EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG"

Transkript

1 1 EBBE KLØVEDAL REICH MELLEM HØRUP OG GRUNDTVIG Af Karsten Thorborg Foredrag på Lønne Højskole, trykt i Bornholms Højskoles årsskrift 1994 Hørupklubben I en af Meyerheims udsendelser i TV-2 dette forår blev Kim Larsen udsat for et overraskende møde: Ebbe Kløvedal Reich kom smilende ind i studiet. Hvorfor? Jo, de have begge som unge været inspireret af journalisten og politikeren Viggo Hørup. Og den inspiration holdt stadig, viste det sig. Hvad er det ved Hørup, du kan bruge? spurgte Ebbe Reich. Jo, han var radikal i ordets oprindelige betydning - uden at være socialist, svarede Kim Larsen. Det syntes Ebbe Reich var en god begrundelse. Jeg spidsede ører, for også jeg var i 60erne fascineret af Hørup som person og politiker. Som ung historiestuderende gennemgik jeg i 1964 hans private arkiv. Det blev først til en artikel om Den unge Viggo Hørup i 1966 og siden til et stipendium, hvor jeg foruden nogle artikler om ham udgav en større bog, Hørup i breve og digte. Det var i Så jeg har i mange år levet med og lært af Hørup og hans kreds. Det var også Hørup, der bragte mig ind i højskolen. Poul Erik Søe inviterede mig nemlig i sommeren 1982 til Uldum Højskole som gæstelærer i en studiekreds netop om Hørup. Det endte med at både Bente og jeg blev højskolelærere i Uldum, og så blev hørupstudiet i øvrigt lagt på hylden. Nu var det Grundtvig og den grundtvigske tradition, det gjaldt om at tilegne sig. Men her i sommeren 1994 fik vi igen en invitation fra Søe. Denne gang til Lønne Højskole, hvor vi skulle deltage i et højskoleophold om Ebbe Kløvedal Reich, og hvor jeg skulle fortælle om hans sidste bog, Morgendagens mand, der netop har Hørup og hans tid som emne. For mig var det en kærkommen lejlighed til at tage Hørup op igen og til at prøve at sammentænke de stærke inspirationer, jeg har modtaget først fra ham og siden fra Grundtvig. Hørup blev født ved Frederiksværk i 1841, og han nåede lige at blive minister i den første venstreregering efter systemskiftet, inden han døde i Ungdommens eksistentielle læsning af bl.a. Kierkegaard og Shakespeare havde givet ham en personlig og kulturel overlegenhed, som han som nybagt cand. jur. politisk udnyttede til at vinde bondepartiet venstre indgang i hovedstaden. Sammen med Edvard Brandes stiftede han i 1884 dagbladet Politiken, som under den efterfølgende forfatningskamp blev det liberale Københavns kamporgan. Han blev stamfader til det radikale venstre, og sammen med Georg Brandes har han været en stadig kilde til inspiration for de kulturradikale holdninger i vort århundrede. Og så er han den eneste danske partipolitiker fra forrige århundrede, som jævnligt citeres i nutidens politiske debat. En af dem, der bestandig har for holdt sig til ham er Ebbe Kløvedal Reich. Ebbe Reich og de radikale Ebbe Reich er vokset op i et borgerligt radikalt hjem. Efter at have aftjent sin værnepligt som sergent i flyvevåbnet begyndte han 1961 at læse historie på Københavns Universitet. Men verden var ved at åbne sig, og Ebbe Reich var en af dem, der havde fornemmelse for det. Han valgte at studere noget så specielt som Østasien som særligt om råde. Og han var derfor en af de forholdsvis få, som kendte til forholdene derude, da vietnamkrigen kom på forsiderne. Han blev radioens

2 2 vietnamkommentator. Selv husker jeg ham, min lidt ældre medstuderende, for en fejende flot og klar tale ved et møde mod USAs krig i Vietnam. Det var midt i 60erne. Han havde på det tidspunkt startet en kometagtig karriere i det radikale venstre. Han var således allerede medlem af partiets hovedbestyrelse og redaktør af Politisk Revy. Men i 1967 skred jorden fuldstændig væk under ham. Han oplevede, at politikerne satte venskabet med USA højere end den sandhed om krigens gru, som blev nærværende for ham under russelltribunalet. Og hertil kom de radikales højresving med valget af Hilmar Baunsgaard. Det var i de politisk hede dage, hvor de seks senere VS ere brød ud af SFs folketingsgruppe og sammen med de radikale væltede landets første rene arbejderregering på spørgsmålet om den indefrosne dyrtidsportion. Ebbe Reich tog konsekvensen af sin skuffelse og brød med partiet. Kort efter finder vi ham som lærer på Askov Højskole. Her udgav han en antologi af Hørups artikler med et aktuelt og bidsk forord: Viggo Hørup. Retning til venstre, Ejvind Larsen fortalte for nyligt i Lønne om en hed natlig diskussion, de dengang havde haft på Askov, hvor Ebbe Reich forsvarede Hørup som den, der havde vidst at sætte skel og grænse, mens Ejvind Larsen talte Grundtvigs sag som den sande grænseløse revolutionære. Ebbe Kløvedal Reich og ungdomsoprøret Så kom ungdomsoprøret. Ebbe Reich blev med inspiration fra Tolkien til Ebbe Kløvedal Reich. Sammen med ligesindede startede han kollektivet Maos Lyst og røg hash på undervisningsministeriets trappe. Den før så trimmede agitator var blevet en langhåret kulturrevolutionær ungdomsoprører. I 1970 udkom Eventyret om Alexander 666, hvor han til sine hidtidige venstredrejede kampfællers frustration fordybede sig i det okkulte. Jeg husker min egen forbavselse over, at han i en bytingsudsendelse i fjernsynet var advokat for astrologien. Jeg troede ikke på, at han kunne mene det for alvor. Under en sammenkomst hos forfatteren Hans Jørgen Nielsen i Valby med Ebbe Reich og Ejvind Larsen var de tre ungdomsoprørere enige om, at de burde skrive en bog om Grundtvig. Ebbe Reich kom først med Frederik. En folkebog om N.F.S.Grundtvigs tid og liv i Ejvind Larsens Grundtvig - og noget om Marx kom først et par år senere, selv om det var ham, der med sin grundtvigske familiebaggrund, først havde talt Grundtvigs sag overfor radikaleren Reich. - Som Hal Koch under besættelsen havde skrevet Grundtvig ind i København, talte og skrev de ham nu ind i ungdomsoprøret. Søe har bevidnet, at det herefter igen var muligt at tale om Grundtvig rundt om på højskolerne. I sin bog tog Ebbe Reich fat om nælden ved at tage udgangspunkt i et kendt hørupcitat fra 1895: Grundtvig vil altid blive regnet mellem de små politiske profeter, fordi det han skabte var uden skel og grænse. Men denne gang tog han Grundtvigs parti. Han ville vise, at Grundtvig trods uklare politiske begreber var en kæmpe og en sand revolutionær - netop fordi hans vision var grænseløs. Grundtvigs påskegudstjeneste i Vartov 1867 Et kernepunkt i Ebbe Kløvedal Reichs grundtvigopfattelse er hans fortolkning af Grundtvigs mærkelige løftelse ved påskegudstjenesten i Vartov Der findes tre øjenvidneskildringer, og de er alle trykt i bogen: Erindringer af Grundtvig og erindringer om Grundtvig. Den unge student Fr. Barfod skrev et betaget brev til sin forlovede umiddelbart efter begivenheden. Derimod er Fr. Hammerichs erindringer fra 1870 præget af, at han som præst havde taget del i gudstjenesten og derved havde pådraget sig et ubehageligt medansvar. Endelig har en anden grundtvigsk præst, Peter

3 3 Rørdam, givet en mere kritisk realistisk vurdering af Grundtvigs psykiske tilstand i dagene omkring påsken. Der er for mig ingen tvivl om, at uanset hvad man i øvrigt kan sige om Grundtvigs tilstand ved den lejlighed, så var han manisk løftet. Samtidens og den senere grundtvigforsknings opfattelse af denne og tidligere lignende begivenheder i Grundtvigs liv har da også været samstemmende: De var udslag af momentan sindssyge. Men for Ebbe Reich er det netop et kernepunkt at afvise en sådan sygdomsreduktionisme. Han mener, at Grundtvig oplevede livet med en styrke, som vi danskere normalt ikke har mod til at se i øjnene, og som vi derfor skærmer os imod og bortforklarer. Jeg tror at det, som Grundtvig og troens fjender kalder sindssyge, var de afgørende øjeblikke i kampen, og jeg tror, at de rummer et budskab til os om en indre revolution, om en erfaring, som vi kan bruge til at føre hans værk videre: Kampen mod skellene og grænserne. (s.10). Det var i Siden er han flere gange vendt tilbage til vurderingen af Grundtvigs tilstand under hin gudstjeneste i Vartov. Bl.a. i artiklen Grundtvig og folkestyret fra 1984: Enten var det et vækkelsesunder. - Eller også var det en magtfuld, kulturrevolutionær og antipsykiatrisk aktion. Eller også var det et tragisk sammenbrud i en gammel og overanstrengt bevidsthed, som det allerede var slået klik for flere gang før. - Der er sådan set frit valg. Men det skal ingen hemmelighed være, at jeg synes, det er et usselt valg at vælge det tredie. Ebbe Kløvedal Reich mellem Grundtvig og Hørup Hørup var selvfølgelig ikke i Vartov den påske. Han var en indædt modstander af grundtvigianerne, som han ved en senere lejlighed karakteriserede som nationalliberalismens spildevand. Men havde han været der, ville han uden tvivl have opfattet Grundtvigs profetiske, religiøst-nationale optræden som et udslag af akut fantasteri. - Det fantasteri, som han mente havde ført os ud i krigen 1864, og som lå bag de danske forhandleres kompromisløshed på Londonkonferencen samme år. Det ser altså ud til, at Ebbe Reich i 1972 har distanceret sig markant fra Hørups rationalisme og har taget parti for Grundtvig - oven i købet i dennes mest ekstatiske øjeblikke. Men da jeg i 1981 udgav Hørup i breve og digte, skrev han i sin anmeldelse, at kendskabet til Hørups private breve havde revideret hans opfattelse af hans menneskelige format: Hørup ragede nøjagtig lige så højt op over partipolitik som Grundtvig gjorde. Selv om han gjorde det på en mere koncis og utvetydig måde Det han opdrog det danske folk til, var det parlamentariske demokrati, og han påviste ikke mindst, at et demokratis styrke og meningsfuldhed står og falder med, at der er en klar forskel på regering og opposition og en væsentlig debat imellem dem. (Pol. 1/7 81). Der er altså behov for at bestemme henholdsvis Hørups og Grundtvigs plads i Ebbe Kløvedal Reichs univers. Begge har de fascineret ham, men umiddelbart skulle man synes, at de måtte være to uforenelige størrelser. Det er imidlertid netop det fine ved det. Det kan være en kilde til nytænkning, når sådanne uforligelige inspirationer ramler sammen og fordrer nye synteser. Tænk blot på, hvad der kom ud af Grundtvigs ensomme kamp for at forene sin fascination af de hedenske myter med sin kristentro. Af den livsanskuelseskamp udsprang både hans folkelighedsbegreb og højskoletanken. I sin nye bog Morgendagens mand har Ebbe Reich givet sit foreløbigt sidste bud på, hvordan man kan sammentænke de tilværelsesdimensioner, som henholdsvis Hørup og Grundtvig står for.

4 4 Præsentation af Morgendagens mand Morgendagens mand er en bog om de samfundsmæssige og ideologiske brydninger i årene omkring Eller som Ebbe Reich selv udtrykker det i bogen: Min sag er at fortælle, hvordan det gik til, da vi mistede demokratiet. Så vi måske kan undgå det denne gang. (s.375). I mangt og meget er det imidlertid et tidsbillede i sin egen ret, Ebbe Reich har villet give. Og det har moret ham! Han er dybt indlevet i tiden med dens mange hoved- og bipersoner. I den retning er den som en russisk roman. - Svær at holde rede på. Bogens identifikationsfigurer er hverdagsparret student Bernhard Plonke og gangpige på Frederiks Hospital, Eva Larsen. Han er søn af en meget borgerlig grundtvigiansk præst, hun et arbejderbarn. Bernhards dagbogsnotater, som indskydes bogen igennem, udgør i sig selv en hel lille udviklingsroman. I den tager han løbende stilling til tidens spørgsmål og guruer: Kierkegaard, Brandes, Grundtvig, Darwin, socialismen, kvindebevægelsen, den moderne lægevidenskab mv. Bogens tone og rummelighed slås an fra begyndelsen: Rig, fattig, konge, bums, skønjomfru, luder, general og desertør levede helt tæt sammen på den snævre plads. Når man stod i et fornemt kvarter, var der aldrig mere end fem minutters rask gang til et usselt fattigkvarter. Og omvendt, selvfølgelig. Det krævede et helt særligt åbent, civiliseret sind hos både høj og lav dag efter dag at omgås klasseforskellene humant og humoristisk. Som en del af naturens orden. (s.16). Det er f.eks. det, Eva praktiserer, da hun forlader et socialistmøde: I forbifarten nikkede hun til betjent Holm, der i dagens anledning var klædt ud som glarmestersvend. (s.202). Som den gode forfatter Ebbe Kløvedal Reich er, omfatter han sine personer med en form for sympati. De hører alle med til det Danmark, han vil have os til at forstå og i al sin mangfoldighed holde af og værne om. Se f.eks. den store modstander Estrup: Ligegyldigt hvor korrekt manden klædte sig, havde man en fornemmelse af, at han lige var kommet ind fra en runde på godset. Med jord under de kæmpestore skosåler og det tynde hoved fuldt af praktiske problemer. (s.50). Beskrivelsen er tydeligt inspireret af Jerndorffs portræt af ham på Frederiksborg Slot. Estrups reaktion på Jens Rasmussens attentatforsøg giver manden - og Ebbe Reichs fascination af ham: Den frakke var helt ny! udbrød Estrup. Ebbe Reich har selv fortalt, at en af overraskelserne ved arbejdet med bogen var, at han efterhånden kom til at få sympati for Estrup. - Men nogen gevinst for samfundsdebatten var han ikke. Tidsrammen i romanen: var et mistrøstigt år for alt, hvad der hed politisk opposition i Danmark. Venstre var splittet i tre fraktioner, som bekæmpede hinanden indbyrdes. Socialdemokratiet havde mistet sine ledere ved Pios og Geleffs flugt til Amerika. Georg Brandes var gået i eksil i Berlin. Omvendt havde Estrup med sit første - milde - provisorium vist demokratiets afmagt og havde siden forstået at spille venstrefraktionerne ud mod hinanden.

5 var så det år, hvor Estrup gjorde alvor af truslen om at sætte folketingsflertallet udenfor indflydelse. Den egentlige provisorietid fra begyndte. Venstre var delt mellem danskere og europæere, og også kulturlivet var splittet. Oppositionen var rådvild..1 Begivenhedsforløbet slutter med det tåbelige attentatforsøg mod Estrup. Management versus demokrati. Hvem bliver Morgendagens mand? Men Ebbe Kløvedal Reich fortaber sig ikke i sit stof. Han har sine sigtelinier: To af de væsentligste handler om modsætningen mellem demokrati og management og om Danmarks stilling i Europa, særlig i forhold til Tyskland. Magthavernes rådgiver og bogens onde ånd er en opdigtet person, Sofus Martens. Men djævelen har mange navne, og det har Sofus Martens også. Han er som hentet ud af Selma Lagerlöfs roman, Gösta Berlings Saga. Han går med ulvepels, køber sjæle, frister og truer, og så er han en verdensmand: djævelen er en gentleman, som det hedder i bogen. Som leder af managementfirmaet, Bureau Hüber, sælger han viden og råd til de højstbydende i hele Europa. Han personificerer den rene markedsstyrede rationalitet, og politik handler for ham om at nå sine mål gennem manipulation og hemmelige underhandlinger. Det er selvfølgelig ham, der står bag socialistførernes flugt til Amerika og bag Bergs brud med Hørup og Edv. Brandes ved årsskiftet 1883/84. For blot at nævne et par eksempler på hans fordækte virksomhed. Hans klare modsætning i bogen er Hørup. For ham handler politik om at få vælgerne til at tage partipolitisk stilling til væsentlige samfundsspørgsmål. Han søger derfor egnede brudflader, som vælgerne kan dele sig efter. En ordentlig modstander som f.eks. Estrup er for ham lige så værdifuld som en god kampfælle. Ebbe Reich har i sin bog Svaneøglen formuleret det sådan: Med jo større omhu, man vælger sine fjender, desto mere politisk bevidst er man. For Ebbe Reich stod kampen den gang som nu mellem disse to måder at agere politisk på. Hvem af de to er Morgendagens mand, Hørup eller Sofus Martens? Det lykkelige Arkadien Forskellen mellem dem forklares i bogen ved deres vidt forskellige opvækst. Mens Martens har været en overbegavet dreng, der har bluffet sig igennem skoletiden, har Hørup oplevet perioder af ægte fællesskab i sin drengetid. Hans lykkelige Arkadien var dengang slotsparken ved Fredensborg, hvor han i sommerferien var sammen med sine fætre og kusiner. - Sådan som en af dem, Holger Drachmann, har beskrevet det i bogen En Overcomplet. Det var her Hørup iflg. Reich først havde hentet sin erfaring om det ligeværdige fællesskab, det som er vækstlaget i al menneskelig udveksling og en kilde til selvstændighed. Og her er det på tide at vende tilbage til Ebbe Kløvedal Reichs syn på Grundtvig. Bogen lader både den unge Bernhard Plonke og hans far deltage i påskegudstjenesten i Vartov Og deres reaktioner er helt parallelle med dem Frederik Barfod og Fr. Hammerich har udtrykt i deres respektive øjenvidneskildringer. Nemlig henholdsvis betaget og forskrækket defensiv. Bernhard skriver i sin dagbog, at denne gudstjeneste var hans sande konfirmation: Men det største var at jeg fik set Grundtvig i øjnene, mens han hældte altervinen op. Det var en munter og mild gammel mand, der betragtede mig. Han var ganske klar over, at han allerede havde slået bolden langt, langt uden for banen. Og det var ham en stor fryd at fremture i at bryde

6 6 spillereglerne. Se her knægt! sagde hans funklende øjne til mig. Så langt bort fra den slagne vej skal du gå, hvis du for alvor skal mærke og vise alverden, hvad Guds nåde kan udrette. (s.22). Grundtvig hører i bogen til samme kategori som det lykkelige Arkadien. Han står for det førpolitiske. For eksistentielt mod og menneskelig rummelighed. For ligeværdigt fællesskab. Og for åbenhed oventil. På skillevejen Det er den europæiske industrialismes og imperialismes anden og tunge fase, bogen handler om. Bismarck står i bogen som real- og magtpolitikeren par excellence, og den tilsvarende junkertype i Danmark, Estrup, gør ham efter bedste - og ikke ringe evne - kunsten efter. Det havde Hørup et klart blik for. Han var på det rene med, at en industrialisering kan foregå uden, at der af den grund udvikler sig et demokrati à la det engelske. Det var både den tyske og den russiske udvikling klare eksempler på. Som demokratiske modkræfter til en sådan modernisering uden demokrati pegede han i Danmark på bønderne, arbejderne og det liberale borgerskab. (Jf. hans tale i Den liberale Vælgerforening 23/ ). Med sine tanker herom gav han et kvalificeret indlæg i den debat, som de tyske historikere efter 2. verdenskrig har ført om årsagerne til Tysklands tragedie. De forstår det tyske demokratis nederlag i l930erne som en følge af, at det tyske borgerskab ikke havde formået at erobre den politiske magt i løbet af og 1900-tallet, sådan som det var sket i de vesteuropæiske demokratier. I Tyskland var det de østprøjsiske godsejere, storindustrien og højfinansen, der under ledelse af den prøjsiske statsmagt gennemførte den økonomiske modernisering. Herved opstod den autoritære industristat, som senere skulle gøre nazismen mulig. I Danmark repræsenterede godsejerne med Estrup en tilsvarende magtelite, og som i Tyskland varetog de sammen med statsbureaukratiet borgerskabets økonomiske interesser. Og de gjorde bygningen af Københavns befæstning til et symbol på en offervillig fædrelandskærlighed og kongetroskab som retfærdiggjorde knægtelsen af demokratiet. Danmark stod i l880erne på en skillevej mellem en tysk og en vesteuropæisk udvikling. Altså mellem en autoritær og en demokratisk moderniseringsproces. Det så Hørup klarere end nogen anden i samtiden. Og det var hans overordnede politiske mål at sikre Danmarks placering indenfor den vesteuropæiske parlamentariske udvikling. Den autoritære vej, kaldte han for militarisme. Den folkelige selvhelbredelse Da Estrup i 1885 hjemsendte folketinget og udstedte provisoriet, fralagde Hørup sig sit ansvar som politiker og opfordrede vælgerne til kun at stole på sig selv. Efter den første vrede, trættedes bønderne af det politiske livs golde ufremkommelighed. I stedet tog de fat på det, de allerede var begyndt på: De udviklede deres egen modkultur, og de omlagde landbruget fra kornavl til animalsk produktion. Andelsmejerier, højskoler og forsamlingshuse skød op overalt i landet. Det udløste nye, menneskelige kræfter, der var så friske, at markedskræfterne bøjede sig for dem. Overalt, hvor venskabet og fællesskabet var stærkt nok til det, blev der bygget og udbygget og indviet. (s.174).

7 7 Da høsten var i hus i 1885, rullede der en bølge af forsamlingshusbyggeri hen over Danmark. Hver landsby med respekt for sig selv skulle have et hus, hvor det lige-værdige fællesskab kunne trives, feste og tale til bunds om egnens og samfundets anliggender. Andelsforetagendernes antal og udbytte voksede stadig. Og på de højskoler, hvor forstanderen ikke var bange for Estrup og Scavenius mødtes unge og ældre fra landets egne og sammenholdet blev stille og roligt stærkere. Folk begyndte at regne med hinanden - og ikke kun med penge og med det, der stod i aviserne. Den begyndte på landet, den folkelige selv-helbredelse. I København vandt Hørup og brandesianerne terræn med oprettelsen af Politiken, organet for det liberale borgerskab, som så småt var ved at opstå i opposition til godsejerne og det statslige bureaukrati. Og da smedesvendene og maskinarbejderne blev lockoutede i den hidtil største arbejdskamp i Danmark, førte det til forhandlinger med arbejdsgiverne. Det var begyndelsen til det moderne organiserede arbejdsmarked. (s.371). Ebbe Kløvedal Reich: Tilbage til rødderne For nylig er Ebbe Reich til manges bestyrtelse igen trådt ind i det radikale parti. Han gør det prøvende, skridt for skridt. Men det passer ham fint, at partiet igen har fundet sin plads med socialdemokratiet. Hans sidste politiske manifest er for nylig udkommet i en bog med den hørupske titel: Del jer efter anskuelser! Et endnu større chok for hans hidtidige fæller i 2. juni-bevægelsen er det imidlertid, at han nu går ind for en europæisk forfatning med to parlamentskamre med reelle beføjelser. Men for ham er det den nødvendige konsekvens af, at vi nu engang er kommet med i EU. Nu skal kampen for demokrati og folkelighed også føres der. Det er i denne kamp, som har sin egentlige front bag den traditionelle venstre-højre konfrontation, at vi skal søge Ebbe Reichs afgørende demokratiske engagement. Og her skal både Grundtvig og Hørup med. For mens Grundtvig i Reichs livsanskuelsesmæssige husholdning står for det lykkelige Arkadiens før-politiske værdier og ressourcer, så repræsenterer Hørup med sin demokratiopfattelse et af gørende politisk forbillede for ham. Hermed har han givet et spændende bud på, hvordan inspirationskraften fra disse to meget forskellige folkeopdragere fra forrige århundrede kan tænkes sammen og give folkelig modstandskraft mod managementkulturens snigende fordummelse.

8 En af de kvindelige hovedpersoner i Morgendagens mand er Hørups kusine og nære veninde, Henriette Steen. Hun var lærer på Hindegade skole og indtog en markant stilling i tidens kvindebevægelse. Pia Sigmund har fundet et billede af hende, og det benytter jeg lejligheden til at bringe. Det er taget under et besøg i Norge først i l870erne. Det er derfor hun er iført norsk folkedragt. 8

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget.

I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. DIMISSIONSTALE 2017 Kære studenter I dag handler meget om at få succes - at få succes ved at blive til noget. Og I kender alle sammen manden, der er indbegrebet af denne tankegang. Manden, der søgte at

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen

Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Lad nu opstå fra de døde Ordets tugt og ordets trøst Og lad hjertet i os gløde Mens vi lytter til din røst. Amen Prædiken til påskesøndag 2015 Af Lise Rind 1 tekstrække FRA EN VIRKELIGHED, hvor livet er

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26..

Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.s.e.trinitatis 2015. Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Lindvig Osmundsen Side 1 15-11-2015 Prædiken til 24.søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Matt. 9,18-26.. Det var sådan lidt underligt at vælge første salme til gudstjenesten i dag. Jeg skulle måske have

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb

Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Ejendommelige skæbner - Fantastiske livsforløb Fælles foredragsrække i Hillerød og omegns kirker, efterår 2015 Fortsættelsen af Salmemaraton projektet HVER GENERATION har brug for at kunne kaste sit eget

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form

Forord. Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Forord Et spændende stykke kirkehistorie nu i opdateret form Vækkelserne i 1800-tallet er et af de mest fascinerende kapitler i den danske kirkes historie. Kirkerne var blevet alt for tomme, og oplysningstidens

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

Grundlovsmøder i Brøderup (af John Gravesen) Side 1 (af 13)

Grundlovsmøder i Brøderup (af John Gravesen) Side 1 (af 13) Grundlovsmøder i Brøderup 1951-1955 (af John Gravesen) Side 1 (af 13) 5.6. 1951 5.6. 1952 5.6. 1953 5.6. 1954 5.6. 1955 Forstander Gunnar Damgaard Nielsen, Ryslinge højskole: Vor folkearv og frihedsarv

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk.

Politikordbog. Folkehold: Folk, der arbejder for andre folk. Altså folk, der bliver holdt af andre folk. Politikordbog Adlen: Det var de folk, der mente, at de var specielle i forhold til særdeles bønderne. Det var dem, som havde næstmest magt i landet før Grundloven. Andelsforeninger: Når man er medlem af

Læs mere

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø

21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø 21. søndag efter Trinitatis 2013 - Hurup, Helligsø Der var en gang og det er så længe siden, at vi måske er hen ved 800 år før Jesus blev født. Så blandt gamle fortællinger, så har jeg besluttet at tage

Læs mere

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks.

Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. Kalmarunionen har stor relevans for vores samfundsstruktur, som vi kender den i dag. Nøgleord: fortid, nutid og fremtid f.eks. følgende: At vi alle har en forståelse og indsigt i, hvordan vores forfædre

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til Helligtrekongerssøndag 2015.docx 04-01-2015 side 1. Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. 04-01-2015 side 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag 2015. Tekst: Matt. 2,1-12. Menneskehedens åndehul. Det sted hvor Jesus blev født var et hul i jorden. Et sted uden for den lille by Betlehem, i en

Læs mere

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen

2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644. Åbningshilsen 1 2. søndag i fasten I. Sct. Pauls kirke 1. marts 2015 kl. 10.00. Salmer: 446/38/172/410//158/439/557/644 Åbningshilsen Vi er kommet til anden søndag i fasten. For at det kan blive forår, må vi gennemleve

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Tyskland under nazismen Fag: Historie Målgruppe: 8. ungdomsuddannelse Titel: De lange knives nat Vejledning Lærer Titel: "De lange knives nat" Vejledning Lærer De lange knives nat Filmen indgår i en serie med 6 titler under overskriften SS- Hitlers elite Udsendelse 1: De lange knives nat ----------------------------------------------------------------

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati

Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati www.folkeskolen.dk januar 2005 Den demokratiske samtale: utilstrækkelig opdragelse til demokrati DEMOKRATIPROJEKT. Lærerne fokuserer på demokratiet som en hverdagslivsforeteelse, mens demokratisk dannelse

Læs mere

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012

Nyhedsbrevet. Connie Stølås. Socialdemokraterne i Kalundborg. Født 14.januar Død 27. oktober 2012 NOVEMBER 2012 SÆR NUMMER Nyhedsbrevet Socialdemokraterne i Kalundborg Connie Stølås Født 14.januar 1948 Død 27. oktober 2012 Connie bisættes fra Gørlev Kirke Lørdag den 3. november kl. 13. SIDE 2 Vi har

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

2. påskedag. Salmevalg

2. påskedag. Salmevalg 2. påskedag Salmevalg Tag det sorte kors fra graven Jesus lever, graven brast Opstandne Herre, du vil gå Hvad er det at møde den opstandne mester Tænk, at livet koster livet Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor.

Forlaget BB KULTUR. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Påvirkninger fra græske myter H.C. Andersen og far og mor. Med afsløring af de psykologiske spil, der spilles i familien og på arbejdspladsen. Forlaget BB KULTUR 1 KOPI eller ÆGTE Bodil Brændstrup, 2009

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 5.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 5. s. e. trinitatis Tekst. Matt. 16,13-26. 26-06-2016 side 1 Prædiken til 5. s. e. trinitatis 2016. Tekst. Matt. 16,13-26. Den tyske forfatter og præst Wilhelm Busch skriver fra nazitidens Tyskland. Det var i 1934, da nazisterne slog til lyd for,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag Tekst. Luk. 24,46-53. 05-05-2016 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2016. Tekst. Luk. 24,46-53. Joakim Skovgaards maleri i Viborg Domkirke samler betydningen af Kristi Himmelfartsdag og teksten som vi læste. Den opstandne

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen.

Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. 70 året for befrielsen. 5. maj 2015 Danmark er frit. Sådan lød det i netop disse dage for 70 år siden. Og mange sætter stadig lys i vinduerne 4. maj, og enhver familie kan stadig historier om krigen. I

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed

Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Surrealisme - Drømmen om en overvirkelighed Undervisningsmateriale 8.-10. klasse Malerier på grænsen mellem verdener En gruppe kunstnere i 1920ernes Paris troede fuldt og fast på, at man igennem kunsten

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti

SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti SF et debatparti og ej et brokkerøvsparti Knud Erik Hansen 10. april 2012 /1.2.1 Det er nyt, at en formand for SF kalder kritiske røster for brokkehoveder. SF har ellers indtil for få år siden været et

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Prædiken til 4. s. efter påske

Prædiken til 4. s. efter påske 1 Prædiken til 4. s. efter påske 5 - O havde jeg dog tusind tunger 300 Kom sandheds Ånd 249 Hvad er det at møde 492 Guds igenfødte 439 O, du Guds lam 245 v. 5 på Det dufter lysegrønt 234 Som forårssolen

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen

Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen 1 Prædiken til Helligtrekongers søndag, 1. Tekstrække, d. 4/1-2015. /Søren Peter Villadsen Evangeliet, Matt. 2,1-12: Da Jesus var født i Betlehem i Judæa i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vise

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl

Prædiketekst: Den fortabte søns far - Luk 15.11-24 1. maj 2011 Sognepræst, Ole Pihl Indeholder: Prædiken & Konfirmandtale Prædiken: (skrevet delvist på notatform) Indledningsbøn: Herre og Gud vi beder om, at du ved din Helligånd ved dit Åndelige og levende nærvær - vil åbne vores hjerter

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor )

nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) nytårsprædiken 2016 Værløse kirke ( tekst : Fadervor ) Nytårsdag. den første dag i det nye år Ren og fin står den her, foran os og funkler. Det nye år, hvad mon det nye år vil bringe..?? Skal vi mon gå

Læs mere

Frihed. af Henriette Larsen

Frihed. af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen Frihed af Henriette Larsen FRIHED Henriette Larsen, København 2016 Illustrationer og layout Maria Tønnessen www.byme&henry.com 1. udgave, 1. oplag ISBN 978-87-999041-0-5 FORORD

Læs mere

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN

KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 82 Take a walk on the wild side: KRIGEREN OG GLASTELEFONEN 83 Jeg har besluttet mig for at tage imod Vibeke på den bane, hun befinder sig på. Fuldstændig åben og på hendes præmisser. Sharma Kunsang rapporterer

Læs mere

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer.

Her er ideer til, hvordan kanonpunktet Den westfalske Fred kan integreres i emner/temaer. Systemskiftet 1901 Det danske demokratiske system er udviklet, siden det blev etableret i 1849. Systemskiftet i 1901 hører til de afgørende ændringer. I første omgang blev denne praksis ikke grundlovsfæstet.

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Når motivationen hos eleven er borte

Når motivationen hos eleven er borte Når motivationen hos eleven er borte om tillært hjælpeløshed Kristina Larsen Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Denne artikel omhandler

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere