JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV DET GAMLE SPIL"

Transkript

1 JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni Årg. Nr. 2 DET GAMLE SPIL

2 NYHEDSBREV Medlemsblad for Johannes Jørgensen Selskabet Ansvh. red. Stig Holsting Lykkesholms Allé 9 A,1.tv 1902 Frederiksberg C Tlf Mob Kassererens Bankkonto nr.: Johannes Jørgensen Selskabet er et litterært forum til studium af digterens liv og forfatterskab. Selskabet arbejder nært sammen med Johannes Jørgensens Hus i Svendborg og andre litterære selskaber. Medlemskab koster 150 kr. om året. Hjemmeside: Selskabets bestyrelse: Stig Holsting, formand Birgitte Karmann Roslev, næstformand. Brogade 37, 1, 5700 Svendborg. Tlf Ove Klausen, sekretær. Ottosminde 2, 8960 Randers. Tlf Henning Fink-Jensen, kasserer. Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd. Tlf Andreas Holsting. Ved Klosteret 6, 2100 København Ø. Tlf Grafisk tilrettelæggelse: Kira Bierlich Forsiden af Det gamle Spil om Enhver eller Komedien og Enhver, som Johannes Jørgensen kaldte sin gendigtning af Hugo von Hofmannsthals drama Jedermann så mere prosaisk ud i 1. udgaven. 2. udgaven blev forsynet med en middelalderinspireret tegning, som leder tanken hen på de kendte middelalderlige fremstillinger af Dødedansen. Anden udgaven udkom i Billedet på forsiden af Nyhedsbrevet viser Johannes Poulsen i rollen som Enhver ved opførelsen i på Det Kgl. Teater. 2

3 JEDERMANN af Stig Holsting Det omfattende forfatterskab, Johannes Jørgensen efterlod sig efter et langt skrivende liv, indeholder næsten alle litterære genrer fra novellen, romanen, biografien, rejseskildringen, erindringer, lignelser, polemisk aktuelle essays, litterære og kunstneriske anmeldelser og essays og ikke mindst lyrik. Kun dramaet skuespillet synes ikke at have haft hans interesse, måske fordi han erkendte, at replikformen ikke lå for hans pen. Det betød ikke, at han ikke interesserede sig for replikskiftet mellem sine mere eller mindre fiktive personer, men den naturlige samtaleform, som den normalt forekommer mellem mennesker, og som vi f.eks. møder den i sprudlende form hos Herman Bang, havde ikke hans interesse. Det var de større linjer, hvor personerne uhindret fremsætter deres program uden afbrydelser, der havde polemikerens interesse. Dette møder vi f.eks. i kortform i Den evige Strid efter Stuart Merrill (bragt første gang i bogen Bekendelse fra 1894). Det er imidlertid ikke skrevet for scenen. Det var derfor noget af en udfordring for ham, da han i 1914 fik en henvendelse fra Det Kgl. Teater med en opfordring til at foretage en gendigtning af Hugo von Hofmannsthals Jedermann efter en middelalderlig såkaldt morale i verseform. Stykket udkom første gang på tysk i 1911 og har altså været ret nyt, da henvendelsen nåede ham i Siena i juli Den østrigste digter Hugo von Hofmann sthal, som bearbejdede det middelalderlige mysteriespil Jedermann. Hugo von Hofmannsthal ( ) var østriger og er hos os i dag måske bedst kendt for sit samarbejde med komponisten Richard Strauss om operaen Rosenkavaleren. Jedermann var allerede hurtigt blevet et internationalt kendt værk, som blev opført adskillige steder rundt om i 3

4 verden. F.eks. foranstaltede Hofmannsthal selv det som åbningsforestilling ved de årlige Salzburg festspil i tæt samarbejde med festspillenes leder, den bekendte instruktør og skuespiller, Max Reinhardt, som Johannes Jørgensen i øvrigt traf mange år efter. Stykkets popularitet rundt om i Europa må antages at være grunden til, at man også ønskede det opført i København. Johannes Jørgensen opholdt sig i de år i Siena for at skrive bogen om den hellige Katerina. Hans eksistens var på flere måder truet, dels på grund af det forliste ægteskab med Amalie, der betød, at han var berøvet samvær med sine børn i Danmark. Dels havde han ikke noget, han kunne kalde sit hjem eller i det hele taget noget fast opholdssted, hvor han kunne samle sig til en beslutning om sit videre liv. Endelig var hans økonomiske situation ret usikker. Han havde overladt det økonomiske mellemværende med familien til en københavnsk advokat, som imidlertid efter lange trakasserier frasagde sig sit hverv. Han var blevet træt af det grådige ulvekobbel fra Charlottenlund, som ustandseligt ville have penge. Københavnerpressen med Ekstrabladet i spidsen kunne bringe skandaleberetninger om forfatteren, som nægtede sin forladte familie underhold. Sandheden var, at han sendte næsten alt, hvad han tjente, hjem til København, men at det aldrig syntes at være nok, hvilket var årsagen til advokatens bemærkning. Honoraret for Udvalgte Skrifter, som udkom i 1915, sendte han næsten ubeskåret hjem til familien. Johannes Jørgensen behøvede derfor alle de penge, han kunne tjene. Københavneravisen Nationaltidende havde engageret ham som korrespondent og fast klummeskriver, ville vi vel kalde det i dag. Han sendte sine Strejftog hjem til avisens læsere og oppebar på den måde en lille indtægt. Der var derfor ikke så meget at betænke sig på, da han den 13. juli 1914 fik et brev fra Det Kgl. Teaters direktion, der på opfordring af skuespilleren Johannes Poulsen anmodede ham om at foretage en oversættelse af Jedermann, som teatret agtede at sætte på plakaten allerede ved juletid samme år. I sin henvendelse skrev direktionssekretæren, Axel Nicolaysen, at man havde Tillid til at Deres Evner vilde være særlig ligedannet med Stykkets Stemning. 1 Den 1. september følger teaterets kunstneriske leder, Johs. Nielsen, dette op og skriver til ham følgende beåndede ord: For øvrigt overgiver jeg Arbejdet til Beaandelse af Deres poetiske Individualitet. 2 Det var dog ikke alle på teatret, som fandt denne Moralitet anvendelig for et dansk publikum. Teatrets censor, Otto Borchsenius, havde frarådet det, men Johannes Poulsens position var så stærk, at han sammen med Johannes Nielsen fik gennemtrumfet planen. 3 Johannes Jørgensen havde ganske vist rigeligt at se til på den tid; Katerina-bogen var ikke færdig, tværtimod fandt han af forskellige grunde, at han måtte omskrive dele deraf. Men honorartilbuddet for en 4

5 oversættelse af Jedermann, 300 kr., var tillokkende. Der skulle dog gå over to måneder, før han tog fat på arbejdet, som imidlertid hurtigt greb ham og bragte ham den udfordring som digter, han netop havde behov for. Fra teatrets side havde man håbet på, at han kunne have arbejdet færdigt inden 1. november, men man måtte give ham endnu 3 uger. Han begyndte på sin gendigtning den 26. september 1914 og fuldendte arbejdet den 21. november, så de tre uger ekstra kom til at passe; Oversættelsen fuldendt, opofret, afsendt, noterer han kort i sin dagbog. Men det tog ham altså kun to måneder at foretage den komplicerede gendigtning på vers. Når gnisten meldte sig, kunne han overkomme meget på kort tid. Bogen Klokke Roland, som blev skrevet i Siena under påvirkning af tyskernes ødelæggelse af Louvain i Belgien, skrev han på blot 14 dage. Det gik dog ikke lige let hele tiden med Jedermann. Hans personlige sorger og problemer under Siena opholdet tappede ham ofte for lysten til at sætte sig til skrivebordet, og det var hans natur imod at arbejde uden den velkendte gnist. I sin korrespondance med Peter Schindler og momentvis også i hans dagbogsoptegnelser kan vi følge processen. Nogle dage følte han sig udtømt for energi, medens han andre dage nærmest jublende noterede, at nu gik arbejdet med Jedermann strålende. Johannes Jørgensen sendte ikke sit færdige manuskript af sted fra Siena på én gang. For at man på Det Kgl. Teater kunne nå at sætte det i musik, som blev skrevet af den svenske komponist, Einar Nilson, sendte han det i portioner, efterhånden som han blev færdig med de enkelte sange, som han kaldte dem. Den sidste blev afsendt den 21. november I et brev dateret 8. december skriver Johannes Nielsen til ham, at man nu er i fuld gang med opsætningen af stykket og fortsætter: Iscenesætteren og Hovedactøren Hr. Johannes Paulsen Nic. Neiiendam i Dødens skikkelse på Det Kgl. Teater. 5

6 har holdt mig à jour om Tingen. Og jeg lyver ikke, naar jeg siger, at han var begejstret for Deres Arbejde, og jeg kan altsaa slutte min Kompliment til hans for de Partier s Vedkommende, som jeg kender. Jeg taler paa Theatrets og egne Vegne! 4 Stykket nåede altså at få premiere til den fastsatte tid den 26. december med ingen ringere end Det Kgl. Teaters hovedkraft, Johannes Poulsen selv, i hovedrollen som Enhver og som iscenesætter i øvrigt hans debut som sådan. Der var lagt op til en stor teaterbegivenhed med megen foromtale i pressen. I Nationaltidende gjorde Johannes Poulsen rede for sine motiver til at sætte Det gamle Spil om Enhver op for et dansk publikum. Han skriver bla.a.: Ved sin Forening af romantisk Fantasi og kraftig Realisme staar den for mig som et typisk Eksempel på de mange Forsøg, der gøres af de Folk, som tilhører den næste Epoke indenfor den dramatiske Kunst... Ved Sceneindretningen er der brudt med alle Theatrets Traditioner. I øvrigt betegner Johannes Poulsen stykket som maaske det største middelalderlige før Shakespeares Tid. Han var imidlertid ikke fri for visse betænkeligheder ved at præsentere et dansk publikum for et stykke af denne art. Falder Stykket her, da sker det af to Grunde, enten fordi Stykket og Fremstillingen maaske er vort danske Publikum for fremmedartet og uforstaaeligt, eller ogsaa fordi vore Kræfter, og da særlig Iscenesætterens, har svigtet. 6 I Politiken skrev Georg Brandes, som ellers satte stor pris på Hofmannsthal som digter, allerede i november et harsk udfald mod stykket, som han havde overværet ved en forestilling i Berlin. Den gamle Moralitet, som ligger til grund for Det gamle Spil om Enhver, stod jo i skærende kontrast til alt, hvad Brandes i et par menneskealdre havde doceret. Det er et Stykke for Biskopper og for dem, der søger direkte Opbyggelse i Teatret skrev han og tilføjede, at han fandt det ene og alene som en antikvarisk Kuriositet. 7 Under mærket Haagen står følgende forhåndskommentar i Nationaltidende til valget af Johannes Jørgensen som forfatter til den danske gendigtning: Folk, der har overværet Opførelsen af Jedermann i Cirkus Busch i Berlin, erklærer, at Johannes Jørgensen har havt en meget vanskelig Opgave at løse. Men er nogen herhjemme på Forhaand Mand for at fordanske disse Replikker, må det være Sprogmesteren frem for alle vore Versifikatorer, Johannes Jørgensen. Nu faar vi se! 8 Og det fik publikum så! Over for Johannes Jørgensen kommenterer Johannes Nielsen Brandes udfald med følgende ord: Angaaende Georg Brandes s utidige Udfald, vil det nok paavirke hans Stab, men forøvrigt tror jeg den danske Theateralmue giver ham Fanden. 9 I brevet meddeler Johannes Nielsen ham også, at Hofmannsthal, som i øvrigt er personligt bekendt med Johannes Poulsen, vil formidle en orienterende kronik i Politiken en dag før premieren. Den kom på selve dagen og var skrevet af Kristian 6

7 Nyrop. Heri gør denne rede for stykkets oprindelige historie og baggrund, og han slutter sin kronik af med ordene: det kan formodes, at selv uden det hele mægtige moderne Udstyrsapparat vilde Stykket have været sikker på at vække Interesse udelukkende ved Johannes Poulsens originale Kunst og Johannes Jørgensens fine Vers. 10 Og Nyrop fik ret, skulle det vise sig. Hvad handler så det ejendommelige spil om? Som nævnt var det en middelalderlig såkaldt morale, stilmæssigt mellem middelalder og renæssance, som Hugo von Hofmannsthal havde taget op og bearbejdet. Enhver symboliserer mennesket, og de øvrige optrædende er dyder og lyder, symbolsk personificeret og så i øvrigt de mennesker, Enhver møder i sit liv. Handlingen er således en streng moralsk og temmelig barsk fremstilling af menneskelig havesyge og egoisme, som viser det i al dets nøgenhed men også midlerne til at overvinde dem heri moralen. Altså ikke kun for Biskopper, som Brandes hævdede, men måske nok for dem, der søger direkte Opbyggelse i Theatret, så for så vidt kunne Brandes have ret. Pressens anmeldere tog alt efter kulturel/religiøs observans naturligvis meget forskelligt imod Det gamle Spil. Nogle fandt det for katolsk i sit syn på bod og omvendelse. Ikke underligt greb Politikens anmelder det ironisk an og spillede på publikums angiveligt lunkne religiøsitet. Slutningen af anmeldelsen, som er underskrevet med signaturen S.L., og som i øvrigt stiller sig helt uforstående over for den nyskabelse, som scenografien vitterligt var, lyder symptomatisk således: Den ejendommelige Forestilling vil sikkert trække Hus men Gud véd, om Scenebillede fra Det kgl. Teater. Den store banket. 7

8 Folk ikke gaar ligesaa syndefulde derfra, som da de kom. 11 Ugebladet Illustreret Tidendes velskrivende anmelder under pseudonymet Jonathan følte ikke, at han fik sine kunstneriske forventninger indfriet, selvom han har rosende ord til de agerende og den sceniske virkning. Han slutter sin lange overvejende negative omtale med ordene, som et konglomerat af hans anmeldelse som helhed: Lad os saa begynde at spille Komedie igen!. 12 I Nationaltidende havde Valdemar Vedel, forfatteren til bogen Bag Klostermure og tidligere gæst i benediktinerklostret i Beuron og i øvrigt god bekendt af Johannes Jørgensen helt tilbage fra ungdomsårene i København, med sin store baggrundsviden ikke uventet et mere seriøst syn på forestillingen, som han dog på sæt og vis ikke rigtig vidste, hvad han skulle mene om. Han bemærkede som udgangspunkt, at Hr. Jørgensen har taget sig megen Frihed med Texten, som han fandt smuk men i nogen modsætning til de agerendes voldsomme fremfærd. Generelt er det åbenbart, at anmelderne og ikke kun Vedel har svært ved at indstille sig på det, som viste sig på scenen. Man var vant til det naturalistiske teater, hvor ikke mindst Henrik Ibsen var populær, men blev her præsenteret for en blomstrende symbolik i allegorisk pragtudfoldelse. Vedel påviser logisk nok, at den middelalderlig-katolske trosforståelse, som han altså ikke selv var fremmed for men nok tvivlede på, ville finde genklang hos et dansk publikum, og deri var hans altså på sæt og vis i samklang med de fleste andre anmeldere. Han slutter sin anmeldelse af med følgende ord: Folk var interesserede af alt det sælsomme Sceneri, paaskønnede den megen skønne og fantasifulde Kunst modtog maaske ogsaa Opbyggelsen med Helligdags-Andagt, men virkelig grebne tror jeg de færreste var. 13 Den 7. januar nåede de danske aviser med anmeldelserne af stykket frem til Johannes Jørgensen i Siena, og hans kommentar i dagbogen er kort: Taabelige Anmeldelser i alle københavnske Blade denne dumme Overlegenhed over Middelalderens religion. 14 På trods af den blandede modtagelse i pressen blev stykket ikke desto mindre en af Det Kongelige Teaters største succeser med i alt 97 opførelser. Førsteopsætningen gik i to år fra frem til med i alt 40 opførelser blev det igen sat på plakaten og gik frem til 2. april 1923 med 56 opførelser. Desuden blev det opført ved flere andre lejligheder, bl.a. på friluftsscenen i Dyrehaven i 1927, ved tre opførelser i karmelitterklostret i Helsingør i anledning af byens 500 års jubilæum og såmænd også i Hollywood, hvor Johannes Poulsen også var instruktør. Naturligvis havde man her ladet teksten oversætte til engelsk, men da Johannes Poulsen ikke var helt tilfreds med den, som var foretaget efter den tyske originaltekst, havde han ladet dele af Johannes Jørgensens 8

9 gendigtning ligge til grund. Johannes Jørgensen fik aldrig mulighed for selv at se stykket. I et brev fra Johannes Poulsen til Johannes Jørgensen udtaler skuespilleren også en beklagelse herover og benytter lejligheden til at udtrykke sin begejstring for gendigtningen. I brevet, dateret 28. december 1937 i forbindelse med stykkets tredje opsætning, meddeler Johannes Poulsen i øvrigt, at: Forestillingen trækker stadig udsolgt hus det har været efterårets største succes den har nu gået 24 gange siden September I alt dette har Deres mageløse oversættelse eller rigtigere: gendigtning jo den allerstørste del den er jo på visse steder langt bedre end Hofmannsthals. 14 Ifølge Johannes Poulsens brev synes der at have været planer om et genoptryk af teksten illustreret med scenebilleder fra teatret. Ideen blev tilsyneladende ikke til noget. Jedermann som teatret programsatte under titlen Det gamle Spil om Enhver og ikke med Johannes Jørgensen titel, Komedien om Enhver, blev i januar 1915 altså måneden efter premieren udgivet i bogform, hvilket fremgår af et brev fra Peter Nansen på Gyldendal dateret 8. januar Heri skriver denne: Det gik alligevel bedre end Premiêren tegnede til. Det gamle Spil kan spille sig op. Og da Hofmannsthals Tilladelse kom for en Uges Tids siden, satte jeg straks Stykket i Arbejde. Det udkommer paa Mandag. 15 Det kan synes lidt ejendommeligt, at man vælger et stykke som dette som slagnummer ved Denne tegning i Politiken til anmeldelsen af Det gamle Spil om Enhver er symptomatisk for anmelderens ironiske distance til stykket. Teksten under tegningen lyder: Johannes Aabenbaring ved Festen med Neiiendam som Døden. Forneden: Poul Reumert som Haltefanden. Tegningen er signeret med et. juletid, hvor folkestemningen ikke just er vendt mod bod og askese. Det er sikkert også grunden til Peter Nansens kommentar. Og for så vidt kunne Brandes have ret i, at publikum ikke kom i teatret for at blive belært i hvert fald ikke ved juletid. Først i 1953 kom en ny udgave af 9

10 Johannes Jørgensens tekst i bogform, da det lille idealistiske Arne Frost-Hansens Forlag udsendte den med den titel, Det Kgl Teater havde givet det. Udgivelsen kom i forbindelse med et stort katolsk stævne, da den til lejligheden oprettede Katolsk Scene i 1953 opførte det ved en festforestilling på Det ny Teater i København. Det var kgl. skuespiller Søren Weis, som satte det i scene og instruerede en stab af ifølge anmeldelser dygtige amatører. Arne Frost Hansens udgivelse kom i andet oplag så sent som i Komponisten Rued Langgaard, som i øvrigt har brugt tekster af Johannes Jørgensen i nogle af sine kompositioner, skrev i 1936 et Forspil til Komedien om Enhver, men det synes ikke at have nogen relation til teateropførelsen. Tiden, hvor Johannes Jørgensen arbejdede med sin gendigtning, var hans måske vanskeligste under sine ikke altid lige harmoniske år i Siena, hvor han var kommet ud i nogle voldsomme følelsesmæssigt oprivende vanskeligheder på grund af bruddet med den kreds af unge sienesiske kunstnere, han havde knyttet sig til, og især med den unge pige, Anita Renieri, som han var kommet til at nære varme følelser for. Dagbøgerne viser, hvorledes han piskede sig med skorpioner i en nagende skyldfølelse, dels over at have svigtet deres venskab og dels over at have vovet sig længere ud i forholdet til Anita, end samvittigheden kunne bære. Midt i disse sjælelige kvaler begyndte han arbejdet med Jedermann, som for ham må have stået som en regulær samvittighedsransagelse eller skriftespejl om man vil. Men trods det hudflettende sjælespejl, som stykket da også i virkeligheden er for enhver, synes han at have kunnet forholde sig ganske professionelt til arbejdet, og han viser hermed sit kunstneriske format. Gendigtningen er en veritabel kraftpræstation udført af en stor digter og sprogkunstner. 1 Johannes Jørgensens brevsaml. på Det Kgl. Bibl. cap Johannes Jørgensens brevsaml. På Det Kgl. Bibl. Cap Det Kgl. Teaters Censurbog 1913/14, 27. juni 1914, Nr. 81. og 1914/15, Nr. 64, 14. dec Johannes Jørgensens brevsaml. På Det Kgl. Bibl. Cap Kirsten Jakobsen: Johannes Poulsen som iscenesætter, Rhodos 1990, s Nationaltidende Brogede Blade 26. dec Politiken den 24. nov Nationaltidende, 26. dec dec Johannes Jørgensens brevsaml. Det Kgl. Bibl. 10 Politiken, 26. dec Politiken 27. dec Illustreret Tidende nr. 14, 3. januar 1915, s Nationaltidende, 27. dec Dagbog nr. 275, 7. jan. 1915, Cap (Det. Kgl. Bibl) 15 Johannes Jørgensens brevsml. på Det Kgl. Bibl. cap Af brev fra Peter Nansen på Gyldendal, dat. 8. januar Johs. Jørgensens brevsaml. Det Kgl. Bibliotek. 10

11 Temaudstilling i Svendborg. Sommerens særudstilling i Johannes Jørgensens Hus i Svendborg handler om temaet for ovenstående artikel Johannes Jørgensens gendigtning af Hugo von Hofmannsthals Jedermann og stykkets historie omkring opførelsen på Det Kongelige Teater i København i årene fra 1914 til den sidste opførelse i SOMMERMØDE 2012 Søndag den 19. august afholder Johannes Jørgensen Selskabet sit årlige sommermøde, der som sædvanligt foregår i Møstings Hus på Frederiksberg. Årsmødet 2012 vil samtidig markere selskabets 10 års jubilæum. PROGRAM vedlagt. Ingen Vadstenatur i denne omgang. Det er med beklagelse, vi må meddele, at den påtænkte tur til Vadstena må aflyses, da der ved tilmeldingsfristens udløb ikke havde tilmeldt sig et tilstrækkeligt antal deltagere til, at rejsen kunne gennemføres. 11

12 JUBILÆUMSBOG I januarnummeret af Nyhedsbrevet forhåndsannoncerede vi en bogudgivelse i forbindelse med Johannes Jørgensen Selskabets 10-års jubilæum. Selvom bogen endnu ikke er udkommet, kan vi allerede nu præsentere den og give den et løft med på vejen. 8 forfattere giver hver sin indføring i forskellige aspekter i digterens univers og hans betydning for dansk litteratur. Da Johannes Jørgensen Selskabet blev stiftet i 2002 havde der længe været ret stille omkring digterens navn, mest fordi hans budskab gennem en menneskealder ikke faldt i god jord i mange litterære forskerkredse. Men i de ti år selskabet nu har eksisteret og målrettet har søgt at rette op på mange års forsømmelser, har det vist sig, at der under overfladen lå et stort forskningspotentiale, som ventede på at blive ført frem i lyset. Hertil kom de i 2006 tilgængeliggjorte arkiver til uvurderlig nytte, idet adgangen til digterens mange dagbøger og omfattende korrespondance nu åbnede for en større forståelse for det store forfatterskab. Bogen vil blive præsenteret ved årets sommermøde i Møstings Hus og umiddelbart derefter komme i handelen. Endvidere vil den blive præsenteret i næste nummer af Nyhedsbrevet. ISSN

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune

Rådhusdage 2015. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Rådhusdage 2015 på Gentofte Rådhus Mandag d. 28/9 Tirsdag d. 29/9 Onsdag d. 30/9 Torsdag d. 1/10 et gratis tilbud til borgere over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer til Rådhusdage

Læs mere

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov?

Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Hvad må man, og hvad må man ikke? Og hvad skal man gøre, hvis man alligevel gerne vil have lov? Kortfattet indføring i ophavsretten for teateramatører DATS landsforeningen for dramatisk virksomhed Jernbanegade

Læs mere

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler

Barske. billedbøger. VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger VIA Center for Undervisningsmidler Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers Materialekassen Barske billedbøger en vanskelig virkelighed i et billedbogsunivers

Læs mere

Danskopgaven skriftlig årsprøve

Danskopgaven skriftlig årsprøve Danskopgaven skriftlig årsprøve I denne opgave skal I skrive 5-6 siders analyse og fortolkning af et selvvalgt værk. Danskopgaven skal ses som første prøve på de større opgaver, der skrives i gymnasiet.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER

UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER UNDERVISNINGSMATERIALE TIL FORESTILLINGEN DENGANG VI BLEV VÆK DET OLSKE ORKESTER 1 INTRODUKTION: Dengang Vi Blev Væk er en fysisk og poetisk teaterforestilling der handler om at blive voksen før tid. Det

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag

Ældredage 2013. på Gentofte Rådhus. et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune. 8. oktober. Torsdag Fredag Mandag Tirsdag Ældredage 2013 på Gentofte Rådhus Torsdag Fredag Mandag Tirsdag 3. oktober 4. oktober 7. oktober 8. oktober et gratis tilbud til ældre over 65 år i Gentofte Kommune Invitation Gentofte Kommune inviterer

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

PÅ OPDAGELSE I SPROGET:

PÅ OPDAGELSE I SPROGET: PÅ OPDAGELSE I SPROGET: Sprogfilosofisk tema Til læreren Som vejledende tidsforbrug er dette tema sat til at fylde 3 moduler á to lektioner det kan dog afhænge af fordybelsesgraden ved de forskellige opgaver.

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Nr. 152 November 2008

Nr. 152 November 2008 Nr. 152 November 2008 SAG arrangerede Spil-dansk-dag i Borgerhuset. Nordfynskoret optrådte, og 5 medvirkende fra forestillingen Osvald blev godt ledsaget af musikskolens Claus Wilson ved arrangementet

Læs mere

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx

Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Evaluering af skriftlig eksamen, maj 2012 Dansk A hhx Det var tredje gang, at skriftlig eksamen i dansk på hhx var i udtræk. Som bekendt skal eleverne til eksamen i dansk enten skriftligt eller mundtligt

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Kom og vær med til at spille teater

Kom og vær med til at spille teater Kom og vær med til at spille teater Få en sprudlende, fantasifuld, smuk, poetisk, musikalsk og helt ualmindelig hyggelig oplevelse sammen med dit barn Vær med i Teatergruppens traditionsrige teaterforestilling

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH

Love & Youth. Cover 26.03.2015. Tekst KAREN LERBECH Love & Youth Cover 26.03.2015 DEN SVENSKE MUSIKER JENNY WILSON GØR TINGENE PÅ SIN EGEN MÅDE, OG HVOR ANDRE HOLDER STRENGT PÅ RETTEN TIL DERES PRIVATLIV, ER VÆGGEN MELLEM MUSIKEREN, KUNSTNEREN OG PERSONEN

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

Har du styr på rettighederne?

Har du styr på rettighederne? Har du styr på rettighederne? Det skal være en god og sjov oplevelse at spille teater, og har du styr på rettighederne, er I godt på vej. Hvad må man, når man spiller teater i skolen? Og hvad må man ikke?

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap

Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap Hvad kan jeg blive? - nu med rewind knap HVAD KAN JEG BLIVE? er en interaktions forestilling i 3 akter om valg af livsbane og uddannelse, som udforsker spændingsfeltet mellem virkelighed og drømme. Hvor

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET

NYHEDSBREV SIENAS FRED JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET JOHANNES JØRGENSEN SELSKABET NYHEDSBREV Juni 2011 9. Årg. Nr. 2 SIENAS FRED Bag de to øverste vinduer mellem de to træer i Pensione Chiusarelli i Siena sad Johannes Jørgensen fra 1913-15 og skrev værket

Læs mere

Beethovens 9. symfoni

Beethovens 9. symfoni Beethovens 9. symfoni Koncert med DR SymfoniOrkestret s. 2 Beethoven Du skal snart til koncert med DR SymfoniOrkestret. Ved koncerten skal du høre en symfoni. Symfonien er skrevet af en tysk komponist,

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993

Dante i 1993 Dante Alighieri i Viborg 11.januar 1993 Dante i 1993 11.januar 1993 Der indkaldes herved til generalforsamling 4.februar 1993 i Biblioteket på Viborg Katedralskole kl.19.30. Dagsorden ifølge lovenes $ 9: 1.Formandens beretning. 2.Foreningens

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

SKRIBØSERNE STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 23. NOV. 18. DEC. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL 17.

SKRIBØSERNE STUDIEMATERIALE TEATRET VED SORTE HEST BILLETBESTILLING SPILLEPERIODE: 23. NOV. 18. DEC. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL 17. STUDIEMATERIALE SKRIBØSERNE TEATRET VED SORTE HEST SPILLEPERIODE: 23. NOV. 18. DEC. 2013 MAN. FRE. KL. 20, LØR. KL 17. BILLETBESTILLING TELEFON 33 31 06 06, MAN. FRE. KL. 12-16 UNG GRUPPE U. 25 ÅR - 45.-/STK.

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Julie, Klemens faster

Julie, Klemens faster Julie, Klemens faster Julie er Klemens faster og er mellemleder i socialforvaltningen i Stormstrøms amt. Hun har meget lidt til overs for hendes familie, især Klemens forældrene og sørgede da også for

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye:

Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: Fem hovedbegreber skyld, frihed, angst, tro og kærlighed hos Kierkegaard og guldaldermaleren Lundbye: SKYLD Begrebet skyld hos Kierkegaard. Uddrag fra undervisningsmaterialet: På kant med Kierkegaard I

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008 1: Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen

FORLØBSVEJLEDNING Af Anders Korsgaard Pedersen 1/5 Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner I dette forløb skal eleverne lære rapperen, freestyleren og mennesket Per Uldal kendt som Per Vers at kende. Dermed bliver

Læs mere

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup

Penge! Af Bjørn Ousland. På dansk ved Flemming Møldrup Penge! Af Bjørn Ousland På dansk ved Flemming Møldrup Pædagogisk vejledning Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen VIACFU Bogen er inspireret af film og tegneserie og historien forløber

Læs mere

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg

REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg REFERAT AF REGIONSMØDE Lørdag den 30. maj 2015 kl. 10:00 Kirkebakken 7 8660 Skanderborg Dagsorden Referat 01 Velkomst Formanden bød velkommen og læste formålsparagraffen. 02 Valg af ordstyrer Henrik R

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Love Birds. Handling. 1. Blind date

Love Birds. Handling. 1. Blind date Titel: Love Birds Instruktør: Trylle Vilstrup Produktionsår: 2000 Filmens længde: 9 min. 38 sek. Målgruppe: Udskoling Alderscensur: Tilladt for alle Timetal for undervisningsforløb: 3 4 lektioner Love

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Medlemsbrev nr. 4 / 2013

Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Viser er ikke "finkultur" - men fin kultur Vises teksten ikke korrekt? Se den i din browser Medlemsbrev nr. 4 / 2013 Kære visevenner! Visesæsonen 2012/13 er nu forbi, og den blev sluttet af med en festlig

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016

JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ. Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 JOAKIM ESKILDSEN: EN VERDEN JEG KAN TRO PÅ Udstillingsperiode 22.05.2015-30.01.2016 Det Nationale Fotomuseum, Den Sorte Diamant Søren Kierkegaards Plads 1, København K Alle dage undtagen søndag: 10-19

Læs mere

Teater / Teori. Klassisk græsk teater og non-verbal mening set i et performanceteoretisk perspektiv. af Jette Rostock

Teater / Teori. Klassisk græsk teater og non-verbal mening set i et performanceteoretisk perspektiv. af Jette Rostock Teater / Teori Klassisk græsk teater og non-verbal mening set i et performanceteoretisk perspektiv I bystaten Athen, et samfund under opbygning, udvikling og ekspansion, opstod tragedie- og komedieforestillingerne

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje

Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje Vordingborg Kommune Aktivitets & udviklingspulje August Hage Oremandsgaard Allé 2 4720 Præstø Tlf. 22878487 Hage@oremandsgaard.dk CVR: 182033 Bruger-ID:35711 26. januar 2014, Præstø Hermed tillader jeg

Læs mere

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering

Walk the Line. Billedbehandling. Procesbeskrivelse. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg. Kvalitetsvurdering Opgaven Der skal laves en plakat, som skal illusterer krig fra den negative side, den skal minde folk om at krig har konsekvenser. Målgruppe og Budskab Målgruppen er alle der er eller overveje karriere

Læs mere

De seje kvinders fodspor

De seje kvinders fodspor Årstid: Hele året rundt Forløbets varighed: 4 trin + en dag Trin for trin Formål Det har ikke altid været en selvfølge, at kvinder kunne få lov til lige så meget som mænd. Derfor findes der en lang række

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU

Rejsen til NU. Rejsen til NU. Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE. undervisningsmateriale fra ZeBU 2013 Rejsen til NU Fra 6 år UNDERVISNINGSMATERIALE indholdsfortegnelse Introduktion til læreren... Om forestillingen... Workshops... 3 4 5 At åbne for kunstnerisk oplevelse... 6 Filosofisk samtale, til

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium.

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium. [deadline mandag kl. 8.30] Mandag den 15. dec. Onsdag den 17. dec. Fredag den 19. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19 i skolens sal. Juleafslutning

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B

Netavis. Introduktion af Netavis. Formand: Siv L..J. 8.B. Sekretær: Nikolaj F..H. 8.B Introduktion af Netavis Netavis Vi, elevrådet, er gået sammen om at lave en avis. I avisen har vi tænkt os at skrive om, hvad der sker på skolen. Vi skriver om de arrangementer og aktiviteter, som foregår

Læs mere

Kanon i dansk litteratur

Kanon i dansk litteratur Kanon i dansk litteratur Litteraturhistorien inddelt i perioder Vikingetiden (750 1075) Middelalderen (1100 1500) Renæssancen (1500 1700) Oplysning (1700 1800) Romantik (1800 1870) Det Moderne Gennembrud

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen.

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Julemåneden er i gang og der er meget at glæde sig til - også i musikskolen. Sæson 2014/15 Volume 2 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Julehilsen...1 Kirkekoncert i Røgen...2 Julegalop og Lucia...2 Bazartilbud...3 Fotos fra Bazaren...3 Nye rytmikhold...4 Kommende arrangementer...4

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA

Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Undervisningsmateriale - AGNES CECILIA Iscenesættelse: Kamilla Bach Mortensen Manuskript: Kamilla Bach Mortensen og de medvirkende Medvirkende: Rebekka Owe og Christine Sønderris Instruktørassistent: Stine

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse

Premiere: 17. juli 2014 i Operaen samt 28. august på Fredericia Teater. Fredericia d. 14.11.2013. Pressemeddelelse Fredericia d. 14.11.2013 Pressemeddelelse Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical på Operaen Fredericia Teater opfører Disneys DEN LILLE HAVFRUE The Musical i Operaen til sommer og efterfølgende på Fredericia

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962

Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen 17. april 1885-7. sept. 1962 Karen Blixen kom til verden på familiens gård Rungstedlund i Nordsjælland som Karen Christenze Dinesen, et barn af en aristokratisk+ borgerlig familie. 1 Wilhelm

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes

Svære følelser. Af Pia Melander Guilbert. Ellen Hillingsø om selvmedlidenhed: Smerten skal anerkendes Svære følelser Forbudte følelser findes ikke, siges det. Kun handlinger kan være forbudte. Alligevel er visse følelser mere vanskelige at håndtere end andre. Vi har bedt tre store skuespillere stille ind

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Velkommen til H.C. Andersens Hus!

Velkommen til H.C. Andersens Hus! Velkommen til H.C. Andersens Hus! Museet er inddelt i forskellige afsnit: Tiden, Mennesket, Værket, Livet, Fødehjemmet, Raritetskabinettet, Mindehallen, Kunsten og Gallerigangen. Opgaverne her følger denne

Læs mere