GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ"

Transkript

1 CBRAIN TECHNOLOGY DAMPFÆRGEVEJ KØBENHAVN TELEFON CVR: Delårsrapport 2015 GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ 32%

2 Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår Første halvår er gået godt for cbrain, hvilket tilskrives en fortsat succesfuld implementering af selskabets vækstplan. Omsætningen er øget fra 27,3 million kroner i første halvår 2014 til 36,6 million kroner i første halvår 2015, svarende til en omsætningsvækst på 34%, mens indtjeningen før skat (EBT) er øget fra 8,3 million kroner i første halvår 2014 til 11,6 million kroner i første halvår 2015, svarende til en indtjening (EBT) på 32% og en vækst i indtjening (EBT) på 39%. Implementeringen af vækstplanen skrider planmæssigt fremad, både i Danmark og internationalt. cbrain kan således notere en fortsat rigtig god udvikling på det danske marked, hvor cbrain ser en stabil tilgang af nye kunder. Senest har cbrain annonceret, at det nye Miljø- og Fødevareministerium har valgt F2 som IT-platform. Samtidig kunne cbrain i slutningen af april annoncere sin første internationale pilotkunde, The Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council i UK, og her er den første gruppe af brugere netop gået i drift. Ledelsen er godt tilfreds med resultatet, som er cbrains hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening. cbrains vækstplan er baseret på F2-produktet, som understøtter digital forvaltning, og cbrain har gennem de sidste år etableret en solid referenceposition, som leverandør af F2 til den danske centraladministration, hvor mere end halvdelen af de ministerielle departementer samt en række styrelser har indført F2. Vækstplanen består af 2 hovedelementer. cbrain udbygger fortsat sin position på det danske marked, hvilket i sig selv repræsenterer et meget stort marked. Parallelt hermed bruger cbrain den danske referenceposition til at bygge en afsætningskanal, baseret på internationale samarbejdspartnere, som leverer F2-produktet i form af en cloud-løsning (Software-as-a-Service) indenfor deres lokalomra de. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 2

3 HOVED OG NØGLETAL halvår halvår halvår 2014 Året 2013 Året 2012 Året Resultat (1.000 kroner) Omsætning Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Periodens resultat før skat Balance (1.000 kroner) Likvide beholdninger Debitorer Aktiver i alt Egenkapital Regnskabsrelaterede nøgletal Vækst 34% 24% 16% 26% 11% 3% Overskudsgrad 32% 30% 21% 21% 17% 14% Afkastningsgrad 29% 25% 15% 17% 14% 11% Likviditetsgrad 380% 439% 392% 455% 635% 673% Egenkapitalandel (soliditet) 75% 74% 74% 78% 81% 82% Egenkapitalforrentning 38% 33% 21% 18% 13% 11% Aktierelaterede nøgletal Indre værdi per aktie 3,0 2,5 2,1 2,66 2,26 2,01 Resultat per aktie 0,58 0,42 0,22 0,45 0,28 0,21 Antal aktier, per 30/6 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio Note: Hovedtal for 1. halvår er ikke reviderede og ikke reviewet. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 3

4 KOMMENTAR TIL HOVEDTAL Hovedtallene for 1. halvår 2015 viser at: Omsætningen er øget til 36,6 million kroner i første halvår 2015 mod 27,3 million kroner i første halvår 2014, svarende til en vækst i omsætningen på 34%. Resultat før skat (EBT) udgør i første halvår ,6 million kroner mod 8,3 million kroner i første halvår 2014, svarende til en overskudsgrad på 32% og en vækst i indtjening (EBT) på 39%. Resultatet er selskabets hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening, og det er lykkedes at øge omsætningsvæksten fra 24% i første halvår 2014 til en omsætningsvækst på 34% i første halvår Det noteres derfor med stor tilfredshed, at cbrain, parallelt med de løbende investeringer i vækstplanen, har formået at fastholde en pæn indtjening og et positivt cashflow i første halvår 2015 på 17,6 million og at selskabet dermed yderligere har styrket sine finansielle reserver ganske markant. Første halvår 2015 har således været et godt halvår for cbrain, hvor de positive resultater kan tilskrives en fortsat succesfuld implementering af selskabets vækstplan. De positive resultater, sammenholdt med at balancen viser en stor likvid kapital og ingen langsigtet gæld, giver selskabet en solid økonomisk styrke og strategisk frihed. Samtidig betyder det, at cbrain fortsat øger sine investeringer, både i relation til produktudvikling, markedsudvikling i Danmark og markedsudvikling internationalt. cbrain har fortsat en høj soliditetsgrad på 75%. Det noteres i den forbindelse, at egenkapitalen er øget fra 50,4 million kroner ultimo første halvår 2014 til 60,4 million kroner ultimo første halvår 2015, samtidig med at cbrain kun har en mindre kortfristet gæld. Endvidere er likvide poster øget fra 31,0 til 45,1 million kroner ultimo første halvår I første halvår 2015 investerede cbrain således 4,9 million kroner i udvikling af F2-produktet mod 5 million kroner i første halvår 2014, og cbrain afskrev 3,8 million kroner på F2-produktet mod 3,0 million kroner i første halvår cbrain aktiverede således netto 1,1 million kroner i F2-produktet i første halvår 2015, hvilket betyder at F2-produktet ultimo første halvår 2015 er bogført til en værdi på 23,5 million kroner. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 4

5 LEDELSESBERETNING cbrain udvikler og markedsfører software, som understøtter digitalisering af sagsgange, forretningsog vidensprocesser. cbrain har fokus på de offentlige kunder, hvor markedet for løsninger til digital forvaltning er stort og voksende. cbrain estimerer således, at det marked, som selskabet retter sig mod i Danmark, repræsenterer en årlig omsætning på over 2 milliarder kroner, og at det danske marked udgør ca. 2% af de samlede europæiske marked. Industrianalytikere vurderer endvidere, at markedet for den type af software, som cbrain leverer, vokser 5-7% om året. cbrains software leveres dels i form af standardproduktet F2 og dels i form af standardrammesystemet M4. Standardsystemet F2 er et produktionssystem, som er designet til at understøtte en fuld digitalisering af arbejdet hos offentlige myndigheder, herunder sagsbehandling, dokumenthåndtering, kommunikation, vidensdeling og forvaltningsprocesser samt understøttelse af myndighedernes særlige krav i relation til journalisering og arkivering. Standardrammesystemet M4 er en digital platform til styring af kunderelationer og digitalisering af komplekse fagprocesser (CRM), herunder administration, økonomistyring, booking, kommunikation og selvbetjening. I modsætning til de traditionelle løsninger på markedet, er F2 et 100% standardprodukt, og det betyder bl.a., at F2 kan leveres som en cloud/saasløsning ("Software-as-a-Service"). Dette er unikt, også i international sammenhæng, og det giver cbrain en række konkurrencefordele både i relation til markedsføring og leverance. Samtidig har cbrain opbygget en solid dansk referenceposition i den danske centraladministration. Mere end halvdelen af departementerne i de danske ministerier bruger i dag standardsystemet F2, herunder Statsministeriet og Udenrigsministeriet, og samtidig er cbrain kommet godt i gang med at udbrede både F2 og M4 til brug i styrelser og offentlige institutioner. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 5

6 VÆKSTPLAN cbrain står således overfor et meget stort og voksende internationalt marked, med et unikt produkt og en solid referenceposition. Hertil kommer, at Danmark internationalt anerkendes som et af de førende lande indenfor digital forvaltning, hvor Danmark i 2015 indtager førstepladsen i EU kommisionens indeks for de europæiske landes digitalisering (DESI: Digital Society and Economy Index se figur nedenfor). Det noteres i den forbindelse, at Danmark står særlig stærkt i relation til offentlig digitalisering. For at udnytte denne markedsmulighed har cbrain iværksat en ambitiøs vækstplan, baseret på 2 hovedelementer: Selv om salg af software til offentlige myndigheder udgør et meget stort internationalt marked med mange leverandører, er det samtidig også et vanskeligt marked at komme ind på, ikke mindst fordi offentlige indkøb er underlagt udbudsregler, og fordi offentlige myndigheder traditionelt køber hos lokale leverandører. Det kan derfor tage meget lang tid og kræve betydelige investeringer at etablere sig internationalt. Men cbrains vækstplan skrider planmæssigt frem, både i Danmark og internationalt. Resultaterne i første halvår 2015 viser således, at cbrain fortsat udbygger sin danske referenceposition, samtidig med at cbrain begynder at se de første internationale resultater. Det er cbrains mål er at udbygge en stadig stærkere lokal referenceposition, som leverandør af F2-produktet til den danske centraladministration, hvilket i sig selv repræsenterer et stort marked. Det er cbrains mål at bruge den danske referenceposition til at bygge en afsætningskanal, baseret på internationale samarbejdspartnere, som leverer F2-produktet i form af en cloudløsning (Software-as-a-Service) indenfor deres lokalområde. Internationaliseringen sker i samarbejde med Eksportrådet og med reference til den danske succes i relation til offentlig forvaltning. The DESI 2015 summarises data collected mostly during calendar year 2014, which are at the basis of the main DESI ranking of EU member states depicted below. Each score in the DESI belongs to the interval (0,1) with higher values representing better performance. EU, Digital Agenda for Europe CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 6

7 DANMARK cbrain har opbygget en solid referenceposition på det danske marked ved i første omgang at etablere et brohoved, som leverandør til de ministerielle departementer. cbrain udbygger nu denne position ved at bevæge sig trinvis bredere ud i den danske centraladministration, både i relation til kunder og i relation til produkter. Da F2-produktet blev introduceret i år 2009, havde cbrain i første omgang særlig fokus på at understøtte arbejdsgange i de ministerielle departementer. Her har F2 nu opnået en solid succes, og i dag anvender mere end halvdelen af de danske ministerier standardproduktet F2 i departementet, herunder Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Hidtil har cbrain kun været udvalgt på de offentlige indkøbsaftaler indenfor ESDH-området. Men nu er cbrain også udvalgt som leverandør på SKI rammeaftaler indenfor CRM-området, og i februar 2015 fik cbrain sin første aftale på den nye SKI CRM-aftale, da cbrain vandt et CRM-udbud fra Statsforvaltningen og indgik aftale om leverance af ny softwareløsning til understøttelse af mødebooking. Samtidig har cbrain investeret, og investerer fortsat, betydelige midler i integration af F2-produktet og M4- produktet, hvilket betyder at cbrain kan tilbyde kunderne en unik platform i form af et tæt integreret ESDH-løsning og CRM-løsning. Dette giver cbrain en konkurrencefordel, også i international sammenhæng. I år 2012 introducerede cbrain en vigtig udvidelse af standardproduktet i form af en række tillægsmoduler, som gør det muligt at understøtte individuelle fagprocesser og selvbetjening, hvorfor F2 også kunne anvendes af, og dermed markedsføres overfor, styrelser og institutioner. I år 2014 kunne cbrain annoncere, at selskabet havde vundet en række vigtige F2-ordrer udenfor departementerne, herunder Digitaliseringsstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, IT-universitet og Statsforvaltningen. År 2014 var derfor et gennembrudsår, hvor det for alvor lykkedes at udbrede F2 til myndigheder udenfor departementerne og dermed yderligere styrke den danske referenceposition. På det danske marked noteres det endvidere, at også M4-løsningen har en pæn succes, idet bl.a. Lægeforeningen har valgt at implementere både M4 og F2 som deres nye digitale platform for foreningens arbejde. Men hvor M4-produktet hidtil har været rettet primært mod private kunder, med særlig fokus på medlemsorganisationer, ser cbrain nu også en stigende interesse for M4-produktet i den offentlige sektor. Dette udbygger cbrains markedspotentiale og referenceposition. Hvor F2-produktet understøtter elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ofte forkortet ESDH), er M4-produktet bygget til at understøtte CRM-processer, og med kombinationen af F2 og M4 kan cbrain derfor tilbyde kunder i offentlig og privat sektor en endnu bredere løsningspalette. Samtidig er det lykkedes at få M4-produktet med på de offentlige indkøbsaftaler. RESSORTOMLÆGNINGER Regeringsomdannelsen i juni og de deraf afledte ressortomlægninger påvirker markedssituationen, fordi IT-understøttelsen skal tilpasses de nye ministerier. Markedssituationen påvirkes yderligere af, at det samlede antal ministerier er reduceret, idet den danske centraladministration efter regeringsomdannelsen er organiseret i færre ministerier. For cbrain kan ressortændringer både medføre, at cbrain vinder nye myndigheder som kunder, og at cbrain taber myndigheder som kunder. Det er cbrains vurdering, at cbrain er velpositioneret som leverandør og har mulighed for at vinde markedsandele i forbindelse med ressortændringerne. Dette bl.a. i kraft af gode referencer, og fordi cbrain kan tilbyde standardproduktet F2 som en cloud service og dermed tilbyde en hurtig leverance og driftstart. Men ressortændringerne kan også medføre en udskydelse af IT-projekter og dermed påvirke omsætningen negativt, ligesom cbrain, som nævnt, kan tabe en række myndigheder som kunder. De første berørte ministerier har allerede valgt fremtidig IT-platform. Men markedssituationen er fortsat uafklaret, idet en række af de ministerielle områder, som er særlig berørt af ressortomlægningerne, endnu ikke har lagt sig fast på, hvilket ESDH-system de vil anvende fremadrettet. I juni 2015 kunne cbrain annoncere, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Socialministeriet) havde meddelt cbrain, at cbrains F2-produkt er blevet valgt som ESDH-løsning til brug i CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 7

8 ministeriets koncern. I forbindelse med regeringsomdannelsen blev Socialministeriet og Indenrigsministeriet lagt sammen som et nyt stort ressortområde, og cbrain noterer, at det nye ministerium vil anvende F2. Samtidig har det nye Miljø- og Fødevareministerium netop bekendtgjort, at ministeriet agter at indgå en aftale med cbrain om indkøb af et cloudbaseret ESDH-system, som skal anvendes af Miljø- og Fødevareministeriets departement til brug for digital sagsforlæggelse og sagsstyring samt understøttelse af digitalt mødemateriale. Departementet i det tidligere Miljøministerium anvender allerede F2 i dag, mens departementet i det tidligere Fødevareministerium frem til nu har anvendt et andet ESDH-system. Meddelelsen fra det nye Miljøog Fødevareministerium var derfor vigtig for cbrain, fordi der her er tale om en yderligere udbredelse af F2-løsningen. CLOUD COMPUTING cbrain noterer, at cloud computing er ved at blive en af de vigtigste teknologiske trends for offentlige organisationer, og cbrain forventer, at cloud computing vil medføre væsentlige ændringer i markedet. I den forbindelse differentierer cbrains F2-produkt sig fra de fleste konkurrende produkter ved at være et 100% standardprodukt, hvilket betyder at F2- produktet kan leveres som software-as-a-service (cloud), hvilket giver cbrain en væsentlig konkurrencefordel. Salg og leverance af F2-produktet som cloud service udgør derfor et centralt element i cbrains vækststrategi. Cloud computing omfatter både en teknisk side og en kommerciel side. Teknisk betyder cloud computing, at software leveres som en service over nettet, hvilket betyder, at kunderne ikke længere selv skal installere software og håndtere egne servere (maskiner). Kommercielt betyder cloud computing bl.a. at software nu kan sælges som abonnement, hvor software traditionelt er solgt i form af en større engangslicens og efterfølgende servicering. F2 CLOUD CENTER HOS STATENS IT På den tekniske side har Statens IT (under Finansministeriet) etableret et F2 Cloud center, parallelt med cbrains eget F2 cloud center. Det betyder, at Statens IT kan tilbyde offentlige myndigheder F2 som en sikker cloud service, leveret indenfor statens eget netværk. Statens IT leverer i dag F2 som cloud service til 8 danske myndigheder. I foråret 2015 er bl.a. Digitaliseringsstyrelsen gået i drift på F2 cloud centret hos Statens IT. CLOUD COMPUTING OG RAMMEAFTALER Kommercielt forventer cbrain, at cloud services vil blive stadig mere populært hos kunderne, bl.a. fordi kunderne med cloud computing i høj grad kan eliminere IT-anlægsomkostninger og i stedet betale efter forbrug. Cloud computing reducerer således de kommercielle risici i forbindelse med IT-anskaffelser, samtidig med at løsningen kan leveres langt hurtigere. Denne tendens underbygges af, at SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) i efteråret 2014 udbød en rammeaftale om at levere ASP- og Cloudløsninger til offentlige myndigheder i Danmark gennem de næste fire år. Den nye aftale, kaldet SKI 02.19, omfatter fagsystemer målrettet til henholdsvis staten, kommuner, regioner, undervisningssektoren samt forsyningssektoren. cbrain bød ind med F2-produktet og er blevet valgt som leverandør inden for alle 5 områder. Den nye SKI aftale er derfor vigtig for cbrain. Med den nye rammeaftale kan cbrain levere F2- produktet som en cloud service (Software-as-a- Service) til hele den offentlige sektor i Danmark. cbrain forventer således, at en stigende del af selskabets salg til den offentlige sektor i Danmark vil blive baseret på aftalen, i takt med at cloud services forventeligt bliver stadig mere udbredt, hvorfor abonnementsindtægter på sigt forventes at udgøre en stigende del af selskabets omsætning. DE FØRSTE KUNDER PÅ SKI CLOUD RAMMEAFTALE Resultaterne i første halvår 2015 viser således, at cbrains satsning på cloud computing udvikler sig særdeles tilfredsstillende, både teknisk og kommercielt. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 8

9 Parallelt med den tekniske succes hos Statens IT, kunne cbrain i maj således annonere, at Professionshøjskolen Metropol som den første offentlige organisation, indgik aftale med cbrain om leverance af F2 sags- og dokumenthåndtering baseret på den nye SKI Cloud-aftale. Og i august har det nye Miljø- og Fødevareministerium netop bekendtgjort, at ministeriet ligeledes forventer at indgå aftale baseret på den nye SKI Cloudaftale. PRODUKTUDVIKLING F2-produktet er som nævnt et 100% standardprodukt, og som det fremgår af regnskabet, øger cbrain fortsat sine investeringer i produktudvikling. Dette omfatter både videreudvikling af basisproduktet, udvikling af nye moduler og vedligeholdelse af disse. Produktudviklingen sker i tæt samarbejde med kunderne, og den fortsatte produktudvikling er både afgørende for at fastholde et højt niveau af kunde/brugertilfredshed og at fastholde konkurrenceevnen. NYT F2-MODUL TIL TIDSREGISTRERING I maj annoncerede cbrain et nyt F2 udvidelsesmodul, som understøtter en automatiseret tidsregistrering i forbindelse med sagsbehandlingen. Det nye modul gør F2-produktet endnu bredere og styrker dermed cbrains forretning, dels fordi det åbner for ekstrasalg til kundebasen, og dels fordi det kan gøre F2- produktet særligt attraktivt i forhold til potentielle nye kunder, som ønsker en tæt integration mellem sagsbehandling og tidsregistrering. Traditionelt har detaljeret tidsregistrering været en tidskrævende opgave, som varetages ved hjælp af særlige IT-systemer. Det betyder, at detaljeret tidsregistrering ofte i sig selv er en ekstra belastning og omkostning i forbindelse med sagsbehandlingen. I modsætning til de traditionelle løsninger, kan det nye integrerede F2-modul følge med i sagsbehandlerens arbejde og automatisk registrere de opgaver, som sagsbehandleren udfører, og modulet kan på grundlag heraf automatisk danne et forslag til timeseddel, fordelt på sager og aktiviteter. Det sparer tid i sagsbehandlingen, og det sikrer en højere kvalitet i tidsregistreringen. F2 VERSION 5 cbrain har i foråret investeret størstedelen af sine udviklingsressourcer i en ny version af F2-produktet, som vil blive frigivet i efteråret og markedsført under betegnelsen F2 Version 5. F2 Version 5 indeholder en lang række nye funktionelle udvidelser, samtidig med at F2 Version 5 giver brugeren en ny brugergrænseflade. cbrain ser frem til at frigive version 5, idet cbrain selv anser den nye version for en af selskabets vigtigste produktannonceringer gennem længere tid. cbrain har præsenteret og testet F2 Version 5 med udvalgte grupper af brugere, hvor de foreløbige tilbagemeldinger har været særdeles positive. INTEGRATION AF F2 OG M4 cbrain investerer i stigende grad udviklingsressourcer i integration af F2 ESDH-produktet og M4 CRMproduktet. Stadig flere offentlige myndigheder indfører en detaljeret tidsregistrering. Ved at synliggøre, hvad timerne bliver brugt på i forvaltningen, er det muligt at opnå en mere effektiv anvendelse af forvaltningens ressourcer. Samtidig stilles der i stigende grad nu også krav om, at offentlige myndigheder baserer opkrævning af gebyrer hos borgerne på medgået og registreret tidsforbrug, eksempelvis i forbindelse med byggesagsbehandling, hvor opkrævningen hidtil har været baseret på faste takster. Integrationen betyder bl.a., at brugeren kan tilbydes en fælles brugergrænseflade på tværs af de 2 produkter i form af et cockpit, ligesom data kan genbruges på tværs af de 2 produkter. cbrain noterer et stigende antal kunder, som efterspørger kombinationen af ESDH-software (F2) og CRM-software (M4), og de integrerede produkter styrker derfor cbrains markedsposition. Det nye F2-modul markedsføres som nytænkende og innovativt, fordi det i modsætning til de traditionelle IT-systemer til tidsregistrering er fuldt integreret med sagsbehandlingen. INTERNATIONALT Offentlige myndigheder stiller normalt krav om, at data opbevares inden for egne grænser, og at de interne systemer drives i særligt sikrede omgivelser. Derfor betjenes centraladministrationen i dag mange CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 9

10 steder i verden af lokale (ofte offentligt ejede) datacentre, og cbrain ser, hvordan mange af disse datacentre nu begynder at efterspørge software, som kan leveres som cloud-løsning. Det er cbrains mål at udnytte denne efterspørgsel til at etablere en international kanal af samarbejdspartnere, som leverer F2-produktet i form af en cloud service. I praksis kan dette ske ved at indgå aftale med et lokalt datacenter om at installere F2-software, idet datacentret herefter "lokalt" udbyder til datacentrets kunder i form af en cloud service. cbrain har i den forbindelse udviklet en leverancemodel og et aftalesæt, som kaldes en "F2 Cloud Partner Aftale", og cbrain har foreløbig annonceret den første aftale med en international Partner, DVZ (Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH), som ejes af den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. cbrain har etableret et samarbejde med Eksportrådet, som bistår cbrain i forbindelse med internationalisering. Det er i den forbindelse vigtigt, at Udenrigsministeriet nu selv anvender F2-produktet over hele verden, fordi det betyder, at både Udenrigsministeriet og de lokale repræsentationer, herunder ambassaderne, kan anvendes som referencer. cbrain udbygger fortsat sin internationale satsning og gennemfører nu indledende markedsundersøgelser i en række lande, de fleste steder i samarbejde med Eksportrådet. Målet er her dels at identificere potentielle partnere, dels at finde myndigheder, hvor cbrain kan gennemføre lokale pilotprojekter og dermed demonstrere F2-produktet. FØRSTE F2 PILOTPROJEKT I UK cbrain kunne i maj annoncere en aftale med The Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council (RBWM) omkring et F2 Pilot projekt i UK. RBWM er dermed den første offentlige myndighed i UK, som afprøver den danske F2 forvaltningsmodel og F2- løsningen. Pilotprojektet hos RBWM skrider planmæssigt frem, og den første gruppe af brugere gik i drift i juli måned. Det er målet, i samarbejde med RBWM, at sammensætte og konfigurere F2, så løsningen fremstår som en samlet og fuldt integreret platform, der understøtter både myndighedens interne sagsbehandling og betjening af borgere. RBWM kalder den nye løsning for "Council-as-a- Service (CaaS)", og RBWM betegner CaaS som en "game changer" i offentlig forvaltning i UK. CaaS-løsningen, som opsættes og konfigureres baseret på F2-standardproduktet, forventes at give både markante effektiviseringer og øget transparens i sagsbehandlingen og borgerbetjeningen, samtidig med at CaaS-løsningen, som vil erstatte en række eksisterende løsninger, forventes at give markante besparelser på myndighedernes IT-budget. Baseret på oplysninger fra RBWM forventer cbrain, at der er mere end 400 potentielle kunder til CaaSløsningen i UK og et markedspotentiale for CaaSløsningen på ca. 2 mia kroner årligt, hvilket svarer til det samlede marked, cbrain står overfor i Danmark med F2-produktet. Parallelt med pilotprojektet hos RBWM har cbrain taget de første skridt med henblik på at markedsføre CaaS-løsningen, hvilket bl.a. omfatter deltagelse i en række større events i UK og møder med potentielle kunder. STANDARDISERINGSARBEJDE I EU EU har sat digitalisering på dagsordenen med sit "Digital Agenda 2020 for Europe"-initiativ. Dette omfatter udvikling af en række standarder med henblik på at understøtte og accelerere digitalisering af forvaltningen i de europæiske lande. Den danske situation, hvor mere end halvdelen af alle ministerielle departementer kører på samme standardløsning (F2-produktet), er unik i international sammenhæng. cbrain er derfor, parallelt med den danske stat, blevet inviteret til at deltage omkring udviklingen af de europæiske standarder indenfor "edocuments", hvilket dækker ESDH-fagområdet. EU-kommissionen har netop frigivet en første rapport indenfor området e-documents, kaldt "Report on the Architecture and Solution building blocks for e- Documents used in Member States, SC112DI07171 D02.01". Baseret på arbejde i en række lande indikerer rapporten retningslinier til brug for det videre standardiseringsarbejde, samt fremhæver resultater og erfaringer i 3 medlemslande, herunder Danmark. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 10

11 I rapporten fremhæves de danske standarder (kaldt FESD-2) og cbrains F2-produkt, således som et succesfuldt eksempel på fælles løsninger, idet Danmark tilsyneladende er det eneste europæiske land, hvor det i dag er lykkedes at implementere en fælles standard for sags- og dokumenthåndteringsprocesser på tværs af et større antal myndigheder. FORVENTNINGER Regeringsdannelsen i juni har affødt en række ressortændringer, herunder etablering af nye ministerområder. Ressortændringerne kan give cbrain en række nye markedsmuligheder, og det er cbrains vurdering, at cbrain er velpositioneret til at udnytte dette, bl.a. i kraft af gode referencer og i kraft af hurtig leverance, fordi F2-produktet kan leveres som cloud service. Men ressortændringerne kan også medføre en udskydelse af IT-projekter og dermed på kortere sigt påvirke omsætningen negativt, ligesom cbrain kan tabe kunder. Parallelt hermed er cbrain i stigende grad begyndt at sælge F2 som en cloud-løsning. Dette betyder, at cbrain sælger færre engangs-softwarelicenser, mens de løbende abonnementsindtægter øges. cbrain ser dette som en særdeles positiv udvikling, fordi det sikrer stabil langsigtet omsætning, men på kort sigt må den nye forretningsmodel forventes at påvirke omsætningen negativt, fordi omsætning udskydes. cbrain fastholder på den baggrund de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2015, med en omsætningsvækst på 10-20% og en indtjening (EBT) på 10-20%. Som følge heraf vedtog cbrain at udbetale udbytte på selskabets generalforsamlingen i april 2015, ligesom selskabet også vedtog at udbetale udbytte i årene 2012, 2013 og RISIKOFORHOLD Hvad angår risikofaktorer er der ikke sket væsentlige ændringer siden aflæggelse af årsrapport 2014, hvorfor der henvises til årsrapporten for beskrivelse af risikofaktorer. OVERSIGT OVER FONDSBØRSMEDDELELSER 1. HALVÅR cbrain tildelt SKI cloud-aftale til ministeriel koncern Nyt F2-modul til tidsregistrering styrker cbrains forretning Første ordre på SKI Cloud-aftale Referat af ordinær generalforsamling Kvartalsmeddelelse Q1 - en god start på året Første F2 pilot projekt i UK cbrain har indgået sin første CRM-aftale på SKI aftalen Årsrapport et rigtigt godt år for cbrain Justering af forventninger til regnskabsåret 2014 SOLID FINANSIEL POSITION UNDERSTØTTER FORTSATTE INVESTERINGER I VÆKSTPLAN cbrain har en høj soliditet og betydelige likvide reserver. Samtidig viser driften, på trods af betydelige investeringer i både produkt- og markedsudvikling, en pæn indtjening. Ledelsen vurderer derfor, at cbrain har den finansielle styrke og de finansielle reserver til at fastholde og gennemføre selskabets vækstplaner. cbrain vurderer løbende selskabets likviditetsbehov, under hensyntagen til både driftsmæssige behov og vækstplaner, og selskabet vil løbende tilpasse selskabets udbyttepolitik på baggrund heraf. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 11

12

13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 1.januar-30.juni Resultatopgørelse (1.000 kr) 1. halvår 1. halvårr Nettoomsætning Eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat Balance (1.000 kr) Aktiver Langfristede aktiver 1.halvår 1. halvår Immaterielle aktiver Materielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Igangværende arbejder Tilgodehavende fra salg Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt halvår 1. halvår Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 13

14 Egenkapitalopgørelse (1.000 kr) Aktie- Overført Foreslået I alt kapital resultat udbytte Egenkapital 1. januar Periodens resultat Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapital 30. juni Pengestrømsopgørelse (1.000 kr) 1. halvår 1. halvår Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Modtagne finansieringsindtægter Betalte finansieringudgifter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Anlægsinvesteringer Aktiverede udviklingsomkostninger Pengestrøm fra investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Note 1: Delårsrapporten for 1. halvår 2015 aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Delårsrapporten aflægges endvidere i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporten for børsnoterede selskaber. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 14

15 Selskabsoplysninger Selskabet cbrain A/S Dampfærgevej København Ø Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. september 1999 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Direktion Henrik Hvidtfeldt, formand Mogens Trygve Lied Flagstad Peter Loft Per Tejs Knudsen Thomas Qvist Per Tejs Knudsen, CEO Thomas Qvist, CTO Revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44, 2900 Hellerup CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 15

16 cbrain. The Process Company VI SÆTTER STRØM TIL FORRETNINGSPROCESSER cbrain er en softwareingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. Vi hjælper med at skabe målbare effektiviseringsgevinster gennem digitalisering af forretnings- og vidensprocesser. Vi har kunder indenfor både stat, kommune, private virksomheder og organisationer. Det betyder, at vi ofte kan inspirere med utraditionelle løsninger ved at anvende ideer på tværs af traditionelle anvendelsesområder. Vi sikrer innovation og nytænkning gennem anvendelse af et velafprøvet metodesæt, kaldet "det innovative rum", hvor vi designer løsninger med udgangspunkt i brugeroplevelse og anvendelse. Det giver højere brugertilfredshed og reducerede implementeringsomkostninger. Samtidig konstruerer og leverer vi løsninger baseret på et stort bibliotek af softwarekomponenter og standardprodukter, som på effektiv vis kan kombineres til at understøtte konkrete behov. Herved opnås både et højt niveau af fleksibilitet og et højt niveau af leverancesikkerhed, idet løsningerne er baseret på velafprøvet og testet standardsoftware og komponenter. cbrain er noteret på Nasdaq i København IR Kontakt: - Læs mere på CBRAIN KUNDER Offentlig sektor: Beskæftigelsesministeriet Digitaliseringsstyrelsen Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Social- og Indenrigsministeriet Statsministeriet Transport- og Bygningsministeriet Udenrigsministeriet Organisationer: Danmarks Lærerforening Dansk Psykologforening Dansk Socialrådgiverforening DJØF Gymnasieskolernes lærerforening Lægeforeningen Service: Beierholm revision Rambøll Management

Delårsrapport 2010 GOD FREMDRIFT AF VÆKSTPLAN

Delårsrapport 2010 GOD FREMDRIFT AF VÆKSTPLAN Delårsrapport 2010 GOD FREMDRIFT AF VÆKSTPLAN Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Delårsrapporten viser en omsætning på 13,4

Læs mere

Delårsrapport 2012 ØGEDE INVESTERINGER I PRODUKTUDVIKLING OG INTERNATIONALISERING

Delårsrapport 2012 ØGEDE INVESTERINGER I PRODUKTUDVIKLING OG INTERNATIONALISERING Delårsrapport 2012 ØGEDE INVESTERINGER I PRODUKTUDVIKLING OG INTERNATIONALISERING Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Delårsrapporten

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ KØBENHAVN Ø TELEFON CVR: Delårsrapport 2016 DATTERSELSKAB I USA

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ KØBENHAVN Ø TELEFON CVR: Delårsrapport 2016 DATTERSELSKAB I USA CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN Ø TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Delårsrapport 2016 DATTERSELSKAB I USA Ledelsesberetning RESUMÉ cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt

Læs mere

Delårsrapport 2013 GODT FØRSTE HALVÅR MED VÆKST PÅ 16% OG RESULTAT FØR SKAT (EBT) PÅ 21%

Delårsrapport 2013 GODT FØRSTE HALVÅR MED VÆKST PÅ 16% OG RESULTAT FØR SKAT (EBT) PÅ 21% Delårsrapport 2013 GODT FØRSTE HALVÅR MED VÆKST PÅ 16% OG RESULTAT FØR SKAT (EBT) PÅ 21% Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår 2013.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår august Forventninger til indtjening for regnskabsåret 2008 opjusteres med 50%. cbrain the Process Company

Delårsrapport for 1. halvår august Forventninger til indtjening for regnskabsåret 2008 opjusteres med 50%. cbrain the Process Company Delårsrapport for 1. halvår 2008 27. august 2008 Forventninger til indtjening for regnskabsåret 2008 opjusteres med 50%. cbrain the Process Company Vi sætter strøm til forretningsprocesser cbrain udfordrer

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Tilfredsstillende vækst og indtjening

Tilfredsstillende vækst og indtjening FONDSBØRSMEDDELELSE 17 - DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2006 Tilfredsstillende vækst og indtjening Hellerup, 22. august 2006. Første halvår 2006 viser en omsætning på 6,5 mio. kroner, svarende til en omsætningsvækst

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

EDB Gruppen vinder markedsandele

EDB Gruppen vinder markedsandele Fondsbørsmeddelelse EDB Gruppen vinder markedsandele Nettoomsætningen blev i 2. kvartal 2007 218 mio. kr. mod 204 mio. kr. i den samme periode sidste år. Det svarer til en omsætningsstigning på 6,9 % EDB

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 30. oktober 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere