KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG"

Transkript

1 Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1

2 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Marcus Sønderborg Perlegade Sønderborg Telefon:

3 Velkommen NSU vil gerne have lov til at byde velkommen til NSU-CUP 2011 i de nye rammer i Diamanten Kultur & Idrætscenteret Fynshav. Vi er rigtig glade for igen at kunne inviterer til vores afholdte indefoboldstævne. Vi vil gerne takke alle de klubber som har meldt sig til årets indefodboldstævne Vi håber at succesen fra de tidligere mange år vil gentage sig, og vi kan konstatere at vi, på trods af at stævnet kun rummer ungdomshold, igen er mange tilmeldte hold, i år godt 140 hold. Vi fortsætter med spil på de store mål fra og med U-13 Drenge og piger og opefter. Vi har gode præmier til alle finaledeltagere og præmier til alle i U-6 og U-7 rækkerne. Ha et rigtig godt stævne. Sponsorer: Opbakningen blandt de lokale erhvervsdrivende er igen år meget stor. Vi vil derfor rette en stor tak til alle sponsorer som er med til at gøre et stævne af denne kaliber muligt. Støt derfor de lokale erhvervsdrivende de støtter nemlig jer. Dommere: Der anvendes både lokale dommere og dommere fra dommerklubben. Vi gør opmærksom på, at dommerne gør et frivilligt stykke arbejde og at alle deres kendelser selvfølgeligt skal respekteres. Men ved uoverensstemmelser kan halvagten kontaktes. Ligeledes skal hallens ordensregler overholdes. Opvarmning må ikke foregå på gangarealerne, området bag målene kan evt. bruges. Spilleregler: Til og med U-12 spilles der mod håndbold mål og JBU s regler hertil er gældende. For U-6 og U-7 gælder JBU s nye regler. Fra og med U-13 og opefter spilles der mod store mål, og DBU s regler hertil er derfor medtaget her i programmet. Specielt målmands reglerne bør studeres. Afgørelse af placering: (gældende for samtlige rækker) Hvis 2 eller flere hold står lige i point, afgøres holdenes placering således: 1. point i indbyrdes kamp(e) 2. målforskel i indbyrdes kamp(e) 3. flest scorede mål i indbyrdes kamp(e) 4. målforskel i samtlige kampe 5. flest scorede mål i samtlige kampe 6. lodtrækning 3

4 Hele familiens frisør Klip, farve og permanent uden tidsbestilling..! v. Tove Jacobsen & Morten Struck Perlegade Sønderborg Tlf

5 Såfremt semi- eller finalekampe ender uafgjort i ordinær spilletid, forlænges spilletiden med max. 5 min (spillet fortsætter), eller indtil det først scorede mål. Såfremt der ikke bliver scoret i de ekstra 5 min. afgøres kampen ved straffespark, 5 til hvert hold. Såfremt holdene stadig står lige skydes et straffespark ad gangen indtil der er fundet en afgørelse. Præmier: Der er præmier til max. 7 spillere til alle finaledeltagende hold. I U-6 og U-7 rækkerne er der medaljer til alle deltagere. Tilmeldingsgebyr: U17 Drenge og U18 Piger kr. U8 - U kr. U6 - U kr. Gebyret betales på stævnedagen inden holdets første kamp. Afbud: Ved afbud senest 2 dage før opkræves der almindeligt deltagergebyr. Senere er der dobbelt deltagergebyr. Afbud kan gives før stævnet - til: Lars Thomsen tlf Under stævnet gives afbud til Fryndesholm Hallen tlf HUSK! Stævne gebyret skal være betalt før den første kamp! Rigtig GOD FORNØJELSE! et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et energitjek hos os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek :: Energirammeberegninger :: Bygningstjek :: Botjek IndeklimaAnalyse Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg Tlf:

6 BS Skadeservice ApS Agtoftsvej 3A 6400 Sønderborg Telefon

7 Stævne kalender NSU - CUP 2011 Søndag den 20. februar: U15 Drenge C side U15 Drenge B side 19 Lørdag den 12. marts: U13 Drenge B side 21 Lørdag den 19. marts: U10 Drenge C side 22 U10 Drenge A side U10 Drenge B side U11 Drenge A side U11 Drenge C side U11 Drenge B side 23 Lørdag den 26. marts: U9 Piger side U10 Piger side 24 U12 Piger B side U11 Piger side 25 Lørdag den 2. april: U6 side U7 side U8 Drenge side U9 Drenge C side U9 Drenge B side 31 i 7

8

9 Spilleregler for indefodbold på store mål Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold-loven udgivet af The Board (2006/2007-udgaven) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgen-de paragraffer. 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1. Midterlinien. 2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet). 3. Den stiplede 3-meter linies midte som straffesparkmærke. 4. Den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v. Målene: Målenes størrelse er 5 x 2 meter. - Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj. - Målstængerne og overliggeren betragtes som bande. Målstængerne må maksimalt have samme bredde som bandens højde. - Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/ hjørnekast, selv om banen har skrå hjørner. 2. Bolden. Jfr. Fodboldloven. v. Schanz - Østergade 10 - Sønderborg W W W. B E O V I S I O N. D K 9

10 A /S P. Moos Eftf. ENTREPRENØRFORRETNING. LAVENSBY NORDBORG. TLF FAX

11 3. Spillernes antal. - Et hold består af 4 eller 5 spillere (se turneringsreglement), af hvilke èn skal være målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere. - En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. - Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst. - Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne. - Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil. - Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller. En spiller kan udvises: 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller). 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring). 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe). Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens længde ved "rødt kort". - Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek. - Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer. - Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. 4. Spillernes udstyr. - Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes. - Benskinner er ikke obligatoriske. - Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. 5. Dommeren. - Dommerens trøjefarve er sort. - Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort. 6. Liniedommere. Anvendes ikke. 7. Spilletid. Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege. 11

12 t Plakater

13 8. Spillets igangsættelse. - Begyndelsesparket er retningsfrit. - Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. - Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der giver bolden op. - Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået. - Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog 12 og Der kan ikke scores direkte på begyndelses-sparket og fair play-frisparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 9. Bolden i og ude af spil. Jfr. Fodboldloven. 10. Betingelserne for scoring af mål. Jfr. Fodboldloven. 11. Off side. Reglen anvendes ikke. 12. Utilladelig spillemåde. En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser: 1. En af de i Fodboldloven, 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller. 3. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden. 4. Udskifter ulovligt. 5. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning) 6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning). 7. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning). 13

14 Sammenhængende rådgivning Grontmij Carl Bro rådgiver inden for både byggeri, plan & udvikling, anlæg, miljø, vand, energi, industri samt GIS & IT. Vi er repræsenteret i Sønderborg og resten af landet - find din lokale rådgiver på Grontmij Carl Bro Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg T

15 8. Hvis målmanden spiller bolden ulovligt, jf. afsnittet målmanden (medfører ikke udvisning). Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begå-et mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. - Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. - Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 5, skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret. - Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scorings-mulighed kun anvendes gult kort. - Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel. Målmanden: - Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt. - Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien. - Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt. - Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien. - Målmanden kan ikke opnå ret til på ny at røre bolden med hænderne ved at spille den mod banden. - Hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som sparket forsætligt til ham. 13. Frispark. - Der findes kun direkte frispark. - Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. - Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden. - Ved frispark i eget målfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 14. Straffespark. - Med undtagelse af målmanden, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffespark-mærket og uden for den stiplede 3-meter linie. - Hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal målmanden udvises. 15. Indkast. - Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne. - Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden. - Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 15

16 HJ. Lakering ApS Kontakt os og få et godt tilbud på tlf Smedevænget 30, Guderup Web:

17 16. Målspark. Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 17. Hjørnekast. - Hjørnekast udføres som indkast. - Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden. - Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres. - Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast. KLIK IND PÅ HER FINDER DU ALTID VORES AKTUELLE TILBUDSAVISER ALS - Nymøllevej 8 - Guderup - Tlf

18 v. Schanz - Østergade 10 - Sønderborg W W W. B E O V I S I O N. D K

19 Søndag den 20. Februar U-15 C Drenge Pulje 1 NSU 1 NSU 2 Midtals 1 Midtals 2 Svenstrup U-15 B Drenge Pulje 2 Midtals 1 Midtals 2 Hørup Søndb. Femad Nordals NSU Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 NSU Midtals 1 Midtals Svenstrup NSU NSU 2 Midtals Midtals 2 Svenstrup NSU 1 Midtals NSU 2 Midtals Svenstrup Midtals Midtals 2 NSU NSU 2 Svenstrup Præmie overrækkelse U-15 C Midtals 1 Midtals Hørup Søndb.fremad Nordals NSU Midtals 2 Hørup Midtals 1 NSU Søndb.fremad Nordals Hørup Midtals Nordals Midtals NSU Søndb.fremad Midtals 1 Nordals NSU Hørup Søndb.fremad Midtals Nordals Hørup Søndb.fremad Midtals Midtals 2 NSU Præmie overrækkelse U-15 B 19

20 am et et efterspurgt team team et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et energitjek hos os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: Uanset om du skal købe, sælge, bygge om et energitjek hos os får du sagkyndig rå :: Energirammeberegninger professionel udarbejdelse af: Uanset om du skal købe, sælge, et energitjek hos os får du sagk :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Bygningstjek :: Energitjek professionel udarbejdelse af: :: Botjek IndeklimaAnalyse :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek e, sælge, Møllebakken bygge 1, 1. sal 6400 om Sønderborg eller Tlf: ønsker får du sagkyndig rådgivning og lse af: :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek :: Energirammeberegninger :: Bygningstjek Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg :: Bot T et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et :: energitjek Botjek hos IndeklimaAnalyse os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg Tlf: :: Energiramm :: Bygningstjek :: Botjek :: Indek Ene :: Byg Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønd :: Energimærker :: Energirammeberegninger 6400 Sønderborg Tlf: :: Tilstandsrapporter :: Bygningstjek :: Energitjek :: Botjek IndeklimaAnalyse

21 Lørdag den 12. marts U-13 B Drenge Pulje 3 NSU 1 Svenstrup SUB 1 Egen U-13 B Drenge Pulje 4 NSU 2 SUB 2 Sønderb. Fremad Nordals Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 Svenstrup SUB 1 Egen NSU 2 SUB Sønd.b. Fremad Nordals Svenstrup SUB 1 eller ønsker dgivning og Egen NSU SUB 2 Sønd.b. Fremad Nordals NSU NSU 1 SUB Svenstrup Egen eberegninger NSU 2 Sønd.b. Fremad SUB 2 Nordals 38 Finale vinder pulje 3 vinder pulje 4 limaanalyse Præmie overrækkelse U-13 B drenge lf: otjek.dk Sønderborg Auto Center Sydals Ellegårdvej Sønderborg Telefon

22 Lørdag den 19. marts U-10 C Drenge U-10 A Drenge U-10 B Drenge U-10 B Drenge Pulje 5 Dybbøl 1 Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Hørup Pulje 6 Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Pulje 7 SUB Dybbøl 1 BNS Pulje 8 NSU Hørup Dybbøl 2 Sønd.b. Fremad U-11 A Drenge U-11 C Drenge U-11 C Drenge U-11 B Drenge Pulje 9 NSU SUB Dybbøl Broager Pulje 10 Dybbøl BNS Broager SUB 2 Pulje 11 NSU Sønd.b.Fremad SUB 1 Midtals Pulje 12 SUB Midtals BNS Sønd.b. Fremad Dybbøl Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat Dybbøl 1 Dybbøl Sønd.b.Fremad SUB Hørup Dybbøl Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Hørup Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl 1 Sønd.b.Fremad Dybbøl Sønd.b.Fremad Dybbøl 2 SUB SUB Dybbøl Hørup Sønd.b.Fremad SUB Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Sønd.b.Fremad Dybbøl Dybbøl 2 Hørup Dybbøl SUB Præmie overrækkelse U-10 C drenge Præmie overrækkelse U-10 A drenge BNS SUB NSU Hørup Dybbøl 1 BNS Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Hørup Dybbøl 2 22

23 Lørdag den 19. marts Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat SUB BNS Sønd.b.Fremad NSU BNS Dybbøl NSU Dybbøl Dybbøl 1 SUB Hørup Sønd.b.Fremad 67 Finale vinder pulje 7 vinder pulje Præmie overrækkelse U-10 B drenge NSU SUB Dybbøl Broager Dybbøl BNS SUB Dybbøl Broager NSU Broager SUB NSU Dybbøl SUB Broager BNS Broager Præmie overrækkelse U-11 A NSU Sønd.b.Fremad SUB 1 Midtals SUB 2 Dybbøl Sønd.b.Fremad SUB Midtals NSU Dybbøl Broager BNS SUB NSU SUB Sønd.b.Fremad Midtals 86 Finale vinder pulje 10 vinder pulje Præmie overrækkelse U-11 C SUB Midtals BNS Sønd.b.Fremad Dybbøl SUB BNS Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl SUB BNS Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl BNS Sønd.b.Fremad SUB Midtals Dybbøl Præmie overrækkelse U-11 B drenge

24 Lørdag den 26. marts U-9 Piger U-10 Piger U-12 B Piger U-11 Piger Pulje 13 Dybbøl 1 Dybbøl 2 Midtals Sønd.b. Fremad Hørup Pulje 14 NSU Hørup Løjt IF Sønd.b. Fremad Pulje 15 SUB Egen Svenstrup Løft IF Pulje 16 NSU 1 NSU 2 Sønd.b.Fremad SUB Egen Haderslev Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat Dybbøl 1 Dybbøl Midtals Sønd.b.Fremad Hørup Dybbøl Dybbøl 2 Midtals Sønd.b.Fremad Hørup Dybbøl 1 Midtals Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad Hørup Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl Dybbøl 2 Hørup Præmie overrækkelse U-9 PigeR NSU Hørup SUB Egen Løjt IF Sønd.b.Fremad Svenstrup Løjt IF Hørup Løjt IF Egen Svenstrup Sønd.b.Fremad NSU Løjt IF SUB NSU Løjt IF SUB Svenstrup Hørup Sønd.b.Fremad Egen Løjt IF Præmie overrækkelse U-10 PigeR Præmie overrækkelse U-12 B Piger i 24

25 Lørdag den 26. marts Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 NSU Sønd.b.Fremad SUB Egen Haderslev NSU 2 Sønd.b.Fremad NSU 1 Haderslev SUB Egen Sønd.b.Fremad NSU Egen NSU 2 & Haderslev SUB NSU 1 Egen Haderslev Sønd.b.Fremad SUB NSU Egen Sønd.b.Fremad SUB NSU NSU 2 Haderslev Augustenborg-Hørup Præmie overrækkelse U-11 PigeR I/S Aut. VVS installatør v/jürgensen Sørens Møllevej 31 Asserballeskov 6440 Augustenborg Tlf Fax Augustenborg-Hørup 25 I/S

26 Lørdag den 2. april U-6 U-6 U-7 U-7 Pulje 17 NSU 1 SUB 1 Sønd.b.Fremad 1 BNS 1 Pulje 18 NSU 2 SUB 2 Sønd.b. Fremad 2 BNS 2 Midtals Pulje 19 SUB 1 Sønd.b.Fremad Egen 1 Midtals BNS 1 BNS 2 Pulje 20 SUB 2 BNS 3 BNS 4 BNS 5 Egen 2 Lysabild U-8 Drenge Pulje 21 NSU 1 Dybbøl 1 Dybbøl 2 BNS 1 Sønderborg Fremad Pulje 22 NSU 2 Dybbøl 3 Starup IF BNS 2 U-9 C Drenge U-9 B Drenge U-9 B Drenge Pulje 23 NSU Nordals Egen BNS Pulje 24 NSU Sønd.b. Fremad 1 Midtals 1 Svenstrup Pulje 25 Sønd.b.Fremad 2 Egen BNS Midtals 2 Storegade Augustenborg tlf

27 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat NSU 1 SUB NSU 2 SUB Sønd.Frem 1 BNS Sønd.Frem 2 BNS Ekstra kamp pulje Midtals NSU SUB 1 Sønd. Frem Sønd.Frem 2 SUB BNS 1 NSU BNS 2 Midtals Ekstra kamp pulje NSU 2 Sønd. Frem NSU 1 Sønd. Frem SUB 2 BNS SUB 1 BNS Midtals Sønd. Frem Ekstra kamp pulje BNS 2 NSU Ekstra kamp pulje SUB 2 Midtals Præmie overrækkelse U SUB 1 Sønd. Fremad SUB 2 BNS Egen 1 Midtals BNS 4 BNS BNS 1 BNS Egen 2 Lysabild Sønd. Fremad Egen BNS 3 BNS SUB 1 BNS SUB 2 Lysabild Midtals BNS 1 i 27

28 Sønderjysk Forsikring Vi forsikrer... Sønderjysk Forsikring G/S Ulkebøldam Sønderborg Tlf

29 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat BNS 5 Egen Egen 1 SUB BNS 4 SUB BNS 1 Sønd. Fremad Egen 2 BNS BNS 2 Midtals Lysabild BNS SUB 1 BNS SUB 2 Egen BNS 2 Egen Lysabild BNS Midtals Sønd. Fremad BNS 5 BNS BNS 1 Egen Egen 2 BNS Midtals SUB BNS 5 SUB Sønd. Fremad BNS BNS 3 Lysabild Præmie overrækkelse U-7 Sydals Nordals Tlf Mobil Vi udfører alt indenfor: Vand Gas Olie Blik Sanitet Centralvarme Varmepumpe 29

30 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 Dybbøl Dybbøl 2 BNS NSU 2 Dybbøl Starup IF BNS Sønd. Fremad NSU Dybbøl 2 Dybbøl Dybbøl 3 Starup IF BNS 2 NSU BNS 1 Sønd. Fremad NSU 1 Dybbøl NSU 2 Starup IF Dybbøl 3 BNS Dybbøl 1 BNS Sønd. Fremad Dybbøl BNS 1 NSU Dybbøl 1 Sønd. Fremad 200 Finale Vinder pulje 21 vindr pulje 22 15:10 Præmie overrækkelse U-8 drenge NSU Nordals Egen BNS 5 minutter pause Nordals Egen BNS NSU 5 minutter pause NSU Egen Nordals BNS Præmie overrækkelse U-9 C drenge 30

31 Lørdag den 2. april NSU Sønd. Fremad Midtals 1 Svenstrup Sønd. Fremad 2 Egen BNS Midtals Sønd. Fremad 1 Midtals Svenstrup NSU Egen BNS Midtals 2 Sønd. Fremad NSU Midtals Sønd. Fremad 1 Svenstrup Sønd. Fremad 2 BNS Egen Midtals Finale vinder pulje 24 vinder pulje Præmie overrækkelse U-9 B drenge 31

32 Pro Touch Force 100 FS Godkendt benskinne med ankelbeskytter. Str. XXS-L. 100,- Pro Touch Force 100 FS Godkendt benskinne med ankelbeskytter. Str. XXS-L. 100,- Nike Park II FG Fodboldstøvle i syntetisk læder og med god boldkontakt. Velegnet på fast underlag. Str. 38½-47½. 400,- Nike Park II FG Fodboldstøvle i syntetisk læder og med god boldkontakt. Velegnet på fast underlag. Str. 38½-47½. 400,- SÅ MÅ DER SÅ MÅ DER TACKLES TACKLES Hummel Sport Teamspirit Fodboldsæt bestående af Windstopper, knickers og strømper. Til børn i str år og til voksne i str. S-XXL. Hummel Sport Teamspirit Fodboldsæt bestående af Windstopper, knickers og strømper. Til børn i str år og til voksne i str. S-XXL. Adidas Puntero VI TRX FG Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til fast underlag. Str. 39½-47½. 400,- Adidas Puntero VI TRX FG Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til fast underlag. Str. 39½-47½. 400,- Adidas Pred Absolion X TRX FG Fodboldstøvle med anatomisk udformet EVA-letvægtsmellemsål med indlæg i hæl, der giver komfort og stødabsorbering. Overdel i slidstærkt læder. Lav vægt og med super pasform. Str. 39½-47½. 900,- Adidas Pred Absolion X TRX FG Fodboldstøvle med anatomisk udformet EVA-letvægtsmellemsål med indlæg i hæl, der giver komfort og stødabsorbering. Overdel i slidstærkt læder. Lav vægt og med super pasform. Str. 39½-47½. 900,- Windstopper 300,- Knickers 250,- Strømper 60,- I alt 610, Sætpris Windstopper 300,- Knickers 250,- Strømper 60,- I alt 610,- Spar Sætpris op til 310,- Spar op til 310, Spar op til 500, Spar op til 500,- Adidas Puntero VI TRX HG Jr. Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til hårdt underlag. Str ½. 300,- Adidas Puntero VI TRX HG Jr. Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til hårdt underlag. Str ½. 300,- Adidas Adipure III TRX FG Fodboldstøvle med overlæder i skind, som giver god kontrol og boldkontakt. Sål med godt fæste og høj komfort på faste naturlige baner. Str. 39½-47½. Normalpris 1.200,- Adidas Adipure III TRX FG Fodboldstøvle med overlæder i skind, som giver god kontrol og boldkontakt. Sål med godt fæste og høj komfort på faste naturlige baner. Str. 39½-47½. Normalpris 1.200,- NAVN XXXXXXXXXX 00, 0000 BYCCCCCCC, tlf XX XX XX XX Åbningstider: Man-fre XX-XX, lør XX-XX NAVN Gråsten Rohleder Sport ApS Nygade 14 Tlf Sønderborg Rohleder Sport ApS Perlegade 27 Tlf XXXXXXXXXX 00, 0000 BYCCCCCCC, tlf XX XX XX XX Åbningstider: Man-fre XX-XX, lør XX-XX

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft.

Den vigtigste regel er dog: anvendelsen af den sunde fornuft. Denne publikation udarbejdet til breddehåndbolden fortæller om de vigtigste håndboldspilleregler og kommer med eksempler og forklaringer, der gør det lettere at forstå, hvad de enkelte regler betyder omsat

Læs mere

Børne- og Ungefolder 2015-16

Børne- og Ungefolder 2015-16 Børne- og Ungefolder 2015-16 Side 1 Børne- & Ungeudvalget i JHF Kreds 7 2015-2016 Klaus K. Svendsen Seminarievej 132 6760 Ribe Mobil: 28 83 35 67 Mail: klaussvendsen@icloud.com Ansvar: Høje Piger Flemming

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 20111. Oversat i et samarbejde mellem DFTF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering

Turnerings regler for. D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering Turnerings regler for D.A.I. region Hovedstadens Fodboldturnering 2011 og 2012 Indholds fortegnelsen 01 Idrætsmødet 02 Turneringsudskrivning 03 Bestemmelser for anmeldelse af hold 04 Alders Bestemmelsen

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 -

DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - DANSK TENNIS FORBUNDS SPILLEREGLER - Opdateret d. 1. januar 2010 - Single 01 Banen 02 Fast tilbehør 03 Bolden 04 Ketsjeren 05 Server og modtager 06 Valg af side og serv 07 Serven 08 Fodfejl 09 Aflevering

Læs mere

Fieldhockey en introduktion

Fieldhockey en introduktion Fieldhockey en introduktion Ole Fuglsang, Hockeyklubben Odin Fotos: Kristoffer Juel Poulsen Forord Denne bog er skrevet af undertegnede, men den kunne ikke blive til uden andre menneskers hjælp. Bogen

Læs mere

JBU Region 4. 5-mands. Efterår 2009. Fodbold for alle -hele året

JBU Region 4. 5-mands. Efterår 2009. Fodbold for alle -hele året JBU Region 4 5-mands Efterår 2009 Fodbold for alle -hele året Jyske 3-bold netbane Ny og revolutionerende mini-fodboldbane Du kan få Større spilleglæde Væsentlig flere boldberøringer. Større intensitet

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

fodboldoktober 2012 Rundt om ti-minuttersregel TEMA: Sejlivet klub nægter at dreje nøglen På besøg i Jyllands eneste døveklub

fodboldoktober 2012 Rundt om ti-minuttersregel TEMA: Sejlivet klub nægter at dreje nøglen På besøg i Jyllands eneste døveklub JYSK fodboldoktober 2012 TEMA: Rundt om ti-minuttersregel På besøg i Jyllands eneste døveklub Sejlivet klub nægter at dreje nøglen Årets fodboldkamp på Mors LEDER DBU Jyllands fodboldmagasin 2 Stanken

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015

JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 JYDSK HÅNDBOLD FORBUNDS TURNERINGSREGLEMENT 2014-2015 Bemærk: rettelser i forhold til sidste år er fremhævet med fed/kursiv. STIKORDSREGISTER Almindelige bestemmelser side 2 1.1-1.5 Aldersbestemmelserne

Læs mere

Danmarks sjoveste opstartsstævne! B1909 COMBI CUP. 31.01. - 02.02. 2014 i Odense. B1909 Elite Combi Cup. B1909 Combi Cup. 6. - 8.

Danmarks sjoveste opstartsstævne! B1909 COMBI CUP. 31.01. - 02.02. 2014 i Odense. B1909 Elite Combi Cup. B1909 Combi Cup. 6. - 8. Danmarks sjoveste opstartsstævne! B1909 COMBI CUP 31.01. - 02.02. 2014 i Odense B1909 Elite Combi Cup B1909 Combi Cup 6. - 8. februar 2009 Hovedsponsorer for B1909 Combi Cup 2014 45 stærke erhvervsuddannelser

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Baneoversigt. PinseCup. Program 22.-24. maj 2015

Baneoversigt. PinseCup. Program 22.-24. maj 2015 HUSK. Infomøde fredag kl. 20.30 i kantinen på CELF Følg stævnet på www.nykobingfc.dk Baneoversigt PinseCup Program 22.-24. maj 2015 HHX og HTX Erhvervsuddannelser Kurser Efteruddannelse Videregående uddannelser

Læs mere

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB

VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER RIBE BOLDKLUB VELKOMMEN SOM BØRNETRÆNER I RIBE BOLDKLUB 1 Velkommen som børnetræner i Ribe Boldklub Tak fordi du vil være med til at sikre, at børn i Ribe Boldklub får nogle gode fodboldoplevelser. I Ribe Boldklub tror

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1

Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Manual for TIDTAGERE OG SEKRETÆRER DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 MANUAL for Tidtagere og Sekretærer De nye spilleregler indeholder vigtige ændringer og justeringer af Reglementet for Udskiftningsområdet. Der

Læs mere

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14

BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 BRÆDSTRUP HÅNDBOLDKLUB INFORMATIONS HÆFTE 2013 14 1 Velkommen til Håndbold i BRÆDSTRUP HK Vi er glade for, at du har valgt Brædstrup Håndboldklub som stedet, hvor du eller dit barn vil dyrke håndbold.

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

PROGRAM 2014 3. - 4. - 5. JANUAR I ROSKILDE KONGRES- OG IDRÆTSCENTER. active-business care cup. Velkommen Stævneregler Stævnetelefoner

PROGRAM 2014 3. - 4. - 5. JANUAR I ROSKILDE KONGRES- OG IDRÆTSCENTER. active-business care cup. Velkommen Stævneregler Stævnetelefoner 201 CUP 3. -. - 5. JANUAR I ROKILD KONGR- OG IDRÆTCNTR ( ROKILD HALLRN) MØLLHUVJ 15, 000 ROKILD R A M N DA K BDT T Æ VN active-business care cup PROGRAM 201 Velkommen tævneregler tævnetelefoner PRÆMI PONOR

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

Spilleregler for badminton

Spilleregler for badminton Spilleregler for badminton Fastsat af Badminton World Federation(BWF). Gældende fra 01/06/2008 Definitioner Spiller Kamp Single Double Serveparten Modtagerparten Duel Slag Enhver person, der spiller badminton

Læs mere