Eros bog The book of Eros

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eros bog The book of Eros"

Transkript

1 liv Eros bog The book of Eros Jeg Knus, Eros underviser som menneskeheden vi siger.. I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times

2 2 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

3 Denne 1. udgave år 2013 har jeg Eros ønsket udgivet for at vise en bog, som langsomt toner frem og som har været på vej gennem nogle år. Enhver kan hermed se omridset, men slet ikke helt bestemt slet ikke, det færdige produkt. Denne 1. udgave uddeles for at få tilbagemeldinger, ikke på det der er indlysende og det som selvsagt bliver rettet, men for at få drøftelser og visioner på det jordiske plan. Jeg vil lytte interesseret og respektfuldt. 1. udgaven skal udelukkende give et indtryk af processen, rammen og hvordan min bog manifesteres i menneskenes verden intet andet. Mange spørger, vi hører råbene her i himlene og bønhører hermed. Det må forventes, at der kommer en ny udgave af Eros bog hvert år fremover. Kopi af denne udgave i trykt form, kan fås ved at indbetale kr. 250 til Nordea Reg. nr konto nr med angivelse af adressen hvortil bogen skal sendes. Foredrag, temadage, undervisning I bogens indhold kan rekvireres via mail: Foredrag, temadage, undervisning I bogens indhold kan rekvireres via mail: Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 3

4 This first edition 20130, I Eros wanted released to show a book that slowly tones up and has been underway for some years. Anyone can see this silhouette, but not at all - certainly not at the finished product. This first edition distributed to get feedback, not on what is obvious and it obviously will be corrected, but to have discussions and visions of the earthly plane. I will listen with interest and respect. 1st display shall only give an impression of the process framework and how my book is manifested in the world of human beings - nothing but that. Many people ask, we hear cries here in heaven and grant someone's plea thereto. It is anticipated that there will be a new version of Eros book every year to come Copies of this edition in printed form can be obtained by paying 250 to Nordea Reg No Account No with the location to which the book will be sent. Lectures, seminars, teaching in the book's content can be requested via 4 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

5 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 5

6 Respekt er en vanskelig sag på jorden, her har vi bare en helt grundlæggende respekt og et udgangspunkt at ingen egentligt kan fornærme, eller nedgøre andre for den enkelte er respekteret i sig selv ingen andres mening kan påvirke dette, det er jo kun en andens mening. Hvordan ville det da ellers være her i himlen om ikke det var sådan? Forskelling guder har forskellige tilgang til så mange sprøgsmål, men et der skiller er forståelsen og benyttelsen af seksualitet, ikke bare blandt guder, men også blandt mennesker. Denne forskellige måde at forhold sig til seksualitet har nogle mennesker taget til sig som legalitet for at slå ihjel, at mobbe og at fratage andre mennesker deres rettigheder. Vi guder mener at alle personer har og bør have samme rettigheder. Brugervejledning: 6 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

7 Alle Tiders Samliv / seksualitet Enhed i dobbelthed Samliv / seksualitet er noget for personer i situationer, og er ikke kun funktioner En global tilgang, brugbar for almindelige mennesker Uden pegefingre, sygdomslære, terapi eller politiske synsvinkler Ganske enkelt, ikke kun for eliten, de gemene eller de frelste Udgangspunktet er sund fornuft En lille nisse rejste, med ekstra post fra land til land Hans agt det var at hilse, på verdens største mand Han kom til Stormogulen og der hvor alle kæmper bor Men mellem alle kæmper, ham synes ingen stor Så gik han ned til havet, og stirrede i det klare vand Han tænkte, at nu havde han set den største mand Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 7

8 A little pixie went, with special task from country to country His intention was to greet, the world's largest man He came to the Mughal and where every giants live But among all the giants, none seems great for him So he went down to the sea, staring into the clear water He thought, that now he had seen the greatest man 8 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

9 Indholdsfortegnelse Titel Jeg Eros tager ordet Title I Eros take voice Title Mennesket undfangelse og fødsel Title Human prignacy and birth Title Skabelsen af menneskets sind Title Creation of the human mind Afsnit 1 Januar fra fødsel til 1 år Rummets nødvendighed før alt andet Session 1 January from birth to 1 year Before anything is the room Afsnit 2 Februar 1 til 2 år Tanken, hukommelsen og følelsen Session 2 February 1 to 2 year The thinking, remembering and feeling Afsnit 3 Marts 3 til 5 år Indlæring og aflæring Session 3 Marts 3 to 5 year Learning and unlearning Afsnit 4 April 6 til 10 år At lære mere sprog og matematik Session 4 April 6 to 10 year To learn more language and mathematics 37 Afsnit 5 Maj 11 til 14 år Alt spirer frem, bryllup tænkes Session 5 May 11 to 14 year Anything includes wedding Afsnit 6 Juni 15 til 19 år Teoretiske overvejelser Session 6 June 15 to 19 year Teoretiske overvejelser Afsnit 7 Juli 20 til 30 år Sammenlign. af seksualitetsopf Session 7 July 20 to 30 year Sammenlign. af seksualitetsopf Afsnit 8 August 31 til 40 år Det helstøbte menneske Session 8 August 31 to 40 year The integrated human Afsnit 9 September 41 til 50 år Senmodning er mulig Session 9 September 41 to 50 year Late ripening is possible Afsnit 10 Oktober 51 til 60 år Det modne klarsyn Session 10 Oktober 51 to 60 year The mature lucidity Afsnit 11 November 61 til 70 år Perspektivere Session 11 November 61 to 70 year Perspective Afsnit 12 December 71 til 100 år Mulig fremtidig udvikling Session 12 December 71 to 100 year Possible discoveries Session 13 The possibility the 13th constellation - And about the Triskele Titel Menneskets død Title Man's death Titel Menneskets evige liv Title Man's eternal life Titel Jeg Eros afslutter Title I Eros depature Sammenfatning af bilagenes indhold Sammenfatning af litteraturlistens indhold Begrebs afklaring i teksten med * mærkede ord Index: Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 9

10 Index Titel Jeg Eros tager ordet Title I Eros take voice Title Mennesket undfangelse og fødsel Title Human prignacy and birth Title Skabelsen af menneskets sind Title Creation of the human mind Afsnit 1 Januar fra fødsel til 1 år Rummets nødvendighed før alt andet Session 1 January from birth to 1 year Before anything is the room Afsnit 2 Februar 1 til 2 år Tanken, hukommelsen og følelsen Session 2 February 1 to 2 year The thinking, remembering and feeling Afsnit 3 Marts 3 til 5 år Indlæring og aflæring Session 3 Marts 3 to 5 year Learning and unlearning Afsnit 4 April 6 til 10 år At lære mere sprog og matematik Session 4 April 6 to 10 year To learn more language and mathematics 37 Afsnit 5 Maj 11 til 14 år Alt spirer frem, bryllup tænkes Session 5 May 11 to 14 year Anything includes wedding Afsnit 6 Juni 15 til 19 år Teoretiske overvejelser Session 6 June 15 to 19 year Teoretiske overvejelser Afsnit 7 Juli 20 til 30 år Sammenlign. af seksualitetsopf Session 7 July 20 to 30 year Sammenlign. af seksualitetsopf Afsnit 8 August 31 til 40 år Det helstøbte menneske Session 8 August 31 to 40 year The integrated human Afsnit 9 September 41 til 50 år Senmodning er mulig Session 9 September 41 to 50 year Late ripening is possible Afsnit 10 Oktober 51 til 60 år Det modne klarsyn Session 10 Oktober 51 to 60 year The mature lucidity Afsnit 11 November 61 til 70 år Perspektivere Session 11 November 61 to 70 year Perspective Afsnit 12 December 71 til 100 år Mulig fremtidig udvikling Session 12 December 71 to 100 year Possible discoveries Session 13 The possibility the 13th constellation - And about the Triskele Titel Menneskets død Title Man's death Titel Menneskets evige liv Title Man's eternal life Titel Jeg Eros afslutter Title I Eros depature Sammenfatning af bilagenes indhold Sammenfatning af litteraturlistens indhold Begrebs afklaring i teksten med * mærkede ord Index: Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

11 Titel Jeg Eros tager ordet Hverken dansk eller engelsk er mit modersmål. At benytte tale eller skriftsprog er mig helt fremmed. Vi guder bruger ikke sådant, hverken dagligt eller i øvrigt. Alle mennesker ved jo hvor lidt vi taler til menneskene, lidt Bibel her og lidt Veda dér og så naturligvis Koranen. Mange mennesker tror fast på, at vi gude slet ikke kan tale længere, elle ikke vil det, ej heller at vi kunne finde på at lade en skriver skrive for os. Den tilgang kan vi godt forstå, for vi gør det jo ikke, særligt ofte, men argumenterne imod at vi skulle de er så latterlige og i øvrigt uden fundament, set herfra. Problemet er at sprog ikke udtrykker eller kan udtrykke det som det jo beskriver. Det er jo kun sprog, og ligegyldigt hvor meget nogen, selv guder ville forsøge at beskrive en ko, hvor hellig den end måtte synes at være, så vil det jo uanset hvor mange bøger. Der måtte komme ud af beskrivelsen aldrig komme en ko ud af beskrivelsen. Da Niels Bohr fandt ud af at det fysikerne talte om ikke var fysik, så gav det ham mulighed for blot at beskrive fysik i dagligsprog, uden at forvente af sig selv, at han dermed andet end beskrev noget, som han jo gjorde så tit i dagligdagen. Det onde kommer bagfra St. Peter og St.Paul kirken Rosheim, Frankrig mange boliger og stor tolerance for anderledes tænkende. Enhver der har læst de første 3 afsnit her vil hermed vide, at skriftsprog ikke kan levere noget som helst seksualitet efter min mening, for seksualitet er noget for personer ikke noget sprogligt. Denne bog beskriver derfor kun had er seksualitet *1 er for et fænomen, hvilket ikke ses gjort på rimelig måde før. En påstand, ja men ikke bare en påstand, hvem har fastholdt, at seksualitet er noget for personer, for mennnesker og kun det? Er det som eksperter formidler om fænomenet brugervenligt? Netop derfor, for at der kan tilgå menneskene en brugervenlig beskrivelse måtte denne bog, min bog åbenbares / udgives. Her hvor guderne bor er der fordragelighed, Markedsandelene på jorden er i vid udstrækning fordelt, uanset nogle ved udsendelse af missionære, korstog, terroisme og krig, samt andre probegantiske tiltag forsøger at flytte på har fordelingen uden viden om at her er der Det er dog ikke uden betænkeligheder, at guder henvender sig til menneskene af anførte grunde, men min henvendelse til menneskene forventes ikke at give noget større røre her og på jorden kan det ikke forventes at skabe et røre som f.eks. 30 års krigen i europa, og det slet ikke i en globaliseret tid med FN charter om menneskerettigheder og klare tilkendegivelser om ytringsfrihed. Nu er jeg jo ikke en af de klogeste guder, er der nogle her der siger, men det vil ikke holde mig tilbage. Nogle mener at ofte kan ganske få ytringer, endda enkelte tegninger af afdøde her i himlen værende højt respekterede personer i visse kredse, gøre stort porstyr om andre kredse ikke har samme respekt for sådanne personer. Mine forståelser er for mange nye og må derfor forventes at blive afvist med mange gode begrundelser, endda på det himmelske niveau, desuagtet er de sande for mig Eros, og det siger ikke så lidt endda. 1 Ord med * afklares bagest i denne fremstilling under begrebsafklaring. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 11

12 Title I Eros take voice Neither the Danish or English is my native language. Using speech or writing is I completely alien. We do not use such gods, either daily or otherwise. Everyone knows how little we talk to people, a little Bible here and a little Veda there and then of course the Qur'an. Many people believe firmly that our god can not even speak anymore, the general will not, nor that we could find to make a write write to us. The approach can we understand because we do not know very often, but the arguments against that we had they are so ridiculous and also without foundation, seen from here. The problem is that language does not express or can express it as it's describing. It's only language, and no matter how much anyone, even the gods would try to describe a cow, how sacred it might seem, then it's no matter how many books. There may come out of the description never get a cow out of the description. When Niels Bohr discovered that physicists were talking about was not physics, so was he able only to describe the physics in everyday language, without expecting of himself that he is thus nothing more than describing something that he's made so often in daily life. Anyone who has read the first 3 sections here want them to know that written language can not deliver anything sexual in my opinion, because sexuality is something for people - not something linguistically. This book describes only hatred is sexuality * 2 is a phenomenon which is not seen done in a reasonable manner before. An allegation, yes - but not just a claim, who has maintained that sexuality is something for people to mennnesker and only that? Is it as expert facilitator on the phenomenon of user-friendly? That is precisely why, in order to reach the people a user friendly description had this book, my book is revealed / released. Here, where the gods live, there is tolerance, market shares on earth is widely distributed, whether some in returning missionary crusade, terroisme and war, and other probegantiske approach tries to move in the division without the knowledge that here there are many residences and great tolerance for dissent. The evil comes from behind The church of St. Peter and St. Paul of Rosheim, France It is not without misgivings that the gods intended for people of reasons, but my request to people not expected to give something bigger stir here on earth can it be expected to create a stir like. 30 years of war in Europe, and certainly not in a globalized era of UN Charter on Human and clear expressions of free speech. Now I'm not one of the wisest gods, there are some here who say it will not hold me back. Some believe that often a few utterances, even individual drawings of the deceased here in heaven being highly respected people in certain circles, making large porstyr on other circuits do not have the same respect for such persons. My understandings are fore many new and therefore likely to be rejected by many good reasons, even at the celestial level, nevertheless true for me Eros, and it says quite a bit. 2 Words with * resolved at the end of this presentation under "conceptual clarification". 12 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

13 Jeg Eros vil tilkendegive mig om Henning Wildschiødtz Aaager Jeg har pålagt ham at lægge sit liv ud digitalt, så enhver kan se at han ikke har evner eller vid til at skrive min bog. Hans CV på aaager.dk med henvisning til hans psykiske profil herunder arbejdsprofil, er klar nok, men når hertil kommer hans meget specielle påstande på siden uvidenhed.dk og det at han levere billeder og film fra før hans blev født aaager.dk/livet og at kalde det livet, det taler også for sig selv. Tildel ikke denne mand noget som helst ansvar for udtalelser i denne bog og modtag på enhver måde hans undskyldning om han skulle blive beskyldt for at have forulæmpet nogen med udtalelser i min bog. Send enhver vrede, eller for den sags skyld taknemmelighed og glæde over denne bogs indhold til mig, som hinduer sender vrede til min kollega vredens gud. En del af os har i århundredere ledt efter en, der ville det han nu gør, men forskellige guder har opgivet og lukket deres åbenbaringsstrøm. Hvornår har eksempelvis paven i Rom eller Patriarken af Konstantinopel tilkendegivet konkret at have i opdrag at meddele at de har fået en åbenbaring fra Himlen, som skal meddeles til jorden?længe før Henning fredsstifteren blev født havde jeg et godt øje til ham, men hans livsforløb gjorde at jeg i første omgang måtte undsige mig ham og egentligt havde jeg vraget ham, indtil gudernes hofnar en dag parioderede ham og mange var ved at dø af grin, noget der nu ikke er guder muligt, men tæt på var mange. Ham måtte jeg kunne få i tale tænkte jeg tilgiv mig tilgiv ham, i som kan. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 13

14 I Eros will make me Henning Wildschiødtz Aaager I have asked him to put his life out digitally, so everyone can see that he does not have the skill or great to write my book. His CV on aaager.dk with regard to his psychological profile including social profile, is clear enough, but when this is his very special claims on the uvidenhed.dk and that he deliver images and movies from before he was born aaager.dk / life - and to call it life, it also speaks for itself. Do not assign this man any responsibility for opinions in this book and receive in every way his apology if he should be accused of having forulæmpet anyone with opinions in my book. Send any anger, or for that matter gratitude and joy of this book's content for me, as Hindus sends anger to my colleague anger God. Some of us have in århundredere looking for someone who would he now does, but different gods have given up and closed their revelation power. When was the example the pope in Rome and Patriarch of Constantinople expressed concretely to have been commissioned to announce that they have received a revelation from heaven, which must be notified to the ground? Long before Henning peace founder was born, I had a good eye for him, but his life did I at first had me ducking him and actually I had the wreck him, until the gods jester one day parioderede him and many were dying of laughter, something that now is not possible gods, but close to many. Him I had to get in touch I thought - forgive me forgive him, which can 14 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

15 Respekt er en vanskelig sag på jorden, her har vi bare en helt grundlæggende respekt og et udgangspunkt at ingen egentligt kan fornærme, eller nedgøre andre for den enkelte er respekteret i sig selv ingen andres mening kan påvirke dette, det er jo kun en andens mening. Hvordan ville det da ellers være her i himlen om ikke det var sådan? Forskelling guder har forskellige tilgang til så mange sprøgsmål, men et der skiller er forståelsen og benyttelsen af seksualitet, ikke bare blandt guder, men også blandt mennesker. Denne forskellige måde at forhold sig til seksualitet har nogle mennesker taget til sig som legalitet for at slå ihjel, at mobbe og at fratage andre mennesker deres rettigheder. Vi guder mener at alle personer har og bør have samme rettigheder. Brugervejledning: Resumé Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 15

16 Respect is a difficult matter on earth, here we have only one fundamental respect - and a starting point - that nobody really can offend or disparage others - for the individual is respected in itself - no other people think may influence this, it's only someone's opinion. How would it otherwise be here in heaven if not it was so? Difference Ling gods have different approaches to so many questions while, but one that stands is the understanding and use of sexuality, not just among the gods, but also among people. This different way of relating to sexuality, some people took to itself the legality to kill, to bully and to deprive other people of their rights. We gods believe that all people have and should have equal rights. Brugervejledning: 16 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

17 Hvad er seksualitet*3 for et fænomen? Er det som eksperter formidler om fænomenet brugervenligt? At rejse fra land til land fra fagområde til fagområde med den agt, at hilse på verdens største mand ham, der afklarer seksualitetens virkefelt og i nogen grad indhold, så det kan formidles videre på en brugervenlig måde det er den store målsætning, som konsulentuddannelsen har. Først da nissen gik ned til havet og stirrede i det klare vand, ser han perceptionens* projektioner og erkender ved sin sunde fornuft, at seksualitet* er noget for personer* i situationer* og ikke kun funktioner*? Således blev sund fornuft* udgangspunktet for denne fremstilling. De teoretiske overvejelser omkring sund fornuft* er i afsnit 6. Søgning efter erkendelsesteoretiske, videnskabelige eller religiøse tilgange, som belyser brugen af sund fornuft* og bruger denne til at afdække logiske relationer mellem dagligdags genstande, fænomener og virkelighed, bragte 3 inspirationskilder [ 1) Peter Zinkernagel 2) Namkhai Norbu 3) Boje Katzenelson ]. De to første valgtes fordi de står for en umiddelbar direkte erkendelsestilgang med to meget forskellige kulturbaggrunde DK og Tibet; det fandt jeg interessant at arbejde ud fra. Boje Katzenelson blev valgt fordi han belyser fornuft generelt og ud fra mange forskellige fagligheders tankegange. Denne synops / fremstilling er således mangfoldig, koncentreret og innovativ. Brugervejledning: 3 Ord med * afklares bagest i denne fremstilling under begrebsafklaring. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 17

18 User Guide 18 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

19 Title Mennesket undfangelse og fødsel I denne fremstilling fokuseres på seksualitetens virkefelt mere end på dens væsen. Seksualitet ses ikke som et psykisk, socialt eller samfundsmæssigt fænomen, sådanne tilgange anses for alt for snævre i forhold til fænomenets natur. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 19

20 Title Human prignacy and birth I denne fremstilling fokuseres på seksualitetens virkefelt mere end på dens væsen. Seksualitet ses ikke som et psykisk, socialt eller samfundsmæssigt fænomen, sådanne tilgange anses for alt for snævre i forhold til fænomenets natur. Seksualitet*, som den forstås i vestens almindelige fokusering på seksualitet som funktion, måske endda biologisk drift, ikke mindst hos minoritetsgrupper anses for lige så snæver, som den Østerlandske religiøse, bevidstgørende, eller ceremonielle. Den vestlige og østlige tilgang tages der stilling til ud fra den selvbærende logiske påstand i afsnit 4, som afgrænser seksualitet som Ussel ( , bilag 4) definerer som alt det, som angår menneskers adfærd og handlinger som kønsvæsen med hinanden eller med sig selv idet jeg mener at mange filier* og megen ensomhed bør kaldes ved deres rette navn. Dette kan vække modstand og uenighed i mennesker der ligger tæt op af Ussel. Min skriftlige og mundtlige kommunikationsevne er en afgørende begrænsende faktor, og dermed en væsentlig del af afgræsningen. Det at tilegne sig et sprog er en umådelig kompliceret proces og vores opmærksom har nok at gøre med at lære at tale som alle andre. Ved at lære at tale som alle andre lærer vi at tænke som alle andre. Ingen kan forholde sig til uformulerede antagelser, som vor kultur rummer [ Zinkernagel,2001,p3 ]. Brug af sund fornuft* i en fremstilling, som den foreliggende, er sjælden i den vestlige kultur. Med uvantheden, lægges der en væsentlig begrænsning ind over min og læserens forståelse og kommunikationsevne. Skelneevnens brug har været primær i andre kulturer, derfor vil jeg imødegå vor begrænsning ved at benytte symboler som sprog, idet forstå-elsen af disse kan afhjælpe. Denne afgrænsning skal ses i relation til både metodevalg og teoretiske overvejelser, som i vid udstrækning også lægger afgrænsningsparametre ind over problemfeltets udtryk i fremstillingen. Brugervejledning: 20 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

21 Title Skabelsen af menneskets sind Modstand mod at forholde sig til det helt uoverskuelige i at være en person, det er lettere at forholde sig til hvad en mand er og en kvinde, så er det nemlig somom man har sagt noget, taget stilling Vi ved slet ikke hvad det indebærer at være en person, ikke mindst fordi en sådan befinder sig i en stuation. Vi tænker at vi ved hvad det betyder at være os selv, vi skal klæde os som os selv, være os selv, købe den bil, der lige er os, med det er kun fordi vi ikke har tænkt os om, at vi kan tænke sådan. Når personen altid er i en situation, som er ganske uoverskuelig, hvilket er situationens karrakteristika, hvor er så personen i situationen. Alle personer er i en realtion til det omgivne i situationen selv at være helt alene på en øde ø er kun en realitet sammen med relationen til det omgivne i stuationen. En person er således i situationen og kan ikke trækkes ud af den. Sproget, som det lille menneske skal lære forsøger at definere verden ved at indkode sindet. Så får mennesket ro der er styr på hvorledes verden ser ud og dermed forstås. Det kollektives udgangspunkt, religiøst, politisk, kulturent er udgangspunktet ingen eller kun få, henvender sig til os guder for at få overblikket, eller bliver vejledt dertil 4, menneskene henvender sig til hinanden. Den som lever i en anden verden end den sproget og dermed det kollektive har difineret, lever netop i en anden verden, sindet angives at være sygt. Hvad er da en person? Hvad er vi for nogle, når vi er mennesker? Hvad er det der fødes? Husk der spørgs ikke til lhvad en borger er, en ægtefælle er, et barn er, en konge er, eller hvad en mand er eller hvad en kvinde er. Menneskets sind udvikles fra fødselen, men I denne udvikling difineres verden og når mennesket ved, hvorfor så ikke bare vide, hvem har kræfter til at stille spørgsmål hele tiden kun børn, og så får de svarene og er ikke længere som børn 4 1. Samuels bog kap. 3 under Elis vagt Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 21

22 Title Creation of the human mind Resistance to relate to it quite confusing to be a person, it is easier to relate to what a man and a woman, it is namely as if one has said anything considered We do not even know what it means to be a person, not least because such is in a stuation. We think we know what it means to be ourselves, we have to dress like ourselves, be ourselves, buy the car that was just us, but it is only because we have not thought us that we can think such. When the person is always in a situation which is quite confusing, which is the situation karrakteristika, where is the person in the situation. All persons are in a relation to the surrounding situation - even to be all alone on a deserted island is only a reality with relation to the surrounding in stuationen. A person is in the situation and can not be pulled out of it. Language, as the little man must learn trying to define the world by entering the mind. So make him calm - they have control over how the world looks and understood. It kollektives based, religious, political, cult unclean is the starting point - no or few contacts us gods to track, or are guided to it, people address each other. Those who live in a different world than the language and thus the collective has DEFINED, live just in another world, the mind is said to be sick. What's a person? What are we for some when we are human? What is it born? Remember that questions not to lhvad an individual is a spouse is, a child is a king is, or what a man is or what a woman is. The human mind develops from birth, but in this development difineres world and when people know, why not just know who has the strength to ask questions all the time - only children, and then you get the answers and are no longer as children. I denne fremstilling fokuseres på seksualitetens virkefelt mere end på dens væsen. Seksualitet ses ikke som et psykisk, socialt eller samfundsmæssigt fænomen, sådanne tilgange anses for alt for snævre i forhold til fænomenets natur. Brugervejledning: 22 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

23 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 23

24 24 Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach

25 Titel Menneskets verden Menneskene har deres guder, nogle siger de kun har én uanset hvad andre måtte sige om dem, og uanset hvad vi guder mener. Kvantefysik, relativitetsteori og en teori om alting har filosoffer og videnskabsfolk de sidste 100 år arbejdet intenst på at få til at hænge sammen. Det forventes, håbes og ønskes, at der snart kan komme en løsning. Vil verden trække sig sammen igen efter en umådelig lang tid, er det sådan at menneskene har stillet sig selv de forkerte spørgsmål ud fra en forkert forudforståelse? Hvilken opfattelse har mennesket af rum og tid, hvorfor undres det, når det opdager, at en elektron kan være flere steder samtidigt og først klart tilkendegiver sin form, bølge eller impuls, præcist når den bliver spurgt. Er mennensker ikke selv ligedan? I Hinduismen møder mennesket Brama og hertil Brahman, Visnu og Shiva, guder der i årmilioner har arbejdet med universet og tilkendegivet sig om deres virkefelt, et felt som i vid udstrækning kunne ligne de beskrivelser, som vesten de sidste 100 år er nået frem til. Lydhørhed overfor gammel visdom og lokal patriotisme er godt nok stærke størrelser for mennesker tilvante forestillingers magt. Menneskets gud sådan er vi guder slet ikke, vi har eget personligt indhold. Mennesket kan hænge, motorcykler, idéer, præsteres udtalelser og meget mere op i krogene, og gør det det er stadig dødt, og ikke levende som os. og denne fremstilling fokuseres på seksualitetens virkefelt mere end på dens væsen. Seksualitet ses ikke som et psykisk, socialt eller samfundsmæssigt fænomen, sådanne tilgange anses for alt for snævre i forhold til fænomenets natur. Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach 25

Eros bog The book of Eros

Eros bog The book of Eros Eros bog The book of Eros Jeg Eros underviser menneskeheden I Eros teaches mankind Alle tiders seksualitet The Sexuality of all times Seksualitet / Sexuality - - en global tilgang / a global approach Henning@Aaager.dk

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig

We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig ROSKILDE UNIVERSITET We are all Hamza Alkhateeb - En analyse af voldelige billeder og sociale medier i den syriske borgerkrig Et kommunikations speciale af Peter Back 01-06-2013 Vejleder: Jørgen Lerche

Læs mere

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold

REPORTER OR ARTIST JOURNALIST ELLER KUNSTNER. gerne begge dele. the two would be nice. Contents. Indhold JOURNALIST ELLER KUNSTNER gerne begge dele REPORTER OR ARTIST the two would be nice En udviklingsrapport om grafikere og informationsgrafik på 21 aviser i Europa og USA Af Ole Munk Den Grafiske Højskole

Læs mere

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier

Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier speciale Et kræmmermarked i dialog på de sociale medier Mia Sylvester-Nielsen Cand.it i webkommunikation Institut for Fagsprog, Kommunikation og Informationsvidenskab Syddansk Universitet, Kolding Vejleder:

Læs mere

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne

På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne På bagkant af reformerne - På forkant med konsekvenserne Debathæfte Opgør med halvdannelsens folkeskole SOPHIA På bagkant af reformerne På forkant med konsekvenserne DEBATHÆFTE Copyright: SOPHIA tænketank

Læs mere

Surveys on Software Development

Surveys on Software Development Surveys on Software Development Claus Jensen (Editor) Department of Computing, University of Copenhagen Universitetsparken 1, DK-2100 Copenhagen East, Denmark surf@diku.dk Contributors Tina A. G. Andersen

Læs mere

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two

English abstract. We have examined the motivation for liking a Page, and have come to the following two English abstract The purpose of this Master s Thesis is to uncover how a company can take advantage of a social media like Facebook to nurture their relationships. Social Medias are not only a communicative

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3

Indholdsfortegnelse. Indledning s. 2. Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Problemformulering s. 3 Læsevejledning s. 3 Teori Comprehensible Input Plus 1 s. 4 Comprehensible Output s. 4 Grammatiksyn s. 5 Ordforrådstilegnelse s. 6 Menneskesyn

Læs mere

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring

Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Tweens og de nye medier En analyse af tweens, deres mediebrug og markedsføring Udarbejdet af: Maria Enemærke Møller Cand.ling.merc i engelsk og interkulturelle markedsstudier Vejleder: Birgitte Tufte Institut

Læs mere

Fra registrering til styring af kemikalierr

Fra registrering til styring af kemikalierr Nr. 1 april 2006 ISSN 1395-7414 Udgivet af Søfartens Arbejdsmiljøråd Chemical Database news An entirely new edition of the Maritime Chemicals database is on the way. It will be much more user friendly

Læs mere

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter.

De professionelle oversættelser vil være tilgængelige i fremtiden i denne hjemmeside, hvis Gud testamenter. OPMÆRKSOMHED: Dette er en automatisk oversættelse. For at hente den originale tekst på engelsk skal du gå til http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf De professionelle oversættelser

Læs mere

Rollespil på skærmen

Rollespil på skærmen Rollespil på skærmen En Goffman-inspireret analyse af elektronisk samhandlen og computerrollespil Kandidatspeciale i Informationsvidenskab af Hans Christian Molbech Årskortnummer 19971374 Vejleder: Finn

Læs mere

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise.

Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth Rise. SPROGFORUM NO. 3: Et ord er et ord ISSN 0909 9328 ISBN 87 7701 467 7 Nr 3, 1995: Tema: Et ord er et ord Redaktionen for nr. 3: Eli Christiansen, Jørgen Gimbel, Kirsten Haastrup, Birgit Henriksen og Elsebeth

Læs mere

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding.

Indhold. Redaktør: Martin Arvedlund. Billedredaktør: Ingrid Sinding. K o n ta k t H e r l u f s h o l m S k o l e D e c e m b e r 2 0 1 1 Leder For nogle år tilbage bragte DR en TV-serie i bedste sendetid om Herlufsholm Skole- særligt med fokus på kostskolelivet. Det blev

Læs mere

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark

Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Offentlig implementering af Digital Post for borgerne i Danmark Forfatter: Mia Dam Samuelsen Vejleder: Per Svejvig Afleveringsdato: 2. Marts 2015 Cand.Merc.IT - Aarhus Universitet, Business and Social

Læs mere

ommadawn.dk - Science fiction - 2008

ommadawn.dk - Science fiction - 2008 ommadawn.dk - Science fiction - 2008 1 / 68 2 / 68 Indholdsfortegnelse Velkommen til ommadawn.dk 21. juli, 2008 Russisk roulette 27. juni, 2008 The road is long 7. juli, 2008 Kunstig filosofi 9. juli,

Læs mere

Risikohåndtering og risikokommunikation

Risikohåndtering og risikokommunikation Miljøprojekt Nr. 893 2004 Risikohåndtering og risikokommunikation Lis Husmer og Karl Vogt-Nielsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter

Læs mere

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Postmodern consumer behaviour Markedsføring i sociale medier & den postmoderne forbruger Bachelor afhandling, Maj 2015 Udarbejdet af: Amira Alsehli Vejleder: Diana Dreier studienr.

Læs mere

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s.

City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme. 1. Indholdsfortegnelse... s. 1. 2. Problemformulering..s. City of Glass en opgave om Paul Austers roman og begrebet postmodernisme 1: Indholdsfortegnelse: 1. Indholdsfortegnelse....... s. 1 2. Problemformulering..s. 2 3. Postmodernisme....s. 3 3.1 Beskrivelse

Læs mere

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det

UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan opleves det at være ung, og uddannelsessøgende fra et udkantsområde i Grønland, set i forhold til det moderne Grønland? 1 2 UNG I GRØNLAND UDDANNELSESDRØMME Hvordan

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 3 WEB 2.0 OG WISDOM OF CROWDS...15 4 SEMANTIC SOFTWARE PÅ NETTET... INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 1 INDLEDNING... 3 1.1 KOMMUNIKATION UDEN GRÆNSER... 3 1.2 PROBLEMFELT... 4 1.3 LÆSEVEJLEDNING... 5 2 METODE OG VIDENSKABSTEORI... 8 2.1 ABDUKTIV VIDENSKAB...

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Nr. 1 Januar 2009. Den menneskelige. faktor

Nr. 1 Januar 2009. Den menneskelige. faktor Nr. 1 Januar 2009 Den menneskelige faktor Indhold Det kommunikerende menneske Anette Grønning, Knowledge Lab 4 Kortlæg kommunikationen Gitte Hartwig, Svendborg Brakes A/S 8 Det legende menneske - at lade

Læs mere

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal

INDHOLD. UDGIVER: SKALs Efterskole. v/ Sven Primdal. REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring. Søren O. Bertelsen. Sven Primdal ÅRSSKRIFT 2013 1 INDHOLD UDGIVER: SKALs Efterskole v/ Sven Primdal REDAKTIONSUDVALG: Birgitte Dyring Søren O. Bertelsen Sven Primdal GRAFISK PRODUKTION: Marginal Reklamebureau a/s www.marginal.dk Efterskolerne

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen

Rapport fra projektet At skrive sig til læsning. Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Rapport fra projektet At skrive sig til læsning Af Nadia Schønning Labuz, Jeppe Bundsgaard, Kjeld Kjertmann og Anders Skriver Jensen Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Maj 2012 2

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

besværlige frivillige?

besværlige frivillige? Speciale udarbejdet i foråret 2013 under kandidatuddannelsen International Virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet Hvad stiller man op med besværlige frivillige? En undersøgelse af frivilligfyring

Læs mere

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel

FORFATTERERKLÆRING. Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel FORFATTERERKLÆRING Fælles: Indledning, Læsevejledning, Konklusion, Formidlingsartikel Ane: Mad og identitet, Sociale medier/bloggen som forum for selvudtryk og identitetsskabelse, Sociale medier/ Bloggens

Læs mere