KODENUMRE & værnemidler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KODENUMRE & værnemidler"

Transkript

1 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1

2 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler. 4 2 Herlev Hørkær 14, 1. th Herlev Tlf Fax Aarhus Rundhøjtorvet 3, Højbjerg Tlf Fax Hvis du har spørgsmål som denne guide ikke giver svar på er du velkommen til at kontakte BA. Vi står til din rådighed med alt hvad der vedrører arbejdsmiljøet. Fredericia Oldenborggade 1A, 2. th Fredericia Tlf Fax Vodskov Vodskovvej Vodskov Tlf Fax Afsyring

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hvorfor kodenummer? 4 Eksempler på produkter 5 Hvad betyder symbolerne? 6 Hvordan bruges guiden? 7 Særlige forhold 8 Skema for værnemidler 9 1 Afsyring 10 Cement/Mørtel 11 Beton Formolie/Curing/ Forsegling Epoxybaseret cement/ Injektionsmidler 16 Lime/ Klæbemidler Klæbeankre 20 PU-skum/ Fugeskum Gulvbelægning Vådrumsprodukter 24 Vandtætning/ Overfladebehandling 25 Fugemasser 26 Træbeskyttelse 27 Maling Sådan bruger du kodenummer-guiden: 1. Find de sider, der omhandler produkttypen brug farverne. 2. Find den arbejdsmetode du skal bruge. 3. Vælg personlige værnemidler ud fra produktets kodenummer. 4. Er du i tvivl eller findes kodenummeret for det produkt, du skal bruge ikke i guiden så kontakt din mester, formand, sikkerhedsrepræsentant eller BA. Indholdsfortegnelse 3

4 4 HVORFOR ER DER ET KODENUMMER? I bygge- og anlægsbranchen bruges mange forskellige produkter: malinger, lime, fuge- og spartelmasser, fortyndingsmidler til malinger m.m. samt produkter, der bruges før og efter arbejde med ovennævnte produkter, som f.eks. rensemidler. Alle disse produkter kan påvirke dit helbred og skal derfor have et kodenum mer. Det er ikke et krav at kodenummeret skal stå på emballagen, men det skal stå i sikkerhedsdatabladet (leverandør brugsanvis ningen) og i arbejdspladsbrugsanvisningen. Sørg derfor altid først for at få fat i et sikkerhedsdatablad fra leverandøren, når et nyt produkt skal tages i brug. Ud fra kodenummer og arbejdsmetode er der i lovgivningen fastsat krav til hvilke værnemidler du skal anvende. Hvad er et kodenummer? Et kodenummer består af to tal med en binde streg imellem samt et årstal. Fare ved indånding nummer Det er ikke tilladt at bruge produkter med kodenumre uden årstal. De to tal angiver tilsammen, hvilke personlige værnemidler du skal anvende, når du bruger produktet. Tallet før bindestregen Tallet før bindestregen fortæller, Fare ved kontakt eller indtagelse hvilken type åndedrætsværn du skal vælge for at sikre at du ikke indånder dampe (bl.a. organiske opløsningsmidler) fra produktet. Stigende tal før bindestregen indebærer større fare for indånding af dampe og medfører derfor stigende behov for åndedrætsværn. Det laveste tal er 00- og det højeste er 5-. Tallet efter bindestregen Tallet efter bindestregen fortæller hvilke øvrige værnemidler du skal bruge for at beskytte dig mod kontakt med produktet (hud, øjne, luftveje (indånding af støv og sprøjtetåge) samt utilsigtet indtagelse). Stigende tal indebærer større fare ved kontakt og medfører derfor stigende behov for personlige værnemidler. Det laveste tal er -1 og det højeste er -6. Hvorfor er der et kodenummer?

5 EKSEMPLER PÅ PRODUKTER Eksempler på produkter 00- Vandbaseret plastmaling 0- Vandbaseret alkydmaling 1- Lugtfri petroleum 2- Maling med mineralsk terpentin 3- Mineralsk terpentin 4- Acetone 5- Koncentreret saltsyre Eksempler på produkter Risiko for skader -1 Vandbaseret plastmaling Risiko ved indånding af sprøjtetåge og ved længerevarende tilsmudsning -2 Kølervæske (ethylenglycol) Risiko ved indånding af sprøjtetåge og utilsigtet indtagelse -3 PU-skum/fugeskum Irritation, mulig allergi -4 Cement, koncentreret saltsyre Ætsningsfare -5 Epoxy-fugemasser Stor risiko for allergi -6 Styren-spartelmasser Kræftrisiko, giftig Afsyring Eksempler på produkter 5

6 6 HVAD BETYDER SYMBOLERNE? Når andre arbejder i nærheden Sundhedsfarlige påvirkninger kan forekomme indtil produktet er tørret/ hærdet og området er effektivt udluftet, d.v.s. også efter at arbejdet er færdigt. Det er derfor vigtigt og et lovkrav at beholde de personlige værnemidler og det særlige arbejds tøj på indtil der ikke længere er nogen fare for påvirkning. Man må ikke udsætte andre for sundhedsfarlig påvirkning fra ens arbejde. Hvis det er nødvendigt at flere udfører arbejde i nærheden af hinanden samtidig, skal de både beskyttes mod påvirkninger fra deres eget arbejde og mod påvirkninger fra de andres arbejde. Udendørs: Indendørs: Ja Nej Ja Nej Hvad betyder symbolerne for værnemidlerne: Mørkeblå:Altid krav om værnemiddel Handsker Ansigtsskærm Beskyttelsesdragt med hætte Halvmaske med kombifilter Helmaske med kombifilter Luftforsynet halvmaske Luftforsynet helmaske Lyseblå: Krav ved kontakt med stoffet Lysegrå: Ingen krav til værnemidler Hvad betyder symbolerne?

7 HVORDAN BRUGES GUIDEN? 4. Find kodenummer 2. Find anvendelse ude/inde) 3. Find påføringsmiddel 6. Læs noter 5. Aflæs værnemidler 1. Find gruppe og produkt 7 Hvordan bruges guiden?

8 8 SÆRLIGE FORHOLD 1 Lavtkogende væsker Dampe fra nogle typer stoffer kan ikke tilbageholdes effektivt af almindelige gasfiltre (kulfiltre). Det gælder f.eks. lavtkogende væsker som sprit (ethanol), acetone og formaldehyd. Hvis denne type stoffer findes i produkterne, og der samtidig er krav om åndedrætsværn, skal masken altid være luftforsynet. Leverandøren har pligt til at gøre brugeren opmærksom på dette sammen med kodenummeret. Eks.: 2-1 (1993). Indeholder lavtkogende væsker. Eventuelt åndedrætsværn skal være luftforsynet. Varme flader Undgå at arbejde med produkter på varme flader (over 35 C). Kan fladen ikke køles af, skal der vælges værnemidler, som om kodenummeret var et tal højere før bindestregen, f.eks. 3-1 for et produkt med kodenummer 2-1. Hvis der skal bruges åndedrætsværn skal det altid være en helmaske. Valg af produkt? Et produkt med et højt kodenummer må normalt ikke bruges, hvis det kan erstattes af et produkt med et lavere kodenummer. Derudover er der direkte forbud mod at bruge visse produkter, f.eks. malinger til indendørs brug, hvor tallet før bindestregen ikke må være højere end 1 med mindre f.eks. væggene er udsat for særlige påvirkninger. Er du i tvivl så tal med din mester, formand, sikkerhedsrepræsentant eller BA. Afsyring Særlige forhold

9 VÆRNEMIDLER Værnemiddel Støv- og gasfiltermaske Må max. bruges i 3 timer dagligt. Hel- eller halvmaske med kombifilter Må max. bruges i 3 timer dagligt. Turbomasker Turbo = batteridrevet motor, der gennem et filter blæser luft ind i masken. Må max. bruges i 6 timer dagligt. Luftforsynet halvmaske Luftforsynet helmaske Handsker Ansigtsskærm - Beskyttelsesdragt med hætte - Bemærkninger: Se åndedrætsværn og filtertype i arbejdspladsbrugsanvisningen eller spørg BA. Åndedrætsværn med filtre. Filtre opdeles i støvfiltre og gasfiltre (dampe). Kombifilter = gasfilter + støvfilter Filtre, der skal beskytte mod: Skal være markeret med: Tørt støv... P2S eller P3S Dråber/sprøjtetåge...P2SL eller P3SL Organiske opløsningsmidler... A2 Syrer og klor... B2 Ammoniak... K2 (NB! Almindelige støvfiltre (»kaffefiltre«) beskytter ikke mod dampe. Åndedrætsværn der forsynes med renset luft typisk v.h.a. kompressor. Må max. bruges i 6 timer dagligt. De forskellige typer handsker beskytter ikke lige godt mod alle stoffer. Er du i tvivl spørg BA. Værnemidler 9

10 10 AFSYRING Afsyring

11 CEMENT/MØRTEL Cement/Mørtel 11

12 1 BETON Støbning Beton

13 BETON Sprøjtebeton Beton 13

14 14 FORMOLIE/CURING/FORSEGLING Formolie/Curing/Forsegling

15 1 FORMOLIE/CURING/FORSEGLING Formolie/Curing/Forsegling

16 16 2 EPOYBASEREDE CEMENT/INJEKTIONSMIDLER Epoxybaserede cement/injektionsmidler

17 2 LIME/KLÆBEMIDLER Montage af PVC-rør og arbejde med PVC-tagrender 17 Lime/Klæbemidler

18 18 LIME/KLÆBEMIDLER Afsyring Lime/Klæbemidler

19 LIME/KLÆBEMIDLER Afsyring Lime/Klæbemidler 19

20 20 KLÆBEANKRE Fastgørelse med klæbeankre Klæbeankre

21 2 PU-SKUM/FUGESKUM Fugning på lille flade (under 4m 2 ) PU-skum/Fugeskum

22 3 GULVBELÆGNINGER Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blanding Gulvbelægninger fortsættes næste side 22 Gulvbelægninger - 1

23 3 GULVBELÆGNINGER Flydende gulve - grunding, belægning, sealing, blanding 23 Gulvbelægninger - 2

24 24 VÅDRUMSPRODUKTER Vådrumsbehandling - forbehandling Vådrumsprodukter

25 VANDTÆTNING/OVERFLADEBEHANDLING Vandtætning/Overfladebehandling 25

26 26 4 FUGEMASSER Fugning på lille flade (under 4 m 2 ) Fugemasser

27 TRÆBESKYTTELSE Træbeskyttelse 27

28 28 MALING Maling

29 MALING Maling 29

30 30 MALING Maling

31 MALING Maling 31

32 Herlev Hørkær 14, 1. th Herlev Tlf Fax Fredericia Oldenborggade 1A, 2. th Fredericia Tlf Fax For mere information 4 Aarhus Rundhøjtorvet 3, Højbjerg Tlf Fax Vodskov Vodskovvej Vodskov Tlf Fax Udgiver: Byggeriets Arbejdsmiljøcenter - Version oktober Afsyring

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

God kemi er ikke altid nok

God kemi er ikke altid nok God kemi er ikke altid nok 9 om 9 gode vaner til gravide og ammende - kemikalier i kosmetik, babyprodukter og legetøj. www.babykemi.dk Udgiver: Miljøstyrelsen Tlf.: 3266 0100 Fax: 3266 0479 mst@mst.dk

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER

BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE MED ISOLERINGSMATERIALER Indhold 5 Indledning 6 Ansvar/pligter og anbefalinger Bygherre Projekterende/rådgivende Arbejdsgiveren Ansatte 9 PSS og isolering 10 Isoleringsarbejde

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Er der god kemi i dine børns hverdag?

Er der god kemi i dine børns hverdag? Er der god kemi i dine børns hverdag? Indholdsfortegnelse Hvor meget kemi er der i dit barns hverdag? Ni hurtige råd I børneværelset I stuen På badeværelset På legepladsen Børneudstyr og tøj Når voksne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16. Svejsning, skæring mv. i metal At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.16 Svejsning, skæring mv. i metal April 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.09.2 af november 1999 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv.

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20. Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.2.20 Brug af vandtryk til rengøring, afrensning, skæring mv. November 2006 Erstatter At.meddelelse nr. 4.04.18 af oktober 1990 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger

De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger ARBEJDSMILJØ De lovpligtige arbejdspladsbrugsanvisninger Foto Yvonne Thomsen. Netop nu er det yderst aktuelt for alle dyreklinikker og dyrehospitaler at sætte ekstra fokus på arbejdsmiljøet. Blandt andet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING. 2008, 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM TAGDÆKNING 2008, 2. udgave Indhold 3 Forord 4 Projektering og planlægning 4 Bygherren 4 Projekterende 5 Entreprenøren 5 Projektgennemgangsmøde 5 Opstartsfasen 6 Sikkerhed i planlægningsfasen

Læs mere

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1

Højtryksrensning. Arbejdsmiljø - 1 Højtryksrensning - 1 Højtryksrensning Høreværn Øjenværn Åndedrætsværn Brug høreværn, øjenværn og åndedrætsværn Brug filtermaske ved færre end tre timers rensearbejde og hvis arbejdet strækker sig ud over

Læs mere

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra?

Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? Tilsætningsstoffer hvad gør de godt for, og hvor kommer de fra? # 1 Nogle tilsætningsstoffer er nyttige, og andre kaldes af nogle for madsminke. Det er især farvestoffer og aromastoffer, der kommer i den

Læs mere

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton

Gør det selv. Standardbeton. - støbning med beton. - tips og gode råd om beton Gør det selv - støbning med beton Standardbeton - tips og gode råd om beton Tips og gode råd før du begynder at støbe Beton har mange gode egenskaber. For eksempel har beton høj styrke og klarer selv store

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR?

AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? AT-EKSAMEN: HVAD ER ET TALEPAPIR? Fra synopsis til talepapir Formålet med dette papir er at give dig en indføring i hvordan du kan forberede dig til en AT-eksamen. Der er to dele, der overlapper en smule:

Læs mere

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16

indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Side 13 Side 14 Side 16 børn i bilen 2009 indhold indhold Side 3 Myter og fakta Side 4 Det siger loven Side 5 Børn og airbags Side 6 0-13 måneder vægt indtil 13 kg. Side 8 9 måneder - 4 år vægt fra 9-18 kg. Side 9 Over fire år

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

PS105: Hvordan taler man med patienter efter en skadevoldende hændelse

PS105: Hvordan taler man med patienter efter en skadevoldende hændelse IHI Open School www.ihi.org/patientsikkerhed PS105: Hvordan taler man med patienter efter en skadevoldende hændelse (2 timer) Folk vælger at arbejde i sundhedssektoren, fordi de ønsker at hjælpe andre.

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere