Lukkedage Afrunding Bilag 1: Bilag 2:... 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25"

Transkript

1 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012

2 3

3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider (både morgen og aften)... 7 Morgenåbent... 7 Åbent efter kl Åbent efter kl Weekendåbent... 8 Døgnåbne daginstitutioner... 8 Lukkedage... 9 Åbningstider Landsgennemsnit Morgenåbent åbent før kl : Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : Udvidede åbningstider Døgnåbne daginstitutioner Lørdagsåbne daginstitutioner Søndagsåbne daginstitutioner Lukkedage Afrunding Bilag 1: Bilag 2:

4 Forord Projekt Børnepasning laver hvert år denne undersøgelse af og efterfølgende en rapport om daginstitutionernes åbningstider og lukkedage. Formålet er både at skaffe valide data som baggrund for debatten, men fungerer også som katalysator for at fremme familiernes muligheder for både at have et familieliv og et arbejdsliv, der hænger fornuftigt sammen. Det er Projekt Børnepasnings formål at fremme denne sammenhæng, således at alle familier, også de der har skæve og skiftende arbejdstider eller som måske møder tidligt eller har langt til arbejdet, kan være sikre på at have et offentligt pasningstilbud, der matcher disse behov. Som interessevaretager er Projekt Børnepasning hverken neutral eller holdningsløs, hvilket også ses af bemærkningerne til enkeltelementer i undersøgelsen og den medfølgende pressemeddelelse. Projekt Børnepasning tager selvfølgelig stilling til udviklingen og deltager i debatten og gør sit til at påvirke beslutningstagerne, for på den vis at leve op til sit formål. I de senere år har vi ventet på Lukkelovens liberalisering. Pr. 1. Oktober 2012 var dette en realitet. Af årets resultat ses det tydeligt, at der ikke har været foretaget generelle justeringer af institutionernes åbningstider for at imødekomme det øgede behov, der naturligt må vurderes at være opstået i den sammenhæng. Det virker derfor fortsat tankevækkende, at beslutningstagere, der fastholder en retorik om at have et godt og velfungerende familieliv, et velfungerende arbejdsmarked, hvor mænd og kvinder har lige muligheder og hvor arbejdsstyrken er både fleksibel og mobil, ikke træffer reelle beslutninger, der løser denne problematik. I stedet oplever vi i en stadig stigende grad etablering af private institutioner, der udover at kunne opfattes som et modsvar til lukning af institutioner i små lokalsamfund, tilbyder en øget grad af fleksibilitet, andre åbningstider og sågar døgnåben. Projekt Børnepasning har ikke som udgangspunkt nogen holdning til om institutionerne er offentlige eller private, men det er jo tankevækkende, at de private institutioner, der skal operere på markedsvilkår, oplever tilstrømning og kundegrundlag, hvor en offentlig og kommunal retorik har været, at behovet for disse institutioner ikke er tilstede. De sidste års massive fokus på området og de stadige forringelser burde få beslutningstagerne til at træde i karakter. Den negative udvikling strider mod alt hvad vi som samfund står for og ønsker os. Lone Stensig Jakobsgaard Projekt Børnepasning 5

5 Undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i perioden juni september Der er fremsendt spørgeskema til samtlige landets 98 kommuner, så de har kunnet indtaste oplysningerne on-line direkte i databasen. Det har langt de fleste kommuner gjort brug af, men enkelte store kommuner har valgt at fremsende regneark med oplysninger. Projekt Børnepasning har stikprøvevis besøgt kommunernes respektive hjemmesider for at konstatere om der har været overensstemmelse mellem de oplyste tal og de tal, der står angivet på hjemmesiden. Resultatet er at der i dette års undersøgelse er oplysninger fra 74 kommuner, hvilket er statistisk dækkende. Der er dog ikke svar på samtlige spørgsmål fra alle kommuner. Dette indebærer således at Projekt Børnepasning ikke er i stand til at besvare detailspørgsmål om alle kommuner. Oplysninger om lukkedage er ligeledes krydset med stikprøvevise oplysninger fra kommunernes egne hjemmesider, og det har resulteret i oplysninger fra i alt 88 kommuner. Undersøgelserne er gennemført siden 1997 og siden 2005 er der benyttet egen database, der sikrer præcise og sammenlignelige oplysninger både på institutions- og kommuneplan. Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning er et uformelt interessefællesskab mellem en række organisationer og virksomheder. Projekt Børnepasning har følgende formål: - gennem påvirkning af kommuner samt medier og virksomheder, at tilvejebringe kommunale børnepasningstilbud for forældre med arbejdstider, der ligger ud over Henvendelse til Projekt Børnepasning bedes rettet til: Projektleder Lone Stensig Jakobsgaard mail: eller på telefon

6 Hovedresultater fra årets undersøgelse Konklusionerne i Åbningstidsundersøgelse er baseret på oplysningerne fra de 74 kommuner, der i 2012 er indtastet oplysninger fra. Dette betyder at åbningstidsundersøgelsen ikke rummer et landsresultat, og der blandt de 24 kommuner, der ikke er med i undersøgelsen, kan findes institutioner med særlige åbningstider, fleksible løsninger og andre lukkedage. Dette gælder også de døgnåbne daginstitutioner, idet Projekt Børnepasning har kendskab til private institutioner i kommuner, der har indberettet til dette års undersøgelse. De døgnåbne daginstitutioner er ikke medregnet i de enkelte delopgørelser. Endvidere har nogle kommuner valgt at indberette oplysninger for både kommunale, selvejende og private institutioner, mens nogle kommuner undladt at indberette oplysninger for de private institutioner, der findes i kommunen. Der er således ikke en totaloversigt, og der kan dermed også i de kommuner, der har indberettet oplysninger, gemme sig institutioner, hvor der er en større fleksibilitet, færre lukkedage og længere åbningstider, end det billede der umiddelbart tegner sig på baggrund af de indkomne data. Generelle åbningstider Den generelle gennemsnitlige åbningstid i en dansk daginstitution er i ,62 timer pr. uge, baseret på oplysningerne fra 2810 institutioner i 74 af Danmarks kommuner. Et tal der synes at bremse tidligere års tendens, at den generelle åbningstid er faldet, idet den ugentlige gennemsnitlige åbningstid er steget omkring 20 minutter. Det er et skridt i den rigtige retning, men der er dog endnu langt til at målet er nået, eftersom vi i Danmark i stadig stigende grad fokuserer på behovet for samfundsmæssig fleksibilitet, børnefamiliernes vilkår, og senest har gennemført liberalisering af Lukkeloven, der dagligt og i weekenden giver længere åbningstider i detailhandelen. Udvidede åbningstider (både morgen og aften) Projekt Børnepasning definerer udvidede åbningstider som åbent både før kl. 6 og efter kl. 17. Opgørelse blandt de indberettede oplysninger viser at i 2012 har 12 institutioner fordelt på 7 kommuner udvidede åbningstider. Til sammenligning var der i institutioner, fordelt på 3 kommuner i hele landet. Det er værd at pointere, at der stadig kan gemme sig private institutioner, blandt de kommuner, der har indtastet for udelukkende kommunale institutioner, som har fleksible åbningstider, hvilket ofte er et parameter som private institutioner differentierer sig på i forhold til kommunale institutioner. Morgenåbent I 26 institutioner fordelt på 15 kommuner har man åbent før kl viser opgørelsen af oplysningerne for I 2011 var dette tal 20 institutioner fordelt på 14 kommuner har 7

7 åbent før kl Hovedparten af dem åbner kl eller senere. Der fortsat kun 2 institutioner i 2 kommuner, hvor man kan få passet sine børn før kl Det er altså fortsat en udfordring at nå, at aflevere sine børn, hvis forældrenes arbejdstid starter tidligt, og der tilmed er lang transporttid. Åbent efter kl. 17 Antallet af institutioner, der i 2012 har åbent efter kl. 17 er 391 fordelt på 44 kommuner. I 2011 var der 328 institutioner fordelt på 35 kommuner. I 2010 var dette tal 441 fordelt på 42 kommuner i Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er sket det store på dette område. Det kan man jo vælge at anskue, ud fra en positiv vinkel og konstatere, at der så ikke synes at være foretaget flere større nedskæringer. Men set ud fra at institutionernes åbningstider skal afspejle behovet, er det jo straks mere problematisk, eftersom der ikke i Danmark synes at være kommunal opbakning til at tage hensyn til at forældrene, der har lang transporttid til og fra arbejde eller arbejder efter kl. 17. Åbent efter kl. 18 Institutioner der er åbne efter kl. 18 skal man fortsat kikke langt efter. Dette tilbud findes kun i 14 institutioner fordelt på i alt 9 kommuner. I 2011 var det 11 institutioner, fordelt på 7 kommuner. I 2010 var der 14 institutioner fordelt på 10 kommuner der havde åbent efter kl. 18. Daginstitutioner der har åbent i aftentimerne er ikke hverdagskost i Danmark. Den lille forskel mellem 2011 og 2012 ændrer ikke det store billede, og det er stærkt problematisk, eftersom åbningstiderne ikke afspejler eksempelvis butikkernes åbningstider, herunder liberaliseringen af Lukkeloven pr. 1. Oktober Weekendåbent Lørdagsåbne daginstitutioner findes som i 2011 kun 7 af landets kommuner. Som i 2011 er det fortsat kun i Københavns kommune, at der findes institutioner med søndagsåbent. Som det øvrige åbningstidsbillede vækker dette tal, der også gælder nu, efter liberaliseringen af Lukkeloven pr. 1. Oktober 2012 en del undren. Døgnåbne daginstitutioner I Danmark har en lille men forholdsvis konstant flok af døgnåbne daginstitutioner leveret den absolutte fleksibilitet. Der er i opgørelsen for 2012 fortsat kun 5 eksisterende daginstitutioner med døgnafsnit, og disse har efterhånden en del år på bagen. Det er 8

8 væsentligt at påpege, at Projekt Børnepasning har kendskab til minimum én privat døgnåben dagsinstitution, der indenfor de seneste to år er vokset fra blot 10 til 90 børn, og børnene kommer fra 3 forskellige kommuner. Behovet for de døgnåbne institutioner er der, ellers ville de kommuner, der har tilbuddet vel næppe opretholde dem. Bemærkelsesværdigt er det også, at det ikke er de største kommuner i Danmark, der har valgt dette som et servicetilbud til borgerne. Lukkedage Umiddelbart ser det ud til at debatten om lukkedage nu for alvor ser ud til at slå igennem. Afskaffelse af løsrevne lukkedage er et politisk fokusområde, og umiddelbart ser det ud til, at antallet af lukkedage er på vej ned, hvilket kun er glædeligt. Af de 74 kommuner, der deltager i undersøgelsen har 42 kommuner svarende til ca. 56,7% lukket 0-9 dage om året. 8 kommuner, svarende til 10,8% har lukkedage. 14 kommuner svarende til ca. 18,9% har lukket 15 eller flere dage. Og endeligt angiver 10 kommuner svarende til 13,5% har meget differentierede lukkedage, hvor der er angivet alt fra 0 40 dage. For god ordens skyld bør man tydeliggøre hvad en lukkedag er. I sin egentlige definition er en lukkedag en dag, hvor den pågældende kommunes institutioner lukket, og der ikke tilbydes pasning andre steder. Det skal samtidig ikke være en dag, hvor der ikke SKAL tilbydes pasning eksempelvis juleaften. En lukkedag kan eksempelvis være dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Mange kommuner har udelukkende oplyst dage som disse som lukkedage. Det er typisk de kommuner, der har et lavt antal lukkedage. Andre kommuner, har endvidere opgjort lukkedage i forbindelse med sommerferie i de enkelte institutioner, men der er så etableret alternativ pasning, og dermed anser man ikke fra kommunens side institutionerne som lukket, hvilket ikke er helt i overensstemmelse med den offentlige definition af lukkedagsbegrebet. Men det ændrer ikke ved, at det så er op til forældrene at vurdere, om de vil lade deres børn passe i det alternative tilbud eller om de selv vil finde en løsning. Via stikprøvekontrol af de opgivne tal til årets undersøgelse har vi besøgt flere kommuners hjemmesider for at konstatere om der er overensstemmelse. På rigtig mange hjemmesider for de kommuner, der har opgivet mange lukkedage, står der anført at kommunen i ferieperioder har pasningsmuligheder i andre institutioner, når den institution barnet/børnene går i, har lukket. Men det er og bliver lukkedage, og bør indgå i det samlede billede. Flere kommuner har endvidere udlagt beslutningen om lukkedage til forældrebestyrelser i kommunale institutioner og tydeliggjort over for selvejende institutioner, at de har selvbestemmelse på dette område, og gør samtidig tydeligt opmærksom på, at de etablerer pasning, selvom barnets/børnenes institution holder lukket. I opgørelsen har de opgjort at de har 0 lukkedage, hvilket så ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med virkeligheden. Hen over sommeren er det i pressen endvidere angivet at kommunerne har konstateret, at der ikke har været besparelser forbundet med lukkedagene, hvorefter de har afskaffet dem. Selvom det ikke udelukkende kan konstateres gennem årets undersøgelse synes der at 9

9 være sket et endeligt opgør med lukkedagene, og det er jo kun glædeligt. Projekt Børnepasning vil imidlertid håbe, at der fremadrettet vil fokuseres på at forøge fleksibiliteten i åbningstiderne, og at der for alvor bliver taget hul på at gøre en reel forskel for familierne med skæve og skiftende arbejdstider og familier med arbejdstider, der kræver udvidede åbningstider, herunder de familier, der nu på grund af Lukkelovens liberalisering oplever store udfordringer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge fornuftigt sammen 10

10 Åbningstider Der er data om åbningstider fra 74 af landets 98 kommuner og 2810 institutioner. r i undersøgelsen: Total&&98&kommuner& Total&&98&kommuner& Besvarede( Besvarede( Ubesvarede( Ubesvarede( 75,5 % af landets kommuner er med i denne undersøgelse. Landsgennemsnit 51,62 timer pr. uge ved institutionsopgørelse, baseret på 74 kommuner og omfattende 2810 daginstitutioner. I 2011 var dette den gennemsnitlige ugentlige åbningstid 51,46 t. baseret på oplysninger fra 69 kommuner. Den lille stigning betyder at landsgennemsnittet nu er øget med ca. 20 min., hvilket jo er et skridt i en positiv retning, men ikke nok til at det for alvor rykker. 11

11 Gns.%Åbnigns*der% 52% 51,9% 51,8% 51,7% 51,6% 51,5% 51,4% 51,3% 51,2% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% Landsgennemsnittet dækker over udsving kommunerne imellem. Blandt de kommuner, der er med i undersøgelsen er den laveste ugentlige åbningstid 47,55 time pr. uge og den højeste ugentlige åbningstid 56,06 time pr. uge. Se bilag 1 med oversigt over gennemsnit i alle 74 deltagende kommuner. Morgenåbent åbent før kl : Blandt de 2810 institutioner der er med i undersøgelsen, har 20 institutioner (eksklusiv de 5 døgnåbne) åbent før kl

12 Morgenåbent* 35" 30" 25" 20" 15" 10" 5" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" Morgenåbent" Der er tale om en lille fremgang, hvor 0,92 % af institutionerne åbent før kl , mod 0,77% af institutionerne i Tilbuddet findes i 26 kommuner i 2012 mod 14 kommuner i Men endnu er der lang vej til at der er en øget fleksibilitet, når ikke engang 1% af landets institutioner åbner før kl Hvis vi ser på institutioner der er åbne før kl (eksklusiv de 5 døgnåbne) ser det endnu værre ud: før$05.30$ 18" 16" 14" 12" 10" 8" 6" 4" 2" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" før"05.30" Når vi ser på institutioner der har åbent før kl er det kun 0,07 % af institutionerne, der har dette tilbud. Tilbuddet findes kun i 2 af de kommuner der er med i undersøgelsen. 13

13 Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : Blandt de 2810 institutioner, der er med i undersøgelsen har 391 institutioner åbent efter kl Tallene er eksklusive de døgnåbne institutioner. Der er tale om en lille stigning i forhold til 2011 hvor 328 institutioner havde åbent efter kl , og vi nærmer os igen niveauet for Glædeligt, men når det kun er 13,9% af landets institutioner, der har åbent efter kl. 17, vil vi håbe, at næste års undersøgelse vil vise markante stigninger. E"er%kl.%17% 400" 350" 300" 250" 200" 150" 100" 50" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" E+er"kl."17" I 2011 var 12,56 % af institutionerne har åbent efter kl. 17. I 2010 var det tilsvarende 16,74 %. I 58,1% af de deltagende kommuner findes der institutioner, der er åbne efter kl. 17. En forholdsvis stor stigning i forhold til 2011, hvor 50,72 % af de deltagende kommuner, findes der institutioner der er åbne efter kl. 17. I 2010 var det tilsvarende tal 64,62 %. Og vi glæder os over at vi nu synes at være på vej i en rigtig retning. Tallene er eksklusiv de 5 døgnåbne daginstitutioner. 14

14 Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : 14 institutioner fordelt på 9 kommuner har åbent efter kl. 18. Tallene er eksklusive de døgnåbne institutioner. E"er%kl.%18% E"er%kl.%18% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% E"er%kl.%18% Det lille antal daginstitutioner, der har åbningstider efter kl. 18 er steget ganske lidt. Fra kun 11 i 2011 har vi i institutioner med åbningstider efter kl. 18. Det svarer til 0,5% af de institutioner der er med i undersøgelsen. Så selvom vi som udgangspunkt kun kan tillade os at være positive over en stigning på 3 institutioner, er der dog langt til at vi synes opgaven er i mål. Det samlede billede er fortsat negativt og matcher ikke den udvikling, der for nuværende er i butikkernes åbningstider eller samfundets behov for fleksibilitet i øvrigt. 15

15 Udvidede åbningstider Udvidede åbningstider er defineret som institutioner der har åbent både før kl og efter kl Blandt de 2810 daginstitutioner der er med i undersøgelsen, har 7 kommuner med 14 daginstitutioner det, der rammet definitionen udvidet åbningstid. I 2011 var dette tal 7 daginstitutioner, fordelt på 3 kommuner, både åbent før kl og efter kl Tallene er eksklusiv de døgnåbne daginstitutioner. Søjlerne markerer institutioner/kommuner. Udvidede&åbnings,der& 18& 16& 14& 12& 10& 8& 6& 4& 2& 0& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& Ins,tu,oner& r& Det svarer til at der i 9,5% af de deltagende kommuner eller i 0,5% af institutionerne omfattet af denne undersøgelse er udvidede åbningstider. Ikke just et udpræget stort udbud af fleksibilitet. Døgnåbne daginstitutioner Der er stadig kun 5 døgnåbne daginstitutioner i landet. Disse er fordelt på 4 kommuner: København, Ringsted, Slagelse og Ålborg. Vartov i København Tinsoldaten i Ringsted Børnegården i Slagelse Børnehuset Sdr. Skovvej i Ålborg Fuglsang i Ålborg 16

16 Antallet af døgnåbne daginstitutioner har været uændret i en årrække. Men Projekt Børnepasning har kendskab til minimum én privat institution, der tilbyder døgnåbning, og det bliver interessant at følge, om der viser sig en stigning blandt døgnåbne institutioner på det private marked, i de kommende år. Lørdagsåbne daginstitutioner I denne opgørelse medregnes ikke døgnåbne daginstitutioner, der lukker lørdag morgen. Derefter er der 13 daginstitutioner, fordelt på 7 kommuner, der har åbent om lørdagen. I 2010 var der 13 lørdagsåbne institutioner fordelt på 8 kommuner. Søjlerne markerer institutioner/kommuner. Lørdagsåbent Lørdagsåbent- r Selv om antallet af institutioner der har åbent om lørdagen er meget har vi i 2012 en kommune mindre og én institution mere. En udvikling, der kun kan undre, da behovet for pasning burde stige i forbindelse med afskaffelsen af lukkeloven. 17

17 Søndagsåbne daginstitutioner Søndagsåbne daginstitutioner findes nu kun i Københavns. I alt 6 daginstitutioner. Omregnet i % svarer det til at 1,35 % af de deltagende kommuner, har et daginstitutionstilbud om søndagen. Søndagsåbent, åbent&søndag& ikke&åbent&søndag& I betragtning af at stadigt flere forældre arbejder om søndagen, efter lukkelovens afskaffelse er det bemærkelsesværdigt at det kun er 1 kommune i landet har valgt at give deres borgere mulighed for at anvende et sådan tilbud. Vækstpotentialet er til at få øje på. 18

18 Lukkedage Lukkedagene er opgjort på baggrund af de indtastede data fra hovedundersøgelsen. I alt er der opgjort lukkedage for de 74 kommuner, der deltager i årets undersøgelse. 10 eller flere lukkedage: Lukkedage( 10#eller#flere# 60( 50( 40( 30( 10(eller(flere( 20( 10( 0( 2009( 2010( 2011( 2012( Der var 10 eller flere lukkedage i 33,3 % af kommunerne i 2009, og det var i 2010 steget til 41,66 %. I 2011 kulminerede tallet med hele 59,09 % af kommunerne, der havde indført 10 eller flere lukkedage i daginstitutionerne. I 2012 er der som tidligere anført sket en meget stor ændring af dette, idet det nu kun er 29,7% af kommunerne, der har 10 eller flere lukkedage. 19

19 15 eller flere lukkedage: Lukkedage(( 15#el.#Flere# 45( 40( 35( 30( 25( 20( 15( 10( 5( 0( 2010( 2011( 2012( 15(el.(Flere( Antallet af kommuner der har indført 15 eller flere lukkedage er mere end halveret fra 2011 til Hele 43,18% havde i eller flere lukkedage. I 2012 er dette faldet til 18,9%. Dog skal det siges at et antal kommuner svarende til 13,5% af de 74 deltagende har indført en tydelig og stor differentiering af lukkedage i institutionerne, hvor der i kommunerne kan være alt fra 0 40 dage lukkedage i de respektive kommuner. Disse er ikke inddraget i fordelingen, idet det ikke vil vise et reelt billede, hvis vi blot anvender en gennemsnitlig værdig. Se oversigten over lukkedagene for 2012 i bilag 2. 20

20 Afrunding Projekt Børnepasning søger med disse årlige undersøgelser af daginstitutionernes åbningstider, at afdække de faktiske forhold og gennem disse fakta at påvirke beslutningstagere til at leve op til deres forpligtelser. Selvom årets resultater alt i alt viser en lille fremgang og sine steder en lidt større, er der langt til at Projekt Børnepasnings formål er opfyldt. Danske børnefamilier er dybt afhængige af stor mulighed for fleksibilitet og at den daglige åbningstid i deres børns daginstitutioner dækker familiens behov. Institutionerne er et af de vigtigste brikker i puslespillet, med et billede af danske familier, der har muligheden for både at have et velfungerende familieliv og muligheden for at indgå i en mobil og fleksibel arbejdsstyrke. Vi er endnu et stykke fra at være færdige. Hvad skal der så til for at det for alvor kan rykke. Politisk viljestyrke og lyst til at etablere pasningstilbud, der i sandhed gavner familier, arbejdspladser og samfundet som helhed. Vi skal måske helt forlade tanken om, hvor lidt vi kan nøjes med, og i stedet fokusere på, hvor meget kvalitet vi kan få, både i børnenes liv, i familiernes liv, i arbejdslivet og i samfundslivet, hvis fokus blev ændret fra nedskæring til opprioritering. Yderligere information om Projekt Børnepasning kan findes på: Herfra kan undersøgelsen også downloades. Undersøgelsen kan også rekvireres ved at skrive til 21

21 Bilag 1: oversigt Københavns 51,77 51,79 51,62 51,41 51,66 Frederiksberg Ballerup 50,95 51,29 51,29 51,25 51,25 Brøndby 51,9 51,93 51,99 Dragør 49,48 49,62 49,63 49,28 49,36 Gentofte 48,99 49,11 49,11 49,22 49,79 Gladsaxe 50,71 50,41 50,55 Glostrup 51,59 51,26 51,18 51,22 Herlev 50,58 50,83 50,83 51,22 51,6 Albertslund 50,18 50,62 Hvidovre Høje-Taastrup 52,29 51,46 51,46 51,47 Egedal 52,21 51,27 51,26 51,24 51,5 Lyngby-Taarbæk kommune 48,88 48,88 49,64 Rødovre 51 50,8 50,73 50,91 Rudersdal 47,8 48,44 48,19 47,55 Ishøj 54,46 53,38 53,3 53,71 Tårnby 52,5 52,47 52,47 52,47 52,47 Vallensbæk 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 Furesø 50,45 50,61 50,47 50,32 50,09 Allerød 50,37 50, ,03 Fredensborg Frederikssund 53,07 51,82 Halsnæs 54,93 54,93 54,33 54,69 56,07 Gribskov 51,02 50,93 50,83 54,27 Helsingør 51,68 51,68 51,87 Hillerød Hørsholm 50,29 50,46 Greve 53,98 52,91 52,98 Køge 53,65 53,64 53,63 53,88 Lejre 52,32 52,2 52,2 52,2 52,2 Roskilde 53,5 53,49 53,39 53,39 52,74 Solrød 51,46 51,46 50,86 50,86 22

22 Odsherred 54 50,24 50,24 50,7 53,04 oversigt Ringsted 53,84 53,77 53,33 55,47 Slagelse 53,38 55,54 55,54 53,3 Sorø 53,06 53,06 52,94 53,53 54,23 Faxe 53,22 53,29 53,29 53,23 53,35 Lolland Guldborgsund 50,4 50,4 50,4 50,38 50,5 51,68 51,7 51,69 49,55 51,12 Næstved 52, ,54 Stevns 52,3 52,37 52,31 52,11 52,12 Vordingborg 53,4 50,43 Bornholms 51,35 51,13 50,51 Assens 52 50,91 50,9 50,98 Nordfyns Faaborg-Midtfyn 53,14 53,11 52,56 Kerteminde 53,35 50,56 50,14 Ærø 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 Middelfart 49,39 49,39 49,39 49,86 49,98 Nyborg 53,28 53,56 Odense 52,2 52,06 52,06 52,06 52,06 Langeland Svendborg Haderslev 50,69 50,69 50,68 Sønderborg Tønder 49,56 49,93 49,7 49,7 49,96 Aabenraa 50,19 49,16 49,14 49,19 Billund 50,66 50,46 Esbjerg 51,41 Fanø 51,25 51,33 51,33 47,17 50,8 Varde 52,18 52,53 52,74 Vejen 51,74 51,1 51,37 Fredericia Hedensted Horsens 51,99 52,07 52,17 Kolding 50,64 50,64 50,64 50,65 50,87 Vejle 51,82 Herning 50,08 50,09 50,07 50,49 49,24 23

23 Holstebro 52,09 51,76 51,75 51,71 oversigt Ringkøbing-Skjern 50,3 50,3 50,38 Struer 51,96 51,16 51,48 51,48 51,51 Syddjurs 51,76 51,76 51,73 51,39 Norddjurs 52,09 51,33 51,26 51,14 Favrskov Mariagerfjord Odder 51,35 51,18 Randers 52,1 52,1 52,5 52,09 51,5 Samsø 52,16 52,17 52,17 51,83 Silkeborg 50,92 Skanderborg 52,28 Århus 52,92 Morsø 51,62 51,63 51,61 51,62 52,04 Skive 51,5 51,62 51,54 Thisted 51,87 51,83 Viborg 50,92 51,17 51,17 50,71 Brønderslev- Dronninglund Frederikshavn 51,25 51,25 52,32 51,86 Hjørring Læsø Rebild 58,73 50,92 53, ,5 51,5 51,41 51,41 51,45 Jammerbugt 52,78 53,11 Aalborg 52,15 53,53 52,19 52,17 Vesthimmerlands 50,95 50,96 50,95 24

24 Bilag 2: oversigt Lukkedage 2010 Lukkedage 2011 Lukkedage 2012 Københavns Frederiksberg 18 Ballerup Brøndby Dragør Gentofte 3, samt 1 inst. m. 0 4 og 2 inst m. 35 Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup 6 9 Egedal Lyngby-Taarbæk 10 5, samt 1 med 17, 1 20 med 36 og med 0 Rødovre Rudersdal 4 4 samt 2 inst med 14 2 og 1 med 5 Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg 11,5 Frederikssund samt 1 inst med 5 Halsnæs Gribskov samt 1 inst med 0 10 og 1 inst med 8 Helsingør Hillerød Hørsholm 19 8 samt 3 inst med 10, 8 2 med 7 og 2 med 5 Greve samt 1 inst. Med 10 Køge 15 blandet 0-12 Lejre blandet Roskilde Solrød og 1 inst. med 9 Odsherred Holbæk Kalundborg 21 2 Ringsted samt 3 inst med 0

25 Slagelse samt 4 inst med 4 Sorø 5 2 samt 2 inst. med 6 5 og 1 med 15 Faxe Lolland 0 0 Guldborgsund samt nogle med 0 Næstved blandet 0-12 Stevns Vordingborg 7 6 blandet 0-38 Bornholms samt 1 inst med 5 Assens få med 0 Nordfyns 20 5 Faaborg-Midtfyn 15 Kerteminde 10 blandet 0-19 Ærø Middelfart 5 5 samt 1 inst. med 2, 1 inst. med 3, 1 inst. 5 med 18 og 1inst. med 19 Nyborg Odense Langeland Svendborg Haderslev blandet 10 Sønderborg 6 15 Tønder blandet 4,6 blandet 2-18 Aabenraa Billund 10 8 Esbjerg Fanø samt 1 inst med 5 Varde 9 samt 1 inst med 14 9 og 1 inst med 19 Vejen 1 og 0 6,2 13 Fredericia Hedensted Horsens Struer blandet samt 1 inst med 30 Kolding samt 1 inst med 2 18 og 1 inst med 3 Vejle 18 Herning 0 Holstebro samt 13 inst med 25 0 Ikast-Brande Lemvig 8 0 Ringkøbing-Skjern 9,6 blandet 0-19

26 Syddjurs blandet 15 samt 2 inst med 0 15 og 1 inst med 25 Norddjurs 16 11,2 blandet 0-16 Favrskov Mariagerfjord 4 1 Odder Randers samt 1 inst med 14 Samsø Silkeborg 23 Skanderborg 5 5 samt 7 inst med 3 Århus Morsø blandet 5-21 Skive 10 5,9 Thisted blandet 0-20 Viborg samt 2 inst. Med 0 Brønderslev-Dronninglund 5 Frederikshavn 0 Hjørring 5 19 Læsø Rebild Jammerbugt Aalborg 0 komptence hos forældrebestyrelser Vesthimmerlands copyright Projekt Børnepasning

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Forord. Så, kære politikere, lidt mindre retorik og lidt mere handling, tak! Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Så, kære politikere, lidt mindre retorik og lidt mere handling, tak! Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2011 Forord Projekt Børnepasning laver hvert år denne undersøgelse af og en rapport om daginstitutionernes åbningstider og lukkedage. Formålet er både at skaffe

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Disharmonien mellem hvad vi som samfund vil og hvad vi gør, er på dette område til at få øje på:

Disharmonien mellem hvad vi som samfund vil og hvad vi gør, er på dette område til at få øje på: Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 21 Forord Projekt Børnepasning laver hvert år en undersøgelse af og en rapport om daginstitutionernes åbningstider og lukkedage. Formålet er både at skaffe

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Befolkningsudvikling - 2013

Befolkningsudvikling - 2013 Ældre Sagen september 2013 Befolkningsudvikling - 2013 Befolkningens alderssammensætning har ændret sig meget over de sidste 40 år, og den vil ændre sig yderligere i fremtiden. Den såkaldte befolkningspyramide

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011

Undervisningseffekt også kaldet socioøkonomisk reference, 2011 Kommuner rangeret efter undervisningseffekten i ne, Ærø 0,500 1 Lyngby-Taarbæk 0,442 8 Jammerbugt 0,364 7 Hørsholm 0,352 4 Holstebro 0,328 8 Mariagerfjord 0,309 8 Allerød 0,309 6 Skanderborg 0,307 12 Dragør

Læs mere

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter

Bilag UU 95. Honorar medlem (2010/2011) (2010/2011) 2010. Mødediæt. Fast vederlag. 380 kr. 380 kr./760 kr. mødediæter antal sager honorar formand (2010/20) Honorar medlem (2010/20) Honorar Honorar Bemærkninger suppleant suppleant formand medlem (2010/20) (2010/20) 2010 20 Fast vederlag Møde Andet Fast vederlag Møde Andet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015

Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Notat: Planlagte undervisningstimer og planlagt undervisningstid i folkeskolens normalklasser, 2014/2015 Dette notat giver overblik over lands- og kommunetal for skolernes planlagte timer på 1.-9. klassetrin

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 28 Forord Debatten omkring daginstitutionernes åbningstid, har i 28 især drejet sig om afskaffelse af lukkedage debatten er desværre drejet hen i et fokus omkring

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 145 Offentligt 11. januar 2017 J.nr. 16-1853227 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 145 af 14. december 2016

Læs mere

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017

Beregning af landskirkeskat. Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2017. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere