EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG"

Transkript

1 1 EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG Af Karsten Thorborg Foredrag på Lønne Højskole, trykt i Bornholms Højskoles årsskrift 1994 Hørupklubben I en af Meyerheims udsendelser i TV-2 dette forår blev Kim Larsen udsat for et overraskende møde: Ebbe Kløvedal Reich kom smilende ind i studiet. Hvorfor? Jo, de have begge som unge været inspireret af journalisten og politikeren Viggo Hørup. Og den inspiration holdt stadig, viste det sig. Hvad er det ved Hørup, du kan bruge? spurgte Ebbe Reich. Jo, han var radikal i ordets oprindelige betydning - uden at være socialist, svarede Kim Larsen. Det syntes Ebbe Reich var en god begrundelse. Jeg spidsede ører, for også jeg var i 60erne fascineret af Hørup som person og politiker. Som ung historiestuderende gennemgik jeg i 1964 hans private arkiv. Det blev først til en artikel om Den unge Viggo Hørup i 1966 og siden til et stipendium, hvor jeg foruden nogle artikler om ham udgav en større bog, Hørup i breve og digte. Det var i Så jeg har i mange år levet med og lært af Hørup og hans kreds. Det var også Hørup, der bragte mig ind i højskolen. Poul Erik Søe inviterede mig nemlig i sommeren 1982 til Uldum Højskole som gæstelærer i en studiekreds netop om Hørup. Det endte med at både Bente og jeg blev højskolelærere i Uldum, og så blev hørupstudiet i øvrigt lagt på hylden. Nu var det Grundtvig og den grundtvigske tradition, det gjaldt om at tilegne sig. Men her i sommeren 1994 fik vi igen en invitation fra Søe. Denne gang til Lønne Højskole, hvor vi skulle deltage i et højskoleophold om Ebbe Kløvedal Reich, og hvor jeg skulle fortælle om hans sidste bog, Morgendagens mand, der netop har Hørup og hans tid som emne. For mig var det en kærkommen lejlighed til at tage Hørup op igen og til at prøve at sammentænke de stærke inspirationer, jeg har modtaget først fra ham og siden fra Grundtvig. Hørup blev født ved Frederiksværk i 1841, og han nåede lige at blive minister i den første venstreregering efter systemskiftet, inden han døde i Ungdommens eksistentielle læsning af bl.a. Kierkegaard og Shakespeare havde givet ham en personlig og kulturel overlegenhed, som han som nybagt cand. jur. politisk udnyttede til at vinde bondepartiet venstre indgang i hovedstaden. Sammen med Edvard Brandes stiftede han i 1884 dagbladet Politiken, som under den efterfølgende forfatningskamp blev det liberale Københavns kamporgan. Han blev stamfader til det radikale venstre, og sammen med Georg Brandes har han været en stadig kilde til inspiration for de kulturradikale holdninger i vort århundrede. Og så er han den eneste danske partipolitiker fra forrige århundrede, som jævnligt citeres i nutidens politiske debat. En af dem, der bestandig har for holdt sig til ham er Ebbe Kløvedal Reich. Ebbe Reich og de radikale Ebbe Reich er vokset op i et borgerligt radikalt hjem. Efter at have aftjent sin værnepligt som sergent i flyvevåbnet begyndte han 1961 at læse historie på Københavns Universitet. Men verden var ved at åbne sig, og Ebbe Reich var en af dem, der havde fornemmelse for det. Han valgte at studere noget så specielt som Østasien som særligt om råde. Og han var derfor en af de forholdsvis få, som kendte til forholdene derude, da vietnamkrigen kom på forsiderne. Han blev radioens

2 2 vietnamkommentator. Selv husker jeg ham, min lidt ældre medstuderende, for en fejende flot og klar tale ved et møde mod USAs krig i Vietnam. Det var midt i 60erne. Han havde på det tidspunkt startet en kometagtig karriere i det radikale venstre. Han var således allerede medlem af partiets hovedbestyrelse og redaktør af Politisk Revy. Men i 1967 skred jorden fuldstændig væk under ham. Han oplevede, at politikerne satte venskabet med USA højere end den sandhed om krigens gru, som blev nærværende for ham under russelltribunalet. Og hertil kom de radikales højresving med valget af Hilmar Baunsgaard. Det var i de politisk hede dage, hvor de seks senere VS ere brød ud af SFs folketingsgruppe og sammen med de radikale væltede landets første rene arbejderregering på spørgsmålet om den indefrosne dyrtidsportion. Ebbe Reich tog konsekvensen af sin skuffelse og brød med partiet. Kort efter finder vi ham som lærer på Askov Højskole. Her udgav han en antologi af Hørups artikler med et aktuelt og bidsk forord: Viggo Hørup. Retning til venstre, Ejvind Larsen fortalte for nyligt i Lønne om en hed natlig diskussion, de dengang havde haft på Askov, hvor Ebbe Reich forsvarede Hørup som den, der havde vidst at sætte skel og grænse, mens Ejvind Larsen talte Grundtvigs sag som den sande grænseløse revolutionære. Ebbe Kløvedal Reich og ungdomsoprøret Så kom ungdomsoprøret. Ebbe Reich blev med inspiration fra Tolkien til Ebbe Kløvedal Reich. Sammen med ligesindede startede han kollektivet Maos Lyst og røg hash på undervisningsministeriets trappe. Den før så trimmede agitator var blevet en langhåret kulturrevolutionær ungdomsoprører. I 1970 udkom Eventyret om Alexander 666, hvor han til sine hidtidige venstredrejede kampfællers frustration fordybede sig i det okkulte. Jeg husker min egen forbavselse over, at han i en bytingsudsendelse i fjernsynet var advokat for astrologien. Jeg troede ikke på, at han kunne mene det for alvor. Under en sammenkomst hos forfatteren Hans Jørgen Nielsen i Valby med Ebbe Reich og Ejvind Larsen var de tre ungdomsoprørere enige om, at de burde skrive en bog om Grundtvig. Ebbe Reich kom først med Frederik. En folkebog om N.F.S.Grundtvigs tid og liv i Ejvind Larsens Grundtvig - og noget om Marx kom først et par år senere, selv om det var ham, der med sin grundtvigske familiebaggrund, først havde talt Grundtvigs sag overfor radikaleren Reich. - Som Hal Koch under besættelsen havde skrevet Grundtvig ind i København, talte og skrev de ham nu ind i ungdomsoprøret. Søe har bevidnet, at det herefter igen var muligt at tale om Grundtvig rundt om på højskolerne. I sin bog tog Ebbe Reich fat om nælden ved at tage udgangspunkt i et kendt hørupcitat fra 1895: Grundtvig vil altid blive regnet mellem de små politiske profeter, fordi det han skabte var uden skel og grænse. Men denne gang tog han Grundtvigs parti. Han ville vise, at Grundtvig trods uklare politiske begreber var en kæmpe og en sand revolutionær - netop fordi hans vision var grænseløs. Grundtvigs påskegudstjeneste i Vartov 1867 Et kernepunkt i Ebbe Kløvedal Reichs grundtvigopfattelse er hans fortolkning af Grundtvigs mærkelige løftelse ved påskegudstjenesten i Vartov Der findes tre øjenvidneskildringer, og de er alle trykt i bogen: Erindringer af Grundtvig og erindringer om Grundtvig. Den unge student Fr. Barfod skrev et betaget brev til sin forlovede umiddelbart efter begivenheden. Derimod er Fr. Hammerichs erindringer fra 1870 præget af, at han som præst havde taget del i gudstjenesten og derved havde pådraget sig et ubehageligt medansvar. Endelig har en anden grundtvigsk præst, Peter

3 3 Rørdam, givet en mere kritisk realistisk vurdering af Grundtvigs psykiske tilstand i dagene omkring påsken. Der er for mig ingen tvivl om, at uanset hvad man i øvrigt kan sige om Grundtvigs tilstand ved den lejlighed, så var han manisk løftet. Samtidens og den senere grundtvigforsknings opfattelse af denne og tidligere lignende begivenheder i Grundtvigs liv har da også været samstemmende: De var udslag af momentan sindssyge. Men for Ebbe Reich er det netop et kernepunkt at afvise en sådan sygdomsreduktionisme. Han mener, at Grundtvig oplevede livet med en styrke, som vi danskere normalt ikke har mod til at se i øjnene, og som vi derfor skærmer os imod og bortforklarer. Jeg tror at det, som Grundtvig og troens fjender kalder sindssyge, var de afgørende øjeblikke i kampen, og jeg tror, at de rummer et budskab til os om en indre revolution, om en erfaring, som vi kan bruge til at føre hans værk videre: Kampen mod skellene og grænserne. (s.10). Det var i Siden er han flere gange vendt tilbage til vurderingen af Grundtvigs tilstand under hin gudstjeneste i Vartov. Bl.a. i artiklen Grundtvig og folkestyret fra 1984: Enten var det et vækkelsesunder. - Eller også var det en magtfuld, kulturrevolutionær og antipsykiatrisk aktion. Eller også var det et tragisk sammenbrud i en gammel og overanstrengt bevidsthed, som det allerede var slået klik for flere gang før. - Der er sådan set frit valg. Men det skal ingen hemmelighed være, at jeg synes, det er et usselt valg at vælge det tredie. Ebbe Kløvedal Reich mellem Grundtvig og Hørup Hørup var selvfølgelig ikke i Vartov den påske. Han var en indædt modstander af grundtvigianerne, som han ved en senere lejlighed karakteriserede som nationalliberalismens spildevand. Men havde han været der, ville han uden tvivl have opfattet Grundtvigs profetiske, religiøst-nationale optræden som et udslag af akut fantasteri. - Det fantasteri, som han mente havde ført os ud i krigen 1864, og som lå bag de danske forhandleres kompromisløshed på Londonkonferencen samme år. Det ser altså ud til, at Ebbe Reich i 1972 har distanceret sig markant fra Hørups rationalisme og har taget parti for Grundtvig - oven i købet i dennes mest ekstatiske øjeblikke. Men da jeg i 1981 udgav Hørup i breve og digte, skrev han i sin anmeldelse, at kendskabet til Hørups private breve havde revideret hans opfattelse af hans menneskelige format: Hørup ragede nøjagtig lige så højt op over partipolitik som Grundtvig gjorde. Selv om han gjorde det på en mere koncis og utvetydig måde Det han opdrog det danske folk til, var det parlamentariske demokrati, og han påviste ikke mindst, at et demokratis styrke og meningsfuldhed står og falder med, at der er en klar forskel på regering og opposition og en væsentlig debat imellem dem. (Pol. 1/7 81). Der er altså behov for at bestemme henholdsvis Hørups og Grundtvigs plads i Ebbe Kløvedal Reichs univers. Begge har de fascineret ham, men umiddelbart skulle man synes, at de måtte være to uforenelige størrelser. Det er imidlertid netop det fine ved det. Det kan være en kilde til nytænkning, når sådanne uforligelige inspirationer ramler sammen og fordrer nye synteser. Tænk blot på, hvad der kom ud af Grundtvigs ensomme kamp for at forene sin fascination af de hedenske myter med sin kristentro. Af den livsanskuelseskamp udsprang både hans folkelighedsbegreb og højskoletanken. I sin nye bog Morgendagens mand har Ebbe Reich givet sit foreløbigt sidste bud på, hvordan man kan sammentænke de tilværelsesdimensioner, som henholdsvis Hørup og Grundtvig står for.

4 4 Præsentation af Morgendagens mand Morgendagens mand er en bog om de samfundsmæssige og ideologiske brydninger i årene omkring Eller som Ebbe Reich selv udtrykker det i bogen: Min sag er at fortælle, hvordan det gik til, da vi mistede demokratiet. Så vi måske kan undgå det denne gang. (s.375). I mangt og meget er det imidlertid et tidsbillede i sin egen ret, Ebbe Reich har villet give. Og det har moret ham! Han er dybt indlevet i tiden med dens mange hoved- og bipersoner. I den retning er den som en russisk roman. - Svær at holde rede på. Bogens identifikationsfigurer er hverdagsparret student Bernhard Plonke og gangpige på Frederiks Hospital, Eva Larsen. Han er søn af en meget borgerlig grundtvigiansk præst, hun et arbejderbarn. Bernhards dagbogsnotater, som indskydes bogen igennem, udgør i sig selv en hel lille udviklingsroman. I den tager han løbende stilling til tidens spørgsmål og guruer: Kierkegaard, Brandes, Grundtvig, Darwin, socialismen, kvindebevægelsen, den moderne lægevidenskab mv. Bogens tone og rummelighed slås an fra begyndelsen: Rig, fattig, konge, bums, skønjomfru, luder, general og desertør levede helt tæt sammen på den snævre plads. Når man stod i et fornemt kvarter, var der aldrig mere end fem minutters rask gang til et usselt fattigkvarter. Og omvendt, selvfølgelig. Det krævede et helt særligt åbent, civiliseret sind hos både høj og lav dag efter dag at omgås klasseforskellene humant og humoristisk. Som en del af naturens orden. (s.16). Det er f.eks. det, Eva praktiserer, da hun forlader et socialistmøde: I forbifarten nikkede hun til betjent Holm, der i dagens anledning var klædt ud som glarmestersvend. (s.202). Som den gode forfatter Ebbe Kløvedal Reich er, omfatter han sine personer med en form for sympati. De hører alle med til det Danmark, han vil have os til at forstå og i al sin mangfoldighed holde af og værne om. Se f.eks. den store modstander Estrup: Ligegyldigt hvor korrekt manden klædte sig, havde man en fornemmelse af, at han lige var kommet ind fra en runde på godset. Med jord under de kæmpestore skosåler og det tynde hoved fuldt af praktiske problemer. (s.50). Beskrivelsen er tydeligt inspireret af Jerndorffs portræt af ham på Frederiksborg Slot. Estrups reaktion på Jens Rasmussens attentatforsøg giver manden - og Ebbe Reichs fascination af ham: Den frakke var helt ny! udbrød Estrup. Ebbe Reich har selv fortalt, at en af overraskelserne ved arbejdet med bogen var, at han efterhånden kom til at få sympati for Estrup. - Men nogen gevinst for samfundsdebatten var han ikke. Tidsrammen i romanen: var et mistrøstigt år for alt, hvad der hed politisk opposition i Danmark. Venstre var splittet i tre fraktioner, som bekæmpede hinanden indbyrdes. Socialdemokratiet havde mistet sine ledere ved Pios og Geleffs flugt til Amerika. Georg Brandes var gået i eksil i Berlin. Omvendt havde Estrup med sit første - milde - provisorium vist demokratiets afmagt og havde siden forstået at spille venstrefraktionerne ud mod hinanden.

5 var så det år, hvor Estrup gjorde alvor af truslen om at sætte folketingsflertallet udenfor indflydelse. Den egentlige provisorietid fra begyndte. Venstre var delt mellem danskere og europæere, og også kulturlivet var splittet. Oppositionen var rådvild..1 Begivenhedsforløbet slutter med det tåbelige attentatforsøg mod Estrup. Management versus demokrati. Hvem bliver Morgendagens mand? Men Ebbe Kløvedal Reich fortaber sig ikke i sit stof. Han har sine sigtelinier: To af de væsentligste handler om modsætningen mellem demokrati og management og om Danmarks stilling i Europa, særlig i forhold til Tyskland. Magthavernes rådgiver og bogens onde ånd er en opdigtet person, Sofus Martens. Men djævelen har mange navne, og det har Sofus Martens også. Han er som hentet ud af Selma Lagerlöfs roman, Gösta Berlings Saga. Han går med ulvepels, køber sjæle, frister og truer, og så er han en verdensmand: djævelen er en gentleman, som det hedder i bogen. Som leder af managementfirmaet, Bureau Hüber, sælger han viden og råd til de højstbydende i hele Europa. Han personificerer den rene markedsstyrede rationalitet, og politik handler for ham om at nå sine mål gennem manipulation og hemmelige underhandlinger. Det er selvfølgelig ham, der står bag socialistførernes flugt til Amerika og bag Bergs brud med Hørup og Edv. Brandes ved årsskiftet 1883/84. For blot at nævne et par eksempler på hans fordækte virksomhed. Hans klare modsætning i bogen er Hørup. For ham handler politik om at få vælgerne til at tage partipolitisk stilling til væsentlige samfundsspørgsmål. Han søger derfor egnede brudflader, som vælgerne kan dele sig efter. En ordentlig modstander som f.eks. Estrup er for ham lige så værdifuld som en god kampfælle. Ebbe Reich har i sin bog Svaneøglen formuleret det sådan: Med jo større omhu, man vælger sine fjender, desto mere politisk bevidst er man. For Ebbe Reich stod kampen den gang som nu mellem disse to måder at agere politisk på. Hvem af de to er Morgendagens mand, Hørup eller Sofus Martens? Det lykkelige Arkadien Forskellen mellem dem forklares i bogen ved deres vidt forskellige opvækst. Mens Martens har været en overbegavet dreng, der har bluffet sig igennem skoletiden, har Hørup oplevet perioder af ægte fællesskab i sin drengetid. Hans lykkelige Arkadien var dengang slotsparken ved Fredensborg, hvor han i sommerferien var sammen med sine fætre og kusiner. - Sådan som en af dem, Holger Drachmann, har beskrevet det i bogen En Overcomplet. Det var her Hørup iflg. Reich først havde hentet sin erfaring om det ligeværdige fællesskab, det som er vækstlaget i al menneskelig udveksling og en kilde til selvstændighed. Og her er det på tide at vende tilbage til Ebbe Kløvedal Reichs syn på Grundtvig. Bogen lader både den unge Bernhard Plonke og hans far deltage i påskegudstjenesten i Vartov Og deres reaktioner er helt parallelle med dem Frederik Barfod og Fr. Hammerich har udtrykt i deres respektive øjenvidneskildringer. Nemlig henholdsvis betaget og forskrækket defensiv. Bernhard skriver i sin dagbog, at denne gudstjeneste var hans sande konfirmation: Men det største var at jeg fik set Grundtvig i øjnene, mens han hældte altervinen op. Det var en munter og mild gammel mand, der betragtede mig. Han var ganske klar over, at han allerede havde slået bolden langt, langt uden for banen. Og det var ham en stor fryd at fremture i at bryde

6 6 spillereglerne. Se her knægt! sagde hans funklende øjne til mig. Så langt bort fra den slagne vej skal du gå, hvis du for alvor skal mærke og vise alverden, hvad Guds nåde kan udrette. (s.22). Grundtvig hører i bogen til samme kategori som det lykkelige Arkadien. Han står for det førpolitiske. For eksistentielt mod og menneskelig rummelighed. For ligeværdigt fællesskab. Og for åbenhed oventil. På skillevejen Det er den europæiske industrialismes og imperialismes anden og tunge fase, bogen handler om. Bismarck står i bogen som real- og magtpolitikeren par excellence, og den tilsvarende junkertype i Danmark, Estrup, gør ham efter bedste - og ikke ringe evne - kunsten efter. Det havde Hørup et klart blik for. Han var på det rene med, at en industrialisering kan foregå uden, at der af den grund udvikler sig et demokrati à la det engelske. Det var både den tyske og den russiske udvikling klare eksempler på. Som demokratiske modkræfter til en sådan modernisering uden demokrati pegede han i Danmark på bønderne, arbejderne og det liberale borgerskab. (Jf. hans tale i Den liberale Vælgerforening 23/ ). Med sine tanker herom gav han et kvalificeret indlæg i den debat, som de tyske historikere efter 2. verdenskrig har ført om årsagerne til Tysklands tragedie. De forstår det tyske demokratis nederlag i l930erne som en følge af, at det tyske borgerskab ikke havde formået at erobre den politiske magt i løbet af og 1900-tallet, sådan som det var sket i de vesteuropæiske demokratier. I Tyskland var det de østprøjsiske godsejere, storindustrien og højfinansen, der under ledelse af den prøjsiske statsmagt gennemførte den økonomiske modernisering. Herved opstod den autoritære industristat, som senere skulle gøre nazismen mulig. I Danmark repræsenterede godsejerne med Estrup en tilsvarende magtelite, og som i Tyskland varetog de sammen med statsbureaukratiet borgerskabets økonomiske interesser. Og de gjorde bygningen af Københavns befæstning til et symbol på en offervillig fædrelandskærlighed og kongetroskab som retfærdiggjorde knægtelsen af demokratiet. Danmark stod i l880erne på en skillevej mellem en tysk og en vesteuropæisk udvikling. Altså mellem en autoritær og en demokratisk moderniseringsproces. Det så Hørup klarere end nogen anden i samtiden. Og det var hans overordnede politiske mål at sikre Danmarks placering indenfor den vesteuropæiske parlamentariske udvikling. Den autoritære vej, kaldte han for militarisme. Den folkelige selvhelbredelse Da Estrup i 1885 hjemsendte folketinget og udstedte provisoriet, fralagde Hørup sig sit ansvar som politiker og opfordrede vælgerne til kun at stole på sig selv. Efter den første vrede, trættedes bønderne af det politiske livs golde ufremkommelighed. I stedet tog de fat på det, de allerede var begyndt på: De udviklede deres egen modkultur, og de omlagde landbruget fra kornavl til animalsk produktion. Andelsmejerier, højskoler og forsamlingshuse skød op overalt i landet. Det udløste nye, menneskelige kræfter, der var så friske, at markedskræfterne bøjede sig for dem. Overalt, hvor venskabet og fællesskabet var stærkt nok til det, blev der bygget og udbygget og indviet. (s.174).

7 7 Da høsten var i hus i 1885, rullede der en bølge af forsamlingshusbyggeri hen over Danmark. Hver landsby med respekt for sig selv skulle have et hus, hvor det lige-værdige fællesskab kunne trives, feste og tale til bunds om egnens og samfundets anliggender. Andelsforetagendernes antal og udbytte voksede stadig. Og på de højskoler, hvor forstanderen ikke var bange for Estrup og Scavenius mødtes unge og ældre fra landets egne og sammenholdet blev stille og roligt stærkere. Folk begyndte at regne med hinanden - og ikke kun med penge og med det, der stod i aviserne. Den begyndte på landet, den folkelige selv-helbredelse. I København vandt Hørup og brandesianerne terræn med oprettelsen af Politiken, organet for det liberale borgerskab, som så småt var ved at opstå i opposition til godsejerne og det statslige bureaukrati. Og da smedesvendene og maskinarbejderne blev lockoutede i den hidtil største arbejdskamp i Danmark, førte det til forhandlinger med arbejdsgiverne. Det var begyndelsen til det moderne organiserede arbejdsmarked. (s.371). Ebbe Kløvedal Reich: Tilbage til rødderne For nylig er Ebbe Reich til manges bestyrtelse igen trådt ind i det radikale parti. Han gør det prøvende, skridt for skridt. Men det passer ham fint, at partiet igen har fundet sin plads med socialdemokratiet. Hans sidste politiske manifest er for nylig udkommet i en bog med den hørupske titel: Del jer efter anskuelser! Et endnu større chok for hans hidtidige fæller i 2. juni-bevægelsen er det imidlertid, at han nu går ind for en europæisk forfatning med to parlamentskamre med reelle beføjelser. Men for ham er det den nødvendige konsekvens af, at vi nu engang er kommet med i EU. Nu skal kampen for demokrati og folkelighed også føres der. Det er i denne kamp, som har sin egentlige front bag den traditionelle venstre-højre konfrontation, at vi skal søge Ebbe Reichs afgørende demokratiske engagement. Og her skal både Grundtvig og Hørup med. For mens Grundtvig i Reichs livsanskuelsesmæssige husholdning står for det lykkelige Arkadiens før-politiske værdier og ressourcer, så repræsenterer Hørup med sin demokratiopfattelse et af gørende politisk forbillede for ham. Hermed har han givet et spændende bud på, hvordan inspirationskraften fra disse to meget forskellige folkeopdragere fra forrige århundrede kan tænkes sammen og give folkelig modstandskraft mod managementkulturens snigende fordummelse.

