SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011"

Transkript

1 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og Nyt varmemesterkontor Ny maskinpark Orientering om helhedsplan Gårdmændene i afdeling 7, 8, 12 og 15 har indviet det nye varmemesterkontor. Se billeder og læs artiklen på side 7 inde i bladet. Seks nye maskiner til gårdmændene i Svendborg Andels- Boligforening. Se billederne og læs artiklen på side 10 inde i bladet. Læs sidste nyt om helhedsplan og den store renovering i Skovparken. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

2 FORMANDENS KLUMME Af John Andersen Formand Vi har den 8. november afholdt et formandsmøde, hvor vi gennemgik dagsorden som bestod af følgende punkter: 1. orientering om Hømarks området. 2. orientering om afdelingsmøder 3. nyt fra administrationen 4. eventuelt. Vi havde et godt møde, hvor Finn Rasmussen, den nyvalgte formand for afdeling 16 Skovparken, og jeg orienterede om hvorledes det gik med renoveringen i Hømarken. Under drøftelserne af overstående emner, blev der spurgt om vi ikke kunne få undersøgt mulighederne for at dreje boligforeningen i en mere grøn retning. Det blev blandt andet foreslået at man kan opsamle og udnytte regnvand til toiletter og vaskemaskiner. Der er ved at blive undersøgt om der er andre som har erfaring med at få det udført i boligforeninger, da det jo altid er sådan, at tingene også skal hænge sammen det vil sige accepteres af myndigheder, og at de enkelte afdelinger har plads og økonomi til det. Men jeg synes, det er et spændende emne, og jeg ved, at man med held har fået det op at stå i mange private hjem. Det kan godt være, at det ikke kan realiseres før om nogle år, men der sker jo ikke noget ved, at de afdelingsbestyrelser, som synes det lyder spændende, prøver på at finde ud af, hvad man har af muligheder i deres afdelinger. KOLOFON UDGIVER: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: REDAKTION: Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Kurt Hardi OPLAG: 2500 eksemplarer DESIGN/TRYK: Stargate Studio / Isager Bogtryk SAB-Nyt udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler er tilladt, men kilde skal angives. KONTAKT: Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 5. marts 2012 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: SAB-Nyt Som en opfølgning på dette vil vi forsøge, at finde nogen, som har mulighed for at komme og fortælle om fordele og ulemper. Og her til sidst vil jeg gerne have lov til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Du kan også læse SAB-Nyt på Venlig hilsen John Andersen 2

3 Mere herom i næste SAB nyt, i byggeavisen og på Vi søger løbende at informere bedst muligt. Der vil blive omdelt byggeaviser og anden information. Status på helhedsplanen Af Michael Petersen C & W arkitekter Afdeling 16, Skovparken Siden udsendelse af sidste SAB-Nyt, er arbejdet nu startet rigtigt op. Byggepladsen er indrettet og man kan se, at der nu sker store ting herude. Fra uge 43 har ombygningen af opgang 40 og 42 været i gang. Renoveringen har i den første del af perioden først og fremmest omfattet nedbrydning og demontering af alle de bygningsdele og installationer som skal udskiftes. Herudover er der mange arbejder med understøtning af og udskæring i skillevægge i opgang 40, så der skabes boliger med øget tilgængelighed i stueetagen og større lejligheder på 1. og 2. sal ved sammenlægning. Anemonen vil fremover få til huse i en stuelejlighed med øget tilgængelighed, så alle kan fornemme hvordan boligerne her indrettes. Fremdriften i arbejderne har budt på en del udfordringer for de udførende. Det er netop derfor vi har planlagt længere tid til de første to opgange. Det giver gode erfaringer til de næste opgange, som begynder først i det nye år. Ombygningen af de nuværende boliger vil være klar til gennemgang og indflytning inden jul. Renoveringen af opgangene samt de afsluttende murerarbejder vil køre videre og bliver afsluttet i januar Arbejdsgangen og pladsforholdene omkring bygningerne er udført i løbende dialog mellem alle parter. Vi har brugt Arbejdstilsynet som aktiv deltager i opstarten af byggepladsen. Også her har driftspersonalet deltaget aktivt i afskærmning og skiltning omkring byggeriet. Afdeling 14, Byparken Projektering af arbejderne i afdeling 14 blev færdiggjort først i oktober. De udvalgte entreprenører har så regnet priser på alle arbejderne. Vi afholdt licitation d. 24. oktober. Vi har valgt at udbyde arbejdet i både hoved- og fagentreprise. Hovedentreprise er som i afdeling 16, hvor én entre- prenør forestår alle arbejder og selv ansætter underentreprenører på de arbejder har ikke selv laver. Fagentreprise er når vi tegner kontrakt direkte med en række, såsom, murer, tømrer, maler, VVS osv. Samtidig har vi udbudt det således, at ikke kun prisen tæller, men også at en række andre ting tæller, såsom processen med at arbejde i folks hjem, erfaring samt måden mangler håndteres på. Tilsammen gør dette at alle tilbud og der er mange skal gennemgås og sammenlignes. Vi har nedsat et såkaldt bedømmelsesudvalg til at vurdere tilbuddene. Arbejdet er ved redaktionens slutning stadig ikke afsluttet. Der forventes en udmelding inden jul. Vi vurderer lige nu, at priserne ser fornuftige ud i forhold til budgettet og de ønsker vi har til byggeriet. Det er da positivt. Arbejderne er planlagt opstartet marts Vi starter i blokkene og arbejdet i klyngehusene følger herefter. Arbejdet er planlagt afsluttet samtidig med afd. 16. Skovparken. Udearealer Projektering af udearealerne er nu afsluttet og lige nu regner entreprenørerne på højtryk på at udregne priser. Det udbudte er indretning af gårdrum, omlægning og retablering af flisearealer, nye cykelskure og meget mere. Dele af helhedsplanen er ikke med i udbuddet. En del vil blive udført løbende i driften, primært udtynding/nedlæggelse af buskadser, opstamning af træer, varierende klipning af græs og meget mere. De større ting som lege- og opholdsarealer vil blive søgt finansieret ved fondsansøgninger. Processen har været rigtig god. Vi har fortsat dialogen med driftspersonalet, så vi hele tiden sikrer det bedste resultat. Vi holder licitation d. 11. januar Det bliver spændende at få valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet. Og så bliver det rart at få alle arbejder i gang. Udearealerne vil blive udført løbende lige efter afslutning af de øvrige arbejder i de enkelte enheder i afdeling 16 og de enkelte blokke i afdeling 14. 3

4 Boglokalet forventes flyttet til andet i løbet af foråret. Forfatter Erik Bang Boesen vil i den forbindelse skænke yderligere 100 bøger til børn og voksne. Nyt fra Biblioteket i Skovbyhus Renoveringen af afdeling 16 er for alvor gået i gang Tekst & foto: Erik Bang Boesen Billardlokalet tømmes for bøger og de flyttes til andet rum. Fotos: Kurt Hardi Biblioteket flytter Efterår og vintertid er læsetid. Som alle efterhånden ved, er der et veludstyret bibliotek i Beboerhuset Skovbyhus med mere end 1200 bøger til fri afbenyttelse for alle beboere i afdelingerne 14, 16 og 21. Statistikken siger at biblioteket er umådeligt populært og yderst velbesøgt stort set året igennem, men dog mest i vintermånederne. Forfatteren Erik Bang Boesen, der står for biblioteket kan oplyse at det ifølge en beslutning i Husudvalget vil blive flyttet fra det nuværende billardlokale til afdelingernes mødelokale lige til venstre for indgangsdøren i kælderetagen. Erik Bang Boesen oplyser at han påtænker at foretage flytningen i foråret 2012 og at han i den forbindelse vil donere ca. 100 nye bøger fra hans privatsamling til biblioteket i Skovbyhus, både voksen og børnebøger, romaner og noveller mm. Efter mange beboeres utålmodige venten, blev det første Spadestik af den første fase af renoveringen endelig taget. Det skete i et smukt efterårsvejr mandag den 17. oktober 2011 og da klokken var ca. 14:15 bød vores formand i SAB John Andersen alle velkommen i sin flotte, informative og fremsynede tale, efterfulgt af en tale af Svendborgs borgmester Kurt Sørensen. Til anledningen var der foruden Svendborgs borgmester Curt Sørensen, repræsentanter fra Kuben Management, Rambøll, C & W Arkitekter og Hansson & Knudsen, også mødt en god skare af omkring beboere op, da vores formand John Andersen havde den ære med et symbolsk spadestik i form af en forhammer, at slå et hul i muren i anemonen, Byparken 42. Efter ceremonien blev der serveret sandwiches, øl og sodavand på plænen, hvor alle med godt humør fik hilst på og snakket med alle. Det var alt i alt en fornøjelig times tid, hvor jeg dog set i lyset af en så stor og vigtig begivenhed, ikke alene for SAB men i høj grad også for Svendborg, må give udtryk for et par enkelte skuffelser. For det første syntes jeg ikke, at borgmesterens megen omtale af Tankefuld ikke var situationspassende, og for det andet syntes jeg med en forud annonceret SAB Presseanmeldelse ikke, at den blev dækket særligt godt og positivt af Fyns Amts Avis, som man kunne have forventet. TV2 Fyn kunne også godt have været der. 4

5 Glædelig Jul og Godt Nytår Juledigt Julen er her når sneen skinner i månelysets skær. Børnene de gaver får, hvad mon det bliver til i år. Julen er her nok engang og vi skal alle synge julesang. Guirlanderne lyser op i gaden til julemandsparaden. Juletræet på torvet står og knejser i sin glans og pynt, og lyser op til glæde for børn og gammel grønt og skønt Glaskuglerne hænger pæne små, både røde, gule og blå. Nu skal vi julegaver købe men til hvem vil ingen røbe. På skovtur danefamilien vælter og juletræet fælder. I denne søde juletid spredes en duft af hjemmebag, klejner og andre julegodter vi vil lave nu i dag. Det er tid til gløgg og æbleskiver, bare en lille bid mens sneen udenfor daler fra aftenhimmelen ned. Nissen spiser risengrød som er både sød og blød og ikke som det plejer så nissen laver derfor julestreger. På Juleaftens dag slår kirkeklokkerne et Jesus slag. Julemaden vi venter på og mandelgaven må jeg bare få Under træet gaven ligger og børnene de spændte hikker. Spændt på gaverne de får, skal børn om juletræet trave. Men det er den, der giver bort, der får den bedste gave. Efter juleand og risalamande skal der om træet vandres men juleglæden er kun din, hvis du deler med andres. Nu nynnes gamle toner frem, og øjnene bliver milde, for julen dvæler helst hos den, hvis sjæl kan blive stille. Lad gaver deles ud med sang, lad lys på grantræet tindre, men julen kommer kun til den, der har den i sit indre. Til sidst vil jeg gerne sige til dreng og pige hver især Glædelig jul og godt nytår til alle og enhver. Erik Bang Boesen

6 Børnenes Juletræsfest i Skovbyhus blev en stor succes til glæde for børn og voksne. En ny juletradition i afdelingerne 14 og 16 er måske født. Kæmpe julesucces for børn og voksne i afdeling 14 og 16 I den spændende ventetid på julemanden pyntede børnene juletræet færdigt, og der blev serveret et glas gløgg eller sodavand og æbleskiver i lange baner. Kl ankom så julemanden fra Grønland til stor jubel, og der blev sunget og danset omkring det flotte juletræ. Efter juletræsdansen delte julemanden godteposer ud til alle børnene også dem, der ikke havde fået købt en billet nåede at få lidt med hjem. Det er svært at sige hvem, der morede og eller hyggede sig mest, - barn eller voksen, for både børn og voksne gik hjem ved 18 tiden med julelys i øjnene, og jeg kan allerede nu hilse fra afdelingsbestyrelsesnisserne og sige, at der også vil blive juletræsfest til næste år. Der var flot tilslutning til julefesten i Skovbyhus. Tekst & fotos: Erik Bang Boesen Lørdag den 3. december kl. 16 løb årets børnejuletræsfest af stablen i Skovbyhus for afdelingerne 14 og 16 og for de 8 frivillige bestyrelsesmedlemmer. Ingen navne nævnt ingen glemt, der havde ofret sig i en god sags tjeneste. Må arrangementet, der havde tiltrukket omkring 60 børn og forældre, siges at være et brag af en succes. Der var dækket to lange borde op med juledug, gran, julestjerner, skåle med pebernødder og brunkager, - og sidst, men ikke mindst midt ude på gulvet stod et stort og flot juletræ, som børnene selv var med til at pynte. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 5. marts 6

7 Varmemester Verner Hansen og gårdmændene er mere end glade for at det nye kontor/frokoststue endelig er blevet en realitet - og taget i brug. Det nye varmemesterkontor godt modtaget Tekst & fotos: Kurt Hardi De tre ansatte i afdelingerne 7, 8, 12 og 15 - St. Byhavevej, Strynøvej, Elmevænget og Hjortøvænge er mere end glade. De har efter mange års snak og forberedelser endelig fået et nyt varmesterkontor, der betyder, at de også er kommet op og ser dagens lys, når de er på kontoret, der også udover kontor har frokoststue og omklædnings- og toiletfaciliteter til begge køn, som der skal være. - Det var lige ved at blive en fødselsdagsgave, sagde varmester Verner Hansen, der fylder år sidst i august. Men vi måtte hen til midten af september inden vi kunne flytte ind. Det var en glædens dag at tage de nye faciliteter i brug, for det har vi ventet længe på meget længe. - Den har i hvert fald været undervejs de seneste 17 år, for da jeg blev ansat for 17 år siden, var der snak om ny frokoststue fra dag 1, fortsætter Verner Hansen og viser en tyk mappe med forslag fra de seneste 12 år. Vi sad jo på dispensation dernede, - og Arbejdstilsynet nåede også at komme forbi, - og så gik der yderligere syv år. Så det har været en lang proces. Så det var en glædens dag den 20. oktober 2010, hvor tegninger og udbudsmateriale blev endeligt godkendt. Jeg har altid været så misundelig over de andre varmemestres kontorer. Men nu tror jeg, at det er de andre, der kan være misundelige på mig. Det er ikke fordi, at vi opholder os her så meget, - men det var lidt pinligt, at når der kom folk, og vi skulle skrive noget under så var det med en rusten container som underlag. Glæden er forståelig, - for det tidligere varmesterkontor også kaldet Hullet, var etableret i Varmemester Verner Hansen, gårdmand Randi Antunes og praktikant Claus Pedersen foran det nye varmemesterkontor og frokoststue på Strynøvej. 1990/91 som frokoststue i dybt kælderniveau lige over varmecentralen uden vinduer og ingen flugtveje, hvis der skulle ske noget. - Vi sad faktisk i to silotanke, hvor de hældte koks ned i gamle dage, fortæller Verner Hansen. Men det var godt om vinteren, for der var altid mindst 27 grader, - men om sommeren brugte vi garagen som sommerresidens, for der kunne det blive op til 40 grader dernede. - Det er dejligt, at vi er kommet herop nu kan vi se ud af vinduerne også, og vi får også folk på besøg. Renovationsfolkene har vi aldrig set før. Men nu har vi fået ny frokoststue, - så nu ser vi dem hver dag, siger Verner Hansen med et stort smil, mens Jannick Hymøller Eriksen og Vagn Møllemand uanfægtet fortsætter med deres frokost. 7

8 LÆSERBREV Kære John Andersen. I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned. Næste gang 12. januar.. 9. februar og 8. marts. I sidste nummer af SAB-Nyt efterlyste du medlemmer, der ville stille sig til rådighed for bestyrelsesarbejde eller bare mødte op. Det burde ikke undre dig at ingen gør det. For det første er der alt for stor udskiftning her, og for det andet har de, der har boet her i flere år jo opdaget, at beboerne og dermed bestyrelsen ikke har noget at skulle have sagt. I de år jeg har boet her (siden 1999), har vi på hver generalforsamling vedtaget ting som der aldrig er blevet gjort noget ved. Blandt andet omlægning af fliser - renovering af opgange som i afd. 60 efter branden - flytning af cykelstativer - og meget meget mere. Der har været klage over hundehold, men det sker der heller ikke noget med. Vi får en sludder for en sladder eller slet ikke noget svar. Jeg har selv siddet i bestyrelsen, og jeg ved, at vi kom med mange gode forslag til forbedringer. For eksempel en registrering af katte og udlejning af garager til dem der havde bil. Vi fik bare den besked, at det kunne man ikke påtage sig på kontoret. Nu skal du ikke komme med en dårlig undskyldning om renovering, for mange ting er vedtaget lang tid før der var tale om det. Omkring renoveringen blev der på et møde den 22. juni 2010 på et direkte spørgsmål svaret, at ingen blev tvunget til at flytte. Nu viser det sig så, at de der bor i lejligheder, der skal gøres større BLIVER tvunget til det, hvis ikke de har råd til at blive i den større lejlighed. Hvad er det for noget????? Hvorfor har man ikke først talt med dem INDEN arkitekterne gik i gang. Vi vedtog en helhedsplan i god tro, men da vidste vi heller ikke alle enkelthederne. Større lejligheder og øget tilgængelighed fik vi først at vide bagefter. Du er jo formand for hele SAB, men er du i virkeligheden ikke bare en kransekagefigur? Beboerdemokrati er en god ting, hvis den ellers bliver brugt, men her kommer beboerne til kort hele tiden. Så er det da klart, at ingen gider bruge tid på det - ingen gider at være til grin!! Bente Larsen Marslevvej 63 st. tv. Svar til Bente Larsen, og alle andre beboere i SAB Af John Andersen Formand SAB Jeg vil gerne indledningsvis takke Bente Larsen for at starte en vigtig debat. I det følgende vil jeg forsøge at svare på de forskellige kritikpunkter. Mine besvarelser kan godt komme til at lyde som om det kun drejer sig om Bente Larsen, men jeg håber samtidig, at alle andre også kan forholde sig til mine svar, da der jo godt kan være andre som sidder med den samme følelse vedrørende det som står i læserbrevet. Samtidig vil jeg gerne opfordre alle til at kontakte mig direkte for eksempel ved at sende mig en mail, og bede om hjælp til nogle ting i stedet for, at vi skal have debatten i bladet, da der derved kan gå op til 3 måneder før jeg har mulighed for at besvare tingene. Vedrørende problemerne med at finde medlemmer til afdelingsbestyrelser, var det ikke kun Hømarksområdet jeg havde i tankerne, men hele boligforeningen. I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at der siden sidste nummer af SAB- Nyt blev runddelt, er blevet valgt en bestyrelse i Bispeløkken. Hvad angår medlemmer af afdelingsbestyrelser, der ikke bliver hørt, og at de ting som vedtages på afdelingsmøder ikke bliver udført, har jeg undersøgt de ting, som er nævnt, og kan oplyse følgende: En del af de ting som Bente Larsen nævner, er tiltag som efter aftale er udsat til renoveringen eller tiden efter, da det ellers ville være spildt arbejde, og andre af punkterne har rent faktisk været behandlet som forslag på afdelingsmødet, men er blevet stemt ned. Det gælder for eksempel punktet om flytning af cykelstativer. Vedrørende manglende sagsbehandling af klager over hundehold, kan jeg oplyse at administrationen har behandlet talrige klager, men jeg skal medgive, at sagsbehandlingstiden og klagegangen er meget lang. Det skyldes primært lejelovens bestemmelser, der har et meget stort fokus på at beskytte og sikre retssikkerheden for de anklagede. 8

9 Erik Bang Boesen har samlet en række digte under titlen Sydafrika - Danmark tur retur Vedrørende punktet om at man på kontoret ikke kan påtage sig arbejdet med at registrere katte, tror jeg mest det drejer sig om en misforståelse. Kontoret vil gerne registrere Kattehold efter ansøgning fra lejere i afdelinger, hvor det er tilladt at holde kat, men det vil jo være håbløst at prøve på at holde styr på hvem og hvor mange der får killinger. Og så til sidst det vigtige spørgsmål omkring den store renoveringssag i Hømarken: Som alle læsere af SAB-Nyt ved, har den sag været længe undervejs. Der er afholdt mange møder. Der har været nedsat arbejdsgrupper, som har arbejdet med køkkener, bad, udearealer og sammenlægning. Der har været afholdt flere ordinære og ekstraordinære afdelingsmøder, og 117 andre møder, med blandt andet Svendborg Kommune, landsbyggefonden, rådgivere mm. Det er en stor proces at få op at stå, og jeg kan kun sige, at når først denne proces er startet op, kan det ikke stoppes igen. Der er jo undervejs indgået kontrakter, lavet aftaler med myndigheder osv. Det betyder ikke, at der ikke kan være/er begået fejl undervejs. Her tænker jeg naturligvis på, hvad der skulle være blevet lovet på mødet den 22. juni 2010 at ingen vil blive tvunget til at flytte. Jeg vil gerne understrege at det indtil videre ikke har været nødvendigt med tvang alle aftaler med beboere er indgået på frivillig basis. Det er også korrekt, at enkelthederne vedrørende etablering af lejemål med øget tilgængelighed og sammenlægning er kommet til sent i forløbet. Men igen, processen omkring den endelige udformning af renoveringsprojektet er kompleks, og det har ganske enkelt ikke været muligt at melde noget konkret ud tidligere. Når det er sagt, så vil jeg gerne opfordre alle berørte beboere, der måtte stå med nogle af de samme følelser som Bente Larsen, til at rette henvendelse til Arne Simonsen fra Kuben (telefon ) eller Bente Kjær fra SAB (telefon ), da vi naturligvis vil gøre hvad vi kan for at hjælpe vores beboere. Der vil ikke være nogen som i den anledning kommer til at stå uden tag over hovedet, det kan jeg garantere. Det sidste punkt på læserbrevet er spørgsmålet om jeg er en kransekagefigur. Ja se, det er jo noget beboerne i SAB skal afgøre. Jeg er ikke ansat i SAB jeg er politisk valgt, og bruger min fritid på at varetage beboernes interesser, og deltager aktivt i så meget, som det er mig muligt. Boganmeldelse Af Thomas Jeppesen Nina du Preez: Sydafrika Danmark tur retur (digte) Collected Poems by Erik Bang Boesen Nina du Preez er en Dansk- Sydafrikansk poet, multikunstner, portrættør, illustrator, oversætter og webdesigner. Oprindeligt født i Svendborg den 27. august 1973, men vokset op i provinsen Kwa Zulu Natal i Sydafrika sådan indledes digtsamlingen Sydafrika Danmark tur retur der kunne lige så godt have stået Velkommen til den omvendte verden. Når Sydafrika sveder, er det koldt i Danmark når vi brokker os, lovpriser sydafrikaneren livet når den danske stamme lever i harmoni, lever de sydafrikanske i kamp og konflikt. Og sådan er det næsten hele vejen igennem. Når tiden i Danmark flyver af sted, så vakler den kun langsom frem i Nina du Preez digt, Et spørgsmål om tid og når politikerne i Danmark for åben skærm stilles til ansvar for stort og småt, så står han her, på en klippe, højt oppe på bjerget og ser kærligt ned på sit folk. Han er høvding. Det er eksotisk det er fremmedartet, og Nina du Preez digte kan anbefales alle, der holder af, at opleve noget andet og blive udfordret i deres tro og vaner. En flot udgivelse, der kun skæmmes en smule af lidt for mange stave- og slåfejl, der helt sikkert kommer af forfatterens mangeårige ophold i det fremmede. Det skal dog være tilgivet og tak for turen, både tur og retur. 9

10 Maskinparken i SAB er blevet fornyet med seks nye maskiner. Det forventes at der indenfor de næste år vil blive anskaffet yderligere nye maskiner til erstatning for de ældre. Fornyelse af maskinparken De nye maskiner har blandt andet som ekstraudstyr også fået skovle, der eksempelvis bruges her til spredning af perlesten på parkeringsplads. Tekst & fotos: Kurt Hardi Svendborg Andels-Boligforening har foretaget en tiltrængt fornyelse af gårdmændenes maskinpark. Med en investering på kr. er der indkøbt fem Timan Tool Trac og en Belos Transpro. De skal erstatte seks slidte 16 år gamle Wulff Trac traktorer, der da de blev indkøbt i 1996 var budgetteret til at holde i 10 år. Det er dog heller ikke de mange timer, de har arbejdet sammenlagt, - men det er vinterberedskabet, der tærer på dem, - de begynder at ruste op. De seks nye traktorer blev i oktober afleveret til Svendborg Andels-Boligforening af Jimmy Hermansen, der for tre år siden startede eget firma, og som i dag hedder Have og Park Center Svendborg. At der blev indkøbt fem Timan Tool Trac i denne omgang skyldtes traktorens konstruktion med løftearm, der giver yderligere anvendelsesmuligheder i den samlede maskinpark. - Vi har testet flere maskiner, og Timan er primært ejendomsfunktionærernes valg, siger inspektør Karsten Brandt fra SAB. Med disse maskiner får vi også ekstra anvendelsesmuligheder, da de kan løfte op i 2,30 meters højde, og samtidig har vi fået skovle, så de kan fungere som en lille gummiged. Timan Tool Trac har et bredt udvalg af redskaber, hvor der samtidig er et meget arbejdsvenligt redskabsskifte, hvor det meste kan klares fra kabinen. Redskaberne til de indkøbte maskiner omfatter skovle, pallegafler, koste og V-plove. - De nye maskiner har også gode ud- og indstigningsforhold, siger Karsten Brandt, og det er vigtigt for mandskabet, der ofte ikke kører langt ad gangen og har mange ind og udstigninger. De nye maskiner er blevet fordelt med en Belos Transpro til afdelingerne 7, 8, 12 og 15 St. Byhavevej, Strynøvej, Elmevænget og Hjortøvænge. Afdelingerne 9, 11 og 13 Struebjerg, Munkevænget og Sanddalsparken har fået én Timan. Ligeledes afdelingerne 19, 20 og 22 Søsterhaven, Wiggers Park og Sofielund og afdelingerne 14, 16 og 21 Byparken, Skovparken og Solsikkevej hver én. Med salget af de seks gamle Wulff er, består SAB s samlede maskinpark med indregistrerede køretøjer af 22 maskiner/køretøjer, 20 påhængsvogne og en liftvogn. Der sker en løbende udskiftning af det ældre materiel, og indenfor de næste par år er der yderligere fem maskiner, der skal udskiftes. Når det sker, så vil hele den ældre maskinpark være udskiftet. 10

11 Historieklummen Af Erik Bang Boesen Kære læsere Jeg er blevet opfordret til at finde flere sjove og interessante ting frem fra nostalgiens verden i beboerforeningens regi. Og I Skovbyposten 6. årgang, marts 1995, fandt jeg følgende artikel. Beboerrådgiver i Skovparken og Byparken. Det var da i hvert fald en god, positiv og nyttig nyhed, der ville noget for både beboere og SAB, - og ja, I har gættet rigtigt. Det er selvfølgelig vores beboerrådgiver Bente Kjær, der her er tale om og i artiklen, som er en slags mini selvbiografi, fortæller hun, at hun er 39 år, gift og har to børn og på det tidspunkt havde arbejdet indenfor boligsektoren i 10 år. Hun havde bl.a. været ansat i et byggeselskab på Fyn, hvor hun solgte andele, udarbejdede beboerinformationsmateriale, arrangerede beboermøder, integration af flygtninge m.m. Fra sit kontor i Skovbyhus kom hun bl.a. til at arbejde sammen med Finn Boye, lederen af ungdomsrådgivningen i Svendborg Kommune, nu afdelingschef i socialafdelingen. Og som de fleste af jer ved, er der i årenes løb udsprunget utallige beboernyttige tiltag fra Bentes side og der er løbet meget vand i stranden siden da, og nu efter 16 år er Bente hos os endnu og er stadigvæk kendt for at være en ildsjæl involveret i en masse ting til stor gavn for både os beboere, SAB og Svendborg Kommune. Anemonen snart i nye lokaler I januar åbner anemonen i helt nye lokaler vi flytter nemlig ind i nyrenoverede lejligheder i Byparken 40. St.th Hos Narges Her vil fortsat være åbent mandag-torsdag fra kl Beboerkonsulent Bente Kjær vil have kontor her og mens renoveringen står på vil Arne Simonsen dele kontor nogle dage om ugen med Bente Kjær St.tv Jobcentret og Nøddeknækkeren Jobcentret vil fortsat have åbent mandag fra kl Onsdag fra kl og torsdag fra kl Nøddeknækker Jeanette Ullum vil have sit kontor her og kan træffes efter aftale 2.tv Sund i Hømarken Sund i Hømarken kan træffes efter aftale Børnetøj Vi modtager fortsat gerne tøj til børn i alderen 0-10 år. Tøj kan afleveres i åbningstiden. Der er stor mangel på babytøj så har du noget liggende modtager vi gerne. Mangler I tøj til jeres børn, kan I komme onsdag formiddag og se om der er noget jeres børn kan bruge tøjet er gratis. Anemonen ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i året der er gået Vi glæder os til at se jer igen i Mange hilsner personalet i anemonen Ny kontrakt på levering af antenne til afdeling 14 Byparken og afdeling 16 Skovparken På vegne af de to nævnte afdelinger har Svendborg Andels-Boligforening skrevet kontrakt med Dansk Bredbånd om levering af TV- og radiosignaler. Aftalen er formidlet af Sydfyns Intranet, der også hidtil har leveret TV og radio i de to afdelinger. Aftalen angår kun den lille TV-pakke, som alle lejere også i fremtiden skal betale for via huslejen. Herudover er det aftalt at lejerne i andre pakker kan tilkøbe blandt andet Viasats kanaler, TV1000 og forskellige sprogpakker. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2012, men allerede den 14. december overflyttes lejerne til Dansk Bredbånds signaler. De berørte lejere får i disse dage nærmere information om mulighederne. 11

12 Kort og godt Afdeling 21 - Solsikkevej Bestyrelsen ønsker beboerne En Glædelig Jul og et godt år 2012 Morten, Birgit & Jonna Ny bestyrelse: Afdeling 9 Bispeløkken har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. december valgt en ny bestyrelse. Formand blev Heidi Nellemand Hansen, Bispeløkken 8, st. th. Næstformand blev Norma Skaalun, Bispeløkken 12, st. th. Menigt medlem blev Eli Jensen, Bispeløkken 2, 1. tv. Der blev hygget og snakket omkring bordet, da Frøavlen fejrede deres fødselsdag. Frøavlen fyldte år Torsdag den 1. december kunne Frøavlen fejre deres første runde fødselsdag - 10 års fødselsdag. Det blev naturligvis fejret med maner, så der var lagkage og kaffebord til beboerne. For enkelte af beboerne var det en ekstra stor dag, for de har været med i alle 10 år. Randi Antunes har fundet sig godt til rette med den nye Belos-maskine, der også kan køre med containere. Rigtig gode maskiner Rift om de store lejligheder i Sanddalsparken I sidste nummer af SAB-Nyt kunne vi fortælle, at huslejen i en lejlighed på mellem 106 og 109 kvadratmeter i Sanddalsparken er nedsat til mellem 6.600,- og 6.800,- kr. pr. måned. - Det har vist sig at være en rigtig god ide at nedsætte huslejen, siger direktør for SAB Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt. I de sidste to måneder er det lykkedes os at udleje fem af de tomme lejemål, og nu har vi kun tre store lejligheder tilbage dem håber vi naturligvis også snart at finde lejere til. Huslejenedsættelsen blev en realitet pr. 1. oktober 2011 efter at afdelingsmødet vedtog en ordning, hvorefter huslejeniveauet i Sanddalsparken udjævnes til 750,- kr. pr. kvadratmeter pr. år. Hvis du er interesseret i at leje en af de ledige store lejligheder i Sanddalsparken, er du altid velkommen til at kontakte boligforeningens udlejningsafdeling på Tekst & foto: Kurt Hardi Gårdmændene på Strynøvej har fået to nye Belosmaskiner til afløsning for de gamle slidte Wulff ér, der havde tjent deres dage og lidt til. Men som med meget nyt så skulle der lige en tilvænningsperiode til for at vænne sig til og lære de nye maskiner godt at kende. - De er rigtig gode at køre i, siger Randi Antunes, en af gårdmændene i afdelingerne 7, 8, 12 og 15. De andre var slidt op de var gamle. Men det var noget af en omvæltning, at komme over og køre i de nye. De føltes meget større, men det er gode maskiner, og efter en tre fire gange, så har man lært dem at kende. - De kan faktisk alt de maskiner, fortæller varmester Verner Hansen. Feje, salte, skrabe med sneplov, snekaster og så køre med container også. Så med det de kan, - så er vi også klar til Kong Vinter. Vi bliver heller ikke taget med bukserne nede, for vi har fire ton salt fra sidste år. Så vi er klar. 12

13 God stemning og julehumør prægede julestuen i Wiggers Park, der havde flot og stort fremmøde hele dagen Julestue i Wiggers park Af Aina Jørgensen Igen i år blev der holdt julestue i Wiggers Park. Det var som altid meget hyggeligt lige fra morgenstunden. Erik Bang Boesen og jeg var inviteret på morgenmad sammen med de ildsjæle, der holder de traditioner i gang, der gør Wiggers Park til et fantastisk sted at bo. Der var rigtig dejlig stemning om bordet med kaffe og morgenmad, alle var spændte og snakken summede om tidligere års hændelser ved de utallige julestuer der er afholdt i fælleshuset. Det duftede dejligt af kaffe og opskriften på de æbleskiver, der skulle bages blev talt igennem en sidste gang. Hvem gør hvad i dag? Alle kender deres plads, og ved hvad de har ansvar for i dagens løb. Det er en fornøjelse for sådan 2 boligforeningsfan som Erik og jeg at sidde og opleve den stemning! Desværre er det ikke så mange afdelinger, det sker i mere, og vi kunne ønske, der var mange flere, der havde tid, lyst og overskud til at lave det store arbejde det er at arbejde med sociale tiltag i vores boligforening. Ena Bøgvad, som er formand i afdelingen, siger at hun nyder de traditioner der er i området. Hun vil gøre meget for at opretholde et godt socialt netværk for beboerne og er glad for, at deres bankoklub består endnu. Den er med til at give beboerne en mulighed for at ses andre steder end lige på gaden. Vi kommer hinanden lidt mere ved, når der er fællesaktiviteter. Vi ved alle, hvor vigtigt det er, at føle sig godt tilpas, der hvor man bor. At føle man hører til er meget vigtigt for den enkeltes trivsel, og jeg må sige at Wiggers Park er en af de afdelinger, der virkelig giver beboerne en mulighed for samvær på kryds og tværs af alder og status. I fællesstuen er boderne sat op og der pyntes flot op omkring den enkelte bod. Vi kan høre, at de kender hinanden derinde i salen. Erik og jeg nyder stemningen og taler om den glæde vi mærker fra beboerne og de hjælpere der kommer udefra. Også tidligere beboere er mødt op, og andre har familie og venner i området, og er den vej rundt kommet for at give en hånd med. Kl. 10 åbnes dørene for alle, og det mildt sagt vrimler ind med mennesker i julestemning! Der handles og snakkes, købes kaffe og æbleskiver. Jeg håber denne lille beskrivelse af, hvad der sker i Wiggers Park kan være med til at inspirere andre i afdelingerne her i SAB til at gøre det samme. Måske behøver man ikke vente til næste år og lave en julestue. Man kan også lave andre tiltag, der kan være til lige så stor glæde for beboerne og én selv. Vi vil på redaktionen meget gerne hører om, hvad der sker i andre afdelinger, og skrive om det vil være os en fornøjelse. I denne tid hvor mange har nok at gøre i deres eget liv, er det vigtigt at få det sociale liv i alle afdelingerne til at fungere. Det er svært at få nogen til at stile op til en bestyrelsespost og på den måde at vise ansvar for det sted man bor. Jeg ved mange har nok at gøre, men kunne af et godt socialt hjerte ønske mig i julegave, at flere ville afse tid til at gi den afdeling de bor i en lille flig af hjerteblodet! Erik og jeg takker alle til julestuen for en dejlig dag! Til slut, vil jeg ønske alle beboere i Svendborg Andels Boligforening en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. En lille hilsen Nu er vi nået vintersæsonen, - og ja, jul og nytår nærmer sig også. Men dermed også det tidspunkt hvor gårdmændene måske skal ud med saltspreder, - og ja, hvis vi får sne - ud med kost og plov. Derfor vil vi anbefale, at man sætter cykler m.m. ned i ens kælder eller cykelkælder. Det er ens eget ansvar, når det står der oppe. Ellers vil bestyrelsen ønske god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen bestyrelsen afd

14 Mulighed for økonomisk tilskud til flytning og etablering i en ny bolig for beboere i Byparken og Skovparken Regeringen har afsat 20. mio kr. til initiativer i udvalgte boligområder. Initiativer der skal understøtte en balanceret beboersammensætning. Svendborg Kommune har i den sammmenhæng fået mulighed for at yde økonomisk tilskud, til udvalgte beboere i Byparken og Skovparken, til flytning og etablering i ny bolig i kommunen. Svendborg Kommune modtager fra kr. fra Socialministeriet. Midlerne kan søges af beboere i Byparken og Skovparken som er: - dømt for kriminalitet - uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse - indvandrere eller efterkommere fra ikke vestlige lande Kriterierne er prioriterede. Således vil beboere, der er dømt for kriminalitet, have fortrindsret til midlerne. Tilsvarende vil beboere uden for arbejdsmarkedet have fortrinsret frem for beboere, der opfylder det tredje kriterie. Beboere, der opfylder et eller flere af kriterierne, kan søge om økonomisk støtte til at dække udgifter forbundet med flytningen og etableringen i ny bolig. Der kan kun ansøges om flyttehjælp, hvis man flytter til anden bolig i Svendborg Kommune. Midlerne er afsat i en pulje, der udbetales i periode Puljen kan ansøges ved at henvende sig til Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg. Hvis du ønsker yderligere information om puljen, kan Socialfagligt Center kontaktes på tlf Hansson og Knudsen A/S og SAB indgår Partnerskabsaftale Ansættelserne vil træde i kraft fra den 1. januar 2012, og vil efter Jobcenterets anbefaling være 2 dage om ugen på byggepladsen, og 3 dage om ugen på Sprogskolen. Jobcenteret påpeger i samme forbindelse, at det er meget vigtigt, at man gør sin sproguddannelse færdig. Aftalen der er bygget på frivillighed, åbenhed, respekt og tillid, vil i øvrigt blive implementeret fra januar Implementeringen vil foregå efter følgende plan: Svendborg Andels-Boligforening og Hansson og Knudsen A/S har indgået en partnerskabsaftale, der sætter fokus på social ansvarlighed og engagement. Aftalen skal sikre parternes aktive deltagelse i både lokalområdets og samfundets udvikling. På denne baggrund vil parterne i fællesskab tage initiativ til tiltag, der kan fremme aktiviteterne på blandt andet uddannelsesområdet. Endvidere kan der også være generelle aktiviteter i forhold til praktikpladser og andre mere specifikke områder. Konkret er der ved redaktionens slutning aftalt et møde med Jobcenter Svendborg, hvor de sidste detaljer angående ansættelse af 2 medarbejdere fra enten Skovparken eller Byparken vil blive endeligt aftalt. - Afholdelse af workshop med deltagelse af SAB, Hansson og Knudsen A/S samt beboerrepræsentanter - Plan for indkaldelse af andre aktører, så som Jobcentre, erhvervsskoler og UU-centre - Opstilling af målbare mål, såsom antal oprettede praktikplader, ferie-, fritidsjob og lignende. - Opfølgende målinger hver 3. måned Såfremt der er nogen beboere i bebyggelsen, der ønsker at være en del af renoveringen af Skovparken, skal I være hjertelig velkommen til at rette henvendelse til byggelederkontoret, hvorefter vi sammen kan tage en samtale omkring vilkårene. 14

15 Nye gratis tilbud for Hømarkens beboere Sund i Hømarken med nye aktiviteter Find flere oplysninger på Projektet Sund i Hømarken er klar med nye tilbud til dig, der ønsker at gøre noget godt for kroppen og sjælen Så nærmer årets slutning sig og julen står for døren. Det giver altid mulighed for at se tilbage på tiden der gik og den, der vil komme. For Sund i Hømarkens vedkommende har det første år mest stået i opstartens tegn, men har også budt på både sommeraktiviteter, åbent hus arrangementer, rygestopaktiviteter og et netop afholdt julearrangement. Når man nærmer sig et nyt år, må man nogle gange erkende, at bukserne er krympet, det gode humør er blevet mindre eller lungerne er blevet mindre elastiske. Derfor har projektholdet bag Sund i Hømarken udviklet nogle aktiviteter, ud fra de svar beboerne har givet. Aktiviteterne er enten begyndt eller vil starte op i den nærmeste fremtid: Madværksted hvis du har lyst til at lære mere om, hvordan man laver sund mad Kost- eller motionsvejledning hvis du vil ændre dine vaner og/eller tabe dig Rygestopkurser hvis du gerne vil slippe for cigaretterne. Gratis nikotinerstatning tilbydes Løbehold for nybegyndere hvis du ikke kan løbe men gerne vil lære det Fitness for kvinder hvis du søger et motionstilbud kun for kvinder Madklub hvis du gerne vil lave mad og spise sammen med andre beboere fra Hømarken Hvis du er interesseret i nogle af de nævnte aktiviteter, så kontakt Sedsel på eller Benny på Du kan også besøge vores hjemmeside for flere oplysninger: eller møde os i vores nyrenoverede lejlighed i Byparken 40, 2. tv over en kop varmt. Multimotion hvis dit barn trænger til motion og nye venner Mens club hvis du trænger til at mødes i hyggelige rammer med andre mænd Zumba hvis du også gerne vil være med på zumba-bølgen FAKTABOX: Sund i Hømarken er et projekt, som kan tilbyde beboerne i Hømarken forskellige muligheder for at leve et sundere liv. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og løber frem til oktober Ny varmemester i afdeling 16 - Skovparken Henrik Mathiesen er fra den 1. november 2011 ansat som ny Varmemester i afdeling 16 Skovparken. Henrik, der er 48 år, kommer fra en stilling som Tømremester ved USH Tømrer & Snedker APS. Harry Jørgensen fortsætter som ejendomsfunktionær og varmemesterafløser i afdelingen. 15

16 Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 / Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 / Fredag 9:30-12:00 NOTITSER DEADLINES Deadline for næste nummer af SAB- Nyt er mandag den 5. marts. Deadlines for SAB-Nyt i 2012 Nr. 2 - Mandag den 4. juni Nr. 3 - Mandag den 10. september Nr. 4 - Mandag den 3. december BANKOSPIL Der afholdes bankospil i Skovbyhus i salen kl. 18:30 på følgende datoer: 4. og 18. januar 1., 15. og 29. februar 14. og 28. marts 11. og 25. april 9. og 23. maj 6. og 20. juni Fra den 4. januar stiger gevinsterne fra 50, til 75, - kr. Kødgevinsterne stiger tilsvarende. Venlig hilsen Birthe Frederiksen - Formand DIVERSE VAGT-TELEFONEN Boligforeningens vagttelefon kan benyttes udenfor normal arbejdstid Ring og tryk 1 for akut hjælp. Du bliver nu omstillet til vagttelefonen pt. Midtfyns Totalservice. RYDDELIG OPGANG Af hensyn til Falck og brandvæsen må der ikke stå fodtøj, poser eller andet i opgangene. HJERTESTARTERE Der er opsat hjertestartere følgende steder: - Fælleshuset i Wiggers Park - Fælleshuset i Sofielund - Fælleshuset i Bregnegården - og i Skovbyhus TELEFONNUMRE NYTTIGE TELEFONNUMRE Varmemester - Ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer ØVRIGE Lægevagten Beboerrådgiver Bente Kjær Falcks nøgleservice Skovbyhus (Martin Olsen) / Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling fredag mellem kl Selskabslokale i Bregnegårdsparken Bestilling torsdag mellem kl / YouSee (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns Intranet Alkolinien (Anonym og gratis) Brolæggere i arbejde Børnetelefonen (Anonym og gratis) På Solsikkevej er brolæggerne i gang med reparationsarbejde i forbindelse med, at en del sten har sat sig og skabt ujævnheder. Stenene ved de ujævne områder bliver taget op, og nyt stabilgrus lagt på, inden stenene kommer på plads for at blive stampet, så der igen er plan vej at færdes på. 16

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken SAB-Nyt Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder Læs mere på side 6 Aktiviteter i Hømarken Sommeraktiviteter for børn i Hømarken Læs mere på side 14 14 8 23 3 Boligselskaber omkring

Læs mere

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn SAB-Nyt SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 6 inde i bladet. 4 3 23 5 Elektronisk flyttesyn Status på renovering 25 år i boligforenigen Boligforeningen har anskaffet et nyt

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.

Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19. Information om Renoveringen af afdeling 14 Byparken Informationsmøde Svendborg Andels-Boligforening afholder et informationsmøde for afdeling 14 Byparken den: 21. juni 2010 kl. 19.00 i Skovbyhus Der skal

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014

PARK NYT SKOLEPARKERNE. Vinter 2014 PARK NYT Vinter 2014 SKOLEPARKERNE Indhold i dette nr.: Juletræstænding 1. december side 2 Nyt fra bestyrelsen side 3 Skoleparkens Fritidsklub side 6 Julespisning 29. november side 10 Juletræsfest 30.

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 3 af 17/1-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Annette Reckendorph - Kurt Peter Jørgensen -

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1011 Toftegård Dato: 14. august 2014 kl. 18.00-20.30 Til stede: Martin Baden, Henning L. Eriksen, Jette Birksø Larsen, Jeanette Andersen. og Rene Dalin.

Læs mere

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel

SAB-Nyt. Fastelavnsfest i Skovbyhus. LED belysning giver store besparelser. Besparelse ved fraflytning. Svendborg Østre Bydel SAB-Nyt Fastelavnsfest i Skovbyhus Læs mere på side 6 12 Svendborg Østre Bydel Erik Bang Boesen har skrevet om byudviklingen i Østre bydel. Læs mere på side 12-13 LED belysning giver store besparelser

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

SAB-Nyt. Julenummer. Juledigt til vores læsere på side 5. Ventilation og Indboforsikring. Madklub i Anemonen. Orientering om status på renoveringen

SAB-Nyt. Julenummer. Juledigt til vores læsere på side 5. Ventilation og Indboforsikring. Madklub i Anemonen. Orientering om status på renoveringen SAB-Nyt Julenummer Juledigt til vores læsere på side 5 Madklub i Anemonen Anemonen fortsætter med madklub hver onsdag, hvor flere beboere hygger sig over fællesskabet 17 12 23 3 Ventilation og Indboforsikring

Læs mere

SAB-Nyt. En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune. Bevaringsværdigt. Status på renoveringen miljø. Aktiviteter i Hømarken SAB NYT ÅRGANG 8

SAB-Nyt. En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune. Bevaringsværdigt. Status på renoveringen miljø. Aktiviteter i Hømarken SAB NYT ÅRGANG 8 SAB-Nyt En ny Boligsocial Helhedsplan i Svendborg Kommune Læs mere på side 3 Aktiviteter i Hømarken Sund i Hørmarken er klar med flere fælles aktiviteter. Læs mere på side 14 14 8 23 6 Bevaringsværdigt

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant.

Grethe Hansen flyttede ind på Brydevej i 1979. Den 16. april 1986 blev hun valgt som afdelingsrepræsentant. SAB-Nyt 318.000.000,- Kontrakten er underskrevet. Entreprenørfirmaet Hanson og Knudsen skal stå for de fysiske arbejder i Skovparken. Læs mere side 7 Beslutningsprotokol Alle beslutningsprotokoller fra

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet

SAB-Nyt. ledige lejemål i SAB. Mere om udlejningssituationen. i SAB. Ny parkeringsplads indviet i afdeling 7. Ny petanquebane indviet SAB-Nyt ledige lejemål i SAB 2014 2015 Afdeling 18 - Bregnegården har indviet deres nye petanquebane. Mere om udlejningssituationen i SAB på side 18 Arbejdsglæde i Søsterhaven Søsterhaven - afdeling 19

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

SAB-Nyt. lejerøkonomi i Svendborg. læs mere på side 5. Beboere tilbage i. Status på renoveringen Klyngehusene. Naturlegeplads indviet SAB NYT ÅRGANG 7

SAB-Nyt. lejerøkonomi i Svendborg. læs mere på side 5. Beboere tilbage i. Status på renoveringen Klyngehusene. Naturlegeplads indviet SAB NYT ÅRGANG 7 SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 5 Naturlegeplads indviet Afdeling 7 har indviet naturlegeplads. Læs mere på side 10 og 11 10 7 23 3 Beboere tilbage i Status på renoveringen Klyngehusene

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1

RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... Gem denne folder!! 1 RENOVERINGS ABC GOLFPARKEN DET ER EN GOD IDÉ AT GEMME MIG... 1 Velkommen til den nye Golfparken Renoveringen af afdeling 14, Golfparken er den hidtil største af sin art i s godt 60-årige historie. Derfor

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent.

Referat. Afdelingsbestyrelsesmøde. Referat: Thomas Begulic blev valgt som dirigent og Kjeld Skelmose blev valgt som referent. Den 3. december 2014 Referat Mødeart: Afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Mødested: Selskabslokalet Nyborggade 11, 1. sal Mødedato: 2. december 2014 2100 København Ø

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00.

Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. 1 Referat for bestyrelsesmøde torsdag d. 6. februar kl. 17.00. I mødet deltog: Merrit Rosberg Susanne Kabali Dennis Villumsen John Barzel Thomasberg Barbara Cros (Gik efter en time) Fraværende med afbud:

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VÆRTER

NYHEDSBREV TIL VÆRTER NYHEDSBREV TIL VÆRTER NR. 1 Oktober 2011 1. ÅRGANG Formandens hjørne Af Carl Bratved Kære værter! Vi har nu overstået sommerferien, hvor der har været travlhed på Veteranhjemmet, men takket været jeres

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Højbylund afd. 32 Referat fra ordinær generalforsamling den 15. marts 2012. Susanne bød velkommen til alle fremmødte beboer, inspektør Jørgen Kristensen, Karen Kierkegaard fra Højstrups administration,

Læs mere

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar

VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar VA 4 SYD NR 1 JAN/FEB 2003 Husk! Ekstraordinært beboermøde Onsdag 29. Januar Der er intet i verden så stille som sne Betonhjertet Jan/Feb. 2003 1 INDHOLD FASTELAVN side 3 BILLETTER 4 LYSFEST PÅ BROGAARDS

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening Referat af ordinært afdelingsmøde Tirsdag den 24. september 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. april 2013 onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 i beboerlokalet Bispebjerg Bakke 7, kld.

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Skovvej 6-8-10 A-B-C-D-E afdeling 12. Mandag, den 7. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP) og

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/7 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 01. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 56 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Hanne Pedersen Per Olsen Finn Larsen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1

Referat fra bestyrelsesmøde i Borupgaard 1 dato 30.11.2000 1. ordinære bestyrelsesmøde Dato: 30/11/2000 Klokkeslæt: kl. 14:30 Sted: Beboerhuset Tilstedeværende: Formand Peter Andersen (PA), medlemmerne Kaj Nielsen (KN), Palle Wørmann (PW), Lise

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO

AAB Afd.18. 1.oktober 2015. Blad nr. 7 BEBOERINFO AAB Afd.18 1.oktober 2015 Blad nr. 7 BEBOERINFO Kære Beboere Efteråret har meldt sin ankomst, med det følger mange opgaver i afd.18 blandt andet afdelingsmødet som blev afholdt torsdag d. 3. september

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012

Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Referat af generalforsamling i GGG, Nyhavn 31, 22.maj 2012 Generalforsamlingen var indkaldt lovligt. Der valgtes dirigent, Lars Holtung, og formanden, Lisbeth Andersen, aflagde årsberetning: Vi har i det

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014

Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014 1. Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1018 Hjortegården Mødedato: Mandag den 21. januar 2013 Til stede: Jakob Lysemose, Susanne Andersen, Allan Grimstrup, Jan Starup, Charlie M. Ljunstrøm, Britta

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 d. 10. april 2013 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag d. 29. april 2013 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 kl. 18.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB

Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB SAB-nyt ÅRGANG 3 - NR 4 - DECEMBER 2009 Værsgo - Julegaven i år - huslejereduktion til alle lejere i SAB Af Thomas Jeppesen Alle lejere i SAB får mellem 2,2 og 6,7 % rabat på den månedlige leje i 2010.

Læs mere

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N

SAB-Nyt Sahara Bazar Fødselsdagsfest for Orientering om status G 6 012 Skovbyhus på renoveringen G er 2 R b tem T Å ep B N R 3 S SA N SAB-Nyt Årets afdelingsmøder er nu afholdt. Hvad blev der besluttet? - læs afskrift af samtlige protokoller på side 10-23 i dette nr. af SAB-Nyt Sahara Bazar Ny købmand i Byparken - læs mere om manden,

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013.

REFERAT. 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 12. december 2013. 181-135 REFERAT Bestyrelsesmøde 30. januar 2014 17:00 Møde indkaldt af Helle Nilsson Schmidt, administrationen Deltagere: Henrik Brønd HB Bent Nielsen BN Kjeld Petersen KP Bo Bierbaum BB Poul Tychsen PT

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6.

Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Nyhedsbrev Den Boligsociale indsats i afdeling 5 og 6. Hasseris Boligselskab Dette nyhedsbrev, som er udarbejdet af De Boligsociale Medarbejdere, vil give dig et aktuelt indblik i, hvad Den Boligsociale

Læs mere

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014

Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Bredalsparken/Grenhusene NOTAT DAB mrk. ASG-2012-00767 HEC 5. januar 2015 1 Orientring fra afdelingsbestyrelsens møde den 22. september 2014 Afdelingsbestyrelsen afholdt møde mandag den 22. september 2014

Læs mere