Installationsvejledning

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning"

Transkript

1 Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år. Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi og høj kvalitet. Dette karakteriserer alle vores produkter og er grunden til, at de er så værdsatte verden over. Installationsvejledning

2 DESIGNGUIDE Før du går i gang Læs hele denne vejledning omhyggeligt. VIGTIGT - Gem denne vejledning til den lokale inspektør. Overhold alle gældende love og regler. Note til installatøren - Husk at udlevere denne vejledning til forbrugeren. Note til forbrugeren - Gem denne vejledning til fremtidig reference. Færdighedsniveau - Installation af dette køleskab kræver grundlæggende færdigheder i maskinteknik, tømrerarbejde og blikkenslagerarbejde. Installatøren er ansvarlig for at sikre, at installationen udføres korrekt. Askos produktgaranti dækker ikke produktfejl, som skyldes forkert installation. ADVARSEL! Apparatet skal jordes korrekt. Se Elektriske specifikationer på side 5. FORSIGTIG: INSTALLATIONEN SKAL UDFØRES AF TO PERSONER pga. køleskabets vægt og størrelse samt risikoen for personskade eller beskadigelse af produktet. ADVARSEL! Køleskabet er meget tungt og skal fastgøres for at forhindre, at det vælter. Det er vigtigt at beskytte køleskabet, så det ikke vælter. Brug kun apparatet til den tilsigtede brug. Slidte eller beskadigede ledninger skal straks repareres eller udskiftes. Sluk for strømmen på hovedafbryderen før rengøring eller reparation. Reparationer skal udføres af en autoriseret installatør. ADVARSEL R600a-KØLEMIDDEL Dette apparat indeholder R600aisobutankølemiddel, som ikke belaster miljøet. Kølemidlet er dog brandfarligt. Overhold derfor følgende advarsler: Kontakt forhandleren eller leverandøren med det samme, hvis du har modtaget et beskadiget køleskab. 1) Undgå at beskadige kølemiddelslangen under håndtering, installation og betjening af apparatet. 2) Service skal udføres af en autoriseret reparatører, som er godkendt af producenten, og komponentdele skal udskiftes med dele, som er godkendt af producenten. 3) Køleprodukter indeholder kølemiddel, som skal fjernes, før produktet bortskaffes. 4) Undgå at blokere ventilationsåbningerne på apparatets kabinet og i køkkenelementerne. 5) Undlad at bruge mekaniske eller elektriske redskaber, når apparatet skal afrimes. 6) Pas på ikke at beskadige kølemiddelkredsløbet. 7) Brug ikke elektriske apparater inde i køle-/ fryseskabet. 2

3 Skabsmål for indbygningsmodeller Dybde på mindst 635 mm Færdig bredde på 762 mm Planmontering kræver en udskæringsdybde på 635 mm. Køleskabets forside passer med tilstødende køkkenelementer med en dybde på 635 mm. Køleskabet passer ind i et kabinet med en højde på mellem 2020 og 2044 mm. Køleskabet selv kan dog kun hæves til en højde på 2041 mm. Højde på 2032 mm 873 mm 873 mm Designtip: Det er muligt at justere køleskabsskuffen i forhold til tilstødende køkkenelementer for at opnå et helt integreret look. 3

4 Køleskabets mål med paneler på 19 mm Kabinet Dør Top med paneler 603 mm (kun kabinet og dør) 19 mm 750 mm Panel Justerbar højde fra 2017 til 2041 mm 3 mm Frirum 102 mm 164 mm Forside med paneler 32 mm Side med paneler Installationsafstande Top Hver side Bagside 3 mm 6 mm 12 mm 4

5 INSTALLATIONSSTEDET Vandtilslutning og elektrisk tilslutning Den elektriske tilslutning og vandtilslutningen skal være i det område, der er markeret med gråt på tegningen. KLARGØRING AF VANDTILSLUTNING Den automatiske isterningenhed skal sluttes til koldtvandsforsyningen. Vandtrykket skal være mellem 3 bar og 8 bar. Før vandslangen fra tilslutningspunktet til vandforsyningen til vandtilslutningen bagsiden af køleskabet. Antivippefunktion. Dette område må ikke blokeres mm 1956 mm 164 mm Set forfra Monteringsområde Vandslange og stikkontakt Elektriske specifikationer Strømforsyningen skal være V, 50/60 Hz, 10 A. Det anbefales at have en korrekt jordet kredsløbsafbryder eller hovedafbryder. Monter en stikkontakt med jordforbindelse på bagvæggen. Stikkontakten skal være placeret på bagvæggen som vist. 5

6 Produktafstande Disse køleskabe har et dørstop med to positioner. Døren er indstillet til at åbne 115 grader fra fabrikken, men kan ændres til 90 grader, hvis det er nødvendigt af hensyn til afstanden til tilstødende køkkenelementer. Se side 7 for at få flere oplysninger om døre med 90 graders åbning. Køleskab Der skal være et frirum på mindst 425 mm, hvis døren skal åbnes 115 grader. Paneler i rustfrit stål eller specialtilpassede paneler Set ovenfra DØR MED 115 GRADERS ÅBNING (fabriksindstilling) 6

7 Paneler i rustfrit stål eller specialtilpassede paneler Set ovenfra DØR MED 90 GRADERS ÅBNING (valgfri indstilling) 7

8 TILBEHØR OG MÅL FOR PANELER I RUSTFRIT STÅL 19 mm tykt panel til fast dør 19 mm tyk ramme til glasdør 756 mm * 756 mm * 152 mm * 584 mm * Køleskabssektion 1152 mm * Glaspanel til køleskabssektion 1152 mm * Køkkenelementer Isterningskuffe 191 mm * 152 mm * Fryser/ Convertible-skuffe 578 mm * 86 mm * Placeringen af kroge og beslag fi ndes på målene for dørpanelet - se side mm 3 mm Min. * *Der skal være et frirum på mindst 3 mm mellem panelerne og de tilstødende køkkenelementer. Valgfrit tilbehørssæt: Sæt til installation ved siden af hinanden BEMÆRK! Se installationsanvisningerne til sættet, hvis der bruges sæt til installation ved siden af hinanden. 8

9 MÅL for 19 mm SPECIALTILPASSET PANEL Hvis du vælger at montere specialtilpassede paneler, skal du bruge de viste mål. Panelerne fastgøres til døren og skufferne med kroge og beslag. EKSTRA VIGTIGT! Specialtilpassede træpaneler skal have en tykkelse på mindst 14 mm på de steder, hvor kroge og beslag fastgøres. Der skal være frirum, hvor kroge og beslag fastgøres til panelerne. Placeringen af kroge og beslag findes på målene for specialtilpassede paneler - se side 11, 12 og 13. BEMÆRK! Dette produkt er designet til 19 mm tykke paneler i træ. Den maksimale åbning til en glasrude er 848 x 584 mm. Der kan vælges en mindre åbning efter behov. PANELER TIL FASTE DØRE OG SKUFFER PANELER TIL GLASDØRE 756 mm 756 mm 152 mm 1152 mm A 1152 mm 848 mm 152 mm 191 mm B 86 mm 584 mm 86 mm 578 mm C 77 mm VIGTIGT: Maksimumvægt for paneler: A. Panel til køleskabsdør: 15 kg B. Panel til fryseskuffe: 4 kg C. Panel til Convertible-skuffe: 8,5 kg Designtip: Noget af panelerne kan ses indvendigt i enheden. Det anbefales at bruge paneler med en pæn fi nish på begge sider. Designtip: Overvej at bruge en specialtilpasset sokkelplade, hvis der anvendes specialtilpassede paneler. Køleskabets sokkel er sort. 9

10 10 MÅL FOR SPECIALTILPASSEDE PANELER

11 11

12 12

13 Toppen af panelet 5 mm frirum 9 mm frirum 5 mm frirum er kun påkrævet for de områder, der er markeret med gråt. Forborede huller: 3 mm i diameter, dybde på 8 mm.9 mm frirum Skabelon til glasdør Specialtilpasset panel Maks. 584 mm WINDOW ÅBNING Advarsel: Sørg for, at beslagene ikke er anbragt på panelets tynde områder, før der bores huller til beslagene. Bunden af panelet 13

14 INSTALLATIONSVEJLEDNING NØDVENDIGT VÆRKTØJ 4 mm sekskantnøgle Hobbykniv Trappestige Spand Vaterpas Sækkevogn 13 mm gaffelnøgle 11 mm gaffelnøgle 32 mm gaffelnøgle Stjerneskruetrækker nr. 2 Bor- og bitsæt 8 mm top Beskyttelsesbriller Tang 10 mm skralde Torx T-20-skruetrækker, T-30-skruenøgle PÅKRÆVEDE MATERIALER Specialtilpassede paneler til køleskabsdør, fryseskuffe og Convertible-skuffe Velcromontering, hvis der anvendes en specialtilpasset sokkelplade. GULVBEKLÆDNING Køleskabet skal installeres på et fl adt, hårdt underlag i samme højde som resten af gulvet. Underlaget skal kunne bære et fyldt køleskab eller cirka 500 kg. BEMÆRK: Beskyt gulvets fi nish. Udskær et stort stykke af papemballagen, og anbring det under køleskabet, mens du arbejder. MEDFØLGENDE DELE Antivippebeslag og skruer Beslag og skruer til montering af panel Skruer og rawlplugs til tørmure Vandfi lter Vandslangesæt 14

15 TRIN 1 PAK ENHEDEN UD ADVARSEL! Køleskabet er meget tungt. Vær forsigtig, når du flytter det. TRIN 2 MONTER ANTIVIPPEBESLAG Det øverste beslag skal monteres i en højde på 203 cm. Beslagets åbning skal anbringes, så det er midt i monteringsområdet (typisk 38 cm). Markér monteringsskruehullerne på beslagene. Skær bånd og tape i toppen og bunden af emballagen over med en hobbykniv. Åbn papforseglingen, og fjern det øverste af emballagen. Fjern resten af emballagen fra apparatet. Fjern eventuelt resten af emballagen med en hobbykniv, men vær MEGET FORSIGTIG, så du ikke ridser apparatet. Fjern fl amingoemballagen fra enheden. Fjern IKKE båndet fra døren eller den nederste flamingoklods, før enheden er klar til at blive monteret i kabinettet. Fjern fl amingopladerne fra siderne. Skub enheden frem, og fjern fl amingopladen på bagsiden. Sæt forsigtigt bagsiden ned på gulvet. Læn enheden forsigtigt tilbage, fjern fl amingopladen fra forsiden. Bortskaf al emballage korrekt. Enheden kan nu løftes med en sækkevogn eller rulles hen over gulvet af to personer. Husk at beskytte gulvet. Lad eventuel beskyttelsesfi lm på køleskabet blive siddende, indtil installationen er fuldført. Åbning 203 cm Fastgør beslaget med monteringsskruerne. Mindst en af monteringsskruerne skal tilspændes. Det tilrådes at tilspænde så mange monteringsskruer i kabinettet som muligt. En korrekt installation kræver mindst tre fastgørelsespunkter. 15

16 TRIN 3 TILSLUT VANDFORSYNING Sæt enden på den medfølgende vandslange i åbningen på køleskabet. Tilspænd kompressionsringen med hånden. Efterspænd en ekstra omgang med en skruenøgle. Overspænding af ringen medfører risiko for utæthed! Åbn for vandet for at kontrollere for utætheder. TRIN 4 TILSLUT STRØM Sæt stikket i stikkontakten. Kontrollér, at der er strøm til køleskabet ved at se, om der er lys i isterningenheden (døren til køle-/ fryseskabet er tillukket med et bånd). Temperaturen er forudindstillet til 3 C for køleskabssektionen og til -18 for både fryseskuffen og multiskuffen. Lad køleskabet stabilisere i 24 timer, før du foretager tilpasninger. 16

17 TRIN 5 SKUB ENHEDEN IND I KABINETTET Rul enheden ind i kabinettet. Vær forsigtig, så vandslangen eller ledningen ikke kommer i klemme. TRIN 6 FJERN SOKKELPLADE OG VENTILATIONSPLADE Sokkelpladen skal fjernes for at få adgang til de justerbare fødder. Fjern fl amingoklodsen på forsiden af sokkelpladen. Fjern og kassér fl amingoklodsen. Fjern den faste del af sokkelpladen ved at trække den frem. Fjern sokkelpladen, ventilationspladen og skruerne, og opbevar dem, indtil du skal bruge dem igen. Der skal muligvis bruges en lang fl ad pind eller en tommestok til at føre den forreste del af antivippebeslaget hen over enheden. Hvis der er plads til det, kan du også bøje den forreste del af beslaget let op, så det ikke rører ved bagsiden af enheden. Fjern den øverste liste fra enheden. Fastgør enheden til antivippebeslaget med maskinskruer og spændeskiver i gevindhullerne på beslaget. Tilspænd skruerne med hånden, indtil enheden står korrekt i monteringsområdet. Tilspænd derefter skruerne helt. Monter listen igen. 17

18 TRIN 7 SÆT KØLESKABET I VATER Alle modeller har fi re justerbare punkter. På forsiden fi ndes to justerbare fødder, og på bagsiden fi ndes to justerbare hjul. Både fødder og hjul er tilgængelige fra forsiden af køleskabet. Drej den 8 mm store sekskantede møtrik over de forreste hjul for at sætte bagsiden af køleskabet i vater. Drej mod uret for at hæve køleskabet, og drej med uret for at sænke køleskabet. Juster de forreste fødder med en 32 mm gaffelnøgle. Juster køleskabets højde, så det passer til åbningen på installationsstedet. Køleskabet skal stå i vater og lod. TRIN 8 MONTER SOKKELPLADE OG VENTILATIONSPLADE Find sokkelpladen, ventilationspladen og skruerne, som du fjernede tidligere. Det er muligt at montere en specialtilpasset sokkelplade, som passer til de øvrige køkkenelementer. Brug den medfølgende sokkelplade som skabelon. Monter ventilationspladen igen med skruerne. Monter sokkelpladen igen. ADVARSEL! Hjulene på bagsiden og fødderne på forsiden kan maksimalt justeres 24 mm. Der er risiko for, at de justerbare hjul og fødder beskadiges, hvis du forsøger at hæve køleskabet mere end 24 mm. 18

19 TRIN 9 VENDING AF DØRÅBNING (efter behov) Spring dette trin over, hvis der ikke er behov for at ændre døråbningen. 1. Åbn køleskabsdøren. 5. Fjern listen og beslaget øverst på køleskabet, og monter i den modsatte side. 6. Fjern listen og beslaget nederst på køleskabet. Fjern betjeningspanelet, og indsæt forsigtigt skuffen til køle-/fryseskabet. ADVARSEL! Det næste skridt er vigtigt for sikker håndtering af et ubelastet hængsel. Spring ikke trin 2 over. Betjeningspanel 2. Frigør hængselfjederne med en Torx T-20- skruetrækker for at løsne Torx-skruen fra I til O på begge hængsler. Luk døren. 7. Monter betjeningspanelet igen. 8. Hængslerne monteres i de modsatte hjørner. Tophængslet vendes og monteres nederst i køleskabsrummet. Bundhængslet vendes og monteres øverst i køleskabsrummet. 3. Fjern de to skruer fra hvert hængsel, som fastgør døren til køleskabet, med en 4 mm sekskantnøgle. Bed en anden om at holde døren, når du fjerner skruerne, så døren ikke falder ned. 9. Monter skruerne alle fi re steder i køleskabskabinettet. Skru dem halvvejs fast. Skruer Skruer Åbninger til tappe 4. Åbn hængslerne. Fjern de to skruer fra hvert hængsel, som fastgør hængslet til køleskabskabinettet, med en 4 mm sekskantnøgle. 10.Monter tophængslet ved at dreje hængslet i den rigtige retning. Den del af beslaget, som skal monteres på døren, skal være i bunden af hængslet. Skub hængslet hen over skruerne, og anbring tappene i hængselfordybningerne. Spænd skruerne. Skruer Skruer 19

20 11.Monter bundhængslet ved at dreje hængslet i den rigtige retning. Den del af beslaget, som skal monteres på døren, skal være i toppen af hængslet. Skub hængslet hen over skruerne, og anbring tappene i hængselfordybningerne. Spænd skruerne. Luk hængslet. 12.Fjern hængselbeslagene fra døren, og monter dem igen i den modsatte ende (top og bund). 13.Bed en anden om at holde døren, og juster hullerne i dørhængselbeslaget med hullerne i hængslet. Start med montere skruerne i tophængslet. Dørskruer 14.Monter derefter skruerne i bundhængslet. 15.Tilspænd hængslet ved at dreje skruerne fra O til I med en Torx T-20-skruetrækker. Brug en Torx T20-skruetrækker 20

21 TRIN 10 JUSTER DØRÅBNING (efter behov) BEMÆRK: Køleskabet har et dørstop med to positioner. Hvis pladsen ikke tillader, at døren kan åbnes 115 grader, er det muligt at reducere åbningsvinklen til 90 grader. Spring dette trin over, hvis der ikke er behov for at ændre døråbningsvinklen. Åbn køleskabslågen for at få adgang til top- og bundhængslerne. Løsn skruerne i bundhængslet, så det frigøres fra enheden. Træk hængslet let fremad, og indsæt hængselsstiften i det hul, der er tættest på enheden. Du skal muligvis bruge en lille hammer for at få stiften helt ind. Spænd hængselskruerne igen. Gentag for tophængslet. TRIN 11 MONTER HÆNGSELBESKYTTER ADVARSEL! Hængselbeskytteren skal være monteret, før apparatet tages i brug! 1. Fastgør hængselbeskytterpladen til siden af kabinettet. Juster pladen i forhold til kabinettets øverste forreste kant. 2. Fastgør dækselbeskytteren ved at skubbe den fl ade del mellem kabinettet og dækselbeskytterpladen. 3. Fastgør dækselbeskytteren til døren med skruer. Monter én stift pr. hængsel for at få en åbningsvinkel på 90 grader. Hængselskruer Dæksel Dækselbeskytter 21

22 TRIN 12 MONTER DØR- OG SKUFFEPANELER 1. Fjern alle dør- og skuffekroge fra enheden, og skru dem ind i de specialtilpassede paneler. Anbring dem, så de passer med de forborede panelhuller i køle-/ fryseskabsdøren. 2. Fastgør det øverste L-beslag til køle-/ fryseskabspanelet. 3. Åbn lågen til køleskabsrummet for at montere køleskabspanelet. 4. Skub krogene på køleskabspanelet ind i åbningerne på døren, og sænk krogene på plads. Kontrollér, at beslaget øverst på panelet skubbes ned over gevindstifterne øverst i døren. Beslaget hviler oven på møtrikkerne. 5. Juster gevindstifterne under beslaget øverst i døren op eller ned, så panelet er lige. 6. Fastgør panelet til døren ved at skrue de medfølgende møtrikker fast på gevindstifterne øverst i døren. Skru derefter det medfølgende L-beslag fast til bunden af døren og panelet. Møtrik Gevindstift Møtrik Gevindst Beslag Kroge Gevindstift Åbninger Det øverste af køleskabsdørens panel Beslag Kroge Krogene på fryseskuffepanelet vender op. 7. Monter fryseskuffepanelet ved at skubbe beslagene op på plads (i modsat retning af krogene på køleskabspanelet og Convertible-skuffen). 8. Fastgør panelet til skuffen, når det sidder, som det skal, ved at skrue de nederste beslag fast til panelet med de medfølgende skruer. 9. Gentag for den anden skuffe ved at skubbe krogene ned i stedet for op. 10. Hvis der anvendes en specialtilpasset sokkelplade, skal du fastgøre sokkelpanelet med velcro på bagsiden af panelet og på forsiden af sokkelpladen. Hvis der anvendes en SSsokkelplade, er pladen magnetisk. 11. Juster afstanden mellem skufferne efter behov ved hjælp af de nederste beslag. Fryseskuffe Beslag 22

23 PANELKROGE OG -BESLAG SET BAGFRA TRIN 13 START ISTERNINGENHEDEN Tryk to gange på ZONE-indikatoren i betjeningspanelet for at vælge fryseskuffen. Tryk på ikonet ICE i højre side af betjeningspanelet. Der vises en streg under ICE for at vise, at isterningenheden er slået til. Sørg for, at følerarmens bevægelig del ikke kan berøre noget. Kassér den første fyldte spand med is. Sluk for isterningenheden ved at trykke på ICEikonet. Ordet OFF vises under ICE for at vise, at isterningenheden er slået fra. 23

24 da (08-15)

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning

Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning Terrasseoverdækning/ Carport Monteringsvejledning NØDVENDIGT VÆRKTØJ BESTANDDELE Tegningen viser en 3,0 meter bred udførelse. Antallet af bestanddele varierer efter størrelsen (se listen på næste side)

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indholdsfortegnelse. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng SBSes8283 1 Indholdsfortegnelse Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 Opstilling af apparatet... 3 Samling af kombinationen... 3 Flytning af de to kombinerede apparater...

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Montering. Kvik køkken

Montering. Kvik køkken Montering. Kvik køkken Tillykke med dit nye Kvik køkken! Inden du kan tilberede første måltid står du nu overfor monteringen. Med denne guide vil vi forberede dig på monteringen, sikre dig en god proces

Læs mere

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing.

Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation. Manuale d istruzioni. Gebruiksaanwijzing. Bose 161 Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisningen Her findes Opstilling.............................................

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel.

Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Information 2 Denne brugervejledning er et redskab til alle, som skal hjælpe børn, der bruger NF-Walker som et stå og ganghjælpemiddel. Man skal på forhånd have modtaget en oplæring omkring nedenstående

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation

The Bose 251 TM Environmental Speakers. Owner s Guide. Brugervejledning. Bedienungsanleitung. Guía del usuario. Notice d utilisation The Bose 251 TM Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Til Deres optegnelser

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere

Brugsanvisning Frithiof SOPRA. Manual. Frithiof. Sopra 150. Sopra 250. Centralstøvsugere Manual Frithiof Sopra 150 Sopra 250 Centralstøvsugere Må ikke anvendes til fi nstøv. Kun til husholdningsstøv. (Garantien bortfalder ved misbrug) Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40

BESKRICELSE AF APPARATET Side 39. FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39. FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 DK INDHOLD BESKRIELSE AF APPARATET Side 39 FØR APPARATET TAGES I BRUG Side 39 FORHOLDSREGLER OG GENERELLE FORSLAG Side 40 BRUG AF APPARATET Side 40 VEDLIGEHOLDELSE AF KØLESKABET Side 41 VEJLEDNING, HVIS

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Samle- og installationsvejledning

Samle- og installationsvejledning Samle- og installationsvejledning EASY WAY Med Easy Clean Glas S K ANDINA V ISK D E S I G N OG K V A L I T E T Indhold: Venligst læs denne vejledning omhyggeligt før samling af produktet påbegyndes. Udpakning...

Læs mere

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 DK DANSK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske Dem på, at der skal

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD

VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD PLACER DENNE SEDDEL TYDELIGT VED PUSLEBORDET VIGTIG! INFORMATION OM BRUG AF ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART PUSLEBORD Barnet må ALDRIG efterlades alene på puslebordet. HÅNDBETJENINGEN skal altid efterlades uden

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - MODEL 501-27 (PAT. PENDING) BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02

BETJENINGSVEJLEDNING KSI 160 95-02 BETJENINGSVEJLEDNING DK KSI 160 95-02 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM køleskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye køleskab. Køleskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual

Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual Harddiskdrev (med monteringsbeslag) Instruktionsmanual CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONSANVISNINGER

INSTALLATIONSANVISNINGER DK partnummer 527290 B 07/2005 (side 1 af 12) INSTALLATIONSANVISNINGE (BEMÆK: ANVISNINGE VED. MONTEING AF FONTPANEL PÅ INDBYGNINGSMODELLE, SE LØSBLAD P/N 526610) DOBBELT MODELLE DD603 DD603 DD603I INDBYGNINGSMODEL

Læs mere

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000

DM-FD0002-01-A. (Danish) Forhandlermanual. Forskifter FD-9000 (Danish) DM-FD0002-01-A Forskifter Forhandlermanual FD-9000 INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG MEDDELELSE... 3 SIKKERHEDSMÆSSIGE HENSYN... 4 MONTERING... 5 JUSTERING... 9 VEDLIGEHOLDELSE... 15 2 VIGTIG MEDDELELSE

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm

Tyskland. 67663 Kaiserslautern KW 08/2016. Denisstr. 28A. Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH. Supra. Vindues- og døralarm Supra Foto-Elektronik-Vertriebs-GmbH Denisstr. 28A 67663 Kaiserslautern Tyskland KW 08/2016 2508 4047 Vindues- og døralarm A 1 2 3 4 4x 5 6 4x B 7 8 9 10 11 12 13 15 16 14 1 Leveringsomfang/apparatdele

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://da.yourpdfguides.com/dref/618605 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre

Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Monteringsvejledning 3- og 4-fløjede døre Sådan gør du! På dette opslag finder du monteringsvejledning af karmen punkt 1-3. På bagsiden af opslaget finder du monteringsvejledning af dørplader punkt 4-8.

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd.

INDHOLDSFORTEGNELSE. SEA-DOO er et registreret varemærke tilhørende Bombardier Inc. og bruges under licens til Daka Development Ltd. INDHOLDSFORTEGNELSE OVERSIGT... 3 SIKKERHEDSHENVISNINGER... 4 IBRUGTAGNING... 6 VAND-SCOOTER brugt til svømning og snorkling... 6 VAND-SCOOTER brugt til dykning... 8 BATTERIBRUG... 10 Oplad batteri...

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

6150 9135940 TROMLE 91 CM.

6150 9135940 TROMLE 91 CM. 6150 9135940 TROMLE 91 CM. Manual og samlevejledning DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 0 e-mail: mail@davidsenshop.dk REV100615 GEM DISSE INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol

Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Brugermanual til Reflex Lux badetoilet stol Scan QR koden og læs mere om produktet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning 2 Sikkerhed 2 Bremser 3 Aktivering 3 Elektronisk stop knap/nødstop 3 Sidde ned / stå

Læs mere

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1

BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER. Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 c c c BRUGSANVISNING VINKØLER MED TO ZONER Modelnummer: KWC16D1/KWC46D1/KWC92D1 LÆS VENLIGST ALLE REGLER OG ANVISNINGER I DETTE HÆTE ØR BRUG. Vigtig information Når du bruger elektriske apparater, skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE

BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE BRUGERVEJLEDNING UDENDØRS SIRENE Side 1 til den udendørssirene Introduktion Den udendørs sirene bruges som en ekstra sikkerhed, for at naboer kan høre og se, at der er gået en alarm og for at stresse en

Læs mere

Gasgrill - Model Midi Brugermanual

Gasgrill - Model Midi Brugermanual 1. udgave: 12. marts 2010 2010 Gasgrill - Model Midi Brugermanual Vigtigt: Læs disse instruktioner nøje for at få kendskab til gasgrillen inden brug. Gem denne manual til fremtidig brug. 1 Stykliste Tjek

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04

DEUTSCH SILENT COMBI 8211-3452-04 DEUTSCH D SILENT COMBI 8211-3452-04 45 45 S S B SVENSKA 1. A 2. 2 1 3 4 5 5 6 2 1 3. 4. 5. 6. 2 SVENSKA S 7. 8. 9. 10. 11. P S 12. 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug.

DK BRUGERMANUAL. Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem. manualen til senere brug. DK BRUGERMANUAL Læs venligst denne manual før ibrugtagning af motoren og gem manualen til senere brug. Indholdsfortegnelse GENEREL INFORMATION RÅD OM LEDNINGSNET OG BATTERI SIKKERHEDSINFORMATION FØRSTE

Læs mere

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK

Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Enclosure solutions for you. MultiFlex MultiK Eldon MultiFlex lakeret gulvskabe MultiFlex programmet omfatter: MultiFlex C. for kombinationenskabet med åbne sider. Rammen er fremstillet ved hjælp af 1.75mm

Læs mere

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund.

Der skal bores en række huller i hver ende af pælene, ca. 15 cm fra top og bund. LT SVÆRT SVÆRHSR: Ikke nogen vanskelig opgave, men vær omhyggelig med opstilling af skjulet. Sørg for, at det står helt lige. Så er det lettest at få lågen passet ind, så den kommer til at gå let. Uanset

Læs mere

Emhætte Brugsanvisning

Emhætte Brugsanvisning Emhætte Brugsanvisning INDHOLD 1.Introduktion 2.Beskrivelse 3..Montering 4..Bemærkninger vedr. montering 5..Sikkerhedsregler 6 Brug 7 Vedligeholdelse 8..Garantibevis 1 INTRODUKTION 1. Tak, fordi du valgte

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1A517 BRC1A527 INSTALLATIONSVEJLEDNING Fjernbetjening BRCA57 BRCA57 S M PCB S M 4 5 6 PP PP c a d b SETTING e 4 6 7 4 5 5 6 7 BRCA57 BRCA57 Fjernbetjening Installationsvejledning LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug

ZappBug Room. Brugermanual. VIGTIGT: Læs manualen før brug ZappBug Room Brugermanual VIGTIGT: Læs manualen før brug Tanaco Danmark A/S Glentevej 11 6705 Esbjerg Ø tlf.: +45 75144800 tanaco@tanaco.dk www.tanaco.dk1 Vigtig sikkerhedsinformation Alle sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05

DEUTSCH. Multiclip El 8211-0229-05 DEUTSCH D Multiclip El 8211-0229-05 S SVENSKA A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. SVENSKA S 9. 10. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der

Læs mere

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk

Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Brugsanvisning Varenr.: 9014560,565,570 Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger 220Volt Varenummer: 9014560,565,570 Introduktion: Denne fluefanger

Læs mere

Gaggenau da Monteringsvelejdning RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau da Monteringsvelejdning RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau da Monteringsvelejdning RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Indhold Sikkerheds- og advarselshenvisninger... 4 Opstillingsmuligheder... 5 Enkelt skab... 5 Side-by-Side opstilling...

Læs mere

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler.

Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Isiteek er et gør-det-selv produkt primært rettet mod skibsmarkedet, og er hovedsageligt udviklet til at lave mindre paneler. Du skal bruge følgende værktøjer: En arbejdsbænk med en lige kant Nogle vægte

Læs mere

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual

Model 90770. Brugsanvisning Instruction manual Model 90770 Brugsanvisning Instruction manual DK GASGRILL MED 6 BRÆNDERE, SIDEBRÆNDER OG INFRARØD BARÆNDER Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasgrill,

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER!

ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD. ConSet - TYPE 501-19 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! ELEKTRISK HØJDEJUSTERBART BORD ConSet - TYPE 0-9 BRUGSANVISNING OG MONTAGE VEJLEDNING DA NO ADVARSEL VIGTIGE INFORMATIONER! De bør ABSOLUT læse denne brugsanvisning og montage vejledning før opstilling,

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste.

Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. Installationsvejledning I denne vejledning er der angivet varenumre i parentes efter omtalte monteringsdele, så du kan finde dem i vores prisliste. 1 Indhold 1 Sikkerhedsregler ved brug af centralstøvsugeren...............

Læs mere

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria

Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Brugervejledning Viki, Vik, Viktor & Viktoria Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Værd at vide Side 4 Inden første cykeltur

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk

SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL. www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p. SP-1100P_manual_dk SP-1100P POWERED SPEAKERS BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techaudio/sp-1100p 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Montage & vedligehold

Montage & vedligehold Montage & vedligehold for træledhejseporte UNIQUE og ledhejseporte i stål MODERN & GRACE Lavhejsbeslag, frontmonterede fjedre overhøjde min. 20 cm; færdigsamlet fjederaksel m.m. Frank Goedhart, July 2007

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning www.jgnordic.com Kontaktoplysninger Jilmas Group Nordic ApS Hi Park 399 7400 Herning Denmark Tel.: +45 70104014 - Fax: +45 70131389 H610.1200.30.01

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200

VELA Tango 100, 100EL, 200 & 200EL BRUGERMANUAL VARIANT: Manual. nr. 105015. VELA Tango 200El. Artrodese VELA Tango 100 VELA Tango 200 BRUGERMANUAL DK Tango VARIANT: 100, 100EL, 200 & 200EL Manual. nr. 105015 Tango 100 Artrodese Tango 100 Tango 200 Tango 100El Tango El Ståstøtte Tango 200El INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

NEM reol. af køkkenskabe

NEM reol. af køkkenskabe NEM reol af køkkenskabe Reolen her er en praktisk kombination af skabe og åbne hylder. en er nem at bygge det eneste, du behøver at lave, er en ramme med fem ben under. Resten består af færdige køkkenskabe,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N

BETJENINGSVEJLEDNING FS 264 56-01 N BETJENINGSVEJLEDNING DK FS 264 56-01 N 1 DK VIGTIGE INFORMATIONER Tillykke med dit nye GRAM fryseskab Vi ønsker dig til lykke med dit nye fryseskab. Fryseskabet er udviklet under stor hensyntagen til fødevarernes

Læs mere