Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning Danfoss SolarApp"

Transkript

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Vigtige instruktioner 2 Introduktion 2 Symboler 2 2. Kom godt i gang 3 Installation af Danfoss SolarApp 3 Systemkrav 3 Installation på smartphone eller tablet 3 Installation på pc 4 3. Konfiguration 5 Første ibrugtagning af Danfoss SolarApp 5 Indstillinger 5 Tildeling af fjerntilgang 6 Slet eksisterende bruger fra adgangskontrollisten 7 Deaktivering af fjerntilgang 7 Navigation til et andet ConnectSmart -monitoreret solcelleanlæg 8 Anlæggets navn 8 Udbytte 8 Sprog 8 Om 8 4. Applikation og data 9 Hovedside 9 Produktionsgrafer 10 Logging-kapacitet 11 Registreringsinterval 11 Plant Status (Status på anlæg) 11 Detaljerede inverterdata 12 L _01 1

3 1. Vigtige instruktioner 1 1. Vigtige instruktioner 1.1. Introduktion Denne installationsvejledning indeholder en beskrivelse af Danfoss SolarApp, når den anvendes i direkte forbindelse med inverteren. DanfossSolarApp kommunikerer med og understøtter en inverter direkte uden brug af en CLX-boks. Hvis der anvendes en CLX-boks, kan Danfoss SolarApp vise flere invertere i et solcelleanlæg som et samlet anlæg. Dette dokument omhandler den udgave, der er aktuel på tryktidspunktet. Danfoss forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forbindelse med introduktion af nye funktioner og forbedringer. Navne på produkter og virksomheder, der nævnes i dette dokument, kan være registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Ansvarsfraskrivelse Alle viste værdier er baseret på inverterdata og er ikke juridisk bindende Symboler Denne manual indeholder vigtige oplysninger, kombineret med følgende symboler: Symbolet Advarsel gør opmærksom på en risiko for skade på komponenter eller for personskade, hvis brugeren ikke følger de angivne instruktioner. Disse instruktionstyper skal altid overholdes. Symbolet Bemærk markerer supplerende oplysninger til forbedring af driftsprocesserne samt brugertips. 2 L _01

4 2. Kom godt i gang 2. Kom godt i gang 2.1. Installation af Danfoss SolarApp Systemkrav Danfoss SolarApp'en kan anvendes på en smartphone, en tablet eller via en pc-baseret internetbrowser. Smartphones og tablets, der anvender operativsystemerne ios (Apple) eller Android, understøttes. Den pc-baserede browser-plugin skal anvende Firefox eller Internet Explorer. Operativsystemer Version ios Min. version 5.0+ Android Min. version 3.0+ Windows, Mac OS X og Linux Internet Explorer: Min. version 9 Firefox: Min. version 9 Tabel 2.1: Systemkrav Installation på smartphone eller tablet 1. Download Danfoss SolarApp fra Google Play (tidligere Android Market) eller fra App- Store. 2. Start app'en. 3. Log ind med en eksisterende konto, eller opret en ny: 3.1 Indtast en adresse og et password. 3.2 Klik på "Create Account" (Opret konto). 3.3 Der vil blive fremsendt en bekræftelses Klik på linket i bekræftelses- en. 4. Vend tilbage til Danfoss SolarApp'en, og klik på "Sign In" (Log ind). Log ind ved hjælp af den netop oprettede konto. Illustration 2.1: Loginskærmbillede - eksempel fra iphone Du kan aktivere automatisk login, så du automatisk bliver logget ind, hver gang du starter Danfoss SolarApp. L _01 3

5 2. Kom godt i gang 2 5. Når du har logget ind, bliver du omdirigeret til vores "Discovery page". Der findes yderligere oplysninger i afsnittet Konfiguration, Første ibrugtagning af Danfoss SolarApp Installation på pc 1. Navigér til download.clx.danfoss.com for at downloade browser-plugin'et. Følg anvisningerne. 2. Når browser-plugin'et er installeret, og der er oprettet en konto, indtastes adressen på solcelleanlægget: serienummer.clx.danfoss.com i browserens adresselinje. Serienummeret er i et format, hvor de første otte cifre angiver invertervarianten, og hver invertervariant har et forskelligt artikelnummer (der også kan findes på inverterens mærkning): - DLX F DLX F DLX F DLX F0200 Eksempel på invertermærkning: Illustration 2.2: Produktetiket Hvis vi anvender illustration 2.2 som eksempel, indtastes 139F clx.danfoss.com i webbrowseren for at få direkte adgang til inverteren ved hjælp af browser-plugin'et til Danfoss SolarApp. 3. Følg proceduren, og log ind med en eksisterende konto eller opret en ny: 3.1 Indtast en adresse og et password. 3.2 Klik på "Create Account" (Opret konto). 3.3 Der vil blive fremsendt en bekræftelses Klik på linket i bekræftelses- en og log ind. 4. Hovedsiden for Danfoss SolarApp vises. Hvis den ikke vises; se Konfiguration, Fejlfinding for at få hjælp. 4 L _01

6 3. Konfiguration 3. Konfiguration 3.1. Første ibrugtagning af Danfoss SolarApp Vigtigt! Inverteren skal tilsluttes en netværksrouter ved hjælp af den tilhørende ethernet-interface og skal have en gyldig netværkskonfiguration. For yderligere information om installation og konfigurering af inverteren henvises til manualerne til de pågældende invertere. 3 Sørg for at oprette forbindelse til samme lokale netværk som inverteren, før du fortsætter med konfigurationen. Efter installation og oprettelse af profil vises vores "Discovery page". Siden kan altid åbnes via [Indstillinger Fjerntilgang Scan efter lokale enheder]. Alle de invertere, der er inden for rækkevidde, står på listen. Illustration 3.1: Discovery Page Hvis du er tilsluttet det samme lokale netværk som inverteren, vises adressen på inverteren. Når der klikkes på den adresse, der repræsenterer den tilgængelige inverter (rød pil på illustrationen), vises hovedsiden for den aktuelle inverter. Samtidig konfigureres inverteren til fjerntilgang for den aktuelle bruger. Der kan tilføjes flere brugere som beskrevet i vejledningen i afsnittet Indstillinger, Tildeling af fjerntilgang. Se kapitlet Applikation og data for en detaljeret beskrivelse af selve Danfoss SolarApp'en. Angiv Danfoss SolarApp'ens startside som startside, eller tilføj den under bogmærker/favoritter, så der er nem adgang til den på pc eller via en internetbrowser Indstillinger Linket til menuen Indstillinger findes i nederste højre hjørne af hovedsiden på Danfoss L _01 5

7 3. Konfiguration 3 SolarApp'en (se illustration i afsnittet Hovedside). Følgende konfigurationsmuligheder er tilgængelige via menuen Indstillinger: Fjerntilgang: - Tildel fjerntilgang, se adressen på inverteren eller angiv en anden inverter som "standard". - Søg efter lokal inverter. - Naviger til et andet ConnectSmart -monitoreret solcelleanlæg. - Få vist historik for tidligere viste ConnectSmart -monitorerede solcelleanlæg. - Rediger adgangskontrollisten. - Vis loginskærmbillede. Konfigurer anlæggets navn. Konfigurer indstillinger for udbytte. Skift indstilling for standardsprog. Hver enkelt konfigurationsmulighed er beskrevet i detaljer nedenfor. Illustration 3.2: Indstillinger Tildeling af fjerntilgang Fjerntilgang til inverteren styres via en adgangskontrolliste. Den bruger, der konfigurerede inverteren første gang, tilføjes altid automatisk på fjerntilgangslisten. Fjerntilgang er aktiveret som standard. Gør følgende for at give en anden bruger fjerntilgang: 1. Naviger til [Indstillinger Fjerntilgang]. 2. Rul ned til afsnittet "Adgangskontrol". 3. Tjek, at "Fjerntilgang" er aktiveret. 4. Vælg "Tilføj bruger". Skærmbilledet "Tilføj bruger" vises. 5. Indtast adressen på den bruger, der skal have tildelt adgang: 6 L _01

8 3. Konfiguration Vælg "Tildel adgang og send besked" for at sende en med et link til anlægget, for at informere den pågældende person. Hvis der skal tildeles adgang uden at sende en , vælges blot "Tildel adgang". 6. Adgangskontrollisten opdateres automatisk. Adgangskontrollisten tillader, at op til 5 enkeltbrugere har fjerntilgang til inverteren Slet eksisterende bruger fra adgangskontrollisten 3 Følg denne fremgangsmåde for at slette en bruger fra adgangskontrollisten: 1. På adgangskontrollisten vælges den bruger, der skal slettes. 2. Der vises et bekræftelsesskærmbillede. Brugeren slettes fra adgangskontrollisten ved at trykke på OK. Illustration 3.3: Adgangskontrolliste Deaktivering af fjerntilgang Fjerntilgang deaktiveres ved at vælge "Fjerntilgang" og ændre indstillingen til "Fra" (se illustrationen Adgangskontrolliste). Når "Adgangskontrollisten" er tom, eller når fjerntilgang er sat til "Fra", kommunikerer inverteren kun med Danfoss SolarApp via lokalt netværk (LAN). L _01 7

9 3. Konfiguration Navigation til et andet ConnectSmart -monitoreret solcelleanlæg 3 For at navigere til et andet ConnectSmart -monitoreret solcelleanlæg: 1. Gå til [Indstillinger Fjerntilgang Indtast adresse]. 2. Indtast adressen på det anlæg, der skal navigeres til. Når adressen er gemt, vil dette anlæg blive anvendt som det anlæg, Danfoss SolarApp'en som standard opretter forbindelse til ved åbning. Det er nemt at navigere tilbage til de anlæg, der tidligere er besøgt, ved hjælp af menupunktet Historik Anlæggets navn Anlæggets navn vises på hovedsiden på Danfoss SolarApp'en. Navnet kan ændres til et brugerdefineret navn på højst 30 tegn. Der kan anvendes specialtegn Udbytte Sprog Om Valuta og "Pris pr. kwh" ændres ved at navigere til [Indstillinger Udbytte]. I øjeblikket understøttes euro, DKK, USD og GBP. På siden Indstillinger kan du vælge aktuelt sprog. Her vises serienummeret og MAC-adressen samt software- og hardwareversionerne for inverteren. 8 L _01

10 4. Applikation og data 4. Applikation og data 4.1. Hovedside Ved opstart af Danfoss SolarApp'en efter den indledende konfiguration, enten via en smartphone, en tablet eller ved hjælp af en pc og en browser-plugin, vises følgende hovedside: 4 Illustration 4.1: Hovedside på tablet Det kan tage et par minutter, fra inverteren er blevet tændt, til de korrekte værdier bliver vist på hovedsiden (giv systemet tid til indledende dataindsamling). På hovedsiden vises alle de vigtige produktionsdata for anlægget, herunder et anlægsnavn (der kan defineres af brugeren) samt de aktuelle indstillinger for "dato og tid". Du finder yderligere oplysninger om konfiguration i afsnittet Indstillinger. Fra hovedsiden navigeres til sider med mere detaljerede oplysninger ved at klikke på de enkelte cirkler og links (beskrivelse gælder for hovedsiden, når der anvendes en tablet eller pc): Klik på "Vis produktion" (den store cirkel til venstre) for at få vist grafer med produktionsdata, jf. afsnittet Produktionsgrafer. Klik på "Vis status" (cirklen øverst til højre) for at få vist en detaljeret status for inverteren og den aktuelle udgangseffekt, jf. afsnittet Status på anlæg. Cirklen nederst til højre viser, hvor meget CO2, anlægget har sparet, sammenlignet med standard elproduktion. Der linkes ikke til en side, men ved hjælp af "Skift" kan brugeren skifte mellem samlet CO2-besparelse og samlet udbytte. L _01 9

11 4. Applikation og data Klik på "Indstillinger" (nederste højre hjørne) for at navigere til detaljerede indstillinger, jf. afsnittet Indstillinger. Indstillingerne for udbytte konfigureres via [Indstillinger Udbytte]. CO2-emissionsværdierne kommer direkte fra inverteren Produktionsgrafer Den første graf viser inverterens daglige produktion (strøm kontra tidspunkt på dagen). Bladr i grafen for at få vist produktionen på forskellige dage. Ved brug af Danfoss SolarApp'en på en tablet eller i en internetbrowser vises navigationspile. Illustration 4.2: Daglig produktion Måneds- og årsgrafer er tilgængelige via klik på knapperne nederst på siden. Rør vedvarende ved grafen for at få vist et popupvindue med detaljer om datapunktet. Menuknappen Toral viser samlet produktion, udbytte og CO2-besparelse for hele anlægget på en liste. 10 L _01

12 4. Applikation og data 4 Illustration 4.3: Årlig produktion Logging-kapacitet Inverteren har følgende logging-kapacitet: Detaljerede inverterdata: 100 dage Akkumuleret anlægsproduktion: 12 måneder Akkumuleret årsproduktion: 30 år Registreringsinterval Inverteren registrerer detaljerede inverterdata hver 15 min Plant Status (Status på anlæg) På denne side får du vist aktuel status for inverteren sammen med navn, aktuel udgangseffekt (i relation til den pågældende inverters strømklasse) og driftstilstand. L _01 11

13 4. Applikation og data 4 Illustration 4.4: Status Navnet på inverteren hentes direkte fra inverteren. Navnet kan ikke ændres via Danfoss SolarApp'en. Følg anvisningerne i den tilhørende invertermanual for at ændre navnet på inverteren Detaljerede inverterdata Få vist detaljerede produktionsdata for den tilsluttede inverter ved at vælge navnet på den pågældende inverter (se illustration, markeret med en rød pil), hvorefter vinduet med detaljerede inverterdata åbnes. Der vises følgende oplysninger: Name Enhed Beskrivelse Inverterens navn - Viser inverterens navn. Serienummer - Inverterens serienummer. Udgangseffekt W Den aktuelle udgangseffekt. Produktion i dag kwh Dagens produktion. Driftstilstand - Inverterens aktuelle driftstilstand. Seneste hændelse - Når der er en inverterhændelse, vises den her. Netspænding for hver enkelt V Aktuel netspænding målt af inverteren. For hver enkelt fase (antal fase faser afhænger af invertertype) (AC-side). Netstrøm for hver enkelt fase A Netstrøm målt af inverteren. For hver enkelt fase (antal faser afhænger af invertertype) (AC-side). Netfrekvens for hver enkelt fase Hz Netfrekvens målt af inverteren. For hver enkelt fase (antal faser afhænger af invertertype) (AC-side). PV-spænding for hvert enkelt PV-input V For hvert enkelt PV-input vises den PV-spænding, inverteren måler (DC-side). PV-strøm for hvert enkelt PV-input A For hvert enkelt PV-input vises den PV-strøm, inverteren måler (DC-side). Justering af effektniveau % Når den aktuelle udgangseffekt for inverteren er begrænset, vises værdien her. Tabel 4.1: Detaljerede inverterdata 12 L _01

14 Danfoss Solar Inverters A/S Ulsnaes 1 DK-6300 Graasten Denmark Tel: Fax: Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss og Danfoss-logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Rev. date Lit. No. L _01

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss TLX Pro Web Server Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 5 Introduktion 5 Ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Softwarebrugsanvisning

Softwarebrugsanvisning Softwarebrugsanvisning Brother QL-serien Denne vejlednings indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte

Læs mere

Netværksbrugsanvisning

Netværksbrugsanvisning Netværksbrugsanvisning PT-E550W PT-E550W Denne Netværksbrugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om konfiguration af trådløse netværk og Wireless Direct-indstillinger med din Brother-printer. Du kan

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N

Brugsanvisning til netværk for HL-2070N f Internt printernetkort til flere protokoller Brugsanvisning til netværk for HL-2070N Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før brug af printeren. Du kan til enhver tid udskrive eller læse vejledningen

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand

Læs mere

SmartSolutions Brugervejledning

SmartSolutions Brugervejledning SmartSolutions Brugervejledning 2009 www.lexmark.com Indhold Om SmartSolutions...4 Hvad er SmartSolutions?...4 Anbefalede systemkrav...5 Om Løsningscenter...7 Om Løsningscenter...7 Brug af løsningsbiblioteket...7

Læs mere

SOLIVIA Monitoring. Brugermanual

SOLIVIA Monitoring. Brugermanual Brugermanual Indholdsfortegnelse Registrering og tilmelding 3 Oprettelse af et fotovoltaikanlæg (Quick Start Guide) 6 -portalens startside 16 Statistikker 20 Meldinger 30 Administration af min konto 31

Læs mere

Introduktion til Mamut Online Desktop

Introduktion til Mamut Online Desktop // Mamut Business Software Introduktion til Mamut Online Desktop Introduktion til Mamut Online Desktop Indhold Velkommen til Mamut Online Desktop... 3 Kom i gang... 5 Status... 19 Kontakt... 21 Timeregistrering...

Læs mere

NetShare II DKBANSII_1

NetShare II DKBANSII_1 NetShare II DKBANSII_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Bemærk at nogle af oplysningerne i denne brugervejledning kan være opdaterede siden produktet forlod fabrikken. På www.amitech.dk/support

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Manual IP Kamera CE300K

Manual IP Kamera CE300K Manual IP Kamera CE300K version 1,0 Tillykke med dit nye CamEye IP kamera Inden du tager kameraet i brug bør du læse denne instruktionsvejledning grundigt igennem. Kassen indeholder: Før du tager kameraet

Læs mere

WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual

WebMon Visual MANUAL. Manual WebMon Visual Dansk Manual WebMon Visual WebMon Visual MANUAL Manual WebMon Visual version 1.0 QB 10.1439/27.01.2009 Copyright Brunata a/s 1 Version 1.0 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Introduktion...3 Forudsætning...3

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt

Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Effektiviserer din virksomhed Døgnet rundt Danfoss e-handel Danfoss tilbyder en række e-handelstjenester, som kan hjælpe dig med at drive din forretning på en mere effektiv måde: Web-bestilling

Læs mere

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning

Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Brugervejledning Vejledning til den grafiske grænseflade AK-EM 100 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 AK-EM 100 Introduktion... 3 Beskrivelse af systemet...

Læs mere

WebMon Visual. Brugermanual. Udgave 1.0

WebMon Visual. Brugermanual. Udgave 1.0 WebMon Visual Brugermanual Udgave 1.0 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling af varmemålere, varmeregnskaber og målerservice. Vi opfylder

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone

ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 1 af 18 ereolen.dk -Sådan downlåner du -Sådan anvender du på ebogslæser, tablet og smartphone Side 2 af 18 Indholdsfortegnelse ereolen.dk... 1 1. Første gang du vil anvende ereolen.dk... 3 1.1 Opret

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9

Dan Rolsted PIT. Side 1. Version 9 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad), Android (HTC One) og Windows mobile (Xxxxx). Derudover vil der også

Læs mere

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15

smart-house Web-Server Manual smart-house Web-Server Manual 1 of 15 smart-house Web-Server Manual CARLO GAVAZZI AS, PB 215, NO-3901 Porsgrunn Telefon: 35 93 08 00 Telefax: 35 93 08 01 Internet: http://www.carlogavazzi.no E-Mail: gavazzi@carlogavazzi.no 1 of 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S

Rev. 05-10. Brugervejledning. Webshop Sika Danmark A/S Rev. 05-10 Brugervejledning Webshop Sika Danmark A/S Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Indledning 2 2. Quickguide forklaring af menu 3 2.1 Menu til venstre 3 2.2 Topmenu 3 3. Log-in 5 4. Bestilling

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

mobilguide Brugervejledning Version 2.0

mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide Brugervejledning Version 2.0 mobilguide INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 MOBILTELEFONER 3 RELEASE NOTES 4 DEFINITIONER 4 INSTALLATION & OPSTART 5 START & BRUG AF MOBIL GUIDEN 7 FUNKTIONER

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS 1 Introduktion... 4 1.1 Funktioner... 4 2 Kom Godt Igang... 5 2.1 Pakken Indeholder... 5 2.2 Oversigt over Kameraet... 6 2.3 Installation af Hardware... 6 3 Få Adgang til Kameraet... 7 3.1 Søgeværktøj...

Læs mere

INSTALLATIONS- GUIDE

INSTALLATIONS- GUIDE INSTALLATIONS- GUIDE TILLYKKE Med dit nye G4S Everhome trådløse alarmsystem. Med denne manual kan du selv installere og aktivere dit nye alarmsystem. Følger du den nøje, kan du klare det på under 1 time.

Læs mere

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual

Webmanager CLIQ Remote. Web manager - manual Web manager CLIQ Remote Web manager - manual 1 Indholdsfortegnelse 2 Terminologi... 5 2.1 Master Setup (Blåt dæksel)... 5 2.2 Setup (Rødt dæksel)... 5 2.4 CLIQ Remote brugernøgle... 6 2.5 Mekanisk nøgle...

Læs mere