KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG"

Transkript

1 Efter 2 års pause, på grund af ombygning er vi igen klar, til endnu en omgang... NSU CUP 2011 NSU Indbyder til indefodbold i Diamanten, Kultur- & Idrætscentret Fynshav 1

2 KOM IND OG SE DE NYE FORÅRSVARE I MARCUS I SØNDERBORG Marcus Sønderborg Perlegade Sønderborg Telefon:

3 Velkommen NSU vil gerne have lov til at byde velkommen til NSU-CUP 2011 i de nye rammer i Diamanten Kultur & Idrætscenteret Fynshav. Vi er rigtig glade for igen at kunne inviterer til vores afholdte indefoboldstævne. Vi vil gerne takke alle de klubber som har meldt sig til årets indefodboldstævne Vi håber at succesen fra de tidligere mange år vil gentage sig, og vi kan konstatere at vi, på trods af at stævnet kun rummer ungdomshold, igen er mange tilmeldte hold, i år godt 140 hold. Vi fortsætter med spil på de store mål fra og med U-13 Drenge og piger og opefter. Vi har gode præmier til alle finaledeltagere og præmier til alle i U-6 og U-7 rækkerne. Ha et rigtig godt stævne. Sponsorer: Opbakningen blandt de lokale erhvervsdrivende er igen år meget stor. Vi vil derfor rette en stor tak til alle sponsorer som er med til at gøre et stævne af denne kaliber muligt. Støt derfor de lokale erhvervsdrivende de støtter nemlig jer. Dommere: Der anvendes både lokale dommere og dommere fra dommerklubben. Vi gør opmærksom på, at dommerne gør et frivilligt stykke arbejde og at alle deres kendelser selvfølgeligt skal respekteres. Men ved uoverensstemmelser kan halvagten kontaktes. Ligeledes skal hallens ordensregler overholdes. Opvarmning må ikke foregå på gangarealerne, området bag målene kan evt. bruges. Spilleregler: Til og med U-12 spilles der mod håndbold mål og JBU s regler hertil er gældende. For U-6 og U-7 gælder JBU s nye regler. Fra og med U-13 og opefter spilles der mod store mål, og DBU s regler hertil er derfor medtaget her i programmet. Specielt målmands reglerne bør studeres. Afgørelse af placering: (gældende for samtlige rækker) Hvis 2 eller flere hold står lige i point, afgøres holdenes placering således: 1. point i indbyrdes kamp(e) 2. målforskel i indbyrdes kamp(e) 3. flest scorede mål i indbyrdes kamp(e) 4. målforskel i samtlige kampe 5. flest scorede mål i samtlige kampe 6. lodtrækning 3

4 Hele familiens frisør Klip, farve og permanent uden tidsbestilling..! v. Tove Jacobsen & Morten Struck Perlegade Sønderborg Tlf

5 Såfremt semi- eller finalekampe ender uafgjort i ordinær spilletid, forlænges spilletiden med max. 5 min (spillet fortsætter), eller indtil det først scorede mål. Såfremt der ikke bliver scoret i de ekstra 5 min. afgøres kampen ved straffespark, 5 til hvert hold. Såfremt holdene stadig står lige skydes et straffespark ad gangen indtil der er fundet en afgørelse. Præmier: Der er præmier til max. 7 spillere til alle finaledeltagende hold. I U-6 og U-7 rækkerne er der medaljer til alle deltagere. Tilmeldingsgebyr: U17 Drenge og U18 Piger kr. U8 - U kr. U6 - U kr. Gebyret betales på stævnedagen inden holdets første kamp. Afbud: Ved afbud senest 2 dage før opkræves der almindeligt deltagergebyr. Senere er der dobbelt deltagergebyr. Afbud kan gives før stævnet - til: Lars Thomsen tlf Under stævnet gives afbud til Fryndesholm Hallen tlf HUSK! Stævne gebyret skal være betalt før den første kamp! Rigtig GOD FORNØJELSE! et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et energitjek hos os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek :: Energirammeberegninger :: Bygningstjek :: Botjek IndeklimaAnalyse Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg Tlf:

6 BS Skadeservice ApS Agtoftsvej 3A 6400 Sønderborg Telefon

7 Stævne kalender NSU - CUP 2011 Søndag den 20. februar: U15 Drenge C side U15 Drenge B side 19 Lørdag den 12. marts: U13 Drenge B side 21 Lørdag den 19. marts: U10 Drenge C side 22 U10 Drenge A side U10 Drenge B side U11 Drenge A side U11 Drenge C side U11 Drenge B side 23 Lørdag den 26. marts: U9 Piger side U10 Piger side 24 U12 Piger B side U11 Piger side 25 Lørdag den 2. april: U6 side U7 side U8 Drenge side U9 Drenge C side U9 Drenge B side 31 i 7

8

9 Spilleregler for indefodbold på store mål Lovgrundlaget for indefodbold er Fodbold-loven udgivet af The Board (2006/2007-udgaven) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgen-de paragraffer. 1. Banen. Banen og dens indretning skal være som følger: Dimension: Håndboldbane (minimum 18 x 36 meter). Afmærkning: Af håndboldbanens afmærkninger anvendes: 1. Midterlinien. 2. Målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie, som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet). 3. Den stiplede 3-meter linies midte som straffesparkmærke. 4. Den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v. Målene: Målenes størrelse er 5 x 2 meter. - Banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj. - Målstængerne og overliggeren betragtes som bande. Målstængerne må maksimalt have samme bredde som bandens højde. - Banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/ hjørnekast, selv om banen har skrå hjørner. 2. Bolden. Jfr. Fodboldloven. v. Schanz - Østergade 10 - Sønderborg W W W. B E O V I S I O N. D K 9

10 A /S P. Moos Eftf. ENTREPRENØRFORRETNING. LAVENSBY NORDBORG. TLF FAX

11 3. Spillernes antal. - Et hold består af 4 eller 5 spillere (se turneringsreglement), af hvilke èn skal være målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere. - En kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere. - Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted når som helst. - Medens bolden er i spil, må en ny spiller ikke betræde banen, før den udskiftede spiller helt har forladt denne. - Målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil. - Ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller. En spiller kan udvises: 1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller erstattes af en anden spiller). 2. Med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en anden spiller efter scoring). 3. Med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe). Ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens længde ved "rødt kort". - Hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek. - Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer. - Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte. 4. Spillernes udstyr. - Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes. - Benskinner er ikke obligatoriske. - Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed. 5. Dommeren. - Dommerens trøjefarve er sort. - Det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden farve end sort. 6. Liniedommere. Anvendes ikke. 7. Spilletid. Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege. 11

12 t Plakater

13 8. Spillets igangsættelse. - Begyndelsesparket er retningsfrit. - Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden, indtil den er i spil. - Turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der giver bolden op. - Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende, genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet uvedkommende - situation ikke var opstået. - Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog 12 og Der kan ikke scores direkte på begyndelses-sparket og fair play-frisparket, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 9. Bolden i og ude af spil. Jfr. Fodboldloven. 10. Betingelserne for scoring af mål. Jfr. Fodboldloven. 11. Off side. Reglen anvendes ikke. 12. Utilladelig spillemåde. En spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende forseelser: 1. En af de i Fodboldloven, 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i forbindelse med angreb med skulderen er tilladt. 2. Er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller. 3. Opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden. 4. Udskifter ulovligt. 5. Forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at udnytte disse (medfører ikke udvisning) 6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen (medfører ikke udvisning). 7. Ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. Ved begyndelsesspark, frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning). 13

14 Sammenhængende rådgivning Grontmij Carl Bro rådgiver inden for både byggeri, plan & udvikling, anlæg, miljø, vand, energi, industri samt GIS & IT. Vi er repræsenteret i Sønderborg og resten af landet - find din lokale rådgiver på Grontmij Carl Bro Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg T

15 8. Hvis målmanden spiller bolden ulovligt, jf. afsnittet målmanden (medfører ikke udvisning). Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes straffespark, såfremt forseelsen er begå-et mod en modspiller, eller bolden spilles forsætligt med hånd eller arm. - Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede 3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. - Forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 5, skal dommeren normalt varsle denne ved at strække en arm i vejret. - Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i Fodboldloven, 12, idet der dog ved berøvelse af mål eller oplagt scorings-mulighed kun anvendes gult kort. - Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel. Målmanden: - Målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt. - Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien. - Bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt. - Eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien. - Målmanden kan ikke opnå ret til på ny at røre bolden med hænderne ved at spille den mod banden. - Hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som sparket forsætligt til ham. 13. Frispark. - Der findes kun direkte frispark. - Et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået. - Ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden. - Ved frispark i eget målfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie. 14. Straffespark. - Med undtagelse af målmanden, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere være mindst 3 meter fra straffespark-mærket og uden for den stiplede 3-meter linie. - Hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål, skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket, skal målmanden udvises. 15. Indkast. - Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar nærhed af denne. - Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden. - Der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen. 15

16 HJ. Lakering ApS Kontakt os og få et godt tilbud på tlf Smedevænget 30, Guderup Web:

17 16. Målspark. Ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie. 17. Hjørnekast. - Hjørnekast udføres som indkast. - Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og derved igen spille bolden. - Der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres. - Ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast. KLIK IND PÅ HER FINDER DU ALTID VORES AKTUELLE TILBUDSAVISER ALS - Nymøllevej 8 - Guderup - Tlf

18 v. Schanz - Østergade 10 - Sønderborg W W W. B E O V I S I O N. D K

19 Søndag den 20. Februar U-15 C Drenge Pulje 1 NSU 1 NSU 2 Midtals 1 Midtals 2 Svenstrup U-15 B Drenge Pulje 2 Midtals 1 Midtals 2 Hørup Søndb. Femad Nordals NSU Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 NSU Midtals 1 Midtals Svenstrup NSU NSU 2 Midtals Midtals 2 Svenstrup NSU 1 Midtals NSU 2 Midtals Svenstrup Midtals Midtals 2 NSU NSU 2 Svenstrup Præmie overrækkelse U-15 C Midtals 1 Midtals Hørup Søndb.fremad Nordals NSU Midtals 2 Hørup Midtals 1 NSU Søndb.fremad Nordals Hørup Midtals Nordals Midtals NSU Søndb.fremad Midtals 1 Nordals NSU Hørup Søndb.fremad Midtals Nordals Hørup Søndb.fremad Midtals Midtals 2 NSU Præmie overrækkelse U-15 B 19

20 am et et efterspurgt team team et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et energitjek hos os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: Uanset om du skal købe, sælge, bygge om et energitjek hos os får du sagkyndig rå :: Energirammeberegninger professionel udarbejdelse af: Uanset om du skal købe, sælge, et energitjek hos os får du sagk :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Bygningstjek :: Energitjek professionel udarbejdelse af: :: Botjek IndeklimaAnalyse :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek e, sælge, Møllebakken bygge 1, 1. sal 6400 om Sønderborg eller Tlf: ønsker får du sagkyndig rådgivning og lse af: :: Energimærker :: Tilstandsrapporter :: Energitjek :: Energirammeberegninger :: Bygningstjek Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg :: Bot T et efterspurgt team Uanset om du skal købe, sælge, bygge om eller ønsker et :: energitjek Botjek hos IndeklimaAnalyse os får du sagkyndig rådgivning og professionel udarbejdelse af: Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønderborg Tlf: :: Energiramm :: Bygningstjek :: Botjek :: Indek Ene :: Byg Møllebakken 1, 1. sal 6400 Sønd :: Energimærker :: Energirammeberegninger 6400 Sønderborg Tlf: :: Tilstandsrapporter :: Bygningstjek :: Energitjek :: Botjek IndeklimaAnalyse

21 Lørdag den 12. marts U-13 B Drenge Pulje 3 NSU 1 Svenstrup SUB 1 Egen U-13 B Drenge Pulje 4 NSU 2 SUB 2 Sønderb. Fremad Nordals Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 Svenstrup SUB 1 Egen NSU 2 SUB Sønd.b. Fremad Nordals Svenstrup SUB 1 eller ønsker dgivning og Egen NSU SUB 2 Sønd.b. Fremad Nordals NSU NSU 1 SUB Svenstrup Egen eberegninger NSU 2 Sønd.b. Fremad SUB 2 Nordals 38 Finale vinder pulje 3 vinder pulje 4 limaanalyse Præmie overrækkelse U-13 B drenge lf: otjek.dk Sønderborg Auto Center Sydals Ellegårdvej Sønderborg Telefon

22 Lørdag den 19. marts U-10 C Drenge U-10 A Drenge U-10 B Drenge U-10 B Drenge Pulje 5 Dybbøl 1 Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Hørup Pulje 6 Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Pulje 7 SUB Dybbøl 1 BNS Pulje 8 NSU Hørup Dybbøl 2 Sønd.b. Fremad U-11 A Drenge U-11 C Drenge U-11 C Drenge U-11 B Drenge Pulje 9 NSU SUB Dybbøl Broager Pulje 10 Dybbøl BNS Broager SUB 2 Pulje 11 NSU Sønd.b.Fremad SUB 1 Midtals Pulje 12 SUB Midtals BNS Sønd.b. Fremad Dybbøl Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat Dybbøl 1 Dybbøl Sønd.b.Fremad SUB Hørup Dybbøl Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Hørup Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl 1 Sønd.b.Fremad Dybbøl Sønd.b.Fremad Dybbøl 2 SUB SUB Dybbøl Hørup Sønd.b.Fremad SUB Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Sønd.b.Fremad Dybbøl Dybbøl 2 Hørup Dybbøl SUB Præmie overrækkelse U-10 C drenge Præmie overrækkelse U-10 A drenge BNS SUB NSU Hørup Dybbøl 1 BNS Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad SUB Dybbøl Hørup Dybbøl 2 22

23 Lørdag den 19. marts Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat SUB BNS Sønd.b.Fremad NSU BNS Dybbøl NSU Dybbøl Dybbøl 1 SUB Hørup Sønd.b.Fremad 67 Finale vinder pulje 7 vinder pulje Præmie overrækkelse U-10 B drenge NSU SUB Dybbøl Broager Dybbøl BNS SUB Dybbøl Broager NSU Broager SUB NSU Dybbøl SUB Broager BNS Broager Præmie overrækkelse U-11 A NSU Sønd.b.Fremad SUB 1 Midtals SUB 2 Dybbøl Sønd.b.Fremad SUB Midtals NSU Dybbøl Broager BNS SUB NSU SUB Sønd.b.Fremad Midtals 86 Finale vinder pulje 10 vinder pulje Præmie overrækkelse U-11 C SUB Midtals BNS Sønd.b.Fremad Dybbøl SUB BNS Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl SUB BNS Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl BNS Sønd.b.Fremad SUB Midtals Dybbøl Præmie overrækkelse U-11 B drenge

24 Lørdag den 26. marts U-9 Piger U-10 Piger U-12 B Piger U-11 Piger Pulje 13 Dybbøl 1 Dybbøl 2 Midtals Sønd.b. Fremad Hørup Pulje 14 NSU Hørup Løjt IF Sønd.b. Fremad Pulje 15 SUB Egen Svenstrup Løft IF Pulje 16 NSU 1 NSU 2 Sønd.b.Fremad SUB Egen Haderslev Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat Dybbøl 1 Dybbøl Midtals Sønd.b.Fremad Hørup Dybbøl Dybbøl 2 Midtals Sønd.b.Fremad Hørup Dybbøl 1 Midtals Dybbøl 2 Sønd.b.Fremad Hørup Midtals Sønd.b.Fremad Dybbøl Dybbøl 2 Hørup Præmie overrækkelse U-9 PigeR NSU Hørup SUB Egen Løjt IF Sønd.b.Fremad Svenstrup Løjt IF Hørup Løjt IF Egen Svenstrup Sønd.b.Fremad NSU Løjt IF SUB NSU Løjt IF SUB Svenstrup Hørup Sønd.b.Fremad Egen Løjt IF Præmie overrækkelse U-10 PigeR Præmie overrækkelse U-12 B Piger i 24

25 Lørdag den 26. marts Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 NSU Sønd.b.Fremad SUB Egen Haderslev NSU 2 Sønd.b.Fremad NSU 1 Haderslev SUB Egen Sønd.b.Fremad NSU Egen NSU 2 & Haderslev SUB NSU 1 Egen Haderslev Sønd.b.Fremad SUB NSU Egen Sønd.b.Fremad SUB NSU NSU 2 Haderslev Augustenborg-Hørup Præmie overrækkelse U-11 PigeR I/S Aut. VVS installatør v/jürgensen Sørens Møllevej 31 Asserballeskov 6440 Augustenborg Tlf Fax Augustenborg-Hørup 25 I/S

26 Lørdag den 2. april U-6 U-6 U-7 U-7 Pulje 17 NSU 1 SUB 1 Sønd.b.Fremad 1 BNS 1 Pulje 18 NSU 2 SUB 2 Sønd.b. Fremad 2 BNS 2 Midtals Pulje 19 SUB 1 Sønd.b.Fremad Egen 1 Midtals BNS 1 BNS 2 Pulje 20 SUB 2 BNS 3 BNS 4 BNS 5 Egen 2 Lysabild U-8 Drenge Pulje 21 NSU 1 Dybbøl 1 Dybbøl 2 BNS 1 Sønderborg Fremad Pulje 22 NSU 2 Dybbøl 3 Starup IF BNS 2 U-9 C Drenge U-9 B Drenge U-9 B Drenge Pulje 23 NSU Nordals Egen BNS Pulje 24 NSU Sønd.b. Fremad 1 Midtals 1 Svenstrup Pulje 25 Sønd.b.Fremad 2 Egen BNS Midtals 2 Storegade Augustenborg tlf

27 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat NSU 1 SUB NSU 2 SUB Sønd.Frem 1 BNS Sønd.Frem 2 BNS Ekstra kamp pulje Midtals NSU SUB 1 Sønd. Frem Sønd.Frem 2 SUB BNS 1 NSU BNS 2 Midtals Ekstra kamp pulje NSU 2 Sønd. Frem NSU 1 Sønd. Frem SUB 2 BNS SUB 1 BNS Midtals Sønd. Frem Ekstra kamp pulje BNS 2 NSU Ekstra kamp pulje SUB 2 Midtals Præmie overrækkelse U SUB 1 Sønd. Fremad SUB 2 BNS Egen 1 Midtals BNS 4 BNS BNS 1 BNS Egen 2 Lysabild Sønd. Fremad Egen BNS 3 BNS SUB 1 BNS SUB 2 Lysabild Midtals BNS 1 i 27

28 Sønderjysk Forsikring Vi forsikrer... Sønderjysk Forsikring G/S Ulkebøldam Sønderborg Tlf

29 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat BNS 5 Egen Egen 1 SUB BNS 4 SUB BNS 1 Sønd. Fremad Egen 2 BNS BNS 2 Midtals Lysabild BNS SUB 1 BNS SUB 2 Egen BNS 2 Egen Lysabild BNS Midtals Sønd. Fremad BNS 5 BNS BNS 1 Egen Egen 2 BNS Midtals SUB BNS 5 SUB Sønd. Fremad BNS BNS 3 Lysabild Præmie overrækkelse U-7 Sydals Nordals Tlf Mobil Vi udfører alt indenfor: Vand Gas Olie Blik Sanitet Centralvarme Varmepumpe 29

30 Lørdag den 2. april Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat NSU 1 Dybbøl Dybbøl 2 BNS NSU 2 Dybbøl Starup IF BNS Sønd. Fremad NSU Dybbøl 2 Dybbøl Dybbøl 3 Starup IF BNS 2 NSU BNS 1 Sønd. Fremad NSU 1 Dybbøl NSU 2 Starup IF Dybbøl 3 BNS Dybbøl 1 BNS Sønd. Fremad Dybbøl BNS 1 NSU Dybbøl 1 Sønd. Fremad 200 Finale Vinder pulje 21 vindr pulje 22 15:10 Præmie overrækkelse U-8 drenge NSU Nordals Egen BNS 5 minutter pause Nordals Egen BNS NSU 5 minutter pause NSU Egen Nordals BNS Præmie overrækkelse U-9 C drenge 30

31 Lørdag den 2. april NSU Sønd. Fremad Midtals 1 Svenstrup Sønd. Fremad 2 Egen BNS Midtals Sønd. Fremad 1 Midtals Svenstrup NSU Egen BNS Midtals 2 Sønd. Fremad NSU Midtals Sønd. Fremad 1 Svenstrup Sønd. Fremad 2 BNS Egen Midtals Finale vinder pulje 24 vinder pulje Præmie overrækkelse U-9 B drenge 31

32 Pro Touch Force 100 FS Godkendt benskinne med ankelbeskytter. Str. XXS-L. 100,- Pro Touch Force 100 FS Godkendt benskinne med ankelbeskytter. Str. XXS-L. 100,- Nike Park II FG Fodboldstøvle i syntetisk læder og med god boldkontakt. Velegnet på fast underlag. Str. 38½-47½. 400,- Nike Park II FG Fodboldstøvle i syntetisk læder og med god boldkontakt. Velegnet på fast underlag. Str. 38½-47½. 400,- SÅ MÅ DER SÅ MÅ DER TACKLES TACKLES Hummel Sport Teamspirit Fodboldsæt bestående af Windstopper, knickers og strømper. Til børn i str år og til voksne i str. S-XXL. Hummel Sport Teamspirit Fodboldsæt bestående af Windstopper, knickers og strømper. Til børn i str år og til voksne i str. S-XXL. Adidas Puntero VI TRX FG Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til fast underlag. Str. 39½-47½. 400,- Adidas Puntero VI TRX FG Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til fast underlag. Str. 39½-47½. 400,- Adidas Pred Absolion X TRX FG Fodboldstøvle med anatomisk udformet EVA-letvægtsmellemsål med indlæg i hæl, der giver komfort og stødabsorbering. Overdel i slidstærkt læder. Lav vægt og med super pasform. Str. 39½-47½. 900,- Adidas Pred Absolion X TRX FG Fodboldstøvle med anatomisk udformet EVA-letvægtsmellemsål med indlæg i hæl, der giver komfort og stødabsorbering. Overdel i slidstærkt læder. Lav vægt og med super pasform. Str. 39½-47½. 900,- Windstopper 300,- Knickers 250,- Strømper 60,- I alt 610, Sætpris Windstopper 300,- Knickers 250,- Strømper 60,- I alt 610,- Spar Sætpris op til 310,- Spar op til 310, Spar op til 500, Spar op til 500,- Adidas Puntero VI TRX HG Jr. Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til hårdt underlag. Str ½. 300,- Adidas Puntero VI TRX HG Jr. Stabil og slidstærk støvle i syntetisk skind. Velegnet til hårdt underlag. Str ½. 300,- Adidas Adipure III TRX FG Fodboldstøvle med overlæder i skind, som giver god kontrol og boldkontakt. Sål med godt fæste og høj komfort på faste naturlige baner. Str. 39½-47½. Normalpris 1.200,- Adidas Adipure III TRX FG Fodboldstøvle med overlæder i skind, som giver god kontrol og boldkontakt. Sål med godt fæste og høj komfort på faste naturlige baner. Str. 39½-47½. Normalpris 1.200,- NAVN XXXXXXXXXX 00, 0000 BYCCCCCCC, tlf XX XX XX XX Åbningstider: Man-fre XX-XX, lør XX-XX NAVN Gråsten Rohleder Sport ApS Nygade 14 Tlf Sønderborg Rohleder Sport ApS Perlegade 27 Tlf XXXXXXXXXX 00, 0000 BYCCCCCCC, tlf XX XX XX XX Åbningstider: Man-fre XX-XX, lør XX-XX

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København

Dansk Politiidrætsforbund. Indefodboldstævne. i Valby Hallen. Tirsdag d. 21. januar 2014. Arrangør: PI København Dansk Politiidrætsforbund Indefodboldstævne i Valby Hallen Tirsdag d. 21. januar 2014 Arrangør: PI København Velkommen Fodboldafdelingen i PI-København byder atter velkommen til det årlige stævne i Valby

Læs mere

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3.

PROGRAM ÅRHUSMESTERSKABERNE. HEI-HALLEN 2. Januar 9. Januar 15.-16. Januar 22.-23. Januar INDBYDELSE. HEI-hallen 1. 2. og 3. I D Et samarbejde imellem ÅRHUSMESTERSKABERNE HEI-FODBOLD Sportmaster i INDEFODBOLD Storcenter Nord 2 0 1 1 SPAREKASSEN KRONJYLLAND H J O R T S H Ø J R Æ T S F O - E G A A Et samarbejde imellem: INDBYDELSE

Læs mere

Spørgsmål og svar samt orientering.

Spørgsmål og svar samt orientering. Indefodboldudvalget side 1 Spørgsmål og svar samt orientering. DFU s Indefodboldudvalg bliver ind imellem anmodet om at tage stilling til spørgsmål om indefodbold. En del af disse spørgsmål og svar er

Læs mere

Fodbold1. maj 2005. Reglement

Fodbold1. maj 2005. Reglement Fodbold1. maj 2005 Reglement Fodbold Generelle turneringsregler Der er foretaget redaktionelle ændringer i 1 stk. 1.2 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.3 og 2.4 Der er foretaget ændringer i 7 stk.

Læs mere

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014

ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 s BANER 14. 15. Juni PROGRAM VELKOMMEN TIL ÅRHUSMESTERSKABERNE I FODBOLD 2014 Fodbold har fornøjelsen af at byde jer velkommen til det andet Århus mesterskab i udefodbold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub

Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter. Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Program for Indendørs Fodboldstævne SØNDAG den 6. december 2009 i Gladsaxe Sportscenter Arrangør: Gladsaxe-Hero Boldklub Velkommen til indendørsstævne 2009 Igen i år har vi fornøjelsen af at afholde indendørs

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Program påske lørdag

Program påske lørdag Program påske lørdag 09.00 14.00 8 mands U11 og U12 13.45 14.15 Præmieoverrækkelse U11 og U12 Aktiviteter Besøg AL s stand, gæt bolde og vind eller få en snak om alt fra lønkonti til realkreditlån. Speedcage

Læs mere

Fodboldloven 2010/2011

Fodboldloven 2010/2011 Fodboldloven 2010/2011 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 61. udgave 2010/2011 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag: 6000 Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Carl Herup

Læs mere

Fodboldloven 2014/2015

Fodboldloven 2014/2015 Fodboldloven 2014/2015 Dansk Boldspil-Union Fodboldloven 65. udgave 2014/2015 Udgivet af Dansk Boldspil-Union Layout/Dtp: Bettina Emcken/bete@dbu.dk, Lise Fabricius/lise@dbu.dk, Jacob Roar Hansen/roar@dbu.dk

Læs mere

Program indhold: Drenge U 6 side 3, U 7 side 4, U 8 side 5, U 9 side 6, U 10 side 7, U 11 side 8-9. Pige U 10/11 side 10.

Program indhold: Drenge U 6 side 3, U 7 side 4, U 8 side 5, U 9 side 6, U 10 side 7, U 11 side 8-9. Pige U 10/11 side 10. VELKOMMEN TIL SPAREKASSEN FYN CUP 2015 Langeskov Idrætsforenings Ungdomsafdeling byder hermed velkommen til indendørsstævne i Langeskov Hallerne den 24. og 25. januar 2015. En særlig velkomst til de fremmødte

Læs mere

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC

Solrød Sport CUP, Herstedøster IC og Herstedøster IC har hermed fornøjelsen at indbyde til den 18. udgave af Solrød Sport CUP, Herstedøster IC den 5-6-7. september 2014 Solrød Sport CUP, Herstedøster IC afvikles med udgangspunkt i DBU

Læs mere

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række.

Velkommen til. Præmier: Præmieoverrækkelse på banen lige efter hver finale. Præmier til nummer 1-3 i hver række. Velkommen til 7-mands indendørsstævne for piger U11 a og b, U13 a og b og U15b 28. - 29. januar 2012 i Brøndbyhallen, Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby For femte år i træk byder vi jer velkommen - med håbet

Læs mere

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med:

RIF CUP 2014 Program. I samarbejde med: RIF CUP 2014 Program I samarbejde med: Velkommen til RIF CUP 2014 87 hold har meldt sin ankomst og der skal afvikles 179 kampe. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige 1000 tak for den flotte opbakning.

Læs mere

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5

Hi Skole Cup 2010. Program til Indefodboldstævne. Arrangør: 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen. Hi Fodbold Ungdom. 1 af 5 Hi Skole Cup 2010 Program til Indefodboldstævne 1. klasse den 14. marts i Vendiahallen Arrangør: Hi Fodbold Ungdom 1 af 5 Velkommen Hi s Skole Cup 2010 For 20. år i træk arrangerer Hjørring IF Fodbold

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP

VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Ny Skjern -regel afprøves til Skjern Bank Jule Cup 2013. VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Skjern Håndbold - U10 stævne 28.-29. december i Tarm Idrætscenter VELKOMMEN TIL SKJERN BANK CUP Hermed skal der lyde

Læs mere

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1

Skrotspecialist Cup 2014. 7-9. marts 2014. Side 1 7-9. marts 2014 Side 1 Spillested: Skrotspecialist Cup 2014 Tuneringen afvikles i Karise hallen, Møllevej 6A, 4653 Karise. Mødetid Holdene skal melde deres ankomst ved tidtagerbordet i hallen, senest 30

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september.

Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Danske Bank Cup Næstved 2011 17. 18. september. Velkommen til Danske Bank Cup - Næstved 2011. Håndboldspillere, dommere, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere bydes velkommen til dette års Danske

Læs mere

Taastrup FC Pengestævne

Taastrup FC Pengestævne Indendørs Fodboldstævne Taastrup FC Pengestævne 2011 Program for Fredag d. 16. Lørdag d. 17. og Søndag d. 18. december 2011 Indhold Praktiske oplysninger 3 Spillested 4 Samaritter 4 Fredag - puljer 5 Fredag

Læs mere

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda!

Regler INTRODUKTION TIL KROLF. 18. Idrætsfestival for Sindslidende. - og gode tips til træning. Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 18. Idrætsfestival for Sindslidende Regler INTRODUKTION TIL KROLF - og gode tips til træning DANSK ARBEJDER IDRÆTSFORBUND Idræt for sindslidende - ikke så tosset endda! 1 Peptalk - Et par gode tips til

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland

Danske Bank Cup. Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Program for indefodboldstævne den 27. - 30. december 2012 i Støvringhallen og Arena Himmerland Arrangør: Støvring Idrætsforening Fodbold Støvring Idrætsforenings fodboldafdeling byder velkommen til det

Læs mere

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november

RHS Ungdomsfodbold arrangerer. RHS UMBRO Cup 2011. Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november RHS Ungdomsfodbold arrangerer RHS UMBRO Cup 2011 Fredag den 4. november Lørdag den 5. november Søndag den 6. november I Rårup Hallen, Stouby Hallen og Hornsyld Idrætscenter Velkommen til RHS UMBRO Cup

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Herfølge Sommer Cup 2015

Herfølge Sommer Cup 2015 2015 15. & 16. AUGUST 2015 KAMPPROGRAM HERFØLGE BOLDKLUB indbyder til HERFØLGE SOMMER CUP d. 15.-16. august 2015. Stævnet afvikles som udendørsstævne i Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge.

Læs mere

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen

Danske Bank Cup. Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen Danske Bank Cup Program Fanø Vinter/Danske Bank Cup 2009 den 23. - 25. januar 2009 i Fanø Hallen VELKOMMEN TIL DANSKE BANK CUP Fanø Sommer Cup og stævnets hovedsponsor Danske Bank, byder velkommen til

Læs mere

Seiffert Cup 2011. Program til. Indendørsstævne i Lille Næstved Skoles Hal. HG Fodbold Ungdoms Forældreforening & SportMaster, Seiffert

Seiffert Cup 2011. Program til. Indendørsstævne i Lille Næstved Skoles Hal. HG Fodbold Ungdoms Forældreforening & SportMaster, Seiffert HG Fodbold Ungdoms Forældreforening & SportMaster, Seiffert Program til Seiffert Cup 2011 Indendørsstævne i Lille Næstved Skoles Hal Herlufsholmvej 16, 4700 Næstved Fredag den 28. januar Lørdag den 29.

Læs mere

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241

KAMPPROGRAM 2015. Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette Stern tlf. 30335795 Maria Zurek M-M tlf. 28148241 KAMPPROGRAM 215 Fredag den 14. august til søndag den 16. august Adresse: Stensballe Idræts Klub Stensballe Hallen Bygaden 57, 87 Horsens Tlf.: 7565 8191 Stævne-ledelse: Verner Sørensen tlf. 31713413 Mette

Læs mere

HAVDRUP SOMMER CUP 2010

HAVDRUP SOMMER CUP 2010 HAVDRUP GYMNASTIK & IDRÆTS FORENING FODBOLDAFDELINGEN www.hgi-fodbold.dk PROGRAM HAVDRUP SOMMER CUP 2010 Søndag den 15. august 2010 ved Havdrup Hallen Indhold Velkommen til Havdrup Sommer Cup 2010... 3

Læs mere

KAMPPROGRAM Rev.2. Gladsaxe Cup. Den 21.-22. juni 2014

KAMPPROGRAM Rev.2. Gladsaxe Cup. Den 21.-22. juni 2014 KAMPPROGRAM Rev.2 Gladsaxe Cup Den 21.22. juni 2014 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Velkommen... 2 Mødetid og betaling... 3 Præmier... 3 Spilleregler... 3 Dommere... 3 Rækken U7 A Lørdag Revision 2...4

Læs mere

U8 Stævne hos Køge Boldklub

U8 Stævne hos Køge Boldklub U8 Stævne hos Køge Boldklub Lørdag den 17 september fra kl. 10.00 til 15.00 Sponsorer: Spillested: Arrangør: Køge Boldklub Sted: Køge stadion Adresse: Ved Stadion 4 Postnr: 4600 By: Køge Land: Danmark

Læs mere

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997.

Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Regler for UV-Rugby i Danmark Oversat fra CMAS Internationale Regler, som sidst er ændret september 1997. Vejledende noter er markeret med "VN" og anført i kursiv, særlige danske vejledende noter er markeret

Læs mere

Skjern Bank Champagne Cup 2012

Skjern Bank Champagne Cup 2012 1 Skjern Bank Champagne Cup 2012 Bramming Boldklub byder hermed alle velkommen til Skjern Bank Champagne Cup 2012 - som i år er en del af Indefodbold.dk - Grand Prix Masters Det er i år 20. gang vi afvikler

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay

Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay. Fair Play Kids Nu også på nettet. www.tdc.dk/fairplay Fair Play Kids Nu også på nettet Fair Play Kids Nu også på nettet www.tdc.dk/fairplay www.tdc.dk/fairplay Følg Frederik og Pernille og deres oplevelser en dag til et fodboldstævne, hvor de møder fodboldspillet

Læs mere

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner...

I. Fodtennis - kategorier og discipliner... 3. 0. Kategorier og discipliner... 3. II. Reglement gældende for alle kategorier og discipliner... Fodtennis reglement Oversættelse af UNIFs reglement udarbejdet ved ekstraordinær kongres i Venaco, Frankrig, d. 7. oktober 2011. Oversat i et samarbejde mellem KFIF og DBU København. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drenge 94. Drenge 95

Drenge 94. Drenge 95 I Osted Hallen Lørdag d. 13.december 2008. Drenge 94 ( kl. 9:30 14:25 ) Drenge 95 ( 12:45 20:05 ) Arr. Osted Idrætsforening indestaevner@oif-fodbold.dk VELKOMMEN TIL UNGDOMSSTÆVNE I OSTED Hermed har Du/I

Læs mere

NØRHALNE VVS CUP 2014

NØRHALNE VVS CUP 2014 NØRHALNE VVS CUP 2014 Start kl. 18.30 INDEFODBOLD OM 13.000 KR. NØRHALNE-HALLEN Søndag 28. december kl. 18.30 Mandag 29. december kl. 18.30 Tirsdag 30. december kl. 18.30 Arrangør: Idrætsforeningen Fremad,

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011.

Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Velkommen til Ajax Københavns BDO Cup 2011. Ajax København byder for 12. år i træk håndboldspillere, ledere, dommere, officials, publikum, sponsorer og alle frivillige hjælpere velkommen til Ajax børnestævne

Læs mere

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub

Teknisk træning. Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Teknisk træning Inspiration til træningsøvelser i din fodboldklub Boldmestring Europa udvikler færre fodboldtalenter end fx Sydamerika. Efter flere eksperters mening skyldes det blandt andet, at træningen

Læs mere

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk

TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk TOTALHÅNDBOLD I FORENINGEN Fra lille purk til gammel skurk Kære forening, kære trænere, ledere, hjælpere og spillere Dette hæfte har til formål at give et indblik i totalhåndbold. Hvordan spiller vi totalhåndbold

Læs mere

DM i Skolefodbold 2014. den 20.-22. maj 2014 i Kalundborg

DM i Skolefodbold 2014. den 20.-22. maj 2014 i Kalundborg DM i Skolefodbold 2014 den 20.-22. maj 2014 i Kalundborg VELKOMMEN FRA DANSK SKOLEIDRÆT Det er en stor glæde fra Dansk Skoleidræt at kunne byde alle elever og lærere velkommen til DM i Skolefodbold i Kalundborg.

Læs mere

Program for. Midtfyns Cup

Program for. Midtfyns Cup Program for Midtfyns Cup 25. til 27. April 2014 PROGRAM FOR MIDTFYNS CUP 2014 Fra 25. til 27. April 2014 FREDAG DEN 25. April kl.16:30 starter vi dette års MIDTFYNS CUP. ene spilles i Espehallen, Midtfyns

Læs mere

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark

Dommerens placering. 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark. 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 1. Dommerens placering ved begyndelsesspark 2. Dommerens placering ved målspark Dommerens placering 3. Dommerens placering ved hjørnespark (1) 4. Dommerens placering ved hjørnespark

Læs mere

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL

GRUNDE TIL AT SPILLE FUTSAL 10 JEG HAVDE FORNØJELSEN AF AT SPILLE FUTSAL I SKOLEN, OG HVAD FUTSAL KAN GIVE DIG SOM FODBOLDSPILLER ER INTELLIGENS OG EN ANDEN MÅDE AT TÆNKE FODBOLD PÅ. HVORFOR? FORDI MAN SPILLER PÅ MEGET BEGRÆNSET

Læs mere

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12

BØRNE FODBOLD. U9 - U12 Fra leg til træning. Børnefodbold U9-U12 BØRNE FODBOLD U9 - U12 Fra leg til træning 1 Velkommen Alle trænere og ledere omkring Børnefodbolden i Odense Boldklub vil gern byde jeres dreng eller pige velkommen. Vi er glade for at I har valgt netop

Læs mere

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne

SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne PROGRAM SYDMORS I.F. S Indefodboldstævne 27. - 28. - 29. december 2013 Hvidbjerg Hallerne, Næssundvej 325, 7960 Karby. Hal 1 & 2 Sydmors hovedsponsor: 2 Sydmors I.F. s 42. juleturnering Velkommen til Sydmors

Læs mere

Program. I Dragsholm Fritidscenter Kalundborgvej 21 Fårevejle Kirkeby 4540 Fårevejle

Program. I Dragsholm Fritidscenter Kalundborgvej 21 Fårevejle Kirkeby 4540 Fårevejle Program Den 27, 28, 29 og 30 december 2010 I Dragsholm Fritidscenter Kalundborgvej 21 Fårevejle Kirkeby 4540 Fårevejle Arrangør: Fårevejle Boldklub Velkommen til vores stævne Fårevejle Boldklub byder alle

Læs mere

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub

Danske Bank Cup. Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming. Arrangør: Bramming Boldklub 18024 12.2009 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 - København Danske Bank Cup Program for Fodboldstævne den 18. september 2011 i Bramming Arrangør: Bramming Boldklub Bramming Boldklub og Danske Bank byder

Læs mere

Velkommen til Hedeboturneringen 2015

Velkommen til Hedeboturneringen 2015 25.-27. september 2015 Velkommen til Hedeboturneringen 2015 Velkommen til årets udgave af Hedeboturneringen. I år er det med stolthed at vi kan præsenterer den 42. udgave af vores populære turneringen.

Læs mere

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014

HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 HØJ inviterer til Jyske Bank Cup OPSTARTSSTÆVNE 22. 24. AUGUST 2014 FOR U12 PIGER OG DRENGE (årgang 02-03) U14 PIGER OG DRENGE (årgang 00-01) U16 PIGER OG DRENGE (årgang 98-99) U18 PIGER OG DRENGE (årgang

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013

FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 FINA VANDPOLOREGLER 2013-2017 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE WP 1 BANE OG UDSTYR... 3 WP 2 MÅLENE... 4 WP 3 BOLDEN... 4 WP 4 HUER... 5 WP 5 HOLDENE OG UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg.

Johnbold foregår så hurtigt at mange fotos vil være rystede og viser dobbelte steger, hvor der i virkeligheden kun er én streg. Johnbold Johnbold er så hurtigt og spændende at man har brug for to dommere Johnbold giver mere motion end noget andet havespil Johnbold gør ikke forskel på mænd og kvinder Johnbold egner sig bedst til

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

KRINGLE CUP 2014 Møllegårdhallen Jægerspris Lørdag d. 25. januar 2014 Hovedsponsorer:

KRINGLE CUP 2014 Møllegårdhallen Jægerspris Lørdag d. 25. januar 2014 Hovedsponsorer: KRINGLE CUP 2014 Møllegårdhallen Jægerspris Lørdag d. 25. januar 2014 Hovedsponsorer: Jægerspris Konditori Hovedgaden 24 3630 Jægerspris Tlf. 47 53 10 37 123hvidevarer.dk Bygmarken 26 3520 Farum V/ Sune

Læs mere

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015

Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 Kære sportsvenner! Infobrev til klubber, der har tilmeldt hold til, reserveret plads i eller vist interesse for Costa Brava Cup 2015 I uge 42 går turen til Spanien for rigtig mange hold! Interessen er

Læs mere

Senior. Masters. Indefodboldstævne i Frederiksberg Hallen. Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg

Senior. Masters. Indefodboldstævne i Frederiksberg Hallen. Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg Senior & Masters Indefodboldstævne i Frederiksberg Hallen Jens Jessens Vej 20, 2000 Frederiksberg Lørdag den 7. JANuar 2012 Arrangør: KB Ungdommens støtteforening sponsor: frederiksholms offset ApS 2 CARRASCO

Læs mere

Program. Nordea Cup. 10.-11. januar 2015 I Vesterhavs Hallen & ROFI Centret Ringkøbing

Program. Nordea Cup. 10.-11. januar 2015 I Vesterhavs Hallen & ROFI Centret Ringkøbing Program Nordea Cup 10.-11. januar 2015 I Vesterhavs Hallen & ROFI Centret Ringkøbing Velkommen til Nordea Cup 2015 Ringkøbing IF, Nordea og DGI Vestjylland byder atter velkommen til fodboldstævne i Vesterhavs

Læs mere

STÆVNEPROGRAM. CUP 2014 19.-21. september U10 U12 U14

STÆVNEPROGRAM. CUP 2014 19.-21. september U10 U12 U14 STÆVNEPROGRAM CUP2014 19.-21. september U10 U12 U14 Kære håndboldvenner, VELKOMMEN TIL DEN JYSKE SPAREKASSE CUP 2014 I GRINDSTED Stævnet afholdes d. 19.-21. september. Dette er tredie gang vi i Grindsted

Læs mere

KAMPPROGRAM Rev.2 GLADSAXE CUP. Den 21.-22. september 2013

KAMPPROGRAM Rev.2 GLADSAXE CUP. Den 21.-22. september 2013 KAMPPROGRAM Rev.2 GLADSAXE CUP Den 21.-22. september 2013 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen...2 Mødetid og betaling...3 Præmier...3 Spilleregler...3 Rækken U-7 A - Lørdag...4 Rækken U-7 BC - Lørdag...5

Læs mere

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER

HÅNDBOLD STÆVNE VARDE 13. - 14. SEPTEMBER HÅNDBOLD STÆVNE 28 EGE CUP 2008 VARDE 13. - 14. SEPTEMBER EGE-CUP 2008 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKEBANK har hermed fornøjelsen for 28. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder

Læs mere

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013!

CUP 2012. En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2012/2013! RIF s FODBOLDSUPPORT og Sportmaster ØNSKER HERMED ALLE SPONSORER, TRÆNERE, DRENGENE, FAMILIERNE OG ALLE ANDRE INVOLVEREDE - CUP 2012 Fredag til søndag, 14., 15. og 16. december En rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Kajakpolo Spilleregler

Kajakpolo Spilleregler Dansk Kano og Kajak Forbund Officiel oversættelse og fortolkning af ICF s Kajakpolo Spilleregler OBS: Det er muligt at søge dispensation for de opstillede krav til bane, mål mv. 1. Banen: Banen skal være

Læs mere

Program. Firmaidræt Open - Rødovre. Fodbold Resultater og slutstillinger

Program. Firmaidræt Open - Rødovre. Fodbold Resultater og slutstillinger Program Firmaidræt Open - Rødovre Fodbold Resultater og slutstillinger Spillested Espelundens Idrætsanlæg Korsdalsvej 100 2610 Rødovre Stævneledelse Firmaidræt StorKøbenhavn Afbud Michael Kofoed - 26 36

Læs mere

Danske Bank Cup 2012

Danske Bank Cup 2012 Danske Bank Cup 2012 Søhus-Stige BK`s ungdomsafdeling og Danske Bank byder jer hermed velkommen til Danske Bank Cup 2012 i Søhushallen. Vi takker for Jeres tilmelding og opbakning. Stævnet er fra vores

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

If you can dream it You can do it!

If you can dream it You can do it! If you can dream it You can do it! 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...4 VEJLEDENDE ÅRSPLAN...5 SVØMNING...6 FÆLLESMÅL...6 Indskoling... 6 Mellemtrin... 6 Overbygning... 7 LÆSEPLAN...7

Læs mere

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober

Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Velkommen til Handelsskole DM i Fodbold 2010 Svendborg Onsdag d. 27. oktober og torsdag d. 28. oktober Arrangører: Svendborg SportsCollege, Svendborg Erhvervsskole & Svendborg Forenede Boldklubber Velkommen

Læs mere

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER

STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER STÆVNE EGE CUP 2009 VARDE 12. - 13. SEPTEMBER EGE CUP 2009 SPORTMASTER, Varde Håndboldklub og JYSKE BANK har hermed fornøjelsen for 29. gang at indbyde til senior træningsstævne. Stævnet finder sted den

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2011/2012!

En rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår 2011/2012! RIF s FODBOLDSUPPORT og Sportmaster ØNSKER HERMED ALLE SPONSORER, TRÆNERE, DRENGENE, FAMILIERNE OG ALLE ANDRE INVOLVEREDE - Fredag til søndag, 16., 17. og 18. december En rigtig glædelig jul samt et godt

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR

PROGRAM FINALESTÆVNE 2010. U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre FOR PROGRAM FINALESTÆVNE 2010 FOR U-12 PIGER OG -DRENGE 24.-25. APRIL 2010 i Hvidovre Velkommen til Hvidovre Hvidovre IF s Håndboldafdeling byder jer velkommen til Hvidovre, hvor der for 38. gang bliver afholdt

Læs mere

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014

har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september 2014 har igen glæden af at invitere til seniorstævne i weekenden den 5. 7. september Holdinddeling: Damer A: 3. Division og Kvalifikationsrække, Fyns- og Jyllandsserie Herrer A: 3. Division og Kvalifikationsrække,

Læs mere

Program. Arrangør: Medius Holsted, FSUI og HfB

Program. Arrangør: Medius Holsted, FSUI og HfB Program Arrangør: Medius Holsted, FSUI og HfB Puljeinddeling Elite rækken, Pulje 1 Elite rækken, Pulje 2 Elite rækken, Pulje 3 Elite rækken, Pulje 4 SAXO Privatbank Bel Air A/S Holsted Autohandel Moldow

Læs mere

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014.

NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Info 2014 NFH byder velkommen til Bordershop Cup 2014. Nykøbing F. Håndboldklub byder alle deltagere velkommen til dette års SydhavsCup, som er det 14. i rækken. Vi håber, I får nogle gode dage i Nykøbing

Læs mere

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015

Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Velkommen til Årgang 2003 Træningsstævne 2015 Middelfart G & BK s Årgang 2003 træningsstævne er et fodboldstævne for drenge i alderen 11-12 år. Vi lægger op til en hyggelig weekend med børnefodbold på

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Kampprogram og stævneregler:

Kampprogram og stævneregler: Kampprogram og stævneregler: Spillested: Idestrup Hallen, Kirkevej 19, 4872 Idestrup. Ved ankomst - henvendelse til dommerbordet. Betaling af stævnegebyr, hvis ej indbetalt på konto. Udlevering af lagkagebon

Læs mere

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen.

Dommerne Der er to hoveddommere og to linjedommere på banen. ISHOCKEY REGLER ISHOCKEYREGLERNE Banen Banen er opdelt i tre zoner med to blå linjer: Angrebs-, neutralog forsvarszone. Der er ni face-off punkter, hvorfra spillet sættes i gang efter spilstop her giver

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Fremad Valby Cup 2012 Lørdag d. 9. juni

Fremad Valby Cup 2012 Lørdag d. 9. juni Fremad Valby Cup 2012 Lørdag d. 9. juni Adresse: Julius Andersens Vej 8, 2450 København SV Ankomst: Ved ankomst skal holdet foretage indtjekning hos stævnekontoret senest 30 minutter før første kamp, som

Læs mere

Klubmsterskab 2014 UNGDOM

Klubmsterskab 2014 UNGDOM Klubmsterskab 2014 UNGDOM Mandag 13. april 1-10 15:30 11-19 16:30 Torsdag 16. april 20-27 16:00 28-35 17:00 Lørdag 18. april 36-37 09:00 38-39 10:00 40-41 11:00 42-43 12:00 44-44 13:00 Alle kampe spilless

Læs mere

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011

Verninge Skole. 14. 16. oktober 2011 Verninge Skole Evt. supp. lederovernatning HOG Hinnerup Karlslunde IF Vorup fb Karlslunde IF 14. 16. oktober 2011 Velkommen til Apollo Cup for U-10 drenge i Verninge, som arrangeres i samarbejde mellem

Læs mere

Køge Bugt Cup 2012. Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i

Køge Bugt Cup 2012. Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i Rishøj Boldklub og Rishøj Forældreforening byder velkommen til Køge Bugt Cup 2012 2. udgave Som afvikles d. 10. - 12. februar 2012 i Rishøj Idrætscenter, Skolevej 7, Ølsemagle, 4600 Køge, tlf.: 5665 6112

Læs mere

Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12,

Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12, Ændringer pr. 10-6 Udgået i PU-10, pulje 1: Vallensbæk har trukket sig, og derfor udgår følgende kampe: 107-113 - 129-141 - 162-165 Udgået i PU-12, pulje 1: Slagelse 2 har trukket sig, og derfor udgår

Læs mere

Indendørsfodbold. 2. Del Program

Indendørsfodbold. 2. Del Program 16-12-2012 Indendørsfodbold Med bander, en mand over midt og målmanden må ikke bruge hænderne. 2. Del Program for s Indendørs fodboldturnering 2012/2013 http://www.allanfodbold.dk http://www.koebenhavnsfirmasport.dk

Læs mere

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold

Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007. Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Program til julestævnet den 07. - 08. - 09. december 2007 Langesøhallen, Morud. Se også programmet på www.morud.dk/ungdomsfodbold Velkommen. Det er med stor glæde, at Morud Idrætsforening igen kan byde

Læs mere

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig

HÅN DANSK UND. med. 12. Gyldig 2 INTERNATIONALE HÅN NDBOLD SPILLEREGLER med kommentarer og fortolkninger Udgivet af DANSK HÅNDBOLD FORBU UND 12. UDGAVE 2. OPLAG 20100 Gyldig fra den 1. juli 2010 Tidligere udgaver annulleres 3 Udgiver:

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere