Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing"

Transkript

1 Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med automatisk desinfektionsfunktion "B" * termometer er tilbehør Fig. 3 Version med elektrisk styret desinfektionsproces - C MTCV er en multifunktionel termostatisk indreguleringsventil til brugsvandsanlæg i boliger med cirkulation. MTCV skaber en termisk balance i brugsvandsinstallationer ved at opretholde konstant temperatur i systemet og således begrænse flowet i cirkulationsrørene til det nødvendige minimum. For at leve op til de stigende krav, der stilles til drikkevandskvaliteten, introducerer Danfoss MTCV-ventilfamilien af "blyfri messing". MTCVventilerne af "blyfri messing" opfylder de nye bestemmelser, som håndhæves af det europæiske drikkevandsdirektiv, der træder i kraft i december 013. Samtidig kan MTCV sørge for en desinfektionsproces ved hjælp af funktioner: Et selvvirkende modul med termoelement (fig. ). En elektronisk regulator med termoaktuator TWA og temperaturfølere PT1000 (fig. 3). Hovedfunktioner for MTCV Termostatisk regulering af varmtvandssystemer inden for temperaturområdet C version A. Selvvirkende termisk desinfektion ved temperaturer over 68 C med sikkerhedsbeskyttelse af installationen for at forhindre, at temperaturen stiger til over 75 C (automatisk nedlukning af cirkulationsflow) version "B". Automatisk desinfektionsproces, elektronisk styret, med mulighed for programmering af desinfektionens temperatur og varighed version "C". Automatisk skylning af systemet ved midlertidigt at sænke temperaturindstillingen for at åbne MTCV ventilen for maksimalt flow. Mulighed for temperaturmåling. Forhindring af uautoriseret ændring. Konstant måling og monitorering af temperatur version C. Afspærringsfunktion for cirkulationsstigrør ved hjælp af ekstra forskruninger med indbygget kugleventil. Modulær opgradering af MTCV-ventilen i drift, under tryk. Service efter behov kan det kalibrerede termoelement udskiftes. SMT/SI VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 1

2 Funktion Når vandtemperaturen falder til under den indstillede værdi, vil termoelementet åbne ventilen og muliggøre større flow i cirkulationsrøret. Ventilen er i ligevægtstilstand (nominelt flow = beregnet flow), når vandtemperaturen har nået den værdi, der er indstillet på ventilen. MTCV reguleringskarakteristikken er vist i Fig. 13, version 1-A. Når vandtemperaturen er 5 C højere end den indstillede værdi, stopper flowet gennem ventilen. Fig. 4 MTCV basisversion A MTCV - er en termostatisk selvvirkende, proportional ventil. Et termoelement (fig. 6 elem. 4) er placeret i ventilkeglen (Fig. 6 elem. 3) og reagerer på temperaturændringer. Når vandtemperaturen stiger til over den indstillede værdi, udvider termoelementet sig, og ventilkeglen flyttes i retning af ventilsædet og begrænser således cirkulationsflowet. En specialpakning ved termoelementet beskytter det mod direkte kontakt med vandet, hvilket forlænger termoelementets levetid og sikrer samtidig en nøjagtig regulering. En sikkerhedsfjeder (Fig. 6 elem. 6) beskytter termoelementet mod at blive beskadiget, når vandtemperaturen overstiger den indstillede værdi. Fig. 5 Eksempel på MTCV/basisversion/anvendt i brugsvandssystem Konstruktion 1. Ventilhus. Fjeder 3. Kegle 4. Termoelement 5. O-ring 6. Sikkerhedsfjeder 7. Indstillingsring 8. Indstillingsknap 9. Prop til dækning af indstilling 10. Desinfektionselementets kegle 11. Sikkerhedsfjeder 1. Termometerprop 13. Desinfektionselementets prop Fig. 6 Design basisversion A VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 SMT/SI

3 Funktion Det monterede desinfektionsmodul åbner automatisk en by-pass på Kv min = 0,15 m 3 /t, som giver flow til desinfektionen. I version A af MTCV er denne bypass altid lukket for at undgå udskillelse af snavs og kalcium. MTCV kan således selv efter at have fungeret i A versionen i lang tid opgraderes med desinfektionselement uden risiko for blokering af bypasset. Fig. 7 MTCV selvvirkende version med termisk desinfektionsfunktion - B * termometer er ekstraudstyr MTCV standardversion A kan let og hurtigt opgraderes til at have termisk desinfektionsfunktion mod legionellabakterien i varmtvandssystemer. Efter afmontering af proppen for desinfektionselementet (Fig. 6 elem. 13)- (dette kan gøres under drift, under tryk) kan det termiske desinfektionselement monteres (Fig. 9 elem. 17). Desinfektionsmodulet vil styre flowet i overensstemmelse med sine reguleringskarakteristikker (fig. 13-version B-1) og således udføre en termisk desinfektion af varmtvandsinstallationen. Reguleringsmodulet i basisversion A arbejder i temperaturområdet C. Når temperaturen for varmtvandet overstiger 65 C, starter desinfektionsprocessen hvilket betyder, at flowet gennem MTCV-ventilens hovedsæde stopper, og by-passet åbner for "desinfektionsflowet". Reguleringsfunktionen udføres nu af desinfektionselementet, som åbner bypasset, når temperaturen er over 65 C. Desinfektionsprocessen udføres, indtil der nås en temperatur på 70 C. Når brugsvandstemperaturen stiger yderligere, reduceres flowet gennem desinfektionsbypasset (processen med termisk regulering af systemet under desinfektion), og når temperaturen når 75 C, stopper flowet. Dette sker for at beskytte brugsvandssystemet mod korrosion og aflejring af kalcium samt for at mindske risikoen for skoldning. Som ekstraudstyr kan der i både version A og B monteres et termometer til måling og regulering af temperaturen på det cirkulerende brugsvand. Fig. 8 Plan over varmtvandsinstallation med cirkulation selvvirkende version. Design 1-13 Som beskrevet i fig By-pass til desinfektion 15 Termometer 16 Kobberpakning 17 Desinfektionsmodul Fig. 9 Selvvirkende version B* (* termometer er tilbehør) SMT/SI VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 3

4 Funktion Fig. 10 Version med elektronisk reguleret desinfektionsproces C MTCV version A og B kan opgraderes med en elektronisk reguleret desinfektionsproces (version C). Efter fjernelse af desinfektionsproppen (fig. 6 elem. 13) kan adapteren monteres (fig. 1 elem. 1), og termomotoren TWA kan monteres. En temperaturføler PT 1000 skal monteres i termometerhovedet (fig. 1, elem. 19). Termoaktuator og føler er tilsluttet til den elektroniske regulator CCR-, som giver en effektiv og velfungerende desinfektionsproces i hvert cirkulationsstigrør. Hovedreguleringelementet arbejder inden for temperaturområdet C. Når desinfektionsprocessen/termovandbehandlingen starter, regulerer CCR- flowet gennem MTCV ved hjælp af termoaktuatorer TWA. Fordelene ved en elektronisk reguleret desinfektionsproces med CCR- er: Der gives fuld kontrol over desinfektionsprocessen i hvert enkelt stigrør. Optimering af den totale desinfektionstid. Der er valgmuligheder for desinfektionstemperaturen. Der er valgmuligheder for desinfektionstiden. Der opnås online måling og overvågning af vandtemperaturen i hvert enkelt stigrør. Der gives mulighed for tilslutning til regulatoren i varmeunit eller kedelrum (dvs. Danfoss ECL) eller til et BMS (RS 485). B A Fig. 11 A) Indirekte varmetilslutning til parallelt system for brugsvandsproduktion uafhængigt CCR- system B) Indirekte varmetilslutning til parallelt system for brugsvandsproduktion afhængigt CCR- system Design 1-13 Som beskrevet i fig By-pass; (position lukket) 19 Temperaturføler PT Kobberpakning 1 Adapter til tilslutning af termoaktuator TWA Fig. 1 Version med elektronisk reguleret desinfektionsproces C 4 VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 SMT/SI

5 Tekniske data Maks. arbejdstryk...10 bar Testtryk...16 bar Maks. gennemstrømningstemperatur C k VS ved 0 C: - DN0...1,8 m3/t - DN15...1,5 m3/t Hysterese...1,5 K Vandberørte materialer: Ventilhus...Rg5 Fjederhus etc... Cuphinlegering (CW74R) O-ringe... EPDM Fjederkegler...Rustfrit stål Bestilling Ventil basisversion A DN 15 DN 0 Varenr. 003Z Z150 Tilbehør og reservedele Tilbehør Bemærkninger Varenr. Termostatisk desinfektionselement - B DN 15/DN 0 003Z01 G ½ Rp ½ 003Z107 Forskruninger med kuglelukkeventil (til 5 mm stiftnøgle), DN 15 G ¾ Rp ¾ 003Z108 Termometer med adapter DN 15/DN 0 003Z103 Sokkel til ESMB PT1000 DN 15/DN 0 003Z104 Adapter til termoaktuator DN 15/DN 0 003Z10 CCR -regulering se også kapslingvd.57.u Z3850 Temperaturføler ESMB Universal Temperaturføler ESMC kontakt Forskruninger til lodning, kobber 15 mm Forskruninger til lodning, kobber 18 mm Forskruninger til Pexrør 15 mm Forskruninger til Pexrør 18 mm* Forskruninger til lodning, kobber mm Forskruninger til lodning, kobber 8 mm Forskruninger til Pexrør mm* Termoaktuator TWA-NC, 30 V Termoaktuator TWA-NC, 4 V se også kapsling VD.57.U4.0 DN 15 int. R 1/ * Kun Pex DN 18 DN 0 int. R 3/4 * kun Pex DN se også kapsling VD.57.U B N Z Z Z Z Z Z Z H H3110 SMT/SI VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 5

6 Reguleringskarakteristikker forindstilling 50 C basis- desinfektion flow- K vs version B version C K vdis version A K vmin temperatur C Fig. 13 Reguleringskarakteristikker for MTCV Basisversion A Version B: Kvmin = 0,15 m 3 /t - min. flow gennem by-passet, når hovedreguleringsmodulet er lukket. *Kv dis = 0,60 m 3 /t for DN 0, *Kv dis = 0,50 m 3 /t for DN 15 - maks. flow for desinfektionsprocessen ved en temperatur på 70 C. Version C: *Kv dis = 0,60 m 3 /t for DN 0 og DN 15 - flow gennem MTCV, når desinfektionselementet er helt åbent (regulering ved termoaktuator TWA-NC). * Kv dis - under desinfektionsprocessen Hovedfunktionsindstilling 1 Indstillingsring Ring med et referencepunkt Plastdæksel beskyttelse mod uautoriseret ændring 4 Hul til skruetrækker 5 Temperaturindstillingsskrue,5 mm unbrakonøgle 6 Indikatorpil til temperaturindstilling 5 6 Fig. 14 MTCV-indstilling af temperaturen Temperaturområde: C MTCV s fabriksindstilling 50 C Temperaturindstilling kan foretages efter at have fjernet plastdækslet (3) ved at løfte det med en skrutrækker gennem hullet (4). Temperaturindstillingsskruen (5) skal drejes med en unbrakonøgle til den ønskede temperatur på skalaen med indikatorpilen. Plastdækslet (3) skal trykkes tilbage på plads, når indstillingen er foretaget. Det anbefales at kontrollere den indstillede temperatur med et termometer. Brugsvandets temperatur fra sidste aftapningssted på stigrøret skal måles*. Forskellen mellem den målte temperatur ved det sidste aftapningssted og den temperatur, der er indstillet på MTCV, skyldes varmetab i cirkulationsrøret mellem MTCV og aftapningsstedet. * hvor TVM-ventiler (termostatiske blandeventiler) er installeret, skal temperaturen måles før TVM-ventilen. 6 VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 SMT/SI

7 Indstillingsprocedure Den nødvendige temperaturindstilling på MTCV afhænger af den krævede temperatur ved sidste aftapningssted og af tabene fra aftapningsstedet til MTCV i samme stigrør. Eksempel: Krævet temperatur ved sidste aftapningssted: 48 C Varmetab fra sidste aftapningssted til MTCV: 3 K Krævet: korrekt indstilling af MTCV Løsning: Korrekt indstilling af MTCV: 48-3 = 45 C Bemærk! Efter ny indstilling skal termometeret bruges til at kontrollere, om den krævede temperatur ved aftapningsstedet er opnået; og MTCV indstillingen skal korrigeres på den baggrund. Tryk- og flowdiagram for MTCV DN 15 Differenstryk 1 bar, DN 15 Gennemstrømningstemperatur C indstilling på 35 C indstilling på 50 C indstilling på 60 C Fig. 15 0,0 0,40 0,60 0,80 1,00 1,0 1,40 1,60 Tabel 1 Gennemstrømningstemperatur C indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C kv (m 3 /t) ,5 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 0, ,366 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,711 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,06 47,5 4,5 37,5 3,5 1, ,331 4,5 37,5 3,5 1, ,487 37,5 3,5 1, ,505 3,5 1, ,505 Differenstryk 1 bar, DN 15 desinfektionsproces Gennemstrømningstemperatur C 0,10 0,0 0,30 0,40 0,500 0,60 Fig. 16 SMT/SI VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 7

8 Tryk- og flowdiagram for MTCV DN 0 Differenstryk 1 bar, DN 0 Gennemstrømningstemperatur C indstilling på 50 C indstilling på 35 C indstilling på 60 C Fig. 17 0,0 0,40 0,60 0,80 1,00 1,0 1,40 1,60 1,80,00 Tabel Flowtemperatur C indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet indstillet 60 C 55 C 50 C 45 C 40 C 35 C kv (m 3 /t) ,5 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 0, ,336 57,5 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,738 5,5 47,5 4,5 37,5 3,5 0, ,106 47,5 4,5 37,5 3,5 1, ,440 4,5 37,5 3,5 1, ,671 37,5 3,5 1, ,778 Differenstryk 1 bar, DN 0 desinfektionsproces Gennemstrømningstemperatur C Fig. 18 0,10 0,0 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 8 VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 SMT/SI

9 Eksempel på beregning Eksempel: Beregningen er udført for en 3-etagers bygning med 8 stigrør. Alle benyttede formler er beskrevet i kapitlet "Baggrund", Termisk balance (datablad VD.57.X1.0). Følgende forudsætninger blev benyttet for at forenkle beregning: Varmetab pr. meter i røret, q 1 =10 W/m (*) (* under beregning er det nødvendigt at beregne varmetabene i overensstemmelse med de nationalt gældende standarder). Almindeligvis afhænger de beregnede varmetab af: - Rørets dimension - Materialer anvendt til isolering - Omgivelsestemperaturen på det sted, hvor røret er placeret - Isoleringens effektivitet og tilstand Indløbstemperatur for varmtvand, T sup = 55 C Temperaturfald gennem systemet, T= 5 K Afstand mellem stigrør, L = 10 m Stigrørs højde, I = 10 m Installationsplan som vist herunder: Fig. 19 Installationsplan I Basisdrift V o Beregning: beregning af varmetab i hvert stigrør (Qr) og samlerør (Qh) Qr = l stigrør x q = ( ) x 10 = 00 W Qh = l vandret x q = 10 x 10= 100 W Tabel 3 viser resultaterne af beregningerne: V c = c. Vo.. Vo+ Vp V p Tabel 3 I stigrør varmetab I vandret rør Totalt i hver del ΣQ totalt Faktor stigrør Flow i hver del Totalt flow stigrør Qr (W) Qh (W) (W) (W) Vo (l/t) Vc (l /t) , , , , , , , SMT/SI VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 9

10 Det totale flow i varmtvandscirkulationssystemet beregnes ved brug af formel 1 (se kapitlet "Baggrund", Termisk balance; datablad VD.57.X1.0). Q& = r c w Δt hw ΣQ totale varmetab i installationen, (kw) derfor: totale V C,4 = 1 4,18 5 = 0,114 l/s = 41 l/t Det totale flow i brugsvandscirkulationssystemet er: 41 l/t - cirkulationspumpen skal dimensioneres til dette flow. Flowet i hvert stigrør beregnes ved brug af formel 4 (se Baggrund kapitlet Termisk balance, side 4; datablad VD.57.X1.0). Flow i stigrør nummer 1: Q V & o o = V & c Q + Q derfor: = o p = 35,84 l/t 36 l/t Flow i de resterende stigrør skal beregnes på samme måde. Trykfaldet i systemet Følgende forudsætninger blev benyttet for at forenkle beregningen: - Lineært trykfald, p l = 60 Pa/m(Lineært tryk er det samme for alle rør) - Lokalt trykfald er lig med 33 % af totalt lineært trykfald, p r = 0,33 p l - Lokalt trykfald over MTCV beregnes på basis af: 0,01 Δp 0 MTCV Kv =, hvor: Kv i henhold til Fig. 19 side 10 i dette tilfælde Kv = 0,366 m 3 /t for forudindstillet 50 C V & 0- flow gennem MTCV ved gennemstrømningstemperaturen 50 C (l/t) Når konstruktionsflowet er beregnet, så brug fig. 17 på side 9. Bemærk: under beregning af trykfaldet over ventilen skal der tages højde for cirkulationsvandets temperatur. MTCV - Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil har variabel Kv værdi, som er afhængig af to værdier: den forudindstillede temperatur og flowtemperaturen. Når V & 0 og Kv er kendt, beregnes trykfaldet over MTCV med brug af følgende formel: 0,01 Δp 0 MTCV Kv = derfor: Δp MTCV 0,01 94 = = 0,366,59 kpa6 p MTCV = (0,01 x 94 / 0,366 ) = 6,59 kpa Differenstryk over pumpen: *p pump = p circuit + p MTCV = 14,4 + 6,59 = 1 kpa Hvor: p circuit - trykfald i kritisk kredsløb (tabel 4) *p pump - inkluderer trykfald over alle enheder i cirkulationsinstallationen såsom: kedel, filter etc. derfor: p r = 0,33 60 = 19,8 Pa/m 0 Pa/m - Til beregningen blev brugt p basic = p r + p l = = 80 Pa/m Tabel 4 trykfald over MTCV stigrør I stigrør I vandret rør p circuit V 0 -flow mmtcv trykfald Totalt tryk, pumpe (kpa) (kpa) (kpa) (l/t) (kpa) (kpa) 1 1,6 1,6 14,4 36 0,97 1,6 1,6 1,8 38 1,07 3 1,6 1,6 11, 40 1,19 4 1,6 1,6 9,6 43 1,38 5 1,6 1,6 8,0 47 1, ,6 1,6 6,4 5,01 7 1,6 1,6 4,8 63,96 8 1,6 1,6 3, 94 6,59 10 VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 SMT/SI

11 Eksempel på beregning II Desinfektion Varmetab og trykfald bør beregnes i henhold til nye tilstande. - indløbstemperatur for varmtvand under desinfektion, T dis = 70 C - omgivelsestemperatur *T amb = 0 C (*T amb i henhold til overholdelse af standarder og normer) 1. Varmetabene. (se Kapitlet "Baggrund", Termisk balance, side, formel 1; dataark VD.57.X1.0) q 1 = K j x l x T 1 K j x l = q 1 / T 1 for basisproces q = K j x l x T K j x l = q / T for desinfektionsproces Derfor: ΔT = T = dis T q q1 q1 ΔT 1 Tsup T for givet tilfælde: amb amb C70 C0 = q (W/m) 10 =,3 W/m14 C55 C0 I dette tilfælde forøges varmetabene under desinfektionsprocessen med omkring 43%.. Krævet flow På grund af sekventiel desinfektionsproces (trin for trin) bør kun det kritiske kredsløb beregnes. For givet tilfælde: Q dis = Q r + Q h Q dis = ((10+10) + (8 10)) 14,3 W/m = 1430 W = 1,43 kw Flowet: 1,43 dis = =,0684 = l/h l/s 46 0, Det krævede tryk Det krævede tryk under desinfektionsprocessen bør kontrolleres p dispump = p dis(circuit) + p MTCV når: 0,01 Δp 0 MTCV Kv = derfor: 0,01 46 ΔpMTCV = = 0,6,81kPa 16 På grund af mindre flow sammenlignet med basistilstanden (41 l/t) bør trykfaldet i installationen p circuit genberegnes. w Δp hvor : w vandets hastighed (m/s) Ved at sammenligne tilstandene under basisdrift og desinfektion kan der estimeres: V p dis dis = pbasic V hvor: V dis desinfektionsflow (l/t) V C basisflow (l/t) Derfor: - for første del af installationen 1 46 p dis = 80 = 9 Pa/m 41 c Denne beregning bør udføres for alle kritiske kredsløb. Tabel 5 viser resultatet af beregningen. For det kritiske kredsløb: p dis(circuit) = 0,57 + 0,68 + 0,84 + 1,08 + 1,48 +,0 + 3,93 + 1,9 = 3,70 kpa p dispump = p dis(circuit) + p MTCV = 3, ,81 = 49,51 kpa Pumpen bør vælges, så den opfylder begge krav: basisdrift, V & 0 = 41 l/t og p pump = 1 kpa desinfektionsdrift V & 0 = 46 l/t og P pump = 49,51 kpa Tabel 5 trykfald, kredsløbet under desinfektionsprocessen flow (l/t) nyt trykfald længde trykfald basis desinfektion (Pa/m) (m) (kpa) , , , , , , , ,9 3,70 Totalt trykfald i kritisk kredsløb 3,70 SMT/SI VD.D3.I1.01 Danfoss 07/014 11

12 Dimensioner Indvendigt gevind A a H H1 L L1 Vægt ISO 7/1 mm kg DN 15 R p 1/ R p 1/ ,58 DN 0 R p 3/4 R p 3/ ,65 Fig. 0 1 VD.D3.I1.01 Produced by Danfoss A/S 07/014

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV blyfri messing Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med automatisk desinfektionsfunktion "B" * termometer er tilbehør Fig. 3 Version med elektrisk

Læs mere

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV

Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV Multifunktionel termostatisk cirkulationsventil MTCV Introduktion Fig. 1 Basisversion - A Fig. * Selvvirkende version med modul til desinfektionsfunktion - B * termometer er ekstraudstyr Fig. 3 Version

Læs mere

Termostatisk cirkulationsventil MTCV

Termostatisk cirkulationsventil MTCV Termostatisk cirkulationsventil MTCV Anvendelse MTCV version A - basis MTCV version B MTCV version C med selvvirkende automatisk med elektronisk kontrolleret desinfektionsfunktion desinfektionsfunktion

Læs mere

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16

Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Datablad Kombineret automatisk indreguleringsventil AB-PM ventil DN 15-25, PN 16 Beskrivelse AB-PM er en kombineret automatisk indreguleringsventil. Den indeholder tre funktioner i et kompakt ventilhus:

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering

Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Datablad Flowregulator med integreret reguleringsventil AVQM (PN 16) retur- og fremløbsmontering Beskrivelse AVQM anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: - AMV 150 1) - AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx

Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Datablad Kompakte shunts til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha-pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha-pumpe) Danfoss kompakt shunt til gulvvarme sikrer korrekt flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu

Technote. CirCon + /TemCon + - Termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. www.frese.eu Technote Side 1 af 8 Anvendelse CirCon + og TemCon + er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Anvendelse Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) De kompakte gulvvarmeshunte fra Danfoss anvendes til regulering af flow og forsyningstemperatur

Læs mere

Automatiske indreguleringsventiler ASV

Automatiske indreguleringsventiler ASV Anvendelse ASV-I ASV-M ASV-PV / ASV-PV Plus ASV automatiske indreguleringsventiler anvendes i varme- og køleanlæg, hvor der ønskes et konstant differenstryk og /eller en begrænset vandmængde til zoner

Læs mere

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods

Reliable solutions - safe flow. Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Reliable solutions - safe flow Termostatisk cirkulationsventil i rødgods Rossweiner VVC Brugsvandscirkulation Tekniske data Anvendelsesområde: Varmt brugsvandsanlæg Materiale: Ventilhus: Rødgods Pakninger:

Læs mere

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning

Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning OEM Differenstrykregulator PN25 med flowbegrænsning VSG519... Støbegods GJS-400-15 DN15... DN50 k vs 2,5...32 m 3 /h Differenstrykindstillinger Fast: VSG519D..., VSG519E... Justerbar: VSG519K..., VSG519L...

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Til gevindrør og press-systemer, med selv-tættende nippel Anvendelse Ligeløb, forniklet Vinkelløb, forniklet Sideløb, forniklet UK model, forniklet Ligeløb, forkromet Vinkelløb, forkromet Ligeløb, press-udførelse

Læs mere

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under

Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under Datablad Anvendelse Ventilhuse type RA-G er beregnet til tostrengsanlæg med naturlig cirkulation eller til etstrengsanlæg med pumpe, hvor det er omløb under radiatorerne. Montage i anlæggets fremløb. Alle

Læs mere

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2

Brugsvandscirkulationsregulator og temperaturlogger type CCR 2 type CCR 2 Funktioner Hvis CCR2 regulatoren registrerer, at det ikke er muligt at opnå den ønskede temperatur i alle stigestrenge samtidigt lukkes nogle af stigestrengene indtil desinfektionstemperaturen

Læs mere

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400

Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Manuelle indreguleringsventiler MSV-F2, PN 16/25, DN 50-400 Anvendelse MSV-F2 DN 50-150 MSV-F2 DN 200-400 MSV-F2 ventiler er manuelle indreguleringsventiler med flanger. De anvendes til indregulering af

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer, med selvtættende nippel Anvendelse Forniklet udførelse: Ligeløb Vinkelløb Sideløb UK-model Forkromet udførelse: Ligeløb

Læs mere

Automatisk flowbegrænser AB-QM

Automatisk flowbegrænser AB-QM Automatisk flowbegrænser AB-QM Anvendelse AB-QM er en ny ventil med dobbeltfunktion. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser eller som kombineret flowbegrænser og reguleringsventil

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse delse Datablad EN 215 Radiatorventil type RA-N med forindstilling Forniklet udførelse Ligeløbsventil Til gevindrør og Vinkelløbsventil press-systemer, med Sideløbsventil selvtættende nippel UK-model Anvendelse

Læs mere

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler

FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ www.danfoss.dk Indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Automatiske indreguleringsventiler Anlægstype/valg af ventil Sådan vælges den rigtige strengventil.........

Læs mere

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i 2-rørs varmesystemer sammen med alle typer termostatfølere

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVPL returmontering, justerbar indstilling Beskrivelse Den kan bruges på den primære side af husunderstationer til mindre systemer som etog to-familiehuse. Regulatoren

Læs mere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

Datablad X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000

Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes i tostrengsanlæg.

Læs mere

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm-D. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm-D Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI TA / Brugsvand / TA-Therm-D TA-Therm-D Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM

Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Automatisk flowbegrænser og reguleringsventil AB-QM Anvendelse DN 10-32 DN 40/50 DN 65-100 AB-QM er en trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil. Ventilen kan anvendes særskilt som automatisk flowbegrænser

Læs mere

Temperaturregulator AVTB (PN 16)

Temperaturregulator AVTB (PN 16) Datablad Temperaturregulator AVTB (PN 16) Beskrivelse AVTB er en selvvirkende temperaturregulator, der bruges til at regulere vandtemperaturen i varmtvandsbeholdere, varmevekslere, olieforvarmere osv.

Læs mere

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV vinkelløb RA-DV sideløb højre & venstre RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i -rørs

Læs mere

FHV-reguleringsventil

FHV-reguleringsventil Anvendelse er egner sig perfekt til regulering af temperaturen i rum med gulvvarme og til systemer, der både anvender gulvvarme og radiatorer. Danfoss tilbyder disse versioner: FHV-R giver temperaturregulering

Læs mere

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil

TA-Therm. Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil TA-Therm Cirkulationsventiler Termostatisk cirkulationsventil IMI HEIMEIER / Brugsvand / TA-Therm TA-Therm Denne termostatventil for automatisk indregulering af varmtvandssystemer i boliger har en trinløs

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO

Manuel indreguleringsventil MSV-BD LENO Beskrivelse/anvendelse MSV-BD LENO er seneste generation manuel ventil til indregulering af varme-, køle- og brugsvandsanlæg. MSV-BD LENO er en kombineret indreguleringsog afspærringsventil med en række

Læs mere

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure

Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING. Teknisk brochure Elektrisk styrede ekspansionsventiler, type AKV 10, AKV 15 og AKV 20 REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Teknisk brochure Indhold Side Introduktion.......................................................................................

Læs mere

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering Dynacon Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / Dynacon Dynacon Dynacon justerer flowet i de enkelte gulvvarmekredse direkte i liter/ time.

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx

Kompakt shunte til gulvvarme FHM-Cx Datablad Anvendelse Fig. 1: Kompakt shunt FHM-C5 (UPS-pumpe) Fig. 2: Kompakt shunt FHM-C6 (UPS-pumpe) Fig. 3: Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha2-pumpe) Fig. 4: Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha2-pumpe) De kompakte

Læs mere

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil

Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Dynamic Valve Type RA-DV dynamisk radiatorventil Anvendelse RA-DV ligeløb RA-DV vinkelløb RA-DV sideløb højre & venstre RA-DV er en serie trykuafhængige radiatorventiler, der er udviklet til brug i -rørs

Læs mere

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil

Vekolux. Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil Vekolux Integrerede radiatorventiler Dobbelt tilslutningsarmatur med aftapsmulighed til radiatorer med integreret radiatorventil IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / Vekolux Vekolux Vekolux

Læs mere

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113

ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Datablad ON/OFF zoneventiler (PN 16) AMZ 112, AMZ 113 Beskrivelse AMZ 112/2-vejs ventil 15-32 AMZ 112/2-vejs ventil 40-50 AMZ 113/3-vejs ventil ON/OFF zoneventiler type AMZ 112 and AMZ 113 anvendes typisk

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

AkvaHeat AH26P-MCI26H

AkvaHeat AH26P-MCI26H AkvaHeat AH26P-MCI26H AKVAHEAT AH26P-MCI26H/INSTALLATIONSVEJLEDNING/NEOTHERM / 04 206 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse

Læs mere

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25)

Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Datablad Trykaflastningsregulator AVPA (PN 16 og PN 25) Beskrivelse AVPA er en selvvirkende trykaflastnings regulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og åbner ved stigende

Læs mere

Indregulering af varmeanlæg

Indregulering af varmeanlæg GUIDE Indregulering af varmeanlæg i parcelhuse og andre mindre bygninger INDHOLD INDREGULERING AF VARMEANLÆG... 3 Symptomer på manglende indregulering... 3 Definition på indregulering... 3 Et anlæg i balance...

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs, indvendigt og udvendigt gevind Beskrivelse VRB 2 og VRB 3 sikrer god kvalitet og lavt omkostningsniveau i varme-,

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVI til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVI til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVI er en selvvirkende termostatisk aktuator primært til temperaturregulering i små varmtvandsbeholdere eller gennemstrømningsbeholdere.

Læs mere

Drejeventiler HRB 3, HRB 4

Drejeventiler HRB 3, HRB 4 Datablad Drejeventiler HRB 3, HRB 4 Beskrivelse HRB-drejeventiler kan bruges i kombination med elektriske motorer af typen AMB 162 og AMB 182. Egenskaber: Laveste lækagetab i klassen Unik positionsindikator

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt

TA-PILOT-R. Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt TA-PILOT-R Differenstrykregulatorer Pilotstyret differenstrykregulator med justerbart set punkt IMI TA / Differenstrykregulatorer / TA-PILOT-R TA-PILOT-R TA-PILOT-R er en højtydende differenstrykregulator

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse I varmeapplikationer kan integreres med Danfoss Link -løsningen via DLG-interfacet til brug i enfamiliesapplikationer. Regulatoren er udviklet med henblik

Læs mere

Reguleringsventil. Teknisk Info

Reguleringsventil. Teknisk Info Teknisk Info 2 Teknisk Info 1 Produktbeskrivelse SKOV A/S kan levere varmereguleringsventiler som enten 2-vejs eller 3-vejs reguleringsventil med aktuator. 2-vejs og 3-vejs reguleringsventiler er med indbygget

Læs mere

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling TRV-2, TRV-2S Radiatorventiler Med forindstilling IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Dette er en ekstremt fl eksibel og yderst robust termostatventil, som hovedsageligt

Læs mere

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning 1 Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- & Driftvejledning Neotherm Minishunt Indholdsfortegnelse Tekniske data... 2 Deltegning... 3 Anvendelse... 4 Monteringsvejledning...

Læs mere

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering

Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Datablad Trykuafhængig reguleringsventil med integreret flowbegrænser AVQM (PN 16) - retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatorer anvendes sammen med Danfoss elektriske motorer: AMV 0 1) AMV(E)

Læs mere

TBV-CM. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Til modulerende regulering

TBV-CM. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Til modulerende regulering TBV-CM Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Til modulerende regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-CM TBV-CM TBV-CM er konstrueret til brug på terminalunits i varme-

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F

Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F Datablad Differenstrykregulator (PN 16) AVP AVP-F fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling montering i returledning, fast indstilling Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil, en

Læs mere

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. Frese S - dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

BESKRIVELSE KOMPONENTER GODKENDELSER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7021

BESKRIVELSE KOMPONENTER GODKENDELSER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 7021 7021 BESKRIVELSE ISTR124 7021 Komplet kompakt højkapacitet parallelshunt med cirkulationspumpe, termostatventil med dykrørsføler for regulering af fremløbstemperatur, kontraventil og strengreguleringsventil

Læs mere

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT

INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT DK.TBPA8. INSTALLATION cirkulationspumpe TBPA GOLD/COMPACT. Generelt Når der benyttes armebatterier uden frostsprængningsbeskyttelse, skal man hae en cirkulationspumpe i batterikredsen (sekundærsiden)

Læs mere

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16)

Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) Datablad Mængderegulator med integreret reguleringsventil (PN 16) AVQM retur- og fremløbsmontering Beskrivelse Regulatoren har en reguleringsventil med justerbar mængdebegrænser, tilslutningshals for elektrisk

Læs mere

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20

Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Datablad Flowkompenseret temperaturregulator AVTQ DN 20 Beskrivelse AVTQ forhindrer høje temperaturer i varmeveksleren, når der ikke tappes varmt vand, ved hurtigt at lukke for varmetilførslen (f.eks.

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VS 2-2-vejs ventil, udvendigt gevind Beskrivelse Funktioner: SPLIT karakteristik udviklet til de mest krævende applikationer (DN 20 og DN 25) Flere k VS -værdier Reguleringsforhold

Læs mere

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 300/301 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation ECL Comfort 300/301 er en elektronisk temperaturregulator, der kan installeres med udvalgte applikationer ved hjælp af et

Læs mere

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16)

Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Datablad Differenstrykaflastningsregulator AVPA (PN 16) Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykaflastningsregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren er normalt lukket og

Læs mere

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm

ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Datablad ECL Comfort 200 230 V vekselstrøm og 24 V vekselstrøm Applikation Den elektroniske ECL Comfort 200-regulator er forprogrammeret til en række forskellige applikationer. Hver applikation har et

Læs mere

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange

Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Datablad Temperaturregulator (PN 25) AVT/VG - udvendigt gevind AVT / VGF - flange Beskrivelse AVT / VG AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet primært til produktion

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

Technote. Frese STBV FODRV Indreguleringsventil med fast blænde DN15-DN300. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner.

Technote. Frese STBV FODRV Indreguleringsventil med fast blænde DN15-DN300. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Fordele. Funktioner. Side 1 af 17 Beskrivelse Frese FODRV er en indreguleringsventil med fast blænde til regulering og kontrol af flow. Anvendelse Frese FODRV er yderst velegnet til brug i varme- og køleanlæg til regulering

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange

Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Datablad Temperaturregulator til varme (PN 25) AVT / VG udvendigt gevind AVT / VGF flange Beskrivelse AVT / VG AVT / VGF AVT/VG(F)-regulatoren er en selvvirkende proportional temperaturregulator udviklet

Læs mere

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer

Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer Radiatorventil type RA-N med forindstilling Til gevindrør og press-systemer EN 215-1 Anvendelse Forniklet udførelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Forkromet Ligeløb Vinkelløb Press-udførelse

Læs mere

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind

Sædeventiler (PN 16) VRB 2 2-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind VRB 3 3-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind Datablad Sædeventiler (PN 16) VR 2 2-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind VR 3 3-vejs ventil, indvendigt og udvendigt gevind eskrivelse Funktioner: obletæt design Mekanisk lynkobling sammen med

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Termostatiske motorer

Termostatiske motorer 2 111 EN 215-1 med fjernføler med fjernbetjening Termostatiske motorer for radiatorventilerne VDN, VEN, VUN, VPD og VPE Arbejder uden brug af strøm Højkvalitets-væskefølere med hurtig registrering af rumtemperaturændringer

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning

Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Termix Novi Gennemstrømningsvandvarmer til brugsvandsopvarmning Indholdsfortegnelse Overensstemmelses erklæring... 2 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Opbevaring... 3 Bortskaffelse... 3 Montering og opstart...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm

INSTALLATIONSVEJLEDNING FlowCon DCPV 15-50mm Placerer FlowCon DPCV på returløbet med tilslutningsforbindelse i fremløbet, gennem kapillarrøret som vist i tegningerne. Det er anbefalet at en snavssamler påmonteres før indløbet til kapillarrøret for

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil

9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil SAV-DANMARK A/S Paul Bergsøes vej 8, 2600 Glostrup Tlf +45 44 48 42 00 Fax +45 44 48 9 37 E-mail sav@sav.dk 9525 Statisk ON/OFF Terminal Ventil Tekniske data Statisk terminal ventil ON/OFF i afzinkningsbestandig

Læs mere

Technote. Frese STBV VODRV Indreguleringsventil med variabel blænde DN15-DN500. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese STBV VODRV Indreguleringsventil med variabel blænde DN15-DN500. Beskrivelse. Anvendelse. Drift. Funktioner. Fordele. Side af 37 Indreguleringsventil med variabel blænde DN5-DN500 Beskrivelse Frese VODRV er en indreguleringsventil med variabel blænde til regulering og kontrol af flow. Anvendelse Frese VODRV er yderst

Læs mere

Gulvvarmemanifold FHF

Gulvvarmemanifold FHF Da t a b l a d Gulvvarmemanifold FHF Anvendelse Manifold FHF anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden, hvilket gør det muligt

Læs mere

Temperaturstyret vandventil FJVA

Temperaturstyret vandventil FJVA Datablad Temperaturstyret vandventil FJVA Temperaturstyrede vandventiler bruges til uendelig proportionalregulering af flowet afhængigt af indstillingen og sensortemperaturen. program af temperaturstyrede

Læs mere

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk aktuator RAVK for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) for 2-vejs ventiler RAV-/8 (PN 10), VMT-/8 (PN 10), VMA (PN 16) for 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVK kan kombineres med: 2-vejs ventiler RAV-/8, VMT-/8, VMA eller 3-vejs ventiler

Læs mere

Dynamisk H-stykke RLV-KDV til ventilradiatorer - med integreret differenstryk kontrol

Dynamisk H-stykke RLV-KDV til ventilradiatorer - med integreret differenstryk kontrol Dynamisk H-stykke til ventilradiatorer - med integreret differenstryk kontrol Anvendelse Ventilen har en integreret differenstrykkontrol, der sikrer konstant tryk over radiatorventilen. Forindstillingen

Læs mere

Type-oversigt. Tekniske data

Type-oversigt. Tekniske data Teknisk datablad Lineariseret reguleringsventil, 2-vejs, udvendig gevind Til åbne lukkede koldt- og varmtvands-systemer Til modulerende regulering på vandsiden på luft-aggregater og varmeanlæg Luftbobletæt

Læs mere

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele.

Technote. Frese S - Dynamisk strengreguleringsventil. Anvendelse. Funktioner. Fordele. Side 1 af 13 Anvendelse anvendes i varme- og køleanlæg hvor der skal distribueres vand i forskellige områder af systemet. Den dynamiske strengreguleringsventil sikrer en let og stabil indregulering af

Læs mere

Temperaturstyret vandventil WVTS

Temperaturstyret vandventil WVTS Datablad Temperaturstyret vandventil WVTS Temperaturstyret vandventil type WVTS er velegnet til regulering af temperaturen af en vandstrøm eller neutral brine. WVTS åbner ved stigende sensortemperatur

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender)

Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-2 med positioner Type 3760. (Type 3222 med svejseender) Elektrisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/5824 & Type SAMSON 3222/5825 Pneumatisk reguleringsventil Type SAMSON 3222/2780-1 & Type SAMSON 3222/2780-2 Pneumatisk reguleringsventil Type 3222/2780-1 (Type

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse

FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse FED følerelementer Sekvensregulering af køle- og varmekredse Produkter FED-IF med indbygget føler FED-FF med fjernføler FED-følerelementer anvendes i anlæg, hvor køleog varmekredse skal styres af én regulator.

Læs mere

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering

TBV-C. Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering TBV-C Kombinerede regulerings- og balanceringsventiler til små terminalunits Terminalventil til ON/OFF-regulering IMI TA / Reguleringsventiler / TBV-C TBV-C TBV-C er konstrueret til brug på terminalunits

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17

Statiske / Manuelle, indreguleringsventiler 3.17 Indreguleringsventiler Til varme og køl Anlægstype / valg af ventil 3.01 Sådan vælges den rigtige indreguleringsventil 3.01 Differenstrykventil + partnerventil 3.02 ASV-PV + ASV-BD (kontrolmåling mm.)

Læs mere

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50

STAD-C. Indreguleringsventiler DN 15-50 STAD-C Indreguleringsventiler DN 15-50 IMI TA / Indreguleringsventiler / STAD-C STAD-C Indreguleringsventilen STAD-C er specialudviklet til brug i vandbårne køleanlæg. STAD-C med de pålidelige hydroniske

Læs mere