INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER BCEA"

Transkript

1 DK.ROT INSTRUKTION ROTERENDE VARMEVEKSLER 1. GENERELT Varmegenvinderen er en roterende varmeveksler med høj temperatur- og fugtvirkningsgrad. Varmeveksleren arbejder med en virkningsgrad på op til 82 % ved lige stor indblæsnings- og udsugningsluftmængde. Virkningsgraden reguleres ved at variere rotorens omdrejningstal. Drivmotor leveres for konstant omdrejningstal eller omdrejningstalsregulering. 2. INSTALLATION 2.1 Opstilling Ved tilslutning til kanal eller funktionsdel skal det sikres, at den rigtige kanaltilslutning benyttes til de pågældende kanaler. 2.2 Filtre Før aggregatet startes, skal det kontrolleres, at filtrene er monterede. 2.3 Renblæsningssektor Varmeveksleren leveres med indstillelig renblæsningssektor som standard. Sektoren leveres indstillet i maksimumposition og kan indstilles i den rette vinkel på stedet, afhængigt af trykdifferencen mellem P 1 och P 3. Se figuren samt tabel 1 til højre. Luftmængden gennem en korrekt justeret renblæsningssektor fremgår af tabel 2 og 3. Indeks, tilslutningspunkter. Afkastluft Friskluft Udsugningsluft Indblæsningsluft Tabel 1 Trykdifference Vinkel P 1 P 3 (Pa) ( ) Tabel 2 Høj virkningsgrad rotorbredde 250 mm Tabel 3 Standard virkningsgrad rotorbredde 200 mm Luftmængde gennem renblæsningssektor (m 3 /s) 004 0, , , ,09 Luftmængde gennem renblæsningssektor (m 3 /s) 004 0, , , ,07 Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 1

2 2.4 Idriftsætning Rotationsretning Før varmeveksleren startes, skal dens drivmotor prøvekøres uden drivrem for kontrol af korrekt rotationsretning iht. pilmarkeringen på varmeveksleren. Ved forkert rotationsretning flyttes ledningen 2A til 2B eller omvendt Omdrejningstalsregulering Når varmeveksleren er forsynet med omdrejningstalsregulering, varierer rotorens omdrejningstal trinløst fra ca. 0,75 r/m til 11,5 14,5 r/m, afhængigt af vekslerens størrelse. Styreboks til omdrejningstalsregulering, renblæsningsdrift etc. er monteret ved drivmotoren. Angående elektrisk tilslutning, se afsnit 5.1 (Motorstyring for omdrejningstalsregulering) hhv. 5.2 (Motorstyring for konstant omdrejningstal) Justering af renblæsningssektor a) Træk tapen (1) over låseskruens kærv af. b) Skru låseskruen (2) ud. c) Skub sektorpladen (3) op til den ønskede stilling. d) Tilspænd låseskruen (2). e) Sæt lærredstape over låseskruens kærv som tætning. 3. Vedligeholdelse 3.1 Rengøring Kontrol af behovet for rengøring skal foretages mindst to gange om året. Rengøring må kun ske ved støvsugning med blødt mundstykke eller med trykluft. Rotorens lejring er vedligeholdsfri. 3.2 Tætningsbørste I forbindelse med rengøringen kontrolleres, at der ikke er spil mellem rotor og børstetætning. Slidte tætninger skal udskiftes. Hvis rotorens tætningsbørste tages af, men skal benyttes igen, er det vigtigt at den sættes på igen, så rotationsretningen bibeholdes. Børsten tilpasser sig nemlig efter rotationsretningen, hvilket ikke bør ændres senere. Efter udskiftning eller justering af rotortætningen bør varmeveksleren køre i 30 minutter, så tætningen tilpasser sig rotorfladen. Tætningsbørsten må ikke ligge for hårdt an mod rotoren, så denne går for tungt. 4. Tekniske data 4.1 Motordata Mærkeudgangseffekt (kw) Strøm ved mærkeudgangseffekt 0,04 0,45 A, 1-faset 230 V

3 5. Elektrisk tilslutning 5.1 Motorstyring af roterende varmeveksler Omdrejningstalsregulering, art.nr Generelt Styringen er monteret i en plastindkapsling med gennemsigtigt låg. Forskruninger til de forskellige kabler er monteret fra fabrikken. Styringen er monteret i kassedelen til den roterende varmeveksler og driver en varmevekslermotor af typen Japan Servo med tachometergenerator. Effektområde W. Styringen regulerer vekslermotorens omdrejningstal trinløst mellem 70 og 1400 rpm. Med standardudveksling giver det et veksleromdrejningstal fra ca. 0,75 r/m til 11,5 14,5 r/m, afhængigt af vekslerens størrelse. Driften styres med kontaktfunktionen driftsberedskab og styresignal. Styringen styrer motoromdrejningstallet effektlineært i forhold til indgangssignalet. Det bevirker, at omdrejningstalsændringen, pr. volt signalændring, er lille for indgangssignaler under 50 % og stor over 50 %. Styringen har indbygget rotationsvagt og renblæsningsfunktion. vises med rød lysdiode, og udgangsalarm afgives med potentialfri skiftekontakt. Elektrisk installation (Se tegningen nedenfor) Strømforsyningskabel 3 x 1,5, spænding 230 V +/ 10 %, 50/60 Hz. Styrekabel fra automatikskab for: driftsberedskab fra potentialfri kontakt styresignal 0 10 V DC, 2 10 V DC, 0 20 ma eller 4 20 ma for styring af omdrejningstallet evt. samle-udgangsalarmfunktion. Eventuelt separat alarmkabel. Motorkabel og kabel for rotationsvagtsføler er fabriksmonteret, når styringen indgår i varmeveksleren. rød* A blå* M grå grå gul-grøn Strømforsyning 230 V AC Udgangsalarm blå Rotationsvagtsføler *) Ved forkert rotationsretning, byt om på rødt og blåt kabel. Styresignal - + Driftsberedskab (ventilator i drift) + 10 VDC Indstilling Den eneste indstilling, der skal foretages, er valg af styresignaltype. Det sker med dip-omskifter på kredskortet iht. figuren til højre. 1 0 ON V DC V DC ma ma 1 1 Funktioner Driftsberedskab: Sluttet kontakt mellem klemme bevirker, at styringen er driftsklar. Motoren starter, når styresignalet overskrider 10 %. Derover følger omdrejningstallet styresignalet trinløst og effektlineært op til motorens maksimale omdrejningstal. Opstartsfunktion: Ved indkobling af driftsberedskabskontakten kører veksleren med maksimalt omdrejningstal i et minut, hvorefter den automatisk reguleres efter styresignalet. Opstartsfunktionen indtræder, uafhængigt af om der er styresignal eller ej. Funktionen er der for at modvirke kuldechok ved opstart. Styresignal: Varmevekslermotorens omdrejningstal styres effektlineært mellem minimum- og maksimum-omdrejningstallet ( rpm). Ved et styresignal på under 10 % af maksimalt indgangssignal starter vekslermotoren ikke. Ved et styresignal på 10 % går vekslermotoren med minimum-omdrejningstal. Ved et styresignal på 100 % går motoren med maksimum-omdrejningstal. Renblæsningsdrift: Har styringen været driftsklar i 4 timer, uden at styresignalet har været over 10 %-grænsen, starter varmeveksleren på maksimum og går i 1 minut for renblæsning af eventuel smudsbelægning. Rotationsvagt: Rotationsvagtsføleren giver en impuls til styringen, hver gang metalbøjlen på varmevekslerens kappe passerer. Hvis der ved styresignal over 10 % ikke fås nogen følerimpuls i 4 minutter, standser vekslermotoren, og rotationsvagtsalarmen udløses. Tachometervagt: Styringen registrerer varmevekslermotorens omdrejningstal via indgangen fra tachometergeneratoren, som er monteret på motoren. Er der ikke modtaget nogen impulser, 10 sekunder efter at udgangsspændingen er kommet op på maksimum, standser vekslermotoren, og tachometervagts-alarmen udløses. Kontrol af renblæsningsfunktion: Renblæsningsfunktionen er magen til opstartsfunktionen, på nær startbetingelserne. Tiden på fire timer kan ikke omgås. Test funktionen ved først at afbryde og derefter tilslutte driftsberedskabet.

4 DK.ROT Rotationsvagt: udløses, hvis impuls fra rotationsvagtsføleren udebliver i 4 minutter, selv om styresignalet er over 10%. Rød lysdiode (LD3) lyser konstant, og gul lysdiode (LD4) blinker. relæet er tilsluttet mellem klemme 9 og 11. Tachometervagt: udløses, hvis der ikke er modtaget impuls fra tachometergeneratoren, 10 sekunder efter at udgangsspændingen er oppe på maksimum. Rød lysdiode (LD3) lyser konstant, og gul lysdiode (LD4) er slukket. relæet er tilsluttet mellem klemme 9 og 11. Spændingsudfald: Alle lysdioder er slukket. relæet er tilsluttet mellem klemme 9 og 11. Nulstilling af alarm en nulstilles ved at afbryde og tilslutte driftsberedskabet eller strømforsyningen. Er der tilsluttet LON, kan nulstilling også foretages via LON-nettet. Lysdioder Gul lysdiode: LD1. Benyttes ikke. Grøn lysdiode: LD2. Lyser konstant ved driftsberedskab. Sluttet kontakt mellem klemme 16 og 17. Rød lysdiode: LD3. Lyser konstant, når en alarm er udløst. Rød lysdiode i kombination med gul lysdiode LD4 indikerer, hvilken alarm der er udløst. Rotationsvagtsalarm: Rød lysdiode lyser konstant gul lysdiode blinker. Tachometervagtsalarm: Rød lysdiode lyser konstant gul lysdiode er slukket. Gul lysdiode: LD4. Lyser konstant, når indgangssignalet er over 10 %, og vekslermotoren skal rotere. Lysdioden slukkes 1 sekund, hver gang rotationsvagtsføleren er passeret af metalbøjlen. Gul lysdiode i kombination med rød lysdiode LD3 indikerer, hvilken alarm der er udløst. Tekniske data Nettilslutning V +/ 10 %, 50/60 Hz Sikring, strømforsyning...min. 2 AT, maks. 10 AT Omgivelsestemperatur C til +50 C Dimensioner, indkapsling...b x H x D = 230 x 80 x 65 mm Indkapslingsklasse... IP 54 relæ... Maks. 250 V ac, 2 AT Sikring, motorudgang... Finsikring 20 x 5 mm, 2 AT Rotationsvagtsføler... Art.nr Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse

5 DK.ROT Motorstyring af roterende varme-veksler Konstant omdrejningstal, art.nr Generelt Styringen sidder i indkapsling monteret i kassedelen til den roterende varmeveksler. Styringen har indbygget termostat, som starter og standser den roterende varmeveksler. Temperaturen registreres af føler placeret i aggregatets friskluftsdel. Styringens driftsberedskab startes og standses med ekstern potentialfri kontakt. Indbygget rotationsvagt og renblæsningsfunktion. Udgang for udgangsalarm via potentialfri skiftekontakt. Elektrisk installation (Se tegningerne til højre og nedenfor.) Tilslutningsklemmen er en fjedrende model uden skruetilspænding. Tilslut forsyningsspænding 230 V AC ±10 %, 50 Hz. Tilslut styrekabel fra automatikskab for: driftsberedskab fra potentialfri kontakt samle-udgangsalarmfunktion. Motorkabel, følerkabel til rotationsvagt samt temperaturfølerkabel er tilsluttet fra fabrikken. rød blå M grøn grøn gul/grøn Strømforsyning 230 V AC Indstilling Potentiometer P1 justeres til den ønskede udkoblingstemperatur for varmeveksleren. Fabriksindstilling 15 C. Potentiometer P2 justeres for ind- og udkoblingsdifference. Fabriksindstilling 0,25 C. Udgangsalarm *) Ved forkert rotationsretning, byt om på rødt og blåt kabel. P1 Rotationsvagtsføler RR-G3 blå Start/Stop temp. 0±30 C Drift Stop P2 P1 Temp.føler P2 t C Driftsberedskab Difference 0,25±4,0 C Funktioner Driftsberedskab: Ved sluttet potentialfri kontakt er styringen driftsklar. Afbrudt kontakt standser motoren, og alarm- og renblæsningsfunktionen blokeres. Styring: Varmeveksleren standses ved stigende frisklufttemperatur, registreret af temperaturføler i aggregatets friskluftsdel. Stoptemperaturen indstilles på potentiometer P1. Differencen mellem stop- og starttemperaturen indstilles på potentiometer P2. Rotationsvagt: Der modtages en impuls fra føleren, hver gang magneten på varmevekslerens kappe passerer. Er temperaturen lavere end den indstillede stopværdi (P1), og er impulsen udeblevet i mere end 5 minutter, standser varmeveksleren, og alarm udløses. Renblæsningsdrift: Har styringen været driftsklar i 4 timer og frisklufttemperaturen været højere end den på P1 indstillede stopværdi, starter varmeveksleren og går med maksimalt omdrejningstal i 1 minut for renblæsning. Kontrol af renblæsningsfunktionen: Er frisklufttemperaturen højere end den på P1 indstillede stopværdi, når forsyningsspændingen slås til, starter renblæsningsfunktionen efter 30 sekunder. Rotationsvagt: med blinkende rød lysdiode (tændt 75 % af et sekund) udløses, hvis impuls fra rotationsvagtsføleren udebliver i mere end 5 minutter. relæet skifter. Følerfejl: med blinkende rød lysdiode (tændt 25 % af et sekund) ved brud eller kortslutning på følerledningen. Spændingsudfald: relæet skifter. Nulstilling af alarm: en nulstilles ved at afbryde og tilslutte driftsberedskabet eller ved at afbryde forsyningsspændingen. Lysdioder Grøn lysdiode: Lyser konstant ved driftsberedskab. Gul lysdiode: Lyser konstant, når frisklufttemperaturen er lavere end den indstillede stopværdi på potentiometer P1. Lysdioden slukkes 1 sekund, hver gang rotationsvagtsføleren modtager en impuls. Rød lysdiode: Blinker (tændt 75 % af et sekund), hvis termostaten fordrer rotordrift, og impuls fra rotationsvagtsføleren udebliver i mere end 5 minutter. Blinker (tændt 25 % af et sekund) ved brud eller kortslutning på følerledningen. Tekniske data Nettilslutning 230 V AC ±10 %, 50 Hz Sikring,strømforsyning 0 A Driftstemperatur 20 til +50 C Dimensioner,indkapsling B x H x D = 230 x 80 x 65 mm Indkapslingsgrad IP54 relæ Potentialfri skiftende 250 V AC 10A Sikring, motorudgang Finsikring 20 x 5 mm, 1,25 AT Forbehold for ret til ændringer uden forudgående meddelelse 5

TILSLUTNINGSANVISNING

TILSLUTNINGSANVISNING TILSLUTNINGSANVISNING STYREENHED TIL ROTERENDE VARMEVEKSLERE MicroMax180 Revideret 05-01-14 Version 1.1 F21018901DK IBC automatic BRÄNNERIGATAN 5 S-263 37 HÖGANÄS TLF+46 42 33 00 10 FAX +46 42 33 03 75

Læs mere

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60

Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Køleaggregat Cooler Installations- og vedligeholdelsesanvisning Størrelse 14 60 Str. 14-18 Str. 24-60 Indholdsfortegnelse 1. oversigt 3 1.1. Generelt 3 1. Funktionsprincipper 4 1.2.1 Cooler 14 og 18 4

Læs mere

Styresystem IQnomic Standard

Styresystem IQnomic Standard Håndterminal/kontrolpanel Indstillinger... 26 Sprog/Language... 26 Luftmængdeenhed... 26 Min./maks.-indstilling... 26 Grundindstilling... 26 Styring Styring... 26 Koblingsur... 26 Startsekvens... 26 Opvarmning

Læs mere

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING

DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING DRIFTS- OG VEDLIGEHOLDELSESANVISNING GOLD RX/PX/CX/SD, Generation D fra og med programversion 6.07 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer www.swegon.com

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

MAC10 Konstanttrykregulator

MAC10 Konstanttrykregulator 3002970_2013_01_28.fm Produktvejledning MAC10 Konstanttrykregulator Original brugsanvisning EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk

Læs mere

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version

Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5. Indendørs version Vejledning i installation Gældende fra 4. Maj 2009 - Version 5 Indendørs version Indholdsfortegnelse Overensstemmelseserklæring 3 1. Transport 4 1.1 Tilbehør 4 1.2 Aflæsning med gaffeltruck 4 1.3 Aflæsning

Læs mere

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E

GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Drifts- og vedligeholdelsesvejledning GOLD RX/PX/CX/SD, Generation E Fra og med programversion 1.09 GOLD PX GOLD RX GOLD CX GOLD SD Dokumentets originalsprog er svensk Forbehold for ændringer. www.swegon.com

Læs mere

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV

Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV Ventilationsaggregater Danvent TIME og Danvent DV DK Brugermanual Version 2.07 1 Hovedoversigt Detaljeret indholdsfortegnelse findes på de efterfølgende sider 1. Fabrikantoplysninger 2. Overensstemmelseserklæring

Læs mere

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80

KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 KØLEMASKINE CoolDX, version D Installations- og vedligeholdelsesvejledning Størrelse 08-80 Dokumentets originalsprog er svensk Indholdsfortegnelse. Oversigt 3.. Generelt 3. Funktionsprincip 4 Sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

Aggregat GOLD, størrelse 11-32

Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Drifts- og vedligeholdelsesanvisning Aggregat GOLD, størrelse 11-32 Version A 1 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Generelt... 3 1.1 Anvendelsesområde... 3 1.2 Mekanisk konstruktion... 3 1.3 Indbygget

Læs mere

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V

Styresentral. Teknisk bilag og montasjeveiledning. Type 15A-1-1-36V Styresentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Styresentral Type 15A-1-1-36V STYRESENTRAL Innhold 1 Indholdsfortegnelse 2 1.1 Liste over figurer 2 2 Skitse over centralen 3 3 Installation 4 3.1 Generelt

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Corrigo E - Brugermanual Ventilation

Corrigo E - Brugermanual Ventilation Corrigo E - Brugermanual Ventilation Brugermanual Corrigo E Ventilation...3 1. Om Corrigo E...3 2. Installering og ledningsnet...5 3. Igangsætning (drift)...16 4. Funktionsbeskrivelse...17 5. Start og

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Monteringsvejledning for NILAN Comfort 300 15.12.04 NILAN A/S, Nilanvej 2, DK-8722 Hedensted, Tlf. 76752500, Fax 76752525, www.nilan.dk, nilan@nilan.dk Indholdsfortegnelse 1. Generelt...2 2. Opstilling...3

Læs mere

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER

VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg VEJLEDNING TIL MURCO GASDETEKTOR MONITOR OG ALARMER MONTERINGSVEJLEDNING Hovedalarmenheden og dens føler(e) skal placeres omhyggeligt for at undgå

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste

Brugermanual. Brandsikringsautomatik. Betjeningspanel og menustruktur Side 14. Quickguides Er tænkt som en huskeliste Brugermanual Brandsikringsautomatik NY Betjeningspanel og menustruktur Side 14 Quickguides Er tænkt som en huskeliste Standard spjældsystem Side 2 Standard røgventileret Side 10 Stand alone kontroller

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20

Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse Træpillebrænderen BioLine 20 Drift og vedligeholdelse af træpillebrænderen

Læs mere

Automatiksystem EKO-MKE/SKE

Automatiksystem EKO-MKE/SKE Automatiksystem EKO-MKE/SKE Beskrivelse generelt Automatiksystem EKO-MKE/SKE er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

Armatec trykekspansion

Armatec trykekspansion Dimensionsområde PN Temperaturområde Materiale 200-1400 liter 10 Tank -10 - +110 ºC Stål Bælg +5 - +80 C EPDM Trykholdeenhed +5 - +40 C Generelt Trykholdeanlæg til lukkede, væskebærende køle- og varmeanlæg,

Læs mere