Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeres kirke, jeres gudstjeneste!"

Transkript

1 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have mit hjertes hele bo. Kom, Jesus, tag den gave, og styrk mig i min tro! O Gud, mig selv bered, at åbne så mit øre, at jeg dit ord kan høre, min sjæl til salighed. Thomas Kingo 1689 DS 166.v.7. Søndag efter søndag ringer kirkeklokkerne. De kalder til gudstjeneste. Når man hører godt efter, er det tydeligt at høre, hvordan klokkerne kalder: Kom nu! Kom nu! Ofte kommer der en pæn flok mennesker, og det er dejligt, men det sker desværre også, at kun få møder op, og det er skuffende og ærgerligt. For hvem er det egentlig, der holder gudstjeneste? Er det præsten, der holder gudstjeneste for de få eller mange, der vælger at møde op? Nej, i virkeligheden er det jo menighedens gudstjeneste. De, der er mærket for livet med korsets tegn, har sat hinanden stævne på den dag, som er Herrens, for at tilbede hans navn og lytte til, hvad han har at sige til dem. Ved en gudstjeneste i Hinge Kirke for mange år siden var det meningen, at en nabopræst skulle komme og tage gudstjenesten, men sådan blev det nu ikke, for han kom slet ikke. Han havde glemt det! En af kirkegængerne gav udtryk for sin undren med disse ord: Når man endelig kommer i kirke, så kommer præsten minsandten ikke! Jamen, det var da også for galt, men er det ikke lige så underligt, når alle de andre ikke kommer? Når det nu ikke er præstens gudstjeneste, men menighedens? Er hver enkelt af os så ikke lige så forpligtet på at være med, når det kommer til stykket?? Mange steder i vort land er der kirker, som er i fare for at blive

2 lukket i disse år. Når der ikke kommer nogen, giver det simpelt hen ikke mening at bruge penge på opvarmning og bede graver, kirkesanger, organist og præst om at møde op. Så er det ikke rimeligt at forvente, at graveren gør kirken smukt rent, og at organist, kirkesanger og præst bruger timer på at forberede sig. Kommer der ikke nogen til en teaterforestilling, bliver forestillingen taget af plakaten. Det samme kunne gå hen og ske i den danske folkekirke, og hvis er så skylden? Derfor: Hør kirkeklokkens kald på søndag og kom og vær med! For at holde din kirke i live og sørge for, at den er der, også når det gælder dine børn og børnebørn. Og frem for alt: Kom for at høre verdens bedste og største budskab, nemlig budskabet om den frelse, som Gud har beredt for os mennesker, når vi tror på Jesus Kristus! En ældre præst, der havde en fortid som missionær, var på en tur til Afrika. Under et besøg i en menighed kom han for skade at stille et spørgsmål, som ikke rigtig blev forstået. Hvor stor er kirkegangsprocenten her? Menighedsrådet kiggede på hinanden, og først efter nogen tid gik det op for dem, hvad præsten mente. Vi er her da alle! Når vor Herre sætter os stævne på sin dag, så er vi her da alle, som han har døbt til sig og mangler nogle tre søndage i træk, må vi ud til dem for at se, hvad der kan være i vejen. Vi er her da alle det kunne han være sikker på! FM Hilsen - Herren være med jer! Før præst og menighed i fællesskab skal vende sig til Gud i bøn, hilser de nu på hinanden. Deres hilsen hedder på kirkens gamle sprog, latin, en salutation (vi kender ordet salut i forbindelse med æresgardens hilsen ved kongeligt besøg). Hilsenen består i, at præsten vender sig med ansigtet imod menigheden og siger/messer: Herren være med jer! I andre lande kan et almindeligt goddag og farvel på gaden have lidt af samme betydning: Hilsen med Gud! (Tyskland), Gå med Gud (Frankrig). Og vi kender det fra gammel tid herhjemme, hvor gæsten træder ind i huset og hilser: Guds fred. Herren være med jer. Det er en hilsen, som har lydt i gudstjenesten helt tilbage til kirkens første tid. Lydt som et ekko af den hilsen, englen Gabriel trådte ind til Jesu mor, Maria, med, da hun blev bebudet, at hun skulle føde Guds Søn (Luk 1,28). Også Paulus hilser sin menighed med disse ord (2.Thess.3,16 b). Derfor hilser præsten stadigvæk med disse ord. Ikke blot med tilfældige eller højtidelige ord; men med menighedens fælles forvisning om, at Herren kommer til stede, når den samles i hans navn. Menigheden hilser tilbage, idet den synger: Og med din ånd! Dvs.: Må Herren også være med dig i den tjeneste, du er ordineret til at udøve her i Herrens hus! Må Herren være hos dig i dit gudsforhold, i din tanke og tale, så vi i gudstjenesten nu kan ledes på frelsens vej! Såvel menighed som præst er afhængige af Herrens nærhed og Herrens hjælp og styrke, for at de ikke bare skal være publikum ved en uforpligtende forestilling, men menighed i møde med den levende Gud. Hilsenen, salutationen, er Bibelens og kirkens kraftfulde tilsagn og bøn om, at Herren nu vil besøge sit folk og lade noget stort ske ved menneskeord og hænder. Lover Herren! Han er nær, når vi sjunge, når vi bede; samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede (DS 404,1). Sognepræst Thomas Kristensen, Hvide Sande (Fra bogen Lørdagsglimt af søndagsglæden ) - 2 -

3 Hvorfor har Danmark brug for folkekirken? Og hvordan skaber vi fremtidens kirke? Det er spørgsmål, som alle inviteres til at diskutere på 27 åbne debatmøder over hele landet den 1. marts kl Den 1. marts inviteres folkekirkens medlemmer til at diskutere folkekirkens retning og fremtid. Alle, der har en holdning til kirken, er velkomne uanset om de bruger kirken meget eller lidt i dag. 27 steder i landet slår efterskoler og højskoler dørene op kl På møderne skal deltagerene blandt andet diskutere, hvorfor vi har brug for folkekirken, og hvordan vi skaber fremtidens kirke. Målet er at ruske op i debatten, få folk op af lænestolen og i gang med at skabe den kirke, som de ønsker sig: - Folkekirken er folkets og ledes af folket via menighedsrådene. Og her har alle faktisk en mulighed for at få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig lokalt. Folkekirken består af de mennesker, der bruger den og arbejder for den. Det er frivillige kræfter, der skaber kirken, konstaterer formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen. - Det er historisk, at så forskellige kirkelige organisationer som Grundtvigsk Forum og Indre Mission i fællesskab planlægger noget som helst. Men det gør vi nu, fordi vi synes, at kirkens udvikling og ikke mindst det demokratiske element i kirken er så væsentligt. Menighedsrådsvalget er lige om hjørnet, og vi skal have mobiliseret alle kræfter. Vi håber derfor meget, at alle uanset kirkeligt ståsted har lyst til at blande sig i debatten, siger sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, Hans Grishauge. Kom og deltag i debatten! Møderne er åbne for alle, og det er gratis at deltage. På kan man finde det nærmeste møde. Der er ingen tilmelding, så mød op og tag naboen med. For os er det Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg. Hvem arrangerer møderne: Debatmøderne arrangeres af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkefondet, Kirkeligt Centrum, FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK i Danmark Vil du vide mere? Der er mulighed for at få yderlige information om debatmøderne ved at kontakte: Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, på tlf.: , Thomas Bjerg Mikkelsen, Generalsekretær for Indre Mission, på tlf.: eller Hans Grishauge, Sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, på tlf.:

4 Konfirmation Mange steder konfirmeres med den gamle konfirmationsform, hvorefter konfirmanden på den store dag i kirken bliver afæsket to eller tre ja er. Hvor tør man lade unge svare på så store sager, som kirken spørger om? Har Søren Kierkegaard ikke ret i, at en fader ville vægre sig ved at lade drengen råde over ti rigsdaler, men et helligt løfte angående saligheden, det tager man af ham? Det er vel rimeligt dertil at svare, at vort ja til Gud altid er et: Ja tak! Forsager du Djævelen? spørger kirken. Den spørger dermed: Vil du have lov til at slippe for at være alene med det onde? Tror du på Gud Fader, Søn og Helligånd? altså: Vil du have lov at binde dit liv til den eneste, der helt igennem forstår sig på dig? Og endnu engang spørger kirken, denne gang: Er det din vilje at blive i denne din dåbs pagt indtil din sidste stund? Den spørger dermed: Vil du gerne, at det dér skal få lov til at gælde dig alle dine dage? Og hver gang svarer konfirmanden ja. Han kan såvist også være tjent med det. Hans ja er et: Ja tak. Og hvor kan man andet end sige ja tak til så store gaver. Georg S. Geil (biskop Viborg Stift ) Konfirmander årgang 2011 Vinderslev sogn Andreas Hildebrandt Agerskov, Mausingvej 45. Rikke Christensen, Tøndborgvej 14 Katrine Søby Lykke Jensen, Solsikkevej 20 Rikke Lind Nedergaard, Tøndborgvej 51 Frederik Valbjørn, Mausingvej 26 Manilla Føns Videbæk, Krokusvej 10 Emilie Vad Westergaard, Tulipanvej 14 Esben Stenholt Winkler, Solsikkevej 23 Pernille Hjort Knudsen, Vinderslevvej 113. Hinge sogn Alexander Gerhard Ferløv Christensen, Nørskovlundvej

5 Magtens mænd gennem historien Der er skrevet tykke bøger om magtens mænd gennem historien. Mænd, som - ofte i fattigdom og under barske forhold - begyndte en kamp mod et system, som set med deres briller, trængte til fornyelse. Nogle gange kom der revolution ud af det oprøret førte til fornyelse og de mænd, der havde været ledere af oprørerne, blev præsidenter for et nyt system. Nogle gange blev det til stor gavn for folket andre gange ikke lige det, man havde håbet på. Navne, der kunne nævnes, er: Nelson Mandela, Vaclav Havel, Lenin, Mao og Fidel Castro. Sidste søndag efter Hellig Trekonger handlede prædikenen om Jesus og hans rige. Disciplene havde regnet med, at han på et eller andet tidspunkt ville blive en stor konge, som kunne slå romerne, besættelsesmagten, ud af landet Israel. De havde oplevet så mange mirakler med Jesus, at de vidste, han kunne mere end de fleste. Da Jesus selv begyndte at tale om, at Hans Rige ikke var af denne verden, undrede de sig. Hvad var det så? Jesus kunne jo sagtens have taget magten i Israel og startet noget helt ny og anderledes op. Endda uden våben! Det gjorde han så ikke. Han blev ikke en ny Nelson Mandela eller Vaclav Havel... Hans mål var større, selvom de to skabte mange fantastiske og gode forandringer for deres folk og deres land. Jesu mål rakte både tilbage og fremad helt til os, der lever 2000 år senere. Den revolution, han satte i gang, er stadig i gang med at forandre. Det rige, han talte om, er til stede også her i For disciplene var det i første omgang en enorm skuffelse; Jesus døde ung og elendig på et kors mellem to røvere. Senere fandt de ud af, at Jesu død var nødvendig for, at det nye rige kunne komme til alle jordens folk. Det kærlighedens rige, som Gud har lovet den, som tror og bliver døbt. Hanne Bitsch Nyt fra menighedsrådene: Vinderslev: På menighedsrådsmødet 25.januar hos Johs. Lauritsen blev der udtrykt glæde over den store deltagelse ved spaghettigudstjenesterne. Modsat er det bekymrende, at der mangler ledere til børnearbejdet. Næste etape af hækplantning på kirkegården sker her i foråret, og vi håber på forståelse for de gener, det måtte give, mens det står på. På kirkegården vil der blive anlagt urnegravsteder, sådan som det tidligere er blevet besluttet. Kirkens tårn vil blive kalket i løbet af året, og der bliver gjort en indsats for at tætne kirkens tag, som desværre viser sig at være utæt. FM Hjertestarter i Vinderslev Menighedsrådet, institutioner og foreninger i Vinderslev har besluttet, at vi skal have en hjertestarter i Vinderslev. Og da det blev kendt, meldte Henrik Andersen sig som giver, hvilket vi er meget taknemmelige for. Hjertestarteren kommer til at hænge i forgangen til Vinderslev Sognehus, hvortil der er adgang døgnet rundt. Vi vil prøve at få en demonstration og et kursus arrangeret. Johs.Lauritsen - 5 -

6 Meddelelse vedr. KFUM OG KFUK for børn og unge: Drop ind i MOKKEN Som noget nyt er der Drop ind i MOKKEN for voksne den første onsdag i måneden kl Her kan alle komme, - somme tider er der planlagt, at man f.eks. spiller eller noget andet, og hver gang er der helt sikkert kaffe, kage og hygge. Alle er velkomne, uanset om man er medlem eller ej. Kom endelig og giv dig selv og de andre en god aften. Kærlig hilsen KFUM og KFUK i Hinge KFUM OG KFUK I HINGE ER MANGE TING Men vi har fokus på 3 ting: KLUB-tilbud for skolebørn Hver onsdag mødes vi i MOKKEN, vort hus på Tingskrivervej 28 a, Hinge, fra kl Her er der plads til aktiviteter af alle mulige slags: kreativitet, go-cart-fræs, mekanik-værkstedet, hvor gamle cykler og havetraktorer forvandles til. Ja, gæt engang! Tømmerflådesejlads, bål, hygge, snak, grin og meget mere. Hvis du selv har nogle ideer til, hvad der kan være sjovt at lave, så fortæl os dem, og mon ikke vi kan finde ud af det? Og så har vi nogle fantastiske lokaler, hvor der altid er plads til flere. Kontakt: Birgit Laursen, Bibelstudiegrupper. Har du lyst til at diskutere og studere kristendom og Bibelen, så er vi en flok der mødes i mindre grupper ca. en gang i måneden og prøver at forholde os til, hvad kristendommen kan sige os i vort liv i Og der er altid plads til flere. Kontakt: Bjarne Jacobsen, Voksenarrangementer. Her er alle mulige slags arrangementer, hvor voksne mødes og nyder at være sammen. Nogle gange er der aktuelle emner på programmet. Andre gange det mere sociale arrangementer, hvor vi bare nyder samværet og oplever noget sammen. Programmet er for det meste med i aktivitetsbladet. Kontakt: Dorte Hougaard Madsen,

7 Mødekalender for Hinge Sogn Marts Fre.d.9.kl.16: Indvielse af Torvet, Menighedsfakultetet, Aarhus. Tor.d.15.kl.19.30: Forårsmøde Mausing Mh. v. landsdelssekr. Thorkild Vad, Videbæk. Tir.d.20.kl.17 Spaghettigudstjeneste Hinge Kirke. Ons.d.21.kl Menighedsrådsmøde i K-huset. Man.d.26.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. April Lør.d.14. Ethioperkredsens årsmøde Herning. Maj Man.d.7.kl.19: Kirkesyn og menighedsrådsmøde. Man.d.21.kl.19.30: Ethioperkreds Hinge Præstegård. Tor.d.24.kl.17: Spaghettigudstjeneste Hinge Kirke Fre.d.25.kl.14: Indvielse af Kjelsølejren v. biskop Karsten Nissen, Viborg. Juni Fre.d.1.kl.18. Pilgrimsvandring fra Hinge Kirke til Vinderslev. Man.d.4. De ældres udflugt. Nyt orgel i Hinge kirke Snart får vi nyt orgel i Hinge Kirke. Det trænger vi også til, for det gamle driller den ene gang efter den anden. I den sidste uge i marts begynder orgelfirmaet Marcussen & Søn fra Aabenraa at fjerne det gamle orgel og sætte det nye op. Det er noget, som vil tage sin tid, men vi håber, vi kan bruge kirken som normalt, mens det står på, dog uden orgel. Vi regner med, at orglet er klar til brug i løbet af juni måned, men selve den officielle indvielse venter vi med til søndag den 5. august. FM Kirken er også for børn derfor holder vi fire - fem gange om året spaghettiggudstjenester i Hinge Kirke. Børn er meget velkomne sammen med forældre, bedsteforældre eller andre voksne. Tag også gerne kammeraterne med. De næste gange: Tirsdag d. 20. marts kl. 17 i Hinge kirke hvor der bliver kirketeater med Jens J. Jødal fra Århus. Han er en god fortæller og god til at engagere børnene, så de oplever sig som en del af historien. Tirsdag d. 24. maj kl. 17 i Hinge Kirke. hvor temaet er Jesu bespisning af de Igen bliver det en oplevelse, hvor børnene bliver engageret. Efter gudstjenesten d. 20. marts indbyder vi til spaghetti og kødsovs i konfirmandhuset og efter d. 24. maj til grillpølser m.m. i haven uden for. 19. august kl. 14 bliver der mulighed for familiegudstjeneste, hvor vi bagefter går til Hinge sø ad den nye sti og får kaffe ved søen. Der bliver mulighed for at sejle med kanoer m.m. (Ændringer forbeholdes hvis vejret er dårligt) Udflugt for de ældre i Hinge Sogn! Mandag den 4. juni Turen er ikke helt på plads. Jeg regner med, at vi skal spise middag på Restaurant Rørbæk Sø. Over middag skal vi på Vester Palsgaard Skovmuseum, hvor vi efter en rundvisning skal have vores eftermiddagskaffe samme sted. Vi skal også se Vrads Kirke Mere udførligt program kommer i Aktivitetsbladet og i Kjellerup posten Med venlig hilsen Godtfred Appel Hinge Menighedsråd

8 Mødekalender for Vinderslev sogn Tirsdag d. 28. febr. kl : Bibelforedrag i Mausing Mh v. pastor Frede Møller, Hinge. Emne: Jesu Kristi fodtrin i Det gamle Testamente Marts Tir.d.6.kl.19.30:Samtalemøde Brokhus hos Lissy og Børge Stenholt, Liljevej 41. Joh.Åb.3. Kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13 v. pastor Frede Møller. 2.Pet 2. Tor. d. 8. kl : Sogneaften i Vinderslev Sognehus v. Peter Kiel Nielsen, Sommersted: "Feltpræst i Afghanistan". Fre.d.9.kl.16: Indvielse af "Torvet" Aarhus. Tor.d.15.kl.19.30: Forårsmøde Kjellerupkredsen i Mausing Mh. v. landsdelssekr. Thorkild Vad, Videbæk Missionsuge Mausing marts Man.d.19.kl.19.30: Miss.Finn Najbjerg Tir.d.20.kl.19.30: Miss.Finn Najbjerg Tor.d.22. kl.19.30: Sognepræst Lindvig Osmundsen, Bording. Fre.d.23. kl.19.30: Sang-og familieaften v. Anne Marie Helligsø, Thyholm. Koret Håbet medvirker. Man.d.26.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Tir.d. 27.kl : Bibelforedrag i Vinderslev Missionshus v/sognepræst Frede Møller, Hinge Jesu Kristi fodtrin i Det nye Testamente Ons.d.28.kl.19: Menighedsrådsmøde hos Knud Kristensen, Pederstrupvej 32. F-aften i Vinderslev Missionshus Lør.d.14.: Ethiopermissionens årsmøde Herning. Tir. d. 17. kl Møde i Vinderslev Missionshus v/tidl. landssekretær Per Weber, Hinnerup Tor.d.19.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9. Joh.Åb.4. Tir.d.24.kl.19.30: Møde Mausing Mh. v. miss. Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Maj Tir. d. 1. kl : KLF-møde i Vinderslev Missionshus Tor.d.3.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Helga og Sv.Aa.Sørensen, Vinkelvej 10. Joh. Åb.5. Tir.d.8.kl.?: Udflugt. Se IMs program. Tir.d.15.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Bodil og Jakob Lundgård, Lundegårde Pet 3. Man.d. 21. kl : Eftermiddagsmøde hos Anne Marie og Finn Najbjerg, Krokusvej 15 v/leder af IM s cafébus Kristian Lindholm, Brabrand Mission set ud fra cafébussen Man.d.21.kl.19.30:Ethiopermøde hos Inge og Frede Møller, Hinge Præstegård. Tir.d.22.kl.19.30: Soldatervennefest Mausing Mh. v. Bodil og Kristian Nielsen, Lemvig. Fre.d.25.kl.14: Indvielse af Kjelsølejren v. biskop Karsten Nissen, Viborg. Ons.d.31.kl.18: Kirkesyn og menighedsrådsmøde Sognehuset. April Ons. d. 11. kl : Eftermiddagsmøde i Vinderslev Missionshus v/ missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde Fre. d. 13. kl : - 8-

9 Mausing Søndagsskole Mausing Søndagsskole er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi synger, leger og høre bibelhistorie. Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup Vi glæder os til at se dig! Hilsen lederne: Karin Pedersen, Lilli Ravn, Se mere på: under Mausing Søndagsskole Forældre er også velkommen til at være med. Kirkekaffe Af og til er der kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. Så står der K i gudstjenestelisten. I Hinge betyder det, at der er dækket op i konfirmandhuset efter gudstjenesten, og her er der lejlighed til at mødes og hygge sig lidt. I Vinderslev betyder et K i gudstjenestelisten, at der er undertiden er lejlighed til en kop stå-kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten, andre gange i Sognehuset. Velkommen i BØRNEHJØRNET For alle børn mellem 4 og 7 år. Forældre er velkommen til at være med. Hver tirsdag kl i Vinderslev Sognehus Der er mulighed for, at børnene kan blive hentet ved børnehaven i Vinderslev Henvendelse kan ske til: Lene Mathiasen, Alice og Knud Friis, Helle Frølund, Anne Marie Najbjerg,

10 Kommende indsamlinger 25/3 Folkekirkens Nødhjælp. 8/4 KFUM & KFUK i Danmark. 17/5 Folkekirkens Mission. Kommende sogneblade: Uge 28,22,36,48. Husk, at programmet fremover skal dække 3-4 måneder. Stof til næste blad: Senest 1.maj. Stof, som afleveres senere, kan ikke forventes bragt. Brugt helst Embedet passes april af Klaus Buch Møberg, Levring. Tlf maj af Knud Ove Mandrup, Grønbæk. Tlf Gudstjenester på Malmhøj Torsdag d.1.marts kl.15: Frede Møller Torsdag d.12.april kl.15. Karen Marie Ravn Tor.d.3.maj kl.15: Frede Møller Tor.d.7.juni kl.15: Frede Møller Disse nadvergudstjenester på Malmhøj er også for andre ældre, som kunne have lyst til at være med! Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf Degnetjeneste Med biskoppelig tilladelse vil vi af og til holde degnetjeneste i vore kirker, sådan som man f.eks. gør det på Færøerne. Det vil sige en gudstjeneste, hvor der ikke medvirker en præst, men kirkesangeren leder tjenesten og læser en prædiken fra prædikestolen eller korbuen. Takket være degnetjeneneste undgår vi, at en gudstjeneste helt aflyses. Salmerne synges som normalt, og en prædiken læses højt af degnen

11 DØBTE: inderslev Kirke 11/12 Cassander Bjerregaard Sehested, Silkeborgvej. 29/1 Helena Dahl Pedersen, Engholmsvej. 5/2 Simon Bjerregaard Olsen, Krogsgårdsvej, Hvam Hinge Kirke: 27/11 Tilde Henriksen Christensen, Haugevej. DØDE/BEGRAVEDE: Hinge Kirke 13/12 Elly Harriet Rask, Kjellerup. 86 år. Vinderslev Kirke 8/11 Frands Martin Salling Jensen, Mausing Skolevej. 76 år (bisat Valgmenigheden). 7/12 Sinna Marie Nielsen, Sandgårdsparken. 88 år (begr.valgmenigheden). 29/12 Marie Munk, Malmhøj. 93 år (begr.thorning). 27/1 Oda Justesen, Malmhøj. 90 år (bisat Silkeborg) Kirkelig vejviser Sognepræst Frede Møller, Tingskrivervej 28 B, Hinge. Tlf Hinge Sogn Hjemmeside: Kirkesanger Knud Erik Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Niels Blichfeldt, Gl. Kongevej 47, 8643 Ans By. Tlf Menighedsrådsformand Svend Erik Laursen, Illervej 21, Astrup, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Erene Vestergaard, Tanghusvej 14, Nørskovlund, 8620 Kjellerup. Tlf Kirkeværge Godtfred Appel, Gl. Dalsgårdsvej 6, Hingeballe, 8620 Kjellerup. Tlf Vinderslev Sogn Sognehuset, tlf Hjemmeside: Kirkesanger Finn Najbjerg, Krokusvej 15, 8620 Kjellerup. Tlf Afløsere: Uffe Hansen, Dorthea Nedergaard. Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Christian Christiansen, Ll.Møllevej 10, Levring. Tlf Mobil: Menighedsrådsformand Johannes Lauritsen, Haugevej 38, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22, Tlf Kirkeværge Knud Kristensen, Pederstrupvej 32. Tlf

12 G U D S T J E N E S T E R Dag Hinge Kirke Vinderslev Kirke Vium Kirke Tekst 4.marts 2.s.i fasten 11.marts 3.s.i fasten 18.marts Midfaste 25.marts Mariæ Bebudelse 1.april Palmesøndag 5.april Skærtorsdag 6.april Langfredag 8.april Påskedag 9.april 2.Påskedag 15.april 1.s.e.Påske 22.april 2.s.e.Påske 29.april 3.s.e.Påske 4.maj Bededag 6.maj 4.s.e.Påske 13.maj 5.s.e.Påske 17.maj Kristi Himmelfart 20.maj 6.s.e.Påske 27.maj Pinsedag 28.maj 2.Pinsedag (S) Ingen, men onsdag d.7.marts kl Nadver Lars M.Christiansen, Brandstrup 9.00 Johs.Østerlund Nielsen, Bjerringbro Johs.Østerlund Nielsen. Mark 9,14-29 Joh 8, Ingen Joh 6, (0) (S) 9.00 (0) (K) (0) Luk 1, (K) Ingen Mark 14, Nadver Nadver (S) Joh 13, Korsandagt Korsandagt Ingen 9.30 (0) 8.30 (0) Matt 18, Ingen Joh 20, Nadver Joh 21, Degnetjeneste Hartvig Ingen Joh 10,22-30 Wagner,Gullestrup 8.30 Nadver Konfirmation Ingen Joh 14, (S) Nadver (S) (K) 9.00 Matt 7, Konfirmation 8.30 Nadver Ingen Joh 8, (K) Konfirmation Joh 17,1-11 Tina Frank Nadver (0) 9.00 (0) Luk 24, (S) 9.00 (K) Ingen Joh 16, Nadver Joh 14, Joh 6,44-51 O = Offergang. S = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe. Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup,

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4 O du, som skabte hjerte mit, det dybe, underfulde,

Læs mere

Fik du set det, du ville?

Fik du set det, du ville? H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang AUGUST - OKTOBER 2011 Nr. 4 Fik du set det, du ville? Søde Gud, lad mig din nåde altid

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Syng med, Kristi venner

Syng med, Kristi venner H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang DECEMBER 2010 - FEBRUAR 2011 Nr. 1 Syng med, Kristi venner (Adeste Fideles) I, som

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015

37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 13 Marts - April - Maj 2015 Je suis Adam Je suis Charlie. Sådan lød det efter tragedien på Satirebladet Charlie Hebdo i Frankrig i begyndelsen af januar. Proklamationen

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2

KIRKEBLADET INDHOLD: MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 KIRKEBLADET MARTS - MAJ 2014 53. ÅRGANG Nr. 2 INDHOLD: Påske og stress!! 2 Info og kalender 3 Pilgrimsvandring 4 Dåbsbilleder 5 Kirkelige handlinger 5 Ud i det blå... Kort udflugt 6 Adresseliste 6 Sammenkomster

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015

Karlslunde Strandsogn. Januar - april 2015 Karlslunde Strandsogn Januar - april 2015 Tilværelsens to poler af sognepræst Gerhard Jónsson Mikkelsen Julen ligger bag os. Nytåret er også snart en gammel nyhed. Men så får vi lov til at se frem mod

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang

Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Kirkeblad Revninge Rynkeby Revninge Kirke Rynkeby Kirke Nr. 64 Marts April Maj 2015 25. årgang Præsentation af præstevikaren Anne Kathrine: Kære sognebørn i Rynkeby og Revninge! Den nye præst er på cykel

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Februar til maj 2013. Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Inde i bladet: Se forårets program for børn og voksne Gå ikke glip af årets forårskoncert eller festugens friluftsgudstjeneste Februar til maj 2013 Guds Himmerige er jo dit;

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg.

ORØ KIRKEBLAD. Nr. 2. Marts/april 2012. 21. årg. ORØ KIRKEBLAD Nr. 2 Marts/april 2012 21. årg. 1 Redaktionelt: Ansvarshavende redaktør: Kirsten Schmidt. Deadline for næste nummer af Orø kirkeblad Maj/juni 2012 er mandag d. 26. marts. Vielser af homoseksuelle

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... Internetadresser... angående, fødsel, fødsel, dåb dåb navngivning, Organist: www.km.dk Her bor de... Internetadresser... Vigtige Internetadresser Konstitueret sognepræst: Erik Erik Lunde Lunde tlf. 97 tlf. 86 9711 8645 11 45 www.hjermvestrekirke.dk Mail: Mail: erika@mail-telia.dk www.hjermøstrekirke.dk

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2012 Nyt fra menighedsråd/præst To datoer at huske: 5. september og 13. november 2012 Den 5. september 2012 kl. 19 i Himmelrummet på Juelsminde

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård

Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård Solnedgang ved Hvidbjerg Præstegård DER STÅR ET SLOT I VESTERLED, TÆKKET MED GYLDNE SKJOLDE; DID GÅR HVER AFTEN SOLEN NED BAG ROSENSKYERNES VOLDE. DET SLOT BLEV EJ MED HÆNDER GJORT: MAGELØST STÅR DET SMYKKET;

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4

Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST. Besøg vores nye hjemmeside Side 2. Mandagscafe Side 3. Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Fredens Sogn ODENSE NR. 3-2014 JUNI - JULI - AUGUST Besøg vores nye hjemmeside Side 2 Mandagscafe Side 3 Babysalmesang i Fredens Kirke Side 4 Når den mindste bliver den største... Side 4 Vokseværk Side

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke:

Arrangementer i øvrigt: Gudstjenester i Køng Kirke: Gudstjenester i Svinø Kirke: Køng Kirke Svinø Kirke Mindelunden Gudstjenester i Køng Kirke: 1.marts 1.s. i fasten kl.10,30 8.marts 2.s. i fasten kl. 9,00 15. marts 3.s.i fasten kl.10,30 22. marts -Midfaste kl.10,30 29. marts Mariæ

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015

Vanløse Frikirke. Kirkeblad marts-april 2015 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad marts-april 2015 LÆS OM: Kvindernes Internationale Bededag Bøn for Burma Årsmødet Rejser Påske Gospelgudstjeneste KirkePlanterNet Søvang 1 Dit kirkeblad

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8.

Kirkerne i Vipperød. marts april maj 2015. Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. Kirkerne i Vipperød marts april maj 2015 Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp 8. marts Påskegudstjenester for enhver smag - se bagsiden. En ny begyndelse det er det, vi er ved at opleve her Vipperød

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Gurre menighedsråds beretning 2011.

Gurre menighedsråds beretning 2011. Gurre menighedsråds beretning 2011. Menighedsrådets virksomhed i det forløbne år og planerne for det kommende års virksomhed. Udarbejdet af: Mette Bitsch Joanesarson Februar 2012 Godkendt på menighedsrådsmøde

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Her bor de... nternetadresser... Vigtige nternetadresser Sognepræst: Jonas Jonas Serner-Pedersen Kirkevej Kirkevej 9, 7560 9, 7560 Hjerm Hjerm www.hjermkirker.dk tlf. 97 tlf. 46 9741 4614 41 14 Hjemmeside

Læs mere

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne

Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Folkekirken, Vores kirke Kirkehilsen til Kauslunde og Gamborg sogne Sommer 2015 Det nærmer sig sommerferie tid og så falder roen sig over mangt og meget. Agurketid sagt på avissprog. Men også tiden, hvor

Læs mere

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation

Jylland 1 Dato Tid Adresse Sogn/ Organisation 20.02 10:00-13:00 20.02 17:00-20:00 Lisbjerg Sognegård Lisbjergvej 15 8200 Århus N Lisbjerg 50 Peter Viuff 86230069 pofv@km.dk 21.02 10:00-13:00 Aggerholmsvej 4 7790 Thyholm Søndbjerg Efterskole 60 René

Læs mere

Nyt fra menighedsråd/præst

Nyt fra menighedsråd/præst AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Marts, April, Maj 2012 Nyt fra menighedsråd/præst Nye bestemmelser vedrørende kirkegårdenes økonomi Danske kirkegårde er meget velholdte. Heldigvis, for kirken og kirkegården

Læs mere

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE

Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE Kirke & Sogn AUNSLEV BOVENSE 45. ÅRGANG NR. 2 MARTS - JUNI 2015 Sig det med blomster I København på Krystalgade lå der i dagene efter den frygtelige hændelse lørdag d. 14. februar, hvor en jødisk vagtmand

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10

Kirkeblad. Grarup Kirker. Juli til oktober 2013. FAMILIE- / FRILUFTS- GUDSTJENESTE OG SOMMERFEST Onsdag den 19. juni kl. 17. Se mere på side 10 Kirkeblad Halkog Grarup Kirker Juli til oktober 2013 Tillykke til årets konfirmander. I Halk kirke den 5. maj 2013 var der konfirmation af: Mathias Carstensen Niels August Juhl Jensen Lucas Bjerning Olling.

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012

Kirkeblad. Ulfborg Sogn. Indhold. Juni Juli August 2012 Juni Juli August 2012 Kirkeblad Indhold Ulfborg sogn på nettet 2 Opslagstavlen 3 Info og kalender 4 Kirkelig vejviser 5 Kirkelige handlinger 6 Menighedsrådet 7 Gudstjenesteliste 8 Ulfborg Sogn Fra sognepræsten

Læs mere

KirkeNyt 2. Kvartal 2014

KirkeNyt 2. Kvartal 2014 Gudstjenesteoversigt 2014 Indsamling Vinding Vind Præst 6.4 Mariæ KFUM & K I 10.30 9.00 MM bebudelsesdag Danmark 13.4 Palmesøndag 10.30 PT KirkeNyt 2. Kvartal 2014 17.4 Skærtorsdag 10.30 B K 9.00 N MM

Læs mere

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk

»Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august. www.haderupcamping.dk »Kom, vi går«haderup Bibelcamping 2013 25. juli - 3. august www.haderupcamping.dk Mødeprogram: Torsdag den 25. juli 10.00 Bibeltime v/ sognepræst Morten Mouritzen, Vinding Emne: Kald og kraft Jer 1,1-19

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 1 50. årg. 2013 Marts April Maj Et glimt fra tøndeslagningen efter fastelavnsgudstjenesten Det nye menighedsråd Det nye menighedsråd er blevet

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN

Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Kirkeblad for SKRYDSTRUP SOGN Årgang 40 mai 2015 Nr. 80 Dronning Margrethe 75 år Det er ikke for sent at ønske dronning Margrethe tillykke med hendes femoghalvfjerds års fødselsdag den 16. april. Det var

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 3 Juli - september 2014 Læs i dette blad: Årets konfirmander... 2 Konfirmandundervisning.... 3 Kirkekalender... 4 Høstgudstjenester..... 5 Til lykke med dåben..... 5 Kirkelig vejviser...7 Guldkonfirmander....

Læs mere

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation

MARTS APRIL MAJ 2015 ENSTED KLIPLEV. Carl Nielsen i ord og toner. Sogneaften. Konfirmation. Konfirmation KIRKE ENSTED MARTS APRIL MAJ 2015 SOGN KLIPLEV Carl Nielsen i ord og toner Sogneaften ENSTED Konfirmation Konfirmation KLIPLEV KIRKE SOGN ENSTED NYT FRA ENSTED MENIGHEDSRÅD Så er det meste af vinteren

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad

Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.yesterdaysfoto.dk Durup Tøndering Nautrup Kirkeblad www.dtn-sogn.dk www.durupsogn.dk www.tøndering.dk www.nautrup.dk Juni - Juli - August 2015. Nr. 3-74. årgang Foto: Poul Hansen Koncert & ferie Sæt

Læs mere