MAJ 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR.2"

Transkript

1 MAJ 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR.2 1

2 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2011 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej 21, Holmsland, 6950 Ringkøbing (ansvh.) mail: Mogens Tarp, Gadegaardsvej 9, Kloster (omdeling) Ivan Schmidt, Frederiksberg 20, Kloster Tage Rasmussen, Klostervej (annoncer) Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger. Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge af august Deadline: onsdag d. 3. august Kære læsere af Holmsland Sogneblad. I dette nummer af bladet finder I en lille artikel om et 50-års konfirmandjubilæum. Dette er et eksempel på, hvad vi i bladudvalget ønsker os, nemlig at man uopfordret sender noget til bladet, f. eks. om begivenheder og arrangementer, der ikke sker i forenings- eller institutionsregi. Hvis man gør det, så husk at tekst skal skrives i Word. Billeder sendes særskilt i JPEG-filer og skal ikke sættes ind i teksten. Man markerer blot, hvor de skal være. Kom ud af busken og send dit bidrag til Husk at Holmsland Sogneblad nu også kan læses digitalt på: dette vil nok især glæde fraflyttere, som gerne vil følge med i, hvad der sker på deres tidligere hjemegn. 2

3 Nyt fra Sogneforeningen Generalforsamling i Holmsland Sogneforening Onsdag den 9. marts 2011 afholdt Holmsland Sogneforening sin årlige generalforsamling i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, hvor der var mødt ca. 20 medlemmer frem til mødet. Generalforsamlingens dagsorden fremgik af sidste nummer af Sognebladet og Formanden Iver Poulsen måtte i sin beretning indrømme, at Klosters udvikling lå noget underdrejet og afventende på Kommunens behandling af indsendte forslag til ændringer i Kommuneplanen. Denne er nu uden ændringer i forhold til den tidligere plan for Holmsland Kommune vedtaget, hvilket betyder, at vi er nødt til at starte fra bunden af. Det kommende år vil det som det væsentligste være et arbejde med en udviklingsplan for Kloster. Bestyrelsen gav nyvalg til Bodil Schmidt og Susanne Larsen. Der arbejdes i øvrigt på at afholde generalforsamlingen sammen med andre foreninger som HGU, HIK og flere fremover. Regnskabet udviste en tilbagegang i formuen på kr , der hovedsagelig skyldes store udgifter til lovliggørelse af julebelysningens stikudtag på gadelamperne. Som afslutning på generalforsamlingen blev Årets Holmbo udpeget og hædret med blomster og en check af Formanden Iver Poulsen. Se omtalen andet sted i bladet. Efter kaffen fortalte Formanden for Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktsråd Erik Poulsen, Stadil om rådets arbejde. Efter fem år med kommunal fokus på udvikling af de såkaldte centerbyer, håber man at turen er kommet til den halvdel af borgerne, der bor i landdistrikterne. I Landdistriktsrådet ønsker man, at fremtiden i den enkelte landsby først og fremmest skal bestemmes af borgerne selv og nye initiativer og planer skal tage udgangspunkt i landsbyernes egne udviklingsplaner. Erik Poulsen kom også ind på de aktuelle skoleforhold, der drøftes i byrådet for tiden sammen med dagtilbud og ældreplejen. Landdistriksrådets opga- 3

4 ve er som repræsentant for alle sogne- og borgerforeninger at være dialogpartner og talerør til kommunen og han gav flere eksempler på, hvordan det var lykkedes flere steder i kommunen at få gennemført nogle af de lokale ønsker. Iver Poulsen takkede for deltagelsen i generalforsamlingen og bød de nyvalgte velkommen ligesom der var en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Årets Holmbo Som et nyt tiltag i Holmsland Sogneforening har man i 2010 besluttet at udnævne en person fra lokal-området til Årets Holmbo. Det skal være en person, der har udført en ekstraordinær frivillig og ulønnet indsats til gavn for Ny Sogn og Gammel Sogn og beboere. Indsatsen skal ligge indenfor foreningsarbejde, udvikling og forskønnelse af sognene eller igangsætning af nye ideer og projekter. Prisen uddeles hvert andet år. Ved foreningens generalforsamling i marts måned blev Jens Kristian Nielsen hædret som drivkraften bag etableringen af Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Jens Kristian Nielsen, Gammel Sogn var formand for den arbejdsgruppe, der fik flyttet det gamle forsamlingshus op til Hallen i 2007 og var som sådan dynamoen bag realiseringen af Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Med hæderen fulgte en check og en stor buket blomster. 4

5 Ukrudt forgår trods alt Det ser lidt træls ud på Æ Pold og på Johanne Høkers Plads for tiden! forlød det. Ved en forespørgsel hos kommunen fik vi at vide, at kommunens folk slår græs, brænder ukrudt og klipper grene. Resten er op til os selv, og det er vel rimeligt! Derfor stod Sogneforeningen bag en arbejdsformiddag, hvor vi gik til stålet. Vejret var godt, humøret var højt og Brugsen gav brød til kaffen. 15 flittige mennesker var mødt op, og vi er overbeviste om, at det kan ses, at vi har været der. I løbet af maj måned vil der desuden blive pyntet på Æ Pold med blomsterkasser. Bodil 5

6 Centernyt Det har været et travlt forår i centeret, og vi glæder os til at kunne tage lidt fri. Ikke sådan ment, at vi ikke har noget at lave i centeret, for det er bestemt ikke tilfældet heldigvis er der rigtig mange projekter at arbejde med. Vi er sammen med HGU om facilitets- og aktivitetsudviklingen og siden borgermødet den 1. februar, er der sket flere ting. Bl.a. har HGU startet løbeskole og udendørsaktiviteter for de større skolebørn op, men vi har også i centeret haft besøg af 2 arkitekter fra DGI, som vil komme med et bud på, hvordan vi kan udnytte vores faciliteter bedst muligt og få plads til flere nye tiltag. Det er meget spændende og på vores hjemmeside, vil der løbende blive opdateret fra selve projektet, så alle har mulighed for at følge projektet. Jeg blev en dag ringet op af Hans Krogsgaard fra Gl. Sogn, der kunne fortælle mig, at han havde skaffet kr. fra Nordea Fonden til køb af kunst. Det er ikke så tit ens dag bliver beriget med netop den slags opringninger!!! Bestyrelsen har besluttet at bruge pengene på at udsmykke multisalen med kunst, så kunderne ved hvad der hænger, selv om de booker lokalet til et selskab ½-1 år i forvejen. Foyeren og velkomstsalen vil fortsat blive benyttet til udstillinger. Det er også besluttet at bruge kunstneren Leo Andersen fra Velling, som vil lave nogle malerier specielt til lokalet med Holmsland som tema. På Holmsland har vi ingen Jern Henrik Til gengæld har vi Henning Jørgensen og hans folk Jens Galsgaard, Lars Proustgaard og Hans Tarbensen - der står for at samle gammelt jern ind. Priserne på jern er gode lige nu, og de har lige solgt for kr. TAK til alle der har doneret jern, men også til alle de frivillige, der tager sig af det. Har I gammelt jern liggende, så kan det afleveres hos Henning Jørgensen på Bandsbyvej 44. Kræver det afhentning, så kan man ringe til Henning på tlf:

7 Generalforsamling Centerets årlige generalforsamling blev afholdt 31. marts. Der var 16 fremmødte og der kom nogle forslag, som er skrevet til referat, og som vi vil arbejde videre med. Kassereren fremlagde et regnskab, der heldigvis for 2. år i træk viste et overskud. På valg var Jette Aarup og Svend Jensen, som begge blev genvalgt. Fredag den 29. april afholdte vi vores årlige hjælper-fest for alle vores frivillige. Linda havde som sædvanlig lavet god mad, som blev suppleret af en god rødvin, og ved fælles hjælp fik vi både anrettet maden og vasket op efter os. Det var en rigtig hyggelig aften og tak til alle, der deltog i arrangementet. I den forbindelse vil jeg også sige tak til alle dem, der ikke havde meldt sig til festen, men som også har hjulpet i årets løb. Sankt Hans Fest Husk torsdag den 23. juni, hvor der afholdes Sankt Hans fest kl ved centeret. Vi mødes ved hoppepuden. Ole Lange holder årets båltale, og der vil blive mulighed for at købe en kop kaffe eller en sodavand/øl. Vel mødt i centeret og rigtig god sommer Vh. Karina Centerleder 7

8 Holmsland Krocket 2011 Sæsonnen er startet I krocket klubben. Så snart sneen var væk fra banerne var de garvede krocketspillere at finde på banerne både tirsdag og torsdag eftermiddage. Nu hvor sommertiden er startet har der været spillet krocket to gange om ugen med deltagere hver gang. Har du lyst til at komme og deltage eller se på, er du altid meget velkommen. Nye spillere bliver altid velmodtaget og der vil altid blive givet personlig undervisning og træning ligesom der vil blive hjulpet med både teknik og taktik ved alle spil, idet alle kommer for at få en god og sjov oplevelse, der bliver afbrudt af eftermiddagskaffen. Holmsland Krocket til stævne i Kloster den 14. maj 2011 Nu er turneringen så startet, hvor klubben har to hold med i DGI s turneringsplan for Vestjylland. Her kom der i B1-rækken besøg fra Troldhede til kampe her i Kloster. Resultatet af disse kampe var uafgjort, da begge hold vandt 2 kampe og tabte 2 kampe. Har du lyst, så mød op tirsdag eller torsdag kl Ring eventuelt til for flere oplysninger. Holmsland Krocket har i vinter sammen med DGI Vestjylland afholdt kursus i Krocket regler og pointgivning og her i maj måned inviterer 8

9 Nyt fra HGU I Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening er der i det forgangne kvartal sket en masse. Vi har bl.a. afholdt vores generalforsamling se referatet på side 13. På generalforsamlingen havde vi et forslag om vedtægtsændringer med at gå fra 7 medlemmer ned til 5 bla. set i lyset af at det er noget nemmere at samle 5 end det er at samle 7 personer. Vi har jo alle mange ting i kalenderen Bestyrelsen for HGU ser efter generalforsamling og konstituering således ud: Bent Erik Iversen: Dorit Hansen: Dorthe Krogsgaard: Kaj Ove Iversen: Verner Kristensen: Næstformand, kasserer, kroket Gymnastik, juleskrab, tirsdagstræf Formand samt kontaktperson for nye aktiviteter Fodbold, kontaktperson for et evt. lokalråd Badminton, håndbold, volleyball, kontaktperson til sponsorudvalget Som et led i samarbejdet mellem Holmsland Idræts- og Kulturcenter og HGU, har bestyrelsen valgt at spørge Karina Susgaard om hun vil varetage sekretær jobbet for HGU, hvilket hun har indvilliget i Vi glæder os til samarbejdet, Karina. Birthe Eskildsen har sagt ja til at være kontaktperson for Senior idrætten på Holmsland. Hendes navn er kommet på listen ved DGI så der fremover vil komme forskellige tilbud om senior aktiviteter i andre foreninger samt det vil fremgå at vi så sandelig også har senior aktiviteter herovre! Hjemmesiden er inden længe kørende! (Håber den er det når du læser dette) Malene Juul Krogsgaard er vores nye webmaster og hun er begyndt at få de forskellige afdelingers input ind til hvad hun skal lægge på siden hvorefter hun så vil få den i gang. Herefter kan vi følge med i hvilke aktiviteter der sker på Holmsland på 9

10 Siden borgermødet i februar er der i HGU regi bla sat gang i en løbeskole. Her er der godt 40 friske holmboere i alle aldre der hver tirsdag, torsdag og søndag tager løbeskoene på og begiver sig ud på fire forskellige ruter alt efter hvilket mål man har sat sig at nå til d. 19. juni hvor vi holder eksamen. Her er alle familie og venner velkommen til at overvære en festlig afslutning på nogle gode løbedage/aftener. Vel mødt Løberne vil få nærmere informationer først i juni Hver tirsdag varmer løbeskolen op sammen med Gang i Holmsland. Når der er kommet lidt sved på panden er der personer der går en tur ud på omegnens veje og stier. Gåturen varer ca. en times tid og man har det rigtig godt bagefter. Har du lyst kan der sagtens være flere med bare mød op ved hallen tirsdage kl Ugen igennem er der aktivitet på boldbanerne ved hallen. Små poder, større børn og halv-gamle gutter spiller fodbold - dejligt med flere hold på banerne hver dag. HGU Fodbold kører med en støvle-bytte-kasse hvor man kan henvende sig til Kaj Ove Iversen hvis man har et barn der er vokset ud af sine fodboldstøvler. Her kan de gamle byttes til et par større (hvis de er på lager ) for et mindre beløb Der er flere nye aktiviteter i støbeskeen vi vil sende det ud via HIMS og ellers kan du snarest se det på hjemmesiden. HUSK: Vi har en bon-aftale med Sportsmaster. Den har ikke været så aktiv i en del år - men den eksisterer stadigvæk! Hver gang du køber noget hos Sportsmaster i Ringkøbing kan du tage bonnen med i hallen og putte den i en kasse i foyeren. Sportsmaster giver så HGU en procentdel af beløbet der er købt for. Med ønsket om en dejlig sommer HGU / Dorthe Krogsgaard 10

11 Røjklit Autoservice v/ Torben Vogt Røjklitvej Ringkøbing Rep. af alle bilmærker Auto opretning Aircon - klima Autoskader Auto diagnose Bremsetest Dæk - Fælge Autohjælp Autoglas Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang - og du bevarer din bils fabriksgaranti! MIKAEL TVISTHOLM Sønderbyvej 19 Søndervig 6950 Ringkøbing Biobrændsel Solvarme Jordvarme - Naturvarme m.m. MIKAEL TVISTHOLM - Tlf Sønderbyvej 19 - Søndervig Ringkøbing Biobrændsel - Solvarme - jordvarme - Naturvarme - mm. Frisøren i søndervig Biobrændsel Solvar MIKAEL TV Sønderbyve Online booking på Frisøren i Søndervig Lodbergsvej Ringkøbing Telefon:

12 Aut. VVS-Installatør & blikkenslager Morten Krogsager Nørbyvej 11 Kloster 6950 Ringkøbing Tlf Salon M/K Kløvermarken 10. Kloster 6950 Ringkøbing Tidsbestilling Tlf:

13 Formandsberetning HGU for Der blev igen stablet en koncert på benene af HGU og koncert udvalget. Denne gang med sidste års succes The Powls, samt Madam Blå. Der blev lagt op til en vellykket og god begivenhed. Desværre ikke med lige så stor tilslutning som sidste år, men det var en forrygende aften/nat med et oplagt publikum og god underholdning. Endnu engang havde koncert udvalget og de mange frivillige gjort et stort og godt stykke arbejde, hermed en stor tak til jer alle. Økonomisk gik det lige rundt. Overskuddet fra sidste år gav os mulighed for at få en Beach Volley bane og en hoppepude til de mindste, som er blevet placeret ved hallen, da der var enighed om at det var der man har behov for disse. Det skal også lige tilføjes at vi skal behandle vores fælles aktiviteter med omhu, så vi kan få glæde af det i årene fremover, hoppepuden blev desværre punkteret af en skarp genstand, så den måtte repareres. Der har også været godt gang i gymnastikken i år med mange gode hold. Et hold der kunne trække mange til var fysisk træning/zumba holdet hvor der var 80 betalende deltagere. Og heldigvis har vi også vores stabile hold som motion for alle og line dance samt alle børnehold. En stor tak til alle trænere og hjælpetrænere uden jer var der jo ingen gymnastik J Badminton har også været godt besøgt, børnebadminton har haft spillere, mens badminton for motionister har lagt på 40 deltagere. Tak skal det hermed også lyde til jer der er aktive træner og spiller. Damehåndbold har været startet op af Jeanette Lauridsen som træner med 12 spiller, det var et fint initiativ da håndbolden har haft det svært de sidste par år. Fodbold har haft 11 hold med i turnering i foråret, før sommerferien var der en flok piger og drenge med til Kibæk cup, det havde været en god oplevelse. Og vores senior hold har været til landsmesterskaber, oldboys er for første gang rykket op i A rækken. Efter sommerferien blev der meldt 8 hold til turneringen. I efteråret havde vi besøg af 3 FCM spiller der trænede de 40 børn der var til stede, det havde 13

14 været en god oplevelse. Vi er med i FCM samarbejde, vores klubrepræsentant er Line Knort, og hun er blevet valgt til årets klubrepræsentant tillykke med det Line. Hermed skal der lyde en stor tak til alle trænere og deltagere på alle hold for jeres hjælp og engagement i HGU. Der er som noget nyt solgt forårs skrab, det gav desværre et underskud på 1500 kr. Juleskrab blev ikke udsolgt i år, men der blev et lille overskud på 3500 kr. Vi må nok erkende, at det ikke blev lige godt modtaget, at der stod FCM på kalenderne. Da vi også bruger vores lokale Brugs til at sælge vores juleskrab, er det heller ikke smart at der er reklame for Spar købmanden på bagsiden af disse, jeg beklager endnu engang dette. Men der skal da siges at der også har været noget positivt med salget her på Holmsland da 2 af hovedgevinsterne gik til folk der havde købt skrab hos os. Salg af fyrværkeri gik også fint med et pænt overskud, og igen i år fik HGU lov til at benytte sig af Morten Krogsagers lagerhal, det er en god beliggenhed og plads som gør det muligt for kunder at overskue, så mange tak til Morten for dette og til de mange frivillige der har hjulpet til med salg af jule skrab og fyrværkeri og ikke mindst forældreinvolvering, hvor rigtig mange er gode til at tage en tørn. Der er blevet indkøbt et nyt kamera(med stativ) som man kan låne til at tage billeder i og omkring hallen med. Henvendelse til Bent Erik Iversen eller vores halbestyrer Karina Susgaard hvis man gerne vil låne det til en aktivitet. Der er også lagt op til en ny måde at få vores forening til at forny sig, inden for andre aktiviteter i vores hal og kultur center, som nok giver en del arbejde og nytænkning for os alle i det nye år. Jeg vil hermed takke for dette år. Anne Marie Kristensen Formand HGU 14

15 Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS TØMRER & BYGNINGSSNEDKER Bandsbyvej 42 Holmsland 6950 Ringkøbing / Tømrer- & snedkerarbejde udføres Nybygning Køkkener Reparationer Vinduer Holmsland Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Klostervej Ringkøbing Træflis Flisning udføres af læbælter, skov og haver Salg af flis og brænde Holmsland Flis- og Brændeservice v/ Svend S. Jensen Klostervej 75 Kloster 6950 Ringkøbing Salg af juletræer & pyntegrønt I/S Ejstrup Plantage Sv. Aa. Lunde Svend S. Jensen

16 Din egen Forening Besøg i Vestkystens Gårdbutik v/dorthe Fjord Tarbensen & Jens Ingvard Larsen Vi besøger den nye gårdbutik på Klitten. Indehaverne vil fortælle om stedet og der vil være smagsprøver af: Vesterhavskaffen efter en gammel opskrift fra 1905, økologiske oste fra Thise Mejeri, Vesterhavskiks (en nyhed fra Ejvinds Bageri), islagkager fra Staby Ismejeri, grillpølse fra egen produktion, med brød (man griller selv på opstillet grill). Der kan købes Fur-øl og saft fra Anton. Der vil naturligvis være mulighed for at handle i butikken. Se hjemmesiden: Tid: Mandag den 20. juni kl Sted: Vestkystens Gårdbutik, Houvig Klitvej 77 Pris: Medlemmer 75 kr ikke medlemmer 100 kr. Tilmelding: senest den 5. juni (af hensyn til traktementet) til Lene Rytter, mail: eller Gunver Jensen, mail: Betaling: Kan ske samme aften, eller ved overførsel til konto , senest den 17. juni. Husk at opgive navn(e) ved kontooverførsel. Har man behov for transport, skal det oplyses ved tilmeldingen. Alle M/K er velkomne. 16

17 Besøg hos Tind Mohair & Pure Care Vi er ved at planlægge et arrangement hos ovennævnte til efteråret Nærmere information i næste nummer af sognebladet. Damefrokost 2012 Damefrokosten 2012 holdes lørdag den 21. januar kl reserver datoen allerede nu. Nærmere info følger i sognebladet til november. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig: Formand: Gunver Baarstrøm Jensen, Klostervej 75, tlf , mail: Kasserer: Lene Rytter, Højbjergvej 12, tlf , mail: Næstformand: Berit Jensen, Nørbyvej 25, tlf Sekretær: Martha Graversen, Vestervang 16, tlf Karen Jensen, Gl.Sogn Kirkevej 5, tlf Lisbeth Nielsen, Røjklitvej 24, tlf Jette Jensen, Røjklitvej 25, tlf Skulle der være nogen der ikke var hjemme da vi var rundt for at forny medlemskabet, kan det stadig lade sig gøre ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indbetale 75 kr. til konto Husk at angive navn og adresse. Er der nogen der endnu ikke er medlem, men gerne vil være det, kan det ske på samme måde. Du er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du ønsker yderligere information om foreningens arbejde. 17

18 Aut. El-installatør Jørgen Vad Biltlf: Tlf: Installationsarbejde udføres Vedligeholdelse af spa & pool Sønderbyvej 27 Holmsland 6950 Ringkøbing Baggervej 1 Holmsland 6950 Ringkøbing Tlf Christian M. Iversen Baggersvej 1 Holmsland Tømning af: TRIX- OG SEPTITANKE HØJTRYKSSPULING Mogens P. Slot Herningvej 59 Tlf Peder Slot Søndervig Landevej 17 Tlf

19 Kloster Legeplads Tak mange tak for hjælpen. Lørdag d 9 april var en stor dag. Rammerne var helt i top med en dejlig solrig forårsdag, med mange velmødte for at give en hjælpende hånd med. Der blev arbejdet ihærdigt af børn og voksne, og med støtte fra Holmsland vognmandsforretning og PJP gik udgravningen som en leg, mens frederiksberg blev ryddet. Brugsen støttede også op om projektet med mad og drikke til store som små. I dag står legepladsen igen med gynger, vippedyr, rutsjebane og sandkasse. Vi er meget taknemmelige, for alt den hjælp der blev ydet lørdag d 9 april, og den støtte i alle har vist. Vi vil især gerne takke for den lokale opbakining i Kloster, LAG, Holmsland Sogneforening, Kulturcentret, Dagli Brugsen i Kloster, Holmsland Vognmandsforretning, PJP og HGU. I legepladsudvalget arbejder vi stadig videre på legepladsen. KLOSTER AUTOVÆRKSTED Bosch Car Service v/ Bjarne Qvistgaard Klostervej 3 - Holmsland 6950 Ringkøbing

20 Nyt fra Sponsorudvalget: Sponsorudvalget som består af Arne Nielsen, Jens Bøndergaard, Morten Krogsager, Just Enggrob, Søren Jensen og Asger Krogsgaard er i skrivende stund i gang med, sammen med nogle hjælpere, at kontakte gamle, nuværende og forhåbentlig også nogle nye sponsorer om sponsorater til Hallen og HGU. Da man startede ud for to år siden med sponsortegningen etablerede man en erhvervsklub. Erhvervsklubben har vist sig at være en kæmpe succes med dens arrangementer som afholdes 2-3 gange om året. Her mødes sponsorerne til forskellige arrangementer og har en hyggelig aften. Der har bla. været sejltur ud fra Hvide Sande, køretur med Naturbussen, tur til B&O i Struer samt en vinsmagnings aften. Vi tilbyder nu også at private kan tegne sig som sponsorer. For 2500,- kr. om året kan man komme med i erhvervsklubben og samtidig støtte arbejdet i HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Hvis du ikke er blevet kontaktet og gerne vil være sponsor, så kontakt venligst en fra udvalget. /Asger Krogsgaard Skal der være fest Så kan du leje borde og stole af HGU Borde og stole lejes ved henvendelse til Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej eller NYT: Nu kan der også lejes hynder til stolene Vor mailadresse i HGU: Denne adresse kan også bruges, hvis man har spørgsmål til/om HGU. Sogneforeningens flag-udlejning: Kontaktperson: Bodil Schmidt

21 Bandsbyvej 50 Kloster 6950 Ringkøbing

22 Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og orden på Hotel Strandkroen i Søndervig d. 27. april. Formanden kunne berette om et roligt år med størst aktivitet i det udvalg, som arbejder med udgivelsen af Holmsland og Klittens historie, bd. 3. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens behandling, så den eneste ændring er bestyrelsens sammensætning, hvor Emil Petersen erstatter Jens Chr. Slot, som ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen underholdt fhv. holmbo Hans Røy på festlig vis med anekdoter fra sin tid som første-generations-indvandrer til Holmsland i 1960 erne. VI HAR HÅRDT BRUG FOR FLERE MEDLEMMER! Bestyrelsen skal snart i gang med at søge økonomisk støtte til udgivelsen af bind 3 af Holmsland og Klittens historie og jo flere medlemmer, der står bag, - des lettere går sådanne ansøgninger igennem! Derfor har vi også fastholdt det lave kontingent ud fra mottoet: HEL RE MANGE MEDLEMMER TIL LILLE KONTINGENT END FÅ MEDLEMMER TIL STORT! Ønsker du at blive medlem (kontingent kun kr. 75,- for 2011), så kontakt kasserer Grete Holt Winter, Pallasvej 24, 6960 Hvide Sande - evt. på: eller indsæt beløbet på konto nr i Landbobanken - reg. nr (HUSK at oplyse dit navn og din adresse / evt. adresse). Venlig hilsen Bestyrelsen 22

23 Cykle-/gåtur langs Vestre Ringvej mandag d. 6. juni. Der cykles fra Centerets parkeringsplads kl men har man lyst til bare at deltage i gåturen langs Vestre Ringvej, så mød op ved rundkørslen i Gl. Sogn kl og medbring aftenkaffen eller hvad du har lyst til at nyde på turen. Vi finder et sted at holde pause uden at være til gene for trafikken. Dansk Cyklistforbunds jurist, Flemming Funck, bekræfter, at DET ER TILLADT AT TRÆKKE MED CYKLER (i venstre side af vejen) selvom der er cykling forbudt nøjagtigt som i gågader. Så der er altså ikke noget at komme efter! Arrangementet er selvfølgelig ikke en protest-aktion men bare en afprøvning af logikken (eller manglen på samme) i at man ikke må cykle, men gerne trække sin cykel på Vestre Ringvej og derved fylde ca. dobbelt så meget i bredden og opholde sig flere gange så lang tid i vejkanten! Når vi ankommer til rundkørslen på Holstebrovej er det op til enhver at gøre følgende: Gå samme vej tilbage til rundkørslen i Gl. Sogn og derefter cykle hjem. Cykle til højre ad cykelstien mod Ringkøbing (holde en is-pause?) og derefter ad cykelstien hjem. Fortsætte ad Nordre Ringvej, hvor der ikke er cykelsti, men ikke cykling forbudt (hvor er logikken?). Køre ud ad Holstebrovej (cykelsti i begge sider brug den højre!). Fortsæt til første sidevej til venstre (Vesterhede) og igen til første sidevej til venstre (Vesterby) og kør ad dén til Vestre Ringvej, ad hvilken du nu roligt kan cykle tilbage til rundkørslen i Gl. Sogn og derfra hjem. Der er nemlig ingen cykling forbudt -skilt ved udkørslen fra Vesterby! (Måske skal du ikke lige gøre dette denne dag, da turen jo er annonceret!). Det forlyder, at nogle folk fra Hee vil cykle-vandre en tilsvarende tur (dog i modsat retning) på samme dato og ca. samme tid, så måske kan vi holde kaffepausen sammen med dem? Turen er tilrettelagt af Poul G. Lyng 23

24 CYKELHOLDET kører igen! Alle kan være med. Det kræver blot, at man har sin cykel med. Vi har ikke nogen bestemt rute, vi kører. Det aftaler vi, når vi mødes. Der kan også være mulighed for to ruter. - En kort (det er som regel rundt om Søndervig) for dem, som bare gerne vil cykle en hyggetur og en lang for dem, som vil lidt mere. Mødetid: Mandage kl Mødested: Æ Pold (ved Dagli Brugsen) Klinik Pure Care - nu på samme adresse som Tind Tekstil og Kunst, Røjklitvej 10 - er en af Holmslands nye virksomheder. Indehaveren, Pia Wennike er dog kendt af mange, dels fra sine 20 år som ansat i Miss Q i Ringkøbing og dels fra de senere års virke på Tambjergvej. KOM OG VÆR MED! De ny-indrettede klinik i lyse og indbydende lokaler er velplaceret på førstesalen i den smukt beliggende bygning med flot udsigt over Stadil Fjord. Pias erfaring og hendes nøje udvalgte natur-baserede produkter kommer kunderne til gode og der tilbydes mange former for behandling: ansigtsbehandlinger, makeup, manicure, voksbehandlinger, farvning af vipper og bryn samt retning af bryn. Desuden farvetest og undervisning (aftenskole) efter aftale. Se i øvrigt annoncen næste side og log ind på 24

25 TØJ SMYKKER SKO GARN STRIK Vi har et stort udvalg i garn, strik, eksklusivt og klassisk tøj, tørklæder, skindtasker, hornsmykker, sko og støvler fra Arcopedico og Arche, filtstøvler, alpaka plaider og puder, natursæber m.m. Klinik Pure Care Kosmetolog Pia Wennike er i butikken onsdag kl for personlig rådgivning. Tidsbestilling for behandling alle hverdage fra 8-9 på Smykkemager Anna Maxen er i butikken: Torsdage og fredage kl Eller ring for aftale! Kom og se et kæmpe udvalg af håndlavede smykker. Få frisket dine gamle smykker op eller omformet til nye. Hvis du ønsker det, få fremstillet til eget personligt smykke. Røjklitvej 10 Kloster 6950 Ringkøbing Åbningstider: tirsdag - fredag lørdag søndag og mandag lukket 25 Søndervig Kloster Ringkøbing

26 Grundlovsdag d. 5. juni i Sogneparken I år med frilufts-gudstjeneste en blanding af gudstjeneste og grundlovstale - v. vor egen præst, Ole Lange. Derefter er der underholdning med sang og musik af lokale talenter og der er sang- og salmebøger til udlån, så alle kan være med. Medbring eftermiddagskaffen og / eller hvad du ellers ønsker at forlyste dig med. Vi mødes kl i Sogneparken (der skiltes i dagens anledning på Klostervej!). Venlig hilsen Initivisterne Kano / Kajak er det noget for dig? Dette er et spørgsmål om at måle om der er forhånds-interesse for at HGU skal arbejde videre med planer om en kano- og kajaksport med base i Røjklit Havn. HVIS du mener, at det måske er noget for dig så kontakt Dorthe Krogsgaard på mobiltelefon: eller mail: Er der interesse nok, vil HGU - i samarbejde med bl.a. Lodbjerghede Grundejerforening, som driver Røjklit Havn gå videre med planerne. Udflugt for pensionister og efterlønnere Menighedsrådene i Ny- og Gl.Sogn inviterer sognets pensionister og efterlønnere på udflugt Tirsdag den 30. august 2011 Hvor turen går hen, vil blive meddelt senere i dagspressen 26 Med venlig hilsen - udvalget

27 K I R K E S I D E R NY SOGN OG GAMMEL SOGN Juni August 2011 BØRN I KIRKE Nogen har måske undret sig over de mapper, der ligger i våbenhusene. Røde i Gammel Sogn. Blå i Ny Sogn. Det er såkaldte clip-boards. I dem ligger der både blankt papir og ark med bibelske billeder og nogle farver. Når man har børn med i kirken, kan de låne dem og tegne i dem. Det er dejligt, når der kommer børn og forældre i kirken. Mapperne og de små børnebøger, der også ligger fremme, er en hjælp til at underholde børn under gudstjenesten. Får børn noget ud af at gå til en almindelig kirke? Ja, det tror jeg på. Det kan godt være, børnene ikke forstår så meget af de voksnes ord. Men så er der stemningen, musikken, sangen, 27 ritualerne og nadveren. Og en gang i mellem er der børnegudstjenester. Når børnene går til præst skal de i kirke ca. 1 gang om måneden. Det er sådan en tommelfingerregel, at det er godt og fornuftigt en gang om måneden. Sådan har vi i vores familie prøvet at tage vores børn med i kirke. Da de var meget små havde vi lidt godter med til dem. Pakkede en taske, ligesom hvis vi skulle køre en tur på en times tid. Rosiner, juice, frugt, kiks. Så er det ikke så svært at have sine børn med i kirken. Og skulle de komme til at lave lidt lyde undervejs? Så går det nok. Gud har hørt barnegråd og -pludren før. Ole Lange

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING

HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING HOLMSLAND SOGNEFORENING GENERALFORSAMLING FOR ÅRET 2012 2013 Årsrapporten og regnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 5. april 2013 22-01-2014 Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.!

BEMÆRK PRISEN: KUN 175,- pr. kuvert.! August 2006 www.krejbjerg.dk Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Høstfest Lørdag 30. september kl. 19.00 Slut op om den traditionsrige høstfest - invitér hele besætningen! Menu Hønsesalat m.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget?

kommer i ANDST KIRKE Liv og død i menneskets hænder - Men er det at tage magt over for meget? Af Ole Hartling. Liv og død i menneskets hænder - Det synes at være vor tids tankegang, at vi har styr på liv, at liv kan kontrolleres. Vi ønsker at gøre os usårlige. Med teknologiens hjælp har vi fået

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling.

Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14. Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Årsberetning for Juelsminde Badmintonklub for sæson 2013/14 Velkommen til Juelsminde Badmintonklubs årlige generalforsamling. Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent, jeg vil gerne på bestyrelsens

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Aktiviteter November 2015

Aktiviteter November 2015 Aktiviteter November 2015 Vestergården Annebergvej 73 9000 Aalborg Tlf: 9931 6900 Åbningstider mandag til fredag fra kl. 8.30 16.00 Faste aktiviteter på Vestergården EFTERÅRET 2015 Mandag: : Madgruppe

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15

Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Kære Alle 90 års fødselsdag fejret d. 15. maj Æblebladet. Sæby. 01. 08. 2015 Nr.15 Blandt havens mange gæster denne dag var også efterkommere af Grethe og Nic. Nellemann. 40 personer fra nær og fjern var

Læs mere

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010

Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Læborg G & U generalforsamling 22. februar 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bo Neergaard 2. Valg af referent Lisbeth Warming 3. Beretning fra formanden Inden beretningen kunne dirigenten fastslå at

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Torsdag den 30. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Brunhilde Sørensen fortæller om sin flugt som 5-årig fra Østpreussen i 1945. Se Medborgerklubbens annonce.

Læs mere

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016

Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Mødereferat fra Årsfest/Generalforsamling INDRE MISSION I DEJBJERG Den 2. marts 2016 Dagsorden: 1. Sange, indledning, bøn Kaj D. indledte 2. Præsentation af de forskellige arbejdsgrene Søndagsklubben v.

Læs mere

Et aktivt liv. Aktiviteter på Holmsland

Et aktivt liv. Aktiviteter på Holmsland Et aktivt liv Aktiviteter på Holmsland Vær aktiv, nysgerrig og få oplevelser Spis sundt, udskift sofaen med sjov motion og kom ud til samvær med andre mennesker. Råd, som Ældresagen prøver at give videre

Læs mere

Det sker i vinter. på Jungshoved

Det sker i vinter. på Jungshoved Det sker i vinter på Jungshoved STYREGRUPPEN FOR JUNGSHOVED SKOLE byder alle velkommen til en ny vintersæson 2011-2012 på Jungshoved. Igen i år udkommer folderen som en del af bladet Jungshoved. Se også

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet

Riis Friplejehjem. Lev livet hele livet Riis Friplejehjem Lev livet hele livet 1 Indhold Et trygt hjem sammen med hinanden lev livet hele livet Aktiviteter en hverdag med aktiviteter og samvær Hjemligt duften af mad lejligheder med udsigt til

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012

Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår. Februar 2012 Februar 2012 Så er det tid til de årlige generalforsamlinger og årsmøder. Se inde i bladet hvem, hvor og hvornår Kalenderoversigt over aktiviteter i omegnen Kære læser Hvis du læser dette sidder du med

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere