Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011"

Transkript

1 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/ Afslag: 1. Ege Pensionisterne & Ældresagen Jægerspris Underholdning af beboerne på plejehjemmet De 3 Ege og udflugter ud af huset. Give beboerne positive oplevelser ud af huset samt jule/påskefrokost Ja Ældre Sagen Jægerspris Styrk din krop At motionere ældre under trygge forhold med kyndig vejledning Ja Ældre Sagen Frederikssund 4. Ældre Sagen Frederikssund Besøgsvennetjenesten. Frivillige foretager besøg i hjemmene hos de ældre, og har en udflugt om året. Telefonkæden. Den frivillige starter med at ringe til en af de ældre, som derefter ringer videre til den næste. Slutter med et opkald til den frivillige. Mindske ensomheden blandt ældre. Skaber stor tryghed for den ældre og dennes familie samt skaber kontakt til omverdenen. Skaber øget tryghed for de ældre samt dennes familie Ja Der gives afslag på til sammenkomst kun for frivillige hjælpere Ja 7.000

2 5. Ældre Sagen Skibby Besøgsvennetjenesten. Frivillige foretager besøg i hjemme hos de ældre, og har en udflugt om året for de svageste ældre. Mindske ensomheden blandt ældre. Skaber indhold i hverdagen Ja Ældre Sagen Skibby Telefonkæden. Den frivillige starter med at ringe til en af de ældre, som derefter ringer videre til den næste. Slutter med et opkald til den frivillige. Skaber øget tryghed for de ældre samt dennes familie Ja Tolleruphøjs Venner 8. Dansk Blindesamfund Andelsbevægelsen og Andelslandsbyen. Udflugt til Andelslandsbyen Nyvang, billedfremvisning og samtaler for beboerne på Tolleruphøj. Klub Frederikssund. Dækning af transportudgifter for medlemmer bosiddende i Frederikssund Kommune. Tolleruphøjs Venner ønsker sammen med personalet at medvirke i bestræbelserne på at skabe kvalitet, afveksling og oplevelser i hverdagen for Tolleruphøjs beboere Klubbens formål: Højnelse af sociale kår. Udnyttelse af egne evner. Erfarings udveksling. Støtte det kulturelle arbejde blandt medlemmerne Ja Ja Børns Vilkår Sorggrupper. Der er etableret lokale sorggrupper, med særligt fokus på børn. Sorggrupperne består af 2-3 frivillige. Deres opgave er at hjælpe børnene og de tilbageblevne forældre med at håndtere deres nye livsvilkår Nej Afslag, idet Børns Vilkår er en landsorganisatio n og at aktiviteten ikke er lokalforankret

3 10. Børns Vilkår Børns Vilkårs rådgivning. Rådgiver gennem diverse platforme. Består af: Børnetelefonen, BørneChatten, BørneBrevkassen, BørneNettet samt ForældreTelefonen. Primære formål er at yde rådgivning, støtte og vejledning til børn som ikke ønsker at delagtiggøre voksne Ja i 2007 (5.000,-) Afslag, idet aktiviteterne ikke er lokalt forankret 11. Hjerneskadeforenin gen 12. Hjerneskadeforenin gen Foredrag. Onsdagsklub. Rådgivning. Hjerneskade og fordomme. Weekendkursus. Foredrag for familier med hjerneskadede. Onsdagsklubben er stedet hvor der kan netværkes. Desuden aften arrangement for pårørende. Kontorholdet består af rådgivning. Har til formål at give deltagerne en forståelse for hvilke konsekvenser hjerneskader kan have samt udvikle netværk Ja, til onsdagsklub ben Ja Kræftens Bekæmpelse Sorggruppe for børn og unge, der har eller har haft en pårørende, der er eller har været ramt af kræft eller er død af kræft. Et gruppemøde 1 gang om ugen eller efter behov af 2 timers varighed. Mødet ledes af person med socialpædagogisk eller psykoterapeutisk uddannelse Ja, i 2010 men beløbet blev ikke anvendt Kræftens Bekæmpelse Store legedag og skru ned for solen. Børn og voksne i Frederikssund Kommune skal opleve hvordan leg også kan være motivation, samt hvordan man kan skrue ned for solen midt på dagen, med henblik på at mindske tilfælde af hudkræft. Under instruktion af professionelle legeinstruktører skal børn og voksne lærer at leg også er motion. Foregår i dagtimerne med fokus på at skrue ned for solen Ja, men ikke i Afslag idet aktiviteten er for alle og ikke en udsat gruppe. Derudover er der tale om en sundhedsfremm ende aktivitet under Sundhed og forebyggelse

4 15. Kræftens Bekæmpelse Kræft Cafe for kræftramte, pårørende og efterladte. Cafemøde hver måned 9-10 gange om året á 2 timers varighed. Vejledning fra diætist, socialrådgiver, fysioterapeut, psykoterapeut eller psykolog Ja, Luftballonen Sommerlejr for børn og unge med astma, allergi eller eksem. 17. Dansk Røde Kors 18. Hjerteforeningen Socialt samvær mellem vanskeligt stillede ældre med fysiske og psykiske lidelser. Hjertecafé og lignende aktiviteter i Lokalkomitéen. Yngre og ældre hjertepatienter og deres pårørende. Landsdækkende tilbud under Astma og Allergi Foreningen der tilbyder unge mellem 10 og 17 år et 14 dages sommerophold i skoleferien. Formål er at lære de unge at beherske deres sygdom i dagligdagen. Udflugt i bus til et naturskønt sted, med lidt frokost og kaffe/te. Formålet er at knytte og opretholde sociale relationer mellem socialt vanskeligt stillede ældre. Rådgivning og oplysning for yngre og ældre hjertepatienter, og deres pårørende. Skaber socialt samvær og mulighed for erfaringsudveksling Ja, fra andre kommuner Ja, 2008, 2009, Ja, men ikke i Delvist afslag, idet aktiviteten ikke er lokalt forankret. Hvis foreningen efterfølgende kan dokumentere, at der deltog en frederikssundborger, ydes der tilskud kr (4. gang at samme aktivitet opnår støtte)

5 19. Lokalafdelingen for sclerose for Allerød, Egedal, Frederikssund, Furesø og Halsnæs Familietur til Andelsbyen Holbæk. Bowling for scleroseramte familier. Foredrag for scleroseramte med børn. 20. Bedre psykiatri Information, rådgivning, hjælp og støtte til pårørende til psykisk syge. 21. PTU Nordsjælland 22. Idrætsforeningen TEAM Idrætsforeningen Vikingerne Udflugt med socialt samvær for handicappede i Frederikssund. I 2011 opføres del 2 af Vikingespillet fra TEAM2010 ønsker at stille skarpt på udviklingshæmmedes muligheder for at dyrke idræt. Idræts- & kulturfestival, Løbe/gå gruppe, Gaustad løbet, Idrætsfestival Vejle, Golfsamarbejde, Friluftstur, Uddannelse, Spilletøj, Klubdragter. Målgruppen er sindslidende og psykisk syge i Frederikssund. Familier med sclerose kan få et netværk med ligesindede. Bevægelse, hygge og sjov. Oplysning om hvordan man kan tackle det at have/være barn i en familie med sclerose. Etablering af netværk/selvhjælpsgrupper af pårørende til psykisk syge. 3 informations- og oplysningsaftener om psykisk sygdom. Tilbud om lokale støttehjælpefunktioner for pårørende til psykisk syge. PTU Nordsjælland vil gerne indbyde eres medlemmer i Frederikssund til Vikingespil med spisning. Formålet er at give medlemmer socialt samvær på tværs af aldre. Idræts- & Kulturfestival: Skaber opmærksomhed om idræt for udviklingshæmmede i Frederikssund Kommune, Bowling 1 gang ugentlig giver alle mulighed for at få en positiv idrætsoplevelse. Golf i gang ugentlig. Idræt for sindslidende har som formål at styrke idrætslige og sociale kompetencer. Vi medvirker til at styrke den enkeltes recovery-proces gennem idrætten, og er dermed med til at skabe rehabilitering Ja, bowling arrangement et Ja Ja, i Henvisning til den fælleskommuna le pulje Nej (nystartet forening) Ja, idræts- & kulturfestival en i Delvist imødekommet, idet foreningen ifl. Regnskab 2009 har en egenkapital, der kan finansiere

6 aktiviteten. 24. Jægerspris Folkedans 25. Samrådets telefonstjerne Jægerspris Folkedans Telefonopkald hver morgen til svage og ældre enlige Med henblik at få flere pensionister til at gå til folkedans. Skal skabe tryghed til målgruppen Vides ikke Afslag, idet der er tale om en fritidsaktivitet, der ikke er dækket af 18- midler Ja Lokal SIND Kulturelle og sociale tilbud i form af ture/ekskursioner, foredrag,, rådgivning Styrkelse af medlemmernes ansvarsfølelse og empati. Give mulighed for at de finder hidtil uanede muligheder eller ressourcer i sig selv Ja Flygtningevenner i Slangerup Netværk for flygtninge i Slangerup. Råd og vejledning om det danske samfund, hjælp til erhvervelse af det danske sprog, ture og arrangementer, socialt samvær. Give flygtningene mulighed for at leve i det danske samfund, kende omgangsformer og uskrevne regler, få oplevelser, få hjælp efter behov samt komme i danske hjem Ja

7 28. Hjernesagen i Nordsjælland Viemosegaard Drift af værested. Optimering af trædrejeværksted og IT-stue/netcafé. Diverse arrangementer, ture og aktiviteter i 2011 samt løntilskud til flexjobansat. Målgruppen er personer, der er ramt af en blodprop eller blødning i hjernen eller andre former for erhvervet hjerneskade deres pårørende eller andre interesserede. Der gives mulighed for at etablere netværk, dels ved hjælp til internet-adgang til at vedligeholde kontakt med omverdenen Delvist Delvis imødekommes. Der gives ikke til optimering af trædrejeværkste d, ITstue/netcafé eller løntilskud til flexjobansat

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer

Alle på plejecenteret 6.000 12.000 8.400. Beboerne på Egehaven 6.000 15.000 8.400. Beboere på plejecentre og ved andre arrangementer Oversigt over ansøgninger til 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Målgruppe opdelingen af ansøgninger om SEL 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2015 Ældre (pensionister, efterlønsmodtagere,

Læs mere

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge.

Foreningens målgruppe: 11-25 frivillige. Børn, unge og familier, fx udsatte unge. 1. 9220 De Frivillige Foreningens formål: At udføre frivilligt socialt arbejde til fordel for borgere i Aalborg Øst, herunder særligt børn og unge. Formålsbeskrivelse: Udøve sociale og fysiske aktiviteter

Læs mere

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området

antal frivillige (cirka) / gæster eller medlemmer (cirka) Pensionister som har - eller har haft tilknytning til Vestermose området Nr. Forening / organisationen s navn Vedtægter vedlagt ja/nej kontaktperson Driftregnskab 2011 vedlagt ja/nej Formue / kassebeholdn ing(senest opgjorte) Foreningens sociale arbejde målgruppen antal brugere

Læs mere

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup

Notat. 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup 1. 3F Aalborg Efterløns og seniorer i Svenstrup Foreningens formål: At være bindeled mellem fagforeningen og medlemmerne, og derved styrke sammenholdet. At oprette og deltage i fritidsaktiviteter af forskellig

Læs mere

18 ansøgning til hovedpuljen 2015

18 ansøgning til hovedpuljen 2015 1 of 34 18 ansøgning til hovedpuljen 2015 Ans.nr. Foreningens navn 1 A-husets Vennekreds Målgruppe Formål - kort beskrivelse vore aktiviteter er hver torsdag året rundt,med undtagelse af jul og påske.vores

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område

Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Fagsekretariatet for Sundhed og Handicap 25.6.2008 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes frivillighedspolitik på det sociale område Indholdsfortegnelse

Læs mere

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald

CORPORATE VOLUNTEERING. Tryghedsopkald CORPORATE VOLUNTEERING Tryghedsopkald Vejledning til samarbejde mellem virksomheder og Røde Kors om tryghedsopkald foretaget af virksomhedsfrivillige. RødeKors.dk 1 INTRODUKTION OG FORMÅL Denne vejledning

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT

Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Frivilligrådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 13, Glesborg Dato: Mandag den 23. marts 2015 Start kl.: 16:00 Slut kl.: 20:45 Medlemmer: Orla Lund Kaj Aagaard Margit Schumacher Hans Stagstrup Kristensen

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 1. december 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - december...2

Læs mere

Home-Start Familiekontakt

Home-Start Familiekontakt Home-Start Familiekontakt Vær med i Folkebevægelsen mod Ensomhed og gør en indsats for at halvere antallet af ensomme inden 2020! Flere end 35 organisationer, foreninger, skoler, kommuner og virksomheder

Læs mere

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors.

Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Omsorg Vejviser for patientforeninger og frivillige organisationer indenfor det voksen sociale område på Mors. Vejviser for alle: Marts 2014 Oplæg: 3500 Opdatereret version på www.samraadmors.dk Layout:

Læs mere

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017

Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 Gadehavegårds boligsociale helhedsplan 2014-2017 1 Indhold: 1. Forord 3 2. Resumé 3 3. Boligområdet og perspektiverne i det boligsociale arbejde 4 4. Indsatserne 7 Vision og overordnede mål 8 5.1 Indsatsområde

Læs mere

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015

Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015 Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Lukket punkt Resume Der er indkommet 97 ansøgninger til frivilligmidler i efter 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af

Læs mere

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011

humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 humanitære foreninger og aktiviteter 1 Kort over det Frivillige arbejde i Ballerup 2011 2 humanitære foreninger og aktiviteter Forord 3 Kort over det frivillige arbejde i Ballerup 2011 Serviceloven forpligter

Læs mere

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel

Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel Social vejviser LYNGBY-TAARBÆK Foreninger, grupper af frivillige som gør en forskel 2013 Frivilligcenter LYNGBY-TAARBÆK 1 På landsplan arbejder mere end en kvart million mennesker frivilligt inden for

Læs mere

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg

Statusrapport 2008/2009. Kvaglund, Stengårdsvej og Østerbyen i Esbjerg - et Ungdomsbo og B'32 bydelsprojekt i samarbejde med Esbjerg Kommune og Landsbyggefonden Statusrapport 2008/2009 En sundheds-, beskæftigelses-, og integrationsfremmende indsats i boligområderne Kvaglund,

Læs mere

En værdig ældrepleje, fordi

En værdig ældrepleje, fordi En værdig ældrepleje, fordi For DSR, FOA og Ældre Sagen er det afgørende, at indsatsen for svækkede ældre har en høj kvalitet. Desværre oplever vi, at værdigheden for ældre i stigende grad er under pres,

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

FrivilligCenter Lolland Året 2010

FrivilligCenter Lolland Året 2010 FrivilligCenter Lolland FrivilligCenter Lolland Året 2010...Tid, Lyst og Overskud......Glæde......At være der... FrivilligCenter Lolland - Årsrapport 2010 Udgivet marts 2010 Søndre Boulevard 84 st., 4930

Læs mere

Frivillighåndbog FamilieSamvirket

Frivillighåndbog FamilieSamvirket Frivillighåndbog FamilieSamvirket Indhold FamilieSamvirket... 3 Målgruppen... 3 Formål... 4 Hverdagsskolen... 4 Forældreskolen... 5 Supplerende aktiviteter... 5 Målsætning og ansvarsområder... 5 Rekruttering,

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi.

og der tilbydes supervision. Socialpsykiatrien er underlagt reglerne om kontraktstyring og decentral økonomi. Fristedet, Broby & Den Blå Ambassade, Faaborg Servicedeklaration Socialpsykiatri Syd Stedet, hvor man bliver mødt, som man er. Yder mest psykiatri for pengene. Den gode arbejdsplads med respekt, ansvarlighed

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge

DFUNK Ung-til-Ung. Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge DFUNK Ung-til-Ung Viden og inspiration til arbejdet med unge flygtninge INDHOLD Om Ung-til-ung arbejdet // side 2 Hvem er de unge flygtninge? // Side 4 Unge flygtninges muligheder, behov og udfordringer

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15

-- et KRAMM til sundheden. Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 -- et KRAMM til sundheden Sundhedspolitik i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012-15 Marts 2012 Sundhedspolitikken... skaber rammerne for sunde liv tager udgangspunkt i borgernes indstilling til Det Gode Liv understøtter

Læs mere

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød

FRIVILLIGCENTER HILLERØD. Årsskrift 2011 - Frivilligcenter Hillerød årsskrift 2011 FRIVILLIGCENTER HILLERØD Indhold Årsskrift 2011 er udgivet af Frivilligcenter Hillerød Fredensvej 12C, 3400 Hillerød Tlf. 4824 1907 info@frivilligcenter-hillerod.dk www.frivilligcenter-hillerod.dk

Læs mere

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013

NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 NYHEDSBLAD DE FRIVILLIGES HUS Januar-februar 2013 Bliv frivillig i Aalborgs sociale foreninger! De Frivilliges Hus inviterer til infomøde for nye frivillige Tirsdag 29. januar el. tirsdag 26. februar kl.

Læs mere

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien

Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien Virksomhedsplan for Socialpsykiatrien 2004 Indholdsfortegnelse: Virksomhedsplan for socialpsykiatrien 2004. Forside Side 1 Indholdsfortegnelse Side 2 Faktuelle oplysninger Side 3 Opfølgning 2003 Side 3

Læs mere