Dedikationen er på tysk og noget svær at tyde. Den er vist på vedhæftede fil og lyder vist nok sådan på tysk:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dedikationen er på tysk og noget svær at tyde. Den er vist på vedhæftede fil og lyder vist nok sådan på tysk:"

Transkript

1 Virum, den 17. marts 2014 Kære Morten Dyssel Mortensen, Jeg skriver til Thomas Mann Selskabet i håb om at I kan svare på et par spørgsmål om Thomas Manns ophold i Danmark på vej hjem fra Nobelpris overrækkelsen i Stockholm. I mine forældres efterladte bøger har jeg fundet bogen Buddenbrooks med en dedikation af Thomas Mann til min farfar Alfred Dietrich. Han var presseattaché på det tyske Gesandtskab i København fra 1920 til Dedikationen er på tysk og noget svær at tyde. Den er vist på vedhæftede fil og lyder vist nok sådan på tysk: Herrn Geschandtschaftsrat Alfred Dietrich Zum freundlichen Gedanken an die Kopenhagender Tage December 1929 an denen Gelingen Sie grossen dankenswerten Anteil hatte. Ved du, eller kan du henvise til nogen som måske ved noget om, hvad Thomas Mann lavede i København de nævnte to dage? Han har tilsyneladende været sammen med min farfar i længere eller kortere tid i løbet af de to dage. Har Thomas Mann været i Danmark/København før og/eller efter december 1929? Med venlig hilsen Jørn Dietrich Parkvej Virum Mobil: Mail:

2 København, den 18. marts 2014 Kære Jørn Dietrich Tak for din interessante mail om din farfars møde med Thomas Mann. For nu at begynde med dit sidste spørgsmål: Thomas Mann var i alt på fire besøg i Danmark; første gang i København og Ålsgårde i september 1899 (digterisk gengivet i novellen Tonio Kröger), anden gang i Århus og København i december 1924, tredje gang i København i december 1929 (ganske rigtigt på vej hjem fra nobelfest i Stockholm) og fjerde gang i København i maj Af Gert Heines informative pjece Thomas Mann in Dänemark (1975), som vist stadig kan erhverves i den til Buddenbrookhaus i Lübeck hørende boghandel, fremgår det, at din farfar traf Thomas Mann allerede i forbindelse med dennes Danmarksbesøg Thomas Mann var inviteret til at tale ved den sammenkomst, der holdtes (16.12.) i Festsalen på Aarhus Katedralskole i anledning af stiftelsen af et århusiansk selskab for venner af tysk litteratur under konsul Arnold Elmgreens auspicier, og ved sin aftenankomst på Københavns Hovedbanegård blev han budt velkommen af en modtagelseskomité bestående af den tyske gesandt Gerhard von Mutius, presseattaché Alfred Dietrich (!), formanden for Dansk Forfatterforening Sophus Michaëlis og pastor Lampe fra St.-Petri-Kirche. Inden Thomas Mann tog med natfærgen videre til Århus, tilbragte han nogle timer i von Mutius hjem, og da han returnerede fra Århus (han havde været privat indlogeret hos en advokat Glud i en villa i Risskov) til København, boede han hos von Mutius, så det kan vel tænkes, at din farfar som en af gesandtens nærmeste medarbejdere har mødt ham her på ny. I København læste Thomas Mann en aften (18.12.) i Studenterforeningen (først essayet Goethe und Tolstoi, så et kapitel fra romanen Felix Krull), og aftenen efter gentog han foran det tilsvarende københavnske selskab for tyske litteraturvenner sit Århusprogram (dels pæne ord om dansk litteraturs betydning i Tyskland, dels oplæsning af 8. kapitel af Tonio Kröger samt fortællingen Das Eisenbahnunglück) i Riddersalen på Odd Fellow Palæet i forlængelse af nogle indledende bemærkninger ved nævnte pastor Lampe, selskabets formand. Efter foredraget serveredes der te, og operasanger Ejnar Forchhammer og fru Anna stod for den musikalske underholdning af gæsterne. Dagen derpå (20.12.) var Thomas Mann æresgæst ved en frokost foranstaltet af Dansk Forfatterforening (jf. Michaëlis på Hovedbanegården), og under sit ophold i København nåede han også at aflægge Georg Brandes et besøg (datoen vides ikke) han skrev derom i et brev af til Anna Jacobsen ikke just flatterende om den danske kritiker: Er hatte viel von einem geistreichen alten Weib mit boshaftem Klatschmaul. I forbindelse med Thomas Manns korte københavnsophold i december 1929 sattes alle sejl til for at hædre den nylige nobelpristager. Ulrich von Hassell, den tyske gesandt i København (og selvsamme mand, som femten år senere blev henrettet for sin medvirken i 20. juli-sammensværgelsen mod Hitler), bød til souper den 15. december, og det skulle undre mig meget, om ikke din farfar også har været til stede den aften. I al fald havde han, Alfred Dietrich, tidligt samme morgen, i selskab med den tyske legationssekretær von Schubert, professor (Erik?) Abrahamsen samt (senere højesteretssagfører og kammeradvokat) H.O. Hansen fra Studenterforeningen, hentet hr. og fru Mann på Hovedbanegården. I souperen hos von Hassell deltog en stribe danske notabiliteter såsom statsminister Stauning, udenrigsminister Munch og dennes forgænger grev Moltke. Tyskprofessor Carl Roos holdt bordtalen for Thomas Mann, hvilket foranledigede æresgæsten til at rose ikke alene den retorisk talentfulde Roos, men danskernes talegaver i det hele taget: Dänische Redegewandtheit ist mir zum ersten Mal in Lübeck begegnet, bei einem

3 großen Fest dort. Es war Professor Vilhelm Andersen, den ich damals hörte, und dies gab mir einen unvergesslichen Eindruck davon, was dänische Rhetorik bedeutet, stod der dagen efter at læse i Berlingske Tidende (på dansk). Det var i øvrigt Vilhelm Andersen, der på given foranledning (og fordi Brandes havde betakket sig) skrev forordet til den første danske oversættelse af Buddenbrooks (udkommet 1903 med titlen Huset Buddenbrook). Hvorom alting er: Thomas Mann må have været i hopla den aften han havde jo også lige hentet nobelprisen! for da selskabeligheden hos von Hassell sluttede ved midnatstid (efter at gæsterne var blevet underholdt af den berømte recitatrice Lilly Freud-Marlé), tog han videre til d Angleterre, og det var vel at mærke ikke for natteroens skyld (skønt han og hustruen boede på hotellet), men for som æresgæst at tage del i Københavns Journalistforbunds jubilæumsfest; efter sigende fortsatte han til den lyse morgen og gad vide, om din farfar har været med ham som svirebror? Næste formiddag stod den først på Strøgtur med fru Katia Mann, inden de skulle til en reception på Hotel Royal (i det daværende Nationaltidendes redaktionslokaler), efterfulgt af frokost på Hotel Phoenix for særlige gæster af Rotary-klubben (Thomas Mann var selv rotarianer), og om eftermiddagen var der på avisen Politiken reception i festsalen med champagne og med tale af chefredaktør Valdemar Koppel samt en improviseret takketale af Thomas Mann. Men som om alt dette ikke var mere end nok (og jeg har ikke engang omtalt de talrige interviews, han beredvilligt gav til dansk presse både i 1924 og 1929): Samme aften læste Thomas Mann i Studenterforeningen fra romanen Buddenbrooks (Morten Schwarzkopfepisoden) og det endnu ikke udkomne romanbind Die Geschichten Jaakobs (Jakobs første møde med Rakel), dvs. første del af tetralogien Joseph und seine Brüder. Halv tolv om aftenen kunne Thomas og Katia Mann endelig stige på toget fra København til Berlin. Om din farfar har sluttet sig til de på perronen sammenstimlede studenter, der vinkede farvel og råbte Auf Wiedersehen!, melder mine kilder ikke noget om. Hvis jeg kan tyde Thomas Manns kragetæer, lyder dedikationen i dit fra din farfar nedarvede eksemplar af Buddenbrooks som følger: Herrn Gesandtschaftsrat Alfred Dietrich zum freundlichen Gedenken an die Kopenhagener Tage Dezember 1929, an deren Gelingen Sie großen, dankenswerten Anteil hatten. Thomas Mann. Jeg håber, dette var dig til hjælp. Ellers kan du måske med fordel konsultere følgende litteratur: Gert Heine: Thomas Mann in Dänemark, Senat der Hansestadt Lübeck. Amt für Kultur (= Veröffentlichung VIII), Lübeck 1975 Gert Heine & Paul Schommer: Thomas Mann Chronik, Vittorio Klostermann, Frankfurt am Main 2004 Steffen Steffensen: Thomas Mann und Dänemark, i: Rolf Wiecker (red.): Thomas Mann Gedenkschrift (= Text & Kontext, Sonderreihe, Band 2), Verlag Text & Kontext, Kopenhagen 1975, s Venlige hilsner Morten Dyssel Mortensen Formand for Det Danske Thomas Mann Selskab

4 Virum, den 19. marts 2014 Kære Morten Dyssel Mortensen, Tak for dit svar og interesse for min forespørgsel til dig. Det er ok at offentliggøre vores korrespondance. I forbindelse med din beskrivelse af møderne mellem Thomas Mann og min farfar ville det måske være en ide at tilføje et kortfattet beskrivelse af hvem min farfar var og hans livsforløb. Det kan du overveje. Her er i hvert fald lidt oplysninger om min farfar: Han er tysk født og kom til København i 1904 fra Bremen til et job sin redaktør på Ritzaus bureau og som Københavnerkorrespondent for nogle tyske aviser. I 1907 blev han gift med min farmor, som var dansk. I 1920 blev han ansat på det tyske gesandtskab i København som presseattaché. Her var han ansat fra 1920 til I det job fik han mange bekendte i det danske og skandinaviske kulturliv, og han fungerede som kulturformidler mellem Danmark og Tyskland. Han fik en stor berøringsflade og jeg har mange originalbreve fra kendte danske og tyske kulturpersonligheder til min farfar. I 1933 forlangte udenrigsministeriet i Berlin, at han skulle melde sig ind i nazistpartiet. Det sagde han nej til. Han begrundede det med, at han ikke interesserede sig for politik, men kunst, litteratur, historie, filosofi mv. Han blev efterfølgende, efter en del forhandling med udenrigsministeriet i Berlin og efter et møde med Goebbels, opsagt fra sin stilling i oktober Herefter blev han i København, idet han havde sin søn og datter dér. Han blev anholdt og fængslet af dansk politi d. 10. november 1941 på anmodning af den tyske Rigsbefuldmægtigede Renthe-Fink, som han i øvrigt havde arbejdet sammen med i den sidste tid på Gesandtskabet, med anmodning om udlevering til Tyskland. Udvisningen gik meget hurtigt, allerede d. 13. november 1941 blev han eskorteret til Warnemünde af dansk politi og afleveret til tysk kriminalpoliti. Fra Warnemünde blev han i en fangetransport med skiftende ophold i fængsler i Rostock, Güstrow, Stralsund og Stettin efter ca. 2 måneder afleveret til Gestapo på Polizeipräsidium på Alexanderplatz i Berlin. Han havde i mellemkrigsperioden, og indtil han blev anholdt i 1941, haft kontakt til tyske politiske flygtninge i Danmark, danske kommunister og danske socialdemokratiske politikere. Hos Polizeipräsidium på Alexanderplatz i Berlin blev han anklaget for højforræderi, herunder kontakt med tyske politiske flygtninge, kommunister og jøder. Han blev forhørt gentagne gange af Gestapo i perioden fra begyndelsen af januar 1942 til d. 19. august 1942, hvor han pludselig og uden forklaring blev løsladt. Min faster har fortalt at hun tog til Berlin i 1942 for at finde ud af hvad der skete med ham i Berlin. Hun kendte den øverstbefalende for den tyske hær i Danmark General Erich Lüdke som tilbød, at hun kunne køre med ham til Berlin. I Berlin lykkedes det hende at få et møde med Hermann Göring. Hvorfor hun lige valgte ham, skyldes at han havde været gæst i min farfars og farmors hjem, vist nok i 1920 eller 1921, da han, ifgl. min faster, var inviteret til Danmark af Politiken for at holde foredrag om sin tid som jagerpilot under 1. verdenskrig. I forbindelse med at min farfar blev løsladt fra fængslet, blev han tvunget til at underskrive en erklæring om, at han ikke måtte tale med nogen om sin sag og hvorfor han blev løsladt. Se vedhæftede Levnedsbeskrivelse som han skrev ifm. at han efter

5 krigen søgte om erstatning (Som han desværre fik posthumt) som Opfer des Faschismus. Efter krigen blev han i Berlin, i de første år formentlig fordi han ikke kunne få udrejsetilladelse fra Tyskland, og kom til at arbejde som pressechef for den nye vestberlinske borgmester Ernst Reuter. Han døde i Berlin i år gammel. Til din orientering vedlægger jeg en levnedsbeskrivelse som han skrev i forbindelse med at han efter krigen skulle godkendes som Opfer des Faschismus. Han skrev den på tysk, og det er min oversættelse. Du er velkommen til at bruge de fremsendte oplysninger helt eller delvis med kildeangivelse. Til din orientering er jeg i gang med at skrive en bog om min tyske og danske familie hvor min farfar, farmor og far har en væsentlig plads. Det er i forbindelse med min research at jeg fandt Thomas Mann dedikationen. Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. Med venlig hilsen Jørn Dietrich Appendiks: Alfred Dietrichs levnedsbeskrivelse (oversat af Jørn Dietrich) Brevet er påført følgende mærkat: Landesarchiv Berlin C Rep Nr Livsforløb Mit fuldstændige navn er Karl Wilhelm Alfred Dietrich. Jeg blev født d. 1. september 1878 i Spremberg (N.-L.) som første barn af rebsslager Karl Dietrich og hans hustru Emma Dietrich født Just og blev evangelisk døbt og konfirmeret. Min far ville at jeg skulle have en gejstlig uddannelse, dog protesterede jeg og blev som straf meldt ind i den offentlige skole. Jeg har altid haft en særlig interesse for dagbladsaviser, og i skolen var mine bedste fag tysk, historie og geografi. De seks klasser i den offentlige skole klarede jeg let, og derefter kom jeg som 14-årig på eget initiativ til "Spremberger Anzeiger", først i lære som sætter, og så tre år, da jeg allerede dengang var erfaren stenograf, i redaktionslære hvor jeg udførte alt forekommende arbejde og også lejlighedsvis blev brugt til reportager fik jeg en stilling som redaktionsmedhjælp hos "Niederlausitzer Anzeiger" i Finsterwalde. Her blev jeg ca. et år. Så flyttede jeg til Bremen hvor jeg var beskæftiget i seks år hos "Weser Zeitung" under Arthur Fitger. Denne tid fik stor betydning for min faglige uddannelse og for videreuddannelse af min almene viden. Jeg tog fransk og engelsk sprogundervisning, læste mange bøger om historie, filosofi, kulturhistorie og skønlitteratur og deltog også i en kursus for at tage studentereksamen, som jeg desværre ikke afsluttede, da jeg omkring nytår 1904 flyttede til København. I Bremen havde jeg også lejlighed til at indlede et varmt vendskab med Frederich Ebert som varede indtil han blev rigspræsident. (Jørns bem: Ebert var Tysklands første rigspræsident fra 1919 frem til sin død i 1925). Ebert var Redaktør på den socialdemokratiske "Bürgerzeitung" og tog kort før min afrejse til København til Berlin som partisekretær. I Bremen

6 interesserede jeg mig især for den lokale trafikpolitik og tog ofte ordet på offentlige møder, ligesom jeg skrev om det i "Weserzeitung". Ved det forerstående valæg til Bremen Borgerforsamling, Bremens parlement, var Ebert og jeg opstillet som socialdemokratiske kandidater på valglisten, men på grund af vores afrejse kort tid efter måtte vi lade os slette af valglisten. Den 1. januar 1904 ankom jeg til København.Her har jeg tilbragt næsten fyrre år af mit liv. Fra var jeg repræsentant for Wolffschen Telegraphen Bureaus (WTB), Kölnischen Zeitung, Hanburger Fremdenblattes og andre (Jørn bem. Kölnischen Zeitung var i det 19. århundrede en af de førende nationale tyske aviser. Hamburger Fremdenblatte var en af de vigtigste aviserne i 19. og begyndelsen af 20 Århundrede i Hamburg). Samtidig war jeg redaktør i det officielle danske telegrambureau "Ritzaus Bureau". I 1919 blev jeg på vegne af Friederich Ebert af den daværende gesandt von Neurath tilbudt ledelsen af Presse- og Kulturafdelingen på det Tyske Gesandtskab i København. Jeg tog imod tilbuddet og tiltrådte som Presseattaché med rang som legationsråd(jørns bem.: Legationsråd betegnede indtil 1950'erne en erfaren, udsendt diplomat ved et gesandtskab eller legation. Titlen anvendes ikke mere, men svarer i dag til ambassadeeråd). Denne stilling beklædte jeg til 1. oktober Et af mine første bekendtskaber i min nye stilling var Hermann Göring. Han var i begyndelsen af 1920 på flugt fra den Internationale Kommission og landet på den Københavnske flyveplads, og opholdt sig derefter ca. 2 år i Danmark. I lang tid var han beskæftiget som instruktør for de danske militærflyvere, men mest af alt gjorde han sig som skørtejæger, drukkenbolt og narkoman og talte om sig selv. En del af min tjenestetid gik med at berolige hans mange kreditorer. Da hans gæld blev større og større og han også derved blev ubekvem for ambassaden, pressede gesandten ham til Sverige, hvor han hurtigt gjorde sig selv ligeså umulig. Min stilling på gesandtskabet førte med sig at jeg i løbet af årene lærte mange betydende personligheder at kende. Med ikke et par af dem har jeg haft årelange venskabelige relationer. Jeg nævner i den forbindelse særligt Max Reinhardt, Thomas Mann, Leon Feuchtwanger, Thälmann og Scheldemann, ligesom mange lærde, skuespillere og andre kunstnere. Med danskerne havde jeg især et mangeårigt venskab med statsminister Stauning, Andersen-Nexø og professor Georg Brandes. I løbet af tiden holdt jeg på opfordring en lang række foredrag. Jeg talte for historikere, arkitekter, ingeniører, industrien, rejseforeninger osv. En gang holdt jeg et foredrag i Selskabet for danske trafikteknikere om af det tyske Reichbahn's organisationen, til hvilket Reichbahn stillede en god film til min rådighed. Ved foredraget deltog den tyske og danske trafikminister, generaldirektøren for det danske statsbaner og mange andre højtplacerede danske embedsmænd. I den danske radio holdt jeg ca. 30 foredrag over forskellige emner, oftest af kulturel og økonomisk art, også mange over tyske landskaber. I efteråret 1930 modtog jeg en opfordring til at holde to forelæsninger for studerende på Københavns Universitet om "Det demokratiske Tyskland" og "Tyske karakteregenskaber". Begge forelæsninger var besat til sidste plads, så jeg måtte senere holde foredragene igen i Studenterforeningen udenfor universitet. Straks efter overdragelse af regeringsmagten til nazisterne blev gesandtskabets presseafdeling under udenrigsministeriet lukket og underlagt det nye propagandaministerium, og næsten samtidig kunne jeg mærke, at mit arbejde i København ville blive stadig vanskeligere at udføre på grund af forholdene i Berlin. Tillige blev mine foredragsvirksomhed forbudt, men jeg skulle skabe mulighed for nazistiske talere fra Berlin, hvilket som regel ikke var muligt på grund af danskernes fjendtlige holdning til nazisterne. Snart kom også en anmodning om jeg tilhører det nazistiske parti, som skulle blive afvist af ambassaden, hvilket gesandtskabet måtte svare nej til. I april modtog jeg den officielle opfordring til at træde ind i nazistpartiet, som jeg afslog med den begrundelse at jeg interesserede mig for kultur og litteratur, ikke politik. En personlig samtale med Goebbels om dette, som den daværende

7 udenrigsminister v. Neurath havde formidlet, og som fandt sted i udenrigsministeriet i Berlin, forløb overordentligt heftigt, men fuldstændig resultatløs. Bl.a. beskyldte Goebbels mig for hele tiden at tale om et "parti", mens det jo nu handlede om en verdensanskuelse, hvortil jeg kunne oplyse ham om at han selv havde opfordret mig til at melde mig ind i partiet. Blodrød i hovedet vrissede han til mig at han forbød sådan en Anpøbel...?. Jeg modtog min opsigelse for min pensionsgivende stilling d. 1. oktober Jeg var da 56 år gammel. I 1908 havde jeg indgået ægteskab med den danske kvinde Elle Samuelsen, med hvem jeg fik en datter og en søn. Men ægteskabet blev uholdbart efter min afskedigelse, da min kone ikke kunne tilgive min afvisende holdning overfor nazisterne og forbitrede mit liv med vedvarende bebrejdelser. Ægteskabet endte kort efter i skilsmisse. Min søn Alf som protesterede over nazisternes handling mod mig, blev umiddelbart efter dansk statsborger. (Jørn bem.: Det blev han først i juni 1948). Min datter Elisa var tidligere blevet dansk statsborger ved sit ægteskab med købmand Herbert Diers. D. 1. april 1935 overtog jeg den til mig tilbudte stilling som redaktør på den danske avis Licitationen, et dagblad for bolig-, havne-, bro- og vejbyggeri. Denne stilling beklædte jeg indtil min anholdelse d. 9. november 1941 (Jørn bem.: Det var d. 10. nov 1941). Fra dansk side blev jeg yderligere tilbudt tre andre stillinger. I begyndelsen af april 1940 skete den tyske besættelse af Danmark, og d. 9. november 1941blev jeg på sengekanten arresteret af to tyske Gestapofolk og overført til Tyskland. (Jørn bem.: Det stemmer ikke med hans beskrivelse i brevet af 16. maj 1951 til Rigspolitichefen i Danmark. Her er det dansk politi der anholder ham og senere eskorterer ham til Tyskland ved betjent Andersen). Rejsen gik over politifængslerne i Rostock, Güstrow, Stralsund og Stettin til Polizeipräsidium på Alexanderplatz i Berlin. Først i januar 1942 blev jeg forhørt og erfarede at jeg var anklaget for nazifjendtlig aktivitet, haft omgang med tyske, danske og russiske marxister og stille bolige til rådighed for tyske politiske flygtninge. I min stilling ved gesandtskabet erfarede jeg flere gange under hånden i 1933 og 1934 når tyske politiske flygtninge blev overfaldet i baghold af tyske nazister i Danmark og blev slæbt ombord på tyske skibe for at blive bragt tilbage til Tyskland. Jeg har gentagne gange advaret de udsatte flygtningene og hjulpet dem med at fortsætte flugten til Sverige. Ernst Toller og Kurt Tucholski og andre har fået midlertidig overnatning hos mig. Det skal også nævnes at jeg var venner med de sovjetrussiske gesandt Kobetzki og Raskolnikow. Til mine venner kan jeg yderligere nævne den danske socialdemokratiske statsmonister Stauning og andre socialdemokratiske politikere og den danske forfatter Andersen- Nexø. I de sidste år af mit Københavner opholdhavde jeg meget kontakt med Scheidemann og så ham næsten daglig. Under de mange forhør af Gestapo blev jeg ofte truet med K.Z. (Jørn bem.:konzentrationslejr) Derfor blev jeg fuldkommen overrasket da jeg d. 19. august 1942 pludselig blev løsladt. Jeg måtte skriftlig forpligte mig til ikke at tale med nogen og sagen, ikke stille krav om skadeserstatning og ikke forlade Berlin under krigen. D. 21. januar 1943 startede jeg hos Zentralarchiv for Wehrmedizin og blev efter at have afsluttet et kursus i medicin og anatomi tiltrådte afdeling Wissenschaft I, hvor de samlede midicinske journaler blev behandlet statistisk. Her arbejdede jeg indtil russernes indtagelse af Berlin. I marts 1943 fik jeg på grund af fængselsopholdets prøvelser og lidelser et svært nervesammenbrud og måtte tilbringe to måneder på Charité. D 26. februar 1945 blev jeg i Neukölln i Pannierstrasse 17 hvor jeg havde boet som lejer siden min løsladelse i mit fravær fuldstændigt udbombet. Jeg fik et nyt værelse i Britz i Andreasbergerstrasse 4, og d. 1. juni blev jeg af Britz boligkontor tildelt min nuværende bolig Karlstrasse 19 som jeg deler med fru Emmy Albrecht, en overbevist antifascist. Politisk har jeg ikke tilhørt noget parti. Det socialdemokratiske parti har altid stået mig nær og jeg har altid med liv og sjæl kæmpet for sejr for den demokratiske idé.

8 Det er mit største ønske at kunne medvirke til påny at opbygge et demokratisk Tyskland ved nyttigt og vellykket arbejde. Jeg behersker dansk i tale og skrift ligesom mit modersmål. Derudover har jeg meget godt kendskab til engelsk, fransk, svensk og norsk. Underskrevet Alfred Dietrich

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1

28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947. 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 28. Afhøring af Paul Ernst Kannstein i april 1947 1947 29/4. Rapport fra Københavns opdagelsespoliti. 1 Den 27/8 1943 kom Best tilbage fra førerhovedkvarteret, hvortil han havde været kaldt. Kpt. 2 hentede

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi

Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Slaget om Vesteuropa 1940 en kronologi Kronologi i punktform for krigen i Vesteuropa: 10. maj - 25. juni 1940. Kort Udtrykket "den allierede hovedstyrke" skal her forstås som den belgiske hær og de dele

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Vedr. Deres klage over Århus Kommune.

Vedr. Deres klage over Århus Kommune. A 28-05- 2008 Vedr. Deres klage over Århus Kommune. TILSYNET De rettede den 29. januar 2007 telefonisk henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes styrelse (styrelsesloven

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Tavshedens labyrint - elevark

Tavshedens labyrint - elevark Tavshedens labyrint - elevark Mål I dette materiale skal I: Analysere filmen og tage stilling til vold på film. Diskutere og tage stilling til, hvordan man skal straffe efter krige og konflikter, eller

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Det har gjort mig til den jeg er...

Det har gjort mig til den jeg er... . Da jeg var 3 år, flyttede vi til Thurø. I København havde vi ikke haft fjernsyn. Så det, at vi fik et lille et, var en MEGET stor ting. De første par dage på Rolf Krakes Vej brugte jeg foran fjernsynet.

Læs mere

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: "Maskerne Falder"

Her foregik det... Af Ole Hans Jensen Redaktør/Forfatter til bogen: Maskerne Falder Breaking News: Sensation I dag den 9. April 2012 er det 72 år siden: Historien er stadig besat - befri de båndlagte arkiver i Rigsarkivet... "Overlærer Petersen" solgte Danmark den 17. marts 1940... Danmark

Læs mere

D O M. afsagt den 26. maj 2014

D O M. afsagt den 26. maj 2014 D O M afsagt den 26. maj 2014 Rettens nr. 18A-6340/2012 Anklagemyndigheden mod Tiltalte 1 (T1) Tiltalte 2 (T2) Tiltalte 3 (T3) Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift er

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse.

Hvor tilfreds var du med dit ophold? Jeg er meget tilfreds, det har været godt, skidt osv. osv. men en helt uvurderlig oplevelse. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: International Virksomhedskommunikation Engelsk og Fransk Navn på universitet i udlandet: Université Paris Nord 13 Land: Frankrig Periode: Fra:15.

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Margit Gunhild Sofia Albin

Margit Gunhild Sofia Albin Margit Gunhild Sofia Albin D en 25. Juli 1915 blev Margit født i Bjuv, 15 km fra Helsingborg. Når hun i dag fortæller om sin barndom i Sverige, er det livet i Småland, der med drømmende blik og malerisk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage?

Ad. 1 Workshop - Hvordan lærer Inbound hurtigt dansk Hvordan kan værtsfamilie, sprogskole og gymnasium bidrage? Referat counsellormøde den 18. april 2014 i distrikt 1470 i Lyngby Thomas bød sammen med sit team - Lene, Jakob og Jette velkommen til glade morgenfriske counsellorer, PO er og andre som arbejder med ungdomsudveksling

Læs mere

BOOK ET FOREDRAG. Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen. Pia Raug

BOOK ET FOREDRAG. Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen. Pia Raug BOOK ET FOREDRAG 2013/2014 Tre kvinder ét århundrede Mine bedsteforældres historie Mine forældres historie Og lidt af min egen Jeg forstiller mig, at I er: Optaget af det levende ord og det samspil mellem

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

En måned med mange aktiviteter!

En måned med mange aktiviteter! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: En måned med mange aktiviteter! Marts 2005 5. årgang nummer 3 Kildeskolen Høffdingsvej 14 2500 Valby Kontor: 38 79 01 40 Lærervær.:38 79 71 40 Indhold: * Skolekalender

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Optakten til 2. verdenskrig

Optakten til 2. verdenskrig Historiefaget.dk: Optakten til 2. verdenskrig Optakten til 2. verdenskrig Da 1. verdenskrig sluttede i 1918, lå store dele af Europa i ruiner. Alle var enige om, at krigen aldrig måtte gentage sig. Men

Læs mere

"... som følge af min mands jødiske afstamning..." af Lone Rünitz

... som følge af min mands jødiske afstamning... af Lone Rünitz "... som følge af min mands jødiske afstamning..." af Lone Rünitz En majdag i 1941 måtte en 40-årig danskfødt kvinde og hendes familie, bestående af hendes otte år ældre mand og tre små børn på 5, 4 og

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Ti stille! ikke et ord til!

Ti stille! ikke et ord til! Onsdag kl. 10.00 Pacific Time, privat charterfly 00-647, afgået fra Pago-Bahatah med kurs mod XX. intet at bemærke For tusind millioner rustne skrueaksler! Jeg hader dem! Er det stadig computernes opfindere

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 8210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 6 Hovedområde: BSS /Jura Eksamensdato: 22. maj 2014

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur. Navn på universitet i udlandet: Deakin university US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Nordisk sprog og litteratur Navn på universitet i udlandet: Deakin university Land: Australien Periode: Fra:25 juni 2012 Til:4 december 2012

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi. Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Klassisk Arkæologi Navn på universitet i udlandet: Ruhr-Universität, Bochum Land: Tyskland Periode: Fra:01.10.2011 Til:01.02.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6.

Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. DOM Afsagt den 30. maj 2013 i sag nr. BS 90B-3977/2012: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen handler om, hvorvidt sagsøger har søgsmålsret i medfør af børnelovens 6. Sagsøgeren As påstand

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at købe. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Inge Grandt Virum Torv 7, st. tv. 2830 Virum Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK

MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK MED NÆSTEKÆRLIGHED I RYGSÆKKEN FRA LIBERIA TIL DANMARK AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN 35-årige Amara Kamara er fra Liberia. Med sig i bagagen har han flugt fra 2 borgerkrige; en opvækst uden en

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ

EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER I EDVARD BRANDES PALÆ Mødetype: Direktionsmøder, bestyrelsesmøder, strategimøder o.lign. EKSKLUSIVE MØDEFACILITETER Edvard og Elise Brandes gamle palæ var allerede før sin realisering

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Springeren 18. september 2015

Springeren 18. september 2015 Springeren 18. september 2015 Her følger beretningen om springerens vej gennem skakhistorien. Gennem hele skakhistorien har springeren altid bevæget sig på den samme måde: To felter frem og et felt til

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Vallensbæk IF Renata Andreasen Hyttesvinget 23 2665 Vallensbæk Strand Danmark. Haderslev, 2 november 2014. Emne Forespørgsel på Dynamo Cup.

Vallensbæk IF Renata Andreasen Hyttesvinget 23 2665 Vallensbæk Strand Danmark. Haderslev, 2 november 2014. Emne Forespørgsel på Dynamo Cup. Vallensbæk IF Renata Andreasen Hyttesvinget 23 2665 Vallensbæk Strand Danmark Haderslev, 2 november 2014 Emne Forespørgsel på Dynamo Cup Bilag 2 Kære Renata Andreasen, Hermed har jeg fornøjelsen af at

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab.

Hohen Tauern Stabsbarakken på Silkeborg Bad. Barakken var indrettet med kontorer for generalen og hans nærmeste stab. Vi har rekronstrueret en typisk tysk barak i 3d, som de så ud mange steder i Danmark. I begyndelsen af krigen ankom færdige moduler fra Tyskland, dvs. vægge af en meter i bredden med eller uden vinduer

Læs mere

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold

VIA University College Sygeplejerskeuddannelserne/Sygeplejerskeuddannelserne i Danmark. Rejsebrev fra udvekslingsophold Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til: Tortosa, Tarragona, Spanien Navn: Pernille Lundholm Rasmussen E-mail: pernillelundholm@hotmail.com Tlf. nr. 004521134265 Evt. rejsekammerat: Rejser alene

Læs mere