Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret 2010 11"

Transkript

1 Kim Larsen Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund Tlf: Mob Siden sidst har vi afholdt det første Kabinetsmøde, det blev afholdt hos GVI s Sports Café. På mødet havde vi besøg af den nylig valgte Internationale Director Per Christensen (ID) og Guvernørråds formand Jens Peder Nielsen (GRF). Per Christensen fortalte om de opgaver, der hører under en International Director, hvilket gav os et mere klart billede af, hvad vi kan få hjælp til fra den side. Yderligere blev der talt om distriktets ve og vel, men gå ind på referatet, der ligger på Lions Office, her kan alle læse mere detaljeret om mødet. Alle medlemmer skal huske, at det er et åbent møde, hvor alle er velkomne, der er dog det krav, at der sker en tilmelding en uge før mødet. Deltagelsen sker dog for egen regning. Ugen efter var der Guvernørrådsmøde i Ry ved Skanderborg, men i dagene før havde vi besøg af den internationale præsident Sid L. Scruggs III (IP). Der var i alt 84 deltagere til mødetmed ham i Aalborg, hvor vi blev præsenteret for hans visioner, og hvor vi fik svar på en række spørgsmål stillet fra forsamlingen. Det var Nr. 4. oktober 2010 Lionsåret en international præsident, der kommunikerede direkte til alle, hvor vi fik relevante svar på spørgsmålene. Der var også et par punkter, som der vil blive arbejdet videre med i den internationale bestyrelse. I forbindelse med mødet uddelte IP Sid L. Scruggs Præsidentens appreciation til zoneformand Bjarne Rasmussen, Fyn, og præsident Jens Mogensen, LC Søndersø, for et stort arbejde med at forøge medlemsantallet såvel på hele Fyn, som klubben i Søndersø. Den efterfølgende dag aflagde verdenspræsidenten besøg i Lions Park Nørresundby og Christinecentret. Derudover var der møde med Specialisterne med Thorkild Sonne. Det var en stor oplevelse for IP Sid L. Scruggs og hans hustru Judy, som begge udtrykte stor anerkendelse til Lions Danmark for disse aktiviteter. Aktiviteterne omkring incestofre og autister var ikke kendte områder, men var nok noget, der også kunne gøres noget ved internationalt. I forbindelse med IP s besøg foreslog LC Valby, at IP besøg fremover placeres et centralt sted i landet. Da tidligere besøg, der har været afholdt på et centralt beliggende sted ikke har haft større tilslutning, anbefaler Guvernørrådet i stedet, at Jylland / Fyn går sammen, og Sjælland går sammen, og lader besøget gå på skift mellem disse 2 landsdele, dvs. øst og vest for Storebælt. År 2011 er distrikt A vært for besøget, derefter vil det være distrikt C, distrikt D, og så distrikt B. Dels et skift mellem distrikter og samtidig et skift mellem landsdelene. På Guvernørrådsmødet blev der diskuteret mange ting, så se endeligt i referatet på LionsOffice. En enkelt ting vil jeg godt fremhæve, da det har stor betydning for de enkelte klubbers overlevelse, her tænkes der på optagelseskriterier for nye medlemmer. Da der ikke er sammenhæng mellem de internationale og danske regler, anbefaler Guvernørrådet følgende forslag: Hvis et Lions medlem anbefaler et nyt medlem og kan stå inde for hans/hendes Lions etiske kvalifikationer og humanitære engagement, kan kun tungtvejende argumenter hindre optagelse. Dette vil erstatte det danske regelsæt i Den Grønne Håndbog/Lions Office, men vi skal alle være opmærksomme på, at nogle af klubbernes vedtægter kan sige noget andet, hvorfor den enkelte klub bør have egne vedtægter ændret til ovenstående. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

2 Indbetaling til Distriktskassereren: Sparbank Vest, Reg.nr Kontonr Månedens citat: Plys ventede lidt endnu og sagde så: "Jeg har i sinde at gøre det ved hjælp af en fælde, og du kommer til at hjælpe mig, for det må være en meget snedig fælde." "Det skal jeg, Plys," sagde Grislingen og var igen helt glad, men tilføjede han så, "men hvorledes skal vi gøre det," og Plys svarede: "Ja, se det er netop sagen, hvorledes?" Så satte de sig ned igen for at finde ud af det. Peter Plys Ny repræsentant i K&H fonden Da Steen Rummenhoff jo blev valgt til formand for K&H fonden, har jeg i henhold til vedtægterne valgt at udpege Erik Wiborg fra Lions Club Gladsaxe, som distriktets repræsentant i bestyrelsen. Vi ser alle frem til et fortsat godt samarbejde med hele bestyrelsen. PR kurser 6. og 26.oktober 2010 for distrikt A og D. For at sikre at alle klubberne bliver så godt rustede som muligt omkring PR arbejdet, har de to distrikter aftalt at holde fælles PR kurser for distrikt A og D. Se nærmere på indbydelsen under P post på Lions intranettet: Lederkursus (Sådan bliver du en kompetent leder!) Så er det tid til, at de enkelte klubber stiller forslag til deltagelse i ledertræning på dansk. Deltagerne får værktøjer og viden til at blive en kompetent leder, og det kan vi alle i Lions have glæde af. Kurset finder sted i Odense den marts 2011, gå ind på Lions Office og se mere, men husk at ansøgning skal være indsendt senest den 1. februar Bemærk: Max. plads til 48 deltagere normalt kun en fra hver klub. Alle optagne får besked den 10. februar 2011 Klubberne skal til at se på Ungdomsudveksling i 2011 Det er nu tid for klubbernes YCE er at tænke på næste års ungdomsudveksling, alle informationer ligger på LionsOffice under Fagområder. Gå ind og se så i ikke kommer for sent i gang. Midtvejsmøde 17. november 2010 på Gerlev Kro Tilmelding til Midtvejsmøde den 17. november 2010 kl. 18:30, på Gerlev Kro, Bygaden 4, Gerlev, 3630 Jægerspris skal ske inden den 10. november Temaet i år er børn og unge og Diabetes. Kom og oplev dette, fyld bilen, det er også med ledsagere. Se dagsordenen for mødet under P post på Lions Intranettet: Besøg fra distriktet Nogle har allerede meldt tilbage, men der mangler stadig en del. I henhold til reglerne skal hver enkelt klub have besøg af distriktsguvernøren eller en anden af kabinettets embedsmænd. For at vi kan få det planlagt, vil jeg godt bede jer om at komme med et forslag til, hvem din klub ønsker besøg af, samt et par forslag til datoer. Vi vil gerne servicerer jer med et besøg, men det er op til jer i de enkelte klubber at afgøre, hvem i helst vil have besøg af. Følgende af kabinettet embedsmænd vil alle gerne besøge jer: Distrikts Guvernør (DG) Kim Larsen Første Vice Distrikts Guvernør (VDG) & Leo Chairperson (LEOC) Steen Hejnfelt Anden Vice Distrikts Guvernør (2.VDG) & Lions Quest Chairperson (LQC) Bendt Ole Løike Immediate Past Distrikts Guvernør (IPDG) Michael B. Hansen Distriktssekretær (DS) Jens Gjerløv Distriktskasserer (DK) Knud Christensen PR Chairperson (PRC) Evan Klarholt Medlems Chairperson Bent Jespersen Uddannelses Chairperson (UDDC) Elisabeth Ahlefeldt Laurvig International Relation Chairperson (IRTC + LCIF Bjarne Bloch Ungdomsudvekslings Chairperson (YCEC) Susanne Hjort Pedersen Ungdomsudvekslings Co Chairperson (YCECC) Gitte Amsbo Poulsen IT Chairperson (ITC) Per Kjelstrup Så det er bare at vælge den, som i mener, kan give jer noget nyt om, hvordan fremtiden ser ud for vores distrikt, eller som kan give jer et fagligt indhold, som i gerne vil høre nærmere om. Kontakt os hurtigst muligt således, at vi kan få det med i planerne. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

3 Medlemstal september 2010: 106A: 964; 106B: 2.969; 106C: 1.895; 106D: 1.100; I ALT: Opfordring til klubberne: Skriv historierne om hvad der sker i klubben. Både D nyt og LION vil give interesserede mere at læse, som så kan fortælles videre til mulige medlemmer. KLUBINTRA Af Per Kjelstrup ITC D Her er et eksempel på, hvor uoverskuelig vores Klubintra side bliver, hvis vi ikke overvejer, hvad lionsmedlemmer i andre klubber må se! Nu har vi haft Klubintra i godt en måned. Det skal nok blive et godt meddelelses og arkiv system for klubberne. Adgangen til Klubintra findes i menufeltet i højre side af forsiden på Lions Office. Under Klubintra menu linien findes menulinien Klubintra vejledning. Her er en god beskrivelse i brugen af Klubintra, samt et forslag til hvordan klubberne kan opdele deres område på Klubintra. Indenfor sin egen klubs område har alle klubbens medlemmer skrive og læseadgang. Endvidere har alle medlemmerne også adgang til at slette filer eller mapper i klubbens område. Det er den enkelte klub, som selv bestemmer, hvordan deres Klubintra skal inddeles. Som udgangspunkt er kun angivet klubbens navn. Det står altid øverst på ens side. Når man uploader en fil, skal man tildele den en klassifikation. Der er p.t. 3 klasser: Klub Det er kun klubbens medlemmer, der kan læse filen, Referat Ud over klubbens medlemmer, kan GR / Kabinettet læse filen, Alle Ud over klubbens medlemmer, kan alle lionsmedlemmer læse filen. Det er her, de store overvejelser skal gøres. P.t. er der klubber, som lægger mødereferater og pressemeddelelser fra klubår 2002 og fremefter ind. Det er meget fornuftigt, hvis de kun lagde det ind, så klubbens medlemmer har adgang. Der er ingen fra kabinetterne, som vil læse referater fra andre end dette klubår ( ) og fremefter. Det samme gælder pressemeddelelser. Hver gang, der uploades en fil med klassifikationen Alle, får alle lionsmedlemmer den pågældende klub repræsenteret på sin Klubintra side. I virkeligheden har vi alle en mappe for hver klub i landet, ca Der vises kun de klubber, som har uploadet filer til Alle. Så derfor: Overvej vigtigheden af informationen til hvem: Klubben eller Alle! Hvis der i din klub er interesse for at høre mere om Klubintra eller Lions Office, så book et besøg af jeres ITC D. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

4 Møde for nye Lions Fjernsponsorering hvad er nu det for noget? Af MERL chairman Bent Jespersen Lions står over for generationsskifte i mange klubber og derfor må vi hjælpe hinanden. En af disse måder kunne være øget opmærksomhed på, hvem vi har i vor omgangskreds, familie og venner og arbejdskolleger. Jeg tror mange af os har fortalt om Lions ved familiefødselsdage, konfirmationer og bryllupper. Til onkler, nevøer, niecer og kusiner med flere. Men så var det det. Vedkommende boede jo ikke lige om hjørnet, måske oven i købet i Jylland. Men var det ikke et potentielt medlem vi tale med? Hvorfor gjorde vi ikke noget? Ganske vist var det ikke et medlem til egen klub. Men kunne vedkommende have været et aktiv for en klub i Jylland? Og hvis nu man i Jylland gjorde samme og sendte forslag til os, var vi så ikke to klubber der var beriget med forslag til ny medlem. Det er da vist det der i markedsføringen hedder en winwin situation. Og hvis dette gennemføres ikke blot ved den hyggelige familiemiddag, men over bordet i kantinen eller hvor vi nu træffer interesserede, så hjælper vi alle hinanden. Var det ikke en ide til overvejelse for dig i det år vi nu lige har taget hul på? Fjernsponsor hmmmm? Møde for Nye Lions Der holdes møde for Nye Lions ONSDAG DEN 13. OKTOBER 2010, KL MØRKØV HALLEN, Skamstrupvej 7, Skamstrup, 4440 Mørkøv Med følgende program 1. Velkomst ved zoneformand Bjarne Bach 2. Spisning 3. Orientering om organisationen 4. Orientering om Lions arbejde 5. Erfaringsudveksling Tilmelding klubvis gennem P senest den 7. oktober til Næste møde er planlagt til til 7. december kl på Gerlev Kro. Indbydelse følger senere. DATO BEGIVENHED kabinetsmøde Guvernørrådsmøde Europa Forum Midtvejsmøde Kabinetsmøde Guvernørrådsmøde NSR Budgetmøde Kabinetsmøde Guvernørådsmøde Distriktsmøde Guvernørådsmøde Årsmøde Europa Forum LØBENDE Møde for nye LIONS Velkommen til LC Liljan Torshavn den nyeste klub i Distriktet. Se mere næste side DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

5 Den nyeste klub i 106D Velkommen til LC Liljan Torshavn den nyeste klub i Distriktet v/merl d Bent Jespersen Så skete det. Lørdag den 18. juni 2010 var der fest i Torshavn. Med LC Torshavn som moderklub er der startet en pigeklub med 20 nye medlemmer, og dermed den 6. klub på Færøerne. Den officielle charterdag var 26. juni 2010, men grundet sommeren var begivenheden henlagt til nu. Det var derfor IPDG Michael Hansen, der sammen PCC Kay Pedersen, PDG Ole Rubach og MERL d Bent Jespersen med ægtefæller havde taget turen til Færøerne for at være med ved chartringen. Fredag aften blev der på Hotel Torshavn holdt møde for Nye Lions, hvor MERL d Bent Jespersen gennemgik lidt historie om Lions, forklarede om organisationen og kom ind på aktiviteter og indsamlinger. Lørdag eftermiddag var chartringen henlagt til Hotel Færøerne. Efter velkomst af charterpresident Åsa Johnsdóttir havde Torshavns borgmester Heðin Mortensen lejlighed til at byde den nye klub velkommen i kommunen. Han er selv medlem af klubben i Torshavn og har været det i 36 år. PDG Michael Hansen benyttede sin tale til at udtrykke glæden ved at kunne være den, der skulle indvie den allernyeste lionsklub i organisationen. Michael kom ind på forhistorien hvor en samtale med zoneformand Niels Nattestad havde banet vejen for extension arbejdet. Michael sagde endvidere En lionsklub i sig selv er ingenting. Den får først en mening i det øjeblik, hvor den bliver fyldt med medlemmer. Og jeg ser absolut ingen grund til, at det skulle blive noget større problem for Jer. Allerede nu er I jo rigtig mange, og der kan formentlig komme flere til. Endelig sluttede han med at takke hver eneste af de nye medlemmer af Lions Club Liljan. Tak, for at I vil bruge jeres frihed og jeres fritid på at hjælpe andre der er anderledes stillede. Der er brug for jer, og der er brug for mange flere. Pigerne underskrev herefter selve charterbrevet og fik nåle sat på af Michael Hansen med hjælp fra Ole Rubach. Medlemskabet af den verdensomspændende organisation blev beseglet med overrækkelse af faneborgen med de mange flag der symboliserer den verdensomspændende organisation. Kay Pedersen, Ole Rubach og Bent Jespersen holdt alle også velkomsttaler og overrakte flag, løvebøsse og dirigentklokke. Endelig holdt zoneformand Niels Nattestad sin tale og bød klubben velkommen. Han havde haft stor glæde af at arbejde med denne opgave og var stolt af resultatet. Han opfordrede pigerne til at være med til at sparke den gamle klub lidt bagi. Endelig bød moderklubbens president Bent Jákup Højgaard Hansen den nye klub velkommen. Om aftenen var der charterfest, og jeg skal love for, at færinger kan feste. God mad, sang, musik, dans og ikke mindst kædedansen afsluttede en meget vellykket dag, og alle drog hver til sit med forvisningen om, at en ny klub har set dagen. Og skal jeg så ikke lige tilføje, at der dermed også er igangsat et generationsskifte. Gennemsnitalderen i den nye klub er 46 år. DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

6 Billeder fra chartringen og charterfesten hos LC Liljan Torshavn DG s Nyhedsbrev nr. 4 oktober

7 Lions Club Danmark, Distrikt 106 D Midtvejsmøde i Distrikt 106 D 17. november 2010 Gerlev Kro, Bygaden 4, Gerlev, 3630 Jægerspris kl. 18:30 Sidste år havde vi besøg af Lotte Heise, der fortalte om sit store engagement for at hjælpe incestofre i Danmark. Det var en fantastisk aften. Nu er det tid til at mødes igen, denne gang vil vi kaste øjnene på Diabetes især relateret til børn og unge. Hvordan påvirker det livet, og hvad kan Diabetesforeningen gøre for at hjælpe denne gruppe. Vi skal dog ikke glemme at Diabetes rammer alle aldersgrupper, og at der er flere forskellige slags Diabetes, der kræver forskellig indsats. Læs mere om de forskellige typer af Diabetes nedenfor. Aftenens program: Kl. 18:30 Velkomst & Spisning (der serveres buffet). Efter spisningen er der kaffe/te. Pris pr. kuvert kr. 150, (beløbet opkræves hos den enkelte klub af distriktskassereren efter mødet er afholdt). Øl, vand og vin kan købes separat til kroens priser (da det er en kro, vil det ikke være muligt selv at medbringe drikkevarer). Kl. 19:30 Hvad gør Diabetesforeningen for børn og unge og hvad kan en organisation, som Lions, gøre. Foredrag af kursuskoordinator Anni Rasmussen, Diabetesforeningen. Kl. 20:30 Synlighed lokalt a BEACON of hope, hvad kan vi gøre? v/kim Larsen DG. Kl. 20:45 Lions Danmark kampagne i uge 18/2011, muligheder og opgaver. v/evan Klarholt PRC. Kl. 21:00 Hvad får en klub/zone ud af at lave fælles aktiviteter, herunder Lions Ungdomslejre. v/kay C. Pedersen PCC & YCEC i distrikt 106C. Kl. 21:30 Eventuelt & afslutning v/kim Larsen DG Det er nødvendigt med tilmelding til arrangementet, som skal være VDG Steen Hejnfelt i hænde senest den 10. november 2010 kl. 18:00. Der er begrænset antal pladser, og pladserne bliver besat efter først til mølleprincippet. Tilmelding sendes pr. E mail til eller på telefon Og husk nu DEADLINE, 10. november 2010 kl. 18:00. DG Kim Larsen, Bramsvej 11, 2920 Charlottenlund, Mob ,

8 Hvis du af en eller grund ikke kan nå Gerlev Kro til kl. 18:30, er du meget velkommen til at kommer efter spisningen. Men tilmelding er fortsat nødvendig, du skal blot meddele at du kommer senere. Kim Larsen Distriktsguvernør Hvad er diabetes? Type 1 diabetes Type 1 diabetes er en såkaldt auto immun sygdom. Det betyder, at det er kroppens eget immunsystem, der ødelægger de celler i bugspytkirtlen, der producerer det livsvigtige hormon, insulin. Type 1 diabetes bliver som regel diagnosticeret, når man er barn eller teenager. Man ved ikke, hvad der udløser type 1 diabetes, og sygdommen kan derfor heller ikke forebygges eller helbredes. Type 1 diabetikerne udgør ca pct. af den samlede diabetikergruppe ca danskere. Type 1½ diabetes (LADA) Type 1½ diabetes rammer typisk voksne og går også under betegnelsen LADA (Latent Autoimmune Diabetes og Adulthood). Type 1½ diabetikerne udgør ca. 10 pct. af den samlede diabetiker gruppe ca danskere. Udvikling af type 1½ diabetes Type 1½ diabetes er ligesom type 1 diabetes en autoimmun sygdom, hvor kroppen ødelægger sine egne insulinproducerende celler. Nedbrydelsen sker dog noget langsommere ved type 1½ diabetes. Sygdommen rammer derfor sjældent personer under 30 år. Forebyggelse og helbredelse Forskerne ved ikke, hvad der udløser type 1½ diabetes. Sygdommen kan derfor heller ikke forebygges eller helbredes. Har du først udviklet type 1½ diabetes har du sygdommen resten af livet. Type 2 diabetes Type 2 diabetes rammer primært voksne. Sygdommen er arvelig, men udløses i mange tilfælde af usund livsstil som fysisk inaktivitet og usunde madvaner. Type 2 diabetes kan derfor i en vis grad forebygges. Type 2 diabetikerne udgør ca. 80 pct. af den samlende gruppe af diabetikere. Det svarer til ca danskere. Dertil regner man med, at yderligere går rundt med en uopdaget type 2 diabetes. Gammelmandssukkersyge eller type 2 diabetes? Tidligere blev type 2 diabetes kaldt gammelmandssukkersyge, da den primært ramte ældre mennesker. I dag er denne betegnelse imidlertid misvisende, da udviklingen af type 2 diabetes i befolkningen har gjort, at også yngre mennesker rammes af sygdommen. Gammelmandssukkersyge er altså lig med det, vi i dag kalder type 2 diabetes.

9 Nu skal klubbernes PR-ansvarlige på kursus PR kurserne afholdes for distrikt A og D den 6. og 26. oktober 2010 For at sikre at alle klubberne bliver så godt rustede som muligt omkring PR arbejdet, har de to distrikter aftalt at holde fælles PR-kurser for distrikt A og D. Kurserne for klubbernes PR-ansvarlige afholdes på følgende dage og steder, så der bør være et tidspunkt og sted der passer. MØDE 1 Onsdag den 6. oktober 2010 Hotel Kristine Købmagergade 20, 4700 Næstved Kl. 18:30 Let spisning Kl. 19:30 PR - hvordan Sådan får vi den optimale PR dækning. Den gode pressemeddelelse lær at skrive en pressemeddelelse Hvad gør Lions Danmark (Nationalt) Hvad skal klubberne gøre Hjemmesider klubber og KlubIntra Ophavsret MØDE 2 Tirsdag den 26. oktober 2010 Hotel Strandparken Kalundborgvej 58, 4300 Holbæk Kl. 18:30 Let spisning Kl. 19:30 PR - hvordan Sådan får vi den optimale PR dækning. Den gode pressemeddelelse lær at skrive en pressemeddelelse Hvad gør Lions Danmark (Nationalt) Hvad skal klubberne gøre Hjemmesider klubber og KlubIntra Ophavsret Kl. 22:00 Slut Kl. 22:00 Slut Tilmelding til: Torben Lynggaard Tilmelding til: Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig Opkrævning for møde og spisning, kr. 150,- excl. drikkevarer, sendes til klubben efter mødet. Tilmeld dig/jer omgående og senest d. 1. oktober 2010 for Møde 1 og senest d. 19. oktober 2010 for Møde 2, så klubben er med til at blive rustet til de nye udfordringer og seneste opdateringer.. Mange Lions hilsener Torben Lynggaard f/ Distrikt 106 A Torben Lynggaard UDC.A Mange Lions hilsener Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig f/ Distrikt 106 D Elisabeth Ahlefeldt-Laurvig UDC.D

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009

Maj 2009 Nr. 10 2008 / 2009 LIONS - NYT Bjarne Bloch Heimdalsvej 73 3600 Frederikssund dg.d@lions.dk Tak for sidst til de af Jer der deltog på Distriktsmødet forleden lørdag. Det var dejligt at se så mange gode Lions venner og ledsagere

Læs mere

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

106B INFO nr. 5 November 2008

106B INFO nr. 5 November 2008 Primær firmaadresse Adresselinje 2 Adresselinje 3 Adresselinje 4 106B INFO nr. 5 November 2008 Italiensk Charme Dansk showbusiness grand old man, the Dario Campeotto in real live, har været en tur i Frederikshavn,

Læs mere

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE

LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE LION Medlemsblad for Lions Danmark Nr. 1. 2011/12 lions.dk Indstik: YCE Leder Guvernørrådsformanden skriver Når vi ser fremad, virker det som om vi har oceaner af tid, men ser vi tilbage, er tiden gået

Læs mere

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve

6Juli 2009 THE THE LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE. We Serve 6Juli 2009 LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Af Vagn Jørgensen, PCC Årets musikkonkurrence ved Europa Forum havde rekorddeltagelse, idet ikke mindre end 17 lande havde sponseret et ungt musiktalents

Læs mere

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE

LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE FEBRUAR 4 2008 nr. LION MAGAZINE/DANSK UDGAVE We Serve Indhold: Tema: Nordisk Samråd...11-14 s Danmark... 2 s Internationalt...3-4 Aktuelt...5-9 Organisationen... 10 s Kamp mod blindhed...15-16 Nyt fra

Læs mere

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011

Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Bilag 35: Fokusgruppeinterview med motivationsgruppe i Odsherred 26.april 2011 Facilitatorer (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager 1: Bente, en ældre dame der ikke har diabetes Deltager 2: Lene 52

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang

INNER WHEEL NYT INNER WHEEL DANMARK. Nr. 118 Sept. 2009. 31. Årgang INNER WHEEL DANMARK INNER WHEEL NYT Nr. 118 Sept. 2009 31. Årgang Fra øverst venstre: Solveig Bisgaard, Annelise Andersen, Benedicte Haubroe, Britt Olsen, Inge-Lise Jørgensen, Else Storgaard, Åse Bønneløkke,

Læs mere

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 2 - maj 2014 - årgang 26. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 2 - maj 2014 - årgang 26 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 7 Andre organisationer...10

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

31. årgang Vinter Nr. 4

31. årgang Vinter Nr. 4 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Vinter Nr. 4 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 4 - vinter 2014-2015 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Weekendseminar for unge... 4 Ægtefælle/samleverdag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Hjerneskadeforeningen

Hjerneskadeforeningen Hjerneskadeforeningen Å R H U S A M T S K R E D S Nyhedsbrev Å R G A N G 5 ~ N R. 1 ~ M A R T S 2 0 0 6 Åbnings-/træffetider og tlf. nr. Formand Jette Sloth, kan træffes personlig: Mandag kl. 8.00 14.00

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 2 August 2014 November 2014 8. årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1,

KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, 1 Juni 2008 Nr. 29 KNABSTRUP eren s LÆSERKONKURRENCE Vinder af martsnummerets gavebevis udsat af SUPER BRUGSEN I NR. JERNLØSE blev: Carlo Poulsen, Gartnerlunden 1, Mørkøv KNABSTRUP eren ønsker den heldige

Læs mere