øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "øl ø ø J ø j øløøøøø øl ø ä &bølø øø øø j ø O, Skabelsens morgen Søndag morgen F C/e Tekst: Karsten H. Petersen Musik: Flemming H."

Transkript

1 &b68 j O, Skabelsens morgen Sndag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L L m/f maj J O, ska belsens mor gen, det helt ny e liv, nu &bl 4 m (4) væld med kraft i os ind. L j L m/f et styr k næ r be 7 &bl J maj L (4) n C 7 L ä ri g vor tro, vir k helt ind i vort &bl 10 C/e J j 7 /c C11 j sind. Li vet hvt je blik vi får, L L ud i al vden vi går 2 Hv undfuld morgen vi jet slår op s, jorden stadig til. Vi takk vor ud for den skabelseskraft d virk gr, hvad Han vil. Livet hvt jeblik vi får, ud i alvden vi går. 3 Opstandelsens morgen med budskabet om at livet i ud ej forgår. ra Jesus på korset til graven tom som påskens fortælling os når. Livet hvt jeblik vi får, ud i alvden vi går. 4 u sndagens morgen den hlige dag hvor dren til kirken går op, d kan vi os samle til nadv dåb synge ud pris uden stop. Livet hvt jeblik vi får, ud i alvden vi går. 4

2 At tænde et lys 34 &bbb L j Eb^ Sndag aften Karsten H. Petsen 2004 m/eb Eb ^ lemming H. Meng 2004 Ab/b 1. At &bbb 6 m7 tæn de et Cm7 lys m7 i den 7 mr ke kr kan L j Eb^ væ re et håb. At tæn de et &bbb 11 m/eb Eb^ Ab/b 7 9 lys &bbb 16 Cm7 i den mr 7 ke kr m L j kan Eb7 væ re b Ab liv. et råb. om hjælp om le ven de &bbb 21 /ab Eb/g Eb7 &bbb 26 m7 ud et gi'r os mod m7 L Abdimj 7 o v os det Eb selv. gi r os kraft. Vi s 2 ud tændte et lys i vort univs di håb. ud tændte et lys i vort univs di råb hjælp om levende liv. et gi r os mod det gi r os kraft. Vi s ud ov os selv. 3 ud! iv du os hv dag at være lys for andre med håb. Ja, giv du os hv dag at være lys for andre med råb om hjælp om levende liv, så vi med mod med kærlighed kan se ud ov os selv. 5

3 & # c j Med fuglenes sang Mandag morgen Tekst: Karsten Hjrup Petsen Musik: lemming H. Meng bi l nes larm be /f# L j /f# C/e /d Med fug le nes sang e & # 7 4 Cadd9 /h A9 L j gynd en ny dag i gen Man stræk k sig ga b & # L 7 C/e /d J Hm H/d# ta'r sig et bad, gir & # 10 A9 dim knus, si'r god mor gen min ven. C /h Hm C Hv dag ens & # 13 7(4) 7 fas te gang, e vigt bli'r L glæ dens sang 2 Når arbejdet kald, da gr man sig klar find værdi i det kald. Man gr det, man kend, gr det hv dag igen igen, som man skal. Hvdagens faste gang, evigt bli r glædens sang. 3 Som solen hv morgen står op gennem sky ude i vest svind hen, gi r ud så livet til os h på jord, fr helt vi forsvind igen. Hvdagens faste gang, evigt bli r glædens sang. 4 budskabet lyd fra Jesus til os, at uds rige aldrig forgår. Vi lev på ordet med dåben i pagt: I barnekår altid vi står. Hvdagens faste gang, evigt bli r glædens sang. 6

4 & # # 68 j j En stille brise mandag aften L /d j A/d Tekst. Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng j En stil le bri se & # # j 4 A(4) L j #m Hm j må ne skin gi'r E(4) L E7 L rum for go de tan k om & # # 7 Aadd9 L L # L Hm da gens A L j gang. Sid d på bæn ken nyn n med på & # # j 10 A(4) L j #m Hm j fug lens re ne & # # 12 L A9 L da gens 2 En tak skal lyde til mine, d med gne del det nære liv. skal sendes en tak til dem, d mig i jobbet md så positiv. to n L sang. 3 Og tak til ud, d bag alting står med kraften til at give skabe alt. Tak, kærligheden med Kristus kom, så jeg di kan blive til jordens salt. 7

5 34 Henov fjordens blanke vand &b m/f Tirsdag morgen L j m Tekst: Karsten H. Petsen Musik; lemming H. Meng &b Hen o v 5 /a fjord ens /h blan ke vand kom m &b so len frem med lys 9 m7 C7 &bl ska b far ve leg. 13 m7 J 7/f# m en &b hæ v sig op bli'r hel, 17 C7/e 7/f# &b gli d som en bal lon 21 m7 C7 bag ved bro ens fi ne streg. 2 Skovklædte bakks grnne pragt vis sin mangfoldighed, når lys komm d. Med næring fra jord, regnens vand voks buske træ se hvor undfuldt det. 3 Et sandt mirakel bli r så vi, når ud gi r sin kærlighed som tillid ind i os. Til andre gi r det så vækst når den kærlighed kan strmme som en livets fos. 8

6 En dag ved at være brugt Tirsdag aften Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng & c E7/g# Am 7/a C/g Am 9/h En dag ved at væ re u brugt, so len gå et & 5 E Am E7/g# 7 7/f# m/f m E L ned. Jeg s det sk,hvor u detsmukt, mær k aft nens fred. 2 Lidt h, lidt d være nær, jeg bær gne med har det godt, når jeg kan vær som godhed i uds sted. 3 Når brnene lagt i seng kknet ryddet op, da kald arbejdet igen lidt mail, fr det bli r stop. 4 Jeg takk for min dagligdag du, ud, d alting gi r. Sæt du mig fri i dit behag, så glæden i mig bli r. 9

7 Blomsten så let Onsdag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng & # 34 C/g /g L j C/g & # Blom sten så let åb n sig vi s nu 6 /g A9 Hm7 & # he le sin yn 11 A lys tigt om de som en del af mar k nes C/g /g L j & # gr 16 de. C/g Bi en sum m /g A9 7 b Cm 21 & # kring, glad hil s den os fin d lidt saft til hon ning ens s de. 2 uglen så ung skrig hjt i håb om at få morgenmaden. En orm nsk den til sin mave. Lærken svæv ov sin mark syng for alle, d lytt, så smukt om uds morgengave. 3 Se fuglen på himlens blå blomsten d ude på marken. e smukke, de får fde. Sådan må vi som uds brn tro på, at Han os ret kend ved, hvad vi kan behve. 4 I tillid vi leve må til uds milde rige gav: Livet, maden kærligheden. Han os flg med sind blik, vend sig aldrig væk fra os men med hele sin godhed. 10

8 68 Solen forsvind dude i vest &b m Onsdag aften m7 j tekst: Karsten H. Petsen musik: lemming H. Meng m So len for svin d &bl j A C7 4 d ud e i vest, m j hvor an dre nu får den m7 j som gæst ud gav os i dag at se ved dens lys &b 7 m L L m mær ke dens var mes te kys. a ge ne kom m 10 m7 C7 m7 maj /c L L går, &bl j med J år. ti den blir de til 2 læd sorg i livet vi får me, vi ej helt forstår. Nu mind vi har ved solsortens sang lyden af klokknes klang. agene komm går, med tiden bli r de til år. 3 e sidste lysstrejf gi r farvne spil, blomstne lukk sig til. Men mrket vil aldrig blive totalt, for lys som ud ov alt. agene komm går, med tiden bli r de til år. 4 Sådan det så med vores liv: Vi knækkes af dden som siv. Engang skal vi i ud evighed bo. Så trykt vi kan sove i tro. agene komm går, med tiden bli r de til år. 11

9 c & # # A7/d agen ny gi'r mulighed /d Torsdag morgen L j A7/d Tekst: Karsten H. Pedsen Musik: lemming H. Meng. #m7b5/a /h a gen ny gi'r & # # 5 A mu lig hed for m' L jhm hyg ge, leg E L j E7 snak. A A7 Sol skin, lat t hu mr de l vi si g tak. Hvilken & # # 9 #7/a# Hm E A /a A(4) A dej lig mor gen stund. Hvilken dej mor gen lig stund. 2 Vi sat i fællesskab skal dele dagens liv. Vi kan elske, hjælpes se den anden positiv. Hvilken dejlig morgenstund. 3 Ingen d helt pfekt, alle vil vi gre fejl. for må vi så se os selv i et ærligt spejl. Hvilken dejlig morgenstund. 4 Som ved Hrens nadvbord at tilgive basalt. ud, i denne nye dag lad mig være jordens salt. Hvilken dejlig morgenstund. 12

10 I fællesskabets glæde Torsdag aften Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng & # c Am/g Hm/g Hm 7 Am /h C#m7b5 I fæl les ska bets glæ de fest ligt neven & # (4) 5 Am/g Hm/g /a # /f# /a A7 lag, hvor ma den på bor det, har vi en fæl les & # 9 /f C(4) C /h Am /h C#m7b5 sag: At o v vin de af stand, når on de ord & # (4) 13 H7 E E7/g# Am Hm (4) sagt, bæ re kær lig he den, som i vort sind lagt. 2 Med ydmyghed godhed vi find vejen frem. Tålmodighed mildhed i hjtets hjem. or ud gi r mulighed vi, de udvalgte, vil både få give som helligt elskede. 3 At slutte dagen sammen med ro i sjæl sind gaven, vi får givet med Helligåndens vind. or det godt at tilgi selv på ny bli set af andres milde jne, når nåden ej delt. 13

11 & # 68 j e tun ge mr & # j 5 /f# Hm J e tunge, mrke sky /f# j j redag morgen ke j C/g /g j sky lig g A # J j #m Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng A(4) L A j HL tykt j Cmaj luk k & # j 8 sid d & # j 11 /h ik ke /f# j jeg med j Am /f# mor gen so len j /g kaf fen ved mit j /h j C/g j ind. Nu A(4) L A j bord, C L J I ly set når & # J j Am 14 HL ej hel l J til mit sind. H Am j H(4) j L gen jeg syn k ned i Lang fre dags en som hed. 2 Skal selv jeg klare sorgens ensomhed, vil livet helt gå hen i mrkets sky. Et stilheds fængsel tomt, hvis net ej vil bryde ind vække mig på ny. id ej jeg synk ned i Langfredags ensomhed. 3 En sprække åbn sig, lys væld ind med kraft, d vidn om en himmelsk magt. Må ud åbne helt mit sind. Jeg tror, at dd Ham livet undlagt, så ej jeg synk ned i Langfredags ensomhed. 4 I håbet pris jeg den mulighed at ansvaret for liv ej kun mit, men at min Skab, Hre, ud ar som hjælp vil kald mig alt for sit, så ingen synk ned i Langfredags ensomhed. 14

12 Når aftnen komm redag aften Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng &bc { m /a A7/c# Når aft nen kom m, mr ket fal d på blir det 4 &b m m7 /c A7/c# m m/c m svæ re at &b 7 /a væ re maj i en som hed { sidste vs maj maj sor gen at bæ re. 2. Man 2 Man sidd ene s på sit TV, råb fra nabo man hr, d til fællesskab ikke det fr. 3 Ved fdselsglæden dden ta r sin pant, alt har sin tid på jorden. enne vden må have sin orden. 5 Med dette håb kan vi igen se frem til at mde de kære. Vi bli r med ud ét i det nære. 6 Hv aften kan man mrke tank få for natten ret grue, fr igen en ny dag la r sig skue. 4 I dåbens tilsagn gives livet nyt med evighed som gave. Et barmhjtigheds blik ud vil have. 15

13 Når solens lys igen komm frem Lrdag morgen Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng 34 m /a /c &b &b Når so lens 7 C7(4) C7 lys i gen kom m frem, må m nat tens /a mr ke for &b 13 /c svin de. et som ska bes al ting i A7 m C7(4) &b gen, livs kraf ten nu at 19 m C 7 fin de. for blomst A7 træ &b 25 m alt i det fri. m or le gen de brn med god fan ta C7(4) C7 7/h si ly set til liv glæ de. 2 Når glædens lys i sind komm ind, må mrke tank forsvinde. et, som åbnes vi helt igen af kraften, som dér at finde i blomst træ alt i det fri. e legende brn med god fantasi får lyset til liv glæde. 3 iv os i dag at leve vort liv du kære ud, ar Skab, så vi kan være andre til hjælp nyde den sknhed, du giv til blomst træ alt i det fri. it legende barn gi r du fantasi lyset til liv glæde. 16

14 Mrket tungt Lrdag aften Karsten H. Petsen lemming H. Meng 34 & # Hm Cmaj A7/c# H Mr ket & # 5 tungt, nat ten 7 # A/c# H lang. U ro gi'r angst, tan ken trang. & # 9 Cmaj Hm Hvor, hvor for hvad skal d & # 13 Cmaj ske? Li vets vær di svært helt at H/d# H se. 17 Cmaj /a n /h C/g Am (4) C & #, d et glimt af håb, når nat ten vend. 2 Nærvær fred i stilhedens rum, samtale dyb, d ikke gr stum. Hvor hvorfor hvad skal d ske? Livets værdi muligt at se, d et glimt af håb, når natten vend. 3 Mrke til lys nat bli r til dag, indsigten når et dybe lag. Hvor hvorfor hvad skal d ske? Livets værdi vi gives at se, d et glimt af håb, når natten vend. 17

15 &b68?b68 j O, det O, Skabelsens morgen L L L L ska L belsens mor L Sndag morgen L m/f gen, Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng L j L L j helt L L ny e liv, maj nu &b 4 L m L?bL væld L L med kraft i os j L L ä J ind. L n bl et (4) L m/f L L L styr L k næ L r be &b?b 7 L j ä L j L L ri g vor tro, maj L n J L (4) 7 L L vir L k helt ind L i vort C L L sind. ä ä &b?b 10 L j L C/e L L L Li vet hvt je 7 L j L bl L blik vi får, j L C11 L L ud i al vden vi /c L går L ä 18

16 &bbb34 L Eb^ j?bbb34 1. At tæn de et Cm7 væ re et &bbb?bbb 6 m7 At tænde et lys m/eb Sndag aften lys i den m7 håb. Eb ^ mr ke At 7 Karsten H. Petsen lemming M. Srensen Ab/b kr kan L Eb^ j tæn de et &bbb?bbb 11 m/eb lys i den mr ke Eb^ kr kan Ab/b 9 væ et 7 &bbb 16 Cm7 7 Lbj m Eb7 b Ab?bbb råb. om n hjælp om le ven de liv. &bbb?bbb 21 et gi'r os /ab mod det gi r os Eb/g Eb7 b kraft. Vi s &bbb?bbb 26 m7 L j Abdim o v os m7 7 n Eb selv. 19

17 & # c c j Med Med fuglenes sang Mandag morgen /f# fug le nes sang e Tekst: Karsten Hjrup Petsen Musik: lemming H. Meng C/e L j /d bi l nes larm be 4 & # Cadd9 ä /h A9 7 gynd en ny dag i gen Man stræk k sig ga & 7 #C/e /d H/d# Hm ta'r sig et bad, gir knus, si'r god mor gen min ven. # L j j # /f# b & # 10 A9 dim Hv dag ens Hm C # b fas te gang, C /h e vigt bli'r & # 13 7(4) glæ 7 dens sang L L L ä 20

18 & # # 68 # 68 j En En stille brise mandag aften L j /d L stil L le bri L se A/d Tekst. Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng j L L må L ne skin L gi'r j & # # L j 4 A(4) L #m j Hm # L L E(4) J L E7 L L rum for go de tan k om L L L da gens L L L L & # # 7 Aadd9 L L # L Hm A L # gang. L # Sid L d på bæn ken nyn n med på L L L L & # # j 10 L A(4) L L #m L j Hm L L j # L L j j # fug lens re ne L L to n L L & # # # 12 L A9 L da gens L L L L sang. L 21

19 &b34?b34 Hen o v &b 5 /a?b so len &b 9 m7?b ska b &bl j 13 m7?b hæ v sig &b 17?b gli d &b 21 m7?b bro ens Henov fjordens blanke vand Tirsdag morgen m/f b L j m b fjord ens blan ke /h frem med lys C7 far ve leg. 7/f# m op bli'r hel, som en bal lon C7 fi ne streg. n # C7/e Tekst: Karsten H. Petsen Musik; lemming H. Meng vand kom m en bag ved 7/f# # 22

20 &? c cen En dag ved at være brugt Am E7/g# dag ved at # Tirsdag aften U bvæ re brugt, n 7/a C/g Am Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng 9/h so len gå et b b n U &? 5 E ned. # Jeg E7/g# s det sk, hvor Am # C/g 7/f# det smukt, # m/f m mærk aft nens E L fred. # 23

21 & # 34 L C/g Blomsten så let Onsdag morgen L j /g Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng C/g 34 Blom sten så let åb n sig vi s nu & # 6 he le sin /g A9 # yn de som en del af Hm7 mar k nes & # 11 A # gr de. Bi en sum m C/g L j lys tigt om /g & # 16 kring, C/g glad hil s den os /g A9 # fin b 7 d n lidt 21 & # b Cm b saft bn til hon ning ens s de. 24

22 Solen forsvind dude i vest &b68 m L L?b68 L So len for svin d d J L J Onsdag aften m7 j L L L ud L L e i vest, hvor tekst: Karsten H. Petsen musik: lemming H. Meng L L L an dre nu får den som m &b?b 4 L j A C7 L L L L gæst # nl ud m j L L L gav os i dag at J L J m7 j L L L se L L ved dens lys &b 7 m L?bL L mærke dens var mes te L L # L L kys. L a ge ne kom L m m &b 10 m7 L C7 L?b går, L L L j med j L maj /c J L L L ti den blir de til m7 L L L L år. L L 25

23 & # # # c A7/d ca gen ny gi'r agen ny gi'r mulighed Torsdag morgen /d A7/d L j mu lig hed for m' #m7b5/a n hyg ge, leg Tekst: Karsten H. Pedsen Musik: lemming H. Meng. /h snak. & # # 5 A L j Hm E L j E7 A A7 # Sol skin, lat t humr de l # vi si g tak. Hvilken & # # 9 #7/a# Hm E A /a A(4) A # # dej lig mor # gen stund. Hvilken dej lig mor gen stund. 26

24 I fællesskabets glæde Torsdag aften Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng & # c c I Am/g fæl les ska bets glæ de Hm/g Hm 7 # Am /h C#m7b5 fest ligt ven ne & # 5 (4) Am/g Hm/g /a # /f# /a A7 lag, hvor ma den på bor det, har vi en fæl les & # 9 /f C(4) C /h Am /h C#m7b5 sag. At n n o v vin de n af stand, når # on de ord & # 13 (4) H7 # E E7/g# Am Hm (4) sagt, bæ re kær lig # he den, som i vort sind lagt. 27

25 e e tunge, mrke sky tun ge mr ke redag morgen sky lig g Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng & # 68 j j j /f# J L C/g j /g j 68 L J L A(4) J L L A j # J L L L j J & # j L /# j Hm J A # j j J #m L H L Cmaj J # L j j J L L # L L L ä Nu & j # j /f# J L C/g j /g j L J L L A(4) L L A j # J L L L j J & # /h j j Am j /f# J L /h j j J L j C LL J L J j J L J & # j j L Am L H L L j H(4) H Am j #j L L jl J # L L j j L L L ä luk k ik ke sid ly gen jeg d set syn jeg når k med ej mor kaf hel fen l gen ned i Lang ved til so mit mit len fre dags en bord, tykt ind. sind. som hed. I 28

26 Når aftnen komm redag aften Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng &bc?bc Når { { aft nen kom m, m /a A7/c# # mr ket fal d på blir det m m7 svæ re at &b?b 5 # /c A7/c# væ re m m/c m b i en som hed sor gen at bæ /a &b 8 maj?b re. { maj { maj 2. Man sidste vs 29

27 &b34?b34 Når solens lys igen komm frem Når so lens m Lrdag morgen lys i /a gen kom m Tekst: Karsten H. Petsen Musik: lemming H. Meng /c frem, må nat tens &b 7 C7(4) C7 m /a?b mr ke for svin de. et som ska bes al ting i &b 13 /c C7(4) # A7 L m?b gen, livs kraf ten nu at fin de. for blomst &b 19 m C 7 A7?b træ alt i det b fri. L or le gen de brn med # god L fan ta &b?b 25 si m ly set til m liv 7/h n glæ C7(4) C7 de. 30

28 & # 34 Mrket tungt Hm Lrdag aften Karsten H. Petsen lemming H. Meng Mr ket 34 Cmaj A7/c# H tungt, nat ten # # lang. & # 5 # 7 A/c# H U ro gi'r angst, # tan ken # trang. & # 9 Cmaj Hm Hvor, hvor for hvad skal d ske? & # H/d# Li vets vær di svært helt at se. & # /h /a C/g Am (4), d et glimt af håb, når nat ten vend 13 Cmaj 17 Cmaj n n H # C. 31

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148

Bibelen er en gammel bog... 149 Blomstre som en rosengård... 74 Bogen om Jesus... 148 Alfabetisk register A Adventskransen nu vi tænder................................ 65 All night, all day.......................................... 226 Alle, både høj og lav......................................

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ.

Når solen rammer. b> œ œ. Œ. b J œ. Œ J œ j b œ. J œ. A œ œ. b> œ œ œ. œ œ J. œ> œ. œ J œ. œ- œ. Ó Œ Scene. f œ. j œ fl œ - j œ b. Ó Œ j œ. Korartitur orano lgto (q = 108) Når son rammer o Gunge 2012 øren Ulrik homsen 2002 lto enor ass aryton solo b b b 3 b b værste er når so n rammer en bar berkniv og b b 129 133 b b lasken klor hex i din

Læs mere

Lad Mig Høre Et Kæmpe Råb Written by: Torben S. Callesen

Lad Mig Høre Et Kæmpe Råb Written by: Torben S. Callesen Lad Mig Høre t Kæmpe Råb Written by: Torben S. allesen intro: /: F/ / dm / :/ F Lad mig høre et kæmpe råb! dm Syng en sang om tro og håb! F Klap nu alle drenge og piger, dm mærk den glæde Jesus gi'r! Vi

Læs mere

Marta er med (Startsang)

Marta er med (Startsang) Marta (Startsang) Swing = 120 3 = A F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at F/a Gm7 syn - ge (klap klap) F6 Gm7 Nu vil vi be - gyn - de at B /c dan - se B /c Mar - ta Pi - g - Dren - ge - Dem (find selv på fle

Læs mere

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu.

Guds rige og Guds evighed overtrumfer døden og dermed også tiden. Derfor har Guds rige og Guds evighed betydning også i øjeblikkets nu. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. juni 2013 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 747 * 696 * 47 * 474 * 724 LL: 747 * 447 * 449 * 696 * 47 * 474 * 724 Hvem kommer ind

Læs mere

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30

Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke. Kr. Himmelfartsdag d. 5. maj 2016 kl. 9.30 og 11.30 Salmerne til konfirmationerne i Lidemark kirke Kr. Himmelfartsdag d.. maj 06 kl. 9.0 og.0 Salme 70: Nu titte til hinanden de favre blomster små, de muntre fugle kalde på hverandre; nu alle jordens børn

Læs mere

Et bud på en soldatersalme

Et bud på en soldatersalme Et bud på en soldatersalme Af Holger Lissner Da Per Møller Henriksen skrev til mig og bad mig om at skrive en salme til soldaterne, både de udsendte og dem herhjemme, svarende til Soldatens bøn i salmebogen,

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken

fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Prædiken Høstgudstj. søndag den 28. september 2014 i Skibet kirke fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«luk 10,38-42 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Læs mere

Hil dig, Frelser og Forsoner

Hil dig, Frelser og Forsoner Mel.: C.Chr. Hoffman 1878 Thomas Laub omkring 1890 Hil dig, Frelser og Forsoner 1. Hil dig, Frelser og Forsoner! Verden dig med torne kroner, du det ser, jeg har i sinde rosenkrans om kors at vinde, giv

Læs mere

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham.

LEKTIE. Det store, store træ. Parat til at undervise. Guds kærlighed hjælper os med at komme til at ligne Jesus mere, når vi vokser i ham. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 9 Det store, store træ Ugens tekst og referencer: Matt 13,31-32. Christ s Object Lessons, side 76-79. Huskevers: Voks i Jesu nåde (2 Pet 3,18) Hovedformålet er, at børnene

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sonja og Arnes sølvbryllupsfest lørdag den 31. august 2013

Sonja og Arnes sølvbryllupsfest lørdag den 31. august 2013 Sonja og Arnes sølvbryllupsfest lørdag den 31. august 2013 Festens vært - en glad og spændt sølvbrudgom byder velkommen, mens hans dejlige sølvbrud smilende og glad lytter med Min dejlige, blide, varme,

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér?

I dag, 2. påskedag, vil jeg prøve at vende blikket og se på vores nederlag. Er der mon en sejr at hente også dér? Prædiken til 2. påskedag 2014. Salme 16,5-11 - 1.Korinterbrev 15,12-20 - Johannesevangeliet 20,1-18 Er det mon sådan, at en sejr kan ligge gemt i nederlaget? Det har været temaet, som har klinget med i

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen 2014.

Prædiken til Alle Helgen 2014. Prædiken til Alle Helgen 2014. Indledning før gudstjenesten: Hvad er det, der fylder mit hjerte med stilhed, hvad er det, der sker? Hvad er det, der fylder dit øje med mildhed, hvad er det, du ser? Hvad

Læs mere

Tekster om døden i kristendommen

Tekster om døden i kristendommen Tekster om døden i Det Gamle Testamente De døde lovpriser ikke Herren, de som gik ned i stilheden (Salmernes bog 115,17) Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen,

Læs mere

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014

Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Prædiken til konfirmationsgudstjeneste, Store Bededag 2014 Stine Munch Kære konfirmander. Kære forældre, bedsteforældre, søskende, og alle I andre fra familie og venner! I dag er det Store Bededag, det

Læs mere

Gudstjenestens forløb

Gudstjenestens forløb Gudstjenestens forløb Klokkeringning fra Funder, Balle, Alderslyst, Dybkjær kirker Præludium og fane-indmarch alle rejser sig Indgangsbøn siddende Salme: Det dufter lysegrønt af græs Præst: Hilsen kollekt

Læs mere

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION

VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION VEJLEDENDE RITUAL VED ORGANDONATION Forud er der normalt gået 6 timer, fra pumperne med sovemedicin og smertestillende medicin er slukket, til lægerne kan lave den første hjernedødsundersøgelse. Herefter

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 1. juni 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 17,20-26. 2. tekstrække Salmer DDS 722: Nu blomstertiden kommer DDS 299: Ånd over ånder DDS

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 DK-2500 Valby +45 36 14 15 33 national@kfum-kfuk.dk www.kfum-kfuk.dk

KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19 DK-2500 Valby +45 36 14 15 33 national@kfum-kfuk.dk www.kfum-kfuk.dk Above All Aftenhimlens strålesymfoni Aftenrøde over tage Almagts Gud, velsignet vær Altid frejdig, når du går Amazing grace At lege er at bryde At stå en morgen At tænde et lys Barnlig undren Blomstre

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv.

du tager deres (msk) ånd bort, og de dør du sender din ånd, og der skabes liv. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 20. maj 2013 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 294 * 289 * 280 * 292 * 287,2 * 298 Således er svaret på hvorledes. Således elskede

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45.

Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Lindvig Osmundsen Bruger Side 1 05-10-2014 Prædiken til 16. søndag efter trinitatis 2014. Tekst. Johs. 11,19-45. Der er en vej som vi alle går alene. Teksterne vi har fået til 16. søndag efter trinitatis

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse.

Hvem ka? Gud ka! -1. Betty Baxters liv og omvendelse. Hvem ka? Gud ka! -1 Betty Baxters liv og omvendelse. Mål: I denne undervisning kommer vi ind på frelsens budskab. Vi vil skabe plads til, at børn kan åbne deres hjerte op for Jesus, som Betty Baxter gjorde.

Læs mere

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008

Den danske Sang. Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Hoffmann, 1924. Arr. for Wind-Band and soloist. Arne Dich 2008 Den danske Sang Musik: Carl Nielsen 1926 Tekst: Kai Homann, 1924 Arr. or Wind-Band and soloist Arne Dich 2008 I you use this arrangement, lease send a greeting to arne@dichmusik.dk Find more ree arrangements

Læs mere

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus.

Men Zakæus var jo ikke just en forfulgt. uskyldighed. Han var overtolder og som sådan en. Han er udenfor, den gode Zakæus. 7.s.e.trin. 14.7.2013. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 29 Spænd over os, 163 Fugle han rede, 365 Guds kærlighed, 748 Nu vågne. Altergang: Musik. Dåb: 674 Sov sødt, v.1-3+7. Gråbrødre 17: 392 Himlene

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Det var en søndag lys og grøn

Det var en søndag lys og grøn Den signede dag 1 Den signede dag med fryd vi ser af havet til os opkomme; den lyse på himlen mer og mer, os alle til lyst og fromme! Det kendes på os som lysets børn, at natten hun er nu omme! 2 Den signede

Læs mere

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse.

Bruden ankommer med sin far/sit vidne til kirken som den sidste på det fastsatte tidspunkt for vielsens begyndelse. Vielsesritualet Brudgommen ankommer med sit vidne (forlover) til kirken ca. 25 minutter før vielsen. De sætter sig ind i kirkens kor på stolene i højre side, brudgommen nærmest alteret. Bruden ankommer

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke.

Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Påskedag den27. marts 2016 kl.10.00 i Skelager Kirke. Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv.

Læs mere

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31

Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Tekster: 1 Mos 11,1-9, ApG 2,1-11, Joh 14,22-31 Salmer: 290 I al sin glans 317 Livets fylde, glædens glans 282 Apostlene sad 294 Talsmand som (Lindemann) 438 Hellig 292.3-5 I det store sjælebad (Barnekow

Læs mere

Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet, det lufter lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny.

Det ånder himmelsk over støvet, det vifter hjemligt gennem løvet, det lufter lifligt under sky fra Paradis, opladt på ny. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 8. juni 2014 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 291 * 289 * 281,3 * 723 LL: 290 * 287 * 291 * 289 * 281,3 * 723 Det ånder himmelsk

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706)

Advent. 3. søndag i advent Mel.: I blev skabt som mand og kvinde (DDS 706) Advent I advent tager flere af teksterne fra Det Gamle Testamente udgangspunkt i det golde ørkenlandskab og forjættelsen af ny frugtbarhed. Hos Esajas hører vi til 3. søndag i advent om dette tørre land

Læs mere

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230

3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 1 3. søndag efter påske I. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer: 234/434/219/654//242/439/230/375 Uddelingssalme: se ovenfor: 230 Åbningshilsen. Foråret har brudt vinterens magt og vi mærker

Læs mere

Onsdag, den 17 oktober 2012

Onsdag, den 17 oktober 2012 Ved bisættelse Onsdag, den 7 oktober 0 754 Se, nu stiger solen af havets skød Mel.: Lars Nielsen 89 Oluf Ring omkring 95 Se, nu stiger solen af havets skød, luft og bølge blusser i brand, i glød; hvilken

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud

Et godt valg -2. Daniel hører fra Gud Et godt valg -2 Daniel hører fra Gud Mål: Børnene må indse, at de kan ændre situationer, når de tager sig tid til at søge Gud, lytte til ham og hører fra ham. Fremtiden ligger i Guds hænder, og han hjælper

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn

Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn Forslag til ritual for vielse (bryllup) af to af samme køn (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme

Læs mere

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver

forstår og fatter, og at vi ikke vil se, høre, forstå og fatte, hvor meget vi har fået, hvor meget vi hele tiden får, hvor stor en rigdom der omgiver 12.s.e.trin.18.8.2013. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 414 Den mægtige finder vi ikke, 305 Kom Guds Helligånd, 443 Op til Guds hus, 11 Nu takker alle Gud. Nadver: 4 Giv mig Gud. Gråbrødre 17: 5 O havde

Læs mere

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække.

Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 18. august 2013 kl. 10.00 Lilian Høegh Tyrsted Prædiken til 12. søndag efter trinitatis, Mark 7,31.37 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013

Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Påskemandag (Anden Påskedag) 2013 Det er i dag den 1. april. Som det nok vil være bekendt, har jeg siden den 1. april 1988 været fast ansat som sognepræst i Galtrup, Øster Jølby og Erslev i de sidste par

Læs mere

Prædiken tl trinitats søndag, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 750 447 441 Trefoldighedssalme // 321 291 v.5 725. Genfødt

Prædiken tl trinitats søndag, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 750 447 441 Trefoldighedssalme // 321 291 v.5 725. Genfødt Prædiken tl trinitats søndag, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 750 447 441 Trefoldighedssalme // 321 291 v.5 725 Genfødt Vi har i dag set to små børn blive døbt. Ida og Noelle. De er nu, som det lød i ritualet

Læs mere

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde!

Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op af døde Det er hver langfredags pant På en påskemorgenrøde! PRÆDIKEN 2.PÅSKEDAG DEN 6.APRIL 2015 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Sl. 22,22b-32; Ap.G. 10,34-44; Luk. 24,13-35 Salmer: 237,233,244,245,235 Ja, jeg ved du siger sandt: Frelseren stod op

Læs mere

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME

Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse. INDGANG (præludium) INDGANGSSALME Vielse Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens liturgi for vielse INDGANG (præludium) INDGANGS HILSEN Præsten: Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren

Læs mere

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal.

Side 1 af 6. Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække. Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013. Steen Frøjk Søvndal. Side 1 af 6 Prædiken til sidste søndag efter H3K, 1. tekstrække Grindsted kirke, søndag d. 20. januar 2013 Steen Frøjk Søvndal Salmer: DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække

Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 26. januar 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. s. efter helligtrekonger, Luk 17,5-10. 2. tekstrække Salmer DDS 52: Du, Herre Krist, min frelser est Dåb: DDS 448:

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY

Kursusmappe. HippHopp. Uge 24. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 24 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge24_superhelte_prinsesser.indd 1 06/07/10 11.41 Uge

Læs mere

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften.

Skrtorsdag 2014. Dagen hedder den rene torsdag, fordi Jesus vaskede sine disciples fødder denne dag eller rettere denne aften. Skrtorsdag 2014 Der er noget uheldsvarslende tungt over Skærtorsdag. Derfor skulle vi også begynde gudstjenesten med at synge Jakob Knudsens tunge mørke natteskyer, for det er sådan, stemningen er i fortællingen

Læs mere

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2014 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 587 * 586 * 520 * 716

Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2014 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 587 * 586 * 520 * 716 Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2014 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 587 * 586 * 520 * 716 Der er en, der var den første mand på månen. Der er en, der var

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække

Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 10. april 2016 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til konfirmation 2. søndag efter påske Joh 10, 22-30, 2. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 331:

Læs mere

Den vigtigste og bedste gave

Den vigtigste og bedste gave LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 6 Den vigtigste og bedste gave Ugens tekst og referencer: Matt 1,21-23. Den Store Mester, kap. 1. Huskevers: I dag er der født jer en frelser. (Luk 2,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Min morfar Min supermand

Min morfar Min supermand Dedikeret til min farmor og min far. Skrevet af Lilian Rask Andersen 2012. Manuskript doneret til Kræftens Bekæmpelse, i et håb om at bogen kan hjælpe familier og pårørende til at tale og græde sammen

Læs mere

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen

Så vær dag ikke bekymrede for dagen i morgen 1 Prædiken til 15. s. e. trin kl. 10.00 i Engesvang 729 - Nu falmer skoven 29 - Spænd over os dit himmelsejl 728 - Du gav mig, o Herre 730 - vi pløjed og vi så de 477 - Som korn fra mange marker 13 - Måne

Læs mere

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte.

En bøn fra hjertet. En bøn fra hjerte til hjerte. Gudstjeneste i Lille Lyngby Kirke den 1. januar 2016 Kirkedag: Nytårsdag/B Tekst: Matt 6,5-13 Salmer: LL: 712 * 713 * 367 * 586 * 474 * 719 I filmen Bruce den Almægtige mener Bruce, at han kan gøre Guds

Læs mere

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014

Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Høstgudstjeneste i Apostelkirken den 5.10.2014 Præludium Lars og frivillige musikere - dåbsprocession Beredelsesord v Niels Indgangsbøn Livgivende Gud, du lader verden åbne sig for dig. Du kalder på dagen

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Henrik. September 2008 Side 3

Henrik. September 2008 Side 3 Der er mennesker, der har brug for dig - og måske har du brug for dem! Flere i vores fællesskab oplever at timerne bliver lange, når den ene dag efter den anden går uden at tale med nogen. For dem er det

Læs mere

Hellig 3 Konger 5. januar 2014

Hellig 3 Konger 5. januar 2014 Hellig 3 Konger 5. januar 2014 Jeg hørte en forunderlig historie nytårsaften, en lille fortælling om hvordan vi hænger sammen med den store verden og jeg besluttede at I skulle have den i dag. Da jeg så

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Allehelgen 2009. Et billede fra vejen:

Allehelgen 2009. Et billede fra vejen: Allehelgen 2009 Danske Santiagopilgrimmes 10 års jubilæum Vollsmose Kirke, Odense Salmer: 754, 28, 29,-, 36, 121 Læsninger: Es.49,8-11 Åb.21,1-7 Matt. 5,13-16 Et billede fra vejen: Jeg vågnede brat en

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Juleaften 2009 Herlev Hospital

Juleaften 2009 Herlev Hospital Juleaften 2009 Herlev Hospital Kom, Jesus, vær vor hyttegæst, Hold selv i os din julefest. Amen. Julen har med stemning at gøre. Vi vil så gerne i julestemning. Vi ønsker brændende, at den skal indfinde

Læs mere

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor...

Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... Konfirmationer 2013. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: se nedenfor... 1 Gud, tak for, at du kalder os for dine børn og fordi du kender os helt og alligevel holder af os og vil have med

Læs mere

Men selvfokuseringen i forskellen og i forbilledet er en Fandens opfindelse, når vi taler om disse ting i et kristeligt lys.

Men selvfokuseringen i forskellen og i forbilledet er en Fandens opfindelse, når vi taler om disse ting i et kristeligt lys. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 17. april 2014 Kirkedag: Skærtorsdag/B Tekst: Joh 13,1-15 Salmer: SK: 456 * 477 * 178 * 469 * 470 * 369,6 * 182 LL: samme Der er så mange mennesker i dag,

Læs mere

Søndag seksagesima Mark. 4,26-32

Søndag seksagesima Mark. 4,26-32 Søndag seksagesima Mark. 4,26-32 15, 598, 413 / 320, 477, 156 Holsteinborg Lad hvisle kun i ormegård, at riget er lagt øde, Gud kroner ligefuldt dets år med frugtbarhed og grøde. Amen Danskerne er et haveglad

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen?

19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14. Kan man se troen? 1 19. s. Trin. 2011. Højmesse 3 289 675 // 319 492 14 Kan man se troen? 1. Vi synger to Martin Luther salmer i dag. Og det har sin anledning, som nok ingen umiddelbart tænker på. Og jeg havde måske også

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse

Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse Jeg glæder mig til at bo på Sedenhuse Interview med seks af de unge der skal flytte på Sedenhuse i november. Af Ole Dan Jensen og Stig Sørensen, fagkonsulenter i H&P, juni 2009. Gitte Nø., David, Nynne,

Læs mere

Børnegudstjeneste til Diakoniens dag 2013.

Børnegudstjeneste til Diakoniens dag 2013. Børnegudstjeneste til Diakoniens dag 2013. v/ sognepræsterne Lene Sander, Haurum-Sall-Houlbjerg-Granslev og Tina Skov Løbner, Marie Magdalene-Koed. HØR - DET GROR!" Når vi laver børnegudstjenester tænker

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det

Måske skulle vi også i vor jagt efter livets lykke leve efter den amerikanske komiker og skuespiller W.C. Fields ord: Hvis det Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. september 2013 Kirkedag: 16.s.e.Trin/A Høst- & Takkegudstj Tekst: Luk 7,11-17 Salmer: SK: Nu går vi glad * 727 * 730 * 729 * 477 * 728 LL: Nu går vi

Læs mere

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation

Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Prædiken til 4. Søndag efter påske konfirmation Salmer: Indgangssalme: DDS 749: I østen stiger solen op Salme før prædikenen: DDS 70: Du kom til vor runde jord Salme efter prædikenen: DDS 478: Vi kommer

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende

Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende Det uerstattelige får også liv og opstandelse i ord til de kære efterlevende prædiken til Påskedag den 27/3 2016 i Bejsnap Kirke II: Matt 28,1-8. Ved Jens Thue Harild Buelund. Da Hans Barrøy dør, bliver

Læs mere