Instruktion BASIC Ventilator BCRWD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Instruktion BASIC Ventilator BCRWD"

Transkript

1 DK.BCRWD.000 Instruktion BASIC Ventilator BCRWD. Generelt Basic Wing BCRWD er en direkte trukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet luftstrøm, svag lyd og kort opbygningslængde. BCRWD kan fås til BASIC størrelse Hastigheden i udgangskanalen er lav (maks. m/s) og ensartet. Det er ensbetydende med minimale systemtab. Desuden medfører det lave dynamiske tryk (maks. Pa), at man kan sænke den totale trykforøgelse i forhold til en konventionel radial ventilator. Forskellen kan være op til 00 Pa. Den nødvendige plads i ventilatorrummet reduceres, da funktionsdele og skarpe kanalbøjninger kan monteres direkte på ventilatorudgangen uden nævneværdige tryktab. Det betyder også en energibesparelse, da der ikke er noget unødigt tryktab. Med lav udgangshastighed og et ensartet spredningsbillede minimeres systemtabene. Skarpe kanalbøjninger kan derfor monteres direkte på ventilatorudgangen med kun marginale tryktab. Ventilatorerne har, som standard, indbygget luftmængdemåling med målenøjagtighed ± %. Ventilatorerne er effektivt afvibrerede mod kassedelen. På størrelse 00-0 kan hele ventilatorindsatsen trækkes ud. Ventilator BCRWD størrelse 00-0 kan monteres for vertikal luftstrøm.. Specifikation Udførelse, størrelse etc. fremgår af leveringspapirerne BCRWD. Installation. El-tilslutning Kabel til ventilatormotoren trækkes gennem en velegnet fast plade og forsynes med tætning. Hvis kablet trækkes gennem en fast plade ved siden af en inspektionsdør, skal man være opmærksom på, at dette udføres på en sådan måde, at der er mulighed for at afmontere den faste plade i forbindelse med eftersyn og en eventuel udtagning af ventilatoren. Motoren tilsluttes iht. gældende bestemmelser. Den påkrævede driftsafbryder monteres i nærheden af inspektionsdøren. Driftsafbryderen skal være en belastningsafbryder. OBS! Montage af driftsafbryder eller kabelgennemføring må ikke foretages på inspektionsdøre. Advarsel! Motorens nettilslutning må ikke røres, før mindst minutter efter at motoren er gjort strømløs. Dette gælder også sikkerhedsafbryder. (Risiko for personskade! Frekvensomformerens mellemled kan have stor elektrisk ladning.). Tilslutning til kanalsystem Ventilatoren sluttes til kanal eller udgang som følger: Alt. Alt. Ventilator BCRWD Ventilator BCRWD Tilslutningsgavl BCXZ--aaa- Flexforbindelse BCXZ--aaa- Kanal Tætning Tætning Tilslutningsgavl BCXZ--aaa- Tætnin Kanal Metalskrue eller popnitte Advarsel! Sørg for, at flexforbindelse eller indvendig isolering ikke skaber hindringer for luften i nærheden af ventilatorudgangen. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

2 DK.BCRWD.000. Idriftsætning.. Generelt Idriftsætning må kun udføres af autoriseret personale. Kontroller først, at alle spjæld i kanalsystemet er åbne. Derefter kan motoren startes. Kontroller, at ventilatoren roterer i den retning, pilen angiver. Hvis ikke, kontakt venligst nærmeste servicekontor. Kontroller, at ventilatormotoren ved normal drift ikke bruger mere end mærkestrømmen, og at strømmen er den samme i alle faserne. Der skal benyttes amperemeter, som måler True RMS... Funktionskontrol ved idriftsætning I forbindelse med idriftsætningen skal der foretages funktionskontrol og justering af installationen iht. projekteringsanvisningerne. I Sverige skal autoriseret personale oprette en speciel protokol iht. Loven om Funktionskontrol af ventilationssystemer. Kontakt venligst nærmeste Swegon-kontor angående anvisning af autoriseret personale... Tilslutning/justering af manometer Justering af luftmængderne er forberedt med målesonder ved de pågældende ventilatorer. Fra målesonderne er der slangeforbindelse til målenipler på aggregatets inspektionsdøre til ventilatorerne. Manometeret sluttes til måleniplerne. Ved montering af manometer skal dette placeres et velegnet sted på aggregatet, så det ikke hindrer eftersyn eller udskiftning af funktionsdele. Se instruktionen, som følger med manometeret.. Vedligeholdelse. Rengøring Kontroller behovet for rengøring af ventilatordel, motor og ventilatorhjul mindst to gange om året. Normalt tidsinterval for rengøring er ca. måneder. Ventilatordelen rengøres indvendigt ved støvsugning. Smuds på ventilatorhjulet fjernes ved støvsugning eller afvaskning med et mildt ikkeætsende rengøringsmiddel, afhængigt af tilsmudsningens karakter. Motoren skal holdes ren, så kølingen ikke hindres. Motoren børstes af eller renses forsigtigt med et mildt ikkeætsende rengøringsmiddel.. Tekniske data. Konstruktion.. Generelt Ventilatoren er konstrueret uden ventilatorhus. Konstruktionen muliggør på en naturlig måde direkte drift med ventilatorhjulet på motorakslen. Service og vedligeholdelse (f.eks. rengøring) er lettere... Indgang Ventilatorhjul Indgangen er konstrueret til at opnå optimale indstrømningsforhold i ventilatorhjulet. Indgangen overlappes af ventilatorhjulets indgangsskive, så der dannes en minimal spalte mellem indgang og skive. Luftmængden i spalten bliver derfor meget lille. Ventilatorhjulets indgangsskive er konstrueret, så omledningen af luften ikke medfører hvirveldannelse (hvirvelafløsning). Ventilatorvingernes yderkanter er skåret skråt, og fastgøringsskivens bagside er rundet. Derved opnås en delvis aksial strømning gennem ventilatorhjulet og et kraftigt reduceret lydniveau i de lavere frekvensbånd. Ventilatorhjulet er fremstillet af stålplade og er lakeret... Ventilatorstativ Vibrationsisolering Ventilatorstativet er en praktisk konstruktion af profiler, hvilket gør, at ventilatoren om nødvendigt let kan trækkes ud. Hele stativet er malet. Konstruktionen med gummiisolatorer og flexforbindelser gør afvibreringen mod kassedelen meget effektiv. Flexforbindelserne kan fås i to varianter: standard plastvæv eller aluminiumbelagt glasfiber... Ventilatormotor med frekvensomformer Motoren med variabelt omdrejningstal gør det muligt at tilpasse omdrejningstal og effekt efter den aktuelle belastning, hvilket medfører kraftigt reduceret energiforbrug, mindre behov for vedligeholdelse samt lavere lydniveau. Motoren er en asynkronmotor af standardtype med indbygget frekvensomformer og EMC-filter. Motoren og frekvensomformeren er tilpasset hinanden optimalt. Motorens omgivelsestemperatur må maksimalt være 0 C. Indkapslingsklassen er IP. Motorer med mærkeeffekt, kw og, kw opfylder EMCkravene iht. EN 00-, og Øvrige motorer opfylder EMC-kravene iht. EN 000--, EN og maskindirektivet EN Afbalancering Kontroller afbalanceringen af ventilatorhjulet en gang om året.. Smøring af lejer i motor Mindre motorer er smørefri. Større motorer har smørenippel, og anvisninger findes i vedlagte motorinstruktion. Ved frekvensomformerdrift, se motorleverandørens instruktioner. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

3 DK.BCRWD.000. El-motorer.. Generelt Motorerne er forindstillede til optimal drift sammen med BASIC Wing. Det er derfor ikke nødvendigt at foretage yderligere indstillinger for frekvensomformeren... Tilslutning af motorer med mærkeeffekt, kw : x 0 V + N + jord eller x 00 V + jord. Tilslutningskabel, i tilpasset længde, er tilsluttet i motoren fra fabrikken. RDOE x,. Udskæring i aggregatets kassedel udføres et passende sted af installatøren. Tilslutning skal foretages via sikkerhedsafbryder. Styring: Et skærmet flerlederkabel i tilpasset længde er tilsluttet i motoren fra fabrikken. Udskæring i aggregatets kassedel udføres et passende sted af installatøren. Styrekablet skal samles i en skærmet klemmekasse, og fortsættelsen af kablet skal være skærmet. s- og styrekabel skal lægges adskilt i hele deres længde pga. risikoen for forstyrrelser... Tilslutning af øvrige motorer Forsyningsspænding: x 00 V + jord. Tilslutningskabel, i afpasset længde, er tilsluttet i motoren fra fabrikken. Tilslutningskablet leveres med tværsnit x, mm. Det er baseret på, at motorbeskyttelse med strømgrænse iht. tabellen nedenfor benyttes. Hvis dette ikke er tilfældet, kan kablet udskiftes med et kabel med det ønskede tværsnit. Udskæring i aggregatets kassedel skal udføres et passende sted af autoriseret installatør. Tilslutning skal ske via drifts- /belastningsafbryder. Styring: Et skærmet flerlederkabel i tilpasset længde er tilsluttet i motoren fra fabrikken. Udskæring i aggregatets kassedel udføres et passende sted af installatøren. Styrekablet skal samles i en skærmet klemmekasse, og fortsættelsen af kablet skal være skærmet. s- og styrekabel skal lægges adskilt i hele deres længde pga. risikoen for forstyrrelser.... Motordata Motor med indbygget frekvensomformer Mærkeffe. Type Strøm Sikring Min omdr. Max omdr. Spænding Vægt BCRWD (KW) (A) (A) (r/m) (r/m) (V) (kg) 00, Grundfos,-, Max x0-0, 00,0 WEG, x00±0% 00,0 WEG, x00±0% 0, WEG, x00±0% 0, WEG, 00 0 x00±0% 00, WEG, x00±0% 0 Std, WEG, x00±0% 0 Duo x, WEG x, x x00±0% 0 Duo x, WEG x, x x00±0% 0 0 x, WEG x, x x00±0% 0 0 x, WEG x, x x00±0% Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

4 DK.BCRWD.000 Motor med høj virkningsgrad, med temperaturvagt, uden frekvensomformer BCRWD Mærkeffe. Poltal Spænding Strøm Vægt Max omdr. Min rek. (kw) (V) (A) (kg) (r/m) omdr.(r/m) 00, x0d/x00y,/, , x0d/x00y,/, 00, x0d/x00y,/, 00 x0d/x00y 0,/, x0d/x00y,/, 00, x0d/x00y,/, 00 x0d/x00y 0,/, x0d/x00y,/, 00, x0d/x00y,/0, 0 x0d/x00y 0,/, 0 x0d/x00y,/, , x0d/x00y,/0, 0, x0d/x00y,/, 00 x0d/x00y,/, 00, x0d/x00y,/0, , x0d/x00y,/, 00 x0d/x00y,/ 0 std x0d/x00y,/, 0 std, x0d/x00y,/0, std, x0d/x00y,/, 0 std x0d/x00y,/ 0 Duo x x0d/x00y 0,/, 0 0 Duo x x0d/x00y,/, Duo x, x0d/x00y,/, 0 Duo x, x0d/x00y,/, 0 x x0d/x00y 0,/, 0 x, x0d/x00y,/, x, x0d/x00y,/, 0 x x0d/x00y,/ 0 0 x x0d/x00y,/, 0 0 x, x0d/x00y,/, x, x0d/x00y,/, 0 x x0d/x00y 0,/ Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

5 DK.BCRWD.000. Funktioner.. BCRWD med WEG-motor Start-stop: Motoren starter ved sluttet kontakt mellem del og. Omdrejningstalsregulering: Motorens omdrejningstal styres mellem minimum og maksimum med 0 0 VDC indgangssignal mellem del (+) og del (-). Driftsrelæ: Drift indikeres ved hjælp af et relæ med sluttende kontaktfunktion mellem del og. Maksimumbelastning 0 VAC, A/AC. Alarmrelæ: Alarm fås ved hjælp af et relæ med sluttende kontaktfunktion mellem del og. Maksimal belastning 0 VAC, A/AC. Nulstilling af alarm: Nulstilling af en evt. alarm kan ske på to måder. Afbrydelse af forsyningsspændingen i ca. minutter. Indkobling af alarmnulstilling, del 0 og. Forsyningsspænding 0 VDC: Fast forsyningsspænding 0 VDC findes mellem del (+) og 0 ( ). Maksimal belastning 0 ma. Kabeltilslutning: Alarm operation L L { { On/Off 0-0 V in 0-0 V out Alarm reset Sort Brun Blå Gul/ grøn 0 Gul/ grøn Sort Brun Motorer og tilslutninger er afprøvede og testede før leveringen. Blå Gul/ grøn 0 Gul/ grøn x 00 Driftsindikering Driftsindikering Alarmindikering Alarmindikering Start indgang GND 0-0 VDC + indgang 0-0 VDC - indgang 0 VDC + ud (maks. 0 ma) GND Indgang for alarmnulstilling * Disse kabler er sluttet til motor fra fabrikken... BCRWD med GRUNDFOS-motor Start-stop: Motoren startes med sluttet kontakt mellem del og. Omdrejningstalsregulering: Motorens omdrejningstal styres mellem min.- og maks.-omdrejningstal med 0 0 V DC indgangssignal mellem del ( ) og del (+). Alarmrelæ: Alarm udløses med et relæ med skiftende kontaktfunktion. Maks. belastning 0 V AC, A. Del relæets fælles tilslutning. Del relæets position spændingsløst eller ved alarm. Del relæets position ved ingen alarm. Nulstilling af alarm: Nulstilling af en evt. alarm kan ske på to måder. Afbrydelse af forsyningsspændingen i ca. 0 sekunder. Skift med start-stop kontakten. Til stop og derefter igen til start. Kabeltilslutning: Sort Brun Blå Gul/ grøn Lysdioder Status Relä Grøn Rød OFF OFF Spændingsløs C-NC ON OFF Normal drift C-NO Blinker OFF Standset C-NO Brun Blå Gul/ grøn x 0 GND Fælles Alarmindikering 0 0 V + ingang 0 VDC ud (maks 0 ma) Start * Disse kabler er tilsluttet til motoren fra fabrikken. Motorer og tilslutninger er afprøvede og testede før leveringen. Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

6 DK.BCRWD.000. Tilslutningsanvisning for BCRWD Duo og Trippel.. BCRWD Duo med løs frekvensomformer x 00 V AC *Frekvensomformer tilslutningsboks driftsafbryder driftsafbryder *Indgår ikke i leverancen fra Swegon Ventilator Ventilator Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

7 DK.BCRWD BCRWD Trippel med løs frekvensomformer x 00 V AC *Frekvensomformer tilslutningsboks driftsafbryder driftsafbryder driftsafbryder *Indgår ikke i leverancen fra Swegon Ventilator Ventilator Ventilator Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

8 . M DK.BCRWD BCRWD Duo med fast monteret frekvensomformer L L PE L AB M M FO L L L PE L * Driftsafbryder Frekvensomformer indbygget i motor x 00 V AC Operation Alarm Ventilator On/off 0-0 V IND Startsignal/ A x 00 V AC A L PE L *Startrelæ AB * Driftsafbryder 0 FO 0 V DC ud (maks. 0 ma) Alarm reset Frekvensomformer indbygget i motor L L L PE Operation Alarm Ventilator On/off 0-0 V IND C NC NO 0 0 V DC ud (maks. 0 ma) Alarm reset 0 Alarm fæl. C Alarm ind. NC NO Styreenhed 0-0 V + Styreenhed 0-0 V - *Skærmet klemmeboks 0 Styrekabler skal lægges adskilt fra motor- og netkabler *Indgår ikke i leverancen fra Swegon Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

9 ... M M M DK.BCRWD BCRWD Trippel med fast monteret frekvensomformer A A L L PE L L L PE L AB L L PE L AB * Driftsafbryder Frekvensomformer indbygget i motor Startsignal/ C C C x 00 V AC x 00 V AC x 00 V AC *Startrelæ NC NO NC NO Alarm fæl. Alarm ind. NC NO Styreenhed 0-0 V + Styreenhed 0-0 V - *Skærmet klemmeboks *Indgår ikke i leverancen fra Swegon * Driftsafbryder * Driftsafbryder AB Styrekabler skal lægges adskilt fra motor- og netkabler FO FO FO PE L L L PE L L L PE L L L Operation Alarm On/off 0-0 V IND 0 V DC ud (maks. 0 ma) Alarm reset Ventilator Frekvensomformer indbygget i motor Operation Alarm On/off 0-0 V IND 0 V DC ud (maks. 0 ma) Alarm reset Ventilator Frekvensomformer indbygget i motor Operation Alarm On/off 0-0 V IND 0 V DC ud (maks. 0 ma) Alarm reset Ventilator Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

10 DK.BCRWD.000. Hjælpediagram til måling af luftmængde Aflæst tryk på manometeret svarer til luftmængde iht. nedenstående diagram. Ved roterende varmeveksler skal luftmængden desuden korrigeres iht. korrektionsdiagrammet. Tryk, Pa Gælder ved temperatur t = 0 C Ved anden temperatur korrigeres aflæst tryk iht.: p korrigeret = p avläst x BCRWD + t , 0 std. 0 duo 0 0 Luftmængde, m /s Korrektionsdiagram ved roterende varmeveksler Hvis en roterende varmeveksler er placeret mellem den ventilator, der har modtaget ovennævnte luftmængde, og det punkt, hvor man ønsker at beregne luftmængden, skal luftmængden korrigeres iht. nedenstående. Lækage- og renblæsningsluften går fra et højere til et lavere tryk. Normalt er trykket højere på indblæsningsluftsiden, hvilket medfører, at friskluftmængden er indblæsningsventilatorens luftmængde plus lækage- og renblæsningsluftmængden, og at udsugningsluftmængden er udsugningsventilatorens luftmængde minus lækage- og renblæsningsluftmængden. Trykdifferens P P, Pa Gælder under forudsætning af, at renblæsningssektoren er korrekt justeret. Lækage- og renblæsningsluftmængde, m /s 0 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

11 DK.BCRWD.000. Luftmængdemåling BC-ventilatorer Formler: luftmængde = ( + ) luftmængde er differencetrykket for luftmængdemåling i Pa. = ( + ) luftmængde = + = + Formlerne gælder for lufttemperatur lig med 0 C. Ved anden temperatur korrigeres trykket iht: + = luftmængde + = aflæst er lufttemperaturen i C. k k c c c Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

12 DK.BCRWD.000. Dimensioner, udblæsning fremad L B H BCRWD Ventilator Alternativer Vægt for færdig del ) B H L Vægt std Vægt EI Standard Duo ) Eksklusive motor Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

13 DK.BCRWD.000. Dimensioner, udblæsning opad L B K F S U H BCRWD Ventilator Alternativer Vægt for færdig del ) B H K F S U L Vægt std Vægt EI Standard Duo ) Eksklusive motor Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027

Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 Instruktion BASIC Ventilator BCRWR, størrelse 004 027 1. Generelt Basic Wing BCRWR er en remtrukket ventilator med aksialradial konstruktion og med sigte på god el-effektivitet, lav ensartet udgangshastighed,

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120

Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ-1-42, GOLD SD/GOLD CX 100/120 DK.TBXZ. Installationsvejledning Shuntarrangement TBXZ, GOLD SD/GOLD CX /. Generelt Shuntarrangementet tjener til at føre vand/glykolblandingen rundt mellem to sammenkoblede varmegenvindingsflader i et

Læs mere

Et skift til Wing giver store energibesparelser.

Et skift til Wing giver store energibesparelser. Et skift til Wing giver store energibesparelser. Skift til Wing-ventilatorer og halvér energiomkostningerne! I ældre ventilationsaggregater er der ofte problemer med både ventilatorernes lydniveau og energiforbruget.

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

INSTRUKTION ENHEDSAGGREGAT BCEA

INSTRUKTION ENHEDSAGGREGAT BCEA INSTRUKTION ENHEDSAGGREGAT BCEA 1. Generelt 1.1 Systembeskrivelse Enhedsaggregatet BCEA er et komplet indblæsnings- og udsugningsluftaggregat i fire størrelser (004, 006, 009 og 014) med filtre, batterivarmevekslere

Læs mere

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B

Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Calyma Ventilationsanlæg BYDÆKKER - TYPE25-1795mm NM 24A-SR CKE-01 ver. 1.01B Vejledning i transport, montering og service Calyma Industri - Espenhøjvej 10 A, True - 8381 Tilst Tlf. 8624 0433-2070 7890

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax750 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent

BCEA & BASIC. BCEA & BASIC er certificeret af Eurovent Luftbehandlingsaggregater Modulaggregat BASIC Modulaggregat, der klarer alt fra en enkelt ventilator til store og avancerede installationer med mange funktionsdele, inkl. automatik og reguleringsudstyr.

Læs mere

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV

INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV INDHOLD: DTV tagventilator, vertikalt afkast DTV DTV tagventilator, vertikalt afkast Hent alle produktdata om DTV tagventilator Kapacitet - overblik DTV Kapacitet m3/h Min. Max. DTV160-4-1 60 320 DTV200-4-1

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR.

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af radial ventilator KBT og KBR. Type KBT Radial ventilator KBT med fremadkrummet ventilatorhjul Type KBR Radial ventilator KBR med bagudkrummet

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT

Boksventilator. Øland BVB-125-EC BVB-160-EC BVB-200-EC BVB-250-EC BVB-315-EC-SPLIT BVB-400-EC-SPLIT BVB-500-EC-SPLIT Øland -DK 010410-2 DK Monterings-, drifts- og vedligeholdelsesvejledning -125-EC -160-EC --EC -250-EC -315-EC-SPLIT --EC-SPLIT -500-EC-SPLIT ØLAND A/S 70 20 19 11 www.oeland.dk Oversigtsdiagrammer oversigtsdiagram

Læs mere

DC-Motor Controller. Brugermanual

DC-Motor Controller. Brugermanual Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning 100 240 volt

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT

Installation af elektrisk varmeflade TBLE/TCLE GOLD/COMPACT Installation af elektrisk varme TBLE/TCLE GOLD/COMPACT 1. Generelt Varme TBLE/TCLE benyttes til efteropvarmning af tilluften. Varme TBLE/TCLE kan fås i flere effektvarianter. Elektrisk udstyr opfylder

Læs mere

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD

Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD Installation af varmeflade, vand, forvarme TBLF/TCLF GOLD DK.TBLF.150929 1. Generelt Varmeflade TBLF/TCLF benyttes til forvarmning af tilluften med varmt vand som medium. TBLF placeres i friskluftkanalen.

Læs mere

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug.

INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD. Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. INSTALLATIONS OG BRUGERVEJLEDNING JAKA FD Læs denne instruktion omhyggeligt før installation/brug. - 1 - INDEX Side 1.- BESKRIVELSE AF KEDEL...2 2.- INSTALLATIONS VEJLEDNING...3 2.1.- KEDLENS PLACERING...3

Læs mere

Læs denne vejledning først!

Læs denne vejledning først! Læs denne vejledning først! Det kan spare Dem både tid og penge. Ved bestilling af reservedele: HUSK altid at opgive maskintype og maskinnummer samt reservedelsnummer. Reklamationskupon Brugsmanual multitruck

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

Brugsmanual Stama el-multitruck

Brugsmanual Stama el-multitruck Brugsmanual Stama el-multitruck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg 92/31 EØF og 93/68/EØF Producent Produkt Typebetegnelse EG-direktiv

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH

INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH INDHOLD: DTH tagventilator, horisontalt afkast DTH DTH tagventilator, horisontalt afkast Hent alle produktdata om DTH tagventilator Kapacitet - overblik DTH Kapacitet m3/h Min. Max. DTH160-4-1 60 370 DTH200-4-1

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

Installation Røgdetektor ELQZ-2-428-2, GOLD

Installation Røgdetektor ELQZ-2-428-2, GOLD Installation Røgdetektor ELQZ-2-428-2, GOLD Generelt Røgdetektor ELQZ-2-428-2 benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler. Den består af en ioniserende detektor monteret i et adaptersystem, hvor

Læs mere

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på:

Mono EZstrip Family. Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place! Videoer på EZstrip pumper og Muncher på: Fordele med EZstrip Family Maintenance In Place Hurtig og enkel udskiftning af de vigtige sliddele uden brug

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006

Novenco Boksventilatorer. BCA November 2006 Novenco Boksventilatorer BCA November 26 Produktfakta Omfang Boksventilator-programmet omfatter 4 størrelser: BCA 25, 315, 4 og 5. Motorer: for fast omdrejningstal for spændingsregulering for frekvensregulering

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

Betjeningsvejledning IQ Control panel

Betjeningsvejledning IQ Control panel Betjeningsvejledning IQ Control panel Indhold Indledning... 2 Anlægstyper.... 3 Montage.... 4 Betjeningspanel.... 5 Menuoversigt.... 6 Menuer.... 6 Sådan vælges og konfigureres menuer.... 7 Sådan tastes

Læs mere

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10,

INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT-10, INSTALLATION GOLDen GATE Lonworks FTT10, TBLZ31141 og TBLZ12141 1. Generelt Kommunikationsenheden GOLDen GATE Lonworks fås i flere sæt til tilslutning til forskellige generationer af GOLD og COMPACT. De

Læs mere

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK

FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK FANTASIA-LINE - RONDIUM DANSK Montering Fantasia-Line er forsynet med med loftsflange, el-kabel, 2 mtr. flexslange Ø160 mm. OBS! El-installation skal foretages af aut. el-installatør. DANSK Før montering

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE...

OEM STA219 STA719. Termiske motorer. Siemens Building Technologies HVAC Products. til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... OEM Termiske motorer til radiatorventiler VD..., VE..., VU... og VPD, VPE... STA219 STA719 STA219 Driftsspænding AC 230 V, styresignal on/off STA719 Driftsspænding AC/DC 24 V, styresignal on/off eller

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse

Indholdsfortegnelse. 5. Anvendelse. 6. Vedligeholdelse Manual KA/KAI HC DK 1. Sikkerhedsregler 2. Beskrivelse 3. Tekniske data Indholdsfortegnelse 4. Opstilling 5. Anvendelse 6. Vedligeholdelse 7. Fejlfinding 1. Sikkerhedsregler LÆS DENNE BRUGSANVIS- NING

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING

FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING FH2000S BYGAS BETJENINGSVEJLEDNING PRODUKTBESKRIVELSE FH2000S er Gastryk Prøvesystem til brug i f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og laboratorier. Gas/ventilation interlock sikrer at det kun er muligt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Generelt. 1.1 Anvendelse. 1.2 Driftsområde INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Generelt 66 1.1 Anvendelse 66 1.2 Driftsområde 66 1.3 Lydtryksniveau 67 2. El-tilslutning 67 2.1 Kontrol af omdrejningsretning 67 3. Installation 67 3.1 Tilslutning 67 3.2 Placering

Læs mere

WLA 330 Vind-/ regnsensor

WLA 330 Vind-/ regnsensor WLA 330 Vind-/ regnsensor DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 510990 info@windowmaster.co.uk M itglied im DE +49 (0) 5221 6940-500 Vertrieb / -650 Technik info@windowmaster.de Fac

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

El-forvarmeflade Til aggregater

El-forvarmeflade Til aggregater INSTRUKTIONSMANUAL El-forvarmeflade Til aggregater Version 1.0 17/06-2014 www.geovent.dk Indhold 1.0 Generelle sikkerhedsforskrifter...2 1.1 Fare...2 1.2 Anvendelsesområde...2 1.3 Beskrivelse...2 1.4 Mærkning...............................

Læs mere

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.)

DVG-V-EC / DVG-H-EC. F200, F300, F400 EN (400 C 120 min.) Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-V-EC / DVG-H-EC F200, F300, F400 EN 12101-3 (400 C 120 min.) Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager Tlf.

Læs mere

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed

Automatik. ControlMaster PLUS. Tekniske data. Climatix 600. Xenta 300. Uden styreenhed ControlMaster PLUS Standardversionen ControlMaster PLUS leveres med én af nedenstående styreenheder. Climatix 600 Denne styreenhed er udviklet specielt til ventilationsaggregater. Softwaren er blevet udviklet

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

KT-M14AD Frostsikringstermostat

KT-M14AD Frostsikringstermostat Installationsvejledning KT-M14AD Frostsikringstermostat Revision 1.0 Indhold Beskrivelse af KT-M14AD... 2 Indikatorer... 2 Kompensering af kabelmodstand... 3 Tilslutning... 4 Specifikationer... 5 1 Beskrivelse

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

W E N T YL AC YJ N E J PRODUKTKATALOG VENTILATORER VENTILATORER FILTERANLÆG UDSUGNINGSARME AUTOGASUDSUGNING. www.flexair.dk

W E N T YL AC YJ N E J PRODUKTKATALOG VENTILATORER VENTILATORER FILTERANLÆG UDSUGNINGSARME AUTOGASUDSUGNING. www.flexair.dk CENTRUM TECHNIKI W E N T YL AC YJ N E J PRODUKTKATALOG VENTILATORER VENTILATORER FILTERANLÆG UDSUGNINGSARME AUTOGASUDSUGNING www.flexair.dk Anvendelse type "SMART" er en ny generation af ventilatorer,

Læs mere

Direkte drevet ventilator (kode ELFD)

Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Direkte drevet ventilator (kode ELFD) Tekniske data, størrelse 950 Udførelse 080-HE, 090-HE Motortype HE = 4- eller 6-polet motor iht. IE2, 8-polet motor med forhøjet virkningsgrad. Eldata Den direkte

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INDHOLD: BESF boxventilator BESF

INDHOLD: BESF boxventilator BESF INDHOLD: BESF boxventilator BESF BESF boxventilator Hent alle produktdata om BESF boxventilator Kapacitet - overblik BESF boxventilatorer Kapacitet m3/h Min. Max. BESF146-4-1 68 540 BESF160-4-1 120 970

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT

Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ-1-74-a GOLD/COMPACT Installation af luftkvalitetsføler kanal Ø DTBLZ--74-a GOLD/COMPACT. Generelt Indeluftens kuldioxidindhold er en effektiv indikator for rummets belægningsgrad og ventilationsgrad. Ventilationsstyning baseret

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator. Type WVA og WVI - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg ventilator Type WVA og WVI - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type WVA og WVI - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik

HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik 3004767-2014-09-25 HCE_VEX340 EXact2 HCE elvarmeflade til VEX340 med EXact/EXact2 automatik El-varmeflade model: HE40006BUE 6 kw (Uisoleret) HE40006CUE 6 kw (Uisoleret) Forsyning: 3 x 400 V 3 x 230 V Produkt

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Trådløs Radio modtager

Trådløs Radio modtager Trådløs Radio modtager Installations vejledning for type: RRA85-C2V, 2 relæer, 230VAC RRA85-C2P, 2 relæer, 12/24 AC/DC RRA85-C4V, 4 relæer, 230VAC RRA85-C4P, 4 relæer, 12/24 AC/DC IP 44 DanZafe 1 I. PRODUKTBESKRIVELSE

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning

Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning Viento-Varmlufttæppe Montage- og brugervejledning 06/2000 (DK) Indhold 1. Vigtige informationer 1.1 Symboler......................................3 1.2 Gyldighedsområde..............................3 1.2.1

Læs mere

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk

Husvandværk. DAVIDSENshop.dk. Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Husvandværk 9135943 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk GARDEN PUM Kære kunde, Tak fordi du købte dette hus vandværk! Før installering skal du

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

www.ic-electronic.com

www.ic-electronic.com www.ic-electronic.com Soft starter med indbygget motorbeskyttelse, strøm og spændingskontrol 3 faset kontrolleret med indbygget by-pass Nominel driftspænding 400VAC Frekvens 45... 65Hz selvindstilling

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning

Vejledning ECC Styring. ECC Styring. enervent.dk / ECC vejledning ECC Styring ECC Styring for Enervent boligventilationsaggregater Enervent boligaggregater er beregnet til kontinuerlig drift og bør af hensyn til kondensdannelse i aggregat og kanaler aldrig stoppes. Aggregaterne

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet!

Smartbox, 30-69001-8. Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! Smartbox, 0-6900-8 Brugermanual Montageanvisning Denne folder skal altid opbevares ved produktet! PDF 5956 / 0.0.2009 Indholdsfortegnelse:. ANVENDELSE...2 2. KOMPONENTLISTE.... TILSLUTNING AF SMARTBOX...4.

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION:

1.7. TEKNISK DATA KONSTRUKTION: DK B R U G E R M A N U A L Elektrisk INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING... 3 1.1. SIKKERHED... 4 1.2. REKLAMATIONSRET... 4 1.3. UDPAKNING AF STOLEN... 4 1.4. VEDLIGEHOLDELSE AF VELA TANGO... 4 1.4.1.

Læs mere