KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG"

Transkript

1 Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1

2 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Marcus Sønderborg Perlegade Sønderborg Telefon:

3 Velkommen NSU vil gerne have lov til at byde velkommen til NSU-CUP 2011 i de nye rammer i Diamanten Kultur & Idrætscenteret Fynshav. Vi er rigtig glade for igen at kunne inviterer til vores afholdte indefoboldstævne. Vi vil gerne takke alle de klubber som har meldt sig til årets indefodboldstævne Vi håber at succesen fra de tidligere mange år vil gentage sig, og vi kan konstatere at vi, på trods af at stævnet kun rummer ungdomshold, igen er mange tilmeldte hold, i år godt 140 hold. Vi fortsætter med spil på de store mål fra og med U-13 Drenge og piger og opefter. Vi har gode præmier til alle finaledeltagere og præmier til alle i U-6 og U-7 rækkerne. Ha et rigtig godt stævne. Sponsorer: Opbakningen blandt de lokale erhvervsdrivende er igen år meget stor. Vi vil derfor rette en stor tak til alle sponsorer som er med til at gøre et stævne af denne kaliber muligt. Støt derfor de lokale erhvervsdrivende de støtter nemlig jer. Dommere: Der anvendes både lokale dommere og dommere fra dommerklubben. Vi gør opmærksom på, at dommerne gør et frivilligt stykke arbejde og at alle deres kendelser selvfølgeligt skal respekteres. Men ved uoverensstemmelser kan halvagten kontaktes. Ligeledes skal hallens ordensregler overholdes. Opvarmning må ikke foregå på gangarealerne, området bag målene kan evt. bruges. Spilleregler: Til og med U-12 spilles der mod håndbold mål og JBU s regler hertil er gældende. For U-6 og U-7 gælder JBU s nye regler. Fra og med U-13 og opefter spilles der mod store mål, og DBU s regler hertil er derfor medtaget her i programmet. Specielt målmands reglerne bør studeres. Afgørelse af placering: (gældende for samtlige rækker) Hvis 2 eller flere hold står lige i point, afgøres holdenes placering således: 1. point i indbyrdes kamp(e) 2. målforskel i indbyrdes kamp(e) 3. flest scorede mål i indbyrdes kamp(e) 4. målforskel i samtlige kampe 5. flest scorede mål i samtlige kampe 6. lodtrækning 3

4 Hele familiens frisør Klip, farve og permanent uden tidsbestilling..! v. Tove Jacobsen & Morten Struck Perlegade Sønderborg Tlf

5 Såfremt semi- eller finalekampe ender uafgjort i ordinær spilletid, forlænges spilletiden med max. 5 min (spillet fortsætter), eller indtil det først scorede mål. Såfremt der ikke bliver scoret i de ekstra 5 min. afgøres kampen ved straffespark, 5 til hvert hold. Såfremt holdene stadig står lige skydes et straffespark ad gangen indtil der er fundet en afgørelse. Præmier: Der er præmier til max. 7 spillere til alle finaledeltagende hold. I U-6 og U-7 rækkerne er der medaljer til alle deltagere. Tilmeldingsgebyr: U17 Drenge og U18 Piger kr. U8 - U kr. U6 - U kr. Gebyret betales på stævnedagen inden holdets første kamp. Afbud: Ved afbud senest 2 dage før opkræves der almindeligt deltagergebyr. Senere er der dobbelt deltagergebyr. Afbud kan gives før stævnet - til: Lars Thomsen tlf Under stævnet gives afbud til Fryndesholm Hallen tlf HUSK! Stævne gebyret skal være betalt før den første kamp! Rigtig GOD FORNØJELSE! et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et energitjek hos os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek :: Energirammeberegninger :: Bygningstjek :: Botjek IndeklimaAnalyse Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg Tlf:

6 BS Skadeservice ApS Agtoftsvej 3A 6400 Sønderborg Telefon

7 Stævne kalender NSU - CUP 2011 Søndag den 20. februar: U15 Drenge C side U15 Drenge B side 19 Lørdag den 12. marts: U13 Drenge B side 21 Lørdag den 19. marts: U10 Drenge C side 22 U10 Drenge A side U10 Drenge B side U11 Drenge A side U11 Drenge C side U11 Drenge B side 23 Lørdag den 26. marts: U9 Piger side U10 Piger side 24 U12 Piger B side U11 Piger side 25 Lørdag den 2. april: U6 side U7 side U8 Drenge side U9 Drenge C side U9 Drenge B side 31 i 7

8

9 Spilleregler for indefodbold på store mål Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold-loven udgivet af The Board (2006/2007-udgaven) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgen-de paragraffer. 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1. Midterlinien. 2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet). 3. Den stiplede 3-meter linies midte som straffesparkmærke. 4. Den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v. Målene: Målenes størrelse er 5 x 2 meter. - Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj. - Målstængerne og overliggeren betragtes som bande. Målstængerne må maksimalt have samme bredde som bandens højde. - Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/ hjørnekast, selv om banen har skrå hjørner. 2. Bolden. Jfr. Fodboldloven. v. Schanz - Østergade 10 - Sønderborg W W W. B E O V I S I O N. D K 9

10 A /S P. Moos Eftf. ENTREPRENØRFORRETNING. LAVENSBY NORDBORG. TLF FAX

11 3. Spillernes antal. - Et hold består af 4 eller 5 spillere (se turneringsreglement), af hvilke èn skal være målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere. - En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. - Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst. - Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne. - Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil. - Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller. En spiller kan udvises: 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller). 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring). 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe). Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens længde ved "rødt kort". - Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek. - Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer. - Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. 4. Spillernes udstyr. - Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes. - Benskinner er ikke obligatoriske. - Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. 5. Dommeren. - Dommerens trøjefarve er sort. - Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort. 6. Liniedommere. Anvendes ikke. 7. Spilletid. Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege. 11

12 t Plakater

13 8. Spillets igangsættelse. - Begyndelsesparket er retningsfrit. - Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. - Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der giver bolden op. - Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået. - Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog 12 og Der kan ikke scores direkte på begyndelses-sparket og fair play-frisparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 9. Bolden i og ude af spil. Jfr. Fodboldloven. 10. Betingelserne for scoring af mål. Jfr. Fodboldloven. 11. Off side. Reglen anvendes ikke. 12. Utilladelig spillemåde. En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser: 1. En af de i Fodboldloven, 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller. 3. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden. 4. Udskifter ulovligt. 5. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning) 6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning). 7. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning). 13

14 Sammenhængende rådgivning Grontmij Carl Bro rådgiver inden for både byggeri, plan & udvikling, anlæg, miljø, vand, energi, industri samt GIS & IT. Vi er repræsenteret i Sønderborg og resten af landet - find din lokale rådgiver på Grontmij Carl Bro Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg T

15 8. Hvis målmanden spiller bolden ulovligt, jf. afsnittet målmanden (medfører ikke udvisning). Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begå-et mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. - Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. - Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 5, skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret. - Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scorings-mulighed kun anvendes gult kort. - Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel. Målmanden: - Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt. - Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien. - Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt. - Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien. - Målmanden kan ikke opnå ret til på ny at røre bolden med hænderne ved at spille den mod banden. - Hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som sparket forsætligt til ham. 13. Frispark. - Der findes kun direkte frispark. - Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. - Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden. - Ved frispark i eget målfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 14. Straffespark. - Med undtagelse af målmanden, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffespark-mærket og uden for den stiplede 3-meter linie. - Hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal målmanden udvises. 15. Indkast. - Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne. - Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden. - Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 15

16 HJ. Lakering ApS Kontakt os og få et godt tilbud på tlf Smedevænget 30, Guderup Web:

17 16. Målspark. Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 17. Hjørnekast. - Hjørnekast udføres som indkast. - Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden. - Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres. - Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast. KLIK IND PÅ HER FINDER DU ALTID VORES AKTUELLE TILBUDSAVISER ALS - Nymøllevej 8 - Guderup - Tlf

18 v. Schanz - Østergade 10 - Sønderborg W W W. B E O V I S I O N. D K

19 Søndag den 20. Februar U-15 C Drenge Pulje 1 NSU 1 NSU 2 Midtals 1 Midtals 2 Svenstrup U-15 B Drenge Pulje 2 Midtals 1 Midtals 2 Hørup Søndb. Femad Nordals NSU Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 NSU Midtals 1 Midtals Svenstrup NSU NSU 2 Midtals Midtals 2 Svenstrup NSU 1 Midtals NSU 2 Midtals Svenstrup Midtals Midtals 2 NSU NSU 2 Svenstrup Præmie overrækkelse U-15 C Midtals 1 Midtals Hørup Søndb.fremad Nordals NSU Midtals 2 Hørup Midtals 1 NSU Søndb.fremad Nordals Hørup Midtals Nordals Midtals NSU Søndb.fremad Midtals 1 Nordals NSU Hørup Søndb.fremad Midtals Nordals Hørup Søndb.fremad Midtals Midtals 2 NSU Præmie overrækkelse U-15 B 19

20 am et et efterspurgt team team et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et energitjek hos os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: Uanset om du skal købe, sælge, bygge om et energitjek hos os får du sagkyndig rå :: Energirammeberegninger professionel udarbejdelse af: Uanset om du skal købe, sælge, et energitjek hos os får du sagk :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Bygningstjek :: Energitjek professionel udarbejdelse af: :: Botjek IndeklimaAnalyse :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek e, sælge, Møllebakken bygge 1, 1. sal 6400 om Sønderborg eller Tlf: ønsker får du sagkyndig rådgivning og lse af: :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek :: Energirammeberegninger :: Bygningstjek Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg :: Bot T et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et :: energitjek Botjek hos IndeklimaAnalyse os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg Tlf: :: Energiramm :: Bygningstjek :: Botjek :: Indek Ene :: Byg Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønd :: Energimærker :: Energirammeberegninger 6400 Sønderborg Tlf: :: Tilstandsrapporter :: Bygningstjek :: Energitjek :: Botjek IndeklimaAnalyse

21 Lørdag den 12. marts U-13 B Drenge Pulje 3 NSU 1 Svenstrup SUB 1 Egen U-13 B Drenge Pulje 4 NSU 2 SUB 2 Sønderb. Fremad Nordals Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 Svenstrup SUB 1 Egen NSU 2 SUB Sønd.b. Fremad Nordals Svenstrup SUB 1 eller ønsker dgivning og Egen NSU SUB 2 Sønd.b. Fremad Nordals NSU NSU 1 SUB Svenstrup Egen eberegninger NSU 2 Sønd.b. Fremad SUB 2 Nordals 38 Finale vinder pulje 3 vinder pulje 4 limaanalyse Præmie overrækkelse U-13 B drenge lf: otjek.dk Sønderborg Auto Center Sydals Ellegårdvej Sønderborg Telefon

22 Lørdag den 19. marts U-10 C Drenge U-10 A Drenge U-10 B Drenge U-10 B Drenge Pulje 5 Dybbøl 1 Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Hørup Pulje 6 Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Pulje 7 SUB Dybbøl 1 BNS Pulje 8 NSU Hørup Dybbøl 2 Sønd.b. Fremad U-11 A Drenge U-11 C Drenge U-11 C Drenge U-11 B Drenge Pulje 9 NSU SUB Dybbøl Broager Pulje 10 Dybbøl BNS Broager SUB 2 Pulje 11 NSU Sønd.b.Fremad SUB 1 Midtals Pulje 12 SUB Midtals BNS Sønd.b. Fremad Dybbøl Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat Dybbøl 1 Dybbøl Sønd.b.Fremad SUB Hørup Dybbøl Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Hørup Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl 1 Sønd.b.Fremad Dybbøl Sønd.b.Fremad Dybbøl 2 SUB SUB Dybbøl Hørup Sønd.b.Fremad SUB Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Sønd.b.Fremad Dybbøl Dybbøl 2 Hørup Dybbøl SUB Præmie overrækkelse U-10 C drenge Præmie overrækkelse U-10 A drenge BNS SUB NSU Hørup Dybbøl 1 BNS Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Hørup Dybbøl 2 22

23 Lørdag den 19. marts Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat SUB BNS Sønd.b.Fremad NSU BNS Dybbøl NSU Dybbøl Dybbøl 1 SUB Hørup Sønd.b.Fremad 67 Finale vinder pulje 7 vinder pulje Præmie overrækkelse U-10 B drenge NSU SUB Dybbøl Broager Dybbøl BNS SUB Dybbøl Broager NSU Broager SUB NSU Dybbøl SUB Broager BNS Broager Præmie overrækkelse U-11 A NSU Sønd.b.Fremad SUB 1 Midtals SUB 2 Dybbøl Sønd.b.Fremad SUB Midtals NSU Dybbøl Broager BNS SUB NSU SUB Sønd.b.Fremad Midtals 86 Finale vinder pulje 10 vinder pulje Præmie overrækkelse U-11 C SUB Midtals BNS Sønd.b.Fremad Dybbøl SUB BNS Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl SUB BNS Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl BNS Sønd.b.Fremad SUB Midtals Dybbøl Præmie overrækkelse U-11 B drenge

24 Lørdag den 26. marts U-9 Piger U-10 Piger U-12 B Piger U-11 Piger Pulje 13 Dybbøl 1 Dybbøl 2 Midtals Sønd.b. Fremad Hørup Pulje 14 NSU Hørup Løjt IF Sønd.b. Fremad Pulje 15 SUB Egen Svenstrup Løft IF Pulje 16 NSU 1 NSU 2 Sønd.b.Fremad SUB Egen Haderslev Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat Dybbøl 1 Dybbøl Midtals Sønd.b.Fremad Hørup Dybbøl Dybbøl 2 Midtals Sønd.b.Fremad Hørup Dybbøl 1 Midtals Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad Hørup Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl Dybbøl 2 Hørup Præmie overrækkelse U-9 PigeR NSU Hørup SUB Egen Løjt IF Sønd.b.Fremad Svenstrup Løjt IF Hørup Løjt IF Egen Svenstrup Sønd.b.Fremad NSU Løjt IF SUB NSU Løjt IF SUB Svenstrup Hørup Sønd.b.Fremad Egen Løjt IF Præmie overrækkelse U-10 PigeR Præmie overrækkelse U-12 B Piger i 24

25 Lørdag den 26. marts Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 NSU Sønd.b.Fremad SUB Egen Haderslev NSU 2 Sønd.b.Fremad NSU 1 Haderslev SUB Egen Sønd.b.Fremad NSU Egen NSU 2 & Haderslev SUB NSU 1 Egen Haderslev Sønd.b.Fremad SUB NSU Egen Sønd.b.Fremad SUB NSU NSU 2 Haderslev Augustenborg-Hørup Præmie overrækkelse U-11 PigeR I/S Aut. VVS installatør v/jürgensen Sørens Møllevej 31 Asserballeskov 6440 Augustenborg Tlf Fax Augustenborg-Hørup 25 I/S

26 Lørdag den 2. april U-6 U-6 U-7 U-7 Pulje 17 NSU 1 SUB 1 Sønd.b.Fremad 1 BNS 1 Pulje 18 NSU 2 SUB 2 Sønd.b. Fremad 2 BNS 2 Midtals Pulje 19 SUB 1 Sønd.b.Fremad Egen 1 Midtals BNS 1 BNS 2 Pulje 20 SUB 2 BNS 3 BNS 4 BNS 5 Egen 2 Lysabild U-8 Drenge Pulje 21 NSU 1 Dybbøl 1 Dybbøl 2 BNS 1 Sønderborg Fremad Pulje 22 NSU 2 Dybbøl 3 Starup IF BNS 2 U-9 C Drenge U-9 B Drenge U-9 B Drenge Pulje 23 NSU Nordals Egen BNS Pulje 24 NSU Sønd.b. Fremad 1 Midtals 1 Svenstrup Pulje 25 Sønd.b.Fremad 2 Egen BNS Midtals 2 Storegade Augustenborg tlf

27 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat NSU 1 SUB NSU 2 SUB Sønd.Frem 1 BNS Sønd.Frem 2 BNS Ekstra kamp pulje Midtals NSU SUB 1 Sønd. Frem Sønd.Frem 2 SUB BNS 1 NSU BNS 2 Midtals Ekstra kamp pulje NSU 2 Sønd. Frem NSU 1 Sønd. Frem SUB 2 BNS SUB 1 BNS Midtals Sønd. Frem Ekstra kamp pulje BNS 2 NSU Ekstra kamp pulje SUB 2 Midtals Præmie overrækkelse U SUB 1 Sønd. Fremad SUB 2 BNS Egen 1 Midtals BNS 4 BNS BNS 1 BNS Egen 2 Lysabild Sønd. Fremad Egen BNS 3 BNS SUB 1 BNS SUB 2 Lysabild Midtals BNS 1 i 27

28 Sønderjysk Forsikring Vi forsikrer... Sønderjysk Forsikring G/S Ulkebøldam Sønderborg Tlf

29 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat BNS 5 Egen Egen 1 SUB BNS 4 SUB BNS 1 Sønd. Fremad Egen 2 BNS BNS 2 Midtals Lysabild BNS SUB 1 BNS SUB 2 Egen BNS 2 Egen Lysabild BNS Midtals Sønd. Fremad BNS 5 BNS BNS 1 Egen Egen 2 BNS Midtals SUB BNS 5 SUB Sønd. Fremad BNS BNS 3 Lysabild Præmie overrækkelse U-7 Sydals Nordals Tlf Mobil Vi udfører alt indenfor: Vand Gas Olie Blik Sanitet Centralvarme Varmepumpe 29

30 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 Dybbøl Dybbøl 2 BNS NSU 2 Dybbøl Starup IF BNS Sønd. Fremad NSU Dybbøl 2 Dybbøl Dybbøl 3 Starup IF BNS 2 NSU BNS 1 Sønd. Fremad NSU 1 Dybbøl NSU 2 Starup IF Dybbøl 3 BNS Dybbøl 1 BNS Sønd. Fremad Dybbøl BNS 1 NSU Dybbøl 1 Sønd. Fremad 200 Finale Vinder pulje 21 vindr pulje 22 15:10 Præmie overrækkelse U-8 drenge NSU Nordals Egen BNS 5 minutter pause Nordals Egen BNS NSU 5 minutter pause NSU Egen Nordals BNS Præmie overrækkelse U-9 C drenge 30

31 Lørdag den 2. april NSU Sønd. Fremad Midtals 1 Svenstrup Sønd. Fremad 2 Egen BNS Midtals Sønd. Fremad 1 Midtals Svenstrup NSU Egen BNS Midtals 2 Sønd. Fremad NSU Midtals Sønd. Fremad 1 Svenstrup Sønd. Fremad 2 BNS Egen Midtals Finale vinder pulje 24 vinder pulje Præmie overrækkelse U-9 B drenge 31

32 Pro Touch Force 100 FS Godkendt benskinne med ankelbeskytter. Str. XXS-L. 100,- Pro Touch Force 100 FS Godkendt benskinne med ankelbeskytter. Str. XXS-L. 100,- Nike Park II FG Fodboldstøvle i syntetisk læder og med god boldkontakt. Velegnet på fast underlag. Str. 38½-47½. 400,- Nike Park II FG Fodboldstøvle i syntetisk læder og med god boldkontakt. Velegnet på fast underlag. Str. 38½-47½. 400,- SÅ MÅ DER SÅ MÅ DER TACKLES TACKLES Hummel Sport Teamspirit Fodboldsæt bestående af Windstopper, knickers og strømper. Til børn i str år og til voksne i str. S-XXL. Hummel Sport Teamspirit Fodboldsæt bestående af Windstopper, knickers og strømper. Til børn i str år og til voksne i str. S-XXL. Adidas Puntero VI TRX FG Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til fast underlag. Str. 39½-47½. 400,- Adidas Puntero VI TRX FG Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til fast underlag. Str. 39½-47½. 400,- Adidas Pred Absolion X TRX FG Fodboldstøvle med anatomisk udformet EVA-letvægtsmellemsål med indlæg i hæl, der giver komfort og stødabsorbering. Overdel i slidstærkt læder. Lav vægt og med super pasform. Str. 39½-47½. 900,- Adidas Pred Absolion X TRX FG Fodboldstøvle med anatomisk udformet EVA-letvægtsmellemsål med indlæg i hæl, der giver komfort og stødabsorbering. Overdel i slidstærkt læder. Lav vægt og med super pasform. Str. 39½-47½. 900,- Windstopper 300,- Knickers 250,- Strømper 60,- I alt 610, Sætpris Windstopper 300,- Knickers 250,- Strømper 60,- I alt 610,- Spar Sætpris op til 310,- Spar op til 310, Spar op til 500, Spar op til 500,- Adidas Puntero VI TRX HG Jr. Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til hårdt underlag. Str ½. 300,- Adidas Puntero VI TRX HG Jr. Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til hårdt underlag. Str ½. 300,- Adidas Adipure III TRX FG Fodboldstøvle med overlæder i skind, som giver god kontrol og boldkontakt. Sål med godt fæste og høj komfort på faste naturlige baner. Str. 39½-47½. Normalpris 1.200,- Adidas Adipure III TRX FG Fodboldstøvle med overlæder i skind, som giver god kontrol og boldkontakt. Sål med godt fæste og høj komfort på faste naturlige baner. Str. 39½-47½. Normalpris 1.200,- NAVN XXXXXXXXXX 00, 0000 BYCCCCCCC, tlf XX XX XX XX Åbningstider: Man-fre XX-XX, lør XX-XX NAVN Gråsten Rohleder Sport ApS Nygade 14 Tlf Sønderborg Rohleder Sport ApS Perlegade 27 Tlf XXXXXXXXXX 00, 0000 BYCCCCCCC, tlf XX XX XX XX Åbningstider: Man-fre XX-XX, lør XX-XX

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1

NSU CUP 2013 NSU INdbyder til INdefodbold I diamanten, KUltUr- & IdrætSceNtret fynshav 1 NSU CUP 2013 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1 Autolakering Bilpleje Alt i Klargøring Ring og få et godt tilbud på tlf. 74 45 88 99 Smedevænget 30 6430 Nordborg

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander

Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Spilleregler for DAI Indefodbold Til små mål og med bander Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af The Board (seneste udgave) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår

Læs mere

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018

INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold loven udgivet af The Board med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgende paragraffer. Se nyeste udgave

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane

Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). For U10 og yngre spilles på tværs af håndboldbane Spilleregler for indefodbold (*) For at lette forståelsen og dermed forhåbentlig undgå tvivlstilfælde er DBU Lolland-Falster enkelte steder i regelsættet fremkommet med tilføjelser. Disse tilføjelser er

Læs mere

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008.

Firma Cup 2008. Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. Borgerskolen. Søndag 16/03-2008. 17-03-2008 Firma Cup 2008 Indendørs fodboldstævne. Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. på Borgerskolen Søndag 16/03-2008 Arrangør: Get2 Sport & Taastrup FC Sådan finder du

Læs mere

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder

1 spiller over midten. Målmand må tage bold med hænder Side 1 af 5 OBS!!! DBUs spilleregler 2014/15 er tilpasset Oplandsturneringen. Særregler i Oplandsturneringen er markeret med kursiv skrift og rød skriftfarve. Herunder er skitseret de primære forskelle

Læs mere

Spilleregler for indefodbold

Spilleregler for indefodbold Spilleregler for indefodbold 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1 - Midterlinjen.

Læs mere

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål)

SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) SPILLEREGLER Smurfit Kappa Cup Juleturneringen - små mål (håndbold mål) Lovgrundlaget for indefodbold er Fodboldloven udgivet af DBU Jylland med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 2015 Basisbank Cup 2015 Basisbank Cup 2015, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 7. februar 2015 klokken 13.00. Mødetid Holdene

Læs mere

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014

DBU JYLLAND INDEFODBOLD. SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 DBU JYLLAND INDEFODBOLD SPILLEREGLER (udsnit) - små mål 2013/2014 1 Banen Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger

Læs mere

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto

Stævnegebyr på 400,- DKK skal være indbetalt på konto Cup 201 Basisbank Cup 2014 Basisbank Cup 2014, afvikles i samarbejde med Solrød Fodboldakademi i Solrød Idrætscenter, Tingryds Allé 27, 2680 Solrød Strand, den 6. december. Mødetid Holdene skal melde deres

Læs mere

14. samt januar

14. samt januar 14. samt 21. - 22. januar 2017 45. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 45. gang at arrangere indefodboldturnering for skolerne i Aalbæk, Strandby og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018

Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Reglement for kommunemesterskab i Slagelse 2018 Forenklede spilleregler s. 2 Regler for dispensation s. 3 Afbudstakter til kommunemesterskab s. 3 Indefodboldloven s. 4 1 Årgang Oversigt over forenklede

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland - indendørs julestævne 2017 Spilletid for alle puljer: 8 min. (9 min. pr. kampafvikling). I 4-holdspuljer er der sat fem minutters pause af mellem hver anden puljekamp,

Læs mere

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018

Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Reglement for DGI Midt- og Vestsjælland Indendørs fodbold 2017/2018 Indefodboldloven s. 2 Regler for dispensation s. 8 Afbudstakster s. 9 Datoer for finalestævner s. 10 INDEFODBOLDLOVEN 2017/2018 Lovgrundlaget

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

09. samt 16. - 17. januar

09. samt 16. - 17. januar 09. samt 16. - 17. januar 2016 44. sæson I samarbejde med vores sponsorer har vi fornøjelsen, for 44. gang at arrangerer indefodboldturnering for skolerne i Strandby, Aalbæk og Skagen. Resultater, billeder

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5

Futsal regler for Oplandsturneringen Opdateret den 24-10-2015 Side 1 af 5 Side 1 af 5 1. Forord Futsal har sine rødder i Sydamerika, hvor fodbolden altid har været den mest populære sport, og hvor der blev spillet fodbold på hver en lille plads. Futsal er en teknisk og underholde

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI HALLEN 5. Januar 11. 12. Januar 18. 19. Januar PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I INDEFODBOLD 2015 HEI Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen

Læs mere

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR

STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR STÆVNEPROGRAM INDEFODBOLD HOVEDSPONSOR TURNERINGSREGLEMENT 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Banen er uden for målstængerne omgivet

Læs mere

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012

KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 FREDERIKSSUND KOMMUNE KOMMUNEMESTERSKABER INDENDØRS FODBOLD FOR UNGDOM 2012 MØLLEGÅRDHALLEN Møllevej 90, 3630 Jægerspris www.jik.dk LØRDAG, den 3. marts 2012 og SØNDAG, den 4. marts 2012 PROGRAMINDHOLD:

Læs mere

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

FODBOLD. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 FODBOLD Opdateret maj 2011 Nyt punkt 7 stk. 7.3. Generelle turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM- stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Rødovre Trælast Cup 2011

Rødovre Trælast Cup 2011 VALLENSBÆK IDRÆTSFORENING FODBOLDAFDELINGEN Program Rødovre Trælast Cup 2011 4. - 5. - 6. marts 2 Velkommen til Rødovre Trælast Cup 2011 Vallensbæk IF byder både spillere, trænerer, forældre og øvrige

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL

PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL PROGRAM Værløse Cup 2017 U-5 - U-10 drenge LØRDAG D 14. JANUAR 2017 KL. 09.00-18.00. Stævnet afvikles i Farum Arena, hal 1 + 2, Stavnsholtvej 41, 3520 Farum i følgende årgange. Miniput 07A & 07B 4-mands

Læs mere

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup.

Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. 2016 Kære 8 mands dommer til Kronborg Cup. Vi ved, at du glæder dig til at dømme en eller flere 8 mands kampe ved Kronborg Cup 2016. Vi har her samlet spillereglerne fra DBU Sjælland, som vi spiller efter.

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar februar 26. februar. Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje

Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar februar 26. februar. Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Velkommen til FK Sydsjælland 05 CUP - februar 2017 24. februar 26. februar Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje 1 Alle Kampe spilles i Korskilde Hallen Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Medaljer

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2015

Program til Marienlyst Cup 2015 Program til Marienlyst Cup 2015 Velkommen til Marienlyst Cup, den 18. - 20. december 2015. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

Program til Marienlyst Cup 2014

Program til Marienlyst Cup 2014 Program til Marienlyst Cup 2014 Velkommen til Marienlyst Cup, den 19. - 21. december 2014. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup. 2013 I2-stævne Program v 1.1.docx Indendørs fodboldstævne A/B-stævne Taastrup FC Inde Cup 2013 Program for Fredag d. 15. Lørdag d. 16. og Søndag d. 17. november 2013 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Samaritter 4 Fredag - puljer

Læs mere

Program til BM- Cup 2016

Program til BM- Cup 2016 Program til BM- Cup 2016 Velkommen til BM-Cup, den 16. - 18. december 2016. Boldklubben Marienlyst byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til vores indendørsstævne i Marienlystcentret.

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune.

Infomappe INDEFODBOLD. turnering Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune. Infomappe INDEFODBOLD turnering 2013-14 Varde, Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund kommune www.dgi.dk/sydvest/fodbold Indefodbold 2013/14 Så starter indefodbolden! DGI Sydvest byder velkommen til indefodbolden

Læs mere

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information

Futsal i DGI. Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information Futsal i DGI Futsalregler for voksne (U13 og op efter) Mere information www.dgi.dk/futsal 2 Futsalregler for voksne Futsal minder på mange måder om almindelig udendørs fodbold, men der er enkelte forskelle

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 20. november Velkommen til FK Sydsjælland CUP 2016 18. november 20. november Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Venner der får støtte kan gøre nytte.

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Program til. B1909 Kreafunk Cup DECEMBER Stævnesponsor:

Program til. B1909 Kreafunk Cup DECEMBER Stævnesponsor: Program til B1909 Kreafunk Cup 9. - 11. DECEMBER 2016 Stævnesponsor: spilleregler Vi spiller efter DBU Fyns regler! Spilletiden er angivet ved hver årgang. 4 spillere på banen, den ene spiller over midten.

Læs mere

Intersport cup Den januar 2016

Intersport cup Den januar 2016 Intersport cup Den 8. 9. 10. januar 2016 Munkebo Boldklub byder velkommen til alle hold Intersport Cup-Munkebo 2016 8.- 9. 10. januar U-11 starter fredag, kl.17.00, 2 puljer (nr. 1 og nr. 2 til finalepulje)

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse&Alarm Cup Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse&Alarm Cup Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Velkommen til Bagger Låse&Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse&Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 26-27 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage: Lørdag

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse

Velkommen til. Bagger Låse & Alarm Cup Afholdes den november 2016 Vesthallen i Slagelse Velkommen til Bagger Låse & Alarm Cup 2016 Hovedsponsor Bagger Låse & Alarm, Ndr. Ringgade 70B, 4200 Slagelse Afholdes den 19-20 november 2016 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage:

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Program til Langå Sparekasse Cup

Program til Langå Sparekasse Cup Program til Langå Sparekasse Cup Houlbjerg-Laurbjerg IF byder igen i år velkommen til Langå Sparekasse Cup i week-enden den 13. - 14. og 21. november 2015. Program til den 21. november udsendes søndag

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2011 i Skanderborg Kommune 25.2 Rettet 5. klasse Øvet Galten Hallen 8./9. klasse, Stjær Hallen Program for indefodboldstævnet Lørdag d. 26. februar 2011 i Ejerbaunehøj Hallen, Stjær Hallen og Galten Hallen

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 s BANER 20. 21. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2015 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus-mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Kampleder 7- og11 mands

Kampleder 7- og11 mands Spilleregler for 7:7 rækker (For U-10 Drenge, U-11 Piger, U-11 Drenge, U-12 Piger, U-12 Drenge) Se regler her Banestørrelsen Længde min. 50 meter max. 68 meter. Bredde min. 36 meter max 56 meter. Idealstørrelse

Læs mere

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017.

Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017. Kære dommer DBU s Dommer gruppe og FLU s Breddedommergruppe fremsender hermed en Læs let udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er

Læs mere

Program til Langå Sparekasse Cup

Program til Langå Sparekasse Cup Program til Langå Sparekasse Cup Houlbjerg-Laurbjerg IF byder igen i år velkommen til Langå Sparekasse Cup i week-enden den 7. - 9. november 2014. Der spilles i Laurbjerg Hallen, Skolevej 8b, Laurbjerg,

Læs mere

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold

Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Turneringsregler til Firmaidræt Open i fodbold - udefodbold Aldersgrænse Deltagerberettigede er alle, der på stævnedagen er fyldt 16 år. Oldboysspillere skal på stævnedagen være fyldt 32 år. Oldgirlsspillere

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune Rettet 26.3: 4. Klasse: flyttet til Klank Hallen 3. Klasse: Mindre rettelser 2. Klasse, Borg. Hus Nye tider Rettet 30.3: 4. Klasse: Program rettet 2011 i Skanderborg Kommune Program for indefodboldstævnet

Læs mere

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 23. november

Velkommen til FK Sydsjælland CUP november 23. november Velkommen til FK Sydsjælland CUP 2014 21. november 23. november Fladså Hallen, Mogenstrup Parkvej 10, 4700 Næstved Korskilde Hallen, Brøderupvej 2A, 4733 Tappernøje Venner der får støtte kan gøre nytte.

Læs mere

Taastrup FC B/C-stævne 2015

Taastrup FC B/C-stævne 2015 01/11/2015 13:08 Indendørs Fodboldstævne Taastrup FC B/C-stævne 2015 Program for Fredag d. 6. November Lørdag d. 7. November og Søndag d. 8. November 2015 Indhold Spillested 3 Praktiske oplysninger 4 Sponsorer

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE

NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER EN DEL AF NOGET STØRRE NY FODBOLDLOV ÆNDRINGER OG PRÆCISERINGER WWW.DBU.DK EN DEL AF NOGET STØRRE Ændringer i fodboldloven pr. 1. juli 2016 Kære dommer Som du måske ved ændres fodboldloven pr. 1. juli 2016. Den færdige lovbog

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Broager Sparekasse Dybbøl Cup januar 2016

Broager Sparekasse Dybbøl Cup januar 2016 Broager Sparekasse Dybbøl Cup 15-17 januar 2016 Tøjsponsor Boldsponsor Præmie sponsor Hovedsponsor Velkommen til Dybbøl Cup 2016 Vi håber på en god sportslig oplevelse og en fair indstilling til såvel

Læs mere

Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse

Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse Velkommen til Shell Slagelse Cup 2015 Hovedsponsor Shell Smedegade 34, 4200 Slagelse Afholdes den 28-29 november 2015 Vesthallen i Slagelse Praktiske informationer Spilledage: Lørdag den 28. nov. 2015

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

PROGRAM. ÅRHUSMESTERSKABERNE i INDEFODBOLD HEI-HALLEN Januar Januar Januar. Et samarbejde imellem: I INDEFODBOLD 2005

PROGRAM. ÅRHUSMESTERSKABERNE i INDEFODBOLD HEI-HALLEN Januar Januar Januar. Et samarbejde imellem: I INDEFODBOLD 2005 ÅRHUSMESTERSKABERNE i INDEFODBOLD 2 0 1 0 H J O R T S H Ø J - E G A A Et samarbejde imellem: I D R Æ T S F O R I N G E N FODBOLD I INDEFODBOLD 2005 HEI-HALLEN 2.-3. Januar 9.-10. Januar 16.-17. Januar

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 8 Diverse ændringer...8. DIVISIONERING Seniorer Ungdom Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 8-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Sct. Jørgens skole fodbold afd. Overtrækstrøjer. Udskiftning. Omklædning. Placering i puljen (gælder U8-U14).

Sct. Jørgens skole fodbold afd. Overtrækstrøjer. Udskiftning. Omklædning. Placering i puljen (gælder U8-U14). Sct. Jørgens skole fodbold afd. Byder velkommen til Jule stævne. Lørdag og søndag den 13. og 14. december i hallen på Sct. Jørgens skole, Hans Jørgens Færchs Plads, med indkørsel fra Åderupvej, 4700 Næstved

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse

FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej Væggerløse FUTSALSTÆVNE Program for Væggerløse Hallen Gl. Marielystvej 12 4873 Væggerløse 3. Februar 2018 Arrangørklub.: Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min pause.

Læs mere

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen

Spilleregler for FLU Futsal. 1 Banen 1 Spilleregler for FLU Futsal 1 Banen Dimensionerne Banen skal være rektangulær. Banens længde skal altid overstige bredden. Længde: Minimum 25 m. Maksimum 42 m Bredde: Minimum 15 m. Maksimum 25 m I FLU

Læs mere

PROGRAM CUP 2017 DEN 11. OG 12. FEBRUAR

PROGRAM CUP 2017 DEN 11. OG 12. FEBRUAR PROGRAM CUP 2017 DEN 11. OG 12. FEBRUAR Dalum IF vinder i U11 drenge 2016 Velkommen til Fynske Bank -Cup, den 11. - 12. februar 2017 Assens FC byder spillere, trænere, sponsorer og publikum velkommen til

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2016 Velkommen til BNS CUP 2016 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 20 august 2016 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup I2-stævne Program v 1.2.docx

Indendørs fodboldstævne A/B-stævne. Taastrup FC Inde Cup I2-stævne Program v 1.2.docx Indendørs fodboldstævne A/B-stævne Taastrup FC Inde Cup 2014 Program for Fredag d. 7. Lørdag d. 8. og Søndag d. 9. november 2014 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Fredag - puljer 5 Fredag -

Læs mere

Brøndby Vinter IndeCup

Brøndby Vinter IndeCup Brøndby Vinter IndeCup Brøndby Hallen 28. januar 2017 Velkommen... 3 Spilleregler... 3 Antal spillere:... 3 Kamp varighed:... 3 Opstilling... 3 Puljer og spilletider... 4 U8 9 hold... 4 U9 C rækken 5 hold...

Læs mere

RIF Fodbold præsenterer GEERTSEN CUP RIF Fodbold byder alle spillere, trænere og tilskuere velkommen til Ringsted. Program.

RIF Fodbold præsenterer GEERTSEN CUP RIF Fodbold byder alle spillere, trænere og tilskuere velkommen til Ringsted. Program. RIF Fodbold præsenterer GEERTSEN CUP 2017 RIF Fodbold byder alle spillere, trænere og tilskuere velkommen til Ringsted. Program U11 Årgang 2007 Lørdag d. 16. december 2017 U11-A-Pulje 1 U11-A-Pulje 2 U11-B-Pulje

Læs mere

Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010

Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010 Velkommen til SUB Sønderborg MINI VM 2010 Dato: Sted: Lørdag den 12. juni 2010 i Sundsmarkscentret Borgmester Andersens Vej 100 i Sønderborg Tak for Jeres tilslutning til MINI VM 2010. Vi håber på et flot

Læs mere

Stævnet afvikles således, at hver årgang er en selvstændig cup. I hver årgang deltager op til 16 hold.

Stævnet afvikles således, at hver årgang er en selvstændig cup. I hver årgang deltager op til 16 hold. Velkommen til Dalum IF Multi Cup 2016 for U8-U15 piger og drenge Vi ønsker at afvikle et fodboldstævne, hvor kvaliteten, glæden og fodbolden er i fokus. Der spilles årgangsopdelt fodbold for drenge og

Læs mere

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football.

FUTSAL. Pelé In futsal, you have to be able to think and play quickly. That makes it easier later when you switch to football. FUTSAL Derfor skal du spille futsal dbu.dk Cristiano Ronaldo The small pitch helped me improve my footwork. If it weren t for futsal, I wouldn t be the player I am today. Pelé In futsal, you have to be

Læs mere

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf

Hirtshals Boldklub Søndergade Hirtshals Tlf Hirtshals Boldklub Søndergade 20 9850 Hirtshals Tlf. 60 72 98 94 hb@hirtshalsboldklub.dk VELKOMMEN TIL Hirtshals Boldklub ungdomsafdelingen glæder sig til at byde alle velkommen til årets skolefodboldstævne,

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2016 Velkommen til BNS CUP 2016 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 20 august 2016 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup

BNS CUP Velkommen til BNS CUP i samarbejde med Broager Sparekasse. Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup BNS CUP 2017 Velkommen til BNS CUP 2017 - i samarbejde med Broager Sparekasse Dato: Lørdag d. 19. august 2017 Sted: Banerne ved Nydamskolen, Skolevej 21, Vester Sottrup Tak for jeres tilmelding til BNS

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2015 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads SØNDAG DEN 21 JUNI - hvor der bliver rigtig gang i den. Der deltager

Læs mere

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 56. udgave 2005/2006 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Forord DBU udsender hermed sin 56. udgave af Fodboldloven. 2005 har været et relativt stille år, hvad lovændringer angår. Den ændring

Læs mere

i Skanderborg Kommune

i Skanderborg Kommune 2010 Rettet : 17.2: 6. klasse Uøvet, 8. klasse Øvet / Uøvet i Skanderborg Kommune Rettet : 22.2: 6. klasse Uøvet, 6. klasse Øvet Rettet: 24.2: 8. klasse Uøvet Rettet 25.2 7. klasse Øvet Program for indefodboldstævnet

Læs mere

Spilleregler for Futsal

Spilleregler for Futsal Page 1 of 11 Spilleregler for Futsal Justeringer Forudsat at de involverede nationalforbund er enige herom, og principperne for disse love overholdes, kan lovene tilpasses på følgende punkter i kampe for

Læs mere

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev

FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej Nørre Alslev FUTSALSTÆVNE Program for Nørre Vedby Hallen Vigvej 8 4840 Nørre Alslev 25. November 2017 Arrangørklub.: Nordfalster FB Spillerantal: 5 mod 5 Hel Bane m. håndboldmål. Uden bander Spilletid: 9 min + 1 min

Læs mere

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18

Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 Momenti Beach Cup Program U-16 og U-18 På Balle Beach anlæg Ballevej 57, 7182 Bredsten Lørdag og søndag den 11. og 12. juni 2016 Velkommen til Beach Handball Det er med glæde, at Jydsk Håndbold Forbund,

Læs mere

Spilleregler for 3-mands fodbold

Spilleregler for 3-mands fodbold Spilleregler for 3-mands fodbold 1 Banestørrelsen Idealstørrelse 13 meter x 21 meter. 2 Målstørrelse Idealstørrelsen for målene er 1 X 1,5 meter. 3 Boldstørrelse Der benyttes boldstørrelse 3. 4 Spillernes

Læs mere

Taastrup FC B/C-stævne

Taastrup FC B/C-stævne 23/01/2014 21:07 Indendørs Fodboldstævne Taastrup FC B/C-stævne 2014 Program for Fredag d. 31. januar Lørdag d. 1. og Søndag d. 2. februar 2014 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Samaritter 4

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

MALIQ Vinter Cup 2014

MALIQ Vinter Cup 2014 MALIQ Vinter Cup 2014 Kampprogram (Version 2 / 2014 01 15) Opdateret: hold tilføjet i U6, U7, U8, U10B og U11/12 piger Bemærk: 2 nye hold tilføjet i U8 og programmet forskubbet med op til 16 min i U8 og

Læs mere

Boldklubben B1908 U10 Byder velkommen til Bone s Cup Amager 2017

Boldklubben B1908 U10 Byder velkommen til Bone s Cup Amager 2017 Boldklubben B1908 U10 Byder velkommen til Bone s Cup Amager 2017 26/8-2017 Info omkring regler: Banestørrelsen Længde 40 meter x Bredde 30 meter. Banerne er markeret med farvede toppe i hjørnerne Boldstørrelse

Læs mere

Love for Futsal 2010/2011

Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011 Love for Futsal 2010/2011-1. udgave Side 1 Forord. DBU udsender hermed sin 1. udgave af Futsalloven. Loven er oversat direkte fra seneste udgivelse af FIFA s Futsal Laws of the

Læs mere

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union

Fodboldloven. 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 54. udgave 2003/2004 Udgivet af Dansk Boldspil-Union 1 2 Forord DBU udsender hermed sin 54. udgave af Fodboldloven. Heller ikke i 2003 har The Board s årlige møde betydet væsentlige regelændringer.

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa

Kolding Boldklub ERINDRINGSGAVER 0. KLASSE: Erindringsgave til ALLE i 0.klasse fra Smurfit Kappa Kolding Boldklub byder VELKOMMEN til Smurfit Kappa Cup - Skoleturneringen 2016 Vi glæder os meget til at se jer på Mosevej Sportsplads LØRDAG DEN 18 JUNI og SØNDAG DEN 19 JUNI, hvor der bliver rigtig gang

Læs mere