Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup"

Transkript

1 2014 Christiansfeld, Lunderskov og Vamdrup

2 2 3 Indhold Historiske Kolding 4 Historical Kolding Historische Kolding Har du lyst til at lege? 14 Do you want to play? Spielst du gern? Kunst og design 20 Art and design Kunst und Design 32 Kolding for to 24 Kolding for two Kolding zu zweit 16 Det sker - Events What s happening - Events 2014 Was passiert - Events 2014 I Koldings smukke natur 32 The beautiful nature in Kolding Die schöne Natur in Kolding 22 Udgiver, redaktion og layout: Visit Kolding / Business Kolding Shop-amok 38 Shop till you drop Shopping Oplag: Tryk: Grafisk Forum 10 4 Smag på Kolding 40 Taste Kolding Schmecken Sie Kolding Oversigt - Bykort 44 Overview - Citymap Überblick - Stadtpläne Værd at vide 50 Good to know Wissenwertes 14 Fotos: Lasse Lagoni, Anders Brohus, Palle Skov, Jonas Ahlstrøm m.fl. Bemærk: Der tages forbehold for ændringer i oplyste datoer og åbningstider, ligesom redaktionen ikke kan drages til ansvar for evt. ukorrekte oplysninger. Billeder og tekst må ikke gengives uden tilladelse fra udgiveren. Læs også Kolding Guiden online på

3 4 DK Kolding er gennem tiden formet af sin beliggenhed som grænseby til hertugdømmet Slesvig. Handelsforbindelser, indvandring og krige har præget byens historie. Byen optræder for første gang på skrift i 1231 i den såkaldte Kong Valdemars ordebog, men er sandsynligvis ældre endnu. I 1260 erne blev de første sten lagt til, som da var forsvarsværk mod hertugen af Slesvig, der lå i tronarvestrid med den danske konge. var som kongeslot ofte hemsted for konger under ophold i Jylland. Kolding oplevede en storhedstid under kongerne Christian III og Christian IV, der ofte boede på slottet, men Kolding mistede sin betydning i takt med, at København blev hovedstad og fast kongelig residensby i det danske rige. I marts 1808 var spanske soldater indkvarteret på under Napoleonskrigene. De fyrede så hårdt i vagtstuens kamin, at brød i brand og brændte ud. Slottet var ruin indtil 1890 erne, hvor genopbygningen begyndte. Den varede ved indtil 1989, da slottet var genopbygget til det, I kan se og besøge på Slotsbanken i dag. To gange under 1600-tallets krige blev Kolding hærget af fendtlige tropper først tyskerne og siden svenskerne. De slesvigske krige i og 1864 var også hårde ved Kolding. Især slaget ved Kolding i 1849 gorde ondt, da slesvig-holstenerne bombede byen. Tyskerne kom igen i april 1940 og besatte Danmark under 2. verdenskrig. På grund af Koldings strategisk vigtige placering var mange tyske soldater stationeret i byen, og fra 1943 havde Gestapo sit regionale hovedkvarter på Staldgården. UK Kolding has a lot of history to explore for those who are interested in what has happened before our time. Kolding was founded because of its location as a border town to the Duchy of Schleswig, and over the years commercial connections, immigration, and wars have marked the history of Kolding and formed the town to what it is today. The town is first mentioned in written form in 1231 in the Danish King Valdemar s book of land taxation, but it is probably somewhat older. In the 1260 s the first stone was laid for the construction of the castle, which at that time was a defensive structure against the Duke of Schleswig, who was in a dispute about the inheritance of the throne with the Danish king. was as a royal palace often the home for kings during their stays in Jutland. Kolding experienced a golden age during the reigns of the kings Christian III and Christian IV, who often resided at the castle, but Kolding lost its importance concurrently with Copenhagen becoming the capital and permanent royal residential city in the kingdom of Denmark. In March 1808 Spanish mercenary soldiers were accommodated at during the Napoleon wars. They heated the castle s guardroom by lighting a huge fire in the fireplace, and burst into flames and burned down. The castle was a ruin until the 1890 s, when a reconstruction was started. It continued until 1989, when the castle was reconstructed to what you can see and visit on the hill Slotsbanken today. Twice during the wars of the 17th century Kolding was raged by hostile troops first the Germans and later on the Swedes. The Schleswig Wars in and 1864 were also hard on Kolding. Especially the Battle at Kolding in 1849 was devastating, as the Schleswig-Holsteiners bombed the town. The Germans came again in 1940 and occupied Denmark during World War II. Because of the important strategic position of Kolding, many German soldiers were stationed in the town and from 1943 Gestapo had its regional headquarters at the castle stables at, Staldgården. D Kolding hat für dienigen, die sich dafür interessieren, was vor unserer Zeit geschah, vieles zu erleben. Kolding wurde im Laufe der Zeit durch seine Lage als Grenzstadt am Herzogtum Schleswig geformt. Handelsbeziehungen, Einwanderung und Kriege haben die Geschichte der Stadt geprägt. Die Stadt wird erstmals in einem Schriftstück von 1231 im so genannten König Waldemars Erdbuch erwähnt, ist aber wahrscheinlich noch älter. In den 1260er Jahren wurde der Grundstein für gelegt, das damals ein Verteidigungswerk gegenüber dem Herzog von Schleswig war, der sich mit dem dänischen König in Streit um Thronerbe befand. war als Königsschloss oft Heim für Könige während ihren Aufenthalten in Jütland. Kolding erlebte eine große Zeit unter den Königen Christian III und Christian IV, die oft im Schloss wohnten, aber Kolding verlor seine Bedeutung, als Kopenhagen Hauptstadt und feste königliche Residenzstadt im dänischen Reich wurde. Während der napoleonischen Kriege waren im März 1808 spanische Soldaten auf einquartiert. Sie feuerten den Kamin der Wachstube so stark, dass in Brand geriet und ausbrannte. Das Schloss war bis in die 1890er Kolding har masser af historie at gå på opdagelse i for dem, der interesserer sig for, hvad der er gået forud for vores tid Jahre eine Ruine, als der Wiederaufbau begann. Es dauerte bis 1989, bis das Schloss bis zu dem Umfang wieder aufgebaut war, den Sie heute auf dem Schlosshügel sehen und besuchen können. In den Kriegen des 17. Jahrhunderts wurde Kolding zwei Mal von feindlichen Truppen zerstört zuerst von den Deutschen und später den Schweden. Die schleswigschen Kriege von und 1864 trafen Kolding ebenfalls hart. Insbesondere die Schlacht bei Kolding im Jahre 1849 tat weh, als die Schleswig-Holsteiner die Stadt bombardierten. Die Deutschen kamen im April 1940 wieder und besetzten Dänemark während des 2. Weltkriegs. Aufgrund der strategisch wichtigen Lage Koldings waren viele deutsche Soldaten in der Stadt stationiert, und ab 1943 hatte die Gestapo ihr regionales Hauptquartier in Staldgården. På tur i Koldings historie A trip around the history in Kolding Eine Tour durch die Geschichte Koldings 5

4 6 7 Brødremenighedens Museum Historiske Kongeåmuseet museer Historic museums Historische Museen Dansk Sygeplehistorisk Museum DK Dansk Sygeplehistorisk Museum Dansk Sygeplehistorisk Museum ved Hotel Koldingford fortæller historien om dansk sygeple indtil i dag. I løbet af året er der forskellige aktiviteter og udstillinger. Kongeåmuseet Kongeåmuseet i Vamdrup fortæller byens historie med særlig vægt på tiden fra 1864 til 1920, da Vamdrup som grænseby mellem Danmark og Tyskland blev et betydende ernbaneknudepunkt med Danmarks ferdestørste ernbanestation. Genforenings- og Grænsemuseet Genforenings- og Grænsemuseet fortæller historien om, at regionen på skift har tilhørt Danmark og Tyskland efter krigene i blandt andet , 1864 og Museet ligger ved den gamle grænse, som Kong Christian X red over på sin hvide hest som et symbol på genforeningen i Landbomuseet I Harte lige vest for Kolding ligger Landbomuseet Kolding på Brødsgård i smukke naturomgivelser. I løbet af året afholder museet veterantraktorudstillinger og andre arrangementer. Museet på fortæller slottets og danske kongers historie og udstiller samlinger af dansk kunst og kunstindustri fra renæssancen til vore dage. Museet rummer en af landets største samlinger af dansk sølv. Museet viser løbende særudstillinger. Brødremenighedens Museum Brødremenighedens Museum i Christiansfeld har en samling af meget forskellige genstande fra stenalderen og fra missioner i Grønland, Afrika, Surinam og Canada. Museet holder åbent den 15/5-31/8. Tirsdag til lørdag kl og søndag kl The Museum of illustrates the history of the castle and the Danish kings and exhibits collections of Danish art and decorative art from the Renaissance period to our time. The museum includes one of Denmark s largest collections of Danish silver. On a continuous basis the museum arranges special exhibitions. The Museum of the Moravian Brethren The Museum of the Moravian Brethren in Christiansfeld has a collection of a great variety of obects from the Stone Age and from missions in Greenland, Africa, Surinam and Canada. During the period 15th May to 31st August the museum is open 10-4 p.m. Tuesday to Saturday and Sunday 1-4 p.m. D Das Dänische krankenpflegehistorisches Museum Das Dänische krankenpflegehistorisches Museum beim Hotel Koldingford erzählt die Geschichte der dänischen Krankenpflege bis zum heutigen Tag. Im Laufe des Jahres veranstaltet das Museum Ausstellungen und andere Ereignisse. Das Kongeå-Museum Das Kongeå-Museum in Vamdrup erzählt die Geschichte der Stadt mit besonderer Betonung der Zeit von 1864 bis 1920, als Vamdrup als Grenzstadt zwischen Dänemark und Deutschland zu einem bedeutenden Eisenbahnknotenpunkt mit Dänemarks viertgrößtem Bahnhof wurde. Das Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum Das Wiedervereinigungs- und Grenzmuseum erzählt den wechselvollen Zustand der Region mal dänisch, mal deutsch nach den Kriegen unter anderem , 1864 und Das Museum liegt an der alten Grenze, die König Christian X als Symbol der Wiedervereinigung 1920 auf sein weißes Pferd reitend überquerte Landbomuseet UK The Danish Nursing History Museum The Danish Nursing History Museum near Hotel Koldingford tells the history about Danish nursing until today. Throughout the year the museum has different activities. The Museum of Kongeå The Museum of Kongeå in Vamdrup tells the town s history with special emphasis on the period from 1864 to 1920, when Vamdrup, as a border-town between Denmark and Germany, became a significant railway unction with Denmark s fourth largest railway station. The Reunion and Border Museum The Reunion and Border Museum illustrates the region s alternating existence which was sometimes Danish and sometimes German after the wars of , 1864 and The museum is situated by the old border, which King Christian X crossed riding on his white horse as a symbol of the reunion in Museum of Agriculture At Harte, ust west of Kolding, you find the Museum of Agriculture, which is situated at Brødsgård in beautiful surroundings. During the year the museum exhibits veteran tractors and other events. Das Landwirtschaftsmuseum In Harte, westlich von Kolding, befindet sich das Landwirtschaftsmuseum Kolding auf dem Brødsgård in hübscher Naturumgebung. Im Laufe des Jahres veranstaltet das Museum Ausstellungen mit Oldtimertraktoren und andere Ereignisse. Das Museum in erzählt die Geschichte des Schlosses und den dänischen Königen und stellt Sammlungen dänischer Kunst und Kunstindustrie von der Renaissance bis unsere Zeit aus. Das Museum umfasst eine der größten Sammlungen des Landes mit dänischem Silber. Das Museum zeigt laufend Sonderausstellungen. Das Museum der Brüdergemeinde Das Museum der Brüdergemeinde in Christiansfeld hat eine Sammlung von vielen verschiedenen Gegenständen aus der Steinzeit und von Missionen in Grönland, Afrika, Surinam und Kanada. Das Museum ist vom 15.5 bis zum 31.8, Dienstag bis Samstag von 10 bis 16 Uhr und Sonntag von 13 bis 16 Uhr geöffnet. Genforenings- og Grænsemuseet

5 8 9 Nicolai-komplekset Krogede gader og gamle huse, ren middelalder lige noget for historieinteresserede Historiske steder Historical landmarks Historische Stätten DK Skamlingsbanken mellem Kolding og Christiansfeld er med sine 113 meter det høeste punkt i Sønderylland og har fantastiske udsigter. I 1843 begyndte en tradition med folkemøder på Skamlingsbanken. Cirka deltog i befrielsesfesten efter 2. verdenskrig i Siden 1998 afholdes der hver sommer opera med Det Kongelige Teater på Skamlingsbanken. Kolding har et væld af smukke kirker, især Skt. Nicolai Kirke, Sdr. Stenderup Kirke, Sdr. Bert Kirke, Tyrstrup Kirke, Vonsild Kirke og Brødremenighedens Kirke er værd at se nærmere på. Midtown Kolding is an experience in itself. Take a walk through the Latin Quarter by the Nicolai complex, St. Jørgens Gaard and St. Nicolai Kirke and absorb the atmosphere of Kolding in the past centuries in the shade of the castle. Kolding Miniature Town at The Geographical Garden shows Kolding in the years on a scale of 1:10. The miniature builders have recreated Kolding as it was 150 years ago with timber frame houses and cobble stone streets. Sct. Nicolai Kirke Historiske bygninger Kolding Miniby Kolding midtby er en oplevelse i sig selv. Gå en tur i Latinerkvarteret ved Nicolai-komplekset, Sct. Jørgens Gaard og Sankt Nicolai Kirke og indånd i skyggen af en fornemmelse af, hvordan Kolding har set ud de seneste hundreder af år. Kolding Miniby i Geografisk Have viser Kolding anno i skala 1:10. Minibyggerne har genskabt Kolding, som byen så ud for 150 år siden med bindingsværkshuse og brostensgader. UK The 113 meter high hill Skamlingsbanken between Kolding and Christiansfeld is the highest peak in Southern Jutland. From here you have the most fantastic views. In 1843 a tradition of open air public meetings began at Skamlingsbanken. Approximately 100,000 people participated in the liberation party held there in 1945 ust after the World War II ended. Since 1998 open air opera shows with singers from the Royal Theatre have been held at Skamlingsbanken. Kolding has a variety of beautiful churches, especially the following; St. Nicolai Kirke, Sdr. Stenderup Kirke, Sdr. Bert Kirke, Tyrstrup Kirke, Vonsild Kirke, and the church of the Moravian Brethren in Christiansfeld are worth a visit and a closer look. D Die zwischen Kolding und Christiansfeld gelegene Skamlingsbanken ist mit ihren 113 Metern der höchste Punkt in Südütland und bietet eine fantastische Aussicht begann eine Tradition mit Volksversammlungen auf Skamlingsbanken nahmen hier etwa Menschen am Befreiungsfest nach dem 2. Weltkrieg teil. Seit 1998 werden auf Skamlingsbanken in edem Sommer Opernfestspiele des Königlichen Theaters veranstaltet. Kolding hat eine Fülle hübscher Kirchen, u. a. St. Nicolai Kirke, Sdr. Stenderup Kirke, Sdr. Bert Kirke, Tyrstrup Kirke, Vonsild Kirke und die Kirche der Brüdergemeinde, die alle einen genaueren Blick wert sind. Das Stadtzentrum von Kolding ist allein schon ein Erlebnis. Machen Sie einen Spaziergang durch das Latinerviertel beim Nicolai- Komplex, St. Jørgens Gaard und St. Nicolai Kirke und saugen Sie im Schatten von das Gefühl auf, wie Kolding in den letzten Jahrhunderten ausgesehen hat. Kolding Miniby im Geografischen Garten zeigt Kolding anno im Maßstab 1:10. Die Minigebäude haben Kolding von vor 150 Jahren mit Fachwerkhäusern und Kopfsteinpflasterstraßen wieder geschaffen. Skamlingsbanken

6 10 11 Besøg verdenskulturarven i Christiansfeld Visit the World Cultural Heritage in Christiansfeld Besuchen Sie das Weltkulturerbe in Christiansfeld Stemningen og historien gør et besøg i Christiansfeld til en ganske speciel oplevelse Bulladen DK Christiansfeld blev grundlagt i 1773 af tyske brødremenighedsmedlemmer fra Herrnhut på foranledning af Kong Christian VII. Herrnhutterne var dygtige håndværkere og handelsfolk, så de fik skabt den nye by Christiansfeld fra bogstaveligt talt bar mark. Herrnhutterne byggede en by med sammenhængende arkitektur, konsekvent brug af bestemte materialer og farver samt sans for detaler. Herrnhutternes stærke kristne tro er omdrningspunkt for både deres tankegang og byplanlægning, som har kirken og Gud i centrum. Christiansfeld er nænsomt restaureret og skiller sig ud fra alle andre byer i Danmark med sin særlige og gennemførte arkitektur. En så markant kulturarv skal beskyttes, værnes om og bevares for eftertiden. Derfor arbder Christiansfeld på at blive Danmarks femte medlem på Unescos liste over verdenskulturarv, hvor brødremenighedsbyen i givet fald vil gøre Angkor Wat, Den Kinesiske Mur og Akropolis selskab på listen, som tæller omkring 800 spektakulære steder med hver deres markante plads i verdenshistorien og vores kollektive kulturarv. Danmark har indtil nu fire steder på listen: Tre historiske Jelling, Kronborg og Roskilde Domkirke og et natursted: Ilulissat Isford i Grønland. En gåtur i Christiansfeld er derfor en gåtur i et stykke verdenshistorie med noget nyt at opdage på hvert gadehørne i midtbyen. Besøg Brødremenighedens Kirke, kirkesalen kaldet Herskabshuset, kirkegården Gudsageren, Brødrehuset, Søstrehuset, Enkehuset og und er i det hele taget at suge den helt særlige stemning til er. I Christiansfeld Centret finder I information om byens liv og historie, og det er muligt at få tips til gåture eller booke en byvandring med guide i den historiske by. Christinero Sydvest for Christiansfeld findes det fredede anlæg Christinero, der blev anlagt af kammerherreinde Christina Fridericia von Holstein sidst i 1700-tallet. I anlægget står træpavillonen Mine Tanker endnu sammen med små søer med springvand og en lille skov med særlige træarter. Fra Christinero går en sti til Tyrstrups gamle præstegård med Bulladen, der er bygget i egetræ i 1668 og er Danmarks største bullade, som stadig står, hvor den er bygget. UK You probably know the feeling of visiting a new place and sensing that the place is exceptional in some way. The spirit of Christiansfeld, its atmosphere and history make a visit to the town a very special experience. The town was founded in 1773 by German Moravian Brethren from Herrnhut by order of King Christian VII. The Herrnhuts were very skilled craftsmen and tradesmen, so they created the new town Christiansfeld from what was literally ust a bare field. The Herrnhuts built a town with connecting architecture, consistent use of definite materials and colours as well as the sense for details originating from the strong faith of the Herrnhuts, which is the underlying basis for both their way of thinking, as well as their town planning, placing God and the church in the centre of everything. Christiansfeld is carefully restored and stands out from the rest of the towns in Denmark with its special and complete architecture. Such a characteristic cultural heritage must be protected, cherished and preserved for the future. For this reason Christiansfeld is working on becoming Denmark s fifth member on UNESCO s list of the world s cultural heritage, where the town of the Mora- vian Brethren, if this should be the case, will oin Angkor Wat, The Chinese Wall and Acropolis on the list that includes approx. 800 spectacular places, with each their own particular place in world history and our common cultural heritage. Denmark already has four places on the list; three historical places: Jelling, Kronborg, and Roskilde Cathedral, and one nature resort; Ilulissat Icefiord in Greenland. A walk in Christiansfeld is, therefore, a walk in a part of world history with something new to investigate on every corner in the centre of the town. Visit the Moravian Brethren Church, the chapel called the Mansion, the cemetery Gudsageren (God s acre), the Brother House, the Sister House, the Widow House, and allow yourself to absorb the exceptional atmosphere. At the Christiansfeld Centre you will find information about the city s life and history and get tips to different walks and make a reservation for a guided tour in the historical town. Christinero Southwest of Christiansfeld you find the conservation area Christinero, which is a park laid out by the chamberlain s wife, Christina Fridericia von Holstein, towards the end of the 18th century. In the park a wooden pavilion called Mine Tanker (My Thoughts) is still preserved along with small ponds, a fountain and a small wood with special tree species. From Christinero there is a path to the old rectory of Tyrstrup with Bulladen (the barn) which is built in oak in 1668 and the largest barn of this kind in Denmark to still be standing where it was built. Brødremenighedens Kirke Gudsageren

7 12 D Sie kennen beim Besuch eines neuen Ortes sicher das Gefühl, dass man schnell wahrnimmt, dass der Ort etwas Besonderes an sich hat. Geist, Stimmung und Geschichte machen den Besuch von Christiansfeld zu einem ganz besonderen Erlebnis. Die Stadt wurde 1773 von deutschen Mitgliedern der Brüdergemeinde aus Herrnhut auf Veranlassung von König Christian VII gegründet. Die Herrnhuter waren fleißige Handwerker und Handelsleute, die die neue Stadt Christiansfeld buchstäblich auf der grünen Wiese schufen. 13 Die Herrnhuter erbauten eine Stadt mit zusammenhängender Architektur, konsequenter Verwendung bestimmter Materialien und Farben sowie Sinn für Details, verwurzelt im starken christlichen Glauben der Herrnhuter, der den Dreh- und Angelpunkt sowohl ihrer Gedankengänge als auch ihrer Stadtplanung darstellt mit Kirche und Gott im Zentrum. Christiansfeld ist sorgsam restauriert worden und hebt sich mit seiner besonderen und durchgängigen Architektur von allen anderen Städten in Dänemark ab. Ein so markantes Kulturerbe muss beschützt, verteidigt und für die Zukunft erhalten bleiben. Daher arbeitet Christiansfeld daran, Dänemarks fünftes Mitglied in der Unesco-Liste des Weltkulturerbes zu werden, auf der die Stadt der Brüdergemeine in dem Fall Angkor Wat, die Chinesische Mauer und der Akropolis Gesellschaft leisten würde. Die Liste zählt rund 800 spektakuläre Stätten, die ede für sich ihren markanten Platz in der Weltgeschichte und unserem gemeinsamen Kulturerbe haben. Honningkager Honningherter har været en del af Christiansfeld i næsten lige så lang tid som Brødremenigheden og var på et tidspunkt en stor handelsvare, som byen var kendt for i ind- og udland. Hvis du har lyst til at smage honningkager, kan du blandt andet besøge Brødremenighedens Bageri, hvor du kan se, hvordan honningkager bliver lavet helt fra bunden. Dänemark hat bisher vier Stätten auf der Liste. Drei historische Jelling, Kronborg und den Dom in Roskilde und eine Naturstätte: den Ilulissat-Eisford in Grönland. Ein Rundgang in Christiansfeld ist deshalb ein Rundgang in ein Stück Weltgeschichte, auf dem es an eder Straßenecke in der Stadtmitte etwas Neues zu entdecken gibt. Besuchen Sie die Kirche der Brüdergemeinde, den Herrenhaus genannten Gemeindesaal, den Friedhof Gudsageren (Gottesacker), das Brüderhaus, das Schwesternhaus, das Witwenhaus und genießen Sie insgesamt die Wahrnehmung dieser ganz besonderen Atmosphäre. Im Christiansfeld Centret finden Sie Informationen zum Leben und zur Geschichte der Stadt und es besteht die Möglichkeit, Tipps für Rundgänge zu erhalten und einen Stadtrundgang durch die historische Stadt mit Führung zu buchen. Christinero Südwestlich von Christiansfeld befindet sich die unter Denkmalschutz stehende Anlage Christinero (Christines Ruh ), die von der Kammerherrin Christina Fridericia von Holstein gegen Ende des 18. Jahrhunderts angelegt wurde. In der Anlage steht der Holzpavillon Mine Tanker (Meine Gedanken) immer noch zusammen mit kleinen Seen mit Springbrunnen und einem kleinen Wald mit besonderen Baumarten. Von Christinero führt ein Pfad zum alten Pfarrhaus in Tyrstrup mit dem 1668 aus Eichenholz erbauten Bulladen (Blockhaus), dem größten Blockhaus, das noch am ursprünglichen Ort der Errichtung steht. Gingerbread Gingerbread hearts have been a part of Christiansfeld almost as long as the Moravian Brethren have, and at one time they were an important commercial commodity for which the town was well known both in the country and abroad. If you would like to taste the gingerbread, you can visit the bakery of the Moravian Brethren, where you can follow how the gingerbread cakes are made right from the start. Lebkuchen Lebkuchenherzen sind fast ebenso lange ein Teil von Christiansfeld wie die Brüdergemeinde und waren zu einer Zeit ein großer Handelsartikel, für den die Stadt im In- und Ausland bekannt war. Wenn Sie Lust haben, Lebkuchen zu probieren, können Sie unter anderem die Bäckerei der Brüdergemeinde besuchen, wo Sie zusehen können, wie Lebkuchen von Grund auf hergestellt werden. Christiansfeld

8 14 15 Legeparken Legeparken er vildt sov med moon-cars, legeplads, minigolf og meget mere e Har du lyst til at l ge? Do you want to play? Spielst du gern? DK Besøg Koldings store legeplads Midt i Kolding finder I Legeparken, der i grønne omgivelser er åben med fri entré året rundt. Her kan I benytte robåde og vandcykler, spille minigolf, køre i moon-cars, lege på den godt udstyrede legeplads og meget andet. Legeparken har kiosk, toiletter og grillpladser, hvor I kan tilberede medbragt mad. Nicolai for børn Nicolai for børn Nicolai i hertet af Kolding glæder sig til at byde børnene velkommen. Her kan børnene folde sig ud og tumle i legerum og kreative værksteder, ligesom Nicolai ofte er ramme om teaterstykker, koncerter og udstillinger for børn. Nicolai for børn er et af fem huse i Nicolaikulturkomplekset, der også omfatter Nicolai Biograf & Café, Nicolai Kunst & Design, Nicolai Scene og Kolding Stadsarkiv. UK Visit Kolding s giant playground SlotssøBadet Besuche Koldings großer Spielplatz Mitten in Kolding finden Sie den Legepark, der in grünen Umgebung das ganze Jahr über bei freiem Eintritt geöffnet ist. Hier können Sie Ruderboote und Wasserräder benutzen, Minigolf spielen, Moon-Cars fahren, auf dem gut ausgestatteten Spielplatz spielen und vieles mehr. Der Spielplatz verfügt über einen Kiosk, Toiletten und Grillplätze, wo Sie mitgebrachte Speisen zubereiten können. Nicolai for children Nicolai für Kinder At Nicolai, in the heart of Kolding, they look forward to welcoming children. Here children can let themselves go and tumble around in playrooms and creative workshops. Nicolai provides the setting for stage plays, concerts and exhibitions for children. Nicolai for children is one of five houses in the Nicolai culture complex, which also includes Nicolai Cinema and Café, Nicolai Art & Design, Nicolai Scene and the Municipal Archives of Kolding. Nicolai im Herzen von Kolding freut sich, Kinder willkommen heißen zu können. Hier können sich die Kinder ausbreiten und sich im Spielzimmer und in kreativen Werkstätten beschäftigen, ebenso wie Nicolai oft den Rahmen für Theateraufführungen, Konzerte und Ausstellungen für Kinder bildet. Nicolai für Kinder ist eines von fünf Häusern im Nicolai-Kulturkomplex, das auch Nicolai-Kino und Café, Nicolai Kunst & Design, Nicolai Scene und Koldings Stadtarchiv umfasst. Er du en vandhund? I SlotssøBadet kan børnene året rundt bade og lege med vand. Der er rutsebaner og børnebassiner med udsigt til. SlotssøBadet er vandsov for børn, men også deres forældre vil nyde at besøge svømmehallen og den tilhørende wellnessafdeling. D In the middle of Kolding you find the playground Legeparken, which is situated in green surroundings and open all year round free of charge. Here you can use the rowboats and pedalboats, play minigolf, drive in moon-cars, play on the well equipped playground and have lots of fun with other activities. At the playground there is a newsstand, toilets, and places for BBQs, where you can prepare your packed food. Are you fond of water activities? At SlotssøBadet children can play in the water all year round. There are slides and children s pools and a beautiful view of the castle. At SlotssøBadet children can have fun in the water, but their parents can also enoy a visit to this swimming facility, which has an adacent wellness centre for grown-ups with access to the pool. Bist du eine Wasserratte? Im SlotssøBad können die Kinder das ganze Jahr über im Wasser baden und spielen. Da sind Rutschen und Kinderbecken mit Aussicht zum. Das SlotssøBad ist Wasserspaß für die Kinder, aber auch ihre Eltern werden den Besuch der Schwimmhalle und der angeschlossenen Wellness-Abteilung genießen.

9 16 17 DK Geografisk Have Børn er velkomne i Geografisk Have. Her møder børnene blandt andet kinesiske klippeegern, latterfugle og papegøer. I folden kan de klappe geder, får, kaniner, æsler og minigrise. I haven er også en legeplads og en unglesti for de lidt ældre børn. Desuden er der stengrotter, som børn elsker at klatre i og på. I forlængelse af Geografisk Have finder I Kolding Miniby. Oplev fortiden på landet Vest for Kolding ligger Landbomuseet Kolding på Brødsgård i smukke naturomgivelser og tager med glæde imod børn. Her kan bedsteforældre tage deres børnebørn tilbage til dengang, de selv var børn. I løbet af året afholder museet blandt andet veterantraktorudstillinger og andre arrangementer, hvor børnene involveres aktivt ved at bage brød, lave æblemost eller noget helt trede. Biblioteket er for børn Kolding Bibliotek med udsigt til Slotssøen og har et særligt børnebibliotek. Biblioteket er udsmykket med farvestrålende kunst, som også er for børn. Desuden holder biblioteket babybongo, læsegrupper, udstillinger og andre arrangementer for børn. Gå på opdagelse på Dansk Sygeplehistorisk Museum Museet tilbyder forskellige aktiviteter for børn. I selve udstillingen er der også skiftende aktiviteter og muligheder for børn og barnlige sæle. for børn Hvad gemmer sig i de sorte pilfinger-kasser? Kom selv og se. indbyder til skattagt og kreative udfordringer for børnene. Kolding Gokartcenter Kolding Gokartcenter er et forlystelsescenter, hvor der er fart over feltet, og du kan mærke adrenalinsuset. Altid åbent efter aftale. Funky Monkey Park Sov, spænding og action for alle i trætoppene. Oplev suset i klatreparkens mange forskellige høder med udfordringer til alle aldre og niveauer. UK The Geographical Garden Children are welcome in the Geographical Garden. Here children can meet Chinese rock squirrels, laughing kookaburras and parrots. In the small field they can pet goats, rabbits, donkeys, and mini-pigs. In the garden there is also a playground and a ungle-path for slightly older children. Children love to climb on and in the stone caves, also to be found in the garden. In continuance of the Garden you will find Kolding Miniature Town. Experience farming in the past To the west of Kolding lies The Museum of Agriculture at the farm Brødsgaard in a beautiful country-side. Here children are also very welcome. At the museum grandparents can take their grandchildren back to when they themselves were children. During the year the museum exhibits vintage tractors and arranges other exhibitions and events, where children are involved actively by baking bread, making apple uice, or something completely different. The library is for children The Library of Kolding with the view across the lake Slotssøen and towards has a special children s library. The library is decorated with colourful art, which is also meant for children. Moreover at the library you can experience baby bongo, singing games, study groups, and other events for children. Go exploring at The Danish Museum of Nursing History This museum offers a variety of activities for children. In the exhibition you will find varying activities and possibilities for children and the young at heart. for children What is hidden in the black fiddle-finger boxes? Come and see for yourself. invites you on a treasure hunt and creative challenges for children. Kolding Gokartcenter Kolding Gokartcenter is an entertainment centre packed with speed that gives you a rush of adrenaline. Always open by appointment. Funky Monkey Park Fun, excitement and action for everyone in the tree tops. Get a kick at the climbing park s many different heights with challenges for all ages and experience levels. D Geografischer Garten Kinder sind im Geografischen Garten willkommen. Hier treffen die Kinder unter anderem auf chinesische Felseneichhörnchen, Jägerliest und Papageien. Im Gehege können die Kinder Ziegen, Schafe, Kaninchen, Esel und Minischweine berühren. Im Garten befinden sich auch ein Spielplatz und ein Dschungelpfad für die etwas älteren Kinder. Außerdem gibt es Steingrotten, in und auf denen die Kinder das Klettern lieben. In Verlängerung des Geografischen Gartens finden Sie Kolding Miniby. Erleben Sie die Vergangenheit auf dem Lande Westlich von Kolding befindet sich das Landwirtschafts-Museum Kolding auf dem Brødsgård in hübscher Naturumgebung und heißt gerne Kinder willkommen. Hier können Großeltern ihre Enkel in die Zeit zurück nehmen, in denen sie selbst Kinder waren. Im Laufe des Jahres veranstaltet das Museum unter anderem Ausstellungen mit Oldtimertraktoren und andere Ereignisse, an denen sich die Kinder aktiv beteiligen können, indem sie Brot backen, Apfelsaft machen oder ganz andere Dinge tun. Die Bibliothek ist für Kinder Die Kolding Bibliothek mit Aussicht auf den Schlosssee und hat eine spezielle Kinderbibliothek. Die Bibliothek ist mit farbenprächtiger Kunst ausgeschmückt, die sich auch an Kinder richtet. Darüber hinaus veranstaltet die Bibliothek Babybongo, Lesegruppen, Gesangsspiele und andere Ereignisse für Kinder. Gehen Sie im Dänisches krankenpflegehistorisches Museum auf Entdeckungsreise Das Museum bietet verschiedene Aktivitäten für Kinder. In der Ausstellung selbst finden auch wechselnde Aktivitäten und Möglichkeiten für Kinder und kindliche Seelen statt. für Kinder Was verbirgt sich in den schwarzen Grapschfritzen- Kästen? Kommen Sie und sehen Sie selbst. lädt zur Schatzsuche und kreativen Herausforderungen für die Kinder ein. Kolding Gokartcenter Kolding Gokartcenter ist ein Vergnügungs-Zentrum mit Tempo, wo Sie den Rausch von Adrenalin spüren. Immer nach Vereinbarung geöffent. Funky Monkey Park Spass, Spannung und Action für edem in den Baumwipfeln. Erlebe den Rausch in den verschiedenen Höhen des Kletter-Parks mit Herausforderungen für alle Altersgruppen und Erfahrungsebene. Landbomuseet Dansk Sygeplehistorisk Museum Kolding Bibliotek Funky Monkey Park Geografisk Have

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Søsterhotellerne i Fredericia

Søsterhotellerne i Fredericia Hotellet ved lillebælt Søsterhotellerne i Fredericia Tel. +45 7592 1855 www.postgaarden.dk Hotellet i city Vi hygger om vore gæster We always spoil our guests På Hotel Postgaarden og Hotel Medio sørger

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden.

Thorvaldsen Samlingen på Nysø rummer en lang række af kunstnerens sene skitser og værker, og har siden 1926 været åben for offentligheden. 1838 vendte billedhuggeren Bertel Thorvaldsen hjem til Danmark. I 40 år havde han opholdt sig i Rom og skabt et væld af monumenter, statuer, portrætbuster og relieffer. Thorvaldsen var anerkendt som tidens

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ses i... Medbring din egen lækre mad til grillen... Oplev vilde dyr på Zoofariscenen

www.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi ses i... Medbring din egen lækre mad til grillen... Oplev vilde dyr på Zoofariscenen Juhuuu, vi ses i... Medbring din egen lækre mad til grillen... Oplev vilde dyr på Zoofariscenen Mølleparkvej 63 9000 Aalborg Telefon 96 31 29 29 info@aalborgzoo.dk.aalborgzoo.dk Juhuuu, vi skal i Aalborg

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

- man sov tæt på belægningsstuerne

- man sov tæt på belægningsstuerne Præsenteret af: - man sov tæt på belægningsstuerne I belægningsstuen var der plads til 26 soldater: 24 menige soldater i dobbeltmands køjesenge og to befalingsmænd i enkeltmands køjesenge. Der var plads

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

www.vadehavscentret.dk

www.vadehavscentret.dk layout NY farve 04/04/06 14:49 Side 1 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV 10-16 Se åbningstider i vinterhalvåret på Åben for grupper efter aftale Entré Eintritt Admission Voksne Erwachsene Adults...Dkk.

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down

Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen. Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down Digte Vinter 2006 af Tina Rye Hansen Just a spoonful of sugar, makes the medicine go down... 1 Tvangsmedicineringens lange arm... 1 For the sake of being someone... 2 Steps away... 3 Tell me... 4 Darkness

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

En ny jernbane i krigstid

En ny jernbane i krigstid 1 En ny jernbane i krigstid Den 9. juni 1864 blev den nordsjællandske jernbane for strækningen Hillerød-Helsingør kaldet Lille Nord, indviet af Christian IX midt under den slesvigske krig. Det var som

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen

collection 2007 2008 fredericia.com søren holst Erik Ole Jørgensen collection 2007 2008 søren holst Erik Ole Jørgensen fredericia.com collection 2007 2008 collection 2007 2008 collection 2007 2008 Børge mogensen hans j. wegner rud thygesen & johnny sørensen nanna Ditzel

Læs mere

Mary Murphy Slide Collection

Mary Murphy Slide Collection Europe Denmark, east Tour B Approaching Copenhagen (Copenhagen 896 Aug. 1, 1995 B-301 missing. nautical miles or 4717 km). Europe Denmark, Frederiksborg: Fredensborg Tour Fredensborg Palace, built in 1722.

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem

storage with plenty of scope 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem create and combine 79400/06 Reolsystem/Wall system/regalsystem Med Bocca har formålet været at skabe en fleksibel opbevaringsserie. Bocca er møbler i et moderne design med metalgreb og mulighed for flotte

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

www.helbak.dk / SPRING 2013

www.helbak.dk / SPRING 2013 www.helbak.dk / SPRING 2013 MALENE HELBAK - en kombination af nordisk enkelhed og en farverig verden. Hendes ambition er at lave brugsting, der gør en forskel. Der skaber positiv opmærksomhed og daglig

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

nyt håndmalet univers

nyt håndmalet univers ny kollektion 2017 NY KOLLEKTION 3 nyt håndmalet univers Det er med stor glæde og forventning at vi hermed præsenterer vores nyeste kollektion, som viser en helt ny og mere kunstnerisk og eksperimenterende

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel Welcome to 71 Nyhavn Hotel

Velkommen til 71 Nyhavn Hotel Welcome to 71 Nyhavn Hotel Lobby Lobby Velkommen til 71 Nyhavn Hotel mærk, hvordan du bliver en del af stedets historie Her på dette atmosfærefyldte, firestjernede hotel vil vi først begejstre dig med hotellets beliggenhed i de

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2014. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2014 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering.

Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. Den sidste dag i globaliseringsugen, evaluering. ida, katrine og mia. Kommunikation/IT-opgave Hvordan læser man på nettet? Og hvad har det betydet for den måde, i har skrevet jeres artikler på? Når man

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Trolling Master Bornholm 2013 Husk at tjekke jeres reservationer! Vi ved, at der er nogen, som har lavet reservationer af overnatning, og at

Læs mere

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, november 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Uret er stillet til vintertid, og antallet af lyse timer i døgnet er fortsat faldende. Vintermørket er kort sagt over os, og det

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I...

Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Bibliotheca Danica: Systematisk Fortegnelse Over Den Danske Literatur Fra 1482 Til 1830, Efter Samlingerne I Det Store Kongelige Bibliothek I... Brahes Bibliothek I Odense (Danish Edition) By Kongelige

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

COACH NETWORK MEETING

COACH NETWORK MEETING COACH NETWORK MEETING Tommerup d. 1 The presentation: Split into 4 parts: Who am i? Pre Post Ask questions anytime 2 Who am i? 23 years old Started my career in Vildbjerg Svømmeklub in 2010 Became assistant

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Part 5 Leisure Time and Transport

Part 5 Leisure Time and Transport Part 5 Leisure Time and Transport Lesson 3 Situation and Listen & Practice Situation Line and Louise are colleagues. They meet at a café before work. Line is late because h bike had a puncture on the way.

Læs mere

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT)

BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE. Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BUTIK, KAFFEBAR ELLER CAFE Nørrebrogade 45A, 2200 København N Sag 163791R (HT) BELIGGENHED Ejendommen er beliggende på hjørnet af Nørrebrogade/Stengade i et af Københavns mest trendy områder med kaffebarer,

Læs mere

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL)

KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) KONTORLEJEMÅL MED UDSIGT OVER H.C. ØRSTEDSPARKEN Nørre Farimagsgade 11, 3. th. & 3. tv., 1364 København K Sag 99773 (NRL) BELIGGENHED DK Herskabelig ejendom på hjørnet af Nørre Farimagsgade og Turesensgade.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015

Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 De merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2015 Casebaseret eksamen Fag: Engelsk Niveau E Casearbejdsdag 12-01-2015 All information needed for this case is available at: http://www.emu.dk/soegning?f%5b0%5d=field_omraade%3a5463&f%5b1%5d=field_fag1%3a13

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel

BERLIN über alles. Eine Stafette/Memoryspiel BERLIN über alles Eine Stafette/Memoryspiel Spillet spilles som stafet med materialesættets 10 souvenirs og 10 udvalgte billedkort fra spillet Berlin Minimemo. De røde kort nedenfor passer til materialesættets

Læs mere

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her...

Gadeoptræden.... er meget velkommen på byens gågader og pladser. Læs reglerne her... Gadeoptræden... er meget velkommen på byens gågader og pladser Læs reglerne her... Gadeoptræden er meget velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt

Læs mere

Gadeoptræden & Gademusik København 2010

Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræden & Gademusik København 2010 Gadeoptræde og gademusik er velkommen på byens gågader og pladser uden tilladelse, så længe du tager hensyn og følger et sæt simple regler. GADEOPTRÆDEN I KØBENHAVN

Læs mere

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader.

Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Velkommen i Bornholms største svømmehal! Rønne Svømmehal er sjov og hygge for hele familien. Vandet er 28 grader. Moderne bassiner I Rønne Svømmehal har vi 3 moderne bassiner: > Et almindeligt svømme-

Læs mere

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark

My Opinion about.. The military TVMV, Denmark My Opinion about.. Presenter: What are the young people in Denmark thinking of the military. Here are some opinions: Names of participants are written in translation Camera: Editing: Sound: Duration: 2

Læs mere

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen

Model Zenith Design Jens Juul Eilersen 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 / 110 cm 84 x 100 cm 180 x 100 cm 240 x 100 cm 240 x 110 cm English: Zenith is a fusion of our loungers and the classic box sofa. A two-in-one model where you get the

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Sundhed og det grønne i byen. Hvad betyder det grønne i byen for menneskets sundhed fysiske og psykiske helbred?

Sundhed og det grønne i byen. Hvad betyder det grønne i byen for menneskets sundhed fysiske og psykiske helbred? Sundhed og det grønne i byen Hvad betyder det grønne i byen for menneskets sundhed fysiske og psykiske helbred? ph.d. studerende Susan Østergaard, suoe@life.ku.dk Forskning View through a window may influence

Læs mere

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW)

EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) EFFEKTIVT OG MODERNE KONTORHUS Thurahs Alle 2, 2630 Taastrup Sag 162131 (AW) BELIGGENHED Ejendommen får en central placering i Høje Taastrup med blot 450 meter til Høje Taastrup Station DK Høje Taastrup

Læs mere

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24.

Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner Dancing without a partner and having fun in the Sun 08.01-15.01 15.04-22.04 17.06-24. R 016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ev Ballroom Fitness TM Dance Events Danseuge for dig der vil lære at danse uden en partner

Læs mere