BUDN R ÅRGANG NR. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDN R. 144 23. ÅRGANG NR. 3"

Transkript

1 Lokalblad for Skanderup Hjarup Gelballe BUDN R ÅRGANG NR. 3 STIKKEN Sundhedsområdet i Kolding kommune Foredrag om motivation og målsætning Sportsfest Nyt fra Landsbyforeningerne

2 Budstikken Else-Marie Wind-Friis takker af efter mange år i Lokalbladet Budstikken. Generalforsamling i Lokalbladet Budstikken. Af redaktionen På den netop afholdte generalforsamling i Bud stikken valgte Else-Marie at fratræde bestyrelsen. Else-Marie har været formand i foreningen og har lagt et meget stort og ihærdigt stykke arbejde i at lave bladet. Else-Marie har været med i arbejdet med bladet siden 1991, og i år 2000 blev hun formand. Hun har aldrig været bleg for at påtage sig opgaver, og hun har altid været meget omhyggelig med at lave arbejdet ordentligt og haft en meget høj faglig standard. Hun har været den, der har læst bladets sidste korrektur, inden det gik i trykken for at sikre kvaliteten. Der er ingen tvivl om, at Budstikken står hendes hjerte nær, og at den gennemførte og sikre stil i bladet er hendes fortjeneste, ligesom det har været meget vigtigt for hende at holde de gode traditioner i hævd. Else-Marie er som person meget aktiv og har mange jern i ilden. Med stor gård, stor familie, sommerhus på Fanø, rejser, stavgang, Café-eftermiddag, job i skobutikken og mange flere ting så kommer hun nok ikke til at kede sig. Desuden har hun heldigvis lovet også fremover at levere stof til bladet det vil hun blive holdt op på! Af redaktionen Onsdag d. 13. maj blev der i god ro og orden afholdt generalforsamling i ovennævnte forening. Dirigent Svend Petersen styrede generalforsamlingen kyndigt igennem dagsordenen, som ikke bød på store overraskelser, men alligevel forventes nogle ændringer i fremtiden. Det var nemlig sidste gang, at formand Else- Marie Wind-Friis aflagde formandsberetning, idet hun ikke genopstillede til valg i bestyrelsen. Se omtale af Else-Marie andet steds her i bladet. Hun aflagde en god og fyldig beretning om året, der gik, hvor der er bragt mange omtaler, referater, artikler med mere i Budstikken i årets løb. Vi er meget glade for både medlemmer og annoncører, men ønsker os flere af begge slags. Else-Marie rettede en tak til skolen, som vi har lånt lokaler af. Tak til medlemmer, annoncører og resten af bestyrelsen. Elsa Baun Jensen rettede en stor tak til Else- Marie for hendes store arbejde i bestyrelsen gennem mange år. Regnskabet så pænt ud og blev godkendt uden problemer. Efter generalforsamlingen sidder følgende personer i bestyrelsen: Kirsten Rungholm, Else Lindskov, Elsa Baun Jensen, Alice Stub og Inge Friis. Jesper Rungholm blev valgt som suppleant. Bodil Høeg har tilbudt at være kasserer. Inger Sandvej og Carlo Jensen blev genvalgt som revisorer og Jenny Holt genvalgt som revisor suppleant. 2

3 Vandring på trampestier Onsdag den 27. maj trodsede ca. 70 mennesker de regntunge skyer for at besigtige de nye trampestier øst for Hjarup. Af Karen Helms Vi mødtes ved Spejderhuset, hvorfra turen gik langs hækken mellem Østergårdsvej 6 og 8 ned over den nye bro, som fører over bækken. Herfra gik turen østpå langs bækken. Laue Lund fortalte undervejs om træer og fuglelivet. Det blev indskærpet, at man på sin vandring på trampestierne skal følge tæt på hegn og skel, så man ikke ødelægger afgrøderne på marken. Vi vendte tilbage til Østergårdsvej mellem nr. 16 og 18, og herfra gik turen op til Præstegårdsskoven. Her fortalte Hans Kjeld om Den jyske højderyg, som lige her skiller vandene: tæt på hinanden udspringer to kilder den ene løber mod øst og ud i Vonsild Å, den anden løber mod vest og bliver til Hjarup Bæk. Efter den medbragte kaffe, som blev nydt i regnvejr under træernes ly, fortsatte vi vandringen gennem Præstegårdsskoven og ind i Statsskoven. Det gik over diger og grøfter, men alle klarede turen i flot stil. Det er meningen, at den bredeste grøft senere skal rørlægges, så man kan komme tørskoet over. Nogle valgte at tage den sidste del af turen i traktorvognen, mens andre gik hjem ad Hjarupgårdsvej. Vi havde en hyggelig og inspirerende tur på de nye trampestier. Laue Lund fortæller om de nye stier og det rige dyreliv. 3

4 Nyt fra Forbundsskolen Nu nærmer sommerferien sig igen hastigt, og endnu et skoleår er gået. Af Johan Helms Afsked med både lærer og elever Sidste skoledag før sommerferien er i år fredag d. 26. juni. På Forbundsskolen vil denne dag helt traditionelt være præget af, at vi skal tage afsked med vores elever fra 7. kl. og H-klassen. Eleverne spredes efter sommerferien ud på flere af overbygningsskolerne i kommunen, og vi forventer, at vi også i år vil få positive tilbagemeldinger fra overbygningsskolerne, når de har lært vores elever at kende. Vi tror på, at vi i samarbejde med forældrene har givet eleverne en god ballast til deres videre uddannelser, uanset hvad de vælger. I år er det ikke kun afskeden med eleverne, der vil præge skolen op mod ferien. Efter 32 års ansættelse ved Forbundsskolen har Hans Erik Nielsen valgt at gå på pension. Hans Erik har gennem alle årene været en meget engageret og dygtig lærer, og han vil blive savnet på skolen. De seneste mange år har Hans Erik koncentreret kræfterne om vores ældste spec.klasse samt sin helt store interesse, billedkunst. Overalt på skolens gange hænger vidnesbyrd om Hans Eriks undervisning i form af elevfremstillede billeder, der altid er gennemarbejdede og af høj kvalitet. Utallige er de udstillinger vores elever har deltaget i rundt omkring i det gamle amt og i kommunen. Altid har Hans Erik formået at motivere eleverne og få dem til at yde det ypperste. I spec.klassen har Hans Erik i mange år været det faste holdepunkt for eleverne, der ofte kommer på besøg for at hilse på Hans Erik selv mange år efter, de har forladt skolen. Hans undervis ning har været præget af stor indføling med eleverne, der har oplevet, at det godt kan være spændende at gå i skole, selvom det faglige falder svært. Accept og respekt har været nogle af nøgleordene for ham. Vi håber og ønsker, at Hans Erik får nogle gode år i det nye job som pensionist. Velkommen til nye elever og lærere Når en lærer rejser, kommer en ny til. Som afløser for Hans Erik har vi ansat Hanne Roost, der kommer fra en lærerstilling på Sjølund-Hejls Skole. Hanne får en del timer i H og I-klassen. Selve klasselærerrollen i H-klassen overtages dog af Lene Lynggaard, der kender klassen godt i forvejen. Vi glæder os til at byde en ny lærer 4

5 velkommen og ser frem til et godt samarbejde. Forbundsskolen skal også have en ny viceinspektør efter sommerferien. Ole Johansen, der har været viceinspektør siden august 2003, har valgt at søge tilbage til fuld undervisning i et lærerjob på Lyshøjskolen. Ole har ved dette stillingsskift fået mulighed for at kombinere sin store hobby, dykning, med undervisning, idet der bliver mulighed for at undervise valghold i overbygningen i dykning. Ole har udført et godt arbejde på skolen gennem årene, og jeg vil ønske ham al mulig held fremover. Vi går i gang med at søge en ny viceinspektør efter sommerferien. Interesserede kan evt. holde øje med skolens hjemmeside, hvor stillingsannoncen vil komme umiddelbart efter ferien. Stafetløb Vil du også med Hjarup Runners til 5 km stafetløb d. 18. august? Vi er allerede to hold tilmeldt. Så ring eller skriv på En anderledes skoledag d. 4 september Samtidig med at vi arbejder med at afslutte dette skoleår og planlægger det kommende, forsøger vi at stable en anderledes skoledag sammen for eleverne d. 4. september. Denne dag har vi planlagt et kursus for hele lærergruppen, og vi håber på, at en del forældre melder sig for at hjælpe med at skabe en anderledes skoledag. Vi håber at få så mange tilbagemeldinger om en hjælpende hånd, at vi kan gennemføre dagen. Eleverne vil helt sikkert opleve en spændende og anderledes dag. Første skoledag for eleverne efter sommerferien er mandag d. 10. august, hvor vi vil byde velkommen til et nyt skoleår og til 24 nye elever ved skolens flagstang. Jeg vil gerne ønske alle en rigtig god sommerferie fra hele personalet ved Skanderup-Hjarup Forbundsskole. 5

6 Nyt fra Skanderups Landsbyforening Af Laust Bøgesvang Generalforsamling i Landsbyforeningen i Skanderup Forsamlingen startede traditionen tro kl med gullasch og kartoffelmos og ikke mindst rødbeder. Ca. 30 var mødt op flot. Thomas Hansen, leder af lokalhistorisk arkiv underholdt med gamle billeder omsat i lysbilleder fra Gelballe og Skanderup, hvilket gav anledning til megen moro. Under generalforsamlingen gav formanden en beretning om en særdeles engageret bestyrelse og et travlt arbejdsår med mange godt besøgte arrangementer, en særdeles veludført udviklingsplan for nærområdet og nye tiltag i form af bålhus, cykel/gangsti med belysning. God økonomi og ændring af vedtægter Trods mange tiltag kunne kassereren alligevel stille med en kassebeholdning på over ,- kr. Som nye tiltag har foreningen søgt Kolding Landsbyforum og nu fået bevilget legeredskaber på bystævnet for ,- kr. Derudover ændrede generalforsamlingen vedtægterne i forbindelse med overgang til Kolding Kommune, ligesom generalforsamlingen blev flyttet fra april til januar og derved lader regnskabsåret følge kalenderåret. Ny bestyrelse Ligeledes lykkedes det at øge bestyrelsen fra 7 medlemmer til 10. Det betyder, at der nu er mulighed for at lave underudvalg som fx trafikudvalg, forskønnelsesudvalg, udvalg for sikkerhed og legepladsudvalg. Endelig lykkedes det at få et medlem fra Gelballe. Velkommen til Uve Jessen. Bestyrelsen består nu af: Sven Thorgaard, Jacob Christiansen, Julja Buerstedde, Birgitte Kragh, Niels Westergaard, Erik Henriksen, Uve Jessen, Jacob Malmvig, Marianne Baltersen og Laust Bøgesvang. På det efterfølgende konstituerende møde er Jacob Christensen genvalgt som kasserer, Niels Westergaard som sekretær, Birgitte Kragh som næstformand og Laust Bøgesvang som formand. Historisk vandring i Skanderup Af Laust Bøgesvang D. 25. august arrangeres i samarbejde med Lokalhistorisk forening i Lunderskov historisk vandring i Skanderup. Et aften-arrangement, som er en oplagt mulighed for tilflyttere til at få kendskab til stedets spændende og til tider dramatiske historie, og for gamle tilflyttere en repetition. Arrangementet lægger også op til skolernes (alle kommunens 5. klasser) lokalhistoriske dag lidt senere på året nemlig den 9. september. Som bekendt er alle landsbynavne med rup, -strup, -dup, -st og -bøl endelser kendetegn på gamle bosteder, der mindst kan føres tusind år tilbage i tiden og det vil uundgåeligt stadig præge et områdes kultur og traditioner. Aftenen starter på/ved Friskolen kl Foreningen vil være vært med kaffe og kage. 6

7 Lån af bålhytten i Enghaven Af Niels Westergaard Bålhytten kan frit lånes til forskellige arrangementer, som f.eks. familiefester eller fødselsdage. Henvendelse til Anne Dorte, Enghaven 11 eller Niels Westergaard, Enghaven 7, hvor man kan skrives op, for at undgå den skulle være optaget. Husk oprydning. Nyt fra Skanderup Valgmenighed Af Sven Thorgaard Vi holder ferie i juli måned, bortset fra nødvendige kirkelige handlinger. Sommermøde Søndag den 16. august afholder vi sommermøde kl med gudstjeneste, kaffe og foredrag ved pastor Thomas Beck, Sandager. Han har været feltpræst i Afghanistan og vil fortælle om hans oplevelser i den forbindelse. Hus til leje Rødstenshus med have og garage til leje i Hjarup pr. 1. september. Stueplan: Køkken, bryggers, bad, soveværelse og to stuer samt trappe til loft, hvor der er to værelser. Henvendelse på tlf

8 Nyt fra Hjarups Landsbyforening Af Carsten Navne Den 19. august kl er der stitur i Svanemosen. Vi mødes på p-pladsen ved Mejeriet i Hjarup og arrangerer samkørsel derfra. D. 22. august kl afholder vi Hjarupdag. Se udførligt program nederst på siden. Se også programmet på hjemmesiden dk. Der vil senere blive omdelt et mere fyldestgørende program i skolen og i børnehaverne. Program til Hjarupdag d. 22. august Kl Formiddagskaffe. Musikalsk underholdning v. Olav Kjeldsen Kl Div. udstillinger, Kræmmermarked, Boder og Tombola åbner Børneaktiviteter starter. Kl Hjarup Runners Kl Børnedyrskue Kl Spejderaktiviteter starter Kl Frokostcafe åbner, der serveres: Pizzasnegle, sandwich og en pølsebod vil være åben Kl Break Band (fra Forbundsskolen) Kl , 14.30, Fodbold på en ny måde Kl Eftermiddagskaffe Kl "Pigen fra Fyn" underholder Kl "Pigen fra Fyn" underholder Kl Afslutning Kl Fællesspisning med hjemmebragt kød til grillen. Der kan købes tilbehør og øl, vand og vin. Derfor vil tilmelding være nødvendig. Tilmelding kan ske til Lisbeth senest d. 13 august på tlf eller

9 Hovedrengøring og hyggedag på Mejeriet Af Inger Christensen Så blev det forår igen, traditionen tro havde Anna indkaldt til hovedrengøring på Mejeriet d. 5. maj kl Det er jo altid spændende, hvor mange der kommer for at hjælpe. Der var 19 personer der mødte op. Vi startede med morgenkaffe og Ellens dejlige hjemmebagte boller. Carsten bød velkommen, der blev snakket og lavet arbejdsfordeling, inden vi gik i gang. Senere på formiddagen var der pause med øl og vand, og kl kom Åse og Annelise med dejlig frokost, sild og hvad der ellers hører til, lune retter og ost, øl og snaps og vand. Vi tog en tørn igen og kl kom Ester med jordbærkage til eftermiddagskaffen. Vi hygger os samtidig med, at vi får gjort rent, mange af os har været med i mange år. Svend P. truer dog med, at det er sidste år, han har vasket gardiner! Det har ellers været hans tjans i rigtig mange år. Så nu bliver gardinerne nok ikke vasket mere! Jeppe synes, vi skal gøre hovedrent 2 gange om året: For det er da så hyggeligt, siger hun. Dejligt når der er så mange, der bakker op omkring Mejeriet. Vi ses til næste år, og nye hjælpere er velkomne. 9

10 Sportsfest, Af Jan von Rühden En vellykket sjov, spændende og hyggelig sportsfest blev afviklet på Forbundsskolens anlæg og faciliteter. Første festdag, torsdag Vi startede med cykelsponsorløbet, hvor der rigtig blev trampet i pedalerne for at køre rigtig mange sponsor-kilometerkroner hjem til foreningen og dermed til ungdomssporten i Skanderup Hjarup Idrætsforening. Herefter blev sildebordet stormet, mens Syng og spil fra Vamdrup underholdt. Et nyt tiltag, der fik en god modtagelse, var Bankospillet. Mange af de fine sponsorpræmier kunne vindes her. Anden festdag, fredag Om fredagen var der bordtennis og fodboldstævne for de mindre børn og de store ( 18+) på programmet. Herefter var der Farsdagsfest med medbragt grillmad og tilbehør, hyggeligt akkompagneret af musikken spillet af De små grå og lillemand Tredje festdag, lørdag Ligesom sidste år blev lørdagens program skudt i gang med motionsløb. Der var ca. 60 deltagere. Resultater blev som følger: Børn/unge 5 km Signe Hansen, 3. klasse, Ditte Kjærgaard, 7. klasse, Carl Navne, 2. klasse Voksne 11,5 km kvinder, Bente Hansen, 1:01:25 Voksne 11,5 km mænd, Gert Jensen, 53:22 Voksne 5 km kvinder, Kirsten Rungholm, 26:26 Voksne 5 km mænd, 1. Jan Hausschildt, 24:23 10

11 juni 2009 Senere blev der virkelig dystet i rundboldturneringerne for børn hvor holdet Skanderup By 2 vandt. Kl. 16:00 var der stort rykind i børneteltlejren, mens grisene var på grillen for at blive sprøde til den store fællesspisning, der også i år tiltrak mange sultne og aktive sportsfolk og tilskuere. Efter maden kom Gøgler Anton og tryllebandt de små tilskuere. Det har været en god sportsfest, der ikke kunne være gennemført, uden alle de synlige og især de usynlige hjælpere vi kunne trække på. En stor tak til de mange annoncører og sponsorer, samt en stor tak for hjælp og støtte i år. Vindernumre i Lotteriet Lodseddel blå Lodseddel rød Lodseddel hvid Gevinster kan afhentes hos Peter Møller, Bremhøj 3. Ring før afhentning. Afhentning senest uge

12 HIV SIDERNE UD OG HÆNG PÅ KØLESKABET Hold dig opdateret med Budstikken fra 25. juni til 4. september 2009 Uge 26 Torsdag d. 25. juni til søndag d. 28. juni Noter Torsdag Fredag Lørdag Søndag Sidste skoledag på Forbundsskolen Uge 27 Mandag d. 29. juni til søndag d. 5. juli Noter Mandag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners Tirsdag Spejdersommer lejr, Ulve Onsdag Spejdersommer lejr, Bæver og Ulve Torsdag Spejdersommer lejr, Bæver og Ulve Fredag Spejdersommer lejr, Bæver og Ulve Lørdag Søndag Uge 28 Mandag d. 6. juli til søndag d. 12. juli Noter Mandag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge 29 Mandag d. 13. juli til søndag d. 19. juli Noter Mandag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge 30 Mandag d. 20. juli til søndag d. 26. juli Noter Mandag Hjarup Runners holder én uges ferie! Løb en tur på egen hånd eller ta en slapper på liggestolen... :-) Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge 31 Mandag d. 27. juli til fredag d. 31. juli Noter Mandag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 12

13 Uge 32 Lørdag d. 1. august til søndag d. 2. august Noter Lørdag Søndag Uge 33 Mandag d. 3. august til søndag d. 9. august Noter Mandag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Uge 34 Mandag d. 10. august til søndag d. 16. august Noter Mandag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners, Skolestart på Forbundsskolen Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Kl Skanderup Valgmenighed: sommermøde m. Th. H. Beck Uge 35 Mandag d. 17. august til søndag d. 23. august Noter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners Kl Stitur i Svanemosen, mødested er p-pladsen ved Mejeriet Kl Hjarupdag ved Mejeriet, se program her i bladet. Uge 36 Mandag d. 24. august til søndag d. 30. august Noter Mandag kl Bæver opstart, kl Ulve opstart, kl Hjarup Runners løbetur med efterfølgende foredrag på Mejeriet Tirsdag Kl Trop opstart, Kl Seniorhøjskole i Vamdrup, kl Start ved Friskolen, Historisk vandring i Skanderup Onsdag Kl Seniorhøjskole i Vamdrup Torsdag Kl Seniorhøjskole i Vamdrup Fredag Lørdag Søndag Uge 37 Mandag d. 31. august til søndag d. 4. september Noter Mandag kl Mejeriet, løbetur med Hjarup Runners Tirsdag Onsdag Komsammen klubben, tilmelding senest 2 dage før tlf Torsdag Fredag 13

14 Navne Fødselsdage Knud Nissen Fløjbjergvej 45 fyldte 60 år d. 5. juni. Anna Møller, Lindegård, Hjarup fylder 75 år d. 27. Juli. Bryllup Nancy Jakobsen og Mogens Petersen blev viet i Hjarup Kirke d. 6. juni Lone V. Madsen og Henrik Thomsen blev viet i Hjarup Kirke d. 16. Maj. Preben Boström, Gelballe Gl. Skole, fyldte 40 år d. 8. juni. 14

15 15

16 Gammel og glad Velkommen til Vamdrup Seniorhøjskole på Hotel Vamdrup den og 27. august Af Mary Hansen Udvalget for Vamdrup Senior Højskole 2009 synes de har fået et spændende program sat sammen. Nogle af talerne er mere kendte end andre, Preben Rudiengaard, Jytte Dreyer og Annie Terp Thomsen er nok kendte af de fleste. Foredragsholderne Mette Grønnegaard og Hans Jørgen Møller, er forstanderpar på pensionist højskolen "Marielyst" på Falster. Begge er uddannet journalister og har arbejdet dels på TV2, Ekstrabladet og Politikken. Deres foredrag hedder "Journalistik bag kulisserne" De slutter af med at fortælle om livet på en pensionist højskole. Flemming Rishøj, er en meget kendt foredragsholder i højskole kredse, Flemming Rishøj kan findes på egen hjemmeside. Programmet kan fåes ved henvendelse til Mary Hansen tlf. nr Tid Tirsdag Onsdag Torsdag 9:30 Morgenkaffe og fællessang Preben Rudiengaard Medlem af Folketinget Ribe. Underholder med foredraget. Tør du blive gammel i Danmark Mette Grønnegaard og Hans J. Møller Forstanderpar på Højskolen Marielyst, fortæller om livet på en pensionisthøjskole Annie Terp Thomsen Byrådsmedlem i Kolding holder foredrag om: Fra sygehusvæsen til sundhedsvæsen Middag og middagshvil Flemming Rishøj, Præst i Esbjerg holder foredrag om Vejen til det gode liv Jytte Dreyer Ebeltoft holder foredragsholder Livsglædens nødvendighed Seniordamerne fra Skodborg underholder med sang og musik Tilmelding: Sidste frist for tilmelding er fredag den 24. juli til: Mary Hansen, Hjarup, tlf eller Grethe Petersen, Ødis, tlf eller Kontoret på Lindely, tlf Pris: Deltagerbetaling for alle 3 dage er kr. 590,00. Depositum kr. 100,00 betales ved tilmelding, resten ved højskolens start. Prisen inkluderer formiddagskaffe, middagsmad, eftermiddagskaffe, foredrag og underholdning. Depositum refunderes ved framelding pga. sygdom. 16

17 Foredrag om motivation og målsætning Mandag d. 24. august kl på Mejeriet er Hjarup Runners arrangør af en social løbetur kombineret med et spændende foredrag. Mød op til en hyggelig løbetur med træner Ole Stougaard fra firmaet Multicoach. Afhængig af vejr og vind løber vi en runde på sporet i vådområdet (ca. 3 km) eller en lille tur i skoven (ca. 4 km eller længere, hvis man har lyst). Efterfølgende kl er der foredrag af træner Ole Stougaard. Emnet er motivation og målsætning et emne som er relevant i mange sammenhænge. F.eks. i forhold til at løbe, i forhold til arbejde, vel faktisk i forhold til næsten alt, hvad man laver. Skal man have en målsætning for at løbe? Hvordan bestemmer man sin målsætning? Hjælper det på motivationen, hvis man har en målsætning? Arbejder man mere effektivt, hvis man har en målsætning? Hvor kommer motivationen fra? Kom selv med flere spørgsmål og få svar. Vi håber, så mange som muligt vil bakke om dette arrangement det kommer også mange andre mennesker til gode! Mød op til løbetur og foredrag kl eller bare til foredrag kl Der vil blive serveret en mindre forfriskning. Danish Air Transport har valgt at støtte projektet 8 etaper til fordel for unge med kræft. Se www. multicoach.dk. Ved at støtte projektet får man som modydelse 2 spændende foredrag af træner og tidl. elitetriatlet Ole Stougaard, Multicoach. Det første foredrag har DAT valgt skal komme så mange til gode som muligt, og derfor koster det kr. 30,- i entre. Overskuddet går til et andet af vores gode projekter nemlig SMS Bangladesh, som er en organisation, der opbygger skoler i Bangladesh. Se 17

18 Spejder Sommerlejr En sommer venter forude. Vi skal selvfølgelig på sommerlejr, og i år drager vi til det naturskønne sted Kulsø-lejren ved Ejstrupholm. Af Susanne Thode Østergaard Sæt X i kalenderen: Der er sommerlejr uge 27. Søndag den 28.juni fredag 3. juli 2009 Ulve ankommer tirsdag. Bæver ankommer onsdag. Spejderarbejdet løftes i det daglige af lederne og vi kan altid bruge flere hænder, enten til enkelt opgaver eller til det ugentlige lederarbejde. Så hvis du har en indre spejder, som vil udfordres, så giv lyd. Du kan kontakte Jacob Hjort- Hansen tlf.: eller Lene Svendsen tlf.: , og få en snak om, hvad spejderarbejdet kan give dig, og du kan give spejderarbejdet. Mange spejderhilsener på Grupperådets vegne Spejderstart efter sommerferien Bæver: Mandage første gang 24. august Ulve: Mandage første gang 24. august Trop: Tirsdage første gang 25. august 18

19 Stor tak til alle bladets annoncører Stor tak skal rettes til alle Budstikkens annoncører. Bladet, som laves udelukkende på frivillig basis, er helt afhængigt af støtte fra lokalsamfundet. Uden vores trofaste annoncører udkom bladet ikke. Derfor opfordrer vi bladets læsere til at støtte vores annoncører de støtter nemlig os! OPSTALDNING TILBYDES 39 bokse, store og lyse bokse med dejligt indeklima. Nyt ridehus 20 x 60, springbane, udendørs ridebane. 20 x 60, rytterstue og opvarmet sadelrum. Ud- og indlukning 365 gange om året, udmugning, strøelse, fodring 3 gange dagligt. Kom ud og oplev stedet! Kildegaard-Hestepension V. Marianne Kristensen Gåskærvej Vamdrup Tlf /

20 D E B A T T E N Sundhedsområdet i Kolding Kommune Af Annie Terp Thomsen Ved kommunesammenlægningen i 2007, blev kommunerne ansvarlig for sundhedsområdet. I Kolding valgte vi at have et selvstændig sundhedsudvalg, med egen sundhedschef og med direktør fælles med seniorområdet. Jeg er meget glad for at være formand for sundhedsudvalget, hvor vi arbejder både forebyggende og helbredende. I vores område er genoptræning, børnetandplejen og sundhedsplejen. Desværre er det sådan, at hver gang vi bruger 1000 kr. på helbredelse, bruger vi i Danmark kun mellem 3 til 4 kr. til at forebygge sygdomme. Hvilke ting arbejder vi så med i sundhedsafdelingen og Sund By i Kolding kommune: I sundhedsplanen er der 31 punkter, som der skal arbejdes med i Jeg vil her skrive om de fire store punkter, som er kost, rygning, alkohol og motion. Kost: Det er sådan, at der er flere, der dør af overvægt end der dør af sult,( på verdensplan) men vi er godt med i Danmark. Derfor er der tilbud om diætistvejledning fulgt op af kurser, hvor der vejledes i indkøb og madlavning. Det er jo sådan, at hvis vi først har købt tingene, bliver de spist. Disse kurser afholdes der, hvor der er brug for det. Der har været et i Vamdrup. Desuden er der arrangeret madpakkeværksteder og et projekt, der hedder Sunde unger hele vejen er i gang sammen med Børneområdet. Der er lige nu et kursus for gravide, der er overvægtige i samarbejde med jordemodercentret på Kolding Sygehus. Rygning: Hvert år dør der mennesker 37 om dagen i Danmark af rygerelaterede sygdomme Derfor er det vigtig, at vi sætter ind med hjælp til rygestop. Vi har et godt samarbejde med apotekerne. Vi har også brugt utraditionelle metoder, f.eks. hvor vi i samarbejde med Rygestoplinien har ringet borgere op og spurgt, om de var rygere, og om de ville have hjælp til at kvitte rygningen. For at det skal lykkes at få færre, der ryger, er det vigtig, at det bliver fulgt op af en prisstigning på tobaksvarer. Alkohol: Overdreven brug af alkohol er et lidt overset problem, sikkert fordi det er en del af vores kultur, at vi drikker en øl sammen med venner eller deler en flaske vin eller to sammen i weekenden. Det er ikke misbrug. Nej, misbrug er, når et menneske ikke kan fungere uden at drikke. I den alkoholpolitik vi lige har vedtaget, har vi speciel fokus på at beskytte børn i hjem, hvor der er et stort forbrug af alkohol, fordi børn betaler en høj pris for at vokse op i et hjem, hvor der er misbrug. Motion: Overskriften må være, at det aldrig er for sent at begynde at motionere. Derfor har vi ansat en medarbejder til at vejlede og motivere borgere, som af forskellige grunde ikke har været fysisk aktive, til at komme i gang. Det er lykkedes rigtig godt. Vi har fået kortlagt stisystemer og sat træningspavilloner op, så der er mulighed for spontan træning, når man alligevel er ude at gå. Ud over de fire store områder arbejder vi med mange andre ting som f.eks. genoptræning, kurser for borgere med kroniske sygdomme for eksempel diabetes, rygerlunger og hjertesygdomme. 20

21 Vores overordnede mål i Sundhedsudvalget er: At den generelle folkesundhed øges med særlig fokus på børnesundheden. Den sociale ulighed i sundhed formindskes. Flere borgere lever et godt liv med sund livsstil. Alle borgere få mulighed for forebyggelse og sundhedsfremme. Hvis du ønsker hjælp til at forbedre din sundhedstilstand eller blot gerne vil vide mere om hvilke tilbud der er for at ændre livsstil kan du henvende dig i Sund by butikken på Klostergården, Klostergade 16 i Kolding tlf

22 Krydsord 22

23 Soduko ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] 4 7 ]]]]]]]]] 1 6 ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] ]]]]]]]]] 2 6 ]]]]]]]]] Husk, at du kan følge med i alt hvad der sker på 23

24 Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelse/redaktion Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup byvej 9, tlf Redaktør: Else Lindskov, Marievænget, 16 tlf Sekretær: Elsa Baun Jensen, Gelballevej 62, tlf Omdeling: Alice Stub, Hjarup byvej 5, tlf Korrektur og renskrivning: Inge Friis, Hjarupgårdsvej 4, tlf Kasserer Bodil Høeg, Hjarupgårdsvej 5, tlf Har du ikke fået Budstikken? Vi er så omhyggelige som muligt, men det kan smutte for os ring straks til Alice Stub på tlf (eller en anden i bestyrelsen), så det kan blive bragt i orden. Stof til bladet Mange tak til alle for de indsendte artikler, billeder og andre indlæg. Det er med til at gøre bladet levende og spændende at læse. Så fortsæt endelig med at sende stof til bladet omkring vores lokale forhold her i Gelballe, Skanderup og Hjarup. Vi vil meget gerne have nye skribenter, så har du en oplevelse, en hobby, en begivenhed eller noget andet på hjerte så send os en mail. Det kan sendes på mail eller lægges i postkassen ved ethvert medlem af bestyrelsen. Budstikken kan læses på internettet Budstikken ligger også på internettet. Se og klik på landsbyen og klik så på budstikken. Fra redaktionen og bestyrelsen Du sidder med første udgave af Budstikken i vores nye layout. En smule fornyelse må der til, men der er stadig plads til at holde de gode traditioner i hævd. Vi håber det nye layout bliver godt modtaget. På midtersiderne er en kalender lige til at tage ud af bladet og hænge op på køleskabet. Mangler dit arrangement i kalenderen så send os en mail. Vi håber også, du har fået tid til at betale girokortet, der kom med ud sammen med sidste blad i april måned. Bladet udkommer kun på baggrund af lokal støtte på forhånd tak. Medlemskab koster kr. 100,- per år og kan indbetales på giro Oplag: 700 Trykkeri: Trykkeriet Pédahl, Vamdrup Næste deadline: 10. august 2009 Forsidefoto: Glade løbere til sportsfesten

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 8. årgang nr 43 mar-apr 2011 Lysglimt-redaktionen Lizzi Klargaard, beboer på Afd B Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Lene Buchwald, Økonoma Rikke Søder, Aktivitetsleder

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad.

OPSLAGSTAVLEN. Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. December 2001 2 OPSLAGSTAVLEN Hver mandag og onsdag kl. 17 30 er der løbetræning fra Marienlyst-centret, hvor der også er mulighed for omklædning og bad. Den 25. November kl. 10.00 DGI Løb/Marienlyst Skoven

Læs mere

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015

FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk seniorklubs arrangementer Forår 2015 FOA Holbæk Stenhusvej 35 Telefon 46 97 14 00 Nyt fra FOA`s seniorklub i Holbæk Ja, så er det igen tid for et lille tilbageblik over seniorenes aktiviteter

Læs mere

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2

KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 52 nr. 2 Find os på facebook, og vores hjemmeside se mere på side 2... Jacob har været i Ballerup Gruppe i 25 år Tillykke! Køb Dine Spejderting hos 55 grader nord.

Læs mere

Fuglebakken juni 2015

Fuglebakken juni 2015 Fuglebakken juni 2015 Aktiviteter & arrangementer Morten Eskesens Vej 2 8210 Aarhus V. Tlf.: 87 13 32 00 Brug dit lokalcenter Alle er velkomne Arrangementer på Lokalcenter Fuglebakken Søndag den Mandag

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5

MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Nyhedsbladet MAJ 2011 ÅRGANG 7, NUMMER 5 Det sker i Tegnsprogshuset Onsdag den 11.05.2011 kl.19.00 Netcafe Onsdag den 18.05.2011 kl.19.00 Mini Banko Onsdag den 25.05.2011 kl.19.00 Netcafe Søndag den 29.05.2011

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ

SØNDAG D. 21. MAJ FREDAG D. 19. MAJ LØRDAG D. 20. MAJ FREDAG D. 19. MAJ SØNDAG D. 21. MAJ Kl. 14.00 17.00: Kl. 15.00 19.00: Dansens dag Spisebilletter til gris sælges fra kl. 16.00 I løbet af søndagen får vi besøg af Haderslev Kommunes Sundhedsbus, Skibelund

Læs mere

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter.

Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling, kl. 18.00,onsdag den 29. september 2010., med flg. punkter. Uge 35 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Desværre var vores modstandere

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 28 september / oktober 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover.

Udmeldte børn: Christian fra 3.b er stoppet i Hedegården til udgangen af marts måned. Vi ønsker Christian rigtig god vind fremover. NYT FRA April 2013 Kontorets side. Nye børn: Et stort velkommen i Hedegården til Mikkel, som skal gå i 0.b og til Mathilde, der skal gå i 1.a. De starter begge i SFO den 2. april og vi håber, de bliver

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98

Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 GANG NYT Landstrygerne, Varde 1. kvartal 2015 medlemsblad nr. 98 Siden sidst: Siden sidste nummer af Gangnyt har Landstrygerne afholdt følgende arrangementer: Julefrokost Den 22.11.2014 blev der af festudvalget

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter

Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter Hold øje uge 20. En herlig uge med cirkus på Næringen 98. God lang weekend. Hilsen Peter HUSK på søndag Loppemarked på BØF! Der er stadig plads til DIG og dine LOPPER så kom frisk. Søndag d.18. maj fra

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Skole Hjem Nr. 189 December 2006

Skole Hjem Nr. 189 December 2006 Skole Hjem Nr. 189 December 2006 1 Afsked Det er ikke første gang og bliver måske heller ikke sidste gang i dette skoleår, at vi i Kontakt må skrive om afsked. Det skyldes hovedsagelig, at flere nu har

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. december 2012 januar 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN december 2012 januar 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. januar 2013. Det er nødvendigt for os at kende de

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014

Sydfyns Single- og Venskabsklub. Januar 2014 Januar 2014 Mandag den 6. januar kl. 19 - Besøg hos Hanne Design på Gestelev Gamle Mejeri. Hanne laver bl.a. smukke smykker og tasker i gummi, som vi får lejlighed til at se på. Hun lukker snart sin butik

Læs mere

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.

UDFLUGT. Aadum Husholdningsforening. Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8. Aadum Husholdningsforening UDFLUGT Torsdag den 28. august Afgang fra Tarm (bag Bechs Hotel) kl. 8.00 Afgang fra Kirkepladsen i Ådum kl. 8.15 Turen går til Ribe-egnen, hvor vi drikker formiddagskaffe ved

Læs mere

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens

august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens august 2011 FANDANGO-NYT Folkedanserforeningen FANDANGO Horsens Bestyrelsen Formand: Næstformand: Hanne Skjødt Peter Rabjerg Brådhusvej 7 Gedhøjen 7, Hatting 86 55 15 70 75 65 36 16 skjoedt@pc.dk peter@rabjerg.eu

Læs mere

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013

Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referat generalforsamling på Møllebakkeskolen d. 28.02.2013 Referent: Lone 1. Valg af dirigent: Morten 2. Bestyrelsen aflægger beretning: Tina (se separat) Beretningen lagde op en efterfølgende diskussion,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR.

EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. Sept. - Oktober 2015 EFTERÅRSFEST FOR BEBOERE, PÅRØRENDE OG PERSONALE TORSDAG D. 1. OKTOBER 2015 KL. 17.00 MENUEN OFFENTLIGGØRES SENERE PRIS PR. PÅRØRENDE: KR. 150,00 MED FRI BAR MAX 2 PÅRØRENDE PR. BEBOER

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

FOAs Seniorklub Odense

FOAs Seniorklub Odense FOAs Seniorklub Odense Forår 2016 Vesterbro 120 Odense Så er FOAs Seniorklub igen klar med et nyt program for foråret 2016. Velkommen i klubben til alle jer, der trofast slutter op om vores arrangementer

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G.

KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. i Kølkær 3. juni - 7. juni 2014 KØLKÆR/FASTERHOLT S. G. og I. Velkommen til endnu en byfest i Kølkær. Landsby med vilje. Tirsdag den 3. juni 2014 Byfesten starter med fællesspisning i hallens cafeteria.

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Aktiviteter 2. halvår 2015

Aktiviteter 2. halvår 2015 Aktiviteter 2. halvår 2015 Gøls Minde aktivitetscenter Stationsmestervej 1 9200 Aalborg SV Tlf: 9818 8950 Åbningstider hverdage fra kl. 9.00 16.00 Faste aktiviteter Mandage kl. 09.30-12.00 kl. 10.00 11.30

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 14. juni 2013 Fredagsbrev nr. 744 Næste uger: 15. juni 17. juni 20.juni 21.juni Arbejdsdag i skovbørnehaven Udlejning Baunen Fælles foto kl. 09.30 Lærer kursus kl.12.00 Rundvisning

Læs mere

Formandens beretning 2014

Formandens beretning 2014 Formandens beretning 2014 Generelt Året 2014 i n Fastelavnstur 1. -2. februar Årsberetningen er udformet således, at den forhåbentligt giver et indtryk af det arbejde, der sker såvel blandt spejderne som

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Et sted for dig. - FDF Hjerm

Et sted for dig. - FDF Hjerm - FDF Hjerm Et sted for dig ... FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra En verden af oplevelser FDF Hjerm er et godt tilbud til alle børn og unge med en bred vifte af muligheder. Vi lægger

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Februar 2007 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Sidste tilmelding til Foredrag onsdag den 28. februar FOREDRAG Kostkompasset mandag den 5. marts kl. 19.00 Generalforsamling torsdag den 15. marts kl. 19.30

Læs mere

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE

Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyt fra AKTIVITETSHUSET HOLLUF PILE Hjulets Kvarter 119, HOLLUF PILE Nyhedsbrev Forår 2016.vi har måske et tilbud til dig, som det er svært at sige nej til! Røde Kors Cafe Square dance Modelteater På hyggelig

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård

Inge With Johannsen, Hellevad-Egvad. i Midtbygård. Robert Strand Andersen, Hjordkær. i Midtbygård. i Midtbygård April nr. 4 Oversigt over aktiviteter i april Tirsdag d. 4 kl. 10.00 Torsdag d. 7 kl. 10.15 Tirsdag d. 12 kl. 10.00 Torsdag d.14 kl. 10.15 Tirsdag d. 19 kl. 10.00 Torsdag d.21 kl. 10.15 Tirsdag d.26 kl.

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Mogens Bahnsen, Carsten (Højen), Michael (Højen), Bo (DTA), Marianne (DTA, Kasser), Martin

Læs mere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere

1. Carl Erik Østergaard 19. Asta Amdisen Pedersen 22. Ester Thomsen 24. Jørgen Clement Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 8. udgave 1. januar 2015 6. Ellen Camille Sørensen 2. sal: 6. Kæthe Heuck 9. Anne Marie Jørgensen 6. Vita Hansen 10. Grethe Pedersen 3. sal: 1. Ejnar Kolbech Sand 29. Lone

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219

FESTUGE 23. Vinkel Stadion Vinkelvej 219 FESTUGE 23 Vinkel Stadion Vinkelvej 219 5. juni 9. juni 2012 2 Tirsdag 5. juni (Grundlovsdag) Kl.14:30 SVIF motionsløb Der er start fra Vinkel Stadion. Rute på ca. 7 km. Rute på ca. 4 km. (børneløb) Deltagerprisen:

Læs mere