Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nr. Søby Børnehave"

Transkript

1 Velkommen til Nr. Søby Børnehave

2 Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej Højslev Telefonnumre: Hoved nr Kontor Bier Sommerfugle Ugler Vi vil gerne, at I ringe før 9.15 eller efter 12.00, for at forstyrre børn og personale mindst muligt. Børnehavens hjemmeside: Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i børnehaven. Vi håber, at I som familie bliver glade for børnehaven og at vi 2

3 fremover vil få et godt samarbejde omkring jeres barn. Det er vigtigt, at overgangen fra dagpleje/ vuggestue bliver en tryg og god oplevelse for jeres barn Personalegruppen har gennem årene modtaget mange nye børn. Derfor har vi stor erfaring i og viden omkring det at rådgive forældre ved den nye situation det er, at skulle have sit barn i børnehave. Vi opfordrer jer til at besøge børnehaven, inden jeres barn skal begynde hos os. Derved undgår man ofte det, at barnet føler sig utryg ved den nye situation. I stedet oplever barnet, at det er spændende, at skulle møde nye kammerater og nye udfordringer. Når barnet har gået i børnehaven i 4-6 måneder indkalder vi jer til en forældresamtale, hvor vi vil drøfte jeres barns trivsel med udgangspunkt i bl.a. hverdagen i børnehaven, barnets sociale relationer samt barnets sproglige og motoriske udvikling. Samtalerne er lagt om morgenen fra kl. ca af hensyn til vores personaleressourcer. I er også altid velkomne i det daglige til at kontakte personalet for en snak om jeres barn. At blive et børnehavebarn. 3

4 Når man begynder i børnehave er man pludselig blevet stor. Børnehavealderen 3 6 år stiller krav til barnet og byder på mange nye udfordringer bl.a. det at kunne begå sig i et fællesskab med andre. Man skal lære børnehave-livet, stedet, ens nye venner, de nye voksne, nye rutiner og den daglige struktur at kende. At være en del af et fællesskab: I Skive kommune arbejder alle daginstitutioner målrettet for at skabe et inkluderende miljø. Der er enighed om at alle børn skal sikres ret til at indgå og deltage i lokale fællesskaber, der hvor de hører til og vokser op. Der skal være lige muligheder for alle børn og til gavn for alle. Det vigtigste i et barns liv er at være med at være en del af fællesskabet. Derfor har bestyrelsen og personalet besluttet værdier omkring fællesskabet: VÆRDIER FOR FÆLLESSKABET I NR. SØ- BY BØRNEHAVE 4

5 En fælles opgave mellem børn, forældre og medarbejdere! Nr. Søbys principper for fællesskabet handler om gensidig omsorg, ansvar for børn, forældre og medarbejdere. Alle der har deres daglige gang i Nr. Søby børnehave. I Nr. Søby børnehave taler børn, forældre og medarbejdere pænt til og om hinanden I Nr. Søby børnehave er alle børn, forældre og medarbejdere betydningsfulde i fællesskabet I Nr. Søby børnehave er forskellighed en ressource I Nr. Søby børnehave har alle voksne, forældre og medarbejdere, ansvar for fællesskabet I Nr. Søby børnehave skal alle børn have venner 5

6 Dette er med til at jeres barn får en god dag sammen med resten af børnegruppen. I kan støtte jeres barn på vej i børnehave Ved at: Glæde jer sammen med jeres barn og tale positivt om det at skulle begynde i børnehave. Have positive forventninger om, at jeres barn kan klare mange ting. På jeres 1. besøg snakker vi om, hvordan indkøring og afleveringen om morgenen kan blive bedst for jeres barn: Vores oplevelse er, at det er godt at gøre afskeden enkel, kort og præcis ( Det er aldrig godt at trække afskeden ud. Det er ikke samværet, som forlænges, men bortgangen. ) Jeres barn er vant til at gå længere ture (i børnehaven er vi af og til på ture ud af huset, hvor barnet selv skal gå fx til fødselsdage, i skoven osv.). 6

7 ere ved at sætte ord på dagens rutiner og oplevelser. Det er ligeledes vigtigt at informere personalet om fx øre - problemer eller hvis I har haft kontakt til Tale-, Høre konsulent. Dette giver det bedste udgangspunkt i forhold til at støtte barnets videre sproglige udvikling. Øve turtagning med jeres barn. Når man er omkring de 3 år kan det være rigtig svært at vente på tur, men det er en nødvendig kompetence at tilegne sig, da vi i børnehaven er mange, som skal have lov at komme til orde. ( I kan fx ved aftenbordet skiftes til at forjeres barn øver sig i at tage tøj af og på. Det er en god ide, at barnet bruger praktisk tøj som er nemt at klare for barnet brug fx undertrøje og underbukser i stedet for bodystocking samt bukser som barnet selv kan få af.. Når barnet begynder i børnehave, er det vigtigt, at I viser hvad og hvor barnet har sit skiftetøj hver dag. Læg det i skabet og hæng udetøjet på knagerne, så har barnet selv mulighed for at finde det. I det daglige når I henter jeres barn, er det vigtigt, at I sammen med barnet tjekker at tøjet er i orden til næste dag, at der er ryddet op på garderoben og at støvlerne er løftet op på støvle hylden. (det lettere også rengøringen) Der er stor forskel på, hvornår et barn er klar til at træne renlighed. Er barnet ikke 7

8 renligt, når det kommer i børnehave, er en del af vores rutine, at det skal sidde på toilet i forbindelse med bleskift. Derfor er det en god ide, at barnet øver sig i at sidde på toilet derhjemme. Et par fif i forhold til at motivere barnet i retning af at blive renligt kan være: vær med til at skabe roen, der giver mulighed for at mærke efter (skær ned på aktiviteter som barnet skal deltage i fx gymnastik den ene dag, svømning den næste osv. Gør bleen til en ulejlighed. Prøv at give barnet ble og underbukser omvendt på, for så kan barnet mærke, når det har tisset, at uh, hvad var det det her nu?. ( de gode råd er hentet fra Lola Jensens bog: Den store far, mor og børn ) I er opmærksomme på barnets sproglige udvikling. Vær bevidst om at bruge sproget i forhold til barnet vær gode sproggivtælle om dagens oplevelser så lærer barnet både at vente på tur, lytte og fortælle. Nogle børn har fortsat brug for en middagssøvn, når de begynder i børnehave. Barnet har mulighed for at sove i ca. 1 time. Der sidder altid en voksen hos børnene til de sover. Sover man ikke efter ca. ½ time kommer man med ud på legepladsen. Vi er bevidste om, at de børn som skal sove er ude om formiddagen, men det er ingen garanti for at det kan lade sig gø- 8

9 re hver dag, da vi også om formiddagen har andre fastlagte aktiviteter. Bruger barnet endnu sut, kan den ved behov findes frem fra barnets skab, fx ved middagssøvn. Åbningstider. Mandag - torsdag fredag Lukke dage i børnehaven: Børnehaven har lukket på de regeringsbestemte mulige lukkedage: 24. december 5. juni (Grundlovsdag) (her skal institutionen ikke finde alternativ pasning): Bestyrelsen har på mødet den 7. marts 2007 besluttet at der er mulighed for at holde lukket på nedenstående dage, hvis der ikke er et pasnings behov, grundet arbejde: Dagene mellem jul og nytår Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Der er mulighed for pasning af de børn, hvor forældrene grundet arbejde har et pasningsbehov Der skal rettes henvendelse til leder eller souschef ved et sådant behov. Opfordret fridag: I forbindelse med afholdelse af pædagogisk dag 9

10 for personalet, vil forældrene denne dag blive opfordret til at give deres børn en fridag eller at børnene bliver hentet tidligere. (disse dage er der vikarer til at lukke institutionen). Lidt om arbejdsformen børnehaven Børnehaven er delt op på 3 stuer hvor børnene er i alderen fra 3 6 år. Stuernes navne: Sommerfugle, Bier, Ugler. Selv om børnene er opdelt på 3 stuer, har de i hverdagen mulighed for at besøge hinanden eller lege samen på legepladsen. Læreplaner: Alle børnehaver skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Det er et lovkrav. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. I læreplanen er der beskrivelser af: Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Vi arbejder med anerkendende pædagogik ud fra ICDP metoden, hvor vi bruger de 8 samspilstemaer: vise positive følelser for barnet justerer sig i forhold til barnet 10

11 taler med barnet om ting barnet er optaget af påskønnelse og anerkendelse af barnet hjælpe barnet med at samle sin opmærksomhed viser følelse og entusiasme uddybe og forklare fælles oplevelser guide barnet ved at lede og vise positive alternativer Struktur og dagrytmen (Fælles åbne/lukke): For at strække personaleresurserne åbner og lukker institutionen i fællesrummet. Fælles åbne tid: i Fællesrummet kl åbner alle 3 stuer. Mellem 8.00 og foregår aktiviteterne sammen med stuen Fælles lukketid: i fællesrummet. Hver fredag er alle børnene i fællesrummet fra kl til lukketid (læs endvidere mere om børnehavens struktur og dagsrytme på vores hjemmeside) Morgenmodtagelse: Det er rart for børn, forældre og personale at morgenmodtagelsen bliver en god oplevelse. Dette foregår i et samarbejde mellem både børn/forældre og forældre/voksne i børnehaven. 11

12 Vi siger godmorgen til alle børn, da det er vigtigt at de føler sig set og budt velkommen. Vi holder os lidt afventende da barnet og forældrene ofte, selv gerne vil klare afskeden. De voksne i børnehaven bliver ofte siddende i den aktivitet, de er i gang med hos de andre børn (morgenmad, spille spil, lege, tegne, praktiske opgaver o.l.), men vi vil altid gerne hjælpe med afskeden (ex. hjælpe med at vinke). Så henvend jer til de voksne, og vi hjælper gerne til ved afskeden. Morgensikkerhed: Vi har den aftale med skolefritidsordningen Værestedet på Nr. Søby skole, at vi er hinandens sikkerhedsnet. Det vil i praksis sige, at hvis personalet, der har morgenvagten udebliver, kan I gå over på skolen og få hjælp. Personalet her vil så kontakte lederen af børnehaven, så der hurtigst muligt kommer personale frem. Fravær: Holder barnet ferie, fridag eller er syg skal der gives besked til institutionen. Vi vil gerne, at I ringe før 9.15 eller efter 12.00, for at forstyrre børn og personale mindst muligt. Forældremeddelser/tavler Forældrene får sendt meddelelser hjem via e mail. Har man ikke denne mulighed kontakter man personalet, og kan få en kopi. Desuden ligger der 1 kalender pr. stue oven på hvert køleskab i børnenes garderobe. I denne ka- 12

13 lender vil der blive skrevet div. Informationer om ture, fødselsdage o.l. Kost og bevægelse i børnehaven: Vigtige grunde for, at vi sætter fokus på kost og bevægelse i børnehaven Sunde madvaner har betydning for børnenes trivsel og koncentration i hverdagen Leg, bevægelse og fysisk aktivitet er afgørende for en sund livsstil og har en positiv effekt på læring, sociale kompetencer m.v.. Motion styrker børns knogler og er med til at forebygge overvægt, fysisk aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt Gode motionsvaner som barn og ung øger sandsynligheden for at man også dyrker regelmæssig motion som voksen Hvad lægger vi vægt på i den kost børnene får i Nr. Søby Børnehave: At børn får en sund og varieret kost At vi ved indkøb er bevidste om kvalitets produkter (eks. så vidt muligt begrænser brugen af sukker, farvestoffer, fedt.) At børn får sunde madpakker (madpakkerne er forældrenes ansvar) At voksne har holdninger til hvad der er sund kost for børn 13

14 At børn i hverdagen drikker mælk og vand, og kun til festlige lejligheder og udflugter drikker saft, o.l. At vi voksne er med til at så et frø hos børnene, så de får grundlagt nogle gode og sunde vaner og får holdninger til hvad et sundt liv er. Maden og spisningen er en del af de pædagogiske aktiviteter: Når vi spiser lægger vi vægt på at der er en rolig atmosfære. Børnene lærer sociale normer som at vente på tur, rækken hinanden mælken, tage hensyn til hinanden osv. Børnenes selvstændighed styrkes også. Vi støtter dem i at blive selvhjulpne under måltidet og lærer dem bl.a. selv at hælde mælk op, tage maden op af madkassen, selv rydde op o.l. Personalet opfordrer forældrene til at børnene får sunde madpakker med i børnehaven Se gode ideer til madpakker o.l. på Morgenmad: - indtil kl kan der serveres morgenmad, for de børn, som ikke har spist hjemmefra - der er mulighed for bl.a. cornflakes, havregryn og brød. - børnene kan medbringe egen morgenmad. Madpakke 14

15 Børnene medbringer madpakke til middag, institutionen sørger for drikkevarerne. Madpakkernes indhold er forældrenes ansvar, men personalet kan rådgive om sund kost. Husk navn på madpakker. Børnene må gerne have en drikkedunk med til vand. Børnene skal ikke have juice, saft m.m., i hverdagen. Mellemmåltid: Forældrene medbringer frugt til fælles frugtskål til formiddagsmaden. (ideer til frugt kan være: æble, ananas, rosiner, gulerødder, banan, appelsin, jordbær, agurk og meget andet) Forældrene medbringer på skift eftermiddagsmad til hele børnegruppen (ca. 1 gang månedligt). Eftermiddagsmaden kan bestå af bagværk eller købeting, som afleveres til institutionen, i ubrudt emballage. (Børnehaven laver liste med, hvem der skal have rmiddagsmad med hvilke dage, samt hvilke ting, man skal medbring. Denne liste sendes pr. mail hjem til jer. På bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 blev der besluttet, at hvis man glemmer at medbringe eftermiddagsmad den dag, det er ens tur, betaler man 150 kr., børnehaven fremskaffer så det fornødne. Det er frivilligt om man vil deltage i ordningen. Der hænger eftermiddagslister på forældre opslagstavlen. 15

16 Børnehaven laver en liste med hvad børnene medbringer til eftermiddagsmaden. Maden skal afleveres i ubrudt emballage. Har man glemt at tage eftermiddagsmad med betales 150 kr. til personalet. Børnehaven laver eftermiddagsmaden i ferieperioderne. Eks. om sommeren i juli og den første uge i august. Maddage Institutionen laver maddage, som annonceres på opslagstavlen eller i nyhedsbreve. Maddage sker i forbindelse med højtider, således traditioner kan fastholdes, og i forbindelse med emneperioder kan der arrangeres maddage i et forløb over flere dage. Bagning og bål mad De enkelte afdelinger/stuer kan i mindre omfang sammen med børnene bage og lave mad på bål Fødselsdage Fødselsdage er et lejlighedsvis arrangement og der må serveres hjemmelavet mad. Barnet og forældrene kan vælge at invitere børnehaven hjem til fødselsdagen. (hvis barnet inviterer hjem, så spørg lige personalet til råds om datoen) Fødselsdage i hjemmet skal holdes på mandage, tirsdage eller onsdage fra 9.30 til 12.00, hvis personalet skal deltage sammen med børnene fra børnehaven. (Ang. Ferieperioden, tal med personalet om hvordan det kan gøre) 16

17 Fødselsdage kan også afholdes i institutionen, hvor forældre kommer med maden. Bestyrelses beslutning : Flere undersøgelser har vist at sukker påvirker børns aktivitets niveau i en negativ retning, og der kan til tider være flere fødselsdage indenfor kort tid, derfor skal vi alle bidrage til at fødselsdagene bliver mere sunde. Vi opfordre til at der ikke serveres alt for mange retter, dog skal vi huske på at børnene denne dag ikke får frokost i børnehaven, og derfor vil vi gerne at maden er mættende, som frugt/grønt, groft brød med pålæg, f. eks rugbrød, grov boller eller landgangsbrød, hjemmebag Fuldkorns pizzasnegle/ pølsehorn. Til fødselsdagen skal slik begrænses til pynt på kagemanden, der må ikke udleveres slikposer. Stuen laver en gave til fødselsdagsbarnet, som er fra alle børnene. Børnene må ikke få balloner der ikke er oppustede. Specielle hensyn Der kan tages specielle hensyn, hvor det er muligt i dagligdagen, og der kan udskiftes enkelt bestanddele af maden Hvis det drejer sig om et barn med meget svær allergi, eller et barn, der på grund af religiøse årsager skal spise en speciel slags mad, kan det være nødvendigt, at forældrene selv må medbringe alt/eller noget af maden selv. 17

18 Middagssøvn: De børn der stadig har brug for en middagssøvn, skal selv medbringe sovepose og pude. (sove tid ca. 1 1½ t.) Medicin: Hvis barnet lider af en kronisk sygdom, kan vi give barnet medicin i samråd med forældre og lægen. Penicillin og andre stærke medikamenter kan vi ikke give børnene. I tvivlstilfælde skal der snakkes med stuens personale. Beklædning: Barnet skal have hensigtsmæssigt tøj på, afhængig af årstiden, og som er nemt for barnet at få af og på. Der bør medbringes skiftetøj, hjemmesko eller tykke sokker, som evt. kan opbevares i børnehaven. (låner jeres barn skiftetøj af børnehaven, tag det da med hjem og vask det, så tøjet er klar til næste lån.) Tørt tøj. Det er jer forældre, der har ansvaret for at jeres barn har tørt tøj til næste dag (flyverdragter, støvler andet tøj). Derfor er det oftest nødvendigt, at tage tøjet med hjem, da vores tørre rum ikke kan tørre ca. 60 flyverdragter og støvler fra dag til dag. Når vi alligevel bruger tørre rummet, er det for at mindske svineriet, i den store garderobe, hvor barnet har det øvrige tøj til at være. 18

19 Garderoben: Det er vigtigt at du hver dag rydder op i garderoben sammen med dit barn. Sæt sko og støvler op, det lettere fejningen for personalet. (så er der også mere tid til at den voksne kan være sammen med de børn, der er der til sidst) Du hjælper dit barn hvis I: om morgenen hænger tøjet (hue, vanter m.v.) klar til barnet. Vis dit barn, hvad det har med (hjælp til selvhjælp) Når flere af de praktiske ting er i orden, jo mere tid har børn og voksne til at lave alle de sjove ting sammen. Det betyder noget for dit barn. Husk at tømme garderoben hver fredag p.g.a. rengøring. Navn i tøjet og på madkassen: Husk at skrive navn på barnets madkasse, at skrive navn i dit barns tøj og fodtøj, det gør det lettere for både dit barn og de voksne. Billige vanter: Citat fra Lola Jensen fra TV 2: der vil altid være vanter der bliver væk for børnene, i løbet af vinteren, så køb billige vanter, så er ærgrelsen ikke så stor når man efter vinteren står med 2 vanter til venstre hånd Sikkerhed på legepladsen Halstørklæder og snører: Da det medfører en vis risiko, at bære halstørklæder (udenpå tøjet) på legepladsen, vil vi opfordre til at børnene bærer elefanthuer eller halsvarmer. Derudover vil vi også gøre opmærksom på at jakker med Quick luk i snøren også kan medføre risiko ved leg. 19

20 Vi vil ikke tage ansvaret for at børn der har quick-luk (låsekugler) eller lignende anordninger på hætte og halslukke på jakker. Vil du/i være sikre, med hensyn til denne risiko, så tag snører af børnenes tøj. Det er dit barns sikkerhed det handler om og det er dig der hver dag bestemmer hvilket tøj barnet har på, derfor beder vi være opmærksom på ovennævnte risiko og handle derefter. Egne cykler og brug af cykel hjelm: Børnene må gerne cykle på egne cykler på legepladsen, dog må man ikke påføre sig cykel hjelm når man cykler /leger på legepladsen. Dette skyldes at når børn har cykelhjelme på kommer deres hoveder til at fylde meget mere, og der er stor risiko for at deres hoveder kan sidde fast i klatre træer eller ved legeredskaberne. Legeredskaberne har sikkerhedsafstande som er lavet efter målene på børnehavebørns hovedstørrelser uden hjelm. I vores overvejelser er også at vi på legepladsen ingen biler eller tungtrafik har samt vi har en rigtig god cykel bane. Hvis man som forældre ikke synes, at ens barn må cykle uden hjelm, så bør barnet ikke medbringe egen cykel Skal de ældste børn på cykeltur væk fra legepladsen og ud i trafikken, skal børnene selvfølgelig påføre sig cykel hjelm. Syge børn: 20

21 Syge børn kan ikke modtages i institutionen p.g.a. smittefare og af hensyn til barnet selv. I forbindelse med tvivl om modtagelse af børn skal vi rette os efter vejledningen fra Sundhedsstyrelsen Smitsomme sygdomme hos Børn. Hvis barnet bliver syg, mens det er i institutionen, og ikke kan klare resten af dagen, vil personalet kontakte forældrene, så barnet kan blive hentet hurtigst muligt. Legetøj: Barnet må medbringe sit eget legetøj i børnehaven. Legetøjet medbringes på eget ansvar, Husk navn på. Husk at sige farvel: Når du henter dit barn er det meget vigtigt at barnet siger farvel til en voksen, så vi ved at barnet er hentet. Glemt tøj: I garderoben står kasser til glemt tøj og fodtøj. Fredag op til længere ferie perioder (sommer, efterårs, vinter, påske, juleferie) tømmes kassen, så husk at se efter en ekstra gang Husk navn i tøjet Ris og Ros: Det er vigtigt for dit barn og dit barns hverdag, at I har en positiv indstilling til børnehaven og omtaler børnehaven positiv overfor jeres barn og omverden. 21

22 Hvis I har spørgsmål, ting I undrer jer over, ris eller ros er det vigtigt at I kommer til personalet i hverdagen, så vi kan få afklaret spørgsmål og få eventuelle misforståelser ryddet af vejen. Tavshedspligt: Institutionens personale har tavshedspligt, med alt de måtte få kendskab til, under deres arbejde i institutionen. Børn og unges trivsel: Forældre og pædagoger har fokus på børns trivsel, og opleves det, at der er behov for en ekstra indsats er der forskellige muligheder: PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) Hvad er PPR: I PPR er en rådgivning under Kultur og Familie forvaltningen, og der bl.a. ansat talehørekonsulent, psykologer, fysioterapeut. Tilknyttet vores børnehave er: Inge Lise (talekonsulent) Nete (Psykolog) Janie (Fysioterapeut) Oplever I som forældre eller vi i børnehaven, at et barn ikke er i trivsel og har brug for ekstra opmærksomhed/omsorg kan der hentes hjælp hos, hos Inge Lise, Nete, Janie. Her har vi mulighed for at få rådgivning og hjælp til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har 22

23 betydning for at dit barn igen får det godt og kommer til at trives. Det er ikke ensbetydende med at være en dårlig forælder, for at man i en periode har brug for hjælp. Er der brug for rådgivning kontaktes PPR i samråd med forældrene. Råd og vejledning er både til børnehaven og til forældrene. Der holdes et opstarts møde med deltagelse af forældre, barnets pædagog og en eller flere af konsulenterne. Konsulenternes involvering vil typisk være: 1-2 gange observation af barnet på stuen, deltagelse i forældresamtale, og konsulenterne er kun tilknyttet så længe det er nødvendigt. Stafetlog: I Skive kommune er der indført et redskab som hedder: Stafetlog. Hvad er en stafetlog? En Stafetlog er en logbog over indsatser og Involverede personer. I Stafetloggen er de initiativer, der bliver taget i forhold til jeres barn samlet. I Stafetloggen beskrives de aftaler, der er lavet. Stafetloggen giver et overblik over, hvilke fagpersoner der er involveret, og hvilke opgaver de har. 23

24 Stafetloggen kan ved overgang til skolen slettes, eller efter aftale med jer, viderebringes til skolen, for at sikre den gode overgange for jer og Jeres barn. Stafetloggen udarbejdes altid i et samarbejde med jer, som forældre. I vil til enhver tid være ajour med, hvad der er skrevet om jeres barn i stafetloggen. (via nem id) Kun barnets forældre og de personer, som forældrene har givet tilladelse til, kan få indblik i stafetloggen. Du kan se et eksempel på en stafetlog på Forsikring: Skive kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor vigtigt, at du som forældre har tegnet en ulykkes og familie ansvarsforsikring, så dit barn er dækket i forbindelse med en evt. skade. (henvend dig evt. i børnehaven og få udleveret en pjece om forsikrings forhold) Forældremøder: Der afholdes et årligt forældremøde i september/oktober, med valg til bestyrelsen. Herudover er der tradition for en sommerfest i juni måned. Forældresamtaler: I tilbydes 2 samtaler. 24

25 1. samtale: her taler vi om hvordan det går med jeres barn ca. 4-6 måneder efter barnet er startet i børnehave, samt kort orientering om sprogvurdering. 2. samtale: inden skolestart. Skolesamtalerne holdes i januar/februar, her drøftes overgang for jeres barn mellem børnehave og skole (rep. Fra skolen deltager i samtalen). Er der tvivl om jeres barns skolestart vil I blive kontaktet i efteråret inden skolestart. Desuden er der forældresamtaler efter behov ved henvendelse enten fra forældre eller personalet. Vi tilstræber at samtalerne holdes indenfor institutionens åbningstid, af hensyn til personalets brug af ekstra tid. Kørsel med børn: Personalet vil kun benytte private biler til transport af børnene, hvis reglerne er opfyldt i forbindelse med forsikring og sikkerhed. Parkeringsforhold: Der er parkeringsmulighed på p-pladsen lige overfor børnehaven og på p-pladsen ved klubhuset. Det er vigtigt, at I af sikkerhedsmæssige årsager, husker at slukke bilen og tage nøglen med når I forlader jeres bil. Rygepolitik: Vi har besluttet at vores børnehave er 100% røgfri. Derfor er det kun tilladt at ryge i et udendørs skur på legepladsen. 25

26 Personale ansat på institutionen: Leder: Birte Kristensen Souschef: Connie Thomsen Pædagoger: Mette Søe. Naja B. Gade Elisa Andersen Helle G. Skaaning Annemette Mortensen Connie Thomsen Medhjælpere: Helle Hansen Ole Sørensen Heidi L. Fruergaard Marianne Boll Ebba L. Pedersen (køkken og medhjælper) Studerende: 2 gange om året modtager institutionen studerende fra Viborg seminariet. De er her et halvt år af gangen, og er på skift på stuerne. Job med løntilskud: Periodevis har vi folk ansat i job med løntilskud, hvilket vi er meget glade for, da det altid er dejligt med et par ekstra praktiske hænder. 26

27 Henvendelser vedrørende jeres barns hverdag i børnehaven skal altid rettes til det faste pædagogiske personale. Bestyrelsen: Formand: Allan Frederiksen Næstformand: Helle Møller Referent: Helle Møller Øvrige medlemmer: Majbritt Ustrup, Anja B. Jensen, Rene Pedersen, Personalerepræsentanter i bestyrelsen: Annemette Mortensen Elisa B. Andersen Bestyrelsesmøder: Referater bliver lagt på børnehavens Daycare. 27

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Distriktet ved Tuse Næs

Distriktet ved Tuse Næs Distriktet ved Tuse Næs Årsplan 2014 I Distriktet ved Tuse Næs, udarbejder hver afdeling en gang om året en årsplan som følger skoleåret. Den er tænkt som et arbejdsredskab for os selv og en oversigt for

Læs mere

Velkommen i Smilehullet

Velkommen i Smilehullet Velkommen i Smilehullet Vi ønsker kommende børn og deres forældre velkommen til Den Integrerede Institution Smilehullet Denne pjece vil give et lille indblik i Smilehullets hverdag, værdier, traditioner,

Læs mere

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den..

Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Kære.. Vi vil gerne byde jer hjertelig velkommen til Vuggestuen Pilehuset. Vi glæder os til at skal begynde på.. fra den.. Vi vil gerne invitere jer til en samtale Samtalen vil vare ca. ½ time, hvor I

Læs mere

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave

Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Virksomhedsplan 2014 For Nr. Søby børnehave Indholdsfortegnelse Forvaltningens forord Side 3 Årsberetning Side 4 Data Side 8 Status på egne indsatsområder Side 9 Temaer 2012-2015 Side 11 Indsatsområder

Læs mere

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt.

E-Mail birst@aarhus.dk Denne adresse kan ikke bruges til akutte beskeder, da den kun tjekkes ca. 1 gang dagligt. Velkommen til Trekløveret Med denne pjece ønsker vi at give jer et billede af livet i Trekløveret samt nogle praktiske informationer. Trekløveret er en integreret institution med børn i alderen 0-6 år

Læs mere

Virksomhedsplan 2013

Virksomhedsplan 2013 Virksomhedsplan 2013 0 Indholdsfortegnelse: 2. Præsentation af børnehaven... side 2 Åbningstider... side 2 Vi kan træffes på... side 2 Personale... side 3 En typisk dag i børnehaven... side 3-4 Sikkerhedsregler...

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen - et rart sted at være og lære 1 - et rart sted at være og lære Lay out: Vejen Kommune Tekst: Dagtilbud & Skole, Dagplejen Fotos: Dagplejen Tryk: Vejen Kommune Udgivet: 2 Januar 2014

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET

VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET VIRKSOMHEDSPLAN 2014-2015 naturinstitutionen BØRNEHUSET Svinget 15 Fensmark 4684 Holmegaard 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord Side 3 Indledning Side 3 Faktaoplysninger Side 3-4 Idegrundlag Side 4 Værdier Side

Læs mere

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen

Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen Velkomstpjece Den integrerede institution Krudtuglen PRÆSENTATION AF KRUDTUGLEN... 2 Personalefordeling... 3 Pædagogik... 4 KRUDTUGLENS ABC... 5 PRAKTISKE OPLYSNINGER... 10 Betaling... 10 Skovhuset Stormfulde

Læs mere

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE

VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE VELKOMMEN TIL HAVEN FORÆLDREPJECE 1 Indholdsfortegnelse Kære forældre... 3 Dagtilbuddet Christiansbjerg.... 4 Bodøgården... 4 De ydre rammer... 4 Haven... 5 Havens pædagogiske målsætning... 5 Tryghed,

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET De syv Have Gerlevvej 3 2700 Brønshøj Tlf. 38 28 10 01 E-mail: 37344@buf.kk.dk 1 Inholdsfortegnelse Inholdsfortegnelse... 2 Kære forældre... 3 Børnehusets ansatte... 4 Børnehusets

Læs mere

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og

Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og Indledning... 4 Det frie institutions valg... 4 Serviceloven... 5 8 Formålsbestemmelsen... 5 BUPL`s Pædagogiske profil... 5 Institutioner for børn og unge... 6 Den pædagogiske opgave og pædagogernes ansvar...

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016

VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 VIRKSOMHEDSPLAN FOR BØRNEBISSEN 2014-2016 2 Børnebissens personale Stina Maria Inge 3 VELKOMMEN TIL BØRNEBISSEN Her i vores Virksomhedsplan vil I finde en masse relevante oplysninger om hverdagen i Børnebissen.

Læs mere

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A.

Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Kære læser. Du sidder nu med mange informationer om Århus Kommunale Vuggestue Silkeborgvej 88A. Materialet er delt op i 2 hovedafsnit: Pædagogisk målsætning. Praktiske oplysninger. Hvert år bliver afsnittene

Læs mere

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Hjerm Dagtilbud. VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Hjerm Dagtilbud VELKOMMEN TIL Dagplejen i Hjerm TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Velkommen Du og dit barn bydes hermed hjertelig velkommen til Dagplejen i Hjerm. Hjerm Dagpleje er en del af Struer Kommunes

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring

for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkomstpjece for Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Trige Velkomstpjece Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Velkommen til Idrætsdagtilbuddet Trige-Spørring Spørring Vi vil gerne byde jeres familie velkommen

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016

BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 BØRNEHUSET UDSIGTEN Forældrefolder 2015 / 2016 1 2 Indholdsfortegnelse Velkommen i Børnehuset Udsigten side 3 Afslutning for skolebørn side 4 Andre informationer side 4 Bleer side 4 Beskeder side 4 Dagsrytme

Læs mere

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12

Børn der har brug for særlig opmærksomhed... 12 Mål for særlig indsats med sprogstimulering af tosprogede børn... 12 BØRNEJUNGLEN ÅRSPLAN 2005-2007 2 Indholdsfortegnelse Principdel Velkommen til BørneJunglen... 4 BørneJunglen er en institution, der rummer mange forskellige kulturer... 4 BørneJunglens grundlæggende værdier...

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006

HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 1 2 3 4 BILAG II HOLMENS sogns Udflytterbørnehave 2005-2006 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Indholdsfortegnelse: Velkommen. 3 Bestyrelse og formål 3 Adresse, normering og dagens rytme.. 4 Naturen

Læs mere

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan

Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan 2011 Idrætsbørnehaven Ta Fat Læreplan Indholdsfortegnelse Fakta om Ta Fat Side 1 Værdier og pædagogisk målsætning Side 2 Læreplansmodel Side 3 Definition og det formelle og uformelle rum Side 4 Læsestrategi,

Læs mere

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden.

Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården. Forældrefolder. Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden. Luther udflytterbørnehave, Østerbrogården Forældrefolder Praktisk guide til hverdagen i børnehaven i alfabetisk orden Nickolai Thoms Afhentning Børnene kan afhentes ved bussen mellem kl.15.30 og 15.45.

Læs mere