PWS NYT Årgang 26. Nummer. Foto: Oscar og Henriette, Brogården

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Foto: Oscar og Henriette, Brogården"

Transkript

1 PWS NYT 2012 Årgang 26 Foto: Oscar og Henriette, Brogården Nummer 04

2 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom... 2 Referat fra generalforsamling d. 30. september Nyt bestyrelsesmedlem Signe Andersen... 6 Nyt bestyrelsesmedlem Claus Rosenager-Jepsen... 6 Foredrag på Brogården med psykolog Irune Achutegui fra Milano... 7 POP-UP-vindue på elektronisk journal... 8 Indvielse af Grankoglen Ellen og dyrene PWS id-kort - ny udgave! Binyrer og cortisol Ledsager til unge mellem år Nyt ledsagekort Fra førtidspensionist til folkepensionist facebook Fagrådet for PWS Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom Praktisk info PWS NYT udgives af Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom og sendes gratis til alle medlemmer 4 gange om året. PWS NYT er talerør for medlemmer og bestyrelse samt formidler af informationer om PWS fra ind- og udland. Indholdet i de artikler, der offentliggøres i bladet, afspejler de respektive forfatteres holdninger og meninger og dækker ikke nødvendigvis Landsforeningens synspunkter. Foreningens medlemmer opfordres til at sende indlæg og fotos til redaktionen for PWS NYT: Jytte Helgogaard Birgitte Jensen Heibergs Have 67 Kildetoften Holbæk 8600 Silkeborg Tlf Tlf DEADLINE FOR NÆSTE NUMMER AF PWS NYT: 1. JANUAR 2013 Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom Materialer og video/dvd rekvireres via bestillingslisten på eller ved henvendelse til foreningens sekretær. Bog om PWS (nr. 7) er gratis for foreningens medlemmer og kan downloades fra foreningens hjemmeside. FOLDERE 1. Prader-Willi Syndrom en medfødt sygdom. 2. Vigtige oplysninger til sundhedspersonale om PWS. 3. Prader-Willi Syndrom og beskæftigelse. Netudgave 4. Gode råd i forbindelse med undervisning af børn med PWS. 5. Etablering af botilbud til voksne med PWS. 6. Kost ved PWS v/dorte Bierre 7. Information og gode råd om mad ved Prader-Willi Syndrom. BØGER 8. Bog om PWS udgivet af Landsf. for PWS. Pris for ikkemedlemmer: 90 kr. 9. Træning af børn med PWS. Oversat fra svensk På vej til voksen v/anette Løwert og Karsten Løt. Seksualundervisning. VIDEO/DVD RETURNERES 14 DAGE EFTER MODTAGELSE 11. Syv børn/voksne med PWS på forskellige alderstrin og med forskellige problemer. Holl./belg. film m. engelske undertekster. Ca. 40 minutter. 12. Vidste du det? 13. PWS bo alene. Norsk produktion. 14. Food, behaviour and beyond. Amerikansk produktion. 15. Understanding the Student with PWS. Inkl. vejledning. Amerikansk produktion. 16. Så sjældne er vi ikke at leve med PWS anno Hollandsk produktion

3 Referat fra generalforsamling d. 30. september Valg af dirigent. Lars Skovgård blev valgt som dirigent. 2. Formandens beretning. Jytte Helgogaard aflagde beretning om det forløbne år: Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen for et år siden med undertegnede som formand, Vibeke Ørskov næstformand, Martin Raabjerg som kasserer og Lise Reimers som sekretær. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Djanik Andersen, som også er foreningens webmaster, Kristina Bartholin, Rita Nielsen. Thomas Andersen, der også sidste år var medlem af bestyrelsen, valgte af personlige årsager at træde ud i starten af det nye år, og herfra skal lyde en tak til Thomas for indsatsen. Kristina, der har været med i bestyrelsen igennem 3 år det ene som formand - har også valgt at stoppe, og du skal også have tak for din indsats, Kristina. Medlemsarrangementer og kurser Medlemsarrangementer har i det forløbne år været rettet mod forældre og pårørende til børn og unge med PWS og til pædagoger, lærere og andre personalegrupper, der arbejder med personer med PWS. Der har ligeledes været aktiviteter rettet mod unge og voksne med PWS og bedsteforældre. Vi havde sidste år i september som et forsøg et todages seminar her på Brogården med omkring 70 deltagere, og der er nok ingen tvivl om, at såfremt der var mange nyheder inden for PWS, og de økonomiske rammer for afholdelse af et weekendkursus var til stede, ville vi have et sådant seminar hvert år. Det er ikke tilfældet, og allerede nu ligger det fast, at landsmødet i 2013 bliver et et-dags-møde. I den forbindelse kan jeg oplyse, at vi samarbejder med Sjældne Diagnoser om at holde landsmødet i Danske Handicaporganisationers nye bygninger i Tåstrup. Foreningen udbød i marts og april måned samtalegrupper for forældre til børn med PWS fra 0-12 år i Jylland og på Sjælland. Deltagerantallet var på fire familier i hver landsdel, heriblandt også nye familier. Leder af samtalegrupperne var pædagogisk konsulent Anne Hartvig Nielsen, som også har givet tilsagn om at fortsætte som leder af fremtidige tilbud. I marts måned afholdt vi den første temadag for pædagoger og lærere om PWS og psykiatri. Arrangementet foregik på MarselisborgCentret i Århus, og foredragsholdere var Anette Løwert og Susanne Blichfeldt, begge overlæger og medlemmer af foreningens fagråd. Temadagen havde deltagelse af ca. 50 personer, og evalueringerne heraf var meget positive. I december måned gentages temadagen i Roskilde, og indtil videre er ca. 25 personer tilmeldt. Marts måned bød også på et kursus for personer, der arbejder med førskolebørn. Dette blev ligeledes afholdt på MarselisborgCentret og havde deltagelse af ca. 15 personer. Undervisere på dagen var to talepædagoger fra PPR i Køge, Mette Sørensen og Ellen Jensen og overlæge Susanne Blichfeldt. Også her var der positiv tilbagemelding på dagen, som bliver gentaget i Roskilde i november måned, og her er fortsat ledige pladser. I april måned fandt familieweekenden på Pindstrupcentret sted med deltagelse af 31 personer repræsenterende 8 familier med børn med PWS. Det var Djanik fra bestyrelsen, der var tovholder på weekenden, og evalueringerne heraf var meget positive med et ønske om, at familieweekenden fremover ligger fast i uge 24. Igen i år fik unge hjemmeboende mellem 12 og 20 år muligheden for at mødes på et weekendkursus på Assentoft Kro i Jylland, hvor ridning og hestepleje var hovedemnet. 4 unge mennesker deltog, og Djanik fra bestyrelsen forestod ledelsen af denne weekend, som ifølge de unge mennesker og deres forældre var en stor succes. I juni måned afholdt vi den anden temadag for bedsteforældre til børn med Prader-Willi Syndrom. Formålet var at skabe og styrke erfaringsudveksling og vidensdeling bedsteforældre imellem, og de berørte emner var bl.a. kost og kommunikation og samvær med børn med specielle behov. Fire børnebørn med Prader-Willi Syndrom var repræsenteret, og alle udtrykte stor tilfredshed med dagen og et ønske om at fortsætte traditionen. Oplægsholdere på dagen var overlæge Susanne Blichfeldt og specialpædagog Inge Bigum. I bestyrelsen er vi meget interesseret i fortsat at kunne tilbyde bedsteforældre en sådan temadag, men vi må samtidig erkende, at det er et stort apparat, der sættes i gang for et forholdsvist lille deltagerantal. Det er da også baggrunden for, at vi udbyder kurset i efteråret 2013, men samtidig forbeholder os ret til at aflyse i tilfælde af, at der ikke er 20 personer tilmeldt. Også et tilbud om ridelejr på Assentoft Kro i Jylland i juni måned til udeboende voksne med PWS blev taget godt imod, og 12 personer deltog her med Djanik som leder. 3

4 For de unge og voksne har vi igen i år afholdt en vellykket sommerlejr. Traditionen tro dannede Frijsenborg Ungdomsskole rammen for lejren, og det var endnu engang Djanik fra bestyrelsen, som stod for ledelsen af lejren, hvor deltagerantallet nåede op på 76, som det også har været de seneste år. Det har stor værdi, at unge hjemmeboende her kan møde beboere fra de forskellige botilbud for voksne med PWS og danne sig et indtryk af, hvilke muligheder de har, når de skal til at leve deres voksenliv. Samtidig er det en mulighed for de voksne med PWS på sommerlejren at mødes med hinanden. I år havde lejren så oven i købet deltagelse af to personer med PWS fra Grønland. Næste års sommerlejr holdes igen på Frijsenborg Ungdomsskole i uge 31. Endelig har vi så dette års weekendseminar, hvor ca. 70 er med, hvilket kan ses som et udtryk for, at behovet for et sådant arrangement er til stede blandt medlemmerne. Informations- og oplysningarbejde Informations- og oplysningsarbejdet varetager vi stadig først og fremmest med udgivelsen af PWS NYT, som redigeres og udarbejdes af Birgitte Jensen og undertegnede, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til Birgitte for et godt og konstruktivt samarbejde. I indeværende år har PWS NYT skiftet format fra A-5 til A-4 og fra sort-hvid til farveudgave, hvilket gør det betydelig mere spændende at bringe fotos fra medlemsarrangementerne. I den anledning vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at indsende fotos og meget gerne små reportager fra dagligdagen med PWS og fra de aktiviteter, som man måtte deltage i. Det bliver mere levende at læse bladet, når det er krydret med personlige oplevelser fra det virkelige liv ikke mindst for de personer med PWS, der også læser bladet. Hjemmesiden er foreningens ansigt udadtil, og det er fortsat Benjamin og Djanik, der vedligeholder og opdaterer den. Der skal herfra lyde en stor tak til Benjamin, som frivilligt bidrager til vedligeholdelsen af det rent tekniske samt til Djanik, som varetager opdateringerne og sørger for, at man bl.a. kan tilmelde sig online til foreningens arrangementer. En enkel nyrevidering er det blevet til i årets løb. Folderen om PWS og beskæftigelse den, der tidligere var turkis er blevet opdateret og ligger i den nye version på hjemmesiden. Vi har valgt ikke at få den trykt hos trykkeren, men blot fornyet den på hjemmesiden, idet det er en folder, der ikke er stor efterspørgsel efter. Samarbejdet med andre organisationer foregår på det internationale plan fortsat især via IPWSO, den internationale PWS-organisation. I maj måned blev der i Tyskland holdt en såkaldt Caregivers Conference en 4 konference for fagfolk, der arbejder med personer med PWS. Det var anden gang, konferencen fandt sted, og fra Danmark deltog Susanne Blichfeldt i sin egenskab af lægelig rådgiver for IPWSO s bestyrelse og Djanik fra bestyrelsen, som samtidig er valgt til faglig repræsentant fra Danmark til IPWSO. Nationalt samarbejder vi med andre foreninger for sjældne handicap inden for rammerne af LEV og Sjældne Diagnoser. I foråret havde vi inviteret LEVs formand, Sytter Kristensen med på et bestyrelsesmøde for at høre om de tilbud, LEV opererer med, og vi har i den forbindelse haft aftale med LEV om at låne deres lokaler til afholdelse af bestyrelsesmøder, således at vi har kunnet nedbringe omkostningerne ved disse møder. Kristina og Rita er foreningens repræsentanter i Sjældne Diagnosers Repræsentantskab. D. 29. februar var der Sjældne-dag i København, hvor Susanne Blichfeldt, Vibeke Ørskov og undertegnede deltog, og hvor foreningen havde indstillet Susanne Blichfeldt til Sjældne-prisen pga. hendes store indsats for Prader-Willi Syndrom både nationalt og internationalt. Susanne fik ikke prisen, idet den gik til professor John Østergaard fra Skejby Sygehus en beslutning, som PWS-foreningen til fulde kan bakke op om. Både LEV og Sjældne Diagnoser får nyt domicil til december, idet begge organisationer flytter til Tåstrup i det handicapvenlige hus, som Danske Handicaporganisationer er i færd med at bygge, og som det bliver muligt at booke lokaler i for medlemsforeningerne. Vi samarbejder også med de to hospitalscentre for sjældne handicap på Rigshospitalet og Skejby Sygehus og har absolut godt udbytte af det. Begge centre har repræsentanter i fagrådet og bidrager bl.a. til opdatering af foreningens informationsmateriale. Foreningens fagråd holder møder to gange årligt og har et meget tæt samarbejde med bestyrelsen. Foreningen støtter fagrådet økonomisk, som ud over møde- og rejseudgifter også talte en temadag i december 2011 om PWS og psykiatri med professor Tony Holland fra England. Dagen foregik på Rigshospitalet med deltagelse af dansk, svensk og norsk sundhedspersonale og var med til at danne basis for de to kurser om PWS og psykiatri, foreningen har udbudt i foråret og her i november. Bestyrelsesarbejdet foregår på traditionel vis primært på bestyrelsesmøder, som vi har holdt 4 af i år. Herudover løser de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver deres opgaver i overensstemmelse med den arbejdsfordeling, der finder sted hvert år i forbindelse med konstitueringen. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for det gode samarbejde. Vi har en bestyrelse, der er sammensat, så flest mulige aldersgrupper inden

5 for PWS er repræsenteret, hvilket forhåbentlig medfører, at vi får dækket de fleste medlemmers behov i forbindelse med de aktiviteter, vi udbyder. For alle aktiviteter og arrangementer gælder, at bestyrelsen er meget opmærksom på at nå alle målgrupper, og skulle der blandt medlemmerne være behov eller ønsker for noget andet, end vi udbyder, er vi naturligvis meget lydhør herfor. Det gælder selvfølgelig også som tidligere nævnt både PWS NYT og hjemmesiden. Til slut vil jeg rette en særlig tak til Susanne Blichfeldt for dit store engagement i både forening og fagråd, i det internationale arbejde og i personsager. Jeg tror, alle ved, at du lægger en meget stor indsats i arbejdet for Prader-Willi Syndrom, Hermed er jeg nået til vejs ende i min beretning, og jeg vil overlade ordet til dirigenten. Formandens beretning blev godkendt. 3. Kassererens beretning om det reviderede regnskab. Martin Raabjerg aflagde beretning om det reviderede regnskab. Bemærkninger til kassererens beretning: Hvor mange medlemmer har PWS-foreningen? Der er p.t. 630 medlemmer. Martin Raabjerg nævnte i samme forbindelse, at der snarligt vil blive udsendt en skrivelse til alle medlemmer til ajourføring af de oplysninger, foreningen har registreret i medlemskartoteket. Der vil ligeledes blive mulighed for at notere, hvordan man fremtidigt ønsker at blive kontaktet ved annoncering af kurser, aktiviteter o. lign. Kassererens beretning blev godkendt. 4. Fastsættelse af medlemsbidrag for Generalforsamlingen fremkom med to forslag til medlemsbidrag: 1) Kontingent 175 kr., gave 75 kr., medlemsbidrag i alt 250 kr. 2) Kontingent 200 kr., gave 50 kr., medlemsbidrag i alt 250 kr. Medlemsbidraget dækker alle på adressen. Det er frivilligt om man vil betale gavebeløbet. Generalforsamlingen vedtog, at medlemsbidraget for 2013 skal være kr. 250 fordelt på et kontingent på kr. 175, og en gave på kr. 75 kr. Et livsvarigt medlemskab koster kr og dækker kun den, der har tegnet det. Der opfordres til at give sekretæren besked ved ændringer/ophør af medlemskab. 5. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. Jytte Helgogaard og Martin Raabjerg blev genvalgt. Signe Andersen og Claus Rosager-Jepsen blev nyvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen blev opfordret til at bruge medlemmernes ressourcer til div. aktiviteter. Jytte Helgogaard orienterede om tiltag i bestyrelsen i form af en bestyrelseshåndbog, der skulle gøre det lettere at arbejde som ny i bestyrelsen. Endvidere er der truffet en beslutning om, at nye bestyrelsesmedlemmers opgaver varetages i samarbejde med et ældre bestyrelsesmedlem. 7. Valg af revisorer og revisorsuppleant. Jette Justesen og Jan Lorentsen blev genvalgt som revisorer. Lars Skovgård blev genvalgt som revisorsuppleant. 8. Evt. Opfordring til at bringe resultatet af evalueringsskemaerne fra Brogården i PWS NYT. Det er bestyrelsens plan, at der i løbet af 2013 vil blive udsendt et spørgeskema til alle medlemmer. Der vil her være mulighed for at oplyse, hvad man gerne vil yde støtte til/hjælpe til med. Opfordring til at sende mail til bestyrelsen med ønske om emner, man gerne vil have taget op. Til slut lidt evaluering på de udenlandske oplægsholdere, formen var god med oplæg og gruppearbejde, men der var store sprogbarrierer. 5

6 Nyt bestyrelsesmedlem - Signe Andersen Jeg hedder Signe og er et af de nye medlemmer af bestyrelsen. Jeg er mor til Naja med PWS, som er 41 2 år og bor i Hvidovre sammen med min mand Thomas og vores søn Asger på 11 2 år. Privat arbejder jeg i hotelbranchen med revenue management, og fritiden bliver brugt på familien, venner og lidt løb. I bestyrelsen vil mine primære interesser være de mindre børn og de arrangementer, som er målrettet dem og deres familier. Nyt bestyrelsesmedlem - Claus Rosenager-Jepsen Jeg hedder Claus, jeg bor på Frederiksberg med min dejlige familie: Emma på 14 år, Malte på snart 6 år, Andrea på 4 år med PWS og Felix på 1 1/2 år. Jeg glæder mig til at være en del af bestyrelsen og repræsentere børnene med PWS. Jeg glæder mig også til at være med til at sætte mit præg på bestyrelsens arbejde. Lige nu er hverdagen hektisk, og der er mange gøremål, men jeg vil selvfølgelig gerne være så aktiv i bestyrelsen som det nu er muligt. Jeg ser meget frem til samarbejdet. 6

7 7

8 Foredrag på Brogården med psykolog Irune Achutegui fra Milano Irune Achuegui (IA) arbejder til daglig som psykolog på en stor børneafdeling på Hospital St Rafaele i Milano. Hun har specielt kontakt til børn med hormonmangel, inkl. diabetes. Gennem mange år har der været særlig fokus på PWS i afdelingen, og IA har sammen med nu pensionerede Palma Bregani haft mange børn med PWS til undersøgelse. De har haft mange forløb med børn og forældre og haft forældregrupper, hvor man har talt om konfliktløsning og det at have et barn/voksen m. PWS hjemme (i Italien er der ikke bofællesskaber for PWS, de voksne bor hjemme hos familien). IA indledte med et oplæg om psykologiske aspekter ved PWS, hvor hun bl.a. kom ind på flg.: Den forståelsesmæssige (kognitive) udvikling er ikke alderssvarende, og det er vigtigt at være opmærksom på, hvad barnet/den voksne forstår, specielt når der opstår konflikter. De specielle problemer ang. kost er ikke bare et vægtproblem, men kan let medføre konflikter og adfærdsmæssige problemer. Mange børn med PWS har ritualer og vaner, som andre børn også kan have, men ved PWS bliver børnene oftere frustrerede, hvis man prøver at afbryde dem. Børnene har ofte også svært ved at skifte fra en aktivitet til en anden, og det kan igen give konflikter. Alt sammen vigtige ting, når børnene starter i skole, skifter daginstitution osv. Meget tyder samtidig på, at aktiviteter (både fysiske aktiviteter og udfordringer som fx pc-spil) gavner adfærden. Hvis siddende aktiviteter fylder dagen, giver det risiko for både overvægt og adfærdsmæssige problemer, specielt hvis børnene/de voksne er inaktive (fx ser meget fjernsyn). Det er også i disse situationer, at mange kan fordybe sig i at pille i sår, som dog også hos nogen forværres ved angst og uro eller blot kedsomhed. Konklusionen er, at det er vigtigt at kende den enkeltes forståelsesmæssige udvikling og samtidig fokusere på og stimulere positive aspekter som interesser (dyr, musik, sport) og motivere til socialt samvær. Når selvværd og velbefindende bedres, mindskes den stress, som kan være årsag til adfærdsproblemer. Gruppedrøftelse Senere på eftermiddagen blev forældrene delt i to grupper efter deres børns alder: 0 ca. 12 år og 12 år og derover. Grupperne sad selv og formulerede spørgsmål om forhold hos deres børn, som de synes er vanskelige, og IA var på skift sammen med gruppen. Hun bad om, at en forælder præsenterede en vanskelig situation, som de andre forældre så kommenterede dels i forhold til, hvorfor de troede, barnet havde reageret, som han/hun gjorde, og dels hvorfor det var svært for den voksne. Der blev præsenteret to gode situationer i de to grupper, som affødte mange gode refleksioner: En situation, hvor en mindre pige lige før teaterbesøg pludseligt og uventet gik i sort efter en kommentar fra en billetkontrollør. En anden situation var en ung mand, der ved et familiebesøg fyldte for meget med spørgsmål og snak, og ikke forstod moderens anmodning om at dæmpe sig. Det blev så anstrengende, at moderen valgte at gå fra selskabet. Jeg tror, alle vi forældre kunne nikke genkendende til de beskrevne situationer samtidig med, at vi har en følelse af, at andre ikke forstår situationen. IA bad efterfølgende de to forældregrupper beskrive positive og udfordrende sider ved PWS. 8

9 Positive og udfordrende aspekter ved PWS Følgende er et udpluk af stikord fra forældrenes gruppearbejde. Forældre til de mindre børn Overgange (fx daginstitution til skole). Skuffelse. Tålmodighed. Vrede og ked af det, hvordan hjælpe barnet. Søskende. Håndtering af forventning. Ukritisk kontakt til fremmede. Konsekvens ved brud på regler. Forstår man et undskyld? Hvordan støtte barnet i at være anderledes? Tosproget. Repetitionslege. Hjælpe i køkkenet? Kan empati læres? Træne sociale kompetencer. Finde ud af hvornår sociale færdigheder ikke er passende. Forældre til unge/voksne Strukturerede. Brug humor som pædagogisk redskab. Loyale og kærlige. Overholder aftaler. Persevererende og har samlermani. Stædige kan være positivt og en udfordring. Nysgerrige. Godt helbred. Glade for dyr. Mangler sociale relationer og empati. Vredesudrud. Har konkurrence-gen. Vanskeligt ved at sætte ord på følelser. Fokus på mad. Vi nåede ikke at diskutere de enkelte punkter, som hver for sig er vigtige aspekter ved PWS, og som kunne tages op på et kursus/undervisningsdag om PWS. Interessant er det også, at der er stor forskel på børnefamiliernes og voksenfamiliernes fokusområder noget, der fremadrettet vil kunne bruges aktivt i planlægning af fremtidige kurser. Det var lidt vanskeligt rent sprogligt, at IA skulle tale engelsk. Mit indtryk var, at det ikke var så stort et problem for forældrene, men dog en barriere, når der skulle diskuteres vanskelige problemer. Susanne Blichfeldt POP-UP-vindue på elektronisk journal MEDBRING DENNE SIDE TIL EGEN LÆGE! Et pop-up-vindue bruges specielt ved kontakt til lægevagten. Ved oplysning af patientens cpr-nummer, dukker der et pop-up-vindue - en reminder - op, der fortæller, at patienten har PWS. Der kan skrives nogle få ord, men der er ikke meget plads, så det er nærmest stikord. For at få pop-up-vinduet oprettet henvendte jeg mig til egen læge. Egen læge skrev et brev, cave-meddelelse, til Koncern Praksis Region Hovedstaden/lægekredsforeningen (for os der bor i region hovedstaden). Koncern Praksis Region Hovedstaden/lægekredsforeningen sørgede for, at det blev oprettet i vagtlægesystemet. På grund af den ringe plads på journalen, blev jeg i samråd med min læge enig om at skrive flg.: Pt har Prader-Willi Syndrom. Høj smertetærskel. Svært ved at kaste op. Opkastning livstruende. Dårlig regulering af kropstemperatur. Tendens til overreaktion på visse medikamenter, specielt narkose. Efterfølgende kontakt til vagtlæge har vist, at systemet fungerer. Ved lægebesøg er det samtidig tilrådeligt at medbringe foreningens røde sundhedsfolder samt Id-kortet (se s. 12). Vibeke Ørskov 9

10 Indvielse af Grankoglen 2 Fredag den 5. oktober var der indvielse af det nye byggeri Grankoglen 2 Til selve indvielsen var beboerne, pårørende, personale og samarbejdspartnere fra Klinik for Sjældne Handicap i Århus inviteret. Ligeledes var arkitekterne også inviteret. Festen startede med tale af Lars Pedersen, som er områdeleder for hele specialområdet og dermed den øverste leder af det samlede Grankoglen. Grankoglen 2 er lejligheder til unge og ældre med Prader-Willi Syndrom. Der er seks lejligheder, og der er flyttet beboere ind i fem af dem. Den første flyttede ind 1. august, og 4 af de tidligere beboere på Grankoglen 1 er flyttet over i det nye. Der er nu en enkelt lejlighed tom. W W W. G R A N K O G L E N. D K Dernæst blev der sunget en enkelt sang, og så var det tid til smørrebrød og en enkelt småkage. Der blev kigget på blomster og gaver. Der blev vist rundt i de fine nye lokaler, og enkelte beboere viste også stolt deres lejligheder frem. En rigtig hyggelig dag i god feststemning. Rita Nielsen, mor til Anders, beboer på Grankoglen 2 10

11 Ellen og dyrene Jeg hedder Ellen. Jeg elsker dyr. Hjemme har jeg Pizza. Pizza er vores alle sammens kat. Vi har også høns. Søndag får jeg æg. På mit aflastningssted holder jeg styr på hvem der har hvilke dyr. Jeg har selv købt en kat til at have på mit aflastningssted. Den hedder Emma. Jeg ved ikke lige præcis, hvad farven er, men lidt rød og hvid. Jeg købte engang en kanin, der hed Tigerdyr, men den har jeg ikke mere. Den var en udbryderkonge. Jeg havde også et marsvin. Det hed Tarzan. Jeg har fået en ny kanin. Den nye kanin har jeg købt på Fritidsgården. Den er ikke en almindelig kanin. Den er en albino. Albino betyder, den har røde øjne og den har ingen farve på sig. Hele kroppen og ørerne er bare hvide. Den hedder Snebold. På aflastningsstedet er der også andre katte og kaniner - og marsvin og hunde og geder. Engang havde jeg vinbjergsnegle, men de er løbet væk. Ellen Würgler Hansen 11

12 PWS id-kort - ny udgave! Oplysninger til lægen i tilfælde af sygdom Identifikationskortet i dankortformat, som er udarbejdet af Landsforeningens fagråd, er revideret. Identifikationskortet er særlig beregnet til brug ved akut lægebesøg, f.eks. hos egen læge eller på en skadestue. Kortet indeholder oplysninger om PWS, som det kan være relevant for lægen at vide, når denne skal undersøge en person med PWS, som er syg. Hvilke oplysninger giver kortet? Af kortet fremgår følgende: 1) Eksempler på sygdomstegn, som kræver nærmere lægeundersøgelse. 2) Særlige forhold, der gør sig gældende for en person med PWS, som er syg. 3) Oplysninger om, hvor lægen kan få yderligere information: Landsforeningens hjemmeside eller foldere Landsdelscentrene i Aarhus og København Hvordan skaffer man et kort? Kortet kan fås ved telefonisk eller skriftlig henvendelse eller ved ambulant kontrol på et af de to landsdelscentre: Klinik for Sjældne Handicap, Rigshospitalet Center for Sjældne Sygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby Hvad gør du, hvis du allerede har et kort? Vi anbefaler, at du rekvirerer et nyt opdateret kort, da Centrene bl.a. har fået nye telefonnumre. Stense Farholt Binyrer og cortisol Stense Farholt m.fl., Danmark og Graziano Grugni m.fl., Italien 12 Binyrebarken producerer stresshormonet cortisol, som er et livsvigtigt hormon til at holde gang i kroppens funktioner, bl.a. kredsløbet, under stress. En stresssituation kan fx være febersygdom. En hollandsk forskergruppe beskrev i 2008 et forsøg, hvor de fandt nedsat produktion af hypofysehormonet ACTH, som stimulerer binyrernes cortisolproduktion. Det vakte bekymring for, om det kunne forklare tilfælde af uventet død hos personer med PWS. Derfor har vi i Center for Sjældne Sygdomme i Aarhus og også en italiensk forskergruppe siden gennemført hver vores undersøgelse af binyrebarkens cortisolreserver hos i alt næsten 100 børn og voksne med PWS. Begge undersøgelser fandt normale forhold. Vi kunne altså ikke bekræfte hollændernes fund. Det kan forklares med, at den overordnede defekt er uden betydning for kroppens og binyrernes evne til at reagere under stress.

13 Ledsager til unge mellem år Kommunen skal tilbyde ledsager til unge mellem år med fysisk eller psykisk handicap, så disse unge har mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter uden for hjemmet uden at være afhængige af forældre eller søskende. Ordningen gælder kun for hjemmeboende unge og skal søges gennem kommunen. Man kan få op til 15 timers ledsagelse om måneden. For yderligere oplysninger, hvorfra pjecen også kan downloades: Nyt ledsagekort Danske Handicaporganisationer lancerede d.1. september 2012 et nyt ledsagekort, der erstatter det gamle DSBledsagerkort. Det nye ledsagekort ligner et kreditkort og udstedes af DH s Brugerservice. Kortet er fortsat for mennesker, der har brug for ledsagelse i det offentlige rum. For børns vedkommende gælder det, at man skal have et ledsagebehov, der rækker ud over de ledsagebehov, der er normale for børn uden funktionsnedsættelse. Kortet giver mulighed for at medtage en ledsager gratis til en lang række kulturinstitutioner. Andre steder kan både kortindehaver og ledsager opnå rabatter. Det gælder f.eks. på alle bus- og togrejser hos selskaber, der udfører offentlig servicetrafik. Behovet for ledsagekort skal dokumenteres enten via lægeerklæring, eller ved at man i forvejen er visiteret til en af nedenstående ydelser: F Visiteret til et døgntilbud. F Visiteret til parkeringskort for personer med handicap. F Visiteret til personlig hjælperordning; 95, og 98. F Visiteret til støtte til køb af bil i henhold til serviceloven. F Medlem af Dansk Blindesamfund Ledsagekortet koster 200 kr. og gælder i 3 år. Ved varigt handicap kræves der ikke fornyet dokumentation ved fornyelse. Ansøgningen kan downloades på (Det gamle DSB-ledsagerkort gælder indtil udløbsdatoen på kortet). 13

14 Fra førtidspensionist til folkepensionist Den dag, man overgår fra førtidspensionist til folkepensionist, sker der en drastisk ændring i ens pensionsudbetaling, og har man ikke sparet op til dette i tide, vil det for manges vedkommende være svært at få pengene til at slå til. Folkepensionen i 2012 består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Man opnår en årlig indkomst på max. kr ,- Hvis man er på højeste førtidspension, opnår man en årlig indkomst på max. kr ,-. Forskellen er på over kr i årlig indtægtsnedgang ved overgangen til folkepensionist, og for manges vedkommende er dette ikke tænkt ind i budgettet. For at afhjælpe denne indtægtsnedgang, kan man tegne en Supplerende arbejdsmarkedspension (SUPP) ved at tilmelde sig hos sin kommune. Ordningen kan blive administreret enten af ATP, et forsikringsselskab, en pensionskasse eller et pensionsselskab. Man kan også vælge at indbetale Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Hvor meget betaler man til SUPP? Man betaler selv 1/3 af bidraget, mens kommunen betaler 2/3. Egenandel er 157 kr. pr. måned, mens kommunen betaler 314 kr. pr. måned. Hvor meget betaler man til ATP? Man betaler selv 90 kr. pr. måned, og kommunen betaler 180 kr. Hvor meget får man udbetalt ud over folkepensionen? Beløbet afhænger helt af, hvornår man er påbegyndt indbetaling til ATP/SUPP. Den dag, man overgår fra førtidspensionist til folkepensionist, sker der en drastisk ændring i ens pensionsudbetaling, og har man ikke sparet op til dette i tide, vil det for manges vedkommende være svært at få pengene til at slå til. Alle indbetalinger er fradragsberettiget på selvangivelsen. For yderligere oplysninger: facebook På facebook er der oprettet en gruppe, der hedder Prader-Willi Danmark, som kan findes via linket Det er bestyrelsens hensigt fremover også at nå medlemmerne ad denne vej med tilbud om kurser, arrangementer og i det hele taget nyheder inden for Prader-Willi Syndrom. Vi opfordrer derfor foreningens medlemmer til at blive medlem af denne gruppe. 14

15 Fagrådet for PWS Fagrådet vejleder private, institutioner, kommuner etc. Fagrådets medlemmer kan forlange honorarer for rådgivning til f.eks. kommuner og amter. I begrænset omfang kan honorar for særlige opgaver ydes fra Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom til foreningens medlemmer. Enkel telefonisk rådgivning ydes vederlagsfrit. Overlæge Anette Løwert Psykiatrisk Afdeling Vejle Sygehus 7100 Vejle Tlf (kl. 8-9) Overlæge Stense Farholt Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Fysioterapeut Kirsten Iversen Børneterapien Bank Mikkelsensvej Gentofte Tlf , fax Socialpædagog Karin Juul Pedersen Karlbystrandvej Grenå Socialkonsulent Anne Marie Rasmussen Fejøvænget Tilst Sygeplejerske/Patientkoordinator Bolette Færch Petersen Klinik for Sjældne Handicap, 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø tlf Psykologisk fagkonsulent Henrik Robert Nielsen Center for Voksensocial Region Midtjylland Tingvej 15 B 3. sal DK Viborg Fastnet: Mobil: Professor John Østergaard Center for Sjældne Sygdomme Afd. A, Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Overlæge Hanne Hove Klinik for Sjældne Handicap 5003 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh. Ø Tlf Socialrådgiver Jens Tamborg Spastikerforeningen Flintholm Allé Frederiksberg tlf el Speciallæge i pædiatri Astrid Schulze MSci Otte Rudsvej Odense SØ Tlf Sygeplejerske Helle Vinther Center for Sjældne Sygdomme Skejby Sygehus 8200 Århus N Tlf Spec.pædagog Inge Bigum Skyttevej Roskilde Tlf Klinisk diætist, NHH-kand. Klinisk ernæringsfysiolog Dorthe Wiuff Nielsen Pæd.Ernæringsenhed 4094 Rigshospitalet Blegdamsvej Kbh.Ø Tlf , fax Overlæge Susanne Blichfeldt Konsulent for Landsforeningen for PWS Kildehusvej Roskilde Tlf

16 Afsender: PWS Heibergs Have Holbæk Bestyrelsen for Landsforeningen for Prader Willi Syndrom Formand: Jytte Helgogaard, Heibergs Have 67, 4300 Holbæk Næstformand: Vibeke Ørskov, Berners Vænge 38, st. th, 2650 Hvidovre Kasserer: Martin Raabjerg, Gråbynkevej 28, 2700 Brønshøj fax Sekretær: Lise Reimers, Damgårdsvej 24, 3460 Birkerød Djanik G. Andersen, Nørre Alle 3, 8930 Randers NØ Signe Andersen, Hvidovrevej 86, 3., 2650 Hvidovre Claus Rosenager-Jepsen, Godthåbsvej 36 d, 3., 2000 Frederiksberg Rita Nielsen, Øster Trabjergvej 10, borgbjerg, 7500 Holstebro Praktisk info Husk at melde adresse-, telefon- og mailændring til foreningens sekretær. Girokontonummer: Danske Bank, reg.nr. 4001, kontonummer Ønsker man at donere en gave til Landsforeningen for Prader-Willi Syndrom, kan denne indsættes på gavekonto i Danske Bank, Holmens Kanal Afdeling, regn.nr. 3001, kontonummer

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

BP Møde Slangerup. Emne: Beboer Pårørende Møde. Formål med mødet: Orientering og udvikling af Bofællesskaberne Møllehaven og Kongshøj Alle.

BP Møde Slangerup. Emne: Beboer Pårørende Møde. Formål med mødet: Orientering og udvikling af Bofællesskaberne Møllehaven og Kongshøj Alle. Emne: Beboer Pårørende Møde. BP Møde Slangerup. Formål med mødet: Orientering og udvikling af Bofællesskaberne Møllehaven og Kongshøj Alle. Data om mødet Dato: Tirsdag den 2. juni 2015. Tid: 17.30.-19.30.

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Til LUU AMU 2. december 2015

Til LUU AMU 2. december 2015 Til LUU AMU 2. december 2015 Referat fra møde i LUU AMU, den 10. november 2015 Tilstede: Lars Thaarbøl, Ea Kristensen, Ulla Mikkelsen, Birgit Hansen, Anne-Lise Hansen, Pia Scheuer, Susanne Møller, Hanne

Læs mere

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv

Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Temanummer Februar 2011: Vi Vil Klare Os Selv Af Anders Kjærulff, Direktør Nyhedsbrevet sætter i dette nummer fokus på hjemmetrænerprojektet Vi Vil Klare Os Selv. At kunne klare sig selv i egen bolig så

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Godhavn Grundejerforening

Godhavn Grundejerforening Godhavn Grundejerforening Nr. 45 Medlemsinformation 16. maj 2009 Ordinær generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Godhavn Grundejerforening Søndag den 21. juni 2009. kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen.

Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts 2014 Formand Ida Jørgensen, Autismeforeningen bød velkommen. Danske Handicaporganisationer Kolding v/ formand Ida Merethe Jørgensen Mobil: 61867915 E-mail: idjo50@hotmail.com Hjemmeside: www.handicap.dk/lokalt/kolding Referat fra DH Kolding Årsmøde den 27. marts

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Søndag den 01. november 2015, Kl. 11:00 på Wiedergården Dagsorden iht. vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Konstatering af mødets lovlighed 3. Formanden aflægger beretning 4.

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016

Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 Hjerneskadeforeningen Aarhus/Østjylland Referat af Generalforsamling d. 30/1 2016 1) Valg af dirigent Viggo Jonasen 2) Valg af stemmetællere Knud Aage Flohr Knudsen og Peter Nørdam 3) Bestyrelsens beretning

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere.

Referat af Kommunal Vejteknisk Forenings generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. Referat af s generalforsamling den 12.maj 2011, kl. 11.00, hos Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S. 24 deltagere. 18-05 - 2011 Pkt. 1. Valg af dirigent. Pkt. 2. ens beretning. Niels Chr. Mikkelsen,

Læs mere

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal

Referat. fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU. Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Til alle HK-medlemmer på KU http://hk.ku.dk Referat fra årsmødet i HK Områdeklubben på KU Mandag den 25. marts 2008 kl. 16.45 i HK København, Artillerivej 30, 2300 København S, Rund mødesal Programmet

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG

Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG - Esbjerg April Februar 20072006 Kan musikken sætte Esbjerg på verdenskortet? EK INVITERER TIL DEBAT I MUSIKHUSET ESBJERG Kom og mød Torben Seldrup, (Musikhuset Esbjerg), Axel Momme (Vestjysk Musikkonservatorium)

Læs mere

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005

nyt Conny Stjernholm Nyhedsbrev for Foreningen af Erhvervskvinder Herning april 2005 Kære alle! Foråret er nu en realitet, og det er os en stor glæde at invitere til erhvervskvindeaften onsdag, den 20. april 2005 på Hotel Eyde, Torvet 1, Herning, med start kl. 18.30! Vi får her besøg af

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP

NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP en landsdækkende organisation Nr. 1 23. årgang Januar 2016 Hjælp os med at hjælpe andre - sammen kan vi gøre en forskel! NORDJYSK HUMANITÆRHJÆLP en landsdækkende organisation www.njhh.dk

Læs mere

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16

Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Generalforsamling i SAND Hovedstaden, 23.2.16 Deltagere: Sanna (SANDs sekr., praktikant), René (SANDs sek.), Niels Elbrønd (E- huset, SAND Hovedstaden), Ole Svendsen (SAND Hovedstaden), Michael Høyer (Bornholm),

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC

Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC FORTY INFO? --- generalforsamling Medlem af Dansk Cricket-Forbund siden 1963 Kære medlem af Dansk XL Cricket Club 17.september 2015 Der indkaldes hermed til generalforsamling i Dansk XL CC lørdag den 10.oktober

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016

Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 Generalforsamling i Egevoldens Idræts Club, gymnastikafdelingen Den 14. marts 2016 1. Valg af dirigent Jytte Rusbjerg blev valgt. Jytte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2011.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 Indbetaling af kontingent for 2011 kan ske ved indsættelse på konto 1551 3719216501 i Danske Bank, eller direkte til kasseren. Kontingentet

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00

Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Referat fra bestyrelsesmøde d.19 maj kl.17.00 Tilstede: Henrik, Britta, Heidi, Per, Jenny, Christian og Anja 1. Referat fra sidste møde Godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen Bemærkninger til udsendte

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat

PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat PACT Bestyrelsesmøde Den 07.03 2016 Kl. 18:00-20:00 Godkendt referat Emne Diskussions Formål Referat 1. Valg af ordstyrer og referent Ordstyrer: Paul Referent: Gert Kirsten, Henrik, Rikke 2. Godkendelse

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Bestyrelsen har haft svært ved at konstituere sig i 2014-15, primært på grund af formandens sygdom. Nuværende bestyrelse består af:

Bestyrelsen har haft svært ved at konstituere sig i 2014-15, primært på grund af formandens sygdom. Nuværende bestyrelse består af: Referat fra generalforsamling i Netpa Danmark, 10 november 2015 Generalforsamlingen finder sted på Hotel Årslev Kro i umiddelbar forlængelse af NET-dagen 2015. 1. Valg af dirigent: Poul Erik Rasmussen

Læs mere

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen

Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Præsentation af kandidater til Schweiss- og Sporudvalget Dennis Carlsen Hej. Mit navn er Dennis, jeg er 27 år, arbejder som kok og jeg bor i lønstrup med min kæreste. Vi har 3 beagler; Johnson, Smiley

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013

Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Referat fra generalforsamlingen for Distriktsforeningen af menighedsråd for Viborg Østre Provsti 6. februar 2013 Dagorden ifølge vedtægter: Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Pkt. 8 Pkt.

Læs mere

NYT Nr. 4 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown:

NYT Nr. 4 2015. Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: NYT Nr. 4 2015 Karl Iver Buse, 90 år i efteråret 2015 Bestyrelsen i Dansk Oxforddown: Formand: Asger Markussen, Kærvej 50, Gl. Sole, 8722 Hedensted, tlf 7585 2035, 2461 2035, asger.markussen@mail.dk Næstformand:

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet.

Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Ord på Natursamarbejdet 0-3 årige børns oplevelser og erfaringer på Natursamarbejdet. Denne rapport er en del af Kvalitetsløft Natursamarbejdet - et to-årigt udviklingsprojekt i Natursamarbejdet, Børn

Læs mere

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2006 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion S Sex & regnskab 2006 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Marts 2007 Navn: Mad på den fede måde. Vi er blevet

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011.

Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Diakonhøjskolens Diakonforbund Årsmøde d. 18. juni 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Dirigent Leif Bønning, referent Lisbeth Skals Jensen, stemmetællere bliver valgt, når

Læs mere

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010

Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Dronningavlerforeningen af 1921, beretning 2010 Generelt: Så er det atter blevet tid til at mødes til generalforsamling og bl.a. gøre status over det året som nu er gået.. 2011 er et lidt specielt år for

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole

PWS NYT. 2012 Årgang 26. Nummer. Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole PWS NYT 2012 Årgang 26 Sommerlejr på Frijsenborg Ungdomsskole Nummer 03 Indhold Materialer og udgivelser om Prader-Willi Syndrom...2 Indkaldelse til generalforsamling...3 Regnskab 2011...4 3. Internationale

Læs mere

Handicapundervisning i Københavns Kommune

Handicapundervisning i Københavns Kommune Handicapundervisning i Københavns Kommune Erfaringshåndbog Handicapundervisning i Københavns Kommune Indledning Folkeoplysningsloven åbner mulighed for at sikre handicappedes adgang til den almindelige

Læs mere

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND

INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND INDBYDELSE TIL GENERALFORSAMLING MED FRIESER-HESTEN MIDTJYLLAND Du indbydes hermed til vores årlige generalforsamling. Vi ser frem til en hyggelig dag med en masse spændende på agendaen. Frieser-Hesten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg

Gjern IdrætsForening Når sport er lidt mere end leg 28. januar 2015 Forretningsorden for bestyrelsen i Gjern Idrætsforening. Mødeaktivitet Normalt afholdes der ordinært bestyrelsesmøde den anden tirsdag i hver måned, dog undtagen juli og december. Efter

Læs mere

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne.

Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Formandens beretning Generalforsamling, Landsbyen, 13. april 2011 i Bramdrupdam Hallerne. Dette er sket siden sidste generalforsamling. Generalforsamling 2010 Der var mødt 12 beboere op på generalforsamlingen

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

Selvhjælps- og netværksgrupper

Selvhjælps- og netværksgrupper Selvhjælps- og netværksgrupper Bliv en del af en selvhjælps- eller netværksgruppe og bliv styrket i mødet med mennesker, der har de samme livsudfordringer eller interesser, som dig selv. Selvhjælps- og

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS SEPTEMBER 2015 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere Der har i år været lidt stille her fra kredsbestyrelsens side, men det skyldes, at vi i juli afholdt Landsstævnet i Aarhus,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening!

Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening! Referat af generalforsamling i Dansk Træklatreforening 10. april 2014, Aarhus 1. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Morten Brask Referant: Ulrik Landberg Stephansen 2. Bestyrelsens beretning om foreningens

Læs mere

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse:

Generelle oplevelser, tanker, spørgsmål og forslag fra KIU s medlemmer / bestyrelse: Symposium om ovariecancer den 24. november 2005 kan overlevelsen forbedres? Udfordringer i patientforløbet: Jeg er en af de kvinder, som dagen i dag handler om. Mit navn er Bitten Dal Spallou. Jeg er formand

Læs mere

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015

Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Referat Generalforsamling i Glasnettet den 13. september 2015 Deltagere: Anders Raad, Rikke Bruzelius, Jane Helledie, Mikkel Yerst, Karen Lise Krabbe, Rikke Stenholt, Kirsten Lindmann, Lene Højlund, Anja

Læs mere

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension

Den Supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister. - få tilskud til en ekstra alderspension Den Supplerende for førtidspensionister - få tilskud til en ekstra alderspension 1 Den Supplerende - en ordning der betaler sig Godt 60.000 førtidspensionister er tilmeldt den Supplerende. Det er der god

Læs mere

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012

Dansk Suffolk. www.suffolk.dk. Nyhedsbrev dec.2012 Nyhedsbrev dec.2012 Index: 1. Formandens ord. 2. Referat fra generalforsamlingen. 3. Indlæg Lars Elgaard 4. Gammelt udklip og et par vitser. 5. Aktive væddere. Skiltning i Sverige Ved formanden. Et travlt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen

Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Vores børn og unge har brug for sammenhæng i tilværelsen Nyt fra Projektet Samdrift af institutionerne på Ørbækvej 47-53 OTOBER 2009 Fem arbejdsgrupper skal i gang Alle forældre, medarbejdere og ledere

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014.

Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Referat fra generalforsamling i Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening 2014. Midt- og Vestjylland Politis Sprogforening afholdt den 5. marts 2014 kl. 1500 generalforsamling på politigården i Herning.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12.

Referat. Ældrerådet. Mødedato: 26. februar 2015. Mødetidspunkt: 09:00. Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager. Møde slut: 12. Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Nørager Ældrecenter, Anlægsvej 10, 9610 Nørager Møde slut: 12.30 Fraværende: Poul Larsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 18 sprotokol fra sidste

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og

1 Gennemgang og drøftelse af tidligere planlagte vedligeholdelsesopgaver og Indkaldelse/ referat Mødeart Mødedato/ tidspkt. Mødested Deltagere Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 26.02.13 Kl. 19.30-22.00 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber,

Læs mere

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med?

Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? STØTTET AF TILMELD DIG TIL COOL CAMP 2016 - EN CAMP FOR SØSKENDE TIL KRÆFTRAMTE Cool Camp er en unik, sjov og udfordrende camp for søskende - vil du med? Cool Camp er en camp for 20 søskende til kræftramte

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016

Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Generalforsamlingsreferat 2015 for Husejerforeningen Humleby (HF)afholdt den 8. marts 2016 Per Skovgaard (PS)bød velkommen og vi startede traditionen tro med at synge Det er i dag et vejr. Herefter til

Læs mere

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013

Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Bilag E Transskription af interview med Chris (hospitalsklovn) den 12. november

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015

Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Nyhedsbrev nr. 17 December 2015 Så er det jul - til lidt juleferielæsning! og nyhedsbrev nr. 17 (med kontingent opkrævning for 2016) er klar Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i juli 2015 har venskabsforeningen

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende

Psykiatri. INFORMATION til pårørende Psykiatri INFORMATION til pårørende VELKOMMEN Som pårørende til et menneske med psykisk sygdom er du en vigtig person både for patienten og for os som behandlere. For patienten er du en betydningsfuld

Læs mere

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune

Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Temadagen den 6. oktober 2012 For bofællesskaberne i Rødovre - og Hvidovre Kommune Indhold: Spørgsmål og svar fra dagen Side 3 10. Alle spørgsmål i samlet rækkefølge Side 11 Hjælpe spørgsmål til uddybning

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00

Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Bestyrelsesmøde lørdag d. 22. februar kl. 13.00 Det Grønlandske Hus (Avalaks kontor/frokoststuen) Tilstedeværende: Kenneth Primdal-Bengtson(formand), Taitsiannguaq Tróndheim, Jonas Elgaard (næstformand),

Læs mere

Holstebro, den 19. april 2009. Referat fra ordinær generalforsamling den 16. april 2009

Holstebro, den 19. april 2009. Referat fra ordinær generalforsamling den 16. april 2009 Andelsboligforeningen Kongelyset I Formand Knud Jensen Kongelyset 8 7500 Holstebro Tlf. 9862 4922 Mobil 2024 4922 E-mail: info@kongelyset.com Referat fra ordinær generalforsamling den 16. april 2009 Holstebro,

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne I løbet af foråret er sket mange forskellige aktiviteter for beboerne i klynge 1. Nedenunder kommer et lille udpluk af de mange aktiviteter: Bowl n Fun i Viborg På beboernes husmøde

Læs mere

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår.

Kære alle. I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Kære alle I og jeres familie ønskes en glædelig jul samt et godt nytår. Tak for jeres store bidrag til Nursing Europe samt jeres deltagelse som International Clinical Placement. Vi modtager mellem 15 20

Læs mere

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej

Beboermappe. - til dig som bor på Næstvedvej Beboermappe - til dig som bor på Næstvedvej Indhold Næstvedvej... 3 Vores kerneydelser... 4 Info mappe... 4 Forventninger til dig, der bor på Næstvedvej... 4 Morgenmad og frokost... 6 Husregler... 7 Type

Læs mere

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2014 Referat 27. januar 2015 1. Valg af dirigent Der var mødt 24 repræsentanter for 17 husstande op. Som dirigent blev valgt Peter Kamp Knudsen, nr. 18. Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovlig

Læs mere

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 -

VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012 - 1 - VEDTÆGT FOR SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER PR. APRIL 2012-1 - PR. APRIL 2012 VEDTÆGT for SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE AMATØRARKÆOLOGER Stiftet 16. juni 1990. 1: Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Tro og Lys, Danmark. Magleås d. 17/5-2014 kl. 10-12.30.

Indkaldelse til generalforsamling i Tro og Lys, Danmark. Magleås d. 17/5-2014 kl. 10-12.30. Referat fra generalforsamling tro og lys Danmark 2014. Indkaldelse til generalforsamling i Tro og Lys, Danmark. Magleås d. 17/5-2014 kl. 10-12.30. Dagsordenen for generalforsamlingen er som følger: Ad:

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde.

Charlotte Holmershøj fra DS vores kontaktperson havde desværre måttet melde afbud pga hovedbestyrelsesmøde. Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Generalforsamling 29.4.2014 Formanden, Anita Barfod, bød velkomme og konstaterede, at ud over de tilmeldte årsmødedeltagere var der én deltager i generalforsamlingen,

Læs mere

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat

Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1. Referat Generalforsamling i Skibelund Grundejerforening, den 27. juni 2015 Side 1 Referat 1. Dirigent Per (nr. 24). Generalforsamlingen er lovlig varslet erklæres lovlig og beslutningsdygtig 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig

Sammen om velfærd. Vi har brug for dig Sammen om velfærd Vi har brug for dig Vi lever i en ny virkelighed, hvor det kommunale husholdningsbudget er presset. Det kræver, at vi sammen skaber en ny velfærd. Det kalder vi Ny virkelighed Ny velfærd.

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat

DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat DILFs 53. generalforsamling DILF Vesterbrogade 149, København V. 27. april 2015 Referat Formanden for DILF, Anders Høegh, bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog bestyrelsesmedlem,

Læs mere

Personas. Horsens på forkant med sundhed

Personas. Horsens på forkant med sundhed Personas Horsens på forkant med sundhed Materiale og metode Baggrundsmateriale Interviews af borgere Feltstudier på hospital og i hjemmeplejen Egne erfaringer (tidligere ansættelser i hjemmeplejen og på

Læs mere