestedet, samt fokus på netværksskabende og socialt fremmende aktiviteter for medlemmer. Varetager kontakt og rettigheder over for myndigheder m.m. Fremme behandlings, undervisnings- og genoptræningsmuligheder for deltagerne Inden for retningslinjerne af 18 Driftsresultat Egenkapital ultimo feb Rampelyset Allerød Rampelyset er foreningen for førtidspensionister, hvor en række er blevet alderspensionister.der gøres meget ud af det sociale for de enlige såsom spisning og hjælp med mindre opgaver som kørsel og praktiske gøremål. Der søges til aktivitet og foredragsholder Inden for retningslinjerne af 18 Regnskabstal for 2015 ikke færdigt Egenkapital ultimo 2014, feb Lillerød Badmintonklub Allerød Badminton for flygtninge. Tanken er at man skal give flygtninge der er kommet hertil inden for de sidste 2 år mulighed for at komme ned i Lillerød Hallerne fredag fra kl og dyrke noget motion. Der vil være træner for dem og lave aktiviteter for dem som skal lære og prøce at spille badminton fra bunden under kyndig vejledning. Tanken er også at invitere nogle af LBs spillere ned og spille med dem. også evt. nogle af dem fra Venligboerne så de kommer til at lære det danske sprog. Der søges til kontingent , træner bolde ketschere Delprojekt, idrætstilbud fokus på

12 Budget pulje fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling Side 6 i feb LIF Allerød LIF Gymnastikforening vil gerne introducere flygtninge for hvad det vil sige at være aktiv i foreningslivet her i Danm. Vi ønsker at invitere forskellige grupper af flygtninge til fysisk træning. 3 hold pt. Unge kvinder, Mænd, Unge mænd. Formålet er at give deltagerne et frifum. En pause fra tankerne om hvad fremtiden bringer og noget at se frem til i hverdagen. Der er sammensat et forløb på 8 uger. hvor vi underviser hver af grupperne 1 gang pr. uge i 75 min. Undervisningen foretages af 2 erfarne undervisere. Der søges til løn 3x5.500, træningsudstyr forplejning ialt pulje Delprojekt, idrætstilbud fokus på feb KILEN Allerød Vi brugere af Kilen ønsker hermed at søge bevilling på som vi gjorde sidste år til kulturel aktivitet. Aktiviteten var en stor succes men ville ikke have været mulig uden bevillingen - Vi vil gerne gentage sucessen hvert år og tænker om vi kunne hermed søge en fast tilagevendende årlig bevilling Ikke egnet til ansøgning på nuværende grundlag, ansøgningsskema ikke anvendt. Der er ikke nedsat bestyrelse m.m feb Indlæsergruppen v. Allerød Bibliotek Allerød Der søges støtte til indlæsergruppens aktiviteter omkring indlæsning og overførsel af udvalgt stof fra Allerød Nyt og Frederiksborg Amts Avis til brug for blinde og svagtseende borgere i Allerød Kommune. Der indlæses en gang om ugen året rundt feb Diabetesforeningen Allerød Allerød Der søges til vores aktiviteter i Allerød som har til formål at oplyse om og forebygge virkningerne af et liv med diabetes. Vi har aktiviteter både for familier med børn som har diabetes og for ældre som har fået konstateret sygdommen. Derudover er foreningen engageret i at opspore evt. potentielle sygdomsramte borgere. Bilag Hustandsindsamling kr, Aktiv Fritids Foredrag Diabetescafé Større foredrag Kirkehavegaard , UN - Verdens Diabetesdag kr, Medlemshvervning feb Diabetesforeningen Allerød Allerød Der søges til videreførelse af motivationsgruppernes Motivationsgrupper aktiviteter som aktiv livstil, kostrådgivning og netværksgrupper med aktivitet som individuel & fysioterapeutisk vejldning. Intervalgang Kostvejldning Motivation og fysioterapeutisk vejledning Intervalgangs udstyr smartphone APP registrering feb ERFA gruppe Foreningen Danske Døvblinde (FDDB) Taastrup Foreningen Danske Døvblinde er en handicaporganisation der varetager døvblinde og synshørehæmmedes interesser. FDDB er en hovedorganisation, der søger om tilskud på vegne af lokalt forankrede ERFA-grupper. Erfagruppen er en selvstændig selvhjælps- og mødegruppe. Målgruppen i Allerød består af 5 deltagere som alle er bosat i Allerød Kommune. Den enkelte ERFA gruppe arbejder på at bryde døvblindes isolation. Aktiviteterne er fx. samfundsrelaterede diskussionsemner, foredrag, udflugter, samt oplysning om hjælpemidler til brug i dagligdagen Inden for retningslinjerne af 18. Har tidligere modtaget frivillighedsprisen i Allerød Kommune Har vedlagt regnskab - Egenkapital pr Driftsudgifter Inden for retningslinjerne af Inden for retningslinjerne af ,00 Inden for retningslinjerne af 18. Der er i materialet redegjort for, at Allerød Kommune har 5 borgere til gruppen. Der budgetteres med udgifter på Der er ikke sendt regnskabsoplysninger 4.00 Total ansøgt ,00 Total indstillet Restbudget

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

NOTAT. Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2016

NOTAT. Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2016 NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3

Indhold. 1. Indledning... 2. 2 Puljens formål... 2. 3 Projektets målgruppe... 2. 4 Ansøgerkreds... 2. 5 Projektperiode... 3 Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: Primær Sundhed, Ældrepolitik og Jura Dato: 11. marts 2016 Puljeopslag: Igangsættelse af aktiviteter, som kan styrke livskvaliteten blandt ældre på plejehjem og i plejeboliger

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune

Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune Frivilligt socialt arbejde i Norddjurs Kommune FRIVILLIGPOLITIK November 2010 Revideret i henhold til Voksen- og Plejeudvalgets beslutning i møde den 11. november 2010. Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

10.000, ,00 Inden for retningslinjerne af 18. Lokal venskabsforening omkring plejecentret Engholm jan Engholms Lokalvenner Allerød

10.000, ,00 Inden for retningslinjerne af 18. Lokal venskabsforening omkring plejecentret Engholm jan Engholms Lokalvenner Allerød Budget 2014-285.626 Side 1 Samlet oversigt for 2014.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 30. jan Engholms Lokalvenner 2 31. jan Patientforeningen Thors Hammer 3 6. feb Lynge fodboldklub pigehold

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 21. november 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 31 Godkendelse af referatet fra møde 5. september 2013 1 32 Budget/Regnskab

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

Statusnotat for Mosaikken 2013

Statusnotat for Mosaikken 2013 Statusnotat for Mosaikken 20 . Indledning: Mosaikken er et multietnisk aktivitetshus for borgere i Esbjerg Kommune med anden etnisk baggrund end dansk, fortrinsvis over 0 år, samt yngre førtidspensionister.

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde 18-midler Ansøgningen sendes til: Hørsholm Kommune Center for Politik og Borgerservice Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Mail: pob-post@horsholm.dk

Læs mere

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016

Ansøgninger om tilskud fra puljen til tværgående frivilligt socialt arbejde i 2016 Bedre Psykiatri Ballerup/ Gladsaxe/Herlev/Furesø v/kirsten Balle Bøgebakken 9 kirsten.balle@hotmail.com FitforKids Herlev v/richard Højland Jernbane Alle 39 2720 Vanløse richard@fitforkids.dk Lokalafdelingen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Side 1 Ansøgningsskema til puljen til etablering af særlige tilbud og indsatser til ældre, der normalt ikke benytter sig af de forebyggende hjemmebesøg Projektets/indsatsernes titel Skriv titel på projektet/indsatserne.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde)

Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Kriterier for tildeling af 18 tilskud (frivilligt socialt arbejde) Holdninger der danner grundlag for tildelingen af tilskud - Jammerbugt Kommune stiller så vidt muligt lokaler gratis til rådighed for

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

Principper for tildeling af tilskud

Principper for tildeling af tilskud Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i lov om social service Ansøgningsfrist mandag den 1. september 2014 Ansøgningsskemaet downloades og gemmes som et Word dokument, der navngives med foreningens

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Forslag til administrativ opdatering af Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Nuværende udgave, 2009: Ændringsforslag, 2015: Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik (Observationspunkt nr. 1),

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2015 for indsatsområderne for 2016 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2016 1. Hjerneskadefore ningen afdeling. Aktivitetens titel Liv der reddes skal leves Weekend Kursus

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv

Råmateriale fra workshops Odense, d. 16. januar 2014. Borgerperspektiv Borgerperspektiv Oplysning og synlighed! - Man skal kunne få et nemt overblik over, hvad man kan bidrage med hvor. - Man ved ikke, hvad der egentlig findes i det område man bor i, ud over det, man naturligt

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende

rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Forskning Regionalt eller landsdækkende rediger ansøgning 1. Grundlæggende oplysninger om projektet Beløb Hvor meget søger du præcist (angiv kr. inkl. moms)? 89.000 Forskning Søger du støtte til et videnskabeligt forskningsprojekt? Ja Nej Regionalt

Læs mere

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre)

Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Projektbeskrivelse Stolemotion (Træning i lokale idrætsforeninger, på aktivitetscentre og plejecentre) Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI) har de seneste år oplevet et stigende behov for særlige motionstilbud

Læs mere

Retningslinjer og vejledning

Retningslinjer og vejledning Retningslinjer og vejledning Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Juni 2011 Indhold: 1. Hvad er frivilligt socialt arbejde..s.3 2. Tilskudsmuligheder..s.5 3. Retningslinjer

Læs mere

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00

Der søges om tilskud til: Der søges om kr.: Bevilling/afslag Budget rest 518.010,00 Ansøgninger og bevillinger vedr. Frivilligt Socialt Arbejde Samlet budget til Frivilligt Socialt Arbejde: Frivillighedshusene 31%: 1.671.000,00 518.010,00 Til brug i april 77% af 1.671.000 = 1.286.670-768660

Læs mere

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk. 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen ? Kultur og Fritid TK:79755000 Niels Espes Vej 8 E-mail: sikkerpost@hedensted.dk 8722 Hedensted Web: www.hedensted.dk Sendestil Kultur og Fritid Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted Ansøgningsskema til Udviklingspuljen

Læs mere

Beslutning fra Ekstraordinært møde i Ældreudvalget

Beslutning fra Ekstraordinært møde i Ældreudvalget Beslutning fra Ekstraordinært møde i Ældreudvalget Dato: 26-04-2011 Tidspunkt: 17:50 17.53 Sted: Deltagere: Afbud: B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A Bilenberg

Læs mere

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter

Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Årsberetning 2013-14 AVGIF gymnastik Så er det atter tid for en årsberetning og der er nok, at berette om... men stort set altsammen af positiv karakter Vi er takket være vores 29 kompetente og succesfulde

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider

Kære spillere og forældre til Øvede (niveau 3) Træningstider Holte, den 19. juli 2013 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Orienteringsmøde for forældre 3 Priser 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer 4 Forældre og spilleres rolle i klubben Kære

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre 15.75.30.35 Ansøgningsfrist d. 6.

Læs mere

Værdighedspolitik - Fanø Kommune.

Værdighedspolitik - Fanø Kommune. Værdighedspolitik - Fanø Kommune. I Fanø Kommune skal vi sikre værdighed for alle borgere uanset hvor i livet de befinder sig. I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

KURSUSKATALOG FORÅR 2015

KURSUSKATALOG FORÅR 2015 KURSUSKATALOG FORÅR 2015 Dette kursuskatalog er til dig, der er medarbejder, frivillig, og/eller pårørende på ældreområdet. INDLEDNING Kære frivillig, medarbejder og/eller pårørende på ældreområdet i Aarhus

Læs mere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Gymnastik. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Gymnastik Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk

ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN. Sct. Maria Hospice. Gunvor Dons. Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø. gunvor.dons@hospice.rsyd.dk I? HEDENSTED ANSØGNINGSSKEMA TIL 18-PULJEN INDGÅET Navn på forening / organisation: Kontaktperson: Adresse: Telefon: Sct. Maria Hospice Gunvor Dons Karl Bjarnhofs Vej 2, 7120 Vejle Ø 9944 0957 Hedensted

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2015.

Bestyrelsens beretning for 2015. Bestyrelsens beretning for 2015. Antal medlemmer: Hele landet: medlemmer 750.000 frivillige 17.000 Ringsted Pr. 14. marts: 5368 netto fremgang på 511. Antal frivillige: 170 - - på 23. Bestyrelsen: 7 medlemmer,

Læs mere

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud

udviklingstilskud Akt.- tilskud jf. kriterie Søgt Foren.- tilskud jvf. kriterie Søgt foreningstilskud Søgt akt. tilskud Ansøgningsfrist 01/11 2012 forenings udviklings s 1 Centerrådet Bælum ÆC 10.000 10.000 2 Centerrådet Øster Hornum ÆC 10.000 10.000 3 Centerrådet Engparken 10.000 10.000 4 Centerrådet Haversdal 10.000 10.000

Læs mere

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18)

Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Ansøgningsskema vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde i Glostrup Kommune (iht. Servicelovens 18) Læs vejledning på side 4, før udfyldelse af skemaet. 1. Foreningens navn, kontakt- og kontoinformationer

Læs mere

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik

Samsø Kommune arbejder ud fra værdierne: Ordentlighed Anerkendelse Tillid Tydelighed. Værdighedspolitik INDSATSER PRINCIPPER OVERORDNET POLITIK Godkendt af Samsø Kommunes kommunalbestyrelse 26.4.2016 Værdighedspolitik I Samsø Kommune ønsker vi, at alle borgere skal have mulighed for en værdig alderdom. For

Læs mere

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje:

1. Koordinator funktionen i Kolding Provstis Menighedspleje: 1. Koordinator funktionen i : Koordinator funktionen: Funktionsområder: Varetagelse af besøgstjeneste for, herunder oprettelse af samt koordinering af besøgstjeneste i private hjem, plejehjem, aflastningstjeneste

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

Albertslund KOL Forening

Albertslund KOL Forening Albertslund KOL Forening Til Velfærdsudvalget. Albertslund 11.4.16 I de sidste 4 år har Kol foreningen modtaget 18 midler til blandt andet dækning af honorar til fysioterapeuter. Dette har gjort, at vi

Læs mere

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak)

Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Herunder finder du liste over foreninger og klubber, som har relation til seniorer. (venligst gør opmærksom på evt. fejl tak) Fløng Ældreklub Formand: Børge Anker. Tlf.: 46 56 29 56 E-mail: b.anker@webspeed.dk

Læs mere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere

www.faidh.dk Samarbejdspartnere www.faidh.dk Om os En selvejende institution med 28 års erfaring med at tilbyde Idræt for ALLE, der kan dyrke motion i dagtimerne uanset forudsætninger. Består af to projekter samt Idræt i dagtimerne.

Læs mere

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom

Lungekursus. -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom www.ballerup.dk/sundhedshuset Information til Borgeren Lungekursus -et gratis tilbud til dig, der har KOL eller anden lungesygdom Indhold Fysisk træning (tilrettelagt for personer med lungesygdom) Undervisning

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig

MULTIHUSET MULTIHUSET. Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Nyt aktivitets, - behandlings- og caféhus for dig der har et misbrugsproblem og/eller er psykisk skrøbelig MULTIHUSET Socialpsykiatri og Misbrug Horsedammen 42 2605 Brøndby Daglig leder: Hanne

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til:

I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til: Indholdsfortegnelse I BorgerServiceCenter kan du bl.a. få hjælp til: Boligstøtte og pension, hjælp til selvhjælp Skatteopgaver (mindre opgaver) Indskudslån Folkeregister Vielse Valg Nem-id Indefrysning

Læs mere

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER

Ansøgningsfrist 26. maj 2009, kl. 12.00. PROJEKTSKEMA B GENERELLE OPLYSNINGER Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem).

At der er nødvendigt opsyn med ældre i eget hjem (ekstra hjælp til svagtseende og syge i eget hjem). Bilag 2 Opsamling fra fire Borger Arrangementer Opsamling fra Borgerworkshops om Værdighedspolitikken Nedenfor er vist de samlede input fra de fire workshop den 15., 17 og 21 marts 2016 til de fem emner,

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk

Workshop A Sund By Netværksdage 2012. www.silkeborgkommune.dk Workshop A Sund By Netværksdage 2012 1 Opdrag fra Sundhedsstyrelsen Projekt Nærmiljø er støttet med satspuljemidler - 7.1 million kr. over en 4-årig periode (2010-2014). Satspuljen er rettet mod at styrke

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Formålet med workshoppen er at lade jer reflektere over praksis, så I kan arbejde endnu mere ressourceorienteret på et kollektivt niveau.

Formålet med workshoppen er at lade jer reflektere over praksis, så I kan arbejde endnu mere ressourceorienteret på et kollektivt niveau. Empowerment-workshop Formålet med workshoppen er at lade jer reflektere over praksis, så I kan arbejde endnu mere ressourceorienteret på et kollektivt niveau. Det vil sige hvordan I kan arbejde: - Ressourceorienteret

Læs mere

Ansøgninger oktober 2012-18 midler

Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøgninger oktober 2012-18 midler Ansøger Bevilget beløb i april 2012 2012 - Aktivitet Ansøgt beløb i oktober 2012 Lokal forankring Solsikken Værested for førtidspensionister i Hørsholm Kommune. Mødes

Læs mere

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1

SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 SUND SKOLE Jesper Carls 2010 1 Indholdsfortegnelse En sund skole. side 3 Sund krop... side 5 Sund kost... side 7 Daglig motion side 7 Sund medarbejder.. side 9 Økonomi side 10 2 EN SUND SKOLE Hvorfor et

Læs mere

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret

Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Referat fra Kontaktudvalgsmødet, mandag den 7. september 2015. VerdensKulturCentret Deltagere: Torben Larsen, Brian Lentz, Anders Sejerø, Brian Lind, Ole Svendsen, Helmer Støvelbæk, E. Stella Grün, Helle

Læs mere

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15

Generationsmøder i plejeboliger. Inspirationskatalog 2014-15 Generationsmøder i plejeboliger Inspirationskatalog 2014-15 I gang med Generationernes By På Frederiksberg vil vi fortsat have tilbud til borgere i alle faser af livet, og vores dejlige by skal indrettes

Læs mere

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv

Idræts- og Fritidspolitik. for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes borgere og foreningsliv Ringsted Kommune marts 2012 Idræts- og Fritidspolitik for Ringsted Kommunes Borgere og foreningsliv Indhold 1. Kort om papir og proces

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016

Indholdsplan. Sommerkursus 2. Uge 27-28 2016 splan Sommerkursus 2 Uge 27-28 2016 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgrupper 16 år og opefter. Vi driver sundhedskurser inden for rammerne af de gældende

Læs mere

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Dagsorden Møde 25. februar 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Pkt. Tekst Side 1 Budget / regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra mødet den 26. november 2015 1 3 UFL-Vestjylland (Unge for

Læs mere

Input fra fyraftensmøde

Input fra fyraftensmøde Input fra fyraftensmøde Drøftelse 1 Hvad er gode og værdige seniorliv for dig/jer? Drøftelse 2 Viborg Kommune modtager 16,7 mio. kr. til at styrke værdighed på seniorområdet. Hvad synes du Viborg Kommune

Læs mere

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet

STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN. Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet STRATEGISK SAMARBEJDE OM KORSKÆRPARKEN Initiativaftale mellem Fredericia Kommune og Socialministeriet 2011 Det strategiske samarbejde Med strategien Ghettoen tilbage til samfundet et opgør med parallelsamfund

Læs mere

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune

BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune BEBOERFORTÆLLINGER - CIRKLEN Perspektiver og anbefalinger til Cirklen et bomiljø under Socialpsykiatrien Høje-Taastrup kommune Udarbejdet af SocialRespons, Juni 2015 Indhold Forløb, baggrund & introduktion

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0. til fordeling: 1.130.

Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0. til fordeling: 1.130. Ansøgt i alt Puljen og rest Ansøgte beløb 79-2016 Pulje (Pulje 2016: 1.077.892 kr. + Rest 2015: 52.115 kr.) 1.130.007 Ældremilliard 0 til fordeling: 1.130.007 Foreningen 1 Alzheimerforeningen Storstrøm

Læs mere

Inspiration til aktiviteter i jeres kommune. Året for aktiv aldring og Generationernes

Inspiration til aktiviteter i jeres kommune. Året for aktiv aldring og Generationernes Inspiration til aktiviteter i jeres kommune Året for aktiv aldring og Generationernes Dag Kære kommune Dette inspirationskatalog er udarbejdet i samarbejde med en række af de større interesseorganisationer

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Budget. Støvring svømmeklub PINGVINEN Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring. Side 1 af 7

Budget. Støvring svømmeklub PINGVINEN Kr. Østergårdsvej 4, 9530 Støvring. Side 1 af 7 2015 Budget Støvring svømmeklub PINGVINEN Side 1 af 7 Dokumenthistorik Version Dato Navn Ændring 01 2015-02-25 Claus T. Sørensen Dokument oprettet Filnavn: Pingvinen_Budget_2015_GF_v02 Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING

BILAG III PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET ANSØGNING 1 BILAG III 2 3 PROJEKT INTEGRATION I LOKALOMRÅDET 4 ANSØGNING 5 FORMÅL MED PROJEKTET 6 7 8 9 10 Projektet skal stoppe og forebygge kriminalitet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk i en bydel

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015

Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Hjerneskade foreningen Århus /Østjylland REFERAT AF GENERALFORSAMLING Lørdag d. 31. januar 2015 Inden vi gik i gang med den egl. Generalforsamling, fik foreningens nye direktør, Morten Lorenzen ordet for

Læs mere

Projektbeskrivelse Open Water 2015

Projektbeskrivelse Open Water 2015 Projektbeskrivelse Open Water 2015 Rita Wohlfeld Hornbæk (51 91 98 97) rita.wohlfeld.hornbaek@randers.dk Side 1 Hvem er SAM Foreningen SAM Foreningen tilbyder Sociale Aktiviteter og Motion for socialt

Læs mere

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85

Serviceniveau. for. Ledsagelse. efter 85 i. Serviceloven. Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Serviceniveau for Ledsagelse efter 85 i Serviceloven Tillæg til Aalborg Kommunes overordnede Serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter 85 Til borgere, pårørende og medarbejdere på handicapområdet

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere