Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?"

Transkript

1 Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave

2 Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard Henriksen Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af denne publikation uden forfatterens skriftlige samtykke er forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Forsidebillede: - Vagttårnet 15. november 1963, side 521. ISBN udgave, 1. oplag 2007 SBRH - Forlag Postboks Tønder - 2 -

3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Grundlaget for holdningen til korporlig afstraffelse af børn... 6 Udviklingen af holdningen til korporlig afstraffelse... 7 Hvad mener Jehovas Vidner, når de taler om tugt i børneopdragelsen... 9 Anbefaler Jehovas Vidner i dag anvendelse af korporlig afstraffelse? Tekster fra Vagttårnsselskabets publikationer om korporlig afstraffelse

4 Forord Det foreliggende hæfte er udsprunget af en række artikler og læserbreve om Jehovas Vidner som kunne læses i Kristeligt Dagblad i efteråret Et af temaerne i disse artikler var Jehovas Vidners anvendelse af tugt (korporlig afstraffelse) i opdragelsen af deres børn. Debatten tog sin begyndelse med en artikel den 1. oktober 1997, hvor man kunne læse om et møde om børns religionsfrihed, der var blevet afholdt på Dialogcentret i Århus. Artiklen afstedkom en række kommentarer og læserbreve fra både nuværende og tidligere medlemmer af Jehovas Vidner. Michael Bjørk fra Jehovas Vidners Informationstjeneste, skrev i en kommentar i Kriste- Illustrationen: Vagttårnet 1. september 1980, side 8-4 -

5 ligt Dagblad, den 3. oktober 1997, at den bibelske opfordring til at opdrage børn med Herrens tugt og formaning sker på en nænsom, forstående og livsbekræftende måde. Den 11. oktober bragte Kristeligt Dagblad en artikel med overskriften Jehovas Vidner anviser tugt af børn. Det blev her fremført at trossamfundet opfordrer sine medlemmer til (korporligt) at tugte deres børn. I samme artikel afviser Carit Stypinsky fra Vagttårnsselskabet, at forældre opfordres til at slå deres børn. Endelig den 21. oktober var der en kommentar fra et Jehovas Vidne, som også tilbageviste at Jehovas Vidner i dag tilskynder til anvendelse af korporlig afstraffelse af deres børn. Det er på denne baggrund at jeg har udarbejdet nærværende gennemgang af Jehovas Vidners holdning til korporlig afstraffelse. Jeg har udelukkende holdt mig til de tekster fra Vagttårnsselskabet, som foreligger på dansk. Der eksisterer enkelte tekster, som ikke er oversat, men de er hvad holdning og indhold angår identiske med hvad der er tilgængeligt på dansk. Teksterne er opført kronologisk, således at det er muligt at danne sig et billede af den reference, som er tilgængelig for de danske medlemmer af Jehovas Vidner, samt at man egenhændigt kan danne sig et billede af den udvikling der er sket gennem årene. Søren Bo Rødgaard Henriksen - 5 -

6 Grundlaget for holdningen til korporlig afstraffelse af børn Nedenstående fire passager fra Bibelen udgør grundlaget for Jehovas Vidner argumentation når de søger at legitimere anvendelsen af korporlig afstraffelse i opdragelsen. Jeg har valgt at medtage disse passager, dels som en orientering, dels for at give læseren mulighed for at sammenligne ordlyden i Jehovas Vidners bibel, Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter (1985), med Den autoriserede danske Oversættelse (1992). Jehovas Vidner henviser også til andre passager fra Bibelen i forbindelse med opdragelse af børn og unge, men når det gælder argumentationer omkring anvendelse af korporlig afstraffelse er det de nedennævnte vers der er de centrale og afgørende. Ordsprogenes bog kapitel 8, vers 33: Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter:»Hør på tugt og bliv vise, ja, sky den ikke.«den autoriserede danske Oversættelse:»Lyt til belæringen og bliv vise, lad ikke hånt om den.«ordsprogenes bog kapitel 22, vers 15 Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter»Dårskab er knyttet til drengens hjerte; tugtens kæp vil fjerne den fra ham.«den autoriserede danske Oversættelse»Dumhed er bundet til den unge mands hjerte, en tugtende stok kan drive den ud af ham.«ordsprogenes bog kapitel 13, vers 24 Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter»Den der sparer sin kæp hader sin søn, men den der elsker ham er efter ham med tugt.«den autoriserede danske Oversættelse»Den, der sparer på stokken, hader sin søn, den der elsker sin søn, tugter ham i tide.«ordsprogenes bog kapitel 23, vers 13, 14 Ny Verden-oversættelsen af De hellige Skrifter»Skån ikke drengen for tugt. Hvis du slår ham med kæppen, undgår han døden. Du slår ham med kæppen, men hans sjæl udfrier du fra She ol.«den autoriserede danske Oversættelse»Forhold ikke drengen tugtelse; når du slår ham med stokken, undgår han døden. Nok slår du ham med stokken, men du redder hans liv fra dødsriget.«- 6 -

7 Udviklingen af holdningen til korporlig afstraffelse Nedenstående er korte sammendrag af de tekster der i perioden fra 1951 til 2001 har været bragt i litteratur udgivet af Vagttårnsselskabet. Sammendragene er opført kronologisk, således at læseren har mulighed for at danne sig et overblik over den udvikling der er sket inden for trossamfundet på dette område. I den sidste del af dette hæfte forefindes alle væsentlige citater om korporlig afstraffelse, hvorfra disse sammendrag er hentet Man argumenterer for, at man ikke vil lade sig begrænse af nogen form for indgriben fra myndighedernes side, der har til hensigt at begrænse retten til og muligheden for at anvende korporlig afstraffelse På grund af at Satan og hans dæmoner har ubegrænset adgang til at påvirke mennesker i en dårlig retning, og hans mål er at skade Jehovas Vidner med alle midler, har børnene mere end nogen sinde behov for at blive tugtet korporligt Selvom forældre giver den bedste opdragelse og foregår med det bedst tænkelige eksempel, er det ikke altid tilstrækkeligt; nogle børn er det nødvendigt at opdrage korporligt. Samtidig taler man om, at det til tider er bedre at det er faderen, frem for moderen, der slår børnene, da det gør et stærkere indtryk på dem (børnene). Jævnfør her teksten på illustrationen fra 1980 der er gengivet på side , 1960 Her argumenteres der for at Jehovas Vidners børn skal deltage i sektens møder, og hvis de af en eller anden grund ikke kan være tilstrækkeligt stille, må man slå dem indtil de har lært at være stille

8 1961, 1963, 1964, 1969, 1977 Børn har et medfødt behov for korporlig afstraffelse, det er en nødvendighed hvis det skal opnå at blive frelst. 1973, 1974 Det fremføres at flere eksperter indrømmer at have taget fejl ved at fraråde brugen af korporlig afstraffelse. Hvis forældre undlader at straffe deres børn korporligt når det er påkrævet, kan det betyde døden for barnet, og forældrene vil bliver krævet til regnskab herfor af Gud. Korporlig afstraffelse er et udtryk for kærlighed. 1978, 1979, 1980 Korporlig afstraffelse er en nødvendighed og gudgiven ret og mulighed (pligt). - At tale imod korporlig afstraffelse er i direkte modstrid med Guds ord og vilje (Jævnfør 1951). 1981, 1982, 1983, 1987, 1991 Korporlig afstraffelse kan være en nødvendighed, det er en gudgiven ret og mulighed. 1993, 1994, 1995, 1996 Hensigten med tugten er at sikre barnet den rette opdragelse, og korporlig afstraffelse kan være en nødvendighed for at redde deres (evige) liv. 1997, 1998, 2001 Det nævnes for første gang - som en fodnote - at korporlig afstraffelse strider imod dansk lovgivning (1998), ligesom man nu betoner, at en tugt kan gives ved at tale med barnet. Henvisningerne til dansklovning er dog ikke konsekvent i forbindelse med artikler om dette emne

9 Hvad mener Jehovas Vidner, når de taler om tugt i børneopdragelsen Tugt i sin bredeste forstand definerer Jehovas Vidner, som»det at oplære, undervise, belære med mildhed. Det betegner snarere oplæring i den rette adfærd end bibringelse af kundskab. Denne tugt skal foregå med al langmodighed og undervisning. «(Vagttårnet 1. oktober 1987, side 17) Denne definition er gennemgående i overensstemmelse med den måde som Jehovas Vidner forstår og anvender ordene i Ordsprogenes bog 8:33, men definitionen er på ingen måde dækkende i forhold til den måde Jehovas Vidner forstår og anvender de øvrige tre passager i Ordsprogenes bog (13:24, 22:15 og 23:13,14). Disse tre passager er først og fremmest brugt om den korporlige afstraffelse, specielt i periode fra 1954 til Siden 1980 er der sket en væsentlig nedtoning af udtrykket i de her relevante vers, idet man i højere grad har betonet, at tugt også kan omfatte ikke-korporlig tugt, om end det stadig er den korporlige afstraffelse der er hovedbetydningen. En definition på tugt er, når ordet anvendes i forbindelse med børneopdragelsen inden for Jehovas Vidner, ensbetydende med oplæring i den rette adfærd, spændene fra vejledning og undervisning på den ene side af skalaen til korporlig afstraffelse på den anden side. Illustrationer: Ovenfor.: Vagttårnet 15. april 1954, side 122. Til højre: Du opnå evigt liv i et paradis på jorden (1982), side

10 Anbefaler Jehovas Vidner i dag anvendelse af korporlig afstraffelse? Over for Kristeligt Dagblad (23/10-97) udtalte Michael Bjørk fra Jehovas Vidners Informationstjeneste om anvendelse af korporlig afstraffelse:»og lad det være sagt her: vi opfordrer ikke forældre til at banke deres børn. Hvis nogen mishandler deres børn, har de et stort problem, vi må prøve at hjælpe dem af med.«tidligere har Carit Stypinsky (Kristeligt Dagblad, 11/10-97) fra Vagttårnsselskabet udtalt:»vi kan ikke opfordre vores medlemmer til at slå deres børn så længe, det er ulovligt. Hvis vi tidligere har anvist fysisk afstraffelse, var det fordi loven tillod det.«det er korrekt at Jehovas Vidner i de tekster der omtaler korporlig afstraffelse ikke opfordrer til dette i et sådant omfang, at det tangerer vold eller voldelig adfærd. Det er også korrekt at man taler imod mishandling eller tugt, der kan ligestilles med eller ende i mishandling. I denne henseende har Michael Bjørk ret i sin udtalelse. Ikke desto mindre har man fra Vagttårnsselskabets side i flere årtier indskærpet sine medlemmer til at betragte korporlig afstraffelse som en nødvendighed. Dette kommer specielt til udtryk i de tekster, der omhandler mindre børns deltagelse i trossamfundets møder (eksemplerne er hentet fra udgaver af Vagttårnet fra 1956 og 1960; se citaterne side 14). Af citaterne fremgår det, at der reelt er talt om at banke fornuft i hovedet på børnene. Her skal man være opmærksom på, at hverken Vagttårnsselskabet eller fra Jehovas Vidner på intet tidspunkt har taget afstand fra disse tekster eller en sådan holdning/adfærd. Det kommer næppe heller til at ske, da Jehovas Vidner anser anvendelse af korporlig afstraffelse i opdragelsen som en mulighed og pligt, som Gud har givet til forældrene. Fremgår bl.a. af et eksempel fra 1980 i bogen Hvordan man finder lykken, se side 19. Når Carit Stypinsky udtaler, at Vagttårnsselskabet ikke kan opfordre [deres] medlemmer til at slå deres børn så længe, det er ulovligt (i sig en indrømmelse af at man gerne ser muligheden herfor genindført, og man tidligere har opfordret til det), er det vanskeligt at tage hans ord for pålydende, eller som værende udtryk for en ny holdning hos Vagttårnsselskabet til korporlig afstraffelse. I en nyere udgivelse fra Vagttårnsselskabet, Hemmeligheden ved et lykkeligt familieliv (side 60; 1996) siges der bl.a.:»nogle gange er det ikke nok at ræsonnere med barnet, og det kan være nødvendigt med en eller anden form for straf. - Ordsprogene 22:15.«Den straf der henvises til er tugtens kæp, korporlig afstraffelse. Og at der er tale om korporlig afstraffelse bliver yderligere klargjort af fortsættelsen:»børn er forskellige og har brug for forskellige former for tugt. Nogle børn lader sig ikke tugte med ord alene. For dem kan den straf de af og til får, redde deres liv. (Ordsprogene 17:10; 23:13, 14; 29:19) Barnet bør imidlertid forstå hvorfor det bliver straffet. Kæp og retledning giver visdom. (Ordsprogene 29:15; Job 6:24) Desuden er der grænser for hvor langt man bør gå når man straffer et barn. Jeg vil tugte dig i passende omfang, sagde Jehova til sit folk. (Jeremias 46:28b) Bibelen giver på ingen måde rum for at man slår et barn i

11 vrede. - Ordsprogene 16:32.«Forældre må gerne slå, blot det ikke sker i vrede eller afmagt. Selvom der ikke er tale om en direkte opfordring, så er det ikke desto mindre udtryk for en holdning der accepterer og anerkender korporlig afstraffelse, som et passende opdragelsesmiddel. Ovennævnte citat udtrykker meget godt den holdning, som i dag er gældende hos Jehovas Vidner og Vagttårnsselskabet. Man ser korporlig afstraffelse som et opdragelsesmiddel, der i visse situationer er nødvendigt for at sikre, at barnet bliver på det Jehovas Vidner opfatter som frelsens vej. Dette afføder naturligt spørgsmålet: Hvordan stiller Jehovas Vidner og Vagttårnsselskabet sig i de lande hvor det at tugte børn korporligt er forbudt ved lov. Man vil i yderste konsekvens fastholde den holdning som kom til udtryk i Vagttårnet 1. maj 1951:»Men de påpasselige teokratiske forældre vil modstå enhver indgriben i deres familierettigheder fra statens side. De vil adlyde Guds overlegne myndighed ved fortsat at belære deres børn om, at lydighed imod Guds love og at lade sig belære af Gud er af største vigtighed.«indtil Vagttårnsselskabet på tryk tager afstand fra anvendelse af korporlig afstraffelse, og ud fra Bibelen argumenterer herfor, vil der stadig for mange medlemmer af Jehovas Vidner være situationer, hvor en korporlig afstraffelse vil være accepteret og praktiseret. Her må man imidlertid ikke være blind over for den omstændighed, at både de voksne Vidner og deres børn er opdraget med, at korporlig afstraffelse i visse situationer ikke blot er normalt og acceptabelt, men også en nødvendighed for deres evige frelse. Korporlig afstraffelse er ikke alene et udtryk for en religiøs overbevisning, men er også med tiden blevet en del af den kultur der er fremherskende blandt medlemmer af Jehovas Vidner. Endvidere må man heller ikke overse den omstændighed, at Vagttårnsselskabet for medlemmer af Jehovas Vidner har en højere autoritet end landets myndigheder. Man har her at gøre med en sag, hvor landets lov kommer i anden række, og først får gennemslagskraft i det øjeblik Vagttårnsselskabet klart og utvetydigt tilkendegiver en holdning der er på linie med gældende lov. Indtil en sådan tilkendegivelse foreligger vil man fra Vagttårnsselskabets side fortsat være eksponent for en accept af korporlig afstraffelse. Konklusion På spørgsmålet, Anbefaler Jehovas Vidner i dag anvendelse af korporlig afstraffelse? må svaret blive et ja, et ja der vil være gældende indtil der kommer en klar og utvetydig udmelding fra Vagttårnsselskabet, hvorved man ikke alene tager afstand fra korporlig afstraffelse, men også klart og utvetydigt opfordrer medlemmerne til at afstå fra dette. Som det er nu, indeholder de vejledninger omkring børneopdragelsen som kommer fra Vagttårnsselskabet stadig mere eller mindre tydelig anerkendelse af korporlig afstraffelse som acceptabel. Dette er i de danske oversættelser blot tilført en orienterende fodnote, der oplyser: Ifølge dansk lov er korporlig afstraffelse eller anden krænkende behandling af børn ikke tilladt. Der er stadig ingen holdningsændring at spore hos Jehovas Vidner. Korporlig afstraffelse anerkendes fortsat som et acceptabelt middel i opdragelsen., og i nogle tilfælde et nødvendigt

12 Tekster fra Vagttårnsselskabets publikationer om korporlig afstraffelse Bemærk: Alle understregninger og fremhævelser er mine. Vagttårnet 1. maj 1951, side : 10 Dersom forældre ikke oplærte barnets hjerte og sind, ville det uvægerligt vende sig til verdslig dårskab, der fører til død. Brugen af riset var ikke nødvendigvis et bogstaveligt ris, men hævdelsen af forældremyndighedens ris. 21 Men de påpasselige teokratiske forældre vil modstå enhver indgriben i deres familierettigheder fra statens side. De vil adlyde Guds overlegne myndighed ved fortsat at belære deres børn om, at lydighed imod Guds love og at lade sig belære af Gud er af største vigtighed. 23 Dersom forældre i uforstand undlader at rette på børnenes tilbøjelighed til dårskab i hjerte og sind, mens de endnu er mindre og til at styre, så vil, efterhånden som Guds hensigters opfyldelse skrider fremad, en tugtelse ramme disse børn.»tugtens ris«, der bruges til at vende børnene bort fra dødens vej i ulydighed imod Gud, behøver ikke at være et bogstaveligt ris eller spanskrør. Dette betyder evigt liv (1952), side : 9 Verden stræber i denne endens tid efter at vende børnenes let påvirkelige sind i den forkerte retning. Ordsproget kan derfor godt tåle at blive gentaget:»dårskab er knyttet til ynglingens [barnets, KJ] hjerte, tugtens ris skal fjerne den fra ham!«satan og hans dæmoner er stadig i live og har endnu frie hænder, skønt de er kastet ud af himmelen, og de er opsat på at skade alt, hvad der har tilknytning til Gud og hans teokratiske organisation. Som følge heraf trænger børnenes sind og hjerter mere end nogen sinde til bibelsk vejledning og beskyttende kundskab, så de kan blive hjulpet til at tænke og handle ret. 10 Hvis børn har et hjerte eller sind, der er tilbøjeligt til at handle i ubesindighed, og forældrene ikke retter dem, mens de er unge og lette at påvirke, da vil ifølge Guds faste beslutning tugt og revselse indhente disse børn. Det vil ikke gå dem godt, og forældrene vil få sorg af dem.»spar ej drengen for tugt; når du slår ham med riset, undgår han døden; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra dødsriget [Sheol, menneskehedens fælles grav).«(ordsprogene 23: 13, 14)»Tugtens ris«, som bruges for at vende barnet fra dødens vej til lydighed mod Gud, behøver ikke at være et bogstaveligt ris. Riset symboliserer forældrenes myndighed og magt, og at de anvender»tugtens ris«betyder, at de udøver den magt og myndighed, der er dem betroet, på den måde, der bibelsk set måtte være klog og passende til irettesættelse af barnet. Forældrenes greb om magtens, myndighedens og ansvarlighedens ris burde aldrig slappes. Den unges sind og hjerte må indprentes respekt for det

13 11 At bruge riset med børnenes evige velfærd for øje er ikke ensbetydende med voldsomhed eller undertrykkelse, men betyder, at forældrene gør det af kærlighed forenet med visdom og gudfrygtig strenghed. Under tugt har det lejlighed til at vise lydighed, og sådan vil det på den mest virkningsfulde måde lære respekt for gudgiven myndighed. På denne måde vil det lære at frygte Gud og hans store magt. Vagttårnet 15. april 1954, side : Men det sker, at børnene nægter at adlyde, skønt forældrene giver dem den rette belæring og foregår dem med det rette eksempel. Dette bringer spørgsmålet om disciplin på bane og tvinger os til at tage stilling til det meget omstridte og brændende spørgsmål: Skal vi slå eller ikke slå? 2 Mange børnepsykologer hæfter et skilt med Rør mig ikke! på børnene, som for eksempel den psykolog, der sagde: Forstår I mødre, at I, hver gang I slår jeres barn, viser, at I hader barnet? Jehova siger: Hvo riset sparer, hader sin søn, den, der elsker ham, tugter i tide. Spanskrøret kan redde et barns liv, for Jehova siger: Spar ej drengen for tugt; når du slår ham med riset, undgår han døden; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra dødsriget [sheol, RS]. Og atter: Blodige strimer renser den onde og hug hans indres kamre. Det er Jehova, der kan se ind i voksnes og børns inderste, og engang gjorde han det, og da så han, at menneskehjertets higen er ond fra ungdommen af, hvilket også er typisk for vore dage. Hvad kan råde bod herpå? Dårskab er knyttet til ynglingens [barnets, RS] hjerte, tugtens ris skal fjerne den fra ham. - Ordsp. 13: 24; 23: 13, 14; 20: 30; 1 Mos. 8:21; Ordsp. 22: For nogle børns vedkommende kan der opstå tilfælde, hvor ord ikke er nok, og hvor forældrene må optræde som handlingens mænd og kvinder og bruge spanskrøret for at beskytte barnet mod at blive forkælet. Men disciplin, der bliver opretholdt med forstand og på en retfærdig og barmhjertig måde, vinder børnenes respekt. Sådan tugtelse har til hensigt at give barnet en lektie og ikke at tilføje det en smertefuld straf. 4 Når I tugter jeres børn, da husk ordsproget: At handle uden omtanke er ikke godt; den træder fejl, som handler overilet. (AT) At slå i et øjebliks vrede vidner om et uværdigt motiv hos den voksne, nemlig ønsket om at få luft for sine egne følelser. En sådan afstraffelse gives ud fra et selvisk ønske om udløsning og ikke af kærlighed til barnet. I mange tilfælde vil løsningen måske ligge midt imellem aldrig at slå og altid at slå. Det gælder dog ikke i alle tilfælde. Det enkelte barns temperament og sindelag må tages i betragtning. Nogle børn er så følsomme, at det ikke vil være nødvendigt at gribe til så drastiske midler som prygl. Andre igen er så ufølsomme, at den slags midler ikke har nogen virkning. En irettesættelse vil tugte visse børn langt bedre, end en dragt prygl tugter andre, som er stædige, og hvis barnehjerte er fyldt med et mere end almindeligt mål af dårskab. 8 Kort og godt: Tugt i en kærlig ånd, råb ikke op i vrede og slå ikke i hidsighed. (Ordsp. 15: 1) Straf bør tilmåles, alt efter om barnet har en ydmyg eller en stædig karakter. I kan straffe det ved at tilbageholde en kærlighedsgave eller belønne det ved at give

14 det en sådan. I kan vise det uregerlige barn bort fra de lydiges selskab eller nægte det at deltage i en familiefornøjelse eller nægte det en bestemt livret eller at gøre noget, det holder meget af. Til andre tider må I tage spanskrøret i brug for at opretholde ordenen i hjemmet. Det skal dog bemærkes, at mange børnepsykologer, efter at de er blevet stillet over for den voksende ungdomskriminalitet, er slået om til gunst for riset. Mange er blevet tvunget til at indrømme, at det, børn lærer siddende på mors skød, ikke gør nær så stærkt indtryk på dem som det, de lærer med bunden i vejret på fars skød. 9 Når Bibelen taler om tugtens ris, behøver det ikke nødvendigvis at være et bogstaveligt ris, men kan i videre forstand betegne forældremyndigheden, der kan virke irettesættende på mange forskellige måder. Vagttårnet 15. august 1956, side 258: 2 Det er imidlertid ikke nok, at vi bare tager børnene med til møderne. Det forventes af dem, at de følger med i, hvad der foregår, og ikke sidder og leger eller tegner eller har andre ting for. De må lære, at der er tider, da man skal andet end at lege. Måske må man ty til tugtens ris for at indprente dem nødvendigheden af at være stille og lytte, men gør man det på rette måde, vil hyppige gentagelser ikke være påkrævet. Det sker, at en femseksårs dreng begynder at blive urolig under mødet og finder på unoder, hvorved mange bliver forstyrret. Hans fader, der sidder ved siden af ham, tysser på ham. Drengen fortsætter med sine kunster, hvorpå faderen gør mine til at rejse sig for at tage ham ud. Drengen vil ikke ud - han har været udenfor med far før og lidt et føleligt nederlag hver gang. Nu sidder han stille resten af mødet. Vi ser, at når et barn bliver tugtet med en kærlig, men fast hånd, så det husker det, vil det høste gavn af det. En kærlig hånd behøver ikke altid at betyde en nænsom, blid hånd. Tugt er ikke et tegn på had fra forældrenes side, for det lydige barn holder almindeligvis meget af en fader og moder, der straffer retfærdigt. De fleste af os har lagt mærke til, hvordan børn respekterer forældre, der håndhæver deres ord - og om nødvendigt slår det fast med en afstraffelse - og ikke bare lader deres ord være tomme trusler. De fleste respekterer et menneske, der holder sit ord, også børn. Vagttårnet 1. maj 1960, side 212: 19 Den forstandige fader holder bestandig øje med sine børn. Han har interesse for dem og studerer regelmæssigt Bibelen med dem i hjemmet. Han følger alle Guds ords vise råd mens han på rette måde oplærer sine børn. Når det er mødetid forstår han at han ikke skal spørge børnene: Har du lyst til at gå med? eller sige til dem: Er du for træt til at gå med i aften, lille ven? Han tager dem heller ikke med blot fordi der ikke er nogen til at se efter dem derhjemme. Og han lader ikke børnene blive hjemme fordi han er bange for at de skal lave for megen støj under mødet. Han tager de små med til møde hvad enten de har lyst eller ej, og hvis de ikke opfører sig ordentligt, får han dem til det, ikke ved at bestikke dem med bolsjer, men, om nødvendigt, ved at give dem en omgang klø. Det vil hurtigt gå op for dem at de er der for at lytte og lære. - Ordsp. 13:24; 23:13,14; 5 Mos. 4:9,10. Vagttårnet 1. juli 1961, side : 11 Hvor gode forsætter et barn end har, er det dog stadig et barn og må behandles som sådant. Det er nødvendigt til stadighed at se efter det, for dårskab er knyttet til ynglin

15 gens hjerte, siger ordsproget; tugtens ris skal fjerne den fra ham. Der kan være tider hvor det bogstavelige ris må tages i brug for at bevare freden i huset og lære barnet respekt for familien. Spar derfor ikke barnet for tugt. Et klask på ryggen, godt langt nede, slår det ikke ihjel. Når et barn er ulydigt, er det ikke altid sikkert at klø vil hjælpe. Takt, ligevægt, forstand og en smule sund fornuft fra forældrenes side vil ofte give bedre resultater. Vagttårnet 15. november 1963, side : 9 Børn der ikke opdrages og tugtes, vil ved deres opførsel bestandig mishage Jehova, og de vil miste det evige liv i Guds nye verden. 10 Hvis der ikke er noget som lægger en dæmper på barnets handlinger vil det selvfølgelig opføre sig forkert, og derfor er ris og revselse påkrævet. Af og til kvier forældre sig ved at tale til deres børn på denne facon, men de skal stå Jehova til regnskab for om de opdrager børnene sådan som Jehova ønsker det. 11 Det er naturligvis ikke altid Jehovas tugt fordrer anvendelse af det bogstavelige ris. 12 Men hvad enten forældrene anvender det bogstavelige ris eller mundens ris, skal tugten øves på en sådan måde at den kan siges at være Jehovas tugt. Børnene må forstå hvis tugt det er forældrene håndhæver, og at de ikke gør det blot for deres fornøjelses skyld. Både de mindre og de større børn skal indprentes at forældrene af Gud har fået overdraget det ansvar at tugte og opdrage dem som han ville have gjort det. Vågn Op! 22. maj 1964, side 4: En overgang var det på mode at være tilhænger af afskaffelsen af spanskrøret og at gå ind for den frie opdragelse. Man sagde at straffede man et barn rent korporligt, viste man at man hadede det. Men nu begynder man at se noget anderledes på dette spørgsmål, Hvordan kan det være at de forældre som sår retfærd, som er strenge og tugter deres børn når det er påkrævet, bliver elsket af deres børn? Uden tvivl fordi de ved at handle sådan viser børnene at de elsker dem og at de er oprigtigt interesseret i hvordan det skal gå dem i livet. Naturligvis griber forældrene ikke til spanskrøret ved den mindste provokation. Husk at Jehova Gud selv sætter eksemplet. Skal forældre efterligne ham må de bevare ligevægten mellem deres kærlighed til retfærdighed og deres kærlighed til børnene, og til enhver tid vise selvbeherskelse; så vil de ikke gå til yderligheder. Sandheden der fører til evigt liv (1969), side : 13 Der vil være tider da det ikke er nok blot at fortælle børnene hvad der er det rigtige at gøre. Hvis barnet forsætligt gør noget som det ved er forkert, må der skrides kraftigere ind for at få det til at forstå hvor alvorlig sagen er. Hvor er det viist og rigtigt når Bibelen siger: Dårskab er knyttet til ynglingens hjerte, tugtens ris skal fjerne den fra ham. (Ordsprogene 22:15) På grund af nedarvet ufuldkommenhed fødes børnene med en tendens til at gøre det urette, og derfor må de retledes. En kærlig fader eller moder vil ikke forsømme at gøre dette. Som Ordsprogene 13:24 siger: Hvo riset sparer, hader sin

16 søn, den, der elsker ham, tugter i tide. Vågn op! 22. februar 1993, side 21 Bibelen tilskynder heller ikke til at være eftergivende i børneopdragelsen. Flere og flere begynder at forstå at eksperterne tog fejl da de frarådede korporlig afstraffelse af børn. Sandheden i Ordsprogene 29:15 er blevet bekræftet gentagne gange: Ris og revselse, det giver visdom, uvorn dreng gør sin moder skam. Vagttårnet 1. januar 1974, side Gud er menneskets skaber. Der findes ingen højere autoritet. Hans ord udtaler sig meget klart angående dette spørgsmål. Det siger: Spar ej drengen for tugt; når du slår ham med riset, undgår han døden; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra Dødsriget. (Ordsp. 23:13, 14) Barnets liv står på spil. Hvis det får lov til at fortsætte med en uret handlemåde, vil det føre til ulykke for barnet og til sidst til døden, borte fra Guds gunst. Bibelen siger således: Hvo riset sparer, hader sin søn, den, der elsker ham, tugter i tide. (Ordsp. 13:24) Det vidner om sand kærlighed når forældre gør alt hvad de kan for at lede deres børn ind på den rette vej, blandt andet ved hjælp af korporlig afstraffelse. Sådan gør Gud også. Bibelen siger: Herren tugter den, han elsker, straffer hårdt [prygler eller pisker] hver søn, han har kær. Hebr. 12:5, 6. Vagttårnet 15. maj 1974, side 225: Forældremyndighedens ris 5 Den der sidder inde med myndighed må i sidste ende aflægge regnskab over for den der har overdraget ham myndigheden. Forældre har således et stort ansvar i forbindelse med at opdrage deres børn, idet de skal aflægge regnskab over for Gud for det de har fået betroet. 6 Og til medlemmerne af det åndelige Israel skriver apostelen Paulus i Første Korinter brev 4:15-21: [I har] ikke mange fædre; thi jeg er i Kristus Jesus blevet jeres fader ved evangeliet.... Hvad vil I? Skal jeg komme til jer med riset eller med kærlighed og sagtmodig ånd? Ordsprogenes bog siger: Spar ej drengen for tugt; når du slår ham med riset, undgår han døden; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra Dødsriget. (Ordsp. 23:13,14; 22:15) Hvordan forældrene bruger riset, deres bemyndigelse til at tugte, er en alvorlig sag. De skal stå til ansvar over for Gud, som har givet dem myndigheden til at tugte, til at bruge riset på rette måde. Gør de ikke det, kan det føre til barnets død, sådan som ordsproget siger, samt til Guds misbilligelse af forældrene. Vagttårnet 15. marts 1975, side 129 En fader der elsker sine børn, vil sørge for at de får den nødvendige tugt. (Ordsp. 13:24) Ordsprogenes bog tilskynder os i det fjerde kapitel, vers 1, til at værdsætte tugt: Hør, I sønner, på en faders tugt, lyt til for at vinde forstand. Tugt vil ikke altid sige revselse i form af irettesættelse eller korporlig afstraffelse. Ordet tugt betyder ifølge en ordbog det at bibringe andre gode sæder, dannelse, lære dem passende opførsel, gøre dem skikkede til at træde ud i livet. Så når vi her læser om en fader der tugter sine sønner, skal vi ikke forestille os en mand der bare råber ordrer til sine børn og afstraffer dem korporligt når de ikke lystrer. Det der er tale om, er en fader som virkelig har om

17 sorg for sine børn, som ofrer tid på dem og viser stor interesse for deres fysiske, mentale og moralske udvikling. Han ønsker at hjælpe sine børn til at lære den sande Gud og hans veje at kende lige så godt som han selv gør. Så selv om der kan være tidspunkter hvor der må straffes, bør vi, når Bibelen siger: Hør, I sønner, på en faders tugt, lyt til for at vinde forstand, først og fremmest forestille os en fader der tålmodigt oplærer sine børn, både forstandsmæssigt og moralsk. Vagttårnet 15. juli 1975, side I dit tilfælde er børnene ikke fra fødselen blevet vænnet til at følge den sande tilbedelses vej, men der kan stadig gøres noget for dem så længe de bor hjemme. Tugt din søn, imens der er håb, siger det inspirerede ordsprog. (Ordsp. 19:18) At tvinge et barn, især et lidt større barn, med korporlige midler, er som regel ikke den bedste fremgangsmåde og kan have lige den modsatte virkning. Men den rette kombination af kærlig vejledning, tålmodighed, forståelse og fasthed vil ofte give gode resultater. Giv ikke op, tab ikke modet og føl ikke at slaget er tabt når der er tale om et særlig genstridigt barn. Den gode nyhed der gør os lykkelige (1977), side : 3 Ethvert barn må naturligvis tugtes nu og da, måske endog med det bogstavelige ris. Dette må imidlertid gøres konsekvent og i kærlighed, og aldrig overdrives eller ske i et anfald af vrede. Når tugten er berettiget vil børnene lære at påskønne den, og de vil ikke blive opirrede på grund af den. De vil også påskønne den venlighed og kærlige omsorg de ellers er genstand for. Vagttårnet 15. november 1978, side 18 Et forældrepar bliver måske klar over at der kun er én måde hvorpå de kan få deres barn til at handle ret. Det er muligt at barnet må have gentagne advarsler. Forældrene bliver uden tvivl nødt til at lade barnet mærke virkningerne eller resultaterne af dets tåbelighed. Nogle forældre har begået den fejl at overbeskytte deres barn og skåne det for konsekvenserne hver gang det har bragt sig selv i vanskeligheder. Andre benytter måske trusler eller korporlig afstraffelse, og barnet forstår stadig ikke hvad det drejer sig om. Som en sidste udvej kan forældrene måske blive nødt til at afskære barnet fra noget det holder meget af. Vagttårnet 1. december 1978, side 23-24: Hvad ligger der i det ordsprog der lyder: Får spottere bug, bliver tankeløs klog, ved revselse får den forstandige kundskab? Ordsproget er citeret fra Ordsprogene 19:25, og det henleder vor opmærksomhed på to forskellige indlæringsmetoder. Forældre kan benytte begge under opdragelsen af deres børn. Som ordsproget først påpeger, kan den tankeløse eller uerfarne have brug for at se en spotter, en forhærdet overtræder, blive straffet, for selv at indse at han må undgå urette handlinger. At der således statueres et eksempel, er med til at undervise den tankeløse eller uerfarne

18 Mange forældre har erfaret at disse ord er sande, og andre vil måske gøre det i fremtiden og få gavn af at følge dette ordsprog. For at lære at holde sig fra urette handlinger må et barn undertiden konfronteres med streng tugt, som for eksempel en endefuld (enten personligt eller ved at se en anden blive afstraffet korporligt). Selv om en sådan tugt rent umiddelbart kan forekomme både barnet og forældrene ubehagelig, kan resultatet vise at den trods alt har været på sin plads. (Hebr. 12:11) Barnet kan bringes i den tilstand der beskrives i sidste del af vers 25. Hvis forældrene former barnet med en fast og konsekvent opdragelse, vil resultatet i mange tilfælde være at barnet efterhånden bliver i stand til at tage ved lære af forældrenes mundtlige vejledning eller revselse. Hvor godt at lære dette på et tidligt tidspunkt i livet! Vågn Op! 22. juli 1979, side 20-21: Men indbefatter kærlig tugt at forældrene bruger det bogstavelige ris? Det kan det afgjort gøre, ifølge Guds ord, når afstraffelsen er et udtryk for kærlighed og gives i overensstemmelse hermed. Læg mærke til disse vers fra den inspirerede Ordsprogenes bog: Dårskab er knyttet til ynglingens hjerte, tugtens ris skal fjerne den fra ham. (22:15) Spar ej drengen for tugt; når du slår ham med riset, undgår han døden; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra Dødsriget. (23:13,14) Hvo riset sparer, hader sin søn, den, der elsker ham, tugter i tide. (13:24). Selv om disse henvisninger til riset kan dække over adskillige former for tugt fra forældrenes side, er fysisk afstraffelse afgjort indbefattet. Hvad enten forældre bruger hånden, en trælineal eller et andet passende ris, har Gud bemyndiget dem til at bruge det bogstavelige ris når de tugter deres børn i kærlighed. Kloge forældre forstår at der er forskellige måder hvorpå de kan irettesætte eller straffe et barn. Somme tider kan et fast ord være tilstrækkeligt. I andre tilfælde kan man måske isolere et ulydigt barn en kort tid. Men som Bibelen viser har det bogstavelige ris sin værdi som en form for tugt der kan benyttes af og til, især når det gælder mindre børn. Især når det gælder små børn er en sådan udfordring ikke nødvendigvis tidspunktet for en masse ord. Her kan en endefuld være på sin plads. Nej, man skal ikke slå et barn for at underkue det, men give det nogle følelige klaps bagi for at understrege hvem der har myndigheden. Overalt omkring os ser vi de sørgelige følger af en overdreven og forfejlet eftergivenhed. Vi må derfor erkende sandheden i den bibelske udtalelse om at den, der elsker [sit barn], tugter i tide. (Ordsp. 13:24) Det er et udtryk for kærlighed at forældrene, mens barnet er lille, begynder at hjælpe det til at have respekt for myndighed og forstå at der må være rimelige grænser for friheden. Den kortvarige smerte et barn erfarer når det afstraffes med en fast men ikke brutal hånd, er afgjort langt at foretrække for den sorg der bliver følgen hvis det ikke i teenageårene eller endnu senere har lært disse ting. Det kræver en virkelig indsats af forældre at tugte deres børn på en forstandig måde - ikke at lade misforstået kærlighed afholde dem fra at afstraffe børnene korporligt, og at lægge selvbeherskelse for dagen så afstraffelsen ikke fører til brutalitet eller børnemishandling. Men den vejledning Skaberen har givet os, og den gode virkning det har at følge den, viser at det er anstrengelserne værd. Som Ordsprogene 23:13, 14 gengives i Today s English Version: Tøv ikke med at tugte et barn. En god endefuld vil ikke slå

19 det ihjel. Den kan i virkeligheden redde dets liv. Hvordan man opnår et lykkeligt familieliv (1979), side : 2 Mange børnepsykologer hævder at man aldrig må slå et barn; som én har udtrykt det: Er I mødre egentlig klar over at hver gang I slår jeres barn, viser I at I hader det? Men Gud siger i sit ord: Hvo riset sparer, hader sin søn, den, der elsker ham, tugter i tide. (Ordsprogene 13:24) For nogle årtier siden blev markedet, især i de vestlige lande, oversvømmet af bøger om børneopdragelse der slog til lyd for en meget fri og eftergivende holdning. Tugt ville give barnet hæmninger og sinke dets udvikling, sagde psykologerne; og alene tanken om at slå et barn var efter deres mening forfærdende. Deres teorier var direkte i strid med Jehova Guds vejledning. Guds ord siger imidlertid at man høster hvad man sår. (Galaterne 6:7) I nogle årtier har man sået eftergivenhed. Hvad har man høstet? 4 Disse resultater har fået mange til at skifte mening og vende tilbage til tugt i opdragelsen. TUGTENS RIS 5 Ved at slå et barn kan man redde dets liv. Guds ord siger: Spar ej drengen for tugt; når du slår ham med riset, undgår han døden; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra Dødsriget. Og: Dårskab er knyttet til ynglingens hjerte, tugtens ris skal fjerne den fra ham. (Ordsprogene 23:13, 14; 22:15) Hvis forældrene ønsker at det skal gå deres børn godt i livet, vil de ikke af svaghed eller ligegyldighed give dem fuldstændig frie tøjler. Af kærlighed vil de, på en fair og forstandig måde, gribe ind og tugte når det er nødvendigt. Hvordan finder man lykken? (1980), side 94-95: 23 Som allerede anført skal forældre give deres børn en kristen opdragelse og retledning. (Efeserne 6:4, Seidelin) Kristen opdragelse og retledning er imidlertid ikke ensbetydende med brutalitet. (Ordsprogene 16:32; 25:28) Kærlig tugt kan godt foregå mundtligt - også med fasthed. Men forældrene må sørge for at begrunde den regel de fastsætter, og konsekvent gøre som de siger. Hvis dårskaben i ynglingens hjerte får barnet til at være ulydigt - hvilket jo kan forekomme - vil en eller anden form for straf hjælpe på forståelsen. Måske er det nok at nægte barnet en belønning eller en fornøjelse. Guds ord siger imidlertid at korporlig afstraffelse til tider kan være nødvendig; dog må det ikke ske i vrede eller ophidselse. - Ordsprogene 23:13, 14; 13: Efterhånden som børnene bliver ældre, skal de også behandles anderledes. Mens en bogstaveligt følelig afstraffelse måske var bedst så længe barnet ikke var så gammelt, vil andre metoder være bedre og mere passende når det bliver ældre. Dertil kommer at forældre lidt efter lidt må give deres søn eller datter større handlefrihed og mere personligt ansvar. - 1 Korinter 13: For at kunne hjælpe sine børn med deres problemer må man have kærlighed til dem. Kærligheden bør være motivet bag tugt, og den gør tugten lettere at modtage. Hvis man nægter at give sine børn tugt og vejledning, er det som at nægte at kendes ved dem som sine børn. Dette fremgår af Hebræerbrevet 12:5-11, hvor det påpeges at kærlighed er motivet bag den tugt Jehova giver

20 Vågn op! 8. januar 1981, side 15: Bibelen viser at det kan være værdifuldt at tugte børn korporligt når det er nødvendigt. Når du slår ham med riset, undgår han døden, siger Bibelen i Ordsprogene 23:13, 14; du slår ham vel med riset, men redder hans liv fra Dødsriget. Vågn op! 22/7/79, s. 20. Vågn Op! 22. juli 1981, side 11: Hvad nu hvis barnet ikke lytter til tugt? Tugt din søn, så kvæger han dig og bringer din sjæl, hvad der smager, anbefaler Bibelen. (Ordsp. 29:17) Tugt indebærer straf. Denne kan enten bestå i at man benytter det bogstavelige ris eller i at man nægter barnet noget det sætter stor pris på. Dette vil lære det noget meget vigtigt - respekt for myndighed. Du kan opnå evigt liv i et paradis på jorden (1982), side 245: Giv dem nødvendig tugt 21 Vor himmelske Fader sætter et godt eksempel for alle forældre ved at tugte sit folk. Børn har brug for tugt eller korrigerende vejledning. (Hebræerne 12:6; Ordsprogene 29:15) I anerkendelse af dette tilskynder Bibelen: I fædre,... bliv ved med at opdrage [jeres børn] i Jehovas tugt og formaning. Selv om barnet endda må straffes korporligt eller forholdes visse privilegier, er tugten et vidnesbyrd om forældrenes kærlighed. Bibelen siger: Den, der elsker [sin søn], tugter i tide. - Efeserne 6:4; Ordsprogene 13:24; 23:13, 14. Vågn Op! 22. oktober 1983, side 17: Tugt - en livets vej Nogle sætter lighedstegn mellem tugt og bogstavelig afklapsning. Der er da også tider hvor korporlig afstraffelse er på sin plads. Men i bibelsk forstand omfatter tugt også retledning og oplæring. For eksempel siger Bibelen i Ordsprogene 8: 33: Hør på tugt og bliv vise, lad ikke hånt derom! Tugt skal ikke altid gives med hånden - tit er det langt mere virkningsfuldt at tale med barnet og videregive råd der er grundet på Bibelen. - 5 Mosebog 6:6, 7. Så hvis du har kasseret eller knækket - undladt at anvende - tugtens ris, uden at det har haft nogen god virkning på dine børn, prøv da at anvende bibelsk begrundet tugt. Jehovas Vidner vil med glæde vise dig hvordan dette kan gøres. Vagttårnet 1. oktober 1987, side 16-17: Tugtens kæp 4 I den ovennævnte sammenhæng betyder kæp ikke nødvendigvis korporlig afstraffelse; det står for ethvert middel til retledning. 5 En kærlig men fast tugt lige fra den tidlige barndom afspejler forældrenes kærlighed til børnene. Jesus sagde: Alle dem jeg holder af, retleder og tugter jeg. Og den Jehova elsker, tugter han

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Anvend bønnens himmelske gave

Anvend bønnens himmelske gave Ældste Richard G. Scott - De Tolv Apostles Kvorum Anvend bønnens himmelske gave Oprettet: 25. juni 2007 Bøn er vor Faders himmelske gave til enhver sjæl. Denne konference indledtes med det storslåede mormontabernakelkors

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

BØRN 20 Nr. 14. 1999

BØRN 20 Nr. 14. 1999 BØRN 20 Nr. 14. 1999 Forældremyndighed Af Karsten Larsen En skilsmisse bør defineres først og fremmest som en social begivenhed. har to forældre Er der børn med i spillet, bør der være tvungen rådgivning

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE

TIMOTHY KELLER. Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE TIMOTHY KELLER Glem dig selv FRIHED FRA SELVBEDØMMELSE Indhold Friheden ved selvforglemmelse... 7 1. Det menneskelige egos naturlige tilstand... 15 2. En forvandlet selvopfattelse... 25 3. Sådan kan din

Læs mere

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde

Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Gør den svære samtale til et frugtbart samarbejde Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Den svære samtale er et begreb, der bliver brugt meget i institutioner

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden.

Opsummering. Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Opsummering Nådegaver er tjenester for og i menigheden, givet og virket af Helligånden. Nådegaver og Åndens frugter er ikke det samme. Alle kristne har Åndens frugter i større eller mindre udstrækning.

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender

HVAD ER FRIMURERI. Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden. Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender HVAD ER FRIMURERI Det Danske Frimurerlaug af G. F. og A. M. Tilsluttet Den Danske Frimurerorden Udgivet af Rådet for Generelle Anliggender Laugssekretærens Kontor Silkeborg Plads 8 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Hvad er bibelsk ligestilling?

Hvad er bibelsk ligestilling? Hvad er bibelsk ligestilling? Af Alan G. Padgett Kristent Institut Artiklen bringes med tilladelse fra Christians for Biblical Equality kristent.dk 1 1 Hvad er bibelsk ligestilling? Det er den opfattelse,

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Menneskerettighederne

Menneskerettighederne 1 Menneskerettighederne Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder www.visdomsnettet.dk 2 MENNESKERETTIGHEDERNE De Forenede Nationers verdenserklæring om menneskerettigheder Den 10. december

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

MED LIVET SOM INDSATS

MED LIVET SOM INDSATS Prædien af Morten Munch 2. s. e. trinitatis / 29. juni 2014 Tekst: Luk 14,25-35 Luk 14,25-35 s.1 MED LIVET SOM INDSATS Provokerende ord; trinitatistidens langfredag Det er snart ferie for de fleste, men

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Studie. Kristen forvaltning

Studie. Kristen forvaltning Studie 17 Kristen forvaltning 93 Åbent spørgsmål Sorter følgende efter hvor vigtige, de er for dig, hvor 1 er mest vigtig og 5 mindst vigtig. Hvad ønsker Gud mest fra os? Tid Tjeneste Penge og ressourcer

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Ydmyghed fører til sand visdom

Ydmyghed fører til sand visdom 8 TIL SABBATTEN 22. NOVEMBER 2014 Ydmyghed fører til sand visdom Ugens vers Introduktion Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. (Jak 4,10). I mange mellemstore og større virksomheder hersker der

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Spørgeskema om børneopdragelse

Spørgeskema om børneopdragelse Spørgeskema om børneopdragelse I dette skema spørges til forskellige måder at opdrage og bruge konsekvenser på. 1. Nedenfor er beskrevet opdragelsesmetoder og konsekvenser, som forældre har fortalt os,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol

sidemanden, så skruer jeg måske op for volumen og forsøger at få øjenkontakt. Når man nu som jeg står på en prædikestol 10.s.e.trin. 24.8.2014. Domkirken 10: 754 Se, nu stiger, 396 Min mund, 163 Fuglen har rede, 331 Uberørt, 10 Alt hvad. Nadver: 12 Min sjæl. Dåb: 448 Fyldt af glæde. Gråbrødre 17: 10, 163, 331, 786 Nu går

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Konflikthåndtering uden konfrontation

Konflikthåndtering uden konfrontation Konflikthåndtering uden konfrontation - en rogivende tilgang Bo Hejlskov Elvén Autoriseret psykolog Konflikter Konflikter handler tit om løsningers vekselspil - Jeg har ett problem som jeg løser - Min

Læs mere

Sandhedsord. Ugens vers

Sandhedsord. Ugens vers 9 Sandhedsord TIL SABBATTEN 28. FEBRUAR 2015 Ugens vers Introduktion Jeg har jo tidligere optegnet råd og kundskab til dig, for at gøre dig bekendt med sandhed og pålidelig tale, så du kan give den, der

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere