Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup"

Transkript

1 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

2 2 3 Indhold Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? Kunst og design 20 Art and design Kunst und Design 32 Kolding for to 24 Kolding for two Kolding zu zweit 16 Det sker - Events What s happening - Events 2014 Was passiert - Events 2014 I Koldings smukke natur 32 The beautiful nature in Kolding Die schöne Natur in Kolding 22 Udgiver, redaktion og layout: Visit Kolding / Business Kolding Shop-amok 38 Shop till you drop Shopping Oplag: Tryk: Grafisk Forum 10 4 Smag på Kolding 40 Taste Kolding Schmecken Sie Kolding Oversigt - Bykort 44 Overview - Citymap Überblick - Stadtpläne Værd at vide 50 Good to know Wissenwertes 14 Fotos: Lasse Lagoni, Anders Brohus, Palle Skov, Jonas Ahlstrøm m.fl. Bemærk: Der tages forbehold for ændringer i oplyste datoer og åbningstider, ligesom redaktionen ikke kan drages til ansvar for evt. ukorrekte oplysninger. Billeder og tekst må ikke gengives uden tilladelse fra udgiveren. Læs også Kolding Guiden online på

3 4 DK Kolding er gennem tiden formet af sin beliggenhed som grænseby til hertugdømmet Slesvig. Handelsforbindelser, indvandring og krige har præget byens historie. Byen optræder for første gang på skrift i 1231 i den såkaldte Kong Valdemars ordebog, men er sandsynligvis ældre endnu. I 1260 erne blev de første sten lagt til, som da var forsvarsværk mod hertugen af Slesvig, der lå i tronarvestrid med den danske konge. var som kongeslot ofte hemsted for konger under ophold i Jylland. Kolding oplevede en storhedstid under kongerne Christian III og Christian IV, der ofte boede på slottet, men Kolding mistede sin betydning i takt med, at København blev hovedstad og fast kongelig residensby i det danske rige. I marts 1808 var spanske soldater indkvarteret på under Napoleonskrigene. De fyrede så hårdt i vagtstuens kamin, at brød i brand og brændte ud. Slottet var ruin indtil 1890 erne, hvor genopbygningen begyndte. Den varede ved indtil 1989, da slottet var genopbygget til det, I kan se og besøge på Slotsbanken i dag. To gange under 1600-tallets krige blev Kolding hærget af fendtlige tropper først tyskerne og siden svenskerne. De slesvigske krige i og 1864 var også hårde ved Kolding. Især slaget ved Kolding i 1849 gorde ondt, da slesvig-holstenerne bombede byen. Tyskerne kom igen i april 1940 og besatte Danmark under 2. verdenskrig. På grund af Koldings strategisk vigtige placering var mange tyske soldater stationeret i byen, og fra 1943 havde Gestapo sit regionale hovedkvarter på Staldgården. UK Kolding has a lot of history to explore for those who are interested in what has happened before our time. Kolding was founded because of its location as a border town to the Duchy of Schleswig, and over the years commercial connections, immigration, and wars have marked the history of Kolding and formed the town to what it is today. The town is first mentioned in written form in 1231 in the Danish King Valdemar s book of land taxation, but it is probably somewhat older. In the 1260 s the first stone was laid for the construction of the castle, which at that time was a defensive structure against the Duke of Schleswig, who was in a dispute about the inheritance of the throne with the Danish king. was as a royal palace often the home for kings during their stays in Jutland. Kolding experienced a golden age during the reigns of the kings Christian III and Christian IV, who often resided at the castle, but Kolding lost its importance concurrently with Copenhagen becoming the capital and permanent royal residential city in the kingdom of Denmark. In March 1808 Spanish mercenary soldiers were accommodated at during the Napoleon wars. They heated the castle s guardroom by lighting a huge fire in the fireplace, and burst into flames and burned down. The castle was a ruin until the 1890 s, when a reconstruction was started. It continued until 1989, when the castle was reconstructed to what you can see and visit on the hill Slotsbanken today. Twice during the wars of the 17th century Kolding was raged by hostile troops first the Germans and later on the Swedes. The Schleswig Wars in and 1864 were also hard on Kolding. Especially the Battle at Kolding in 1849 was devastating, as the Schleswig-Holsteiners bombed the town. The Germans came again in 1940 and occupied Denmark during World War II. Because of the important strategic position of Kolding, many German soldiers were stationed in the town and from 1943 Gestapo had its regional headquarters at the castle stables at, Staldgården. D Kolding hat für dienigen, die sich dafür interessieren, was vor unserer Zeit geschah, vieles zu erleben. Kolding wurde im Laufe der Zeit durch seine Lage als Grenzstadt am Herzogtum Schleswig geformt. Handelsbeziehungen, Einwanderung und Kriege haben die Geschichte der Stadt geprägt. Die Stadt wird erstmals in einem Schriftstück von 1231 im so genannten König Waldemars Erdbuch erwähnt, ist aber wahrscheinlich noch älter. In den 1260er Jahren wurde der Grundstein für gelegt, das damals ein Verteidigungswerk gegenüber dem Herzog von Schleswig war, der sich mit dem dänischen König in Streit um Thronerbe befand. war als Königsschloss oft Heim für Könige während ihren Aufenthalten in Jütland. Kolding erlebte eine große Zeit unter den Königen Christian III und Christian IV, die oft im Schloss wohnten, aber Kolding verlor seine Bedeutung, als Kopenhagen Hauptstadt und feste königliche Residenzstadt im dänischen Reich wurde. Während der napoleonischen Kriege waren im März 1808 spanische Soldaten auf einquartiert. Sie feuerten den Kamin der Wachstube so stark, dass in Brand geriet und ausbrannte. Das Schloss war bis in die 1890er Kolding har masser af historie at gå på opdagelse i for dem, der interesserer sig for, hvad der er gået forud for vores tid Jahre eine Ruine, als der Wiederaufbau begann. Es dauerte bis 1989, bis das Schloss bis zu dem Umfang wieder aufgebaut war, den Sie heute auf dem Schlosshügel sehen und besuchen können. In den Kriegen des 17. Jahrhunderts wurde Kolding zwei Mal von feindlichen Truppen zerstört zuerst von den Deutschen und später den Schweden. Die schleswigschen Kriege von und 1864 trafen Kolding ebenfalls hart. Insbesondere die Schlacht bei Kolding im Jahre 1849 tat weh, als die Schleswig-Holsteiner die Stadt bombardierten. Die Deutschen kamen im April 1940 wieder und besetzten Dänemark während des 2. Weltkriegs. Aufgrund der strategisch wichtigen Lage Koldings waren viele deutsche Soldaten in der Stadt stationiert, und ab 1943 hatte die Gestapo ihr regionales Hauptquartier in Staldgården. På tur i Koldings historie A trip around the history in Kolding Eine Tour durch die Geschichte Koldings 5

4 6 7 Brødremenighedens Museum Historiske Kongeåmuseet museer Historic museums Historische Museen Dansk Sygeplehistorisk Museum DK Dansk Sygeplehistorisk Museum Dansk Sygeplehistorisk Museum ved Hotel Koldingford fortæller historien om dansk sygeple indtil i dag. I løbet af året er der forskellige aktiviteter og udstillinger. Kongeåmuseet Kongeåmuseet i Vamdrup fortæller byens historie med særlig vægt på tiden fra 1864 til 1920, da Vamdrup som grænseby mellem Danmark og Tyskland blev et betydende ernbaneknudepunkt med Danmarks ferdestørste ernbanestation. Genforenings- og Grænsemuseet Genforenings- og Grænsemuseet fortæller historien om, at regionen på skift har tilhørt Danmark og Tyskland efter krigene i blandt andet , 1864 og Museet ligger ved den gamle grænse, som Kong Christian X red over på sin hvide hest som et symbol på genforeningen i Landbomuseet I Harte lige vest for Kolding ligger Landbomuseet Kolding på Brødsgård i smukke naturomgivelser. I løbet af året afholder museet veterantraktorudstillinger og andre arrangementer. Museet på fortæller slottets og danske kongers historie og udstiller samlinger af dansk kunst og kunstindustri fra renæssancen til vore dage. Museet rummer en af landets største samlinger af dansk sølv. Museet viser løbende særudstillinger. Brødremenighedens Museum Brødremenighedens Museum i Christiansfeld har en samling af meget forskellige genstande fra stenalderen og fra missioner i Grønland, Afrika, Surinam og Canada. Museet holder åbent den 15/5-31/8. Tirsdag til lørdag kl og søndag kl The Museum of illustrates the history of the castle and the Danish kings and exhibits collections of Danish art and decorative art from the Renaissance period to our time. The museum includes one of Denmark s largest collections of Danish silver. On a continuous basis the museum arranges special exhibitions. The Museum of the Moravian Brethren The Museum of the Moravian Brethren in Christiansfeld has a collection of a great variety of obects from the Stone Age and from missions in Greenland, Africa, Surinam and Canada. During the period 15th May to 31st August the museum is open 10-4 p.m. Tuesday to Saturday and Sunday 1-4 p.m. D Das Dänische krankenpflegehistorisches Museum Das Dänische krankenpflegehistorisches Museum beim Hotel Koldingford erzählt die Geschichte der dänischen Krankenpflege bis zum heutigen Tag. Im Laufe des Jahres veranstaltet das Museum Ausstellungen und andere Ereignisse. Das Kongeå-Museum Das Kongeå-Museum in Vamdrup erzählt die Geschichte der Stadt mit besonderer Betonung der Zeit von 1864 bis 1920, als Vamdrup als Grenzstadt zwischen Dänemark und Deutschland zu einem bedeutenden Eisenbahnknotenpunkt mit Dänemarks viertgrößtem Bahnhof wurde. Das Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum Das Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum erzählt den wechselvollen Zustand der Region mal dänisch, mal deutsch nach den Kriegen unter anderem , 1864 und Das Museum liegt an der alten Grenze, die König Christian X als Symbol der Wiedervereinigung 1920 auf sein weißes Pferd reitend überquerte Landbomuseet UK The Danish Nursing History Museum The Danish Nursing History Museum near Hotel Koldingford tells the history about Danish nursing until today. Throughout the year the museum has different activities. The Museum of Kongeå The Museum of Kongeå in Vamdrup tells the town s history with special emphasis on the period from 1864 to 1920, when Vamdrup, as a border-town between Denmark and Germany, became a significant railway unction with Denmark s fourth largest railway station. The Reunion and Border Museum The Reunion and Border Museum illustrates the region s alternating existence which was sometimes Danish and sometimes German after the wars of , 1864 and The museum is situated by the old border, which King Christian X crossed riding on his white horse as a symbol of the reunion in Museum of Agriculture At Harte, ust west of Kolding, you find the Museum of Agriculture, which is situated at Brødsgård in beautiful surroundings. During the year the museum exhibits veteran tractors and other events. Das Landwirtschaftsmuseum In Harte, westlich von Kolding, befindet sich das Landwirtschaftsmuseum Kolding auf dem Brødsgård in hübscher Naturumgebung. Im Laufe des Jahres veranstaltet das Museum Ausstellungen mit Oldtimertraktoren und andere Ereignisse. Das Museum in erzählt die Geschichte des Schlosses und den dänischen Königen und stellt Sammlungen dänischer Kunst und Kunstindustrie von der Renaissance bis unsere Zeit aus. Das Museum umfasst eine der größten Sammlungen des Landes mit dänischem Silber. Das Museum zeigt laufend Sonderausstellungen. Das Museum der Brüdergemeinde Das Museum der Brüdergemeinde in Christiansfeld hat eine Sammlung von vielen verschiedenen Gegenständen aus der Steinzeit und von Missionen in Grönland, Afrika, Surinam und Kanada. Das Museum ist vom 15.5 bis zum 31.8, Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Genforenings- og Grænsemuseet

5 8 9 Nicolai-komplekset Krogede gader og gamle huse, ren middelalder lige noget for historieinteresserede Historiske steder Historical landmarks Historische Stätten DK Skamlingsbanken mellem Kolding og Christiansfeld er med sine 113 meter det høeste punkt i Sønderylland og har fantastiske udsigter. I 1843 begyndte en tradition med folkemøder på Skamlingsbanken. Cirka deltog i befrielsesfesten efter 2. verdenskrig i Siden 1998 afholdes der hver sommer opera med Det Kongelige Teater på Skamlingsbanken. Kolding har et væld af smukke kirker, især Skt. Nicolai Kirke, Sdr. Stenderup Kirke, Sdr. Bert Kirke, Tyrstrup Kirke, Vonsild Kirke og Brødremenighedens Kirke er værd at se nærmere på. Midtown Kolding is an experience in itself. Take a walk through the Latin Quarter by the Nicolai complex, St. Jørgens Gaard and St. Nicolai Kirke and absorb the atmosphere of Kolding in the past centuries in the shade of the castle. Kolding Miniature Town at The Geographical Garden shows Kolding in the years on a scale of 1:10. The miniature builders have recreated Kolding as it was 150 years ago with timber frame houses and cobble stone streets. Sct. Nicolai Kirke Historiske bygninger Kolding Miniby Kolding midtby er en oplevelse i sig selv. Gå en tur i Latinerkvarteret ved Nicolai-komplekset, Sct. Jørgens Gaard og Sankt Nicolai Kirke og indånd i skyggen af en fornemmelse af, hvordan Kolding har set ud de seneste hundreder af år. Kolding Miniby i Geografisk Have viser Kolding anno i skala 1:10. Minibyggerne har genskabt Kolding, som byen så ud for 150 år siden med bindingsværkshuse og brostensgader. UK The 113 meter high hill Skamlingsbanken between Kolding and Christiansfeld is the highest peak in Southern Jutland. From here you have the most fantastic views. In 1843 a tradition of open air public meetings began at Skamlingsbanken. Approximately 100,000 people participated in the liberation party held there in 1945 ust after the World War II ended. Since 1998 open air opera shows with singers from the Royal Theatre have been held at Skamlingsbanken. Kolding has a variety of beautiful churches, especially the following; St. Nicolai Kirke, Sdr. Stenderup Kirke, Sdr. Bert Kirke, Tyrstrup Kirke, Vonsild Kirke, and the church of the Moravian Brethren in Christiansfeld are worth a visit and a closer look. D Die zwischen Kolding und Christiansfeld gelegene Skamlingsbanken ist mit ihren 113 Metern der höchste Punkt in Südütland und bietet eine fantastische Aussicht begann eine Tradition mit Volksversammlungen auf Skamlingsbanken nahmen hier etwa Menschen am Befreiungsfest nach dem 2. Weltkrieg teil. Seit 1998 werden auf Skamlingsbanken in edem Sommer Opernfestspiele des Königlichen Theaters veranstaltet. Kolding hat eine Fülle hübscher Kirchen, u. a. St. Nicolai Kirke, Sdr. Stenderup Kirke, Sdr. Bert Kirke, Tyrstrup Kirke, Vonsild Kirke und die Kirche der Brüdergemeinde, die alle einen genaueren Blick wert sind. Das Stadtzentrum von Kolding ist allein schon ein Erlebnis. Machen Sie einen Spaziergang durch das Latinerviertel beim Nicolai- Komplex, St. Jørgens Gaard und St. Nicolai Kirke und saugen Sie im Schatten von das Gefühl auf, wie Kolding in den letzten Jahrhunderten ausgesehen hat. Kolding Miniby im Geografischen Garten zeigt Kolding anno im Maßstab 1:10. Die Minigebäude haben Kolding von vor 150 Jahren mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflasterstraßen wieder geschaffen. Skamlingsbanken

6 10 11 Besøg verdenskulturarven i Christiansfeld Visit the World Cultural Heritage in Christiansfeld Besuchen Sie das Weltkulturerbe in Christiansfeld Stemningen og historien gør et besøg i Christiansfeld til en ganske speciel oplevelse Bulladen DK Christiansfeld blev grundlagt i 1773 af tyske brødremenighedsmedlemmer fra Herrnhut på foranledning af Kong Christian VII. Herrnhutterne var dygtige håndværkere og handelsfolk, så de fik skabt den nye by Christiansfeld fra bogstaveligt talt bar mark. Herrnhutterne byggede en by med sammenhængende arkitektur, konsekvent brug af bestemte materialer og farver samt sans for detaler. Herrnhutternes stærke kristne tro er omdrningspunkt for både deres tankegang og byplanlægning, som har kirken og Gud i centrum. Christiansfeld er nænsomt restaureret og skiller sig ud fra alle andre byer i Danmark med sin særlige og gennemførte arkitektur. En så markant kulturarv skal beskyttes, værnes om og bevares for eftertiden. Derfor arbder Christiansfeld på at blive Danmarks femte medlem på Unescos liste over verdenskulturarv, hvor brødremenighedsbyen i givet fald vil gøre Angkor Wat, Den Kinesiske Mur og Akropolis selskab på listen, som tæller omkring 800 spektakulære steder med hver deres markante plads i verdenshistorien og vores kollektive kulturarv. Danmark har indtil nu fire steder på listen: Tre historiske Jelling, Kronborg og Roskilde Domkirke og et natursted: Ilulissat Isford i Grønland. En gåtur i Christiansfeld er derfor en gåtur i et stykke verdenshistorie med noget nyt at opdage på hvert gadehørne i midtbyen. Besøg Brødremenighedens Kirke, kirkesalen kaldet Herskabshuset, kirkegården Gudsageren, Brødrehuset, Søstrehuset, Enkehuset og und er i det hele taget at suge den helt særlige stemning til er. I Christiansfeld Centret finder I information om byens liv og historie, og det er muligt at få tips til gåture eller booke en byvandring med guide i den historiske by. Christinero Sydvest for Christiansfeld findes det fredede anlæg Christinero, der blev anlagt af kammerherreinde Christina Fridericia von Holstein sidst i 1700-tallet. I anlægget står træpavillonen Mine Tanker endnu sammen med små søer med springvand og en lille skov med særlige træarter. Fra Christinero går en sti til Tyrstrups gamle præstegård med Bulladen, der er bygget i egetræ i 1668 og er Danmarks største bullade, som stadig står, hvor den er bygget. UK You probably know the feeling of visiting a new place and sensing that the place is exceptional in some way. The spirit of Christiansfeld, its atmosphere and history make a visit to the town a very special experience. The town was founded in 1773 by German Moravian Brethren from Herrnhut by order of King Christian VII. The Herrnhuts were very skilled craftsmen and tradesmen, so they created the new town Christiansfeld from what was literally ust a bare field. The Herrnhuts built a town with connecting architecture, consistent use of definite materials and colours as well as the sense for details originating from the strong faith of the Herrnhuts, which is the underlying basis for both their way of thinking, as well as their town planning, placing God and the church in the centre of everything. Christiansfeld is carefully restored and stands out from the rest of the towns in Denmark with its special and complete architecture. Such a characteristic cultural heritage must be protected, cherished and preserved for the future. For this reason Christiansfeld is working on becoming Denmark s fifth member on UNESCO s list of the world s cultural heritage, where the town of the Mora- vian Brethren, if this should be the case, will oin Angkor Wat, The Chinese Wall and Acropolis on the list that includes approx. 800 spectacular places, with each their own particular place in world history and our common cultural heritage. Denmark already has four places on the list; three historical places: Jelling, Kronborg, and Roskilde Cathedral, and one nature resort; Ilulissat Icefiord in Greenland. A walk in Christiansfeld is, therefore, a walk in a part of world history with something new to investigate on every corner in the centre of the town. Visit the Moravian Brethren Church, the chapel called the Mansion, the cemetery Gudsageren (God s acre), the Brother House, the Sister House, the Widow House, and allow yourself to absorb the exceptional atmosphere. At the Christiansfeld Centre you will find information about the city s life and history and get tips to different walks and make a reservation for a guided tour in the historical town. Christinero Southwest of Christiansfeld you find the conservation area Christinero, which is a park laid out by the chamberlain s wife, Christina Fridericia von Holstein, towards the end of the 18th century. In the park a wooden pavilion called Mine Tanker (My Thoughts) is still preserved along with small ponds, a fountain and a small wood with special tree species. From Christinero there is a path to the old rectory of Tyrstrup with Bulladen (the barn) which is built in oak in 1668 and the largest barn of this kind in Denmark to still be standing where it was built. Brødremenighedens Kirke Gudsageren

7 12 D Sie kennen beim Besuch eines neuen Ortes sicher das Gefühl, dass man schnell wahrnimmt, dass der Ort etwas Besonderes an sich hat. Geist, Stimmung und Geschichte machen den Besuch von Christiansfeld zu einem ganz besonderen Erlebnis. Die Stadt wurde 1773 von deutschen Mitgliedern der Brüdergemeinde aus Herrnhut auf Veranlassung von König Christian VII gegründet. Die Herrnhuter waren fleißige Handwerker und Handelsleute, die die neue Stadt Christiansfeld buchstäblich auf der grünen Wiese schufen. 13 Die Herrnhuter erbauten eine Stadt mit zusammenhängender Architektur, konsequenter Verwendung bestimmter Materialien und Farben sowie Sinn für Details, verwurzelt im starken christlichen Glauben der Herrnhuter, der den Dreh- und Angelpunkt sowohl ihrer Gedankengänge als auch ihrer Stadtplanung darstellt mit Kirche und Gott im Zentrum. Christiansfeld ist sorgsam restauriert worden und hebt sich mit seiner besonderen und durchgängigen Architektur von allen anderen Städten in Dänemark ab. Ein so markantes Kulturerbe muss beschützt, verteidigt und für die Zukunft erhalten bleiben. Daher arbeitet Christiansfeld daran, Dänemarks fünftes Mitglied in der Unesco-Liste des Weltkulturerbes zu werden, auf der die Stadt der Brüdergemeine in dem Fall Angkor Wat, die Chinesische Mauer und der Akropolis Gesellschaft leisten würde. Die Liste zählt rund 800 spektakuläre Stätten, die ede für sich ihren markanten Platz in der Weltgeschichte und unserem gemeinsamen Kulturerbe haben. Honningkager Honningherter har været en del af Christiansfeld i næsten lige så lang tid som Brødremenigheden og var på et tidspunkt en stor handelsvare, som byen var kendt for i ind- og udland. Hvis du har lyst til at smage honningkager, kan du blandt andet besøge Brødremenighedens Bageri, hvor du kan se, hvordan honningkager bliver lavet helt fra bunden. Dänemark hat bisher vier Stätten auf der Liste. Drei historische Jelling, Kronborg und den Dom in Roskilde und eine Naturstätte: den Ilulissat-Eisford in Grönland. Ein Rundgang in Christiansfeld ist deshalb ein Rundgang in ein Stück Weltgeschichte, auf dem es an eder Straßenecke in der Stadtmitte etwas Neues zu entdecken gibt. Besuchen Sie die Kirche der Brüdergemeinde, den Herrenhaus genannten Gemeindesaal, den Friedhof Gudsageren (Gottesacker), das Brüderhaus, das Schwesternhaus, das Witwenhaus und genießen Sie insgesamt die Wahrnehmung dieser ganz besonderen Atmosphäre. Im Christiansfeld Centret finden Sie Informationen zum Leben und zur Geschichte der Stadt und es besteht die Möglichkeit, Tipps für Rundgänge zu erhalten und einen Stadtrundgang durch die historische Stadt mit Führung zu buchen. Christinero Südwestlich von Christiansfeld befindet sich die unter Denkmalschutz stehende Anlage Christinero (Christines Ruh ), die von der Kammerherrin Christina Fridericia von Holstein gegen Ende des 18. Jahrhunderts angelegt wurde. In der Anlage steht der Holzpavillon Mine Tanker (Meine Gedanken) immer noch zusammen mit kleinen Seen mit Springbrunnen und einem kleinen Wald mit besonderen Baumarten. Von Christinero führt ein Pfad zum alten Pfarrhaus in Tyrstrup mit dem 1668 aus Eichenholz erbauten Bulladen (Blockhaus), dem größten Blockhaus, das noch am ursprünglichen Ort der Errichtung steht. Gingerbread Gingerbread hearts have been a part of Christiansfeld almost as long as the Moravian Brethren have, and at one time they were an important commercial commodity for which the town was well known both in the country and abroad. If you would like to taste the gingerbread, you can visit the bakery of the Moravian Brethren, where you can follow how the gingerbread cakes are made right from the start. Lebkuchen Lebkuchenherzen sind fast ebenso lange ein Teil von Christiansfeld wie die Brüdergemeinde und waren zu einer Zeit ein großer Handelsartikel, für den die Stadt im In- und Ausland bekannt war. Wenn Sie Lust haben, Lebkuchen zu probieren, können Sie unter anderem die Bäckerei der Brüdergemeinde besuchen, wo Sie zusehen können, wie Lebkuchen von Grund auf hergestellt werden. Christiansfeld

8 14 15 Legeparken Legeparken er vildt sov med moon-cars, legeplads, minigolf og meget mere e Har du lyst til at l ge? Do you want to play? Spielst du gern? DK Besøg Koldings store legeplads Midt i Kolding finder I Legeparken, der i grønne omgivelser er åben med fri entré året rundt. Her kan I benytte robåde og vandcykler, spille minigolf, køre i moon-cars, lege på den godt udstyrede legeplads og meget andet. Legeparken har kiosk, toiletter og grillpladser, hvor I kan tilberede medbragt mad. Nicolai for børn Nicolai for børn Nicolai i hertet af Kolding glæder sig til at byde børnene velkommen. Her kan børnene folde sig ud og tumle i legerum og kreative værksteder, ligesom Nicolai ofte er ramme om teaterstykker, koncerter og udstillinger for børn. Nicolai for børn er et af fem huse i Nicolaikulturkomplekset, der også omfatter Nicolai Biograf & Café, Nicolai Kunst & Design, Nicolai Scene og Kolding Stadsarkiv. UK Visit Kolding s giant playground SlotssøBadet Besuche Koldings großer Spielplatz Mitten in Kolding finden Sie den Legepark, der in grünen Umgebung das ganze Jahr über bei freiem Eintritt geöffnet ist. Hier können Sie Ruderboote und Wasserräder benutzen, Minigolf spielen, Moon-Cars fahren, auf dem gut ausgestatteten Spielplatz spielen und vieles mehr. Der Spielplatz verfügt über einen Kiosk, Toiletten und Grillplätze, wo Sie mitgebrachte Speisen zubereiten können. Nicolai for children Nicolai für Kinder At Nicolai, in the heart of Kolding, they look forward to welcoming children. Here children can let themselves go and tumble around in playrooms and creative workshops. Nicolai provides the setting for stage plays, concerts and exhibitions for children. Nicolai for children is one of five houses in the Nicolai culture complex, which also includes Nicolai Cinema and Café, Nicolai Art & Design, Nicolai Scene and the Municipal Archives of Kolding. Nicolai im Herzen von Kolding freut sich, Kinder willkommen heißen zu können. Hier können sich die Kinder ausbreiten und sich im Spielzimmer und in kreativen Werkstätten beschäftigen, ebenso wie Nicolai oft den Rahmen für Theateraufführungen, Konzerte und Ausstellungen für Kinder bildet. Nicolai für Kinder ist eines von fünf Häusern im Nicolai-Kulturkomplex, das auch Nicolai-Kino und Café, Nicolai Kunst & Design, Nicolai Scene und Koldings Stadtarchiv umfasst. Er du en vandhund? I SlotssøBadet kan børnene året rundt bade og lege med vand. Der er rutsebaner og børnebassiner med udsigt til. SlotssøBadet er vandsov for børn, men også deres forældre vil nyde at besøge svømmehallen og den tilhørende wellnessafdeling. D In the middle of Kolding you find the playground Legeparken, which is situated in green surroundings and open all year round free of charge. Here you can use the rowboats and pedalboats, play minigolf, drive in moon-cars, play on the well equipped playground and have lots of fun with other activities. At the playground there is a newsstand, toilets, and places for BBQs, where you can prepare your packed food. Are you fond of water activities? At SlotssøBadet children can play in the water all year round. There are slides and children s pools and a beautiful view of the castle. At SlotssøBadet children can have fun in the water, but their parents can also enoy a visit to this swimming facility, which has an adacent wellness centre for grown-ups with access to the pool. Bist du eine Wasserratte? Im SlotssøBad können die Kinder das ganze Jahr über im Wasser baden und spielen. Da sind Rutschen und Kinderbecken mit Aussicht zum. Das SlotssøBad ist Wasserspaß für die Kinder, aber auch ihre Eltern werden den Besuch der Schwimmhalle und der angeschlossenen Wellness-Abteilung genießen.

9 16 17 DK Geografisk Have Børn er velkomne i Geografisk Have. Her møder børnene blandt andet kinesiske klippeegern, latterfugle og papegøer. I folden kan de klappe geder, får, kaniner, æsler og minigrise. I haven er også en legeplads og en unglesti for de lidt ældre børn. Desuden er der stengrotter, som børn elsker at klatre i og på. I forlængelse af Geografisk Have finder I Kolding Miniby. Oplev fortiden på landet Vest for Kolding ligger Landbomuseet Kolding på Brødsgård i smukke naturomgivelser og tager med glæde imod børn. Her kan bedsteforældre tage deres børnebørn tilbage til dengang, de selv var børn. I løbet af året afholder museet blandt andet veterantraktorudstillinger og andre arrangementer, hvor børnene involveres aktivt ved at bage brød, lave æblemost eller noget helt trede. Biblioteket er for børn Kolding Bibliotek med udsigt til Slotssøen og har et særligt børnebibliotek. Biblioteket er udsmykket med farvestrålende kunst, som også er for børn. Desuden holder biblioteket babybongo, læsegrupper, udstillinger og andre arrangementer for børn. Gå på opdagelse på Dansk Sygeplehistorisk Museum Museet tilbyder forskellige aktiviteter for børn. I selve udstillingen er der også skiftende aktiviteter og muligheder for børn og barnlige sæle. for børn Hvad gemmer sig i de sorte pilfinger-kasser? Kom selv og se. indbyder til skattagt og kreative udfordringer for børnene. Kolding Gokartcenter Kolding Gokartcenter er et forlystelsescenter, hvor der er fart over feltet, og du kan mærke adrenalinsuset. Altid åbent efter aftale. Funky Monkey Park Sov, spænding og action for alle i trætoppene. Oplev suset i klatreparkens mange forskellige høder med udfordringer til alle aldre og niveauer. UK The Geographical Garden Children are welcome in the Geographical Garden. Here children can meet Chinese rock squirrels, laughing kookaburras and parrots. In the small field they can pet goats, rabbits, donkeys, and mini-pigs. In the garden there is also a playground and a ungle-path for slightly older children. Children love to climb on and in the stone caves, also to be found in the garden. In continuance of the Garden you will find Kolding Miniature Town. Experience farming in the past To the west of Kolding lies The Museum of Agriculture at the farm Brødsgaard in a beautiful country-side. Here children are also very welcome. At the museum grandparents can take their grandchildren back to when they themselves were children. During the year the museum exhibits vintage tractors and arranges other exhibitions and events, where children are involved actively by baking bread, making apple uice, or something completely different. The library is for children The Library of Kolding with the view across the lake Slotssøen and towards has a special children s library. The library is decorated with colourful art, which is also meant for children. Moreover at the library you can experience baby bongo, singing games, study groups, and other events for children. Go exploring at The Danish Museum of Nursing History This museum offers a variety of activities for children. In the exhibition you will find varying activities and possibilities for children and the young at heart. for children What is hidden in the black fiddle-finger boxes? Come and see for yourself. invites you on a treasure hunt and creative challenges for children. Kolding Gokartcenter Kolding Gokartcenter is an entertainment centre packed with speed that gives you a rush of adrenaline. Always open by appointment. Funky Monkey Park Fun, excitement and action for everyone in the tree tops. Get a kick at the climbing park s many different heights with challenges for all ages and experience levels. D Geografischer Garten Kinder sind im Geografischen Garten willkommen. Hier treffen die Kinder unter anderem auf chinesische Felseneichhörnchen, Jägerliest und Papageien. Im Gehege können die Kinder Ziegen, Schafe, Kaninchen, Esel und Minischweine berühren. Im Garten befinden sich auch ein Spielplatz und ein Dschungelpfad für die etwas älteren Kinder. Außerdem gibt es Steingrotten, in und auf denen die Kinder das Klettern lieben. In Verlängerung des Geografischen Gartens finden Sie Kolding Miniby. Erleben Sie die Vergangenheit auf dem Lande Westlich von Kolding befindet sich das Landwirtschafts-Museum Kolding auf dem Brødsgård in hübscher Naturumgebung und heißt gerne Kinder willkommen. Hier können Großeltern ihre Enkel in die Zeit zurück nehmen, in denen sie selbst Kinder waren. Im Laufe des Jahres veranstaltet das Museum unter anderem Ausstellungen mit Oldtimertraktoren und andere Ereignisse, an denen sich die Kinder aktiv beteiligen können, indem sie Brot backen, Apfelsaft machen oder ganz andere Dinge tun. Die Bibliothek ist für Kinder Die Kolding Bibliothek mit Aussicht auf den Schlosssee und hat eine spezielle Kinderbibliothek. Die Bibliothek ist mit farbenprächtiger Kunst ausgeschmückt, die sich auch an Kinder richtet. Darüber hinaus veranstaltet die Bibliothek Babybongo, Lesegruppen, Gesangsspiele und andere Ereignisse für Kinder. Gehen Sie im Dänisches krankenpflegehistorisches Museum auf Entdeckungsreise Das Museum bietet verschiedene Aktivitäten für Kinder. In der Ausstellung selbst finden auch wechselnde Aktivitäten und Möglichkeiten für Kinder und kindliche Seelen statt. für Kinder Was verbirgt sich in den schwarzen Grapschfritzen- Kästen? Kommen Sie und sehen Sie selbst. lädt zur Schatzsuche und kreativen Herausforderungen für die Kinder ein. Kolding Gokartcenter Kolding Gokartcenter ist ein Vergnügungs-Zentrum mit Tempo, wo Sie den Rausch von Adrenalin spüren. Immer nach Vereinbarung geöffent. Funky Monkey Park Spass, Spannung und Action für edem in den Baumwipfeln. Erlebe den Rausch in den verschiedenen Höhen des Kletter-Parks mit Herausforderungen für alle Altersgruppen und Erfahrungsebene. Landbomuseet Dansk Sygeplehistorisk Museum Kolding Bibliotek Funky Monkey Park Geografisk Have

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE

Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE Dansk på Askov 09.08.15 22.08.15 ASKOV HØJSKOLE DANSK på ASKOV 9.- 22. august 2015 ASKOV HØJSKOLE er en af de ældste danske højskoler og kan i 2015 markere sit 150 års jubilæum som en stor grundtvigsk

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR

P Radius Møbler Tolsagervej 9 8370 Hadsten Denmark Tel. +45 8761 3400 Fax +45 8761 3401 www.radius-moebler.dk SHAR SHARP SHARP Design: Thore Lassen SHARP-serien er den ideelle løsning til fleksibel møblering i forbindelse med møder konferencer, kantiner og undervisning. SHARP-stolen er let håndterbar, stabelbar og

Læs mere

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand

maritime charm at its finest with a unique location maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Welcome to Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags på bedste beliggenhed Du finder vores hyggelige, trestjernede Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City

Finland. Norway Sweden IN DENMARK. Estonia. Denmark. Netherlands. Poland. 23 hotels. In 2012: Opening of Scandic Aarhus City Scandic IN DENMARK Denmark Norway Sweden Netherlands Belgium Germany Poland Finland Estonia 23 hotels In 2012: Opening of Scandic Aarhus City An upgraded experience SCANDIC SYDHAVNEN Meeting and conference

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand

maritime charm at its finest maritim charme af bedste slags Welcome to Hotel Copenhagen Strand Velkommen til Hotel Copenhagen Strand Bar Lobby Velkommen til Hotel Copenhagen Strand maritim charme af bedste slags Du finder vores hyggelige, trestjernede Hotel Copenhagen Strand i et af de oprindelige pakhuse ved Københavns havnefront.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk

Lettisk optankning. UUV - Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Ungdommens UddannelsesVejledning www.uuv.dk 17.4.2015 Lettisk optankning En delegation fra Letland besøgte i dag Servicestationen, der er et projekt under Ungdommens Uddannelsesvejledning (UUV), hvor der er en praktisk tilgang til unge, der ikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur??

Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Sviptur til London for at se spændende ny arkitektur?? Har du lyst til en sviptur til London den 3. 6. juni 2007 og se på spændende ny arkitektur. Pris Kr. 998,- plus rejse og ophold. Prisen dækker en

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer.

hvor du kan nyde det kreative køkken og årstidernes skiftende menuer. Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Uanset anledningen for dit næste besøg i hjertet af København, skaber

Læs mere

Et betagende hotel An enchanting hotel

Et betagende hotel An enchanting hotel Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelses have, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er tegnet af Kim Utzon og opført i et samarbejde mellem

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location

DKK 400 * DKK 500 * 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen. Single room from. Double room from. Low prices, trendy design and central location 2 cool and modern budget hotels in Copenhagen Low prices, trendy design and central location Single room from DKK 400 * Double room from DKK 500 * *Applies to a limited number of rooms available for online

Læs mere

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW

Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013. 2u, SH og MW Studierejse til Belfast og Dublin 14.-22.3. 2013 2u, SH og MW Studietur 2.u Dublin og Belfast Samfundsfag (SH) og engelsk (MW) UGEDAG FORMIDDAG EFTERMIDDAG AFTEN Torsdag den 14.3 Mødetidspunkt senest 12.10

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel stemningsfuld 4-stjernet elegance i charmerende Nyhavn Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

MEETINGS. Design dit møde

MEETINGS. Design dit møde MEETINGS Design dit møde 1 Vi tilbyder dig gratis hjælp til at få din konference i Kolding til at lykkes at finde det bedste mødested til dine behov at inddrage hele byen til afholdelse af spændende arrangementer

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby

Restaurant Pakhuskælderen Lobby Lobby Lobby Lobby 71 Nyhavn Hotel ligger på hjørnet af Nyhavn og Københavns Havn, med udsigt over vandet, og Skuespilhuset som nærmeste nabo. Hvad end anledningen er for dit næste besøg i hjertet af København,

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG)

MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) MOMSFRIT KONTOR MIDT I PULSERENDE BYLIV Slotsgade 2, 5. th., 2200 København N Sag 13701 (TG) BELIGGENHED DK Beliggende i ungt og kreativt miljø på Nørrebro. Området udmærker sig ved de mange hyggelige

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

Superior værelse / Superior room

Superior værelse / Superior room Superior værelse / Superior room Suite Junior suite Velkommen til Tivoli Hotel moderne & spektakulært hotel med luksuriøse faciliteter Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelseshave,

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE

12 HOTELS COPENHAGEN IN THE CENTER OF WITH CHARACTER AND STYLE 12 HOTELS WITH CHARACTER AND STYLE IN THE CENTER OF COPENHAGEN Arp-Hansen Hotel Group omfatter: Phoenix Copenhagen 71 Nyhavn Hotel Imperial Hotel Grand Hotel The Square Tivoli Hotel & Congress Center Copenhagen

Læs mere

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren

Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Hvornår? Hvor? Hvem og hvor mange? Hvordan kommer vi derop? Tema Pris Rover / Senior Ugens Program Hjælp Hejk Lejren Friendship Camp 2008 05-12 of July 2008 Scouts from the twin municipalities Hvidovre,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

Dobbelt executive værelse Double executive room

Dobbelt executive værelse Double executive room Dobbelt executive værelse Double executive room Lobby Blandt lindetræer i en fredelig sidegade til Kgs. Nytorv ligger det 3-stjernede Hotel Opera, med naboer som det Det Kgl. Teater og stemningsfulde Nyhavn.

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011

The New Line Copenhagen-Ringsted. Bentleyusers.dk 14 November 2011 The New Line Copenhagen-Ringsted Bentleyusers.dk 14 November 2011 Rail transport in Denmark The history of rail transport in Denmark began in 1847 with the opening of a railway line between Copenhagen

Læs mere

For aktive motorcyklister!

For aktive motorcyklister! For aktive motorcyklister! FUN AND SIMPLE! SJOVT OG SIMPELT! MCTC app er lavet af motorcyklister til alle slags motorcyklister. The SMC Med app MCTC is an app innovation på din smartphone made by motorcyclists

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Superior værelse / Superior room

Superior værelse / Superior room Superior værelse / Superior room Suite Junior suite Et betagende hotel Med spændende associationer til Tivoli, Danmarks kendte forlystelseshave, er Tivoli Hotel Københavns første temahotel. Hotellet er

Læs mere

Restaurant Von Plessen Gyldensteen

Restaurant Von Plessen Gyldensteen Gyldensteen Phoenix Copenhagen byder dig velkommen til stilfulde omgivelser, præget af stemningsfuld atmosfære. Det 4-stjernede deluxe hotel er centralt beliggende i København, kun få minutters gang fra

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Aktivitäten in und um Flensburg

Aktivitäten in und um Flensburg Aktivitäten in und um Flensburg Wir, die Schüler und Schülerinnen der Dänischklasse G 9.2/3, haben Information über unsere Stadt und ihre Umgebung herausgesucht und für unsere dänischen Freunde kleine

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Lobby Restaurant The Harbour Lobby

Lobby Restaurant The Harbour Lobby Lobby Lobby Med suverænt stilsikkert design af Utzon og en fantastisk beliggenhed i Københavns Havn, er Copenhagen Island et perfekt udgangspunkt for et besøg til København. Topmoderne kvalitet præger

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere