Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeres kirke, jeres gudstjeneste!"

Transkript

1 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have mit hjertes hele bo. Kom, Jesus, tag den gave, og styrk mig i min tro! O Gud, mig selv bered, at åbne så mit øre, at jeg dit ord kan høre, min sjæl til salighed. Thomas Kingo 1689 DS 166.v.7. Søndag efter søndag ringer kirkeklokkerne. De kalder til gudstjeneste. Når man hører godt efter, er det tydeligt at høre, hvordan klokkerne kalder: Kom nu! Kom nu! Ofte kommer der en pæn flok mennesker, og det er dejligt, men det sker desværre også, at kun få møder op, og det er skuffende og ærgerligt. For hvem er det egentlig, der holder gudstjeneste? Er det præsten, der holder gudstjeneste for de få eller mange, der vælger at møde op? Nej, i virkeligheden er det jo menighedens gudstjeneste. De, der er mærket for livet med korsets tegn, har sat hinanden stævne på den dag, som er Herrens, for at tilbede hans navn og lytte til, hvad han har at sige til dem. Ved en gudstjeneste i Hinge Kirke for mange år siden var det meningen, at en nabopræst skulle komme og tage gudstjenesten, men sådan blev det nu ikke, for han kom slet ikke. Han havde glemt det! En af kirkegængerne gav udtryk for sin undren med disse ord: Når man endelig kommer i kirke, så kommer præsten minsandten ikke! Jamen, det var da også for galt, men er det ikke lige så underligt, når alle de andre ikke kommer? Når det nu ikke er præstens gudstjeneste, men menighedens? Er hver enkelt af os så ikke lige så forpligtet på at være med, når det kommer til stykket?? Mange steder i vort land er der kirker, som er i fare for at blive

2 lukket i disse år. Når der ikke kommer nogen, giver det simpelt hen ikke mening at bruge penge på opvarmning og bede graver, kirkesanger, organist og præst om at møde op. Så er det ikke rimeligt at forvente, at graveren gør kirken smukt rent, og at organist, kirkesanger og præst bruger timer på at forberede sig. Kommer der ikke nogen til en teaterforestilling, bliver forestillingen taget af plakaten. Det samme kunne gå hen og ske i den danske folkekirke, og hvis er så skylden? Derfor: Hør kirkeklokkens kald på søndag og kom og vær med! For at holde din kirke i live og sørge for, at den er der, også når det gælder dine børn og børnebørn. Og frem for alt: Kom for at høre verdens bedste og største budskab, nemlig budskabet om den frelse, som Gud har beredt for os mennesker, når vi tror på Jesus Kristus! En ældre præst, der havde en fortid som missionær, var på en tur til Afrika. Under et besøg i en menighed kom han for skade at stille et spørgsmål, som ikke rigtig blev forstået. Hvor stor er kirkegangsprocenten her? Menighedsrådet kiggede på hinanden, og først efter nogen tid gik det op for dem, hvad præsten mente. Vi er her da alle! Når vor Herre sætter os stævne på sin dag, så er vi her da alle, som han har døbt til sig og mangler nogle tre søndage i træk, må vi ud til dem for at se, hvad der kan være i vejen. Vi er her da alle det kunne han være sikker på! FM Hilsen - Herren være med jer! Før præst og menighed i fællesskab skal vende sig til Gud i bøn, hilser de nu på hinanden. Deres hilsen hedder på kirkens gamle sprog, latin, en salutation (vi kender ordet salut i forbindelse med æresgardens hilsen ved kongeligt besøg). Hilsenen består i, at præsten vender sig med ansigtet imod menigheden og siger/messer: Herren være med jer! I andre lande kan et almindeligt goddag og farvel på gaden have lidt af samme betydning: Hilsen med Gud! (Tyskland), Gå med Gud (Frankrig). Og vi kender det fra gammel tid herhjemme, hvor gæsten træder ind i huset og hilser: Guds fred. Herren være med jer. Det er en hilsen, som har lydt i gudstjenesten helt tilbage til kirkens første tid. Lydt som et ekko af den hilsen, englen Gabriel trådte ind til Jesu mor, Maria, med, da hun blev bebudet, at hun skulle føde Guds Søn (Luk 1,28). Også Paulus hilser sin menighed med disse ord (2.Thess.3,16 b). Derfor hilser præsten stadigvæk med disse ord. Ikke blot med tilfældige eller højtidelige ord; men med menighedens fælles forvisning om, at Herren kommer til stede, når den samles i hans navn. Menigheden hilser tilbage, idet den synger: Og med din ånd! Dvs.: Må Herren også være med dig i den tjeneste, du er ordineret til at udøve her i Herrens hus! Må Herren være hos dig i dit gudsforhold, i din tanke og tale, så vi i gudstjenesten nu kan ledes på frelsens vej! Såvel menighed som præst er afhængige af Herrens nærhed og Herrens hjælp og styrke, for at de ikke bare skal være publikum ved en uforpligtende forestilling, men menighed i møde med den levende Gud. Hilsenen, salutationen, er Bibelens og kirkens kraftfulde tilsagn og bøn om, at Herren nu vil besøge sit folk og lade noget stort ske ved menneskeord og hænder. Lover Herren! Han er nær, når vi sjunge, når vi bede; samles i hans navn vi her, er han midt blandt os til stede (DS 404,1). Sognepræst Thomas Kristensen, Hvide Sande (Fra bogen Lørdagsglimt af søndagsglæden ) - 2 -

3 Hvorfor har Danmark brug for folkekirken? Og hvordan skaber vi fremtidens kirke? Det er spørgsmål, som alle inviteres til at diskutere på 27 åbne debatmøder over hele landet den 1. marts kl Den 1. marts inviteres folkekirkens medlemmer til at diskutere folkekirkens retning og fremtid. Alle, der har en holdning til kirken, er velkomne uanset om de bruger kirken meget eller lidt i dag. 27 steder i landet slår efterskoler og højskoler dørene op kl På møderne skal deltagerene blandt andet diskutere, hvorfor vi har brug for folkekirken, og hvordan vi skaber fremtidens kirke. Målet er at ruske op i debatten, få folk op af lænestolen og i gang med at skabe den kirke, som de ønsker sig: - Folkekirken er folkets og ledes af folket via menighedsrådene. Og her har alle faktisk en mulighed for at få indflydelse på, hvordan kirken skal udvikle sig lokalt. Folkekirken består af de mennesker, der bruger den og arbejder for den. Det er frivillige kræfter, der skaber kirken, konstaterer formand for Landsforeningen af Menighedsråd, Inge Lise Pedersen. - Det er historisk, at så forskellige kirkelige organisationer som Grundtvigsk Forum og Indre Mission i fællesskab planlægger noget som helst. Men det gør vi nu, fordi vi synes, at kirkens udvikling og ikke mindst det demokratiske element i kirken er så væsentligt. Menighedsrådsvalget er lige om hjørnet, og vi skal have mobiliseret alle kræfter. Vi håber derfor meget, at alle uanset kirkeligt ståsted har lyst til at blande sig i debatten, siger sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, Hans Grishauge. Kom og deltag i debatten! Møderne er åbne for alle, og det er gratis at deltage. På kan man finde det nærmeste møde. Der er ingen tilmelding, så mød op og tag naboen med. For os er det Silkeborg Højskole, Platanvej 12, 8600 Silkeborg. Hvem arrangerer møderne: Debatmøderne arrangeres af Landsforeningen af Menighedsråd i samarbejde med Grundtvigsk Forum, Indre Mission, Kirkefondet, Kirkeligt Centrum, FDF, KFUM-spejderne, KFUM og KFUK i Danmark Vil du vide mere? Der er mulighed for at få yderlige information om debatmøderne ved at kontakte: Inge Lise Pedersen, formand for Landsforeningen af Menighedsråd, på tlf.: , Thomas Bjerg Mikkelsen, Generalsekretær for Indre Mission, på tlf.: eller Hans Grishauge, Sekretariatsleder for Grundtvigsk Forum, på tlf.:

4 Konfirmation Mange steder konfirmeres med den gamle konfirmationsform, hvorefter konfirmanden på den store dag i kirken bliver afæsket to eller tre ja er. Hvor tør man lade unge svare på så store sager, som kirken spørger om? Har Søren Kierkegaard ikke ret i, at en fader ville vægre sig ved at lade drengen råde over ti rigsdaler, men et helligt løfte angående saligheden, det tager man af ham? Det er vel rimeligt dertil at svare, at vort ja til Gud altid er et: Ja tak! Forsager du Djævelen? spørger kirken. Den spørger dermed: Vil du have lov til at slippe for at være alene med det onde? Tror du på Gud Fader, Søn og Helligånd? altså: Vil du have lov at binde dit liv til den eneste, der helt igennem forstår sig på dig? Og endnu engang spørger kirken, denne gang: Er det din vilje at blive i denne din dåbs pagt indtil din sidste stund? Den spørger dermed: Vil du gerne, at det dér skal få lov til at gælde dig alle dine dage? Og hver gang svarer konfirmanden ja. Han kan såvist også være tjent med det. Hans ja er et: Ja tak. Og hvor kan man andet end sige ja tak til så store gaver. Georg S. Geil (biskop Viborg Stift ) Konfirmander årgang 2011 Vinderslev sogn Andreas Hildebrandt Agerskov, Mausingvej 45. Rikke Christensen, Tøndborgvej 14 Katrine Søby Lykke Jensen, Solsikkevej 20 Rikke Lind Nedergaard, Tøndborgvej 51 Frederik Valbjørn, Mausingvej 26 Manilla Føns Videbæk, Krokusvej 10 Emilie Vad Westergaard, Tulipanvej 14 Esben Stenholt Winkler, Solsikkevej 23 Pernille Hjort Knudsen, Vinderslevvej 113. Hinge sogn Alexander Gerhard Ferløv Christensen, Nørskovlundvej

5 Magtens mænd gennem historien Der er skrevet tykke bøger om magtens mænd gennem historien. Mænd, som - ofte i fattigdom og under barske forhold - begyndte en kamp mod et system, som set med deres briller, trængte til fornyelse. Nogle gange kom der revolution ud af det oprøret førte til fornyelse og de mænd, der havde været ledere af oprørerne, blev præsidenter for et nyt system. Nogle gange blev det til stor gavn for folket andre gange ikke lige det, man havde håbet på. Navne, der kunne nævnes, er: Nelson Mandela, Vaclav Havel, Lenin, Mao og Fidel Castro. Sidste søndag efter Hellig Trekonger handlede prædikenen om Jesus og hans rige. Disciplene havde regnet med, at han på et eller andet tidspunkt ville blive en stor konge, som kunne slå romerne, besættelsesmagten, ud af landet Israel. De havde oplevet så mange mirakler med Jesus, at de vidste, han kunne mere end de fleste. Da Jesus selv begyndte at tale om, at Hans Rige ikke var af denne verden, undrede de sig. Hvad var det så? Jesus kunne jo sagtens have taget magten i Israel og startet noget helt ny og anderledes op. Endda uden våben! Det gjorde han så ikke. Han blev ikke en ny Nelson Mandela eller Vaclav Havel... Hans mål var større, selvom de to skabte mange fantastiske og gode forandringer for deres folk og deres land. Jesu mål rakte både tilbage og fremad helt til os, der lever 2000 år senere. Den revolution, han satte i gang, er stadig i gang med at forandre. Det rige, han talte om, er til stede også her i For disciplene var det i første omgang en enorm skuffelse; Jesus døde ung og elendig på et kors mellem to røvere. Senere fandt de ud af, at Jesu død var nødvendig for, at det nye rige kunne komme til alle jordens folk. Det kærlighedens rige, som Gud har lovet den, som tror og bliver døbt. Hanne Bitsch Nyt fra menighedsrådene: Vinderslev: På menighedsrådsmødet 25.januar hos Johs. Lauritsen blev der udtrykt glæde over den store deltagelse ved spaghettigudstjenesterne. Modsat er det bekymrende, at der mangler ledere til børnearbejdet. Næste etape af hækplantning på kirkegården sker her i foråret, og vi håber på forståelse for de gener, det måtte give, mens det står på. På kirkegården vil der blive anlagt urnegravsteder, sådan som det tidligere er blevet besluttet. Kirkens tårn vil blive kalket i løbet af året, og der bliver gjort en indsats for at tætne kirkens tag, som desværre viser sig at være utæt. FM Hjertestarter i Vinderslev Menighedsrådet, institutioner og foreninger i Vinderslev har besluttet, at vi skal have en hjertestarter i Vinderslev. Og da det blev kendt, meldte Henrik Andersen sig som giver, hvilket vi er meget taknemmelige for. Hjertestarteren kommer til at hænge i forgangen til Vinderslev Sognehus, hvortil der er adgang døgnet rundt. Vi vil prøve at få en demonstration og et kursus arrangeret. Johs.Lauritsen - 5 -

6 Meddelelse vedr. KFUM OG KFUK for børn og unge: Drop ind i MOKKEN Som noget nyt er der Drop ind i MOKKEN for voksne den første onsdag i måneden kl Her kan alle komme, - somme tider er der planlagt, at man f.eks. spiller eller noget andet, og hver gang er der helt sikkert kaffe, kage og hygge. Alle er velkomne, uanset om man er medlem eller ej. Kom endelig og giv dig selv og de andre en god aften. Kærlig hilsen KFUM og KFUK i Hinge KFUM OG KFUK I HINGE ER MANGE TING Men vi har fokus på 3 ting: KLUB-tilbud for skolebørn Hver onsdag mødes vi i MOKKEN, vort hus på Tingskrivervej 28 a, Hinge, fra kl Her er der plads til aktiviteter af alle mulige slags: kreativitet, go-cart-fræs, mekanik-værkstedet, hvor gamle cykler og havetraktorer forvandles til. Ja, gæt engang! Tømmerflådesejlads, bål, hygge, snak, grin og meget mere. Hvis du selv har nogle ideer til, hvad der kan være sjovt at lave, så fortæl os dem, og mon ikke vi kan finde ud af det? Og så har vi nogle fantastiske lokaler, hvor der altid er plads til flere. Kontakt: Birgit Laursen, Bibelstudiegrupper. Har du lyst til at diskutere og studere kristendom og Bibelen, så er vi en flok der mødes i mindre grupper ca. en gang i måneden og prøver at forholde os til, hvad kristendommen kan sige os i vort liv i Og der er altid plads til flere. Kontakt: Bjarne Jacobsen, Voksenarrangementer. Her er alle mulige slags arrangementer, hvor voksne mødes og nyder at være sammen. Nogle gange er der aktuelle emner på programmet. Andre gange det mere sociale arrangementer, hvor vi bare nyder samværet og oplever noget sammen. Programmet er for det meste med i aktivitetsbladet. Kontakt: Dorte Hougaard Madsen,

7 Mødekalender for Hinge Sogn Marts Fre.d.9.kl.16: Indvielse af Torvet, Menighedsfakultetet, Aarhus. Tor.d.15.kl.19.30: Forårsmøde Mausing Mh. v. landsdelssekr. Thorkild Vad, Videbæk. Tir.d.20.kl.17 Spaghettigudstjeneste Hinge Kirke. Ons.d.21.kl Menighedsrådsmøde i K-huset. Man.d.26.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. April Lør.d.14. Ethioperkredsens årsmøde Herning. Maj Man.d.7.kl.19: Kirkesyn og menighedsrådsmøde. Man.d.21.kl.19.30: Ethioperkreds Hinge Præstegård. Tor.d.24.kl.17: Spaghettigudstjeneste Hinge Kirke Fre.d.25.kl.14: Indvielse af Kjelsølejren v. biskop Karsten Nissen, Viborg. Juni Fre.d.1.kl.18. Pilgrimsvandring fra Hinge Kirke til Vinderslev. Man.d.4. De ældres udflugt. Nyt orgel i Hinge kirke Snart får vi nyt orgel i Hinge Kirke. Det trænger vi også til, for det gamle driller den ene gang efter den anden. I den sidste uge i marts begynder orgelfirmaet Marcussen & Søn fra Aabenraa at fjerne det gamle orgel og sætte det nye op. Det er noget, som vil tage sin tid, men vi håber, vi kan bruge kirken som normalt, mens det står på, dog uden orgel. Vi regner med, at orglet er klar til brug i løbet af juni måned, men selve den officielle indvielse venter vi med til søndag den 5. august. FM Kirken er også for børn derfor holder vi fire - fem gange om året spaghettiggudstjenester i Hinge Kirke. Børn er meget velkomne sammen med forældre, bedsteforældre eller andre voksne. Tag også gerne kammeraterne med. De næste gange: Tirsdag d. 20. marts kl. 17 i Hinge kirke hvor der bliver kirketeater med Jens J. Jødal fra Århus. Han er en god fortæller og god til at engagere børnene, så de oplever sig som en del af historien. Tirsdag d. 24. maj kl. 17 i Hinge Kirke. hvor temaet er Jesu bespisning af de Igen bliver det en oplevelse, hvor børnene bliver engageret. Efter gudstjenesten d. 20. marts indbyder vi til spaghetti og kødsovs i konfirmandhuset og efter d. 24. maj til grillpølser m.m. i haven uden for. 19. august kl. 14 bliver der mulighed for familiegudstjeneste, hvor vi bagefter går til Hinge sø ad den nye sti og får kaffe ved søen. Der bliver mulighed for at sejle med kanoer m.m. (Ændringer forbeholdes hvis vejret er dårligt) Udflugt for de ældre i Hinge Sogn! Mandag den 4. juni Turen er ikke helt på plads. Jeg regner med, at vi skal spise middag på Restaurant Rørbæk Sø. Over middag skal vi på Vester Palsgaard Skovmuseum, hvor vi efter en rundvisning skal have vores eftermiddagskaffe samme sted. Vi skal også se Vrads Kirke Mere udførligt program kommer i Aktivitetsbladet og i Kjellerup posten Med venlig hilsen Godtfred Appel Hinge Menighedsråd

8 Mødekalender for Vinderslev sogn Tirsdag d. 28. febr. kl : Bibelforedrag i Mausing Mh v. pastor Frede Møller, Hinge. Emne: Jesu Kristi fodtrin i Det gamle Testamente Marts Tir.d.6.kl.19.30:Samtalemøde Brokhus hos Lissy og Børge Stenholt, Liljevej 41. Joh.Åb.3. Kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Ingrid Larsen, Mausing Skolevej 13 v. pastor Frede Møller. 2.Pet 2. Tor. d. 8. kl : Sogneaften i Vinderslev Sognehus v. Peter Kiel Nielsen, Sommersted: "Feltpræst i Afghanistan". Fre.d.9.kl.16: Indvielse af "Torvet" Aarhus. Tor.d.15.kl.19.30: Forårsmøde Kjellerupkredsen i Mausing Mh. v. landsdelssekr. Thorkild Vad, Videbæk Missionsuge Mausing marts Man.d.19.kl.19.30: Miss.Finn Najbjerg Tir.d.20.kl.19.30: Miss.Finn Najbjerg Tor.d.22. kl.19.30: Sognepræst Lindvig Osmundsen, Bording. Fre.d.23. kl.19.30: Sang-og familieaften v. Anne Marie Helligsø, Thyholm. Koret Håbet medvirker. Man.d.26.kl.19.30: Ethioperkreds hos Else og Godtfred Appel, Gl.Dalsgårdsvej 6. Tir.d. 27.kl : Bibelforedrag i Vinderslev Missionshus v/sognepræst Frede Møller, Hinge Jesu Kristi fodtrin i Det nye Testamente Ons.d.28.kl.19: Menighedsrådsmøde hos Knud Kristensen, Pederstrupvej 32. F-aften i Vinderslev Missionshus Lør.d.14.: Ethiopermissionens årsmøde Herning. Tir. d. 17. kl Møde i Vinderslev Missionshus v/tidl. landssekretær Per Weber, Hinnerup Tor.d.19.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Agnethe Jensen, Tulipanvej 9. Joh.Åb.4. Tir.d.24.kl.19.30: Møde Mausing Mh. v. miss. Egild Kildeholm Jensen, Rønde. Maj Tir. d. 1. kl : KLF-møde i Vinderslev Missionshus Tor.d.3.kl.19.30: Samtalemøde Brokhus hos Helga og Sv.Aa.Sørensen, Vinkelvej 10. Joh. Åb.5. Tir.d.8.kl.?: Udflugt. Se IMs program. Tir.d.15.kl.19.30: Samtalemøde Mausing hos Bodil og Jakob Lundgård, Lundegårde Pet 3. Man.d. 21. kl : Eftermiddagsmøde hos Anne Marie og Finn Najbjerg, Krokusvej 15 v/leder af IM s cafébus Kristian Lindholm, Brabrand Mission set ud fra cafébussen Man.d.21.kl.19.30:Ethiopermøde hos Inge og Frede Møller, Hinge Præstegård. Tir.d.22.kl.19.30: Soldatervennefest Mausing Mh. v. Bodil og Kristian Nielsen, Lemvig. Fre.d.25.kl.14: Indvielse af Kjelsølejren v. biskop Karsten Nissen, Viborg. Ons.d.31.kl.18: Kirkesyn og menighedsrådsmøde Sognehuset. April Ons. d. 11. kl : Eftermiddagsmøde i Vinderslev Missionshus v/ missionær Egild Kildeholm Jensen, Rønde Fre. d. 13. kl : - 8-

9 Mausing Søndagsskole Mausing Søndagsskole er for alle børn fra ca. 3 år og opefter. Vi synger, leger og høre bibelhistorie. Mausing Missionshus ligger Pederstrupvej 39, 8620 Kjellerup Vi glæder os til at se dig! Hilsen lederne: Karin Pedersen, Lilli Ravn, Se mere på: under Mausing Søndagsskole Forældre er også velkommen til at være med. Kirkekaffe Af og til er der kirkekaffe i forbindelse med gudstjenesten. Så står der K i gudstjenestelisten. I Hinge betyder det, at der er dækket op i konfirmandhuset efter gudstjenesten, og her er der lejlighed til at mødes og hygge sig lidt. I Vinderslev betyder et K i gudstjenestelisten, at der er undertiden er lejlighed til en kop stå-kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten, andre gange i Sognehuset. Velkommen i BØRNEHJØRNET For alle børn mellem 4 og 7 år. Forældre er velkommen til at være med. Hver tirsdag kl i Vinderslev Sognehus Der er mulighed for, at børnene kan blive hentet ved børnehaven i Vinderslev Henvendelse kan ske til: Lene Mathiasen, Alice og Knud Friis, Helle Frølund, Anne Marie Najbjerg,

10 Kommende indsamlinger 25/3 Folkekirkens Nødhjælp. 8/4 KFUM & KFUK i Danmark. 17/5 Folkekirkens Mission. Kommende sogneblade: Uge 28,22,36,48. Husk, at programmet fremover skal dække 3-4 måneder. Stof til næste blad: Senest 1.maj. Stof, som afleveres senere, kan ikke forventes bragt. Brugt helst Embedet passes april af Klaus Buch Møberg, Levring. Tlf maj af Knud Ove Mandrup, Grønbæk. Tlf Gudstjenester på Malmhøj Torsdag d.1.marts kl.15: Frede Møller Torsdag d.12.april kl.15. Karen Marie Ravn Tor.d.3.maj kl.15: Frede Møller Tor.d.7.juni kl.15: Frede Møller Disse nadvergudstjenester på Malmhøj er også for andre ældre, som kunne have lyst til at være med! Kørsel for beboere i Vinderslev kan arrangeres ved henvendelse til Lissi og Børge Stenholt, tlf Degnetjeneste Med biskoppelig tilladelse vil vi af og til holde degnetjeneste i vore kirker, sådan som man f.eks. gør det på Færøerne. Det vil sige en gudstjeneste, hvor der ikke medvirker en præst, men kirkesangeren leder tjenesten og læser en prædiken fra prædikestolen eller korbuen. Takket være degnetjeneneste undgår vi, at en gudstjeneste helt aflyses. Salmerne synges som normalt, og en prædiken læses højt af degnen

11 DØBTE: inderslev Kirke 11/12 Cassander Bjerregaard Sehested, Silkeborgvej. 29/1 Helena Dahl Pedersen, Engholmsvej. 5/2 Simon Bjerregaard Olsen, Krogsgårdsvej, Hvam Hinge Kirke: 27/11 Tilde Henriksen Christensen, Haugevej. DØDE/BEGRAVEDE: Hinge Kirke 13/12 Elly Harriet Rask, Kjellerup. 86 år. Vinderslev Kirke 8/11 Frands Martin Salling Jensen, Mausing Skolevej. 76 år (bisat Valgmenigheden). 7/12 Sinna Marie Nielsen, Sandgårdsparken. 88 år (begr.valgmenigheden). 29/12 Marie Munk, Malmhøj. 93 år (begr.thorning). 27/1 Oda Justesen, Malmhøj. 90 år (bisat Silkeborg) Kirkelig vejviser Sognepræst Frede Møller, Tingskrivervej 28 B, Hinge. Tlf Hinge Sogn Hjemmeside: Kirkesanger Knud Erik Nebel, Nørskovlundvej 68, 8643 Ans By. Tlf Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Niels Blichfeldt, Gl. Kongevej 47, 8643 Ans By. Tlf Menighedsrådsformand Svend Erik Laursen, Illervej 21, Astrup, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Erene Vestergaard, Tanghusvej 14, Nørskovlund, 8620 Kjellerup. Tlf Kirkeværge Godtfred Appel, Gl. Dalsgårdsvej 6, Hingeballe, 8620 Kjellerup. Tlf Vinderslev Sogn Sognehuset, tlf Hjemmeside: Kirkesanger Finn Najbjerg, Krokusvej 15, 8620 Kjellerup. Tlf Afløsere: Uffe Hansen, Dorthea Nedergaard. Organist Metha K.Giversen, Liljevej 24, 8620 Kjellerup. Tlf Graver Christian Christiansen, Ll.Møllevej 10, Levring. Tlf Mobil: Menighedsrådsformand Johannes Lauritsen, Haugevej 38, 8620 Kjellerup. Tlf Kasserer Svend Erik Pedersen, Oustrupvej 22, Tlf Kirkeværge Knud Kristensen, Pederstrupvej 32. Tlf

12 G U D S T J E N E S T E R Dag Hinge Kirke Vinderslev Kirke Vium Kirke Tekst 4.marts 2.s.i fasten 11.marts 3.s.i fasten 18.marts Midfaste 25.marts Mariæ Bebudelse 1.april Palmesøndag 5.april Skærtorsdag 6.april Langfredag 8.april Påskedag 9.april 2.Påskedag 15.april 1.s.e.Påske 22.april 2.s.e.Påske 29.april 3.s.e.Påske 4.maj Bededag 6.maj 4.s.e.Påske 13.maj 5.s.e.Påske 17.maj Kristi Himmelfart 20.maj 6.s.e.Påske 27.maj Pinsedag 28.maj 2.Pinsedag (S) Ingen, men onsdag d.7.marts kl Nadver Lars M.Christiansen, Brandstrup 9.00 Johs.Østerlund Nielsen, Bjerringbro Johs.Østerlund Nielsen. Mark 9,14-29 Joh 8, Ingen Joh 6, (0) (S) 9.00 (0) (K) (0) Luk 1, (K) Ingen Mark 14, Nadver Nadver (S) Joh 13, Korsandagt Korsandagt Ingen 9.30 (0) 8.30 (0) Matt 18, Ingen Joh 20, Nadver Joh 21, Degnetjeneste Hartvig Ingen Joh 10,22-30 Wagner,Gullestrup 8.30 Nadver Konfirmation Ingen Joh 14, (S) Nadver (S) (K) 9.00 Matt 7, Konfirmation 8.30 Nadver Ingen Joh 8, (K) Konfirmation Joh 17,1-11 Tina Frank Nadver (0) 9.00 (0) Luk 24, (S) 9.00 (K) Ingen Joh 16, Nadver Joh 14, Joh 6,44-51 O = Offergang. S = Skriftemål, et kvarter før gudstjenesten. K = Kirkekaffe. Sats & tryk: GD Gruppen, Kjellerup,

Vinteren nærmer sig...

Vinteren nærmer sig... H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang NOV. - DEC. 2011 - JANUAR 2012 Nr. 1 Vinteren nærmer sig... Jeg ved vel, at den sommer

Læs mere

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4

Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4 H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2012 Nr. 4 O du, som skabte hjerte mit, det dybe, underfulde,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Ny sognepræst. 32. årgang marts - april - maj 2015 Nr. 2. Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. (John. 15,13).

Ny sognepræst. 32. årgang marts - april - maj 2015 Nr. 2. Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. (John. 15,13). H i n g e - V i n d e r s l e v Større kærlighed har ingen end den, der sætter sit liv til for sine venner. (John. 15,13). KIRKEBLAD 32. årgang marts - april - maj 2015 Nr. 2 Ny sognepræst Overskriften

Læs mere

Drop slankekuren! Hinge-Vinderslev

Drop slankekuren! Hinge-Vinderslev Hinge-Vinderslev KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 30. årgang MARTS - APRIL MAJ 2013 Nr. 2 Drop slankekuren! Opstandne Herre, hos os bliv, når dagen går til ende,

Læs mere

Fælles påskefejring. Hinge-Vinderslev

Fælles påskefejring. Hinge-Vinderslev Hinge-Vinderslev Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der tror på mig, skal aldrig tørste. (John. 6,35) KIRKEBLAD 33. årgang marts - april - maj 2016 Nr. 2 Fælles påskefejring

Læs mere

Langfredag for Jesus og mig

Langfredag for Jesus og mig Hinge-Vinderslev KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 31. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2014 Nr. 2 Langfredag for Jesus og mig Se, vi går op til Jerusalem, til Frelserens

Læs mere

På kant med tiden! Hinge-Vinderslev

På kant med tiden! Hinge-Vinderslev Hinge-Vinderslev KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 30. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2013 Nr. 3 På kant med tiden! Salig er den, som du har kaldt hos dig til ly,

Læs mere

Spektakel på kirkegården!

Spektakel på kirkegården! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang FEBRUAR - MAJ 2011 Nr. 2 Spektakel på kirkegården! Ud over jorden og indtil dens yderste

Læs mere

Nyt omdrejningspunkt. Hinge-Vinderslev

Nyt omdrejningspunkt. Hinge-Vinderslev Hinge-Vinderslev KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 31. årgang DECEMBER 2013 - JANUAR - FEBRUAR 2014 Nr. 1 Nyt omdrejningspunkt Op, glædes alle, glædes nu! Med fryd

Læs mere

Skal vi springe julen over i år?

Skal vi springe julen over i år? H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 30. årgang DECEMBER 2012 JANUAR - FEBRUAR 2013 Nr. 1 Skal vi springe julen over i år? Hil dig,

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kom, maj, du søde milde

Kom, maj, du søde milde H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang MAJ - JULI 2011 Nr. 3 Kom, maj, du søde milde Velkommen, Ånd med tugtens røst, med

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Når Gud puster liv i ordene

Når Gud puster liv i ordene Hinge-Vinderslev KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 31. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2014 Nr. 3 Når Gud puster liv i ordene Se, blomsterflorets farvepragt gør alle

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Fik du set det, du ville?

Fik du set det, du ville? H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 28. årgang AUGUST - OKTOBER 2011 Nr. 4 Fik du set det, du ville? Søde Gud, lad mig din nåde altid

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Indgangen til kirken. Hinge-Vinderslev

Indgangen til kirken. Hinge-Vinderslev Hinge-Vinderslev I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. (Fil. 2,5) KIRKEBLAD 33. årgang December januar februar 2015/16 Nr. 1 Af højheden oprunden er en morgenstjerne klar og

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5.

Prædiken søndag d. 6. november Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, & Åb 21,3-5. 1 af 6 Prædiken søndag d. 6. november 2016. Metodistkirken i Odense. Thomas Risager, D.Min. Tekster: Luk 6, 20-31 & Åb 21,3-5. Alle Helgen Salige er I som græder, Salige er I som er fattige, Salige er

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække

Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 27. april 2014 kl. 10.00 Konfirmation Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 1. søndag efter påske, Joh 21,15-19. 2. tekstrække Salmer og sange DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 PÅ BØLGELÆNGDE JANUAR - FEBRUAR - MARTS 2008 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET 'Vær velkommen, Herrens år' Vi synger ved begyndelsen af adventstiden og ved starten af et nyt år: Vær velkommen,

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

Velkommen til Indre Mission - Horsens

Velkommen til Indre Mission - Horsens Velkommen til Indre Mission - Horsens Sted: Emil Bojsensgade 31, 8700 Horsens. Tidspunkt: Torsdag kl. 18.00 21.15. Se programmet. Hvad står IM for? Hvad tror vi på? Hvad sker der i IM Horsens For de unge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den

Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den Missionsfesten i Brødremenighedens Danske Mission søndag den 21.5. 2017 Beder I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. At bede i Jesu navn er ikke bare et tomt mantra, det er at bede i troen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.

Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner. 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh. Prædiken holdt i Haderslev Domkirke af sognepræst Henning Wehner 408 349 448 305 / 540 227,9-234 3.s.e.P 26. april 2015 Dom kl.10.00 Joh.16,16-22 Der var ét billede i denne prædiketekst, som nogle her

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Tøbrud NØRRE FELDING KIRKEBLAD Tøbrud Jeg har oplevet mange vintre, men endnu aldrig en, der ikke endte med tø, lader Storm P. en af sine figurer sige. Vi er nok nogle stykker, der har været noget utålmodige

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. 5 s e På ske. 25.måj 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 313-651/ 673-67 Vinderslev kl.10.30: 313-651- 301/ 673-484- 67 Tekst Joh 17,1-11: Sådan talte Jesus; og han så

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. Marts - April - Maj Nr.2 Prædiken til 3. søn i fasten 2015 Vi hører om djævelen, den onde, - i dag. I teksterne der læses, og i salmerne der synges. Der tales

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Efterår 2015 Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Vær ikke bekymrede for noget, men bring i

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme.

Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. 1 Langfredag II. Sct. Pauls kirke 18. april 2014 kl. 10.00. Salmer: 193/195/212/191,v.1-8 og v. 9-16//192/439/210. Ingen uddelingssalme. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, Amen.

Læs mere

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 30. marts 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til midfaste søndag, Joh 6,24-37. 2. tekstrække Salmer DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS 289: Nu bede vi den

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk

Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Kirkefolder for Bistrup sogn 7. årgang Kirkekontoret tlf: 9623 1717 Marts 2012 Besøg hjemmesiden www.bistrupkirken.dk Om at give. Jeg kender et gammelt ægtepar. De er i firserne. En gang om året, ved nytårstide,

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012

Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Program for Indre Mission i Gjern Foråret 2012 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern 1 2 Mandag 9. kl. 20 Tirsdag 10. kl. 10 (bemærk tidspunktet) Onsdag 11. kl. 20 Torsdag 12. kl. 20 Fredag 13. kl.

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver)

18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) 18.s.e.Trin. Søndag d.19.okt.2014. Vinderslev kirke kl.9. Vium kirke kl.10.30. Hinge kirke kl.14.00 (nadver) Salmer: Vinderslev kl.9: 31-47/ 368-610 Vium kl.10.30: 743-31- 47/ 368-477- 610 Hinge kl.14:

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern

Program for Indre Mission i Gjern. efterår Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern Program for Indre Mission i Gjern efterår 2011 Gjern Missionshus Østergade 27B 8883 Gjern August tors. 11. 16.00 Rengøring af missionshuset. Kl. 19.00 fællesspisning fre. 19. 17.30 Sommerfest sammen med

Læs mere

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl

RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl 1 RG Grindsted Kirke 5. marts 2017 kl. 16.00 Emne: Hvorfor tro på en gud? Præludium: Beautiful things Velkomst v. Steen - Vi har sat tre meget grundlæggende spørgsmål som overskrifter for de rytmiske gudstjenester

Læs mere

4. søndag efter påske

4. søndag efter påske 4. søndag efter påske Salmevalg Nu ringer alle klokker mod sky Kom, regn af det høje Se, hvilket menneske Tag det sorte kors fra graven Talsmand, som på jorderige Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723

Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 1 Anden pinsedag II. Sct. Pauls kirke 28. maj 2012 kl. 10.00. Salmer: 290/434/283/291//294/298 Uddelingssalme: 723 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Glædelig pinse. Den

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere