Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nr. Søby Børnehave"

Transkript

1 Velkommen til Nr. Søby Børnehave

2 Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej Højslev Telefonnumre: Hoved nr Kontor Bier Sommerfugle Ugler Vi vil gerne, at I ringe før 9.15 eller efter 12.00, for at forstyrre børn og personale mindst muligt. Børnehavens hjemmeside: Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i børnehaven. Vi håber, at I som familie bliver glade for børnehaven og at vi 2

3 fremover vil få et godt samarbejde omkring jeres barn. Det er vigtigt, at overgangen fra dagpleje/ vuggestue bliver en tryg og god oplevelse for jeres barn Personalegruppen har gennem årene modtaget mange nye børn. Derfor har vi stor erfaring i og viden omkring det at rådgive forældre ved den nye situation det er, at skulle have sit barn i børnehave. Vi opfordrer jer til at besøge børnehaven, inden jeres barn skal begynde hos os. Derved undgår man ofte det, at barnet føler sig utryg ved den nye situation. I stedet oplever barnet, at det er spændende, at skulle møde nye kammerater og nye udfordringer. Når barnet har gået i børnehaven i 4-6 måneder indkalder vi jer til en forældresamtale, hvor vi vil drøfte jeres barns trivsel med udgangspunkt i bl.a. hverdagen i børnehaven, barnets sociale relationer samt barnets sproglige og motoriske udvikling. Samtalerne er lagt om morgenen fra kl. ca af hensyn til vores personaleressourcer. I er også altid velkomne i det daglige til at kontakte personalet for en snak om jeres barn. At blive et børnehavebarn. 3

4 Når man begynder i børnehave er man pludselig blevet stor. Børnehavealderen 3 6 år stiller krav til barnet og byder på mange nye udfordringer bl.a. det at kunne begå sig i et fællesskab med andre. Man skal lære børnehave-livet, stedet, ens nye venner, de nye voksne, nye rutiner og den daglige struktur at kende. At være en del af et fællesskab: I Skive kommune arbejder alle daginstitutioner målrettet for at skabe et inkluderende miljø. Der er enighed om at alle børn skal sikres ret til at indgå og deltage i lokale fællesskaber, der hvor de hører til og vokser op. Der skal være lige muligheder for alle børn og til gavn for alle. Det vigtigste i et barns liv er at være med at være en del af fællesskabet. Derfor har bestyrelsen og personalet besluttet værdier omkring fællesskabet: VÆRDIER FOR FÆLLESSKABET I NR. SØ- BY BØRNEHAVE 4

5 En fælles opgave mellem børn, forældre og medarbejdere! Nr. Søbys principper for fællesskabet handler om gensidig omsorg, ansvar for børn, forældre og medarbejdere. Alle der har deres daglige gang i Nr. Søby børnehave. I Nr. Søby børnehave taler børn, forældre og medarbejdere pænt til og om hinanden I Nr. Søby børnehave er alle børn, forældre og medarbejdere betydningsfulde i fællesskabet I Nr. Søby børnehave er forskellighed en ressource I Nr. Søby børnehave har alle voksne, forældre og medarbejdere, ansvar for fællesskabet I Nr. Søby børnehave skal alle børn have venner 5

6 Dette er med til at jeres barn får en god dag sammen med resten af børnegruppen. I kan støtte jeres barn på vej i børnehave Ved at: Glæde jer sammen med jeres barn og tale positivt om det at skulle begynde i børnehave. Have positive forventninger om, at jeres barn kan klare mange ting. På jeres 1. besøg snakker vi om, hvordan indkøring og afleveringen om morgenen kan blive bedst for jeres barn: Vores oplevelse er, at det er godt at gøre afskeden enkel, kort og præcis ( Det er aldrig godt at trække afskeden ud. Det er ikke samværet, som forlænges, men bortgangen. ) Jeres barn er vant til at gå længere ture (i børnehaven er vi af og til på ture ud af huset, hvor barnet selv skal gå fx til fødselsdage, i skoven osv.). 6

7 ere ved at sætte ord på dagens rutiner og oplevelser. Det er ligeledes vigtigt at informere personalet om fx øre - problemer eller hvis I har haft kontakt til Tale-, Høre konsulent. Dette giver det bedste udgangspunkt i forhold til at støtte barnets videre sproglige udvikling. Øve turtagning med jeres barn. Når man er omkring de 3 år kan det være rigtig svært at vente på tur, men det er en nødvendig kompetence at tilegne sig, da vi i børnehaven er mange, som skal have lov at komme til orde. ( I kan fx ved aftenbordet skiftes til at forjeres barn øver sig i at tage tøj af og på. Det er en god ide, at barnet bruger praktisk tøj som er nemt at klare for barnet brug fx undertrøje og underbukser i stedet for bodystocking samt bukser som barnet selv kan få af.. Når barnet begynder i børnehave, er det vigtigt, at I viser hvad og hvor barnet har sit skiftetøj hver dag. Læg det i skabet og hæng udetøjet på knagerne, så har barnet selv mulighed for at finde det. I det daglige når I henter jeres barn, er det vigtigt, at I sammen med barnet tjekker at tøjet er i orden til næste dag, at der er ryddet op på garderoben og at støvlerne er løftet op på støvle hylden. (det lettere også rengøringen) Der er stor forskel på, hvornår et barn er klar til at træne renlighed. Er barnet ikke 7

8 renligt, når det kommer i børnehave, er en del af vores rutine, at det skal sidde på toilet i forbindelse med bleskift. Derfor er det en god ide, at barnet øver sig i at sidde på toilet derhjemme. Et par fif i forhold til at motivere barnet i retning af at blive renligt kan være: vær med til at skabe roen, der giver mulighed for at mærke efter (skær ned på aktiviteter som barnet skal deltage i fx gymnastik den ene dag, svømning den næste osv. Gør bleen til en ulejlighed. Prøv at give barnet ble og underbukser omvendt på, for så kan barnet mærke, når det har tisset, at uh, hvad var det det her nu?. ( de gode råd er hentet fra Lola Jensens bog: Den store far, mor og børn ) I er opmærksomme på barnets sproglige udvikling. Vær bevidst om at bruge sproget i forhold til barnet vær gode sproggivtælle om dagens oplevelser så lærer barnet både at vente på tur, lytte og fortælle. Nogle børn har fortsat brug for en middagssøvn, når de begynder i børnehave. Barnet har mulighed for at sove i ca. 1 time. Der sidder altid en voksen hos børnene til de sover. Sover man ikke efter ca. ½ time kommer man med ud på legepladsen. Vi er bevidste om, at de børn som skal sove er ude om formiddagen, men det er ingen garanti for at det kan lade sig gø- 8

9 re hver dag, da vi også om formiddagen har andre fastlagte aktiviteter. Bruger barnet endnu sut, kan den ved behov findes frem fra barnets skab, fx ved middagssøvn. Åbningstider. Mandag - torsdag fredag Lukke dage i børnehaven: Børnehaven har lukket på de regeringsbestemte mulige lukkedage: 24. december 5. juni (Grundlovsdag) (her skal institutionen ikke finde alternativ pasning): Bestyrelsen har på mødet den 7. marts 2007 besluttet at der er mulighed for at holde lukket på nedenstående dage, hvis der ikke er et pasnings behov, grundet arbejde: Dagene mellem jul og nytår Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Der er mulighed for pasning af de børn, hvor forældrene grundet arbejde har et pasningsbehov Der skal rettes henvendelse til leder eller souschef ved et sådant behov. Opfordret fridag: I forbindelse med afholdelse af pædagogisk dag 9

10 for personalet, vil forældrene denne dag blive opfordret til at give deres børn en fridag eller at børnene bliver hentet tidligere. (disse dage er der vikarer til at lukke institutionen). Lidt om arbejdsformen børnehaven Børnehaven er delt op på 3 stuer hvor børnene er i alderen fra 3 6 år. Stuernes navne: Sommerfugle, Bier, Ugler. Selv om børnene er opdelt på 3 stuer, har de i hverdagen mulighed for at besøge hinanden eller lege samen på legepladsen. Læreplaner: Alle børnehaver skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Det er et lovkrav. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. I læreplanen er der beskrivelser af: Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Vi arbejder med anerkendende pædagogik ud fra ICDP metoden, hvor vi bruger de 8 samspilstemaer: vise positive følelser for barnet justerer sig i forhold til barnet 10

11 taler med barnet om ting barnet er optaget af påskønnelse og anerkendelse af barnet hjælpe barnet med at samle sin opmærksomhed viser følelse og entusiasme uddybe og forklare fælles oplevelser guide barnet ved at lede og vise positive alternativer Struktur og dagrytmen (Fælles åbne/lukke): For at strække personaleresurserne åbner og lukker institutionen i fællesrummet. Fælles åbne tid: i Fællesrummet kl åbner alle 3 stuer. Mellem 8.00 og foregår aktiviteterne sammen med stuen Fælles lukketid: i fællesrummet. Hver fredag er alle børnene i fællesrummet fra kl til lukketid (læs endvidere mere om børnehavens struktur og dagsrytme på vores hjemmeside) Morgenmodtagelse: Det er rart for børn, forældre og personale at morgenmodtagelsen bliver en god oplevelse. Dette foregår i et samarbejde mellem både børn/forældre og forældre/voksne i børnehaven. 11

12 Vi siger godmorgen til alle børn, da det er vigtigt at de føler sig set og budt velkommen. Vi holder os lidt afventende da barnet og forældrene ofte, selv gerne vil klare afskeden. De voksne i børnehaven bliver ofte siddende i den aktivitet, de er i gang med hos de andre børn (morgenmad, spille spil, lege, tegne, praktiske opgaver o.l.), men vi vil altid gerne hjælpe med afskeden (ex. hjælpe med at vinke). Så henvend jer til de voksne, og vi hjælper gerne til ved afskeden. Morgensikkerhed: Vi har den aftale med skolefritidsordningen Værestedet på Nr. Søby skole, at vi er hinandens sikkerhedsnet. Det vil i praksis sige, at hvis personalet, der har morgenvagten udebliver, kan I gå over på skolen og få hjælp. Personalet her vil så kontakte lederen af børnehaven, så der hurtigst muligt kommer personale frem. Fravær: Holder barnet ferie, fridag eller er syg skal der gives besked til institutionen. Vi vil gerne, at I ringe før 9.15 eller efter 12.00, for at forstyrre børn og personale mindst muligt. Forældremeddelser/tavler Forældrene får sendt meddelelser hjem via e mail. Har man ikke denne mulighed kontakter man personalet, og kan få en kopi. Desuden ligger der 1 kalender pr. stue oven på hvert køleskab i børnenes garderobe. I denne ka- 12

13 lender vil der blive skrevet div. Informationer om ture, fødselsdage o.l. Kost og bevægelse i børnehaven: Vigtige grunde for, at vi sætter fokus på kost og bevægelse i børnehaven Sunde madvaner har betydning for børnenes trivsel og koncentration i hverdagen Leg, bevægelse og fysisk aktivitet er afgørende for en sund livsstil og har en positiv effekt på læring, sociale kompetencer m.v.. Motion styrker børns knogler og er med til at forebygge overvægt, fysisk aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt Gode motionsvaner som barn og ung øger sandsynligheden for at man også dyrker regelmæssig motion som voksen Hvad lægger vi vægt på i den kost børnene får i Nr. Søby Børnehave: At børn får en sund og varieret kost At vi ved indkøb er bevidste om kvalitets produkter (eks. så vidt muligt begrænser brugen af sukker, farvestoffer, fedt.) At børn får sunde madpakker (madpakkerne er forældrenes ansvar) At voksne har holdninger til hvad der er sund kost for børn 13

14 At børn i hverdagen drikker mælk og vand, og kun til festlige lejligheder og udflugter drikker saft, o.l. At vi voksne er med til at så et frø hos børnene, så de får grundlagt nogle gode og sunde vaner og får holdninger til hvad et sundt liv er. Maden og spisningen er en del af de pædagogiske aktiviteter: Når vi spiser lægger vi vægt på at der er en rolig atmosfære. Børnene lærer sociale normer som at vente på tur, rækken hinanden mælken, tage hensyn til hinanden osv. Børnenes selvstændighed styrkes også. Vi støtter dem i at blive selvhjulpne under måltidet og lærer dem bl.a. selv at hælde mælk op, tage maden op af madkassen, selv rydde op o.l. Personalet opfordrer forældrene til at børnene får sunde madpakker med i børnehaven Se gode ideer til madpakker o.l. på Morgenmad: - indtil kl kan der serveres morgenmad, for de børn, som ikke har spist hjemmefra - der er mulighed for bl.a. cornflakes, havregryn og brød. - børnene kan medbringe egen morgenmad. Madpakke 14

15 Børnene medbringer madpakke til middag, institutionen sørger for drikkevarerne. Madpakkernes indhold er forældrenes ansvar, men personalet kan rådgive om sund kost. Husk navn på madpakker. Børnene må gerne have en drikkedunk med til vand. Børnene skal ikke have juice, saft m.m., i hverdagen. Mellemmåltid: Forældrene medbringer frugt til fælles frugtskål til formiddagsmaden. (ideer til frugt kan være: æble, ananas, rosiner, gulerødder, banan, appelsin, jordbær, agurk og meget andet) Forældrene medbringer på skift eftermiddagsmad til hele børnegruppen (ca. 1 gang månedligt). Eftermiddagsmaden kan bestå af bagværk eller købeting, som afleveres til institutionen, i ubrudt emballage. (Børnehaven laver liste med, hvem der skal have rmiddagsmad med hvilke dage, samt hvilke ting, man skal medbring. Denne liste sendes pr. mail hjem til jer. På bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 blev der besluttet, at hvis man glemmer at medbringe eftermiddagsmad den dag, det er ens tur, betaler man 150 kr., børnehaven fremskaffer så det fornødne. Det er frivilligt om man vil deltage i ordningen. Der hænger eftermiddagslister på forældre opslagstavlen. 15

16 Børnehaven laver en liste med hvad børnene medbringer til eftermiddagsmaden. Maden skal afleveres i ubrudt emballage. Har man glemt at tage eftermiddagsmad med betales 150 kr. til personalet. Børnehaven laver eftermiddagsmaden i ferieperioderne. Eks. om sommeren i juli og den første uge i august. Maddage Institutionen laver maddage, som annonceres på opslagstavlen eller i nyhedsbreve. Maddage sker i forbindelse med højtider, således traditioner kan fastholdes, og i forbindelse med emneperioder kan der arrangeres maddage i et forløb over flere dage. Bagning og bål mad De enkelte afdelinger/stuer kan i mindre omfang sammen med børnene bage og lave mad på bål Fødselsdage Fødselsdage er et lejlighedsvis arrangement og der må serveres hjemmelavet mad. Barnet og forældrene kan vælge at invitere børnehaven hjem til fødselsdagen. (hvis barnet inviterer hjem, så spørg lige personalet til råds om datoen) Fødselsdage i hjemmet skal holdes på mandage, tirsdage eller onsdage fra 9.30 til 12.00, hvis personalet skal deltage sammen med børnene fra børnehaven. (Ang. Ferieperioden, tal med personalet om hvordan det kan gøre) 16

17 Fødselsdage kan også afholdes i institutionen, hvor forældre kommer med maden. Bestyrelses beslutning : Flere undersøgelser har vist at sukker påvirker børns aktivitets niveau i en negativ retning, og der kan til tider være flere fødselsdage indenfor kort tid, derfor skal vi alle bidrage til at fødselsdagene bliver mere sunde. Vi opfordre til at der ikke serveres alt for mange retter, dog skal vi huske på at børnene denne dag ikke får frokost i børnehaven, og derfor vil vi gerne at maden er mættende, som frugt/grønt, groft brød med pålæg, f. eks rugbrød, grov boller eller landgangsbrød, hjemmebag Fuldkorns pizzasnegle/ pølsehorn. Til fødselsdagen skal slik begrænses til pynt på kagemanden, der må ikke udleveres slikposer. Stuen laver en gave til fødselsdagsbarnet, som er fra alle børnene. Børnene må ikke få balloner der ikke er oppustede. Specielle hensyn Der kan tages specielle hensyn, hvor det er muligt i dagligdagen, og der kan udskiftes enkelt bestanddele af maden Hvis det drejer sig om et barn med meget svær allergi, eller et barn, der på grund af religiøse årsager skal spise en speciel slags mad, kan det være nødvendigt, at forældrene selv må medbringe alt/eller noget af maden selv. 17

18 Middagssøvn: De børn der stadig har brug for en middagssøvn, skal selv medbringe sovepose og pude. (sove tid ca. 1 1½ t.) Medicin: Hvis barnet lider af en kronisk sygdom, kan vi give barnet medicin i samråd med forældre og lægen. Penicillin og andre stærke medikamenter kan vi ikke give børnene. I tvivlstilfælde skal der snakkes med stuens personale. Beklædning: Barnet skal have hensigtsmæssigt tøj på, afhængig af årstiden, og som er nemt for barnet at få af og på. Der bør medbringes skiftetøj, hjemmesko eller tykke sokker, som evt. kan opbevares i børnehaven. (låner jeres barn skiftetøj af børnehaven, tag det da med hjem og vask det, så tøjet er klar til næste lån.) Tørt tøj. Det er jer forældre, der har ansvaret for at jeres barn har tørt tøj til næste dag (flyverdragter, støvler andet tøj). Derfor er det oftest nødvendigt, at tage tøjet med hjem, da vores tørre rum ikke kan tørre ca. 60 flyverdragter og støvler fra dag til dag. Når vi alligevel bruger tørre rummet, er det for at mindske svineriet, i den store garderobe, hvor barnet har det øvrige tøj til at være. 18

19 Garderoben: Det er vigtigt at du hver dag rydder op i garderoben sammen med dit barn. Sæt sko og støvler op, det lettere fejningen for personalet. (så er der også mere tid til at den voksne kan være sammen med de børn, der er der til sidst) Du hjælper dit barn hvis I: om morgenen hænger tøjet (hue, vanter m.v.) klar til barnet. Vis dit barn, hvad det har med (hjælp til selvhjælp) Når flere af de praktiske ting er i orden, jo mere tid har børn og voksne til at lave alle de sjove ting sammen. Det betyder noget for dit barn. Husk at tømme garderoben hver fredag p.g.a. rengøring. Navn i tøjet og på madkassen: Husk at skrive navn på barnets madkasse, at skrive navn i dit barns tøj og fodtøj, det gør det lettere for både dit barn og de voksne. Billige vanter: Citat fra Lola Jensen fra TV 2: der vil altid være vanter der bliver væk for børnene, i løbet af vinteren, så køb billige vanter, så er ærgrelsen ikke så stor når man efter vinteren står med 2 vanter til venstre hånd Sikkerhed på legepladsen Halstørklæder og snører: Da det medfører en vis risiko, at bære halstørklæder (udenpå tøjet) på legepladsen, vil vi opfordre til at børnene bærer elefanthuer eller halsvarmer. Derudover vil vi også gøre opmærksom på at jakker med Quick luk i snøren også kan medføre risiko ved leg. 19

20 Vi vil ikke tage ansvaret for at børn der har quick-luk (låsekugler) eller lignende anordninger på hætte og halslukke på jakker. Vil du/i være sikre, med hensyn til denne risiko, så tag snører af børnenes tøj. Det er dit barns sikkerhed det handler om og det er dig der hver dag bestemmer hvilket tøj barnet har på, derfor beder vi være opmærksom på ovennævnte risiko og handle derefter. Egne cykler og brug af cykel hjelm: Børnene må gerne cykle på egne cykler på legepladsen, dog må man ikke påføre sig cykel hjelm når man cykler /leger på legepladsen. Dette skyldes at når børn har cykelhjelme på kommer deres hoveder til at fylde meget mere, og der er stor risiko for at deres hoveder kan sidde fast i klatre træer eller ved legeredskaberne. Legeredskaberne har sikkerhedsafstande som er lavet efter målene på børnehavebørns hovedstørrelser uden hjelm. I vores overvejelser er også at vi på legepladsen ingen biler eller tungtrafik har samt vi har en rigtig god cykel bane. Hvis man som forældre ikke synes, at ens barn må cykle uden hjelm, så bør barnet ikke medbringe egen cykel Skal de ældste børn på cykeltur væk fra legepladsen og ud i trafikken, skal børnene selvfølgelig påføre sig cykel hjelm. Syge børn: 20

21 Syge børn kan ikke modtages i institutionen p.g.a. smittefare og af hensyn til barnet selv. I forbindelse med tvivl om modtagelse af børn skal vi rette os efter vejledningen fra Sundhedsstyrelsen Smitsomme sygdomme hos Børn. Hvis barnet bliver syg, mens det er i institutionen, og ikke kan klare resten af dagen, vil personalet kontakte forældrene, så barnet kan blive hentet hurtigst muligt. Legetøj: Barnet må medbringe sit eget legetøj i børnehaven. Legetøjet medbringes på eget ansvar, Husk navn på. Husk at sige farvel: Når du henter dit barn er det meget vigtigt at barnet siger farvel til en voksen, så vi ved at barnet er hentet. Glemt tøj: I garderoben står kasser til glemt tøj og fodtøj. Fredag op til længere ferie perioder (sommer, efterårs, vinter, påske, juleferie) tømmes kassen, så husk at se efter en ekstra gang Husk navn i tøjet Ris og Ros: Det er vigtigt for dit barn og dit barns hverdag, at I har en positiv indstilling til børnehaven og omtaler børnehaven positiv overfor jeres barn og omverden. 21

22 Hvis I har spørgsmål, ting I undrer jer over, ris eller ros er det vigtigt at I kommer til personalet i hverdagen, så vi kan få afklaret spørgsmål og få eventuelle misforståelser ryddet af vejen. Tavshedspligt: Institutionens personale har tavshedspligt, med alt de måtte få kendskab til, under deres arbejde i institutionen. Børn og unges trivsel: Forældre og pædagoger har fokus på børns trivsel, og opleves det, at der er behov for en ekstra indsats er der forskellige muligheder: PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) Hvad er PPR: I PPR er en rådgivning under Kultur og Familie forvaltningen, og der bl.a. ansat talehørekonsulent, psykologer, fysioterapeut. Tilknyttet vores børnehave er: Inge Lise (talekonsulent) Nete (Psykolog) Janie (Fysioterapeut) Oplever I som forældre eller vi i børnehaven, at et barn ikke er i trivsel og har brug for ekstra opmærksomhed/omsorg kan der hentes hjælp hos, hos Inge Lise, Nete, Janie. Her har vi mulighed for at få rådgivning og hjælp til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har 22

23 betydning for at dit barn igen får det godt og kommer til at trives. Det er ikke ensbetydende med at være en dårlig forælder, for at man i en periode har brug for hjælp. Er der brug for rådgivning kontaktes PPR i samråd med forældrene. Råd og vejledning er både til børnehaven og til forældrene. Der holdes et opstarts møde med deltagelse af forældre, barnets pædagog og en eller flere af konsulenterne. Konsulenternes involvering vil typisk være: 1-2 gange observation af barnet på stuen, deltagelse i forældresamtale, og konsulenterne er kun tilknyttet så længe det er nødvendigt. Stafetlog: I Skive kommune er der indført et redskab som hedder: Stafetlog. Hvad er en stafetlog? En Stafetlog er en logbog over indsatser og Involverede personer. I Stafetloggen er de initiativer, der bliver taget i forhold til jeres barn samlet. I Stafetloggen beskrives de aftaler, der er lavet. Stafetloggen giver et overblik over, hvilke fagpersoner der er involveret, og hvilke opgaver de har. 23

24 Stafetloggen kan ved overgang til skolen slettes, eller efter aftale med jer, viderebringes til skolen, for at sikre den gode overgange for jer og Jeres barn. Stafetloggen udarbejdes altid i et samarbejde med jer, som forældre. I vil til enhver tid være ajour med, hvad der er skrevet om jeres barn i stafetloggen. (via nem id) Kun barnets forældre og de personer, som forældrene har givet tilladelse til, kan få indblik i stafetloggen. Du kan se et eksempel på en stafetlog på Forsikring: Skive kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor vigtigt, at du som forældre har tegnet en ulykkes og familie ansvarsforsikring, så dit barn er dækket i forbindelse med en evt. skade. (henvend dig evt. i børnehaven og få udleveret en pjece om forsikrings forhold) Forældremøder: Der afholdes et årligt forældremøde i september/oktober, med valg til bestyrelsen. Herudover er der tradition for en sommerfest i juni måned. Forældresamtaler: I tilbydes 2 samtaler. 24

25 1. samtale: her taler vi om hvordan det går med jeres barn ca. 4-6 måneder efter barnet er startet i børnehave, samt kort orientering om sprogvurdering. 2. samtale: inden skolestart. Skolesamtalerne holdes i januar/februar, her drøftes overgang for jeres barn mellem børnehave og skole (rep. Fra skolen deltager i samtalen). Er der tvivl om jeres barns skolestart vil I blive kontaktet i efteråret inden skolestart. Desuden er der forældresamtaler efter behov ved henvendelse enten fra forældre eller personalet. Vi tilstræber at samtalerne holdes indenfor institutionens åbningstid, af hensyn til personalets brug af ekstra tid. Kørsel med børn: Personalet vil kun benytte private biler til transport af børnene, hvis reglerne er opfyldt i forbindelse med forsikring og sikkerhed. Parkeringsforhold: Der er parkeringsmulighed på p-pladsen lige overfor børnehaven og på p-pladsen ved klubhuset. Det er vigtigt, at I af sikkerhedsmæssige årsager, husker at slukke bilen og tage nøglen med når I forlader jeres bil. Rygepolitik: Vi har besluttet at vores børnehave er 100% røgfri. Derfor er det kun tilladt at ryge i et udendørs skur på legepladsen. 25

26 Personale ansat på institutionen: Leder: Birte Kristensen Souschef: Connie Thomsen Pædagoger: Mette Søe. Naja B. Gade Elisa Andersen Helle G. Skaaning Annemette Mortensen Connie Thomsen Medhjælpere: Helle Hansen Ole Sørensen Heidi L. Fruergaard Marianne Boll Ebba L. Pedersen (køkken og medhjælper) Studerende: 2 gange om året modtager institutionen studerende fra Viborg seminariet. De er her et halvt år af gangen, og er på skift på stuerne. Job med løntilskud: Periodevis har vi folk ansat i job med løntilskud, hvilket vi er meget glade for, da det altid er dejligt med et par ekstra praktiske hænder. 26

27 Henvendelser vedrørende jeres barns hverdag i børnehaven skal altid rettes til det faste pædagogiske personale. Bestyrelsen: Formand: Allan Frederiksen Næstformand: Helle Møller Referent: Helle Møller Øvrige medlemmer: Majbritt Ustrup, Anja B. Jensen, Rene Pedersen, Personalerepræsentanter i bestyrelsen: Annemette Mortensen Elisa B. Andersen Bestyrelsesmøder: Referater bliver lagt på børnehavens Daycare. 27

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10

H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 H.C.Ørstedsvej 4 7800 Skive Tlf. 99 15 71 17 Vuggestueafd. 99 15 71 10 Velkommen Vi vil med denne pjece byde nye børn og forældre velkommen til Paletten. Som personale er vi klar over, at I som forældre

Læs mere

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf

Velkommen i Nim Børnehus. Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf Velkommen i Nim Børnehus Møllegade 24, Nim 8740 Brædstrup Tlf 7629 1611 Revideret juni 2016 Velkommen Velkommen til Samdriftsordningen Nim Skole og Børnehus. Med denne folder, ønsker vi at give jer forældre

Læs mere

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90

Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre. Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Velkommen i Vuggestuen Mælkevejen til dig og dine forældre Vuggestuen Mælkevejen Vadgårdsvej 17 6830 Nr. Nebel Telefon: 51 72 87 90 Hvem er vi: Vuggestuen startede op 1. august 2014, som en del af børnehaven

Læs mere

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF

STENGÅRDSVEJ ESBJERG Ø TLF VUGGESTUEN TLF KONTORET TLF OMRÅDE TJÆREBORG/ESBJERG Ø STENGÅRDSVEJ 150 6705 ESBJERG Ø TLF. 76 16 22 51 VUGGESTUEN TLF. 29 34 71 08 KONTORET TLF. 76 16 22 51 ÅBNINGSTIDER: MANDAG TIL OG MED TORSDAG FRA KL. 6.00 TIL 16.30 FREDAG FRA

Læs mere

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé

Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Børnehuset Spentrup Naturbørnehaven Bane Allé Forældrepjece Dagtilbud Nordvest Velkommen til Børnehuset Spentrup/Naturbørnehaven Bane Alle Naturbørnehaven har omkring 46 børn i alderen 3-6 år. Naturbørnehaven

Læs mere

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken.

Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Vi byder dig og dine forældre velkommen til Daginstitutionen Norddalsparken. Daginstitutionen Norddalsparken er en aldersintegreret institution med børn i alderen 0-6 år. Lederen er Bente Nielsen, Daglig

Læs mere

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi?

Velkommen til Billum Børnehave. I børnehaven lægger vi vægt på: Hvem er vi? Velkommen til Billum Børnehave. Med denne pjece vil vi gerne sige velkommen til jer og jeres barn, samt give en kort introduktion til hverdagen i Børnehaven. I børnehaven lægger vi vægt på: At barnet accepteres,

Læs mere

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500

Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Furvej 7 7800 Skive 9915 3500 Daginstitution Resen Kernehuset. Velkommen til Resen Daginstitution. Vi håber både du og dit barn bliver glade og trygge ved hverdagen i Børnehaven, og

Læs mere

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET

VELKOMMEN TIL VUGGESTUEN LARVERNE SKOVHUSET VELKOMMEN TIL SKOVHUSETS VUGGESTUE: Med denne velkomstfolder byder vi jer velkommen i Skovhusets vuggestue gruppe Larverne. Vi glæder os til at samarbejde med jer og håber, at I og jeres barn må få en

Læs mere

Velkommen. Børnehuset Digterparken

Velkommen. Børnehuset Digterparken Velkommen til Børnehuset Digterparken Dr.Holst Vej 52, 8230 Åbyhøj Tlf: 87138205 www.digterparken.dagtilbud-aarhus.dk S. 1 S. 2 Kære forældre Vi er glade for at kunne byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Velkommen til Glyngøre Vuggestue

Velkommen til Glyngøre Vuggestue Velkommen til Glyngøre Vuggestue En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Glyngøre Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Vuggestue. Vi glæder os

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Søløven.

Velkommen til Børnehaven Søløven. Velkommen til Børnehaven Søløven. Børnehaven Søløven er en kommunal børnehave og er en del af Sparkær LBO. Adresse: Børnehaven Søløven Sølystvej 33, Sparkær 8800 Viborg TLF. 87871595 E-mail: bh.soeloeven@viborg.dk

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf tryk 1 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 1 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (leder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk leder)

Læs mere

Velkommen til Egeknoppen

Velkommen til Egeknoppen På glædelig gensyn Velkommen til Egeknoppen Telefon nummer til Egeknoppen Hoved nummer 76162645 Vuggestuen 76162646 Børnehaven 76162647 Side 10 Velkommen til afdeling Egeknoppen. Med denne folder vil vi

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece

Børnehuset Spentrup. Forældrepjece Børnehuset Spentrup Forældrepjece Velkommen til Børnehuset Spentrup/Haldvej Børnehaven Haldvej har omkring 50 børnehavebørn i alderen 3-6 år. Børnehaven Haldvej er en del af Spentrup Børnehus som også

Læs mere

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon

Velkommen til. Børnehaven i D.I.I. Byleddet. Byleddet 22a, 8220 Brabrand. Telefon Velkommen til Børnehaven i D.I.I. Byleddet Byleddet 22a, 8220 Brabrand Telefon 87 13 83 28 Velkommen til børnehaven i Byleddet Med denne lille pjece vil vi gerne byde jeres barn og jer forældre velkommen

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her.

Der er mange nye ting at huske på når jeres barn begynder i vuggestuen, så derfor har vi samlet en del informationer her. 1 Velkomstfolder til Agtrupvej. Velkommen til Vuggestuen Agtrupvej. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen i vuggestuen og fortælle jer lidt om, hvad I kan forvente af vuggestuen og hvad vi forventer

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk

Velkomstfolder. Underoverskrift SKIVEKOMMUNE. Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Resen Daycare Furvej 7 7800 Skive www.resendaycare.dk Underoverskrift Velkomstfolder Velkommen til Musik og bevægelsesbørnehaven: SpilLoppen Vi håber, at både du og dit barn bliver glade for og trygge

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside:

Svanen. Velkomstfolder. Svanen. Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: Hjemmeside: Svanen Velkomstfolder Svanen Ramsømaglevej 17D 4621 Gadstrup Tlf.: 46 19 10 07 Email: svanen@roskilde.dk Hjemmeside: www.svanen.roskilde.dk Velkommen til Svanen! I denne folder vil vi gerne give jer nye

Læs mere

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2

Velkommen. Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Velkommen Adresse: Børnehuset Skovkanten Esrum Hovedgade 21 B 3230 Græsted tlf. 72 49 90 40 tryk 2 Mail: Annette R. Jensen arjen@gribskov.dk (områdeleder) Netti Bromose cnebr@gribskov.dk (daglig pædagogisk

Læs mere

Velkommen til Rising Børnehus

Velkommen til Rising Børnehus Velkommen til Rising Børnehus Velkommen Personalet i Rising Børnehus vil gerne byde jer og jeres barn velkommen. Vi ser frem til at lære jeres barn at kende og sammen med jer være med til at give barnet

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C

Velkommen til. Børnehuset Bakkegården. Børnehuset Bakkegården Risingsvej Odense C Velkommen til Børnehuset Bakkegården Børnehuset Bakkegården Risingsvej 43 5000 Odense C 63 75 23 80 Kære du og dine forældre ønskes hjertelig velkommen til Børnehuset Bakkegården Du har fået plads i Børnehuset

Læs mere

Velkommen i børnehaven

Velkommen i børnehaven Velkommen i børnehaven I Børnehuset Kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på De voksne på stuen

Læs mere

Dagligdagen i Minihøj

Dagligdagen i Minihøj Dagligdagen i Minihøj Der er naturligvis ikke to dage, der er ens, men for alligevel at give jer et indtryk af en normal dags forløb, har vi beskrevet en sådan med ca. tidspunkter. 06.30 Institutionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet

Kære forældre! Med venlig hilsen Personalet Velkommen til Børnehuset Kære forældre! Velkommen til Pilehaven. Her er nogle praktiske oplysninger om vores hverdag som vi håber, vil være med til at gi en god start i børnehaven. I er altid velkommen

Læs mere

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl.

Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Velkommen til vuggestuen i Børnehaven Sommerfugl. Vi ønsker, at jeres barn vil få en dejlig tid i vuggestuen. Vi håber desuden, at I vil få glæde af denne forældrefolder, hvor I bl.a. kan læse om vores

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk

Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk Børnehuset Freja Afdeling Frejas Have Himmelev Sognevej 115 4000 Roskilde Tlf. nr. 46 31 48 18 www.freja.roskilde.dk 1 Dette er en lille velkomstpjece, med de mest vigtige oplysninger omkring Frejas Have.

Læs mere

Velkommen til Børneoasen Lind

Velkommen til Børneoasen Lind Velkommen til Børneoasen Lind Børnehaven Toftegården Mellemtoften 14, Lind Start i børnehaven Inden et barn starter i børnehaven snakker vi med de andre børn om, at der kommer et nyt barn, så både børn

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkomstfolder til nye børn

Velkomstfolder til nye børn Velkomstfolder til nye børn i Søndermarkens Børnehus - børnehave Adresse: Søndermarkens Børnehus Teglværksvej 15, 7323 Give Tlf. 76 81 88 10 / sms nummer til DayCare 1276136 Hjemmeside adr.: www.sondermarken.vejle.dk

Læs mere

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning

Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave. Frølundvej Herning Velkommen til Barnets Hus Afd. Gårdens Børnehave Frølundvej 49 7400 Herning Gårdens Børnehave: Børnehaven er normeret til 35 børn i alderen 2,9 år - 6 år, Åbningstider: Mandag torsdag: 6.30 16.45 Fredag:

Læs mere

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov

En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov En hverdag fyldt med glæde, nærvær og sjov Glyngøre Vuggestue og Børnehave Kirkestræde 12, Tlf. 97 10 00 19 1 Vi byder jer velkommen i Glyngøre Børnehave. Vi glæder os til et godt og konstruktivt samarbejde

Læs mere

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse

Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Velkommen til Selde Børnehave Natur, leg og Bevægelse Skolebakken 10, Selde 7870 Roslev Tlf. 99 15 64 70 www.seldeboernehave.dk chls@skivekommune.dk Mobil: 2497 8609 Velkommen til Selde Børnehave. Med

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KFUM Christmas Møllers Vej 21 5200 Odense V Tlf: 63 75 69 33 Stuen: 29 79 71 64 Åbningstider: mandag - torsdag 6.30-16.45. fredag 6.30-16.30. Børnehuset KFUM: Børnehuset KFUM er

Læs mere

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.

Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej. Børnehaven Rømersvej. Rømersvej 2 4. 9700 Brønderslev Tlf.: 99454986. E-mail: lene.mariegaard@99454545.dk Hjemmeside: www.bornehaven-romersvej.dk 0 Velkommen: Velkommen i børnehaven Rømersvej. Vi har lavet

Læs mere

Velkommen i. Hjemmeside: Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail:

Velkommen i. Hjemmeside:  Adresse: Askevænget nummer 2. Telefonnummer: Mail: Velkommen i Hjemmeside: www.askevaenget.ltk.dk Adresse: Askevænget nummer 2 Telefonnummer: 45 28 57 40 Mail: mekl@ltk.dk Åbningstider: Mandag til torsdag: 7:00-17:00 Fredag: 7:00-16:0 Hvem er vi? Vi er

Læs mere

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf:

Velkommen til. Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: Velkommen til Ulveskov Børnehave Gl. Landevej 68, Birkelse 9440 Aabybro Tlf: 72 57 82 60 www.aabybroskole.dk Indhold Indhold... 2 Velkommen i Ulveskov Børnehave... 3 Ulveskov Børnehave... 3 Personale...

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Sjælsø

Velkommen i Børnehuset Sjælsø Velkommen i Børnehuset Sjælsø Informationsmappe 2010 Oversigt: Velkommen til Børnehuset Sjælsø o Praktiske oplysninger o Pædagogiske aktiviteter o Lukkedage o Dagsrytme Velkommen i vuggestuen o Indkøring

Læs mere

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

Velkommen til. Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Velkommen til Hadsten Børnehave Lindevej 4 8370 Hadsten Tlf. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave er en selvejende institution Vores institution skal være et sted, hvor både børn og voksne

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue

Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Velkommen til Nøddekrattets vuggestue Vi vil gerne byde dig og dine forældre velkommen Vores telefonnummer er 43 35 32 35 Vores hjemmeside er www.detgroenneomraade.htk.dk/afdelingerne I denne folder kan

Læs mere

Velkommen til nye børn og forældre i. De Glade Børns Hus Oliebladsgade 9 2300 Kbh. S. Tlf. omstilling: 32585201 Kontor direkte: 32878040

Velkommen til nye børn og forældre i. De Glade Børns Hus Oliebladsgade 9 2300 Kbh. S. Tlf. omstilling: 32585201 Kontor direkte: 32878040 Velkommen til nye børn og forældre i De Glade Børns Hus Oliebladsgade 9 2300 Kbh. S Tlf. omstilling: 32585201 Kontor direkte: 32878040 Kære Vi byder jer velkommen til De Glade Børns Hus, hvor jeres barn

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHAVEN BAVNEHØJ Velkommen til Børnehaven Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en børnehave med plads

Læs mere

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus

Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Velkommen i Østerdalen Skårup Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre redigeret marts 2016 Hvad er Østerdalen Skårup Børnehus? Skårup Børnehus er et integreret børnehus som del af det kommunale

Læs mere

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen.

Velkommen: Med denne folder vil vi fortælle om Børnehusets børnehavedel, så vi ved fælles hjælp kan få et godt samarbejde i dagligdagen. Velkommen: Vi vil gerne byde Jer velkommen i Børnehuset Vestbyen. Det er vores mål, at få et godt samarbejde mellem forældre, børn og personale, da det er vejen til god trivsel for alle. Vi forventer en

Læs mere

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue

Velkomstfolder. Mælkevejens vuggestue Velkomstfolder Mælkevejens vuggestue 1 Kære forældre Nu er tiden kommet, hvor Jeres barn starter i Mælkevejens vuggestue. Det er en stor dag for Jer og Jeres barn, og vi ved godt, at den første tid er

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus

Velkommen i Hesselager Børnehus Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN.

VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. VELKOMMEN TIL BØRNEHUSET KILDEBÆKKEN. Vi vil gerne byde dig og din familie velkommen til Kildebækkens Børnehave. Børnehaven er opdelt i 2 stuer, som hedder henholdsvis, Skovhulen og Havhulen. Børnehaven

Læs mere

Hvem er vi. En god start

Hvem er vi. En god start BØRNEHUSET BAVNEHØJ Velkommen til Børnehuset Bavnehøj Herluf Trolles Gade 6 8200 Aarhus N. tlf.: 20354620 Pædagogisk Leder: Jane Iversen kontakt mail: jai@aarhus.dk Hvem er vi Vi er en integreret institution

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave

Velkomstfolder. Vesterbjerggård Børnehave Velkomstfolder Vesterbjerggård Børnehave ÅBNINGSTID OG PERSONALE VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE Vi er en børnehave med max 69 børn, fordelt på 3 stuer BLÅ STUE GUL STUE REGNBUEN Børnene er fra 2 6 år Gul stue

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon:

VELKOMSTFOLDER. Børnehuset Østre. Børnehuset Østre Danmarksgade Odense C Telefon: VELKOMSTFOLDER Børnehuset Østre Børnehuset Østre Danmarksgade 2 5000 Odense C Telefon: 6375 1135 Kære forældre. Vi byder jer velkommen til Børnehuset Østre. Vi glæder os til at lære jer og jeres barn at

Læs mere

Velkommen til Jebjerg Børnehus

Velkommen til Jebjerg Børnehus Velkommen til Jebjerg Børnehus Jebjerg Børnehus Østergade 9, Jebjerg 7870 Roslev Kontor 9915 6460 Rød stue 2132 7391 Lilla stue 2132 6416 Lone (leder) 2396 0580 lonh@skivekommune.dk 0 Indhold Forord:...

Læs mere

Velkommen til Kirsebærhuset.

Velkommen til Kirsebærhuset. Velkommen til Kirsebærhuset. Et kommunalt integreret dagtilbud Idrætsvej 73-75 2650 Hvidovre Tlf.: 72 48 99 44 1 Velkommen. Kirsebærhuset består af fire stuer: På hver stue er der to pædagoger og en medhjælper/studerende

Læs mere

Åbningstider i Havblik

Åbningstider i Havblik Velkommen I Havblik Åbningstider i Havblik Mandag torsdag: 6.45-16.30 Fredag : 6.45 15.45 Der kan, hvis der er et arbejdsrelateret behov søges om udvidet åbningstid i tidsrummet fra kl. 06.00 6.45. Skema

Læs mere

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset

Kære forældre. Et STORT velkommen til jer forældre og jeres barn skal lyde fra personalet i Digterhuset Kære forældre. Det handler om at være tryg, ja nu skulle man måske tro, at vi reklamerer for et forsikringsselskab, men det gør vi absolut ikke. Men ordlyden er god nok, for det handler jo netop om, at

Læs mere

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset

Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE. Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset Højbjerg dagtilbuds guide til GODT SAMARBEJDE Til forældre i Børneslottet Rygaarden Kræmmerhuset Kridthuset I Højbjerg dagtilbud er det ledelsens og personalets opgave at sikre et godt børnemiljø med omsorgsfulde

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum

Velkommen til. Skovhuset LBO Vester Hornum 1 Velkommen til Skovhuset LBO Vester Hornum Vester Hornum LBO Hovedgaden 83 Vester Hornum 9640 Farsø 99669608 mobil30510998 I denne velkomstfolder får I en kort orientering om V. Hornum LBO Skovhusetog

Læs mere

Velkommen til Bavnebakken.

Velkommen til Bavnebakken. 1 Velkommen til Bavnebakken. Vi ønsker dig og dit barn velkommen til Bavnebakken. Bavnebakken er en integreret institution med 24 vuggestuebørn og 40 børnehavebørn. Vi er en del af Kolt-Hasselager dagtilbud,

Læs mere

HEJ. Børn og voksne. Siger VELKOMMEN til dig og din familie. Hilsen. Leder: Ruth Kristensen Souschef: Majken Lund Thomsen

HEJ. Børn og voksne. Siger VELKOMMEN til dig og din familie. Hilsen. Leder: Ruth Kristensen Souschef: Majken Lund Thomsen HEJ Et barn som bliver kritiseret, lærer at fordømme. Et barn som bliver slået, lærer at slås. Et barn som bliver hånet, lærer at skamme sig. Et barn som udsættes for ironi, lærer at få dårlig samvittighed.

Læs mere

Velkommen til Magdalene Haven

Velkommen til Magdalene Haven Velkommen til Magdalene Haven Vi er glade for, at I har valgt Magdalene Haven og vi håber at I bliver glade for at have jeres barn her i vores hus. Magdalene Haven er en integreret institution bygget i

Læs mere

Rårup Børnehus - Stærekassen

Rårup Børnehus - Stærekassen Rårup Børnehus - Stærekassen Velkommen til Stærekassen - En integreret gruppe i Rårup Børnehus Vi er glade for at kunne byde jer og jeres barn velkommen i Stærekassen. I denne lille folder vil vi fortælle

Læs mere

Velkomstpjece til Fanø Børnehave

Velkomstpjece til Fanø Børnehave Velkomstpjece til Fanø Børnehave Kære børn og forældre! Velkommen til Fanø Børnehave. Hensigten med denne pjece er at give en kortfattet orientering om dagligdagen, traditioner og andre emner, som vi tror

Læs mere

Velkommen til Lindetræet

Velkommen til Lindetræet Velkommen til Lindetræet Vi glæder os til at modtage jer i Lindetræet Lindehaven 3, 2630 Taastrup Tlf. 43 35 31 40 www.detgroenneomraade.htk.dk Velkommen Vi vil hermed byde jer velkommen til Børnehuset

Læs mere

Humlehavens pædagogiske arbejde Billeder fra barnets tid i Humlehaven

Humlehavens pædagogiske arbejde Billeder fra barnets tid i Humlehaven Arbejds-og strategigrundlag. Formålet med dette er at skabe helhed og sammenhæng i børnenes liv, i et samarbejde mellem institution og skoler. Det fælles arbejdsgrundlag tager udgangspunkt i udviklingen

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten

Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Velkommen til Børnehaven Kornblomsten Det er en ny periode i jeres barns liv at skulle starte i børnehave. Lige pludselig skal man være sammen med en masse nye børn og en masse nye voksne. Samtidig er

Læs mere

PRAKTISK PJECE ALSVEJ

PRAKTISK PJECE ALSVEJ PRAKTISK PJECE ALSVEJ KÆRE NYE FORÆLDRE TIL BØRN I BØRNEHAVEN! Hermed byder vi rigtig hjertelig velkommen til Børnehuset Alsvejs børnehave. Vi håber, at I og Jeres barn vil få nogle rigtig gode år her

Læs mere

Velkommen til Trollskoven

Velkommen til Trollskoven Velkommen til Trollskoven Information til nye børn og forældre TROLLESGAVE 5 A, Fensmark, 4684 Holmegaard, Tlf. 55884634 / 25450090. Mail-adresse: Frit Fensmark@naestved.dk Hjemmeside: www.holmegaard.dk/holmegaardskolen

Læs mere

Sundhedspolitik Udebørnehaven Vandpytten 2016

Sundhedspolitik Udebørnehaven Vandpytten 2016 Sundhedspolitik Udebørnehaven Vandpytten 2016 1 Vigtige grunde til at sætte fokus på kost og bevægelse i børnehaven Sunde madvaner har betydning for børnenes trivsel, læring og koncentration i hverdagen

Læs mere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere

Velkommen i. Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere 16 Velkommen i 16 Tegnet af Lindagil de splittergale tagnere Voldum Børnehave 2 15 Østervænget 1 8370 Hadsten Hej Vi vil gerne byde dig velkommen i Voldum Børnehave, vi glæder os meget til du starter her

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde. side 6 Forældresamtaler.. side 6 Sprogvurdering... side 6 Tavshedspligt... INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN Børnehavens adresse side 2 Børnehavens email og hjemmeside. side 2 Åbningstider side 2 Bestyrelsen.. side 2 Personalet side 3 Antal børn side 4 PRAKTISKE OPLYSNINGER Betaling

Læs mere

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre

Forældrefolder. Børnehuset Elisehaven. Børnehuset Elisehaven. Ranunkelvænget Odense SV Tlf Praktiske oplysninger til forældre Forældrefolder Børnehuset Elisehaven Børnehuset Elisehaven Ranunkelvænget 84 5250 Odense SV Tlf. 6375 1075 Praktiske oplysninger til forældre Velkommen i Børnehuset Elisehaven Det er vores ønske, at Elisehaven

Læs mere

Værd at vide om livet i børnehaven

Værd at vide om livet i børnehaven Værd at vide om livet i børnehaven BØRNEHAVENS ADRESSE Dybvad Børnehave Markedsvej 8 9352 Dybvad Alrum tlf. 51 15 86 18 Kontor tlf. 51 15 85 31 ÅBNINGSTIDER Mandag til torsdag 06.45 16.30 Fredag 06.45

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Side 2 S K J O L D G Å R D E N S B Ø R N E H A V E O G V U G G E S T U E. Informationer om Skjoldgården. Åbningstider 4. Telefonnumre 4.

Side 2 S K J O L D G Å R D E N S B Ø R N E H A V E O G V U G G E S T U E. Informationer om Skjoldgården. Åbningstider 4. Telefonnumre 4. I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Informationer om Skjoldgården Åbningstider 4 Telefonnumre 4 Normering 4 Ferielukning 4 Fuldtid eller deltidsplads 4 Daglige informationer 4 Skjoldgårdens målsætning

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne

Velkommen i Labyrinten. Børn og voksne Velkommen i Labyrinten Børn og voksne Velkommen i Labyrinten! Adresse: Tlf.nr.: Hjemmeside: e-mail: Børnenormering: Børnehaven Labyrinten Langgade 80 7321 Gadbjerg 76 81 88 50 (kontor) 76 81 88 52 (køkken)

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

VELKOMMEN I Lærkereden

VELKOMMEN I Lærkereden VELKOMMEN I Lærkereden - en daginstitution med barnet i centrum BARNET I CENTRUM FORÆLDRE PERSONALE - en institution i Skive kommune Side 1 af 11 HEJ Børn og voksne på Siger VELKOMMEN til dig og din familie

Læs mere

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave.

Velkommen til. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Velkommen til Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores børnehave. Med denne folder vil vi gerne byde jer velkommen samt give en kort introduktion til vores

Læs mere

A-Z folder for Klintholm

A-Z folder for Klintholm A-Z folder for Klintholm Klintholm Aktiviteter udenfor huset. Skal en børnegruppe på tur ud over det sædvanlige, bliver det skrevet på tavlen. Alle aktiviteter foregår som udgangspunkt i børnehavens åbningstid.

Læs mere

Velkomstfolder. Oddense Børnehave

Velkomstfolder. Oddense Børnehave Oddense Børnehave VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.30 17.00 Fredag lukker

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen

BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen BørneHuset Troldehøj Forældrefolderen 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Velkommen i Troldehøj... 4 Hverdagen i Troldehøj... 5 Kort om Troldehøj... 6 Åbningstid... 7 Indkøring af nye børn...

Læs mere

Velkommen til vuggestuen

Velkommen til vuggestuen Velkommen til vuggestuen I Børnehuset kogletræet Kære Vi byder dig og din familie velkommen i Børnehuset Kogletræet. Vi glæder os til at lære dig og din familie at kende. Du skal starte på og Skal være

Læs mere

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om:

Thunfiskens ABC. Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken. I denne pjece kan du læse om: Thunfiskens ABC Regler og politikker for Børnehuset Thunfisken I denne pjece kan du læse om: Skiftetøj Fejring af fødselsdage Måltider i institutionen Legetøjsfredag Sygdom Legeaftaler Afleveringstidspunkt

Læs mere

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre

Velkommen i Hesselager Børnehus. Informationsfolder til nye børn og forældre Velkommen i Hesselager Børnehus Informationsfolder til nye børn og forældre Hesselager Børnehus er et børnehus for børn fra 3-6 år. Vi er en del af Østerdalen, som er et kommunalt dagtilbud i Svendborg

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Ågården

Velkommen til Børnehuset Ågården Velkommen til Børnehuset Ågården Vores adresse: Ågårdvej 3, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 86 99 47 89 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.15 16.45, fredag 6.30 16.00 Vi glæder os til at lære jeres barn at

Læs mere

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på

Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på Område Sundet: Solsikken Byder velkommen til og familie. Du skal starte på 1 De voksne er fordelt således: Sol-stuen: Nina Susanne W. Måne-stuen: Lena Gitte Charlotte Rune Stjerne-stuen: Grethe Susanne

Læs mere