MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12"

Transkript

1 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor glæde af din ovn. For at få mest mulig nytte af indbygningsovnen, er det vigtigt du følger vore råd og anvisninger. Læs nøje denne Monterings- og brugsanvisning igennem før du påbegynder monteringen. SCAN A/S - DK-5492 VISSENBJERG

2 2 INDHOLD Indholdsfortegnelse Tekniske data... 3 Installation Sikkerhed Prøvningsattest Tekniske mål og data Målskitse Scan DSA 12 Typeskilt Servicekasse Ekstra tilbehør Produktregistreringsnummer Montering... 6 Afmontage Bortskaffelse af emballage Bærende underlag Gulvplade Konvektionsluft Møbleringsafstand Indbygning i forbindelse med brændbart materiale Placering mod ikke brændbart materiale Kantafdækning og låge Eksisterende skorsten og elementskorsten Tilkobling mellem brændeovn og stålskorsten Krav til skorsten Justerbare støtteben Lås for låge Frisklufttilførsel Lukket forbrændingssystem Montering af tilbehør Montage af konvektionsstudse Brugsanvisning CB-teknik Primærluft Sekundærluft Røgvenderplader Askeskuffe Fyringsinstruktion Optænding Håndtering af brændsel Vedligehold Fejlsøgning Prøvningsattest... 20

3 TEKNISKE DATA 3 Installation Tekniske mål og data Husejeren er ansvarlig for at installation og montage foretages i overensstemmelse med nationale- og lokale bygningsreglementer, samt oplysninger givet i denne Monterings- og brugsanvisning. Installation af et nyt ildsted, skal meldes til de lokale bygningsmyndigheder. Man er desuden forpligtet til at få installationen inspiceret og godkendt af den lokale skorstensfejer før ibrugtagning. Materiale: Overfladebehandling: Maks. trælængde: Røgafgang: Vægt: Stålplade, støbejern, vermiculite, Robax glas Senotherm 45 cm Top 210 kg For at sikre optimal funktion og sikkerhed af installationen, anbefaler vi at installationen foretages af en professionel montør. Vores Scan forhandler kan anbefale/henvise til en montør i Deres område. Information om vore Scan forhandlere kan findes på Røgstuds indv. diameter: Røgstuds udv. diameter: Godkendelsestype: 175 mm 179 mm Intermitterende Sikkerhed Eventuelle ændringer på produktet, som foretages af forhandleren, montøren eller brugeren, kan medføre, at produktet og sikkerhedsfunktionerne ikke fungerer som de skal. Det samme gælder montering af tilbehør eller ekstraudstyr, som ikke er leveret af Scan A/S. Dette kan også ske, hvis dele, som er nødvendige for brændeovnens funktion og sikkerhed er blevet afmonteret eller fjernet Prøvningsattest Miljøministeriet har pr. 1. januar 2008 udstedt en ny bekendtgørelse for brændeovne. Bekendtgørelsen stiller krav til hvor mange partikler en brændeovn må slippe ud i miljøet. Brændeovnsbekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008 og kræver at brændeovne er testet på et akkrediteret laboratorium for overholdelse af den fastlagte maksimum grænse for partikelemission. Ved godkendelse udsteder laboratoriet en prøvningsattest (findes bagerst i denne monterings- og brugsanvisning). Prøvningsattesten er dokumentation for at brændeovnen overholder de nye miljøkrav. Skorstensfejeren skal efter installation af brændeovnen godkende og underskrive prøvningsattesten inden ovnen må tages i brug. Ejeren skal opbevare prøvningsattesten så længe brændeovnen er tilsluttet. Ved et eventuelt videresalg af brændeovnen skal prøvningsattesten følge med ovnen. Afprøvet ifølge EN CO Emission ved 13% O 2 : 0,09% 1142 mg/nm 3 13% O 2 : 31 mg/nm 3 No 13% O 2 : 101 mg/nm 3 Virkningsgrad: 80% Nominel ydelse: 9 kw Skorstenstemperatur EN 13229: 213 C Temperatur i røgstuds: 280 C Røgmængde: 9,5 g/sek Undertryk EN 13229: 12 Pa Anbefalet undertryk i røgstuds: Pa Forbrændingsluftsbehov: 25,9 Nm 3 /h Brændsel: Træ Brændselsforbrug: 2,8 kg/h Indfyringsmængde: 2 kg Med intermitterende forbrænding menes her normal brug af en brændeovn. Det vil sige at hver påfyring brændes ned til gløder før der genpåfyres. Scan DSA 12 er produceret i overensstemmelse med produktets typegodkendelse, hvori produktets monterings- og brugsanvisning indgår. EC deklaration kan ses på

4 * TEKNISKE DATA Målskitse Scan DSA ** * Mål til topafgang ** Center for indtag af ekstern forbrændingsluft bund

5 TEKNISKE DATA 5 Typeskilt Alle Scan brændeovne er forsynet med et typeskilt, som angiver afprøvningsstandarder og afstand til brændbart materiale. Produktregistreringsnummer Lågen åbnes og ovnens produktregistreringsnummer aflæses og noteres nedenfor. Dette nummer skal gemmes i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at kontakte os. Scan DSA 12 Insert fired by solid fuel Standard: EN EC no Minimum distance to heat insulation: Side: 40 mm - Top: 200 mm - Bottom: 0 mm Minimum insulation: Side: 100 mm - Top: 120 mm - Bottom: 60 mm CO emission at 13% O2: 0,09% 1142 mg/nm³ Dust at 13% O2: 31 mg/nm³ Flue gas temperature: 280 C Nominal heat output: 9 kw Efficiency: 80% Fuel type: Operation type: Wood Intermittent The appliance can be operated in a shared flue. Country EUR Norway Austria Schweiz Germany Classification Intermittent Klasse 2 LRV 11 BStV 1 Certificate/Standard EN SINTEF a B-VG VKF Nr FSPS-Wa 1929-EN Approved by RWE Power AG SINTEF - NBL RWE Power AG RWE Power AG RWE Power AG Angaben für Österreich Wärmeleistungsbereich: 3,9-9,7 kw Brennstoffwärmeleistung: 12 kw Zulässige Brennstoffe: Scheitholz Prüfbericht: FSPS-Wa 1929-A Follow assembly- and instructions manual. Use only recommended fuels. Montage- und Bedienungsanleitung beachten. Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe Scan A/S DK 5492 Vissenbjerg A A Produktregistreringsnummer Servicekasse Servicekassen indeholder følgende: beslag for røgstuds (anvendes ikke til Scan DSA 12) pakning for røgstuds (anvendes ikke til Scan DSA 12) kuglestop (anvendes ikke til Scan DSA 12) plastpropper til transportsikringshuller i bunden af pejsen (anvendes ikke til Scan DSA 12) diverse nøgler handske optændingsposer til de første optændinger Indsæt indbygningsovnens produktregistreringsnummer her. Ekstra tilbehør Konvektionsstudse Ø149 mm

6 6 MONTERING Afmontage Scan DSA 12 leveres fastspændt på palle. Det anbefales at afmontere begge låger og kantafdækninger inden ovnen skrues af pallen. Dette gør arbejdet med indbygningen af ovnen nemmere. Afmontage kantafdækning: Flangemøtrikker fjernes og kantafdækningen løftes af. C C Afmontage låge: Pinolskrue løsnes, skrue og fjeder afmonteres og låge løftes af. B 9 stk. flangemøtrikker M5 der afmonteres OBS! Har man valgt, at indbygningsovnen skal monteres med konvektionsstudse, gå til side 12 B Bortskaffelse af emballage Scan brændeovne kan leveres med følgende emballage: Træemballage: Træemballagen er genanvendelig, og vil efter endt brug kunne afbrændes som et CO2 neutralt produkt, eller leveres til genbrug. Pinolskrue Skrue og fjeder Flamingotop: Leveres til genbrug eller affaldsbortskaffelse. Foam: Leveres til genbrug eller affaldsbortskaffelse. Plastposer: Leveres til genbrug eller affaldsbortskaffelse. Strækfilm / plastfolie: Leveres til genbrug eller affaldsbortskaffelse.

7 MONTERING 7 Før indbygning af ovn Bærende underlag Man skal sikre sig at underlaget som ovnen opstilles på er et bærende underlag, som har styrke til at bære vægten af ovnen og evt. skorstenen. Er der tvivl om underlagets styrke kontaktes en fagmand inden opsætningen. Gulvplade De nationale- og lokale bygningsreglementer skal overholdes med hensyn til størrelsen på et ikke brændbart underlag, der skal dække gulvet foran indbygningsovnen. Den lokale Scan forhandler kan vejlede dig i reglerne vedrørende beskyttelse af brændbare materialer omkring ovnen. Gulvpladens funktion er at beskytte gulv og brændbart materiale mod eventuelle gløder. En gulvplade kan være af stål eller glas, men man kan også anvende klinker, natursten eller lignende. Har man valgt, at Scan DSA 12 opstilles på brændbart materiale, er det et lovkrav, at der anvendes gulvplader på begge sider af ovnen. Der er mulighed for, at den ene låge kan låses, og så er gulvplade kun nødvendig, på den side, hvor lågen kan åbnes. Konvektionsluft Der laves huller i omramningen for konvektionsluft. Konvektion betyder at der opstår luftcirkulation, således at varmen fordeles mere jævnt i rummet. Det er tilrådeligt at lave huller for konvektion på begge sider af omramningen. Det skal sikres at kravene til konvektionsarealer overholdes. Areal for konvektionsluft ind: 350 cm 2 Areal for konvektionsluft ud: 500 cm 2 Hvis der ikke skabes tilstrækkelig konvektion, kan der forekomme skader på omramningen. Møbleringsafstand: 1200 mm Man bør dog vurdere, om møbler og andet vil blive udtørret af at stå tæt på ovnen. Eksisterende skorsten og elementskorsten Planlægges det at installere ovnen på en eksisterende skorsten vil et godt råd være at tage en godkendt Scan-forhandler eller den lokale skorstensfejer med på råd. Her kan der også rådgives omkring en eventuel renovering af skorstenen. Ved tilkobling af elementskorsten følges producentanvisningen om tilkobling for den pågældende skorstenstype. Tilkobling mellem indbygningsovn og stålskorsten Scan-forhandleren eller den lokale skorstensfejer kan rådføre om valg af fabrikat og dimension af stålskorsten (vi anbefaler brug af KAVANI stålskorsten). Derved sikres at den passer til brændeovnen. Vi anbefaler at skorstenens længde regnet fra indbygningsovnens top ikke bør være mindre end 4,5 meter. Specielle vejr- eller installationsforhold kan kræve en anden længde. Fejlagtigt valg af længde eller diameter på stålskorstenen kan forårsage dårlig funktion. Følg stålskorstensleverandørens anvisninger nøje. Krav til skorsten Skorstenen skal minimum være mærket med T400 og G for sodildprøve. Monteres skorstenen i forlængelse af ovnen og har en længde på mindst 4,5 meter kan man anvende en 6" skorsten. Monteres ovnen med knærør eller andre buk på skorstenen, anvendes en 7" skorsten. Det anbefales at anvende et buet knærør, da det giver et bedre trækforløb. Tilkobler man sin brændeovn med et skarpt knærør skal renselemmen være i den lodrette del, således at den vandrette del kan renses gennem denne. De nationale - og lokale regler for skorstensgennemføring i brændbart materiale skal overholdes. Indbygning i forbindelse med brændbart materiale Se side 9 og 10. Placering mod ikke brændbart materiale Ved opmuring/konstruktion af ikke brændbar omramning, skal afstanden til ovnen være mindst 10 mm. Kantafdækning og låge Kantafdækning og låge monteres når overflader på omramningen er færdigbehandlede.

8 1388,6 8 MONTERING Justerbare støtteben Scan DSA 12 leveres med justerbare støtteben. Benene er at betragte som en hjælpefunktion, og kan eventuelt anvendes under opbygning. I den færdige opstilling skal oven stå på vangerne. Når støttebenene er i højeste position er ovnen 1388,6 mm høj og når de er i bund er ovnen 989 mm høj. For justering af højde på støtteben kan den nederste del af ovnens sideplader løsnes og bukkes. Når pladerne bukkes kan de knække af. Dette er ikke en fejl. De skrues på igen når man er færdig med at bruge støttefunktionen. F 449, ,4 269,8 1388, ,4 1188,8 F 203,2 136, ,2 1055,6 989 Skruer løsnes Bund af Scan DSA 12 Vanger Vanger Sideplade bukkes

9 400 MONTERING 9 Indbygning i forbindelse med brændbart materiale Areal for konvektionsluft ud: 500 cm 2 Minimum 300 mm til loft D 100 mm mineraluld Brændbart materiale Brændbart materiale Ikke brændbar plade eller belægning Brændbart materiale 60 mm mineraluld Ikke brændbar plade eller belægning Indgår der brændbare materialer i gulvet, skal højde over gulv være mindst 400 mm. 300 Minimum 300 mm til brændbart materiale Areal for konvektionsluft ind: 350 cm 2 A-A Brændbart materiale Ikke brændbar plade Brændbart materiale A A D Brændbart materiale Understøtning af ovn på vanger i ikke brændbart materiale

10 Minimum 200 mm 10 MONTERING E Brændbart materiale 200 mm mineraluld Ikke brændbar plade eller belægning B-B E Brændbart materiale Brændbart materiale B B

11 MONTERING 11 Lås for låge Lågen i modsatte side af askeskuffen kan låses. Dette gøres mens lågen er lukket. Anvend eventuelt unbrakonøgle fra den medleverede servicekasse. Frisklufttilførsel I et velisoleret hus må luften som går til forbrænding erstattes. Dette er specielt vigtigt i et hus med mekanisk udluftning. Dette kan foregå på flere måder. Det vigtigste er at luften tilføres rummet hvor brændeovnen er opstillet. Ydervægsventilen skal være placeret så nær ved brændeovnen som muligt, og skal kunne lukkes når ovnen ikke bruges. Nationale- og lokale bygningsreglementer skal følges vedrørende tilslutning af frisklufttilførsel. Lukket forbrændingssystem Brændeovnens lukkede forbrændingssystem bør anvendes hvis man bor i nyopførte lufttætte boliger. Ekstern forbrændingsluft tilsluttes gennem et ventilationsrør via væg eller gulv. Ventilationsrør må ikke kunne lukkes med en ventil Minimum Ø100 mm ventilationsrør, max. længde: 6 m med max. 1 bøjning Ekstern forbrændingsluft kan tilsluttes studs under brændkammer Låsen vippes til venstre og spændes fast.

12 12 MONTERING AF TILBEHØR Montage af konvektionsstudse Konvektionsstudse Ø149 mm G G 6 x sekskant skruer M4,8x9,5

13 BRUGSANVISNING 13 CB-teknik (Clean Burning) Brændeovnen er forsynet med CB-teknik. For at sikre en optimal forbrænding af de frigivne gasser under forbrændingsprocessen passerer der luft gennem et specielt udviklet kanalsystem. Denne forvarmede luft ledes ind i brændkammeret gennem hullerne i sidepladerne. Denne luftmængde er styret af forbrændingshastigheden og kan derfor ikke reguleres. Nederste røgvenderplade Røgvenderpladen er placeret i brændkammerets øverste del. Pladen bremser røgen og giver den længere opholdstid i brændkammeret før den går op gennem skorstenen. Temperaturen på røggasserne vil sænkes fordi den har mere tid til at afgive varme til brændeovnen. Ved fejning skal røgvenderpladen fjernes, læs under "vedligehold af brændeovn". Vær opmærksom på at røgvenderplader er lavet af et porøst keramisk materiale som kan gå i stykker. Vær derfor forsigtig når der arbejdes med disse. Røgvenderplader er en slitagedel og er ikke reklamationsberettiget. Primærluft Reguleringen for primærluft bruges ved optænding af ilden, og for at få ekstra fart på ilden ved påfyldning af nyt brændsel. Under kontinuerlig fyring med hårdt træ som eg og bøg kan primærluften være 0% - 50% åben. Ved fyring med blødt træ som birk og fyr kan primærluften være lukket. Indstilling ved normal belastning: 0-50% Sekundærluft Sekundærluften forvarmes og tilføres ilden indirekte. Sekundærluften skyller desuden glasset for at hindre soddannelse. Skrues der for langt ned for sekundærluften kan der opstå sodning af glasset. Sekundærluften bestemmer hvor meget varme man får ud af sin brændeovn. Indstilling ved normal belastning: 40-70% Askeskuffe Glaslågen åbnes for at komme ind til askeskuffen som sidder under ildstedet. Askeskuffen skal altid være lukket under fyring. Askeskuffen må ikke overfyldes, og skal derfor tømmes med jævne mellemrum. CB-teknik Nederste røgvenderplade Askeskuffe Stift som holder røgvenderplade Justering af lufttilførsel primær og sekundær spjæld Primærluft Sekundærluft 0% - 100%

14 14 FYRINGSINSTRUKTION Miljørigtig fyring Det frarådes at skrue så langt ned for brændeovnen, at der ikke er klare flammer i træet, da dette vil resultere i en dårlig forbrænding og en lav virkningsgrad. De frigivne gasser fra træet vil ikke afbrændes grundet den lave temperatur i brændkammeret. En del af gasserne vil kondensere i ovn og aftrækssystem som sod, hvilket kan resultere i en skorstensbrand senere hen. Den resterende røg, som kommer ud af skorstenen, vil forurene det omgivende miljø og have en generende lugt. Optænding Vi anbefaler at anvende optændingsposer eller lignende, som kan købes hos Scan-forhandleren. Ved brug af disse fås hurtigere ild i træet og en renere forbrænding. Brug aldrig tændvæske! "Top down" optænding 3 kævler ca cm lange og omkring 1 kg pr. stk. 1 kævle på ca cm og omkring 0,5 kg pinde på ca. 25 cm og en samlet vægt på ca. 500 g. 3 optændingsposer. De store kævler anbringes som vist midt i brændkammeret med 1-2 cm afstand. Læg halvdelen af pindene på tværs af kævlerne. Læg den mindste kævle ovenpå pindene som vist og anbring de sidste pinde foran kævlen. Placer optændingsposerne mellem pindene og start optænding. Sæt regulering for primær- og sekundærluft på max. åbning i minutter. Når ilden har fået godt fat i de store kævler, kan primær- og sekundærluften indstilles til det ønskede niveau. Top down optænding giver en mere miljøvenlig optænding og medvirker til at holde glasarealet optimalt rent. Kontinuerlig fyring Det gælder om at få så høj en temperatur i brændkammeret som muligt. Derved udnyttes brændeovn og brændsel bedst muligt, og der opnås en ren forbrænding. På denne måde undgås sodbelægning på brændkammersten og glas. Ved fyring skal røgen ikke kunne ses, bare anes som en bevægelse i luften. Når der er et godt glødelag i brændeovnen efter optændingsfasen, kan den egentlige fyring begynde. Påfyld 2-3 stykker træ af ca. 1 kg og ca cm længde af gangen. OBS! Det er vigtigt at få antændt træet hurtigt, og det anbefales derfor at skrue op for primærluften. Fyring med for lav temperatur og for lidt primærluft kan i værste fald forårsage antændelse af gasser, som kan skade brændeovnen. Ved påfyldning af træ, skal glaslågen åbnes forsigtigt, så røgudslag undgås. Fyld aldrig træ på, så længe det brænder godt. Fyring i forårs- og efterårssæson I overgangsperioden forår/efterår hvor man ikke har så stort varmebehov, kan det anbefales at lave en enkelt "top down" optænding. Skorstenens funktion Skorstenen er brændeovnens motor og altafgørende for ovnens funktion. Skorstenstræk giver et undertryk i brændeovnen. Dette undertryk fjerner røgen fra ovnen og suger luft gennem forbrændingsluftspjældet til forbrændingsprocessen. Forbrændingsluften bruges også til rudeskyl, som holder ruden fri for sod.

15 FYRINGSINSTRUKTION 15 Skorstenstrækket dannes ved temperaturforskellen inden i skorstenen og uden for skorstenen. Jo højere denne temperaturforskel er, jo bedre bliver skorstenstrækket. Det er derfor vigtigt at skorstene opnår en driftstemperatur, før man justerer spjældindstillinger ned for at begrænse forbrændingen i ovnen, (en muret skorsten er længere tid om at blive drift varm end en stålskorsten). På dage hvor der på grund af vejr og vindforhold er dårligt træk i skorstenen, er det ekstra vigtigt at opnå driftstemperaturer, så hurtigt som muligt. Det gælder om hurtigt at få nogle flammer. Flæk træet ekstra fint, brug en ekstra optændingsblok osv. Efter en længere stilstandsperiode er det vigtigt at kontrollere for blokeringer i skorstensrøret. Der er mulighed for tilslutning af flere aggregater til samme skorsten. De gældende regler herfor skal imidlertid først undersøges. Selv en god skorsten kan fungere dårligt, hvis den bruges forkert. Tilsvarende kan en dårlig skorsten fungere godt, hvis den bruges rigtigt. Drift under forskellige vejrforhold Vindens indvirkning på skorstenen kan have stor indflydelse på, hvordan ovne reagerer under forskellige vindbelastninger, og det kan derfor være nødvendigt at justere på lufttilførslen for at opnå en god forbrænding. Det kan også være en god ide at have monteret et spjæld i røgrøret for på den måde at kunne regulere skorstenstrækket under skiftende vindbelastninger. Tåget og diset vejr kan også have stor indflydelse på skorstenstrækket, og det kan derfor være nødvendigt at bruge andre indstillinger af forbrændingsluften for at opnå en god forbrænding. Almene henvisninger. Pas på! Dele af brændeovnen, og specielt de udvendige flader, vil blive varme under driften. Der bør udvises fornøden forsigtighed. Tøm aldrig brændkammeret helt for aske. Bålet brænder bedst ved et askelag på ca. 20 mm. Tøm aldrig asken i en brændbar beholder. Der kan være gløder i asken i lang tid efter afsluttet fyring. Når brændeovnen ikke er i brug, kan spjældindstillingerne lukkes for at undgå træk igennem ovnen. Efter længere tids stilstand bør man kontrollere røgvejene for eventuelle blokeringer inden genoptænding. Skorstensbrand I tilfælde af skorstensbrand skal lågen, askeskuffen og alle spjæld på brændeovnen være lukket. Om fornødent, ring til brandvæsenet. Før brændeovnen tages i brug igen, anbefales det at skorstenen kontrolleres af skorstensfejeren. Håndtering af brændsel Valg af træ/brændsel Alle træsorter kan benyttes som brændsel, generelt er de hårde træsorter bedst at fyre med, feks. bøg/ask. der brænder jævnt og giver kun lidt aske. Andre træsorter som ahorn, birk og gran er udmærkede alternativer. Forarbejdning Den bedste brændsel fås hvis træet fældes, saves og kløves inden den 1. maj. Husk at tilpasse træets længde efter brændkammeret. Vi anbefaler en diameter på 6-10 cm og ca. 6 cm kortere end brændkammeret, så der er plads til luftcirkulation. Er træets diameter større skal det kløves. Kløvet træ tørrer hurtigst. Lagring Det opsavede og kløvede træ skal lagres tørt i 1-2 år, inden det er tilstrækkeligt tørt til at fyre med. Træet tørrer hurtigst, hvis det stables, så der kan komme luft igennem. Det er en god ide, at opbevare træet i stuetemperatur et par dage inden anvendelsen. Tænk på, at træet optager fugt fra luften i efterårs- og vinterhalvåret. Fugtighed For at undgå miljøproblemer og for at få bedst fyringsøkonomi, skal træet være tørt, inden det anvendes som brændsel. Træet må maksimalt indeholde 20% fugt. Den bedste virkningsgrad opnås ved en fugtighed på 15-18%. En enkel måde at kontrollere træets fugtighed på, er at slå træenderne mod hinanden. Hvis træet er fugtigt, fås en stump lyd. Ved fyring med for fugtigt træ, går en stor del af varmen til at fordampe vandet. Brændeovnen kommer derfor ikke op i temperatur og afgiver derfor heller ikke varme til rummet. Dette er naturligvis uøkonomisk, og der sætter sig sod på glas, i ovn og i skorsten. Desuden forurenes miljøet ved fyring med fugtigt træ. Hvad er de forskellige mængder træ? Der findes forskellige begreber for betegnelse af mængder træ. Det kan anbefales at anskaffe sig viden om disse begreber, før man køber træ. Der findes forskellige pjecer f. eks. på biblioteket, som omhandler dette. Materialer der ikke må fyres med Malet, trygimprægneret- og limet træ eller drivtømmer fra havet. Der må heller ikke fyres med spånplader, plastik eller behandlet papir. Indholdet i dette er skadeligt både for mennesket, miljø, brændeovn og skorsten. Kort og godt - fyr kun med rigtigt træ. Træets varmeværdi Varmeværdien i træet er forskellig i de forskellige træsorter. Det vil sige, at man skal fyre mere på af nogle træsorter end af andre, for at få den samme mængde varme ud. I vor fyringsanvisning har vi taget udgangspunkt i bøg, som har en meget høj varmeværdi, og er den træart, som er lettest at få fat i. Fyres der med eg eller bøg, skal man tænke på, at disse træarter har en højere varmeværdi end f.eks. birk. Derfor skal man fyre mindre på, ellers risikerer man at skade brændeovnen. Træart kg tørt træ/m 3 I forhold til bøg Avnbøg % Bøg/eg % Ask % Ahorn % Birk % Bjergfyr % Gran % Poppel %

16 16 VEDLIGEHOLD Vedligehold af brændeovn Der er ingen krav om regelmæssig vedligeholdelse af brændeovnen udover skorstensfejning. Vi anbefaler dog et serviceeftersyn mindst hvert andet år. Brug kun originale reservedele ved vedligeholdelse og reparation af brændeovnen. OBS! Al vedligeholdelse og reparation bør kun foretages på kold ovn. Lakeret overflade Brændeovnen rengøres ved aftørring med en tør fnugfri klud. Hvis der skulle opstå en skade på lakken, kan der købes en reparationslak på spray hos vore Scan-forhandlere. Da der kan være nuanceforskelle, anbefales det at spraye en større flade med en naturlig afgrænsning. Det bedste resultat opnås, når brændeovnen er så varm, at man netop kan holde hånden på den. Rengøring af glas Vore brændeovne er konstrueret til at holde glasset optimalt rent for besværlige sodbelægninger. Dette sker bedst ved rigelig tilførsel af forbrændingsluft. Det er også meget vigtigt, at træet er tørt, og at skorstenen er rigtigt dimensioneret. Selvom der fyres i henhold til vore instruktioner, kan en let sodbelægning opstå på glasset. Denne belægning fjernes let ved aftørring med en tør klud efterfulgt af aftørring med glasrens. Den specielle glasrens kan købes hos vore Scan-forhandlere. Serviceeftersyn Vi anbefaler at brændeovnen får et grundigt serviceeftersyn mindst hvert andet år. Eftersynet omfatter følgende: Håndtag og låge justeres Hængsler smøres med kobberfedt Pakninger kontrolleres. Udskiftes hvis de ikke er hele og bløde. Brændkammerbund og rysterist kontrolleres Varmeisolerende materiale kontrolleres Eftersynet skal foretages af en kvalificeret montør. Der må kun anvendes originale reservedele. Bortskaffelse af brændeovnsdele Stål/støbejern: Leveres til genbrug. Glas: Leveres til keramisk affald. Brændkammerforing: Vermiculite eller chamotte er ikke genanvendeligt. Leveres til affaldsbortskaffelse. Røgvenderplader: Vermiculite eller chamotte er ikke genanvendeligt. Leveres til affaldsbortskaffelse Pakninger/tætningssnor: Affaldsbortskaffelse. Brændkammerbeklædning Beklædningen i brændkammeret kan få små sprækker på grund af fugt eller kraftig opvarmning/afkøling. Disse sprækker har ingen betydning for brændeovnens effekt eller holdbarhed. Begynder beklædningen derimod at smuldre og falde ud, skal den skiftes. Brændkammerbeklædning er ikke omfattet af reklamationsretten. Tætning Alle brændeovne har tætningslister af keramisk materiale monteret på ovn, låge og/eller glas. Disse lister slides ved brug, og skal skiftes efter behov. Tætningslister er ikke omfattet af reklamationsretten. Fejning af skorsten og rensning af ovn Der følges nationale og lokale regler for fejning af skorsten. Det anbefales at lade skorstensfejeren rense ovnen samtidig. Inden rensning af brændeovn og fejning af røgrør og skorsten påbegyndes, anbefales det at tage den nederste røgvenderplade ud. Udtagning af røgvenderplade Vær meget varsom når røgvenderpladerne tages ud af brændeovnen. Nederste røgvenderplade løftes, stifter fjernes og pladen tages ud, se nedenfor. Vær opmærksom på at den nederste røgvenderplade holder brændkammerforingens sider, som derfor kan vælte når pladen afmonteres. For at fjerne de øverste røgvenderplader skal brændkammerforingen tages ud. Røgvenderpladerne løftes af holder og kantes ned gennem brændkammeret og ud. Kontrol af brændeovn Scan A/S anbefaler, at man selv kontrollerer sin brændeovn grundigt efter udført fejning/rengøring. Se alle synlige overflader efter for revner. Kontrollér også, at alle samlinger er tætte, og at pakningerne ligger rigtigt. Slidte eller deformerede pakninger bør udskiftes.

17 VEDLIGEHOLD 17 H H

18 18 VEDLIGEHOLD Placering af røgvenderplader og sidebeklædninger A A B Øverste røgvenderplader Øverste brændkammersider Nederste røgvenderplade Nederste brændkammersider B

19 FEJLSØGNING 19 Røgudslag fugtigt træ dårligt træk i skorstenen skorstenen er fejldimentioneret til brændeovnen kontroller om røgrør/skorsten er tilstoppet har skorstenen den rigtige højde i forhold til omgivelserne undertryk i rummet lågen åbnes inden glødelag er brændt langt nok ned Træet brænder for hurtigt luftventilerne er fejlindstillet røgvenderpladen er fejlplaceret eller mangler dårligt brændsel (affaldstræ, palletræ etc.) for meget skorstenstræk Soddannelse på glas fejlagtig indstilling af sekundærluft for meget primærluft fugtigt træ for store stykker træ ved optænding dårligt brændsel (affaldstræ, palletræ etc.) for lidt skorstenstræk undertryk i rummet Kraftig sodbelægning i skorsten dårlig forbrænding (tilfør mere luft) fugtigt træ Brændeovnen's overflade bliver grå overfyring (se fyringsinstruktion) Brændeovnen giver ingen varme fugtigt træ for lidt træ dårligt træ, med lav varmeværdi røgvenderpladerne sidder ikke korrekt Brændeovnens lugt og lyde de første gange man fyrer i brændeovnen vil lakken hærde op, hvilket kan lugte. Åben et vindue eller en dør for udluftning og sørg for at brænde ovnen ordentlig varm for at slippe for senere lugtgener. brændeovnen kan under opvarmning og nedkøling give nogle såkaldte kliklyde. Dette skyldes de store temperaturforskelle materialet udsættes for og er ikke en fejl på produktet. Reklamationsret Alle træfyrede Scan-produkter er produceret af førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontrol, inden de forlader fabrikken. Skulle der trods dette forekomme fabrikationsfejl eller mangler, giver vi en reklamationsret på 5 år. Ved al kontakt med os eller vore Scan-forhandlere i disse spørgsmål skal produktionsregistreringsnummeret på brændeovnen altid oplyses. Reklamationsretten omfatter alle dele, der på grund af fabrikationseller konstruktionsfejl efter Scan A/S' vurdering skal erstattes eller repareres. Reklamationsretten gives til den første køber af produktet og kan ikke overføres (undtagen ved mellemsalg). Reklamationsretten omfatter kun skader, der er opstået på grund af produktions- eller konstruktionsfejl. Følgende dele er ikke omfattet af reklamationsretten sliddele, som f.eks. brændkammersten, røgvenderplader, rysterist, glas, kakler og tætningslister (undtagen skader, der kan fastslås ved leveringen). mangler, der opstår på grund af ydre kemiske eller fysiske påvirkninger under transporten, på lageret, under montagen og senere. tilsodning, der opstår på grund af dårligt skorstenstræk, fugtigt træ eller forkert betjening. omkostninger vedr. ekstra varmeudgifter i forbindelse med reparation. transportomkostninger. omkostninger i forbindelse med opsætning og nedtagning af brændeovnen. Reklamationsretten bortfalder ved mangelfuld montage (montøren er alene ansvarlig for at respektere og overholde de til enhver tid gældende love og andre bestemmelser fra myndighederne samt den af os medleverede monterings- og brugsanvisning for brændeovnen og dens tilbehør). ved forkert betjening og anvendelse af ikke tilladte brændstoffer eller uoriginale reservedele (se denne monterings- og brugsanvisning). hvis brændeovnens produktregistreringsnummer er blevet fjernet eller beskadiget. ved reparationer, der ikke er udført i henhold til vores eller en autoriseret Scan-forhandlers anvisninger. ved enhver ændring af Scan-produktets eller dets tilbehørs oprindelige tilstand. reklamationsretten gælder kun for det land, hvortil Scan-produktet oprindeligt er blevet leveret. Brug kun originale reservedele eller dele anbefalet af producenten.

20 20 PRØVNINGSATTEST Prøvningsattest Skorstensfejeren skal godkende og underskrive prøvningsattesten inden brændeovnen må tages i brug. Udgave: DK Scan A/S - DK-5492 Vissenbjerg

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 66 serie

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan 66 serie MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING serie Til lykke med din nye Scan brændeovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor glæde af

Læs mere

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan Line 25 og 25 S. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Scan Line 25 og 25 S Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De

Læs mere

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk

Scan-Line 10/20/30 20B/30B. Betjeningsvejledning. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 10/20/30 20B/30B www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis

Læs mere

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404

RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS 106-90 BETJENINGSVEJLEDNING Rev. A 010404 RAIS A/S Industrivej 20, 9900 Frederikshavn. Danmark Telefon 98 47 90 33 Telefax 98 47 92 91 E-mail: info@rais.dk Website: http://rais.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk

Betjeningsvejledning. Scan-Line 400 410/411 og 420. www.heta.dk Betjeningsvejledning Scan-Line 400 410/411 og 420 www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig

Læs mere

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING

OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING OURA SERIEN BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger nedenstående

Læs mere

Brugsvejledning Aduro 2

Brugsvejledning Aduro 2 Brugsvejledning Aduro 2 Ecolabel - Sintef 110-0256 - EN 13240 www.aduro.dk - 1 - Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro-brændeovn, er det vigtigt, at

Læs mere

FLAME. Brugsvejledning

FLAME. Brugsvejledning FLAME Brugsvejledning 10.2004 1 2 Indholdsfortegnelse Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...5 Montering og brugsvejledning...6 Fyringsvejledning...7 Generelt om fyring...8 Skorstenen...9 Brændeovnens

Læs mere

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 9 Brugsvejledning Ecolabel - Sintef 110-0332 - EN 13240 www.aduro.dk / www.aduro.no Tillykke med din nye Aduro brændeovn! For at få mest mulig glæde og nytte af din nye Aduro brændeovn, er det vigtigt,

Læs mere

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no

Aduro 5-1. Indbygningsvejledning. www.aduro.dk / www.aduro.no Aduro 5-1 Indbygningsvejledning www.aduro.dk / www.aduro.no Installation af pejseindsatsen Du må gerne selv installere din pejseindsats det kan dog anbefales at tage din skorstensfejer med på råd. Du kan

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk

Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING. www.heta.dk Scan-Line 100/95 BETJENINGSVEJLEDNING www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye brændeovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres investering. Særlig hvis De følger

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014

Monterings- og brugsvejledning. Pejseindsatse, Lotus H470W H570W. (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsatse, Lotus H470W H570W (Lotus H470W, H570W) Version 4, 23/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk

Panorama & panorama xl Pejseindsats. Betjeningsvejledning. Opstillings og. www.heta.dk Panorama & panorama xl Pejseindsats Opstillings og Betjeningsvejledning www.heta.dk DK 1 Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pejseindsats, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Monterings og Brugervejledning

Monterings og Brugervejledning Monterings og Brugervejledning Version 3 den 4 november 2006, ifølge den nye fælles Europæiske norm DS/EN 13240 For Svendsen Pejse type: Svendsen 3. Indledning / vigtig. Det er en vanskelig beslutning

Læs mere

Forskrift for brug af brændeovne m.v.

Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift for brug af brændeovne m.v. Forskrift nr. 1/2009 Teknik og Miljø Baggrund 1. Som hjælp til borgerne, har Sønderborg Kommune udarbejdet denne forskrift. Den indeholder regler for korrekt brug

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

StålSkorSten til pilleovne

StålSkorSten til pilleovne Stålskorsten til pilleovne Model varde Pl400 skorstenspakken består af: i H A B C Startfod 1 x 2,0 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement D G 444 cm D 1 x 1,0 m isoleret element E 1 x 0-10 graders

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement for småhuse 1998 Pejse og brændeovne Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske

Læs mere

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010

Pejse og brændeovne. Bygningsreglement 2010 Pejse og brændeovne Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglement 2010, der trådte i kraft den 1. december 2010, indeholder i afsnit 8 en række byggetekniske be stemmelser, der skal overholdes, når der

Læs mere

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag!

Advarsel. Pas på med at købe en brugt stålskorsten. Der er flere ældre modeller, der ikke længere er godkendte, og derfor ikke må bruges i dag! Pejse og brændeovne - opstilling, skorsten og fyring Nedenstående er udarbejdet på grundlag af pjecer fra skorstensfejermestrene Henrik B. Jensen og Benny Lassen, København, Bygningsreglementet for småhuse

Læs mere

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne

Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Bygningsreglement for småhuse, om: Pejse- og brændeovne Denne pjece fortæller om de bestemmelser i småhusreglementet*, der skal overholdes, når der opsættes en pejs eller en brændeovn. Ifølge småhusreglementet

Læs mere

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 586W. www.contura.eu Monteringsvejledning C 586W www.contura.eu 14 CERTIFIKAT EC-overensstemmelseser klæring Producent navn Adresse Produktionssted NIBE AB/Contura Box 134, Skulptörvägen 10, SE-285 23 Markaryd Markaryd, Sweden

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg.

OBS! På huse med stråtag SKAL skorstenspiben føres mindst 80 cm. over tagryg. Spørgsmål & Svar sp: Hvor høj skal en skorsten være? sv: I det nugældende Bygningsreglement er der ikke angivet en mindstehøjde i cm. Der opereres med et "funktionskrav" som siger at en skorsten skal have

Læs mere

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN

MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN 2014/201 MILJØRIGTIGE BRÆNDEOVNE I DANSK DESIGN DEN NYE APP FRA VARDE SE OVNEN I DIT HJEM FØR DU KØBER! Hos VARDE ved vi, at den helt rigtige brændeovn skal have den bedste placering i dit hjem og aldrig

Læs mere

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien

4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien Opstillings- og betjeningsvejledning 4500 Serien 4600 Serien 5000 Serien 6000 Serien DS godkendt MORSØ JERNSTØBERI A/S. DK-7900 NYKØBING MORS E-Mail: stoves@morsoe.com Website: www.morsoe.com Til lykke

Læs mere

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu

Monteringsvejledning C 750 C 750A. www.contura.eu Monteringsvejledning C 750 C 750A www.contura.eu 62 CERTIFIKAT PRÆSTATIONSERKLÆRING Nr. C750 / C750A-CPR-130612-SE-1 PRODUKT Produkttype Typebetegnelse Serienummer Tiltænkt anvendelse Brændsel Brændeovn

Læs mere

Brugervenlig betjening

Brugervenlig betjening Træpiller er nemt Påfyldning af piller skal kun foretages 2 3 gange om ugen for en familie på fire med et almindeligt forbrug af varmt vand. Ønsker du kun at fylde træpiller på en enkelt gang om ugen,

Læs mere

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening

Notat. Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Notat Erhverv J.nr. MST-523-00072 Ref. RALAS Den 4. juni 2008 Ofte stillede spørgsmål og svar om brændefyring og luftforurening Miljøministeriet får et utal af henvendelser vedr. røggener fra brændeovne

Læs mere

StålSkorSten til brændeovne

StålSkorSten til brændeovne Stålskorsten til brændeovne Model varde V350 H G skorstenspakken består af: A B 1 x 1,5 m pejserør 1 x 0,9 m isoleret startelement C F C 1 x 1,0 m isoleret element D 1 x 0-10 graders loftkrave med gummipakning

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning 02 indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17

Læs mere

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk

MK TRÆ Birkevej 26-3320 Skævinge Telefon: +45 48 25 27 95 - Fax: +45 48 25 27 87 e-mail: mktrae@mktrae.dk www: www.mktrae.dk Fakta: (Kilder: Skovforeningen, Skov og Naturstyrelsen, Bolius, Forbrugerstyrelsen, Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen/Grøntansvar, Træ er miljø) Der bruges tre mål for brændemængder: To for stablet

Læs mere

StålSkorSten MonteringSanviSning

StålSkorSten MonteringSanviSning Stålskorsten Monteringsanvisning indhold 04 Før du går i gang 05 Klassificering Ø150 mm 10 Lovkrav 11 Skorstenens højde 12 Rensning/skorstensfejning 13 Topmontering 15 Bagudmontering 16 Brændsel 17 Reklamationsret

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk

BIOMAX 16-30. Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30. Trinløs modulerende. Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Trinløs modulerende Manual for BIOMAX 16 BIOMAX 30 Forhandler: www.vvs-eksperten.dk & www.vvs-grossisten.dk BIOMAX 16-30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side

Læs mere

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet

Sådan får du mest brændeovn for pengene Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Sådan får du mest brændeovn for pengene Side 2 Skab dine egne rammer med WIKING Cubic Side 8 Nyhed WIKING Bazic Nu får alle råd til kvalitet Side 10 Hvor stor skal brændeovnen være? Side 12 Derfor får

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.

PANNEX BIO 18. Trinløs modulerende. VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten. PANNEX BIO 18 Trinløs modulerende VVS-Grossisten ApS - Industrivej 61 DK 7080 Børkop Tlf.: +45 7241 4141 Fax.: +45 7241 4199 www.vvs-grossisten.dk Tak fordi De valgte PANNEX BIO 18 pillebrænder fra VVS

Læs mere

Stålskorsten Monteringsanvisning

Stålskorsten Monteringsanvisning Stålskorsten Monteringsanvisning Indholdsfortegnelse: Klassificering Ø100/Ø150 mm s. 3 Anvendelse s. 4 Klassificering Ø200 mm s. 6 Lovkrav s. 8 Skorstenens højde s. 9 Rensning/skorstensfejning s. 10 Opstilling

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene

Gode Råd og vejledninger. Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode Råd og vejledninger Dobbeltvægget isoleret Sektionsskorstene Gode råd og vejledninger Generelt Det til enhver tid gældende Bygningsreglement skal respekteres nøje. Underlaget for dette afsnit er BR08,

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene

Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Monteringsanvisning på enkelt modulskorstene Montageanvisning for enkelt modul skorstene CE-mærket Certifikat Producent Er godkendt til følgende temperaturklasser: T400 = Godkendt til 400 C T450 = Godkendt

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds:

ELEMENTPEISER. Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Element model: Nominell effekt: Effekt: [ min - max ] Virkningsgraden: Vekt: Røystuds: Linear S / 600 5 kw 4,2-6,5 kw 80 kg Linear M / 700 7 kw 4,9-9,1 kw 95 kg Linear L / 800 10 kw 7-13 kw 110 kg Linear

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

mindre co 2 større livskvalitet

mindre co 2 større livskvalitet dig og din brændeovn mindre co 2 større livskvalitet Foreningen af leverandører af pejse og brændeovne i Danmark Investering i en brændeovn og korrekt fyring med træ er det mest effektive, du og din familie

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning

KAMINX K-110. Dansk brugsanvisning KAMINX K-110 Dansk brugsanvisning 1 EKSTRA VARMEOVN TIL LEJLIGHEDSVIS BRUG TEKNISKE SPECIFIKATIONER MODEL NR. K-110 Konvektortype Varmeeffekt Brændstofforbrug Selvstyret brændetid Brændstoftank Tankkapacitet

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

11711 DK 11/04 LIN Monteringsanvisning murgrill art.nr 11711 Læs monterings- og brugsanvisningen grundigt igennem, inden du tager din Landmann-Grill i brug. Anvendes grillen efter foreskrifterne, er funktionsforstyrrelser

Læs mere

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE

Ko m bi ke dle r TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE TRÆPILLER TRÆPILLER TRÆ FYRINGSOLIE Ko m bi ke dle r Randersvej/Drejøvej 14 9500 Hobro Tlf. 9852 1000 Fax 9852 3500 info@titanheating.dk www. titanheating.dk Træpillefyr D15P, D20P, D30P og D45P Er bygget

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S

KUGLEGRILL 56 CM BRUGSANVISNING. Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. 2005 HP Værktøj A/S M O D E L 8695 1 86951 KUGLEGRILL 56 CM Fremstillet i P.R.C. EU-Importør: HP Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark 2005 HP Værktøj A/S Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet i denne vejledning må ikke gengives,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Montering og Pleje af CaesarStone

Montering og Pleje af CaesarStone Montering og Pleje af CaesarStone bordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Side CaesarStone 2 Modtagelse 3 Montering 4 Fastgørelse

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Disse tider har ændret sig. Nu køber man stort set brænde næsten hele året rundt.

Disse tider har ændret sig. Nu køber man stort set brænde næsten hele året rundt. Fyrings-vejledning: Her kan du finde god information om: Fyring med pejsebrænde Pejsebrænde generelt Indholdsfortegnelse. Hvornår skal vi købe vores pejsebrænde?...1 Hvor længe skal pejsebrænde stå til

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30

Trinløs modulerende BIOMAX 16 BIOMAX 30 BIOMAX 16 BIOMAX 30 Index: INDLEDNING side 3 Installation og montage KOM GODT IGANG side 4 brugerindstillinger Start indstillinger tabel 1 montørindstillinger ORIENTERING OM DRIFTSYDELSE side 5 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene

Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Monteringsanvisning på dobbelt modulskorstene Montageanvisning for dobbelt modul skorstene CE-mærket Certifikat 0036 CPD 90219 001 Producent Schiedel Skorstene A/S Industrivej 23 DK-7470 Karup T450 = temperaturklasse

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED!

Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden. Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt NYHED! NYHED! Tak fordi du vælger svanemærket! Verdens mest populære brændeovn nu helt i Ny låge i støbejern se mere af ilden Mange personlige valgmuligheder Håndtag, der ikke bliver varmt Velkommen hjem til

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig

Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Spørgeskema til opgørelse af brændeforbrug i Deres bolig Adresse: Senere i skemaet er der plads til eventuelle kommentarer. +DU'HEU QGHRYQEU QGHI\U SHMVHOOHUOLJQHQGH" Ja Nej Hvis nej: Returnér straks skemaet

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

- den naturlige løsning

- den naturlige løsning 937020072 02 Montering og Rengøring af Caesarstonebordplader - den naturlige løsning SPEKVA A/S Kærmindevej 2. DK-6580 Vamdrup Telefon 7558 2511. Fax 7558 3611 www.spekva.dk Indholdsfortegnelse Caesarstone...

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

RØGEGRILL 3I1 BRUGERVEJLEDNING. HN 3966 Model AA248-CA0042. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. RØGEGRILL 3I1 HN 3966 Model AA248-CA0042 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Vigtige forholdsregler Læs de følgende forholdsregler grundigt

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere