IRMA I DRAGØR. DEL 1. Carl Heinrich Jens Schepler Carl Schepler, der var udlært snedker, havde før han overtog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IRMA I DRAGØR. DEL 1. Carl Heinrich Jens Schepler Carl Schepler, der var udlært snedker, havde før han overtog"

Transkript

1 IRMA I DRAGØR. DEL 1 Der var engang. Ja, Dragør har også haft sin Irmabutik eller rettelig sine "Irma-butikker". Det hele begyndte den 1. oktober 1906, hvor smørhandler Carl Schepler fra Nørrebro startede en butik i St. Kongensgade (nuværende Kongevejen 24). Butikken, der kom til at hedde "Dragør Smørforsyning", lå ved siden af boghandler Mindermann i Strandhotellets anneks. Dragør smørforsyning var et aktieselskab med en aktiekapital på kr. og Carl Schepler oplyste til Handelsregisteret, at aktieselskabet ville drive "Handel med Fødevarer en detail". Bestyrelsen bestod af vognfabrikant Hans Frederik Petersen, malermester Sofus Greiffenberg og smørhandler Carl Heinrich Jens Schepler. Annoncekrig Scheplers initiativ i 1906 blev bestemt ikke modtaget med glæde af Dragørs øvrige handlende. I en mindre annoncekrig svarede Schepler igen og henviste til den gode hygiejne i hans butik. Schepler skrev bl.a. "at HAN IKKE solgte smør og margarine sammen med petroleum, sild, tjære og andre ildelugtende varer". Dengang og mange år senere, var det ret almindeligt, at man kunne købe fødevarer i samme forretning, som man købte petroleum, sild m.v. med de lugt- og smags gener dette kunne afstedkomme. Personalet i de blandede landhandler havde ikke tid til at vaske hænder mellem hver ekspedition eller midt i ekspeditionen. Schepler reklamerede også med, at han havde afdelinger i indog udland. Her henviste han bl.a. til de senere omtalte forretninger i Tyskland og Sønderjylland. Sammenlægning og ny nabo Den 15. marts 1911 købte Schepler den lille naboforretning "Drogden". Forretningen, der handlede med kaffe, blev sammenlagt med Scheplers smørforretning. Omkring 1913 fik Schepler ny nabo, idet boghandler Chr. Schou overtog Mindermann's boghandel. Starten i Ravnsborggade på Nørrebro Carl Scheplers første forretning lå på Nørrebro i Ravnsborggade 13. Forretningen, der var etableret i 1886, overtog den da 25-årige Carl Schepler i maj 1895 efter sin mor og broderen Fritz. På facaden af denne kælderbutik stod der "Smør, æg, margarinelager og mælkeforsyning". Irma regner i dag året 1886 for firmaets grundlæggelsesår. Carl Heinrich Jens Schepler Carl Schepler, der var udlært snedker, havde før han overtog 11

2 Forretningen Drogden ca Carl Scheplers første forretning i Dragør etableret 1906 ved siden af boghandler Mindermann i Strandhotellets anneks. (Postkort udlånt af Jørgen Aamand, Sundby). 12

3 butikken i Ravnsborggade rejst en del "på valsen", bl.a. i Tyskland og Østrig. Ud over nye butikker i Danmark åbnede Carl Schepler flere butikker i Tyskland og det tysk besatte Sønderjylland. Den første butik i Tyskland blev allerede etableret i Hamburg omkring århundredeskiftet. Carl Scheplers bror Fritz fortsatte med opbygning af en kæde af smør- og kaffeforretninger, og de to brødre indgik en aftale om at dele markedet i Danmark. Carl Schepler kunne etablere butikker øst for Storebælt, medens broderen kunne etablere sig i Jylland og på Fyn. I København kunne begge brødre åbne butikker efter en anden fastlagt aftale. Måske var denne tidligere aftale, der bevirkede at Irma udelukkende blev et østdansk fænomen! Navnene JRMA og Irma Der findes flere myter om, hvorfor Carl Schepler begyndte at benytte navnet Irma; men det vides med sikkerhed, at Irma eller rettelig Jrma blev benyttet i 1907, og sikkert tidligere. Carl Schepler forhandlede margarine fra en fabrik i Slagelse. Margarinefabrikantens navn var Johannes Rasmussen, og hans MArgarine kom til at hedde JRMA. I mange år blev firmanavnet Irma på facadeskiltene stadig skrevet som JRMA. Før Irma-navnet rigtig slog an brugte Carl Schepler bynavne som forretningsnavne. En forretning hed New York, en anden Paris o.s.v. Men ønsket om ensartethed og bevidsthed hos kunderne om, at forretningerne var af samme standard og kvalitet har nok medvirket til, at man efter Carl Scheplers død valgte et kort fælles navn. At Carl Schepler skulle have haft en særlig forkærlighed for pigenavnet Irma, et navn han ofte har støt på, da han rejste i Tyskland og Østrig i sine unge dage, må henregnes til en af myterne. Schepler havde flere slogans. Et af de tidligste var "Husk Irma er bedre end smør". Man kan gætte på, at han tjente mere på salg af sin egen margarine end på salg af smør, siden han brugte netop det slogan. Irmabutik nr. 2 I 1915 flyttede Carl Schepler sin Dragør-butik længere op ad Kongevejen til nr. 11. Schelpers nabo boghandler Chr. Schou havde i 1915 købt "Kommandørboligen" af Krigsministeriet, og opad nyerhvervelsen havde Schou fået opført en mindre sidebygning. Det var til denne sidebygning, at Carl Schepler flyttede sin butik. Så boghandleren og Schepler blev igen naboer på Kongevejen. Butikken, der var opdelt i en smør- og kaffe afdeling med hver sin indgang, blev i tyverne benævnt både "Dragør Smørforsyning", "Kaffeforretningen Drogden", "Smørforretningen Irma" og "Carl Schepler". Inde i butikken var de to afdelinger delt af en glasdør som loven dengang foreskrev. Smør og margarine blev solgt fra dritler. Varerne fra dritlerne blev lagt på et stykke pergamentpapir og afvejet på vægten inden de kunne pakkes ind. Æg blev solgt i flere størrelser og kvaliteter. Æg, hvis skal var revnet, blev solgt som klinkeæg 13

4 Irma er flyttet fra Kongevejen 11. Butikkerne er til leje. Ud for nr. 2 længere oppe på Kongevejen skimtes det nye trekantede skilt med teksten JRMA margarine. (Postkort udsendt af Tage Nielsens Boghandel i 1937). 14

5 En handlendende måtte dengang ikke havde mere end en butik; men hvis man selv var fabrikant af de varer man solgte, kunne man godt eje flere forretninger, og også sælge fagfællers produkter. Der stod Carl Schepler over butikken; men i begyndelsen af tyverne var smørafdelingen registreret under navnet "Irma Aktieselskab, smørhandel", og i 1930 skiftede kaffeafdelingen navn fra "Drogden" til "Kaffeforretningen Irma". Nogle flove kunder Irma fik ret tidligt telefon, nemlig DRAGØR nr. 27. Telefonen blev primært brugt til samtaler med hovedkontoret på Nørrebro. Irma bragte ikke varer ud; men kunderne kunne ringe og bestille varer gjort klar til afhentning. Varerne var billigere hos Irma end hos de andre lokale handlende, og det benyttede de mindre velbjærgede sig af. Men også de bedre stillede benyttede sig af Irmas billigere priser; men ikke alle ønskede, at dette skulle opdages. Hvis man overvandt sin flovhed, og dristede sig ind i butikken for at handle, kunne man bede personalet om at få vendt indpakningspapiret. I mange år var det ikke fint, hvis man blev set på Kongevejen bære rundt på varer købt i Irma. Et karakteristisk gult papir med mønster af små blå Irmapiger, som Irma anvendte en overgang, afslørede på lang afstand, hvor varerne var købt. De indkøbte varer blev altid pakket sirligt ind med bånd og bærepind, uanset hvilken side af indpakningspapiret der vendte udad. Hos Chr. Schou og Julie Buckwald Schou Til butikken hørte et lille baglokale med en kakkelovn. Brændsel blev opbevaret i kælderen under butikken. I loftet var der firkantede glasplader. Disse var opsat skråt og adskilt af messinglister. Oven over butikken havde familien Schou deres terrasse med flagstang. Smør- og kaffeafdelingen var i begyndelsen delvis adskilt; men kunder og personale kunne alligevel gå mellem de to afdelinger. Loftet var ikke helt tæt, og ofte dryppede der vand ned i butikken. Boghandler Chr. Schou døde i Hans enke Julie Schou født Buckwald, der nu ejede "Kommandørboligen" med sidebygningen, mente dog helt bestemt, at det ikke var vand fra hendes terrasse; men kondensvand der dryppede ned på grund af det kolde butikslokale. Dengang skulle butik og facade selvfølgelig holdes rent. Graffiti og andet hærværk på bygninger var ikke udbredt; men nytårsaften oversmurte unge mennesker ofte ruderne med brun sæbe. Det påhvilede butikseleven, at sørge for at den brune sæbe blev fjernet straks dagen efter, samtidig med at personalet skulle lave status. Fru Schou sørgede med megen omhu og energi selv for rengøringen af hovedbygningen og fortovet. "Uanmeldt" kontrol Carl Schepler kom ikke selv meget på inspektion i sine butikker; men Irmas overinspektør Greiffenberg kom ofte kørende i bil til Dragør for at se om alting var i orden. 15

6 Greiffenberg viste ikke, at hans ankomst var kendt. En af Irmapigerne boede i St. Magleby, og når Greiffenberg passerede hendes hjem i Hovedgaden sørgede familien for at butikken i Dragør fik besked herom pr. telefon. Dengang sagde man også lidt spøgende om St. Magleby, at en fremmed ikke kunne komme kørende nordfra ad Amager Landevej ind i St. Magleby og nå gadekæret i Hovedgaden, uden at dette allerede var kendt i den sydlige ende af landsbyen. Overinspektør Greiffenberg skulle bl.a. kontrollere, at pigerne havde håret sat op under den obligatoriske kappe, at kitlerne var nyvaskede, at dørene stod åbne, at vinduerne, butikken, varerne og pigerne så præsentable ud o.s.v. Indgangsdørene skulle altid være åbne for at forhindre at udstillingsvinduerne duggede; men pigerne lukkede ofte dørene, selv om dette var forbudt. Periodevis var der desuden uanmeldt lageroptælling. Om sommeren var der en slags ekstra kontrol, idet Scheplers førstedame frk. Meyer ofte var på besøg i weekenden hos bekendte i Dragør. Disse besøg kunne afstedkomme, at Irmapigerne mandag morgen blev ringet op af frk. Meyer fra hovedkontoret, hvor hun påtalte forskellige småting, hun havde observeret gennem vinduerne på Kongevejen. Lønforhold og flytning Lønnen var omkring 55 kr. pr. måned for en elev i midten af trediverne, stigende til ca. 250 kr. for en assistent. Lønforhøjelser blev meddelt pr. brev fra hovedkontoret, og set med datidens øjne var lønnen ikke helt ringe. Af en løn på ca kr. betalte man dengang 7 kr. i skat. Åbningstiden var fra kl. 8-18, dog lukkede man fredag først kl. 20 og om lørdagen kl. 21. Kommandørboligen I 1936 flyttede Irma igen. Efter at butikken på Kongevejen 11 i 1937 var blevet overtaget af Dragør Kolonial-lager, opstod der tvistigheder efterfulgt af en retssag mellem den nye lejer og fru Schou om fugt i butikkerne og vand i kælderen. Pigerne fra Irma blev indkaldt som vidner. Retten ønskede at høre deres oplevelse af vand og fugt, da de var i butikken. Fru Schou fortsatte ikke med boghandlen i hovedbygningen efter sin første mands død. Hun passede "Kommandørboligen" med salg af porcelæn. Samtidig passede hun Dragørs håndkøbsudsalg fra et vippebræt inde i vindfanget. I foråret 1979 åbnede Dragør Apothek i samme bygning; men det er en helt anden historie. fortsættes Artikel i Dragør Nyt, den 23. april 1996 Den første Irmapige er tegnet af arkitekt Sofus Greiffenberg i Det var hans 5-årige datter Else, der var model. 16

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen.

LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. Børge Larsen. LAES PA BAKKl. * * * En historie om et husmandshjem. af Børge Larsen. HISTORIEN OM LAES PÅ BAKKI Indledning. Mit navn er Børge Larsen, Serritslev, og jeg er født på den egn, som har det mærkelige navn

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro At være der - uden at være der med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro Jubilæumsskrift udgivet i forbindelse med 100-års-jubilæet for Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro 12. november 2012

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995

Støvring en underlig by i en underlig tid Skrevet 1994 af Gorm Hjort, bragt i Hanen 4. Rk. Nr. 10, 1995 Forord af Poul Christensen Ingeniør Gorm Erik Hjort i Åbyhøj, der havde sin opvækst i Støvring for et par generationer siden, har fra tid til anden overladt lokalhistorisk arkiv en del optegnelser, der

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO

GLIMT AF GHANA BERETNINGER OM MENNESKER, SKOLER OG KAKAO Vidste du at Ghana er verdens næststørste producent af kakaobønner? Danmark købte og sendte slaver fra Guldkysten (i dag Ghana) over Atlanten til Dansk Vestindien? For at forbrænde en chokoladebar skal

Læs mere

Tid til at fødes, og tid til at dø

Tid til at fødes, og tid til at dø Tid til at fødes, og tid til at dø 1 Lise Andreasen Tid til at fødes, og tid til at dø Appendix A, rejseplanen. Beskrivelse Fokus Tidspunkt (alle ca.) Tidsrum A Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15

3B s beboerblad. Hundeliv på Händelsvej. 3B har sparet på vand og el Side 10-11. Økologisk altan i Saxogade Side 14-15 3B s beboerblad 3B s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 3 - juli 2009 3B s beboerblad til alle, der bor i Boligforeningen 3B nr. 10 Oktober 2012 3B har sparet på vand og el Side

Læs mere

Fleksibel barselsorlov. Til forældre

Fleksibel barselsorlov. Til forældre Fleksibel barselsorlov Til forældre ministrenes forord 3 Kære forældre Når et barn kommer til verden, er det på alle måder vigtigt, at barnet får en god start på livet. Og ligeså vigtigt er det, at I

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere