ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama"

Transkript

1 ASSISI-NYT Fornyelsens impuls under Barack Obama Det Hvide Hus, Washington D.C., set fra sydsiden August 2009 Kære Assisi-venner. Her i den solrige og varme august måned i Assisi har jeg sat mig ved computeren for at dele nogle refleksioner med jer omkring de vanskeligheder og udfordringer for den impuls af fornyelse, som Barack Obama står som pioner for. Dette ASSISI-NYT er således et lille særnummer, hvor jeg ikke vil komme ind på det sædvanlige tema om livet i Assisi, men vil holde fokus på USA, fordi det efter min opfattelse er yderst vigtigt, at vi alle er bevidste om, at vi har et ansvar og nogle muligheder for at gøre en forskel i en tid, der er fyldt med vanskelige brydninger mellem fortid og fremtid. Vi husker nok alle valgdagen og -natten, d. 4. november 2008 som en af de dage, der er gået over i historien. Et flertal af USA s befolkning viste på denne skelsættende dag, at de var villige til at bevæge sig ind på en helt ny og ukendt vej ved at stemme på Barack Obama. Han blev dermed ikke blot den første afroamerikanske præsident i landets historie, men blev også valgt på en positiv valgkamp, der fokuserede på visioner om enhed og samarbejde, håb og forandringer. Selve valgkampen var en fornyelse i sig selv, idet den mobiliserede en hidtil uset stor bevægelse af frivillige på græsrodsniveau. Ydermere holdt Barack Obama sig fri af de sædvanlige afhængighedsforhold til den

2 økonomiske magtelite ved at indsamle langt hovedparten af kampagnedonationerne fra almindelige borgere, ligesom han afstod fra at modtage statslig finansiering. Millioner af mennesker jorden over fulgte Barack Obamas lysende og klare sejrtale i Grant Park i Chicago, og alle var dybt berørte. Det var som om et lettelsens suk gik gennem menneskeheden den nat, og den bølge af håb, entusiasme, idealisme og sammenhold, som Obama havde rejst under valgkampen, kulminerede i en guddommelig indstrømning af lys og glæde over, at den nye dag gryr på jorden. På en isnende kold januardag i Washington D.C. blev Barack Obama under verdensomspændende mediebevågenhed indsat som USA s 44. præsident, og også denne dag holdt han en af sine store, visionære taler, som må have givet varme til de 1,6 mill. mennesker, der i kulden havde taget opstilling på the Mall i forlængelse af US Capitol. I forbindelse med valget af Obama var vi mange lysarbejdere, der blev kaldede til at give indre støtte. Som beskrevet i ASSISI-NYT for april 2009, var jeg i marts måned i USA, hvor en gruppe bevidst gik med i det indre i arbejdet med at styrke og intensivere den gral af gylden solild, som er skabt i og omkring Det Hvide Hus. Det blev en opgave, som vi aldrig glemmer, idet de 9 dage i Washington var præget af så stærk en indstrømning af brændende, gylden Kristuskærlighed, at det var som om, at vore fysiske vehikler smeltede sammen med de indre væsener i et arbejde, der resulterede i et gennembrud for Kristus med gralen i Det Hvide Hus til en mere optimal støtte af Obama og hans stab. Nu er der gået 7 måneder af Barack Obamas præsidentperiode, og hvordan er det så gået? Jeg har søgt at holde mig løbende orienteret især ved ofte at følge hans virke via Det Hvide Hus hjemmeside samt at læse interviews, kommentarer og artikler fra forskellige nyhedskilder. Det er helt tydeligt, at Obama og hans stab ihærdigt og vedholdende arbejder på at fremme og virkeliggøre de visioner og idealer, som han blev valgt på. På den udenrigspolitiske scene er der allerede væsentlige fremskridt at spore i USA s rolle i Verdenssamfundet, der således med fornyet kraft peger mod de idealer af fred, dialog og samarbejde, som ligger som stærke kim og spor i den store nations historie og folkesjæl. Vi er mange over hele jorden, der har glædet os over resultaterne under de topmøder i London, Frankrig, Tyskland, Rusland og Italien, der er afholdt her i første halvår På flere områder, som f.eks. reguleringen af den frie kapitalisme, den globale opvarmning med klimaforandringer og nedbringelse af lagrene af atomvåben, er der opnået for mange skeptikere overraskende - gode resultater under Obamas yderst kompetente og visionære lederskab. Også idealerne om menneskerettigheder, solidaritet og fred er fremmet, bl.a. via beslutningen om lukningen af Guantanamo-basen og den kommende tilbagetrækning fra Irak. På den indenrigspolitiske scene har Obama igangsat en landsdækkende kampagne kaldet "United we serve", som er en opfordring til hele befolkningen om at påtage sig en frivillig opgave med tjeneste af det fælles samfund, og er således et forsøg på aktivering af den ellers mere passive del af befolkningen. Det Hvide Hus har lavet en særlig hjemmeside, hvor man kan få ideer og hjælp til en sådan opgave, og hvor man kan udlægge sine egne ideer og initiativer, som andre frivillige kan tilmelde sig. Obama, Michelle og hele staben i det Hvide Hus er gået foran under den fælles dag, der 2

3 markerede igangsættelsen af "United we serve", hvor alle var ude i forskellige former for tjeneste. Obama arbejdede allerede inden indsættelsen på de tiltag, der skulle bremse den verdensomspændende økonomiske krise. Kort efter indsættelsen blev der vedtaget lovgivning om betydelige, statslige hjælpepakker med også større kontrol og regulering af banker og finansinstitutter, som nu har afværget recessionens frie fald i USA. En følge af dette er, at det i forvejen astronomiske underskud på statens finanser er endnu større, men det synes som om, at det første, kortsigtede mål er nået, nemlig at USA s samfundsøkonomi er trukket tilbage fra afgrundens rand, mens det langsigtede mål om økonomisk fremgang og ny jobskabelse vil blive et langt sejt træk. At arbejdsløsheden i USA er fortsat med at stige i første halvår 2009, er sandsynligvis hovedårsagen til, at den store opbakning i befolkningen på ca. 80%, som Obama nød i de første måneder af sin præsidentperiode, nu er faldende. Nye tal indikerer, at 20% er så skuffede over, at forholdene endnu ikke har bedret sig markant, at de er faldet fra som støtter af Obama. Foruden tiltagene for at bremse og overvinde den økonomiske krise, har Obamaadministrationen igangsat initiativer til højnelse af uddannelsessystemet, nedbringelse af USA s enorme energiforbrug samt forskning og udvikling af bæredygtig energi. Sidst men ikke mindst er han her i de sidste måneder gået i gang med en af de mest kontroversielle reformer, man kan præsentere for det amerikanske samfund nemlig fornyelsen og forandringer i det amerikanske sundhedssystem. Det hidtidige system har igennem de sidste årtier udhulet den amerikanske samfundsøkonomi og efterladt ikke bare staten men også millioner af amerikanere i en nærmest bundløs gæld som følge af de astronomiske sundhedsudgifter (langt højere end de europæiske) hvis den enkelte amerikaner i det hele taget har været blandt dem, der har haft forsikring og dermed kunnet få dækket sin sygdomsbehandling. Obamas vision omkring det nye sundhedssystem i USA går på dels at nedbringe de astronomiske udgifter via større gennemsigtighed og kontrol med forsikringsselskaberne, der ifølge hans egne ord i større grad gavner sig selv end forsikringstagerne, og hvor det er blevet hverdag, at amerikaner efter amerikaner i bedste fald afkræves store beløb i selvrisiko i værste fald smides ud af forsikringen. Lige p.t. er der således amerikanerne, der hver dag mister deres dækning, og sammenlagt er det 12 millioner i de sidste 3 år. Reformen af systemet går også på effektiviseringer og besparelser i alle områder samt at inkludere de ca. 47 millioner amerikanere (dvs. godt 1/6 af befolkningen), der ingen sygesikring har, således at de fremover kan modtage behandling og pleje. At hver 6. amerikaner står uden sygesikring er jo nærmest uforståeligt for os i Europa - og det endda i et land, der er så rigt. Denne udvidelse af sundhedssystemet til at omfatte de fattige grupper af befolkningen foreslår Obama finansieret også via skatteforhøjelser for den lille gruppe af yderst velbjærgede amerikanere - hvor han iøvrigt inkluderer sig selv og sin egen familie. Ikke mindst Obamas virke for en reform af sundhedssystemet har vækket meget stærke konservative kræfter i det amerikanske samfund, der med særdeles aggressive og usande mediekampagner og bøger, som vækker angst, mistillid og modvilje, arbejder på at stoppe fornyelserne. Asger Lorentsen fra Den Gyldne Cirkel i Danmark har netop udsendt en aktuel kommentar om Barack Obamas udfordringer, der med stor klarhed og mange nuancer 3

4 beskriver de vanskeligheder, som Obama nu står midt i. Er du en af dem, som interesserer dig for dette emne, og som ikke automatisk modtager nyhedsbreve fra Den Gyldne Cirkel, vil jeg anbefale dig at læse indlægget på Den Gyldne Cirkels hjemmeside Selve kommentaren kan også åbnes på følgende link: w&listid=7&mailingid=104&itemid=99 Som det også fremgår af denne kommentar fra Asger Lorentsen, er det således allerede nu tydeligt, at Obama er midt i en afgørende fase, hvor kampen mellem konservatisme og fornyelse er så stærkt intensiveret, at han og hans stab arbejder i en meget vanskelig friktion. Vi er flere, der har modtaget indre indtryk af, at friktionen er så stærk, at det tærer på Obamas og hans administrations kræfter, livsglæde, entusiasme og gå-på-mod. Der er således hårdt brug for intensiveret støtte fra alle os verden over, som er en del af lysarbejdernetværket på jorden. Vi er en meditationsgruppe under det indre råd bag ASSISI MISSION, som løbende står til rådighed med meditativt indre arbejde for gralen i Det Hvide Hus, og der er uden tvivl tusinder af andre lysarbejdere jorden over, der i denne tid kaldes indefra til at give ekstra støtte til den fornyelsens impuls, som Barack Obama er pioner for på hele menneskehedens vegne, og som alle os med håb, drømme og visioner om en bedre verden, har et medansvar for. Der er mange måder at give indre støtte på, og Asger Lorentsen nævner nogle i sin kommentar, som du evt. kan lade dig inspirere af. Er du knyttet til the Spirit of Assisi, kan du også holde i din bevidsthed, at der efter lysrejsen til USA i marts måned er dannet en tættere forbindelse mellem Assisi-gralen og gralen i Det Hvide Hus, og at der via dette spor strømmer vibrationer fra Assisi til Det Hvide Hus af både de solagtige, brændende, forvandlende strømme samt de favnende, opløftende og healende strømme, som inspiratorerne over for mig kalder Jesu og Maria Hellige Hjerte. Gennem mine samtaler igennem årene med mange mennesker på kurser i Assisi, i Danmark og Norge, er jeg blevet klar over, at en af de største hurdler for at fremme fornyelse via indre guddommeligt samarbejde er, at mange lysarbejdere mangler troen på og tilliden til, at de kan gøre en forskel. Vid, at det kan du. Er du en af dem, der føler dig bevæget af f.eks. the Spirit of Assisi, så har du nogle forudsætninger og kvaliteter, der gør, at du gør en stor forskel, når du tænker positivt, ved at bede, ved at meditere. Lad os derfor tage vort ansvar og vore muligheder på os ved bevidst at give indre støtte. Lad os nære den idealisme, det håb og det gå-på-mod, der ligger som en afgørende fællesmenneskelig klangbund, ikke mindst når vi som nu - møder træghed og modstand. Lad os nære de fællesmenneskelige drømme, håb og visioner om en bedre verden med internationalt samarbejde om at fremme fred, lighed, frihed og broder- /søsterskab. Vi kan alle gøre en stor, positiv forskel - med Obamas ord: Yes we can. Som en opfølgning på turen til USA i marts måned og den løbende indre støtte, som vi står til rådighed for, er der fra det indre råd bag ASSISI MISSION opfordret til en ny rejse til USA, hvor vi i en samlet gruppe af trænede lysarbejdere vil arbejde i Washington, især omkring Det Hvide Hus, US Capitol og Lincoln Memorial som de tre 4

5 vigtigste indstrømningsfoki i USA s hovedstad. Jeg er i gang med forberedelserne til denne lys- og gralsrejse, og regner med at kunne udsende en invitation hen mod slutningen af august måned. Kærlige hilsner fred og alt godt fra Assisi Bente Det Hvide Hus set fra nordsiden ved Pennsylvania Avenue d. 9. marts 2009 ASSISI MISSION c/o Bente Wolf Via Fortini 7 I Assisi (PG) Italy tel: web: 5

ASSISI-NYT APRIL 2009

ASSISI-NYT APRIL 2009 ASSISI-NYT APRIL 2009 Kæreste Assisi-venner. Med the Spirit of Assisi til USA - Det Hvide Hus set fra Pennsylvania Avenue d. 9. marts 2009 Her i de allerførste dage i april måned, hvor jeg påbegynder dette

Læs mere

ASSISI-NYT november 2012 USA-rejse under valgkampen i 2012

ASSISI-NYT november 2012 USA-rejse under valgkampen i 2012 ASSISI-NYT november 2012 USA-rejse under valgkampen i 2012 Mit yndlingsfoto af Det Hvide Hus taget i maj 2012. Kære Assisi-venner. Allerede i foråret 2012 modtog jeg inspirationer fra det indre råd bag

Læs mere

ASSISI-NYT APRIL 2005

ASSISI-NYT APRIL 2005 ASSISI-NYT APRIL 2005 Pave Johannes Paul II Kæreste Assisi-venner. Efter 3 uger med daglig sol og lunt vejr er Assisi nu præget af forårets mange glade budbringere. Det saftigt grønne græs er prydet af

Læs mere

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006

ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 ASSISI-NYT NOVEMBER 2006 Assisi set fra landevejen i dalen en smuk dag over midten af november i 2006 Velsignet være du af Gud min by! For takket være dig, skal mange sjæle blive frelst, i dig skal bo

Læs mere

Tema: EU forud for Europa-valget

Tema: EU forud for Europa-valget MAJ 2014 TIDSSKRIFTET PÅ DANSK OM UDENRIGSPOLITIK OG INTERNATIONALE FORHOLD Tema: EU forud for Europa-valget Baggrundsartikler om Ukraine-krisen Dokument: Præsident Putins tale ved annekteringen af Krim

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

NYHEDSBREV OM LEDELSE

NYHEDSBREV OM LEDELSE NYHEDSBREV OM LEDELSE August 2012 9. årgang Udsendes til flere end 5.800 Kære læser! Mange af jer har før sommerferien deltaget i undersøgelsen om den vanskelige samtale. Nu foreligger resultatet og det

Læs mere

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama

Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama ASTROLOGIMAGASINET NR. 2 HOROSKOPET 2009 PRIS: KR. 59,50 Hvem er du i Krøniken? Astrologisk portræt af Barack Obama Florencio Anton Maler gennem afdøde kunstnere Forårshoroskoper Dag til dag horoskoper

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR.

Pårørende. fra belastning til ressource SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED - 20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE BEDRE PSYKIATRI NR. BEDRE PSYKIATRI landsforeningen for pårørende EFTERÅR/VINTER 2012 2013 NR.2-20 ÅR - I DE PÅRØRENDES TJENESTE SAMARBEJDE, TROVÆRDIGHED OG SYNLIGHED Pårørende fra belastning til ressource Ressource magasinets

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark

Det talte ord gælder. Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Det talte ord gælder Udenrigsministerens tale i Dansk Udenrigspolitisk Selskab den 10. april 2014: Verden set fra Danmark Kære Michael, kære Udenrigspolitisk Selskab, kære tilhørere. Tak for invitationen.

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009

Danske hjemvendte. soldater. et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater et forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Danske hjemvendte soldater ET forskningsprojekt om udsendte mellem 1992 og 2009 Redigeret af Trine Jørgensen Oplag: 2000

Læs mere

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12

Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse nr. R 1 (4/10 2011) Folketinget 2011-12 Redegørelse af statsministeren i henhold til grundlovens 38 (mundtlig del). (Redegørelse nr. R 1). Kl. 12:05 Statsministeren (Helle Thorning-Schmidt):

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles

DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles E U R O P A - P A R L A M E N T E T DIREKTORATET FOR PLANLÆGNING AF PARLAMENTETS ARBEJDE DET EUROPÆISKE RÅD den 20. og 21. marts 2003 Bruxelles TALE AF FORMANDEN PAT COX FORMANDSKABETS KONKLUSIONER 02/S-2003

Læs mere

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier.

Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Tema-aften februar 2010: Sjælsudvikling hvilke remedier. Denne tema-aften afholdes af Bachblomsterterapiforeningen i Troldkær Centret i Aabenraa, tisdag den 23. februar 2010. Reg. Bachterapeut og underviser

Læs mere

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014

Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Lærernes a-kasse Delegeretmøde 2014 Mundtlig beretning Indledning VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN Det gør vi og det uanset, om vi repræsenterer Lærernes a-kasse eller vores faglige organisation i

Læs mere

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser.

Der skal lyde en tak til alle for året der gik, for både de positive og de til tider mindre behagelige oplevelser. Nytårstale 2012 Formanden for Naalakkersuisut Kuupik Kleist Kære alle medborgere Året 2011 er forbi og vi har taget hul på det nye år 2012. Jeg ønsker alle et rigtigt godt nytår. Jeg håber, at alle har

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Psykoterapi. ... vi er vores relationer...

Psykoterapi. ... vi er vores relationer... Psykoterapi De fleste søger terapi, fordi de ønsker at have det bedre med sig selv og omverdenen samt, at få mere ud af deres liv og relationer. Det er helt naturligt. Som menneske søger vi alle lykken

Læs mere

Evaluering af Ledige med Drive #2

Evaluering af Ledige med Drive #2 Evaluering af Ledige med Drive #2 1. Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd i Roskilde bevilgede den 21. oktober 2013 200.000 kr. til at videreudvikle initiativet Ledige med Drive som pilotprojekt fra 1.

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

SE MIG! Kampagnebeskrivelse

SE MIG! Kampagnebeskrivelse SE MIG! Kampagnebeskrivelse // 3 BLIV EN DEL AF NOGET STORT Nu er jeg med! Jeg har skrevet under på, at intet barn eller ung skal stå uden for fællesskabet. Det kan jo ikke passe, at børn og unge, der

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere