GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ"

Transkript

1 CBRAIN TECHNOLOGY DAMPFÆRGEVEJ KØBENHAVN TELEFON CVR: Delårsrapport 2015 GODT FØRSTE HALVÅR MED OMSÆTNINGSVÆKST PÅ 34 % OG INDTJENING (EBT) PÅ 32%

2 Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for 1. halvår Første halvår er gået godt for cbrain, hvilket tilskrives en fortsat succesfuld implementering af selskabets vækstplan. Omsætningen er øget fra 27,3 million kroner i første halvår 2014 til 36,6 million kroner i første halvår 2015, svarende til en omsætningsvækst på 34%, mens indtjeningen før skat (EBT) er øget fra 8,3 million kroner i første halvår 2014 til 11,6 million kroner i første halvår 2015, svarende til en indtjening (EBT) på 32% og en vækst i indtjening (EBT) på 39%. Implementeringen af vækstplanen skrider planmæssigt fremad, både i Danmark og internationalt. cbrain kan således notere en fortsat rigtig god udvikling på det danske marked, hvor cbrain ser en stabil tilgang af nye kunder. Senest har cbrain annonceret, at det nye Miljø- og Fødevareministerium har valgt F2 som IT-platform. Samtidig kunne cbrain i slutningen af april annoncere sin første internationale pilotkunde, The Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council i UK, og her er den første gruppe af brugere netop gået i drift. Ledelsen er godt tilfreds med resultatet, som er cbrains hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening. cbrains vækstplan er baseret på F2-produktet, som understøtter digital forvaltning, og cbrain har gennem de sidste år etableret en solid referenceposition, som leverandør af F2 til den danske centraladministration, hvor mere end halvdelen af de ministerielle departementer samt en række styrelser har indført F2. Vækstplanen består af 2 hovedelementer. cbrain udbygger fortsat sin position på det danske marked, hvilket i sig selv repræsenterer et meget stort marked. Parallelt hermed bruger cbrain den danske referenceposition til at bygge en afsætningskanal, baseret på internationale samarbejdspartnere, som leverer F2-produktet i form af en cloud-løsning (Software-as-a-Service) indenfor deres lokalomra de. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 2

3 HOVED OG NØGLETAL halvår halvår halvår 2014 Året 2013 Året 2012 Året Resultat (1.000 kroner) Omsætning Resultat af primær drift Afskrivninger Finansielle poster Periodens resultat før skat Balance (1.000 kroner) Likvide beholdninger Debitorer Aktiver i alt Egenkapital Regnskabsrelaterede nøgletal Vækst 34% 24% 16% 26% 11% 3% Overskudsgrad 32% 30% 21% 21% 17% 14% Afkastningsgrad 29% 25% 15% 17% 14% 11% Likviditetsgrad 380% 439% 392% 455% 635% 673% Egenkapitalandel (soliditet) 75% 74% 74% 78% 81% 82% Egenkapitalforrentning 38% 33% 21% 18% 13% 11% Aktierelaterede nøgletal Indre værdi per aktie 3,0 2,5 2,1 2,66 2,26 2,01 Resultat per aktie 0,58 0,42 0,22 0,45 0,28 0,21 Antal aktier, per 30/6 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio 20 mio Note: Hovedtal for 1. halvår er ikke reviderede og ikke reviewet. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 3

4 KOMMENTAR TIL HOVEDTAL Hovedtallene for 1. halvår 2015 viser at: Omsætningen er øget til 36,6 million kroner i første halvår 2015 mod 27,3 million kroner i første halvår 2014, svarende til en vækst i omsætningen på 34%. Resultat før skat (EBT) udgør i første halvår ,6 million kroner mod 8,3 million kroner i første halvår 2014, svarende til en overskudsgrad på 32% og en vækst i indtjening (EBT) på 39%. Resultatet er selskabets hidtil bedste, både hvad angår omsætning og indtjening, og det er lykkedes at øge omsætningsvæksten fra 24% i første halvår 2014 til en omsætningsvækst på 34% i første halvår Det noteres derfor med stor tilfredshed, at cbrain, parallelt med de løbende investeringer i vækstplanen, har formået at fastholde en pæn indtjening og et positivt cashflow i første halvår 2015 på 17,6 million og at selskabet dermed yderligere har styrket sine finansielle reserver ganske markant. Første halvår 2015 har således været et godt halvår for cbrain, hvor de positive resultater kan tilskrives en fortsat succesfuld implementering af selskabets vækstplan. De positive resultater, sammenholdt med at balancen viser en stor likvid kapital og ingen langsigtet gæld, giver selskabet en solid økonomisk styrke og strategisk frihed. Samtidig betyder det, at cbrain fortsat øger sine investeringer, både i relation til produktudvikling, markedsudvikling i Danmark og markedsudvikling internationalt. cbrain har fortsat en høj soliditetsgrad på 75%. Det noteres i den forbindelse, at egenkapitalen er øget fra 50,4 million kroner ultimo første halvår 2014 til 60,4 million kroner ultimo første halvår 2015, samtidig med at cbrain kun har en mindre kortfristet gæld. Endvidere er likvide poster øget fra 31,0 til 45,1 million kroner ultimo første halvår I første halvår 2015 investerede cbrain således 4,9 million kroner i udvikling af F2-produktet mod 5 million kroner i første halvår 2014, og cbrain afskrev 3,8 million kroner på F2-produktet mod 3,0 million kroner i første halvår cbrain aktiverede således netto 1,1 million kroner i F2-produktet i første halvår 2015, hvilket betyder at F2-produktet ultimo første halvår 2015 er bogført til en værdi på 23,5 million kroner. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 4

5 LEDELSESBERETNING cbrain udvikler og markedsfører software, som understøtter digitalisering af sagsgange, forretningsog vidensprocesser. cbrain har fokus på de offentlige kunder, hvor markedet for løsninger til digital forvaltning er stort og voksende. cbrain estimerer således, at det marked, som selskabet retter sig mod i Danmark, repræsenterer en årlig omsætning på over 2 milliarder kroner, og at det danske marked udgør ca. 2% af de samlede europæiske marked. Industrianalytikere vurderer endvidere, at markedet for den type af software, som cbrain leverer, vokser 5-7% om året. cbrains software leveres dels i form af standardproduktet F2 og dels i form af standardrammesystemet M4. Standardsystemet F2 er et produktionssystem, som er designet til at understøtte en fuld digitalisering af arbejdet hos offentlige myndigheder, herunder sagsbehandling, dokumenthåndtering, kommunikation, vidensdeling og forvaltningsprocesser samt understøttelse af myndighedernes særlige krav i relation til journalisering og arkivering. Standardrammesystemet M4 er en digital platform til styring af kunderelationer og digitalisering af komplekse fagprocesser (CRM), herunder administration, økonomistyring, booking, kommunikation og selvbetjening. I modsætning til de traditionelle løsninger på markedet, er F2 et 100% standardprodukt, og det betyder bl.a., at F2 kan leveres som en cloud/saasløsning ("Software-as-a-Service"). Dette er unikt, også i international sammenhæng, og det giver cbrain en række konkurrencefordele både i relation til markedsføring og leverance. Samtidig har cbrain opbygget en solid dansk referenceposition i den danske centraladministration. Mere end halvdelen af departementerne i de danske ministerier bruger i dag standardsystemet F2, herunder Statsministeriet og Udenrigsministeriet, og samtidig er cbrain kommet godt i gang med at udbrede både F2 og M4 til brug i styrelser og offentlige institutioner. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 5

6 VÆKSTPLAN cbrain står således overfor et meget stort og voksende internationalt marked, med et unikt produkt og en solid referenceposition. Hertil kommer, at Danmark internationalt anerkendes som et af de førende lande indenfor digital forvaltning, hvor Danmark i 2015 indtager førstepladsen i EU kommisionens indeks for de europæiske landes digitalisering (DESI: Digital Society and Economy Index se figur nedenfor). Det noteres i den forbindelse, at Danmark står særlig stærkt i relation til offentlig digitalisering. For at udnytte denne markedsmulighed har cbrain iværksat en ambitiøs vækstplan, baseret på 2 hovedelementer: Selv om salg af software til offentlige myndigheder udgør et meget stort internationalt marked med mange leverandører, er det samtidig også et vanskeligt marked at komme ind på, ikke mindst fordi offentlige indkøb er underlagt udbudsregler, og fordi offentlige myndigheder traditionelt køber hos lokale leverandører. Det kan derfor tage meget lang tid og kræve betydelige investeringer at etablere sig internationalt. Men cbrains vækstplan skrider planmæssigt frem, både i Danmark og internationalt. Resultaterne i første halvår 2015 viser således, at cbrain fortsat udbygger sin danske referenceposition, samtidig med at cbrain begynder at se de første internationale resultater. Det er cbrains mål er at udbygge en stadig stærkere lokal referenceposition, som leverandør af F2-produktet til den danske centraladministration, hvilket i sig selv repræsenterer et stort marked. Det er cbrains mål at bruge den danske referenceposition til at bygge en afsætningskanal, baseret på internationale samarbejdspartnere, som leverer F2-produktet i form af en cloudløsning (Software-as-a-Service) indenfor deres lokalområde. Internationaliseringen sker i samarbejde med Eksportrådet og med reference til den danske succes i relation til offentlig forvaltning. The DESI 2015 summarises data collected mostly during calendar year 2014, which are at the basis of the main DESI ranking of EU member states depicted below. Each score in the DESI belongs to the interval (0,1) with higher values representing better performance. EU, Digital Agenda for Europe CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 6

7 DANMARK cbrain har opbygget en solid referenceposition på det danske marked ved i første omgang at etablere et brohoved, som leverandør til de ministerielle departementer. cbrain udbygger nu denne position ved at bevæge sig trinvis bredere ud i den danske centraladministration, både i relation til kunder og i relation til produkter. Da F2-produktet blev introduceret i år 2009, havde cbrain i første omgang særlig fokus på at understøtte arbejdsgange i de ministerielle departementer. Her har F2 nu opnået en solid succes, og i dag anvender mere end halvdelen af de danske ministerier standardproduktet F2 i departementet, herunder Statsministeriet og Udenrigsministeriet. Hidtil har cbrain kun været udvalgt på de offentlige indkøbsaftaler indenfor ESDH-området. Men nu er cbrain også udvalgt som leverandør på SKI rammeaftaler indenfor CRM-området, og i februar 2015 fik cbrain sin første aftale på den nye SKI CRM-aftale, da cbrain vandt et CRM-udbud fra Statsforvaltningen og indgik aftale om leverance af ny softwareløsning til understøttelse af mødebooking. Samtidig har cbrain investeret, og investerer fortsat, betydelige midler i integration af F2-produktet og M4- produktet, hvilket betyder at cbrain kan tilbyde kunderne en unik platform i form af et tæt integreret ESDH-løsning og CRM-løsning. Dette giver cbrain en konkurrencefordel, også i international sammenhæng. I år 2012 introducerede cbrain en vigtig udvidelse af standardproduktet i form af en række tillægsmoduler, som gør det muligt at understøtte individuelle fagprocesser og selvbetjening, hvorfor F2 også kunne anvendes af, og dermed markedsføres overfor, styrelser og institutioner. I år 2014 kunne cbrain annoncere, at selskabet havde vundet en række vigtige F2-ordrer udenfor departementerne, herunder Digitaliseringsstyrelsen, Energistyrelsen, Erhvervsstyrelsen, IT-universitet og Statsforvaltningen. År 2014 var derfor et gennembrudsår, hvor det for alvor lykkedes at udbrede F2 til myndigheder udenfor departementerne og dermed yderligere styrke den danske referenceposition. På det danske marked noteres det endvidere, at også M4-løsningen har en pæn succes, idet bl.a. Lægeforeningen har valgt at implementere både M4 og F2 som deres nye digitale platform for foreningens arbejde. Men hvor M4-produktet hidtil har været rettet primært mod private kunder, med særlig fokus på medlemsorganisationer, ser cbrain nu også en stigende interesse for M4-produktet i den offentlige sektor. Dette udbygger cbrains markedspotentiale og referenceposition. Hvor F2-produktet understøtter elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ofte forkortet ESDH), er M4-produktet bygget til at understøtte CRM-processer, og med kombinationen af F2 og M4 kan cbrain derfor tilbyde kunder i offentlig og privat sektor en endnu bredere løsningspalette. Samtidig er det lykkedes at få M4-produktet med på de offentlige indkøbsaftaler. RESSORTOMLÆGNINGER Regeringsomdannelsen i juni og de deraf afledte ressortomlægninger påvirker markedssituationen, fordi IT-understøttelsen skal tilpasses de nye ministerier. Markedssituationen påvirkes yderligere af, at det samlede antal ministerier er reduceret, idet den danske centraladministration efter regeringsomdannelsen er organiseret i færre ministerier. For cbrain kan ressortændringer både medføre, at cbrain vinder nye myndigheder som kunder, og at cbrain taber myndigheder som kunder. Det er cbrains vurdering, at cbrain er velpositioneret som leverandør og har mulighed for at vinde markedsandele i forbindelse med ressortændringerne. Dette bl.a. i kraft af gode referencer, og fordi cbrain kan tilbyde standardproduktet F2 som en cloud service og dermed tilbyde en hurtig leverance og driftstart. Men ressortændringerne kan også medføre en udskydelse af IT-projekter og dermed påvirke omsætningen negativt, ligesom cbrain, som nævnt, kan tabe en række myndigheder som kunder. De første berørte ministerier har allerede valgt fremtidig IT-platform. Men markedssituationen er fortsat uafklaret, idet en række af de ministerielle områder, som er særlig berørt af ressortomlægningerne, endnu ikke har lagt sig fast på, hvilket ESDH-system de vil anvende fremadrettet. I juni 2015 kunne cbrain annoncere, at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (Socialministeriet) havde meddelt cbrain, at cbrains F2-produkt er blevet valgt som ESDH-løsning til brug i CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 7

8 ministeriets koncern. I forbindelse med regeringsomdannelsen blev Socialministeriet og Indenrigsministeriet lagt sammen som et nyt stort ressortområde, og cbrain noterer, at det nye ministerium vil anvende F2. Samtidig har det nye Miljø- og Fødevareministerium netop bekendtgjort, at ministeriet agter at indgå en aftale med cbrain om indkøb af et cloudbaseret ESDH-system, som skal anvendes af Miljø- og Fødevareministeriets departement til brug for digital sagsforlæggelse og sagsstyring samt understøttelse af digitalt mødemateriale. Departementet i det tidligere Miljøministerium anvender allerede F2 i dag, mens departementet i det tidligere Fødevareministerium frem til nu har anvendt et andet ESDH-system. Meddelelsen fra det nye Miljøog Fødevareministerium var derfor vigtig for cbrain, fordi der her er tale om en yderligere udbredelse af F2-løsningen. CLOUD COMPUTING cbrain noterer, at cloud computing er ved at blive en af de vigtigste teknologiske trends for offentlige organisationer, og cbrain forventer, at cloud computing vil medføre væsentlige ændringer i markedet. I den forbindelse differentierer cbrains F2-produkt sig fra de fleste konkurrende produkter ved at være et 100% standardprodukt, hvilket betyder at F2- produktet kan leveres som software-as-a-service (cloud), hvilket giver cbrain en væsentlig konkurrencefordel. Salg og leverance af F2-produktet som cloud service udgør derfor et centralt element i cbrains vækststrategi. Cloud computing omfatter både en teknisk side og en kommerciel side. Teknisk betyder cloud computing, at software leveres som en service over nettet, hvilket betyder, at kunderne ikke længere selv skal installere software og håndtere egne servere (maskiner). Kommercielt betyder cloud computing bl.a. at software nu kan sælges som abonnement, hvor software traditionelt er solgt i form af en større engangslicens og efterfølgende servicering. F2 CLOUD CENTER HOS STATENS IT På den tekniske side har Statens IT (under Finansministeriet) etableret et F2 Cloud center, parallelt med cbrains eget F2 cloud center. Det betyder, at Statens IT kan tilbyde offentlige myndigheder F2 som en sikker cloud service, leveret indenfor statens eget netværk. Statens IT leverer i dag F2 som cloud service til 8 danske myndigheder. I foråret 2015 er bl.a. Digitaliseringsstyrelsen gået i drift på F2 cloud centret hos Statens IT. CLOUD COMPUTING OG RAMMEAFTALER Kommercielt forventer cbrain, at cloud services vil blive stadig mere populært hos kunderne, bl.a. fordi kunderne med cloud computing i høj grad kan eliminere IT-anlægsomkostninger og i stedet betale efter forbrug. Cloud computing reducerer således de kommercielle risici i forbindelse med IT-anskaffelser, samtidig med at løsningen kan leveres langt hurtigere. Denne tendens underbygges af, at SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) i efteråret 2014 udbød en rammeaftale om at levere ASP- og Cloudløsninger til offentlige myndigheder i Danmark gennem de næste fire år. Den nye aftale, kaldet SKI 02.19, omfatter fagsystemer målrettet til henholdsvis staten, kommuner, regioner, undervisningssektoren samt forsyningssektoren. cbrain bød ind med F2-produktet og er blevet valgt som leverandør inden for alle 5 områder. Den nye SKI aftale er derfor vigtig for cbrain. Med den nye rammeaftale kan cbrain levere F2- produktet som en cloud service (Software-as-a- Service) til hele den offentlige sektor i Danmark. cbrain forventer således, at en stigende del af selskabets salg til den offentlige sektor i Danmark vil blive baseret på aftalen, i takt med at cloud services forventeligt bliver stadig mere udbredt, hvorfor abonnementsindtægter på sigt forventes at udgøre en stigende del af selskabets omsætning. DE FØRSTE KUNDER PÅ SKI CLOUD RAMMEAFTALE Resultaterne i første halvår 2015 viser således, at cbrains satsning på cloud computing udvikler sig særdeles tilfredsstillende, både teknisk og kommercielt. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 8

9 Parallelt med den tekniske succes hos Statens IT, kunne cbrain i maj således annonere, at Professionshøjskolen Metropol som den første offentlige organisation, indgik aftale med cbrain om leverance af F2 sags- og dokumenthåndtering baseret på den nye SKI Cloud-aftale. Og i august har det nye Miljø- og Fødevareministerium netop bekendtgjort, at ministeriet ligeledes forventer at indgå aftale baseret på den nye SKI Cloudaftale. PRODUKTUDVIKLING F2-produktet er som nævnt et 100% standardprodukt, og som det fremgår af regnskabet, øger cbrain fortsat sine investeringer i produktudvikling. Dette omfatter både videreudvikling af basisproduktet, udvikling af nye moduler og vedligeholdelse af disse. Produktudviklingen sker i tæt samarbejde med kunderne, og den fortsatte produktudvikling er både afgørende for at fastholde et højt niveau af kunde/brugertilfredshed og at fastholde konkurrenceevnen. NYT F2-MODUL TIL TIDSREGISTRERING I maj annoncerede cbrain et nyt F2 udvidelsesmodul, som understøtter en automatiseret tidsregistrering i forbindelse med sagsbehandlingen. Det nye modul gør F2-produktet endnu bredere og styrker dermed cbrains forretning, dels fordi det åbner for ekstrasalg til kundebasen, og dels fordi det kan gøre F2- produktet særligt attraktivt i forhold til potentielle nye kunder, som ønsker en tæt integration mellem sagsbehandling og tidsregistrering. Traditionelt har detaljeret tidsregistrering været en tidskrævende opgave, som varetages ved hjælp af særlige IT-systemer. Det betyder, at detaljeret tidsregistrering ofte i sig selv er en ekstra belastning og omkostning i forbindelse med sagsbehandlingen. I modsætning til de traditionelle løsninger, kan det nye integrerede F2-modul følge med i sagsbehandlerens arbejde og automatisk registrere de opgaver, som sagsbehandleren udfører, og modulet kan på grundlag heraf automatisk danne et forslag til timeseddel, fordelt på sager og aktiviteter. Det sparer tid i sagsbehandlingen, og det sikrer en højere kvalitet i tidsregistreringen. F2 VERSION 5 cbrain har i foråret investeret størstedelen af sine udviklingsressourcer i en ny version af F2-produktet, som vil blive frigivet i efteråret og markedsført under betegnelsen F2 Version 5. F2 Version 5 indeholder en lang række nye funktionelle udvidelser, samtidig med at F2 Version 5 giver brugeren en ny brugergrænseflade. cbrain ser frem til at frigive version 5, idet cbrain selv anser den nye version for en af selskabets vigtigste produktannonceringer gennem længere tid. cbrain har præsenteret og testet F2 Version 5 med udvalgte grupper af brugere, hvor de foreløbige tilbagemeldinger har været særdeles positive. INTEGRATION AF F2 OG M4 cbrain investerer i stigende grad udviklingsressourcer i integration af F2 ESDH-produktet og M4 CRMproduktet. Stadig flere offentlige myndigheder indfører en detaljeret tidsregistrering. Ved at synliggøre, hvad timerne bliver brugt på i forvaltningen, er det muligt at opnå en mere effektiv anvendelse af forvaltningens ressourcer. Samtidig stilles der i stigende grad nu også krav om, at offentlige myndigheder baserer opkrævning af gebyrer hos borgerne på medgået og registreret tidsforbrug, eksempelvis i forbindelse med byggesagsbehandling, hvor opkrævningen hidtil har været baseret på faste takster. Integrationen betyder bl.a., at brugeren kan tilbydes en fælles brugergrænseflade på tværs af de 2 produkter i form af et cockpit, ligesom data kan genbruges på tværs af de 2 produkter. cbrain noterer et stigende antal kunder, som efterspørger kombinationen af ESDH-software (F2) og CRM-software (M4), og de integrerede produkter styrker derfor cbrains markedsposition. Det nye F2-modul markedsføres som nytænkende og innovativt, fordi det i modsætning til de traditionelle IT-systemer til tidsregistrering er fuldt integreret med sagsbehandlingen. INTERNATIONALT Offentlige myndigheder stiller normalt krav om, at data opbevares inden for egne grænser, og at de interne systemer drives i særligt sikrede omgivelser. Derfor betjenes centraladministrationen i dag mange CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 9

10 steder i verden af lokale (ofte offentligt ejede) datacentre, og cbrain ser, hvordan mange af disse datacentre nu begynder at efterspørge software, som kan leveres som cloud-løsning. Det er cbrains mål at udnytte denne efterspørgsel til at etablere en international kanal af samarbejdspartnere, som leverer F2-produktet i form af en cloud service. I praksis kan dette ske ved at indgå aftale med et lokalt datacenter om at installere F2-software, idet datacentret herefter "lokalt" udbyder til datacentrets kunder i form af en cloud service. cbrain har i den forbindelse udviklet en leverancemodel og et aftalesæt, som kaldes en "F2 Cloud Partner Aftale", og cbrain har foreløbig annonceret den første aftale med en international Partner, DVZ (Datenverarbeitungszentrum Mecklenburg-Vorpommern GmbH), som ejes af den tyske delstat Mecklenburg-Vorpommern. cbrain har etableret et samarbejde med Eksportrådet, som bistår cbrain i forbindelse med internationalisering. Det er i den forbindelse vigtigt, at Udenrigsministeriet nu selv anvender F2-produktet over hele verden, fordi det betyder, at både Udenrigsministeriet og de lokale repræsentationer, herunder ambassaderne, kan anvendes som referencer. cbrain udbygger fortsat sin internationale satsning og gennemfører nu indledende markedsundersøgelser i en række lande, de fleste steder i samarbejde med Eksportrådet. Målet er her dels at identificere potentielle partnere, dels at finde myndigheder, hvor cbrain kan gennemføre lokale pilotprojekter og dermed demonstrere F2-produktet. FØRSTE F2 PILOTPROJEKT I UK cbrain kunne i maj annoncere en aftale med The Royal Borough of Windsor and Maidenhead Council (RBWM) omkring et F2 Pilot projekt i UK. RBWM er dermed den første offentlige myndighed i UK, som afprøver den danske F2 forvaltningsmodel og F2- løsningen. Pilotprojektet hos RBWM skrider planmæssigt frem, og den første gruppe af brugere gik i drift i juli måned. Det er målet, i samarbejde med RBWM, at sammensætte og konfigurere F2, så løsningen fremstår som en samlet og fuldt integreret platform, der understøtter både myndighedens interne sagsbehandling og betjening af borgere. RBWM kalder den nye løsning for "Council-as-a- Service (CaaS)", og RBWM betegner CaaS som en "game changer" i offentlig forvaltning i UK. CaaS-løsningen, som opsættes og konfigureres baseret på F2-standardproduktet, forventes at give både markante effektiviseringer og øget transparens i sagsbehandlingen og borgerbetjeningen, samtidig med at CaaS-løsningen, som vil erstatte en række eksisterende løsninger, forventes at give markante besparelser på myndighedernes IT-budget. Baseret på oplysninger fra RBWM forventer cbrain, at der er mere end 400 potentielle kunder til CaaSløsningen i UK og et markedspotentiale for CaaSløsningen på ca. 2 mia kroner årligt, hvilket svarer til det samlede marked, cbrain står overfor i Danmark med F2-produktet. Parallelt med pilotprojektet hos RBWM har cbrain taget de første skridt med henblik på at markedsføre CaaS-løsningen, hvilket bl.a. omfatter deltagelse i en række større events i UK og møder med potentielle kunder. STANDARDISERINGSARBEJDE I EU EU har sat digitalisering på dagsordenen med sit "Digital Agenda 2020 for Europe"-initiativ. Dette omfatter udvikling af en række standarder med henblik på at understøtte og accelerere digitalisering af forvaltningen i de europæiske lande. Den danske situation, hvor mere end halvdelen af alle ministerielle departementer kører på samme standardløsning (F2-produktet), er unik i international sammenhæng. cbrain er derfor, parallelt med den danske stat, blevet inviteret til at deltage omkring udviklingen af de europæiske standarder indenfor "edocuments", hvilket dækker ESDH-fagområdet. EU-kommissionen har netop frigivet en første rapport indenfor området e-documents, kaldt "Report on the Architecture and Solution building blocks for e- Documents used in Member States, SC112DI07171 D02.01". Baseret på arbejde i en række lande indikerer rapporten retningslinier til brug for det videre standardiseringsarbejde, samt fremhæver resultater og erfaringer i 3 medlemslande, herunder Danmark. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 10

11 I rapporten fremhæves de danske standarder (kaldt FESD-2) og cbrains F2-produkt, således som et succesfuldt eksempel på fælles løsninger, idet Danmark tilsyneladende er det eneste europæiske land, hvor det i dag er lykkedes at implementere en fælles standard for sags- og dokumenthåndteringsprocesser på tværs af et større antal myndigheder. FORVENTNINGER Regeringsdannelsen i juni har affødt en række ressortændringer, herunder etablering af nye ministerområder. Ressortændringerne kan give cbrain en række nye markedsmuligheder, og det er cbrains vurdering, at cbrain er velpositioneret til at udnytte dette, bl.a. i kraft af gode referencer og i kraft af hurtig leverance, fordi F2-produktet kan leveres som cloud service. Men ressortændringerne kan også medføre en udskydelse af IT-projekter og dermed på kortere sigt påvirke omsætningen negativt, ligesom cbrain kan tabe kunder. Parallelt hermed er cbrain i stigende grad begyndt at sælge F2 som en cloud-løsning. Dette betyder, at cbrain sælger færre engangs-softwarelicenser, mens de løbende abonnementsindtægter øges. cbrain ser dette som en særdeles positiv udvikling, fordi det sikrer stabil langsigtet omsætning, men på kort sigt må den nye forretningsmodel forventes at påvirke omsætningen negativt, fordi omsætning udskydes. cbrain fastholder på den baggrund de tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2015, med en omsætningsvækst på 10-20% og en indtjening (EBT) på 10-20%. Som følge heraf vedtog cbrain at udbetale udbytte på selskabets generalforsamlingen i april 2015, ligesom selskabet også vedtog at udbetale udbytte i årene 2012, 2013 og RISIKOFORHOLD Hvad angår risikofaktorer er der ikke sket væsentlige ændringer siden aflæggelse af årsrapport 2014, hvorfor der henvises til årsrapporten for beskrivelse af risikofaktorer. OVERSIGT OVER FONDSBØRSMEDDELELSER 1. HALVÅR cbrain tildelt SKI cloud-aftale til ministeriel koncern Nyt F2-modul til tidsregistrering styrker cbrains forretning Første ordre på SKI Cloud-aftale Referat af ordinær generalforsamling Kvartalsmeddelelse Q1 - en god start på året Første F2 pilot projekt i UK cbrain har indgået sin første CRM-aftale på SKI aftalen Årsrapport et rigtigt godt år for cbrain Justering af forventninger til regnskabsåret 2014 SOLID FINANSIEL POSITION UNDERSTØTTER FORTSATTE INVESTERINGER I VÆKSTPLAN cbrain har en høj soliditet og betydelige likvide reserver. Samtidig viser driften, på trods af betydelige investeringer i både produkt- og markedsudvikling, en pæn indtjening. Ledelsen vurderer derfor, at cbrain har den finansielle styrke og de finansielle reserver til at fastholde og gennemføre selskabets vækstplaner. cbrain vurderer løbende selskabets likviditetsbehov, under hensyntagen til både driftsmæssige behov og vækstplaner, og selskabet vil løbende tilpasse selskabets udbyttepolitik på baggrund heraf. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 11

12

13 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse 1.januar-30.juni Resultatopgørelse (1.000 kr) 1. halvår 1. halvårr Nettoomsætning Eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens resultat før skat Skat Periodens resultat Balance (1.000 kr) Aktiver Langfristede aktiver 1.halvår 1. halvår Immaterielle aktiver Materielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Igangværende arbejder Tilgodehavende fra salg Andre tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt halvår 1. halvår Passiver Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Passiver i alt CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 13

14 Egenkapitalopgørelse (1.000 kr) Aktie- Overført Foreslået I alt kapital resultat udbytte Egenkapital 1. januar Periodens resultat Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapital 30. juni Egenkapital 1. januar Periodens resultat Udbetalt udbytte Køb af egne aktier Salg af egne aktier Egenkapital 30. juni Pengestrømsopgørelse (1.000 kr) 1. halvår 1. halvår Pengestrøm fra primær drift før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Modtagne finansieringsindtægter Betalte finansieringudgifter Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af egne aktier Salg af egne aktier Anlægsinvesteringer Aktiverede udviklingsomkostninger Pengestrøm fra investeringsaktivitet Udbetalt udbytte Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo Note 1: Delårsrapporten for 1. halvår 2015 aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU. Delårsrapporten aflægges endvidere i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporten for børsnoterede selskaber. CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 14

15 Selskabsoplysninger Selskabet cbrain A/S Dampfærgevej København Ø Telefon: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 1. september 1999 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Direktion Henrik Hvidtfeldt, formand Mogens Trygve Lied Flagstad Peter Loft Per Tejs Knudsen Thomas Qvist Per Tejs Knudsen, CEO Thomas Qvist, CTO Revisor PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44, 2900 Hellerup CBRAIN DELÅRSRAPPORT_2015 Side 15

16 cbrain. The Process Company VI SÆTTER STRØM TIL FORRETNINGSPROCESSER cbrain er en softwareingeniørvirksomhed med en solid softwareteoretisk baggrund. Vi hjælper med at skabe målbare effektiviseringsgevinster gennem digitalisering af forretnings- og vidensprocesser. Vi har kunder indenfor både stat, kommune, private virksomheder og organisationer. Det betyder, at vi ofte kan inspirere med utraditionelle løsninger ved at anvende ideer på tværs af traditionelle anvendelsesområder. Vi sikrer innovation og nytænkning gennem anvendelse af et velafprøvet metodesæt, kaldet "det innovative rum", hvor vi designer løsninger med udgangspunkt i brugeroplevelse og anvendelse. Det giver højere brugertilfredshed og reducerede implementeringsomkostninger. Samtidig konstruerer og leverer vi løsninger baseret på et stort bibliotek af softwarekomponenter og standardprodukter, som på effektiv vis kan kombineres til at understøtte konkrete behov. Herved opnås både et højt niveau af fleksibilitet og et højt niveau af leverancesikkerhed, idet løsningerne er baseret på velafprøvet og testet standardsoftware og komponenter. cbrain er noteret på Nasdaq i København IR Kontakt: - Læs mere på CBRAIN KUNDER Offentlig sektor: Beskæftigelsesministeriet Digitaliseringsstyrelsen Energistyrelsen Erhvervsstyrelsen Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Miljø- og Fødevareministeriet Social- og Indenrigsministeriet Statsministeriet Transport- og Bygningsministeriet Udenrigsministeriet Organisationer: Danmarks Lærerforening Dansk Psykologforening Dansk Socialrådgiverforening DJØF Gymnasieskolernes lærerforening Lægeforeningen Service: Beierholm revision Rambøll Management

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2014 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2014 Periode: 01.01.2014-31.12.2014 Ledelsesberetning 2014 ET RIGTIGT GODT ÅR FOR CBRAIN RESUME

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2013

CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59. Årsrapport 2013 CBRAIN A/S DAMPFÆRGEVEJ 30 2100 KØBENHAVN TELEFON +45 7216 1811 WWW.CBRAIN.DK CVR: 24 23 33 59 Årsrapport 2013 Periode: 01.01.2013-31.12.2013 Ledelsesberetning FORTSAT FREMGANG I DANMARK GIVER PERSPEKTIVER

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009

Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 Investea German High Street II A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Selskabsoplysninger Selskabet Investea German High Street II A/S Tuborg Havnevej 19 2900

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Årets ESDH leverandør

Årsrapport 2012. Årets ESDH leverandør Årsrapport 2012 Årets ESDH leverandør Ledelsesberetning INTERNATIONAL SATSNING BASERET PÅ SOLID REFERENCEPOSITION RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2012. Årsrapporten

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09

Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S. Årsrapport 2011. CVR-nr. 29 81 59 09 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Årsrapport 2011 CVR-nr. 29 81 59 09 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal 5 Beretning

Læs mere

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015

Euroinvestor.com A/S Delårsrapport. 1. januar 30. juni 2015 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 af 28. august 2015 1 Indhold Resume for 1. halvår 2015 3 Ledelsespåtegning 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 6 Forretning

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere