Helsingør Domkirke Skt. Olai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Helsingør Domkirke Skt. Olai"

Transkript

1 Helsingør Domkirke Skt. Olai DOMKIRKENS ÅRSPROGRAM LEDER SIDE 2 OG 3 DOMKIRKEN FOR DE MINDSTE SIDE 4 OG 5 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET / KIRKEUDVALGET SIDE 6 OG 7 MUSIK I DOMKIRKEN SIDE 8 OG 9 STUDIEKREDSE SIDE 10, 11 OG 12 FYRAFTENSMØDER / FREDAGSMØDER SIDE 13 TIL 16 SÆRLIGE GUDSTJENESTER SIDE 17 GUDSTJENESTELISTE SIDE 19

2 2 LEDER KIRKEN BØR ALTID FORNY S Kirkens opgave Kirkens opgave er bestandigt at nyformulere det kristne evangelium. Evangeliet selv er evigt det samme, men vi kan ikke blot gentage vores forfædres formuleringer. Hvis vi gør det, siger vi noget andet, end de sagde. Hvorfor? Fordi tiderne, verdensbilledet, vores selvforståelse og sprog er under stadig forandring. Hvis vi vil sige det samme, må vi derfor sige det på en ny måde. Men selve budskabet, Guds tale til mennesket, er naturligvis altid det samme. Det er Åndens evige stemme ind i tiden til enhver tid. Og sådan har det altid været. Rundt omkring i vort land er danske mænd og kvinder gennem århundreder kaldt til gudstjeneste. Tiderne har skiftet; det er gået op og ned; der har været krig og fred; der har været velstand og armod, men midt gennem alle omskiftelser, og mens den gamle slægt er lagt til hvile på vore kirkegårde og den nye er vokset op til den tids udfordringer - midt gennem det alt sammen har kirken kaldt til gudstjeneste. Stilfærdigt og uden de store armbevægelser har den gennem alle tider været evighedens, åndens stemme i tidernes strøm. I frihed og uden tvang har åndens stemme lydt, for tvang er kærlighedens og åndens væsen stik imod. Og denne evighedens stemme lyder jo stadig, men man kunne fristes til at spørge, om ikke de øren, der burde høre, er blevet godt og grundigt døve af al for megen verdensfjern og uvirkelig larm? Den åndelige opløsning, der har præget den vestlige verden i de sidste generationer, er jo desværre ikke gået uden om vores eget land. Kristendom synes ikke længere at udgøre det åndelige grundlag, hvorpå danskerne kan leve og dø. Mennesket uden Gud Den tjekkiske digter og flerårige præsident, Vaclav Havel, udtalte i slutningen af 80 erne, at vi, der lever i disse årtier, lever i den første ateistiske civilisation.»det er mærkeligt, men egentlig ganske logisk«siger han,»at så snart mennesket havde sat Gud fra styret og havde gjort sig selv til verdens højeste mening og altings målestok, så begyndte verden at miste de menneskelige dimensioner og glide menneskene af hænde. Den store afsked med Gud har som konsekvens, at vi ikke længere kan være mennesker i en virkelig verden, men må flygte ind i en uvirkelig.«kristendommen er af og til blevet anklaget for netop at være en sådan flugt ud af virkeligheden. Men intet kunne være mere forkert, for den er det stik modsatte! Kristendommen kalder os tilbage til virkeligheden - for at se den i øjnene, tage den på os og leve i den. For når mennesket mister troen på Gud, mister det også menneskelighed og virkelighed. Imagologi Skal man tro en anden tjekkisk forfatter, Milan Kundera, der siden 1975 har boet i Paris, lukker vi imidlertid øjne og øre for dette faktum. I sin bog Udødeligheden har Kundera nogle betragtninger over, hvordan vi vesteuropæere de seneste tiår har fået et ganske uvirkeligt forhold til virkeligheden. Det er som om, at vi har kappet forbindelsen til det nære, det konkrete, det virkelige; og derfor er vi blevet alt for lette ofre for dem, der vil skabe et ganske bestemt billede af virkeligheden. Det er jo let at bilde os noget ind, når vi ikke længere ved, hvad virkelighed er. Der er nemlig sket det, siger Kundera, at alle ideologier har tabt: deres dogmer er omsider blevet afsløret som illusioner,»og folk er holdt op med at tage dem alvorligt. Kommunisterne troede for eksempel, at proletariatet i løbet af den kapitalistiske udvikling ville forarmes stadig mere, og da det en dag viste sig, at arbejdere over hele Europa kørte i egen bil til arbejdet, følte de trang til at råbe, at virkeligheden snød. For virkeligheden havde vist sig stærkere end ideologierne.«nu, da ideologierne har tabt, er de blevet erstattet af det, Kundera kalder imagologi, og

3 3 SIG! LEDER den er i alle henseender stærkere end virkeligheden. Imagologi er det billede, som medierne, reklamefolkene og alle meningsmålingerne skaber. Imagologi er ikke virkeligheden, men et kunstigt skabt billede af virkeligheden. Og det forfærdelige er, at fordi vi har glemt det virkelige, tror vi, at imagologiens uvirkelige billede er selve virkeligheden. Vor tids uvirkelighed Kundera skrev dette tilbage i Og her 25 år senere kan vi desværre konstatere, at imagologien har grebet om sig. Takket være facebook, dating sider, anonymiserede debat sider, er det nu ikke længere blot medierne, der skaber imagologien. Vi gør det selv! Vi, der er skabt i Guds billede, bilder os ind, at vi selv kan skabe os et billede af os selv i de elektroniske medier, et billede, der ofte ligger endda meget langt fra virkeligheden. Og det er ifølge Søren Kierkegaard at skabe sig. At sætte sig selv i scene som et skaberi. Med forfærdelige konsekvenser. F.eks. den rå, af og til næsten dæmoniske tone, der præger flere af internettets debatsider. Anonymt og uforpligtende og dermed virkelighedsfjernt. Åndens evige stemme Og her er vi da atter ved udgangspunktet: at kirken er sat i tjeneste for et ganske bestemt budskab, nemlig at lægge røst til åndens evige stemme midt i tidernes strøm. Og hvor ved jeg så dét fra? Det ved jeg fra beretningerne om Jesus fra Nazaret, han, der var Gud selv i et menneskes skikkelse; han, der var evighed og ånd i vores virkelighed. Da han gik omkring og prædikede, kunne enhver og selvfølgelig også han selv hurtigt se, hvor det bar hen. Han ville få en krank skæbne, forfulgt af de fromme og under daglig dødstrussel. Alligevel havde han ikke travlt. Han havde ikke af frygt for fremtiden travlt med at nå en forfærdelig masse. Og han havde heller ikke travlt med at flygte fra det, som skulle ske, og han havde heller ikke travlt med at forkorte tiden, så han kunne få den smertelige afslutning hurtigt overstået. Han var kun optaget af ét: nemlig at være nærværende med sine nådegaver, dér, hvor han var blandt toldere og syndere, syge og forfulgte, forladte og forrådte og døende. Dér var han nærværende. Det var, som om tiden stod stille, hvor han kom frem, ja, som om tiden slet ikke eksisterede, så at han, om han end stod uden for Jerusalems mure og dog vidste, at kun få dage skilte ham fra den uundgåelige afslutning, at han selv dér hørte det mindste suk fra en nødlidende. Ja, sådan var det faktisk dér, hvor han kom frem: han kaldte menneskene tilbage fra det selvskabtes uvirkelighed og det spektakulæres larm til det eviges nærvær og til den af ånden kvalitetsmærkede virkelighed. Verden har jo så uendelig travlt med at puste sig selv op. Verden larmer og buldrer og bruser, så den kan bilde sig selv ind, at den er betydningsfuld. Og når den en sjælden gang fornemmer tomheden og meningsløsheden i de mange projekter og gøremål, så råber og larmer og buldrer den bare endnu højere for at overdøve sin egen tomhed og betydningsløshed. Men i stilheden for Gud, dér, hvor verdens larm og buldren er bragt til tavshed og afsløret som den fortvivlede tomhed, den i sandhed er, dér kan et menneske i stilhedens ensomhed høre Guds saliggørende tale. Og når den tale lyder og høres, så er der fylde, hvor der før var tomhed; så er der betydning, hvor der før var betydningsløshed; så er der frelse, hvor der før var fortabelse; så er der barmhjertighed, hvor der før kun var fordømmelse, ja, dér er der virkelighed, hvor der før kun var imagologi. Bestandigt at lægge stemme til denne tale er netop kirkens evigt nye og fornyende opgave. ANDERS KINGO

4 4 BØRN DOMKIRKEN FOR DE MINDSTE Babysalmesang Vi fortsætter med en ny sæson af babysalmesang. Babysalmesang er for de absolut mindste, i alderen 2-7 måneder, og deres mødre, fædre eller bedsteforældre. Babysalmesang er samvær og stimulation, nærvær og musik. Holdene består af ca. 10 børn, og der kræves ingen forudsætninger for deltagelse. Babysalmesang varetages af sanger Pernille Manly Larsen og finder sted i domkirken. Det smukke kirkerum bidrager med sin specielle lyd og atmosfære til at gøre samværet til en særlig oplevelse. Forløbet kører over ca. 12 gange, og koster 200 kr. for en sæson. Vi starter tirsdag d. 1. september. Tilmelding til sognepræst Anne Sofie Grandorf tlf eller på Musikalsk legestue Musikalsk legestue er for forældre/bedsteforældre med børn i alderen 2-6 år. Musikalsk legestue ledes ligesom vores babysalmesangshold af sanger Pernille Manly Larsen. Musikalsk legestue forløber som en blanding af sang og rytmik, sanglege og fortælling. Her kræves ingen særlige forudsætninger udover lyst til musikalsk samvær på børnenes præmisser. Som udgangspunkt tilmelder man sig for en sæson, der kører fra august til maj og finder sted formiddag sidste lørdag i måneden - i december måned holder musikalsk legestue fri. Deltagelse i musikalsk legestue er gratis. Tilmelding til sognepræst Anne Sofie Grandorf tlf eller

5 5 BØRN DRAMAMUSIKALSK VÆRKSTED FOR BØRN Tirsdag d. første september går vi i gang med et nyt tiltag for børn. Alle børn som er fyldt syv år er velkomne til at deltage i projektet, der er en god blanding af sang, drama og fortælling, som i første omgang vil munde ud i et julespil, der skal opføres i domkirken juleaftens dag. Vi øver hver tirsdag eftermiddag fra klokken i domkirken. Drama og sangundervisning varetages af skuespiller Jarl Forsman og sanger og sangpædagog Catarina Kynaston. Tilgangen er legende og kreativ, men børnene vil modtage grundtræning i begge discipliner. Deltagelse er gratis, og tilmelding sker ved henvendelse til sognepræst Anne Sofie Grandorf tlf eller GUDSTJENESTER FOR BØRN OG FAMILIER Hjælp os med at høste æblerne på dåbstræet Alle som bliver døbt i Skt. Olai kirke får deres navn og datoen for deres dåb trykt i guld på et stofæble, der kommer op at hænge på kirkens dåbstræ. Men alle æblerne skal med tiden hjem til dåbsfamilierne, så vi håber, at alle I, som har ladet jeres børn døbe i Skt. Olai kirke vil komme og hjælpe med at høste dem. Samtidig fejrer vi, at det over hele landet er høsttid, det gør vi med en gudstjeneste på børnenes præmisser. Vi håber på at se rigtig mange af jer. Høstgudstjeneste Lørdag d. 12 september kl. 15. Denne lørdag er der mulighed for dåb i forbindelse med gudstjenesten. HALLOWEENGUDSTJENESTE I takt med at mørket sænker sig over os, skal vi sammen huske på, hvad der oplyser det for os. Det gør vi samtidig med, at halloween fejres med fantasifulde udklædninger, slik og flot udskårne græskar. Kom og vær med til at huske hinanden på det lys, der skinner i mørket, ved en eftermiddagsgudstjeneste for familier og børn i alle aldre. Kom meget gerne udklædt. Halloweengudstjeneste lørdag den 31. oktober kl

6 6 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET NYT FRA MENIGHEDSRÅDET Skt. Olai Sogns Menighedsråd har undergået en række ændringer i det første halvår af 2015, idet der både er sket et formandsskifte og en udskiftning af 3 af rådets medlemmer. Menighedsrådet har desuden taget afsked med to kirketjenere og ansat deres afløsere og en ny sognepræst efter Detlef von Holst s fratræden som præst i Domkirken. Endvidere har Sognepræst Kirsten Winther søgt og fået bevilget 1 års orlov fra den 1. juli For så vidt angår det førstnævnte blev undertegnede valgt som formand for menighedsrådet ved den årlige afstemning om formandsposten ved menighedsrådsmødet i november I december meddelte tre af Rådets medlemmer, Grith Becker, Rikke Goodarzi og Lisa Pihl, at de ikke alene fratrådte deres udvalgspladser, men ville udtræde helt af menighedsrådet. Efterfølgende er 3 af Rådets stedfortrædere nemlig Grethe Galtt, Margit Fabricius og Erna Madsen så indtrådt i Menighedsrådet, hvor de udover rådsmøderne har påtaget sig hertil tilknyttede opgaver bl.a. i rådets 6 Udvalg. Detlef von Holst fratrådte sin stilling ved Domkirken sidst på året og tiltrådte en stilling som provst i Holbæk Provsti og sognepræst ved Ågerup kirke. Menighedsrådet håber, at han falder godt til i de nye arbejdsfunktioner. I begyndelsen af 2015 opsagde først Minnie Johansen sin stilling som kirketjener ved Domkirken. Hun har gennem mange år ydet en pligtopfyldende og loyal indsats. I maj fratrådte den anden kirkekirketjener, Steen Egil Kristensen, idet han ønskede af gå på førtidspension den 1. juni. Steen Egil Kristensen har ligeledes ydet en fin og påskyndelsesværdig indsats. Såvel Minnie Johansen som Steen Kristensen har været skattede medarbejdere gennem en længere årrække. I løbet af foråret blev Anne-Lise Persson ansat som kirketjener og nogle måneder senere Niels Christian Poulsen. Begge trives og gør en god arbejdsindsats. Sognepræst Anders Kingo blev indsat i sin nye stilling ved Domkirken den 31. maj. Han og hans familie har fundet sig tilrette i de nye omgivelser. Anders Kingo er blevet medlem af Menighedsrådets Kirkeudvalg, Aktivitetsudvalg samt Kirkeblads- og Kommunikationsudvalg. Sognepræst Kirsten Winther er flyttet til Skamstrup-Frydendal sogn i Holbæk Provsti, hvor hun har fået et vikariat som sognepræst. Hun kommer til at bo i Mørkøv i det meste af orlovsperioden. Kirsten har længe haft et ønske om at virke som præst i et landsbysamfund, hvilket kan realiseres, fordi børnene er flyttet hjemmefra. Kristian von Späth, der allerede har vikarieret som sognepræst i Domkirken i det seneste halve år, er tiltrådt som vikar for Kirsten i hendes orlovsperiode. ANNE BUSK-JENSEN, MENIGHEDSRÅDSFORMAND Det årlige Menighedsmøde i Skt. Olai - tidligere kendt som Visionsmødet - afholdes i år søndag den 6. september i Oxernes kapel efter højmessen. Hensigten med mødet er at få en dialog med menigheden om planer, aktiviteter og ønsker for kirkens liv i det kommende år. Ved mødets start orienteres kort om Skt. Olai Sogns medlemssammensætning, om Menighedsrådets aktiviteter i det forløbne år og den planlagte virksomhed for næste år samt om sidste års regnskab og Domkirkens budget for Derefter åbnes op for en åben, generel drøftelse af kirkens liv og fremadrettede forslag hertil. I forbindelse med mødet serveres sandwich og drikkevarer. Menighedsrådet håber på et godt fremmøde. ANNE BUSK-JENSEN

7 7 NYT FRA MENIGHEDSRÅDET FOTO: ROBERTO FORTUNA, NATIONALMUSEET Midterparti fra Frederik Lejels ( ) epitafium, det er kirkens største og han var byens mest indflydelsesrige mand i 1500tallets sidste halvdel, borgmester og tolder. Under konserveringen 2014 stod det klart, at det havde en næsten urørt bemaling, her var et 400 år gammel farvelag af en uhørt kvalitet, der aldrig var blevet overmalet. Det foranledigede Nationalmuseet til at foretage ekstraordinære prøver og undersøgelser. NYT FRA KIRKEUDVALGET Nationalmuseet har afsluttet restaureringen af kirkens epitafier, og de er blevet rigtig smukke. Kunstkonserveringen på Kronborg er nu i gang med at restaurere kirkens store præstemalerier. Flere er allerede færdige, og vi kan glæde os over de pæne farver, de nu står med, efter at århundreders snavs er fjernet. 2 præstemalerier ad gangen er på værkstedet ved Kronborg, og arbejdet forventes færdigt inden jul. I forbindelse med kirkens renovering omkring år 2000 blev pladsen foran den nye indgang omlagt, men der var ikke midler til at arbejde videre med Domkirkepladsen. Menighedsrådet ønsker nu at tage fat på dette arbejde og har rettet henvendelse til Helsingør kommune med henblik på et samarbejde om at renovere Domkirkepladsen. Vi ønsker et godt samar- bejde med kommunen om forskønnelsen af denne centrale plads i byen - også fordi kommunen og kirken ejer hver sin del af pladsen. Kommunen har taget pænt imod vores henvendelse, og vi har nu indledt et samarbejde, der skal lede frem til fælles visioner og ønsker. Menighedsrådets udgangspunkt er, at vi ønsker Domkirkepladsen som en smuk, harmonisk og værdig ramme om vor smukke kirke, og vi deler kommunens ønske om, at pladsen tænkes ind i en helhedsplan for udvikling af byrummet mellem Sct. Anna Gade og Kulturhavnen. Det er tanken, at vi i fællesskab indbyder et par landskabsarkitektfirmaer til at komme med forslag i et parallelopdrag som grundlag for en fælles beslutning om udformningen af pladsen, og derefter vil vi søge fondsmidler til at kunne realisere projektet. ULLA RINGBÆK

8 8 MUSIK I DOMKIRKEN MUSIK I DOMKIRKEN FOTO: MOGENS HILDEBRANDT Kl : SYNG MED: Sangtræning Kirkens sangpædagog Catarina Kynaston og Roland Haraldson vil forestå dette arrangement med nogle grundlæggende sangøvelser som bidrager til at frigøre stemmen. Alle kan deltage, både uøvede og mere trænede. Vi vil øve på dele af musikken til den efterfølgende gregorianske aftensang, hvor de, der har lyst, får mulighed for at deltage aktivt. Varighed: ca. 45 minutter. Helsingør Domkirkes Drenge- og Mandskor optager drenge i 2. og 3. klasse til korskolen. Her får de en grundlæggende træning i sang og forberedes til at kunne deltage i det aktive kor. Koret synger ved koncerter og gudstjenester, og har et godt socialt liv med rejser, hytteture og andre fælles aktiviteter. Drengene får en solid musikalsk uddannelse på et højt pædagogisk niveau. Henvendelse til kantor Roland Haraldson. Tlf , KL : GREGORIANSK AFTENSANG En smuk og meditativ musikgudstjeneste, hvor læsning, gregoriansk musik og improvisationer på domkirkens store orgel vil veksle med fællessalmer. Mange af Kulturnattens deltagere vender år efter år tilbage for at deltage i dette stilfærdige og stemningsfulde arrangement. Varighed: ca. 45 minutter. FOTO: MOGENS HILDEBRANDT Mange har erfaret, at Helsingør Domkirke nu råder over både et stort voksenkor og et stort orkester i topklasse, men flere endnu kunne finde vejen til vores koncerter. Det store kirkerum med den fantastiske akustik er den perfekte ramme til den skønne kirkemusik, og giver en oplevelse som højttalerne i stuen ikke kan give. SEPTEMBER Fredag d kl Skt. Olai Vokalensemble med solister Skt. Olai Kammerorkester Roland Haraldson, dirigent Entré 100 kr. Billetter ved indgangen og på kordegnekontoret Sct. Olaigade 51 Fredag den 25. september: KULTURNAT Kor-og orkesterkoncert Mendelssohn var, sin korte levned til trods, en uhyre produktiv komponist. Hans kirkemusikalske værker hører man ikke så tit, men de rummer noget af hans bedste musik. Kirkens egne ensembler med solister opfører tre af dem: hans ungdomsværk Gloria, koralkantaten Non nobis Domine og Drei Geistliche Lieder.

9 9 OKTOBER Søndag den 11. oktober kl : Nyt liv til gamle salmer Et spændende arrangement, hvor gamle salmer belyses fra en ny synsvinkel. Aftenens forløb er delt i tre dele: Faderen, Sønnen og Helligånden. Hver afdeling indledes med et orgelstykke, der skal symbolisere et led i Treenigheden. Herefter er der mulighed for at synge med på kendte og elskede fællessalmer, der efterfølges af en koralbearbejdelse for obo og orgel over den netop sungne melodi. Det hele bindes sammen af læsninger fra Salmernes Bog og til lejligheden skrevne tekster af Bruno Rasmussen, der foruden at være præst i Nærum er en kendt foredragsholder med et gedigent forfatterskab bag sig. Medvirkende er Emmy Haahr, en eminent oplæser, og Duo Danica, bestående af Merete Hoffmann, solooboist i Aarhus Symfoniorkester og Asger Troelsen, organist i Ravnsbjergkirken, Århus og kendt koncertgiver i både ind- og udland. Duo Danica er en veletableret institution i dansk musikliv. Duoen har turneret både i Europa og USA, ofte med ny dansk musik, ligesom den har indspillet adskillige cd-er med såvel gammel som ny musik. Mange komponister har skrevet værker specielt tilegnet duoen. Musikken til Nyt liv til gamle salmer er skrevet af Bo Grønbech, der kan glæde sig over et mangeårigt samarbejde med de to fornemme musikere. Carl Nielsen-koncert Vi hylder det danske nationalikon og jubilar med en koncert med udelukkende hans musik på programmet. Vores domorganist spiller det store orgelværk Commotio, kirkens voksenkor, Skt. Olai Vokalensemble, synger de Tre Motetter og andre sange, og kirkens orkester, Skt. Olai Kammerorkester, opfører uddrag af operaen Saul og David. Skt. Olai Vokalensemble med solister Skt. Olai Kammerorkester Bo Grønbech, orgel Roland Haraldson, dirigent Koncertdag: se kirkens hjemmeside Fri entré NOVEMBER Søndag den 1. november kl : Musikandagt på alle helgens søndag Alle Helgens søndag er det tidspunkt i kirkeåret, hvor vi traditionen tro mindes vore døde. I Domkirken gør vi det at lytte til tekster og musik, der i særlig grad sætter denne dag i relief. Solister fra Helsingør Domkor vil varetage den musikalske del af andagten. Imellem indslagene vil Steffen Ravn Jørgensen læse tekster fra Bibelen til fordybelse og eftertanke, ligesom navnene på årets afdøde folkekirkemedlemmer fra Domsognet vil blive nævnt. Bo Grønbech sidder ved orglet. Arrangementet er tænkt som en stund til eftertanke over både sorg over de afdøde og fortrøstning og håb. Derfor er musikken også valgt i et meditativt øjemed. Samtidig skal det nævnes, at den andagt, der normalt har været på Helsingør Kirkegårdskapel på alle helgens søndag, ikke længere finder sted, men afløses af den ovennævnte musikandagt. G.Fauré: Requiem I forbindelse med Alle Helgen opfører kirkens ensembler Faurés kendte og elskede Requiem, en messe for de afdøde. Skt. Olai Vokalensemble med solister Skt. Olai Kammerorkester Roland Haraldson, dirigent Koncertdag: se kirkens hjemmeside Entré 100 kr. Billetter ved indgangen og på kordegnekontoret Sct. Olaigade 51 DECEMBER Händel: Messias Händels populære oratorium opføres i et samarbejde med Helsingør Musikskole og MGK. Foruden Skt. Olai Vokalensemble medvirker Helsingør Domkirkes Drenge- og Mandskor i et par af satserne, og orkesteret består af medlemmer af Skt Olai Kammerorkester og musikskolens eliteelever. Solister, koncertdag og billetpris annonceres senere MUSIK I DOMKIRKEN

10 10 STUDIEKREDSE SALMER Studiekreds Studiekredsen efterår 2015, vinter og forår 2016 har salmer som tema. Dansk salmetradition er privilegeret med salmedigtere, som er teologisk fornemt funderet og som evner at udtrykke sig enkelt og vedkommende, hvorved de har formået at synge luthersk kristendom ind i det danske folk. Til studiekredsen er der udarbejdet et materiale, som rummer en indledning og nogle historiske oplysninger om salmer og salmebøger. Materiale vedrørende 1. og 2. mødegang: Hans Thomissøn, H.C. Sthen og Kingo udleveres ved tilmelding. Under forløbet vil dette materiale blive udvidet, således at det vil udgøre et lille kompendium om nogle af de salmedigtere, der er repræsenteret i Den Danske Salmebog. For hver salmedigter vil der komme til at foreligge både noget biografisk materiale, som skal anses for baggrundsstof, der ikke vil blive gennemgået, samt en detailleret gennemgang af en eller flere salmer af denne digter. Jørgen Edl har fremskaffet et supplerende materiale der indsættes til yderligere belysning af salmedigterens virke, det kan være noget om forfatterskabet som helhed og/eller indlæg af forskellige om deres opfattelse af salmedigteren eller noget om dennes efterliv. Endelig er der også - efter behov historiske eller lignende oplysninger om den tid som salmedigteren virkede i. For samtidens salmedigtere nulevende eller døde - er materialet dog begrænset noget. Studiekredsens møder begynder kl og slutter kl Mødested Domkirkens Hus. Mødedatoer 28. september, 26. oktober, 30. november, 14. december, 25. januar og 29. februar. Tilmelding gerne forud. Tlf , STEFFEN RAVN JØRGENSEN B.S. Ingemann Johannes Johansen

11 DEN FOLKELIGE OG ENFOLDIGE KIERKEGAARD være menneske, og derfor meddeler han sig i store dele af sit forfatterskab ikke til eksperter, men til alle, for hvem det at være menneske ikke er et ligegyldigt foretagende, men (som han siger) et saligt anliggende. 11 STUDIEKREDSE Den eneste forudsætning for at forstå ham er, at man har gjort nogle erfaringer med sig selv. Jeg kan egentlig ikke lære dig noget, siger han til sin læser, men har livet lært dig lektien, kunne vi jo samtale. Domkirkens Hus kl på følgende torsdage: 24. september, 8. og 22. oktober, 5. og 19. november. Hvis der er interesse, fortsætter studiekredsen i foråret En studiekreds om Søren Kierkegaard En indføring i hans tankeverden og i at læse ham. Mange har sikkert både forsøgt og opgivet at læse Søren Kierkegaard. Man har forsøgt, fordi man havde en fornemmelse af, at der i hans værker blev sagt noget uhyre væsentligt om det at være menneske. Og man har måske opgivet, fordi tænkemåde, sprog og stil forekom at være en uoverstigelig hindring for at komme ind i hans tankeverden. Af hensyn til den praktiske tilrettelægning bedes man tilmelde sig hos mig på telefon eller mail ANDERS KINGO Kierkegaard er imidlertid langtfra umulig at forstå. Selve hans grundanliggende er ikke - intellektuelt - vanskeligt at forstå, men det er en provokerende udfordring til enhver, som vil følge ham i hans analyser af skyldens, frihedens, ansvarets og tilgivelsens problem. Og hans forfatterskab er i sandhed opbyggeligt for enhver, der kan høre hans forkyndelses kald til dette at være menneske. Kierkegaard ville forkynde kristendom for sig selv og sine landsmænd. Derfor foretager han disse dybe analyser af, hvad det vil sige at

12 12 STUDIEKREDSE GRUNDKURSUS I KRISTENDOM Jesus sagde: Jeg er vejen og sandheden og livet. (Johannes 14.6) Det er kirkens opgave at undervise i, hvad kristendom er. Her er et kursus, som over 6 gange i efteråret og foråret på en klar og forståelig måde præsenterer nogle af de grundlæggende temaer i den kristne tro. Mindre som en filosofi eller livsanskuelse, mere som en vej, man kan følge og som vores fædre og mødre i utallige slægtsled har fulgt. Hvad går det egentlig ud på: at forstå sig selv som kristen og leve som kristen? Identitet, etik og ritualer: det hele kommer i spil på kurset gennem præsentationer og i dialog; ingen spørgsmål er forkerte eller forbudte! Den primære målgruppe er årige, men kurset er åbent for alle. Hvor og hvornår: 6 lørdage kl i Domkirkens hus Hver gang: let brunch præsentation diskussion i grupper spørgsmål og svar afslutning i kirken Program: Den religiøse søgen lørdag d. 5/9 Hvem er Gud? lørdag d. 10/10 Hvem er jeg? lørdag d. 7/11 - Hvorfor kom Jesus? lørdag d. 6/2 Jesus opstod fra de døde: hvad betyder det? lørdag d. 5/3 Bibel, bøn og gudstjeneste lørdag d. 2/4 Kurset ledes af sognepræst Kristian von Späth. Det er gratis at deltage, men man skal tilmelde sig. Send en mail med kursets navn og dit eget navn og adresse til:

13 VESTLIG RELATIVISME Den britiske premierminister David Cameron kaldte sidste år Storbritannien for et kristent land. Det affødte en kritik fra en række kulturpersonligheder og akademikere, som beskyldte ham for at skabe splittelse i landet. Men Cameron fik opbakning fra uventet kant. Ingen kan nægte, at Storbritannien i det store og hele fortsat er et kristent land med dybe historiske og strukturelle bånd til den etablerede kirke, lød det fra Det Muslimske Råd. Tilsvarende udtrykte Hindurådet: Folk kan verdsliggøre traditionerne, men det ændrer ikke ved det faktum, at landet bygger på kristne traditioner. Og fra den katolske biskop Mark Davis er meldingen: Kristendommen er det vigtigste element i Englands historie. Fra vort retssystem til forfatningen er det grundlaget for nationalidentiteten. Der er en fare ved at bortviske den erindring. Den intolerante sekularisme tillader ikke, at kristendommens rolle anerkendes. Tilsvarende har det lydt fra den tyske kansler Angela Merkel, at der i ethvert samfund må være en ledekultur. Ofte forklarer vi menneskers handlinger ud fra sociale og økonomiske forhold. Dog vil det være hensigtsmæssigt tillige at se på kulturelle og religiøse forestillinger. I Vesten er der moralske normer og politiske spilleregler, som hviler på én religion, kristendommen, som det store flertal af befolkningen identificerer sig med. Det betyder, at der er en toneangivende strømning, som farver og præger det moralske univers, synet på mennesket, og hvordan statens rolle forstås. En toneangivende kultur medfører, at der er fælles spilleregler, og at man ikke hele tiden skal strides om moralske normer og den politiske kultur. Erfaringer viser, at multikulturelle samfund præges af splid og magtkampe, som f.eks. på Balkan. For Cameron og Merkel er det indlysende, at der er plads både til etniske og religiøse mindretal. De har en lige mulighed for at udfolde sig inden for lovens rammer. På samme måde i Danmark, hvor folkekirken har en fortrinsstilling. Majoriteten af danskere er gennem en tusindårig historie blevet døbte. Derfor udgør kristendommen en naturlig ledekultur. Samtidig sikrer grundloven den enkelte, minoriteten religionsfrihed, ja retten til at udøve sin religion for så vidt grundlovens bestemmelser overholdes. I dag hyldes ofte det multikulturelle som ideal, eller religionsneutralitet som et påskud for at udelukke ethvert tegn på den kristne civilisation fra den offentlige og politiske arena i en tro på, at den vil få vores kontinent til at fremstå mere åbensindet overfor ikke-kristne (Iben Tranholm). Men også for religioner gælder det, at forestillingen om fuldstændig lighed eller religionsneutralitet vil undergrave sig selv. En stat hviler aldrig på et neutralt grundlag. Det gælder i Pakistan som i Danmark, hvor religion viser sig at være en del af dette grundlag, hvor staten vil stadfæste et privilegeret forhold til én religion fremfor andre. Der vil altid være en første-religion, eller en stadig hårdere kamp om at blive det. I sagens natur kan folkekirken ikke være identitet for alle, for der vil også være folk, der ikke er kristne, og det skal de også have lov til ikke at være. Men det er en god ting, hvis de kender noget til kirke og kristendom, for det er en meget væsentlig del af Danmarks historie. Kristendommen er en meget kraftig del af, hvad Danmark er og står for. Den er en del af hele vores rodsystem. Danskhed og dansk identitet. Dronning Margrethe. Multikulturalisme har været et kodeord, som har lydt gennem de seneste år i lighedsideologiens navn. Men spørgsmålet er om den multikulturalistiske bevægelse ikke er et maskeret frontalangreb på den vestlige civilisations kulturelle grundværdier, herunder kristendommen, som bærende og ledende for en civilisation, som har sikret frihed til at tænke og tale, kønnenes ligestilling og muligheden for en retsstat. Ved de kommende fyraftensmøder vil spørgsmålet om ledekultur og multikultur blive vendt fra forskellig side. Fyraftensmøderne foregår i Oxernes Kapel i Helsingør Domkirke (indgang gennem kirkens våbenhus). Vi mødes kl til en forfriskning vin, vand og sandwich som der betales 20 kr. for. Herefter foredrag som afsluttes med samtale. Mødet slutter kl STEFFEN RAVN JØRGENSEN 13 FYRAFTENSMØDER

14 14 FYRAFTENSMØDER Relativisme kulturens død Den 2. september Valgmenighedspræst Morten Kvist Enhver kultur må stå vagt om visse bærende principper og kæmpe for dem om nødvendigt, hvis den skal overleve. Det kunne være frihed og demokrati. Relativisme er at lade sådanne principper vige, fordi man synes der skal være plads til alle og i tolerancens navn. Det kommer der intet godt ud af. Det begreb, som kan hævde og forsvare frihed og demokrati og samtidig give plads til mindretal, er pluralisme. Forskel på de to begreber vil være foredragets udgangspunkt. Relativismens rødder Den 7. oktober kl Cand.mag. filosofi og klummeskribent Eva Selsing Det er tydeligt, at relativismen - såvel moralsk som videnskabelig - har gået sin sejrsgang i hele den vestlige verden. Men hvad er relativisme egentlig, hvor stammer den fra idéhistorisk, og hvad vil den os; gemmer den på et normativt projekt? Er dens stærke appel kun en mulighed på grund af en svækket kristenhed? Vi tager et kritisk blik på relativismen, dens historie og fremtid. Etik og værdier Betyder religiøse tekster noget? Den 4. november kl Lektor Tine Mae gaard På basis af forskning i islamiske helligtekster og feltarbejde udført i Frankrig, Danmark og Storbritannien vil Tina Magaard diskutere islamisme, etik og værdier i et europæisk perspektiv, men med særligt fokus på den danske kontekst. Den 2. december kl Direktør og debattør Asger Aamund Foredragets titel vil efterfølgende blive præsenteret i dagspresse og på hjemmeside. Hvad er vestlig kultur, og hvordan genbekræfter vi den? Den 6. januar kl Lektor Kaspar Støvring Den vestlige civilisation er ikke universel, som den berømte historiker Samuel Huntington engang skrev. Den er partikulær. Det vil sige, at Vesten bygger på nogle særlige traditioner, en særlig kultur, der er væsensforskellig fra andre civilisationers kultur, f.eks. den kinesiske og islamiske. Vesten er blevet svækket, fordi vi har glemt, hvad der kendetegner os som en unik civilisation. Vi har brug for at genbekræfte den klassiske arv

15 15 fra Jerusalem, Rom og Athen kristendom, retsstat og oplysning. Hvis dette ikke sker, vil Vesten gå i yderligere forfald, og der vil opstå voldsomme konflikter både internt i Vesten på grund af multikulturalisme og i forhold til andre civilisationer, der har vokset sig stærke i de seneste år. Vestens kristne arv og den islamiske udfordring besindelse eller kapitulation? Den 3. februar kl Professor dr. theol. Jesper Høgenhaven Den franske forfatter Michel Houllebecqs roman Soumission (= underkastelse) udkom på dagen for terrorangrebet mod det satiriske magasin Charlie Hebdo. Romanen beskriver et fransk præsidentvalg i 2022, hvor det islamistiske partis kandidat vinder i anden runde med støtte fra de traditionelle venstre- og midterpartier, der vil undgå Front Nationals kandidat. I satirens form men ind imellem uhyggelig virkelighedsnært viser romanen, hvordan islamismen i et vestligt land mødes med forståelse tenderende mod underkastelse og kapitulation fra den politiske og kulturelle elite. Hvilken rolle spiller kristendommen og den kristne tradition som religion og kultur i dette opgør? Kalder situationen på en nedtoning af det religiøse generelt eller snarere på en besindelse på de værdier, der har været Vestens fundament i århundreder? Foredraget vil forsøge at indkredse emnet i en dansk sammenhæng. FYRAFTENSMØDER Vestens selvplageriske relativisme Den 2. marts kl Sognepræst og anmelder Anders Raahauge Ingen anden kultur er mere frodig og imponerende end den Vestlige, alle efterligner den med forkærlighed. Heller ingen anden kultur har en mere udpræget hang til at sætte alle værdier under debat, betvivle dem og gøre dem relative. Især dens egne. Selvkritikken har været en afgørende force, men den kan drives så langt ud, at den likviderer samtlige værdier. Ligeværdighed og åndsfrihed Den 6. april kl Filosof og forfatter Kai Sørlander Fra en rent rationel synsvinkel bør vi stræbe efter politisk ligeværdighed og åndsfrihed. Og til åndsfrihed hører religionsfrihed. Men skal vi have både religionsfrihed og demokrati, så skal vi hver især kunne adskille vor politiske forpligtelse fra vor religiøse forpligtelse. Denne adskillelse kommer imidlertid ikke lige let til alle religioner. Når Danmark er blevet et demokrati med åndsfrihed, skyldes det ikke mindst, at protestantisk kristendom selv fører frem til en adskillelse mellem religion og politik. En tilsvarende udvikling er vanskeligere i den muslimske verden, fordi islam foreskriver en konkret politisk lovgivning og derfor ikke selv adskiller religion og politik. STEFFEN RAVN JØRGENSEN

16 16 FREDAGSMØDER FREDAGSMØDER Den sidste fredag i måneden kl Arrangementet indledes med et oplæg af en indbudt gæst og efterfølgende samtale. Der serveres kaffe og kage; 20 kr. Der sluttes med lotteri. Vi synger efter Højskolesangbogen. 28. august Anders Kingo Det andet Grækenland Grækenland er i en dyb økonomisk krise. Derom kan der ikke herske delt mening. Og mediernes dækning af og økonomernes dom over den græske krise er utvetydig og hård. Og unuanceret! På dette Fredagsmøde vil jeg gerne udfolde fortællingen om det andet Grækenland, som ikke har mediernes bevågenhed, men ikke desto mindre er den ganske almindelige grækers hverdag og virkelighed, historiske vilkår og selvforståelse. 25. september Borgmester Benedikte Kiær Mine visioner og drømme for Helsingør. 30. oktober Kjeld Christiansen ET LIV BLANDT DE DØDES HAVER! Kjeld Christiansen opvokset som graversøn, efter endt uddannelse ansat på Egebæksvang Kirkegård nu 40 år efter kirkegårdsleder på Helsingør Kirkegård på andet år. 27. november Torben Sørensen Helsingør set gennem fotografens linse. Torben Sørensen har som professionel fotograf et stort indblik i Helsingør, som der vil åbnes for i billeder. Fredagsmøderne holdes i Domkirkens Hus, Skt. Olaigade 53. Vært Steffen Ravn Jørgensen

17 17 Særlige gudstjenester HØSTGUDSTJENESTE Søndag den 13. september. Ved høstgudstjenesten er kirken særligt pyntet med årets høst fra mark og have. Det er en dag, hvor vi besinder os på alle de rige gaver, som Gud rækker os. STEFFEN RAVN JØRGENSEN ALLEHELGENS MUSIKANDAGT Søndag den 1. november kl Vi mindes vore døde med en stille tak for alt, hvad de gav deres nære. Navnene på dem i sognet, som er døde i løbet af det seneste år, bliver oplæst. Salmer, tekster og musik er afstemt efter dagens særlige karakter. STEFFEN RAVN JØRGENSEN musik. Først står vi op, mens vi synger salmer og bruger arme og ben. Siden lægger man sig hver især på en kirkebænk, lukker øjnene og bare lytter til skøn, meditativ orgelmusik. Sleep-in er for konfirmander og deres familier og alle, som gerne vil være med til at opleve en anderledes måde at være til stede i kirken på. Arrangementet er et samarbejde mellem Domkirken og Sct. Mariæ kirke. BO GRØNBECH, ANDERS KINGO OG KRISTIAN VON SPÄTH ÅRETS INDSAMLINGSPROJEKT Menighedsrådet har besluttet at støtte organisationen Åbne Døre, som arbejder for forfulgte kristne i verden. Åbne Døre skriver at FRA KIRKENS LIV LYSMESSE 2. søndag i advent kl Gudstjenesten er bygget op omkring De 9 læsninger, hvor der efter engelsk tradition læses skrifter fra Bibelen, som peger hen på julen. Konfirmander og drengekoret bærer lys ind. Sognepræst Anne Sofie Grandorf og domprovst Steffen Ravn Jørgensen er liturger. KULTURNATTEN I HELSINGØR DOMKIRKE Fredag den 25. september kl Kl Gregoriansk aftensang Kulturnatten afsluttes med aftengudstjeneste med tekstlæsning, bøn, gregoriansk sang og orgelimprovisationer. Medvirkende Helsingør Domkor under ledelse af kantor Roland Haraldson, domorganist Bo Grønbech samt sognepræst Anders Kingo og domprovst Steffen Ravn Jørgensen. SLEEP-IN Onsdag den 4. november kl er der Sleep-in. Det er efterhånden blevet tradition i Domkirken, at vi tager anledning af årstidens mørke til at bruge kirkerummet på en lidt anden måde, mens vi synger og lytter til Gennem det sidste århundrede er flere kristne blevet forfulgt og har mistet livet end gennem resten af kristendommens historie. I de sidste fem år er titusinder af kristne blevet myrdet. 200 millioner kristne bliver diskrimineret, heraf bliver 100 millioner udsat for grove forfølgelser. Årsagen? De tilhører Guds kirke... I 60 lande er forfølgelse en uhyggelig del af hverdagen for de kristne. Lande hvor de mest systematiske forfølgelser finder sted er Nordkorea, Somalia, Syrien, Afghanistan, Sudan, Iran, Pakistan, Eritrea, Nigeria, Maldiverne, Saudi-Arabien og Libyen. De forfulgte mangler bl.a. bibler, økonomisk og juridisk støtte, opmuntring og oplæring, men mest af alt beder de om vores forbøn for dem. Biblen taler om vores relation til vores forfulgte brødre og søstre, men det kan være svært at forstå deres vilkår og huske dem midt i vores fortravlede liv. Man kan læse nærmere på Åbne Døres hjemmeside I de kommende måneder vil der blive samlet ind ved gudstjenesterne. STEFFEN RAVN JØRGENSEN

18 18 STATISTIK KIRKESTATISTIK FOR HELSINGØR DOMKIRKE SCT. OLAI SOGN 2014 Personregistrering Optælling Særlige Aktiviteter Fødte 111 Døbte 58 Døbte over 1 år 5 Faderskabssager 60 Navngivne 44 Konfirmander 51 Døde 74 Begr/bis. 49 Udensogns 25 Vielser/kirkelige velsignelser 13 Navneændringer ifm. vielser 33 Navneændringer 54 Verificeringer 94 Gudstjenester Højmesser 63 Morgen / aften gudstjenester 45 Middagsandagt 6 Aftenandagter / musikandagter 9 Ordinationer 2 IKON meditationer 8 Dåbsgudstjenester 12 Lørdagsdåb 2 Æblehøstgudstjeneste 3 Dåbsfest Husk din dåb 3 Temagudstjenester 6 Ungdomsgudstjenester 2 Landemode 1 Midnatsgudstjeneste Nytår 1 Helsingør Kommune 2 Skolerne 1 Gudstjenester på Grønnehaven 42 I alt: 202 Kirkekaffe i forbindelse med højmesser 9 Babysalmesang forår / efterår 24 Musikalsk Legestue 11 Fyraftensmøder 8 Fredagsmøder 9 Skærtorsdagsspisning 1 Studiekredse x 3 i alt 20 Påskevandring 1 Høstvandring 1 Alsang 1 Kulturnat 1 Årligt Menighedsmøde 1 Julemiddag 1 Festival om Norge 1 Festival EPIFANI 1 Sogne Landsindsamling 1 Menighedsrådsmøder 10 Koncerter Alm. koncerter 10 En halv times orgelmusik 11 En halv times julemusik 5 Løgstrup i tekst og musik 1 Klokken Das Auge tekst og musik 1 Udstillinger Julekrybber i Domkirken Udvalg af Helsingør Stifts julekrybber. Doneret af Ingeborg Petersen Klokken Das Auge Kunstneren Christian Lemmerz, 2009 Påsketableau Udført af konfirmander og skoletjenesten Antal indbyggere i sognet: Antal folkekirkemedlemmer: Rundvisninger: Der er rundvisning i Domkirken med Thomas Kok den 3. søndag i måneden fra marts til og med oktober kl

19 19 GUDSTJENESTER I HELSINGØR DOMKIRKE AUGUST s.e. trin. Kl Steffen Ravn Jørgensen Kl Kristian von Späth SEPTEMBER 2. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Kristian von Späth Kl Anders Kingo 9. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Kristian von Späth Kl Steffen Ravn Jørgensen Høstgudstjeneste 16. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Steffen Ravn Jørgensen Kl Anders Kingo 23. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Anne Sofie Grandorf Kl Anders Kingo 30. Onsdagsandagt OKTOBER 3. Landemode Kl Alle præster s. e. trin. Kl Steffen Ravn Jørgensen Kl Anders Kingo 7. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Kristian von Späth Kirkekaffe Kl Steffen Ravn Jørgensen 14. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Anders Kingo Kl Kristian von Späth 21. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Steffen Ravn Jørgensen Kl Anders Kingo 28. Onsdagsandagt NOVEMBER 1. Alle Helgens dag Kl Anne Sofie Grandorf Kl Steffen Ravn Jørgensen Alle helgens musikandagt 4. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Anders Kingo Kirkekaffe Kl Kristian von Späth 11. Onsdagsandagt s. e. trin. Kl Steffen Ravn Jørgensen Kl Anders Kingo 18. Onsdagsandagt 22. Sidste s. i kirkeåret Kl Kristian von Späth Kl Steffen Ravn Jørgensen 25. Onsdagsandagt s. i advent Kl Anders Kingo Kl Kristian von Späth Adventskransen tændes GUDSTJENESTELISTE Højmessen (gudstjenesten hver søn- og helligdag kl. 10) er generelt også gudstjeneste med dåb. MENIGHEDSRÅDETS MØDER I EFTERÅRET: 19. august kl , 23. september kl , 28. oktober kl og 18. november kl Møderne er offentlige og finder sted i Domkirkens Hus, Sct. Olaigade 53.

20 HELSINGØR DOMKIRKE, SKT. OLAI KIRKE Sct. Annagade 12, 3000 Helsingør, Kirken er åben på hverdage fra kl (maj aug.) og kl (sept. april) Tlf.: Kirkekontor: Åbent mandag torsdag kl , tirsdag tillige kl Kordegn Anne-Marie Dam tlf Domkirkens hus Sct. Olai gade 53, st Helsingør Pedel Rosa Skindersø, tlf Menighedsrådsformand Anne Busk-Jensen Trykkerdammen Helsingør Tlf Kirketjener Anne-Lise Persson mobil tlf.: : Kirketjener Niels Christian Poulsen mobil tlf.: Domorganist Bo Grønbech Sct. Annagade Helsingør Tlf Kantor og organist Roland Haraldson Viborgvej Helsingør Tlf Kirkebil for gangbesværede Kontakt kirkekontoret senest torsdag kl Tlf FIND OS OGSÅ PÅ FACEBOOK: https://www.facebook.com/helsingordomkirke Domprovst Steffen Ravn Jørgensen Provstikontoret Sct. Olaigade 53 1.th Helsingør Træffes bedst mandag torsdag kl Tlf Sognepræst, dr. theol. Anders Kingo Hollandskevej Helsingør Træffes bedst tirsdag-fredag kl , samt torsdag kl Tlf.: Sognepræst Kristian von Späth Personligt møde efter telefonisk aftale. Træffes bedst på telefonen tirsdag-fredag kl Tlf.: Sognepræst Anne Sofie Grandorf c/o Provstikontoret, Sct. Olaigade 53, 1.t.h. Træffes bedst mandag og onsdag kl Tlf eller Lørdag kl træffes den præst, som har højmessen dagen efter, søndag kl (Se gudstjenestelisten) Hvad gør jeg ved. Fødsel, dåb, navngivning, navneændring, vielse og dødsfald? Se: med henvisning til og selvbetjening med nem-id. Kirkebladet er udgivet af Helsingør Menighedsråd Redaktion: Steffen Ravn Jørgensen (ansv.), Torben Sørensen, Erna Madsen, Anne Sofie Grandorf, Anders Kingo Tryk: Nofoprint as tlf.: Deadline for stof til næste kirkeblad: 20. oktober 2015 Oplag: 7000

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai JUL I HELSINGØR DOMKIRKE SIDE 3-4 FORÅRS- PROGRAMMET SIDE 5-6 GUDSTJENESTER SIDE 7 INFORMATION SIDE 8 Vinter 2014/2015 2 LEDER Vinter 2014 15 JULEN - EPIFANI OG LYS MIDT I

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai 2 INDHOLD INDHOLD Reinkarnation og kristen tro SIDE 3-4 Musik i Domkirken SIDE 5 Studiekreds Gudstjeneste i anledning af Danmarks befrielse Menighedsrådsvalg SIDE 6 Gudstjenster

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi

Jeg tror, at præster og forkyndere, kirker og menigheder er nød til at stille sig selv disse spørgsmål om vores virke, om det er i samklang med det vi Gudstjeneste i Gørløse & Lille Lyngby Kirke den 5. juni 2016 Kirkedag: 2.s.e.Trin/B Tekst: Jer 15,10+15-21; Åb 3,14-22; Luk 14,25-35 Salmer: Gørløse: 736 * 618 * 305 * 272 * 474 * 613 LL: 736 * 618 * 272

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden

Årsberetning. Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden Årsberetning Dalum Kirke okt. 2011- sep. 2012 + menighedsrådsperioden 2008-12 Dalum Kirkes vision Vision om - at være en åben og levende kirke - at have et levende gudstjenesteliv - at være et sted for

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke, julenat den 25. december 2011 Læsninger: Es. 9,1-6 Tit. 2,11-14 Luk. 2,1-14 I går kunne man som overskrift læse i en avis, at julen giver danskernes

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Helsingør Domkirke Skt. Olai

Helsingør Domkirke Skt. Olai Helsingør Domkirke Skt. Olai 20 ÅR I KIRKENS KOR SIDE 3 PÅSKEN I DOMKIRKEN SIDE 4 OG 7 MUSIK SIDE 6 KIRKEN MED I SUNDTOLD- MARKED SIDE 5 SOMMERENS GUDSTJENESTER SIDE 7 2 LEDER DET BETROEDE LIV Jesus fortalte

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres

meget godt at der ikke fandtes facebook eller internet på den tid. For så så disciplene netop med deres egne øjne, i stedet for at lede efter deres Sidste søndag efter Helligtrekonger Læsninger: 2. Mos 34, 27-35 2. Peter 1, 16-18 Matt 17, 1-9 Salmer: 749: I Østen stiger 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7 22: Gådefuld er du vor Gud 161: Med strålekrans

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag.

I det lys er der et særligt aspekt af Marias højsang, jeg synes, er meget væsentligt for os i dag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 13. marts 2016 Kirkedag: Mariæ bebudelse/b Tekst: Luk 1,46-55 Salmer: SK: 721 * 71 * 72 * 73 LL: 721 * 71 * 441 * 72 * 481,2 * 73 Jeg vil gerne tage en

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech

Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Prædiken til søndag den 14. september 2014. Søndagen der hedder 13. søndag i trinitatistiden. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech I Himmerige er der ikke noget centrum med de bedste pladser som var

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål.

Den første bliver meget nemt blot et skridt på vejen mod et mål. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 27. november 2016 Kirkedag: 1.s.i adv/a Tekst: Sl 24; Rom 13,11-14; Matt 21,1-9 Salmer: SK: 87 * 447 * 450 * 75 * 83 * 80,4 * 74 LL: 87 * 75 * 83 * 80,4

Læs mere

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332

Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 1 Prædiken 10. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 20. august 2017 kl. 10.00. Salmer: 441/434/308/174//328/439/84/332 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Hvad skal vi tænke på

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej.

det høje besøger os, kommer til os, og giver os, leder vore fødder ind på fredens vej. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 15. december 2013 Kirkedag: 3.s.i advent/b Tekst: Luk 1,67-80 Salmer: SK: 87 * 12 * 76 * 89 * 90,2 * 88 LL: 87 * 70 *78 * 123 (Luciagudstj) Vi kender sikkert

Læs mere

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Åbningshilsen. + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. 1 6. søndag efter påske I. Konfirmation. Sct. Pauls kirke 21. april 2013 kl. 10.00. Salmer:402/192,v.16//192,v.79/123,v.1&v.9/123,v.7/1 5/11 Uddelingssalme: se ovenfor: 15 Åbningshilsen + I Faderens og

Læs mere

Prædiken til Alle Helgen Søndag

Prædiken til Alle Helgen Søndag Prædiken til Alle Helgen Søndag Salmer: Indgangssalme: DDS 732: Dybt hælder året i sin gang Salme mellem læsninger: DDS 571: Den store hvide flok vi se (mel.: Nebelong) Salme før prædikenen: DDS 573: Helgen

Læs mere

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp.

er der næstekærlighedsbuddet og på den anden side muligheden eller mangel på samme for at yde hjælp. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 30. august 2015 Kirkedag: 13.s.e.Trin/A Tekst: Luk 10,23-37 Salmer: SK: 754 * 370 * 488 * 164,4 * 697 LL: 754 * 447 * 674,1-2+7 * 370 * 488 * 164,4 * 697

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2013. Hurup Mattæus 5, 1-12 Herre, vær os nær, når vi sørger. Vær os nær, når vi skal tage os af vore spæde. Vær os nær, når vi lever. Vær os nær, når vi dør. AMEN Det lille barn er

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4.

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske 2015.docx. Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Bruger Side 1 17-05-2015 Prædiken til 6.s.e.påske 2015 Tekst: Johs. 15,26 16,4. Dåbsvandet drypper fra barnets isse, og bedsteforældre blinker med våde øjne. Glæde og stolthed, slægtens og familiens nye

Læs mere

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106

Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 1 Helligtrekongers søndag II. Sct. Pauls kirke 5. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 749/101/138/136//362/439/106/112 Uddelingssalme: se ovenfor: 106 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn.

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis

Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis Opgave 1: prædiken over 16. søndag efter trinitatis For ikke meget mere end et år siden stod jeg på en intensiv afdeling på Kolding sygehus sammen med min familie, vi stod omkring min bedstefar, vi havde

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag.

Som allerede nævnt og oplevet i gudstjenesten, så har dagens gudstjeneste også lidt farve af bededag. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. maj 2014 Kirkedag: 4.s.e.påske/B Tekst: Joh 8,28-36 Salmer: SK: 588 * 583 * 492 * 233,2 * 339 LL: 588 * 338 * 583 * 492 * 233,2 * 339 Som allerede nævnt

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Haderslev Stifts kirketælling løb igennem 2015 og indtil 1. februar 2016. En stor tak til alle de, der har været involveret i at tælle og indberette og samle

Læs mere

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning:

Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst. Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: Velkomst og tema: GT-læsning: Gudstjeneste 141214 10.30 Brændkjærkirken 3 sia Prædiken ved Ole Pihl, sognepræst Tekster: Es 35; Matt 11,2-10; Salmer: DDS 84 Gør døren høj DDS 87 - Det første lys DDS 81 Fryd dig du Kristi brud DDS 77

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække

Prædiken den 25. september 2016 kl i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Prædiken den 25. september 2016 kl. 10.00 i Næsby Kirke ved Marie Holm 18. søndag efter trinitatis, 2. tekstrække Lad os rejse os og høre dette hellige evangelium skrevet af evangelisten (Gud være lovet

Læs mere

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken 5. søn. e. påske 5 maj 2013 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.«Joh 16,23b-28

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Nr.9. Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30 Kl.12.15 Kl. 10.

Nr.9. Sept. - oktober. 2015  Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Kl. 10.30 Høstguds- tjeneste Kl. 10.30  Kl.12.15 Kl. 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.9. 1 Sept. - oktober. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 27. september 17. søndag efter Høstgudstjeneste Kl. 10.30 Gudstjeneste ved Birgit Lundholm,

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op

og regler, traditioner og fordomme. Men hans komme og virke er samtidig en helt naturlig forlængelse af den tro, kultur og tradition, de er vokset op Gudstjeneste i Skævinge & Gørløse Kirke den 31. juli 2016 Kirkedag: 10.s.e.Trin/B Tekst: Ez 33,23+30-33; Hebr 3,12-14;Matt 11,16-24 Salmer: SK: 749 * 447 * 449 * 143 * 6,2 * 11 Gørløse: 1 * 347 * 592 *

Læs mere

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven

Allehelgen. Salmevalg. 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Allehelgen Salmevalg 732: Dybt hælder året 571: Den store hvide flok 551: Der er en vej, som vi alle går alene 729: Nu falmer skoven Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus Jesus sagde:

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697

Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015. Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Prædiken tl 3. søndag i fasten, Jægersborg kirke 2015 Salmer: 192 447 674 v. 1,2 & 7 302 // 325 424 697 Fører religion tl fanatsme og tl konfrontaton mellem os og de andre - og måske i sidste ende tl udøvelse

Læs mere

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26

OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 2. s efter hellig tre konger 2014 ha. OMVENDELSE Den samaritanske kvinde ved brønden Johannes evang. 4.5-26 Jeg har altid syntes, at det var ærgerligt, at afslutningen, på mødet mellem den samaritanske

Læs mere

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Skabelsen MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Skabelsen Skabelsen I dette hæfte skal du arbejde med et musikværk, der hedder Skabelsen. Gennem musikken fortæller værket den kristne skabelsesberetning fra Bibelen. Musikken

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Mark 16,1-8 1 Påskedag I. Sct. Pauls kirke 31. marts 2013 kl. 10.00. Salmer: 222/434/219/225//224/439/223/235 Uddelingssalme: se ovenfor: 223 Åbningshilsen Vi fejrer noget, vi ikke forstår og fatter: Jesus var død,

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere