Lejlighedsmappe fra Atlantia

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejlighedsmappe fra Atlantia"

Transkript

1 Lejlighedsmappe fra Atlantia - Denne mappe er udarbejdet som et hjælperedskab, til alle lejere beboende i ejendomme som administreres af Atlantia. Mappen indeholder nyttige tips om hvordan man vedligeholder sin lejlighed, samt husorden og hvordan man overholder denne. 1

2 Indholds fortegnelse: Velkommen 3 Husorden 4 Vedligeholdelsesreglement -.7 Vedligeholdelses tips. 12 Maling af diverse overflader. Behandling af gulve. Badeværelse. Ventilation/udluftning. Tillæg til lejen på grund af øgede omkostninger 16 Klagesager.17 Atlantia venteliste..18 Kontakt Information til Atlantia administration.19 2

3 Velkommen til de nye beboere. Først vil vi ønske dem velkommen i deres nye lejlighed, som vi håber, de bliver glad for at bo i. De lever sikkert endnu i flyttevirvar, har tusinde ting der skal nås. Alligevel er det sikkert klogt, at løbe denne lille mappe hurtigt igennem, da der foruden små tips til hverdagen står nogle ting, som de kan have glæde af at vide, inden de går i gang med at sætte tingene på plads. Ting der er rare at vide, straks de flytter ind. Mangler skal påtales inden 2 uger: Hvis tilflytteren ved overtagelsen af boligen konstaterer mangler, skal tilflytteren senest 2 uger efter overtagelsen skriftligt påtale disse. Skønner Atlantia, at manglen er mindre væsentlig kan afhjælpning undlades, men manglen vil blive påført kontrakten eller et tillæg til denne. Derved hæfter boligtageren ikke for udbedring af denne mangel ved fraflytning. Hvis de måtte have nogle spørgsmål som de ikke kan finde i denne mappe, er de mere end velkommen til at kontakte, ejendommens vicevært på telefon

4 HUSORDEN Det er godt at bo godt - Det er vores motto. Derfor er der nogle regler, som det er naturligt at opstille. Disse regler skulle gerne medvirke til at skabe et bedre klima mellem beboerne. Lejligheden: Der må på intet tidspunkt spilles så højt på radio, Fjernsyn eller lign. at det generer andre og bør normalt undgås i tidsrummet Slagboremaskiner o. lign. må kun benyttes på hverdage mellem På lørdage dog kun mellem 9.00 og Aldrig på Søn- og helligdage. Der må ikke holdes nogen former for husdyr. (se også lejekontrakt) Udluftning af lejligheden, skal ske gennem vinduer eller altandør (se også under nyttige tip for ventilation i Boligmappen) Der må ikke opsættes nogen former for paraboler og antenner på ejendommen. Kabel træk mellem lejlighederne, af f.eks. tv. Signal, Telefon o. lign. er ikke tilladt. Nytårs skyderi fra vinduer og altaner er STRENGT FORBBUDT. Lejligheden skal vedligeholdes, i henhold til lejekontrakten. Det er lejers ansvar at alt det nævnte i lejekontakten 11, vedligeholdes under hele lejeperioden. Se under vedligeholdelse i Boligmappen. Hvis du er i tvivl om hvad du skal vedligeholde, kontakt Atlantia. 4

5 Trappeopgangen: Trappevask bliver udført af rengøringsfirma. Beboerne betaler selv en andel af dette og Atlantia resten. Rengøringsfirmaet er forpligtet hver gang de er i ejendommen til at notere tid og datoer for rengøring. Hvis rengøringen ikke er tilfredsstillende, ringes til vores kontor. Der bliver udført trappevask hver 14 dag. (BEMÆRK GÆLDER IKKE ALLE EJENDOMME, se lejekontrakt) Beboerne, skal fjerne måtte med mere på dagen, hvor trappevask bliver udført. Fodtøj, legetøj, barnevogne m.m. må ikke henstilles på trappen. Færdsel på trappen skal foregå så stille som muligt, husk der er lydt. Det er strengt forbudt at lege på trappen. Spildes eller tabes noget på trappen, eller tilsmudses væggene med kridt, fodaftryk, skrammer fra ind og udflytning eller lignende. Har beboerne pligt til omgående at fjerne sporene ellers vil dette blive udført af Atlantia for lejeres regning. Kælderen: Hvis der er kælder/udhus tilhørende ejendommen, kan disse anvendes til opbevaring af cykler, barnevogne m.m. Beboerne skal gøre rent efter sig, hvis denne eller medlemmer af husstanden tilsmudser kælderrum/udhus o. lign. Der må ikke leges i kælderen. Der må ikke sættes større ting i kælderen/udhuset, som generer de andre beboere. 5

6 Ude arealet: Færdsel i de beplantede områder er forbudt. Benyt græsset og de anlagte stier. Sørg for at fjerne legetøj o.l. fra plæner og stier, inden mørkets frembrud, samt havemøbler efter endt brug. Ting som gennem længere tid har stået, uden at blive fjernet/anvendt vil blive fjernet og smidt ud af viceværten. Uden yderligere varsel. Fodring af dyr på ejendommens område er ikke tilladt. Græs slåning samt snerydning, foregår i henhold til lejekontrakten. Hvis der sker skade på ejendommen, skal den lejer, der har ansvaret for skaden, anmelde dette til udlejer hurtigst muligt. Husholdningsaffald skal anbringes i omhyggeligt lukkede poser i ejendommens affaldscontainere. Affald der ikke kan fjernes med den almindelige dagrenovation, skal fjernes af lejeren for egen regning og ved egen foranstaltning. Kasserede møbler, papkasser o.lign. må ikke sættes på ejendommens areal. Spørgsmål kontakt administrationen på telefon

7 Vedligeholdelses reglementet Ved indflytning: Alle Atlantia s lejemål er totalt istandsatte ved indflytning. Lejemålet vil blive gennemgået sammen med den nye lejer. En synsrapport vil blive udarbejdet, og underskrevet af begge parter. Den nye lejer har 2 uger til at sende evt. mangler, skriftligt til udlejer (SE SIDE 1) Atlantia opsætter dørskilt samt postkasse (hvis nødvendigt). Lejer vil blive opkrævet et gebyr for dette, samt et administrationsgebyr for udarbejdelse af lejekontrakt. (Se også lejekontrakten 11) Ved fraflytning: Ved fraflytning af lejligheden bliver der foretaget fraflytnings syn, hvor lejlighedens vedligeholdelse og stand bliver vurderet. Den udførte vedligeholdelsesstand skal værre udført håndværksmæssigt forsvarligt. Atlantia s håndværkere vil altid blive brugt til at istandsætte enhver lejlighed som fraflyttes, for lejeres regning. (se også lejekontrakten 11) Men der er selvfølgelig forskel på det udførte arbejde. Hvis lejligheden der fraflyttes er i en meget fin stand, og har overholdt alle de tekniske krav som Atlantia foreskriver. (se efterfølgende) vil regningen for dette jo være begrænset, i forhold til den lejer som ikke har gjort noget ved lejligheden i lejeperioden. Lejlighederne vil i øvrigt ved fraflytningssynet blive vurderet for evt. misligholdelse, forkert brug eller vedligeholdelse. Denne vurdering af lejlighedernes tilstand foretages alene af Atlantia s inspektør, ved det aftalte fraflytnings syn. 7

8 Udgiften til istandsættelse, som fraflytter, skal betale, vil blive oplyst om muligt under synet. Når opsigelsen af boligen samt oplysning af den fremtidige adresse er modtaget, modtager fraflytter med mindst en uges varsel, besked om dato for syn af boligen. Misligholdelser: Istandsættelses udgifter som følge af misligholdelse vil blive pålignet fraflyttede boligtager fuldt ud, uanset boligperiodens længde. Misligholdelser foreligger: når der konstateres forringelser eller skader som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd af boligtageren, medlemmer af dennes husstand eller andre som boligtageren har givet adgang til boligen. Vedligeholdelses pligter i lejeperioden: (se også lejekontrakt 11 stk.11) Lejeren skal vedligeholde og forny låse, nøgler og holde vand- og elafbrydere forsvarligt ved lige. Uanset om den indvendige vedligeholdelse evt. skulle påhvile udlejer.hvidtning af lofter, tapetsering/maling af vægge, maling eller lakering af træværk og inventar, samt behandling af gulve. Lejer skal endvidere vedligeholde WC- kummer, cisterner, vaskekummer, komfurer, køle-fryseskabe, vinduer/ruder og lignende installationer, medmindre lejer kan godtgøre at forringelsen ikke skyldes lejers forsømmelse. Hvis lejer mister nøgler til ejendommens fællesrum/lejlighed vil udlejer straks foranledige at disse låse bliver udskiftet samt lave nye nøgler på lejers regning. Hvis lejeren ikke opfylder pligten, jævnfør stk.11 inden 8 dage efter, at udlejer har opfordret lejer dertil, kan udlejer lade istandsættelsen foretage for lejers regning. BEMÆRK AT DET ER LEJERS ANSVAR AT RENGØRE VANDLÅSE VI OPLEVER OFTE AT LEJERE HAR TILSTOPPEDE AFLØB I BRUSENICHE M.M. HVIS VICEVÆRTEN TILKALDES OG SKAL UDFØRE DETTE FOR LEJER, VIL LEJER BLIVE OPKRÆVET FOR DETTE. DET KOSTER 375,00 kr pr. time + moms. 8

9 TIPS & TRICKS: Korrekt vedligeholdelse i lejeperioden: Som en hjælp til dem, og for at det bedste resultat skal opnås, skal vi foreskrive: At de, når eller hvis de ønsker at gennemføre vedligeholdelses arbejde for egen hånd i boligen, følger anviste behandlingsformer. Ved tvivls spørgsmål kontakt Atlantia. Følgende punkter skal være opfyldt efter endt maler/lakerings arbejde: Malede lofter skal værre hvide, fuldt dækkende og uden skjolder. På tapetserede vægge skal tapet værre opsat korrekt og er det mønstret, skal tapetet passe i mønster. Maling af vægge må kun foretages på strukturtapet(savsmuldstapet) eller på kriderede vægge(struktur maling). Maling skal værre dækkende og uden skjolder. Det er meget vigtigt at afdække træværk, loft og gulv ved maling af vægge. Maling af træværk(se lejekontrakt 11, stk.5), skal værre udført som anført for lofter og vægge, med dækkende maling uden løbere. Det er meget vigtigt at afdække vægge, loft og gulv ved maling af træværk. Glanstyper: Vægge i stue & værelser: Vægge i køkken: Vægge i våde rum : Loft: Træværk: Lyse farver, glans 50 Lak til gulve: Halvblank lak Minimum glans 10, helst fra SIGMA. Glans 10, ved våde områder skal bruges glans 22, helst fra SIGMA. Glans 25, rengøres grundigt med eddikesyre(2 dl 32 % i 10 ltr. vand), samt vask efter med rent vand. (glans 10 kan anvendes ved tørre flader) Hvid loftmaling glans 2 fra SIGMA 9

10 Behandling af gulve: Fliser og klinker er forholdsvis nemme at rengøre i det daglige. Plejer du dem regelmæssigt, holder de sig flotte i mange år. Til den ugentlige tur med moppen såvel som det sværere snavs er plejemidlerne fra Alfix en fin hjælp. Du finder dem alle i det nærmeste Byggecenter. Alfix gulvpleje: Kan bruges til alle slags klinker og fliser i den daglige rengøring. Gør rent og plejer i samme bevægelse. Lægger desuden en beskyttende, antistatisk film over fliserne. Alfix marmor- og keramikvask: Bruges som almindeligt rengøringsmiddel på marmorfliser. Er med til at forhindre aflejring af kalk på overfladen. Alfix rensevæske: Et skånsomt rensemiddel, der bruges til at fjerne cementslør på nylagte fliser og klinker. Alfix syr à: Giver rensevæsken ingen resultater, må du tage skrappere midler i brug. Her er den syreholdige Alfix syr à velegnet. Må ikke bruges på marmor og emalje. Alfix gulvglans: Gør fliserne glansfulde og fremhæver farver og strukturer. Giver desuden en slidstærk og skridsikker overflade. Alfix grundrens: Bruges til afrensning af terrazzo, vinyl, plastlaminat, gamle fliser osv. Kan også anvendes til at fjerne Alfix gulvglans med. Lakering af gulve skal udføres på afvaskede og rengjorte gulve. Forinden gulvet lakeres, foregår afvaskningen på flg. måde: Det foretages med almindeligt sæbevand(ikke sulfo). Derefter vaskes med varmt eddikevand(2 dl. 32% eddikesyre til 10 ltr. Vand). Der vaskes efter med rent vand, 2-3 gange, hvorefter gulvet skal værre helt tørt, før lakering kan påbegyndes. Hvis de sætter filt glidesøm under stoler o.l. skåner de gulvene meget. 10

11 Gulvene må ikke værre slidt gennem lak til træ. Hvis dette er tilfældet, skal gulvene afslibes og lakeres (SKAL UDFØRES AF Atlantia s HÅNDVÆRKER). Før du går i gang med maler/lakerings arbejdet.: Renovering af lofter er sjældent så let at gå til som vægge. Ikke mindst fordi arbejdspositionen er så akavet og udmattende. Men resultatet af et ny renoveret loft er som regel alle anstrengelserne værd. Det kan kort sagt ændre et helt rums atmosfære. Her er et par ideer til, hvordan du kan genopfriske dit loft. Sådan maler du loftet: Når du maler lofter bør du altid sørge for på forhånd at dække gulv og møbler af. Gerne med plastik da aviser smitter af. Dæk også murene grundigt af med afdækningstape. Bær eventuelt kasket mens du maler, så du undgår maling i hår og øjne. Inden du påbegynder selve malerarbejdet, så stryg loftet med en hånd og check om det smitter af. Hvis det er tilfældet, skal loftet først vaskes. Grimme pletter klares med grundrens. Større flager og eventuel løs maling fjernes med en spartel. Mal loftet med en rulle på teleskopskaft. Så har du bedre overblik og bliver mindre udmattet. Sørg for at have lamper på gulvet til at lyse mod loftet, så du kan se, hvor du arbejder. Til træltofterne: Har du træloft kan du risikere at det med tiden vil komme til at gulne i mere eller mindre grad. Det kan selvfølgelig forebygges. Med Sadolac Interior, som er lugtsvag, hurtigtørrende og praktisk at arbejde med. Lakken fås i en næsten usynlig farve, der beskytter mod skidt og snavs. Eller hvis man ønsker det, kan man også få den i en træhvid udgave, der hvidtoner træet - uden dog at skjule den smukke åretegning. Inden du lakerer loftet så husk at det skal være helt fri for harpiks, voks, fedt, olie, kalk- og sæberester Det er altid dejligt, at forandre hjemmet med nye farver. Og ofte kan det næsten krible i én for at komme i gang. Men inden man kaster sig ud i opgaven, bør man først sikre sig, at underlaget er jævnt og holdbart. Tag hammer og mejsel i brug Uanset om du skal male eller tapetsere på vægge eller murværk, gælder de samme råd. Først skal eventuelt løst puds, spartelmasse, beton, tapetrester og spor af maling væk. Brug hertil hammer, mejsel, stålbørste og stålspartel. 11

12 Fugt med vand Fugt med vand på de steder, der skal repareres. Så hænger spartelmassen bedre ved. Bland Casco spartelmassen og før den på med spartel. Tryk hårdt ind og glat efter. Kulørte nyheder Når spartelmassen er tør, kan du slibe efter med sandpapir, så overfladen bliver helt plan. Nu er væggen parat til at tage imod friske kulører - den nye maling eller tapet. Når du maler vægge, er der mange måder at gøre det på. Med rulle, pensel eller struktur. På mur, tapet, glasvæv eller hessian. Til hver metode er der naturligvis gode tips at hente. Små fif, der vil sikre dig et smukkere og mere holdbart farveudtryk. Her er 8 malermestertips fra Atlantia : Check underlaget Underlaget er afgørende for resultatet af dine maleanstrengelser. Inden du starter, så hold en lampe ind til væggen. Så afslører du nemmere eventuelle ujævnheder, der skal spartles. Sidder tapetet fast? Maler du på tapet, skal det sidde fast. Er det løst, kan du skære krydser, tage hjørnerne ud og påføre tapetklister. Eller du kan rive hele tapetbanen ned og spartle efter. Vasker du tapetet inden du maler, så start fra neden og arbejd dig op. Skyl efter med vand i den modsatte retning. Hvis det løsner sig, kan du ikke male over det. Der er forskel på glasvæv og hessian Hessian skal grundes med en hessiangrunder, inden du overmaler den. Ellers kan den krybe. Det meste hessian er i dag med papirbagside, så du kan også blot rive hele banen ned, hvis du vil. Glasvæv kan nemt overmales med de fleste malinger. Det er nemmere med malerrulle Når du maler glatte vægge er det nemmest at bruge malerrulle. Eventuelt med forlængerskaft, så du kan bruge begge hænder og komme bedre omkring. Overvej strukturen Overvej hvilken struktur du ønsker på væggen. Malerruller giver aldrig en helt glat overflade. Jo længere luven er, jo mere struktur laver den. Anza Elonrullen giver kun lidt struktur mens Anza Anlonrullen giver noget mere struktur. 12

13 Anvend Anza Maxirullen til store overflader, Anza Minirullen til områder bag rør og lignende og Midirullen til små rum som køkken, bad og entré. Giver du først væggene en flot bundfarve, er der bedre muligheder for at lave effektmaling med Anza Effektruller. Start i hjørnerne Start altid med at male langs hjørner og kanter. Bruger du malerrulle, så husk at afdække godt med malertape. Rul oppefra og ned i roligt tempo med malerrullen. Lad det halve af rullen overlappe den foregående påføring. Vær forsigtig med stænk på loftet. Problemer med malertapen Hvis malingen har en tendens til at krybe under malertapen, så mal først med den farve du har afdækket, før du maler med en ny farve. Slut af i hjørnerne Slut af med at lave en lille struktur med en pensel i hjørner. Tryk forsigtig med det yderste af penslen. Værd at vide om badeværelset.: Når badeværelset får så meget vand, at det er ved at sprække: Silikonefugerne omkring badekarret, håndvasken og brusekabinen bliver hver dag udsat for rigelige mængder sæbe og vand. Og rengøre man ikke fugerne jævnligt, vil de blive helt sorte af mug og skimmelsvamp. Stik i fugerne For at forebygge bør man mindst en gang om året se fugemassen efter. Dette gøres ved afprøvende at stikke en stump genstand ned i fugen. Slipper fugen i siden eller er den angrebet af skimmelsvamp, bør den udskiftes. Det moderne badeværelse er rammen om mange daglige gøremål. Bad, brus, toilet og skønhedspleje. Her skal være rart at være, men derfor kan vi godt tænke os om. Er du miljøbevidst, er det et oplagt sted at tænke på vandforbruget. Både håndvask, bruser og toilet sluger mange liter vand hver dag. Sparelodder En af løsningerne er at udstyre det gamle, grådige toilet med nogle små metallodder, som lader forbrugeren selv dosere den mængde vand, der bruges på et skyl. Vandfrådseriet stoppes, men det er vigtigt at være opmærksom på, om "sparelodderne" er dimensioneret til cisternen, ellers kan der opstå problemer med kloakken. 13

14 En mere permanent løsning En anden og mere permanent løsning er at investere i et af de nye vandbesparende toiletter, der er kommet på markedet. En familie på 3 sparer let omkring kostbare liter vand - eller kr. om året! Der findes mange miljø venlige toiletter, Spørg Atlantia. Ventilation: Fugt og dårlig luft er de to store syndere på mange badeværelser. Gør man ikke noget ved dem, er resultatet råd og dårligt indeklima. Det er meget vigtigt at der er en god ventilation i alle rum i Deres lejlighed. Fugt og dårlig luft er de to store syndere i mange lejligheder. Gør man ikke noget ved dem, er resultatet råd, skimmelsvamp og dårligt indeklima. På termoruder vil der, ved for sjælden udluftning eller ved kraftig opvarmning af boligen dannes kondensvand på rudernes inderside. Jævnlig, daglig udluftning forebygger dannelse af kondensvand. Man plejer at anbefale en stuetemperatur på 20 grader, som er ideel. Det er en god ide at opsætte et termometer, det kan også spare på varmeregningen. Husk aldrig at møbelere direkte op af en kold ydervæg, men ryk sofaen osv. ca. 15cm. Væk fra væggen. Luft ud mindst 2 x 15 min. hver dag.(lav gennemtræk) Tør aldrig tøj indendørs Fugt skal væk brug derfor altid emhætten, når der laves mad Sørg for ventilator fungerer på badeværelses og er renset. Luk døren når der tages bad. Hvis der stadig er kondens, selv om der luftes ud som foreskrevet. Så kontakt Atlantia og vi vil komme forbi og evt. etablere en eller anden form for ventilation. Hvis ovenstående forholdsregler ikke er overholdt og der ved fraflytnings synet viser sig overmalede paneler eller andet træværk, dårligt dækkende malede lofter, vægge eller træværk. Vægge der er malede på almindeligt tapet, dårlig opsat tapet, ekstraordinært snavsende vægge og lofter, fugt skade o. lign. eller i øvrigt forkert brug eller vedligeholdelse af lejligheden. Vil Atlantia s håndværker genoprette fejlene på fraflytters regning. På vores kontor har vi en folder liggende, som udførligt beskriver hvordan man udlufter korrekt, samt forebygger dårligt indeklima. Alle er velkommen til at komme forbi og hente disse. 14

15 Læs også mere på Check ventilationen Du kan checke om ventilationen på badeværelset er god nok ved at se på spejlet, når du bader. Er det dugget, er udluftningen ikke tilstrækkelig. Kontakt ligeledes Atlantia. Luften skal skiftes ud De fleste badeværelser er udstyret med ventilationskanaler eller friskluftventiler. De er bare sjældent effektive nok. Den fugtige luft skal fjernes helt fra rummet og udskiftes med ny, frisk luft. Til dette behøver du en ventilator, drevet af en motor. Luften løftes De praktiske motorer fra Fresh kan installeres udvendigt eller indvendigt, alt efter plads og smag. Og på trods af den lydsvage motor, er ventilationen alligevel så kraftig, at luften kan løftes flere meter op. Så du kan roligt placere motoren diskret oppe ved loftet. Når den fugtige/dårlige luft suges ud af badeværelset, skal der naturligvis også frisk luft ind. Dette gøres ved at have vinduet på klem, samtidig med at ventilatoren kører. Eller ved at forsyne døren med ventiler. 15

16 Tillæg til huslejen. Såfremt forbedringen medfører øgede udgifter til vedligeholdelse, skal dette betales af dem, i form af et tillæg til huslejen. Beløbet vil fremgå af det tillæg til lejekontrakten, som Atlantia fremsender til deres underskift. Et eksempel på hvad et tillæg til huslejen kunne være. En lejer henvender sig til Atlantia og spørger om lejlighedens badeværelse kunne sættes i stand(badeværelset fungerer i forvejen som det skal men er bare af ældre dato) Hvis Atlantia godkender denne forbedring, vil der blive aftalt et beløb som svarer til den forbedring lejemålet har fået. Et andet eksempel kunne være.: Ejendommes beboere, kan ikke varetage de opgaver der påhviler disse, i henhold til lejekontakten, vedr. trappevask, græs slåning samt snerydning. Atlantia er nød til at få viceværten til at overtage denne opgave.(det kunne også værre at ejendommens beboere er blevet enige om at de ikke gider have denne opgave ) Den omkostning som det koster at får viceværten til at klare disse opgaver, vil bliver ligeligt fordelt ud til ejendommens beboere. Som følge af sagens behandling vil de blive opkrævet, et gebyr på 250,- i administrationshonorar. Beløbet opkræves sammen med huslejen for førstkommende måned. 16

17 Klagesager For at sikre at der er hold i klageskrivelser fra Atlantia til beboere, og at Atlantia er i stand til at følge klageskrivelsen op i handling. Er vi nødsaget til at forlange nedenstående procedure fulgt i alle klagersager 1. Alle klager over andre beboere skal fremsendes skriftligt til Atlantia med angivelse af problemets art og tidspunkter for problemerne. Problemet skal fremlægges så klart som muligt. 2. Alle klager skal være underskrevet af mindst 2 beboere fra forskellige lejemål i den pågældende opgang. 3. De underskrivende skal være villige til i yderste konsekvens, at give møde som vidne i en eventuel bolig retssag. Når beboerne benytter denne fremgangsmåde, vil vi sikre dem fuld anonymitet frem til en eventuel retssag, hvor de er beskyttet af lovgivningen. Ved en sådan klage, skriver vi en advarsel til den pågældende, som klagerne vil modtage i kopi. Det er vigtigt, at klagerne følger op på en sådan advarsel og meddeler Atlantia, om advarslen har hjulpet eller ej. Hvis den har hjulpet, henlægges sagen. Hvis ikke den har hjulpet, må vi igen bede om en skriftlig klage som ovenfor. Vi gentager advarslen med trussel om en opsigelse af lejemålet, hvis problemerne fortsætter. Igen sender vi en kopi til klagerne. Igen er det vigtigt at følge op med truslen om opsigelsen. 17

18 Hvis truslen har hjulpet, henlægges sagen. Hvis den ikke har hjulpet, må vi igen bede om en skriftlig klage, som så vil blive fuldt op af en opsigelse, som klagerne modtager i kopi. Sagen vil herefter blive overgivet til vor advokat med henblik på udtagelse af stævning mod den beboer som forvolder generne. Det er også vigtigt at fortsætte med at klage skriftligt, hvis problemerne fortsætter efter at sagen er overgivet til vor advokat, da det vil styrke vores stilling i retten. Venteliste til ledige lejemål: Bliv skrevet op på vores venteliste og spring køen over, når din drømme bolig bliver ledig. Når du er skrevet op på vores liste, vil du automatisk få besked når der kommer nye lejemål, eller andre bliver ledige. Denne besked vil komme til dig før de bliver annonceret i dagspressen. Din garanti for at du stå forrest i køen. Hvordan bliver jeg skrevet op? Du indbetaler 100,- kr. på vores konto.: Reg.: 2204 Kontonr.: (Nordea Slagelse Afd.) Husk at skrive udførligt navn på indbetalingen. Når vi har registret denne vil du blive oprettet, og tildelt bolig nr. HUSK AT GEMME DIN KVITTERING. DATOEN PÅ DENNE ER DIT BOLIG NR. 18

19 Atlantia ønsker dem al held og lykke med din nye bolig. Vi vil gøre alt for, at de får den bedst tænkelige oplevelse så længe de bor til leje hos os. Hvis de på noget tidspunkt mener, at vi ikke lever op til vores motto! Det er godt at bo godt Må de endelige give os besked om dette, og vi vil straks hjælpe dem med deres problem. Hvis de skulle have behov for yderligere information kan de maile til os. Kontakt person Bogholderi/Administration : Ditte Vestergaard, tlf.: VICEVÆRT Søren Kikkenborg Telefontid til Vicevært i hverdage. Udenfor dette tidsrum lægges en besked på telefonsvarer eller send en sms. VED AKUT BRUG FOR HJÆLP KAN DER RINGES NÅR SOM HELST PÅ ELLER

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Gældende for afdeling 61, Odinsgade Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning,

Læs mere

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 53. Perlegade 93-97 og Kongevej 12. Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 Perlegade 93-97 og Kongevej 12 Vedligeholdelsesreglement Afd. 53 har besluttet at køre efter A-ordningen. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården Vedligeholdelsesreglement for afd. 36 Møllegården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården

Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården Vedligeholdelsesreglement for afd. 63 Blichergården udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af

Læs mere

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt

Generelt. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Afdelingerne: afd. 35 A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven

Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven Vedligeholdelsesreglement for afd. 60 Kildehaven udarbejdet efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997. Bekendtgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse af almene

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning

Vedligeholdelsesreglement. B-ordning Vedligeholdelsesreglement B-ordning B-ordning kort fortalt Med B-ordningen følger en form for tvungen opsparing, hvor du hver måned betaler et beløb sammen med huslejen til en konto for indvendig vedligeholdelse.

Læs mere

Model A normalistandsættelse

Model A normalistandsættelse AB HOLMEGAARDEN Vedligeholdelsesreglement Afdelingerne: 04 + 06 Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse

Læs mere

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Herlev Boligselskab 3908-6 Kagsgårdens Boliger. Vedtaget på afdelingsmøde den 9. januar 2001. Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelses- reglement

Vedligeholdelses- reglement Sorgenfrivang II Side 10 af 32 Vedligeholdelses- reglement for alle afdelinger i, dog undtaget Gl. Vartov Repræsentantskabsmødet i har den 13. december 1999 besluttet, at kompetencen til valg af vedligeholdelsesordning

Læs mere

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22.

Samvirkende Boligselskaber 3081-6 Strandlodshus Plejeboliger Godkendt af Samvirkende Boligselskabers organisationsbestyrelse den 22. udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto Forsøg med udvidet brug af vedligeholdelseskontoen udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet.

Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. 1 Proceduren ved fraflytning og afregning af lejemålet. Det anbefales at De deltager i fraflytningssynet. I givet fald får De udleveret en kopi af synsrapporten. Ellers bliver denne tilsendt Dem senest

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Lejerforhold ved fraflytning

Lejerforhold ved fraflytning Lejerforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Lejerforhold ved fraflytning Istandsættelse...side 3 Flyttesyn og fraflytningsrapport...side 4 Ombygning eller ændringer...side 4 Det koster penge at flytte

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Om hvordan du skal vedligeholde og renholde din bolig Hvad og hvor ofte skal du vedligeholde? Hvordan er boligen når du flytter ind? Hvordan er reglerne

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål

Om at bo til leje. Velkommen. Forsikring PBS. Jura i private lejemål Om at bo til leje Velkommen Velkommen til, du er nu lejer hos JMI Ejendomme A/S. Det er vores ønske, at du vil føle dig hjemme og godt tilpas i din nye bolig. Der kan dog være flere spørgsmål som trænger

Læs mere

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning

LEJERS GUIDE. Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning LEJERS GUIDE Ved indflytning, i beboelsesperioden og ved fraflytning INDEN/VED INDFLYTNING Praktiske forberedelser inden indflytning Det anbefales at lejer inden indflytning sørger for at flytte adresse

Læs mere

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement

Reglernes ikrafttræden 1. Med virkning fra den erstatter dette vedligeholdelsesreglement Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling.

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger LBK nr. 961 af 11. august 2010, og bekendtgørelse

Læs mere

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF

Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005. Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF Regler for vedligeholdelse og istandsættelse Pr. 1. januar 2005 1. Generelt Sporvejsfunktionærenes Boligforening SBF 1. Regelsættet er udarbejdet med baggrund i Foreningens vedtægter og opfylder de krav

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Når du flytter fra din bolig

Når du flytter fra din bolig April 2013 Når du flytter fra din bolig Brøndbyparken afd. 3 Vi kan, vi vil og vi skal! Hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ud af din bolig Opsigelse 3 måneders varsel Den nemmeste måde at opsige

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Vedligeholdelsesbestemmelser samt bestemmelser for Råderet for Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Vedligeholdelse i bo perioden Beboerklagenævn Råderet og godtgørelse for individuelle

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken.

Vedligeholdelsesreglement for. Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Sep. 2003/2011/2013 Vedligeholdelsesreglement for Funktionærernes Boligselskab, Rødovre, Afd.Titusparken. Model A normalistandsættelse Standard-vedligeholdelsesreglement udarbejdet af Boligselskabernes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse

Vedligeholdelsesreglement Model A normalistandsættelse Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968

Læs mere

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer

Når du flytter. 1. Boligen skal tømmes og rengøres. Kære beboer Når du flytter Når du flytter Kære beboer Du har nu valgt at fraflytte din bolig i Baldersbo. I den forbindelse ønsker vi at sikre dig en så problemfri fraflytning som mulig. Når du læser denne brochure,

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO FLYTTEPJECE APRIL 1997 SENEST REVIDERET I 2010 NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé

Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé december 2011 Vedligeholdelsesreglement gældende for Boligselskabet AKB, København afdeling 1072-1 Grøndalsvænge Allé Model A med normalistandsættelsesbeløb (NI-beløb) AlmenBolig+ A-ordningen - med NI-beløb

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998

Istandsættelse. ved fraflytning. Boligselskabernes Landsforening. 2. udgave. August 1998 Istandsættelse ved fraflytning Boligselskabernes Landsforening August 1998 2. udgave 2 Istandsættelse ved fraflytning I forbindelse med vedtagelsen af vedligeholdelses- og fraflytningsreglerne i 1986-87

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter B-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Boligen er i boperioden vedligeholdt med maling,

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement A

Vedligeholdelsesreglement A Tillæg til vedligeholdelsesreglerne for 3B Vestergården 1 Vedligeholdelsesreglement A Historik: Udgave nr. 1 af 23. november 1999. Udgave nr. 2 af 17. maj 2006. Lovgrundlag: Lov om leje af almene boliger

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A - 2% Din afdeling har valgt at vedligeholde boligerne efter A-ordning. Kort fortalt betyder det følgende: Mens du bor i din bolig, skal du sørge

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig

Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement A med NI-beløb for afdeling 1-3074 Signalgården Din afdeling har valgt at vedligeholde Almen Bolig+ familieboligerne efter A-ordning med normalistandsættelsesbeløb

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN

VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FOR BYENGEN- NORDENGEN Hørsholm Kokkedal Afd. 9 NUVÆRENDE VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT FORSLAG TIL NYT VEDLIGEHOLDELSESREGLEMENT GENERELT REGLERNES IKRAFTTRÆDEN Med virkning fra

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto

Vedligeholdelsesreglement Model B - med vedligeholdelseskonto udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE

FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE FREDERIKSBORG ALMENE BOLIGFORENING FLYTTEPJECE NÅR MAN FLYTTER Nu og da skifter vi alle bolig. Alt efter om man fraflytter en lejlighed eller man flytter ind i en lejlighed indtager man forskellige roller.

Læs mere

Fjerritslev Boligforening

Fjerritslev Boligforening Vedligeholdelsesreglement for Fjerritslev Boligforening Model A - Normalistandsættelse. A-ordningen - kort fortalt Lejeren sørger i boperioden for boligens indvendige vedligeholdelse med hvidtning, maling,

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003

Roskilde Nord Boligselskab 2605-6 - Sværdagergård Godkendt på afdelingsmødet den 18. marts 2003 udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standard-vedligeholdelsesreglement, november 1998, og efter reglerne i lov om leje af almene boliger - lov nr. 968 af 17. december 1997, og

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

Istandsættelse ved fraflytning

Istandsættelse ved fraflytning Istandsættelse ved fraflytning Indhold Istandsættelse ved fraflytning 3 Boligorganisationens vedligeholdelsesforpligtelse 4 En fraflytning i korte træk 5 Vedligeholdelses og istandsættelsesordninger 6

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV

Velkommen som lejer. hos UNGBO DANMARK A/S. Stærevej 66, København NV Velkommen som lejer hos UNGBO DANMARK A/S Stærevej 66, København NV UNGBO DANMARK A/S er administrator af den bolig du netop er flyttet ind i eller netop er i færd med at indrette dig i. Når man får ny

Læs mere

Når du flytter ind i din nye bolig.

Når du flytter ind i din nye bolig. Lyngby-Taarbæk kommune Ejendomskontoret Når du flytter ind i din nye bolig. Hvordan skal du forholde dig og hvad skal du være opmærksom på, når du flytter ind i din nye bolig? Indholdsfortegnelse Velkommen

Læs mere

Husorden 1-1023 Herlev Skole

Husorden 1-1023 Herlev Skole Husorden 1-1023 Herlev Skole Vedtaget den 22. oktober 1996. Herlev Skole Herlev Skole er et lille samfund med 53 ældreboliger. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og er fælles om mange

Læs mere

Vejledning til lejerne

Vejledning til lejerne Vejledning til lejerne Postadresse: TDC Pensionskasse, Aarhus afd. Ejendomsservice Sletvej 30, 6-044 8310 Tranbjerg J e-mail: pensionejendom@tdc.dk telefon: 66 66 44 44 CVR-nr. 71967611 www.tdcpensionskasse.dk

Læs mere

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune

Husorden. For. Afdeling Betty Nansens Allé. Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune Husorden For Afdeling Betty Nansens Allé Boligselskabet for handicappede i Frederiksberg Kommune E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere

Læs mere

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124

Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Kollektivboligerne Caroline Amalievej 118-124 Indholdsfortegnelse: Side Indflytning i boligen: Velkommen som lejer... 3 Lejekontrakten... 3 Indflytningssyn... 3 Tilmelding til DONG/NESA... 4 TDC KabelTV...

Læs mere

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri

indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri indflytning og vedligeholdelse privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du flytter ind... 4 Indflytningssyn... 4 Når du modtager lejligheden... 5 Mens du bor i lejligheden... 6 Lejligheden skal

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig

Ringkøbing-Skjern Boligforening Opsigelse ældrebolig Opsigelse ældrebolig Navn: Opsigelse af: Bolig nr. I forbindelse med fraflytning skal fraflytter i henhold til lejekontrakten betale leje i istandsættelsesperioden på 14 dage. Lejligheden skal være tømt

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 55

VELKOMMEN TIL AFDELING 55 VELKOMMEN TIL AFDELING 55 Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Husorden Dine muligheder i afdeling 55 Vesterport afdeling 55 er beliggende

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement

Afd. 01 15 - Fyrreparken. Vedligeholdelsesreglement Afd. 01 15 - Fyrreparken Vedligeholdelsesreglement INDHOLDSFORTEGNELSE A. Generelt... 3 Reglernes ikrafttræden... 3 Ændring af lejekontrakten... 3 Beboerklagenævn... 3 B. Overtagelse af boligen ved indflytning...

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

fraflytning privat udlejningsbyggeri

fraflytning privat udlejningsbyggeri fraflytning privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når du vil flytte... 4 Aflevering af lejligheden... 4 Nyistandsat... 5 Som beset... 5 Indvendig vedligeholdelseskonto... 6 Når du siger lejligheden

Læs mere

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10

Indhold. Kontaktoplysninger... 2. Praktisk info... 3. Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Indhold Kontaktoplysninger... 2 Praktisk info... 3 Indflytning, liste over fejl og mangler... 10 Lejekontrakt og tilføjelser til lejekontrakten... 11 Elregnskab... 12 Nøgler og nøglebeviser... 13 Opsigelse

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133.

Husorden Afdeling 8. Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. Husorden Afdeling 8 Clematisvej 1, 3, 4 og 6, Bregnevej 1 11, Forbindelsesvejen 121, 123, 125, 131 og 133. INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD SIDE INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 ANTENNER, PARABOLER

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger

Ind- og fraflytning. danmarks almene boliger Ind- og fraflytning bl danmarks almene boliger Forsidefoto: Laila på sin altan i Urbanplanen. Foto: Nils Juel Berg Indhold Om ind- og fraflytning 4 Indflytning 5 Boligorganisationens vedligeholdelsespligt

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

Husorden 1-3052 Vestergården 3

Husorden 1-3052 Vestergården 3 Husorden 1-3052 Vestergården 3 Revideret på ordinært afdelingsmøde den 11. september 2013 Formålet med husordenen For at skabe et godt miljø er det vigtigt, at alle viser størst muligt hensyn til sine

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning

GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013. Vedligeholdelse. Reglement og vejledning GÆLDENDE FRA DEN 1. OKTOBER 2013 Vedligeholdelse Reglement og vejledning Vedligeholdelsesreglement A - ordning med normalistandsættelse ved fraflytning. Er gældende i alle boligafdelinger i Arbejdernes

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

BETINGELSER FOR LEJEMÅL

BETINGELSER FOR LEJEMÅL ORDENSREGLEMENT 1. GENERELT Dette ORDENSREGLEMENT er gældende som vilkår til den indgåede lejekontrakt, og lejeren er forpligtet til at overholde de heri fastsatte bestemmelser jfr. Lejelovens 27 stk.

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12

GENHUSNING AFDELING 801 RØDKÆRSBRO AFDELING 801. Østervang 10-32 Østerled 4-12 AFDELING 801 RØDKÆRSBRO GENHUSNING AFDELING 801 Østervang 10-32 Østerled 4-12 GENHUSNING På et afstemmende beboermøde den 25. oktober 2011 er det besluttet at renovere boligerne i afdeling 801, Østervang

Læs mere

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode.

Fjernvarmeguide. til dig, der bor i lejlighed. Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. Hvis du har spørgsmål til brochuren eller din fjernvarme, er du velkommen til at kontakte dit boligselskab eller dit varmeværk. Fjernvarmeguide til dig, der bor i lejlighed Gl. Kærvej 15. 6800 Varde Tlf.:

Læs mere

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp

Skimmelsvampesager. forretningsgang for behandling af sager. om skimmelsvamp Skimmelsvampesager forretningsgang for behandling af sager om skimmelsvamp side 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Sagens opstart 3 Sagens forberedelse 3 Indledende undersøgelser 3 Besigtigelse

Læs mere

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej

Byggeforeningen af 1933. Husorden. for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej Byggeforeningen af 1933 Husorden for afdeling E, Jørgen Rudsvej, Erik Banners Vej og Henrik Thotts Vej 1. Generelt 3 Formål... 3 Den daglige kontakt til administration... 3 Særlige forhold... 3 Forsikringer...

Læs mere

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For

Ordensregler. Afdeling 166-0. Agervang - Engvang. Tilhører lejemålet) For Ordensregler For Afdeling 166-0 Agervang - Engvang Tilhører lejemålet) Velkommen i afd. 166-0 Med dette hæfte byder afdelingsbestyrelsen dig velkommen i vores afdeling. Afdelingsbestyrelsen er valgt på

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk

Råderetskatalog. boligforeningen aab. www.aab.dk Råderetskatalog - inkluderer BESTEMMELSER OM INSTALLATIONSRET OG SKILLEVÆGGE boligforeningen aab www.aab.dk 1 Indhold 1 IndledninG 04 2 Arbejder inde i boligen 05 2.1 Individuelle forbedringsarbejder

Læs mere