MAJ 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR.2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR.2"

Transkript

1 MAJ 2011 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR.2 1

2 HOLMSLAND SOGNEBLAD 13. ÅRGANG NR. 2 MAJ 2011 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej 21, Holmsland, 6950 Ringkøbing (ansvh.) mail: Mogens Tarp, Gadegaardsvej 9, Kloster (omdeling) Ivan Schmidt, Frederiksberg 20, Kloster Tage Rasmussen, Klostervej (annoncer) Bladets indhold giver ikke nødvendigvis udtryk for Holmsland Sogneforenings holdninger. Næste nummer af HOLMSLAND SOGNEBLAD udkommer sidste uge af august Deadline: onsdag d. 3. august Kære læsere af Holmsland Sogneblad. I dette nummer af bladet finder I en lille artikel om et 50-års konfirmandjubilæum. Dette er et eksempel på, hvad vi i bladudvalget ønsker os, nemlig at man uopfordret sender noget til bladet, f. eks. om begivenheder og arrangementer, der ikke sker i forenings- eller institutionsregi. Hvis man gør det, så husk at tekst skal skrives i Word. Billeder sendes særskilt i JPEG-filer og skal ikke sættes ind i teksten. Man markerer blot, hvor de skal være. Kom ud af busken og send dit bidrag til Husk at Holmsland Sogneblad nu også kan læses digitalt på: dette vil nok især glæde fraflyttere, som gerne vil følge med i, hvad der sker på deres tidligere hjemegn. 2

3 Nyt fra Sogneforeningen Generalforsamling i Holmsland Sogneforening Onsdag den 9. marts 2011 afholdt Holmsland Sogneforening sin årlige generalforsamling i Holmsland Idræts- og Kulturcenter, hvor der var mødt ca. 20 medlemmer frem til mødet. Generalforsamlingens dagsorden fremgik af sidste nummer af Sognebladet og Formanden Iver Poulsen måtte i sin beretning indrømme, at Klosters udvikling lå noget underdrejet og afventende på Kommunens behandling af indsendte forslag til ændringer i Kommuneplanen. Denne er nu uden ændringer i forhold til den tidligere plan for Holmsland Kommune vedtaget, hvilket betyder, at vi er nødt til at starte fra bunden af. Det kommende år vil det som det væsentligste være et arbejde med en udviklingsplan for Kloster. Bestyrelsen gav nyvalg til Bodil Schmidt og Susanne Larsen. Der arbejdes i øvrigt på at afholde generalforsamlingen sammen med andre foreninger som HGU, HIK og flere fremover. Regnskabet udviste en tilbagegang i formuen på kr , der hovedsagelig skyldes store udgifter til lovliggørelse af julebelysningens stikudtag på gadelamperne. Som afslutning på generalforsamlingen blev Årets Holmbo udpeget og hædret med blomster og en check af Formanden Iver Poulsen. Se omtalen andet sted i bladet. Efter kaffen fortalte Formanden for Ringkøbing-Skjern Kommunes Landdistriktsråd Erik Poulsen, Stadil om rådets arbejde. Efter fem år med kommunal fokus på udvikling af de såkaldte centerbyer, håber man at turen er kommet til den halvdel af borgerne, der bor i landdistrikterne. I Landdistriktsrådet ønsker man, at fremtiden i den enkelte landsby først og fremmest skal bestemmes af borgerne selv og nye initiativer og planer skal tage udgangspunkt i landsbyernes egne udviklingsplaner. Erik Poulsen kom også ind på de aktuelle skoleforhold, der drøftes i byrådet for tiden sammen med dagtilbud og ældreplejen. Landdistriksrådets opga- 3

4 ve er som repræsentant for alle sogne- og borgerforeninger at være dialogpartner og talerør til kommunen og han gav flere eksempler på, hvordan det var lykkedes flere steder i kommunen at få gennemført nogle af de lokale ønsker. Iver Poulsen takkede for deltagelsen i generalforsamlingen og bød de nyvalgte velkommen ligesom der var en tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats. Årets Holmbo Som et nyt tiltag i Holmsland Sogneforening har man i 2010 besluttet at udnævne en person fra lokal-området til Årets Holmbo. Det skal være en person, der har udført en ekstraordinær frivillig og ulønnet indsats til gavn for Ny Sogn og Gammel Sogn og beboere. Indsatsen skal ligge indenfor foreningsarbejde, udvikling og forskønnelse af sognene eller igangsætning af nye ideer og projekter. Prisen uddeles hvert andet år. Ved foreningens generalforsamling i marts måned blev Jens Kristian Nielsen hædret som drivkraften bag etableringen af Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Jens Kristian Nielsen, Gammel Sogn var formand for den arbejdsgruppe, der fik flyttet det gamle forsamlingshus op til Hallen i 2007 og var som sådan dynamoen bag realiseringen af Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Med hæderen fulgte en check og en stor buket blomster. 4

5 Ukrudt forgår trods alt Det ser lidt træls ud på Æ Pold og på Johanne Høkers Plads for tiden! forlød det. Ved en forespørgsel hos kommunen fik vi at vide, at kommunens folk slår græs, brænder ukrudt og klipper grene. Resten er op til os selv, og det er vel rimeligt! Derfor stod Sogneforeningen bag en arbejdsformiddag, hvor vi gik til stålet. Vejret var godt, humøret var højt og Brugsen gav brød til kaffen. 15 flittige mennesker var mødt op, og vi er overbeviste om, at det kan ses, at vi har været der. I løbet af maj måned vil der desuden blive pyntet på Æ Pold med blomsterkasser. Bodil 5

6 Centernyt Det har været et travlt forår i centeret, og vi glæder os til at kunne tage lidt fri. Ikke sådan ment, at vi ikke har noget at lave i centeret, for det er bestemt ikke tilfældet heldigvis er der rigtig mange projekter at arbejde med. Vi er sammen med HGU om facilitets- og aktivitetsudviklingen og siden borgermødet den 1. februar, er der sket flere ting. Bl.a. har HGU startet løbeskole og udendørsaktiviteter for de større skolebørn op, men vi har også i centeret haft besøg af 2 arkitekter fra DGI, som vil komme med et bud på, hvordan vi kan udnytte vores faciliteter bedst muligt og få plads til flere nye tiltag. Det er meget spændende og på vores hjemmeside, vil der løbende blive opdateret fra selve projektet, så alle har mulighed for at følge projektet. Jeg blev en dag ringet op af Hans Krogsgaard fra Gl. Sogn, der kunne fortælle mig, at han havde skaffet kr. fra Nordea Fonden til køb af kunst. Det er ikke så tit ens dag bliver beriget med netop den slags opringninger!!! Bestyrelsen har besluttet at bruge pengene på at udsmykke multisalen med kunst, så kunderne ved hvad der hænger, selv om de booker lokalet til et selskab ½-1 år i forvejen. Foyeren og velkomstsalen vil fortsat blive benyttet til udstillinger. Det er også besluttet at bruge kunstneren Leo Andersen fra Velling, som vil lave nogle malerier specielt til lokalet med Holmsland som tema. På Holmsland har vi ingen Jern Henrik Til gengæld har vi Henning Jørgensen og hans folk Jens Galsgaard, Lars Proustgaard og Hans Tarbensen - der står for at samle gammelt jern ind. Priserne på jern er gode lige nu, og de har lige solgt for kr. TAK til alle der har doneret jern, men også til alle de frivillige, der tager sig af det. Har I gammelt jern liggende, så kan det afleveres hos Henning Jørgensen på Bandsbyvej 44. Kræver det afhentning, så kan man ringe til Henning på tlf:

7 Generalforsamling Centerets årlige generalforsamling blev afholdt 31. marts. Der var 16 fremmødte og der kom nogle forslag, som er skrevet til referat, og som vi vil arbejde videre med. Kassereren fremlagde et regnskab, der heldigvis for 2. år i træk viste et overskud. På valg var Jette Aarup og Svend Jensen, som begge blev genvalgt. Fredag den 29. april afholdte vi vores årlige hjælper-fest for alle vores frivillige. Linda havde som sædvanlig lavet god mad, som blev suppleret af en god rødvin, og ved fælles hjælp fik vi både anrettet maden og vasket op efter os. Det var en rigtig hyggelig aften og tak til alle, der deltog i arrangementet. I den forbindelse vil jeg også sige tak til alle dem, der ikke havde meldt sig til festen, men som også har hjulpet i årets løb. Sankt Hans Fest Husk torsdag den 23. juni, hvor der afholdes Sankt Hans fest kl ved centeret. Vi mødes ved hoppepuden. Ole Lange holder årets båltale, og der vil blive mulighed for at købe en kop kaffe eller en sodavand/øl. Vel mødt i centeret og rigtig god sommer Vh. Karina Centerleder 7

8 Holmsland Krocket 2011 Sæsonnen er startet I krocket klubben. Så snart sneen var væk fra banerne var de garvede krocketspillere at finde på banerne både tirsdag og torsdag eftermiddage. Nu hvor sommertiden er startet har der været spillet krocket to gange om ugen med deltagere hver gang. Har du lyst til at komme og deltage eller se på, er du altid meget velkommen. Nye spillere bliver altid velmodtaget og der vil altid blive givet personlig undervisning og træning ligesom der vil blive hjulpet med både teknik og taktik ved alle spil, idet alle kommer for at få en god og sjov oplevelse, der bliver afbrudt af eftermiddagskaffen. Holmsland Krocket til stævne i Kloster den 14. maj 2011 Nu er turneringen så startet, hvor klubben har to hold med i DGI s turneringsplan for Vestjylland. Her kom der i B1-rækken besøg fra Troldhede til kampe her i Kloster. Resultatet af disse kampe var uafgjort, da begge hold vandt 2 kampe og tabte 2 kampe. Har du lyst, så mød op tirsdag eller torsdag kl Ring eventuelt til for flere oplysninger. Holmsland Krocket har i vinter sammen med DGI Vestjylland afholdt kursus i Krocket regler og pointgivning og her i maj måned inviterer 8

9 Nyt fra HGU I Holmsland Gymnastik- og Ungdomsforening er der i det forgangne kvartal sket en masse. Vi har bl.a. afholdt vores generalforsamling se referatet på side 13. På generalforsamlingen havde vi et forslag om vedtægtsændringer med at gå fra 7 medlemmer ned til 5 bla. set i lyset af at det er noget nemmere at samle 5 end det er at samle 7 personer. Vi har jo alle mange ting i kalenderen Bestyrelsen for HGU ser efter generalforsamling og konstituering således ud: Bent Erik Iversen: Dorit Hansen: Dorthe Krogsgaard: Kaj Ove Iversen: Verner Kristensen: Næstformand, kasserer, kroket Gymnastik, juleskrab, tirsdagstræf Formand samt kontaktperson for nye aktiviteter Fodbold, kontaktperson for et evt. lokalråd Badminton, håndbold, volleyball, kontaktperson til sponsorudvalget Som et led i samarbejdet mellem Holmsland Idræts- og Kulturcenter og HGU, har bestyrelsen valgt at spørge Karina Susgaard om hun vil varetage sekretær jobbet for HGU, hvilket hun har indvilliget i Vi glæder os til samarbejdet, Karina. Birthe Eskildsen har sagt ja til at være kontaktperson for Senior idrætten på Holmsland. Hendes navn er kommet på listen ved DGI så der fremover vil komme forskellige tilbud om senior aktiviteter i andre foreninger samt det vil fremgå at vi så sandelig også har senior aktiviteter herovre! Hjemmesiden er inden længe kørende! (Håber den er det når du læser dette) Malene Juul Krogsgaard er vores nye webmaster og hun er begyndt at få de forskellige afdelingers input ind til hvad hun skal lægge på siden hvorefter hun så vil få den i gang. Herefter kan vi følge med i hvilke aktiviteter der sker på Holmsland på 9

10 Siden borgermødet i februar er der i HGU regi bla sat gang i en løbeskole. Her er der godt 40 friske holmboere i alle aldre der hver tirsdag, torsdag og søndag tager løbeskoene på og begiver sig ud på fire forskellige ruter alt efter hvilket mål man har sat sig at nå til d. 19. juni hvor vi holder eksamen. Her er alle familie og venner velkommen til at overvære en festlig afslutning på nogle gode løbedage/aftener. Vel mødt Løberne vil få nærmere informationer først i juni Hver tirsdag varmer løbeskolen op sammen med Gang i Holmsland. Når der er kommet lidt sved på panden er der personer der går en tur ud på omegnens veje og stier. Gåturen varer ca. en times tid og man har det rigtig godt bagefter. Har du lyst kan der sagtens være flere med bare mød op ved hallen tirsdage kl Ugen igennem er der aktivitet på boldbanerne ved hallen. Små poder, større børn og halv-gamle gutter spiller fodbold - dejligt med flere hold på banerne hver dag. HGU Fodbold kører med en støvle-bytte-kasse hvor man kan henvende sig til Kaj Ove Iversen hvis man har et barn der er vokset ud af sine fodboldstøvler. Her kan de gamle byttes til et par større (hvis de er på lager ) for et mindre beløb Der er flere nye aktiviteter i støbeskeen vi vil sende det ud via HIMS og ellers kan du snarest se det på hjemmesiden. HUSK: Vi har en bon-aftale med Sportsmaster. Den har ikke været så aktiv i en del år - men den eksisterer stadigvæk! Hver gang du køber noget hos Sportsmaster i Ringkøbing kan du tage bonnen med i hallen og putte den i en kasse i foyeren. Sportsmaster giver så HGU en procentdel af beløbet der er købt for. Med ønsket om en dejlig sommer HGU / Dorthe Krogsgaard 10

11 Røjklit Autoservice v/ Torben Vogt Røjklitvej Ringkøbing Rep. af alle bilmærker Auto opretning Aircon - klima Autoskader Auto diagnose Bremsetest Dæk - Fælge Autohjælp Autoglas Vi servicerer alle bilmærker uanset årgang - og du bevarer din bils fabriksgaranti! MIKAEL TVISTHOLM Sønderbyvej 19 Søndervig 6950 Ringkøbing Biobrændsel Solvarme Jordvarme - Naturvarme m.m. MIKAEL TVISTHOLM - Tlf Sønderbyvej 19 - Søndervig Ringkøbing Biobrændsel - Solvarme - jordvarme - Naturvarme - mm. Frisøren i søndervig Biobrændsel Solvar MIKAEL TV Sønderbyve Online booking på Frisøren i Søndervig Lodbergsvej Ringkøbing Telefon:

12 Aut. VVS-Installatør & blikkenslager Morten Krogsager Nørbyvej 11 Kloster 6950 Ringkøbing Tlf Salon M/K Kløvermarken 10. Kloster 6950 Ringkøbing Tidsbestilling Tlf:

13 Formandsberetning HGU for Der blev igen stablet en koncert på benene af HGU og koncert udvalget. Denne gang med sidste års succes The Powls, samt Madam Blå. Der blev lagt op til en vellykket og god begivenhed. Desværre ikke med lige så stor tilslutning som sidste år, men det var en forrygende aften/nat med et oplagt publikum og god underholdning. Endnu engang havde koncert udvalget og de mange frivillige gjort et stort og godt stykke arbejde, hermed en stor tak til jer alle. Økonomisk gik det lige rundt. Overskuddet fra sidste år gav os mulighed for at få en Beach Volley bane og en hoppepude til de mindste, som er blevet placeret ved hallen, da der var enighed om at det var der man har behov for disse. Det skal også lige tilføjes at vi skal behandle vores fælles aktiviteter med omhu, så vi kan få glæde af det i årene fremover, hoppepuden blev desværre punkteret af en skarp genstand, så den måtte repareres. Der har også været godt gang i gymnastikken i år med mange gode hold. Et hold der kunne trække mange til var fysisk træning/zumba holdet hvor der var 80 betalende deltagere. Og heldigvis har vi også vores stabile hold som motion for alle og line dance samt alle børnehold. En stor tak til alle trænere og hjælpetrænere uden jer var der jo ingen gymnastik J Badminton har også været godt besøgt, børnebadminton har haft spillere, mens badminton for motionister har lagt på 40 deltagere. Tak skal det hermed også lyde til jer der er aktive træner og spiller. Damehåndbold har været startet op af Jeanette Lauridsen som træner med 12 spiller, det var et fint initiativ da håndbolden har haft det svært de sidste par år. Fodbold har haft 11 hold med i turnering i foråret, før sommerferien var der en flok piger og drenge med til Kibæk cup, det havde været en god oplevelse. Og vores senior hold har været til landsmesterskaber, oldboys er for første gang rykket op i A rækken. Efter sommerferien blev der meldt 8 hold til turneringen. I efteråret havde vi besøg af 3 FCM spiller der trænede de 40 børn der var til stede, det havde 13

14 været en god oplevelse. Vi er med i FCM samarbejde, vores klubrepræsentant er Line Knort, og hun er blevet valgt til årets klubrepræsentant tillykke med det Line. Hermed skal der lyde en stor tak til alle trænere og deltagere på alle hold for jeres hjælp og engagement i HGU. Der er som noget nyt solgt forårs skrab, det gav desværre et underskud på 1500 kr. Juleskrab blev ikke udsolgt i år, men der blev et lille overskud på 3500 kr. Vi må nok erkende, at det ikke blev lige godt modtaget, at der stod FCM på kalenderne. Da vi også bruger vores lokale Brugs til at sælge vores juleskrab, er det heller ikke smart at der er reklame for Spar købmanden på bagsiden af disse, jeg beklager endnu engang dette. Men der skal da siges at der også har været noget positivt med salget her på Holmsland da 2 af hovedgevinsterne gik til folk der havde købt skrab hos os. Salg af fyrværkeri gik også fint med et pænt overskud, og igen i år fik HGU lov til at benytte sig af Morten Krogsagers lagerhal, det er en god beliggenhed og plads som gør det muligt for kunder at overskue, så mange tak til Morten for dette og til de mange frivillige der har hjulpet til med salg af jule skrab og fyrværkeri og ikke mindst forældreinvolvering, hvor rigtig mange er gode til at tage en tørn. Der er blevet indkøbt et nyt kamera(med stativ) som man kan låne til at tage billeder i og omkring hallen med. Henvendelse til Bent Erik Iversen eller vores halbestyrer Karina Susgaard hvis man gerne vil låne det til en aktivitet. Der er også lagt op til en ny måde at få vores forening til at forny sig, inden for andre aktiviteter i vores hal og kultur center, som nok giver en del arbejde og nytænkning for os alle i det nye år. Jeg vil hermed takke for dette år. Anne Marie Kristensen Formand HGU 14

15 Villy Jørgensen & Holger Kjærgaard ApS TØMRER & BYGNINGSSNEDKER Bandsbyvej 42 Holmsland 6950 Ringkøbing / Tømrer- & snedkerarbejde udføres Nybygning Køkkener Reparationer Vinduer Holmsland Tømrer og Maskinsnedkeri A/S Klostervej Ringkøbing Træflis Flisning udføres af læbælter, skov og haver Salg af flis og brænde Holmsland Flis- og Brændeservice v/ Svend S. Jensen Klostervej 75 Kloster 6950 Ringkøbing Salg af juletræer & pyntegrønt I/S Ejstrup Plantage Sv. Aa. Lunde Svend S. Jensen

16 Din egen Forening Besøg i Vestkystens Gårdbutik v/dorthe Fjord Tarbensen & Jens Ingvard Larsen Vi besøger den nye gårdbutik på Klitten. Indehaverne vil fortælle om stedet og der vil være smagsprøver af: Vesterhavskaffen efter en gammel opskrift fra 1905, økologiske oste fra Thise Mejeri, Vesterhavskiks (en nyhed fra Ejvinds Bageri), islagkager fra Staby Ismejeri, grillpølse fra egen produktion, med brød (man griller selv på opstillet grill). Der kan købes Fur-øl og saft fra Anton. Der vil naturligvis være mulighed for at handle i butikken. Se hjemmesiden: Tid: Mandag den 20. juni kl Sted: Vestkystens Gårdbutik, Houvig Klitvej 77 Pris: Medlemmer 75 kr ikke medlemmer 100 kr. Tilmelding: senest den 5. juni (af hensyn til traktementet) til Lene Rytter, mail: eller Gunver Jensen, mail: Betaling: Kan ske samme aften, eller ved overførsel til konto , senest den 17. juni. Husk at opgive navn(e) ved kontooverførsel. Har man behov for transport, skal det oplyses ved tilmeldingen. Alle M/K er velkomne. 16

17 Besøg hos Tind Mohair & Pure Care Vi er ved at planlægge et arrangement hos ovennævnte til efteråret Nærmere information i næste nummer af sognebladet. Damefrokost 2012 Damefrokosten 2012 holdes lørdag den 21. januar kl reserver datoen allerede nu. Nærmere info følger i sognebladet til november. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig: Formand: Gunver Baarstrøm Jensen, Klostervej 75, tlf , mail: Kasserer: Lene Rytter, Højbjergvej 12, tlf , mail: Næstformand: Berit Jensen, Nørbyvej 25, tlf Sekretær: Martha Graversen, Vestervang 16, tlf Karen Jensen, Gl.Sogn Kirkevej 5, tlf Lisbeth Nielsen, Røjklitvej 24, tlf Jette Jensen, Røjklitvej 25, tlf Skulle der være nogen der ikke var hjemme da vi var rundt for at forny medlemskabet, kan det stadig lade sig gøre ved at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, eller indbetale 75 kr. til konto Husk at angive navn og adresse. Er der nogen der endnu ikke er medlem, men gerne vil være det, kan det ske på samme måde. Du er altid velkommen til at kontakte et af bestyrelsesmedlemmerne, hvis du ønsker yderligere information om foreningens arbejde. 17

18 Aut. El-installatør Jørgen Vad Biltlf: Tlf: Installationsarbejde udføres Vedligeholdelse af spa & pool Sønderbyvej 27 Holmsland 6950 Ringkøbing Baggervej 1 Holmsland 6950 Ringkøbing Tlf Christian M. Iversen Baggersvej 1 Holmsland Tømning af: TRIX- OG SEPTITANKE HØJTRYKSSPULING Mogens P. Slot Herningvej 59 Tlf Peder Slot Søndervig Landevej 17 Tlf

19 Kloster Legeplads Tak mange tak for hjælpen. Lørdag d 9 april var en stor dag. Rammerne var helt i top med en dejlig solrig forårsdag, med mange velmødte for at give en hjælpende hånd med. Der blev arbejdet ihærdigt af børn og voksne, og med støtte fra Holmsland vognmandsforretning og PJP gik udgravningen som en leg, mens frederiksberg blev ryddet. Brugsen støttede også op om projektet med mad og drikke til store som små. I dag står legepladsen igen med gynger, vippedyr, rutsjebane og sandkasse. Vi er meget taknemmelige, for alt den hjælp der blev ydet lørdag d 9 april, og den støtte i alle har vist. Vi vil især gerne takke for den lokale opbakining i Kloster, LAG, Holmsland Sogneforening, Kulturcentret, Dagli Brugsen i Kloster, Holmsland Vognmandsforretning, PJP og HGU. I legepladsudvalget arbejder vi stadig videre på legepladsen. KLOSTER AUTOVÆRKSTED Bosch Car Service v/ Bjarne Qvistgaard Klostervej 3 - Holmsland 6950 Ringkøbing

20 Nyt fra Sponsorudvalget: Sponsorudvalget som består af Arne Nielsen, Jens Bøndergaard, Morten Krogsager, Just Enggrob, Søren Jensen og Asger Krogsgaard er i skrivende stund i gang med, sammen med nogle hjælpere, at kontakte gamle, nuværende og forhåbentlig også nogle nye sponsorer om sponsorater til Hallen og HGU. Da man startede ud for to år siden med sponsortegningen etablerede man en erhvervsklub. Erhvervsklubben har vist sig at være en kæmpe succes med dens arrangementer som afholdes 2-3 gange om året. Her mødes sponsorerne til forskellige arrangementer og har en hyggelig aften. Der har bla. været sejltur ud fra Hvide Sande, køretur med Naturbussen, tur til B&O i Struer samt en vinsmagnings aften. Vi tilbyder nu også at private kan tegne sig som sponsorer. For 2500,- kr. om året kan man komme med i erhvervsklubben og samtidig støtte arbejdet i HGU og Holmsland Idræts- og Kulturcenter. Hvis du ikke er blevet kontaktet og gerne vil være sponsor, så kontakt venligst en fra udvalget. /Asger Krogsgaard Skal der være fest Så kan du leje borde og stole af HGU Borde og stole lejes ved henvendelse til Bent Erik Iversen, Søndervig Landevej eller NYT: Nu kan der også lejes hynder til stolene Vor mailadresse i HGU: Denne adresse kan også bruges, hvis man har spørgsmål til/om HGU. Sogneforeningens flag-udlejning: Kontaktperson: Bodil Schmidt

21 Bandsbyvej 50 Kloster 6950 Ringkøbing

22 Lokalhistorisk Forening for Holmsland og Klitten Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og orden på Hotel Strandkroen i Søndervig d. 27. april. Formanden kunne berette om et roligt år med størst aktivitet i det udvalg, som arbejder med udgivelsen af Holmsland og Klittens historie, bd. 3. Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens behandling, så den eneste ændring er bestyrelsens sammensætning, hvor Emil Petersen erstatter Jens Chr. Slot, som ikke ønskede genvalg. Efter generalforsamlingen underholdt fhv. holmbo Hans Røy på festlig vis med anekdoter fra sin tid som første-generations-indvandrer til Holmsland i 1960 erne. VI HAR HÅRDT BRUG FOR FLERE MEDLEMMER! Bestyrelsen skal snart i gang med at søge økonomisk støtte til udgivelsen af bind 3 af Holmsland og Klittens historie og jo flere medlemmer, der står bag, - des lettere går sådanne ansøgninger igennem! Derfor har vi også fastholdt det lave kontingent ud fra mottoet: HEL RE MANGE MEDLEMMER TIL LILLE KONTINGENT END FÅ MEDLEMMER TIL STORT! Ønsker du at blive medlem (kontingent kun kr. 75,- for 2011), så kontakt kasserer Grete Holt Winter, Pallasvej 24, 6960 Hvide Sande - evt. på: eller indsæt beløbet på konto nr i Landbobanken - reg. nr (HUSK at oplyse dit navn og din adresse / evt. adresse). Venlig hilsen Bestyrelsen 22

23 Cykle-/gåtur langs Vestre Ringvej mandag d. 6. juni. Der cykles fra Centerets parkeringsplads kl men har man lyst til bare at deltage i gåturen langs Vestre Ringvej, så mød op ved rundkørslen i Gl. Sogn kl og medbring aftenkaffen eller hvad du har lyst til at nyde på turen. Vi finder et sted at holde pause uden at være til gene for trafikken. Dansk Cyklistforbunds jurist, Flemming Funck, bekræfter, at DET ER TILLADT AT TRÆKKE MED CYKLER (i venstre side af vejen) selvom der er cykling forbudt nøjagtigt som i gågader. Så der er altså ikke noget at komme efter! Arrangementet er selvfølgelig ikke en protest-aktion men bare en afprøvning af logikken (eller manglen på samme) i at man ikke må cykle, men gerne trække sin cykel på Vestre Ringvej og derved fylde ca. dobbelt så meget i bredden og opholde sig flere gange så lang tid i vejkanten! Når vi ankommer til rundkørslen på Holstebrovej er det op til enhver at gøre følgende: Gå samme vej tilbage til rundkørslen i Gl. Sogn og derefter cykle hjem. Cykle til højre ad cykelstien mod Ringkøbing (holde en is-pause?) og derefter ad cykelstien hjem. Fortsætte ad Nordre Ringvej, hvor der ikke er cykelsti, men ikke cykling forbudt (hvor er logikken?). Køre ud ad Holstebrovej (cykelsti i begge sider brug den højre!). Fortsæt til første sidevej til venstre (Vesterhede) og igen til første sidevej til venstre (Vesterby) og kør ad dén til Vestre Ringvej, ad hvilken du nu roligt kan cykle tilbage til rundkørslen i Gl. Sogn og derfra hjem. Der er nemlig ingen cykling forbudt -skilt ved udkørslen fra Vesterby! (Måske skal du ikke lige gøre dette denne dag, da turen jo er annonceret!). Det forlyder, at nogle folk fra Hee vil cykle-vandre en tilsvarende tur (dog i modsat retning) på samme dato og ca. samme tid, så måske kan vi holde kaffepausen sammen med dem? Turen er tilrettelagt af Poul G. Lyng 23

24 CYKELHOLDET kører igen! Alle kan være med. Det kræver blot, at man har sin cykel med. Vi har ikke nogen bestemt rute, vi kører. Det aftaler vi, når vi mødes. Der kan også være mulighed for to ruter. - En kort (det er som regel rundt om Søndervig) for dem, som bare gerne vil cykle en hyggetur og en lang for dem, som vil lidt mere. Mødetid: Mandage kl Mødested: Æ Pold (ved Dagli Brugsen) Klinik Pure Care - nu på samme adresse som Tind Tekstil og Kunst, Røjklitvej 10 - er en af Holmslands nye virksomheder. Indehaveren, Pia Wennike er dog kendt af mange, dels fra sine 20 år som ansat i Miss Q i Ringkøbing og dels fra de senere års virke på Tambjergvej. KOM OG VÆR MED! De ny-indrettede klinik i lyse og indbydende lokaler er velplaceret på førstesalen i den smukt beliggende bygning med flot udsigt over Stadil Fjord. Pias erfaring og hendes nøje udvalgte natur-baserede produkter kommer kunderne til gode og der tilbydes mange former for behandling: ansigtsbehandlinger, makeup, manicure, voksbehandlinger, farvning af vipper og bryn samt retning af bryn. Desuden farvetest og undervisning (aftenskole) efter aftale. Se i øvrigt annoncen næste side og log ind på 24

25 TØJ SMYKKER SKO GARN STRIK Vi har et stort udvalg i garn, strik, eksklusivt og klassisk tøj, tørklæder, skindtasker, hornsmykker, sko og støvler fra Arcopedico og Arche, filtstøvler, alpaka plaider og puder, natursæber m.m. Klinik Pure Care Kosmetolog Pia Wennike er i butikken onsdag kl for personlig rådgivning. Tidsbestilling for behandling alle hverdage fra 8-9 på Smykkemager Anna Maxen er i butikken: Torsdage og fredage kl Eller ring for aftale! Kom og se et kæmpe udvalg af håndlavede smykker. Få frisket dine gamle smykker op eller omformet til nye. Hvis du ønsker det, få fremstillet til eget personligt smykke. Røjklitvej 10 Kloster 6950 Ringkøbing Åbningstider: tirsdag - fredag lørdag søndag og mandag lukket 25 Søndervig Kloster Ringkøbing

26 Grundlovsdag d. 5. juni i Sogneparken I år med frilufts-gudstjeneste en blanding af gudstjeneste og grundlovstale - v. vor egen præst, Ole Lange. Derefter er der underholdning med sang og musik af lokale talenter og der er sang- og salmebøger til udlån, så alle kan være med. Medbring eftermiddagskaffen og / eller hvad du ellers ønsker at forlyste dig med. Vi mødes kl i Sogneparken (der skiltes i dagens anledning på Klostervej!). Venlig hilsen Initivisterne Kano / Kajak er det noget for dig? Dette er et spørgsmål om at måle om der er forhånds-interesse for at HGU skal arbejde videre med planer om en kano- og kajaksport med base i Røjklit Havn. HVIS du mener, at det måske er noget for dig så kontakt Dorthe Krogsgaard på mobiltelefon: eller mail: Er der interesse nok, vil HGU - i samarbejde med bl.a. Lodbjerghede Grundejerforening, som driver Røjklit Havn gå videre med planerne. Udflugt for pensionister og efterlønnere Menighedsrådene i Ny- og Gl.Sogn inviterer sognets pensionister og efterlønnere på udflugt Tirsdag den 30. august 2011 Hvor turen går hen, vil blive meddelt senere i dagspressen 26 Med venlig hilsen - udvalget

27 K I R K E S I D E R NY SOGN OG GAMMEL SOGN Juni August 2011 BØRN I KIRKE Nogen har måske undret sig over de mapper, der ligger i våbenhusene. Røde i Gammel Sogn. Blå i Ny Sogn. Det er såkaldte clip-boards. I dem ligger der både blankt papir og ark med bibelske billeder og nogle farver. Når man har børn med i kirken, kan de låne dem og tegne i dem. Det er dejligt, når der kommer børn og forældre i kirken. Mapperne og de små børnebøger, der også ligger fremme, er en hjælp til at underholde børn under gudstjenesten. Får børn noget ud af at gå til en almindelig kirke? Ja, det tror jeg på. Det kan godt være, børnene ikke forstår så meget af de voksnes ord. Men så er der stemningen, musikken, sangen, 27 ritualerne og nadveren. Og en gang i mellem er der børnegudstjenester. Når børnene går til præst skal de i kirke ca. 1 gang om måneden. Det er sådan en tommelfingerregel, at det er godt og fornuftigt en gang om måneden. Sådan har vi i vores familie prøvet at tage vores børn med i kirke. Da de var meget små havde vi lidt godter med til dem. Pakkede en taske, ligesom hvis vi skulle køre en tur på en times tid. Rosiner, juice, frugt, kiks. Så er det ikke så svært at have sine børn med i kirken. Og skulle de komme til at lave lidt lyde undervejs? Så går det nok. Gud har hørt barnegråd og -pludren før. Ole Lange

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Program for Landdistrikternes Uge

Program for Landdistrikternes Uge Program for Landdistrikternes Uge For 16. gang afholdes i Sønderho Landdistrikternes Uge 11. til 18. oktober 2015 Søndag d. 11. oktober. Kl. 9.30: Gudstjeneste i Sønderho Kirke. Arrangør: Nordby og Sønderho

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00

1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 1. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 6 januar 2014 kl. 19.00 Inviterede: Bestyrelsen: Ole, Bent, Kim, Søren, Erik, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke, Solveig, Birger, og Hanne Østergaard.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153

Apr Maj. Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 Apr Maj 2013 Jun Sandbechs Allé 1A, 4330 Hvalsø, Tlf: 29200153 April 2013 4 Maduge Nicklas Projekt genbrugsdåser Maduge Morten Projekt Smykker m.m. 15 Maduge Louise Projekt Konfirmation sangskulere m.m.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB. tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DRAGØR HÅNDBOLDKLUB tirsdag den 25. marts 2014 kl. 19.00 i Hollænderhallen i mødelokale 3 på 1. sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014

ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 ORDINÆR GENEREALFORSAMLING NORS BOLDKLUB 28. februar 2014 Til den ordinære genrealforsamling var mødt 19 personer incl hovedbestyrelsen undtagen Karen Nielsen, som havde meldt afbud. Derudover deltog repræsentanter

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29.

Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Blandet kor for voksne Hver tirsdag kl. 19.30-21.30 fra 2. september i Øster Lindet Forsamlingshus ved Ellinor Jensen, tlf. 74 84 64 12/22 76 61 29. Se korets hjemmeside: www.123hjemmeside.dk/oesterlindetkoret

Læs mere

Velkommen til byfest i Vester Nebel

Velkommen til byfest i Vester Nebel Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag den 12. juni søndag den 15. juni 2014 Byfestprogrammet

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

VNI BYFEST I VESTER NEBEL

VNI BYFEST I VESTER NEBEL VNI BYFEST I VESTER NEBEL 11. juni 14. juni 2015 Velkommen til byfest i Vester Nebel Så er det byfesttid i Vester Nebel, og på de følgende sider vil programmet kunne findes. Byfesten afholdes i år: torsdag

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011

OSTED IDRÆTSFORENING NYHEDSBREV NR. 74 27. NOVEMBER 2011 Nyheder og informationer fra Osted Idrætsforening Side 1 af 6 Indhold 1. JULETRÆSFEST I OSTEDHALLEN... 1 2. LBS LANDSBADMINTONSTÆVNE I EFTERÅRSFERIEN... 2 3. DGI BADMINTONSTÆVNE FOR + 60 ERE... 2 4. LOPPEMARKED

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse

nene fra Andst. Jeg undrer mig blot over, at den skriftlige tilkendegivelse Af Rikke Ulbrandt Henriksen. Siden nytår har 6. klasse på ABC været igennem en turbulent tid. I februar stod de på de skrå brædder til skolefesten, men efter succesen er klassen næsten halveret. Årsagen

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 Referat af Generalforsamling i Horsens Kajakklub Tirsdag d. 27. oktober 2009, kl. 19:00 36 medlemmer inkl. bestyrelsen deltog i generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmer: Kenneth Bergenhagen, Pia Jørgensen,

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab

Aarestrupgaard NYT. Juli 2013. Bestyrelsen. Simon Manley Pedersen. Linda Staal Melchiorsen. Mohcine Douiab Aarestrupgaard NYT Juli 2013 Bestyrelsen Formand Næstformand. Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem Suppleant Bestyrelsens mail: Kristjan Wager Jannie Bøttker Simon Manley Pedersen Søren Keis Thustrup Ibrahim

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning December 2012 Sne, sjap, kulde og bilen vil ikke starte. eller sne, smukke landskaber, hygge indendøre, glögg. Begge dele er jo vinter, men mediernes fokus og måske vores eget?

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012

ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 ErhvervsKvindeNyt Herning Maj - Juni 2012 Kære ErhvervsKvinder Herning. Sommerferien står for døren og det betyder, at ErhvervsKvinder Herning holder pause i 2 måneder med arrangementer. Vi mødes igen

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1

FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 1 HOLMSLAND SOGNEBLAD 14. ÅRGANG NR. 1 FEBRUAR 2012 Udgives af: HOLMSLAND SOGNEFORENING www.holmslandsogneforening.dk Bladudvalg: Iver Poulsen, Røjklitvej

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Formands beretning SAR 27/2-14

Formands beretning SAR 27/2-14 Formands beretning SAR 27/2-14 Da det er min første formands beretning, vil jeg starte med at undskylde hvis der er noget jeg har glemt, overset eller fejl disponeret. Igen i går er der sket mange ting

Læs mere