Syng med, Kristi venner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syng med, Kristi venner"

Transkript

1 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang DECEMBER FEBRUAR 2011 Nr. 1 Syng med, Kristi venner (Adeste Fideles) I, som tunge stier træde, stands og hør: Her er dør til den sande glæde; og i huset inden døre trøstes ved slig en fred, ingen sorg tør røre. DS 114,v.3. Paul Gerhardt C.J.Brandt Syng med, Kristi venner, syng med frydetoner, kom med, lad os sammen gå til Betlehem! Alle, som kender Herren, vor forsoner: Kom, lad os Kongen ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 2. Til ham, som er livet, lys af lys, giv ære! Den evige Gud af Gud blev menneskesøn! Ham, som var givet alle ting at bære. Kom, lad os Livet ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 3. Guds engel forkyndte først for markens hyrder: en frelser er født og lagt i krybben som tegn! Hyrderne skyndte sig fra nattens byrder: Kom, lad os barnet ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 4. Gud satte en stjerne til at lede vise fra Østen til universets Herre og Gud. De ville gerne kongesønnen prise: Kom, lad os Herren ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! 5. Så syng, Kristi venner, syng, I englehære, for barnet i krybben, som er konge og Gud! Al verdens ender Herrens lovsang lære! Kom, lad os Kongen ære om kap med Himlens hære, vor lovsang til ham bære, vor Herre og Gud! Efter inspiration fra O, come all ye faithful Peter Aage Bak Med disse linjer ønskes alle kirkebladets læsere en stille advent, en god jul og et velsignet nytår fra os i præstegården. Inge og Frede Møller

2 Messeklæder Tilbed Herren i helligt skrud Præsten er under gudstjenesten iført forordnede præsteklæder, og er under altertjenesten normalt iført messeklæder. Sådan er præstens påklædning forordnet i ritualbogen for folkekirkens gudstjeneste. Hvorfor nu en sådan påklædning? Den holdes ikke i hævd for at tilfredsstille pyntesyge præster! Den er heller ikke forordnet, fordi Guds ord kun kan forkyndes i en sådan klædedragt. Præstens gudstjenestepåklædning er derimod forordnet for at markere, at vi er til fest. Kirkens bryllupsklæder kaldte Grundtvig messeklæderne. Messehagelen (kappen i kirkeårets farver) oven på den hvide kjortel er kirkens festdragt. Den sorte kjole er præstens private embedsdragt, passet til efter hans højde og drøjde. Den hvide kjortel og messehagelen er derimod sognekirkens ejendom. Når præsten altså iklædes kirkens gudstjenestedragt, symboliserer det, at nu optræder han ikke som privatmand i eget ærinde, men i kirkens tjeneste. I Jesu Kristi tjeneste! Jesu tids klædedragt var netop kjortel og kappe. Herre, du ved bedre end jeg selv, at jeg er ved at blive ældre og snart gammel. - Bevar mig fra den skrækkelige vane at tro, at jeg nødvendigvis må udtale mig om enhver sag og ved enhver lejlighed. Fri mig for trangen til at forsøge at ordne alle andres affærer, men gør mig eftertænksom, men ikke trist - hjælpsom, men ikke nævenyttig. Når man tænker på mit uhyre forråd af visdom, kan det synes en skam ikke at bruge det fuldt ud, men du ved, Herre, at jeg helst skulle beholde nogle få venner til det sidste. Fri mig fra altid at ville remse endeløse rækker af detaljer op, og giv mig evnen til hurtigt at komme til sagen. Forsegl mine læber for ord om mine bekymringer og smerter, de blive flere og Kirkens præsteklæder er altså med til at samle os om Jesus og hans tid. Ligesom ordet i gudstjenesten er det. Selvfølgelig er en gudstjeneste ikke afhængig af de rette messeklæder! Men når vi nu ved, at de har været i brug i det meste af kirkens historie, netop med det formål at samle det sete og hørte i gudstjenesten om Jesus selv, så giver dét en god begrundelse for at fortsætte denne tradition. Vi kan da godt holde skrabe fester derhjemme i familien; men vi vil hellere gøre dem så righoldige som muligt. Vi vælger vore bedste klæder. På samme måde skal vi have det med gudstjenesten: ikke så skrabet som muligt, men så rig og meningsfuld som muligt! Tilbed Herren i helligt skrud! (Sl.29,2 gl.overs.). Det bedste, vi formår af klæder, lys, farver, musik, sang og ord må vi møde med, når vi træder frem for vor Himmelske Konge! Det har præget Guds folk lige fra det gamle Israels gudstjeneste. Det må også præge os. Fordi det alt sammen er med til at give Gud den ære, som tilkommer ham! (Fra Thomas Kristensen: Lørdagsglimt af søndagsglæden). Hold mig nogenlunde omgængelig Skrevet på bagsiden af indgangsdøren til en engelsk kirke i året 1610 flere, og lysten til at beklage sig over dem vokser, som årene går. Jeg vover ikke at bede om bedre hukommelse, men om større ydmyghed, når mine erindringer synes at være i modstrid med andres. Lær mig den sunde indstilling, at også jeg kan tage fejl af og til. Hold mig nogenlunde omgængelig. Jeg nærer ikke noget ønske om at være helgen, nogle af dem er meget svære at holde ud - men et surt og tvært gammelt menneske er et af djævelens mesterværker. Giv mig evnen til at se noget positivt, hvor jeg ikke har ventet det, og gode sider hos mennesker, jeg ikke har ventet det hos. Og giv mig endelig den nåde, at jeg kan sige det til dem.

3 Epistelen Ja, det siges, at der engang var en konfirmand, som troede, at en epistel var en kvinde, der var gift med en apostel! Det er det nu ikke Epistlen er en af de tekster, som bliver læst ved gudstjenesten, og for mange vil det nok være sådan, at det er den tekst, som er sværest at forstå. Jeg har før haft tilladelse til at prædike over 2.tekstrækkes epistel. Nu har menighedsrådene og biskop Karsten Nissen givet mig lov til at prædike over 1.tekstrækkes epistel, og det begynder jeg på 1.søndag i Advent. Der er dog ingen grund til at blive forskrækket, for jeg vil hver søndag trække en linje til den evangelietekst, som hører søndagen til. Desuden skulle det jo gerne være sådan, at en prædiken gør teksten lidt lettere at forstå! Det håber jeg også bliver tilfældet her, og jeg er taknemmelig for reaktioner, enten de nu er positive eller negative! Frede Møller Musikgudstjenester Der er planlagt julekoncerter i begge kirker. Søndag d.5.december kl.19 i Vinderslev Kirke hvor vi får besøg af familien Pulz, far, mor + tre børn (14,12 og 10) der synger og spiller trompet, orgel, basun og horn, bl.a. værker, de selv har komponeret. Søndag d.12.december kl i Hinge Kirke hvor vi får besøg af Anne Lise Quorning og Jesper Brun Jensen fra Lyngå. De giver os først en afdeling i kirken og senere en lidt mere verdslig del i konfirmandhuset! Spørgsmålkassen Hvad betyder det, når profeten Esajas taler om vilddruer i stedet for vindruer? Jeg har ladet mig fortælle, at vilddruer f.eks. bruges, når man fremstiller den vin, der hedder riesling. Svar: Spørgsmålet er gået videre til en specialist, som svarer følgende:??? "Vilddruer" er druer fra vilde vinranker, vitis vinifera sylvestris, til forskel fra druer fra dyrkede eller forædlede vinranker, vitis vinifera. Den dyrkede udgave har tvekønnede blomster, mens den vilde udgave har mandlige og kvindelige blomster på forskellige planter (www. en.wikipedia.com). Det hebraiske ord i Es 5,2.4 er be)ush. Det forekommer kun i vingårdslignelsen. Det kommer af en rod, der betyder noget med "stinke, være sur". Ordet bliver ofte oversat ved "vilddrue"; men det er nok en lidt misvisende oversættelse, da "vilddruer" netop ikke er totalt værdiløse, men kan indgå i udviklingen af bestemte vinsorter. Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament gengiver ved sour, unripe berries Carsten Vang, Århus. - 3-

4 En homoseksuel præsts udtalelse For mit eget vedkommende blev valget af et liv uden en seksuel relation noget, der voksede frem gennem flere års søgen, bøn og overvejelse. I tolvårsalderen begyndte jeg at ane homoseksuelle følelser, men først da jeg var sytten, kunne jeg sætte ordet homoseksuel på mig selv. I løbet af disse og de følgende år prøvede jeg at forstå, hvad det kunne komme til at indebære for mig og mit liv, som menneske og kristen. Bibelen, som udtryk for Guds vilje med os mennesker, var udgangspunktet i min søgen efter en holdning. Efterhånden voksede den overbevisning frem, at Gud har bestemt seksualiteten som noget, der hører til i ægteskabet mellem mand og kvinde. At tage seksualiteten ud af den sammenhæng ville være at gøre vold på Guds gode plan. Hvis målsætningen for mit liv er at ære Gud i alt, hvad jeg gør, bliver en naturlig følge af dette at afstå fra de udtryk for seksualitet, som ikke rummes indenfor ægteskabets ramme. På samme måde som vi alle er nødt til at afstå fra forskellige forhold i livet for efter bedste formåen at leve til Guds ære. Det indebærer ikke, at Gud ikke ønsker det bedste også for mig, selvom det ikke i første omgang kommer til udtryk på det seksuelle område. Gud har helt klart en plan og en opgave for hver og en af os og vil udøse sin nåde og velsignelse over alle, som vil følge hans vilje. Derfor har det at vælge at leve i cølibat aldrig været en urimelig byrde, men mere en praktisk konsekvens af ikke at kunne indgå ægteskab. Når jeg kigger i bakspejlet kan jeg til og med takke Gud for alt det, jeg har fået lov til at være med til takket være min homoseksualitet. Det handler bl.a. om møder og samtaler med mennesker, som jeg aldrig ville have fået anledning til, hvis jeg havde været gift. Min homoseksualitet kan jeg derfor se som en gave, selvom den har indebåret, at jeg har afstået fra et liv i tosomhed. Jeg er vitterlig gået glip af det, der hører ægteskabet til, men jeg har på den anden side haft tilgang til noget, som den gifte går glip af. Ingen kan få alt, men jeg har fået fuldt tilstrækkeligt, og det takker jeg Gud for. (Erik Johansson) En af hovedpointerne i det, Erik Johansson skriver i fortsættelsen, er, at kirken ved sin blankocheck til homofilt samliv svigter de mange kristne homoseksuelle, som ønsker at leve efter Guds anvisninger i Bibelen for det sande liv. Kirkens modernister taler døre op og stolper ned om, at man udelukker de homofile, hvis man siger nej til homofilt samliv og velsignelsen af det. Erik Johanssons pointe er, at man faktisk udelukker de mange kristne homofile, der ønsker at leve efter Bibelens ord. Der ligger nemlig i den grænseløse accept af homofilt samliv en nedvurdering af de homofile, der vælger at kæmpe for at leve et liv i Jesu efterfølgelse, også der hvor det har konsekvenser for ens seksualliv. Erik Johansson har oplevet den nedvurdering meget konkret. Der råder simpelthen total tavshed om denne holdning i alle former for udredninger om denne sag fra den officielle kirkes side. Det samme kan vist roligt siges om forholdene i vor hjemlige andedam. Erik Johansson er selv med i en gruppe, som kalder sig Medvandrarna. Så vidt jeg kan se en gruppe af bl.a. kristne med homoseksuelle følelser, som støtter hinanden i dette at leve efter Jesu og apostlenes ord. I Danmark har vi noget tilsvarende. Under den kristne diakonale organisation Agape findes en gruppe, som kaldes Basis. Den fungerer som støttegruppe og hjælp for mennesker, for hvem seksualiteten er blevet problemfyldt, deriblandt mennesker som kæmper med homoseksuelle følelser. Man kan finde Basis på Agapes hjemmeside: Sognepræst Henrik Højlund, Løsning. - 4-

5 Glæd dig! Igen i år kan vi synge gospel sammen og igen sammen med Hanne Dalsgaard og Kr. Enevoldsen. Det bliver LØRDAG D. 5. MARTS fra kl 10 til 16 i konfirmandhuset i Hinge og i Hinge Kirke. Kl 16 bliver der gospelkoncert med deltagerne på dagen og Hanne Dalsgaard og Kr. Enevoldsen. Her håber vi, mange vil deltage og ved af erfaring, at det bliver en kæmpe oplevelse! Pris for hele herligheden incl. rundstykker og frokost/ kaffe kr 60,00. Tilmelding til Hanne Bitsch inden 1. marts på tlf eller Kommende indsamlinger 21/11 Kirkelig forening for Indre Mission i Danmark 1/1 Det danske Bibelselskab. 30/1 Danmarks folkekirkelige søndagsskoler. 20/2 KLF Kirke og medier. 13/3 Folkekirkens Nødhjælp Kirkekaffe Af og til er der kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. Så står der K i gudstjenestelisten. I Hinge betyder det, at der er dækket op i konfirmandhuset efter gudstjenesten kl.9, og her er der lejlighed til at mødes og hygge sig lidt. I Vinderslev betyder et K i gudstjenestelisten, at der er lejlighed til en kop stå-kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. Gudstjenester på Malmhøj Tor.d.4.november kl.15: Frede Møller Tor.d.2.december kl.15: Karen Marie Ravn. Juleaften d.24.dec.kl.10.30: Frede Møller Tor.d.6.januar kl.15: Frede Møller Tor.d.3.februar kl.15: Frede Møller. Tor.d.3.marts kl.15: Karen Marie Ravn. Disse nadvergudstjenester på Malmhøj er også for andre ældre, som kunne have lyst til at være med! Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf IKON-dag i Vinderslev Lørdag den 5. februar 2011 kl IKON-dag i Sognehuset ved Vinderslev kirke Helle Noer,Vejle, arbejder med Ikoner i mange udførelser. Hun vil lære os noget om moderne Ikoner. Dagen er ikke en undervisningsdag, men en Workshop, hvor deltagerne selv får lov til at udfolde de kreative sider. Det er ikke nødvendigt med forudgående kendskab til ikoner. Kom med lysten til at udøve kreativitet. Alle kan være med. Pris for dagen er 50 kr, som indeholder kursusafgift, frokost og kaffe. Medbring gerne ideer. Tag gerne materialer med til dagen. Det kan være skrot og skrammel af metal, gerne gammelt, rustent og irret. Plader i aluminium, kobber, zink, messing (tyndt, så det kan klippes med en pladesaks). Gamle fade i messing og kobber. Smykkedele, kæder, kagedåser, konservesdåser, metaltråd (kobber, aluminium) og div. småting Medbring også gerne lidt værktøj, f.eks. hårtørrer, pladesaks, fladtang og lille limpistol + lim. Kom til en spændende og udfordrende dag. Max. 25 deltagere. Tilmelding til: Finn Najbjerg, Krokusvej 15, Vinderslev. Tlf mail: - 5 -

6 Hinge sogn Nyt fra menighedsrådet (oktober 2010) Nyt fra menighedsrådene: Der har været møde med orgelfirmaet Marcussen og Søn 9. september. Repræsentanten fra firmaet var dog en kvinde Claudia Zachariassen. Orgelkonsulenten Jens Chr. Hansen gennemgik tilbuddet grundigt. Herefter ønskede menighedsrådet at få flere forslag til facaden ud mod kirkerummet. Der er senere kommet 8 forslag, som blev reduceret til 3, og der er nu valgt et ud, som er med buer, så det passer til stilen i kirken. Der er forskellige instanser, som skal høres, inden der kan skrives endelig kontrakt. Den tidligere forpagterbolig fungerer nu som klubhus, men der er forskellige formaliteter, som skal være i orden, før kommunen vil godkende dette. Der arbejdes på sagen. Der blev på mødet d. 4. oktober orienteret om blandt andet et kursus i januar, som afholdes af Kirkeligt Medieakademi til dygtiggørelse af menighedsrådsmedlemmer i forhold til fx kirkeblad og kontakt til pressen. Blandt andet vil Clement Kjærsgaard og Anders Laugesen ruske op i os. Fra 7. til 10. oktober tog 26 fra Hinge-Vinderslev og omegn af sted på en meget indholdsrig tur til London. Vi oplevede næsten alt fra sightseeing med bus og båd til London Eye, gudstjenester, aftensang i Sct. Pauls Cathedral og den interessante og engagerede kirke St. Martin-in-The -Fields, som ved at drive café og forretning tjener penge til at hjælpe hjemløse og flygtninge. Nogle så også et par pubber indefra. Vi oplevede endda at overvære musicalen Les Miserables og spise både på kinesisk og på indisk! Vores hjælpsomme guide var David Hughes fra Nørskovlund. For de sanginteresserede vil der efter nytår blive arrangeret en gospel workshop, som vi har haft et par år med stor succes. Alle er velkomne! Ref. Hanne Bitsch Mausing Søndagsskole Søndag d. 12. september kl i Mausing Missionshus Søndag d. 26. september kl Vi deltager i Høstgudstjenesten i Vinderslev Kirke Søndag d. 10. oktober kl i Mausing Missionshus Søndag d. 21. november kl Juleafslutning for hele familien i Mausing Missionshus Søndag d. 5. december kl Vi deltager i Julekoncerten v/ fam. Pultz i Vinderslev Kirke Tirsdag d. 7. december kl Vi deltager i Pastagudstjenesten i Vinderslev kirke Mausing Søndagsskole er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi synger, leger og høre bibelhistorie. Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup Vi glæder os til at se dig! Hilsen lederne: Karin Pedersen, , Lilli Ravn, Se mere på: under Mausing Søndagsskole - 6-

7 Mødekalender for Hinge Sogn November Ons.d.17.kl.19: Hverdagsgudstjeneste Hinge kirke med kaffe bagefter. Man.d.22.kl.19.30: Menighedsrådsmøde hos Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Fre.d.26.kl.19.30: Adventsfest konfirmandhuset v. Frits Madsen; Levring. December Man.d.6.kl.19: Julefrokost Vinderslev Sognehus for menighedsrådsmedlemmer, ansatte + ægtefæller. Fre.d.10.kl.18: KFUK/K-julefrokost Mokken. Januar Ons.d.5.kl.19.30: Drop-ind i MOKKEN, Tingskrivervej 28 A. Man.d.10.-ons.d.12. Bedeuge. Tir.d.25.kl.17: Småbørnsgudstjeneste Hinge kirke. Man.d.31.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Februar Ons.d.2. kl.19.30: Drop-ind i MOKKEN Man.d.7.-fre.d.11. Missionsuge Vinderslev kirke og missionshus. Se program! Tor.d.24. Kredsstævne Kjellerup menighedshus. Man.d.28.kl.19.30: Ethioperkreds hos Birgit og Poul Erik Mogensen, Lindevej 24, Kjellerup Marts Ons.d.2.kl.19.30: Drop-ind i MOKKEN. Ons.d.9.kl.19.30: Distriktets forårsaften i Houlkær kirke, Odshøjvej 7a, Viborg. Pastor Laila Hansen: Folkekirken har mange ansigter erfaringer fra en præstevikar. Lør.d.12. Børnelederkursusdag i Århus med bl.a. foredrag af John Halse: Anerkendelse, inklusion og selvværd modeord eller virkelighed? Ons.d.15.kl.19.30: Generalforsamling i KFUM & KFUK i Hinge Tir.d.29.kl.17: Småbørnsgudstjeneste Hinge Kirke med den skøre Tante Andante fra Lemvig, der vil synge, spille og fortælle. Meddelelse vedr. KFUM OG KFUK for børn og unge : Drop ind i MOKKEN Som noget nyt, er der Drop ind i MOKKEN for voksne den første onsdag i mdr. kl Her kan alle komme, - sommetider er der planlagt at man f.eks. spiller eller noget andet, og hver gang er der helt sikkert kaffe, kage og hygge. Alle er velkomne, uanset om man er medlem eller ej. Kom endelig og giv dig selv og de andre en god aften. Kærlig hilsen KFUM og KFUK i Hinge Småbørnsgudstjenester Fra 2011 vil KFUM og KFUK i samarbejde med menighedsrådet lave nogle gudstjenester som er specielt henvendt til småbørnsfamilierne i sognet og selvfølgelig også andre. Der vil være en meget kort gudstjeneste, fyldt med børnesange, fortællinger og meget mere - helt på de smås præmisser. Senere er der mad og aktiviteter i MOKKEN. Det hele vil foregå på en hverdagsaften fra kl Der er i foråret afsat to datoer, nemlig tirsdag den 25. jan og tirsdag den 29. marts. Vi skal nok fortælle mere om arrangementerne, når tiden nærmer sig. Nytårsdag Som sædvanlig lytter vi Nytårsdag til navnene på dem, vi har mistet i vore sogne, eller som udefra er blevet begravet på vore kirkegårde. De pårørende får en skriftlig indbydelse. FM

8 KFUM og KFUK i Hinge er mange ting Men vi har fokus på 3 ting: KLUB-tilbud for skolebørn. Hver onsdag mødes vi i MOKKEN, vort hus på Tingskrivervej 28 a, Hinge, fra kl Her er der plads til aktiviteter af alle mulige slags: kreativitet, go-cart-fræs, mekanik-værkstedet, hvor gamle cykler og havetraktorer forvandles til. Ja, gæt engang! Tømmerflåde sejlads, bål, hygge, snak, grin og meget mere. Hvis du selv har nogle ideer til hvad der kan være sjovt at lave, så fortæl os dem og mon ikke vi kan finde ud af det? Og så har vi nogle fantastiske lokaler, hvor der er altid plads til flere. Kontakt: Birgit Laursen, Bibelstudiegrupper. Har du lyst til at diskutere og studere kristendom og Bibelen, så er vi en masse der mødes i mindre grupper ca. en gang i mdr. og prøver at forholde os til hvad kristendommen kan sige os i vort liv i Og der er altid plads til flere. Kontakt: Bjarne Jacobsen, Voksenarrangementer. Her er alle mulige slags arrangementer, hvor voksne mødes og nyder at være sammen. Nogle gange er der aktuelle emner på programmet. Andre gange der det mere sociale arrangementer, hvor vi bare nyder samværet og opleve noget sammen. Programmet er for det meste med i aktivitetsbladet. Kontakt: Dorte Hougaard Madsen, Se mere om KFUM og KFUK på KFUM og KFUK i Hinge er en del af KFUM og KFUK i Danmark Som igen er en del af det internationale YMCA og YWCA, som er verdens største ungdomsorganisation Mødekalender for Vinderslev sogn November Tir.d.16.kl.19.00: Menighedsrådsmøde hos Inge og Frede Møller, Hinge Præstegård. Tor.d.11.kl.19.30: Ethiopermøde Vinderslev Mh. v. Anne Katrine Thunbo Pedersen. Ons.d.17.kl.14.30: Eftermiddagsmøde Vinderslev Mh v. miss Finn Najbjerg, Vinderslev Tor.d.18.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13. Jak 1 Kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Lisbeth og Laurids Christensen, Anemonevej 6. 2 Pet Tir.d.23.kl.19.30: Sogneaften i Vinderslev Sognehus v. Tove og Hans Thomsen, Bording: Jeppe Aakjær, høstens sange og mere fra den jyske hede. Fre.d.26.kl.19.30: Adventsfest Mausing Mh. v. Torsten Nielsen, Engesvang. Tir.d.30.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Tove og Johs.Lauritsen, Haugevej Joh 1. December Tor.d. 2.kl.19.30: Soldatervennefest i Vinderslev Missionshus v/generalsekretær Per Møller Henriksen, Fredericia

9 Man.d.6.kl.19: Julefrokost Vinderslev Sognehus for menighedsrådsmedlemmer, ansatte + ægtefæller. Tor.d. 9. kl : Samtalemøde hos Elly & Jens Stenholt, Mausingvej 39. Jak 2. Tir.d.14.kl : Adventsmøde hos Hanna og Karl Bjerre, Liljevej 11, v/sognepræst Frede Møller, Hinge. Tor.d. 16. kl : Pyntning af juletræ i Mausing Mh kl.19.30: Juletræs-pyntning i Vinderslev Missionhus Man. d. 27.kl : Julefest i Mausing Mh v. David Bruun Christensen, Hedensted Tir.d.28. kl (bemærk tidspunkt): Julefest i Vinderslev Missionshus v. Alice og Knud Friis, Vinderslev Januar Man.d.10.kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh.kl.19.30/Mausing. Kl.19.30: Bedemøde Brokhus hos Lissy og Børge Stenholt, Liljevej 41. Tir.d.11.kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh/ Mausing. Ons.d.12. kl.19.30: Bedemøde Vinderslev Mh kl.19.30: Bedemøde Brokhus hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9. Ons.d.13.kl.19.30: Fælles bedemøde Mausing Mh. Tir.d.18.kl.19.30: Generalforsamlng Vinderslev Mh og Mausing Mh. Tir.d.25.kl.19.30: Samtalemøde Mausing Mh. Tor.d.27.kl.14.30: Eftermiddagsmøde Vinderslev Mh. v. diakon Chr.Schmidt, Kjellerup. Februar Tir.d.1.kl.19.30: Sangaften Vinderslev Mh. v. missionær Finn Najbjerg. Lør.d.5.kl.9,30: Ikondag Vinderslev Sognehus v. Helle Noer. Missionsuge Vinderslev kirke og missionshus februar Man.d. 7. feb. kl : Missionær Søren Grysbæk, Horsens. Tir.d.8.kl.19.30: Missionær Hans Jørgen Hedegaard, Rønde. Ons.d.9.kl.19.30: Missionær Simon Overgaard, Lemvig. Tor.d.10.kl.19.30: Gudstjeneste i kirken v. pastor Daniel Søgaard Lind, Århus. Fre.d.11.kl.19.30: Missionær Niels Jacob Nielsen, Kjellerup. Tir.d.15.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Tor.d.17.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Helga og Sv.Aa.Sørensen, Vinkelvej 10, Kjellerup. 1.Joh 2 Fre.d.18.kl.14.30: Eftermiddagsmøde Vinderslev Mh. v. børnekonsulent Jens Kristian Plougmann, Videbæk. Tor.d.24. kl :Kredsstævne Kjellerup menighedshus v. Henning Hollesen, Aulum. Kl : Sognepræst Lindvig Osmundsen, Bording Marts Tir.d.8.kl.19.30: Samtalemøde Mausing Ons.d.9.kl.19.30: Sogneaften Vinderslev Sognehus v. Maria Møller Knudsen, Århus: Kristen og psykisk syg. Møderække i Mausing Missionshus: Mandag d. 21. marts kl. 19,30: Møde v. miss. Bjarne Lindgren Christensen, Ringkøbing Tirsdag d. 22. marts kl. 19,30: Møde v. miss. Bjarne Torsdag d. 24. marts kl. 19,30: møde v. Per Dyrholm, Skarrild Fredag d. 25. marts kl. 19,30: Sang & familieaften v. Tobias Hansen, Frederiksdal - 9 -

10 Embedet passes november, januar og 28. februar - 5. marts af Knud Ove Mandrup, Grønbæk. Tlf Kommende sogneblade: Uge 8, 22, 36 og 48. Husk, at programmet fremover skal dække tre-fire måneder! Stof til næste blad: Senest 16.januar Stof, som afleveres senere, kan ikke forventes bragt. Brug helst Bånd fra gudstjenesterne Der optages kassettebånd fra gudstjenesten i Vinderslev kirke. Båndet kan lånes, hvis du af den ene eller anden grund ikke kan deltage i gudstjenesten. Henvendelse om at være med i ordningen skal ske til: Else Bjerre-Hansen, Vinderslevholmvej 5, Vinderslev, tlf Klub 73 Klub 73 er en juniorklub for ALLE børn der går i 2. klasse og derover. Klubben arbejder ud fra folkekirken, og er tilknyttet Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Vort mål med KLUB 73 er, at børnene må trives, og have det rart med hinanden, og vi vil gennem andagter/bibeltimer fortælle dem biblens budskab. Pris for at være med i KLUB 73 fra september maj er KUN 150,00 kr. pr. barn Hvis I gerne vil prøve at være med, er I meget velkommen til det, det er gratis, eller vil I gerne høre noget mere om hvem vi er, så kontakt en af klubbens leder. Se vores program på: under klub73. Henning Frølund tlf Alise Hansen tlf Karin Pedersen tlf

11 DØBTE: Hinge Kirke 29/8 Lasse Støvring Bak, Nørskovlundvej 12/9 Mikkel Grøndal Østergaard, Vinderslevholmvej 9/11 Svala Sloth Rasmussen, Gl.Dalsgårdsvej. 6/11 Lotte Lilballe Dahl-Hardt, Kjellerupvej. Vinderslev Kirke 8/8 Mathias Hedegaard Mathiasen, Vinderslevholmvej. 12/9 Marie Benedicte Skaaning Møller, Mausingvej (Valgm) Anne Christine Skaaning Møller, Mausingvej (Valgm). 17/10 Sarah Dvinge Søgaard, Hvam. Laura Rodal Sloth, Silkeborgvej. VIEDE: Hinge Kirke 12/9 Tina Grøndal Østergaard og Bo Østergaard, Vinderslevholmvej (kirkelig velsignelse). 9/10 Helga Madsen og Kim Sloth Rasmussen, Gl.Dalsgårdsvej. Vinderslev Kirke 28/8 Grethe Ramsgaard Jensen og Tony Mølvig Henriksen, Silkeborg. DØDE/BEGRAVEDE: Hinge 20/8 Børge Bak, Tingskrivervej, Hinge. 79 år. 31/8 Niels Peter Nyrup, Taskebjergvej, Nørskovlund, 66 år (bisættelse). Vinderslev 10/7 Dagmar Holk, Fuglemosevej. 77 år (bisat Hørup). 16/7 Ida Bitsch, Malmhøj. 85 år (bisat Sinding) 30/7 Karna Marie Wollin Hjortshøj, Malmhøj. 79 år (bisat Hvinngdal, Foldy kirkegård) 14/10 Maren Nørskov, Mausingvej. 91 år. (Valgm). 21/10 Michael Bach, Hønholtvej. 50 år (bisat Hørup kirke og kirkegård). Kirkelig vejviser Sognepræst Frede Møller, Tingskrivervej 28 B, Hinge. Tlf Hinge Sogn Hjemmeside: Kirkesanger Knud Erik Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Niels Blichfeldt, Gl. Kongevej 47, 8643 Ans By. Tlf Menighedsrådsformand Svend Erik Laursen, Illervej 21, Astrup, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Jytta Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Kirkeværge Godtfred Appel, Gl. Dalsgårdsvej 6, Hingeballe, 8620 Kjellerup. Tlf Vinderslev Sogn Sognehuset, tlf Hjemmeside: Kirkesanger Finn Najbjerg, Krokusvej 15, 8620 Kjellerup. Tlf Afløsere: Uffe Hansen, Dorthea Nedergaard. Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Christian Christiansen, Ll.Møllevej 10, Levring. Tlf Mobil: Menighedsrådsformand Johannes Lauritsen, Haugevej 38, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22, Tlf Kirkeværge Knud Kristensen, Pederstrupvej 32,

12 G U D S T J E N E S T E R Dag Hinge Kirke Vinderslev Kirke Tekst 14.november 24 s e trin 21.november Sidste s.i kirkeåret 28.november 1.s.i Advent 5.december 2.s.i Advent 12.december 3.s.i Advent 19.december 4.s.i Advent 24.december Juleaften 25.december Kristi Fødsels Dag 26.december Sct.Stefans Dag 1.januar 2011 Nytårsdag 2.januar Hellig Tre Kongers Dag 9.januar 1.s.e. H 3 K 16.januar 2.s.e. H 3 K 9.00 Aage Nielsen, Viborg Aage Nielsen, Viborg Joh 5, (0) 9.00 (K) (0) 9.00 (K) (skr) 19 Julekoncert med familien Pulz Julekoncert (K) (K) Nadver Nadver (0) (skr) (0) (K) (K) Matt 11, / Rom 13, / Rom 15, / Kor 4, / Fil 4, / / Hebr 1, / Ap.G 6,8-14;7, / Gal 3, / Tit 3, / Rom 12, / Rom 12,6-16 a ,v / januar 3.s.e. H 3 K 30.januar 4.s.e. H 3 K 6.februar 5.s.e. H 3 K 13.februar Sidste s.e. H 3 K 20.februar Septuagesima 27.februar Seksagesima 6.marts Fastelavn 9.00 Hartvig Wagner, Gullestrup (K) Hartvig Wagner Rom 13, / Kol 3, / (skr) Pet 1, ,v7-693 / Kor 9, ,v 4-488/ (K) 1 Kor 1, / Familiegudstjeneste 1 Pet 3,18-22 O = Offergang. Skr. = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe. Numre til højre i listen viser de salmer, vi skal synge ved højmessen den pågældende søndag. Ved morgengudstjenesten udgår en af salmerne fra prædikenen. Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup,

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4 O du, som skabte hjerte mit, det dybe, underfulde,

Læs mere

Fik du set det, du ville?

Fik du set det, du ville? H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang AUGUST - OKTOBER 2011 Nr. 4 Fik du set det, du ville? Søde Gud, lad mig din nåde altid

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Musik. Ord til indledning - Noget om dage:

Musik. Ord til indledning - Noget om dage: Musik Ord til indledning - Noget om dage: Her på årets sidste dag, skal det handle om dage! Om brugte dage, nye dage, festdage og hverdage. Nytåret kan hensætte os i stille eftertænksomhed. Måske gør vi

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

- et tilbud til alle forældre...

- et tilbud til alle forældre... - et tilbud til alle forældre... S E P T E M B E R 2 0 1 1 P R O G R A M E S B J E R G SØNDAG 04. SEPTEMBER KL. 11:00 - GUDSTJENESTE taler: Frank Ahlmann LØRDAG 10. SEPTEMBER KL. 14:30+19:00 - ÅRSKONFERENCE

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander!

En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30. Vision 2020. Velkommen. til de nye konfirmander! Karlslunde Strandsogn En hjælpende hånd? Har du brug for en? Eller har du en? Søndag 20. september kl. 12.30-14.30 Mangler du hjælp eller vil du hjælpe et medmenneske med have, computer, indkøb eller småreparationer,

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... Her bor de... Internetadresser... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail:

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro

LMU: Opstartsmøde hos Jane og Jacob Knudsen, Hærvejen 72, 6230 Rødekro Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2013 Vi tror på en levende Gud. En Gud som kender os, fordi Han har skabt os - men som ikke stopper ved det! Han ønsker, at vi skal lære sandheden

Læs mere

Afslutning og ny begyndelse

Afslutning og ny begyndelse 50. årgang December - Januar - Februar Nr. 1 Afslutning og ny begyndelse Efter syv år som sognepræst her i pastoratet har jeg valgt at søge nye udfordringer. Den 1. december 2014 begynder jeg som sognepræst

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 2. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Høstgudstjeneste i Padesø Kirke. 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Efteråret 2014 Nr. 4 Høstgudstjeneste i Padesø Kirke Orgelprojektet Efterårets arrangementer For tre år siden blev Padesø Kirkes gamle orgel kasseret af kirkeministeriets

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012

KFUM & KFUK I ASP. Fællesarrangementer: Bestyrelsen: Juli-August-September-Oktober 2012 Fællesarrangementer: Søndag d. 2/9 Foreningsdag Tirsdag d. 9/10 Sogneaften med Erik Gunnersen Weekenden d. 28. - 30. September afholdes kurset: "Det gode liv" Det arrangeres i samarbejde mellem Kristendomsudvalget

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle.

Inviter gerne børn, venner og naboer med til en meningsfyldt og indholdsrig julefest. Der skal nok blive plads til os alle. Søndag den 14. december kl. 10.30 holder vi julefest for hele familien. Vi fejrer julen med nogle af julens skønne salmer, danser om juletræ og glæder os sammen med børnene over julens store og glade budskab.

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 21 januar 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Helene

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste.

KIRKE- OG SOGNEBLAD ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011. Lucia i kirke. Madbix. Nytårsgudstjeneste. ALLINDEMAGLE OG HARALDSTED SOGNE NOVEMBER - JANUAR 2011 KIRKE- OG SOGNEBLAD Nytårsgudstjeneste Madbix Julekoncert Lucia i kirke I Allindemagle kirke. Nytåret skal hilses velkommen! Med hygge og ølsmagning.

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 53.årg. Maj juni juli august- september nr.2 Prædiken til mindegudstjeneste i anledning af 200 året for HMS St.George s og HMS Defence s forlis Fra det dybe råber

Læs mere

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard.

Heri Elttør, indremissionær fra Aulum. LMU: Nikolai Korsholm, LMU Ungdomskonsulent, kommer og taler. 35. Seniormøde kl. 14:30. Taler: Heine Holmgaard. Luthersk Mission Stegholt 27, Aabenraa program efterår 2014 I efteråret 2014 har vi to møder om Guds lov med Ebbe Kaas fra Brændstrup, tirsdag d. 2. september og tirsdag d. 28. oktober. Begge mandage inden

Læs mere

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST

VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER. Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger. Dukketeatret Svantevit PUST VALLEKILDE HØRVE SOGNEKIRKER DEC., JAN., FEB 2014 56. årgang KIRKEBLAD: LÆS OM SPÆNDENDE AKTIVITETER I KIRKERNE Foto: Rune Lundø Jul, jul, jul Christmas Carols Julekoncert og juleafslutninger GUD I MENNESKEHÆNDER

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters

Lukket møde starter kl. 21.45 1. Indlednings salme 10 min Vi begynder nu i kirken med en salme/sang, herefter et par minutters Tjørring sogn Referat MR - møde d. 03. 01, 2013 kl. 18.45 Værdigrundlag Vi er som evangelisk-luthersk folkekirke i Tjørring forpligtet på Bibelen og de lutherske bekendelsesskrifter i alt hvad vi arbejder

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7

Kirkeblad. Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013. Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Gudum Fabjerg Kirkeblad Nr. 4 December 2012 Januar Februar 2013 Bliv i folkekirken! side 3 De nye menighedsråd side 4 Fangekoret side 7 Præstens hjørne Hvad brænder du for? For nylig var jeg sammen med

Læs mere