Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj. Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer."

Transkript

1 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2006 NUMMER 4 Kære medlemmer af Dansk Selskab for Rejsemedicin Rejsemedicin og sport Hermed udkom det fjerde nyhedsbrev til tiden. Vi i redaktionsgruppen håber I finder det interessant og vil blot opfordre flere af jer til at melde jer som aktive medredaktører. Alle medlemmer burde deltage på skift med diverse indlæg, fotoserier etc. Nyhedsbrevet er den kommunikationsform vi i selskabet har besluttet at benytte os af, så tag aktivt del hvis I har lyst. Ønske om deltagelse meddeles til selskabets sekretær Lisbeth på resten sørger vi for. På snarlig gensyn til efterårets møde. Med venlig hilsen Mads R. Buhl Redaktionsgruppen for dette nummer er: Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Speciallæge i almen medicin Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Øster Farimagsgade 85, 1. th., 2100 København Ø. Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. Af: Karin Nielsen og Mogens Rishøj Hvert år rejser mange danskere ud i verden for at udøve deres idræt ved internationale stævner og arrangementer. Den rejsemedicinske rådgivning og vaccination er som regel ikke lagt i faste rammer. Det overlades til den enkelte at få de relevante vacciner og rådgivning. Mange rejser individuelt og er altså ikke tilknyttet officielle ture fra idrætsorganisationer, som for øvrigt heller ikke har faste retningslinier for vaccination og rådgivning. Rigtig mange danskere deltager i maratonløb over det meste af verden, og mange søger udfordringer i såkaldte adventure maratonløb, som er karakteriseret ved, at det skal være mere krævende end traditionel maraton og indeholde elementer af terrænløb, trekking, bjergløb samt andre ekstreme forhindringer. Desuden er løbene placeret i meget smukke omgivelser, så løbene også bliver fantastiske naturoplevelser. Vi har gennem flere år fungeret som sygeplejerske og læge på løb på The Great Wall Maraton, på og omkring muren i Kina, The Great Tibetan Maraton i Ladakh området i meters højde, The Big Five Maraton, som løbes på savannen i Entabeni Safaripark i Syd Afrika, samt Polar Circle Maraton, som løbes på indlandsisen og på tundraen ved Kangerlussuaq i Grønland. I disse løb deltager mænd og kvinder i alle aldersklasser. Vi har set løbere på over 80 år gennemføre disse løb, og selv om der er en max. tid på 7 timer, kræver det en grundig træning, inden man giver sig i kast med et sådant løb. Mange har familie med, og der er mulighed for at løbe halvmaraton, 5 og 10 km løb. Deltagerne kommer fra mange lande, men da løbene er dansk arrangeret, er der hver gang et stort antal danske deltagere. Ud over den grundlæggende træning, skal løberne også have de relevante vacciner, men det vigtigste er en grundig rådgivning om væskebalance, rejsediarre, højdesyge, denguefeber og evt. malaria. I forbindelse med løbet i Ladakh er det selvfølgelig meget vigtigt at være forberedt på, hvad højden betyder for opholdet. Man overtræder allerede fra starten reglerne for ophold i højderne, idet der flyves direkte fra Delhi til Ladakh, hvorfor det er extremt vigtigt at få deltagerne til at forstå, at de skal drikke store mængder væske og at de skal holde sig i ro de første dage. Vi oplevede en flok, som havde været i Delhi nogle dage inden de kom til Ladakh, hvor rigtig mange kom op i højden med en veludviklet rejsediarre. Denne kombination af diarre og højdesyge er ikke behagelig. Der blev god brug for Ciprofloxacin. Vi havde endvidere flere tilfælde, hvor deltagerne havde udtalte angstsymptomer p.g.a. dyspnoe og dårlig søvn.

2 TEMA: IDRÆTSMEDICIN Mange var ikke primært vidende om, at det var symptomer på højdesyge. Løbet er planlagt således, at alle deltagere skal være i området senest en uge før løbet.det er meget vanskeligt at holde maratonløbere i ro, fordi de har erfaring for, at et lettere fysisk ubehag skal løbes væk. Vi oplevede da også, at mere end halvdelen af deltagerne havde en ikke ringe grad af højdesyge. Dels fordi de følte at de havde det fint lige efter de var ankommet, og dels fordi de ignorerede advarslerne om højdesyge, som klassisk viser sig i løbet af det første døgn efter ankomsten, og som jo desværre også rammer veltrænede løbere med sund levevis. Ved en lille opgørelse, viste det sig, at der ikke var nogen forskel på om deltagerne havde taget forebyggende Diamox, Ginkgo Biloba, eller ingenting. Det blev nødvendigt at behandle enkelte med Diamox. Problemet i området er, at man ikke har mulighed for at komme ned, idet man for at komme ned skal yderligere ca meter op over et pas. Til gengæld findes der et udmærket hospital, som har faciliteter til at behandle højdesyge. Efter 3-4 dage var stort set alle akklimatiseret og løbet blev gennemført uden at vi fik brug for den medbragte ilt, som var placeret ved alle poster, hvor løberne også havde mulighed for at få elektrolytvæske. De generelle problemer under disse løb, er dehydrering. Løbene på Den Kinesiske Mur, i Ladakh og i Syd Afrika afvikles i perioder, hvor temperaturen nemt kan komme over 30 grader, og dette i forbindelse med den ekstreme fysiske belastning medfører at løberne meget nemt bliver dehydrerede til trods for at de drikker store mængder væske. Den hårde fysiske belastning bevirker at blodet shuntes til musklerne og væsken i ventriklen har dårlige betingelser for at blive optaget. Kvalme, diarre og opkastninger ses hyppigt. Hedeslag p.g.a. overophedning og høj luftfugtighed kan ligeledes være et problem. På Grønland er frosten og den tørre luft medvirkende til dehydrering. Ved løbet i 2005 var der minus 13 grader da løbet startede, og kombineret med vinden som kom fra indlandsisen, svarede det til minus 25 grader. Det bliver derfor vigtigt, at man under disse forhold igen får rigelig væske, men at væsken skal være tempereret, og at man advares om forfrysning af våde næser og øreflipper samt generel nedkøling. Alle løbene foregår i områder, hvor der ikke er umiddelbar mulighed for hurtig hjælp med indlæggelse på et godt hospital. Der vil altid opstå helt uforudsigelige ting, som kræver akut stillingtagen og behandling. Man kommer således til at fungere som skadestue, både for de skader der opstår under løbene, men også til at klare alle de dagligdags ting som dukker op dårlig ryg, hovedpine, allergi o.s.v. så det kræver en veludstyret lægetaske og godt med forbindsstoffer, hjertestarter, pulsoximeter m.m. Vi har behandlet håndledsbrud, stressfractur af fodrodsknogler, trykkede ribben, hvepsestik, utallige hudafskrabninger, solskoldninger, sutureret sår, behandlet utallige vabler, forstuvninger, gnavesår, overbelastede led, hudløse brystvorter, alle grader af dehydrering og kuldepåvirkninger. Heldigvis har der aldrig været rigtig alvorlige skader, som vi i vores fantasi med de rammer som løbene foregår i har forestillet os. Vi mener ikke alle løberne er rådgivet godt nok rejsemedicinsk inden turene. Vi har oplevet løbere, som har haft bivirkninger fra malariamedicin, som overhovedet ikke var nødvendig i Kina og Syd Afrika. Meget få løbere har været udstyret med relevant medicin til behandling af diarre, og rådgivning om højdesyge har ligeledes været meget mangelfuld. Vaccinationerne af løberne har været meget varierende. Nogle er slet ikke vaccineret, og andre er decideret overvaccineret. Der er ingen tvivl om, at flere og flere vil rejse ud i verden og deltage i internationale sportsarrangementer, og vi skal være opmærksomme på, at de får den rigtige rådgivning, inden de rejser ud. For os har det været spændende og lærerigt at kende en hel gruppe mennesker med en anden baggrund for udlandsrejse end ferie og forretning, og vi mener, at vi med den baggrund er blevet bedre til at rådgive sportsfolk ved udlandsrejser. 2

3 DEBAT & KOMMENTARER Rejseforsikringer Hvor meget? Hvor lidt? Hvor dyrt? Af: Annette Marboe Der er efterhånden talrige udbydere på rejseforsikringsmarkedet, og dækningen de tilbyder er meget forskellig. Jeg vil prøve at give en oversigt over mulighederne for afbestillingsforsikring og rejsesygeforsikring. Ulykke, ansvar og tyveri er som regel en del af familieforsikringen og omtales ikke her. Sygeforsikring afhænger f.eks. af rejsemål: EUROPA (omfatter Europa til Ural og landene omkring Middelhavet), hvor sygesikringskortet dækker behandling af akut opstået sygdom på ferierejser op til 1 måned og VERDEN, hvor der ikke er dækning af sygesikringskortet. EU, hvor der er dækning også for behandling af kronisk sygdom under ferieophold (op til 1 måned) på lige fod med landets egne borgere. Det er nødvendigt at tegne tillægsforsikring på erhvervsrejser, studieophold o.lign. og hvis man vil dækkes af hjemtransport, ledsagelse, dækning af ødelagt ferie og lignende Uden for Europa skal der altid tegnes sygeforsikring, og visse lande (og rejseselskaber) forlanger gyldig sygeforsikring ved rejser. Ved alle rejser uden for EU er det en betingelse for dækning af forsikring, at en evt. kronisk sygdom ikke har været i udbrud eller beh. er ændret inden for f.eks. 2 mdr. i modsat fald skal der indhentes forhåndstilsagn hos forsikringsselskabets læge for at være dækket. F.eks. skal en pt. med artritis urica med akut anfald en måned før rejsen kontakte forsikringslægen til vurdering, om forsikringen er gældende. Afbestillingsforsikring dækker, hvis en rejse må aflyses på grund af sygdom hos den rejsende eller i nærmeste familie. Det er en temperamentssag, om man vælger denne forsikring, som ofte er omkostningstung i forhold til rejsen f.eks. 5-6 % af rejsens pris. Der er 3 hovedgrupper af udbydere af rejseforsikringer: De egl. rejseforsikringsselskaber Mulighed for rejseforsikring som tillæg til familieforsikringen og Kreditkortselskaberne. en årsrejseforsikring, der indeholder afbestillingsforsikring til erhvervsrejser. Jeg vil prøve at beskrive i store træk, hvad jeg har erfaret om de forskellige forsikringsselskaber. Se tabellen på næste side. Selvstændig rejseforsikring: Ferie/erhverv benævnes f. eks. forstået som dækkende ferie, men ikke erhverv. De fleste giver mulighed for enkeltrejseforsikring eller årsrejseforsikring med eller uden afbestillingsforsikring, og så er det, at sammenligningen mellem tilbuddene bliver uoverskuelig. Hvis man rejser på ferie et par gange årligt, er en årsrejseforsikring som regel fordelagtig, men er der også erhvervsrejser og rejser uden for Europa, skal man undersøge nøje, hvad forsikringen dækker. F.eks. er det vanskeligt at finde 3

4 DEBAT & KOMMENTARER Enkeltrejse Årsrejse Europa Verden Afbestil Europa Verden Afbestil Europæiske 32 kr + 5 kr/dag 327 kr +17 kr/dag 6% af rejsens pris 161 kr Nej 225 kr (175 kr 2. år) GF Nej Nej Nej 539 kr. Husstand Nej Incl. Gouda 75 kr + 9 kr/dag Erhverv: 135 kr + 19 kr/dag Excl.USA 450 kr +24 kr/dag (+/+) 5% af rejsens pris 140 kr Nej Nej IHI 230 kr + 16 kr/dag (+/+) 460 kr + 24 kr/dag (+/+) 6 % af rejsens pris 373 kr. (267 kr. 2. år) 1396 kr (933 kr. 2. år) (+/+) Mod tillæg. Kun Europa Northern 241 kr Erhv. 334 kr (14 dage) 832 kr Erhv. 930 kr (14 dage) Incl. 680 kr Erhv. 751 kr 14 dage 1359 kr Erhv kr 14 dage Incl. Sunny 230 kr (14 dage) 701 kr (14 dage) Incl. 292 kr 887 kr Incl. Rejseforsikring som tillæg til forsikring Alka Dækker hustanden 619 kr Dækker Husstanden Incl Do. Do. Alm. Brand Ca 1200 kr Incl. Topdanmark 100 kr + 18 kr/dag Nej 3% af rejsens pris 182 kr 282 kr/år + 45 kr/dag 363 kr Kun Europa Tryg Nej Nej Nej 1239 kr Nej Incl. Kreditkort med rejseforsikring American Express Diners Eurocard/Mastercard Gold 1295 kr/år Afbestilling (+/+) Verden Mulighed for tillægs Standard-kort har Afbestilling (+/+) Verden Platinum 1995 kr/år Sygeforsikring og Afbestilling (+/+)Verden Gold har Afbestilling og sygeforsikring (+/+) Verden 4

5 DEBAT & KOMMENTARER Efterlysning af medlemsliste Af: Allan Pelch Jeg meldte mig ind i selskabet i 2005, og jeg deltog i generalforsamlingen den 31. marts i år. Mit formål med min indmeldelse var, meget naturligt, at træffes sammen med kolleger med samme interesse, nemlig rejse- og tropemedicin. Jeg bad derfor foreningen om en liste over de andre medlemmer af foreningen, således at jeg kunne se hvilke kolleger, der delte min interesse. Der er ang. 300 medlemmer, men hvem er vi? Jeg fik det svar, at medlemslisten ikke var tilgængelig for de (menige) medlemmer. Det begrundedes af Mads Buhl med, at en sådan liste ville kunne misbruges. Jeg replicerede så, at jeg ikke kunne godtage det argument, idet DADL s medlemsliste er tilgængelig for enhver, der ønsker den. Jeg efterlyser derfor stadigt en medlemsliste fra vor forening. Indtil denne fremkommer er jeg altså medlem af en topstyret forening, hvor information kun flyder een vej, nemlig fra bestyrelsen og ned medens muligheden for at meddele sig lateralt ikke eksisterer. Det synes jeg er forkert, for ikke at sige udemokratisk. Mine aktiviteter sammen med kolleger i Danmark og i mange andre lande har lært mig, at der gemmer sig uendeligt mange interesser og talenter blandt menige medlemmer. Mit ønske for vor forening og dens trivlsel er, at disse kvaliteter bliver synlige. En brevkasse, som foreslået på generalforsamlingen, er et skridt i den rigtige retning, men den er langsommelig i betragtning af, at Nyhedsbrevet udkommer højst fire gange årligt. Jeg opforder således bestyrelsen til at vise åbenhed vedr. foreningens medlemsliste og gøre den tilgængelig for alle medlemmer, ikke bare for nogle få indviede. Jeg hører gerne andres mening om dette evt. på en . Med venlig hilsen, Allan Pelch Svar (14.7) på henvendelse fra Allan Pelch: Jeg er bekendt med dit ønske om at få en liste over medlemmerne og deres adresser. Vi har ikke medlemmernes tilladelse til at videregive disse og vil heller ikke anmode om det eller anbefale det, da selskabet ikke ville kunne garantere imod en kommerciel udnyttelse af sådanne eller andet misbrug. Det er ikke fordi listen ikke eksisterer, naturligvist. Hvis du ønsker at henvende dig til medlemmerne foreslår jeg at du skriver i de debat oplæg der er i nyhedsbrevene som distribueres til alle. Med venlig hilsen Mads R. Buhl Debat & kommentarer (åben for alle medlemmers ucensurerede meninger om næsten alt). Det der gives udtryk for i debat og kommentarer er ikke nødvendigvis et udtryk for bestyrelsens eller redaktørernes mening og bringes på forfatterens eget ansvar. Bemærkninger fra læserne vedrørende emnet vil blive gengivet ordret i den følgende udgave hvis fremsendt til inden deadline. 5

6 REJSETIPS Færøerne et overset rejsemål? Af: Annette Marboe Gem badetøjet væk og husk skijakken og vandrestøvlerne, for på Færøerne er det hedebølge, når tp. nærmer sig 16 grader. Det var hedebølge første uge af juli i Danmark, men ikke på Færøerne. Der var vejret ustandseligt skiftende. Tågen kunne rulle gennem dalen og solen pludselig bryde igennem, så selv skijakken måtte af og frokosten kunne indtages ved kanten af fossen. Det skiftende lys er betagende, og der er nye imponerende udsigter bag hvert vejsving- hvis man tør nyde dem på de smalle, snoede veje eller større veje med hidsig, utålmodig trafik. Der er intet sindigt over bilkørslen på Færøerne og der er tunneller overalt, så man hurtigt kan komme fra den ene ende af øriget til den anden. Man bør dog også gå over fjeldet. Den foroverbøjede stilling betyder, at man får øje på et utal af små, men farverige blomster, og alle fuglene skælder ud, fordi man kommer for tæt på ungerne. Det er natur, så det batter! Selv en solhungrende rejsende bør prøve, men man kan let blive afhængig! 6

7 REJSETIPS 7

8 NYHEDER Tiltagende malaria problemer i nordøstlige Indien 28. Juni 2006 In the famous tea district of Darjeeling, almost 2400 people have been infected with malaria since January 2006, compared with just 700 in the same period of Officials at the School of Tropical Medicine in Kolkata say a new strain of Plasmodium falciparum, the deadliest form of the malaria, is the likely cause of the infections. The new strain has been tracked to Myanmar, has mutated and has become drug-resistant. Traditional drugs seem to have little effect and we are trying cocktails, Prabhakar Chatterjee, a top WHO official told Reuters. Det er vigtigt at tænke på at disse resistensproblemer vil brede sig til den øvrige del af Indien. Det er formentligt kun i meget få år frem over at klorokin og proguanil kan anbefales til andre dele af Indien. Særligt patogen H5N1 fugleinfluenza i Ukraine 28. Juni 2006 Identification of agent: highly pathogenic avian influenza (HPAI) virus subtype H5N1. Date of start of the event: 25 Nov New outbreak: An outbreak in Sumy province in a village, Piski, resulted in 335 cases, all of which died. There were susceptible animals, and 7000 were destroyed. [See map at.] Det er en bekymrende udvikling der ses i Ukraine. Det kan kun være et spørgsmål om tid før der ses humane tilfælde. Rejsende til Ukraine bør holde sig fra Fuglemarkeder. Malaria i Kirgisien 28. Juni 2006 In the capital of Kyrgyzstan 79 cases of malaria have been registered; 60 from Bishkek and 19 from the Chuysk region. Despite preventive measures, the outbreak is growing. This information was provided by the deputy chief of the state sanitary epidemiological surveillance (SES) center in Bishkek, Adilbek Djuzenov. Det er overvejende vivax malaria og der anbefales kun brug af myggebalsam, kemoprofylakse. Malaria på Bahamas 19. Juni 2006 The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has recently received official reports of 14 confirmed malaria cases in Great Exuma, Bahamas, an area where malaria transmission does not normally occur and for which antimalarial drugs have not previously been recommended. Thirteen cases occurred in residents of the Bahamas, and an additional malaria infection was confirmed in a U.S. citizen who traveled to Great Exuma in early May All these confirmed infections were caused by Plasmodium falciparum. Most of the patients reported no recent travel to malaria-endemic areas, but some of the Bahamas residents may have recently traveled from Haiti, where P. falciparum is endemic. Der er således påvist 14 tilfælde af P. falciparum malaria på Bahamas. CDC anbefaler indtil videre Klorokin malaria profylakse. Da risikoen vurderes at være meget beskeden skulle primær profylakse med myggebalsam og myggenet være tilstrækkeligt. Legionellose i Pamplona 6. Juni 2006 An outbreak of Legionnaires disease in Pamplona has now affected 61 people, 31 of whom have had to be hospitalized. One woman is in intensive care, but the rest are all reported to be improving. 30 cooling towers in the area of the Ensanche de Pamplona were tested on Friday [2 Jun 2006], and the bacterium was found in 4 of them. A helicopter watch also revealed 8 cooling towers that the regional government inspectors had no idea even existed. Området bør undgåes. Ved symptomer på Legionellose kan det behandles med makrolid, azithromycin, erythromycin eller ciproxin. Tysker død af Malaria efter ophold i Thailand 3. Juni 2006 On 29 Mar 2006 a 36-year-old German woman died of falciparum malaria in Berlin. She had returned to Germany from a 6-month visit to Thailand on 19 Mar 2006, and had soon after developed fever, chills, diarrhoea, cough, and difficulty breathing. Although her condition worsened, she did not seek medical care and died at home. German authorities do not recommend antimalarial prophylaxis for travellers visiting Thailand, and so she had not taken any chemoprophylaxis. Dette understreger alvorligheden af selv en mindre risiko for malaria. Dengue i Thailand 30. Maj 2006 Dengue fever outbreak in Chaiyaphum Province Serious outbreaks of dengue fever have been reported in Chaiyaphum Province from the start of 2006, with 34 current patients. Heavy concentrations of dengue fever outbreaks are also reported in the provincial municipal area. Området ligger i den centrale del af Thailand. Beskyttelse er fortsat brug af myggebalsam ved solnedgang og myggenet om natten. Tiltagende risiko for malaria i sydlige Thailand 21. Maj 2006 Thailand reported malaria cases in 2004 with 325 fatalities and a _P. falciparum_ rate of 51 per cent ). The report also state In southern peninsula, there has been re-emergence of malaria transmission in many districts where it has been eradicated. Phuket province reported indigenous cases where it has been eradicated earlier. One of the main reasons for this problem is illegal migrant labour force from Myanmar. A recent update on malaria in the Thai population of southern Thailand is needed, but at present it would probably be premature to introduce a recommendation of chemoprophylaxis to all travellers to southern Thailand. - Mod.EP] Der er netop rapporteret om 3 tilfælde af P. falciparum malaria hos Israelske turister besøgende Koh Phagang i den sydlige del af landet nær Koh Samui. Der er også beskrevet malaria tilfælde ved ophold alene på Phuket. Spørgsmålet er om risikoen i fremtiden vil stige så meget at malariaprofylakse skal anbefales til disse områder. Indtil videre er det ikke anset for nødvendigt. Rejsende bør dog informeres om den stigende risiko og anbefales primær profylakse. Fugleinfluenza. Yderligere 6 dødsfald blandt mennesker 20. Maj 2006 Indonesia: avian influenza situation - WHO update 12 8

9 NYHEDER As of Thu 18 May 2006, the Ministry of Health in Indonesia has confirmed an additional 7 cases of human infection with the H5N1 avian influenza virus, 6 of which have been fatal. Der er yderligere rapporteret om spredning til svin der har muligheden for at inficerer med såvel H5N1 som alm. humant influenzavirus. H5N1 situationen er aldeles ude af kontrol i henhold til WHO. Danmark er et godt eksempel på hvor svært det er at begrænse sygdommens udbredelse-spedning til kyllinger i Hundslev på Fyn. Rabies og dyrebid 18. Maj 2006 En større gruppe DK rejsende har netop været eksponeret for rabies efter at være blevet angrebet af en rabies inficeret hyæne i Namibia. Det er vigtigt at alle rejsende er opmærksomme på at ethvert bid eller slik på en ikke intakt hudoverflade, af et (ukendt) pattedyr (inkl. flagermus), skal medføre at der straks søges læge med henblik på postexposure rabiesvaccination. Udgifterne til sådan postexposure rabies vaccination dækkes af de fleste rejseforsikringer. En hændelse af denne karakter skal derfor altid medføre at Rejseforsikringsselskabets alarmcentral kontaktes med henblik på fremskaffelse af vaccine og specifikt immunglobulin. H5N1 via fødevarer? 10. Maj 2006 Avian influenza may be capable of invading people through the gut, not just the respiratory system, and diarrhea is sometimes the first symptom, said virologist Menno de Jong, whose team observed 18 cases in Viet Nam. Particles of the lethal H5N1 virus contained in the meat and blood of infected poultry may have been ingested by some patients, possibly causing their infection, said De Jong, who is head of the Virology Department at the Oxford University Clinical Research Unit in Ho Chi Minh City. Den hyppigste smittevej er dog fortsat ved inhalation af virus eller virus forurenede støvpartikler fra fuglemarkeder. Men fødemidler bør også være gennemstegte. Undgå alle blodprodukter med mindre det er absolut nødvendigt 10. Maj 2006 British Blood Products May Pose vcjd Risk in 14 Countries The British government has been forced to warn 14 countries that patients are in danger of developing the human form of mad cow disease [vcjd] as a result of contaminated British blood products sold abroad. Documents released under the Freedom of Information Act show that patients in Brazil and Turkey are most at risk from the products, although it is too early to know how many, if any, foreign patients may develop the incurable vcjd, as it takes many years to appear. The Turkish authorities said they had traced patients at risk and were closely monitoring them, while Brazil would not comment. The contaminated blood products were exported in the 1990s by the British government to treat conditions such as hemophilia, severe burns and immune deficiency. At the time, the government considered there was no risk. GTammaglobulin og lignende blodprodukter må således undgåes hvis ikke de er strengt nødvendige. Hepatitis A vaccine bør anvendes i stedet. Alvorlig malaria i Nordlige Indien 10. Maj 2006 Comment on malaria in Assam, India The situation is worse than previously reported, according to a report in The Hindu, Bangalore edition, 5 May The earlier ProMED-mail report (30 Apr 2006) mentioned 77 deaths in 2006 due to malaria in Lakhimpur district in Assam state. Today s [5 May 2006] report puts the figures at 200 deaths in Lakhimpur, and a total of 500 deaths in the whole state. Malariasituationen er alvorligere end tidligere antaget. Husk myggenet, myggebalsam og malariaprofylakse. West Nile fever i Argentina 25. April 2006 Sanitary Alert: Dangerous Virus Enters the Country For the 1st time, at least 2 cases of the serious West Nile Virus, a disease propagated among birds and other animals through the bite of a mosquito, have been detected in Argentina. This was confirmed last night to La Nacion by a knowledgeable source from the National Service for Agricultural Sanitation and Quality (Senasa). Both cases were detected in horses, which typically are one of the mammal species affected by this virus. West Nile virus har nu spredt sig fra USA ned igennem mellemamerika og er tilsyneladende nået til Argentina. Virus giver hos heste og mennesker en svær og i vissetilfælde dødelig encefalitis. Rejsende bør beskytte sig myggebalsam da virus overføres af myg. Voldsom Kolera epidemi i Angola 23. April 2006 Angola is suffering its worst outbreak of cholera in more than a decade, recording 554 deaths and cases in just over 2 months, according to Doctors Without Borders. The disease has spread unusually fast, even for Africa, where cholera epidemics are common and often hard to control, said Stephan Goetghebuer, an operational coordinator for the organization. It has set up 8 clinics in Angola to treat the sick and plans to open more. The severity of this outbreak is something remarkable, really rare, Rejsende der skal bo lokalt eller arbejde med kolera patienter bør Dukoral vaccineres. Tiltagende malaria i Indien 23. April 2006 Reports of more deaths indicate that the state s malaria situation is worsening, causing more than 40 check-up camps to be set up in the worst affected districts of Lakhimpur and Golaghat. A source in the health department put the toll at 49 while informing The Statesman that, so far, 3288 people had been affected. Malaria i Indien er nok generelt et undervurderet problem, specielt i Assam provinsen. Husk malaria profylakse. Dødsfald på grund af Human Aviær Influenza i Ægypten 17. April 2006 Egypt: Death of 12th Case of Human Avian Influenza A fourth person has died in Egypt after being infected with bird flu, the state news agency, MENA, has stated. The victim, an 18-year-old woman from north of Cairo, was admitted to hospital on Monday and found to be suffering from the H5N1 virus infection 9

10 NYHEDER [see: Avian influenza, human - worldwide (46): Egypt Mod.CP] Rejsende til Ægypten bør undgå fuglemarkeder og kontakt med fjerkræ generelt. Stigende antal Dengue feber tilf. i Vietnam 16. April 2006 Vietnam detected nearly 8000 cases of dengue fever infections, including 4 fatalities, in the 1st quarter of 2006, a year-on-year rise of 20 percent, a local health agency said Thursday. Most of the cases were reported in southern localities like Ho Chi Minh City, Soc Trang and Dong Thap provinces, where weather conditions and local people s habit of storing water in containers at their houses favor the development of mosquitoes -- the disease s transmitter, said the Preventive Medicine Department under the Health Ministry. Den væsentligste beskyttelse imod sygdommen er brug af myggebalsam sidst på dagen også i storbyerne. Hæmolytisk Uræmisk syndrom, Norge 7. April 2006 As of 6 April 2006, 10 cases of haemolytic uraemic syndrome (HUS), six cases of diarrhoea and one case of asymptomatic infection linked to an outbreak, which began in February, have been notified to the Norwegian Nasjonalt olkehelseinstitutt [1]. All patients with HUS and five of the patients with diarrhoea were children aged 2-8 years. The last patient became ill around 15 March.Microbiological investigation Nine of the HUS cases have been laboratory confirmed as E.coli O103 infections. Årsagen til denne potentielt alvorlige infektionskomplikation HUS var formentligt forurende pølser. Disse nu skulle være taget af markedet. Chiungunya i Malaysia 7. April 2006 Rare chiungunya disease strikes Malaysian village. A tiny coastal village in Malaysia s northern Perak state has been hit by a sudden outbreak of a rare mosquito-borne disease, health officials and local media said yesterday [4 Apr 2006]. More than 200 people have been diagnosed, and 7 people have been hospitalized since the chikungunya disease, a form of viral fever spread by mosquito bites, was 1st detected 2 weeks ago in the village, health officials said. Sygdommen der overføres via myggestik har bredt sig fra øerne i det indiske ocean til Malaysia. Beskyttelsen er brug af myggebalsam. Chikungunya i Indien 7. April people affected by chikungunya in India Around people have been affected by chikungunya in 209 villages of Maharashtra. Maharashtra Health Minister Vimal Mundada today [4 Apr 2006] said cases of malaria, dengue, [chikungunya] and typhoid were found in Nasik, Pune, Aurangabad, Latur and Akola regions and that, so far, patients affected have been identified at 90 places, PTI report said here. Dr. Mundada told media persons in Mumbai, the capital city of Maharashtra, that the blood samples of nearly 5 percent of patients are being sent to the National Institute of Virology, Pune to check on whether they are suffering from dengue or [chikungunya]. Both the diseases spread through mosquitoes that breed in stored water. [Chikungunya and dengue are 2 quite distinct viral diseases and yet similar in most symptoms; the former is caused by an alphavirus and the latter by flaviviruses. - Mod.RY] Også Indien er nu ramt af sygdommen. Alle rejsende bør beskytte sig med anvendelse af myggebalsam. Cryptosporidiose i Botswana 7. April 2006 The outbreak is widespread and cases have been reported across all of Botswana s districts. Ministry of Health statistics recorded 4564 cases in the southeastern region of Serowe- Palapye, believed to be the origin of the epidemic, and 4391 cases in Kweneng East, the areas that have been hit hardest. Cryptosporidiose fremkalder længere varende diare sygdom hos specielt immnusvækkede. Der er ingen effektiv behandling hvorfor forebyggelse er vigtig. Infektionen overføres med forurenet vand og fødemidler. Kogning er eneste sikre beskyttelse. Kolera på Zanzibar 28. Marts people have died and 9 others admitted to hospital following a cholera outbreak on Tanzania s semiautonomous Island of Zanzibar, government officials said on Fri, 24 Mar The deaths occurred in Pemba Island, a sister island of the mainland of Unguja Island that forms Zanzibar. By Fri, 24 Mar 2006, 9 patients had been admitted to the cholera special centre, 2 in critical condition, Zanzibar s minister of health and social welfare, Sultan Mohamed Mugheiry, told a news conference in Stone Town, the Zanzibar capital. Dette betyder ikke at turister til Zanzibar behøver kolera-vaccination. Infektionen er godartet hos iøvrigt raske individer og de ciproxin der medbringes til selvbehandling af rejsediare vil også kurere kolera. Rabies i Indien 28. Marts 2006 There is no clear direction on rabies control in the National Health Policy (2002) of India. Although recognised as a widespread and frequent problem, rabies is not included in the World Bank-supported new nationwide integrated disease surveillance system. The State-run district level disease surveillance in Kerala in southern India, in which rabies was reportable, has recently been discontinued in preparation to introduce the integrated urveillance. Thus, there is no reliable count on rabies anywhere in India. The Sir Ronald Ross Institute of Tropical and Infectious Diseases in Hyderabad had diagnosed rabies in 76 patients in The existing laws do not permit killing of street (stray) dogs and sterilisation attempts on them have not been successful. The annual risk of bite by stray dogs is about 2 per 100 persons in the city of Bangalore. Rabies occurs in foreign tourists, although rarely. The risk is of low probability but of fatal consequence. Pre-exposure rabies prophylaxis by vaccination is a safe and practical option for urban dwellers and tourists. Den største risiko for rabies er på det Indiske subkontinent. Hvis den årlige risiko er 2% for lokalbefolkningen vil der være en tilsvarende stor risiko for turister. Vaccination kan foretages efter 10

11 NYHEDER et bid men bør om muligt være givet inden ekspositionen. Botulisme i Thailand 21. Marts 2006 Since 4 Mar 2006, 143 villagers in Nan s Ban Luang district have been diagnosed as suffering from botulism, a disease caused by toxins produced by several members of a group of bacteria known as _Clostridium botulinum_. All of the patients reported having eaten dishes containing preserved bamboo shoots from the same batch at a merit-making feast in their village last week. Shortly after eating the shoots they began to suffer similar symptoms, including vomiting, diarrhea, difficulty swallowing, dry mouths and muscle weakness, Nan chief health officer Dr. Pisit Sriprasert said on Sun 19 Mar Of the 147, 33 are currently breathing with the aid of respirators, he said. Hvis man planlægger rejse til regionen bør man formentligt undgå retter med konserverede (syltede) bambusskud. Meningokok meningitis i Delhi og Burkina Faso 15. Marts 2006 Der er fortsat udbrud af meningokok meningitis i Delhi og omegn. Rejsende til området bør være vaccinerede. Der er yderligere tilkommet et større udbrud i Burkina Faso i Vestafrika. Ukendt om det igen er den sjældnere W 135 som det var ved sidste udbrud. Rejsende til området bør derfor være vaccineret med den tetravalente vaccine. Malaria udbrud i sydlige Nepal 15. Marts 2006 There are patients with brain malaria in Dhanusha district in southern Nepal, the Janakpur Zonal Hospital in the district said on Sunday [11 Mar 2006]. There are 700 patients with brain malaria in Nepal, and the number is greater in Dhanusha, Jhapa and Kanchanpur districts than in other parts of the country. The Nepali Epidemiology and Disease Control Division (EDCD) started spraying against malaria and kala-azar in the high-risk Terai districts in southern Nepal this year [2006] to check the mortality rate. The spraying drive for malaria is expected to cover over people, the EDCD said. Statistics show that 32 out of 2229 kala-azar patients in 2003 were reported as having died and 15 out of 1526 in Rejsende til sydlige Nepal bør tage malariakemoprofylakse. Calicivirus udbrud på krydstogtskibe 6. Marts 2006 More than 200 passengers on a Royal Caribbean cruise ship and several crew members took ill with a stomach virus [viral gastroenteritis] during a weeklong cruise, the Miami-based company said on Sat 4 Mar Royal Caribbean International said 243 of 3252 passengers on board the Explorer of the Seas had contracted a norovirus infection, a common cause of infectious gastroenteritis prevalent in hospitals, nursing homes, cruise ships and other semi-enclosed environments. All those affected were treated. 19 of the 1184 crew members also became ill during the voyage, which made stops in Belize, Mexico s Yucatan and the Cayman Islands. The vessel is due back in Miami on Sun 5 Mar Royal Caribbean said it believed a passenger brought the virus on board. Noroviruses are thought to affect an estimated 300 million people around the world every year, the cruise line noted. Eneste realistiske beskyttelse er at holde sig væk fra pågældende skib/skibe da virus spreder sig med aerosol. Meningokok meningitis i Kenya og Niger 5. Marts 2006 Meningococcal disease in Niger and Kenya The Ministry of Health has reported a total of 614 cases and 44 deaths from 1 Jan to 26 Feb The epidemic threshold has been crossed in 2 neighboring districts, Madarounfa and Guidan-Roumdji. Over 40 specimens of cerebrospinal fluid have been found positive for _Neisseria eningitidis_ serogroup A. Meningococcal disease in Kenya From 1 Jan to 26 Feb 2006, the Ministry of Health has reported a total of 74 cases and 15 deaths (20 per cent case fatality rate (CFR)) in 4 divisions (Alale, Chepareria, Kachelila, and Kasei) of West Pokot, an area bordering the epidemic districts of Uganda. Rejsende med tæt kontakt til lokale bør blive vaccineret. Chikungunya Reunion, Mauritius, Seychelles, Comoros 27. Februar 2006 Physicians in mainland France have detected Chikungunya fever, for directly or indirectly killing 77 people on the French island of [the] Reunion off the south east coast of Africa. French health officials say people have now been infected by the disease on Reunion, about one in 5 of the population and the epidemic may not have yet peaked. Smaller numbers of cases are appearing on Mauritius, Comoros, Mayotte, and the Seychelles. Our colleaugues from the military hospital in Marseilles got 13 imported cases from Comoros in 2005 The case number started to increase again at the beginning 2006, particularly in Reunion island. (source: sante.fr, in French). Sygdommen overføres af myg. Hvis man skal til disse øer i øjeblikket bør man være meget ihærdig med at beskytte sig imod myggestik, myggebalsam og myggenet. Det mest effektive er naturligvist at holde sig væk fra disse områder indtil epidemien er stilnet af. Kolera i Zambia 27. Februar 2006 More than 130 people have died of cholera in Zambia since the disease broke out in August 2005, the health minister revealed. So far, we have recorded 137 deaths and over 5000 have been treated and discharged from the cholera centers, Sylvia Masebo said Wed, 22 Feb She said the government was struggling to contain the deadly water-borne disease because of an increase in informal housing and a lack of proper sanitation. Man kan vaccinere sig imod kolera med Dukoral. Hantavirus, Argentina 21. Februar 2006 A 14-year-old boy died from hantavirus infection in a hospital in the Argentine city of La Plata, and more than 40 people have contracted antavirus in the area where the teenager apparently became infected. Health authorities in Buenos Aires Province have instituted a series of measures to prevent additional cases. The boy, who lived in the town of Florencio Varela, was hospitalized last 11

12 NYHEDER Wednesday [15 Feb 2006] in La Plata after coming down with a fever and experiencing difficulty breathing, the Health Ministry of Buenos Aires province stated. The teenager, who had gone camping several weeks ago in a rural area near Florencio Varela, nderwent extensive therapy and was placed on a respirator, but doctors were unable to save his life. Hantavirus spredes fra urin og fæces fra små gnavere som mus. Støv der indeholder virus kan inhaleres og give en dødelig infektion. Rejsende der overnatter i hytter bør sørge for god udluftning samt beskyttelse af mad og vandforsyning imod gnavere. H5N1 i Europa 21. Februar 2006 Austria 18 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in swan from Austria Germany 18 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in wild birds from Germany Hungary 17 Feb 2006: VLA is carrying out analysis on samples received from Hungary Slovenia 16 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in swans from Slovenia Bulgaria 11 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in swans from Bulgaria Greece 14 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in Red-Breasted Goose from Greece 11 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in swans from Greece Azerbaijan 18 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in poultry from Azerbaijan 9 Feb 2006: VLA confirms highly pathogenic avian influenza of H5N1 subtype in wild birds from Azerbaijan Det er naturligvist kun et tidsspørgsmål hvornår vi får H5N1 i DK. Rejsende i Europa bør undgå kontakt med syge fugle. Gul feber udbrud i Bolivia 21. Februar 2006 Up to epidemiological week 5 of 2006, 14 cases of yellow fever were notified, of which 5 were confirmed [all non-fatal. - Mod.JW]. For epidemiological week 7, 16 Feb 2006, 3 additional cases were notified. The Tropical Disease Center CENETROP confirmed 1 case in Ivirgazama, Cochabamba [Department]. Husk at være gul feber vaccineret ved rejse til Bolivia. Nyt blodtransfusionsoverført tilfælde af variant CJD 10. Februar 2006 A new case of variant Creutzfeldt-Jakob disease (v-cjd) associated with a blood transfusion has recently been diagnosed. The patient developed symptoms of vcjd about 8 years after receiving a blood transfusion from a donor who developed symptoms of vcjd about 20 months after donating this blood. The patient is still alive and is under the care of doctors at the National Prion Clinic. This 3rd occurrence of vcjd infection associated with blood transfusion is further evidence that vcjd can be transmitted between humans by blood transfusion. Endnu en god grund til at undgå unødig udsættelse for blod eller blodprodukter så som gammaglobulin.hepatitis A vaccination bør foretrækkes. Tumbu fly Sydafrika 7. Februar 2006 South Africa announced on Wed 1 Feb 2006 that it had identified a skinworm sickness that had broken out in the Mafikeng area, about 900 km northwest of Johannesburg. The Northwest provincial health department said that the condition is cutaneous myiasis, a skin condition caused by Cordylobia anthropophaga (tumbu fly, mango fly, putsi fly). The department said the fly was widely found in Africa, and dogs and rodents were the usual hosts. Humans were accidental hosts. Although it is not usually found in the northwest province, it is found in Tumbu fly og den beslægtede Dermatobium Hominis der forekommer i Sydamerika lægger æg der under huden udvikler til en 1 cm stor fluelarve i løbet af bare 1-2 uger. Forebyggelsen er anvendelse af myggebalsam eller strygning af undertøjet da tumbu fly foretrækker at lægge æggene på dette. Ross river, Victoria, Australien 7. Februar 2006 Ross River virus, a painful illness that can persist for years, is looming as a health threat due to weather conditions that have been ideal for mosquitoes that transmit the disease. State health authorities warn it could be a big year for Ross River virus with 53 cases reported in January and more expected in coming weeks. There were only 2 cases in January 2005 and 2 in The infection rate is now the highest since January 2001 when there were 56 cases. Hot spots are along the Murray River towns of Mildura and Echuca, where locals and visitors are advised to wear protective clothing and apply mosquito repellents, particularly at dusk. Ross River virus is spread by mosquitoes and can cause arthritis of the joints as well as rashes. Der er fortsat udbrud af denne alvorlige virale arthritis i Victoria området i sydlige Australien. Beskyttelsen er brug af myggebalsam. Chikungunya Reunion og Mauritius 7. Februar 2006 A crippling mosquito-borne disease is spreading at an accelerating rate on the French Indian Ocean island of Reunion, health officials say. They say the number of cases of the viral illness, known as chikungunya, had risen to , an increase of in the past week alone. The disease is not fatal, but those affected suffer high fever and severe pain. There is no cure or vaccine. Epidemien fortsætter og der er nu et tidl. uhørt stort antal ramte. Hvis man skal til disse områder er brug af myggebalsam strengt nødvendigt da det er en alvorlig sygdom, i visse tilfælde kronisk. Japansk encefalitis i Malaysia 31. Januar 2006 Malaysian officials fear new outbreak of Japanese Encephalitis A 13-year-old Malaysian girl is believed 12

13 NYHEDER to have died of the dreaded mosquitoborne Japanese encephalitis (JE), while 2 others have been hospitalized, news reports said on Sunday [29 Jan 2006]. Health authorities are trying to contain the spread of the disease after the 3 cases were detected in separate villages in northeastern Kelantan state, the New Straits Times newspaper reported. Rejsende der opholder sig i længere tid ude på landet bør være vaccineret imod Japansk encefalitis. Der er risiko for sygdommen hele året. Chikungunya på Madagascar, Reunion og Mauritius 27. Januar 2006 The current chikungunya outbreak on Reunion Island is obviously serious and widespread, in that students are ordered to postpone their returning date after the summer holidays so to allow mosquito control measures. Although chikungunya is normally non-fatal, immune-compromised and weak individuals may be vulnerable in the current situation. Der er et fulminant udbrud af denne myggeoverførte virus på pågældende øer. Det er en potentielt alvorlig infektion der giver svære ledgener og i sjældne tilfælde kan være dødelig. Eneste beskyttelse er brug af myggebalsam og myggenet. Meningokok meningitis, Uganda 27. Januar 2006 The Uganda Ministry of Health would like to declare an outbreak of epidemic meningococcal meningitis in 2 districts of Nakapiripirit and Moroto. As of this morning, 20 Jan 2006, 142 cases and 11 deaths had been reported in Nakapiripirit district and 6 cases with no deaths in Moroto district. Skal man specifikt til disse områder bør man overveje meningokok vaccination. Leptospirose i Sydindien 27. Januar 2006 As many as 53 new cases of suspected leptospirosis have been reported in 3 villages of Shahapur taluk in Gulbarga District. Official sources said here today [23 Jan 2006] that 38 patients from Kumakanur, 12 from Arjungi and 3 from Bilar are undergoing treatment for symptoms of the infection. Over 170 patients were treated for leptospirosis in the neighboring Badiyal and Wonegera villages in Yadgiur taluka in December Although the incidence of the disease has been brought under control in Badiyal and Wonegera, it has now spread to new areas. Sources said there are no primary health centers in Kumakanur, Arjunagi, and patients have to go to the one at Wadegera, which is 13 km away, or visit the Yadgir overnment hospital for treatment. Leptospirose overføres ved kontakt med ferskvand. En beskyttelse vil være at enten undgå kontakt med ferskvand eller tage doxycyclin som malarieprofylakse. Dette vil også beskytte imod leptospirose. Dengue feber udbrud i Rio de Janeiro 19. Januar 2006 An outbreak of dengue fever in Brazil s tourist mecca of Rio de Janeiro has prompted the authorities to step up prevention measures, fearing a repeat of a 2002 epidemic that killed more than 100 people, officials said on Wednesday. Husk at beskytte jer med myggebalsam fra 1 time før solnedgang. Ross river udbrud i sydlige Australien 15. Januar 2006 Another 18 cases of Ross River Virus have been reported to health authorities in a week. Health Authorities reported last Friday that 42 new cases of Ross River Virus had been recorded in the previous 6 weeks compared with just 7 for the same time last year [2005].Dr Ann Koehler, of the communicable diseases branch, said the number had grown again this week, bringing the total number of cases to 60 in a little over 7 weeks. The virus can be quite severe. Dr Koehler said, causing swollen joints, aches, pains and fever, which can last months and even years [rarely]. I expect we will see more cases. Ross River virus disease -- sometimes called Epidemic Polyarthritis - -- is spread by mosquito bite. There is no treatment. Sygdommen overføres ved myggestik og eneste beskyttelse er anvendelse af myggebalsam og myggenet. Husk det nu! Fugleinfluenza måske mere smitsomt end tidl. antaget 12. Januar 2006 The verified human cases of highly pathogenic avian influenza in Viet Nam may represent only a selection of the most severely ill patients, Thorson s team wrote in their report, published in the Archives of Internal Medicine. H5N1 avian influenza was first reported in people in Hong Kong in 1997, when it infected 18 people and killed 6. It re-emerged in 2003 and has infected at least 156 people and killed about half of them -- including 93 infections and 42 deaths in Viet Nam, according to the World Health Organization. But that is only the number of cases that have been diagnosed and confirmed. Half of all respiratory deaths are never diagnosed in developed countries, and the numbers are even lower in developing nations. Det formodes således at der er talrige flere personer der er smittet med H5N1 virus som kun har udviklet mildere sygdom. Dødeligheden hos mennesker er således formentligt lavere end de tidligere 50%. Om dette er gode eller dårlige nyheder er svært at sige. Kolera i Afrika 7. Januar 2006 Der er igen udbrud af kolera i en række afrikanske lande. De officielle anmeldelser viser følgende tal: Country/Dates/Cases/Deaths Guinea-Bissau 1-31 Dec 2005/ 406/ 2 Liberia 7 Nov - 11 Dec 2005/ 212/ 7 Malawi 17 Oct - 27 Nov 2005/ 33/ 0 Senegal 5-24 Dec 2005/ 60/ 1 Zambia 1-15 Nov 2005/ 494/ 3 Men der er langt flere lande der har kolera som blot ikke rapporterer det til WHO. Se følgende: Africa [1] Cholera - Malawai (Southern Highlands) [2] Cholera - Rwanda (Kabuga district) [3] Cholera - Zimbabwe (Buhera district) [4] Cholera - Zimbabwe (Chikomba area) [5] Cholera - Tanzania (Dar es Salaam) [6] Cholera - Sao Tome and Principe (Sao Tome) [7] Cholera - Nigeria (Ogun, Lagos) [8] Cholera - Nigeria (Bayelsa State) Det betyder at rejsende til disse afrikanske lande skal være påpasselige med hvad de spiser og drikker samt medbringe ciproxin til selvbehandling. Ved særlig stor risiko, arbejde med kolera patienter etc., kan Dukoral vaccination anbefales. 13

14 NYHEDER Hæmorrhagisk feber i Peru 4. Januar 2006 According to an official report of the Ministry of Health of Peru (MOH), an outbreak of hemorrhagic fever syndrome in Alto Tuntus had its 1st victim on 2 Dec From 23 Dec 2005 through 28 Dec 2005, 6 more people died. The rate attack is 17.1 percent (73 people); the CFR is 10 percent (7 dead). The main symptoms are fever, headache, general malaise, bilious vomiting and hemorrhagic vomiting. Some patients had bleeding of oral mucosa. Suspects an outbreak of Jungle Yellow Fever. Other possible causes are hepatitis D, over Hepatitis B (which is endemic in that area); Leptospirosis; and Arenavirus Hemorrhagic Fever. Det er vigtigr for rejsende til området at være gul feber vaccinerede. TB smitte på hospital i USA 24. December 2005 A New York City maternity ward nurse who had infectious tuberculosis exposed as many as 1500 patients to the disease over 2 months in 2003, and most likely infected at least 4 infants, according to a joint investigation by the city s health department and the CDC patienter som sygeplejersken havde været i kontakt med kunne ikke spores. Dette afspejler i let grad situationen i mange lande i troperne hvor prævalensen af TB er meget høj også blandt hospitalspersonale. Bliver man som rejsende eller udstationeret indlagt er der risiko for TB smitte fra inficeret personale eller medpatienter. En grund til at overveje BCG vaccination inden udstationeringen. Tyfus i Ukraine 21. December hospitalized for typhoid in western Ukraine 30 people have been hospitalized in western Ukraine on suspicion of having contracted typhoid fever, local residents and health officials told AFP. Typhoid has been confirmed in 8 of the patients, said Vera Chizh, the chief health official in the western Zakarpatye region. Der er påny udbrud af tyfus i Ukraine. rejsende til området bør være vaccinerede. Chikungunya på Mauritius og Reunion, godt nytår 1. Januar 2006 On this island of inhabitants in the Indian Ocean, 6200 people have been infected by the Chikungunya virus, and the number increases by 250 new cases per week. Chikungunya is a swahili word which means curved up : a rather poetic description for this disease which is not lethal, but largely incapacitating. Transmitted by certain mosquitoes, it causes acute articular pain and can lead to serious neurological complications. Beskyttelsen imod denne myggeoverførte virus infektion er anvendelse af myggebalsam og myggenet, som også beskytter imod en række andre insektoverførte sygdomme inkl. malaria. Med denne oplysning ønskes alle rejsende et godt nytår fra Rejsemedicinsk Klinik og Forlag. Medlems-info Alle medlemmer opfordres til at sende deres e mail adresse til sekretær Lisbeth Conrad: Desuden opfordres alle medlemmer til jævnligt at logge ind på foreningens hjemmeside. Den vil fremover være mere aktiv, og der vil være mulighed for at stille rejsemedicinske spørgsmål og forhåbentlig få kvalificeret svar på disse spørgsmål. Redaktionsgruppen for dette nummer er: Overlæge dr. med. Mads R. Buhl, Infektionsmedicinsk Afd. Q, Skejby Sygehus, Brendstrupgårdvej 100, 8200 Århus N. Speciallæge i almen medicin Anette Marboe, Kongensgade 18, 1, 6700 Esbjerg. Reservelæge Steen Villumsen, Øster Farimagsgade 85, 1. th., 2100 København Ø. Speciallæge i alm. medicin Mogens Rishøj, Rejseklinikken Ordrupvej 60, 4. sal, 2920 Charlottenlund. Grafisk tilrettelægning: Anette Bonde, Næste nummer af nyhedsbrevet udkommer

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE

VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE VETERINÆRT SUNDHEDSCERTIFIKAT / VETERINARY HEALTH CERTIFICATE for eksport af ikke-humane primater af zoo-oprindelse fra Danmark til Sydafrika/ for export of zoo-origin non-human primates from Denmark to

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Arbejdskraftundersøgelsen

Arbejdskraftundersøgelsen Arbejdskraftundersøgelsen Indholdsfortegnelse Hvad er Arbejdskraftundersøgelsen (AKU)?... 1 Resultaterne... 2 Hvilke ad-hoc moduler er der i AKU?... 2 Serviceopgaver og tillægsundersøgelser... 3 Deltager

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk

Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Seminar om implementeringen af EU direktivet 2910/32/EU af 10. maj 2010 Er det økonomisk forsvarligt at indføre sikkerhedsprodukter? Kjeld Møller Pedersen Syddansk Universitet kmp@sam.sdu.dk Skal forbedringer

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION

CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION CLAIMFORM ILLNESS/CONDITION HEALTH INSURANCE - PSYCHOLOGIST Danica Pension Parallelvej 17 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Telephone +45 70 11 25 25 Policy Name CPR. Address Tel. Mobile To be filled in by the

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 10 August 2008 Væggelus på Fyn Læs om: Væggelus Seneste nyheder NYHEDSBREV Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen

PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen PoC behovet i udviklingslandene - erfaringer fra malaria forskningen Michael Alifrangis Lektor Center for Medicinsk Parasitologi Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi micali@sund.ku.dk

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker

Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Videnskabsetisk Komité Fokus på informeret samtykke og biobanker Marie Bartholdy, Cand.jur., De videnskabsetiske Komiteer for Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Et informeret samtykke 2, nr. 10:

Læs mere

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Vaccination og anden forebyggelse for søfarende og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV

Læs mere

London s Comings and Goings, Additional Work

London s Comings and Goings, Additional Work 27 (104) London s Comings and Goings, Additional Work Explain the following phrases and expressions from the text to wind down to have a poor command of English to be politically sensitive to be all over

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012

Engelsk G Opgaveark. Maj 2012 Engelsk G Opgaveark Maj 2012 Eksaminandens navn Nummer Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke anvendt

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness

Skadeanmeldelse. Claims form. Hesteforsikring. Equine Insurance Accident/Illness First Horse Nytorv 3 1450 København K Skadeanmeldelse Claims form Hesteforsikring Equine Insurance Accident/Illness Det er vigtigt, at De udfylder anmeldelse så udførligt som muligt. Er anmeldelsen udfyldt

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen

Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Eco-Metropolis and Green Mobility in Copenhagen Annette Kayser Project Manager, M. Sc. City of Copenhagen THE ØRESUND REGION IN EUROPE The Øresund Region 2.4 mio. Inhabitants in the Region. ¾ of these

Læs mere

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk

Klimatilpasning og Skybrudsplan. Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg. Arne Bernt Hasling. abh@cowi.dk Aarhus, Regional Miljøkonference 2012.10.31 Klimatilpasning og Skybrudsplan Kan det betale sig? Case: Copenhagen and Frederiksberg Arne Bernt Hasling abh@cowi.dk 1 The basic assumptions Development in

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge.

Efter login får man en side med følgende symptom- diagnoser i bogstavsrækkefølge. Swiss Emergency Protocols Emergency Standards 1. Baggrund Prof. Roland Bingisser, Head Emergency Department, University Hospital Basel har sendt DASEM et link til en hjemmeside med de schweiziske retningslinjer

Læs mere

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM)

Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) Resultater fra gæsterundspørge på Scandlines færgen (Rødby- Puttgarden) den 5.-7. august 2013 Projekt Tourism Innovation Management Fehmarnbelt (TIM) For mere information kontakt Østdansk Turisme på 54861348

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum

Medlemmer. Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering. Medlemmet i centrum Medlemmer Strategi og handling Loyalitet og fastholdelse Rekruttering Medlemmet i centrum Lidt om os Kort runde Hvilken organisation kommer I fra? Hvor mange medlemmer har I? Hvordan arbejder I med loyalitet?

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt.

K E N D E L S E. i sag nr. 208/04. afsagt den ****************************** Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens ferie blev delvist ødelagt. 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 208/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Cuba. 25.01. 9.02.2004. PRIS: KLAGEN ANGÅR: KRAV: 12.276 kr. Bagageforsinkelse, hvorfor klagerens

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK

ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK ihi Bupa Rejseforsikring Gældende fra 2009 DKK Vi er med dig overalt ihi Bupa Rejseforsikring er med dig overalt, hvis du bliver syg eller kommer til skade. Også hvis du pludselig skal opereres på et hospital

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin

Dansk Selskab for Rejsemedicin Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV AUGUST 2007 NUMMER 7 Rejseforsikringer Kære medlem! Hermed endnu et nummer af nyhedsbrevet til tiden. Vi håber, I finder det

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem?

Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? Håndhygiejne: Nye løsninger på et gammelt problem? v/ Professor, overlæge dr.med. Jens Kjølseth Møller Klinisk mikrobiologisk afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus Hvad ved vi om Håndhygiejne og Adfærd?

Læs mere

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré

Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine. Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV # 13 August 2009 Læs om: Kursusrejse til Nord-Laos Japanese Encephalitis Nyheder ETEC og Rejsediarré NYHEDSBREV Dansk Selskab

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Booking af færge Bookingen af færgen til og fra Bornholm i forbindelse med konkurrencen åbner i morgen den 1. oktober kl. 10.00 Det sker på

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet

Projekt Døgnrytme. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen. Vejleder: Kinesiolog Birgit Nielsen Medejer af Kinesiologi Akademiet Projekt Døgnrytme En kinesiologisk metode der støtter kroppen til at vende tilbage i en normal døgnrytme og reducere generne i forbindelse med nattevagter. v/ kinesiologistuderende Anne Mette Jensen Vejleder:

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com

beskrivelser Snitker & Co. Lene Nielsen Snitker & Co. November 2008 www.snitker.com Hvordan opfatter vi personas beskrivelser Lene Nielsen Snitker & Co. I have always found it difficult to visualize or understand the characters illustrated in the books of P. G. Woodhouse because all are

Læs mere

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder:

Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: At Risk Målsætning Det er min plan, at arbejde med følgende tekster på følgende måder: Too Little The Rally Princess Tomorrow When the War Began West Side Story Jeg har gennemset afsnittet i Workmate og

Læs mere

Der måles og regnes på livet løs

Der måles og regnes på livet løs 3. årgang nr. 6 Maj 2011/12 Der måles og regnes på livet løs Emneuge på 1. årgang I dette nummer: Side 2 Nyt fra ledelsen 3 Famous me 8. årgang har skrevet stile i engelsk om at være berømt 4 Nu er der

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG

ROSE AND CROWN. Malene Djursaa Charlotte Werther. Ideas and Identities in British Politics and Society. Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG ROSE AND CROWN Ideas and Identities in British Politics and Society Malene Djursaa Charlotte Werther Third Edition HANDELSHØJSKOLENS FORLAG Malene Djursaa and Charlotte Werther Rose and Crown Ideas and

Læs mere

Indien 15. januar 23. januar 2013

Indien 15. januar 23. januar 2013 Infobrev 4 Ranum 05.01.13 Indien 15. januar 23. januar 2013 Kære forældre. Jeg ønsker jer et godt nytår og jeg håber, at I også har haft en glædelig jul. Nu sker det snart, rejsen og eventyret står for

Læs mere

AN EBOLA NURSE S DIARY

AN EBOLA NURSE S DIARY AN EBOLA NURSE S DIARY A Radio documentary by Karen Albertsen Idea and Editor: Jesper Hyhne Presenter: Emil Eusebius Jakobsen Broadcast December 4 2014 P1 Dokumentar DR Danmark 2014 Length: 42 40 Page

Læs mere

SARS. Lærte vi lektien?

SARS. Lærte vi lektien? SARS Lærte vi lektien? FREMTIDEN Er ikke hvad den har været! Hvordan får vi styr på dette her? Re emerging New infection Morens, et al. Nature 2004;430:242 9 Fugle influenza i Afrika: en ond drøm Nigeria

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Green Care: Status from Denmark

Green Care: Status from Denmark AARHUS UNIVERSITET Karen Thodberg 27. juni 2012 Green Care: Status from Denmark Senior scientist Karen Thodberg, Institute of Animal Science, Aarhus Universitet, og Carsten Ørting Andersen, Grøn Omsorg

Læs mere

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are

Mobile Marketing Solutions. meet the customers where they are Mobile Marketing Solutions meet the customers where they are Bliv centrum for opmærksomhed Med en trailer fra Event Carrier kan du køre dit brand direkte ind i folks bevidsthed og gøre det til en opsigtsvækkende

Læs mere

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen

LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen LandboSyd møde 29. sept. 2014 Markedsudviklingen Før, nu og forventninger Thomas Carstensen, September 29, 2014 Siden 1880'erne har mælkeproducenter slået sig sammen i andelsselskaber 2 3 I dag er vores

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2

Dengue feber NYHEDSBREV. Danish Society of Travel Medicine DECEMBER 2005 NUMMER 2 Dansk Selskab for Rejsemedicin Danish Society of Travel Medicine NYHEDSBREV DECEMBER 2005 NUMMER 2 Kære Medlemmer af Dansk Selskab For Rejsemedicin! Dengue feber Hermed andet nummer af nyhedsbrevet. Redaktionsgruppen

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet

nr. 27 5. januar 2010 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet nr. 27 Undervisningstaxameter sat ned efter omberegning i Undervisningsministeriet Lilleskolerne undersøger, hvad der er gået galt. Opdateret tilskudsberegner på hjemmesiden. Finanslov vedtaget 17. december.

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT

LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT LET S MEET IN DENMARK EVALUERINGSRAPPORT VORES MOTIVATION: Navnet Foreningen Nydansker er en forkortelse af det noget længere navn: "Foreningen til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet". Og det

Læs mere