JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni Årg. Nr. 2 DET GAMLE SPIL

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Forsiden af Det gamle Spil om Enhver eller Komedien og Enhver, som Johannes Jørgensen kaldte sin gendigtning af Hugo von Hofmannsthals drama Jedermann så mere prosaisk ud i 1. udgaven. 2. udgaven blev forsynet med en middelalderinspireret tegning, som leder tanken hen på de kendte middelalderlige fremstillinger af Dødedansen. Anden udgaven udkom i Billedet på forsiden af Nyhedsbrevet viser Johannes Poulsen i rollen som Enhver ved opførelsen i på Det Kgl. Teater. 2

3 JEDERMANN af Stig Holsting Det omfattende forfatterskab, Johannes Jørgensen efterlod sig efter et langt skrivende liv, indeholder næsten alle litterære genrer fra novellen, romanen, biografien, rejseskildringen, erindringer, lignelser, polemisk aktuelle essays, litterære og kunstneriske anmeldelser og essays og ikke mindst lyrik. Kun dramaet skuespillet synes ikke at have haft hans interesse, måske fordi han erkendte, at replikformen ikke lå for hans pen. Det betød ikke, at han ikke interesserede sig for replikskiftet mellem sine mere eller mindre fiktive personer, men den naturlige samtaleform, som den normalt forekommer mellem mennesker, og som vi f.eks. møder den i sprudlende form hos Herman Bang, havde ikke hans interesse. Det var de større linjer, hvor personerne uhindret fremsætter deres program uden afbrydelser, der havde polemikerens interesse. Dette møder vi f.eks. i kortform i Den evige Strid efter Stuart Merrill (bragt første gang i bogen Bekendelse fra 1894). Det er imidlertid ikke skrevet for scenen. Det var derfor noget af en udfordring for ham, da han i 1914 fik en henvendelse fra Det Kgl. Teater med en opfordring til at foretage en gendigtning af Hugo von Hofmannsthals Jedermann efter en middelalderlig såkaldt morale i verseform. Stykket udkom første gang på tysk i 1911 og har altså været ret nyt, da henvendelsen nåede ham i Siena i juli Den østrigste digter Hugo von Hofmann sthal, som bearbejdede det middelalderlige mysteriespil Jedermann. Hugo von Hofmannsthal ( ) var østriger og er hos os i dag måske bedst kendt for sit samarbejde med komponisten Richard Strauss om operaen Rosenkavaleren. Jedermann var allerede hurtigt blevet et internationalt kendt værk, som blev opført adskillige steder rundt om i 3

4 verden. F.eks. foranstaltede Hofmannsthal selv det som åbningsforestilling ved de årlige Salzburg festspil i tæt samarbejde med festspillenes leder, den bekendte instruktør og skuespiller, Max Reinhardt, som Johannes Jørgensen i øvrigt traf mange år efter. Stykkets popularitet rundt om i Europa må antages at være grunden til, at man også ønskede det opført i København. Johannes Jørgensen opholdt sig i de år i Siena for at skrive bogen om den hellige Katerina. Hans eksistens var på flere måder truet, dels på grund af det forliste ægteskab med Amalie, der betød, at han var berøvet samvær med sine børn i Danmark. Dels havde han ikke noget, han kunne kalde sit hjem eller i det hele taget noget fast opholdssted, hvor han kunne samle sig til en beslutning om sit videre liv. Endelig var hans økonomiske situation ret usikker. Han havde overladt det økonomiske mellemværende med familien til en københavnsk advokat, som imidlertid efter lange trakasserier frasagde sig sit hverv. Han var blevet træt af det grådige ulvekobbel fra Charlottenlund, som ustandseligt ville have penge. Københavnerpressen med Ekstrabladet i spidsen kunne bringe skandaleberetninger om forfatteren, som nægtede sin forladte familie underhold. Sandheden var, at han sendte næsten alt, hvad han tjente, hjem til København, men at det aldrig syntes at være nok, hvilket var årsagen til advokatens bemærkning. Honoraret for Udvalgte Skrifter, som udkom i 1915, sendte han næsten ubeskåret hjem til familien. Johannes Jørgensen behøvede derfor alle de penge, han kunne tjene. Københavneravisen Nationaltidende havde engageret ham som korrespondent og fast klummeskriver, ville vi vel kalde det i dag. Han sendte sine Strejftog hjem til avisens læsere og oppebar på den måde en lille indtægt. Der var derfor ikke så meget at betænke sig på, da han den 13. juli 1914 fik et brev fra Det Kgl. Teaters direktion, der på opfordring af skuespilleren Johannes Poulsen anmodede ham om at foretage en oversættelse af Jedermann, som teatret agtede at sætte på plakaten allerede ved juletid samme år. I sin henvendelse skrev direktionssekretæren, Axel Nicolaysen, at man havde Tillid til at Deres Evner vilde være særlig ligedannet med Stykkets Stemning. 1 Den 1. september følger teaterets kunstneriske leder, Johs. Nielsen, dette op og skriver til ham følgende beåndede ord: For øvrigt overgiver jeg Arbejdet til Beaandelse af Deres poetiske Individualitet. 2 Det var dog ikke alle på teatret, som fandt denne Moralitet anvendelig for et dansk publikum. Teatrets censor, Otto Borchsenius, havde frarådet det, men Johannes Poulsens position var så stærk, at han sammen med Johannes Nielsen fik gennemtrumfet planen. 3 Johannes Jørgensen havde ganske vist rigeligt at se til på den tid; Katerina-bogen var ikke færdig, tværtimod fandt han af forskellige grunde, at han måtte omskrive dele deraf. Men honorartilbuddet for en 4

5 oversættelse af Jedermann, 300 kr., var tillokkende. Der skulle dog gå over to måneder, før han tog fat på arbejdet, som imidlertid hurtigt greb ham og bragte ham den udfordring som digter, han netop havde behov for. Fra teatrets side havde man håbet på, at han kunne have arbejdet færdigt inden 1. november, men man måtte give ham endnu 3 uger. Han begyndte på sin gendigtning den 26. september 1914 og fuldendte arbejdet den 21. november, så de tre uger ekstra kom til at passe; Oversættelsen fuldendt, opofret, afsendt, noterer han kort i sin dagbog. Men det tog ham altså kun to måneder at foretage den komplicerede gendigtning på vers. Når gnisten meldte sig, kunne han overkomme meget på kort tid. Bogen Klokke Roland, som blev skrevet i Siena under påvirkning af tyskernes ødelæggelse af Louvain i Belgien, skrev han på blot 14 dage. Det gik dog ikke lige let hele tiden med Jedermann. Hans personlige sorger og problemer under Siena opholdet tappede ham ofte for lysten til at sætte sig til skrivebordet, og det var hans natur imod at arbejde uden den velkendte gnist. I sin korrespondance med Peter Schindler og momentvis også i hans dagbogsoptegnelser kan vi følge processen. Nogle dage følte han sig udtømt for energi, medens han andre dage nærmest jublende noterede, at nu gik arbejdet med Jedermann strålende. Johannes Jørgensen sendte ikke sit færdige manuskript af sted fra Siena på én gang. For at man på Det Kgl. Teater kunne nå at sætte det i musik, som blev skrevet af den svenske komponist, Einar Nilson, sendte han det i portioner, efterhånden som han blev færdig med de enkelte sange, som han kaldte dem. Den sidste blev afsendt den 21. november I et brev dateret 8. december skriver Johannes Nielsen til ham, at man nu er i fuld gang med opsætningen af stykket og fortsætter: Iscenesætteren og Hovedactøren Hr. Johannes Paulsen Nic. Neiiendam i Dødens skikkelse på Det Kgl. Teater. 5

6 har holdt mig à jour om Tingen. Og jeg lyver ikke, naar jeg siger, at han var begejstret for Deres Arbejde, og jeg kan altsaa slutte min Kompliment til hans for de Partier s Vedkommende, som jeg kender. Jeg taler paa Theatrets og egne Vegne! 4 Stykket nåede altså at få premiere til den fastsatte tid den 26. december med ingen ringere end Det Kgl. Teaters hovedkraft, Johannes Poulsen selv, i hovedrollen som Enhver og som iscenesætter i øvrigt hans debut som sådan. Der var lagt op til en stor teaterbegivenhed med megen foromtale i pressen. I Nationaltidende gjorde Johannes Poulsen rede for sine motiver til at sætte Det gamle Spil om Enhver op for et dansk publikum. Han skriver bla.a.: Ved sin Forening af romantisk Fantasi og kraftig Realisme staar den for mig som et typisk Eksempel på de mange Forsøg, der gøres af de Folk, som tilhører den næste Epoke indenfor den dramatiske Kunst... Ved Sceneindretningen er der brudt med alle Theatrets Traditioner. I øvrigt betegner Johannes Poulsen stykket som maaske det største middelalderlige før Shakespeares Tid. Han var imidlertid ikke fri for visse betænkeligheder ved at præsentere et dansk publikum for et stykke af denne art. Falder Stykket her, da sker det af to Grunde, enten fordi Stykket og Fremstillingen maaske er vort danske Publikum for fremmedartet og uforstaaeligt, eller ogsaa fordi vore Kræfter, og da særlig Iscenesætterens, har svigtet. 6 I Politiken skrev Georg Brandes, som ellers satte stor pris på Hofmannsthal som digter, allerede i november et harsk udfald mod stykket, som han havde overværet ved en forestilling i Berlin. Den gamle Moralitet, som ligger til grund for Det gamle Spil om Enhver, stod jo i skærende kontrast til alt, hvad Brandes i et par menneskealdre havde doceret. Det er et Stykke for Biskopper og for dem, der søger direkte Opbyggelse i Teatret skrev han og tilføjede, at han fandt det ene og alene som en antikvarisk Kuriositet. 7 Under mærket Haagen står følgende forhåndskommentar i Nationaltidende til valget af Johannes Jørgensen som forfatter til den danske gendigtning: Folk, der har overværet Opførelsen af Jedermann i Cirkus Busch i Berlin, erklærer, at Johannes Jørgensen har havt en meget vanskelig Opgave at løse. Men er nogen herhjemme på Forhaand Mand for at fordanske disse Replikker, må det være Sprogmesteren frem for alle vore Versifikatorer, Johannes Jørgensen. Nu faar vi se! 8 Og det fik publikum så! Over for Johannes Jørgensen kommenterer Johannes Nielsen Brandes udfald med følgende ord: Angaaende Georg Brandes s utidige Udfald, vil det nok paavirke hans Stab, men forøvrigt tror jeg den danske Theateralmue giver ham Fanden. 9 I brevet meddeler Johannes Nielsen ham også, at Hofmannsthal, som i øvrigt er personligt bekendt med Johannes Poulsen, vil formidle en orienterende kronik i Politiken en dag før premieren. Den kom på selve dagen og var skrevet af Kristian 6

7 Nyrop. Heri gør denne rede for stykkets oprindelige historie og baggrund, og han slutter sin kronik af med ordene: det kan formodes, at selv uden det hele mægtige moderne Udstyrsapparat vilde Stykket have været sikker på at vække Interesse udelukkende ved Johannes Poulsens originale Kunst og Johannes Jørgensens fine Vers. 10 Og Nyrop fik ret, skulle det vise sig. Hvad handler så det ejendommelige spil om? Som nævnt var det en middelalderlig såkaldt morale, stilmæssigt mellem middelalder og renæssance, som Hugo von Hofmannsthal havde taget op og bearbejdet. Enhver symboliserer mennesket, og de øvrige optrædende er dyder og lyder, symbolsk personificeret og så i øvrigt de mennesker, Enhver møder i sit liv. Handlingen er således en streng moralsk og temmelig barsk fremstilling af menneskelig havesyge og egoisme, som viser det i al dets nøgenhed men også midlerne til at overvinde dem heri moralen. Altså ikke kun for Biskopper, som Brandes hævdede, men måske nok for dem, der søger direkte Opbyggelse i Theatret, så for så vidt kunne Brandes have ret. Pressens anmeldere tog alt efter kulturel/religiøs observans naturligvis meget forskelligt imod Det gamle Spil. Nogle fandt det for katolsk i sit syn på bod og omvendelse. Ikke underligt greb Politikens anmelder det ironisk an og spillede på publikums angiveligt lunkne religiøsitet. Slutningen af anmeldelsen, som er underskrevet med signaturen S.L., og som i øvrigt stiller sig helt uforstående over for den nyskabelse, som scenografien vitterligt var, lyder symptomatisk således: Den ejendommelige Forestilling vil sikkert trække Hus men Gud véd, om Scenebillede fra Det kgl. Teater. Den store banket. 7

8 Folk ikke gaar ligesaa syndefulde derfra, som da de kom. 11 Ugebladet Illustreret Tidendes velskrivende anmelder under pseudonymet Jonathan følte ikke, at han fik sine kunstneriske forventninger indfriet, selvom han har rosende ord til de agerende og den sceniske virkning. Han slutter sin lange overvejende negative omtale med ordene, som et konglomerat af hans anmeldelse som helhed: Lad os saa begynde at spille Komedie igen!. 12 I Nationaltidende havde Valdemar Vedel, forfatteren til bogen Bag Klostermure og tidligere gæst i benediktinerklostret i Beuron og i øvrigt god bekendt af Johannes Jørgensen helt tilbage fra ungdomsårene i København, med sin store baggrundsviden ikke uventet et mere seriøst syn på forestillingen, som han dog på sæt og vis ikke rigtig vidste, hvad han skulle mene om. Han bemærkede som udgangspunkt, at Hr. Jørgensen har taget sig megen Frihed med Texten, som han fandt smuk men i nogen modsætning til de agerendes voldsomme fremfærd. Generelt er det åbenbart, at anmelderne og ikke kun Vedel har svært ved at indstille sig på det, som viste sig på scenen. Man var vant til det naturalistiske teater, hvor ikke mindst Henrik Ibsen var populær, men blev her præsenteret for en blomstrende symbolik i allegorisk pragtudfoldelse. Vedel påviser logisk nok, at den middelalderlig-katolske trosforståelse, som han altså ikke selv var fremmed for men nok tvivlede på, ville finde genklang hos et dansk publikum, og deri var hans altså på sæt og vis i samklang med de fleste andre anmeldere. Han slutter sin anmeldelse af med følgende ord: Folk var interesserede af alt det sælsomme Sceneri, paaskønnede den megen skønne og fantasifulde Kunst modtog maaske ogsaa Opbyggelsen med Helligdags-Andagt, men virkelig grebne tror jeg de færreste var. 13 Den 7. januar nåede de danske aviser med anmeldelserne af stykket frem til Johannes Jørgensen i Siena, og hans kommentar i dagbogen er kort: Taabelige Anmeldelser i alle københavnske Blade denne dumme Overlegenhed over Middelalderens religion. 14 På trods af den blandede modtagelse i pressen blev stykket ikke desto mindre en af Det Kongelige Teaters største succeser med i alt 97 opførelser. Førsteopsætningen gik i to år fra frem til med i alt 40 opførelser blev det igen sat på plakaten og gik frem til 2. april 1923 med 56 opførelser. Desuden blev det opført ved flere andre lejligheder, bl.a. på friluftsscenen i Dyrehaven i 1927, ved tre opførelser i karmelitterklostret i Helsingør i anledning af byens 500 års jubilæum og såmænd også i Hollywood, hvor Johannes Poulsen også var instruktør. Naturligvis havde man her ladet teksten oversætte til engelsk, men da Johannes Poulsen ikke var helt tilfreds med den, som var foretaget efter den tyske originaltekst, havde han ladet dele af Johannes Jørgensens 8

9 gendigtning ligge til grund. Johannes Jørgensen fik aldrig mulighed for selv at se stykket. I et brev fra Johannes Poulsen til Johannes Jørgensen udtaler skuespilleren også en beklagelse herover og benytter lejligheden til at udtrykke sin begejstring for gendigtningen. I brevet, dateret 28. december 1937 i forbindelse med stykkets tredje opsætning, meddeler Johannes Poulsen i øvrigt, at: Forestillingen trækker stadig udsolgt hus det har været efterårets største succes den har nu gået 24 gange siden September I alt dette har Deres mageløse oversættelse eller rigtigere: gendigtning jo den allerstørste del den er jo på visse steder langt bedre end Hofmannsthals. 14 Ifølge Johannes Poulsens brev synes der at have været planer om et genoptryk af teksten illustreret med scenebilleder fra teatret. Ideen blev tilsyneladende ikke til noget. Jedermann som teatret programsatte under titlen Det gamle Spil om Enhver og ikke med Johannes Jørgensen titel, Komedien om Enhver, blev i januar 1915 altså måneden efter premieren udgivet i bogform, hvilket fremgår af et brev fra Peter Nansen på Gyldendal dateret 8. januar Heri skriver denne: Det gik alligevel bedre end Premiêren tegnede til. Det gamle Spil kan spille sig op. Og da Hofmannsthals Tilladelse kom for en Uges Tids siden, satte jeg straks Stykket i Arbejde. Det udkommer paa Mandag. 15 Det kan synes lidt ejendommeligt, at man vælger et stykke som dette som slagnummer ved Denne tegning i Politiken til anmeldelsen af Det gamle Spil om Enhver er symptomatisk for anmelderens ironiske distance til stykket. Teksten under tegningen lyder: Johannes Aabenbaring ved Festen med Neiiendam som Døden. Forneden: Poul Reumert som Haltefanden. Tegningen er signeret med et. juletid, hvor folkestemningen ikke just er vendt mod bod og askese. Det er sikkert også grunden til Peter Nansens kommentar. Og for så vidt kunne Brandes have ret i, at publikum ikke kom i teatret for at blive belært i hvert fald ikke ved juletid. Først i 1953 kom en ny udgave af 9

10 Johannes Jørgensens tekst i bogform, da det lille idealistiske Arne Frost-Hansens Forlag udsendte den med den titel, Det Kgl Teater havde givet det. Udgivelsen kom i forbindelse med et stort katolsk stævne, da den til lejligheden oprettede Katolsk Scene i 1953 opførte det ved en festforestilling på Det ny Teater i København. Det var kgl. skuespiller Søren Weis, som satte det i scene og instruerede en stab af ifølge anmeldelser dygtige amatører. Arne Frost Hansens udgivelse kom i andet oplag så sent som i Komponisten Rued Langgaard, som i øvrigt har brugt tekster af Johannes Jørgensen i nogle af sine kompositioner, skrev i 1936 et Forspil til Komedien om Enhver, men det synes ikke at have nogen relation til teateropførelsen. Tiden, hvor Johannes Jørgensen arbejdede med sin gendigtning, var hans måske vanskeligste under sine ikke altid lige harmoniske år i Siena, hvor han var kommet ud i nogle voldsomme følelsesmæssigt oprivende vanskeligheder på grund af bruddet med den kreds af unge sienesiske kunstnere, han havde knyttet sig til, og især med den unge pige, Anita Renieri, som han var kommet til at nære varme følelser for. Dagbøgerne viser, hvorledes han piskede sig med skorpioner i en nagende skyldfølelse, dels over at have svigtet deres venskab og dels over at have vovet sig længere ud i forholdet til Anita, end samvittigheden kunne bære. Midt i disse sjælelige kvaler begyndte han arbejdet med Jedermann, som for ham må have stået som en regulær samvittighedsransagelse eller skriftespejl om man vil. Men trods det hudflettende sjælespejl, som stykket da også i virkeligheden er for enhver, synes han at have kunnet forholde sig ganske professionelt til arbejdet, og han viser hermed sit kunstneriske format. Gendigtningen er en veritabel kraftpræstation udført af en stor digter og sprogkunstner. 1 Johannes Jørgensens brevsaml. på Det Kgl. Bibl. cap Johannes Jørgensens brevsaml. På Det Kgl. Bibl. Cap Det Kgl. Teaters Censurbog 1913/14, 27. juni 1914, Nr. 81. og 1914/15, Nr. 64, 14. dec Johannes Jørgensens brevsaml. På Det Kgl. Bibl. Cap Kirsten Jakobsen: Johannes Poulsen som iscenesætter, Rhodos 1990, s Nationaltidende Brogede Blade 26. dec Politiken den 24. nov Nationaltidende, 26. dec dec Johannes Jørgensens brevsaml. Det Kgl. Bibl. 10 Politiken, 26. dec Politiken 27. dec Illustreret Tidende nr. 14, 3. januar 1915, s Nationaltidende, 27. dec Dagbog nr. 275, 7. jan. 1915, Cap (Det. Kgl. Bibl) 15 Johannes Jørgensens brevsml. på Det Kgl. Bibl. cap Af brev fra Peter Nansen på Gyldendal, dat. 8. januar Johs. Jørgensens brevsaml. Det Kgl. Bibliotek. 10

11 Temaudstilling i Svendborg. Sommerens særudstilling i Johannes Jørgensens Hus i Svendborg handler om temaet for ovenstående artikel Johannes Jørgensens gendigtning af Hugo von Hofmannsthals Jedermann og stykkets historie omkring opførelsen på Det Kongelige Teater i København i årene fra 1914 til den sidste opførelse i SOMMERMØDE 2012 Søndag den 19. august afholder Johannes Jørgensen Selskabet sit årlige sommermøde, der som sædvanligt foregår i Møstings Hus på Frederiksberg. Årsmødet 2012 vil samtidig markere selskabets 10 års jubilæum. PROGRAM vedlagt. Ingen Vadstenatur i denne omgang. Det er med beklagelse, vi må meddele, at den påtænkte tur til Vadstena må aflyses, da der ved tilmeldingsfristens udløb ikke havde tilmeldt sig et tilstrækkeligt antal deltagere til, at rejsen kunne gennemføres. 11

12 JUBILÆUMSBOG I januarnummeret af Nyhedsbrevet forhåndsannoncerede vi en bogudgivelse i forbindelse med Johannes Jørgensen Selskabets 10-års jubilæum. Selvom bogen endnu ikke er udkommet, kan vi allerede nu præsentere den og give den et løft med på vejen. 8 forfattere giver hver sin indføring i forskellige aspekter i digterens univers og hans betydning for dansk litteratur. Da Johannes Jørgensen Selskabet blev stiftet i 2002 havde der længe været ret stille omkring digterens navn, mest fordi hans budskab gennem en menneskealder ikke faldt i god jord i mange litterære forskerkredse. Men i de ti år selskabet nu har eksisteret og målrettet har søgt at rette op på mange års forsømmelser, har det vist sig, at der under overfladen lå et stort forskningspotentiale, som ventede på at blive ført frem i lyset. Hertil kom de i 2006 tilgængeliggjorte arkiver til uvurderlig nytte, idet adgangen til digterens mange dagbøger og omfattende korrespondance nu åbnede for en større forståelse for det store forfatterskab. Bogen vil blive præsenteret ved årets sommermøde i Møstings Hus og umiddelbart derefter komme i handelen. Endvidere vil den blive præsenteret i næste nummer af Nyhedsbrevet. ISSN

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen

Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Romantikkens brevskrivning H.C. Andersen Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Et dansk Skuespil. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016

Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave 2015-2016 Ansøgningsskemaet mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Der kan max. vedhæftes ét bilag til ansøgningen Titel på projektet Kragetær i kor Beløb,

Læs mere

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur

Søren Kierkegaard Kulturproduktion & Edition NONSK Kultur H.C. Andersen Lykke-Peer Lykke-Peer er et af H.C. Andersens mest kendte og elskede værker. Det er en fortælling om hovedpersonen Peers opstigen til en fremtrædende operasanger og komponist. Den kendte

Læs mere

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN

Fornuftens tidsalder Første og anden del. Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Fornuftens tidsalder Første og anden del af Thomas Paine FORLAGET FRITANKEN Thomas Paine Fornuftens tidsalder Første og anden del Forlaget Fritanken Originalens titel Age of Reason, Part First Udgivet

Læs mere

I dette nummer i hovedtræk:

I dette nummer i hovedtræk: Oktober 2015 I dette nummer i hovedtræk: KAT-revy Fremtiden i KAT Flugten Facebook Foto: Emil Andresen Inge Napora i gang med at male børneansigter under Kirsebærfestivalen 2015 Tilrettelæggelse: Aleksandra

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne

Død mands kiste. Blandt sømænd gik historien, som Christian også må have kendt, at Herluf havde sluttet fragt til et sted, hvor Svanen slet ikke kunne Død mands kiste Kjære Christian 20 juni 1872 Siden der sidst blev skrevet til Dig her fra Comptoiret er der hvad Forretningen angaar ikke noget nyt at melde, men vel en anden i høj grad sørgelig Efterretning,

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00

Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 1 Prædiken til 11. s. e. trin. 31. august 2014 kl. 10.00 756 Nu gløder øst i morgenskær 448 Fyldt af glæde 582 At tro er at komme dig rummer ej himle 435 Aleneste Gud Nadver 522 v. 2-3 af Nåden er din

Læs mere

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden

Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden Skolemateriale ZAPPA på Teater Vestvolden TEATER Dette skolemateriale består af korte artikler, skrevet af nogle af de medvirkende bag Teater Vestvoldens og Maskens forestilling Zappa. Artiklerne fortæller

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER

LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER LENE KAABERBØLS HØG AAGAARD SVANEKIER Vildheks et undervisningsforløb Du skal til at arbejde med bogen Ildprøven. Den er første bind i serien om Vildheks af Lene Kaaberbøl. Den har illustrationer af Anders

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2017 på Gentofte Rådhus Tirsdag d. 10/10 Onsdag d. 11/10 Torsdag d. 12/10 Fredag d. 13/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til

Læs mere

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2012. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 9. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2012 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 4. oktober 5. oktober 8. oktober 9. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI

DIGTNINGE OM DANMARK 1940. Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI DIGTNINGE OM DANMARK 1940 Et Udvalg, samlet og udgivet af GUSTAV ALBECK NYT NORDISK FORLAG. ARNOLD BUSCK KJØBENHAVN MCMXLI INDHOLDSFORTEGNELSE I. PAA AARETS TÆRSKEL AXEL JUEL: HVAD EVNER ORD? Skrevet til

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

invitation TO THE POSSIBLE

invitation TO THE POSSIBLE invitation TO THE POSSIBLE Interkulturel litteraturuge på Overgaden Den 23.-26. november 2010 Program Tirsdag Kl. 13.00-15.00 Værkstedet bliver ledet af digteren Adil Erdem, som både vil underholde med

Læs mere

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Hakon Holm. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker,

Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, Prædiken Fastelavnssøndag 2014, 2.tekstrække, Luk 18,31-43. Se noget af det mest øretæveindbydende her i verden, synes jeg, er mennesker, der pludselig er blevet meget klogere end alle vi andre. Mennesker

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 1 4, Næstved Blad nr. 6/201 3 Jean Voigt - Mørkets og Lysets Mester 1 4/09-20/1 0 Næstved Kunstforening inviterer til fe rnisering af Jean Voigt lørdag den

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,1-15, 1. tekstrække. Salmer. DDS 417 Herre Jesus, vi er her. DDS 294 Talsmand, som på jorderige

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja!

Hvis Jesu ord derom er sande, så Ja! Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. oktober 2015 Kirkedag: 20.s.e.Trin/A Tekst: Matt 22,1-14 Salmer: SK: 291 * 416 * 175 * 475,1 * 589 LL: 291 * 612 * 416 * 175 * 475,1 * 589 Har I nogen

Læs mere

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11

PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 PRÆDIKEN 2.PINSEDAG 9.JUNI 2014 AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.15 Tekster: Ez.11,19-20; Ap.G.2,42-47; Joh.6,44-51 Salmer: 723,294,458,313,11 Vor Gud og Fader uden lige! da blomstrer rosen i dit rige,

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse

Guldhjertet, Ulf Stark. Gyldendal 1995 Målgruppe: 4. klasse Gyldendal 1995 Handling Ludvig er en dreng på 12, som flittigt øver på flygelet i Henningsens klaverbutik hver dag efter skoletid. Han skal snart deltage i en stor musikkonkurrence, så det er vigtigt,

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Kaspar Rostrup. sølv floden. et erindringsbillede. muusmann forlag

Kaspar Rostrup. sølv floden. et erindringsbillede. muusmann forlag Kaspar Rostrup sølv floden et erindringsbillede muusmann forlag Cabaret La blonde Det hele var lige meget nu. Hvad nyttede det? Nu var jeg kun hotelkarl! Men så ud af den blå luft dukkede skuespilleren

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet

fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet fra Roskilde Frikirke en del af Apostolsk Kirkes netværk 2017: Et jubilæum! Et jubelår! Læs mere i bladet Nu ligger der et helt nyt år foran os, et der ikke er brugt, men klar til at blive taget af. Lad

Læs mere

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk

Septuagesima. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk

Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen. Liv og værk Børge Riis Larsen Pædagogikhistorikeren Olaf Carlsen Liv og værk UNIVERSITÅT3BI3LIOTHEK KIEL - ZENTRALB1ELI0THEK - Syddansk Universitetsforlag 2013 Indhold Forord 11 Indledning 13 Afgrænsning af emnet

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

I efteråret spillede du med i en scene i som var in-yer-face teater, kan du forklare nogle forskelle på det og på det naturalistiske teater?

I efteråret spillede du med i en scene i som var in-yer-face teater, kan du forklare nogle forskelle på det og på det naturalistiske teater? 1 Eksamensspørgsmål til hold, uden navne. Tallene erstatter navne. A= De spørgsmål, der bliver stillet i forlængelse af port folio præsentation B= De spørgsmål, der går på resten af stoffet, her i forbindelse

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at

Undervisningsmateriale 5.-7. klasse. Drømmen om en overvirkelighed. Engang mente man, at drømme havde en. stor betydning. At der var et budskab at Drømme i kunsten - surrealisme Hvilken betydning har drømme? Engang mente man, at drømme havde en Undervisningsmateriale 5.-7. klasse stor betydning. At der var et budskab at Drømmen om en overvirkelighed

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 18. oktober 2015 kl. 10.00. Salmer: 730/434/303/385//175/439/320/475 Åbningshilsen Den sidste søndag i efterårsferien. Frokost bagefter. Det er blevet

Læs mere

Flamenco og gitanoer

Flamenco og gitanoer Flamenco og gitanoer Undervisningsmateriale i forbindelse med Romeras Et flamencoeventyr Alle kan lære at danse flamenco også danske børn... Om Flamenco og gitanos I 14hundredetallet, da romaerne kom til

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen.

DET SOM INGEN VED UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE. undervisningsmateriale ZeRUM v. Maria Holst Andersen. Plakat: Marie Rosendahl Chemnitz UNDERVISNINGS- MATERIALE: FRA 5. 7. KLASSE 1 INTRODUKTION TIL LÆREREN Kære lærer, Dette undervisningsmateriale lægger op til aktiv stillingtagen til forestillingens temaer

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ny Bog om Luther. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Fantasien flyver! eller gør den nu også det? Den fantastiske fantasi

Fantasien flyver! eller gør den nu også det? Den fantastiske fantasi Fantasien flyver! eller gør den nu også det? Den fantastiske fantasi Indbildningskraft, empati, forestillingsevne og de fantastiske fortællinger Syn på børnelitteraturen Anskuelser. Slags & Genrer. Æstetik

Læs mere

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne.

På en og samme tid drømmer man, og frygter, at man ikke kan indfri den andens drømme, eller for den sags skyld sine egne. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 22. marts 2015 Kirkedag: Mariæ bebudelse/a Tekst: Luk 1,26-38 Salmer: SK: 106 * 441 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 LL: 106 * 71 * 72 * 80,1 * 9,7-10 Der findes

Læs mere

o Teatersport med Lise Ørtved 4 mandage o Lys-kursus med erfaren lysmand o Hygge-aften som afslutning på Teatersport o Revy 2011 skydes i gang

o Teatersport med Lise Ørtved 4 mandage o Lys-kursus med erfaren lysmand o Hygge-aften som afslutning på Teatersport o Revy 2011 skydes i gang Nr. 165 oktober 2010 Læs mere inde i bladet om aflysning af efterårets forestilling, men også om en bestyrelse, som ikke bare har sat sig på hænderne. Bestyrelsen har taget handsken op. Det giver medlemmerne

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET

HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Nr. 207 april 2016 HUSK TILMELDING TIL EFTERÅRSSTYKKET Det er nu tiden til, vi skal have en tilmelding til vores efterårsstykke. Vi er i god tid i år med tilmeldingerne, men da Per Storm er i gang med

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks

Kort om forestillingen Om materialet Om Teater Fluks Tak fordi du har valgt at se og arbejde med forestillingen Flygtning Transportable med dine elever. Vi håber du får stor glæde af både forestillingen og dette materiale. Kort om forestillingen I forsøget

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

En død Bogs levende Tale

En død Bogs levende Tale Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

En e-bog fra EKSISTENSEN

En e-bog fra EKSISTENSEN En e-bog fra EKSISTENSEN Se flere titler på www.eksistensen.dk Denne e-bog indeholder et digitalt vandmærk. Der er ved dit køb indlejret et digital mærke, som kan vise tilbage til dig som køber. Du skal

Læs mere

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014

Hovedrolle som ung. Mandag d. 31. marts 2014 Hovedrolle som ung Helene,4 kl., på 10 år deler hovedrollen med Liv Hermansen,8. kl., og Mie Krogh,9. kl., Selvom hun kun går i 4. kl. er hun en vigtig del af stykket. Hun er dog kun med i starten af stykket

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Birgitte Grøn 17.marts 2013 kl. 10 Mariæ bebudelses dag Luk. 1, 26-38 Salmer: 108-15- 42-71- 949 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet

Herunder ses en detalje fra intarsiaet til lågerne i Hans J. Wegners dækketøjsskab Fiskeskabet MEDLEMSBLADET Venner af Kunstmuseet i Tønder udgiver en gratis brochure, der omhandler møbeldesigneren Hans J. Wegners liv i Tønder. Venneforeningen søgte og fik tildelt penge til udgivelsen af brochuren

Læs mere

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION

Københavns Lokalgruppes. 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION Københavns Lokalgruppes 40 års JUBILÆUM TEMADAG UNDERHOLDNING RECEPTION I 2014 havde KØBENHAVNS LOKALGRUPPE I MUSKELSVINDFONDEN 40 års jubilæum, men var nødsaget til at udsætte arrangementet. SØNDAG DEN

Læs mere

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling

Se teater hør historier mal og tal. Lav jeres egen forestilling Børnehavkl. Se teater hør historier mal og tal Mine monstre - interaktiv teaterfortælling. Jeg guider jer gennem historien og børnene tager aktivt del i hele forestillingen og spiller alle rollerne, samtidig

Læs mere

På vandring med Blicher

På vandring med Blicher Hjemmesidens opbygning Projekts hjemmeside er opbygget således, at de 6 øverste grønne menupunkter henvender sig til eleverne og indeholder et omfattende bibliotek af fotografier, artikler, video og lydfortællinger

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

De gode gamle dage, eller?

De gode gamle dage, eller? De gode gamle dage, eller? Måden verden og samfundet ser ud på i dag, ligger meget langt væk fra den måde verden og samfundet så ud på i gamle dage. Nu er gamle dage jo et enormt vidt begreb, så jeg vil

Læs mere

DeT er så DeT nye STUDIEMATERIALE. TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 11. sep. - 24. okt. 2015 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17.

DeT er så DeT nye STUDIEMATERIALE. TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 11. sep. - 24. okt. 2015 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. STUDIEMATERIALE DeT er så DeT nye Af Line Knutzon TeATReT VeD sorte HesT SPILLEPERIODE: 11. sep. - 24. okt. 2015 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL. 17. BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 14-18

Læs mere

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman

INSTRUKT ION. Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE. Michael Ramløse MEDV IRKENDE. Claes Bang. ond skaben. Efter Jan Guillous roman INSTRUKT ION Julie Pauline Wieth OVERSÆT TELSE Michael Ramløse MEDV IRKENDE Claes Bang ond skaben Efter Jan Guillous roman INDHOLDSFORTEGNELSE Kære underviser / 3 Handling / 4 Jan Guillou / 5 Claes Bang

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

HILLERØD BIBLIOTEK 4.-6. APRIL

HILLERØD BIBLIOTEK 4.-6. APRIL r.dk 4 4.-6. APRIL HILLERØD BIBLIOTEK Bogens død og andre dommedagsprofetier over trykt litteratur er hverdagskost. Bogen er gået online og er blevet digital - men hvad vil det sige? Vi kan afsløre så

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Pinsen har Bud til os alle

Pinsen har Bud til os alle Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277

24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 1 24. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 18. november 2012 kl. 10.00. Salmer: 49/434/574/538//526/439/277/560 Uddelingssalme: se ovenfor: 277 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke på 24. søndag

Læs mere

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN

HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN HEJ SØDE - EN SMS-ROMAN Dedikation: Denne bog er dedikeret til alle de mødre, der ikke fik opdraget deres sønner, fordi de havde for travlt med at forgude dem! Hej sode - IDA HOLST EN SMS-ROMAN Baseret

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke juledag den 25. december 2011 Læsninger: Es. 52,7-10 Hebr. 1,1-6 Joh. 1,1-18 I nat hørte vi i første læsning om det store lys, som skal ses af de

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere