Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeres kirke, jeres gudstjeneste!"

Transkript

1 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have mit hjertes hele bo. Kom, Jesus, tag den gave, og styrk mig i min tro! O Gud, mig selv bered, at åbne så mit øre, at jeg dit ord kan høre, min sjæl til salighed. Thomas Kingo 1689 DS 166.v.7. Søndag efter søndag ringer kirkeklokkerne. De kalder til gudstjeneste. Når man hører godt efter, er det tydeligt at høre, hvordan klokkerne kalder: Kom nu! Kom nu! Ofte kommer der en pæn flok mennesker, og det er dejligt, men det sker desværre også, at kun få møder op, og det er skuffende og ærgerligt. For hvem er det egentlig, der holder gudstjeneste? Er det præsten, der holder gudstjeneste for de få eller mange, der vælger at møde op? Nej, i virkeligheden er det jo menighedens gudstjeneste. De, der er mærket for livet med korsets tegn, har sat hinanden stævne på den dag, som er Herrens, for at tilbede hans navn og lytte til, hvad han har at sige til dem. Ved en gudstjeneste i Hinge Kirke for mange år siden var det meningen, at en nabopræst skulle komme og tage gudstjenesten, men sådan blev det nu ikke, for han kom slet ikke. Han havde glemt det! En af kirkegængerne gav udtryk for sin undren med disse ord: Når man endelig kommer i kirke, så kommer præsten minsandten ikke! Jamen, det var da også for galt, men er det ikke lige så underligt, når alle de andre ikke kommer? Når det nu ikke er præstens gudstjeneste, men menighedens? Er hver enkelt af os så ikke lige så forpligtet på at være med, når det kommer til stykket?? Mange steder i vort land er der kirker, som er i fare for at blive

2 lukket i disse år. Når der ikke kommer nogen, giver det simpelt hen ikke mening at bruge penge på opvarmning og bede graver, kirkesanger, organist og præst om at møde op. Så er det ikke rimeligt at forvente, at graveren gør kirken smukt rent, og at organist, kirkesanger og præst bruger timer på at forberede sig. Kommer der ikke nogen til en teaterforestilling, bliver forestillingen taget af plakaten. Det samme kunne gå hen og ske i den danske folkekirke, og hvis er så skylden? Derfor: Hør kirkeklokkens kald på søndag og kom og vær med! For at holde din kirke i live og sørge for, at den er der, også når det gælder dine børn og børnebørn. Og frem for alt: Kom for at høre verdens bedste og største budskab, nemlig budskabet om den frelse, som Gud har beredt for os mennesker, når vi tror på Jesus Kristus! En ældre præst, der havde en fortid som missionær, var på en tur til Afrika. Under et besøg i en menighed kom han for skade at stille et spørgsmål, som ikke rigtig blev forstået. Hvor stor er kirkegangsprocenten her? Menighedsrådet kiggede på hinanden, og først efter nogen tid gik det op for dem, hvad præsten mente. Vi er her da alle! Når vor Herre sætter os stævne på sin dag, så er vi her da alle, som han har døbt til sig og mangler nogle tre søndage i træk, må vi ud til dem for at se, hvad der kan være i vejen. Vi er her da alle det kunne han være sikker på! FM Hilsen - Herren være med jer! Før præst og menighed i fællesskab skal vende sig til Gud i bøn, hilser de nu på hinanden. Deres hilsen hedder på kirkens gamle sprog, latin, en salutation (vi kender ordet salut i forbindelse med æresgardens hilsen ved kongeligt besøg). Hilsenen består i, at præsten vender sig med ansigtet imod menigheden og siger/messer: Herren være med jer! I andre lande kan et almindeligt goddag og farvel på gaden have lidt af samme betydning: Hilsen med Gud! (Tyskland), Gå med Gud (Frankrig). Og vi kender det fra gammel tid herhjemme, hvor gæsten træder ind i huset og hilser: Guds fred. Herren være med jer. Det er en hilsen, som har lydt i gudstjenesten helt tilbage til kirkens første tid. Lydt som et ekko af den hilsen, englen Gabriel trådte ind til Jesu mor, Maria, med, da hun blev bebudet, at hun skulle føde Guds Søn (Luk 1,28). Også Paulus hilser sin menighed med disse ord (2.Thess.3,16 b). Derfor hilser præsten stadigvæk med disse ord. Ikke blot med tilfældige eller højtidelige ord; men med menighedens fælles forvisning om, at Herren kommer til stede, når den samles i hans navn. Menigheden hilser tilbage, idet den synger: Og med din ånd! Dvs.: Må Herren også være med dig i den tjeneste, du er ordineret til at udøve her i Herrens hus! Må Herren være hos dig i dit gudsforhold, i din tanke og tale, så vi i gudstjenesten nu kan ledes på frelsens vej! Såvel menighed som præst er afhængige af Herrens nærhed og Herrens hjælp og styrke, for at de ikke bare skal være publikum ved en uforpligtende forestilling, men menighed i møde med den levende Gud. Hilsenen, salutationen, er Bibelens og kirkens kraftfulde tilsagn og bøn om, at Herren nu vil besøge sit folk og lade noget stort ske ved menneskeord og hænder. Lover Herren! Han er nær, når vi sjunge, når vi bede; samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede (DS 404,1). Sognepræst Thomas Kristensen, Hvide Sande (Fra bogen Lørdagsglimt af søndagsglæden ) - 2 -

3 Hvorfor har Danmark brug for folkekirken? Og hvordan skaber vi fremtidens kirke? Det er spørgsmål, som alle inviteres til at diskutere på 27 åbne debatmøder over hele landet den 1. marts kl Den 1. marts inviteres folkekirkens medlemmer til at diskutere folkekirkens retning og fremtid. Alle, der har en holdning til kirken, er velkomne uanset om de bruger kirken meget eller lidt i dag. 27 steder i landet slår efterskoler og højskoler dørene op kl På møderne skal deltagerene blandt andet diskutere, hvorfor vi har brug for folkekirken, og hvordan vi skaber fremtidens kirke. Målet er at ruske op i debatten, få folk op af lænestolen og i gang med at skabe den kirke, som de ønsker sig: - Folkekirken er folkets og ledes af folket via menighedsrådene. Og her har alle faktisk en mulighed for at få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig lokalt. Folkekirken består af de mennesker, der bruger den og arbejder for den. Det er frivillige kræfter, der skaber kirken, konstaterer formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen. - Det er historisk, at så forskellige kirkelige organisationer som Grundtvigsk Forum og Indre Mission i fællesskab planlægger noget som helst. Men det gør vi nu, fordi vi synes, at kirkens udvikling og ikke mindst det demokratiske element i kirken er så væsentligt. Menighedsrådsvalget er lige om hjørnet, og vi skal have mobiliseret alle kræfter. Vi håber derfor meget, at alle uanset kirkeligt ståsted har lyst til at blande sig i debatten, siger sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, Hans Grishauge. Kom og deltag i debatten! Møderne er åbne for alle, og det er gratis at deltage. På kan man finde det nærmeste møde. Der er ingen tilmelding, så mød op og tag naboen med. For os er det Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg. Hvem arrangerer møderne: Debatmøderne arrangeres af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkefondet, Kirkeligt Centrum, FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK i Danmark Vil du vide mere? Der er mulighed for at få yderlige information om debatmøderne ved at kontakte: Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, på tlf.: , Thomas Bjerg Mikkelsen, Generalsekretær for Indre Mission, på tlf.: eller Hans Grishauge, Sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, på tlf.:

4 Konfirmation Mange steder konfirmeres med den gamle konfirmationsform, hvorefter konfirmanden på den store dag i kirken bliver afæsket to eller tre ja er. Hvor tør man lade unge svare på så store sager, som kirken spørger om? Har Søren Kierkegaard ikke ret i, at en fader ville vægre sig ved at lade drengen råde over ti rigsdaler, men et helligt løfte angående saligheden, det tager man af ham? Det er vel rimeligt dertil at svare, at vort ja til Gud altid er et: Ja tak! Forsager du Djævelen? spørger kirken. Den spørger dermed: Vil du have lov til at slippe for at være alene med det onde? Tror du på Gud Fader, Søn og Helligånd? altså: Vil du have lov at binde dit liv til den eneste, der helt igennem forstår sig på dig? Og endnu engang spørger kirken, denne gang: Er det din vilje at blive i denne din dåbs pagt indtil din sidste stund? Den spørger dermed: Vil du gerne, at det dér skal få lov til at gælde dig alle dine dage? Og hver gang svarer konfirmanden ja. Han kan såvist også være tjent med det. Hans ja er et: Ja tak. Og hvor kan man andet end sige ja tak til så store gaver. Georg S. Geil (biskop Viborg Stift ) Konfirmander årgang 2011 Vinderslev sogn Andreas Hildebrandt Agerskov, Mausingvej 45. Rikke Christensen, Tøndborgvej 14 Katrine Søby Lykke Jensen, Solsikkevej 20 Rikke Lind Nedergaard, Tøndborgvej 51 Frederik Valbjørn, Mausingvej 26 Manilla Føns Videbæk, Krokusvej 10 Emilie Vad Westergaard, Tulipanvej 14 Esben Stenholt Winkler, Solsikkevej 23 Pernille Hjort Knudsen, Vinderslevvej 113. Hinge sogn Alexander Gerhard Ferløv Christensen, Nørskovlundvej

5 Magtens mænd gennem historien Der er skrevet tykke bøger om magtens mænd gennem historien. Mænd, som - ofte i fattigdom og under barske forhold - begyndte en kamp mod et system, som set med deres briller, trængte til fornyelse. Nogle gange kom der revolution ud af det oprøret førte til fornyelse og de mænd, der havde været ledere af oprørerne, blev præsidenter for et nyt system. Nogle gange blev det til stor gavn for folket andre gange ikke lige det, man havde håbet på. Navne, der kunne nævnes, er: Nelson Mandela, Vaclav Havel, Lenin, Mao og Fidel Castro. Sidste søndag efter Hellig Trekonger handlede prædikenen om Jesus og hans rige. Disciplene havde regnet med, at han på et eller andet tidspunkt ville blive en stor konge, som kunne slå romerne, besættelsesmagten, ud af landet Israel. De havde oplevet så mange mirakler med Jesus, at de vidste, han kunne mere end de fleste. Da Jesus selv begyndte at tale om, at Hans Rige ikke var af denne verden, undrede de sig. Hvad var det så? Jesus kunne jo sagtens have taget magten i Israel og startet noget helt ny og anderledes op. Endda uden våben! Det gjorde han så ikke. Han blev ikke en ny Nelson Mandela eller Vaclav Havel... Hans mål var større, selvom de to skabte mange fantastiske og gode forandringer for deres folk og deres land. Jesu mål rakte både tilbage og fremad helt til os, der lever 2000 år senere. Den revolution, han satte i gang, er stadig i gang med at forandre. Det rige, han talte om, er til stede også her i For disciplene var det i første omgang en enorm skuffelse; Jesus døde ung og elendig på et kors mellem to røvere. Senere fandt de ud af, at Jesu død var nødvendig for, at det nye rige kunne komme til alle jordens folk. Det kærlighedens rige, som Gud har lovet den, som tror og bliver døbt. Hanne Bitsch Nyt fra menighedsrådene: Vinderslev: På menighedsrådsmødet 25.januar hos Johs. Lauritsen blev der udtrykt glæde over den store deltagelse ved spaghettigudstjenesterne. Modsat er det bekymrende, at der mangler ledere til børnearbejdet. Næste etape af hækplantning på kirkegården sker her i foråret, og vi håber på forståelse for de gener, det måtte give, mens det står på. På kirkegården vil der blive anlagt urnegravsteder, sådan som det tidligere er blevet besluttet. Kirkens tårn vil blive kalket i løbet af året, og der bliver gjort en indsats for at tætne kirkens tag, som desværre viser sig at være utæt. FM Hjertestarter i Vinderslev Menighedsrådet, institutioner og foreninger i Vinderslev har besluttet, at vi skal have en hjertestarter i Vinderslev. Og da det blev kendt, meldte Henrik Andersen sig som giver, hvilket vi er meget taknemmelige for. Hjertestarteren kommer til at hænge i forgangen til Vinderslev Sognehus, hvortil der er adgang døgnet rundt. Vi vil prøve at få en demonstration og et kursus arrangeret. Johs.Lauritsen - 5 -

6 Meddelelse vedr. KFUM OG KFUK for børn og unge: Drop ind i MOKKEN Som noget nyt er der Drop ind i MOKKEN for voksne den første onsdag i måneden kl Her kan alle komme, - somme tider er der planlagt, at man f.eks. spiller eller noget andet, og hver gang er der helt sikkert kaffe, kage og hygge. Alle er velkomne, uanset om man er medlem eller ej. Kom endelig og giv dig selv og de andre en god aften. Kærlig hilsen KFUM og KFUK i Hinge KFUM OG KFUK I HINGE ER MANGE TING Men vi har fokus på 3 ting: KLUB-tilbud for skolebørn Hver onsdag mødes vi i MOKKEN, vort hus på Tingskrivervej 28 a, Hinge, fra kl Her er der plads til aktiviteter af alle mulige slags: kreativitet, go-cart-fræs, mekanik-værkstedet, hvor gamle cykler og havetraktorer forvandles til. Ja, gæt engang! Tømmerflådesejlads, bål, hygge, snak, grin og meget mere. Hvis du selv har nogle ideer til, hvad der kan være sjovt at lave, så fortæl os dem, og mon ikke vi kan finde ud af det? Og så har vi nogle fantastiske lokaler, hvor der altid er plads til flere. Kontakt: Birgit Laursen, Bibelstudiegrupper. Har du lyst til at diskutere og studere kristendom og Bibelen, så er vi en flok der mødes i mindre grupper ca. en gang i måneden og prøver at forholde os til, hvad kristendommen kan sige os i vort liv i Og der er altid plads til flere. Kontakt: Bjarne Jacobsen, Voksenarrangementer. Her er alle mulige slags arrangementer, hvor voksne mødes og nyder at være sammen. Nogle gange er der aktuelle emner på programmet. Andre gange det mere sociale arrangementer, hvor vi bare nyder samværet og oplever noget sammen. Programmet er for det meste med i aktivitetsbladet. Kontakt: Dorte Hougaard Madsen,

7 Mødekalender for Hinge Sogn Marts Fre.d.9.kl.16: Indvielse af Torvet, Menighedsfakultetet, Aarhus. Tor.d.15.kl.19.30: Forårsmøde Mausing Mh. v. landsdelssekr. Thorkild Vad, Videbæk. Tir.d.20.kl.17 Spaghettigudstjeneste Hinge Kirke. Ons.d.21.kl Menighedsrådsmøde i K-huset. Man.d.26.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. April Lør.d.14. Ethioperkredsens årsmøde Herning. Maj Man.d.7.kl.19: Kirkesyn og menighedsrådsmøde. Man.d.21.kl.19.30: Ethioperkreds Hinge Præstegård. Tor.d.24.kl.17: Spaghettigudstjeneste Hinge Kirke Fre.d.25.kl.14: Indvielse af Kjelsølejren v. biskop Karsten Nissen, Viborg. Juni Fre.d.1.kl.18. Pilgrimsvandring fra Hinge Kirke til Vinderslev. Man.d.4. De ældres udflugt. Nyt orgel i Hinge kirke Snart får vi nyt orgel i Hinge Kirke. Det trænger vi også til, for det gamle driller den ene gang efter den anden. I den sidste uge i marts begynder orgelfirmaet Marcussen & Søn fra Aabenraa at fjerne det gamle orgel og sætte det nye op. Det er noget, som vil tage sin tid, men vi håber, vi kan bruge kirken som normalt, mens det står på, dog uden orgel. Vi regner med, at orglet er klar til brug i løbet af juni måned, men selve den officielle indvielse venter vi med til søndag den 5. august. FM Kirken er også for børn derfor holder vi fire - fem gange om året spaghettiggudstjenester i Hinge Kirke. Børn er meget velkomne sammen med forældre, bedsteforældre eller andre voksne. Tag også gerne kammeraterne med. De næste gange: Tirsdag d. 20. marts kl. 17 i Hinge kirke hvor der bliver kirketeater med Jens J. Jødal fra Århus. Han er en god fortæller og god til at engagere børnene, så de oplever sig som en del af historien. Tirsdag d. 24. maj kl. 17 i Hinge Kirke. hvor temaet er Jesu bespisning af de Igen bliver det en oplevelse, hvor børnene bliver engageret. Efter gudstjenesten d. 20. marts indbyder vi til spaghetti og kødsovs i konfirmandhuset og efter d. 24. maj til grillpølser m.m. i haven uden for. 19. august kl. 14 bliver der mulighed for familiegudstjeneste, hvor vi bagefter går til Hinge sø ad den nye sti og får kaffe ved søen. Der bliver mulighed for at sejle med kanoer m.m. (Ændringer forbeholdes hvis vejret er dårligt) Udflugt for de ældre i Hinge Sogn! Mandag den 4. juni Turen er ikke helt på plads. Jeg regner med, at vi skal spise middag på Restaurant Rørbæk Sø. Over middag skal vi på Vester Palsgaard Skovmuseum, hvor vi efter en rundvisning skal have vores eftermiddagskaffe samme sted. Vi skal også se Vrads Kirke Mere udførligt program kommer i Aktivitetsbladet og i Kjellerup posten Med venlig hilsen Godtfred Appel Hinge Menighedsråd

8 Mødekalender for Vinderslev sogn Tirsdag d. 28. febr. kl : Bibelforedrag i Mausing Mh v. pastor Frede Møller, Hinge. Emne: Jesu Kristi fodtrin i Det gamle Testamente Marts Tir.d.6.kl.19.30:Samtalemøde Brokhus hos Lissy og Børge Stenholt, Liljevej 41. Joh.Åb.3. Kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13 v. pastor Frede Møller. 2.Pet 2. Tor. d. 8. kl : Sogneaften i Vinderslev Sognehus v. Peter Kiel Nielsen, Sommersted: "Feltpræst i Afghanistan". Fre.d.9.kl.16: Indvielse af "Torvet" Aarhus. Tor.d.15.kl.19.30: Forårsmøde Kjellerupkredsen i Mausing Mh. v. landsdelssekr. Thorkild Vad, Videbæk Missionsuge Mausing marts Man.d.19.kl.19.30: Miss.Finn Najbjerg Tir.d.20.kl.19.30: Miss.Finn Najbjerg Tor.d.22. kl.19.30: Sognepræst Lindvig Osmundsen, Bording. Fre.d.23. kl.19.30: Sang-og familieaften v. Anne Marie Helligsø, Thyholm. Koret Håbet medvirker. Man.d.26.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Tir.d. 27.kl : Bibelforedrag i Vinderslev Missionshus v/sognepræst Frede Møller, Hinge Jesu Kristi fodtrin i Det nye Testamente Ons.d.28.kl.19: Menighedsrådsmøde hos Knud Kristensen, Pederstrupvej 32. F-aften i Vinderslev Missionshus Lør.d.14.: Ethiopermissionens årsmøde Herning. Tir. d. 17. kl Møde i Vinderslev Missionshus v/tidl. landssekretær Per Weber, Hinnerup Tor.d.19.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9. Joh.Åb.4. Tir.d.24.kl.19.30: Møde Mausing Mh. v. miss. Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Maj Tir. d. 1. kl : KLF-møde i Vinderslev Missionshus Tor.d.3.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Helga og Sv.Aa.Sørensen, Vinkelvej 10. Joh. Åb.5. Tir.d.8.kl.?: Udflugt. Se IMs program. Tir.d.15.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Bodil og Jakob Lundgård, Lundegårde Pet 3. Man.d. 21. kl : Eftermiddagsmøde hos Anne Marie og Finn Najbjerg, Krokusvej 15 v/leder af IM s cafébus Kristian Lindholm, Brabrand Mission set ud fra cafébussen Man.d.21.kl.19.30:Ethiopermøde hos Inge og Frede Møller, Hinge Præstegård. Tir.d.22.kl.19.30: Soldatervennefest Mausing Mh. v. Bodil og Kristian Nielsen, Lemvig. Fre.d.25.kl.14: Indvielse af Kjelsølejren v. biskop Karsten Nissen, Viborg. Ons.d.31.kl.18: Kirkesyn og menighedsrådsmøde Sognehuset. April Ons. d. 11. kl : Eftermiddagsmøde i Vinderslev Missionshus v/ missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde Fre. d. 13. kl : - 8-

9 Mausing Søndagsskole Mausing Søndagsskole er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi synger, leger og høre bibelhistorie. Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup Vi glæder os til at se dig! Hilsen lederne: Karin Pedersen, Lilli Ravn, Se mere på: under Mausing Søndagsskole Forældre er også velkommen til at være med. Kirkekaffe Af og til er der kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. Så står der K i gudstjenestelisten. I Hinge betyder det, at der er dækket op i konfirmandhuset efter gudstjenesten, og her er der lejlighed til at mødes og hygge sig lidt. I Vinderslev betyder et K i gudstjenestelisten, at der er undertiden er lejlighed til en kop stå-kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten, andre gange i Sognehuset. Velkommen i BØRNEHJØRNET For alle børn mellem 4 og 7 år. Forældre er velkommen til at være med. Hver tirsdag kl i Vinderslev Sognehus Der er mulighed for, at børnene kan blive hentet ved børnehaven i Vinderslev Henvendelse kan ske til: Lene Mathiasen, Alice og Knud Friis, Helle Frølund, Anne Marie Najbjerg,

10 Kommende indsamlinger 25/3 Folkekirkens Nødhjælp. 8/4 KFUM & KFUK i Danmark. 17/5 Folkekirkens Mission. Kommende sogneblade: Uge 28,22,36,48. Husk, at programmet fremover skal dække 3-4 måneder. Stof til næste blad: Senest 1.maj. Stof, som afleveres senere, kan ikke forventes bragt. Brugt helst Embedet passes april af Klaus Buch Møberg, Levring. Tlf maj af Knud Ove Mandrup, Grønbæk. Tlf Gudstjenester på Malmhøj Torsdag d.1.marts kl.15: Frede Møller Torsdag d.12.april kl.15. Karen Marie Ravn Tor.d.3.maj kl.15: Frede Møller Tor.d.7.juni kl.15: Frede Møller Disse nadvergudstjenester på Malmhøj er også for andre ældre, som kunne have lyst til at være med! Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf Degnetjeneste Med biskoppelig tilladelse vil vi af og til holde degnetjeneste i vore kirker, sådan som man f.eks. gør det på Færøerne. Det vil sige en gudstjeneste, hvor der ikke medvirker en præst, men kirkesangeren leder tjenesten og læser en prædiken fra prædikestolen eller korbuen. Takket være degnetjeneneste undgår vi, at en gudstjeneste helt aflyses. Salmerne synges som normalt, og en prædiken læses højt af degnen

11 DØBTE: inderslev Kirke 11/12 Cassander Bjerregaard Sehested, Silkeborgvej. 29/1 Helena Dahl Pedersen, Engholmsvej. 5/2 Simon Bjerregaard Olsen, Krogsgårdsvej, Hvam Hinge Kirke: 27/11 Tilde Henriksen Christensen, Haugevej. DØDE/BEGRAVEDE: Hinge Kirke 13/12 Elly Harriet Rask, Kjellerup. 86 år. Vinderslev Kirke 8/11 Frands Martin Salling Jensen, Mausing Skolevej. 76 år (bisat Valgmenigheden). 7/12 Sinna Marie Nielsen, Sandgårdsparken. 88 år (begr.valgmenigheden). 29/12 Marie Munk, Malmhøj. 93 år (begr.thorning). 27/1 Oda Justesen, Malmhøj. 90 år (bisat Silkeborg) Kirkelig vejviser Sognepræst Frede Møller, Tingskrivervej 28 B, Hinge. Tlf Hinge Sogn Hjemmeside: Kirkesanger Knud Erik Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Niels Blichfeldt, Gl. Kongevej 47, 8643 Ans By. Tlf Menighedsrådsformand Svend Erik Laursen, Illervej 21, Astrup, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Erene Vestergaard, Tanghusvej 14, Nørskovlund, 8620 Kjellerup. Tlf Kirkeværge Godtfred Appel, Gl. Dalsgårdsvej 6, Hingeballe, 8620 Kjellerup. Tlf Vinderslev Sogn Sognehuset, tlf Hjemmeside: Kirkesanger Finn Najbjerg, Krokusvej 15, 8620 Kjellerup. Tlf Afløsere: Uffe Hansen, Dorthea Nedergaard. Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Christian Christiansen, Ll.Møllevej 10, Levring. Tlf Mobil: Menighedsrådsformand Johannes Lauritsen, Haugevej 38, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22, Tlf Kirkeværge Knud Kristensen, Pederstrupvej 32. Tlf

12 G U D S T J E N E S T E R Dag Hinge Kirke Vinderslev Kirke Vium Kirke Tekst 4.marts 2.s.i fasten 11.marts 3.s.i fasten 18.marts Midfaste 25.marts Mariæ Bebudelse 1.april Palmesøndag 5.april Skærtorsdag 6.april Langfredag 8.april Påskedag 9.april 2.Påskedag 15.april 1.s.e.Påske 22.april 2.s.e.Påske 29.april 3.s.e.Påske 4.maj Bededag 6.maj 4.s.e.Påske 13.maj 5.s.e.Påske 17.maj Kristi Himmelfart 20.maj 6.s.e.Påske 27.maj Pinsedag 28.maj 2.Pinsedag (S) Ingen, men onsdag d.7.marts kl Nadver Lars M.Christiansen, Brandstrup 9.00 Johs.Østerlund Nielsen, Bjerringbro Johs.Østerlund Nielsen. Mark 9,14-29 Joh 8, Ingen Joh 6, (0) (S) 9.00 (0) (K) (0) Luk 1, (K) Ingen Mark 14, Nadver Nadver (S) Joh 13, Korsandagt Korsandagt Ingen 9.30 (0) 8.30 (0) Matt 18, Ingen Joh 20, Nadver Joh 21, Degnetjeneste Hartvig Ingen Joh 10,22-30 Wagner,Gullestrup 8.30 Nadver Konfirmation Ingen Joh 14, (S) Nadver (S) (K) 9.00 Matt 7, Konfirmation 8.30 Nadver Ingen Joh 8, (K) Konfirmation Joh 17,1-11 Tina Frank Nadver (0) 9.00 (0) Luk 24, (S) 9.00 (K) Ingen Joh 16, Nadver Joh 14, Joh 6,44-51 O = Offergang. S = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe. Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup,

Syng med, Kristi venner

Syng med, Kristi venner H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang DECEMBER 2010 - FEBRUAR 2011 Nr. 1 Syng med, Kristi venner (Adeste Fideles) I, som

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2012 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2012 nr. 2 Marts - Maj lille gren kan standse stærk maskine I januar måned fældede vi en del syge a s k e t r æ e r b a g p ræs t eb o lig en i Levring. Der

Læs mere

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden

KIRKEBLAD. 2012 nr. 4 September - November FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. Bemærk nye telefonnumre på bagsiden KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING Bemærk nye telefonnumre på bagsiden 2012 nr. 4 September - November Fem ønskesten En dreng kom sjoskende slukøret hjem fra skole. Det var så hårdt med lektier,

Læs mere

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5

FOR ØSTER SNEDE SOGN. Juni - Juli - August 2014. PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3. BABYSALMESANG Side 4. PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 FOR ØSTER SNEDE SOGN Juni - Juli - August 2014 PRÆSTENS SPALTE Konfirmationsord Side 3 BABYSALMESANG Side 4 PRÆSTEN PÅ HUSBESØG Side 5 KONFIRMATIONSORD TIL LIVET Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11

for Øster Snede sogn Marts - April - Maj 2014 Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 Side 8-10 Side 11 for Øster Snede sogn - April - Maj 2014 PRÆSTENS SPALTE Fastelavn Side 3 fremtidens kirkegård Side 4-5 kirke gennem generationer Side 6-7 KIRKELIGE FORENINGER Side 8-10 OPSLAGSTAVLEN Side 11 GUDSTJENESTER

Læs mere

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23)

Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus Luciaoptog på skolen (side 23) Nummer 62 17. årgang Januar 2014 Skoleskibet Danmark (side 30) Minikonfirmanderne (side 16) Dagplejerne på museum (side 32) Teater med Krabasken (side 29) Julemanden var også i Vinderslev Forsamlingshus

Læs mere

Læs om : Lån et kamera

Læs om : Lån et kamera Nummer 51 14. årgang April 2011 Billedfremstilling Lederpris Fastelavn Musikpædagog Café Kyndelmisse Kære Victor Udvekslingsstudent Studietur til Australien Blicheregnens Museum Se girokort til frivillig

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne

Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 KirKebladet for Smidstrup Skærup sogne Afsked med kirkesanger Eva Christensen se side 6-8 Så er vi konfirmeret se side 3-5 19. Årgang Nr. 4 Efterår 2014 Kirkebladet & for Smidstrup Skærup sogne Kirkebladet / 19. årgang / Nr. 4 / Efterår 2014

Læs mere

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5...

Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... Konfirmandernes store dag! Se listen over de 63, der konfirmeres i vore kirker Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag... SE SIDE 5... KIRKEBLADET FOR TOMMERUP OG BROHOLM SOGNE FORÅR 2014 DU LILLE ANEMONE,

Læs mere

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning

BETHANIABLADET. Januar juni 2011. Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning BETHANIABLADET Januar juni 2011 52 52 Halvårligt programblad for Indre Mission i Herning Nyt fra bestyrelsen Det kan godt være lidt vanskeligt at sætte fingeren på, hvad der egentlig er sket af forandringer

Læs mere

Nummer 59 16. årgang April 2013

Nummer 59 16. årgang April 2013 Nummer 59 16. årgang April 2013 Modtager af dette blads rose Damer til VIF gymnastik Børnehjørnet til fastelavnsgudstjeneste Der var mange flotte udklædninger til skolens fastelavnsarrangement Ophængte

Læs mere

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet

Nr. 1 2015. og velkommen her. Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne. Februar Marts April. Sognebladet Nr. 1 2015 VVelkommen nytår og velkommen her Februar Marts April Sognebladet Skovby- Ore- og Guldbjerg sogne 2 Indholdsfortegnelse: Nyt fra Pastoratsrådet 4 Sogneindsamling 5 Babysalmesang 6 Bogense skole

Læs mere

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær.

Linoleumssnit af Jens-Andreas D. Elkjær. F r e d e n s K i r k e S v e n d b o r g N r. 1 m a r t s - a u g u s t 2 0 1 1 MAGTENS FRISTELSE Af sognepræst Da den daværende tjekkiske præsident Vaclav Havel i 1991 modtog Sonningprisen, holdt han

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet. Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : 2 2 4-5 5 6 7 8-9 10 11 11 12-13 14-15 16 17-21 22-23 24-25 26-27 28-29 30-31 31-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales

Læs mere

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke!

Læs om : Lån et fotoapparat. Fortvivl ikke! Læs om : 2 3 4-5 6 7 8-9 10 11 12-14 15 15 16-21 22-23 24 25 26-27 28-29 30-31 32-34 35 36 Fortvivl ikke! Hvis I ønsker at indbetale et beløb til bladet - stort eller lille - kan det indbetales i Unibank

Læs mere

Kirkeblad for Herning Sogn

Kirkeblad for Herning Sogn ERNING SOGN Kirkeblad for Herning Sogn Farvel til Erik Nikolajsen Herning 100 Haydn, Eyde, U2 og Fodslaw M a r t s A p r i l M a j 2 0 1 3 Afsked med sognepræst Erik Nikolajsen Den 1. juni 2013 går sognepræst

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Flovt at far sagde du til præsten! side 13 KirkeBladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 1 Vinter 2012/2013 9. årgang Sognemedhjælper ansat ved Bjerringbro Kirke Mini-konfirmanderne i Bjer ringbro sogn

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse.

Tilgivelse. Synd. nåde. Nåde. Tilgivelse. De store ord. Tilgivelse Synd. D tilgivelse. åde. Tore ord. S ynd. Nåde. Synd Nåde Synd. Tilgivelse. September 2015 - november 2015 Til alle sognets husstande d e STore ord åde De store ord synd Måbjerg og Ellebæk sogne www.maabjerg-ellebaek-kirker.dk s yn D tilgivelse nåde S ynd INDHOLD s. 3 Fernisering

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke!

Læs om : Mangler du Lokalbladet? Lån et kamera. Fortvivl ikke! Læs om : Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side 2 3 3 4-10 11 12-15 15 16-20 21-25 26-27 28 29 30-31 31 32-33 33 34-35 35-38 39 40 Fortvivl

Læs mere

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde

Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Nummer 56 15. årgang Juli 2012 Storken på besøg Pinsefest Storm i et telt En landsbydegn fortæller Farvel til Kirsten Pilgrimsfærd Indianere Sanseprojekt Fart i blodet DM for hunde Læs om: 2 3 3 4 6 7

Læs mere

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5

irkebladet Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Sdr. Bjert Sogn 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Se side 4 og 5 Foto: Arne Friis K Sdr. Bjert Sogn irkebladet 36. årg. Juni - Juli - August 2011 Kirken på mediefronten Sognet nu også på facebook mød nye og gamle venner Se side 4 og 5 Til eftertanke... Jeg undrer mig!

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen.

Leder. Læs om : God læselyst. Redaktionen. Nummer 11 4. Årgang April 2001 LÆS OM : 25 års jubilæum, Slægtsforskning, Seniorbo, Landbrug, Kirkenyt, Lokalhistorie, Vores liv, Regnbueland, Rejsegilde, og ikke mindst Gadespejlet! Læs om : Side 2 Indhold,

Læs mere