JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni Årg. Nr. 2 DET GAMLE SPIL

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Forsiden af Det gamle Spil om Enhver eller Komedien og Enhver, som Johannes Jørgensen kaldte sin gendigtning af Hugo von Hofmannsthals drama Jedermann så mere prosaisk ud i 1. udgaven. 2. udgaven blev forsynet med en middelalderinspireret tegning, som leder tanken hen på de kendte middelalderlige fremstillinger af Dødedansen. Anden udgaven udkom i Billedet på forsiden af Nyhedsbrevet viser Johannes Poulsen i rollen som Enhver ved opførelsen i på Det Kgl. Teater. 2

3 JEDERMANN af Stig Holsting Det omfattende forfatterskab, Johannes Jørgensen efterlod sig efter et langt skrivende liv, indeholder næsten alle litterære genrer fra novellen, romanen, biografien, rejseskildringen, erindringer, lignelser, polemisk aktuelle essays, litterære og kunstneriske anmeldelser og essays og ikke mindst lyrik. Kun dramaet skuespillet synes ikke at have haft hans interesse, måske fordi han erkendte, at replikformen ikke lå for hans pen. Det betød ikke, at han ikke interesserede sig for replikskiftet mellem sine mere eller mindre fiktive personer, men den naturlige samtaleform, som den normalt forekommer mellem mennesker, og som vi f.eks. møder den i sprudlende form hos Herman Bang, havde ikke hans interesse. Det var de større linjer, hvor personerne uhindret fremsætter deres program uden afbrydelser, der havde polemikerens interesse. Dette møder vi f.eks. i kortform i Den evige Strid efter Stuart Merrill (bragt første gang i bogen Bekendelse fra 1894). Det er imidlertid ikke skrevet for scenen. Det var derfor noget af en udfordring for ham, da han i 1914 fik en henvendelse fra Det Kgl. Teater med en opfordring til at foretage en gendigtning af Hugo von Hofmannsthals Jedermann efter en middelalderlig såkaldt morale i verseform. Stykket udkom første gang på tysk i 1911 og har altså været ret nyt, da henvendelsen nåede ham i Siena i juli Den østrigste digter Hugo von Hofmann sthal, som bearbejdede det middelalderlige mysteriespil Jedermann. Hugo von Hofmannsthal ( ) var østriger og er hos os i dag måske bedst kendt for sit samarbejde med komponisten Richard Strauss om operaen Rosenkavaleren. Jedermann var allerede hurtigt blevet et internationalt kendt værk, som blev opført adskillige steder rundt om i 3

4 verden. F.eks. foranstaltede Hofmannsthal selv det som åbningsforestilling ved de årlige Salzburg festspil i tæt samarbejde med festspillenes leder, den bekendte instruktør og skuespiller, Max Reinhardt, som Johannes Jørgensen i øvrigt traf mange år efter. Stykkets popularitet rundt om i Europa må antages at være grunden til, at man også ønskede det opført i København. Johannes Jørgensen opholdt sig i de år i Siena for at skrive bogen om den hellige Katerina. Hans eksistens var på flere måder truet, dels på grund af det forliste ægteskab med Amalie, der betød, at han var berøvet samvær med sine børn i Danmark. Dels havde han ikke noget, han kunne kalde sit hjem eller i det hele taget noget fast opholdssted, hvor han kunne samle sig til en beslutning om sit videre liv. Endelig var hans økonomiske situation ret usikker. Han havde overladt det økonomiske mellemværende med familien til en københavnsk advokat, som imidlertid efter lange trakasserier frasagde sig sit hverv. Han var blevet træt af det grådige ulvekobbel fra Charlottenlund, som ustandseligt ville have penge. Københavnerpressen med Ekstrabladet i spidsen kunne bringe skandaleberetninger om forfatteren, som nægtede sin forladte familie underhold. Sandheden var, at han sendte næsten alt, hvad han tjente, hjem til København, men at det aldrig syntes at være nok, hvilket var årsagen til advokatens bemærkning. Honoraret for Udvalgte Skrifter, som udkom i 1915, sendte han næsten ubeskåret hjem til familien. Johannes Jørgensen behøvede derfor alle de penge, han kunne tjene. Københavneravisen Nationaltidende havde engageret ham som korrespondent og fast klummeskriver, ville vi vel kalde det i dag. Han sendte sine Strejftog hjem til avisens læsere og oppebar på den måde en lille indtægt. Der var derfor ikke så meget at betænke sig på, da han den 13. juli 1914 fik et brev fra Det Kgl. Teaters direktion, der på opfordring af skuespilleren Johannes Poulsen anmodede ham om at foretage en oversættelse af Jedermann, som teatret agtede at sætte på plakaten allerede ved juletid samme år. I sin henvendelse skrev direktionssekretæren, Axel Nicolaysen, at man havde Tillid til at Deres Evner vilde være særlig ligedannet med Stykkets Stemning. 1 Den 1. september følger teaterets kunstneriske leder, Johs. Nielsen, dette op og skriver til ham følgende beåndede ord: For øvrigt overgiver jeg Arbejdet til Beaandelse af Deres poetiske Individualitet. 2 Det var dog ikke alle på teatret, som fandt denne Moralitet anvendelig for et dansk publikum. Teatrets censor, Otto Borchsenius, havde frarådet det, men Johannes Poulsens position var så stærk, at han sammen med Johannes Nielsen fik gennemtrumfet planen. 3 Johannes Jørgensen havde ganske vist rigeligt at se til på den tid; Katerina-bogen var ikke færdig, tværtimod fandt han af forskellige grunde, at han måtte omskrive dele deraf. Men honorartilbuddet for en 4

5 oversættelse af Jedermann, 300 kr., var tillokkende. Der skulle dog gå over to måneder, før han tog fat på arbejdet, som imidlertid hurtigt greb ham og bragte ham den udfordring som digter, han netop havde behov for. Fra teatrets side havde man håbet på, at han kunne have arbejdet færdigt inden 1. november, men man måtte give ham endnu 3 uger. Han begyndte på sin gendigtning den 26. september 1914 og fuldendte arbejdet den 21. november, så de tre uger ekstra kom til at passe; Oversættelsen fuldendt, opofret, afsendt, noterer han kort i sin dagbog. Men det tog ham altså kun to måneder at foretage den komplicerede gendigtning på vers. Når gnisten meldte sig, kunne han overkomme meget på kort tid. Bogen Klokke Roland, som blev skrevet i Siena under påvirkning af tyskernes ødelæggelse af Louvain i Belgien, skrev han på blot 14 dage. Det gik dog ikke lige let hele tiden med Jedermann. Hans personlige sorger og problemer under Siena opholdet tappede ham ofte for lysten til at sætte sig til skrivebordet, og det var hans natur imod at arbejde uden den velkendte gnist. I sin korrespondance med Peter Schindler og momentvis også i hans dagbogsoptegnelser kan vi følge processen. Nogle dage følte han sig udtømt for energi, medens han andre dage nærmest jublende noterede, at nu gik arbejdet med Jedermann strålende. Johannes Jørgensen sendte ikke sit færdige manuskript af sted fra Siena på én gang. For at man på Det Kgl. Teater kunne nå at sætte det i musik, som blev skrevet af den svenske komponist, Einar Nilson, sendte han det i portioner, efterhånden som han blev færdig med de enkelte sange, som han kaldte dem. Den sidste blev afsendt den 21. november I et brev dateret 8. december skriver Johannes Nielsen til ham, at man nu er i fuld gang med opsætningen af stykket og fortsætter: Iscenesætteren og Hovedactøren Hr. Johannes Paulsen Nic. Neiiendam i Dødens skikkelse på Det Kgl. Teater. 5

6 har holdt mig à jour om Tingen. Og jeg lyver ikke, naar jeg siger, at han var begejstret for Deres Arbejde, og jeg kan altsaa slutte min Kompliment til hans for de Partier s Vedkommende, som jeg kender. Jeg taler paa Theatrets og egne Vegne! 4 Stykket nåede altså at få premiere til den fastsatte tid den 26. december med ingen ringere end Det Kgl. Teaters hovedkraft, Johannes Poulsen selv, i hovedrollen som Enhver og som iscenesætter i øvrigt hans debut som sådan. Der var lagt op til en stor teaterbegivenhed med megen foromtale i pressen. I Nationaltidende gjorde Johannes Poulsen rede for sine motiver til at sætte Det gamle Spil om Enhver op for et dansk publikum. Han skriver bla.a.: Ved sin Forening af romantisk Fantasi og kraftig Realisme staar den for mig som et typisk Eksempel på de mange Forsøg, der gøres af de Folk, som tilhører den næste Epoke indenfor den dramatiske Kunst... Ved Sceneindretningen er der brudt med alle Theatrets Traditioner. I øvrigt betegner Johannes Poulsen stykket som maaske det største middelalderlige før Shakespeares Tid. Han var imidlertid ikke fri for visse betænkeligheder ved at præsentere et dansk publikum for et stykke af denne art. Falder Stykket her, da sker det af to Grunde, enten fordi Stykket og Fremstillingen maaske er vort danske Publikum for fremmedartet og uforstaaeligt, eller ogsaa fordi vore Kræfter, og da særlig Iscenesætterens, har svigtet. 6 I Politiken skrev Georg Brandes, som ellers satte stor pris på Hofmannsthal som digter, allerede i november et harsk udfald mod stykket, som han havde overværet ved en forestilling i Berlin. Den gamle Moralitet, som ligger til grund for Det gamle Spil om Enhver, stod jo i skærende kontrast til alt, hvad Brandes i et par menneskealdre havde doceret. Det er et Stykke for Biskopper og for dem, der søger direkte Opbyggelse i Teatret skrev han og tilføjede, at han fandt det ene og alene som en antikvarisk Kuriositet. 7 Under mærket Haagen står følgende forhåndskommentar i Nationaltidende til valget af Johannes Jørgensen som forfatter til den danske gendigtning: Folk, der har overværet Opførelsen af Jedermann i Cirkus Busch i Berlin, erklærer, at Johannes Jørgensen har havt en meget vanskelig Opgave at løse. Men er nogen herhjemme på Forhaand Mand for at fordanske disse Replikker, må det være Sprogmesteren frem for alle vore Versifikatorer, Johannes Jørgensen. Nu faar vi se! 8 Og det fik publikum så! Over for Johannes Jørgensen kommenterer Johannes Nielsen Brandes udfald med følgende ord: Angaaende Georg Brandes s utidige Udfald, vil det nok paavirke hans Stab, men forøvrigt tror jeg den danske Theateralmue giver ham Fanden. 9 I brevet meddeler Johannes Nielsen ham også, at Hofmannsthal, som i øvrigt er personligt bekendt med Johannes Poulsen, vil formidle en orienterende kronik i Politiken en dag før premieren. Den kom på selve dagen og var skrevet af Kristian 6

7 Nyrop. Heri gør denne rede for stykkets oprindelige historie og baggrund, og han slutter sin kronik af med ordene: det kan formodes, at selv uden det hele mægtige moderne Udstyrsapparat vilde Stykket have været sikker på at vække Interesse udelukkende ved Johannes Poulsens originale Kunst og Johannes Jørgensens fine Vers. 10 Og Nyrop fik ret, skulle det vise sig. Hvad handler så det ejendommelige spil om? Som nævnt var det en middelalderlig såkaldt morale, stilmæssigt mellem middelalder og renæssance, som Hugo von Hofmannsthal havde taget op og bearbejdet. Enhver symboliserer mennesket, og de øvrige optrædende er dyder og lyder, symbolsk personificeret og så i øvrigt de mennesker, Enhver møder i sit liv. Handlingen er således en streng moralsk og temmelig barsk fremstilling af menneskelig havesyge og egoisme, som viser det i al dets nøgenhed men også midlerne til at overvinde dem heri moralen. Altså ikke kun for Biskopper, som Brandes hævdede, men måske nok for dem, der søger direkte Opbyggelse i Theatret, så for så vidt kunne Brandes have ret. Pressens anmeldere tog alt efter kulturel/religiøs observans naturligvis meget forskelligt imod Det gamle Spil. Nogle fandt det for katolsk i sit syn på bod og omvendelse. Ikke underligt greb Politikens anmelder det ironisk an og spillede på publikums angiveligt lunkne religiøsitet. Slutningen af anmeldelsen, som er underskrevet med signaturen S.L., og som i øvrigt stiller sig helt uforstående over for den nyskabelse, som scenografien vitterligt var, lyder symptomatisk således: Den ejendommelige Forestilling vil sikkert trække Hus men Gud véd, om Scenebillede fra Det kgl. Teater. Den store banket. 7

8 Folk ikke gaar ligesaa syndefulde derfra, som da de kom. 11 Ugebladet Illustreret Tidendes velskrivende anmelder under pseudonymet Jonathan følte ikke, at han fik sine kunstneriske forventninger indfriet, selvom han har rosende ord til de agerende og den sceniske virkning. Han slutter sin lange overvejende negative omtale med ordene, som et konglomerat af hans anmeldelse som helhed: Lad os saa begynde at spille Komedie igen!. 12 I Nationaltidende havde Valdemar Vedel, forfatteren til bogen Bag Klostermure og tidligere gæst i benediktinerklostret i Beuron og i øvrigt god bekendt af Johannes Jørgensen helt tilbage fra ungdomsårene i København, med sin store baggrundsviden ikke uventet et mere seriøst syn på forestillingen, som han dog på sæt og vis ikke rigtig vidste, hvad han skulle mene om. Han bemærkede som udgangspunkt, at Hr. Jørgensen har taget sig megen Frihed med Texten, som han fandt smuk men i nogen modsætning til de agerendes voldsomme fremfærd. Generelt er det åbenbart, at anmelderne og ikke kun Vedel har svært ved at indstille sig på det, som viste sig på scenen. Man var vant til det naturalistiske teater, hvor ikke mindst Henrik Ibsen var populær, men blev her præsenteret for en blomstrende symbolik i allegorisk pragtudfoldelse. Vedel påviser logisk nok, at den middelalderlig-katolske trosforståelse, som han altså ikke selv var fremmed for men nok tvivlede på, ville finde genklang hos et dansk publikum, og deri var hans altså på sæt og vis i samklang med de fleste andre anmeldere. Han slutter sin anmeldelse af med følgende ord: Folk var interesserede af alt det sælsomme Sceneri, paaskønnede den megen skønne og fantasifulde Kunst modtog maaske ogsaa Opbyggelsen med Helligdags-Andagt, men virkelig grebne tror jeg de færreste var. 13 Den 7. januar nåede de danske aviser med anmeldelserne af stykket frem til Johannes Jørgensen i Siena, og hans kommentar i dagbogen er kort: Taabelige Anmeldelser i alle københavnske Blade denne dumme Overlegenhed over Middelalderens religion. 14 På trods af den blandede modtagelse i pressen blev stykket ikke desto mindre en af Det Kongelige Teaters største succeser med i alt 97 opførelser. Førsteopsætningen gik i to år fra frem til med i alt 40 opførelser blev det igen sat på plakaten og gik frem til 2. april 1923 med 56 opførelser. Desuden blev det opført ved flere andre lejligheder, bl.a. på friluftsscenen i Dyrehaven i 1927, ved tre opførelser i karmelitterklostret i Helsingør i anledning af byens 500 års jubilæum og såmænd også i Hollywood, hvor Johannes Poulsen også var instruktør. Naturligvis havde man her ladet teksten oversætte til engelsk, men da Johannes Poulsen ikke var helt tilfreds med den, som var foretaget efter den tyske originaltekst, havde han ladet dele af Johannes Jørgensens 8

9 gendigtning ligge til grund. Johannes Jørgensen fik aldrig mulighed for selv at se stykket. I et brev fra Johannes Poulsen til Johannes Jørgensen udtaler skuespilleren også en beklagelse herover og benytter lejligheden til at udtrykke sin begejstring for gendigtningen. I brevet, dateret 28. december 1937 i forbindelse med stykkets tredje opsætning, meddeler Johannes Poulsen i øvrigt, at: Forestillingen trækker stadig udsolgt hus det har været efterårets største succes den har nu gået 24 gange siden September I alt dette har Deres mageløse oversættelse eller rigtigere: gendigtning jo den allerstørste del den er jo på visse steder langt bedre end Hofmannsthals. 14 Ifølge Johannes Poulsens brev synes der at have været planer om et genoptryk af teksten illustreret med scenebilleder fra teatret. Ideen blev tilsyneladende ikke til noget. Jedermann som teatret programsatte under titlen Det gamle Spil om Enhver og ikke med Johannes Jørgensen titel, Komedien om Enhver, blev i januar 1915 altså måneden efter premieren udgivet i bogform, hvilket fremgår af et brev fra Peter Nansen på Gyldendal dateret 8. januar Heri skriver denne: Det gik alligevel bedre end Premiêren tegnede til. Det gamle Spil kan spille sig op. Og da Hofmannsthals Tilladelse kom for en Uges Tids siden, satte jeg straks Stykket i Arbejde. Det udkommer paa Mandag. 15 Det kan synes lidt ejendommeligt, at man vælger et stykke som dette som slagnummer ved Denne tegning i Politiken til anmeldelsen af Det gamle Spil om Enhver er symptomatisk for anmelderens ironiske distance til stykket. Teksten under tegningen lyder: Johannes Aabenbaring ved Festen med Neiiendam som Døden. Forneden: Poul Reumert som Haltefanden. Tegningen er signeret med et. juletid, hvor folkestemningen ikke just er vendt mod bod og askese. Det er sikkert også grunden til Peter Nansens kommentar. Og for så vidt kunne Brandes have ret i, at publikum ikke kom i teatret for at blive belært i hvert fald ikke ved juletid. Først i 1953 kom en ny udgave af 9

10 Johannes Jørgensens tekst i bogform, da det lille idealistiske Arne Frost-Hansens Forlag udsendte den med den titel, Det Kgl Teater havde givet det. Udgivelsen kom i forbindelse med et stort katolsk stævne, da den til lejligheden oprettede Katolsk Scene i 1953 opførte det ved en festforestilling på Det ny Teater i København. Det var kgl. skuespiller Søren Weis, som satte det i scene og instruerede en stab af ifølge anmeldelser dygtige amatører. Arne Frost Hansens udgivelse kom i andet oplag så sent som i Komponisten Rued Langgaard, som i øvrigt har brugt tekster af Johannes Jørgensen i nogle af sine kompositioner, skrev i 1936 et Forspil til Komedien om Enhver, men det synes ikke at have nogen relation til teateropførelsen. Tiden, hvor Johannes Jørgensen arbejdede med sin gendigtning, var hans måske vanskeligste under sine ikke altid lige harmoniske år i Siena, hvor han var kommet ud i nogle voldsomme følelsesmæssigt oprivende vanskeligheder på grund af bruddet med den kreds af unge sienesiske kunstnere, han havde knyttet sig til, og især med den unge pige, Anita Renieri, som han var kommet til at nære varme følelser for. Dagbøgerne viser, hvorledes han piskede sig med skorpioner i en nagende skyldfølelse, dels over at have svigtet deres venskab og dels over at have vovet sig længere ud i forholdet til Anita, end samvittigheden kunne bære. Midt i disse sjælelige kvaler begyndte han arbejdet med Jedermann, som for ham må have stået som en regulær samvittighedsransagelse eller skriftespejl om man vil. Men trods det hudflettende sjælespejl, som stykket da også i virkeligheden er for enhver, synes han at have kunnet forholde sig ganske professionelt til arbejdet, og han viser hermed sit kunstneriske format. Gendigtningen er en veritabel kraftpræstation udført af en stor digter og sprogkunstner. 1 Johannes Jørgensens brevsaml. på Det Kgl. Bibl. cap Johannes Jørgensens brevsaml. På Det Kgl. Bibl. Cap Det Kgl. Teaters Censurbog 1913/14, 27. juni 1914, Nr. 81. og 1914/15, Nr. 64, 14. dec Johannes Jørgensens brevsaml. På Det Kgl. Bibl. Cap Kirsten Jakobsen: Johannes Poulsen som iscenesætter, Rhodos 1990, s Nationaltidende Brogede Blade 26. dec Politiken den 24. nov Nationaltidende, 26. dec dec Johannes Jørgensens brevsaml. Det Kgl. Bibl. 10 Politiken, 26. dec Politiken 27. dec Illustreret Tidende nr. 14, 3. januar 1915, s Nationaltidende, 27. dec Dagbog nr. 275, 7. jan. 1915, Cap (Det. Kgl. Bibl) 15 Johannes Jørgensens brevsml. på Det Kgl. Bibl. cap Af brev fra Peter Nansen på Gyldendal, dat. 8. januar Johs. Jørgensens brevsaml. Det Kgl. Bibliotek. 10

11 Temaudstilling i Svendborg. Sommerens særudstilling i Johannes Jørgensens Hus i Svendborg handler om temaet for ovenstående artikel Johannes Jørgensens gendigtning af Hugo von Hofmannsthals Jedermann og stykkets historie omkring opførelsen på Det Kongelige Teater i København i årene fra 1914 til den sidste opførelse i SOMMERMØDE 2012 Søndag den 19. august afholder Johannes Jørgensen Selskabet sit årlige sommermøde, der som sædvanligt foregår i Møstings Hus på Frederiksberg. Årsmødet 2012 vil samtidig markere selskabets 10 års jubilæum. PROGRAM vedlagt. Ingen Vadstenatur i denne omgang. Det er med beklagelse, vi må meddele, at den påtænkte tur til Vadstena må aflyses, da der ved tilmeldingsfristens udløb ikke havde tilmeldt sig et tilstrækkeligt antal deltagere til, at rejsen kunne gennemføres. 11

12 JUBILÆUMSBOG I januarnummeret af Nyhedsbrevet forhåndsannoncerede vi en bogudgivelse i forbindelse med Johannes Jørgensen Selskabets 10-års jubilæum. Selvom bogen endnu ikke er udkommet, kan vi allerede nu præsentere den og give den et løft med på vejen. 8 forfattere giver hver sin indføring i forskellige aspekter i digterens univers og hans betydning for dansk litteratur. Da Johannes Jørgensen Selskabet blev stiftet i 2002 havde der længe været ret stille omkring digterens navn, mest fordi hans budskab gennem en menneskealder ikke faldt i god jord i mange litterære forskerkredse. Men i de ti år selskabet nu har eksisteret og målrettet har søgt at rette op på mange års forsømmelser, har det vist sig, at der under overfladen lå et stort forskningspotentiale, som ventede på at blive ført frem i lyset. Hertil kom de i 2006 tilgængeliggjorte arkiver til uvurderlig nytte, idet adgangen til digterens mange dagbøger og omfattende korrespondance nu åbnede for en større forståelse for det store forfatterskab. Bogen vil blive præsenteret ved årets sommermøde i Møstings Hus og umiddelbart derefter komme i handelen. Endvidere vil den blive præsenteret i næste nummer af Nyhedsbrevet. ISSN

JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. Juni 2010 8. Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN

JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV. Juni 2010 8. Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni 2010 8. Årg. Nr. 2 GUDS KVÆRN NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh.red. Stig Holsting Rørdams Have 13, st. 1 2800 Kgs. Lyngby Tlf.

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909

Johan Bender NIELSENS KANTATE. Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 Johan Bender NIELSENS KANTATE Tilblivelsen af Carl Nielsens kantate til Landsudstillingen 1909 PubliMus - en skriftserie fra Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole PubliMus Skriftserie fra SMKS

Læs mere

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt,

KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, KARIKATURTEGNINGER OG DANMARKSHISTORIE 1880-1945 Redaktører: Mogens Rostgaard Nissen, Lars Johnsen og Else Lauridsen Forsidebillede: Alfred Schmidt, Blæksprutten, 1914 ISBN 978-87-92994-00-4 Udgivet november

Læs mere

BØRNETEATER BØRNETEATER

BØRNETEATER BØRNETEATER BØRNETEATER NR. 130 SEPTEMBER 2004 Første blandt ligemænd? Kampen om at blive statsensemble for børneteater er i gang, men ikke alle er lige glade for projektet. Side 2-3 Grænser for vækst Den store festival

Læs mere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing

Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing [Halldór Laxness og danskur kommúnismi, Jón Ólafsson (red.): Ekkert orð er skrípi ef það stendur á réttum stað.um ævi og verk Halldórs Laxness, Hugvísindastofnun

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever.

Notat. Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Notat Om årsager til frafald fra HF. - En pilotundersøgelse af frafaldne elever. Indholdsfortegnelse: Forord... s. 2 Metode s. 2 Sammenfatning/konklusion s. 2 Årsager til frafald s. 5 -Flytning på grund

Læs mere

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905

HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Hugvísindasvið HUN VAR EN FLAMME! En læsning af Thit Jensens islandske forfatterskab med udgangspunkt i rejserne til Island i 1904 og 1905 Ritgerð til B.A.prófs - maí 2010 Guðrún Jarþrúður Baldvinsdóttir

Læs mere

Lemvig Gymnasium Juni 2005. Nyhedsbrev

Lemvig Gymnasium Juni 2005. Nyhedsbrev Lemvig Gymnasium Juni 2005 Nyhedsbrev Indhold: Lemvig Gymnasium udgiver H. C. Andersen i samarbejde med Lemvig Bogtrykkeri Dimissionstale, rektor Lars Ebbensgaard Lærertalen ved dimissionen, Aage Hill-Madsen

Læs mere

12 Hvordan et skuespil bli r til

12 Hvordan et skuespil bli r til Indholdsfortegnelse FORBUNDSNYT 2 3 Leder - Er god kunst det samme som kunst, der sælger godt? 4 Voldgift 6 Mayday-midler 6 Emma Gad Fonden 6 Royaltykontoret 6 De kollektive båndmidler 6 Legater og stipendier

Læs mere

Fra serien : Set Nedefra

Fra serien : Set Nedefra Fra serien : Set Nedefra Af Jørgen Olsen En betragtning OM, ----- ----- H. C. Andersen (1805-1875) Indholdsfortegnelse : Indledning: ----------------------------------- side 1 Barndommen: ------------------------------

Læs mere

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle

FORFATTEREN. Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle FORFATTEREN 1 2014 Forlagene, hvor forfatterne betaler Bliv digital arkivar Mød fem frie forfatterfugle leder Vi vil ha det hele Der er gået over ti år, siden standardkontrakten døde, og i dag er alt til

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

Johannes Brahms i København

Johannes Brahms i København Johannes Brahms i København Tidsskrift: Dansk Musik Tidsskrift Årgang: 1982-1983 - 06 Volume: 57 Sider: 248-254 Ophav: Knud Martner Udgiver: Foreningen Dansk Musik Tidsskrift» han haaned vor Moder, -«AF

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 3 - Juni 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Om en vågen samvittighed At lære de guddommelige love at kende er ensbetydende med, at man ønsker at efterleve dem, men i grænsezonen mellem

Læs mere

Ludvigsbakke. Palle Petersen's FOLKEBOG om Holberg [udsolgt fra forlaget] En Nørrebrodrengs påfindtligheder. Kommentar. Foto af Palle Petersen

Ludvigsbakke. Palle Petersen's FOLKEBOG om Holberg [udsolgt fra forlaget] En Nørrebrodrengs påfindtligheder. Kommentar. Foto af Palle Petersen 1/15 Holberg.nu 17/2008 Ludvigsbakke. Palle Petersen om den yngre Holberg Version 2.2 13.08.2008 Kontakt Holberg.nu Holberg.nu's forside Ludvigsbakke. Palle Petersen's FOLKEBOG om Holberg [udsolgt fra

Læs mere

Rudolf Steiner og Norden

Rudolf Steiner og Norden Rudolf Steiner og Norden Oskar Borgman Hansen Kapittelet er hentet fra boken: Antroposofien i Norden Fem land i samarbeide Redaksjon Oddvar Granly og Oskar Borgman Hansen. Utgitt på Antropos forlag 2008.

Læs mere

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk

BLIV SET. KRUDTTØNDEN Serridslevvej 2 2100 Kbh. Ø tlf. 35 42 83 62 www.krudttonden.dk 2 3 Velkommen - af Redaktionen 3 Vi skal lære eleverne at skabe og forstå sceniske udtryk - af Lene Klemensen Gade og Peter Balslev 4 Alle børn skal opleve en succes, når de spiller skoleteater - af Peter

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet

Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Årsskrift for Roskildenser-Samfundet Nr. 97 - Juni 2015 Indhold Hvorfor dog betale kontingent? Indhold... 2 Hvorfor dog betale kontingent?... 3 Generalforsamling 2015... 4 Formandens beretning... 5 Dimissionstale

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

Fra forsvarsven til scavenianer

Fra forsvarsven til scavenianer CARL ROOS (1884-1962), PROFESSOR I TYSK AF PER ØHRGAARD»Endnu ét: De misforstaar min Stilling, naar De kalder mig»en Forkæmper for tysk Kultur i Danmark«. Jeg er Forkæmper for dansk Kultur i Danmark. Dansk

Læs mere

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER

UDGIVET AF STØTTEFORENINGEN FOR TIDLIGERE JEHOVAS VIDNER DECEMBER 2011 NR. 4 ARTIKLER Formandens kommentar Et tankevækkende læserbrev Referat af generalforsamling Referat af bestyrelsesmøde Regnskab Guddommelige samtaler Nyt fra Jehovas Vidners hovedkontor i

Læs mere

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT

N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT N YT LIV 1-2010 Å RG. 4 3 NYT LIV - HISTORISK OG AKTUELT MØDET VED TRINBRÆTTET RETFÆRDIGGJORT Nyt Livs kontor: Postboks 57, 9330 Dronninglund Tlf.: 9884 4384 E-mail: nyt.liv@fiberpost.dk Nyt Livs kasserer:

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Kistrup: Shakespeare og Hamlet

Kistrup: Shakespeare og Hamlet Teatermuseet i Hofteatret 2014 / webtekst19 Knud Arne Jürgensen Kistrup: Shakespeare og Hamlet Redaktionel forbemærkning webtekst19, Kistrup: Shakespeare og Hamlet, er dr.phil. Knud Arne Jürgensens ind-

Læs mere

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed

Kapitel 2 Der findes en løsning. Læs kapitlet i sin helhed ANDET TRIN: Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage. Kapitel 2 Der findes en løsning Læs kapitlet i sin helhed Med sygdommen alkoholisme følger

Læs mere

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto?

FORFATTEREN. Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? FORFATTEREN 52013 Bøger på hjul Litteraturens embedskvinde taler ud 5 skarpe: Kan man sælge bøger i Netto? leder siden sidst Bogens stærke brand Der udkommer gode bøger både på små og store forlag og som

Læs mere