ARBEJDERNES TENNIS KLUB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDERNES TENNIS KLUB"

Transkript

1

2 ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen København NV telefon ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 Hjemmeside: Giro: , ATK, Lars Knudsen, Fortly 6, 2610 Rødovre Kontor på Genforeningspladsen telefon Antal medlemmer: ca Medlem af Dansk Tennis Forbund Københavns Tennis Union Dansk Arbejder Idrætsforbund Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger Danmarks Idræts Forbund Bestyrelsen Formand : Henning Poulsen Madumvej 40 A 2610 Rødovre telefon Kasserer: Lars Knudsen Fortly Rødovre telefon Næstformand: Svend Anthon Nielsen Birkeparken 1, 1. dør Holbæk telefon Sekretær: Ole Juhl Hyttevænget Vallensbæk Str. telefon Ungdomsleder: Allan Bruun Flakholmen 25, 1. nr Vanløse telefon Karin Munk Petersen Kong Georgsvej 26, Frederiksberg telefon Spilleudvalg Spilleudvalgsformand & webmaster: Lars Husby Balders Plads 2, 1. th København N telefon Eliteudvalgsformand: Steen Elsborg Rødkildevej København NV telefon Øvrige spilleudvalgsmedlemmer: Anders Dorph telefon Hanne Busk telefon Ann Køllgaard telefon John Roy Vesterholm telefon Lene Petri telefon Henrik Nygaard Jensen telefon Bladredaktion Karin Munk Petersen, ansvarshavende Henning Poulsen Lars Husby Allan Bruun Nikolas Vedel Petersen (fotograf m.m.) Bruno Hasselberg telefon (arbejde): Trykkeri: KLS Grafisk Hus Oplag: 1400 stk. side 2

3 INDKALDELSE TIL ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING Torsdag den 26. januar 2012 Kl i Klubhuset på Genforeningspladsen DAGSORDEN : 1. Valg af dirigent 2. Protokol og beretninger 3. Regnskab 4. Budget 5. Indkomne forslag 6. Valg a. Formand Henning Poulsen (valg for 2 år) b. Sekretær Ole Juhl (valg for 2 år) c. Ungdomsleder Allan Bruun (valg for 2 år) d. Eliteudvalgsformand Steen Elsborg (valg for 2 år) e. Bestyrelsessuppleant Thue Jensen (valg for 2 år) f. Revisor Mogens Vendelbo (valg for 2 år) g. Revisorsuppleant Bruno Hasselberg (valg for 2 år) h. Spilleudvalg Lars Husby (valg for 2 år) John Roy Vesterholm (Valg for 2 år) Hanne Busk (valg for 2 år) i. Spilleudvalgssuppleant Vakant (valg for 2 år) 7. Eventuelt Forslag skal være formanden i hænde senest den 18. januar 2012 kl på adressen Henning Poulsen, Madumvej 40 A, 2610 Rødovre. Bestyrelsen vil på generalforsamlingen stille forslag om ændringer af ATKs vedtægter, herunder en ny bestyrelsesstruktur. Hvis disse forslag bliver vedtaget, vil det have betydning for punkt 6 valg. I kan læse mere om disse forslag andetsteds i bladet samt på hjemmesiden. Med venlig hilsen Bestyrelsen De følgende sider indeholder skriftlige beretninger, som på generalforsamlingen eventuelt vil blive fulgt op med supplerende bemærkninger. OBS: Oplysninger om medlemskab for sæson 2012 findes på side 23. side 3

4 Skal I købe nye bolde, hvis det gør jer rigere at sætte nogle mål? Hvad gør din forening rig? Rigdom handler om mere end penge. Måske bliver jeres klub rigere af at have nogle mål for fremtiden. Eller rigere af at fokusere på alt det gode I kan give til jeres medlemmer. Kom ind og tal med os om, hvordan vi kan hjælpe med at udvikle jeres forening. Eller se mere på al-bank.dk. Frederikssundsvej Brønshøj side 4

5 Oplæg til ny bestyrelses- og udvalgsstruktur i ATK Af ATK s bestyrelse I ATK s bestyrelse har vi gennem flere år deltaget i et intensivt organisations- og kompetenceudviklingskursus som følge af et samarbejde med Team Copenhagen. I forbindelse med dette arbejde har det stået klart for bestyrelsen, at tiden er inde til at foreslå en ny struktur for både bestyrelse og udvalgsarbejdet i klubben. Vi har derfor i gennem længere tid i bestyrelsen drøftet og arbejdet med et udkast til en ny struktur med ønsket om at optimere både bestyrelses- og udvalgsarbejdet i ATK. I arbejdet har vi bl.a. været inspireret af andre sportsklubbers organisationssammensætning og arbejdsform. På denne baggrund vil en samlet bestyrelse på generalforsamlingen fremlægge et forslag for ATK s medlemmer til ny struktur for både ATK s bestyrelse og for sammensætning og arbejdsform for udvalgene i ATK. En forudsætning for denne nye struktur og arbejdsform er, at der på Generalforsamlingen den 26. januar 2012 vedtages en ændring af klubbens vedtægter. Formålet med den nye struktur er at optimere klubbens muligheder for vedholdende udvikling af klubben i samarbejde med og til medlemmernes bedste. Et grundelement i en ny struktur er, at der kommer en højere grad af sammenhæng mellem udvalgene og også mellem udvalgene og bestyrelsen, således at indspark fra udvalgene i høj grad kan virke som strategiske indspark til klubbens udvikling. Det har også været en grundlæggende forudsætning for bestyrelsen, at vi gerne ser langt mere aktivitet i klubbens udvalg og at der bliver flere hænder til at løfte. Bestyrelsen vil fremover bidrage til det ved at øge sit fokus på rekruttering og pleje af de forskellige udvalg det skal simpelthen være lettere og mere spændende at være frivillig i ATK. Alle medlemmer i ATK skal kunne deltage i det frivillige arbejde med det, de har lyst til, og på den måde være med til at skabe mere liv omkring klubbens frivillige arbejde. Det skal være en leg at arbejde for at gøre vores klub endnu bedre - og arbejdet skal appellere til alle aldre. Et element i det er også at skabe langt bedre forudsætninger for kommunikationen i klubben. Det er et vigtigt mål for bestyrelsen, at kommunikation skal løbe i en lind strøm. Her kan arbejdet med et nyt kommunikationsmiddel et intranet forhåbentligt være med til at sikre den vigtige kommunikation. For at sikre mere og bedre kommunikation mellem alle frivillige i ATK lægger vi fra bestyrelsens side også op til, at vi fremover kan mødes en gang om måneden og arbejde sammen inden for og på tværs af udvalgene. På den måde kan vi også styrke det aktive og sociale liv i klubben, som vi satser på at få til at blomstre i fremtiden. Den nuværende bestyrelse foreslår følgende sammensætning af den kommende bestyrelse i ATK: Formand 2 næstformænd Sekretæren Kassereren Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, formanden, den ene næstformand og sekretæren vælges i lige år. Den anden næstformand og kassereren vælges i ulige år. Endvidere foreslås, at der for et år ad gangen vælges 1 suppleant, der uden stemmeret deltager aktivt i bestyrelsens møder. Vi håber på, at kunne rekruttere nye frivillige (og meget gerne yngre end os nuværende bestyrelsesmedlemmer!) til suppleantposten, så suppleanten både vil bidrage med nye vinkler i bestyrelsen og samtidig kan komme i lære som føl, så vi sikrer muligheden for en løbende og naturlig udskiftning af bestyrelsen i ATK. side 5

6 Herudover suppleres bestyrelsen på et vist antal møder om året af udvalgsformænd efter skift, således at der kommer en direkte kommunikation mellem udvalgene og bestyrelsen og der i fællesskab opnås fælles løsninger på fælles problemstillinger. Opgaverne for den kommende bestyrelse vil først og fremmest være en overordnet sikring af, at klubbens liv og udvikling sker ud fra klubbens vision, mission og værdier, som udvikles sammen med medlemmerne. Herudover vil bestyrelsen have fokus på: Klubbens økonomi At give de forskellige udvalg optimale vilkår for at kunne løfte deres opgaver At sikre, at klubben har de rigtige kompetencer involveret i udvalgene og skabe gode uddannelsesmuligheder for alle frivillige i ATK At brande klubben, så mulige samarbejdspartnere ved, hvad vi står for i ATK. Dette skal bl.a. ske ved, at bestyrelsen fastlægger strategier og planer for de kommende års arbejde og udvikling. Således er det tanken, at bestyrelsen, efter afholdelse af en årlig visionsdag for klubbens frivillige i oktober, fastlægger 2-3 fokuspunkter for det kommende års arbejde sammen med en 3 års og en 20 års strategi. Planer og strategier præsenteres på den årlige generalforsamling. Formandens primære opgave er at repræsentere klubben både indadtil over for klubbens medlemmer og udadtil over for klubbens samarbejdspartnere. Næstformændenes primære opgave er at stå for kontakt til og sparring med de enkelte udvalg, herunder at sikre, at tværgående opgaver løses ved inddragelse af de rigtige udvalg. Bestyrelsen mødes efter behov ca. 8 gange årligt med indkaldelse af klubbens sekretariat. Som nævnt afholdes sidste lørdag i oktober hvert år et visionsseminar med deltagelse af klubbens frivillige, som afsluttes med en fest for de frivillige. Herudover afholdes 3. søndag i marts et opstartsmøde med deltagelse af klubbens frivillige, hvor den kommende sæson planlægges, herunder udarbejdelse af en sæsonkalender. Bestyrelsen udpeger udvalgsformændene og repræsentanter, der deltager i FGI, Brugerbestyrelsen, DTF, KTU, DAI og ATK-hallen. Du kan læse mere om de forskellige udvalgsforslag på ATK s hjemmeside. Bestyrelsen foreslår på denne baggrund følgende sammensætning af bestyrelsen i det kommende år: Formand: Karin Munk Petersen Næstformænd: Steen Elsborg og Per Bach Sekretær: Ole Juhl Kasser: Lars Knudsen Suppleant: Jesper Jensen Vi skal i den forbindelse ikke undlade at fortælle, at den siddende formand Henning Poulsen, der har været formand for ATK i de sidste 28 år!, har valgt ikke at genopstille som formand. Stor tak skal lyde fra bestyrelsen til, at Henning i de sidste par år har taget det på sin kappe at fortsætte som formand til et nyt forslag til struktur var på plads. Det skal også siges, at juniorudvalgsformanden Allan Bruun Murphy desværre midlertidigt forlader Danmark i en periode på ca. 2 år for at hellige sig arbejde i USA, hvorfor han ikke i den kommende tid kan deltage i bestyrelsesarbejdet i klubben. Spilleudvalgsformanden Lars Husby har valgt at fokusere på udvalgsarbejde i en periode og genopstiller derfor ikke til bestyrelsen og endelig har den nuværende suppleant, som fungerer som bestyrelsesmedlem på baggrund af sygdom hos den fungerende næstformand Svend Anthon Nielsen stillet sig til rådighed som udvalgsformand for et kommende kommunikationsudvalg og genopstiller derfor ikke som suppleant. Vi glæder os til at fremlægge vores planer i detaljer på Generalforsamlingen den 26. januar! side 6

7 Til ATK s medlemmer. På klubbens generalforsamling den 26. januar 2012 fratræder jeg stillingen som formand. Bestyrelsen har arbejdet på en ny ledelsesstruktur, og på den baggrund mener jeg, tiden er inde til, at klubben vælger ny formand. Efter så mange år som formand er det alligevel lidt underligt; nu er det slut, når min sidste beretning bliver bragt i ATK-Nyt. Jeg har meddelt bestyrelsen, at såfremt man ønsker det, påtager jeg mig gerne ad hoc opgaver for ATK. Min interesse for klubben er stadig meget stor. Formandens beretning af Henning Poulsen ATK s bestyrelse ønsker alle vore medlemmer et rigtig Godt Nytår og håber på endnu en flot sæson på vore baner. Trods en ualmindelig våd sæson klarede klubben sig igennem med meget få forhindringer og fik mange gode arrangementer gennemført. Den traditionsrige 1. maj blev belønnet med godt vejr og den efterfølgende frokost blev nærmest et tilløbsstykke, men vi fik da plads til alle, der ønskede at være med. Ved næste 1. maj vil tilmeldingsproceduren blive ændret, således at man kan tilmelde sig over nettet og samtidig indbetale beløbet for frokosten. På hjemmesiden vil vi fastsætte, fra hvilken dag tilmelding kan finde sted. En anden god tradition klubbens frivillighedsaften hvor vi siger tak til alle de medlemmer, der har hjulpet til med opgaver til gavn for klubbens medlemmer, blev afholdt den 3. fredag i oktober i Lotte s Sports Café. Det blev en god aften, og i forbindelse med denne kunne vi også fejre 25 års samarbejde med vor gode Sponsor: Arbejdernes Landsbank. Vi håber jo, at sponsoratet, der skal genforhandles i marts måned, igen bliver en god ting for ATK. Vi kan sagtens være flere til at være med i arbejdet i ATK så hvis der er medlemmer, der vil give en hånd med, skal I være meget velkomne. Klubbens medlemstal er fortsat tilfredsstillende og tallene for 2011 er som følger: Fuldtidsmedlemmer: 644, Dagmedlemmer: 299, Juniorer: 170, Senioridræt: 27, Passive medlemmer: 203. DTF har oplyst, at der på landsplan i de sidste 2 år har været fremgang i medlemstallet. Det var efterhånden også tiltrængt med en fremgang. Stigningen i de 2 år har været på ca ATK kan fortsat være med på det sportslige plan. Gode holdpræstationer har vi været vidne til, en spændende oprykningskamp om adgang til Eliteserien mod Birkerød sluttede desværre med et knebent nederlag på 4-5. Andetsteds i bladet vil spilleudvalget meddele om langt flere resultater. side 7

8 side 8

9 Bestyrelsen får en del henvendelser fra medlemmer, der ikke spiller i turneringer eller på hold. Ønsket er, om man ikke kan finde en bedre fordeling af vore baner, så det ikke er så svært at tegne timer. Bestyrelsen har drøftet problemet, og det er besluttet, at man vil gennemgå klubbens mange forskellige turneringer. Kan der ændres, uden at det går ud over klubbens mange gode tilbud, vil vi måske allerede se, når sæsonen starter til maj. Som tidligere nævnt i beretningen var vejret i sommers ikke med os, og det bevirkede, at der blev flyttet en del kampe til besvær for de medlemmer, der troede de havde en bane. Det var til tider meget svært at få tingene klaret, men det gik trods alt. Vi prøver at fordele vor banekapacitet så både elite- og breddespillere bliver tilfredse, men vi kan jo ikke altid stille alle tilpas. Vi håber stadig på, at vi kan få vores projekt med flere baner på pladsen godkendt af Københavns Kommune, men det bliver ikke nemt. Hvis det bliver en realitet, vil vi bedre kunne få tingene til at hænge sammen til gavn for vore medlemmer. 2 projekter bliver gennemført på Genforeningspladsen i Brugerbestyrelsen er af ledelsen i Team Nord-Øst i Grøndalscentret blevet gjort bekendt med, at der vil blive indført en ny sportsgren på Genforeningspladsen Paddeltennis 2 baner på 10x20 meter omkranset af 3 meter gennemsigtigt hegn. Placering vil blive fra bane 9 og ned mod klubhuset. Udlejning vil kunne ske via Grøndalscentret med betaling pr. time. Brugerbestyrelsen og ATK i særdeleshed har været imod placeringen på pladsen, og der har været en heftig diskussion om projektet. I møder har vi begrundet vor modstand mod placeringen Dansk Tennis Forbund har fået tilbudt projektet på et tidligere tidspunkt, men har sagt nej tak til at tage det ind i Forbundets regi. På generalforsamlingen vil bestyrelsen orientere mere detaljeret om denne form for tennis. Det andet projekt drejer sig om et nøglesystem, som kommunen ønsker indført. Tanken er at få sikret adgang til baner og klubhus på en bedre måde. Bestyrelsen er indkaldt til et møde den 10. jan for nærmere at vælge det system, der vil passe bedst til Genforeningspladsen. Brugerbestyrelsen har heller ikke her kunne gøre ret meget omkring dette system. Det er besluttet fra kommunens side, at det skal indføres. Rent administrativt vil klubberne ikke mærke noget det vil blive administreret via Grøndalscentret. Også dette vil blive et punkt, vi vil orientere nærmere om på generalforsamlingen. Fra 1. jan har Københavns kommune ændret i budgettet for midler til brugerbestyrelserne. Ganske enkelt betyder det, at der ikke er midler til disse bestyrelser længere. Dette kan måske bevirke, at det bliver sværere at få klubber til at medvirke i BB-bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen i ATK vil drøfte den ny situation. I første omgang må vi have Brugerbestyrelsen til at fungere bedre - den demokratiske proces synes vi er meget vigtig, beslutninger uden om Brugerbestyrelsen kan ikke accepteres. Det næste møde i marts måned i Brugerbestyrelsen kan derfor blive et vigtigt møde. Bestyrelsen siger TAK til vore sponsorer - til vore annoncører i ATK-Nyt, også tak til Lotte i Sports Caféen og endnu en gang tak til de, der giver en hånd med i klubbens drift. Tak for samarbejdet med Bo og hans personale på pladsen. Og så håber vi, at samarbejdet med Arbejdernes Landsbank fortsætter på bedste måde. Til slut er der kun at sige: Bestyrelsen glæder sig til 1. maj 2012 og håber på en dejlig sæson for alle vore medlemmer. På GENSYN Henning Poulsen Støt vore annoncører de støtter os side 9

10 Beretning fra Spilleudvalget 2011 af Lars Husby, formand for spilleudvalget Hermed en kort beretning om, hvordan sæsonens forskellige arrangementer i spilleudvalgets regi er forløbet. Klubbens senior hold Alle klubbens hold har generelt klaret sig fint. 1. holdet spillede endda oprykningskamp til elitedivisionen mod Birkerød, som desværre blev tabt 4-5. Alle hold er blevet i deres respektive rækker. Hold Række Placering 1. hold 1. division Nr hold 3. division øst Pulje 2 Nr.? 3. hold Københavns Serien Nr.? 4. hold Serie 1 Nr.? 5. hold Serie 2 Nr hold Serie 3 Nr hold Serie 4 Nr.? Veteran A Veteran A Nr. 3 Veteran B Veteran B Pulje 1 Nr holdet af Eliteudvalget Se andetsteds i bladet. 4. holdet af holdkaptajn Hanne Busk Holdet har haft en rigtig fin sæson. Der har været kamp om pladserne på herresiden, og der er blevet spillet adskillelige spændende kampe, som heldigvis til sidst faldt ud til ATK s fordel. Så holdet placerede sig fint i rækken, men måtte se sig besejret af B93 og KTK som begge stillede meget stærkt op. Tak til alle som spillede, til Nicolas som hjalp som co-captain, til de reserver, som trådte til med kort varsel, og til alle for en super hyggelig sæson med god stemning og stor opbakning på og uden for banen. Sæson 2012 er rundt om hjørnet. Forhåbentlig er hele spilletruppen klar igen. 5. holdet af holdkaptajn Lars Husby Holdet havde en fin sæson, hvor vi sluttede på en 2. plads i rækken. Vi havde i alt fire sejre og tre nederlag, men eftersom to af sejrene var på 5-0 (som jo giver tre point) fik vi point nok til en flot 2. plads. De to af nederlagene mod Kløvermarken og Ryparken var knebne 2-3. Men mod B93 (som også vandt rækken) var vi chanceløse og tabte 0-5. Sæsonen var præget af det dårlige vejr, så nogle af kampene måtte rykkes rundt ind til flere gange. Holdet bestod primært af gamle kendinge: Per, Dan og Niels på singler, Kenneth, Torben, Søren og Lars på double, samt Nicole, Birthe og den nye spiller Jette Nittel på damesiden. Tak til alle spillere på holdet for en flot indsats og en god stemning omkring kampene. 6. holdet af holdkaptajn Dennis Hansen 6. holdet startede sæsonen fantastisk med at vinde suverænt over Søvang med 5-0, super holdindsats! Vi kom desværre hurtigt ned på jorden igen i næste kamp, da vi tabte ude mod KTK med 2-3! Næste kamp foregik på hjemmebane mod HIK, og selvom regnvejret drillede, vandt vi alligevel flot 3-2. Efterfølgende skulle vi så møde B93 på udebane, et hold vi desværre godt kan have problemer med at vinde over. Og vi tabte da også 2-3. Derefter skulle vi på udebane møde ALT, og for en gang skyld havde vi flot sommervejr den dag, det inspirerede helt sikkert spillerne til lige give den en extra tand, for vi vandt den med 3-2! Sidste kamp foregik så på udebane mod KB og sikken en afslutning på sæsonen! Alle spillere gav den en skalle, og det blev lidt af en gyser, som foregik til langt ude på aftenen. Kampen havde desuden det spændende aspekt, at hvis vi vandt, kunne vi slutte på en flot 2 plads. Det blev 1. singlen. som skulle bære det hele, da de andre kampe endte 2-2 efter rigtigt flot spil af holdet. Det blev en spændende side 10

11 kamp, som næsten blev afbrudt pga.mørke. Kampen blev dog færdigspillet, og endte desværre samlet med en 3-2 sejr til KB. Tak til spillere og reserver for en rigtig flot indsats. Vi endte på en 3. plads og vender selvfølgelig tilbage i næste sæson med stor kampgejst og sejrsvilje. 7. holdet af holdkaptajn Anders Sønderby Forhåbninger om at gentage sidste års resultater, hvor 7-holdet spillede med om førstepladsen lige til det sidste, blev hurtigt ødelagt. Modstanden viste sig i år hårdere, og vi løb ind i 5 nederlag og blot en enkelt sejr. I sidste runde var der risiko for, at vi endte på sidstepladsen, men da Kløvermarken, som forventet, vandt over KB1, var Madickens sejr i 1-4 nederlaget mod Hellerup 1 tilstrækkeligt til, at vi kunne blive i rækken. Tak til alle 12 herrer og 4 damer, der i løbet af sæsonen var med på holdet især til reserverne der trådte til, når vi andre ikke kunne spille. Veteran A holdet af holdkaptajn Hanne Busk Holdet har haft en rigtig flot sæson i Eliterække øst veteran +40/45 med stærke sejre, tætte kampe og desværre også nogle kampe hvor vi blev løbet af ende fra start. I det indledende puljespil, hvor vi mødte Vedbæk, Birkerød og Helsingør gik vi alligevel videre blandt de 2 bedste hold og skulle således spille om oprykning i august. Trods nederlag (3-5) til HIK (som man godt kan sige var den egentlige finalekamp), hvor HIK var mødt med stærke reserver, endte vi på en flot 1. plads i veteran A +40/45 i Eliterække øst. Det kvalificerede Veteran A holdet til at deltage i DM slutspil for veteraner i Odense weekenden d /9. På trods af DAI-turnering, skader m.m. lykkedes det, at samle et hold som drog til Fyn. Selv om udmeldingen kom så sent fra DtF at vi måtte køre frem og tilbage med lidt forskellig opstillinger, havde vi en dejlig weekend med supertennis og hyggeligt selskab. Vi fik en velfortjent bronzemedalje med hjem til ATK. Tak til hele holdet for jeres fine indsats, gode kampånd, hyggelige selskab og for at få indpasset det hele i en travl hverdag. side 11

12 Specialtilbud 20% til ATK s medlemmer Fysiurgisk sports- og helsemassage Massagen giver dig: En øget blodgennemstrømning og bevægelighed i kroppen efter en større sportspræstation Udskilning af ophobede affaldsstoffer i musklerne Et stimuleret kredsløb Aktivering af immunforsvaret Massagen virker endvidere afspændende og smertelindrende på ømme og overbelastede muskler samt muskelrestituerende Fysiurgisk massage kan med stor nytte benyttes af: Sportsfolk såvel før som efter træning eller anden præstation Skadesbehandling i muskler i forbindelse med sport m.m. Personer med ensformigt og/eller stillesiddende arbejde Hvis man har lavet bevægelser, der har haft en ikke-tilsigtet virkning Gravide, da den øgede vægt ofte giver ryg-, nakke- og bensmerter Personer, der lider af uro og krampe i benene Spændingshovedpiner Ahlsten Sport- og Helsecenter Onlinebooking på Ovenstående tilbud er gældende frem til 30. juni 2010 Godthåbsvej 64A 2000 Frederiksberg Tlf.: side 12

13 Veteran B holdet af holdkaptajn Steen Errebo Kære ketcher-svingere Så er endnu en tennissæson forbi. For veteran-holdets vedkommende blev det endnu engang en rigtig god sæson og hyggelig stemning med god mad hos Lotte på hjemmebane. Med 3 sejre og 2 knebne nederlag blev til i alt 8 point og en placering som nummer 2 i rækken. Det er da flot. B93 vandt alle deres kampe, så dem må vi starte med at vinde over næste år. På en delt tredje plads efter os kom B93, KTK og HIK1 alle med 6 point. KFUM tog sidste pladsen. Da KFUM druknede i regn hen over sommeren, flyttede vi den til ATK og kunne slutte af med mad hos Lotte. Vores stærke singler med Niels Engelhardt og Torben Møller og ikke mindst den altid super-fight ende herredouble med Wester og Charles har været grundstammen i sejrene, men de kunne også misse en kamp og så var der heldigvis damedoublen med Karin og Lene samt mix-doublen med Kirsten og Steen (hvis ik han var skadet), som trådte i karakter, og bar holdet til sejr. Tak til hele holdet og de som har deltaget som reserver, Mogens, Cathrine og John. Jeg ser frem til sæsonen 2012 og ønsker alle et Godt Nytår. Træning for holdene Denne træning blev som vanligt afviklet en række søndag eftermiddage i løbet af sæsonen. Træningen blev forestået af Jan Nygaard samt af bl.a. Anders Dorph og Peter Elsborg. Der var en god stemning omkring træningen. Motionstræning I stil med tidligere år blev der afviklet træning for motionsspillere et antal søndage i løbet af sæsonen. Træningen blev varetaget af Jens Seibæk og hans team af trænere, hvoraf flere er spillere på klubbens bedste hold. Klubturnering Årets klubturnering blev afviklet i flere omgange. Især pga. vejret og pga. 1. holdets oprykningskamp var det svært at få det til at gå med et samlet finalestævne. I skrivende stund mangler finalerne i fire af A rækkerne at blive spillet. ATK Sommer Double turnering Den årlige sommer double turnering blev afviklet lørdag den 25. juni. Der var i år rigtig stor deltagelse med i alt 32 par fordelt på syv rækker. Det var en god dag med masser af god og sjov tennis på anlægget fordelt overhele dagen. Som altid blev turneringen afsluttet med en hyggelig middag i Lottes Sports Café. Følgende blev klubmestre i 2011: Række Herresingle A Damesingle A Herredouble A Damedouble A Mixdouble A Herresingle B Damesingle B Herredouble B Damedouble B Mixdouble B Herresingle C Oldboys Single Oldboys Double Række Mix Double A Mix Double B Mix Double Motion Dame Double B Dame Double Motion Herre Double A Herre Double B/Motion Vinder Thomas Leth Jensen / Peter Elsborg Michael Duedam Annemarie Dencker Anders Thomsen / Allan Bruun Birthe Henriksen / Jette Nittel Birthe Henriksen / Michael Duedam Michael Norup Hansen Peter Biltoft Jensen Peter Biltoft Jensen / Ivan Kristensen Følgende vandt i de enkelte rækker: Vinder Hanne Busk / Michael Duedam Sofia Poulsen / Finn Jensen Margit Kristensen / Per Holm Karin Munk Petersen / Kirsten Wæver Lene Andersen / Julie Jürgensen Ivan Kristensen / Per Jørgensen Dennis Hansen / Henrik Kalhave side 13

14 Beretning fra Eliteudvalget Af Eliteudvalget Det går godt i med den sportslige udvikling i ATK! Aldrig før har vi haft spillere på så højt niveau i klubben, som vi har nu, og aldrig før har holdene præsteret på så højt niveau, som de gør i øjeblikket. Det er uden for diskussion, at vi skal takke vores cheftræner Jens Seibæk for et fantastisk arbejde. Det er helt utroligt, hvad du får ud af rammerne i ATK Jens. Fundamentet for 1. holdets succes er udviklet i ATKs juniorafdeling og stærkt understøttet af en bred trup, der omfatter 2. og 3. holdet, der består af både rutinerede spillere og talenter på vej. Spilleglæde, højt humør og kammeratskab kendetegner truppen. Vi har et motto på holdet om Sammen at gøre hinanden og den enkelte stærk. I Eliteudvalget har vi i det forløbne år haft fokus på at styrke truppens input til hinanden, herunder ved at styrke kommunikationen internt i spillertruppen og i forhold til udvalget. Vi har fået arrangeret en række årlige spillermøder, et internt kommunikationsforum, workshops/ teambuilding/fællesspisninger og så de ugentlige træningssamlinger. Vi fortsætter indsatsen i Vi går også efter at tage på træningslejr i april og i maj og august i samlet flok at deltage i to individuelle turneringer. Og det vil være rigtigt fedt, hvis mange af jer, der ikke lige spiller på det niveau - men har lyst til at spille turneringer - melder jer til de samme turneringer i nogle af de andre rækker, så vi kan støtte hinanden på tværs af niveau og samlet vise ATK s ansigt ude i turneringsdanmark. I 2012 spiller vi i begyndelsen af maj i KB og i begyndelsen af august i Holte. Vintersæson 2010/ blev året, hvor ATK var tilbage i dét, der i 2009 var det hidtil bedste resultat: at ATK spillede i 1. division både indendørs og udendørs. Som nogen vil huske indeholdt sidste års klubblad en beretning om 1.holdets flirt med Elitedivisionen, der desværre endte med en afsked, men gav stor lyst til tilbagevenden. Mere om det senere. Foråret bød alene på holdkampe for 2. holdet, da 1. holdet havde afsluttet sine kampe i Elitedivision. Forude ventede for 1. holdet en sommersæson i 1. division. Holdet gik i trænings-mode, og vi fik tidligere KB-cheftræner og Davis Cup-spiller Michael Mortensen på besøg til en trænings-workshop med klubbens bedste spillere. 2.holdets holdkampe blev nervepirrende og tætte. Efter en fin start tabte holdet hovedparten af holdkampene ganske snært dog og sidste rundes kamp endte med at blive en knald eller fald-kamp ude mod Ølstykke. En supportgruppe blev samlet til kampen, og den blev heldigvis vidne til et godt kæmpende ATK-mandskabs 4-2 sejr over værterne. Et vigtigt resultat, da holdet er blevet styrket de senere år og derfor allerede på lidt kortere sigt i højere grad forventes at være oprykningsend nedrykningskandidat i 3. division. Sneen forsvandt, foråret kom, og en ATKfraktion skærpede formen på træningslejr i Båstad, inden holdkampene gik i gang. Forår holdet var tilbage i 1. division. ATK var nu igen blandt de stærke hold i sin række. Holdkaptajnen John Erik havde som altid målsætningen klar: vi skulle ende i den øverste halvdel og gå efter muligheden af en oprykningsplads. Gentofte tegnede sig på forhånd til at være rækkens favorit med et meget stærkt hold anført af Kristian Pless. Til gengæld forventede vi, at 2. pladsen ville give en oprykningskamp Det begyndte også rigtigt godt: tre sejre i tre kampe (2 x 6-3 over to gode modstandere: Århus 1900 II og Lyngby II og 5-4 ude over Skovbakken). Herefter stod den dog på klø (1-8) fra rækkens favorit Gentofte. Mohammed sørgede for at putte os på tavlen med en flot sejr i 2. singlen over erfarne Andreas Laulund, der i mange år har været top 10 spiller i Danmark. side 14

15 Efterår 2011 Efteråret bød på kampe mod den mest oplagte kandidat til rækkens mulige oprykningsplads, nemlig Esbjerg. Derudover ventede altid stærke KB II og på papiret lidt svagere Birkerød II. Sidstnævnte to hold kunne ikke rykke op, da deres 1. hold begge spillede i Elitedivisionen, men det var vigtigt at sikre sig flere point mod dem end de andre oprykningskandidater kunne opnå. Kort før sommerpausen sluttede holdt vi statusmøde: Ali måtte som følge af et kommende tennisophold i USA ikke deltage i resten af holdkampene, da han så ansås for en prof, Mohamed var lige vredet alvorligt om på anklen, der var udsigt til flere velbegrundede afbud til efterårets kampe fra forskellige af vores spillere, og 2.holdet lå ikke helt fri at nedrykningsfare i 3. division. Sammenfattende status: vi var noget utrygge ved starten til 2. halvleg. Men Mohamed kom sig over skaden på rekordfart og var med i alle holdkampene, og vores helt utrolige fighter Morten trådte ind i Alis fravær. Esbjerg blev besejret ude med 5-4. Birkerød II bed overraskende godt fra og slog os oven i købet med 5-4, men inden sidste kamp mod KB II stod vi dog stadig godt i forhold til Esbjerg, og sendte med rigtig god støtte fra fremmødte ATK ere KB hjem med et nederlag på 3-6. En kamp om oprykning var kæmpet hjem. Modstanderen blev Birkerød I Benjamin fra Elitedivisionen. Vi havde jo to uger tidligere tabt til deres 2. hold, men det lod vi os ikke kue af. Det blev en helt ustyrlig spændende holdkamp. Rigtig mange ATK ere var mødt op, og holdkampen nærmest bølgede frem og tilbage. Ikke bare for hver kamp, der blev spillet færdig, men også for hvert sæt. ATK kom bagud 1-2 ved doublerne. Morten løb sin modstander træt i 3 sæt og udlignede til 2-2. Martina tabte til stærke Karen Babat. Nathali vandt over sin modstander Peter måtte strække våben i tre sæt men til gengæld vandt Mohamed to gange i kampe og tilbage var kun Thomas kamp. Det blev en fantastisk flot og nervepirrende kamp mod en rutineret svensker fra verdensranglisten, der desværre i sidste ende hev stikket hjem i en meeeget lang og tæt 2 sæts kamp med rigtig mange lange dueller med fordel inde og fordel ude. Ærgerligt. Det var sådant set en fortjent sejr til Birkerød men mod et utroligt godt kæmpende ATK, der var så tæt på og med lidt mere held i et par af de tabte kampe, så kunne det nemt have tippet til vores fordel. side 15

16 For 2.holdet endte det med en placering midt i 3. division. Holdet stod for en stabil indsats fra holdkamp til holdkamp, men missede sejrene i en del 3-sættere. Også på 2. holdet var der et godt sammenhold hele vejen igennem - og vi kan ikke lade være med at fremhæve spillende holdkaptajn Thomas Riad og ditto holdkaptajn-assist Christian Borg for deres store arbejde omkring holdet. Vintersæson 2011/2012 I skrivende stund er vi nu halvt igennem indendørskampene. 1.holdet i 1. division, 2. holdet i 3. division. 1.holdet har klaret det virkeligt flot med 4 sejre ud af 4 mulige(!), hvilket gav en juleferie på 2. pladsen. Motivationen for hurtigt at komme tilbage til Elitedivisionen er usvækket. Kan holdet fastholde 2. pladsen giver det ligesom udendørs en oprykningskamp til Elitedivisionen, og når holdet op på førstepladsen giver det direkte adgang til Elitedivisionen. Forude venter kampe mod KB II (28. januar på udebane), mod B 93 (25. februar også på udebane) og Helsingør (10. marts 2012 også på udebane). Mød meget gerne op og støt! Vi annoncerer kampene både på ATKs hjemmeside og facebook-side. 2. holdet har også gjort en rigtig god figur. Holdet holdt juleferie på en tredjepladsen, og forude venter kampe mod Kløvermarken, KFUM og Lyngby III. Også disse kampe annoncerer vi både på ATKs hjemmeside og facebook-side. Juniortennis i ATK Af Allan Murphy Bruun Støt vore annoncører de støtter os ATK har igen i år budt på en lang række aktiviteter for vores juniorer og jeg er sikker på, at det nye år vil byde på endnu flere og helt nye tiltag! Der har i den forgangne sæson været tilbud om juniortræning i ATK under kyndig ledelse af Jens Seibæk og hans team af hjælpetrænere. Træningen fortsætter indendørs tirsdag, onsdag og fredag i det nye år, indtil vi går på grus i starten af maj måned. Derudover har vi afholdt et Vild med Kamp stævne i ATK- Hallen, hvor alle har chancen for at prøve sig af, hygge sig og have det sjovt, uden at det gælder ranglister og point. I det nye år vil der komme flere af den slags aktiviteter, hvor du har mulighed for at få sved på panden og hygge dig med tenniskammeraterne. I det forgående år har ATK haft to juniorhold, som har spillet i KTU. I den kommende udendørssæson er det vores ambition at stille mindst to hold igen og meget gerne få endnu flere til at være med til de gode oplevelser, som en holdkamp byder på. Jon Tybirk skriver mere om dette i sit indlæg i dette blad. I den kommende sæson vil Jon være primus motor for en række aktiviteter i juniorafdelingen og gøre en stor indsats for at få forældre mv. til at løfte små afgrænsede opgaver. Så hvis du læser dette og tænker, at du godt kunne tænke dig at hjælpe lidt til, så tøv ikke med at kontakte os på Derudover er vi godt i gang med et skoleprojekt, som forhåbentlig gerne skulle få flere børn og unge til at melde sig ind i ATK. Projektet går ud på, at vi tilbyder omegnens skoler gratis at stå for nogle timers tennisundervisning i skoletiden. Tak til alle der har hjulpet til med det frivillige arbejde i Jeg er sikker på, at 2012 vil byde på endnu flere tennisoplevelser og godt kammeratskab! side 16

17 Nye initiativer i juniorafdelingen igangsat og andre på vej! Af Jon Tybirk Undertegnede har meldt sig på banen til at gøre en indsats for juniorafdelingen. Skal jeg sige noget om ATK s juniorafdeling: fantastisk dygtige trænere, juniorer blandt bedste i landet, et godt trænings- og udviklingsklima, en god atmosfære, gode og dygtige rollemodeller med beredvillighed til at hjælpe til, og det er altid rart at komme i klubben man føler en tilknytning. Jeg mødtes med Allan Bruun og Jens Seibæk og vi talte om, hvor vi kunne gøre det bedre. Vi forsøger nu at styrke indsatsen for de juniorer, som gerne vil noget mere, hygge sig sammen og forsøge sig med at spille lidt kampe. Altså udover træningen. Vi vil også meget gerne styrke junior-holdtennis og teamånden. Disse initiativer skulle meget gerne også styrke den sociale side i juniorafdelingen. Skal disse initiativer for alvor blive til noget, så kræver det, at flere forældre involverer sig, og tager del i nogle små afgrænsede arbejdsopgaver. Denne øgede frivillighed er en vigtig motor i ethvert foreningsliv, og at få skabt den bliver også en del af projektet. Vild med kamp -arrangementer. På lørdage eftermiddage/aftener forsøger vi os som noget nyt nogle såkaldte Vild med kamp -arrangementer. Målgruppen er de klubspillere, som gerne vil lidt ekstra, hygge sig og prøve sig af i nogle kampaktiviteter. Der vil som udgangspunkt være en træner tilstede som organiserer små kampe i single og double samt alternative kampspil. En frivillig som er til stede udenfor banen og hygger lidt om spillerne. Arrangementerne vil være delt i en yngre og en ældre gruppe. Der vil komme invitationer på hjemmesiden, via mails, sms. så hold øje! Ad-hoc Venskabskampe. Vi har allerede i oktober spillet en udsat holdkamp mod Sundby indendørs, og er endvidere blevet inviteret til Venskabskamp mod i deres hal på Østerbro. Målgruppen er her de holdspillere, som normalt deltager i holdkampe om sommeren. Enkelte rendyrkede turneringsspillere kan også komme på tale her. Direkte invitationer til de pågældende juniorer via mails/sms. Holdturnering sommeren Vi satser på, at styrke indsatsen for juniorholdtennis. Det betyder, at vi styrker organiseringen omkring holdene, men også at man som spiller må forpligtige sig mere overfor holdet og kammeraterne. På et tidligt tidspunkt kontakter vi emner til holdturneringen, og beder disse om at forpligtige sig til at spille junior-holdkampe for klubben. Når vi kender spilledatoerne, skal man melde tilbage omkring evt. afbud, men som udgangspunkt deltager man i alle de holdkampe, man er udtaget til. Vi har derudover brug for 2 frivillige (forældre) som deles om holdkaptajn-opgaven for hvert hold vi stiller med. Vi vil undersøge mulighederne for evt. at spille med i SLTU s holdturnering, hvis det giver mening. Nu må vi se hvordan tingene udvikler sig - måske er vi kommet så langt, at vi har frivillige ressourcer til at kunne stille op i SLTU s holdturnering i minitennis næste vinter 2012/13 med et U10 og/eller et U12 hold. Ad den vej kan det nemlig blive helt naturligt at spille kampe og holdtennis, der så kommer en bredere masse af engagerede og dygtige spillere og vi styrker på den måde fællesskabet i ATK. Deadline for nr. 2 / 2012 er den 13. marts med udgivelse i uge 15 side 17

18 I Danmark er tennis en holdsport Af Cecilie Fernstrøm De går med tophuer og mangler smør, men ellers er nordmændene stort set magen til os. Eller er de nu også det? Hos dem er tennis en enmandssport. Hos os handler det også om holdfølelse, og den har to norske gutter nydt godt af, siden de forlod broderlandet i nord og begyndte at svinge ketsjerne i ATK. Den karakteristiske duft af boblehal slår en i møde i det samme, man åbner døren ind til ATK-hallen. Inden længe vil klubbens bedste spillere fylde hallen, sådan som de gør hver tirsdag aften. Det er sidste træning inden jul, og Morten Goa og Vincent Fougner er kommet tidligere, end de plejer for at fortælle om, hvordan det er at komme fra Norge til Danmark og ATK. Morten lægger ud: - Tennis er ikke så stort i Danmark, men det er endnu mindre i Norge. Han har spillet tennis, siden hans mor, da han var 7 år gammel, læste en artikel i lokalavisen om et polsk ægtepar, som ville begynde som tennistrænere i byen. I dag er han 27 år gammel og nummer 5 i ATK. For Vincent har tennis også altid været en stor del af hverdagen. - Vi er to norske tennisnørder, siger han med et smil og forklarer: - Min far spillede og min bedstefar spillede, så det har jeg også gjort, siden jeg var helt lille. Den 20-årige Vincent startede egentlig i KB, men da han boede på Nørrebro foreslog de ham at rykke til ATK. En vinteraften googlede Vincent derfor klubben og cyklede op til hallen. Tre af klubbens stjerner - Ali, Mohammed og Abas - spillede tilfældigvis den dag: - Hold da op, de spiller godt, tænkte jeg og fik med det samme lyst til at spille. Jeg talte Vincent Fougner med Jens, som står for træningen, som var helt med på, at jeg skulle komme dagen efter og prøve at træne. Lige siden den dag har jeg været med. Hjælp! Endnu en nordmand Det er nu omtrent to år siden, at Vincent begyndte at spille i ATK, og derfor var det også helt naturligt for Jens at ringe til ham året efter, da endnu en nordmand skulle prøve at være med til første- og andenholdets træning. Morten var kommet til Danmark: - Jeg havde en dansk træner i min norske klub, som spurgte, om jeg ville kæmpe for at komme på førsteholdet eller være stjernen. Jeg ville kæmpe, og derfor endte jeg i ATK. Som Vincent har han været en del af eliten i klubben lige siden sin første prøvetræning, og tennisgejsten er helt i top nu: - At spille holdkampe er ret stort her. Det er det ikke i Norge. Det betyder, at selv om ikke skal være verdensmester, så kan man stadig spille turneringer og være del af et fællesskab. Frafaldet er ikke så stort her som i Norge, hvor mange stopper, hvis de ikke er blandt de allerbedste. Det er en stor forskel. side 18

19 for mig, fordi jeg ikke var den bedste. Det har I her. - I starten undrede det mig, at der var så mange, som trænede så meget. I Norge falder man fra, når man er 15 eller 18, hvis man ikke bliver til noget. Her i Danmark vil jeg gerne blive bedre, selv om jeg er 27, pointerer Morten. Varm velkomst Udover holdkampene er ATK-ånden også en stor del af grunden til, at de to gutter spiller så meget tennis som overhovedet muligt. Morten Goa Vincent er enig: - Det er meget nemt for mig at blive ved med at træne her. Jeg føler, at der bliver sat pris på mig. Min klub i Norge havde ikke brug - Det var nemt at blive en del af gruppen. Her er virkelig et godt miljø. Efter en uge var jeg med til træning to gange om ugen og med til holdkampe. I en norsk klub ville det være svært at komme med, vurderer Vincent. Morten supplerer: - Der er mange på samme niveau som alle enes fint. Det er god kemi, og der er vel en spillere, som jeg kan ringe til, hvis jeg vil ud at slå. Det finder du ikke i Norge. side 19

20 DAI i Salvador, Brazil 2011 Den 22. maj drog vi 22 mand, 8 hold-spillere, 12 veteraner og 2 ledere, af sted mod Salvador i det nordlige Brasilien. Første stop var Lissabon i Portugal, hvor vi havde ca. 7 timer, inden vi skulle videre til Salvador. Her fik vi en forsmag på varmen, da vi tog en hurtig sightseeing i den fine fine by. Efter ca. 9 timers flyvetur ankom vi til Salvador sidst på aftenen, brasiliansk tid. Efter at have været igennem et timelangt kafkask registreringscirkus var vi klar til at køre mod downtown Salvador, Vi blev indkvarteret på et rigtigt fint hotel med udsigt over havet og med 1 minuts gang til stranden. Helt perfekt. Salvador ligger i delstaten Bahia, der er kendt for sine fantastiske strande og sit tropiske klima. Det er en super blandet by. Der er både helt utrolig smukt og helt utrolig grimt og fattigt, alt efter hvilken del af byen, man opholder sig i. Luftfugtigheden kan få selv det glatteste hår til at krølle og den klareste hjerne til at blive til grød.der er stort set samme temperatur året rundt omkring 30 grader og stort set lige mange solskinstimer, uanset om det er sommer eller vinter. Den mest markante forskel er, at det regner en del mere om vinteren end om sommeren. Maj er vintermåned i Salvador, og det havde regnet rekord meget i perioden op til, vi kom. Derfor havde arrangørerne flyttet turneringen indendørs. Det var en fantastisk hal med 4 grusbaner fordelt på 2 etager. Da der kun var 4 baner til at afvikle turneringen i, betød det desværre, at kampene kun blev i spillet i ét sæt til 8, og at flere spillere kun fik to kampe. Til gengæld var der dommere og bolddrenge i alle kampe. Og uden for banen stod massøren ZenIT Consult leverer håndplukkede og professionelle it-konsulenter. Vores kernekompetence strækker sig fra IBM s mainframe med alle programmeringssprog og værktøjer, der findes på denne platform, over JAVAog WEB programmering til projektledelse og management. ZenIT Consult - Fremtid baseret på resultater ZenIT Consult A/S Telefon: Vallensbækvej 22B, Brøndby ZenIT Consult A/S er 100% danskejet, uafhængigt IT-selskab, stiftet i side 20

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010

Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Beretning til generalforsamling den 25. marts 2010 Sæsonen 2009/2010 nærmer sig nu hastigt afslutningen. Det har været en sæson med blandet følelser og jeg vil derfor i denne beretning over seniorernes

Læs mere

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis

Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Visionsmøde 2011 Stjernen Tennis Bestyrelsen ønsker DIN feedback til klubben. I år vil der ikke være et traditionelt møde. Du kan give din feedback på e-mail: formand@stjernen-tennis.dk, som en kommentar

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2015. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2015 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2015 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 12/5-23/6 Jesper D. Larsen 11/8-25/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-19.00 12/5-23/6 Jesper

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev fra MIK fodbold

Nyhedsbrev fra MIK fodbold Nyhedsbrev fra MIK fodbold Sommeren er i fuld gang og for en stund er fodbolden erstattet af ferie og afslapning. Dette skal dog ikke forhindre MIK fodbold i at gøre status over forårets bedrifter og kigge

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB Referat af bestyrelsesmøde nr. 5 med udvalgsformændene onsdag 14. august 2013 kl. 17.30. Til stede var: Karin Munk Petersen, Ole Juhl, Per Bach, Peter Biltoft, Lars Knudsen, Jesper Jensen, Anders Dorph,

Læs mere

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø

Sæson 2014. Åsøvej 7 4171 Glumsø Sæson 2014 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2014 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Juniorer: Tirsdag kl. 16.00-18.00 6/5-17/6 Jesper D. Larsen 12/8-26/8 Seniorer: Seniorer Tirsdag kl. 18.00-20.00 6/5-17/6 Jesper

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne.

Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. Generalforsamling i Varde Tennisklub, mandag den 29. oktober 2012. 1. Valg af dirigent Lene Eg. Lene kunne konstatere at generalforsamlingen var indvarslet iht. vedtægterne. 2. Formandens beretning. Året

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april.

GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. GENERALFORSAMLING i Nærum Tennisklub den 10. september 2016. Formandens beretning Sæsonen startede med standerhejsning den 23. april. Det har været en meget aktiv tennissæson. Der har især været flere

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer.

JTU Holdturnering udendørs Indbydelse og relevante informationer. JTU Holdturnering udendørs 2017. Indbydelse og relevante informationer. Jyllands Tennis Union har hermed fornøjelsen af at tilbyde DGI junior og JTU s klubber deltagelse i holdturneringen. På nedenstående

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2017 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2017 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 9/5-20/6 8/8-22/8

Læs mere

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK

Stensved Tennisklub. Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Stensved Tennisklub Klubbladet 2012 WWW.LBTK.GOMINISITE.DK Bestyrelsen 2011 Formand: Hans Iversen Ansvar: Drosselvej 7 Post 4773 Stensved Kommunen Tlf. 55 38 67 03 Nye medlemmer hapi@stensvednet.dk Sponsorer

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2014

Nyhedsbrev februar 2014 Nyhedsbrev februar 2014 Kære Alle Foråret er lige om hjørnet og vi kan se frem til en masse dejlige aktiviteter og samvær i Vikingerne. Først skal vi en tur Branäs i Sverige for at stå på ski. Du kan følge

Læs mere

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub

Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Velkommen til badminton i Københavns Badminton Klub Kære ungdomsspillere og forældre Velkommen til KBK. Badmintonklubben der blev stiftet tilbage i 1928, og som gennem alle år har samlet badmintonspillere

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab.

For de allermindste blev der startet op med Trille Trolle håndbold, dvs. U4 og U6. Det er mest boldlege og fælleskab. Beretning 2015/2016 Sæson 15/16 det sportslige. Der har fra 2014 til 2015 været en mindre fremgang. Fra 239 til 252 medlemmer. I en periode hvor håndbold som sport er trængt fra mange side, så er det dejligt,

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Foråret er kommet tidligere end normalt så forhåbentligt, kan vi

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub:

Formandsberetning. Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Formandsberetning Alt imens sneen drysser ned og pudrer græsset udenfor tænker jeg tilbage på sæsonen 2012 i Tølløse Tennisklub: Klubben har til tider summet af aktivitet med distinkte højdepunkter omkring

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

TAK FOR SPONSORATET 2016

TAK FOR SPONSORATET 2016 TAK FOR SPONSORATET 2016 Vi vil gerne takke for jeres sponsorat her i 2016, og vil lige runde badminton sæsonen af med en oversigt over året der gik i RIF Badminton. Det har været et fantastisk år med

Læs mere

Sæson Åsøvej Glumsø

Sæson Åsøvej Glumsø Sæson 2016 Åsøvej 7 4171 Glumsø Træning 2016 Hold Tid Dage Træner Juniorer: Seniorer: Øvede Begynder/ Let øvede Tirsdag kl. 16.00-18.00 Tirsdag kl. 18.00-19.00 Torsdag kl. 19.00-20.30 10/5-21/6 9/8-23/8

Læs mere

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014

World Archery Indoor Championships. Nimes, Frankrig 25. feb. 2. marts 2014 REJSEBREV 4 Dette års indendørs Verdensmesterskab for junior/senior afholdes i og Danmark stiller med følgende Lørdag den 1. marts 2014. Igen stod Danmark overfor USA i en holdfinale og igen var det guldet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

KBs julefrokost afholdes 21. nov.

KBs julefrokost afholdes 21. nov. KBs julefrokost afholdes 21. nov. Tilmelding skal ske i Tutten OBS begrænset antal pladser først til mølle! Så hvis du vil være sikker på en plads, så skynd dig at tilmelde og betale hos Hanne i Tutten!

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014

Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 Nyhedsbrev - Lotte Friis Februar - 2014 EM i Herning MIT 2013 Baltimore Jeg sidder på min seng her i Baltimore en solrig søndag formiddag, Det er min første rigtige fridag i 2014, ingen træning, ingen

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Sæson 2015. Sæsonplan 2015. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 6. maj Onsdag 6. maj Sæsonplan 2015 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2015 HVER mandag. 17 21. (Opstart 4. maj). Hyggeaften

Læs mere

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året.

Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. #1, 2013/14 Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Vi vil fra håndboldafdelingens side forsøge at styrke kommunikationen ved, som noget nyt, at udsende et nyhedsbrev tre gange om året. I dette

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde.

Referat af bestyrelsesmøde. Referat af bestyrelsesmøde. Dato og tid: Sted: 9. oktober 2013, kl. 16.30 Ribegade 17, 4th 2100 Ø (hos Tina Fehrn) Deltagere: Jan Kristoffersen (JK) David Hansen (DH) Tina Fehrn (TF) - REF Ole Meilby (OM)

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00

Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Referat af generalforsamling i Lemming IF Mødetidspunkt: Onsdag, den 25. februar 2015, fra kl. 19.30 til kl. 21.00 Sted: Tilstedeværende: Klubhuset Louise T. Kristensen, Lasse Schultz, Jesper Bang, Egon

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN

FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU Generalforsamling Tirsdag d. 7. februar 2016 VELKOMMEN FTU - Generalforsamling - 7. februar 2016 Dagsorden Valg af dirigent og referent Bestyrelsens beretning Forelæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

NTK Generalforsamling 2016

NTK Generalforsamling 2016 NTK Generalforsamling 2016 Mødereferat fra møde d. 31/3-2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Niels Arne blev foreslået Niels Arne blev valgt. 2. Formandens beretning. Formandens Beretning er i år lagt

Læs mere

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede.

Haarby tennisklub. Sæson 2014. Sæsonplan 2014. Tennis er for HELE familien! Start af træning for seniorer. Kl. 17 18.30. 18.30-20.00 for øvede. Onsdag 7. maj Onsdag 7. maj Sæsonplan 2014 Start af træning for juniorer. Kl. 17 18.30. Start af træning for seniorer. 18.30-20.00 for øvede. Sæson 2014 HVER mandag. 17 21. Hyggeaften for alle. Gratis

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt.

Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november Regnskabet godkendt. Generalforsamling i Varde Tennisklub- torsdag den 12. november 2015. Referent: Elin Sommerfeldt Nedbo 1. Valg af dirigent. Egon Schultz blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterer

Læs mere

INDKALDELSE TIL ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ATKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt

Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Referat af generalforsamlingen d. 03/09-2015 Øvrige noter og kommentarer er sammenfattet i pkt. 10 Eventuelt Dagsorden 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent og referent 3. Formandens beretning og

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg

Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg Referat af DFSU repræsentantskabsmøde 2013 i Aalborg 1. Valg af dirigent og referent Jesper Gyldendahl / Niels Pagel 2. Beretning fra formanden 3. DFSUs sekretariat beretter 4. Året i klubberne Runde hvor

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court Årgang 7 Udgave 7 20. august 2010 FYLDER 60 ÅR... SIDSTE NYT Sidste runde i holdturneringen nærmer sig og de afgørende kampe skal spilles, god vind alle sammen. INDHOLD Jubi-fest

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614,

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011

AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 AIA-TRANBJERG BADMINTON VELKOMSTBREV SÆSONEN 2010/2011 Generel information Så starter badmintonsæsonen igen, og vi glæder os til at se gamle og nye spillere - til en god og hyggelig sæson i AIA-TRANBJERG

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK.

Beretning 2013. Dette er status over det forgangne år i BTK. Beretning 2013 Dette er status over det forgangne år i BTK. Da jeg ringede til Søren Beck, med en forsigtig forespørgsel om han kom på tirsdag, og vi kunne foreslå ham som dirigent, svarede han:.. at det..

Læs mere

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen

VALBY OPEN 2015. 26.-27. september i Valbyhallen VALBY OPEN 2015 26.-27. september i Valbyhallen YONEX VALBY OPEN 2015 KÆMPE OPSTARTSTURNERING OG FEST I VALBYHALLERNE 26.-27. SEPTEMBER Få en god start på sæsonen med masser af kampe, sjove indslag, super

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste:

Årets gang 2007. 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årets gang 2007 Årgang 98, Miniput Yngste: Årgang 98 har haft en meget flot sæson, hvor hovedmålet var at lære at spille den rigtige fodbold a la AB, og helst i den bedste

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Dagsorden jf. foreningens vedtægter:

Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Dagsorden jf. foreningens vedtægter: Referent: Louise Kaa 24 deltagere inklusiv bestyrelsen og dirigenten. 1. Valg af dirigent Jørgen Simonsen vælges som dirigent 2. Formandens beretning ved formand Kenneth

Læs mere

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen

Velkommen. Vi glæder os til at se medlemmer, børn, voksne, forældre og sponsorer til endnu en fantastisk sæson. Med Sportslig hilsen ÅRS 25JUBILÆUM Velkommen Med denne folder byder vi jer velkommen til en rigtig spændende sæson. Vores klub har 25 års jubilæum - det vil vi gerne markere med en række spændende aktiviteter og nye tiltag.

Læs mere

Tennis i Hammel april 2013

Tennis i Hammel april 2013 Tennis i Hammel april 2013 1 Hammel Tennisklub Gl. Randersvej 22, 8450Hammel BESTYRELSEN Formand Peder Helbo Tlf. 86 96 32 13 40 75 82 22 Peder@helbo.com Kasserer Ole Hollenbo Tlf. 86 96 19 14 27 64 06

Læs mere

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn

Årsmøde 2013/2014. Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn Årsmøde 2013/2014 Velkommen til Danmarks største idrætsforening: Firmaidræt StorKøbenhavn med 395 klubber. Velkommen til vores gæst: Jeanette vores formand for firmasporten storkøbenhavn. Firmaidræt StorKøbenhavn

Læs mere

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne.

Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Velkommen til en ny sæson på tennisbanerne. Bestyrelsen og instruktører ønsker alle tidligere og nye medlemmer velkommen til en ny sæson. Dette velkomstbrev vil fortælle lidt om hvad vi i bestyrelsen har

Læs mere

Velkommen til sæson 2012

Velkommen til sæson 2012 Velkommen til sæson 2012 Sæson start Så er det atter blevet tid til at byde nye som gamle medlemmer velkommen til en ny tennis sæson den 27. i rækken. Ja du læste rigtig. Det er NU, du skal finde din ketcher

Læs mere

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626

KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 KIRKE HYLLINGE IF 14. januar 2009 Blad nr. 626 Dagsorden for hovedgeneralforsamling onsdag den 14. januar 2009 kl. 19.30 i Station 14. Til stede: 27 fremmødte 1. Valg af dirigent og to stemmetællere Flemming

Læs mere

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015

Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Gentofte Svømmeklub Nyhedsbrev - Lotte Friis Juni 2015 Hej Allesammen, Sæsonen 2014/2015, min første i Gentofte Svømmeklub, er på vej ind i de sidste spændende og afgørende uger, Selvom mange kilometer

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Eksisterende vedtægter. Forslag til ændring af vedtægter. 1. Navn og formål. 1. Navn og formål

Eksisterende vedtægter. Forslag til ændring af vedtægter. 1. Navn og formål. 1. Navn og formål Eksisterende vedtægter 1. Navn og formål 1.1. Klubbens navn er Ballerup Tennisklub, stiftet 1919, klubbens hjemsted er Ballerup kommune. Forslag til ændring af vedtægter 1. Navn og formål 1.1. Klubbens

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub:

Der var udsendt foreløbig dagsorden ifølge vedtægter for Torsdagsherreklubben i Sønderjyllands Golfklub: Aabenraa 25. august 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Sønderjyllands Golfklub, Torsdagsherrerne torsdag den 24. september 2015. Generalforsamlingen blev afviklet i klubhuset efter spisning ved

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes:

Vores medlemmer har deltaget i en masse cykel løb. Af de fineste resultater kan nævnes: Mountainbike Club Vejle CVR.: 34151830 (Gammelt cvr: 30436245) Generalforsamling tirsdag d. 4. februar 2014 Sted: Klublokalerne Til stede: 30 medlemmer og bestyrelsen 1. Valg af dirigent Til dirigent blev

Læs mere

ARBEJDERNES TENNIS KLUB

ARBEJDERNES TENNIS KLUB Genforeningspladsen 54 2400 København NV telefon 38 34 64 38 ATKs kontortid tirsdage mellem kl. 19 og 20 E-mail : atk@atk-tennis.dk Hjemmeside: www.atk-tennis.dk Giro: 7018614, ATK, Lars Knudsen, Fortly

Læs mere