8 En af de kvindelige hovedpersoner i Morgendagens mand er Hørups kusine og nære veninde, Henriette Steen. Hun var lærer på Hindegade skole og indtog en markant stilling i tidens kvindebevægelse. Pia Sigmund har fundet et billede af hende, og det benytter jeg lejligheden til at bringe. Det er taget under et besøg i Norge først i l870erne. Det er derfor hun er iført norsk folkedragt. 8

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Varde, juli 2007. Claus Friisberg

Varde, juli 2007. Claus Friisberg Forord Det er en gammel interesse, der ligger bag udarbejdelsen af denne afhandling. I 1966-67 fulgte jeg som studerende daværende lektor Lorenz Rerups øvelser over dansk historie 1864 til 1914 ved Aarhus

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting:

Jeg vil bruge min tale i dag til at tale om to ting: Nyt skoleår 2015 Hvad er meningen med livet? Og med at blive designer? Tale v. Elsebeth Gerner Nielsen Velkommen til Designskolen Kolding. Velkommen til et nyt skoleår. Velkommen til nye og gamle studerende.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre!

Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! 1 Grundlovstale 2014 Grundlovsdag er en festdag, hvor vi fejrer vores demokrati her i Danmark. Og der er meget at fejre! Med Junigrundloven fra 1849 startede opbygningen af det moderne Danmark. Diktatur

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn

Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn Identitet, overvågning og tillid i kontrolsamfundet Af Lars Erslev Andersen, Idehistoriker og forfatter, Thomas Kingo Sogn I gave her my heart, but she wanted my soul, sang Bob Dylan i nummeret Don t Think

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Intuition og inspiration

Intuition og inspiration Intuition og inspiration Jeg havde en følelse af skæbne, at selv om jeg var blevet tildelt livet af skæbnen, så havde jeg noget, jeg skulle opfylde. Det gav mig en indre sikkerhed. Ofte havde jeg den følelse,

Læs mere

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4

BELLASUND AVIS. Side 1. Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Bellasund Radios Bellasund Radios ansatte er ikke alle tilfredse med deres job. Læs mere på side 4 Tirsdag d. 31. januar 2012 Byrådet DF: I deres politik lægger de vægt på at repræsentere danskhed som

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Sådan blev jeg: Ida Auken

Sådan blev jeg: Ida Auken Sådan blev jeg: Ida Auken Sorgløs - privilegeret - og med Auken i bagagen. Her fortæller Ida Auken om livet privat og den politiske tilværelse. Af Peter Brüchmann, 14. oktober 2012 03 Stort personligt

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ideer til undervisningen

Ideer til undervisningen 1 Ideer til undervisningen Kapitel 1: Demokrati som styreform og ideologi 1. Hvad betyder ordet demokrati? Og hvor stammer det fra? 2. Hvad kendetegner en demokratisk stat? Hvordan er magten fordelt? 3.

Læs mere

Blair redder dansker fra at drukne

Blair redder dansker fra at drukne Blair redder dansker fra at drukne 1 1 Den britiske premierminister, Tony Blair, har under et ophold på Seychellerne angiveligt reddet en dansk turist fra druknedøden.turisten - der ifølge det franske

Læs mere

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K

- Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K 17.09.08 Slaget om danskheden er kun lige begyndt Side 1 af 1 - Cevea blæser til angreb Notat fra Cevea, 17/09/08 Cevea Sølvgade 90, 5.tv 1370 København K Tlf +45 31 64 11 22 kontakt@cevea.dk www.cevea.dk

Læs mere

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 1. juni 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 2. december 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 2. december 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Når boligen bliver et HJeM

Når boligen bliver et HJeM fotos: bam/scanpix Når boligen bliver et HJeM Vores hjem er ikke blot vores bolig, den er en del af os selv og vores identitet. På godt og ondt for vi er ikke så gode til at acceptere forskellighed og

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven.

Det er problemformuleringen, der skal styre dit arbejde. Den afgør, hvad det vil være relevant for dig at inddrage i opgaven. Problemformulering "Jeg vil skrive om 1. verdenskrig", foreslår du måske din faglige vejleder. Jo, tak. Men hvad? Indtil videre har du kun valgt emne. Og du må ikke bare "skrive et eller andet" om dit

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Det gør man i et eventyr.

Det gør man i et eventyr. I hvilken form for fortælling møder man ænder, der lægger guldæg, bønnestager, der vokser ind i himlen, eller frøer, som bliver til prinser? Det gør man i et eventyr. De fleste mennesker elsker en god

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

2 Enevælden i Modvind

2 Enevælden i Modvind Modul 1 Grundbog til historie, s. 133-138 1. Spørgeskema om gruppearbejde 2. Læreroplæg på klassen Power point 3. Parøvelse 4. Walk and talk 5. De vigtigste pointer i dag 2 Enevælden i Modvind I juli 1830

Læs mere

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE

2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 2014-2015 FILMKLUBBEN FOR VOKSNE 5 Onsdage 5 Gode film BIO Huset byder velkommen til en ny filmsæson. Vi har igen udvalgt 5 gode film, som vi viser onsdag formiddage. Fra kl.09.45 serverer vi frisk kaffe/te

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 De utæmmede skaber liv, de tæmmede venter Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 AFUK eller Akademiet for Utæmmet Kreativitet har i små 25 år udviklet læringstilbud til unge, der ikke uden videre

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20

Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Live-rollespil Rejsen fra Brandenburg til Fredericia 1715 20 Temaer Overlevelse i det fremmede Emigration (udvandring) til Danmark? Bosætning i Danmark? Vilkår og betingelser. Spiloplæg Den unge huguenot

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen

Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk Kronik JP 8 juni 05 Hvem skal lede fællesskaberne? Af Cand phil Kirstine Andersen Den danske ligheds-

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR

KONSTRUKTIV KONFLIKTKULTUR KristianKreiner 24.april2010 KONSTRUKTIVKONFLIKTKULTUR Hvordanmanfårnogetkonstruktivtudafsinekonflikter. Center for ledelse i byggeriet (CLiBYG) har fulgt et Realdaniafinansieret interventionsprojekt,

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører

Guide til lønforhandling for mejeriingeniører Side 1 af 6 Hovedpunkter Bemærkninger til de enkelte trin Forhandling én gang årligt? ger) De fleste privatansatte mejeriingeniører har anført i deres ansættelseskontrakt, at de forhandler løn én gang

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener

Eksempel på en god litterær artikel, 3g. To Verdener Eksempel på en god litterær artikel, 3g To Verdener Den 3. november 1871 tager Georg Brandes med sin forelæsning, omkring hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur, første skridt på vejen

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske,

Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, Formandsberetningen Det fremgår bl.a. af skolens værdigrundlag: At Bornholms Højskole er en fri grundtvigsk højskole uden bestemte politiske, religiøse eller organisatoriske bindinger At faglighed, fællesskab

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere