Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11"

Transkript

1 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund Tlf: Mob Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café. På mødet havde vi besøg af den nylig valgte Internationale Director Per Christensen (ID) og Guvernørråds formand Jens Peder Nielsen (GRF). Per Christensen fortalte om de opgaver, der hører under en International Director, hvilket gav os et mere klart billede af, hvad vi kan få hjælp til fra den side. Yderligere blev der talt om distriktets ve og vel, men gå ind på referatet, der ligger på Lions Office, her kan alle læse mere detaljeret om mødet. Alle medlemmer skal huske, at det er et åbent møde, hvor alle er velkomne, der er dog det krav, at der sker en tilmelding en uge før mødet. Deltagelsen sker dog for egen regning. Ugen efter var der Guvernørrådsmøde i Ry ved Skanderborg, men i dagene før havde vi besøg af den internationale præsident Sid L. Scruggs III (IP). Der var i alt 84 deltagere til mødetmed ham i Aalborg, hvor vi blev præsenteret for hans visioner, og hvor vi fik svar på en række spørgsmål stillet fra forsamlingen. Det var Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret en international præsident, der kommunikerede direkte til alle, hvor vi fik relevante svar på spørgsmålene. Der var også et par punkter, som der vil blive arbejdet videre med i den internationale bestyrelse. I forbindelse med mødet uddelte IP Sid L. Scruggs Præsidentens appreciation til zoneformand Bjarne Rasmussen, Fyn, og præsident Jens Mogensen, LC Søndersø, for et stort arbejde med at forøge medlemsantallet såvel på hele Fyn, som klubben i Søndersø. Den efterfølgende dag aflagde verdenspræsidenten besøg i Lions Park Nørresundby og Christinecentret. Derudover var der møde med Specialisterne med Thorkild Sonne. Det var en stor oplevelse for IP Sid L. Scruggs og hans hustru Judy, som begge udtrykte stor anerkendelse til Lions Danmark for disse aktiviteter. Aktiviteterne omkring incestofre og autister var ikke kendte områder, men var nok noget, der også kunne gøres noget ved internationalt. I forbindelse med IP s besøg foreslog LC Valby, at IP besøg fremover placeres et centralt sted i landet. Da tidligere besøg, der har været afholdt på et centralt beliggende sted ikke har haft større tilslutning, anbefaler Guvernørrådet i stedet, at Jylland / Fyn går sammen, og Sjælland går sammen, og lader besøget gå på skift mellem disse 2 landsdele, dvs. øst og vest for Storebælt. År 2011 er distrikt A vært for besøget, derefter vil det være distrikt C, distrikt D, og så distrikt B. Dels et skift mellem distrikter og samtidig et skift mellem landsdelene. På Guvernørrådsmødet blev der diskuteret mange ting, så se endeligt i referatet på LionsOffice. En enkelt ting vil jeg godt fremhæve, da det har stor betydning for de enkelte klubbers overlevelse, her tænkes der på optagelseskriterier for nye medlemmer. Da der ikke er sammenhæng mellem de internationale og danske regler, anbefaler Guvernørrådet følgende forslag: Hvis et Lions medlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hans/hendes Lions etiske kvalifikationer og humanitære engagement, kan kun tungtvejende argumenter hindre optagelse. Dette vil erstatte det danske regelsæt i Den Grønne Håndbog/Lions Office, men vi skal alle være opmærksomme på, at nogle af klubbernes vedtægter kan sige noget andet, hvorfor den enkelte klub bør have egne vedtægter ændret til ovenstående. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

2 Indbetaling til Distriktskassereren: Sparbank Vest, Reg.nr Kontonr Månedens citat: Plys ventede lidt endnu og sagde så: "Jeg har i sinde at gøre det ved hjælp af en fælde, og du kommer til at hjælpe mig, for det må være en meget snedig fælde." "Det skal jeg, Plys," sagde Grislingen og var igen helt glad, men tilføjede han så, "men hvorledes skal vi gøre det," og Plys svarede: "Ja, se det er netop sagen, hvorledes?" Så satte de sig ned igen for at finde ud af det. Peter Plys Ny repræsentant i K&H fonden Da Steen Rummenhoff jo blev valgt til formand for K&H fonden, har jeg i henhold til vedtægterne valgt at udpege Erik Wiborg fra Lions Club Gladsaxe, som distriktets repræsentant i bestyrelsen. Vi ser alle frem til et fortsat godt samarbejde med hele bestyrelsen. PR kurser 6. og 26.oktober 2010 for distrikt A og D. For at sikre at alle klubberne bliver så godt rustede som muligt omkring PR arbejdet, har de to distrikter aftalt at holde fælles PR kurser for distrikt A og D. Se nærmere på indbydelsen under P post på Lions intranettet: Lederkursus (Sådan bliver du en kompetent leder!) Så er det tid til, at de enkelte klubber stiller forslag til deltagelse i ledertræning på dansk. Deltagerne får værktøjer og viden til at blive en kompetent leder, og det kan vi alle i Lions have glæde af. Kurset finder sted i Odense den marts 2011, gå ind på Lions Office og se mere, men husk at ansøgning skal være indsendt senest den 1. februar Bemærk: Max. plads til 48 deltagere normalt kun en fra hver klub. Alle optagne får besked den 10. februar 2011 Klubberne skal til at se på Ungdomsudveksling i 2011 Det er nu tid for klubbernes YCE er at tænke på næste års ungdomsudveksling, alle informationer ligger på LionsOffice under Fagområder. Gå ind og se så i ikke kommer for sent i gang. Midtvejsmøde 17. november 2010 på Gerlev Kro Tilmelding til Midtvejsmøde den 17. november 2010 kl. 18:30, på Gerlev Kro, Bygaden 4, Gerlev, 3630 Jægerspris skal ske inden den 10. november Temaet i år er børn og unge og Diabetes. Kom og oplev dette, fyld bilen, det er også med ledsagere. Se dagsordenen for mødet under P post på Lions Intranettet: Besøg fra distriktet Nogle har allerede meldt tilbage, men der mangler stadig en del. I henhold til reglerne skal hver enkelt klub have besøg af distriktsguvernøren eller en anden af kabinettets embedsmænd. For at vi kan få det planlagt, vil jeg godt bede jer om at komme med et forslag til, hvem din klub ønsker besøg af, samt et par forslag til datoer. Vi vil gerne servicerer jer med et besøg, men det er op til jer i de enkelte klubber at afgøre, hvem i helst vil have besøg af. Følgende af kabinettet embedsmænd vil alle gerne besøge jer: Distrikts Guvernør (DG) Kim Larsen Første Vice Distrikts Guvernør (VDG) & Leo Chairperson (LEOC) Steen Hejnfelt Anden Vice Distrikts Guvernør (2.VDG) & Lions Quest Chairperson (LQC) Bendt Ole Løike Immediate Past Distrikts Guvernør (IPDG) Michael B. Hansen Distriktssekretær (DS) Jens Gjerløv Distriktskasserer (DK) Knud Christensen PR Chairperson (PRC) Evan Klarholt Medlems Chairperson Bent Jespersen Uddannelses Chairperson (UDDC) Elisabeth Ahlefeldt Laurvig International Relation Chairperson (IRTC + LCIF Bjarne Bloch Ungdomsudvekslings Chairperson (YCEC) Susanne Hjort Pedersen Ungdomsudvekslings Co Chairperson (YCECC) Gitte Amsbo Poulsen IT Chairperson (ITC) Per Kjelstrup Så det er bare at vælge den, som i mener, kan give jer noget nyt om, hvordan fremtiden ser ud for vores distrikt, eller som kan give jer et fagligt indhold, som i gerne vil høre nærmere om. Kontakt os hurtigst muligt således, at vi kan få det med i planerne. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

3 Medlemstal september 2010: 106A: 964; 106B: 2.969; 106C: 1.895; 106D: 1.100; I ALT: Opfordring til klubberne: Skriv historierne om hvad der sker i klubben. Både D nyt og LION vil give interesserede mere at læse, som så kan fortælles videre til mulige medlemmer. KLUBINTRA Af Per Kjelstrup ITC D Her er et eksempel på, hvor uoverskuelig vores Klubintra side bliver, hvis vi ikke overvejer, hvad lionsmedlemmer i andre klubber må se! Nu har vi haft Klubintra i godt en måned. Det skal nok blive et godt meddelelses og arkiv system for klubberne. Adgangen til Klubintra findes i menufeltet i højre side af forsiden på Lions Office. Under Klubintra menu linien findes menulinien Klubintra vejledning. Her er en god beskrivelse i brugen af Klubintra, samt et forslag til hvordan klubberne kan opdele deres område på Klubintra. Indenfor sin egen klubs område har alle klubbens medlemmer skrive og læseadgang. Endvidere har alle medlemmerne også adgang til at slette filer eller mapper i klubbens område. Det er den enkelte klub, som selv bestemmer, hvordan deres Klubintra skal inddeles. Som udgangspunkt er kun angivet klubbens navn. Det står altid øverst på ens side. Når man uploader en fil, skal man tildele den en klassifikation. Der er p.t. 3 klasser: Klub Det er kun klubbens medlemmer, der kan læse filen, Referat Ud over klubbens medlemmer, kan GR / Kabinettet læse filen, Alle Ud over klubbens medlemmer, kan alle lionsmedlemmer læse filen. Det er her, de store overvejelser skal gøres. P.t. er der klubber, som lægger mødereferater og pressemeddelelser fra klubår 2002 og fremefter ind. Det er meget fornuftigt, hvis de kun lagde det ind, så klubbens medlemmer har adgang. Der er ingen fra kabinetterne, som vil læse referater fra andre end dette klubår ( ) og fremefter. Det samme gælder pressemeddelelser. Hver gang, der uploades en fil med klassifikationen Alle, får alle lionsmedlemmer den pågældende klub repræsenteret på sin Klubintra side. I virkeligheden har vi alle en mappe for hver klub i landet, ca Der vises kun de klubber, som har uploadet filer til Alle. Så derfor: Overvej vigtigheden af informationen til hvem: Klubben eller Alle! Hvis der i din klub er interesse for at høre mere om Klubintra eller Lions Office, så book et besøg af jeres ITC D. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

4 Møde for nye Lions Fjernsponsorering hvad er nu det for noget? Af MERL chairman Bent Jespersen Lions står over for generationsskifte i mange klubber og derfor må vi hjælpe hinanden. En af disse måder kunne være øget opmærksomhed på, hvem vi har i vor omgangskreds, familie og venner og arbejdskolleger. Jeg tror mange af os har fortalt om Lions ved familiefødselsdage, konfirmationer og bryllupper. Til onkler, nevøer, niecer og kusiner med flere. Men så var det det. Vedkommende boede jo ikke lige om hjørnet, måske oven i købet i Jylland. Men var det ikke et potentielt medlem vi tale med? Hvorfor gjorde vi ikke noget? Ganske vist var det ikke et medlem til egen klub. Men kunne vedkommende have været et aktiv for en klub i Jylland? Og hvis nu man i Jylland gjorde samme og sendte forslag til os, var vi så ikke to klubber der var beriget med forslag til ny medlem. Det er da vist det der i markedsføringen hedder en winwin situation. Og hvis dette gennemføres ikke blot ved den hyggelige familiemiddag, men over bordet i kantinen eller hvor vi nu træffer interesserede, så hjælper vi alle hinanden. Var det ikke en ide til overvejelse for dig i det år vi nu lige har taget hul på? Fjernsponsor hmmmm? Møde for Nye Lions Der holdes møde for Nye Lions ONSDAG DEN 13. OKTOBER 2010, KL MØRKØV HALLEN, Skamstrupvej 7, Skamstrup, 4440 Mørkøv Med følgende program 1. Velkomst ved zoneformand Bjarne Bach 2. Spisning 3. Orientering om organisationen 4. Orientering om Lions arbejde 5. Erfaringsudveksling Tilmelding klubvis gennem P senest den 7. oktober til Næste møde er planlagt til til 7. december kl på Gerlev Kro. Indbydelse følger senere. DATO BEGIVENHED kabinetsmøde Guvernørrådsmøde Europa Forum Midtvejsmøde Kabinetsmøde Guvernørrådsmøde NSR Budgetmøde Kabinetsmøde Guvernørådsmøde Distriktsmøde Guvernørådsmøde Årsmøde Europa Forum LØBENDE Møde for nye LIONS Velkommen til LC Liljan Torshavn den nyeste klub i Distriktet. Se mere næste side DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

5 Den nyeste klub i 106D Velkommen til LC Liljan Torshavn den nyeste klub i Distriktet v/merl d Bent Jespersen Så skete det. Lørdag den 18. juni 2010 var der fest i Torshavn. Med LC Torshavn som moderklub er der startet en pigeklub med 20 nye medlemmer, og dermed den 6. klub på Færøerne. Den officielle charterdag var 26. juni 2010, men grundet sommeren var begivenheden henlagt til nu. Det var derfor IPDG Michael Hansen, der sammen PCC Kay Pedersen, PDG Ole Rubach og MERL d Bent Jespersen med ægtefæller havde taget turen til Færøerne for at være med ved chartringen. Fredag aften blev der på Hotel Torshavn holdt møde for Nye Lions, hvor MERL d Bent Jespersen gennemgik lidt historie om Lions, forklarede om organisationen og kom ind på aktiviteter og indsamlinger. Lørdag eftermiddag var chartringen henlagt til Hotel Færøerne. Efter velkomst af charterpresident Åsa Johnsdóttir havde Torshavns borgmester Heðin Mortensen lejlighed til at byde den nye klub velkommen i kommunen. Han er selv medlem af klubben i Torshavn og har været det i 36 år. PDG Michael Hansen benyttede sin tale til at udtrykke glæden ved at kunne være den, der skulle indvie den allernyeste lionsklub i organisationen. Michael kom ind på forhistorien hvor en samtale med zoneformand Niels Nattestad havde banet vejen for extension arbejdet. Michael sagde endvidere En lionsklub i sig selv er ingenting. Den får først en mening i det øjeblik, hvor den bliver fyldt med medlemmer. Og jeg ser absolut ingen grund til, at det skulle blive noget større problem for Jer. Allerede nu er I jo rigtig mange, og der kan formentlig komme flere til. Endelig sluttede han med at takke hver eneste af de nye medlemmer af Lions Club Liljan. Tak, for at I vil bruge jeres frihed og jeres fritid på at hjælpe andre der er anderledes stillede. Der er brug for jer, og der er brug for mange flere. Pigerne underskrev herefter selve charterbrevet og fik nåle sat på af Michael Hansen med hjælp fra Ole Rubach. Medlemskabet af den verdensomspændende organisation blev beseglet med overrækkelse af faneborgen med de mange flag der symboliserer den verdensomspændende organisation. Kay Pedersen, Ole Rubach og Bent Jespersen holdt alle også velkomsttaler og overrakte flag, løvebøsse og dirigentklokke. Endelig holdt zoneformand Niels Nattestad sin tale og bød klubben velkommen. Han havde haft stor glæde af at arbejde med denne opgave og var stolt af resultatet. Han opfordrede pigerne til at være med til at sparke den gamle klub lidt bagi. Endelig bød moderklubbens president Bent Jákup Højgaard Hansen den nye klub velkommen. Om aftenen var der charterfest, og jeg skal love for, at færinger kan feste. God mad, sang, musik, dans og ikke mindst kædedansen afsluttede en meget vellykket dag, og alle drog hver til sit med forvisningen om, at en ny klub har set dagen. Og skal jeg så ikke lige tilføje, at der dermed også er igangsat et generationsskifte. Gennemsnitalderen i den nye klub er 46 år. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

6 Billeder fra chartringen og charterfesten hos LC Liljan Torshavn DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

7 Lions Club Danmark, Distrikt 106 D Midtvejsmøde i Distrikt 106 D 17. november 2010 Gerlev Kro, Bygaden 4, Gerlev, 3630 Jægerspris kl. 18:30 Sidste år havde vi besøg af Lotte Heise, der fortalte om sit store engagement for at hjælpe incestofre i Danmark. Det var en fantastisk aften. Nu er det tid til at mødes igen, denne gang vil vi kaste øjnene på Diabetes især relateret til børn og unge. Hvordan påvirker det livet, og hvad kan Diabetesforeningen gøre for at hjælpe denne gruppe. Vi skal dog ikke glemme at Diabetes rammer alle aldersgrupper, og at der er flere forskellige slags Diabetes, der kræver forskellig indsats. Læs mere om de forskellige typer af Diabetes nedenfor. Aftenens program: Kl. 18:30 Velkomst & Spisning (der serveres buffet). Efter spisningen er der kaffe/te. Pris pr. kuvert kr. 150, (beløbet opkræves hos den enkelte klub af distriktskassereren efter mødet er afholdt). Øl, vand og vin kan købes separat til kroens priser (da det er en kro, vil det ikke være muligt selv at medbringe drikkevarer). Kl. 19:30 Hvad gør Diabetesforeningen for børn og unge og hvad kan en organisation, som Lions, gøre. Foredrag af kursuskoordinator Anni Rasmussen, Diabetesforeningen. Kl. 20:30 Synlighed lokalt a BEACON of hope, hvad kan vi gøre? v/kim Larsen DG. Kl. 20:45 Lions Danmark kampagne i uge 18/2011, muligheder og opgaver. v/evan Klarholt PRC. Kl. 21:00 Hvad får en klub/zone ud af at lave fælles aktiviteter, herunder Lions Ungdomslejre. v/kay C. Pedersen PCC & YCEC i distrikt 106C. Kl. 21:30 Eventuelt & afslutning v/kim Larsen DG Det er nødvendigt med tilmelding til arrangementet, som skal være VDG Steen Hejnfelt i hænde senest den 10. november 2010 kl. 18:00. Der er begrænset antal pladser, og pladserne bliver besat efter først til mølleprincippet. Tilmelding sendes pr. E mail til eller på telefon Og husk nu DEADLINE, 10. november 2010 kl. 18:00. DG Kim Larsen, Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund, Mob ,

8 Hvis du af en eller grund ikke kan nå Gerlev Kro til kl. 18:30, er du meget velkommen til at kommer efter spisningen. Men tilmelding er fortsat nødvendig, du skal blot meddele at du kommer senere. Kim Larsen Distriktsguvernør Hvad er diabetes? Type 1 diabetes Type 1 diabetes er en såkaldt auto immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin. Type 1 diabetes bliver som regel diagnosticeret, når man er barn eller teenager. Man ved ikke, hvad der udløser type 1 diabetes, og sygdommen kan derfor heller ikke forebygges eller helbredes. Type 1 diabetikerne udgør ca pct. af den samlede diabetikergruppe ca danskere. Type 1½ diabetes (LADA) Type 1½ diabetes rammer typisk voksne og går også under betegnelsen LADA (Latent Autoimmune Diabetes og Adulthood). Type 1½ diabetikerne udgør ca. 10 pct. af den samlede diabetiker gruppe ca danskere. Udvikling af type 1½ diabetes Type 1½ diabetes er ligesom type 1 diabetes en autoimmun sygdom, hvor kroppen ødelægger sine egne insulinproducerende celler. Nedbrydelsen sker dog noget langsommere ved type 1½ diabetes. Sygdommen rammer derfor sjældent personer under 30 år. Forebyggelse og helbredelse Forskerne ved ikke, hvad der udløser type 1½ diabetes. Sygdommen kan derfor heller ikke forebygges eller helbredes. Har du først udviklet type 1½ diabetes har du sygdommen resten af livet. Type 2 diabetes Type 2 diabetes rammer primært voksne. Sygdommen er arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Type 2 diabetes kan derfor i en vis grad forebygges. Type 2 diabetikerne udgør ca. 80 pct. af den samlende gruppe af diabetikere. Det svarer til ca danskere. Dertil regner man med, at yderligere går rundt med en uopdaget type 2 diabetes. Gammelmandssukkersyge eller type 2 diabetes? Tidligere blev type 2 diabetes kaldt gammelmandssukkersyge, da den primært ramte ældre mennesker. I dag er denne betegnelse imidlertid misvisende, da udviklingen af type 2 diabetes i befolkningen har gjort, at også yngre mennesker rammes af sygdommen. Gammelmandssukkersyge er altså lig med det, vi i dag kalder type 2 diabetes.

9 Nu skal klubbernes PR-ansvarlige på kursus PR kurserne afholdes for distrikt A og D den 6. og 26. oktober 2010 For at sikre at alle klubberne bliver så godt rustede som muligt omkring PR arbejdet, har de to distrikter aftalt at holde fælles PR-kurser for distrikt A og D. Kurserne for klubbernes PR-ansvarlige afholdes på følgende dage og steder, så der bør være et tidspunkt og sted der passer. MØDE 1 Onsdag den 6. oktober 2010 Hotel Kristine Købmagergade 20, 4700 Næstved Kl. 18:30 Let spisning Kl. 19:30 PR - hvordan Sådan får vi den optimale PR dækning. Den gode pressemeddelelse lær at skrive en pressemeddelelse Hvad gør Lions Danmark (Nationalt) Hvad skal klubberne gøre Hjemmesider klubber og KlubIntra Ophavsret MØDE 2 Tirsdag den 26. oktober 2010 Hotel Strandparken Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Kl. 18:30 Let spisning Kl. 19:30 PR - hvordan Sådan får vi den optimale PR dækning. Den gode pressemeddelelse lær at skrive en pressemeddelelse Hvad gør Lions Danmark (Nationalt) Hvad skal klubberne gøre Hjemmesider klubber og KlubIntra Ophavsret Kl. 22:00 Slut Kl. 22:00 Slut Tilmelding til: Torben Lynggaard Tilmelding til: Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig Opkrævning for møde og spisning, kr. 150,- excl. drikkevarer, sendes til klubben efter mødet. Tilmeld dig/jer omgående og senest d. 1. oktober 2010 for Møde 1 og senest d. 19. oktober 2010 for Møde 2, så klubben er med til at blive rustet til de nye udfordringer og seneste opdateringer.. Mange Lions hilsener Torben Lynggaard f/ Distrikt 106 A Torben Lynggaard UDC.A Mange Lions hilsener Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig f/ Distrikt 106 D Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig UDC.D

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009 LIONS - NYT Bjarne Bloch Heimdalsvej 73 3600 Frederikssund dg.d@lions.dk Tak for sidst til de af Jer der deltog på Distriktsmødet forleden lørdag. Det var dejligt at se så mange gode Lions venner og ledsagere

Læs mere

Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard

Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard DG s Nyhedsbrev Klubår 2008/2009 nr. 2 Lions Danmark - Distrikt 106A august 2008 Trivsel kommer ikke af sig selv Af DG Torben Lynggaard Årgang 08, Nummer 2 I dette nummer: DG s leder Besøg i Thailand MINT

Læs mere

Lions - med Hjertet. MERL - GMT - Viden om nye medlemmer og nye klubber - Læs mere på LionsOffice

Lions - med Hjertet. MERL - GMT - Viden om nye medlemmer og nye klubber - Læs mere på LionsOffice DG s Nyhedsbrev Klubår 2009 / 2010 nr.3 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 3 september 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 / 3 / 6 / 7- Det sker i 106A Side 4 - Eventkalender Side 5 - Kabinets og Guvernør

Læs mere

DG-hilsen. I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG.

DG-hilsen. I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG. DG-hilsen LIONS C -NYT I dagene d. 15. til d. 17. januar var der NSR i Aalborg arrangeret af LC GUG. Der deltog i alt ca. 170 delegerede m/ledsagere, og fra 106C deltog vi i seminarer for YCE, IR, MERL,

Læs mere

istrikts nyt Nr. 3 september 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde DG@LIONS.DK

istrikts nyt Nr. 3 september 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde DG@LIONS.DK istrikts nyt Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde DG@LIONS.DK Tlf: 46 385 385 Mob. 40 158 222 mb@hansen.as Kære Lionsvenner! Når jeg kigger i min kalender kan jeg pludselig konstatere, at vi er rigtigt

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 4 oktober 2009 www.lions.dk I dette nummer: Årgang 09, Nummer 4 Side 1 - DG's leder. Side

Læs mere

Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater

Jernløven. 18. årgang 2010/2011 Nr. 5. Medlemsblad for LC Jernløse. Citater Jernløven oktober 2010 side 16 Jernløven september 2010 side 1 Citater AfAlbertCamus Alt hvad jeg med sikkerhed ved om moral og menneskets grundvilkår har jeg fra fodbold... Jeg fandt snart ud af, at bolden

Læs mere

Årsmøde den 13. juni 2015 i Aarhus

Årsmøde den 13. juni 2015 i Aarhus Indstik i Nr. 5. 2015/16 lions.dk ÅRSMØDE 2015 1 Årsmøde den 13. juni 2015 i Aarhus Foreløbig dagsorden for MD 106 s Årsmøde i Aarhus den 13. juni 2015 09.00-09.55 Velkomst.Velkommen ved Præsident Rolf

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev januar 2010 Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 7 I dette nummer: Årgang 10, Nummer 7 Side 1 - DG's leder. Side 2 - Eventkalender

Læs mere

Trivsel kommer ikke af sig selv

Trivsel kommer ikke af sig selv DG s Nyhedsbrev Klubår 2008/2009 nr. 3 Lions Danmark - Distrikt 106A september 2008 I dette nummer: Årgang 08, Nummer 3 september 2008 Side 1 - DG`s leder. Side 2 - Ny tradition? - MJF på Østerbro. Side

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

På gensyn næste gang...

På gensyn næste gang... Lions - med Hjertet DistriktsGuvernør Niels Erik Kjær A-Nyhedsbrev Medlemsblad for Lions Danmark Distrikt 106A Nr. 5 Siden sidst har der været Europaforum i Finland og det var et rigtig godt arrangement.

Læs mere

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve DG s Nyhedsbrev nr. 8. marts. - 1

Læs mere på hjemmesiden www.106c.dk/weserve DG s Nyhedsbrev nr. 8. marts. - 1 Hank op i hinanden, mød op og gør Jeres indflydelse gældende, og nu I alligevel har det i tankerne, hvorfor så ikke gå ind på www.106c.dk og tilmeld Jer under kalender. Husk i feltet bemærkninger ud for

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

..så blev det 2012 og et Godt Nytår til alle!

..så blev det 2012 og et Godt Nytår til alle! Nr. 7 januar 2012 Lions-året 2011-12..så blev det 2012 og et Godt Nytår til alle! Efter at julegaverne og nytårsløjerne er overstået, smøger vi ærmerne op, og går i gang med de opgaver, vi hver især har

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20.

Nyhedsbrev fra DDBU. Nyt fra DDBU Regionalmøder. Møderne afholdes følgende steder: Saxenhus, Juniorsgade 35, 4990 Sakskøbing. kl. 18.00 20. N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 1 Januar 2015 Nyt fra DDBU Regionalmøder Møderne afholdes følgende steder: Mandag den 19. jan 2015 kl. 18.00 20.00 Tirsdag den 20. jan. 2015 kl. 18.00 20.00

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013.

Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk. den 23. 28. September 2013. Højskoleophold for voksne med type 1-diabetes på Kursuscenter Ellested, Ellestedvej 5, 5853 Ørbæk den 23. 28. September 2013 Kursusledere: Anni Rasmussen fra Diabetesforeningen og Hanne Yderstræde type

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Helsegynge til DEMENTE PDG Erik Vandborg LC Greve LC Greve skænkede d. 04.04. en original finsk HELSEGYNGE til Hyggekrogen på plejecenteret

Helsegynge til DEMENTE PDG Erik Vandborg LC Greve LC Greve skænkede d. 04.04. en original finsk HELSEGYNGE til Hyggekrogen på plejecenteret DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 juni 2008 nr. 12 Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE DG Siden sidst: Siden sidst: Dette er som DG mit sidste indlæg til A-nyt.

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland var på besøg i Kroppens Hus i Sorø. Her bliver AlterG - maskinen afprøvet, og det var en stor oplevelse for Jens-Peter. Nyhedsbrev

Læs mere

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet

DG s Nyhedsbrev. Lions - med Hjertet DG s Nyhedsbrev Klubår 2009 / 2010 nr.1 I dette nummer: Årgang 09, Nummer 1 juli 2009 Side 1 - DG`s leder. Side 2 - Eventkalender Side 3 - Kabinets og Guvernør kalender og Service holdet på arbejde Side

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Læs i dette nyhedsbrev: Vi kan Hvis vi vil!

Læs i dette nyhedsbrev: Vi kan Hvis vi vil! Nr. 8. Februar 2012 Lions-året 2011-12 Island tur-retur Sammen med den øvrige danske delegation deltog jeg i NSR i Reykjavik på Island i dagene 19.-22. januar. Et dejligt og arbejdsomt møde med lions fra

Læs mere

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11

Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Rotary International Distrikt 1480 Jørn Husted Madsen Guvernør 2010-11 Månedsbrev for august og september 2010 Kære rotarianere Rotary året 2010 2011 er nu i fuld gang, og de fleste er landet efter sommerferien.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård.

1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. 1. møde i raceledelsen den 20. februar 2012 kl. 1800 på Fraugdegård. Til mødet var: Henrik Hansen, Camilla Juelsgaard, Connie Svane, Thorleif Rigenstrup, Peter Bloch og Helle Golstrup, ref.. Afbud fra:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj.

Nyhedsmail. Lokalforeningen i Albertslund. Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien er d. 26. maj. Nyhedsmail gggggggg fra Lokalforeningen i Albertslund Udgivet maj 2015 E-mail: albertslund@diabetes.dk Hjemmeside: albertslund.diabetes.dk Træningsholdet fortsætter i hele maj måned - sidste gang før sommerferien

Læs mere

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad

Privat. 106B INFO nr. 9 Marts 2009. Indstillinger til distriktsmødet: Læs bl.a. i dette blad Primær firmaa dresse Adresseli nje 2 Adresseli nje 3 Adresseli nje 4 106B INFO nr. 9 Marts 2009 Indstillinger til distriktsmødet: Ved redaktionens slutning var flg. Lions indstillet til valg på distriktsmødet

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde - kladde

Referat af bestyrelsesmøde - kladde Referat af bestyrelsesmøde - kladde Bestyrelsesmøde Tid: Tirsdag 21. januar 2014, kl. 19 Sted Frede Kjær, Møllestykket 16 Deltagere: Jan Magleby (Formand) Frede Kjær Hanne Gleitze, (Kasserer) Torben Toldam-Andersen

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT Ny tilmeldingsprocedure: I forbindelse med digitaliseringen og den nye hjemmeside er der ændret på måden at tilmelde sig. På hjemmesiden under Event kan du se alle

Læs mere

LADIES CIRCLE DANMARK

LADIES CIRCLE DANMARK LADIES CIRCLE DANMARK Distriktsformandens opgaver 15 under love for Landsforeningen og vejledende sider under distriktet i den røde bog fortæller helt konkret om, hvad distriktsformanden skal gøre. Distriktsformandens

Læs mere

FUNDRAISING GALLA 7-9-13

FUNDRAISING GALLA 7-9-13 FUNDRAISING GALLA 7-9-13 7. SEPTEMBER 2013 I BELLA CENTER Til fordel for mennesker i Danmark, som har en afhængighed, et misbrug eller som er pårørende. Silvia Meyer Initiativtager og Formand for Misbrugsportalen

Læs mere

Glædelig Jul & Godt Nytår.

Glædelig Jul & Godt Nytår. DG s Nyhedsbrev Klubår 2007/2008 december 6 2007 nr. Af DG Kirsten Reimers WE SERVE Lions Frihed til forandring - CHALLENGE TO CHANGE Der er nu gået snart et halvt år, siden jeg tiltrådte som DG. På mine

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV

4. Bestyrelseskonstituering... Fælles * Gennemgå strukturering samt godkendelse af udvalg... DV Bestyrelsesmøde Mødedato: Søndag den 28.10.2012 Mødested: Klublokalet Tidspunkt: 10:00 16:00 Mødetype: Bestyrelsesmøde nr. 01 Fortæring: & TL Tegnstyrer: KLC Kvaje slik:? Referent: TL Deltagere: Fraværende:

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8

Distrikt 106 A ÅRSREGNSKAB. 1. juli 2013 til 30. juni 2014. Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent. 1 af 8 ÅRSREGNSKAB 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Godkendt på distriktsmødet den 25. april 2015. Dirigent 1 af 8 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 3 Revisorpåtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde.

Dagsorden Referat Ansv. 1. Godkendelse af dagsorden. i Roskilde. Referart Skytteudvalgsmødet den 3/12 2014 Deltagere: Frank Lyngsø, Kjeld Karbæk, René Mortensen, Oscar Sjøgren, Robert Larsen, Johnny Jensen og Sigurd Jensen (referent) Fra kontoret deltog Mikael Green

Læs mere

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk

Nyhedsbrev Juli - August. Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Nyhedsbrev Juli - August Hust at tilmelde jer nyhedsbrevet på vores hjemmeside. Tjek vores hjemmeside ud på www.klub144.dk Side 2 Kære alle. Så kom sommeren endelig til landet efter lang tids venten. Klub

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND

LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND 2015 LANDSMØDEKOORDINATOR RETNINGSLINIER FOR DISTRIKTS- OG LANDSMØDER PÅ HOTEL NYBORG STRAND Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf.: 65 31 31 31, fax: 65 31 37 01, e-mail: www.nyborgstrand.dk

Læs mere

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5

Indhold. Kalender/overblik til køleskabslågen side 2. Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3. Sundhedsdage + 3 stk. medlemsmøder side 5 NYHEDSBREV I 2013 SCLEROSEFORENINGEN LOKALAFDELING NORDVESTSJÆLLAND HVA SKER DER? Indhold Kalender/overblik til køleskabslågen side 2 Nyt navn, ny struktur og ny bestyrelse side 3 Lidt kort & rigtig godt

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00

Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde. Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 31. oktober 2013 Referat fra FTF Region Hovedstadens bestyrelsesmøde Fredag den 4. oktober 2013 kl. 09.00-12.00 Mødet afholdtes i Københavns Politiforening, H. C. Andersens Boulevard 42, 1. 1553 København

Læs mere

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance

Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance 1 Nyhedsbrev maj 2015 Dansk Linedance Indhold: Kort info om hjemmeside m.m. 2 Invitation til Inspirationsdag/instruktørfest 3 Regelsæt for indsendte danse 6 Info om festmiddag m.m. 7 Instruktør søges 8

Læs mere

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR HURTIGSKAKTURNERING 25. JUNI, 2011 I anledning af at Maribo Skakklub i år fylder 100 år afholder vi den 25. Juni 2011 en hurtigskakturnering på Torvet i midten af Maribo. Vi har

Læs mere

Medlemsmøde 15. marts

Medlemsmøde 15. marts MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Medlemsmøde 15. marts på Fladså Skolen i Mogenstrup Ny formand i Bane/Husudvalget Info fra Juniorudvalget Info fra Herreklubben Info fra Formiddagsdamerne

Læs mere

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014

Nyhedsbrev fra DDBU. DDBU årsmøde 2014. DDBU fik ny formand. Henning Schultz blev valgt til formand for DDBU. Anders Henriksen årets spiller 2014 N Y T F R A D D B U O G K L U B B E R N E Nummer 6 Juni 2014 DDBU årsmøde 2014 DDBU har afholdt årsmøde lørdag den 14. juni på Hejse Kro. På mødet fremlagde DDBU s bestyrelse en ny strategiplan for de

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Hørsholm Handicapråd Mødereferat

Hørsholm Handicapråd Mødereferat Hørsholm Handicapråd Mødereferat Emne: Sted: Ordinært møde i Hørsholm Handicapråd Mødelokale D1 Dato: Torsdag d. 18. august 2011 kl. 15.15 17.15 Deltagere: Flemming Sundt (FSU) Ulla Udsen (UU) Christel

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

istrikts nyt Nr. 6 december 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde dg.d@lions.dk Lotte og Løverne Af DS Jens Gjerløv

istrikts nyt Nr. 6 december 2009 2009-2010 Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde dg.d@lions.dk Lotte og Løverne Af DS Jens Gjerløv istrikts nyt Michael B Hansen Bøgen 2, 4000 Roskilde dg.d@lions.dk Tlf: 46 385 385 Mob. 40 158 222 mb@hansen.as Nr. 6 december 2009 2009-2010 Lotte og Løverne Af DS Jens Gjerløv Det var Lotte der slugte

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten

Består af Verdenspræsident, Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Kirsten Kann og Solveig Bisgaard side 1 af 6 august 2015 Ledes af Verdenspræsidenten Sidder 1 år Ledes af National Repræsentanten Sidder 2 år Ledes af Distriktspræsidenten Sidder 1 år Executive Committee

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

NYT DG s NYHEDSBREV 106B

NYT DG s NYHEDSBREV 106B Billeder der kan bruges til DG s klumme: DISTRIKT 106B NYT DG s NYHEDSBREV 106B NR. 9 - Marts 2013 - Lionsåret 2012-2013 DG s klumme Så har vi taget hul på kalenderårets første forårsmåned. Marts er kommet,

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus.

Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Referat af bestyrelsesmøde 5-2012/13, onsdag d. 14. august kl. 17:30 i DBTU lokaler, Idrættens Hus. Tilstede: Henriette Gilhøj, Rene Nielsen, Guller Eriksen, Trine Lindberg, Ole Mortensen, Henrik Bartholdy

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG

YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG YOUTH CAMP & EXCHANGE HÅNDBOG LIONS UNGDOMSUDVEKSLING 2013 August 2012 Version 1 Kære Klub-YCE Vi har her fornøjelsen at give dig og dine medløver i klubbens YCE-udvalg oplysninger og informationer, så

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014

Indbydelse. Danske Politimesterskaber i golf 2014 Indbydelse Danske Politimesterskaber i golf 2014 Sct. Knuds Golfklub Slipshavnsvej 16 5800 Nyborg 65 31 12 12 Nyborg Politi Idrætsforening har hermed fornøjelsen i samarbejde med Dansk Politiidrætsforbund,

Læs mere

Kirke Hyllinge skytteforening

Kirke Hyllinge skytteforening Deltagere: Johnny Jensen, Helle Lundgren, Frede Pedersen, Kim Christensen, Klaus Tjønn, Bent F. Hansen, Henning Sørensen, Henrik Tolstrup, Lars Ketelsen, Torben Bovien KHIF. Dagsorden/Referat Bestyrelsesmøde

Læs mere

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014

NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 NTAK TIDENDE Nr.1 Årg. 24 2014 Kære kolleger. Vi har hermed fornøjelsen af at tilbyde 4 nye fantastiske kurser. Temaerne er: Prækursus : Vinsmagning i samarbejde med Skovgaard Vine 1.Diagnostik af orofaciale

Læs mere

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk

Adm. direktør. www.odgersberndtson.dk Adm. direktør December 2013/ januar 2014 2 Adm. direktør Situationen Hjerteforeningen står overfor et ledelsesskifte, idet den adm. direktør siden 2010 netop er fratrådt. Ved et ledelsesskifte ønsker bestyrelsen

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2012 i Fredericia Idrætscenter Foreninger: Landskredsen - Coop Alliancen - Dansk Levnedsmiddel Idrætsforbund -Jernbanerfritid - Postens Idrætsog Fritidsforbund - Skat Fritid & Idræt - Dansk Hospitalsidræt - Dansk Taxi Sport - Kommunernes

Læs mere

Friluftsrådets nye hjemmeside

Friluftsrådets nye hjemmeside Friluftsrådets nye hjemmeside Velkommen! Eftermiddagens program 16.00: Hvad kan og skal hjemmesiden? Ny hjemmeside - Nye muligheder Hvordan får vi mest ud af mulighederne? ---- 16.45: Pause ---- 17-18.30:

Læs mere

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark

Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Nyhedsbrev Til alle bridgespillere i Danmark Danmarks Bridgeforbund Hørkær 32B DK 2730 Herlev Telefon +45 48 47 52 13 E-mail: dbf@bridge.dk DM for Mixedhold Sundhedsundersøgelse Juniorlandshold til Nordiske

Læs mere

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg

Indbydelse til Beg/Øvet Cup Kamp - Esbjerg Promotor: Tidsplan: Dansk Taekwondo Klub Sidste frist for authorization på TPSS.NL Arrangør: 12. april 2013 Esbjerg Taekwondo Klub Sidste tilmelding: Dato: 15. april 2013 4. maj 2013 Info mail sendes til

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere