Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport. Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier"

Transkript

1 Årsrapport Alm Brand Bank Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank årsrapport

2 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

3 Indhold 04 Selskabsoplysninger 38 Revisionspåtegninger 05 Koncernforhold 40 Regnskab 07 Ledelsens beretning 8 Hoved- og nøgletal 9 Alm. Brand Bank 22 Kunden 24 HR 41 Resultat- og totalindkomstopgørelse 42 Balance 44 Egenkapitalopgørelse 45 Pengestrømsopgørelse 46 Segmentoplysninger 48 Oversigt over noter 49 Noter 27 Redegørelse for virksomhedsledelse 32 Kapitalforhold 35 Investorforhold 100 Nøgletalsdefinitioner 37 Ledelsespåtegning 102 Ledelseshverv og særlige kompetencer Alm. Brand Bank årsrapport

4 Selskabsoplysninger Direktion Administrerende direktør Kim Bai Wadstrøm Ansat i Alm. Brand siden 2011 Adm. direktør i Alm. Brand Bank A/S siden 2011 Bestyrelse Jørgen H. Mikkelsen, Formand Boris N. Kjeldsen, Næstformand Arne Nielsen Jan Skytte Pedersen Ebbe Castella Søren Boe Mortensen Christian Bundgaard, Medarbejdervalgt Torben Jensen, Medarbejdervalgt Pia Støjfer, Medarbejdervalgt Revisor Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Intern revision Poul-Erik Winther, Koncernrevisionschef Registrering Alm. Brand Bank A/S CVR-nr Adresse Midtermolen København Ø Telefon: Telefax: Internet: almbrand.dk 4 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

5 selskabsoplysninger / koncernforhold Koncernforhold Koncernforhold Bankkoncernen består af Alm. Brand Bank A/S og Alm. Brand Leasing A/S. I bankkoncernen indgår endvidere to ejendomsselskaber, som er stiftet eller erhvervet i forbindelse med overtagelse af ejendomme i midlertidig besiddelse. Banken er desuden depotselskab for Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Ejerforhold Banken er et 100 % ejet datterselskab af det børsnoterede Alm. Brand A/S. Koncernregnskabet for Alm. Brand Bank A/S indgår som en del af koncernregnskaberne for Alm. Brand A/S og Alm. Brand af 1792 fmba. Alm. Brand Bank årsrapport

6 En bank, hvor du føler dig hjemme Vi går højt op i at skabe tætte, personlige relationer til vores kunder, og vi vil meget gerne fortælle mere om, hvad vi kan gøre for dig og din økonomi. Lysplakat 6 Alm. Brand til filialer Bank årsrapport for Alm Brand Bank

7 Ledelsens beretning Alm. Brand Bank årsrapport

8 Hoved- og nøgletal Koncerntal Resultatopgørelse Mio.kr fremadrettede aktiviteter: Netto rente- og gebyrindtægter, Privat Handelsindtægter (ekskl. kursreguleringer) Øvrige indtægter Indtægter i alt Omkostninger Afskrivninger Basisresultat Kursreguleringer Resultat af kapitalandele Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat, fremadrettede aktiviteter Heraf ophørende aktiviteter (jf. note 9) Aktiviteter under afvikling: Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat, aktiviteter under afvikling Samlet resultat før skat og minoritetsinteresser Skat Årets resultat før minoritetsinteresser Minoritetsinteresser Årets resultat, koncern Balance Nøgletal Udlån, fremadrettede aktiviteter Udlån, aktiviteter under afvikling Indlån Egenkapital Heraf minoritetsinteresser Balance Antal ansatte omregnet til heltid, gennemsnit Rentemarginal 1,7% 1,6% 1,4% 1,6% Indtjening pr. omkostningskrone 0,56 0,38 0,42 0,08 Årets nedskrivningsprocent 2,1% 2,1% 2,8% 6,0% Solvensprocent 17,8% 18,4% 18,5% 16,8% 8 Alm. Brand Bank årsrapport 2014 Resultatopgørelsen og udlån er i ledelsens beretning opdelt på fremadrettede aktiviteter og aktiviteter under afvikling. De enkelte regnskabslinjer i resultatopgørelsen er beskrevet under regnskabspraksis på side 99. I 2014 blev det besluttet at likvidere Alm Brand Formue A/S. Det betyder, at Alm Brand Formue og de relaterede resultatposter jf. IFRS 5 præsenteres på en særskilt regnskabspost i resultatopgørelsen samt i noterne, mens selskabet ovenfor i hovedtalsoversigten og under de fremadrettede aktiviteter indgår som Heraf ophørende aktiviteter. Der henvises endvidere til anvendt regnskabspraksis. Nøgletal er baseret på Finanstilsynets definitioner og vejledning samt Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010.

9 Hoved- og nøgletal / Alm. Brand Bank Alm. Brand Bank Alm. Brand Banks aktiviteter er opdelt i fremadrettede aktiviteter og aktiviteter under afvikling. Den fremadrettede bank er landsdækkende med godt privatkunder målt på husstande. Banken tilbyder produkter og rådgivning, der dækker finansielle behov hos privatkunder, ligesom der tilbydes leasing af biler til privat- og erhvervskunder. Bankens fremadrettede aktiviteter består herudover af Finansielle Markeder, som omfatter handel med og analyse af obligationer, aktier og valuta (Markets) samt kapitalforvaltning (Asset Management). Bankens aktiviteter under afvikling består af engagementer inden for landbrug, erhverv samt pantebreve. Organisation og salg Bankens kunder betjenes af knap 90 bank-, investerings- og pensionsrådgivere fordelt på 11 filialer, mens der på hovedkontoret arbejder godt 40 medarbejdere til kundehåndtering og udvikling af privatområdet. I Finansielle Markeder er der beskæftiget ca. 45 medarbejdere, mens der i Leasing er beskæftiget ca. 25 medarbejdere. I bankens filialer tilbydes kunderne et full-servicekoncept med rådgivning og salg af alle bankprodukter målrettet privatsegmentet. Banken tilbyder også in vesterings rådgivning, ligesom der er tilknyttet pensions rådgivere til hver enkelt filial. Banken lægger vægt på at tilbyde kompetent personlig rådgivning til den enkelte kunde. Banken kan via Asset Management og Markets tilbyde mere komplekse investeringsløsninger til kunder med dette behov. Bankkunderne serviceres ligeledes via et centralt kundeservicecenter, der rådgiver kunderne om alle almindelige bankprodukter og besvarer kundehenvendelser. Ved behov stilles kunden videre til egen, personlig rådgiver. Distribution af billeasing foretages direkte til private via hjemmesiden almbrandleasing.dk samt via samarbejde med bilimportører og bilforhandlere over hele landet. Distribution til erhvervssegmentet foretages via egne konsulenter. Banken har herudover aktiviteter under afvikling, som består af engagementer inden for landbrug, erhverv samt pantebreve. Der er et betydeligt fokus på at afvikle de fravalgte forretningsområder med færrest mulige tab. Organisatorisk håndteres afviklingsporteføljen af ca. 25 medarbejdere. Afviklingen er centraliseret på hovedkontoret. Marked Privat Hos den private forbruger kunne der i 2014 spores lidt større optimisme end i Generelt har privatkunderne dog fortsat stor fokus på nedbringelse af bankgæld samt på at øge deres opsparing. Boligmarkedet har i 2014 haft det bedre end meget længe. Den skrøbelighed, som tidligere har omgivet boligmarkedet, er blevet betydelig mindre. Især i Storkøbenhavn og enkelte større byer ser det ud til, at der er god robusthed i markedet med både bedre omsættelighed og bedre priser. Men der er stadig områder, hvor omsætteligheden reelt næsten ikke er til stede. De geografiske forskelle i boligmarkedet er blevet større i 2014, og det er vurderingen, at det er en udvikling, som vil fortsætte. Udviklingen på Alm. Brand Bank årsrapport

10 boligmarkedet får selvfølgelig stor betydning for den private bankkunde, som skal tage højde for dette i sine privat økonomiske beslutninger. Dette placerer bankens kunderådgivere i en position, hvor de kan hjælpe med at rådgive og skabe tryghed for kunden. Banken har oplevet en generelt tiltagende investeringslyst hos den private kunde, hvilket i 2014 har resulteret i en stigning i forretningsomfanget med private på investeringsområdet. Forbedringen på boligmarkedet og stigende aktivitet hos den private forbruger har betydet, at konkurrencen om de gode kunder er skærpet betydeligt i andet halvår af Dette har resulteret i generelt faldende udlånsrenter - særligt på boligfinansiering. Der er ikke noget, som tyder på, at konkurrencesituationen vil ændre sig væsentligt i Finansielle Markeder 2014 blev et volatilt år på finansmarkederne. Selvom aktierne sluttede året positivt, måtte investorerne gennem tre voldsomme perioder, hvor markedet faldt næsten 10 % hver gang. Selvom de danske renter generelt endte året i nye lave rekorder, måtte realkreditmarkedet igennem et par hårde perioder med voldsomme rentestigninger. Det er ikke forventningen, at 2015 bliver et meget roligere år på finansmarkederne. Den finansielle krise har efterladt samfundet med højere opsparingskvoter, og kombineret med den stigende finansielle volatilitet placerer det Finansielle Markeders rådgivnings- og kapitalforvaltningsydelser i centrum. Finansielle Markeder har i 2014 både oplevet en voksende kundebase i Marketsområdet samt mere kapital under forvaltning fra eksterne kunder i Asset Management. Væksten sker dog under en stadig hårdere priskonkurrence. Leasing Markedet for privatleasing af biler har i 2014 oplevet en stor vækst. Markedet er samlet set steget, og samtidig var der flere aktører, som blev aktive i Det er fortsat især små og mellemstore biler, der privatleases. Markedet for leasing af biler til erhverv var i 2014 i det store hele uændret sammenholdt med Strategi Bankens strategi er at understøtte Alm. Brands målsætning om på udvalgte kundesegmenter at tilbyde samlede finansielle løsninger for kunder på tværs af forsikring, pension og bank. Bankens strategi har fokus på tre segmenter: Privatkunder Finansielle Markeder Leasing Alm. Brand Bank ønsker at være primær bank for sine kunder. Der er ensidigt fokus på kunder, som bor i ejerbolig eller andelsbolig samt kunder med større rådgivningsbehov inden for investering og pension. Målet er at hjælpe kunderne til at have overskud i hverdagen, hvilket opnås ved at gøre bankforretninger ukomplicerede og enkle. Bankens løsninger er sammensat, så de er i god balance mellem kundens økonomiske formåen og risikovillighed. Privatområdet har et tæt samarbejde med Finansielle Markeder inden for investering og formueforvaltning. Finansielle Markeder samarbejder med finansielle og institutionelle kunder samt privatkunder med et behov for investeringsrådgivning eller investeringsforvaltning. Strategien er bygget op omkring fokus på reelle 10 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

11 alm. brand bank aktiver, hvor der tilbydes rådgivning, som kan gøre en forskel for kunderne. Der lægges vægt på et gensidigt personligt og tillidsfuldt forhold mellem rådgiver og kunder. På leasingområdet arbejdes der målrettet på at blive danskernes foretrukne leasingselskab. Strategien er at udbyde attraktive leasingløsninger til det danske erhvervsliv og privatpersoner. Der er fokus på at være fleksible og lydhør overfor kundens ønsker samtidig med, at der ydes en ekstraordinær god service og professionel rådgivning. Kunderne skal opleve banken som blandt de bedste på service, rådgivning og prisvilkår. Kunderne skal have økonomisk attraktive løsninger, der skaber værdi for kunderne for herigennem at skabe langvarige kunderelationer. Målet er at sikre kunderne enkle og problemfrie processer samt rådgivning af høj kvalitet når kunderne har et behov. Strategimål 2013 til 2016 Banken arbejder med en række forskellige mål for at øge indtjeningen og derved fremadrettet at kunne levere et tilfredsstillende resultat. Mål: Antallet af Pluskunder i banken skal fordobles Målet skal nås ved at fokusere på både nuværende og potentielle kunder - ikke mindst i forhold til øvrige kunder i Alm. Brand koncernen. Målet skal kunne nås inden for den eksisterende omkostningsstruktur og således uden væsentlige ekstra omkostninger. Det er i 2014 lykkedes at øge antallet af Pluskunder med 10 %. Pluskunder er de kunder, som har Alm. Brand Bank som deres primære bank og som har et forretningsomfang på minimum kr. Konkurrencen om de gode bankkunder er imidlertid hård, og en del af de nye Pluskunder er derfor skabt ved aktivt mersalg til eksisterende delkunder, der derved er blevet full-servicekunder. Kundetilfredsheden måles systematisk ved hjælp af Net Promoter Score-metoden (NPS), og tilfredsheden er alene i løbet af 2014 forbedret fra 30 til 40. Net Promoter Score (NPS) Pluskunder (antal) Alm. Brand Bank årsrapport

12 Mål: Indtjening pr. omkostningskrone på over 1,1 i 2016 I 2014 udgjorde indtjeningen pr. omkostningskrone 0,56 mod 0,38 i Nøgletallet er påvirket af høje nedskrivninger. Forbedringen mod 2016 skal skabes både ved en stigende basisindtjening i de fremadrettede aktiviteter og ved reduktion i nedskrivninger og fundingomkostninger. Mål: Forøgelse af rentemarginal med over 1 %-point i 2016 Målet er, at koncernens rentemarginal skal udgøre mindst 2,4 % i I 2014 udgjorde rentemarginalen 1,7 %, hvilket er 0,1 %-point højere end i Forbedringen frem mod 2016 skal primært skabes ved reduktion i fundingomkostningerne samt afvikling eller renteforhøjelse af de lavest forrentede udlån i afviklingsporteføljen. Mål: 10 % årlig reduktion af afviklingsporteføljen Eksklusive det i 2014 gennemførte salg af ikke restante pantebreve lykkedes det at nedbringe afviklingsporteføljen eksklusive nedskrivninger med 561 mio.kr. svarende til 12 % af porteføljen primo I 2013 blev porteføljen nedbragt med 11 %. Reduktionen af afviklingsporteføljen forløber generelt lidt bedre end forventet. Mål: Overskud i 2016 Bankens mål er at give et samlet overskud i 2016, samtidig med at egenkapitalforrentningen i de fremadrettede aktiviteter skal udgøre 10 % plus pengemarkedsrenten. Banken havde i 2014 et underskud på 275 mio.kr., hvoraf resultatet i aktiviteter under afvikling udgjorde et underskud på 336 mio.kr. Det er særligt i bankens aktiviteter under afvikling, at forbedringen skal skabes frem til Egenkapitalforretningen i bankens fremadrettede aktiviteter udgjorde 9 % i 2014, hvilket er tæt på målsætningen for Resultat Bankens resultat før skat og eksklusive minoriteter for 2014 blev et underskud på 275 mio.kr. mod et underskud på 469 mio.kr. i Resultatet i de fremadrettede aktiviteter blev et overskud på 61 mio.kr., hvilket er lidt lavere end senest forventet, men fortsat tilfredsstillende. Aktiviteter under afvikling gav et underskud på 336 mio.kr., hvilket ikke er tilfredsstillende, men inden for det forventede interval. Før nedskrivninger havde banken et overskud på 2 mio.kr., hvilket er en forbedring på 97 mio.kr. sammenlignet med Bankens samlede nedskrivninger i 2014 udgjorde 277 mio.kr. mod 374 mio.kr. i Af nedskrivningerne i 2014 kan 260 mio.kr. henføres til aktiviteter under afvikling. Rentemarginalen var for bankkoncernen 1,7 % i 2014 og er 0,1 %-point højere end Med salget af for 1,9 mia.kr. ikke restante pantebreve til Alm. Brand Forsikring A/S i december 2014 fik banken reduceret behovet for funding med ca. 2,3 mia.kr. Derudover har banken i 2014 indfriet de resterende 226 mio.kr. i statslig hybrid kernekapital samt indfriet 300 mio.kr. i supplerende kapital. Fremadrettede aktiviteter Resultatet før skat er steget med 151 mio.kr. sammenlignet med 2013 og udgjorde et overskud på 61 mio.kr. Den positive udvikling er sammensat både af en forbedring i resultatet før nedskrivninger samt af et fald i nedskrivningerne. 12 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

13 alm. brand bank Nedskrivninger udgjorde 17 mio.kr. i 2014 mod 118 mio.kr. i Nedskrivningerne befinder sig i 2014 på et normaliseret niveau og udgør 0,7 % af den gennemsnitlige portefølje. Resultatet før nedskrivninger blev 78 mio.kr., hvilket er en forbedring på 50 mio.kr. sammenlignet med Udviklingen skyldes dels en forbedring i resultateffekterne fra ejerskabet af det tidligere Alm. Brand Formue A/S dels et forbedret basisresultat. Basisresultatet udgjorde i 2014 et overskud på 96 mio.kr. mod et overskud på 88 mio.kr. i Den positive udvikling er drevet af stigende indtjening fra leasingporteføljen samt faldende omkostninger. Modsat har et fald i handelsindtægterne bidraget negativt til udviklingen. Indtægter Indtægterne udgjorde 531 mio.kr. i Sammenlignet med 2013 er indtægterne steget med 23 mio.kr. svarende til en vækst på 5 %. Stigningen kan henføres til øvrige indtægter, der primært dækker bankens leasingaktiviteter. Netto rente- og gebyrindtægter fra bankens privatkunder udgjorde 182 mio.kr. i 2014 mod 179 mio.kr. i Stigningen er svag, men andet halvår 2014 bød på vækst i udlånsefterspørgsel fra privatkunderne, hvilket kun har nået at have en begrænset effekt på netto rente- og gebyrindtægter i Handelsindtægter eksklusive kursreguleringer er i 2014 faldet med 28 mio.kr. til 212 mio.kr. mod 240 mio.kr. i Faldet skyldes primært, at gebyrerne i 2013 var positivt påvirket af en flot performance i bankens kapitalforvaltningsaktiviteter. Øvrige indtægter, der primært dækker over leasingaktiviteter, er steget med 54 % til 137 mio.kr. sammenlignet med Den positive udvikling i 2013 er fortsat i 2014, hvor der er skabt en pæn porteføljevækst og bestilt knap 20 % flere biler end i Som et resultat af væksten inden for operationel leasing er bankens afskrivninger steget med 39 mio.kr. til 91 mio.kr. sammenlignet med 52 mio.kr. i Omkostninger Omkostninger udgjorde 344 mio.kr. i 2014 og er faldet med 7 % svarende til 24 mio.kr. sammenlignet med Omkostninger er sammensat af udgifter til personale og administration på 334 mio.kr. i 2014 mod 354 mio.kr. i 2013 samt andre driftsudgifter primært til Indskydergarantifonden på 10 mio.kr. i 2014 mod 14 mio.kr. i Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde et kurstab på 31 mio.kr. i 2014 mod et kurstab på 33 mio.kr. i De renterelaterede kursreguleringer udgjorde i 2014 et kurstab på 57 mio.kr. mod et kurstab på 40 mio.kr. i Kurstabet kan henføres til bankens obligationsbeholdning, hvoraf en del har været placeret i obligationer med høj kuponrente, og som følge heraf har effekten af løbetidsforkortelser resulteret i negative kursreguleringer. Samtidig har en væsentlig del af denne obligations beholdning været placeret i realkreditobligationer, hvor risikotillægget i forhold til statsobligationer er øget i fjerde kvartal 2014, hvilket har medført kurstab til banken. Bankens obligationsbeholdning har i 2014 givet et afkast på 1,2 % mod 1,7 % i Afkastet i 2014 er tilfredsstillende sammenholdt med markedsudviklingen. De aktierelaterede kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 14 mio.kr. i 2014 mod en kursgevinst på 9 mio.kr. i De valutarelaterede kursreguleringer udgjorde en kursgevinst på 12 mio.kr. i 2014 mod et kurstab på 2 mio.kr. i Alm. Brand Bank årsrapport

14 Resultat for fjerde kvartal Resultat før skat og eksklusive minoriteter: -113 mio.kr. (-104 mio.kr. i 2013) Fremadrettede aktiviteter: -14 mio.kr. (-20 mio.kr. i 2013) Aktiviteter under afvikling: -99 mio.kr. (-84 mio.kr. i 2013) Resultat før nedskrivninger: -34 mio.kr. (-6 mio.kr. i 2013) Tab og nedskrivninger: 81 mio.kr. (98 mio.kr. i 2013) Rentemarginalen for bankkoncernen: 1,7 % (1,6 % i 2013) Fremadrettede aktiviteter Resultatet før nedskrivninger i de fremadrettede aktiviteter udgjorde et underskud på 14 mio.kr. mod et overskud på 24 mio.kr. i fjerde kvartal Udviklingen skyldes primært negative kursreguleringer. Indtægter Bankens indtægter i de fremadrettede aktiviteter er faldet med 10 mio.kr. til 140 mio.kr. mod 150 mio.kr. i Udviklingen skyldes faldende handelsindtægter i Finansielle Markeder, hvilket delvist er modsvaret af øgede indtægter fra leasingaktiviteterne. Basisresultat Basisresultatet er faldet med 6 mio.kr. til 24 mio.kr. mod 30 mio.kr. i fjerde kvartal Kursreguleringer Kursreguleringerne udgjorde et kurstab på 38 mio.kr. mod et kurstab på 2 mio.kr. i fjerde kvartal Udviklingen skyldes primært kurstab på realkreditobligationer som følge af stigende risikotillæg i forhold til statsobligationer. Nedskrivninger Nedskrivningerne udgjorde 0 mio.kr. mod 44 mio.kr. i fjerde kvartal Aktiviteter under afvikling Resultatet før skat af bankens aktiviteter under afvikling udgjorde et underskud på 99 mio.kr. mod et underskud på 84 mio.kr. i fjerde kvartal Nedskrivningerne udgjorde 81 mio.kr. mod 54 mio.kr. i fjerde kvartal mio.kr mio.kr. Resultat før skat (-104 mio.kr. i 2013) Resultat før nedskrivninger (-6 mio.kr. i 2013) 14 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

15 alm. brand bank Nedskrivninger Nedskrivninger i bankens fremadrettede aktiviteter udgjorde i 2014 en udgift på 17 mio.kr. mod en udgift på 118 mio.kr. i Nedskrivningerne var i 2013 præget af en ekstraordinær kreditgennemgang og befinder sig i 2014 på et normaliseret niveau. Forretningsaktiviteter Privat Resultatet før skat udgjorde i 2014 et underskud på 40 mio.kr. mod et underskud på 155 mio.kr. i Resultatforbedringen på 115 mio.kr. er primært drevet af et markant fald i nedskrivningerne samt faldende omkostninger. Yderligere har banken i 2014 haft en betydelig vækst i porteføljen af formidlede Totalkreditlån. Porteføljen er steget med godt 24 % svarende til mere end 1 mia.kr. og udgjorde 5,2 mia.kr. ultimo året. Udlån til privatkunder (mio.kr.) Privat Mio.kr Indtægter Omkostninger Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger Resultat før skat Totalkreditportefølje (mio.kr.) Udviklingen i antallet af Pluskunder, der bruger banken som primær bankforbindelse, fortsatte den pæne vækst fra 2013 og er steget med 10 % i Samtidig er den gennemsnitlige indtjening på Pluskunderne steget med 6 % i 2014 sammenlignet med Efter flere år med en faldende udlånsportefølje i privatsegmentet lykkedes det i 2014 at vende udviklingen. Det samlede udlån til privatkunderne er steget med 108 mio.kr. i 2014 og udgør 2,4 mia.kr. ultimo perioden. Udviklingen er både sammensat af en stigende bruttotilgang i udlån og et fald i eksisterende kunders nedbringelse af udlån Alm. Brand Bank årsrapport

16 Pensionsområdet udviklede sig tilfredsstillende i 2014, hvor det er lykkedes at få den samlede pensionsformue i banken til at vokse med godt 5 %. Formuen i bankens porteføljeplejeprodukt Investeringsordning er alene steget med mere end 17 %. Finansielle Markeder Resultatet før skat udgjorde 47 mio.kr. i 2014 mod 87 mio.kr. i Resultatet er præget af faldende indtægter blandt andet fra kapitalforvaltningsaktiviteterne, hvor der i 2013 blev leveret en flot performance. Derudover har uroen på de finansielle markeder resulteret i faldende indtægter blandt andet som følge af lavere handelsaktivitetsniveau. Et fald i omkostningerne på 12 mio.kr. til 93 mio.kr. har kun i mindre grad kunnet opveje indtægtsudviklingen, hvilket har betydet, at basisresultatet er faldet fra 99 mio.kr. i 2013 til 53 mio.kr. i Finansielle Markeder Mio.kr Indtægter Omkostninger Basisresultat Kursreguleringer 7 15 Resultat af kapitalandele 0 1 Resultat før nedskrivninger Nedskrivninger 1 2 Resultat før skat Finansielle Markeder oplever en stadig voksende kunde base i Markets og mere kapital under forvaltning i Asset Management fra eksterne midler. I Asset Management er der ca. 30 mia.kr. under forvaltning, hvoraf eksterne midler udgør mere end 8 mia.kr. De eksterne midler under forvaltning er i 2014 øget med mere end 1 mia.kr., og det er målet at fortsætte væksten i de kommende år. Leasing Resultat før skat udgjorde i 2014 et overskud på 4 mio.kr. og er forbedret med 3 mio.kr. sammenlignet med Leasing Mio.kr Indtægter Omkostninger Afskrivninger Resultat før skat 4 1 I 2014 blev der skabt en porteføljevækst fra leasingaktiviteterne på 189 mio.kr., og der blev bestilt knap 20 % flere biler end i Det er både leasing til privatkunder samt erhvervssegmentet, som har drevet den positive porteføljeudvikling. De samlede leasingaktiver udgjorde 509 mio.kr. ultimo 2014 mod 320 mio.kr. ultimo Porteføljevæksten har resulteret i, at indtægterne i 2014 er steget med 50 mio.kr. til 136 mio.kr. sammenlignet med Indtægterne er i 2014 positivt påvirket af en engangsindtægt på service, som delvist modsvares af øgede omkostninger på 8 mio.kr. sammenlignet med De øgede omkostninger skyldes primært udgifter til nyt it-system. Afskrivninger er som følge af den øgede portefølje steget med 39 mio.kr. til 91 mio.kr i Øvrige Øvrige aktiviteter består af bankens Treasury-funktion samt ejerandelen i det tidligere Alm. Brand Formue A/S. Området havde i 2014 et overskud på 50 mio.kr. før skat mod et underskud på 23 mio.kr. i Alm. Brand Bank årsrapport 2014

17 alm. brand bank Det forbedrede resultat er drevet af stigende indtægter på 29 mio.kr., som primært vedrører bankens fundingstruktur. Derudover er resultatet i 2014 positivt påvirket af en regnskabsmæssig regulering på 17 mio.kr. i forbindelse med likvidation af Alm. Brand Formue. Øvrige Mio.kr Indtægter Omkostninger 6 15 Basisresultat Kursreguleringer Resultat af kapitalandele 17 3 Alm. Brand Formue (bankens ejerandel) 4 25 Resultat før skat Aktiviteter under afvikling Bankens aktiviteter under afvikling består hovedsageligt af engagementer inden for landbrug, erhverv og pantebreve. Der har i 2014 været stor forskel i markedsudviklingen på de enkelte segmenter. Inden for landbrug har mælke- og svineproducenterne i 2014 haft vanskelige vilkår og oplevet faldende indtjening. Russiske importrestriktioner som følge af Ukraine-krisen samt Kinas markante fald i indkøb af mejeriprodukter har været medvirkende til at skabe en ubalance mellem udbud og efterspørgsel, hvilket har resulteret i faldende afregningspriser på svinekød og mælk. På erhvervssegmentet opleves der generelt stadig et vist pres på lejeniveauet, om end der kan konstateres positive tendenser i lejeniveauet på de bedst beliggende ejendomme. Ligeledes har 2014 været præget af stigende salgspriser på de bedst beliggende ejendomme i de større byer. Udviklingen på pantebrevssegmentet følger generelt udviklingen på boligmarkedet, hvor 2014 i Storkøbenhavn og enkelte større byer har været præget af højere omsættelighed og bedre priser. Omvendt er der også områder i Danmark, hvor der næsten ikke findes købere. Der har i 2014 været konstateret et fald i antallet af tvangs aktioner, samtidig med at der er oplevet et fald i restancer på både privat- og erhvervspantebreve. Resultatet af bankens aktiviteter under afvikling udgjorde i 2014 et underskud på 336 mio.kr. mod et underskud på 379 mio.kr. i Resultatet er inden for de senest udmeldte forventninger om et underskud på mio.kr., men ikke tilfredsstillende. Området er præget af væsentlige nedskrivninger, som i 2014 udgjorde 260 mio.kr. mod 256 mio.kr. i Resultatet før nedskrivninger udgjorde i 2014 et underskud på 76 mio.kr. og er forbedret med 47 mio.kr. sammenlignet med Det samlede udlån i afviklingsporteføljen er i 2014 faldet med 2,7 mia.kr. til 2,1 mia.kr. og udgør 45 % af bankens samlede udlånsportefølje. Justeret for salget af pantebreve til Alm. Brand Forsikring samt tab og nedskrivninger er udlånsporteføljen reduceret med knap 0,6 mia.kr., hvilket er bedre end forventet. Landbrug Siden 2010 har landbrug været en del af bankens afviklingsportefølje. Der har været arbejdet målrettet med at nedbringe krediteksponeringen i segmentet over de seneste år, og som en naturlig konsekvens af dette har den tilbageværende portefølje løbende haft en svagere og svagere kreditbonitet. Bankens landbrugskunder har generelt en høj gældsætning, og i en række engagementer er der en anstrengt likviditet. Den nuværende situation med lave afregnings priser på svinekød og mælk er med til at forværre vilkårene yderligere. Alm. Brand Bank årsrapport

18 Banken havde ultimo 2014 knap 80 landbrugskunder, der fordeler sig med ca. 45 % svinelandbrug, ca. 45 % mælkeproducenter og ca. 10 % agerbrug. Bankens bruttoudlån til landbrugssegmentet udgør mio.kr. ultimo Udlånet er opgjort til en bogført værdi på 668 mio.kr., og de akkumulerede nedskrivninger udgør således 655 mio.kr. ultimo Porteføljen er i 2014 reduceret med 152 mio.kr. til 668 mio.kr. ultimo Fratrukket tab og nedskrivninger er udlån til landbrug faldet med 37 mio.kr. Nedskrivninger udgjorde 115 mio.kr. i 2014 og er præget af, at banken i fjerde kvartal har øget de gruppevise nedskrivninger med 80 mio.kr. De øgede gruppevise nedskrivninger kan henføres til faldende afregningspriser på svinekød og mælk. De samlede gruppevise nedskrivninger på landbrugssegmentet udgør 114 mio.kr. Banken havde allerede i de senest udmeldte forventninger for 2014 taget højde for den forværrede markedsudvikling. Den samlede portefølje er i 2014 faldet med 361 mio.kr. til mio.kr. ultimo Tab og nedskrivninger udgjorde 8 mio.kr. og er positivt påvirket af, at der i fjerde kvartal 2014 har været tilbageførte nedskrivninger på en række engagementer. Pantebreve Segmentet omfatter bankens egenbeholdning af privatog erhvervspantebreve samt pantebrevseksponering via en optionsaftale med Alm. Brand Forsikring. Efter salget af pantebreve beløb egenbeholdningen sig ultimo 2014 til 307 mio.kr., mens pantebrevseksponeringen via optionsaftalen ultimo 2014 udgjorde 1,9 mia.kr. Kreditrelaterede nedskrivninger på pantebreve beløb sig i 2014 til 137 mio.kr., hvoraf 95 mio.kr. vedrørte privatpantebreve og 42 mio.kr. erhvervspantebreve. I forhold til den samlede krediteksponering har banken en relativt høj eksponering i pantebreve sammenlignet med banksektoren generelt. Erhverv Porteføljen består af udlån til finansiering af investeringsejendomme, udlån til erhvervsvirksomheder samt ejendomsudviklingsprojekter. Krediteksponering Tab og nedskrivninger I alt Mio.kr Porteføljeandel i % 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Nedskr. i % a) Landbrug ,5 Erhverv ,6 Pantebreve b) ,7 Udlån ,6 Krediteksponering via optionsaftale på pantebreve b) ,1 Aktiviter under afvikling ,0 a) Tab og nedskrivninger i procent af den gennemsnitlige portefølje i Procenten kan ikke sammenlignes med nedskrivningsprocenten i hoved- og nøgletalsoversigt. b) Nedskrivningerne indeholder kreditrelaterede kursreguleringer på pantebreve. 18 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

19 alm. brand bank Balance Udlån Bankens udlån udgjorde 4,7 mia.kr. ultimo 2014 mod 7,3 mia.kr. ultimo 2013 svarende til et fald på 2,6 mia.kr. Heraf udgør salget af pantebrevsporteføljen 1,9 mia.kr. Eksklusive koncerninterne udlån og nedskrivninger er udlånet i de fremadrettede aktiviteter steget med 126 mio.kr. og i aktiviteter under afvikling faldet med 561 mio.kr. eksklusive salget af pantebrevsporteføljen. Indlån Ultimo 2014 havde banken indlån for 11,1 mia.kr. mod 10,9 mia.kr. ultimo Banken oplever fortsat en positiv forskydning af indlån fra fastforrentede højrenteindlån mod lavere forrentede variable indlån. Det variabelt forrentede indlån er i 2014 steget med godt 10 %. Det er en del af bankens strategi at nedbringe det fastforrentede indlån markant i 2015, hvilket vil påvirke bankens rentemarginal positivt. Likviditet Ved udgangen af 2014 udgjorde bankens likviditet 6,4 mia.kr., og den likviditetsmæssige overdækning udgjorde 4,9 mia.kr., hvilket svarer til 323 % i forhold til lovkravet. Justeret for provenuet fra pantebrevstransaktionen har banken nominelt en uændret likviditetsoverdækning sammenholdt med ultimo Ledelsen følger likviditeten tæt, og den likviditetsmæssige overdækning vil blive nedbragt væsentligt i løbet af Kapitalreservation til kreditrisici Bankkoncernens samlede kapitalreservation til kreditrisici er i 2014 steget med 90 mio.kr. og udgjorde mio.kr. ultimo 2014 mod mio.kr. ultimo Kapitalreservationen svarede til 37 % af krediteksponeringen pr. 31. december 2014, hvilket er en stigning på 4 %-point sammenlignet med ultimo Kapitalreservation til kreditrisici Kredit- Balance- Akkumulerede Nødvendig Samlet Reservation/ Samlet Reservation/ eksponering a) værdi nedskrivninger b) kapital reservation kredit- reservation kredit- Mio.kr. eksponering eksponering Fremadrettede portefølje % % Afviklingsportefølje % % I alt - ekskl. reverseforretninger % % Reverseforretninger samt koncerninterne transaktioner % 24 18% I alt koncern % % a) Bruttoudlån, restgæld på pantebreve samt krediteksponering via optionsaftale med Alm. Brand Forsikring. b) Inklusive kursregulering af pantebreve. Alm. Brand Bank årsrapport

20 På den fremadrettede portefølje udgjorde kapitalreservationen 21 % af krediteksponeringen, og på afviklingsporteføljen udgjorde kapitalreservationen 45 % af krediteksponeringen. Stigningen i kapitalreservationen kan blandt andet henføres til øget reservation på pante brevseksponeringen samt landbrugsporteføljen. Af bankkoncernens samlede kapitalreservation ultimo 2014 udgjorde de akkumulerede nedskrivninger mio.kr. mod mio.kr. ultimo De akkumulerede nedskrivninger var ultimo 2014 opdelt med 266 mio.kr. på den fremadrettede portefølje og mio.kr. på afviklingsporteføljen. Hertil kommer 806 mio.kr. i dagsværdiregulering på pantebrevene. Tilsynsdiamanten Banken efterlever ultimo 2014 de fem grænseværdier i Finanstilsynets tilsynsdiamant. Udviklingen i bankens værdier i tilsynsdiamanten er som forventet. Store eksponeringer Grænseværdi < 125 % % 32% Funding ratio Grænseværdi < ,40 0,57 Udlånsvækst Grænseværdi < 20 % % 11% Ejendomseksponering Grænseværdi < 25% % 15% Likviditetsoverdækning Grænseværdi > 50% % 202% Væsentlige begivenheder Kapitalindskud og indfrielse af statslig hybrid kernekapital Den 27. februar 2014 indskød Alm. Brand A/S 400 mio.kr. i egenkapital i Alm. Brand Bank A/S. Kapitalindskuddet er benyttet til at indfri de resterende 226 mio.kr. af den statslige hybride kernekapital. Herudover er kapitalindskuddet benyttet til delvist at modsvare effekten af de nye kapitaldækningsregler, som trådte i kraft den 1. januar Indfrielse af supplerende kapital Den 9. maj 2014 og 3. juni 2014 indfriede banken henholdsvis 100 mio.kr. og 200 mio.kr. i supplerende kapital. Indfrielserne påvirkede ikke bankens kapitalforhold, da disse lån som følge af CRD IV ikke kunne medregnes i bankens kapitalgrundlag. Alm. Brand Formue På en ekstraordinær generalforsamling i datterselskabet Alm. Brand Formue A/S den 18. marts 2014 blev det vedtaget at likvidere selskabet. Den 12. september 2014 blev likvidationsprovenu til selskabets aktionærer udbetalt og endelig likvidation foretaget. Salg af pantebreve til Alm. Brand Forsikring Alm. Brand Bank gennemførte den 11. december 2014 en handel, hvor banken solgte for 1,9 mia.kr. af bankens ikke-restante pantebreve til Alm. Brand Forsikring. Transaktionen giver en betydelig reduktion i bankens behov for funding. Transaktionen indeholder en optionsaftale, der sikrer Alm. Brand Forsikring mod fremtidige kredittab. Banken beholder således den kreditmæssige risiko, mens Skadeforsikring alene har den markedsmæssige risiko forbundet med investeringen i pantebrevene. Der er indgået en administrationsaftale, hvor banken forestår håndteringen af pantebrevene. 20 Alm. Brand Bank årsrapport 2014

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

Årsrapport. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Årsrapport Alm Brand Bank 2013 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 1 2 Alm. Brand Bank årsrapport 2013 Indhold 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

1. halvår. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt LEDELSENS BERETNING 3

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING. 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning. 10 Ledelsespåtegning

SELSKABSOPLYSNINGER. 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING. 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning. 10 Ledelsespåtegning Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger LEDELSENS BERETNING 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning PÅTEGNING 10 Ledelsespåtegning HALVÅRSRAPPORT 12 Resultat og totalindkomst 13 Balance 15 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod

Alm Brand. Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod Alm Brand Fra 7 til 31 på tre år Økonomidirektør Anne Mette Barfod København, 17. september 2014 Fra 7 til 31 på tre år 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 sep 11 jan 12 maj 12 sep 12 jan 13

Læs mere

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12

3. kvartal. Alm Brand Bank. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 3. kvartal Alm Brand Bank Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Alm. Brand Bank A/S - 1.-3. kvartal INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 2 Koncernoversigt

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009

Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 Alm. Brand Bank LD Invest Markets 11. juni 2009 0 Alm. Brand Bank Del af Alm. Brand A/S 500.000 kunder *) Alm. Brand Forsikring er Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab 65.000 kunder *) 25.000 dobbeltkunder

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København

ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København ALM. BRAND A/S Q2 Road show i København Carnegie den 26. august 2011 1 K O N C E R N Alm. Brand Koncernen Skadeforsikring Bankforretning Livsforsikring Danmarks 4. største skadeforsikringsselskab Markedsandel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr

Periodemeddelelse 1. kvartal CVR-nr Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Fondsbørsmeddelelse nr. 08/2016 2 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 6,4 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,4 mio. kr. Positiv kursregulering

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011

Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 Alm. Brand A/S 1. kvartal 2011 1 Alm. Brands strategiske agenda Skadeforsikringskoncern understøttet af livsforsikring, pension og bankaktiviteter Fokus på lav risiko og lønsomhed Fokus på privatkundesegmentet

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet

Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport Bedre end ventet Pressemeddelelse, februar 2003 Alm. Brand Koncernen Årsrapport 2002 - Bedre end ventet Alm. Brand Koncernen har i 2002 udviklet sig bedre end forventet ved halvåret 2002. Gevinster på obligationsmarkedet

Læs mere

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie

Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie Alm. Brand A/S H1 2009 Carnegie 1 Skade Fjerdestørst i DK 500.000 kunder* 200.000 Plus-kunder* Bank 65.000 kunder* Understøtter skade Liv og pension 80.000 kunder* Understøtter skade Dobbeltkunder 25.000*

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK

MIDTERMOLEN 7 CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S 2100 KØBENHAVN Ø ALM. BRAND BANK A/S WWW.ALMBRAND.DK ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S K VA R TA L S R A P P O R T 3. K VA R TA L 2 0 1 0 WWW.ALMBRAND.DK A LM. S U N D F O R N U F T INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016

Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 Periodemeddelelse 3. kvartal 2016 CVR-nr. 65746018 Møns Bank er i front med digitale løsninger og har Møns Bank er kommet til Vordingborg lanceret en række nyheder og holder Åbent Hus i Algade 86 i Net-

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr

Alm Brand Bank. Pas godt på de gode værdier. Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr 3. 1. halvår kvartal Alm Brand Bank 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Bank A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 81 75 35 12 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER 2 Selskabsoplysninger 3 Koncernforhold

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter Redegørelsen vedrører regnskabsperioden 1. januar til 31. december 2015 Anbefaling s 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Alm Brand. Dansk aktionærforening

Alm Brand. Dansk aktionærforening Alm Brand Dansk aktionærforening Alm. Brand Bank - Aalborg 30. november 2015 2 ALM. BRAND - En dansk finansiel koncern SKADEFORSIKRING 4. største i Danmark 500.000 kunder Privatkunder Små og mellemstore

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013

Alm. Brand. På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 Alm. Brand På vej mod bedre tider? InvestorDagen Aarhus, 18. juni 2013 1 Alm. Brand-aktien - Finanskrisen har trukket tydelige spor! 180 160 140 120 100 80 22 20 18 16 14 12 10 8 6 dec 11 mar 12 jun 12

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Til NASDAQ Copenhagen Årsrapport 2016 Den 23. februar 2016 Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2016. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere