Syng med, Kristi venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syng med, Kristi venner"

Transkript

1 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang DECEMBER FEBRUAR 2011 Nr. 1 Syng med, Kristi venner (Adeste Fideles) I, som tunge stier træde, stands og hør: Her er dør til den sande glæde; og i huset inden døre trøstes ved slig en fred, ingen sorg tør røre. DS 114,v.3. Paul Gerhardt C.J.Brandt Syng med, Kristi venner, syng med frydetoner, kom med, lad os sammen gå til Betlehem! Alle, som kender Herren, vor forsoner: Kom, lad os Kongen ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 2. Til ham, som er livet, lys af lys, giv ære! Den evige Gud af Gud blev menneskesøn! Ham, som var givet alle ting at bære. Kom, lad os Livet ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 3. Guds engel forkyndte først for markens hyrder: en frelser er født og lagt i krybben som tegn! Hyrderne skyndte sig fra nattens byrder: Kom, lad os barnet ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 4. Gud satte en stjerne til at lede vise fra Østen til universets Herre og Gud. De ville gerne kongesønnen prise: Kom, lad os Herren ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 5. Så syng, Kristi venner, syng, I englehære, for barnet i krybben, som er konge og Gud! Al verdens ender Herrens lovsang lære! Kom, lad os Kongen ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! Efter inspiration fra O, come all ye faithful Peter Aage Bak Med disse linjer ønskes alle kirkebladets læsere en stille advent, en god jul og et velsignet nytår fra os i præstegården. Inge og Frede Møller

2 Messeklæder Tilbed Herren i helligt skrud Præsten er under gudstjenesten iført forordnede præsteklæder, og er under altertjenesten normalt iført messeklæder. Sådan er præstens påklædning forordnet i ritualbogen for folkekirkens gudstjeneste. Hvorfor nu en sådan påklædning? Den holdes ikke i hævd for at tilfredsstille pyntesyge præster! Den er heller ikke forordnet, fordi Guds ord kun kan forkyndes i en sådan klædedragt. Præstens gudstjenestepåklædning er derimod forordnet for at markere, at vi er til fest. Kirkens bryllupsklæder kaldte Grundtvig messeklæderne. Messehagelen (kappen i kirkeårets farver) oven på den hvide kjortel er kirkens festdragt. Den sorte kjole er præstens private embedsdragt, passet til efter hans højde og drøjde. Den hvide kjortel og messehagelen er derimod sognekirkens ejendom. Når præsten altså iklædes kirkens gudstjenestedragt, symboliserer det, at nu optræder han ikke som privatmand i eget ærinde, men i kirkens tjeneste. I Jesu Kristi tjeneste! Jesu tids klædedragt var netop kjortel og kappe. Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel. - Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed. Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer, men gør mig eftertænksom, men ikke trist - hjælpsom, men ikke nævenyttig. Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud, men du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste. Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de blive flere og Kirkens præsteklæder er altså med til at samle os om Jesus og hans tid. Ligesom ordet i gudstjenesten er det. Selvfølgelig er en gudstjeneste ikke afhængig af de rette messeklæder! Men når vi nu ved, at de har været i brug i det meste af kirkens historie, netop med det formål at samle det sete og hørte i gudstjenesten om Jesus selv, så giver dét en god begrundelse for at fortsætte denne tradition. Vi kan da godt holde skrabe fester derhjemme i familien; men vi vil hellere gøre dem så righoldige som muligt. Vi vælger vore bedste klæder. På samme måde skal vi have det med gudstjenesten: ikke så skrabet som muligt, men så rig og meningsfuld som muligt! Tilbed Herren i helligt skrud! (Sl.29,2 gl.overs.). Det bedste, vi formår af klæder, lys, farver, musik, sang og ord må vi møde med, når vi træder frem for vor Himmelske Konge! Det har præget Guds folk lige fra det gamle Israels gudstjeneste. Det må også præge os. Fordi det alt sammen er med til at give Gud den ære, som tilkommer ham! (Fra Thomas Kristensen: Lørdagsglimt af søndagsglæden). Hold mig nogenlunde omgængelig Skrevet på bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke i året 1610 flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går. Jeg vover ikke at bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til. Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud - men et surt og tvært gammelt menneske er et af djævelens mesterværker. Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos. Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.

3 Epistelen Ja, det siges, at der engang var en konfirmand, som troede, at en epistel var en kvinde, der var gift med en apostel! Det er det nu ikke Epistlen er en af de tekster, som bliver læst ved gudstjenesten, og for mange vil det nok være sådan, at det er den tekst, som er sværest at forstå. Jeg har før haft tilladelse til at prædike over 2.tekstrækkes epistel. Nu har menighedsrådene og biskop Karsten Nissen givet mig lov til at prædike over 1.tekstrækkes epistel, og det begynder jeg på 1.søndag i Advent. Der er dog ingen grund til at blive forskrækket, for jeg vil hver søndag trække en linje til den evangelietekst, som hører søndagen til. Desuden skulle det jo gerne være sådan, at en prædiken gør teksten lidt lettere at forstå! Det håber jeg også bliver tilfældet her, og jeg er taknemmelig for reaktioner, enten de nu er positive eller negative! Frede Møller Musikgudstjenester Der er planlagt julekoncerter i begge kirker. Søndag d.5.december kl.19 i Vinderslev Kirke hvor vi får besøg af familien Pulz, far, mor + tre børn (14,12 og 10) der synger og spiller trompet, orgel, basun og horn, bl.a. værker, de selv har komponeret. Søndag d.12.december kl i Hinge Kirke hvor vi får besøg af Anne Lise Quorning og Jesper Brun Jensen fra Lyngå. De giver os først en afdeling i kirken og senere en lidt mere verdslig del i konfirmandhuset! Spørgsmålkassen Hvad betyder det, når profeten Esajas taler om vilddruer i stedet for vindruer? Jeg har ladet mig fortælle, at vilddruer f.eks. bruges, når man fremstiller den vin, der hedder riesling. Svar: Spørgsmålet er gået videre til en specialist, som svarer følgende:??? "Vilddruer" er druer fra vilde vinranker, vitis vinifera sylvestris, til forskel fra druer fra dyrkede eller forædlede vinranker, vitis vinifera. Den dyrkede udgave har tvekønnede blomster, mens den vilde udgave har mandlige og kvindelige blomster på forskellige planter (www. en.wikipedia.com). Det hebraiske ord i Es 5,2.4 er be)ush. Det forekommer kun i vingårdslignelsen. Det kommer af en rod, der betyder noget med "stinke, være sur". Ordet bliver ofte oversat ved "vilddrue"; men det er nok en lidt misvisende oversættelse, da "vilddruer" netop ikke er totalt værdiløse, men kan indgå i udviklingen af bestemte vinsorter. Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament gengiver ved sour, unripe berries Carsten Vang, Århus. - 3-

4 En homoseksuel præsts udtalelse For mit eget vedkommende blev valget af et liv uden en seksuel relation noget, der voksede frem gennem flere års søgen, bøn og overvejelse. I tolvårsalderen begyndte jeg at ane homoseksuelle følelser, men først da jeg var sytten, kunne jeg sætte ordet homoseksuel på mig selv. I løbet af disse og de følgende år prøvede jeg at forstå, hvad det kunne komme til at indebære for mig og mit liv, som menneske og kristen. Bibelen, som udtryk for Guds vilje med os mennesker, var udgangspunktet i min søgen efter en holdning. Efterhånden voksede den overbevisning frem, at Gud har bestemt seksualiteten som noget, der hører til i ægteskabet mellem mand og kvinde. At tage seksualiteten ud af den sammenhæng ville være at gøre vold på Guds gode plan. Hvis målsætningen for mit liv er at ære Gud i alt, hvad jeg gør, bliver en naturlig følge af dette at afstå fra de udtryk for seksualitet, som ikke rummes indenfor ægteskabets ramme. På samme måde som vi alle er nødt til at afstå fra forskellige forhold i livet for efter bedste formåen at leve til Guds ære. Det indebærer ikke, at Gud ikke ønsker det bedste også for mig, selvom det ikke i første omgang kommer til udtryk på det seksuelle område. Gud har helt klart en plan og en opgave for hver og en af os og vil udøse sin nåde og velsignelse over alle, som vil følge hans vilje. Derfor har det at vælge at leve i cølibat aldrig været en urimelig byrde, men mere en praktisk konsekvens af ikke at kunne indgå ægteskab. Når jeg kigger i bakspejlet kan jeg til og med takke Gud for alt det, jeg har fået lov til at være med til takket være min homoseksualitet. Det handler bl.a. om møder og samtaler med mennesker, som jeg aldrig ville have fået anledning til, hvis jeg havde været gift. Min homoseksualitet kan jeg derfor se som en gave, selvom den har indebåret, at jeg har afstået fra et liv i tosomhed. Jeg er vitterlig gået glip af det, der hører ægteskabet til, men jeg har på den anden side haft tilgang til noget, som den gifte går glip af. Ingen kan få alt, men jeg har fået fuldt tilstrækkeligt, og det takker jeg Gud for. (Erik Johansson) En af hovedpointerne i det, Erik Johansson skriver i fortsættelsen, er, at kirken ved sin blankocheck til homofilt samliv svigter de mange kristne homoseksuelle, som ønsker at leve efter Guds anvisninger i Bibelen for det sande liv. Kirkens modernister taler døre op og stolper ned om, at man udelukker de homofile, hvis man siger nej til homofilt samliv og velsignelsen af det. Erik Johanssons pointe er, at man faktisk udelukker de mange kristne homofile, der ønsker at leve efter Bibelens ord. Der ligger nemlig i den grænseløse accept af homofilt samliv en nedvurdering af de homofile, der vælger at kæmpe for at leve et liv i Jesu efterfølgelse, også der hvor det har konsekvenser for ens seksualliv. Erik Johansson har oplevet den nedvurdering meget konkret. Der råder simpelthen total tavshed om denne holdning i alle former for udredninger om denne sag fra den officielle kirkes side. Det samme kan vist roligt siges om forholdene i vor hjemlige andedam. Erik Johansson er selv med i en gruppe, som kalder sig Medvandrarna. Så vidt jeg kan se en gruppe af bl.a. kristne med homoseksuelle følelser, som støtter hinanden i dette at leve efter Jesu og apostlenes ord. I Danmark har vi noget tilsvarende. Under den kristne diakonale organisation Agape findes en gruppe, som kaldes Basis. Den fungerer som støttegruppe og hjælp for mennesker, for hvem seksualiteten er blevet problemfyldt, deriblandt mennesker som kæmper med homoseksuelle følelser. Man kan finde Basis på Agapes hjemmeside: Sognepræst Henrik Højlund, Løsning. - 4-

5 Glæd dig! Igen i år kan vi synge gospel sammen og igen sammen med Hanne Dalsgaard og Kr. Enevoldsen. Det bliver LØRDAG D. 5. MARTS fra kl 10 til 16 i konfirmandhuset i Hinge og i Hinge Kirke. Kl 16 bliver der gospelkoncert med deltagerne på dagen og Hanne Dalsgaard og Kr. Enevoldsen. Her håber vi, mange vil deltage og ved af erfaring, at det bliver en kæmpe oplevelse! Pris for hele herligheden incl. rundstykker og frokost/ kaffe kr 60,00. Tilmelding til Hanne Bitsch inden 1. marts på tlf eller Kommende indsamlinger 21/11 Kirkelig forening for Indre Mission i Danmark 1/1 Det danske Bibelselskab. 30/1 Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. 20/2 KLF Kirke og medier. 13/3 Folkekirkens Nødhjælp Kirkekaffe Af og til er der kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. Så står der K i gudstjenestelisten. I Hinge betyder det, at der er dækket op i konfirmandhuset efter gudstjenesten kl.9, og her er der lejlighed til at mødes og hygge sig lidt. I Vinderslev betyder et K i gudstjenestelisten, at der er lejlighed til en kop stå-kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Gudstjenester på Malmhøj Tor.d.4.november kl.15: Frede Møller Tor.d.2.december kl.15: Karen Marie Ravn. Juleaften d.24.dec.kl.10.30: Frede Møller Tor.d.6.januar kl.15: Frede Møller Tor.d.3.februar kl.15: Frede Møller. Tor.d.3.marts kl.15: Karen Marie Ravn. Disse nadvergudstjenester på Malmhøj er også for andre ældre, som kunne have lyst til at være med! Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf IKON-dag i Vinderslev Lørdag den 5. februar 2011 kl IKON-dag i Sognehuset ved Vinderslev kirke Helle Noer,Vejle, arbejder med Ikoner i mange udførelser. Hun vil lære os noget om moderne Ikoner. Dagen er ikke en undervisningsdag, men en Workshop, hvor deltagerne selv får lov til at udfolde de kreative sider. Det er ikke nødvendigt med forudgående kendskab til ikoner. Kom med lysten til at udøve kreativitet. Alle kan være med. Pris for dagen er 50 kr, som indeholder kursusafgift, frokost og kaffe. Medbring gerne ideer. Tag gerne materialer med til dagen. Det kan være skrot og skrammel af metal, gerne gammelt, rustent og irret. Plader i aluminium, kobber, zink, messing (tyndt, så det kan klippes med en pladesaks). Gamle fade i messing og kobber. Smykkedele, kæder, kagedåser, konservesdåser, metaltråd (kobber, aluminium) og div. småting Medbring også gerne lidt værktøj, f.eks. hårtørrer, pladesaks, fladtang og lille limpistol + lim. Kom til en spændende og udfordrende dag. Max. 25 deltagere. Tilmelding til: Finn Najbjerg, Krokusvej 15, Vinderslev. Tlf mail: - 5 -

6 Hinge sogn Nyt fra menighedsrådet (oktober 2010) Nyt fra menighedsrådene: Der har været møde med orgelfirmaet Marcussen og Søn 9. september. Repræsentanten fra firmaet var dog en kvinde Claudia Zachariassen. Orgelkonsulenten Jens Chr. Hansen gennemgik tilbuddet grundigt. Herefter ønskede menighedsrådet at få flere forslag til facaden ud mod kirkerummet. Der er senere kommet 8 forslag, som blev reduceret til 3, og der er nu valgt et ud, som er med buer, så det passer til stilen i kirken. Der er forskellige instanser, som skal høres, inden der kan skrives endelig kontrakt. Den tidligere forpagterbolig fungerer nu som klubhus, men der er forskellige formaliteter, som skal være i orden, før kommunen vil godkende dette. Der arbejdes på sagen. Der blev på mødet d. 4. oktober orienteret om blandt andet et kursus i januar, som afholdes af Kirkeligt Medieakademi til dygtiggørelse af menighedsrådsmedlemmer i forhold til fx kirkeblad og kontakt til pressen. Blandt andet vil Clement Kjærsgaard og Anders Laugesen ruske op i os. Fra 7. til 10. oktober tog 26 fra Hinge-Vinderslev og omegn af sted på en meget indholdsrig tur til London. Vi oplevede næsten alt fra sightseeing med bus og båd til London Eye, gudstjenester, aftensang i Sct. Pauls Cathedral og den interessante og engagerede kirke St. Martin-in-The -Fields, som ved at drive café og forretning tjener penge til at hjælpe hjemløse og flygtninge. Nogle så også et par pubber indefra. Vi oplevede endda at overvære musicalen Les Miserables og spise både på kinesisk og på indisk! Vores hjælpsomme guide var David Hughes fra Nørskovlund. For de sanginteresserede vil der efter nytår blive arrangeret en gospel workshop, som vi har haft et par år med stor succes. Alle er velkomne! Ref. Hanne Bitsch Mausing Søndagsskole Søndag d. 12. september kl i Mausing Missionshus Søndag d. 26. september kl Vi deltager i Høstgudstjenesten i Vinderslev Kirke Søndag d. 10. oktober kl i Mausing Missionshus Søndag d. 21. november kl Juleafslutning for hele familien i Mausing Missionshus Søndag d. 5. december kl Vi deltager i Julekoncerten v/ fam. Pultz i Vinderslev Kirke Tirsdag d. 7. december kl Vi deltager i Pastagudstjenesten i Vinderslev kirke Mausing Søndagsskole er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi synger, leger og høre bibelhistorie. Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup Vi glæder os til at se dig! Hilsen lederne: Karin Pedersen, , Lilli Ravn, Se mere på: under Mausing Søndagsskole - 6-

7 Mødekalender for Hinge Sogn November Ons.d.17.kl.19: Hverdagsgudstjeneste Hinge kirke med kaffe bagefter. Man.d.22.kl.19.30: Menighedsrådsmøde hos Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Fre.d.26.kl.19.30: Adventsfest konfirmandhuset v. Frits Madsen; Levring. December Man.d.6.kl.19: Julefrokost Vinderslev Sognehus for menighedsrådsmedlemmer, ansatte + ægtefæller. Fre.d.10.kl.18: KFUK/K-julefrokost Mokken. Januar Ons.d.5.kl.19.30: Drop-ind i MOKKEN, Tingskrivervej 28 A. Man.d.10.-ons.d.12. Bedeuge. Tir.d.25.kl.17: Småbørnsgudstjeneste Hinge kirke. Man.d.31.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Februar Ons.d.2. kl.19.30: Drop-ind i MOKKEN Man.d.7.-fre.d.11. Missionsuge Vinderslev kirke og missionshus. Se program! Tor.d.24. Kredsstævne Kjellerup menighedshus. Man.d.28.kl.19.30: Ethioperkreds hos Birgit og Poul Erik Mogensen, Lindevej 24, Kjellerup Marts Ons.d.2.kl.19.30: Drop-ind i MOKKEN. Ons.d.9.kl.19.30: Distriktets forårsaften i Houlkær kirke, Odshøjvej 7a, Viborg. Pastor Laila Hansen: Folkekirken har mange ansigter erfaringer fra en præstevikar. Lør.d.12. Børnelederkursusdag i Århus med bl.a. foredrag af John Halse: Anerkendelse, inklusion og selvværd modeord eller virkelighed? Ons.d.15.kl.19.30: Generalforsamling i KFUM & KFUK i Hinge Tir.d.29.kl.17: Småbørnsgudstjeneste Hinge Kirke med den skøre Tante Andante fra Lemvig, der vil synge, spille og fortælle. Meddelelse vedr. KFUM OG KFUK for børn og unge : Drop ind i MOKKEN Som noget nyt, er der Drop ind i MOKKEN for voksne den første onsdag i mdr. kl Her kan alle komme, - sommetider er der planlagt at man f.eks. spiller eller noget andet, og hver gang er der helt sikkert kaffe, kage og hygge. Alle er velkomne, uanset om man er medlem eller ej. Kom endelig og giv dig selv og de andre en god aften. Kærlig hilsen KFUM og KFUK i Hinge Småbørnsgudstjenester Fra 2011 vil KFUM og KFUK i samarbejde med menighedsrådet lave nogle gudstjenester som er specielt henvendt til småbørnsfamilierne i sognet og selvfølgelig også andre. Der vil være en meget kort gudstjeneste, fyldt med børnesange, fortællinger og meget mere - helt på de smås præmisser. Senere er der mad og aktiviteter i MOKKEN. Det hele vil foregå på en hverdagsaften fra kl Der er i foråret afsat to datoer, nemlig tirsdag den 25. jan og tirsdag den 29. marts. Vi skal nok fortælle mere om arrangementerne, når tiden nærmer sig. Nytårsdag Som sædvanlig lytter vi Nytårsdag til navnene på dem, vi har mistet i vore sogne, eller som udefra er blevet begravet på vore kirkegårde. De pårørende får en skriftlig indbydelse. FM

8 KFUM og KFUK i Hinge er mange ting Men vi har fokus på 3 ting: KLUB-tilbud for skolebørn. Hver onsdag mødes vi i MOKKEN, vort hus på Tingskrivervej 28 a, Hinge, fra kl Her er der plads til aktiviteter af alle mulige slags: kreativitet, go-cart-fræs, mekanik-værkstedet, hvor gamle cykler og havetraktorer forvandles til. Ja, gæt engang! Tømmerflåde sejlads, bål, hygge, snak, grin og meget mere. Hvis du selv har nogle ideer til hvad der kan være sjovt at lave, så fortæl os dem og mon ikke vi kan finde ud af det? Og så har vi nogle fantastiske lokaler, hvor der er altid plads til flere. Kontakt: Birgit Laursen, Bibelstudiegrupper. Har du lyst til at diskutere og studere kristendom og Bibelen, så er vi en masse der mødes i mindre grupper ca. en gang i mdr. og prøver at forholde os til hvad kristendommen kan sige os i vort liv i Og der er altid plads til flere. Kontakt: Bjarne Jacobsen, Voksenarrangementer. Her er alle mulige slags arrangementer, hvor voksne mødes og nyder at være sammen. Nogle gange er der aktuelle emner på programmet. Andre gange der det mere sociale arrangementer, hvor vi bare nyder samværet og opleve noget sammen. Programmet er for det meste med i aktivitetsbladet. Kontakt: Dorte Hougaard Madsen, Se mere om KFUM og KFUK på KFUM og KFUK i Hinge er en del af KFUM og KFUK i Danmark Som igen er en del af det internationale YMCA og YWCA, som er verdens største ungdomsorganisation Mødekalender for Vinderslev sogn November Tir.d.16.kl.19.00: Menighedsrådsmøde hos Inge og Frede Møller, Hinge Præstegård. Tor.d.11.kl.19.30: Ethiopermøde Vinderslev Mh. v. Anne Katrine Thunbo Pedersen. Ons.d.17.kl.14.30: Eftermiddagsmøde Vinderslev Mh v. miss Finn Najbjerg, Vinderslev Tor.d.18.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13. Jak 1 Kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Lisbeth og Laurids Christensen, Anemonevej 6. 2 Pet Tir.d.23.kl.19.30: Sogneaften i Vinderslev Sognehus v. Tove og Hans Thomsen, Bording: Jeppe Aakjær, høstens sange og mere fra den jyske hede. Fre.d.26.kl.19.30: Adventsfest Mausing Mh. v. Torsten Nielsen, Engesvang. Tir.d.30.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Tove og Johs.Lauritsen, Haugevej Joh 1. December Tor.d. 2.kl.19.30: Soldatervennefest i Vinderslev Missionshus v/generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia

9 Man.d.6.kl.19: Julefrokost Vinderslev Sognehus for menighedsrådsmedlemmer, ansatte + ægtefæller. Tor.d. 9. kl : Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt, Mausingvej 39. Jak 2. Tir.d.14.kl : Adventsmøde hos Hanna og Karl Bjerre, Liljevej 11, v/sognepræst Frede Møller, Hinge. Tor.d. 16. kl : Pyntning af juletræ i Mausing Mh kl.19.30: Juletræs-pyntning i Vinderslev Missionhus Man. d. 27.kl : Julefest i Mausing Mh v. David Bruun Christensen, Hedensted Tir.d.28. kl (bemærk tidspunkt): Julefest i Vinderslev Missionshus v. Alice og Knud Friis, Vinderslev Januar Man.d.10.kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh.kl.19.30/Mausing. Kl.19.30: Bedemøde Brokhus hos Lissy og Børge Stenholt, Liljevej 41. Tir.d.11.kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh/ Mausing. Ons.d.12. kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh kl.19.30: Bedemøde Brokhus hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9. Ons.d.13.kl.19.30: Fælles bedemøde Mausing Mh. Tir.d.18.kl.19.30: Generalforsamlng Vinderslev Mh og Mausing Mh. Tir.d.25.kl.19.30: Samtalemøde Mausing Mh. Tor.d.27.kl.14.30: Eftermiddagsmøde Vinderslev Mh. v. diakon Chr.Schmidt, Kjellerup. Februar Tir.d.1.kl.19.30: Sangaften Vinderslev Mh. v. missionær Finn Najbjerg. Lør.d.5.kl.9,30: Ikondag Vinderslev Sognehus v. Helle Noer. Missionsuge Vinderslev kirke og missionshus februar Man.d. 7. feb. kl : Missionær Søren Grysbæk, Horsens. Tir.d.8.kl.19.30: Missionær Hans Jørgen Hedegaard, Rønde. Ons.d.9.kl.19.30: Missionær Simon Overgaard, Lemvig. Tor.d.10.kl.19.30: Gudstjeneste i kirken v. pastor Daniel Søgaard Lind, Århus. Fre.d.11.kl.19.30: Missionær Niels Jacob Nielsen, Kjellerup. Tir.d.15.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Tor.d.17.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Helga og Sv.Aa.Sørensen, Vinkelvej 10, Kjellerup. 1.Joh 2 Fre.d.18.kl.14.30: Eftermiddagsmøde Vinderslev Mh. v. børnekonsulent Jens Kristian Plougmann, Videbæk. Tor.d.24. kl :Kredsstævne Kjellerup menighedshus v. Henning Hollesen, Aulum. Kl : Sognepræst Lindvig Osmundsen, Bording Marts Tir.d.8.kl.19.30: Samtalemøde Mausing Ons.d.9.kl.19.30: Sogneaften Vinderslev Sognehus v. Maria Møller Knudsen, Århus: Kristen og psykisk syg. Møderække i Mausing Missionshus: Mandag d. 21. marts kl. 19,30: Møde v. miss. Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing Tirsdag d. 22. marts kl. 19,30: Møde v. miss. Bjarne Torsdag d. 24. marts kl. 19,30: møde v. Per Dyrholm, Skarrild Fredag d. 25. marts kl. 19,30: Sang & familieaften v. Tobias Hansen, Frederiksdal - 9 -

10 Embedet passes november, januar og 28. februar - 5. marts af Knud Ove Mandrup, Grønbæk. Tlf Kommende sogneblade: Uge 8, 22, 36 og 48. Husk, at programmet fremover skal dække tre-fire måneder! Stof til næste blad: Senest 16.januar Stof, som afleveres senere, kan ikke forventes bragt. Brug helst Bånd fra gudstjenesterne Der optages kassettebånd fra gudstjenesten i Vinderslev kirke. Båndet kan lånes, hvis du af den ene eller anden grund ikke kan deltage i gudstjenesten. Henvendelse om at være med i ordningen skal ske til: Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5, Vinderslev, tlf Klub 73 Klub 73 er en juniorklub for ALLE børn der går i 2. klasse og derover. Klubben arbejder ud fra folkekirken, og er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Vort mål med KLUB 73 er, at børnene må trives, og have det rart med hinanden, og vi vil gennem andagter/bibeltimer fortælle dem biblens budskab. Pris for at være med i KLUB 73 fra september maj er KUN 150,00 kr. pr. barn Hvis I gerne vil prøve at være med, er I meget velkommen til det, det er gratis, eller vil I gerne høre noget mere om hvem vi er, så kontakt en af klubbens leder. Se vores program på: under klub73. Henning Frølund tlf Alise Hansen tlf Karin Pedersen tlf

11 DØBTE: Hinge Kirke 29/8 Lasse Støvring Bak, Nørskovlundvej 12/9 Mikkel Grøndal Østergaard, Vinderslevholmvej 9/11 Svala Sloth Rasmussen, Gl.Dalsgårdsvej. 6/11 Lotte Lilballe Dahl-Hardt, Kjellerupvej. Vinderslev Kirke 8/8 Mathias Hedegaard Mathiasen, Vinderslevholmvej. 12/9 Marie Benedicte Skaaning Møller, Mausingvej (Valgm) Anne Christine Skaaning Møller, Mausingvej (Valgm). 17/10 Sarah Dvinge Søgaard, Hvam. Laura Rodal Sloth, Silkeborgvej. VIEDE: Hinge Kirke 12/9 Tina Grøndal Østergaard og Bo Østergaard, Vinderslevholmvej (kirkelig velsignelse). 9/10 Helga Madsen og Kim Sloth Rasmussen, Gl.Dalsgårdsvej. Vinderslev Kirke 28/8 Grethe Ramsgaard Jensen og Tony Mølvig Henriksen, Silkeborg. DØDE/BEGRAVEDE: Hinge 20/8 Børge Bak, Tingskrivervej, Hinge. 79 år. 31/8 Niels Peter Nyrup, Taskebjergvej, Nørskovlund, 66 år (bisættelse). Vinderslev 10/7 Dagmar Holk, Fuglemosevej. 77 år (bisat Hørup). 16/7 Ida Bitsch, Malmhøj. 85 år (bisat Sinding) 30/7 Karna Marie Wollin Hjortshøj, Malmhøj. 79 år (bisat Hvinngdal, Foldy kirkegård) 14/10 Maren Nørskov, Mausingvej. 91 år. (Valgm). 21/10 Michael Bach, Hønholtvej. 50 år (bisat Hørup kirke og kirkegård). Kirkelig vejviser Sognepræst Frede Møller, Tingskrivervej 28 B, Hinge. Tlf Hinge Sogn Hjemmeside: Kirkesanger Knud Erik Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Niels Blichfeldt, Gl. Kongevej 47, 8643 Ans By. Tlf Menighedsrådsformand Svend Erik Laursen, Illervej 21, Astrup, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Jytta Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Kirkeværge Godtfred Appel, Gl. Dalsgårdsvej 6, Hingeballe, 8620 Kjellerup. Tlf Vinderslev Sogn Sognehuset, tlf Hjemmeside: Kirkesanger Finn Najbjerg, Krokusvej 15, 8620 Kjellerup. Tlf Afløsere: Uffe Hansen, Dorthea Nedergaard. Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Christian Christiansen, Ll.Møllevej 10, Levring. Tlf Mobil: Menighedsrådsformand Johannes Lauritsen, Haugevej 38, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22, Tlf Kirkeværge Knud Kristensen, Pederstrupvej 32,

12 G U D S T J E N E S T E R Dag Hinge Kirke Vinderslev Kirke Tekst 14.november 24 s e trin 21.november Sidste s.i kirkeåret 28.november 1.s.i Advent 5.december 2.s.i Advent 12.december 3.s.i Advent 19.december 4.s.i Advent 24.december Juleaften 25.december Kristi Fødsels Dag 26.december Sct.Stefans Dag 1.januar 2011 Nytårsdag 2.januar Hellig Tre Kongers Dag 9.januar 1.s.e. H 3 K 16.januar 2.s.e. H 3 K 9.00 Aage Nielsen, Viborg Aage Nielsen, Viborg Joh 5, (0) 9.00 (K) (0) 9.00 (K) (skr) 19 Julekoncert med familien Pulz Julekoncert (K) (K) Nadver Nadver (0) (skr) (0) (K) (K) Matt 11, / Rom 13, / Rom 15, / Kor 4, / Fil 4, / / Hebr 1, / Ap.G 6,8-14;7, / Gal 3, / Tit 3, / Rom 12, / Rom 12,6-16 a ,v / januar 3.s.e. H 3 K 30.januar 4.s.e. H 3 K 6.februar 5.s.e. H 3 K 13.februar Sidste s.e. H 3 K 20.februar Septuagesima 27.februar Seksagesima 6.marts Fastelavn 9.00 Hartvig Wagner, Gullestrup (K) Hartvig Wagner Rom 13, / Kol 3, / (skr) Pet 1, ,v7-693 / Kor 9, ,v 4-488/ (K) 1 Kor 1, / Familiegudstjeneste 1 Pet 3,18-22 O = Offergang. Skr. = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe. Numre til højre i listen viser de salmer, vi skal synge ved højmessen den pågældende søndag. Ved morgengudstjenesten udgår en af salmerne fra prædikenen. Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup,

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

Oktober 2008. Jubilæums-udgave

Oktober 2008. Jubilæums-udgave Nummer 41 11. årgang Oktober 2008 Jubilæums-udgave Udvikling over 10 år Brevdue på rekreation Besøg på stadion Dannebrog Faldskærmsspring Haver Kirkenyt Sommerlejr Åben Merko Win City 1 Læs om : 2 3 3

Læs mere

ullerød sogns kirkeblad

ullerød sogns kirkeblad Farshad Kholghi: Verden er et land Høstgudstjeneste m. brunch og dans Kirkelig kalender særlige gudstjenester arrangementer Gør kirkedøren høj og UDSIGTEN vid babysalmesang og de små synger Billedkavalkade

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg

Marts - April 2015. Generalforsamlinger..side 5 og 7. Ny organist..side 15 og 21. Sognebladet. Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Marts - April 2015 Side 1 Generalforsamlinger..side 5 og 7 Ny organist..side 15 og 21 Sognebladet Foreninger og kirker i Gudum og Fabjerg Side 2 Sognebladet - Foreninger og Kirker i Gudum og Fabjerg Fabjerg

Læs mere

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge

De ni sogne. Vinter 2014-15 December, januar og februar. Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge De ni sogne Vinter 2014-15 December, januar og februar Holmstrup Jyderup Kundby Skamstrup-Frydendal Stigs Bjergby Mørkøv Hjembæk-Svinninge 2 De ni sogne Kvindesag igen Tekst: Lene Wadskær Lige om lidt

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne

irkebladet Glansbilleder Nr. 1 1-3 2013 en cigarkasse, og hvor drøftelserne under menighedsrådsmøderne irkebladet KGrindsted Nollund Urup Nr. 1 1-3 2013 Film- og debat aften om autisme: side 2 Udsmykning i Grindsted kirke, der involverer hele sognet: side 3 Nye menighedsråd: side 4-6 Påskekoncert i Grindsted

Læs mere

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013

43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 43. årgang nr. 2 Påske/Sommer 2013 Sven Havsteen-Mikkelsen, Golgata, Olie på lærred 65x81, Plejehjemmet Himmelev Gammel Præstegård Kære læser! Ikke siden Taarbæk-præsten Thorkild Grosbøll i 2003 proklamerede,

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August

Vidste du at... Sognebladet. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Maj Juni Juli August Nr. 2 2014 Vidste du at... Maj Juni Juli August Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne Indholdsfortegnelse: Dragen 4 Skovby Forsamlingshus 5 Bogense Skole, afd. Kongslund 5 Spirevippen 7 Stolegymnastik

Læs mere

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis

Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012. Barnedåb. Læs side 2 og 3. Foto: Johan Holmriis Aalborg Stiftsavis Aalborg Stiftsavis 17. årgang nr. 2-2012 Barnedåb Foto: Johan Holmriis Læs side 2 og 3 Dåben Tekst: Thomas Reinholdt Rasmussen Den helt centrale handling i kristendommen er dåben. Det

Læs mere

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007

Lumby Sogns Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Lumby Sogns Kirkeblad Nr. 3 38. årgang September - November 2007 Til samtlige husstande Hvor henvender man sig? Ved dåb, vielse og begravelse/ bisættelse, sjælesorg m.m. henvender man sig til èn af sognets

Læs mere

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de.

Billund og Grene. Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. KIRKE SOGN Billund og Grene Den yndigste rose er funden blandt stiveste torne oprunden, vor Jesus, den dejligste pode, blandt syndige mennesker gro de. December Januar 2005 2 BØRNEHJØRNET BØRNEHJØRNET

Læs mere

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei

LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003. Locus Dei LØGUMKLOSTER KIRKE 4. årgang Nr. 2 Marts 2003 - Maj 2003 Locus Dei Kirkeligt Arbejde i sognet: KFUM-spejderne Formand: Monica Drøhse Munkeparken 60, Lgkl. tlf. 74 74 38 18 KFUM og KFUK på Vesteregnen Formand:

Læs mere

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul

Skibet. Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013. Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 - februar 2013 SKIBET SOGN Glædelig jul Skibet Sogne- og Kirkenyt December 2012 februar 2013 94. årg. nr. 1 Bladet udgives af Skibet sogns menighedsråd og sættes

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere