Lukkedage Afrunding Bilag 1: Bilag 2:... 25

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25"

Transkript

1 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012

2 3

3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider (både morgen og aften)... 7 Morgenåbent... 7 Åbent efter kl Åbent efter kl Weekendåbent... 8 Døgnåbne daginstitutioner... 8 Lukkedage... 9 Åbningstider Landsgennemsnit Morgenåbent åbent før kl : Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : Udvidede åbningstider Døgnåbne daginstitutioner Lørdagsåbne daginstitutioner Søndagsåbne daginstitutioner Lukkedage Afrunding Bilag 1: Bilag 2:

4 Forord Projekt Børnepasning laver hvert år denne undersøgelse af og efterfølgende en rapport om daginstitutionernes åbningstider og lukkedage. Formålet er både at skaffe valide data som baggrund for debatten, men fungerer også som katalysator for at fremme familiernes muligheder for både at have et familieliv og et arbejdsliv, der hænger fornuftigt sammen. Det er Projekt Børnepasnings formål at fremme denne sammenhæng, således at alle familier, også de der har skæve og skiftende arbejdstider eller som måske møder tidligt eller har langt til arbejdet, kan være sikre på at have et offentligt pasningstilbud, der matcher disse behov. Som interessevaretager er Projekt Børnepasning hverken neutral eller holdningsløs, hvilket også ses af bemærkningerne til enkeltelementer i undersøgelsen og den medfølgende pressemeddelelse. Projekt Børnepasning tager selvfølgelig stilling til udviklingen og deltager i debatten og gør sit til at påvirke beslutningstagerne, for på den vis at leve op til sit formål. I de senere år har vi ventet på Lukkelovens liberalisering. Pr. 1. Oktober 2012 var dette en realitet. Af årets resultat ses det tydeligt, at der ikke har været foretaget generelle justeringer af institutionernes åbningstider for at imødekomme det øgede behov, der naturligt må vurderes at være opstået i den sammenhæng. Det virker derfor fortsat tankevækkende, at beslutningstagere, der fastholder en retorik om at have et godt og velfungerende familieliv, et velfungerende arbejdsmarked, hvor mænd og kvinder har lige muligheder og hvor arbejdsstyrken er både fleksibel og mobil, ikke træffer reelle beslutninger, der løser denne problematik. I stedet oplever vi i en stadig stigende grad etablering af private institutioner, der udover at kunne opfattes som et modsvar til lukning af institutioner i små lokalsamfund, tilbyder en øget grad af fleksibilitet, andre åbningstider og sågar døgnåben. Projekt Børnepasning har ikke som udgangspunkt nogen holdning til om institutionerne er offentlige eller private, men det er jo tankevækkende, at de private institutioner, der skal operere på markedsvilkår, oplever tilstrømning og kundegrundlag, hvor en offentlig og kommunal retorik har været, at behovet for disse institutioner ikke er tilstede. De sidste års massive fokus på området og de stadige forringelser burde få beslutningstagerne til at træde i karakter. Den negative udvikling strider mod alt hvad vi som samfund står for og ønsker os. Lone Stensig Jakobsgaard Projekt Børnepasning 5

5 Undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført i perioden juni september Der er fremsendt spørgeskema til samtlige landets 98 kommuner, så de har kunnet indtaste oplysningerne on-line direkte i databasen. Det har langt de fleste kommuner gjort brug af, men enkelte store kommuner har valgt at fremsende regneark med oplysninger. Projekt Børnepasning har stikprøvevis besøgt kommunernes respektive hjemmesider for at konstatere om der har været overensstemmelse mellem de oplyste tal og de tal, der står angivet på hjemmesiden. Resultatet er at der i dette års undersøgelse er oplysninger fra 74 kommuner, hvilket er statistisk dækkende. Der er dog ikke svar på samtlige spørgsmål fra alle kommuner. Dette indebærer således at Projekt Børnepasning ikke er i stand til at besvare detailspørgsmål om alle kommuner. Oplysninger om lukkedage er ligeledes krydset med stikprøvevise oplysninger fra kommunernes egne hjemmesider, og det har resulteret i oplysninger fra i alt 88 kommuner. Undersøgelserne er gennemført siden 1997 og siden 2005 er der benyttet egen database, der sikrer præcise og sammenlignelige oplysninger både på institutions- og kommuneplan. Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning er et uformelt interessefællesskab mellem en række organisationer og virksomheder. Projekt Børnepasning har følgende formål: - gennem påvirkning af kommuner samt medier og virksomheder, at tilvejebringe kommunale børnepasningstilbud for forældre med arbejdstider, der ligger ud over Henvendelse til Projekt Børnepasning bedes rettet til: Projektleder Lone Stensig Jakobsgaard mail: eller på telefon

6 Hovedresultater fra årets undersøgelse Konklusionerne i Åbningstidsundersøgelse er baseret på oplysningerne fra de 74 kommuner, der i 2012 er indtastet oplysninger fra. Dette betyder at åbningstidsundersøgelsen ikke rummer et landsresultat, og der blandt de 24 kommuner, der ikke er med i undersøgelsen, kan findes institutioner med særlige åbningstider, fleksible løsninger og andre lukkedage. Dette gælder også de døgnåbne daginstitutioner, idet Projekt Børnepasning har kendskab til private institutioner i kommuner, der har indberettet til dette års undersøgelse. De døgnåbne daginstitutioner er ikke medregnet i de enkelte delopgørelser. Endvidere har nogle kommuner valgt at indberette oplysninger for både kommunale, selvejende og private institutioner, mens nogle kommuner undladt at indberette oplysninger for de private institutioner, der findes i kommunen. Der er således ikke en totaloversigt, og der kan dermed også i de kommuner, der har indberettet oplysninger, gemme sig institutioner, hvor der er en større fleksibilitet, færre lukkedage og længere åbningstider, end det billede der umiddelbart tegner sig på baggrund af de indkomne data. Generelle åbningstider Den generelle gennemsnitlige åbningstid i en dansk daginstitution er i ,62 timer pr. uge, baseret på oplysningerne fra 2810 institutioner i 74 af Danmarks kommuner. Et tal der synes at bremse tidligere års tendens, at den generelle åbningstid er faldet, idet den ugentlige gennemsnitlige åbningstid er steget omkring 20 minutter. Det er et skridt i den rigtige retning, men der er dog endnu langt til at målet er nået, eftersom vi i Danmark i stadig stigende grad fokuserer på behovet for samfundsmæssig fleksibilitet, børnefamiliernes vilkår, og senest har gennemført liberalisering af Lukkeloven, der dagligt og i weekenden giver længere åbningstider i detailhandelen. Udvidede åbningstider (både morgen og aften) Projekt Børnepasning definerer udvidede åbningstider som åbent både før kl. 6 og efter kl. 17. Opgørelse blandt de indberettede oplysninger viser at i 2012 har 12 institutioner fordelt på 7 kommuner udvidede åbningstider. Til sammenligning var der i institutioner, fordelt på 3 kommuner i hele landet. Det er værd at pointere, at der stadig kan gemme sig private institutioner, blandt de kommuner, der har indtastet for udelukkende kommunale institutioner, som har fleksible åbningstider, hvilket ofte er et parameter som private institutioner differentierer sig på i forhold til kommunale institutioner. Morgenåbent I 26 institutioner fordelt på 15 kommuner har man åbent før kl viser opgørelsen af oplysningerne for I 2011 var dette tal 20 institutioner fordelt på 14 kommuner har 7

7 åbent før kl Hovedparten af dem åbner kl eller senere. Der fortsat kun 2 institutioner i 2 kommuner, hvor man kan få passet sine børn før kl Det er altså fortsat en udfordring at nå, at aflevere sine børn, hvis forældrenes arbejdstid starter tidligt, og der tilmed er lang transporttid. Åbent efter kl. 17 Antallet af institutioner, der i 2012 har åbent efter kl. 17 er 391 fordelt på 44 kommuner. I 2011 var der 328 institutioner fordelt på 35 kommuner. I 2010 var dette tal 441 fordelt på 42 kommuner i Umiddelbart ser det ikke ud til, at der er sket det store på dette område. Det kan man jo vælge at anskue, ud fra en positiv vinkel og konstatere, at der så ikke synes at være foretaget flere større nedskæringer. Men set ud fra at institutionernes åbningstider skal afspejle behovet, er det jo straks mere problematisk, eftersom der ikke i Danmark synes at være kommunal opbakning til at tage hensyn til at forældrene, der har lang transporttid til og fra arbejde eller arbejder efter kl. 17. Åbent efter kl. 18 Institutioner der er åbne efter kl. 18 skal man fortsat kikke langt efter. Dette tilbud findes kun i 14 institutioner fordelt på i alt 9 kommuner. I 2011 var det 11 institutioner, fordelt på 7 kommuner. I 2010 var der 14 institutioner fordelt på 10 kommuner der havde åbent efter kl. 18. Daginstitutioner der har åbent i aftentimerne er ikke hverdagskost i Danmark. Den lille forskel mellem 2011 og 2012 ændrer ikke det store billede, og det er stærkt problematisk, eftersom åbningstiderne ikke afspejler eksempelvis butikkernes åbningstider, herunder liberaliseringen af Lukkeloven pr. 1. Oktober Weekendåbent Lørdagsåbne daginstitutioner findes som i 2011 kun 7 af landets kommuner. Som i 2011 er det fortsat kun i Københavns kommune, at der findes institutioner med søndagsåbent. Som det øvrige åbningstidsbillede vækker dette tal, der også gælder nu, efter liberaliseringen af Lukkeloven pr. 1. Oktober 2012 en del undren. Døgnåbne daginstitutioner I Danmark har en lille men forholdsvis konstant flok af døgnåbne daginstitutioner leveret den absolutte fleksibilitet. Der er i opgørelsen for 2012 fortsat kun 5 eksisterende daginstitutioner med døgnafsnit, og disse har efterhånden en del år på bagen. Det er 8

8 væsentligt at påpege, at Projekt Børnepasning har kendskab til minimum én privat døgnåben dagsinstitution, der indenfor de seneste to år er vokset fra blot 10 til 90 børn, og børnene kommer fra 3 forskellige kommuner. Behovet for de døgnåbne institutioner er der, ellers ville de kommuner, der har tilbuddet vel næppe opretholde dem. Bemærkelsesværdigt er det også, at det ikke er de største kommuner i Danmark, der har valgt dette som et servicetilbud til borgerne. Lukkedage Umiddelbart ser det ud til at debatten om lukkedage nu for alvor ser ud til at slå igennem. Afskaffelse af løsrevne lukkedage er et politisk fokusområde, og umiddelbart ser det ud til, at antallet af lukkedage er på vej ned, hvilket kun er glædeligt. Af de 74 kommuner, der deltager i undersøgelsen har 42 kommuner svarende til ca. 56,7% lukket 0-9 dage om året. 8 kommuner, svarende til 10,8% har lukkedage. 14 kommuner svarende til ca. 18,9% har lukket 15 eller flere dage. Og endeligt angiver 10 kommuner svarende til 13,5% har meget differentierede lukkedage, hvor der er angivet alt fra 0 40 dage. For god ordens skyld bør man tydeliggøre hvad en lukkedag er. I sin egentlige definition er en lukkedag en dag, hvor den pågældende kommunes institutioner lukket, og der ikke tilbydes pasning andre steder. Det skal samtidig ikke være en dag, hvor der ikke SKAL tilbydes pasning eksempelvis juleaften. En lukkedag kan eksempelvis være dagen efter Kr. Himmelfartsdag. Mange kommuner har udelukkende oplyst dage som disse som lukkedage. Det er typisk de kommuner, der har et lavt antal lukkedage. Andre kommuner, har endvidere opgjort lukkedage i forbindelse med sommerferie i de enkelte institutioner, men der er så etableret alternativ pasning, og dermed anser man ikke fra kommunens side institutionerne som lukket, hvilket ikke er helt i overensstemmelse med den offentlige definition af lukkedagsbegrebet. Men det ændrer ikke ved, at det så er op til forældrene at vurdere, om de vil lade deres børn passe i det alternative tilbud eller om de selv vil finde en løsning. Via stikprøvekontrol af de opgivne tal til årets undersøgelse har vi besøgt flere kommuners hjemmesider for at konstatere om der er overensstemmelse. På rigtig mange hjemmesider for de kommuner, der har opgivet mange lukkedage, står der anført at kommunen i ferieperioder har pasningsmuligheder i andre institutioner, når den institution barnet/børnene går i, har lukket. Men det er og bliver lukkedage, og bør indgå i det samlede billede. Flere kommuner har endvidere udlagt beslutningen om lukkedage til forældrebestyrelser i kommunale institutioner og tydeliggjort over for selvejende institutioner, at de har selvbestemmelse på dette område, og gør samtidig tydeligt opmærksom på, at de etablerer pasning, selvom barnets/børnenes institution holder lukket. I opgørelsen har de opgjort at de har 0 lukkedage, hvilket så ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med virkeligheden. Hen over sommeren er det i pressen endvidere angivet at kommunerne har konstateret, at der ikke har været besparelser forbundet med lukkedagene, hvorefter de har afskaffet dem. Selvom det ikke udelukkende kan konstateres gennem årets undersøgelse synes der at 9

9 være sket et endeligt opgør med lukkedagene, og det er jo kun glædeligt. Projekt Børnepasning vil imidlertid håbe, at der fremadrettet vil fokuseres på at forøge fleksibiliteten i åbningstiderne, og at der for alvor bliver taget hul på at gøre en reel forskel for familierne med skæve og skiftende arbejdstider og familier med arbejdstider, der kræver udvidede åbningstider, herunder de familier, der nu på grund af Lukkelovens liberalisering oplever store udfordringer med at få arbejdsliv og familieliv til at hænge fornuftigt sammen 10

10 Åbningstider Der er data om åbningstider fra 74 af landets 98 kommuner og 2810 institutioner. r i undersøgelsen: Total&&98&kommuner& Total&&98&kommuner& Besvarede( Besvarede( Ubesvarede( Ubesvarede( 75,5 % af landets kommuner er med i denne undersøgelse. Landsgennemsnit 51,62 timer pr. uge ved institutionsopgørelse, baseret på 74 kommuner og omfattende 2810 daginstitutioner. I 2011 var dette den gennemsnitlige ugentlige åbningstid 51,46 t. baseret på oplysninger fra 69 kommuner. Den lille stigning betyder at landsgennemsnittet nu er øget med ca. 20 min., hvilket jo er et skridt i en positiv retning, men ikke nok til at det for alvor rykker. 11

11 Gns.%Åbnigns*der% 52% 51,9% 51,8% 51,7% 51,6% 51,5% 51,4% 51,3% 51,2% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% Landsgennemsnittet dækker over udsving kommunerne imellem. Blandt de kommuner, der er med i undersøgelsen er den laveste ugentlige åbningstid 47,55 time pr. uge og den højeste ugentlige åbningstid 56,06 time pr. uge. Se bilag 1 med oversigt over gennemsnit i alle 74 deltagende kommuner. Morgenåbent åbent før kl : Blandt de 2810 institutioner der er med i undersøgelsen, har 20 institutioner (eksklusiv de 5 døgnåbne) åbent før kl

12 Morgenåbent* 35" 30" 25" 20" 15" 10" 5" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" Morgenåbent" Der er tale om en lille fremgang, hvor 0,92 % af institutionerne åbent før kl , mod 0,77% af institutionerne i Tilbuddet findes i 26 kommuner i 2012 mod 14 kommuner i Men endnu er der lang vej til at der er en øget fleksibilitet, når ikke engang 1% af landets institutioner åbner før kl Hvis vi ser på institutioner der er åbne før kl (eksklusiv de 5 døgnåbne) ser det endnu værre ud: før$05.30$ 18" 16" 14" 12" 10" 8" 6" 4" 2" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" før"05.30" Når vi ser på institutioner der har åbent før kl er det kun 0,07 % af institutionerne, der har dette tilbud. Tilbuddet findes kun i 2 af de kommuner der er med i undersøgelsen. 13

13 Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : Blandt de 2810 institutioner, der er med i undersøgelsen har 391 institutioner åbent efter kl Tallene er eksklusive de døgnåbne institutioner. Der er tale om en lille stigning i forhold til 2011 hvor 328 institutioner havde åbent efter kl , og vi nærmer os igen niveauet for Glædeligt, men når det kun er 13,9% af landets institutioner, der har åbent efter kl. 17, vil vi håbe, at næste års undersøgelse vil vise markante stigninger. E"er%kl.%17% 400" 350" 300" 250" 200" 150" 100" 50" 0" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" E+er"kl."17" I 2011 var 12,56 % af institutionerne har åbent efter kl. 17. I 2010 var det tilsvarende 16,74 %. I 58,1% af de deltagende kommuner findes der institutioner, der er åbne efter kl. 17. En forholdsvis stor stigning i forhold til 2011, hvor 50,72 % af de deltagende kommuner, findes der institutioner der er åbne efter kl. 17. I 2010 var det tilsvarende tal 64,62 %. Og vi glæder os over at vi nu synes at være på vej i en rigtig retning. Tallene er eksklusiv de 5 døgnåbne daginstitutioner. 14

14 Institutioner og kommuner der har åbent efter kl : 14 institutioner fordelt på 9 kommuner har åbent efter kl. 18. Tallene er eksklusive de døgnåbne institutioner. E"er%kl.%18% E"er%kl.%18% 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% E"er%kl.%18% Det lille antal daginstitutioner, der har åbningstider efter kl. 18 er steget ganske lidt. Fra kun 11 i 2011 har vi i institutioner med åbningstider efter kl. 18. Det svarer til 0,5% af de institutioner der er med i undersøgelsen. Så selvom vi som udgangspunkt kun kan tillade os at være positive over en stigning på 3 institutioner, er der dog langt til at vi synes opgaven er i mål. Det samlede billede er fortsat negativt og matcher ikke den udvikling, der for nuværende er i butikkernes åbningstider eller samfundets behov for fleksibilitet i øvrigt. 15

15 Udvidede åbningstider Udvidede åbningstider er defineret som institutioner der har åbent både før kl og efter kl Blandt de 2810 daginstitutioner der er med i undersøgelsen, har 7 kommuner med 14 daginstitutioner det, der rammet definitionen udvidet åbningstid. I 2011 var dette tal 7 daginstitutioner, fordelt på 3 kommuner, både åbent før kl og efter kl Tallene er eksklusiv de døgnåbne daginstitutioner. Søjlerne markerer institutioner/kommuner. Udvidede&åbnings,der& 18& 16& 14& 12& 10& 8& 6& 4& 2& 0& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& Ins,tu,oner& r& Det svarer til at der i 9,5% af de deltagende kommuner eller i 0,5% af institutionerne omfattet af denne undersøgelse er udvidede åbningstider. Ikke just et udpræget stort udbud af fleksibilitet. Døgnåbne daginstitutioner Der er stadig kun 5 døgnåbne daginstitutioner i landet. Disse er fordelt på 4 kommuner: København, Ringsted, Slagelse og Ålborg. Vartov i København Tinsoldaten i Ringsted Børnegården i Slagelse Børnehuset Sdr. Skovvej i Ålborg Fuglsang i Ålborg 16

16 Antallet af døgnåbne daginstitutioner har været uændret i en årrække. Men Projekt Børnepasning har kendskab til minimum én privat institution, der tilbyder døgnåbning, og det bliver interessant at følge, om der viser sig en stigning blandt døgnåbne institutioner på det private marked, i de kommende år. Lørdagsåbne daginstitutioner I denne opgørelse medregnes ikke døgnåbne daginstitutioner, der lukker lørdag morgen. Derefter er der 13 daginstitutioner, fordelt på 7 kommuner, der har åbent om lørdagen. I 2010 var der 13 lørdagsåbne institutioner fordelt på 8 kommuner. Søjlerne markerer institutioner/kommuner. Lørdagsåbent Lørdagsåbent- r Selv om antallet af institutioner der har åbent om lørdagen er meget har vi i 2012 en kommune mindre og én institution mere. En udvikling, der kun kan undre, da behovet for pasning burde stige i forbindelse med afskaffelsen af lukkeloven. 17

17 Søndagsåbne daginstitutioner Søndagsåbne daginstitutioner findes nu kun i Københavns. I alt 6 daginstitutioner. Omregnet i % svarer det til at 1,35 % af de deltagende kommuner, har et daginstitutionstilbud om søndagen. Søndagsåbent, åbent&søndag& ikke&åbent&søndag& I betragtning af at stadigt flere forældre arbejder om søndagen, efter lukkelovens afskaffelse er det bemærkelsesværdigt at det kun er 1 kommune i landet har valgt at give deres borgere mulighed for at anvende et sådan tilbud. Vækstpotentialet er til at få øje på. 18

18 Lukkedage Lukkedagene er opgjort på baggrund af de indtastede data fra hovedundersøgelsen. I alt er der opgjort lukkedage for de 74 kommuner, der deltager i årets undersøgelse. 10 eller flere lukkedage: Lukkedage( 10#eller#flere# 60( 50( 40( 30( 10(eller(flere( 20( 10( 0( 2009( 2010( 2011( 2012( Der var 10 eller flere lukkedage i 33,3 % af kommunerne i 2009, og det var i 2010 steget til 41,66 %. I 2011 kulminerede tallet med hele 59,09 % af kommunerne, der havde indført 10 eller flere lukkedage i daginstitutionerne. I 2012 er der som tidligere anført sket en meget stor ændring af dette, idet det nu kun er 29,7% af kommunerne, der har 10 eller flere lukkedage. 19

19 15 eller flere lukkedage: Lukkedage(( 15#el.#Flere# 45( 40( 35( 30( 25( 20( 15( 10( 5( 0( 2010( 2011( 2012( 15(el.(Flere( Antallet af kommuner der har indført 15 eller flere lukkedage er mere end halveret fra 2011 til Hele 43,18% havde i eller flere lukkedage. I 2012 er dette faldet til 18,9%. Dog skal det siges at et antal kommuner svarende til 13,5% af de 74 deltagende har indført en tydelig og stor differentiering af lukkedage i institutionerne, hvor der i kommunerne kan være alt fra 0 40 dage lukkedage i de respektive kommuner. Disse er ikke inddraget i fordelingen, idet det ikke vil vise et reelt billede, hvis vi blot anvender en gennemsnitlig værdig. Se oversigten over lukkedagene for 2012 i bilag 2. 20

20 Afrunding Projekt Børnepasning søger med disse årlige undersøgelser af daginstitutionernes åbningstider, at afdække de faktiske forhold og gennem disse fakta at påvirke beslutningstagere til at leve op til deres forpligtelser. Selvom årets resultater alt i alt viser en lille fremgang og sine steder en lidt større, er der langt til at Projekt Børnepasnings formål er opfyldt. Danske børnefamilier er dybt afhængige af stor mulighed for fleksibilitet og at den daglige åbningstid i deres børns daginstitutioner dækker familiens behov. Institutionerne er et af de vigtigste brikker i puslespillet, med et billede af danske familier, der har muligheden for både at have et velfungerende familieliv og muligheden for at indgå i en mobil og fleksibel arbejdsstyrke. Vi er endnu et stykke fra at være færdige. Hvad skal der så til for at det for alvor kan rykke. Politisk viljestyrke og lyst til at etablere pasningstilbud, der i sandhed gavner familier, arbejdspladser og samfundet som helhed. Vi skal måske helt forlade tanken om, hvor lidt vi kan nøjes med, og i stedet fokusere på, hvor meget kvalitet vi kan få, både i børnenes liv, i familiernes liv, i arbejdslivet og i samfundslivet, hvis fokus blev ændret fra nedskæring til opprioritering. Yderligere information om Projekt Børnepasning kan findes på: Herfra kan undersøgelsen også downloades. Undersøgelsen kan også rekvireres ved at skrive til 21

21 Bilag 1: oversigt Københavns 51,77 51,79 51,62 51,41 51,66 Frederiksberg Ballerup 50,95 51,29 51,29 51,25 51,25 Brøndby 51,9 51,93 51,99 Dragør 49,48 49,62 49,63 49,28 49,36 Gentofte 48,99 49,11 49,11 49,22 49,79 Gladsaxe 50,71 50,41 50,55 Glostrup 51,59 51,26 51,18 51,22 Herlev 50,58 50,83 50,83 51,22 51,6 Albertslund 50,18 50,62 Hvidovre Høje-Taastrup 52,29 51,46 51,46 51,47 Egedal 52,21 51,27 51,26 51,24 51,5 Lyngby-Taarbæk kommune 48,88 48,88 49,64 Rødovre 51 50,8 50,73 50,91 Rudersdal 47,8 48,44 48,19 47,55 Ishøj 54,46 53,38 53,3 53,71 Tårnby 52,5 52,47 52,47 52,47 52,47 Vallensbæk 52,5 52,5 52,5 52,5 52,5 Furesø 50,45 50,61 50,47 50,32 50,09 Allerød 50,37 50, ,03 Fredensborg Frederikssund 53,07 51,82 Halsnæs 54,93 54,93 54,33 54,69 56,07 Gribskov 51,02 50,93 50,83 54,27 Helsingør 51,68 51,68 51,87 Hillerød Hørsholm 50,29 50,46 Greve 53,98 52,91 52,98 Køge 53,65 53,64 53,63 53,88 Lejre 52,32 52,2 52,2 52,2 52,2 Roskilde 53,5 53,49 53,39 53,39 52,74 Solrød 51,46 51,46 50,86 50,86 22

22 Odsherred 54 50,24 50,24 50,7 53,04 oversigt Ringsted 53,84 53,77 53,33 55,47 Slagelse 53,38 55,54 55,54 53,3 Sorø 53,06 53,06 52,94 53,53 54,23 Faxe 53,22 53,29 53,29 53,23 53,35 Lolland Guldborgsund 50,4 50,4 50,4 50,38 50,5 51,68 51,7 51,69 49,55 51,12 Næstved 52, ,54 Stevns 52,3 52,37 52,31 52,11 52,12 Vordingborg 53,4 50,43 Bornholms 51,35 51,13 50,51 Assens 52 50,91 50,9 50,98 Nordfyns Faaborg-Midtfyn 53,14 53,11 52,56 Kerteminde 53,35 50,56 50,14 Ærø 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 Middelfart 49,39 49,39 49,39 49,86 49,98 Nyborg 53,28 53,56 Odense 52,2 52,06 52,06 52,06 52,06 Langeland Svendborg Haderslev 50,69 50,69 50,68 Sønderborg Tønder 49,56 49,93 49,7 49,7 49,96 Aabenraa 50,19 49,16 49,14 49,19 Billund 50,66 50,46 Esbjerg 51,41 Fanø 51,25 51,33 51,33 47,17 50,8 Varde 52,18 52,53 52,74 Vejen 51,74 51,1 51,37 Fredericia Hedensted Horsens 51,99 52,07 52,17 Kolding 50,64 50,64 50,64 50,65 50,87 Vejle 51,82 Herning 50,08 50,09 50,07 50,49 49,24 23

23 Holstebro 52,09 51,76 51,75 51,71 oversigt Ringkøbing-Skjern 50,3 50,3 50,38 Struer 51,96 51,16 51,48 51,48 51,51 Syddjurs 51,76 51,76 51,73 51,39 Norddjurs 52,09 51,33 51,26 51,14 Favrskov Mariagerfjord Odder 51,35 51,18 Randers 52,1 52,1 52,5 52,09 51,5 Samsø 52,16 52,17 52,17 51,83 Silkeborg 50,92 Skanderborg 52,28 Århus 52,92 Morsø 51,62 51,63 51,61 51,62 52,04 Skive 51,5 51,62 51,54 Thisted 51,87 51,83 Viborg 50,92 51,17 51,17 50,71 Brønderslev- Dronninglund Frederikshavn 51,25 51,25 52,32 51,86 Hjørring Læsø Rebild 58,73 50,92 53, ,5 51,5 51,41 51,41 51,45 Jammerbugt 52,78 53,11 Aalborg 52,15 53,53 52,19 52,17 Vesthimmerlands 50,95 50,96 50,95 24

24 Bilag 2: oversigt Lukkedage 2010 Lukkedage 2011 Lukkedage 2012 Københavns Frederiksberg 18 Ballerup Brøndby Dragør Gentofte 3, samt 1 inst. m. 0 4 og 2 inst m. 35 Gladsaxe Glostrup Herlev Albertslund Hvidovre Høje-Taastrup 6 9 Egedal Lyngby-Taarbæk 10 5, samt 1 med 17, 1 20 med 36 og med 0 Rødovre Rudersdal 4 4 samt 2 inst med 14 2 og 1 med 5 Ishøj Tårnby Vallensbæk Furesø Allerød Fredensborg 11,5 Frederikssund samt 1 inst med 5 Halsnæs Gribskov samt 1 inst med 0 10 og 1 inst med 8 Helsingør Hillerød Hørsholm 19 8 samt 3 inst med 10, 8 2 med 7 og 2 med 5 Greve samt 1 inst. Med 10 Køge 15 blandet 0-12 Lejre blandet Roskilde Solrød og 1 inst. med 9 Odsherred Holbæk Kalundborg 21 2 Ringsted samt 3 inst med 0

25 Slagelse samt 4 inst med 4 Sorø 5 2 samt 2 inst. med 6 5 og 1 med 15 Faxe Lolland 0 0 Guldborgsund samt nogle med 0 Næstved blandet 0-12 Stevns Vordingborg 7 6 blandet 0-38 Bornholms samt 1 inst med 5 Assens få med 0 Nordfyns 20 5 Faaborg-Midtfyn 15 Kerteminde 10 blandet 0-19 Ærø Middelfart 5 5 samt 1 inst. med 2, 1 inst. med 3, 1 inst. 5 med 18 og 1inst. med 19 Nyborg Odense Langeland Svendborg Haderslev blandet 10 Sønderborg 6 15 Tønder blandet 4,6 blandet 2-18 Aabenraa Billund 10 8 Esbjerg Fanø samt 1 inst med 5 Varde 9 samt 1 inst med 14 9 og 1 inst med 19 Vejen 1 og 0 6,2 13 Fredericia Hedensted Horsens Struer blandet samt 1 inst med 30 Kolding samt 1 inst med 2 18 og 1 inst med 3 Vejle 18 Herning 0 Holstebro samt 13 inst med 25 0 Ikast-Brande Lemvig 8 0 Ringkøbing-Skjern 9,6 blandet 0-19

26 Syddjurs blandet 15 samt 2 inst med 0 15 og 1 inst med 25 Norddjurs 16 11,2 blandet 0-16 Favrskov Mariagerfjord 4 1 Odder Randers samt 1 inst med 14 Samsø Silkeborg 23 Skanderborg 5 5 samt 7 inst med 3 Århus Morsø blandet 5-21 Skive 10 5,9 Thisted blandet 0-20 Viborg samt 2 inst. Med 0 Brønderslev-Dronninglund 5 Frederikshavn 0 Hjørring 5 19 Læsø Rebild Jammerbugt Aalborg 0 komptence hos forældrebestyrelser Vesthimmerlands copyright Projekt Børnepasning

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART

Udsættelse af lejere. Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Udsættelse af lejere Kommunale forskelle og udvikling 2007-13 KORT & KLART Om dette hæfte 2 At blive sat ud af sin bolig er en voldsom begivenhed med store personlige konsekvenser for lejeren. Fogeden,

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde

DI ANALYSE. Offentlig- privat. samarbejde DI ANALYSE Offentlig- privat samarbejde Redegørelse 2010 > Marts 2010 Offentlig-Privat samarbejde 2010 Offentlig-privat samarbejde Redegørelse 2010 Udgivet af DI Redaktion: Peter Bay Kirkegaard Tryk: Kailow

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne

Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne NR. 2 FEBRUAR 2012 Priserne er trykket i bund i pendlerkommunerne Boligpriserne er faldet mest i "pendlerkommuner", der ligger mellem 40-80 km fra København. Det giver kommende boligejere et nyt valg:

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Indvandrere i Danmark 2013 Udgivet af Danmarks Statistik November 2013 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Colourbox Papirudgave Pris 150 kr.

Læs mere

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer

NOTAT. Notat om nedbringelse af antallet af blinde alarmer NOTAT April 2011 Sagsnr.: 2010/016592 Sagsbehandler: JP Baggrund På baggrund af en situation, hvor mange af det kommunale redningsberedskabs udrykninger går til blinde alarmer, har Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2015 Indhold 3 Forord: Kommunerne er vigtige for vækst 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 8 Byggesagsbehandling 8 Sagsbehandlingstid

Læs mere

Indvandrere i Danmark

Indvandrere i Danmark Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Indvandrere i Danmark 2014 Udgivet af Danmarks Statistik November 2014 Oplag: 135 Printet hos PRinfoParitas Foto: Imageselect Papirudgave Pris 160

Læs mere

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen

Boligmarkedet i de danske yderkommuner. Overordnede udviklingstendenser. Jens F. L. Sørensen Boligmarkedet i de danske yderkommuner Overordnede udviklingstendenser Jens F. L. Sørensen Februar 2012 Alle rettigheder forbeholdes centret (CLF). Mekanisk eller fotografisk gengivelse af denne REPORT

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune

Rimelig. udligning. udgifter. Favrskov kommune. Odder kommune. Skanderborg. kommune Syddjurs kommune Rimelig udligning af til udlændinge udgifter Synspunkter til Finansieringsudvalget om udligningg af udgifter til udlændinge Der er et stort behov for justering af udligningen vedrørende udlændinge. De

Læs mere

10,6 % danskere drikker

10,6 % danskere drikker NU ER ANSVARET DIT! 42% af danske førtidspensionister er rygere 25% af alle årlige dødsfald i Danmark kan henføres til rygning 10,6 % danskere drikker mere end højrisikogrænsen 13% er svært overvægtige

Læs mere

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08

Bilagsrapport. Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 Bilagsrapport Danmark har ondt i modersmålet En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåret 2007/08 2. udgave tilføjet enkelte rettelser i forhold til 1. udgaven. Indhold Bilag 1. Kommuner

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere