Velkommen til Nr. Søby Børnehave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Nr. Søby Børnehave"

Transkript

1 Velkommen til Nr. Søby Børnehave

2 Hej. Børn og voksne siger velkommen til dig og din familie Vores adresse: Nr. Søby børnehave Stoholmvej Højslev Telefonnumre: Hoved nr Kontor Bier Sommerfugle Ugler Vi vil gerne, at I ringe før 9.15 eller efter 12.00, for at forstyrre børn og personale mindst muligt. Børnehavens hjemmeside: Med denne folder vil vi gerne byde børn og forældre velkommen i børnehaven. Vi håber, at I som familie bliver glade for børnehaven og at vi 2

3 fremover vil få et godt samarbejde omkring jeres barn. Det er vigtigt, at overgangen fra dagpleje/ vuggestue bliver en tryg og god oplevelse for jeres barn Personalegruppen har gennem årene modtaget mange nye børn. Derfor har vi stor erfaring i og viden omkring det at rådgive forældre ved den nye situation det er, at skulle have sit barn i børnehave. Vi opfordrer jer til at besøge børnehaven, inden jeres barn skal begynde hos os. Derved undgår man ofte det, at barnet føler sig utryg ved den nye situation. I stedet oplever barnet, at det er spændende, at skulle møde nye kammerater og nye udfordringer. Når barnet har gået i børnehaven i 4-6 måneder indkalder vi jer til en forældresamtale, hvor vi vil drøfte jeres barns trivsel med udgangspunkt i bl.a. hverdagen i børnehaven, barnets sociale relationer samt barnets sproglige og motoriske udvikling. Samtalerne er lagt om morgenen fra kl. ca af hensyn til vores personaleressourcer. I er også altid velkomne i det daglige til at kontakte personalet for en snak om jeres barn. At blive et børnehavebarn. 3

4 Når man begynder i børnehave er man pludselig blevet stor. Børnehavealderen 3 6 år stiller krav til barnet og byder på mange nye udfordringer bl.a. det at kunne begå sig i et fællesskab med andre. Man skal lære børnehave-livet, stedet, ens nye venner, de nye voksne, nye rutiner og den daglige struktur at kende. At være en del af et fællesskab: I Skive kommune arbejder alle daginstitutioner målrettet for at skabe et inkluderende miljø. Der er enighed om at alle børn skal sikres ret til at indgå og deltage i lokale fællesskaber, der hvor de hører til og vokser op. Der skal være lige muligheder for alle børn og til gavn for alle. Det vigtigste i et barns liv er at være med at være en del af fællesskabet. Derfor har bestyrelsen og personalet besluttet værdier omkring fællesskabet: VÆRDIER FOR FÆLLESSKABET I NR. SØ- BY BØRNEHAVE 4

5 En fælles opgave mellem børn, forældre og medarbejdere! Nr. Søbys principper for fællesskabet handler om gensidig omsorg, ansvar for børn, forældre og medarbejdere. Alle der har deres daglige gang i Nr. Søby børnehave. I Nr. Søby børnehave taler børn, forældre og medarbejdere pænt til og om hinanden I Nr. Søby børnehave er alle børn, forældre og medarbejdere betydningsfulde i fællesskabet I Nr. Søby børnehave er forskellighed en ressource I Nr. Søby børnehave har alle voksne, forældre og medarbejdere, ansvar for fællesskabet I Nr. Søby børnehave skal alle børn have venner 5

6 Dette er med til at jeres barn får en god dag sammen med resten af børnegruppen. I kan støtte jeres barn på vej i børnehave Ved at: Glæde jer sammen med jeres barn og tale positivt om det at skulle begynde i børnehave. Have positive forventninger om, at jeres barn kan klare mange ting. På jeres 1. besøg snakker vi om, hvordan indkøring og afleveringen om morgenen kan blive bedst for jeres barn: Vores oplevelse er, at det er godt at gøre afskeden enkel, kort og præcis ( Det er aldrig godt at trække afskeden ud. Det er ikke samværet, som forlænges, men bortgangen. ) Jeres barn er vant til at gå længere ture (i børnehaven er vi af og til på ture ud af huset, hvor barnet selv skal gå fx til fødselsdage, i skoven osv.). 6

7 ere ved at sætte ord på dagens rutiner og oplevelser. Det er ligeledes vigtigt at informere personalet om fx øre - problemer eller hvis I har haft kontakt til Tale-, Høre konsulent. Dette giver det bedste udgangspunkt i forhold til at støtte barnets videre sproglige udvikling. Øve turtagning med jeres barn. Når man er omkring de 3 år kan det være rigtig svært at vente på tur, men det er en nødvendig kompetence at tilegne sig, da vi i børnehaven er mange, som skal have lov at komme til orde. ( I kan fx ved aftenbordet skiftes til at forjeres barn øver sig i at tage tøj af og på. Det er en god ide, at barnet bruger praktisk tøj som er nemt at klare for barnet brug fx undertrøje og underbukser i stedet for bodystocking samt bukser som barnet selv kan få af.. Når barnet begynder i børnehave, er det vigtigt, at I viser hvad og hvor barnet har sit skiftetøj hver dag. Læg det i skabet og hæng udetøjet på knagerne, så har barnet selv mulighed for at finde det. I det daglige når I henter jeres barn, er det vigtigt, at I sammen med barnet tjekker at tøjet er i orden til næste dag, at der er ryddet op på garderoben og at støvlerne er løftet op på støvle hylden. (det lettere også rengøringen) Der er stor forskel på, hvornår et barn er klar til at træne renlighed. Er barnet ikke 7

8 renligt, når det kommer i børnehave, er en del af vores rutine, at det skal sidde på toilet i forbindelse med bleskift. Derfor er det en god ide, at barnet øver sig i at sidde på toilet derhjemme. Et par fif i forhold til at motivere barnet i retning af at blive renligt kan være: vær med til at skabe roen, der giver mulighed for at mærke efter (skær ned på aktiviteter som barnet skal deltage i fx gymnastik den ene dag, svømning den næste osv. Gør bleen til en ulejlighed. Prøv at give barnet ble og underbukser omvendt på, for så kan barnet mærke, når det har tisset, at uh, hvad var det det her nu?. ( de gode råd er hentet fra Lola Jensens bog: Den store far, mor og børn ) I er opmærksomme på barnets sproglige udvikling. Vær bevidst om at bruge sproget i forhold til barnet vær gode sproggivtælle om dagens oplevelser så lærer barnet både at vente på tur, lytte og fortælle. Nogle børn har fortsat brug for en middagssøvn, når de begynder i børnehave. Barnet har mulighed for at sove i ca. 1 time. Der sidder altid en voksen hos børnene til de sover. Sover man ikke efter ca. ½ time kommer man med ud på legepladsen. Vi er bevidste om, at de børn som skal sove er ude om formiddagen, men det er ingen garanti for at det kan lade sig gø- 8

9 re hver dag, da vi også om formiddagen har andre fastlagte aktiviteter. Bruger barnet endnu sut, kan den ved behov findes frem fra barnets skab, fx ved middagssøvn. Åbningstider. Mandag - torsdag fredag Lukke dage i børnehaven: Børnehaven har lukket på de regeringsbestemte mulige lukkedage: 24. december 5. juni (Grundlovsdag) (her skal institutionen ikke finde alternativ pasning): Bestyrelsen har på mødet den 7. marts 2007 besluttet at der er mulighed for at holde lukket på nedenstående dage, hvis der ikke er et pasnings behov, grundet arbejde: Dagene mellem jul og nytår Fredagen efter Kr. Himmelfartsdag Der er mulighed for pasning af de børn, hvor forældrene grundet arbejde har et pasningsbehov Der skal rettes henvendelse til leder eller souschef ved et sådant behov. Opfordret fridag: I forbindelse med afholdelse af pædagogisk dag 9

10 for personalet, vil forældrene denne dag blive opfordret til at give deres børn en fridag eller at børnene bliver hentet tidligere. (disse dage er der vikarer til at lukke institutionen). Lidt om arbejdsformen børnehaven Børnehaven er delt op på 3 stuer hvor børnene er i alderen fra 3 6 år. Stuernes navne: Sommerfugle, Bier, Ugler. Selv om børnene er opdelt på 3 stuer, har de i hverdagen mulighed for at besøge hinanden eller lege samen på legepladsen. Læreplaner: Alle børnehaver skal udarbejde pædagogiske læreplaner. Det er et lovkrav. Den pædagogiske læreplan skal beskrive dagtilbuddets arbejde med mål for læring. I læreplanen er der beskrivelser af: Barnets alsidige personlighedsudvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Vi arbejder med anerkendende pædagogik ud fra ICDP metoden, hvor vi bruger de 8 samspilstemaer: vise positive følelser for barnet justerer sig i forhold til barnet 10

11 taler med barnet om ting barnet er optaget af påskønnelse og anerkendelse af barnet hjælpe barnet med at samle sin opmærksomhed viser følelse og entusiasme uddybe og forklare fælles oplevelser guide barnet ved at lede og vise positive alternativer Struktur og dagrytmen (Fælles åbne/lukke): For at strække personaleresurserne åbner og lukker institutionen i fællesrummet. Fælles åbne tid: i Fællesrummet kl åbner alle 3 stuer. Mellem 8.00 og foregår aktiviteterne sammen med stuen Fælles lukketid: i fællesrummet. Hver fredag er alle børnene i fællesrummet fra kl til lukketid (læs endvidere mere om børnehavens struktur og dagsrytme på vores hjemmeside) Morgenmodtagelse: Det er rart for børn, forældre og personale at morgenmodtagelsen bliver en god oplevelse. Dette foregår i et samarbejde mellem både børn/forældre og forældre/voksne i børnehaven. 11

12 Vi siger godmorgen til alle børn, da det er vigtigt at de føler sig set og budt velkommen. Vi holder os lidt afventende da barnet og forældrene ofte, selv gerne vil klare afskeden. De voksne i børnehaven bliver ofte siddende i den aktivitet, de er i gang med hos de andre børn (morgenmad, spille spil, lege, tegne, praktiske opgaver o.l.), men vi vil altid gerne hjælpe med afskeden (ex. hjælpe med at vinke). Så henvend jer til de voksne, og vi hjælper gerne til ved afskeden. Morgensikkerhed: Vi har den aftale med skolefritidsordningen Værestedet på Nr. Søby skole, at vi er hinandens sikkerhedsnet. Det vil i praksis sige, at hvis personalet, der har morgenvagten udebliver, kan I gå over på skolen og få hjælp. Personalet her vil så kontakte lederen af børnehaven, så der hurtigst muligt kommer personale frem. Fravær: Holder barnet ferie, fridag eller er syg skal der gives besked til institutionen. Vi vil gerne, at I ringe før 9.15 eller efter 12.00, for at forstyrre børn og personale mindst muligt. Forældremeddelser/tavler Forældrene får sendt meddelelser hjem via e mail. Har man ikke denne mulighed kontakter man personalet, og kan få en kopi. Desuden ligger der 1 kalender pr. stue oven på hvert køleskab i børnenes garderobe. I denne ka- 12

13 lender vil der blive skrevet div. Informationer om ture, fødselsdage o.l. Kost og bevægelse i børnehaven: Vigtige grunde for, at vi sætter fokus på kost og bevægelse i børnehaven Sunde madvaner har betydning for børnenes trivsel og koncentration i hverdagen Leg, bevægelse og fysisk aktivitet er afgørende for en sund livsstil og har en positiv effekt på læring, sociale kompetencer m.v.. Motion styrker børns knogler og er med til at forebygge overvægt, fysisk aktive børn er ofte socialt stærke og har mere overskud til at lære nyt Gode motionsvaner som barn og ung øger sandsynligheden for at man også dyrker regelmæssig motion som voksen Hvad lægger vi vægt på i den kost børnene får i Nr. Søby Børnehave: At børn får en sund og varieret kost At vi ved indkøb er bevidste om kvalitets produkter (eks. så vidt muligt begrænser brugen af sukker, farvestoffer, fedt.) At børn får sunde madpakker (madpakkerne er forældrenes ansvar) At voksne har holdninger til hvad der er sund kost for børn 13

14 At børn i hverdagen drikker mælk og vand, og kun til festlige lejligheder og udflugter drikker saft, o.l. At vi voksne er med til at så et frø hos børnene, så de får grundlagt nogle gode og sunde vaner og får holdninger til hvad et sundt liv er. Maden og spisningen er en del af de pædagogiske aktiviteter: Når vi spiser lægger vi vægt på at der er en rolig atmosfære. Børnene lærer sociale normer som at vente på tur, rækken hinanden mælken, tage hensyn til hinanden osv. Børnenes selvstændighed styrkes også. Vi støtter dem i at blive selvhjulpne under måltidet og lærer dem bl.a. selv at hælde mælk op, tage maden op af madkassen, selv rydde op o.l. Personalet opfordrer forældrene til at børnene får sunde madpakker med i børnehaven Se gode ideer til madpakker o.l. på Morgenmad: - indtil kl kan der serveres morgenmad, for de børn, som ikke har spist hjemmefra - der er mulighed for bl.a. cornflakes, havregryn og brød. - børnene kan medbringe egen morgenmad. Madpakke 14

15 Børnene medbringer madpakke til middag, institutionen sørger for drikkevarerne. Madpakkernes indhold er forældrenes ansvar, men personalet kan rådgive om sund kost. Husk navn på madpakker. Børnene må gerne have en drikkedunk med til vand. Børnene skal ikke have juice, saft m.m., i hverdagen. Mellemmåltid: Forældrene medbringer frugt til fælles frugtskål til formiddagsmaden. (ideer til frugt kan være: æble, ananas, rosiner, gulerødder, banan, appelsin, jordbær, agurk og meget andet) Forældrene medbringer på skift eftermiddagsmad til hele børnegruppen (ca. 1 gang månedligt). Eftermiddagsmaden kan bestå af bagværk eller købeting, som afleveres til institutionen, i ubrudt emballage. (Børnehaven laver liste med, hvem der skal have rmiddagsmad med hvilke dage, samt hvilke ting, man skal medbring. Denne liste sendes pr. mail hjem til jer. På bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 blev der besluttet, at hvis man glemmer at medbringe eftermiddagsmad den dag, det er ens tur, betaler man 150 kr., børnehaven fremskaffer så det fornødne. Det er frivilligt om man vil deltage i ordningen. Der hænger eftermiddagslister på forældre opslagstavlen. 15

16 Børnehaven laver en liste med hvad børnene medbringer til eftermiddagsmaden. Maden skal afleveres i ubrudt emballage. Har man glemt at tage eftermiddagsmad med betales 150 kr. til personalet. Børnehaven laver eftermiddagsmaden i ferieperioderne. Eks. om sommeren i juli og den første uge i august. Maddage Institutionen laver maddage, som annonceres på opslagstavlen eller i nyhedsbreve. Maddage sker i forbindelse med højtider, således traditioner kan fastholdes, og i forbindelse med emneperioder kan der arrangeres maddage i et forløb over flere dage. Bagning og bål mad De enkelte afdelinger/stuer kan i mindre omfang sammen med børnene bage og lave mad på bål Fødselsdage Fødselsdage er et lejlighedsvis arrangement og der må serveres hjemmelavet mad. Barnet og forældrene kan vælge at invitere børnehaven hjem til fødselsdagen. (hvis barnet inviterer hjem, så spørg lige personalet til råds om datoen) Fødselsdage i hjemmet skal holdes på mandage, tirsdage eller onsdage fra 9.30 til 12.00, hvis personalet skal deltage sammen med børnene fra børnehaven. (Ang. Ferieperioden, tal med personalet om hvordan det kan gøre) 16

17 Fødselsdage kan også afholdes i institutionen, hvor forældre kommer med maden. Bestyrelses beslutning : Flere undersøgelser har vist at sukker påvirker børns aktivitets niveau i en negativ retning, og der kan til tider være flere fødselsdage indenfor kort tid, derfor skal vi alle bidrage til at fødselsdagene bliver mere sunde. Vi opfordre til at der ikke serveres alt for mange retter, dog skal vi huske på at børnene denne dag ikke får frokost i børnehaven, og derfor vil vi gerne at maden er mættende, som frugt/grønt, groft brød med pålæg, f. eks rugbrød, grov boller eller landgangsbrød, hjemmebag Fuldkorns pizzasnegle/ pølsehorn. Til fødselsdagen skal slik begrænses til pynt på kagemanden, der må ikke udleveres slikposer. Stuen laver en gave til fødselsdagsbarnet, som er fra alle børnene. Børnene må ikke få balloner der ikke er oppustede. Specielle hensyn Der kan tages specielle hensyn, hvor det er muligt i dagligdagen, og der kan udskiftes enkelt bestanddele af maden Hvis det drejer sig om et barn med meget svær allergi, eller et barn, der på grund af religiøse årsager skal spise en speciel slags mad, kan det være nødvendigt, at forældrene selv må medbringe alt/eller noget af maden selv. 17

18 Middagssøvn: De børn der stadig har brug for en middagssøvn, skal selv medbringe sovepose og pude. (sove tid ca. 1 1½ t.) Medicin: Hvis barnet lider af en kronisk sygdom, kan vi give barnet medicin i samråd med forældre og lægen. Penicillin og andre stærke medikamenter kan vi ikke give børnene. I tvivlstilfælde skal der snakkes med stuens personale. Beklædning: Barnet skal have hensigtsmæssigt tøj på, afhængig af årstiden, og som er nemt for barnet at få af og på. Der bør medbringes skiftetøj, hjemmesko eller tykke sokker, som evt. kan opbevares i børnehaven. (låner jeres barn skiftetøj af børnehaven, tag det da med hjem og vask det, så tøjet er klar til næste lån.) Tørt tøj. Det er jer forældre, der har ansvaret for at jeres barn har tørt tøj til næste dag (flyverdragter, støvler andet tøj). Derfor er det oftest nødvendigt, at tage tøjet med hjem, da vores tørre rum ikke kan tørre ca. 60 flyverdragter og støvler fra dag til dag. Når vi alligevel bruger tørre rummet, er det for at mindske svineriet, i den store garderobe, hvor barnet har det øvrige tøj til at være. 18

19 Garderoben: Det er vigtigt at du hver dag rydder op i garderoben sammen med dit barn. Sæt sko og støvler op, det lettere fejningen for personalet. (så er der også mere tid til at den voksne kan være sammen med de børn, der er der til sidst) Du hjælper dit barn hvis I: om morgenen hænger tøjet (hue, vanter m.v.) klar til barnet. Vis dit barn, hvad det har med (hjælp til selvhjælp) Når flere af de praktiske ting er i orden, jo mere tid har børn og voksne til at lave alle de sjove ting sammen. Det betyder noget for dit barn. Husk at tømme garderoben hver fredag p.g.a. rengøring. Navn i tøjet og på madkassen: Husk at skrive navn på barnets madkasse, at skrive navn i dit barns tøj og fodtøj, det gør det lettere for både dit barn og de voksne. Billige vanter: Citat fra Lola Jensen fra TV 2: der vil altid være vanter der bliver væk for børnene, i løbet af vinteren, så køb billige vanter, så er ærgrelsen ikke så stor når man efter vinteren står med 2 vanter til venstre hånd Sikkerhed på legepladsen Halstørklæder og snører: Da det medfører en vis risiko, at bære halstørklæder (udenpå tøjet) på legepladsen, vil vi opfordre til at børnene bærer elefanthuer eller halsvarmer. Derudover vil vi også gøre opmærksom på at jakker med Quick luk i snøren også kan medføre risiko ved leg. 19

20 Vi vil ikke tage ansvaret for at børn der har quick-luk (låsekugler) eller lignende anordninger på hætte og halslukke på jakker. Vil du/i være sikre, med hensyn til denne risiko, så tag snører af børnenes tøj. Det er dit barns sikkerhed det handler om og det er dig der hver dag bestemmer hvilket tøj barnet har på, derfor beder vi være opmærksom på ovennævnte risiko og handle derefter. Egne cykler og brug af cykel hjelm: Børnene må gerne cykle på egne cykler på legepladsen, dog må man ikke påføre sig cykel hjelm når man cykler /leger på legepladsen. Dette skyldes at når børn har cykelhjelme på kommer deres hoveder til at fylde meget mere, og der er stor risiko for at deres hoveder kan sidde fast i klatre træer eller ved legeredskaberne. Legeredskaberne har sikkerhedsafstande som er lavet efter målene på børnehavebørns hovedstørrelser uden hjelm. I vores overvejelser er også at vi på legepladsen ingen biler eller tungtrafik har samt vi har en rigtig god cykel bane. Hvis man som forældre ikke synes, at ens barn må cykle uden hjelm, så bør barnet ikke medbringe egen cykel Skal de ældste børn på cykeltur væk fra legepladsen og ud i trafikken, skal børnene selvfølgelig påføre sig cykel hjelm. Syge børn: 20

21 Syge børn kan ikke modtages i institutionen p.g.a. smittefare og af hensyn til barnet selv. I forbindelse med tvivl om modtagelse af børn skal vi rette os efter vejledningen fra Sundhedsstyrelsen Smitsomme sygdomme hos Børn. Hvis barnet bliver syg, mens det er i institutionen, og ikke kan klare resten af dagen, vil personalet kontakte forældrene, så barnet kan blive hentet hurtigst muligt. Legetøj: Barnet må medbringe sit eget legetøj i børnehaven. Legetøjet medbringes på eget ansvar, Husk navn på. Husk at sige farvel: Når du henter dit barn er det meget vigtigt at barnet siger farvel til en voksen, så vi ved at barnet er hentet. Glemt tøj: I garderoben står kasser til glemt tøj og fodtøj. Fredag op til længere ferie perioder (sommer, efterårs, vinter, påske, juleferie) tømmes kassen, så husk at se efter en ekstra gang Husk navn i tøjet Ris og Ros: Det er vigtigt for dit barn og dit barns hverdag, at I har en positiv indstilling til børnehaven og omtaler børnehaven positiv overfor jeres barn og omverden. 21

22 Hvis I har spørgsmål, ting I undrer jer over, ris eller ros er det vigtigt at I kommer til personalet i hverdagen, så vi kan få afklaret spørgsmål og få eventuelle misforståelser ryddet af vejen. Tavshedspligt: Institutionens personale har tavshedspligt, med alt de måtte få kendskab til, under deres arbejde i institutionen. Børn og unges trivsel: Forældre og pædagoger har fokus på børns trivsel, og opleves det, at der er behov for en ekstra indsats er der forskellige muligheder: PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning) Hvad er PPR: I PPR er en rådgivning under Kultur og Familie forvaltningen, og der bl.a. ansat talehørekonsulent, psykologer, fysioterapeut. Tilknyttet vores børnehave er: Inge Lise (talekonsulent) Nete (Psykolog) Janie (Fysioterapeut) Oplever I som forældre eller vi i børnehaven, at et barn ikke er i trivsel og har brug for ekstra opmærksomhed/omsorg kan der hentes hjælp hos, hos Inge Lise, Nete, Janie. Her har vi mulighed for at få rådgivning og hjælp til at afdække og påvirke de forhold og sammenhænge, som har 22

23 betydning for at dit barn igen får det godt og kommer til at trives. Det er ikke ensbetydende med at være en dårlig forælder, for at man i en periode har brug for hjælp. Er der brug for rådgivning kontaktes PPR i samråd med forældrene. Råd og vejledning er både til børnehaven og til forældrene. Der holdes et opstarts møde med deltagelse af forældre, barnets pædagog og en eller flere af konsulenterne. Konsulenternes involvering vil typisk være: 1-2 gange observation af barnet på stuen, deltagelse i forældresamtale, og konsulenterne er kun tilknyttet så længe det er nødvendigt. Stafetlog: I Skive kommune er der indført et redskab som hedder: Stafetlog. Hvad er en stafetlog? En Stafetlog er en logbog over indsatser og Involverede personer. I Stafetloggen er de initiativer, der bliver taget i forhold til jeres barn samlet. I Stafetloggen beskrives de aftaler, der er lavet. Stafetloggen giver et overblik over, hvilke fagpersoner der er involveret, og hvilke opgaver de har. 23

24 Stafetloggen kan ved overgang til skolen slettes, eller efter aftale med jer, viderebringes til skolen, for at sikre den gode overgange for jer og Jeres barn. Stafetloggen udarbejdes altid i et samarbejde med jer, som forældre. I vil til enhver tid være ajour med, hvad der er skrevet om jeres barn i stafetloggen. (via nem id) Kun barnets forældre og de personer, som forældrene har givet tilladelse til, kan få indblik i stafetloggen. Du kan se et eksempel på en stafetlog på Forsikring: Skive kommune har ikke tegnet ulykkesforsikring for børn og unge i institutioner, dagpleje og skoler. Det er derfor vigtigt, at du som forældre har tegnet en ulykkes og familie ansvarsforsikring, så dit barn er dækket i forbindelse med en evt. skade. (henvend dig evt. i børnehaven og få udleveret en pjece om forsikrings forhold) Forældremøder: Der afholdes et årligt forældremøde i september/oktober, med valg til bestyrelsen. Herudover er der tradition for en sommerfest i juni måned. Forældresamtaler: I tilbydes 2 samtaler. 24

25 1. samtale: her taler vi om hvordan det går med jeres barn ca. 4-6 måneder efter barnet er startet i børnehave, samt kort orientering om sprogvurdering. 2. samtale: inden skolestart. Skolesamtalerne holdes i januar/februar, her drøftes overgang for jeres barn mellem børnehave og skole (rep. Fra skolen deltager i samtalen). Er der tvivl om jeres barns skolestart vil I blive kontaktet i efteråret inden skolestart. Desuden er der forældresamtaler efter behov ved henvendelse enten fra forældre eller personalet. Vi tilstræber at samtalerne holdes indenfor institutionens åbningstid, af hensyn til personalets brug af ekstra tid. Kørsel med børn: Personalet vil kun benytte private biler til transport af børnene, hvis reglerne er opfyldt i forbindelse med forsikring og sikkerhed. Parkeringsforhold: Der er parkeringsmulighed på p-pladsen lige overfor børnehaven og på p-pladsen ved klubhuset. Det er vigtigt, at I af sikkerhedsmæssige årsager, husker at slukke bilen og tage nøglen med når I forlader jeres bil. Rygepolitik: Vi har besluttet at vores børnehave er 100% røgfri. Derfor er det kun tilladt at ryge i et udendørs skur på legepladsen. 25

26 Personale ansat på institutionen: Leder: Birte Kristensen Souschef: Connie Thomsen Pædagoger: Mette Søe. Naja B. Gade Elisa Andersen Helle G. Skaaning Annemette Mortensen Connie Thomsen Medhjælpere: Helle Hansen Ole Sørensen Heidi L. Fruergaard Marianne Boll Ebba L. Pedersen (køkken og medhjælper) Studerende: 2 gange om året modtager institutionen studerende fra Viborg seminariet. De er her et halvt år af gangen, og er på skift på stuerne. Job med løntilskud: Periodevis har vi folk ansat i job med løntilskud, hvilket vi er meget glade for, da det altid er dejligt med et par ekstra praktiske hænder. 26

27 Henvendelser vedrørende jeres barns hverdag i børnehaven skal altid rettes til det faste pædagogiske personale. Bestyrelsen: Formand: Allan Frederiksen Næstformand: Helle Møller Referent: Helle Møller Øvrige medlemmer: Majbritt Ustrup, Anja B. Jensen, Rene Pedersen, Personalerepræsentanter i bestyrelsen: Annemette Mortensen Elisa B. Andersen Bestyrelsesmøder: Referater bliver lagt på børnehavens Daycare. 27

Hverdagen i dit barns daginstitution

Hverdagen i dit barns daginstitution Hverdagen i dit barns daginstitution 2 Indhold Hverdagen i dit barns daginstitution... 1 Hvad er en daginstitution?... 3 Derfor er det vigtigt at gå i daginstitution... 3 Hverdagen i daginstitutionen...

Læs mere

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger.

VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. Velkomstfolder VELKOMMEN Med denne pjece vil vi byde nye børn og forældre velkommen til Oddense Børnehave, samt give nogle praktiske oplysninger. ÅBNINGSTIDER Mandag torsdag kl. 6.15 16.45 Fredag lukker

Læs mere

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen.

Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 1 Den daglige pædagogiske praksis i Børneinstitutionen Frøgården Vuggestueafdelingen. 2 Den daglige pædagogiske praksis i Vuggestueafdelingen. I denne folder har vi forsøgt at beskrive vores mål for den

Læs mere

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet

Velkommen til. Børnehuset Himmelblå. Knus hinanden. Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet Knus hinanden Et knus: Er fuldt ud økologisk forsvarligt. Det nedbryder intet miljø Er energisparende sparer på andre varmeressourcer Kræver ingen speciel opbevaring Kan transporteres toldfrit Forlanger

Læs mere

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave.

Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til Hammelev Børnehave. Kære forældre Med denne lille folder vil vi byde jer velkommen til. Vi glæder os til at modtage jeres barn og til at samarbejde med jer. I prioriterer vi udelivet, legen og den motoriske udvikling højt.

Læs mere

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen

Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Velkommen til Rønde Børnehus Vigen Anemonevej 12, 8410 Rønde Tlf. 87535180 Åbningstider: Mandag Torsdag kl.6.30 17.00 Fredag kl. 6.30 16.00 Leder: Birte Rask Pedersen Med denne pjece vil personalet i Vigen,

Læs mere

Velkommen til. Kløverløkken!

Velkommen til. Kløverløkken! Velkommen til Kløverløkken! Kære Velkommen i Kløverløkken. Nu skal du til at gå i Du skal være hos De voksne på din stue hedder Vi glæder os til at se dig! At starte i institution kan være både sjovt og

Læs mere

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30

Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Velkommen i Børnegården Lemtorp Nissumvej 8 7620 Lemvig 96 63 18 30 Kære forældre! Jeres barn skal nu til at opleve livet i en børnehave. Barnet er måske vant til dagpleje eller vuggestue, og skal nu til

Læs mere

Velkommen i Øster Højst Børnehus

Velkommen i Øster Højst Børnehus Velkommen i Øster Højst Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Øster Højst Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier, pædagogiske

Læs mere

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk

Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk Børnehaven Lystruplund Lystruplund 36 8520 Lystrup Telefon: 87 13 83 17 Email: hekru@aarhus.dk 1 Velkommen til børnehaven Lystruplund Børnehaven og dens historie Børnehaven Lystruplund er opført i 1974

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE

VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE VELKOMMEN I STILLINGE BØRNEHAVE FORORD Dette hæfte er en introduktion til de værdier Stillinge Børnehave står for. (Ordet Børnehave dækker både vuggestue og børnehave) Information om hverdagen, indsatsområder

Læs mere

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE

Velkommen til Børnegårdens vuggestue KORREKTUR BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen til Børnegårdens vuggestue BØRNEGÅRDENS VUGGESTUE Velkommen Velkommen til Børnegårdens vuggestue. Vi glæder os rigtig meget til at lære jeres barn og jer forældre at kende. Det vil være en ny

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt:

Indholdsfortegnelse: 4. Aktiviteter: 5. Forældresamtaler: 6. Forældrebestyrelsen: 7. Kontakt: Indholdsfortegnelse: 1. Velkommen 2. Teams/ åbningstider / lukkedage samt ferie 3. Praktiske oplysninger 1. Aflevering/afhentning: 2. Mad: 3. Middagssøvn: 4. Tøj: 5. Legeplads: 6. Legetøj: 7. Fødselsdage:

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet

Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Velkommen til Børnehuset Bækdalen Krop, kunst og kreativitet Vores adresse: Tendrup Hovvej 7A, 8543 Hornslet Vores tlf.nr.: 87 53 57 90 Vores åbningstid: mandag torsdag 6.30 17.00, fredag 6.30 16.00 Jeres

Læs mere

Hjems Børnehaves lille A Å

Hjems Børnehaves lille A Å Hjems Børnehaves lille A Å A Afhentning ; Sig altid farvel til en personale! Skal foregå inden 16.45, hvor døren skal være låst - udefra! Giv besked, hvis det er andre der henter, vi må ellers ikke udlevere

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41

VELKOMMEN TIL. Børnehuset. Venlig hilsen personalet i Børnehuset. Tlf.nr. 72 10 50 41 BESTYRELSEN. Da børnehaven hører under skolen, har vi fået dispensation til at få to forældrevalgte repræsentanter fra børnehuset med i skolebestyrelsen, som er på valg hvert andet år. KOMMENDE SKOLEBØRN.

Læs mere

Velkommen til Sabro Dagpleje

Velkommen til Sabro Dagpleje Velkommen til Sabro Dagpleje Et godt lære-værested Sabro Dagpleje. Sabro dagpleje består af 12 dagplejehjem alle beliggende i Sabro midtby. Et dagplejer har op til 4 fastindskrevne børn i alderen ½ år

Læs mere

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk

Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Ringsted Private Skovbørnehave St. Bøgeskovvej 30 B 4100 Ringsted Telefon: 3810 5040 Hjemmeside: www.ringstedskovborn.dk Hvad er Skovbørnehaven i St. Bøgeskov? Verdens dejligste børnehave med højt til

Læs mere

Velkommen til Rønbjerg Børnehave

Velkommen til Rønbjerg Børnehave Velkommen til Rønbjerg Børnehave Præsentation af børnehaven Rønbjerg Børnehaven blev etableret i maj 1993 i en tidligere pedelbolig, og i 2005 blev der bygget en tilbygning mellem børnehaven og fritidsordningen

Læs mere

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Korsholm/Søften Børnehaven Engen, Korsholm Børnehave og Børnehuset Mælkevejen Favrskov Kommune Velkommen til Korsholm/Søften. Vi er et dagtilbud som består af 3 daginstitutioner: Børnehaven

Læs mere

Velkommen i Visby Børnehus

Velkommen i Visby Børnehus En dag på legepladsen Velkommen i Visby Børnehus Med denne pjece vil vi gerne byde jer velkommen i Visby Børnehus og samtidig fortælle lidt om, hvem vi er og hvad vi laver. I kan læse mere om vores værdier,

Læs mere

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik

Småfolket/Regnbuen Småfolket/Regnbuen. Sundhedspolitik Sundhedspolitik I Småfolkets/ Regnbuens sundhedspolitik kan du læse om institutions politikker vedrørende kost, bevægelse, sygdom, søvn og pauser. For at sikre børnenes sundhed og trivsel er det vigtigt

Læs mere

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset

Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Mad- og måltidspolitik Bakkehuset Forord Bakkehusets mad- og måltidpolitik er tænkt som et arbejdsredskab for at bevidstgøre børn, forældre og personale i forhold til sunde madvaner og livsstil. Igennem

Læs mere

Indholdsfortegnelse: side:

Indholdsfortegnelse: side: Indholdsfortegnelse: side: velkommen... 2 telefoner 2 åbningstider... 3 forældrebestyrelse... 3 information... 3 personale... 4 ferie- og lukkedage... 5 traditioner... 5 vuggestuen/ dagsrytme... 6 børnehaven/

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven.

Med venlig hilsen personalet i Børnehaven. Velkommen til Rønbjerg Børnehave Vi håber, at I kan danne jer et lille indblik i børnehavens hverdag og værdier ved at læse denne lille folder. Ellers så vil vi opfordre til at gå på vores hjemmeside www.roenbjergboernehave.dk.

Læs mere

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen.

Vi vil godt se dig og dine forældre inden du starter i vuggestuen, så du kan se den stue du skal gå på, samt hilse på os alle sammen. Side 1 af 12 Side 2 af 12 Kære Velkommen til Frøgårdens Vuggestue. Du skal gå på De voksne på din stue hedder: Din primær-voksen er Du har dit eget mærke, det sidder på din garderobeplads. Dit mærke ser

Læs mere

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen

Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Pr. 01-01-13 Personalenormeringen Morten Jørgensen Leder Jette Rasmussen - Pædagog Astrid Harmsen Elly Pedersen - Pædagog - Pædagogmedhjælper Studerende (halvårs og 3 mdr.) Gitte Sørensen - Pædagog Jørn

Læs mere

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø.

Hyldebo ligger 5 minutters gang fra Gadstrup mose, som er et meget naturskønt område og Ramsømagle-sø med fugletårnet, som ligger i vores nærmiljø. Velkommen i børnehuset Hyldebo Daginstitutionen Hyldebo Hyldevænget 2-4 Tlf: 46 19 06 19 Prøv også at klikke ind på www.hyldebo.roskilde.dk. Åbningstider: Mandag-torsdag Kl. 6.30-17.10 Fredag Kl. 6.30-16.20

Læs mere

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen

Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18. Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Velkommen til Børnehuset Sommerfuglen Indhold: Velkommen 4 Om os 5 Privat 8 Opstart 10 Hverdagen 13 Goddag og farvel 18 2 Garderoben 20 Mad og drikke 23 Fest 26 Ferie og fri 28 Sygdom 29 Forældresamarbejde

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen

Velkommen til Børnehuset Mælkevejen Velkommen til Børnehuset I Børnehuset er der ansat 14 pædagoger og 7 medhjælpere. Vi har i perioder nogle personer i løntilskud. Leder er: Maiken Toftholm Afdelingsleder er: Pia Kammersgaard Vi er en ny

Læs mere

Fredensborg Naturdagpleje

Fredensborg Naturdagpleje PRAKTISKE OPLYSNINGER Januar 2015 Her kan du finde nyttig information om privat dagpleje, vores naturdagpleje, om Jane og Hanne, godkendelse og tilsyn, priser og tilskud og andre vigtige ting. PRIVAT DAGPLEJE

Læs mere

Velkomstfolder Vuggestuen

Velkomstfolder Vuggestuen - 1 - Velkomstfolder Vuggestuen Vi er en røgfri institution - 2 - Isbjørnen Kære forældre! Velkommen til Isbjørnens vuggestue Vi har i denne pjece forsøgt at sammenfatte nogle praktiske oplysninger, det

Læs mere

Velkommen til Nøddeskallen

Velkommen til Nøddeskallen Velkommen til Nøddeskallen Vi håber at I og Jeres barn, bliver glade for at have Jeres daglige gang her i Nøddeskallen. Med denne folder vil vi fortælle, hvad der er vigtigt her i vores vuggestue, og dermed

Læs mere

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave

Mariehønen. Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave Mariehønen Integreret dagpleje, vuggestue og børnehave ariehønen Bækvej 6, Asp 7600 Struer Tlf. 96 84 89 40 grs@struer.dk http://mariehonen.struer.dk Velkommen hos os i Mariehønen Når Jeres barn starter

Læs mere

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave

Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Velkommen i Troldebo s vuggestue og børnehave Søndervang 1 7182 Bredsten Tlf. 75 88 14 87 Mail sorch@vejle.dk 1 Kære forældre. Med denne folder byder vi jer velkommen i institutionen Troldebo og giver

Læs mere

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD

Solstrålens ABC Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD Den selvejende institution BØRNEHUSET SOLSTRÅLEN NORD og SYD BØRNEHUSET Solstrålen Jægervangen 39 / Tjørnestien 7. Telefon 3965 6058/ 3965 3723 Fax 3965 6098 E-mail solstraalen@gentofte.dk 11 Side 2 A-B-C

Læs mere

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957.

Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420. Kontor: 30695960. Brumbasserne: 30695952. Sommerfugle 30695957. Børnehuset Kroghøj Jordhøjvej 1 3550 Slangerup 47351420 Kontor: 30695960 Brumbasserne: 30695952 Sommerfugle 30695957 Myggene: 30695946 Larverne: 30695956 Mail: bh-kroghoej@frederikssund.dk Åbningstid:

Læs mere

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk

Samsøgade 21 9740 Jerslev. Tlf.nr. 9945 4720. inge.hove@99454545.dk Velkommen til Børnehaven Livstræet Samsøgade 21 9740 Jerslev Tlf.nr. 9945 4720 Mail: Hjemmeside: inge.hove@99454545.dk www.bhlivstraeet.dk Børnehaven Livstræet består af to nabo huse: Grenen og Kvisten,

Læs mere

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN

BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN BØRNEHUSET DEN GRØNNE KILE BØRNEHAVEN VELKOMMEN KÆRE FORÆLDRE Med dette lille hæfte byder vi jer velkommen i Børnehuset Den Grønne Kile! Hæftet indeholder mange vigtige og praktiske oplysninger og giver

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN

INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN INFORMATIONSHÆFTE for FORLEV FRIBØRNEHAVE 2011 NÅR JERES BARN STARTER I BØRNEHAVEN Det er vigtigt for os at jeres barn får den bedst mulige start i børnehaven. Vi tilbyder at I kan komme på besøg i børnehaven

Læs mere

Velkommen i Snaremosen

Velkommen i Snaremosen Velkommen i Snaremosen I 2015 har vi følgende fokus punkter: Relationer barn-barn og voksen-barn. Aktiviteter it/ipad og udeliv. Børnehaven Snaremosen Snaremosevej 220, 7000 Fredericia. Tlf.: 72 10 54

Læs mere

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn

BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011....en tryg hverdag for dit barn BØRNEHAVEN KRIDTHUSET 2011...en tryg hverdag for dit barn Limfjordsvej 2 9670 Løgstør T: 99 66 90 70 E: bh@kridt-huset.dk W: www.kridt-huset.dk Velkommen i Børnehaven Kridthuset Børnehaven Kridthuset er

Læs mere

Velkommen til. Daginstitution Stensballe

Velkommen til. Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Velkommen til Daginstitution Stensballe Vi vil gerne byde velkommen til Daginstitution Stensballe. Vi glæder os til at lære Jer og Jeres barn at kende. Det er dejligt

Læs mere

Solvangens velkomstpjece

Solvangens velkomstpjece Solvangens velkomstpjece Velkommen til Børnehaven Solvangen Nørre Allé 34, 2600 Glostrup Tlf. 4396 1963 E-mail: info@bh-solvangen.dk Hjemmeside: www.bh-solvangen.dk Solvangens åbningstider Mandag og tirsdag:

Læs mere

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE

Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE Gode råd til den bedste start i VUGGESTUEN ANKERSGADE VUGGESTUEN ANKERSGADE Ankersgade 19 8000 Aarhus C Hjertelig velkommen til Vuggestuen Ankersgade Vi glæder os til at lære jeres barn at kende og sammen

Læs mere

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE

Velkommen til Institutionen Midtby. Børnehuset Langelinie WEBUDGAVE BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Børnehuset Langelinie BØRN OG UNGE Velkommen til Institutionen Midtby Institutionen Midtby består af 6 huse, 4 børnehaver og 3 vuggestuer. Tilsammen en institution med

Læs mere

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole

Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole Forsikring: Du/I skal selv tegne ulykkesforsikring på Jeres barn/børn, da SFO/skole/kommunen ikke har en forsikring som dækker børnene. Information 2013 Husk! Vi er på forældreintra Kirke Saaby Skole 12

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Velkommen. til Jystrup Vuggestue

Velkommen. til Jystrup Vuggestue Afslutningsvis Er der det mindste I tænker eller undrer jer over, har I spørgsmål eller forslag, opfordres I til at tage en snak med os. I kan altid komme til en af os; der er oftest kaffe på kanden, og

Læs mere

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 2010 1 Velkommen til Virum Skoles SFO Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til skolefritidsordningen. Vi håber, at den må være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkommen i Grøftekanten

Velkommen i Grøftekanten Velkommen i Velkommen i Grøftekanten Med denne velkomstpjece byder vi hjerteligt velkommen i Grøftekanten. Vi glæder os til I og Jeres barn skal begynde her. Det er vores ønske, at I får en nem og god

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40

Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Sfo v/ Virum Skole Akvariet og Galaxen Parcelvej 167, 2830 Virum 45 28 44 40 Velkommen til Virum Skoles Sfo Med denne pjece ønsker vi børn og forældre velkommen til vores skolefritidsordning. Vi håber,

Læs mere

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen

Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011. Vuggestuen - Mad og måltider i Valhalla Udarbejdet af kostgruppen 2007 Redigeret 2011 Vuggestuen Indledning Denne pjece er en informationsfolder til dig som forældre. Den fortæller om målene for mad og måltider i

Læs mere

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80

Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 Gravengårdsvej 15 8700 Horsens 76 29 17 80 1 VELKOMMEN TIL DAGINSTITUTION TORSTED. Daginstitution Torsted består af 4 afdelinger. Neptun, Malurt og Sirius som er integrerede institutioner og Natur- og

Læs mere

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn

Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Kære forældre Vi ønsker alle et godt nytår Dejligt at komme i gang igen efter en lang juleferie og dejligt at møde Jeres glade børn Tak for Jeres til- og frameldinger til vinterferien. Bedst som vinteren

Læs mere

Kostpolitik for Korsholm/Søften

Kostpolitik for Korsholm/Søften Kostpolitik for Korsholm/Søften Favrskov Kommune Den rette ernæring har stor betydning for barnets udvikling og trivsel. Barnet bruger energi på bevægelse, udvikling og læring. Derfor har kroppen brug

Læs mere

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK

SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK SKOVBØRNEHUSETS MAD & MÅLTIDSPOLITIK FORORD Uden mad og drikke duer helten ikke, siger et gammelt ordsprog. Det skal faktisk tages helt bogstaveligt. Selv den dyreste bil kan ikke køre uden benzin og smøring

Læs mere

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d.

Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. KÆRE Velkommen til Uglestuen, som du skal starte på d. vi glæder os til at være sammen med dig og vi håber vi får et godt samarbejde med din mor og far. Her er din stue, den hedder UGLESTUEN. Side 1 De

Læs mere

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011

Version 3.0. Godkendt 16. november 2010 / Revideret 1. november 2011 Gældende fra 1. januar 2011 Formålet med kostpolitikken Kostpolitikken er udarbejdet af bestyrelsen på baggrund af tanken om, at sund kost og en aktiv hverdag giver glade børn. Grundlaget for politikken er gode råd fra sundhedsstyrelsen

Læs mere

Informationsfolder 1

Informationsfolder 1 1 Informationsfolder Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Hvem... 3 Hvad... 3 Normering... 3 Pris... 4 Åbningstid... 4 Indskrivning... 4 Personale... 5 Dagsrytme... 6 Børnegrupper... 6 Vildhestene...

Læs mere

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk

Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk Børnehuset Petra Granvej 13 9320 Hjallerup Tlf.9945 4996 E-mail: petra@99454545.dk 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 VELKOMSTFOLDER.... 4 BØRNEHUSETS PERSONALE... 4 ÅBNINGSTIDER:... 5 LUKKEDAGE:...

Læs mere

Velkommen til Grøftekanten

Velkommen til Grøftekanten Velkommen til Grøftekanten 1 Indholdsfortegnelse Velkommen...side 3 Telefon, e-mail mm...side 4 Personalet...side 4 Forældrebestyrelsen...side 5 Praktiske oplysninger...side 6 En hverdag i Grøftekanten...side

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Virksomhedsplan 2010

Virksomhedsplan 2010 Virksomhedsplan 2010 for AGERNBO Daginstitution Egelyvej 12 4720 Præstø 55363070 agernbo@vordingborg.dk 1 Indholdsfortegnelse. Lidt om Agernbo. 3 Målsætning 4 Personale.. 5 Forventninger til forældre.

Læs mere

Velkommen til Børnehuset Påfuglen

Velkommen til Børnehuset Påfuglen Velkommen til Børnehuset Påfuglen Kære Du skal gå på: Velkommen i Påfuglen. Blå stue: Rød stue: Gul stue: Når du starter, er det: som tager imod dig og viser dig rundt. De andre voksne i vuggestuen er:

Læs mere

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af

www.hobitten-frie.dk Børnehaven er - en del af Børnehaven er - en del af Velkommen til Hobitten Vi vil med denne pjece byde Jer velkommen i Hobitten, samt give Jer nogle informationer om børnehaven og vores dagligdag. Kort om Hobitten Hobitten er en

Læs mere

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk

Områdeleder: Penille Hagemann Nielsen 7259 9505 penille.hagemann.nielsen@egekom.dk Møllehøjens Børnegård Børnehuset Hvidehøj Lillestræde 7, Ganløse Lillestræde 5 3660 Stenløse 3660 Stenløse 7259 9501 7259 9503 Daglig leder: Gitte Arestrup Daglig leder: Maya Grandahl Gitte.arestrup@egekom.dk

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Virksomhedsplan for Troldehøjen

Virksomhedsplan for Troldehøjen Virksomhedsplan for Troldehøjen Forord Daginstitutionen Troldehøjen Praktiske oplysninger Børnenormeringen Åbningstider Kort overblik over Børne og ungepolitikken Kort målsætning for daginstitutionerne.

Læs mere

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.

VELKOMSTFOLDER. Maribovej 3 B 4960 Holeby. Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst. VELKOMSTFOLDER Maribovej 3 B 4960 Holeby Myretuen tlf. 54607107 Skovbørnehaven tlf. 20232119 E-mail: myretuen@lolland.dk myretuen.lolland.inst.dk 1 Myretuen Holeby... 3 Myretuen har åben... 4 I Myretuen

Læs mere

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE

Informationsfolder. Olympen SÆBYGAARDSKOLEN SFO - OLYMPEN. Sæbygaardskolens SFO TIL BØRN OG FORÆLDRE TIL BØRN OG FORÆLDRE Informationsfolder SÆBYGAARDSKOLEN SFO - Sæbygaardvej 34, 9300 Sæby ATHENE 4021 0813 - APOLLON 4021 3913 Olympen Sæbygaardskolens SFO Indhold Kære forældre... 3 Personale... 4 Generel

Læs mere

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset

Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Balsmoseskolen SFO Mosehuset Velkommen til Mosehuset Her er info omkring der vedrører institutionen. Hvis der opstår spørgsmål er alle selvfølgelig velkomne til at rette dem til os, så misforståelser

Læs mere

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922

Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 Velkomstfolder Lindehuset Terpvej 19 Øster Lindet 6630 Rødding tlf: 79965481 mobil: 29277922 1 Velkommen i Lindehuset Vi vil gerne være et sted hvor alle, uanset færdigheder, kulturbaggrund eller tro føler

Læs mere

Velkommen til Eventyrhulens side

Velkommen til Eventyrhulens side Velkommen til Eventyrhulens side Her på siden håber vi at du kan finde oplysninger og svar på en stor del af det der rører sig når dit barn enten snart skal starte, eller allerede går i børnehaven. Skulle

Læs mere

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen

DAGTILBUD BORNHOLM. Velkommen i dagplejen. Information til forældre med børn i dagplejen DAGTILBUD BORNHOLM Velkommen i dagplejen Information til forældre med børn i dagplejen maj 2013 Kære forældre Velkommen i dagplejen. Vi håber I og jeres barn vil få mange gode oplevelser, sammen med dagplejeren

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Velkommen i dagplejen

Velkommen i dagplejen Velkommen i dagplejen Jeres barn skal nu starte i dagpleje hos en af vores kommunale dagplejere. Den tid som barnet skal tilbringe i dagplejen er en forholdsvis stor del af barnets friske og vågne tid.

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

Virksomhedsplan 2011-2012

Virksomhedsplan 2011-2012 Virksomhedsplan 2011-2012 2 VELKOMMEN TIL ADELAIDE BØRNEHAVE! Vi håber at jeres børn vil blive glade for at være i børnehaven. Der er meget nyt at opleve og lære for barnet og for forældrene. I skal vide

Læs mere

Velkommen i Børnehuset Hesselholt!

Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Velkommen i Børnehuset Hesselholt! Adresse; Børnehuset Hesselholt Rugmarken 3-5 9510 Arden. Åbningstider; Mandag - fredag; 6,15-16,45. Fredag; 6,15-15,30. Kontakt; Telefon; 97 11 43 94 Mobil; 23 33 50

Læs mere

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS

FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS FORÆLDREHÅNDBOG LANGSØ BØRNEHUS BØRNEHAVE & VUGGESTUE Forord Dette er en håndbog, som er udarbejdet til forældre med barn/ børn i Langsø Børnehus - børnehave og vuggestue. Håndbogen har til hensigt at

Læs mere

Kostpolitik 2014-2016

Kostpolitik 2014-2016 Kostpolitik 2014-2016 Indholdet i denne pjece er drøftet og godkendt af forældrebestyrelsen i Daginstitutionen Kjellerup/Levring i maj 2014. Generelt Daginstitution Kjellerup/Levring ønsker at implementere

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

Velkommen til Myretuen.

Velkommen til Myretuen. Velkommen til Myretuen. Med denne folder vil personalet gerne byde jer velkommen i Myretuen, og vi håber, at det vil give jer et indtryk af, hvem vi er, og hvad vi kan byde på. Myretuen. Børnehaven Myretuen

Læs mere

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer.

I Grejsdalens Børnehus afholdes der for at styrke fælleskabet, årligt en række arrangementer. Som en institution i Vejle kommune arbejder vi på, at skabe et inkluderende miljø, hvor børnene oplever sig som en del af et fællesskab hvor der er plads til alle. For at lykkedes med det, er det vigtigt

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Velkommen til Hornsyld Idrætsbørnehus

Velkommen til Hornsyld Idrætsbørnehus Velkommen til Hornsyld Idrætsbørnehus Hjertet i bevægelse Hornsyld Idrætsbørnehus Bakkevej 20 A 8783 Hornsyld Tlf. 79 74 12 50 Tlf. 79 74 12 52 E mail: hibhv@hedensted.dk E mail Leder: lene.holm.andersen@hedensted.dk

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000.

Tak for godt samarbejde til forældre og personale som påbegyndte arbejdet med Klippigårdens kostpolitik foråret 2000. 1 2 Indhold: Forord og formål Kostpolitik Aldersvarende mad Småt spisende børn Allergi Kontakt med børnehaven Børn fra fremmed kulturer Morgenmad Madpakken Eftermiddag Drikkevarer Fødselsdag Slik Festlige

Læs mere

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud

Velkommen. i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud Kære forældre, Velkommen i Dagplejen ved Skødstrup Dagtilbud. For at sikre at du/i og dit/jeres barn får så god en start som mulig, er der udarbejdet denne

Læs mere

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan

Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Dagplejen Favrskovs pædagogiske læreplan Denne pjece vil indeholde hvorfor og hvordan, vi arbejder med læreplaner, samt de værdier vores arbejde med børnene i Dagplejen Favrskov tager udgangspunkt i. I

Læs mere

Førskole Formålet med førskolen:

Førskole Formålet med førskolen: Førskole I forbindelse med modtagelse af førkolebørn den 1. maj hvert år, har vi udarbejdet en beskrivelse af førskoleforløbet vedr. det pædagogiske og praktiske. Formålet med førskolen: At hjælpe børnene

Læs mere

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution.

Tøjhushavens Børnehus åbnede 1. august 1997 som en puljeordning under Randers kommune. 1. juli 2011 blev Tøjhushavens Børnehus privatinstitution. Indhold Velkommen... 2 Tøjhushavens Børnehus... 2 Ansatte i Tøjhushavens Børnehus... 2 Åbningstider... 2 Økonomi... 2 Barnets start... 3 Aflevering og afhentning... 3 Forældresamtaler... 3 Samarbejde:...

Læs mere

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers

Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Velkommen til Båring Børnehus - en del af Båring Børneunivers Udarbejdet august 2014 0 Indhold Velkommen.... 1 Børnehuset.... 2 Vuggestuen, fysiske rammer, hverdag m.m.... 3 Udeliv og aktiviteter m.m....

Læs mere

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus.

D.I.I. Kælkebakken. Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79. Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 anda@bu.aarhus. D.I.I. Kælkebakken. 0 3 år Klokkeskovvej 13 Stavtrup 8260 Viby J Tlf: 87 13 84 79 Email: Hjemmeside: lrz@aarhus.dk www.dagtilbudaarhus.dk Dagtilbudsleder: Annamarie Dahlgaard Tlf: 29 20 44 47 Email: anda@bu.aarhus.dk

Læs mere

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg

Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Udarbejdet af Eventyrhusets kostudvalg Forord Eventyrhuset vil gerne give dit barn en god hverdag med velvære, trivsel, udvikling og en god opvækst med sunde kostvaner. Det er vigtigt med en sund kost,

Læs mere