DC-Motor Controller. Brugermanual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DC-Motor Controller. Brugermanual"

Transkript

1 Forside Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK DC-Motor Controller Brugermanual Firmware V4.00

2 Produkt indhold 1 styreboks til styring af 1 DC-motor. 1 strømforsyning volt AC. 1 netledning Funktions beskrivelse Styring af en DC-motor via DMX signaler fra en lyspult. DC-motoren kan køre frit løb uden positionering, med regulering af hastigheden og retningen. DC-motoren kan også køre med positionering, så motoren stopper ved en bestemt position. Positionering kræver et feedback, enten vha. et potentiometer eller en impulsgiver. Oversigt DMX kanaler MODE 0 Frit Løb DMX kanal 1 Stop/Retning DMX kanal 2 Ikke i brug DMX kanal 3 Hastighed MODE 1-6 Positionering med potentiometer DMX kanal 1 Retning/position DMX kanal 2 Ikke i brug DMX kanal 3 Hastighed MODE 7-9 Positionering med Impulser. DMX kanal 1 Retning/position grov. DMX kanal 2 Retning/position fin DMX kanal 3 Hastighed DMX kanal 4 Nulstilling mod bak DMX kanal 5 Nulstilling mod frem MODE funktioner MODE 0: MODE 1: MODE 2: MODE 3: MODE 4: MODE 5: MODE 6: MODE 7: MODE 8: MODE 9: Frit løb. Positionering med potentiometer 1 med langsom positionering. Positionering med potentiometer 1 med normal positionering. Positionering med potentiometer 1 med hurtig positionering. Positionering med potentiometer 2 med langsom positionering. Positionering med potentiometer 2 med normal positionering. Positionering med potentiometer 2 med hurtig positionering. Positionering med impulsgiver med langsom positionering. Positionering med impulsgiver med normal positionering. Positionering med impulsgiver med hurtig positionering. 2

3 Tabel 1 Forslag til mode opsætning i forhold til wahlberg produkter Wahlberg Mode Produkt Id Produkt type FR P1 P1 P1 P2 P2 P2 Imp Imp Imp 261 Actuator, 100mm, 20kg X 262 Actuator, 100mm, 30kg X 263 Actuator, 100mm, 50kg. X 264 Actuator, 100mm, 100kg. X 265 Actuator, 200mm, 100kg. X 266 Actuator, 400mm, 100kg. X 267 Actuator, 100mm, 300kg. X 268 Actuator, 200mm, 300kg. X 269 Actuator, 400mm, 300kg. X 272 Dooropener X 273 Curtain track motor X 275 DC Motor, 60Rpm, 10 turn X 276 DC Motor, 110Rpm, 10 turn X FR = Free Run, P1 = Potentiometer 1 XLR - Motor plug. P2 = Potentiometer 2, - XLR - Motor Feedback plug. Imp = Tacho Impulser XLR Motor Feedback plug. Indstillinger DMX adresse Den ønskede DMX adresse indstilles på styreboksen. DMX adresse angiver fra hvilke kanaler på lyspulten, at DC- motoren skal styres. DMX start adressen kan vælges fra 1 til 509. Styreboksen bruger 3 DMX kanaler i alt. MODE Den ønskede MODE indstilles på styreboksen. Hvert MODE angiver en funktion. (Se under afsnittet MODE funktioner). Der kan vælges fra MODE 0 til 9. Trimmer 1, 2, 3 Trimmer 1: Begrænsning af bevægelsesområdet bak. ( Mode 1 6 ). Trimmer 2: Minimumshastigheden. (Mode 1 9) Trimmer 3: Begrænsning af bevægelsesområdet frem. (Mode 1 6). Trimmer 1 drejet mod uret og Trimmer 3 drejet med uret giver maks. bevægelsesområde. 3

4 Lamper Impuls lampe 1, 2 Blinker når impulsgiveren bevæger sig. DMX lampen DMX lampen indikerer tilslutningen af DMX signal. lampen lyser ved korrekt tilsluttet DMX signal og blinker, ved manglende tilslutning DMX signal. MODE lampen MODE lampen indikerer motorkørselen i de forskellige MODE funktioner. MODE 0: Lampen blinker når motoren kører. Lampen lyser konstant når motoren er stoppet. MODE 1 6: Lampen blinker når motoren kører mod en position. Lampen lyser konstant når motoren er stoppet. MODE 7 9: Lampen blinker når motoren kører mod en position. Lampen lyser konstant når den ønskede position er nået og motoren er stoppet. Lampen blinker hurtigere hvis et endestop er nået. 4

5 Tilslutning Strømforsyning Styreboksen tilsluttes til lysnettet via den medfølgende 24V strømforsyning. DMX DMX tilsluttes med et 5 polet XLR han stik. Ben forbindelser i DMX stikket: se afsnittet Elektriske forbindelser. DC-motor En DC-motor tilsluttes til styreboksen med et 5 polet XLR han stik. Ben forbindelser for motoren: se afsnittet Elektriske forbindelser. For nærmere beskrivelse af hvilke motorer der kan benyttes: se afsnittet DC-motor vejledning. Potentiometer / impulsgiver Et potentiometer eller impulsgiver tilsluttes med et 5 polet XLR han stik. Potentiometer og impulsgiver tilsluttes afhængigt af den ønskede form for positionering. Potentiometeret giver en let, billig og grov absolut positionering, mens en impulsgiver giver en mere nøjagtig, men relativ positionering. Ved impuls positionering, skal man nulstille positionen, hver gang man tilslutter spænding. Benforbindelser for potentiometer / impulsgiver: se afsnittet Elektriske forbindelser. Figur 1 Tilslutnings Oversigt Motor Impuls 1 Impuls 2 Trimmer3 Trimmer2 Trimmer1 Motor feedback DC-motor controller DMX out DMX lamp DMX start address MODE DMX in MODE lamp 5

6 Elektriske forbindelser Figur 2 Stikforbindelser Motor 5-polet XLR HAN 1 : Motor 2: Motor 3 : Potentiometer1 +5 volt 4 : Potentiometer1 Reference 5 : Potentiometer1 GND Motor feedback 5-polet XLR HAN 1 : Impuls1. 2 : impuls2. 3 : Potentiometer2 + 5 volt 4 : Potentiometer2 Reference 5 : Potentiometer2 GND XLR HUN XLR HUN DC-motor kontroller XLR HUN XLR HAN DMX out 5-polet XLR HAN 1 : GND 2 : Data + 3 : Data 4 : n.c. 5 : n.c. DMX in 5-polet XLR HUN 1 : GND 2 : Data + 3 : Data 4 : n.c. 5 : n.c. 6

7 DC-motor DC-motoren skal forbindes til det 5 polet XLR stik kaldet MOTOR. DC-motoren har 2 ledninger, disse 2 ledninger forbindes til ben 1 og 2 i stikket. Hvis motoren skal bruges til at positionere med, er det vigtigt at motoren er forbundet sådan, at den kører frem når styreboksen giver signal til at kører frem og modsat. Hvis motorens bevægelsesretning ikke er korrekt skal motorledningerne byttes om på ben 1 og 2 i motorstikket, eller bytte ledningerne på motoren. Afhængigt af hvilken motor der benyttes, kan frem og tilbage lige så vel være op og ned eller nord og syd. frem og tilbage er her blot brugt som et udtryk for motorens bevægelsesretning). For at teste om motoren er forbundet korrekt i forhold til styreboksen, kan du gennemgå følgende testrutine: Testrutine med DMX Motorledningerne forbindes i motorstikket på ben 1 og 2. Motorstikket tilsluttes til styreboksen (MOTOR). MODE vælgeren stilles til MODE 0. DMX tilsluttes. DMX kanal 1 stilles til 100 %. DMX kanal 3 stilles til 50 %. Motoren skal nu køre frem, med 50 % hastighed. DMX kanal 1 stilles til 0 %. DMX kanal 3 stilles forsat til 50 %. Motoren skal nu køre tilbage (bak), med 50 % hastighed. Potentiometer / impulsgiver For at positionere en DC-motor skal man bruge en reference, der kan fortælle styreboksen hvor motoren befinder sig. Referencen kan enten laves med et potentiometer eller en impulsgiver. Referencen skal kobles mekanisk sammen med motoren sådan, at referencen flytter sig når motoren kører. Se nærmere under afsnittet Mekaniske forbindelser. 7

8 Potentiometer som reference. Styreboksen har 2 indgange der kan positionere ud fra et potentiometer: Potentiometer 1 indgang sidder i motor stikket (ben 4). Potentiometer 2 indgang sidder i motor feedback stikket (ben 4). Begge indgang kan det samme, men giver mulighed for at forbinde potentiometeret på forskellige måder. Se nærmere under afsnittet Potentiometer forbindelser. Der er mulighed for at benyttet et utalt af forskellige potentiometre, potentiometre skal blot passe til den motor du ønsker at benytte, så du kan få den bedst mulige udnyttelses af motorens positionering. Værdien skal ligge indenfor 1-10Kohm Eksempler på potentiometre: 3 turn - 5 turn -10 turn 360 turn - Lineært potentiometer Potentiometer forbindelser Potentiometerets forbindelser er vigtige i forhold til motorens kørsel. Når DC-motoren er korrekt forbundet og dens bevægelsesretning derved er defineret, forbindes potentiometeret. Potentiometrets skal forbindes på ben 3, 4 og 5 i motor stikket eller i motor feedback stikket, afhængig af det anvendte mode. Se figur 4 og 5 Der er 2 måder at teste om potentiometret er forbundet korrekt, i forhold til bevægelsesretningen. Det er vigtigt at bemærke, at potentiometret ikke bør stilles i en yderposition når der testes. Potentiometret bør stilles cirka i midten, for at undgå at ødelægge det, hvis forbindelserne skulle være monteret forkert. Monter potentiometeret sådan at armen / akslen bevæger sig frem og tilbage når motoren kører frem og tilbage. Test: 1) Inden potentiometeret forbindes til styreboksen i MOTOR eller MOTOR FEEDBACK stikket. Mål ohm-værdien mellem potentiometerets midterben (2) og yderbenet (3). Når motoren kører frem skal værdien skal blive mindre. Ohm-værdien skal samtidig blive større mellem midterbenet og det andet yderben (1). Potentiometerets yderben (3) monteres på ben 3, midterbenet (1) på ben 4 og det sidste ben på ben5. Hvis det fungerer omvendt skal ben 3 og 5 byttes om. 2) Efter potentiometeret er monteret til styreboksen Mål spænding med plus (+) på ben 4 og minus (-) på ben 5, når motoren kører frem, spændingen skal stige mod 5 volt, og modsat, når motoren kører tilbage skal spændingen falde. Figur 3 Potentiometer forbindelser Ben 5 GND Bak Ben 4 0-5v Frem Ben 3 + 5v Potentiometer Ω 8

9 Figur 4 potentiometer forbindelser i MOTOR stikket Tilslutning af potentiometer til MOTOR stikket. Bruges ved positionering i mode Motor + - FREM BAK Lineært potentiometer til feedback MOTOR 5polet XLR stik MOTOR Feedback XLR stik DC Motor Controller Figur 5 potentiometer forbindelser i MOTOR stikket Tilslutning af lineart potentiometer til MOTOR stikket. Bruges ved positionering i mode Motor + - FREM BAK Lineært potentiometer til feedback MOTOR MOTOR 5polet Feedback XLR stik XLR stik 9 DC Motor Controller

10 Impulsgiver som reference. Impulsgiveren tilsluttes i impuls 1 og impuls 2 på Motor Feedback XLR stikket. Med impuls feedback, er man nødt til at nulstille positionen ved opstart. Positionen nulstilles ved at køre motoren bak (DMX kanal 4) indtil det ønskede bagerste position er nået, her stilles kanal 4 så til 0 og positionen er nulstillet. Man kan med fordel bruge bagerste endestop til at nulstille op mod. Bevægelsesområdet stilles med kanal 5. Dette gøres ved at køre kanal 5 op over 0, derved kører motoren frem. Når den ønskede maksimale position er nået flytter man kanal 5 til 0, motoren stopper og området er sat, her kan det andet endestop med fordel benyttes. Bevægelses området gemmes i styreboksen, det er derfor kun nødvendigt at indstille en gang. Endestop. Når man bruger impulsgiver til at positionere efter, er det muligt at bruge de to potentiometer input, som endestop. Endestop bak forbindes potentiometer 1 input (Motor XLR pin 4) og Endestop frem forbindes potentiometer 2 input (Motor Feedback XLR pin 4). Hvis et endestop rammes under kørslen, vil positionen blive nulstillet til en positionen lidt væk fra endestoppet så endestoppene normalt ikke aktiveres under kørslen. Begge endestop skal have en 1 Kohm modstand monteret fra pin4 (5V) til endestop indgangene pin 3. For at motoren kan køre skal der være forbindelse mellem pin 4 og pin5 (GND). Normally closed (NC) i endestop kontakten forbindes derfor til Pin 4 og pin 5. Figur 6 Endestop forbindelser Endestop-forbindelser til styreboksen. Endestoppene bruges i mode 7 9, hvor der positioneres via en impulsgiver. Objekt der bevæger sig Motor + - Ende stop BAK Ende stop FREM Pullup modstand 1 Kohm Impuls giver Forsyning + Impuls - Kanal A Impuls - Kanal B Forsyning GND MOTOR 5polet XLR stik MOTOR Feedback XLR stik DC motor Kontroller Mode 7 9 Positionering med Impuls Giver. 10

11 Mekaniske forbindelser DC-motor vejledning Der kan benyttes mange forskellige DC-motorer i forbindelse med styreboksen. Styreboksens strømforsyning er på 24 volt, dette betyder at spændingen ud på motoren er 24VDC når motoren kører maks. hastighed. Når der tilsluttes en DC-motor er det derfor vigtigt, at den tilsluttede motor er på 24 V DC eller over. Hvis Motorens påtrykte spænding er mindre end 24 volt, må man sørge for at man aldrig kører maks. hastighed. Vær opmærksom hvis motoren bliver meget varm og/eller begynder at lugte brændt, da det kan skyldes at motoren og strømforsyningen har forkerte spændinger i forhold til hinanden. DC-motor med potentiometer Når du ønsker at benytte positionering af motoren, er det vigtigt at anvende et passende potentiometer. Det er altafgørende at motoren og potentiometret, rent mekanisk, følges ad når motoren kører. Yderpunkterne på motoren er derfor også yderpunkterne på potentiometret. Potentiometret skal altså følge DC-motoren frem og tilbage eller op og ned osv. På denne måde bruges potentiometret som reference kilde, til at fortælle styreboksen hvor motoren befinder sig, så den derved kan starte og stoppe motoren korrekt. DC-motor med impulsgiver Motoren og impulsgiveren skal rent mekanisk, kunne følges ad når motoren kører. Impulserne fra impulsgiveren skal følge DC-motoren frem og tilbage. På denne måde bruge styreboksen impulserne til at tælle hvor motoren befinder sig, så den derved kan positionere motoren korrekt. 11

12 MODE funktioner For at bruge styreboksen skal MODE indstilles. Hver MODE indstilling har en given funktion, med en grundlæggende benyttelse af DMX kanalerne. MODE 0 Frit løb Motoren kører frit uden positionering, med regulering af hastighed og retning. DMX kanal 1: Retnings bestemmelse % Bak % Stop % Frem DMX kanal 2: Hastigheds indstilling. 0 % Stop % Max. hastighed Eksempel: DMX kanal 2 stilles til 50 % (hastighed). DMX kanal 1 stilles mellem % Motoren kører frem med den valgte middelhastighed 50 % MODE 1 6 Positionering med potentiometer Motoren positionerer ved et potentiometer i motor stikket, med regulering af hastighed. DMX kanal 1: Position på motoren. 0 % Helt tilbage 50 % Midterposition 100 % Helt fremme DMX kanal 2: Hastigheds indstilling % Given hastighed 0 % Stop Eksempel: DMX kanal 1 stilles til 65 % DMX kanal 2 stilles til 40 % Motoren kører nu til den indstillede position ca. 2/3 frem (65 %), med en hastighed lige under middel (40 %) 12

13 MODE 7 9 Positionering med impulser Motoren positionerer ved et tacho sensor i motor feedback stikket, med regulering af hastighed. DMX kanal 1+2: Position på motoren. 0 % Helt tilbage 50 % Midterposition 100 % Helt fremme DMX kanal 3: Hastigheds indstilling % Given hastighed 0 % Stop DMX kanal 4: Nulstilling mod bak % Nulstil baglæns med hastigheden % Stop DMX kanal 5: Nulstilling mod frem % Nulstil fremad med hastigheden % Stop Eksempel: DMX kanal 1 stilles til 65 % DMX kanal 2 stilles til 40 % Motoren kører nu til den indstillede position ca. 2/3 frem (65 %), med en hastighed lige under middel (40 %) Sådan kommer du i gang Hvis du skal benytte DC motor controlleren for første gang er det en god ide, at læse her hvordan du kan gøre, og hvad du bør huske at tage højde for. Indstilling Før du tilslutter styreboksen er det en god ide, at indstille både MODE funktionen og DMX start adressen. Se mere om indstillingerne under afsnittet Indstillinger. Vi beskriver her kørsel i MODE 2. Tilslutning Når det mekaniske feedback er monteret på potentiometeret og denne er elektrisk tilsluttet, kan der tilsluttes både strøm og DMX, som beskrevet i afsnittet Tilslutning. Husk at teste positionering inden potentiometeret kommer til at køre over sine mekaniske grænser. Positioneret kørsel Du indstiller den ønskede position på DMX kanal 1 og 2, som er positionens grov- og finindstilling, hvor 100% er mest fremme position og 0% er bagerste position. Du indstiller hastigheden på DMX kanal 3, hvor 100% er max. hastighed og 1% er min. hastighed. DMX Kanal 3 skal altid være over nul (0) før motoren kører, den fungerer derfor også som hovedafbryder. 13

14 Fejlbeskrivelse DMX fejl Ved fejl i DMX signalet: Tjek DMX kablets stik for løse eller forkerte forbindelser. Tjek at der er gennemgang i kablet. Fejl i motorkørsel Ved fejl i motorkørselen: Tjek at forbindelserne i motor stikket er korrekte (ben 1 og 2) Tjek at der er gennemgang i kablet. Brug test funktionerne i MODE 7 og 8 for at tjekke at motoren kan køre frem og tilbage uden DMX. Se MODE funktioner. Tjek at motoren ikke er brændt af, f.eks. ved at afbryde forbindelsen mellem motoren og styreboksen og sætte spænding direkte på motoren. Hvis motoren ikke køre skal den skiftes. Husk, at hvis du sætter en spænding direkte på motoren, må denne ikke overstige motorens påtrykte spænding. Fejl i positionering Ved fejl i motor positionering: Tjek at motoren og potentiometret er korrekt forbundet. Tjek at der er gennemgang i kablet. Tjek at potentiometret er intakt og ikke er ødelagt i dets yderpositioner. Tjek at potentiometret rent mekanisk, følger motorens kørsel. Tekniske specifikationer Strømforsyning : Input V AC/DC adapter output: 24V DC. Motor : DC-motor 6 36 volt Max motorstrøm : 24V / 2,75 A. DMX kontrol : DMX 512 / 3-5 kanaler bruges. DMX stik : 5 polet XLR han & 5 polet XLR hun til videreførelse Egen vægt : 210 g. Dimensioner : 45 * 90 * 150 mm. 14

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual

Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK. AC Motor Controller 370W. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK AC Motor Controller 370W Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Marts

Læs mere

MP3 player med DMX interface.

MP3 player med DMX interface. Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK MP3 player med DMX interface. Funktion: En avanceret Mp3spiller med forskellige styringsmuligheder, velegnet til brug i museer, teatre, udstillinger

Læs mere

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual

Dansk Mink Papir. Teknisk brugermanual Dansk Mink Papir Teknisk brugermanual Styring til FIX tørrekasse Beskrivelse Enheden styrer en AC blæser-motor via en relæudgang. Betjening foregår via et tastatur og et display, og brugeren kan vælge

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program Nr. 05 Ver. 5.17a. Fortløbende en-vejs positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program Nr. 05 Ver. 5.17a Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede programbeskrivelse. Alle øvrige

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV 24-24 / RV 24-32 Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24/32A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe, 2 komfortgrupper Tilslutning

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MiniMax V / VK Revideret 2014-10-06 Version 1.5.1 F21037901DK Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator

INSTRUKTION. Bernard el-aktuator INSTRUKTION IN113, Nr. B104DKE Bernard el-aktuator Type SQ100, SQ250 SQ400, SQ600, SQ1000 Indhold Opstart... 2 Normal lukkeretning... 3 Komplet leverance... 3 1. Indstilling af mekaniske anslag, 90 -drejende...

Læs mere

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner.

Det er nødvendigt for brugeren at læse, forstå og følge vejledningens instruktioner. Tams Elektronik LD-G-3 / LD-W-3 (1) Lokomotivdekoder LD-G-3 / LD-W-3 i Märklin-Motorola format Denne oversættelse omfatter monterings- og anvendelsesvejledningerne til LD-G-3 / LD-W-3 dekoderen. Den originale

Læs mere

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686

Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 Digital Drejeskive Decoder til 7286 / 7686 7687 Marklin 7687 Drejeskive Decoderen kan anvendes på følgende måder til etablering af Styring til Drejeskiven fra Centralstation 2. (Dette dokument tager udgangspunkt

Læs mere

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE

TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Overensstemmelseserklæring Producentens forsikring om produktets overensstemmelse med kravene i EMC-DIREKTIVET 89/336/EØF samt tillæg

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse... 1 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING...

Læs mere

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC.

Alle dip 1 7 sættes til On for at opnå stand-alone operation fra PC. Hurtig opstart af Infranor CD1 p og pm: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af CD 1 p og pm driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere opkobling

Læs mere

Video Projector Controller. Brugermanual

Video Projector Controller. Brugermanual Jægergårdsgade 152/05A DK-8000 Aarhus C DENMARK WWW.WAHLBERG.DK l Video Projector Controller Brugermanual WWW.WAHLBERG.DK TELEPHONE +45 86 18 14 20 CELL PHONE +45 40 52 20 88 EMAIL: mads@wahlberg.dk Feb

Læs mere

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning

DORMA CS 80 MAGNEO CS 80 MAGNEO. Skydedørsautomatik. Montagevejledning CS 80 MAGNEO Skydedørsautomatik Montagevejledning Indhold: Side. Sikkerhedsinformation... 2 2. Funktionsbeskrivelse.... Tekniske specifikationer... 4 4. Planlægning før installation... 4 5. Opbygning...

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGERMANUAL OG MONTERINGSVEJLEDNING Indhold 1. Produktinformation... 2 2. Indhold... 2 3. Anvendelse... 2 4. Funktion... 2 5. Garanti... 2 6. Specifikationer og dimensioner... 3 7. Installation... 4 8.

Læs mere

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24

Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Brugerhåndbog og installationsvejledning Styrecentral RV24-24 Neptunvej 6, 9293 Kongerslev Tlf. 96771300 www.domexovenlys.dk Brandventilation Komfortventilation 24VDC max. 24A 2 aktuatorudgange 1 brandventilationsgruppe,

Læs mere

Brugervejledning for SCANNER 410SMD

Brugervejledning for SCANNER 410SMD Brugervejledning for SCANNER 0SMD KNOP ELEKTRIK A/S Fabriksvej 0=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 978 0=Fax.: 978 0666 Indhold: Rengøring side Bortskaffelse side Tilslutning side Ind

Læs mere

VAV med motoriserede armaturer og LON-styring

VAV med motoriserede armaturer og LON-styring Funktion Luftmængden i indblæsningen bestemmes af armaturenes stilling og styres af en temperaturregulator. Udsugningen styres efter den indblæste luftmængde. Minimum og maximum volumenstrøm bestemmes

Læs mere

Motorer til modulerende styring

Motorer til modulerende styring Datablad Motorer til modulerende styring AME 655 uden spring return funktion AME 658 SU, AME 658 SD med spring return funktion (SU/SD) AME 659 SD med EN 14597 certificeret spring return funktion (SD) Beskrivelse

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin)

Efter installation af GEM Drive Studio software fra Delta s CD-rom, skal hoved skærmbilledet se således ud: (koden til administrator adgang er: admin) Hurtig opstart af Infranor XtrapulsPac-ak drev: Dette er en enkelt og kortfattet vejledning i opsætningen af XtrapulsPac-ak driver til anvendelse i stand-alone mode. Ingen Profibus forbindelse. For senere

Læs mere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere

Elektrisk converter til støtteben. designet til brug på campingvogne og campere Elektrisk converter til støtteben designet til brug på campingvogne og campere Betjening Med dette sæt konverteres de manuelt betjente støtteben til elektrisk drift. Motoren driver den eksisterende spindel

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Motor til modulerende styring AME 435

Motor til modulerende styring AME 435 Datablad Motor til modulerende styring AME 435 Beskrivelse ventilens karakteristik kan justeres trinløst mellem lineær og logaritmisk og omvendt. det avancerede design omfatter belastningsafhængige endestopkontakter,

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz

NORDISK CONTROL A/S. FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz NORDISK CONTROL A/S FUNKTIONSBESKRIVELSE AF PORTSTYRING NC6005 3 X 400V 50Hz Portstyringen NC6005 er en CE-mærket universal 3-knaps styring interface for ABDL-Anlæg. Af primære funktioner kan nævnes: hukommelse

Læs mere

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering

PAR-555-SYS Konstanttrykregulering PAR-555-SYS Konstanttrykregulering www.oeland.dk Side 1 af 16 1. Produktinformation... 3 2. Installation.. 4 3. Oversigtstegning.. 5 4. Funktioner.. 6 5. Tekniske data. 9 6. Tilslutning... 10 7. Problemløsning..

Læs mere

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off

HMO 24. Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 Hurtigt drejende spjældmotor, on-off HMO 4 er en hurtigt drejende spjældmotor til anvendelse i punkt-udsugningsanlæg. HMO 4 er forsynet med elektroniske endestop og er beskyttet mod overbelastning.

Læs mere

Servicemappe. C.Reinhardt as

Servicemappe. C.Reinhardt as Servicemappe C.Reinhardt as 1 Indhold Komponenter 3 Batteri hvilespænding 10 Kontrol før aflevering 11 Serviceskema 12 Fejlsøgningsskema 14 Dynamic Controller 16 PG Solo Controller 22 PG S-Drive Controller

Læs mere

Parallelbox 2. Installationsmanual

Parallelbox 2. Installationsmanual Parallelbox Installationsmanual Side Parallelbox Indholdsfortegnelse. Generelt.... Forbindelser.... Programmering...4. Standardprogrammering...4. Lysdiodeindstilling for aktiv indgang (00)...5. Lysdiodeindstilling

Læs mere

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual

Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Motorline JAG (indbygget limit switch) Dansk brugermanual Til brug for Motorline MC2 kontrolpanel i kombination med Motorline JAG eller Motorline LINCE 230Vac lågeautomatik. Motorline LINCE (kører på tid)

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator

Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Monteringsvejledning EVRP - 895 Regulator Transmotor ApS. Lemtorpvej 13 17. DK-7620 Lemvig Tel. 45 9664 0977 Fax. 45 9664 0982 e-mail: info@transmotor.com www.transmotor.com - 3 - Vejledning for 24V spændingsforsyninger.

Læs mere

Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner. Instruktion B106 DKC (IN218)

Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner. Instruktion B106 DKC (IN218) Integral+ styring Posigam+ / Modugam+ positioner Instruktion B106 DKC (IN218) Tegninger 1 Introduktion 2 Konfigurering Indhold 3 Spændingsforsyning 3.1 Spændingsforsyning til aktuator 3.2 Spændingsforsyning

Læs mere

El-tilslutning og programmering af aktuator

El-tilslutning og programmering af aktuator INSTALLATIONS- OG DRIFTSVEJLEDNING FlowCon SM 15-40mm, 1/2-1 1/2 Monter FlowCon SM-ventilen i enhedens fremløbs- eller returledning. Det anbefales, at der monteres en sigte foran ventilhuset for at forhindre

Læs mere

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol

Armatec pneumatisk aktuator Kinetrol Anvendelse er ideel, hvor man ønsker at dreje, løfte, holde eller stoppe aktuatoren i en bestemt mellemstilling, men stadig ønsker at kunne gøre brug af 0-90 (0-180 ekstra) bevægelsen. Eks. til begrænsning

Læs mere

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer

PUMPESTYRING 701. Instruktion. Specifikationer Instruktion Generelt Tak fordi De valgte Pumpestyring 701. Pumpestyring 701 er en moderne, kompakt enhed for niveaustyring af 1 pumpe og 1 niveaualarm eller 2 pumper i alternerende drift. Pumpestyringen

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

Arduino kursus lektion 3:

Arduino kursus lektion 3: Arduino kursus lektion 3: I denne lektion skal vi lave få en diode til at fade op og ned! Herefter skal denne diode bruges sammen med en lysføler til at lave en smart lysfølsom diode som selv justere lyset

Læs mere

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual

PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR 2000 Proximity-læser Art. Nr.: 460002 Installationsmanual PR2000v.2 Inst.Man. DANjun12 Side 2 CT 2000 Prox Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 3 2. Programmering... 4 2.1 Programmering med ConLan

Læs mere

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af:

Manual. ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Installation og kalibrering af: Manual Installation og kalibrering af: ACO In-Line analog fugtmåler MMS. Moisture Measuring Sensors (MMS) Elektrisk strøm! Risiko for elektrisk chok! Kun trænet eller instruerede personer bør udføre de

Læs mere

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode

Strømforsyning +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Udarbejdet af: +/- 12V serieregulator og 5V Switch mode Side 1 af 15 Udarbejdet af: Komponentliste. B1: 4 stk. LN4007 1A/1000V diode D1: RGP30D diode Fast Recovery 150nS - 500nS, 3A 200V C1 C3 og C4: 100nF

Læs mere

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630

K 5406A. Digital HFI/HPFI tester. El-nr. 63 98 720 630 K 5406A Digital HFI/HPFI tester El-nr. 63 98 720 630 Kyoritsu 5406A Side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Sikkerhed...2 2. Beskyttelseslåg...3 3. Instrumentbeskrivelse...3 Ledningsbeskrivelse...4

Læs mere

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling

Funktions-data Fabriksindstilling Variabel Indstilling eknisk datablad NR2A- Drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 1... 2 Moment 10 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Programmerbar, -Bus Konvertering af sensor signaler Styring: Modulerende DC 2... 10 V eller

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004

Side 1. Installationsvejledning for. systemet. Version 1 December 2004 Side 1 Installationsvejledning for µ-pc systemet µ-pc Version 1 December 2004 Side 2 µ-pc systemet µ-pc systemet er opbygget af moduler som vist på figur 1. Hvert modul består af en kasse med stikforbindelser,

Læs mere

Gr. 08 Proportionalventiler

Gr. 08 Proportionalventiler Gr. 8 Proportionalventiler Proportionalventil XD3 XD.3.A dimensioner: ARON XD.3.C dimensioner: 83 24 12 ø9 ø5.5 CH. 24 83 12 ø9 ø5.5 32.5 51 24 32.5 51 Or 2-12/9 8 69.5 155 8 OR 2-12/9 69.5 229.5 8 P1

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor

Betjeningsvejledning. Elektrisk bådmotor DK Betjeningsvejledning Elektrisk bådmotor Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 10.1 Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Identifikation Styrehåndtag med frem/bak funktion

Læs mere

SMD10 SMD11 SMD15 SMD30

SMD10 SMD11 SMD15 SMD30 SMD10 SMD11 SMD15 SMD30 Step Motor Driver Bruger Manual JVL Industri Elektronik A/S - Januar 1992 LB0009-02DK Revideret 3.7.95 Indhold 1.1 INDLEDNING 2 1.2 TYPEOVERSIGT 3 1.3 TILSLUTNINGSMULIGHEDER 4 1.4

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60

NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 NMT - /40, 60, 80 NMT ER - /40, 60, 80 EGHN SMART - /60 Instruktion Installation 7340041 IMP Pumper erklære at disse produkter er i overensstemmelse med følgende EU-direktiver: CE Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser

Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Instruction Hassellunden 16 2765 Smørum Denmark www.dcscandinavia.dk info@dcscandinavia.dk Comfort Cruise Fartpilot & Begrænser til biler med OE begrænser Dette sæt anvender den original monteret fartbegrænserarm

Læs mere

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer

ErgoSafe 2005. Beskrivelse af stik og indikatorer ErgoSafe 005 Beskrivelse af stik og indikatorer Printtavlen er forsynet med en række stik og indikatorer. Denne vejledning indeholder en beskrivelse af hvert enkelt element. Den kvadratisk formede pude

Læs mere

Kom godt i gang med Mini Bots fra

Kom godt i gang med Mini Bots fra Kom godt i gang med Mini Bots fra Indholdsfortegnelse Generel Information... 3 Elektricitet... 3 Robotter, kunstige mennesker?...3 Forklaring af komponenter... 4 Robot-byggesættet inderholder følgende:...4

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

TX electronic controller

TX electronic controller TX electronic controller Version 1.1 Rev. 14. Dec. 2011 Side 1 af 20 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Oversigt... 3 3.0.0 Funktionsbeskrivelse... 4 3.1.0 Bruger funktioner... 4 3.1.1 Dagsdrift...

Læs mere

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon.

NETLON. KV2_2b beskrivelse. Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. KV2_2b beskrivelse Dette dokument indeholder en beskrivelse af en KV2 klasseværelsesstyring fra Netlon. 1 Kortbeskrivelse... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lys1 og 2med dagslysstyring 1-10 volt... 4 1.3 Lys3

Læs mere

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW)

KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Quickguide KEB Combivert Frekvensomformer F5-B version (0,37-15kW) Forord Denne quickguide er et supplement til manualer udgivet af KEB og kan således ikke erstatte KEBs manualer. Det er kun en lille del

Læs mere

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring

Monteringsanvisning for databus. Monteringsanvisning for databus. 1.0 Kabel føring Vigtigt Monteringsanvisning for databus Læs og forstå denne monteringsanvisning før databus kablet monteres. 1.0 Kabel type Der må som databus kabel kun anvendes følgende godkendte type kabel: 1.0 Kabel

Læs mere

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250

BRUGER- VEJLEDNING. Apollo 250 BRUGER- VEJLEDNING Apollo 250 Sportster A/S Birkegårdsvej 8 Birk 7400 Herning Tlf. 97 11 68 46 Fax. 97 20 91 86 www.sportster.dk sportster@sportster.dk Indholdsfortegnelse: Side Husk 3 Færdsels regler

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA DK.ROT.050101 INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til

Læs mere

Dekoder med 2x2 udgange

Dekoder med 2x2 udgange Dekoder med 2x2 udgange Diagram Print Komponentside Loddeside Side 1 Tilslutning af dekoderen. De fleste typer af dekodere har tilslutning direkte til sporet og har sin egen spændingsforsyning og signaltilpasning.

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 03 Software version Punkt-Positionering

SPEED-Commander Frekvensomformer. Program nr. 03 Software version Punkt-Positionering SPEED-Commander Frekvensomformer Driftsvejledning Bemærk: Speciel Software Program nr. 03 Software version 5.1.8 8-Punkt-Positionering Parameterliste og tilslutninger af styreklemmer anvendes vedhæftede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000

BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 BRUGERVEJLEDNING KMR 1000 W:\Brochurer vejledninger prislister\vejledninger\styringer\kmr1000 dansk.doc august 2004 Side 1 af 8 Egenskaber: 12 bit successiv integrationsberegning af temperaturer 4 bit

Læs mere

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer

Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer INDHOLDSFORTEGNELSE Opgaver - Maskinanlæg, opsætning af frekvensomformer...3 2-20 Rekv. 0 Prod. 28-06-2006-08:33 Ordre 000 EFU Opgave 1 1 stk. VLT 2800 1 stk.

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution

Installationsvejledning. TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TECNO Activa/ Evolution Installationsvejledning TA/TE Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen... 2 Kontroller at alle delene er i kassen... 3 Brug af centralstøvsugeren...4

Læs mere

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene.

DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. DENNE VEJLEDNING MÅ IKKE FJERNES FRA TAVLEN Brandautomatik PKI-BKS249A-MM HUSK! Første gang systemet startes skal der være strøm, på alle delene. Hold (PRG) inde i 14 sek. Når de første 7 sek. er gået

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

FAQ for jump starteren

FAQ for jump starteren 511025 Før betjening af denne enhed, bør du læse vejledningen omhyggeligt. Denne vejledning vil informere brug af jump starteren, specifikationer og korrekte procedurer, sikkerheds-, advarsels- og andre

Læs mere

Dansk Mini Racing Union. Banereglement Slot Racing & Scaleracing. DMRU 2016 v.1-1 -

Dansk Mini Racing Union. Banereglement Slot Racing & Scaleracing. DMRU 2016 v.1-1 - Dansk Mini Racing Union 2016 Banereglement Slot Racing & Scaleracing DMRU 2016 v.1-1 - BANEREGLEMENT SLOT-RACING 1 STRØMFORSYNING Banen kan forsynes med strøm på 2 forskellige måder: 1) 12 Volt akkumulatorer

Læs mere

Montagevejledning til H-AIR

Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-AIR Montagevejledning til H-Air Mekanisk samling af ovn, frontramme mm. beskrives her... Elektrisk montage af ventilatorkasse: Ventilatoren må kun tilsluttes af en autoriseret elinstallatør.

Læs mere

Montage og brugsanvisning

Montage og brugsanvisning Montage og brugsanvisning System JA 3000 Standalone styring for befugter og affugter for relativ fugtighed eller dugpunkt. Indholdsfortegnelse Ophavsrettigheder... 3 EU overensstemmelseserklæring... 4

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System

REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1. PRO-MOVEC 200W og 250W System REPARATIONS- VEJLEDNING NR 1 PRO-MOVEC 200W og 250W System 2008/2010 Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. Nødvendigt specialværktøj... 4 2.1 Specialværktøj 250W system... 4 2.2 Specialværktøj

Læs mere

BeoLab 6002. Vejledning

BeoLab 6002. Vejledning BeoLab 6002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Brændesav, 700 mm Varenr.: 90 37 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur

Beskrivelse. Steuersign al Sirene. Wahlschalter zur Henvisning For at undgå en manipulation af kompaktalarmeringen, skal produktet opsættes mindst 3 meter oppe. Vær også opmærksom på gældende lokale bestemmelser for udendørs sirener. I nogle europæiske

Læs mere

www.eggtronic.com USER MANUAL

www.eggtronic.com USER MANUAL www.eggtronic.com USER MANUAL Index Dansk p. 2 Figures 5 3 3 1 2 4 5 6 3 6 3 6 6 3 3 6 7 4 usb 3.0 slots usb cartridge connectors additional usb ports bluetooth cartridge sd card reader cartridge other

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

LV systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode.

LV systemet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går stinkskabet i lav energitilstand blinker grøn lysdiode. Styrepanel for stinkskabe: Styrepanelet der har visuel indikering af den aktuelle driftsform og er placeret på stinkskabet. Ved tryk på drift startes/stoppes stinkskabet. Lysdiode lyser ved drift. Går

Læs mere

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A

R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 6000036A R-NET (PG DT) BRUGSANVISNING STYREENHED 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm

Læs mere

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC

SVINGNING. 2 x 5,3 kw AC SVINGNING 2 x 5,3 kw AC SIDE 1/8 MOTOR TEGNING SIDE 2/8 JUSTERINGSVEJLEDNING FOR AC SVINGNING FUNKTIONSBESKRIVELSE AF SVINGNING Svingningen er drevet af to parallel koblet kortslutningsmotorer. Fra frekvensomformer

Læs mere

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU

Plena Easy Line Udgangsforstærker. Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Easy Line Udgangsforstærker da Installations- og brugsanvisninger PLE-1P120-EU PLE-1P240-EU Plena Udgangsforstærker Installations- og brugsanvisninger da 2 Vigtige beskyttelsesforanstaltninger Før

Læs mere

Grafisk Maskinfabrik A/S Bregnerødvej 92, DK-3460 Birkerød,Denmark Phone:+45 45 81 23 00 Internet: www.gm.dk e-mail: gm@gm.dk Fax: +45 45 81 99 56

Grafisk Maskinfabrik A/S Bregnerødvej 92, DK-3460 Birkerød,Denmark Phone:+45 45 81 23 00 Internet: www.gm.dk e-mail: gm@gm.dk Fax: +45 45 81 99 56 Grafisk Maskinfabrik A/S Bregnerødvej 92, DK-3460 Birkerød,Denmark Phone:+45 45 81 23 00 Internet: www.gm.dk e-mail: gm@gm.dk Fax: +45 45 81 99 56 STROBOSKOP SYSTEMER Stroboskop 303T3-8W og 303T3-30W Stroboskoperne

Læs mere