Dedikationen er på tysk og noget svær at tyde. Den er vist på vedhæftede fil og lyder vist nok sådan på tysk:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dedikationen er på tysk og noget svær at tyde. Den er vist på vedhæftede fil og lyder vist nok sådan på tysk:"

Transkript

1 Virum, den 17. marts 2014 Kære Morten Dyssel Mortensen, Jeg skriver til Thomas Mann Selskabet i håb om at I kan svare på et par spørgsmål om Thomas Manns ophold i Danmark på vej hjem fra Nobelpris overrækkelsen i Stockholm. I mine forældres efterladte bøger har jeg fundet bogen Buddenbrooks med en dedikation af Thomas Mann til min farfar Alfred Dietrich. Han var presseattaché på det tyske Gesandtskab i København fra 1920 til Dedikationen er på tysk og noget svær at tyde. Den er vist på vedhæftede fil og lyder vist nok sådan på tysk: Herrn Geschandtschaftsrat Alfred Dietrich Zum freundlichen Gedanken an die Kopenhagender Tage December 1929 an denen Gelingen Sie grossen dankenswerten Anteil hatte. Ved du, eller kan du henvise til nogen som måske ved noget om, hvad Thomas Mann lavede i København de nævnte to dage? Han har tilsyneladende været sammen med min farfar i længere eller kortere tid i løbet af de to dage. Har Thomas Mann været i Danmark/København før og/eller efter december 1929? Med venlig hilsen Jørn Dietrich Parkvej Virum Mobil: Mail:

2 København, den 18. marts 2014 Kære Jørn Dietrich Tak for din interessante mail om din farfars møde med Thomas Mann. For nu at begynde med dit sidste spørgsmål: Thomas Mann var i alt på fire besøg i Danmark; første gang i København og Ålsgårde i september 1899 (digterisk gengivet i novellen Tonio Kröger), anden gang i Århus og København i december 1924, tredje gang i København i december 1929 (ganske rigtigt på vej hjem fra nobelfest i Stockholm) og fjerde gang i København i maj Af Gert Heines informative pjece Thomas Mann in Dänemark (1975), som vist stadig kan erhverves i den til Buddenbrookhaus i Lübeck hørende boghandel, fremgår det, at din farfar traf Thomas Mann allerede i forbindelse med dennes Danmarksbesøg Thomas Mann var inviteret til at tale ved den sammenkomst, der holdtes (16.12.) i Festsalen på Aarhus Katedralskole i anledning af stiftelsen af et århusiansk selskab for venner af tysk litteratur under konsul Arnold Elmgreens auspicier, og ved sin aftenankomst på Københavns Hovedbanegård blev han budt velkommen af en modtagelseskomité bestående af den tyske gesandt Gerhard von Mutius, presseattaché Alfred Dietrich (!), formanden for Dansk Forfatterforening Sophus Michaëlis og pastor Lampe fra St.-Petri-Kirche. Inden Thomas Mann tog med natfærgen videre til Århus, tilbragte han nogle timer i von Mutius hjem, og da han returnerede fra Århus (han havde været privat indlogeret hos en advokat Glud i en villa i Risskov) til København, boede han hos von Mutius, så det kan vel tænkes, at din farfar som en af gesandtens nærmeste medarbejdere har mødt ham her på ny. I København læste Thomas Mann en aften (18.12.) i Studenterforeningen (først essayet Goethe und Tolstoi, så et kapitel fra romanen Felix Krull), og aftenen efter gentog han foran det tilsvarende københavnske selskab for tyske litteraturvenner sit Århusprogram (dels pæne ord om dansk litteraturs betydning i Tyskland, dels oplæsning af 8. kapitel af Tonio Kröger samt fortællingen Das Eisenbahnunglück) i Riddersalen på Odd Fellow Palæet i forlængelse af nogle indledende bemærkninger ved nævnte pastor Lampe, selskabets formand. Efter foredraget serveredes der te, og operasanger Ejnar Forchhammer og fru Anna stod for den musikalske underholdning af gæsterne. Dagen derpå (20.12.) var Thomas Mann æresgæst ved en frokost foranstaltet af Dansk Forfatterforening (jf. Michaëlis på Hovedbanegården), og under sit ophold i København nåede han også at aflægge Georg Brandes et besøg (datoen vides ikke) han skrev derom i et brev af til Anna Jacobsen ikke just flatterende om den danske kritiker: Er hatte viel von einem geistreichen alten Weib mit boshaftem Klatschmaul. I forbindelse med Thomas Manns korte københavnsophold i december 1929 sattes alle sejl til for at hædre den nylige nobelpristager. Ulrich von Hassell, den tyske gesandt i København (og selvsamme mand, som femten år senere blev henrettet for sin medvirken i 20. juli-sammensværgelsen mod Hitler), bød til souper den 15. december, og det skulle undre mig meget, om ikke din farfar også har været til stede den aften. I al fald havde han, Alfred Dietrich, tidligt samme morgen, i selskab med den tyske legationssekretær von Schubert, professor (Erik?) Abrahamsen samt (senere højesteretssagfører og kammeradvokat) H.O. Hansen fra Studenterforeningen, hentet hr. og fru Mann på Hovedbanegården. I souperen hos von Hassell deltog en stribe danske notabiliteter såsom statsminister Stauning, udenrigsminister Munch og dennes forgænger grev Moltke. Tyskprofessor Carl Roos holdt bordtalen for Thomas Mann, hvilket foranledigede æresgæsten til at rose ikke alene den retorisk talentfulde Roos, men danskernes talegaver i det hele taget: Dänische Redegewandtheit ist mir zum ersten Mal in Lübeck begegnet, bei einem

3 großen Fest dort. Es war Professor Vilhelm Andersen, den ich damals hörte, und dies gab mir einen unvergesslichen Eindruck davon, was dänische Rhetorik bedeutet, stod der dagen efter at læse i Berlingske Tidende (på dansk). Det var i øvrigt Vilhelm Andersen, der på given foranledning (og fordi Brandes havde betakket sig) skrev forordet til den første danske oversættelse af Buddenbrooks (udkommet 1903 med titlen Huset Buddenbrook). Hvorom alting er: Thomas Mann må have været i hopla den aften han havde jo også lige hentet nobelprisen! for da selskabeligheden hos von Hassell sluttede ved midnatstid (efter at gæsterne var blevet underholdt af den berømte recitatrice Lilly Freud-Marlé), tog han videre til d Angleterre, og det var vel at mærke ikke for natteroens skyld (skønt han og hustruen boede på hotellet), men for som æresgæst at tage del i Københavns Journalistforbunds jubilæumsfest; efter sigende fortsatte han til den lyse morgen og gad vide, om din farfar har været med ham som svirebror? Næste formiddag stod den først på Strøgtur med fru Katia Mann, inden de skulle til en reception på Hotel Royal (i det daværende Nationaltidendes redaktionslokaler), efterfulgt af frokost på Hotel Phoenix for særlige gæster af Rotary-klubben (Thomas Mann var selv rotarianer), og om eftermiddagen var der på avisen Politiken reception i festsalen med champagne og med tale af chefredaktør Valdemar Koppel samt en improviseret takketale af Thomas Mann. Men som om alt dette ikke var mere end nok (og jeg har ikke engang omtalt de talrige interviews, han beredvilligt gav til dansk presse både i 1924 og 1929): Samme aften læste Thomas Mann i Studenterforeningen fra romanen Buddenbrooks (Morten Schwarzkopfepisoden) og det endnu ikke udkomne romanbind Die Geschichten Jaakobs (Jakobs første møde med Rakel), dvs. første del af tetralogien Joseph und seine Brüder. Halv tolv om aftenen kunne Thomas og Katia Mann endelig stige på toget fra København til Berlin. Om din farfar har sluttet sig til de på perronen sammenstimlede studenter, der vinkede farvel og råbte Auf Wiedersehen!, melder mine kilder ikke noget om. Hvis jeg kan tyde Thomas Manns kragetæer, lyder dedikationen i dit fra din farfar nedarvede eksemplar af Buddenbrooks som følger: Herrn Gesandtschaftsrat Alfred Dietrich zum freundlichen Gedenken an die Kopenhagener Tage Dezember 1929, an deren Gelingen Sie großen, dankenswerten Anteil hatten. Thomas Mann. Jeg håber, dette var dig til hjælp. Ellers kan du måske med fordel konsultere følgende litteratur: Gert Heine: Thomas Mann in Dänemark, Senat der Hansestadt Lübeck. Amt für Kultur (= Veröffentlichung VIII), Lübeck 1975 Gert Heine & Paul Schommer: Thomas Mann Chronik, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2004 Steffen Steffensen: Thomas Mann und Dänemark, i: Rolf Wiecker (red.): Thomas Mann Gedenkschrift (= Text & Kontext, Sonderreihe, Band 2), Verlag Text & Kontext, Kopenhagen 1975, s Venlige hilsner Morten Dyssel Mortensen Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab

4 Virum, den 19. marts 2014 Kære Morten Dyssel Mortensen, Tak for dit svar og interesse for min forespørgsel til dig. Det er ok at offentliggøre vores korrespondance. I forbindelse med din beskrivelse af møderne mellem Thomas Mann og min farfar ville det måske være en ide at tilføje et kortfattet beskrivelse af hvem min farfar var og hans livsforløb. Det kan du overveje. Her er i hvert fald lidt oplysninger om min farfar: Han er tysk født og kom til København i 1904 fra Bremen til et job sin redaktør på Ritzaus bureau og som Københavnerkorrespondent for nogle tyske aviser. I 1907 blev han gift med min farmor, som var dansk. I 1920 blev han ansat på det tyske gesandtskab i København som presseattaché. Her var han ansat fra 1920 til I det job fik han mange bekendte i det danske og skandinaviske kulturliv, og han fungerede som kulturformidler mellem Danmark og Tyskland. Han fik en stor berøringsflade og jeg har mange originalbreve fra kendte danske og tyske kulturpersonligheder til min farfar. I 1933 forlangte udenrigsministeriet i Berlin, at han skulle melde sig ind i nazistpartiet. Det sagde han nej til. Han begrundede det med, at han ikke interesserede sig for politik, men kunst, litteratur, historie, filosofi mv. Han blev efterfølgende, efter en del forhandling med udenrigsministeriet i Berlin og efter et møde med Goebbels, opsagt fra sin stilling i oktober Herefter blev han i København, idet han havde sin søn og datter dér. Han blev anholdt og fængslet af dansk politi d. 10. november 1941 på anmodning af den tyske Rigsbefuldmægtigede Renthe-Fink, som han i øvrigt havde arbejdet sammen med i den sidste tid på Gesandtskabet, med anmodning om udlevering til Tyskland. Udvisningen gik meget hurtigt, allerede d. 13. november 1941 blev han eskorteret til Warnemünde af dansk politi og afleveret til tysk kriminalpoliti. Fra Warnemünde blev han i en fangetransport med skiftende ophold i fængsler i Rostock, Güstrow, Stralsund og Stettin efter ca. 2 måneder afleveret til Gestapo på Polizeipräsidium på Alexanderplatz i Berlin. Han havde i mellemkrigsperioden, og indtil han blev anholdt i 1941, haft kontakt til tyske politiske flygtninge i Danmark, danske kommunister og danske socialdemokratiske politikere. Hos Polizeipräsidium på Alexanderplatz i Berlin blev han anklaget for højforræderi, herunder kontakt med tyske politiske flygtninge, kommunister og jøder. Han blev forhørt gentagne gange af Gestapo i perioden fra begyndelsen af januar 1942 til d. 19. august 1942, hvor han pludselig og uden forklaring blev løsladt. Min faster har fortalt at hun tog til Berlin i 1942 for at finde ud af hvad der skete med ham i Berlin. Hun kendte den øverstbefalende for den tyske hær i Danmark General Erich Lüdke som tilbød, at hun kunne køre med ham til Berlin. I Berlin lykkedes det hende at få et møde med Hermann Göring. Hvorfor hun lige valgte ham, skyldes at han havde været gæst i min farfars og farmors hjem, vist nok i 1920 eller 1921, da han, ifgl. min faster, var inviteret til Danmark af Politiken for at holde foredrag om sin tid som jagerpilot under 1. verdenskrig. I forbindelse med at min farfar blev løsladt fra fængslet, blev han tvunget til at underskrive en erklæring om, at han ikke måtte tale med nogen om sin sag og hvorfor han blev løsladt. Se vedhæftede Levnedsbeskrivelse som han skrev ifm. at han efter

5 krigen søgte om erstatning (Som han desværre fik posthumt) som Opfer des Faschismus. Efter krigen blev han i Berlin, i de første år formentlig fordi han ikke kunne få udrejsetilladelse fra Tyskland, og kom til at arbejde som pressechef for den nye vestberlinske borgmester Ernst Reuter. Han døde i Berlin i år gammel. Til din orientering vedlægger jeg en levnedsbeskrivelse som han skrev i forbindelse med at han efter krigen skulle godkendes som Opfer des Faschismus. Han skrev den på tysk, og det er min oversættelse. Du er velkommen til at bruge de fremsendte oplysninger helt eller delvis med kildeangivelse. Til din orientering er jeg i gang med at skrive en bog om min tyske og danske familie hvor min farfar, farmor og far har en væsentlig plads. Det er i forbindelse med min research at jeg fandt Thomas Mann dedikationen. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Jørn Dietrich Appendiks: Alfred Dietrichs levnedsbeskrivelse (oversat af Jørn Dietrich) Brevet er påført følgende mærkat: Landesarchiv Berlin C Rep Nr Livsforløb Mit fuldstændige navn er Karl Wilhelm Alfred Dietrich. Jeg blev født d. 1. september 1878 i Spremberg (N.-L.) som første barn af rebsslager Karl Dietrich og hans hustru Emma Dietrich født Just og blev evangelisk døbt og konfirmeret. Min far ville at jeg skulle have en gejstlig uddannelse, dog protesterede jeg og blev som straf meldt ind i den offentlige skole. Jeg har altid haft en særlig interesse for dagbladsaviser, og i skolen var mine bedste fag tysk, historie og geografi. De seks klasser i den offentlige skole klarede jeg let, og derefter kom jeg som 14-årig på eget initiativ til "Spremberger Anzeiger", først i lære som sætter, og så tre år, da jeg allerede dengang var erfaren stenograf, i redaktionslære hvor jeg udførte alt forekommende arbejde og også lejlighedsvis blev brugt til reportager fik jeg en stilling som redaktionsmedhjælp hos "Niederlausitzer Anzeiger" i Finsterwalde. Her blev jeg ca. et år. Så flyttede jeg til Bremen hvor jeg var beskæftiget i seks år hos "Weser Zeitung" under Arthur Fitger. Denne tid fik stor betydning for min faglige uddannelse og for videreuddannelse af min almene viden. Jeg tog fransk og engelsk sprogundervisning, læste mange bøger om historie, filosofi, kulturhistorie og skønlitteratur og deltog også i en kursus for at tage studentereksamen, som jeg desværre ikke afsluttede, da jeg omkring nytår 1904 flyttede til København. I Bremen havde jeg også lejlighed til at indlede et varmt vendskab med Frederich Ebert som varede indtil han blev rigspræsident. (Jørns bem: Ebert var Tysklands første rigspræsident fra 1919 frem til sin død i 1925). Ebert var Redaktør på den socialdemokratiske "Bürgerzeitung" og tog kort før min afrejse til København til Berlin som partisekretær. I Bremen

6 interesserede jeg mig især for den lokale trafikpolitik og tog ofte ordet på offentlige møder, ligesom jeg skrev om det i "Weserzeitung". Ved det forerstående valæg til Bremen Borgerforsamling, Bremens parlement, var Ebert og jeg opstillet som socialdemokratiske kandidater på valglisten, men på grund af vores afrejse kort tid efter måtte vi lade os slette af valglisten. Den 1. januar 1904 ankom jeg til København.Her har jeg tilbragt næsten fyrre år af mit liv. Fra var jeg repræsentant for Wolffschen Telegraphen Bureaus (WTB), Kölnischen Zeitung, Hanburger Fremdenblattes og andre (Jørn bem. Kölnischen Zeitung var i det 19. århundrede en af de førende nationale tyske aviser. Hamburger Fremdenblatte var en af de vigtigste aviserne i 19. og begyndelsen af 20 Århundrede i Hamburg). Samtidig war jeg redaktør i det officielle danske telegrambureau "Ritzaus Bureau". I 1919 blev jeg på vegne af Friederich Ebert af den daværende gesandt von Neurath tilbudt ledelsen af Presse- og Kulturafdelingen på det Tyske Gesandtskab i København. Jeg tog imod tilbuddet og tiltrådte som Presseattaché med rang som legationsråd(jørns bem.: Legationsråd betegnede indtil 1950'erne en erfaren, udsendt diplomat ved et gesandtskab eller legation. Titlen anvendes ikke mere, men svarer i dag til ambassadeeråd). Denne stilling beklædte jeg til 1. oktober Et af mine første bekendtskaber i min nye stilling var Hermann Göring. Han var i begyndelsen af 1920 på flugt fra den Internationale Kommission og landet på den Københavnske flyveplads, og opholdt sig derefter ca. 2 år i Danmark. I lang tid var han beskæftiget som instruktør for de danske militærflyvere, men mest af alt gjorde han sig som skørtejæger, drukkenbolt og narkoman og talte om sig selv. En del af min tjenestetid gik med at berolige hans mange kreditorer. Da hans gæld blev større og større og han også derved blev ubekvem for ambassaden, pressede gesandten ham til Sverige, hvor han hurtigt gjorde sig selv ligeså umulig. Min stilling på gesandtskabet førte med sig at jeg i løbet af årene lærte mange betydende personligheder at kende. Med ikke et par af dem har jeg haft årelange venskabelige relationer. Jeg nævner i den forbindelse særligt Max Reinhardt, Thomas Mann, Leon Feuchtwanger, Thälmann og Scheldemann, ligesom mange lærde, skuespillere og andre kunstnere. Med danskerne havde jeg især et mangeårigt venskab med statsminister Stauning, Andersen-Nexø og professor Georg Brandes. I løbet af tiden holdt jeg på opfordring en lang række foredrag. Jeg talte for historikere, arkitekter, ingeniører, industrien, rejseforeninger osv. En gang holdt jeg et foredrag i Selskabet for danske trafikteknikere om af det tyske Reichbahn's organisationen, til hvilket Reichbahn stillede en god film til min rådighed. Ved foredraget deltog den tyske og danske trafikminister, generaldirektøren for det danske statsbaner og mange andre højtplacerede danske embedsmænd. I den danske radio holdt jeg ca. 30 foredrag over forskellige emner, oftest af kulturel og økonomisk art, også mange over tyske landskaber. I efteråret 1930 modtog jeg en opfordring til at holde to forelæsninger for studerende på Københavns Universitet om "Det demokratiske Tyskland" og "Tyske karakteregenskaber". Begge forelæsninger var besat til sidste plads, så jeg måtte senere holde foredragene igen i Studenterforeningen udenfor universitet. Straks efter overdragelse af regeringsmagten til nazisterne blev gesandtskabets presseafdeling under udenrigsministeriet lukket og underlagt det nye propagandaministerium, og næsten samtidig kunne jeg mærke, at mit arbejde i København ville blive stadig vanskeligere at udføre på grund af forholdene i Berlin. Tillige blev mine foredragsvirksomhed forbudt, men jeg skulle skabe mulighed for nazistiske talere fra Berlin, hvilket som regel ikke var muligt på grund af danskernes fjendtlige holdning til nazisterne. Snart kom også en anmodning om jeg tilhører det nazistiske parti, som skulle blive afvist af ambassaden, hvilket gesandtskabet måtte svare nej til. I april modtog jeg den officielle opfordring til at træde ind i nazistpartiet, som jeg afslog med den begrundelse at jeg interesserede mig for kultur og litteratur, ikke politik. En personlig samtale med Goebbels om dette, som den daværende

7 udenrigsminister v. Neurath havde formidlet, og som fandt sted i udenrigsministeriet i Berlin, forløb overordentligt heftigt, men fuldstændig resultatløs. Bl.a. beskyldte Goebbels mig for hele tiden at tale om et "parti", mens det jo nu handlede om en verdensanskuelse, hvortil jeg kunne oplyse ham om at han selv havde opfordret mig til at melde mig ind i partiet. Blodrød i hovedet vrissede han til mig at han forbød sådan en Anpøbel...?. Jeg modtog min opsigelse for min pensionsgivende stilling d. 1. oktober Jeg var da 56 år gammel. I 1908 havde jeg indgået ægteskab med den danske kvinde Elle Samuelsen, med hvem jeg fik en datter og en søn. Men ægteskabet blev uholdbart efter min afskedigelse, da min kone ikke kunne tilgive min afvisende holdning overfor nazisterne og forbitrede mit liv med vedvarende bebrejdelser. Ægteskabet endte kort efter i skilsmisse. Min søn Alf som protesterede over nazisternes handling mod mig, blev umiddelbart efter dansk statsborger. (Jørn bem.: Det blev han først i juni 1948). Min datter Elisa var tidligere blevet dansk statsborger ved sit ægteskab med købmand Herbert Diers. D. 1. april 1935 overtog jeg den til mig tilbudte stilling som redaktør på den danske avis Licitationen, et dagblad for bolig-, havne-, bro- og vejbyggeri. Denne stilling beklædte jeg indtil min anholdelse d. 9. november 1941 (Jørn bem.: Det var d. 10. nov 1941). Fra dansk side blev jeg yderligere tilbudt tre andre stillinger. I begyndelsen af april 1940 skete den tyske besættelse af Danmark, og d. 9. november 1941blev jeg på sengekanten arresteret af to tyske Gestapofolk og overført til Tyskland. (Jørn bem.: Det stemmer ikke med hans beskrivelse i brevet af 16. maj 1951 til Rigspolitichefen i Danmark. Her er det dansk politi der anholder ham og senere eskorterer ham til Tyskland ved betjent Andersen). Rejsen gik over politifængslerne i Rostock, Güstrow, Stralsund og Stettin til Polizeipräsidium på Alexanderplatz i Berlin. Først i januar 1942 blev jeg forhørt og erfarede at jeg var anklaget for nazifjendtlig aktivitet, haft omgang med tyske, danske og russiske marxister og stille bolige til rådighed for tyske politiske flygtninge. I min stilling ved gesandtskabet erfarede jeg flere gange under hånden i 1933 og 1934 når tyske politiske flygtninge blev overfaldet i baghold af tyske nazister i Danmark og blev slæbt ombord på tyske skibe for at blive bragt tilbage til Tyskland. Jeg har gentagne gange advaret de udsatte flygtningene og hjulpet dem med at fortsætte flugten til Sverige. Ernst Toller og Kurt Tucholski og andre har fået midlertidig overnatning hos mig. Det skal også nævnes at jeg var venner med de sovjetrussiske gesandt Kobetzki og Raskolnikow. Til mine venner kan jeg yderligere nævne den danske socialdemokratiske statsmonister Stauning og andre socialdemokratiske politikere og den danske forfatter Andersen- Nexø. I de sidste år af mit Københavner opholdhavde jeg meget kontakt med Scheidemann og så ham næsten daglig. Under de mange forhør af Gestapo blev jeg ofte truet med K.Z. (Jørn bem.:konzentrationslejr) Derfor blev jeg fuldkommen overrasket da jeg d. 19. august 1942 pludselig blev løsladt. Jeg måtte skriftlig forpligte mig til ikke at tale med nogen og sagen, ikke stille krav om skadeserstatning og ikke forlade Berlin under krigen. D. 21. januar 1943 startede jeg hos Zentralarchiv for Wehrmedizin og blev efter at have afsluttet et kursus i medicin og anatomi tiltrådte afdeling Wissenschaft I, hvor de samlede midicinske journaler blev behandlet statistisk. Her arbejdede jeg indtil russernes indtagelse af Berlin. I marts 1943 fik jeg på grund af fængselsopholdets prøvelser og lidelser et svært nervesammenbrud og måtte tilbringe to måneder på Charité. D 26. februar 1945 blev jeg i Neukölln i Pannierstrasse 17 hvor jeg havde boet som lejer siden min løsladelse i mit fravær fuldstændigt udbombet. Jeg fik et nyt værelse i Britz i Andreasbergerstrasse 4, og d. 1. juni blev jeg af Britz boligkontor tildelt min nuværende bolig Karlstrasse 19 som jeg deler med fru Emmy Albrecht, en overbevist antifascist. Politisk har jeg ikke tilhørt noget parti. Det socialdemokratiske parti har altid stået mig nær og jeg har altid med liv og sjæl kæmpet for sejr for den demokratiske idé.

8 Det er mit største ønske at kunne medvirke til påny at opbygge et demokratisk Tyskland ved nyttigt og vellykket arbejde. Jeg behersker dansk i tale og skrift ligesom mit modersmål. Derudover har jeg meget godt kendskab til engelsk, fransk, svensk og norsk. Underskrevet Alfred Dietrich

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år

Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Finn Rowolds tale i forbindelse med festaftenen i anledning af Finns afgang som formand for Dansk-Tysk-Selskab gennem 27 år Først og fremmest vil jeg sige tak, tak for de mange smukke ord fra Per og Inger

Læs mere

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop.

Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Plancherum 1 PLANCHE 10 Ved besættelsen af Danmark nedkastede tyskerne flyveblade. Et af dem var Oprop. Hvilken begrundelse gav tyskerne i Oprop for at besætte Danmark? Hvornår blev Danmark besat, og hvor

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden.

Der er jo nogen, der ved lidt om, at fire kammerater og jeg var udsat for ret ubehagelige oplevelser under besættelsestiden. Buddinge 1945 Af Robert Kjærlund Poulsen Man har jo fødselsdag hvert år og der følger også tanker med særlig, når det er en "rund" dag. Selv om jeg nu skal til at bruge et 8-tal, så har jeg en masse i

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen.

Den lukkede bog LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAVR TIL Den lukkede bog NAVN: Før du læser bogen OPGAV 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. OPGAV 2 Instruktion: Læs her om de vigtigste personer i første del. Personerne: Frederikke Romanens

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Gallup om danskernes paratviden

Gallup om danskernes paratviden TNS Dato: 23. august 2013 Projekt: 59437 Feltperiode: Den 20.23. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll.

Modtog du vejledning fra Internationalt Center? Ja en smule. Hovedsageligt brugte jeg vores egen udvekslingskoordinator, Ann Caroll. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Engelsk Navn på universitet i udlandet: University of Surrey Land: England Periode: Fra:6/2-2012 Til: 15/6-2012 Udvekslingsprogram: Erasmus Hvorfor

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen?

Afrejsen fra Sverige LETTE KLASSIKERE. Før du læser bogen. Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? OPGAVER TIL Afrejsen fra Sverige NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Læs teksten på bagsiden af bogen. 1. Hvornår foregår bogen? 2. Hvad handler bogen om? 3. Hvad hedder hovedpersonerne? 4.

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Vejen til Noah og overdragelsen af ham!

Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Charlotte S. Sistrup, eneadoptant og mor til Noah Truong fra Vietnam fortæller sin historie Vejen til Noah og overdragelsen af ham! Den 29. august 2004 sendte jeg ansøgningspapirerne af sted til adoptionsafsnittet,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F.

Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Broderloge nr. 5, Fyen I.O.O.F. Reportage fra Loge nr. 3, Eysteins besøg i Odense den 1. maj 2010 Vor venskabsloge, Loge nr. 3, Eystein, Trondheim besøgte Broderloge nr. 5, Fyen den 1. maj 2010. 7 brødre

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus

Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Juni-Juli 2008 Ry Skovmus Hallo Skovmus, så er det forår, kan I mærke at det kribler og krabler. Snart kan man bade uden at få lungebetændelse. Komme ud i teltene, og tænde bål, og side og hygge medens

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland

Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland Sovjetunionen 1. september: Tyskland Tidslinje Nogle af de væsentlige begivenheder i Danmark Tidspunkt Verden 1939 23. august: Tyskland og Sovjetunionen indgår en pagt. September 1. september: Tyskland angriber Polen. 2. verdenskrig begynder

Læs mere

Opgaver til På vej til fronten

Opgaver til På vej til fronten Opgaver til På vej til fronten 1. Krigens parter Hvem kæmpede mod hinanden under 1. Verdenskrig? _ 2. Skyttegrave Hvor lå skyttegravene? _ 3. Livet i skyttegravene Hvordan forestiller du dig, at livet

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter?

7. Hvorfor tror du, at McDonald s har købt designermøbler til deres restauranter? Afsnit 1 Smukt og grimt 1. Hvem er Arne Jacobsen? 2. Hvornår levede han? 3. Nævn nogle af de store ting, han er kendt for. 4. Hvilke små ting er han kendt for? 5. Hvad synes du om stolen Ægget? 6. Hvad

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Wien Universität.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi. Navn på universitet i udlandet: Wien Universität. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Pædagogisk filosofi Navn på universitet i udlandet: Wien Universität Land: Østrig Periode: Fra:1. oktober 2011 Til: 1. marts 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Erindringer Kammerater (Uddrag)

Erindringer Kammerater (Uddrag) Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Kammerater (Uddrag) Vi havde begge to, Peder og jeg haft forbindelse med Otto og Thorvald Petersens hjem, jeg også med pigerne og tanten. Det var et interessant

Læs mere

Ville blot lufte min glæde, dele den gode erfaring med det tunge system og lykønske værtsparret med deres lille ny. :)

Ville blot lufte min glæde, dele den gode erfaring med det tunge system og lykønske værtsparret med deres lille ny. :) Det lykkedes!!! Posted by Anders - 2005/09/10 14:12 Kom ikke og sig, at Udlændingestyrelsen ikke kan være hurtig. I juni giftede jeg mig med min Aída i Copacabana, Antioquia. Omkring 1. juli indgav hun

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Waffen SS " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Waffen SS  Vejledning Lærer Waffen-SS Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS - Hitlers elite" Udsendelse 5: Waffen SS ----------------------------------------------------------------------------- Indhold a. Filmens

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab. Navn på universitet i udlandet: Bishop University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: uddannelsesvidenskab Navn på universitet i udlandet: Bishop University Land: Canada Periode: Fra: 10.01.12 Til: 01.05.12 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Og tak til alle jer.. der er her nu Og har været der for mig, i alle de år

Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Og tak til alle jer.. der er her nu Og har været der for mig, i alle de år Takketale og tale om Poul Bernth Holdt i forbindelse med åbningen af min udstilling i Vrå Kunstbygning. Den 19 november 2011 Tak til Anne Lie for de venlige ord Tak til Peter Worre og de frivillige hjælpere

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel:  Reinhard Heydrich bødlen  Vejledning Lærer Titel: " Reinhard Heydrich bødlen " Vejledning Lærer Reinhard Heydrich bødlen Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS-Hitlers elite Udsendelse 3: Reinhard Heydrich bødlen. --------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2014. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 7. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2014 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 2. oktober 3. oktober 6. oktober 7. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C

PROTEST. 8. januar 2015 Ref. nr Til: Odense Centralbibliotek Odense Banegård Center Østre Stationsvej Odense C PROTEST Mellem den 7. og 10. januar 2015 appellerede jeg til 136 1 biblioteker med breve efter følgende opskrift vedlagt en reklamefolder med Forlaget Genspejlings udgivelser, hvilket udover mine egne

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk (sprog, litteratur og kultur)

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Tysk (sprog, litteratur og kultur) US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Tysk (sprog, litteratur og kultur) Navn på universitet i udlandet: Wolfgang Goethe Universität Land: Tyskland Periode: Fra: 9. marts 2013 Til:

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold

Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Inddragelse af opholdstilladelse efter flere års ophold Henstillet til justitsministeriet at tage spørgsmålet om inddragelse af en udlændings EF-opholdstilladelse op til fornyet overvejelse, således at

Læs mere

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945

Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Sygeplejerskerne og de hvide busser - Sygeplejerskernes indsats under den store redningsaktion fra de tyske koncentrationslejre 1944-1945 Dansk Sygeplejehistorisk Museum Sygeplejerskerne og de hvide busser

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang

Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang Prædiken til 1. s. e. H3K kl. 10.00 i Engevang 478 Vi kommer til din kirke, Gud på Op al den ting 448 Fyldt af glæde 70 Du kom til vor runde jord 411 Hyggelig rolig Nadververs 69 v. 5 6 af Du fødtes på

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

Min Far - en sømand i allieret tjeneste.

Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Foredrag d. 6.02.2017. på Arkivet - et foredrag i samarbejde med Historie Aalborg Aftenens foredragsholder: Jens Aarlo Jensen. Min Far - en sømand i allieret tjeneste. Jens Jensen læste op fra sin fars

Læs mere

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A

En måned i Borås. Jan Tegner Christensen SEP01A En måned i Borås Det var splittede følelser, jeg stod med på Københavns hovedbanegård, den dag jeg skulle af sted. På den ene side skulle jeg forlade min kone og mit snart tre årige barn i en hel måned,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Jura. Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Jura Navn på universitet i udlandet: Universität Zürich Land: Schweiz Periode: Fra: September 2011 Til: Januar 2012 Udvekslingsprogram: Erasmus

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning

Generelle oplysninger AARH Hjælp og vejledning US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Medievidenskab Navn på universitet i udlandet: University of New Brunswick Land: Canada Periode: Fra: 1. Januar 2013 Til: 1. Maj 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har opnået det provenu, han er blevet stillet i udsigt af indklagede. 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Realmæglerne Kurt Strøm ApS Søndergade 8D 9300 Sæby Nævnet har modtaget klagen den 23. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har

Læs mere

At være pårørende til en dement

At være pårørende til en dement At være pårørende til en dement Fortalt af Erik Hansen Erik Hansen, pårørende til en dement ægtefælle fortæller: Min kone Elly Elly, min kone gennem 55 år, fik konstateret Alzheimers Demens i 2003. Hun

Læs mere

Formandsberetning i HBH 2014.

Formandsberetning i HBH 2014. Formandsberetning i HBH 2014. Velkommen til ordinær genf. i HBH. Før vi går i gang med genf., skal vi mindes et af vore medlemmer, nemlig Gunnar Moff Andersen, som desværre afgik ved døden i begyndelsen

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja

NYHEDSBREV. Et begivenhedsrigt år. December 2013. Cambodja NYHEDSBREV December 2013 Cambodja Et begivenhedsrigt år Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, temperaturen har lige sneget sig op over de 25 grader (efter en lidt kølig periode...), træerne foran

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Jan Nordens beretning om flugten

Jan Nordens beretning om flugten Jan Nordens beretning om flugten Jan Norden flygtede i 1943 sammen med sin storebror Arthur ("Ati") med en fiskerbåd fra Dragør. Muligvis sejlede de med kutteren "Elisabeth", der i dag tilhører Museum

Læs mere