SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAB-Nyt. Orientering om helhedsplan. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011"

Transkript

1 SAB-Nyt... Mandag den 24. oktober startede Hansson & Knudsen de fysiske arbejder på den store renovering i afdeling 16 - Skovparken. Fyldig dækning inde i bladet. Læs side 3, 4, 8, 9 og Nyt varmemesterkontor Ny maskinpark Orientering om helhedsplan Gårdmændene i afdeling 7, 8, 12 og 15 har indviet det nye varmemesterkontor. Se billeder og læs artiklen på side 7 inde i bladet. Seks nye maskiner til gårdmændene i Svendborg Andels- Boligforening. Se billederne og læs artiklen på side 10 inde i bladet. Læs sidste nyt om helhedsplan og den store renovering i Skovparken. SAB NYT ÅRGANG 5 NR 4 December 2011

2 FORMANDENS KLUMME Af John Andersen Formand Vi har den 8. november afholdt et formandsmøde, hvor vi gennemgik dagsorden som bestod af følgende punkter: 1. orientering om Hømarks området. 2. orientering om afdelingsmøder 3. nyt fra administrationen 4. eventuelt. Vi havde et godt møde, hvor Finn Rasmussen, den nyvalgte formand for afdeling 16 Skovparken, og jeg orienterede om hvorledes det gik med renoveringen i Hømarken. Under drøftelserne af overstående emner, blev der spurgt om vi ikke kunne få undersøgt mulighederne for at dreje boligforeningen i en mere grøn retning. Det blev blandt andet foreslået at man kan opsamle og udnytte regnvand til toiletter og vaskemaskiner. Der er ved at blive undersøgt om der er andre som har erfaring med at få det udført i boligforeninger, da det jo altid er sådan, at tingene også skal hænge sammen det vil sige accepteres af myndigheder, og at de enkelte afdelinger har plads og økonomi til det. Men jeg synes, det er et spændende emne, og jeg ved, at man med held har fået det op at stå i mange private hjem. Det kan godt være, at det ikke kan realiseres før om nogle år, men der sker jo ikke noget ved, at de afdelingsbestyrelser, som synes det lyder spændende, prøver på at finde ud af, hvad man har af muligheder i deres afdelinger. KOLOFON UDGIVER: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Tlf: Fax: Internet: REDAKTION: Thomas Jeppesen Ansvarshavende redaktør Kurt Hardi OPLAG: 2500 eksemplarer DESIGN/TRYK: Stargate Studio / Isager Bogtryk SAB-Nyt udsendes fire gange årligt til alle lejere. Gengivelse af artikler er tilladt, men kilde skal angives. KONTAKT: Forslag til artikler, læserbreve etc. til næste nummer, skal fremsendes til redaktionen senest mandag den 5. marts 2012 gerne pr. mail til: - eller pr. post til: Svendborg Andels-Boligforening Bregnegårdshaven Svendborg Mrk.: SAB-Nyt Som en opfølgning på dette vil vi forsøge, at finde nogen, som har mulighed for at komme og fortælle om fordele og ulemper. Og her til sidst vil jeg gerne have lov til at ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår. Du kan også læse SAB-Nyt på Venlig hilsen John Andersen 2

3 Mere herom i næste SAB nyt, i byggeavisen og på Vi søger løbende at informere bedst muligt. Der vil blive omdelt byggeaviser og anden information. Status på helhedsplanen Af Michael Petersen C & W arkitekter Afdeling 16, Skovparken Siden udsendelse af sidste SAB-Nyt, er arbejdet nu startet rigtigt op. Byggepladsen er indrettet og man kan se, at der nu sker store ting herude. Fra uge 43 har ombygningen af opgang 40 og 42 været i gang. Renoveringen har i den første del af perioden først og fremmest omfattet nedbrydning og demontering af alle de bygningsdele og installationer som skal udskiftes. Herudover er der mange arbejder med understøtning af og udskæring i skillevægge i opgang 40, så der skabes boliger med øget tilgængelighed i stueetagen og større lejligheder på 1. og 2. sal ved sammenlægning. Anemonen vil fremover få til huse i en stuelejlighed med øget tilgængelighed, så alle kan fornemme hvordan boligerne her indrettes. Fremdriften i arbejderne har budt på en del udfordringer for de udførende. Det er netop derfor vi har planlagt længere tid til de første to opgange. Det giver gode erfaringer til de næste opgange, som begynder først i det nye år. Ombygningen af de nuværende boliger vil være klar til gennemgang og indflytning inden jul. Renoveringen af opgangene samt de afsluttende murerarbejder vil køre videre og bliver afsluttet i januar Arbejdsgangen og pladsforholdene omkring bygningerne er udført i løbende dialog mellem alle parter. Vi har brugt Arbejdstilsynet som aktiv deltager i opstarten af byggepladsen. Også her har driftspersonalet deltaget aktivt i afskærmning og skiltning omkring byggeriet. Afdeling 14, Byparken Projektering af arbejderne i afdeling 14 blev færdiggjort først i oktober. De udvalgte entreprenører har så regnet priser på alle arbejderne. Vi afholdt licitation d. 24. oktober. Vi har valgt at udbyde arbejdet i både hoved- og fagentreprise. Hovedentreprise er som i afdeling 16, hvor én entre- prenør forestår alle arbejder og selv ansætter underentreprenører på de arbejder har ikke selv laver. Fagentreprise er når vi tegner kontrakt direkte med en række, såsom, murer, tømrer, maler, VVS osv. Samtidig har vi udbudt det således, at ikke kun prisen tæller, men også at en række andre ting tæller, såsom processen med at arbejde i folks hjem, erfaring samt måden mangler håndteres på. Tilsammen gør dette at alle tilbud og der er mange skal gennemgås og sammenlignes. Vi har nedsat et såkaldt bedømmelsesudvalg til at vurdere tilbuddene. Arbejdet er ved redaktionens slutning stadig ikke afsluttet. Der forventes en udmelding inden jul. Vi vurderer lige nu, at priserne ser fornuftige ud i forhold til budgettet og de ønsker vi har til byggeriet. Det er da positivt. Arbejderne er planlagt opstartet marts Vi starter i blokkene og arbejdet i klyngehusene følger herefter. Arbejdet er planlagt afsluttet samtidig med afd. 16. Skovparken. Udearealer Projektering af udearealerne er nu afsluttet og lige nu regner entreprenørerne på højtryk på at udregne priser. Det udbudte er indretning af gårdrum, omlægning og retablering af flisearealer, nye cykelskure og meget mere. Dele af helhedsplanen er ikke med i udbuddet. En del vil blive udført løbende i driften, primært udtynding/nedlæggelse af buskadser, opstamning af træer, varierende klipning af græs og meget mere. De større ting som lege- og opholdsarealer vil blive søgt finansieret ved fondsansøgninger. Processen har været rigtig god. Vi har fortsat dialogen med driftspersonalet, så vi hele tiden sikrer det bedste resultat. Vi holder licitation d. 11. januar Det bliver spændende at få valgt den entreprenør, der skal udføre arbejdet. Og så bliver det rart at få alle arbejder i gang. Udearealerne vil blive udført løbende lige efter afslutning af de øvrige arbejder i de enkelte enheder i afdeling 16 og de enkelte blokke i afdeling 14. 3

4 Boglokalet forventes flyttet til andet i løbet af foråret. Forfatter Erik Bang Boesen vil i den forbindelse skænke yderligere 100 bøger til børn og voksne. Nyt fra Biblioteket i Skovbyhus Renoveringen af afdeling 16 er for alvor gået i gang Tekst & foto: Erik Bang Boesen Billardlokalet tømmes for bøger og de flyttes til andet rum. Fotos: Kurt Hardi Biblioteket flytter Efterår og vintertid er læsetid. Som alle efterhånden ved, er der et veludstyret bibliotek i Beboerhuset Skovbyhus med mere end 1200 bøger til fri afbenyttelse for alle beboere i afdelingerne 14, 16 og 21. Statistikken siger at biblioteket er umådeligt populært og yderst velbesøgt stort set året igennem, men dog mest i vintermånederne. Forfatteren Erik Bang Boesen, der står for biblioteket kan oplyse at det ifølge en beslutning i Husudvalget vil blive flyttet fra det nuværende billardlokale til afdelingernes mødelokale lige til venstre for indgangsdøren i kælderetagen. Erik Bang Boesen oplyser at han påtænker at foretage flytningen i foråret 2012 og at han i den forbindelse vil donere ca. 100 nye bøger fra hans privatsamling til biblioteket i Skovbyhus, både voksen og børnebøger, romaner og noveller mm. Efter mange beboeres utålmodige venten, blev det første Spadestik af den første fase af renoveringen endelig taget. Det skete i et smukt efterårsvejr mandag den 17. oktober 2011 og da klokken var ca. 14:15 bød vores formand i SAB John Andersen alle velkommen i sin flotte, informative og fremsynede tale, efterfulgt af en tale af Svendborgs borgmester Kurt Sørensen. Til anledningen var der foruden Svendborgs borgmester Curt Sørensen, repræsentanter fra Kuben Management, Rambøll, C & W Arkitekter og Hansson & Knudsen, også mødt en god skare af omkring beboere op, da vores formand John Andersen havde den ære med et symbolsk spadestik i form af en forhammer, at slå et hul i muren i anemonen, Byparken 42. Efter ceremonien blev der serveret sandwiches, øl og sodavand på plænen, hvor alle med godt humør fik hilst på og snakket med alle. Det var alt i alt en fornøjelig times tid, hvor jeg dog set i lyset af en så stor og vigtig begivenhed, ikke alene for SAB men i høj grad også for Svendborg, må give udtryk for et par enkelte skuffelser. For det første syntes jeg ikke, at borgmesterens megen omtale af Tankefuld ikke var situationspassende, og for det andet syntes jeg med en forud annonceret SAB Presseanmeldelse ikke, at den blev dækket særligt godt og positivt af Fyns Amts Avis, som man kunne have forventet. TV2 Fyn kunne også godt have været der. 4

5 Glædelig Jul og Godt Nytår Juledigt Julen er her når sneen skinner i månelysets skær. Børnene de gaver får, hvad mon det bliver til i år. Julen er her nok engang og vi skal alle synge julesang. Guirlanderne lyser op i gaden til julemandsparaden. Juletræet på torvet står og knejser i sin glans og pynt, og lyser op til glæde for børn og gammel grønt og skønt Glaskuglerne hænger pæne små, både røde, gule og blå. Nu skal vi julegaver købe men til hvem vil ingen røbe. På skovtur danefamilien vælter og juletræet fælder. I denne søde juletid spredes en duft af hjemmebag, klejner og andre julegodter vi vil lave nu i dag. Det er tid til gløgg og æbleskiver, bare en lille bid mens sneen udenfor daler fra aftenhimmelen ned. Nissen spiser risengrød som er både sød og blød og ikke som det plejer så nissen laver derfor julestreger. På Juleaftens dag slår kirkeklokkerne et Jesus slag. Julemaden vi venter på og mandelgaven må jeg bare få Under træet gaven ligger og børnene de spændte hikker. Spændt på gaverne de får, skal børn om juletræet trave. Men det er den, der giver bort, der får den bedste gave. Efter juleand og risalamande skal der om træet vandres men juleglæden er kun din, hvis du deler med andres. Nu nynnes gamle toner frem, og øjnene bliver milde, for julen dvæler helst hos den, hvis sjæl kan blive stille. Lad gaver deles ud med sang, lad lys på grantræet tindre, men julen kommer kun til den, der har den i sit indre. Til sidst vil jeg gerne sige til dreng og pige hver især Glædelig jul og godt nytår til alle og enhver. Erik Bang Boesen

6 Børnenes Juletræsfest i Skovbyhus blev en stor succes til glæde for børn og voksne. En ny juletradition i afdelingerne 14 og 16 er måske født. Kæmpe julesucces for børn og voksne i afdeling 14 og 16 I den spændende ventetid på julemanden pyntede børnene juletræet færdigt, og der blev serveret et glas gløgg eller sodavand og æbleskiver i lange baner. Kl ankom så julemanden fra Grønland til stor jubel, og der blev sunget og danset omkring det flotte juletræ. Efter juletræsdansen delte julemanden godteposer ud til alle børnene også dem, der ikke havde fået købt en billet nåede at få lidt med hjem. Det er svært at sige hvem, der morede og eller hyggede sig mest, - barn eller voksen, for både børn og voksne gik hjem ved 18 tiden med julelys i øjnene, og jeg kan allerede nu hilse fra afdelingsbestyrelsesnisserne og sige, at der også vil blive juletræsfest til næste år. Der var flot tilslutning til julefesten i Skovbyhus. Tekst & fotos: Erik Bang Boesen Lørdag den 3. december kl. 16 løb årets børnejuletræsfest af stablen i Skovbyhus for afdelingerne 14 og 16 og for de 8 frivillige bestyrelsesmedlemmer. Ingen navne nævnt ingen glemt, der havde ofret sig i en god sags tjeneste. Må arrangementet, der havde tiltrukket omkring 60 børn og forældre, siges at være et brag af en succes. Der var dækket to lange borde op med juledug, gran, julestjerner, skåle med pebernødder og brunkager, - og sidst, men ikke mindst midt ude på gulvet stod et stort og flot juletræ, som børnene selv var med til at pynte. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 5. marts 6

7 Varmemester Verner Hansen og gårdmændene er mere end glade for at det nye kontor/frokoststue endelig er blevet en realitet - og taget i brug. Det nye varmemesterkontor godt modtaget Tekst & fotos: Kurt Hardi De tre ansatte i afdelingerne 7, 8, 12 og 15 - St. Byhavevej, Strynøvej, Elmevænget og Hjortøvænge er mere end glade. De har efter mange års snak og forberedelser endelig fået et nyt varmesterkontor, der betyder, at de også er kommet op og ser dagens lys, når de er på kontoret, der også udover kontor har frokoststue og omklædnings- og toiletfaciliteter til begge køn, som der skal være. - Det var lige ved at blive en fødselsdagsgave, sagde varmester Verner Hansen, der fylder år sidst i august. Men vi måtte hen til midten af september inden vi kunne flytte ind. Det var en glædens dag at tage de nye faciliteter i brug, for det har vi ventet længe på meget længe. - Den har i hvert fald været undervejs de seneste 17 år, for da jeg blev ansat for 17 år siden, var der snak om ny frokoststue fra dag 1, fortsætter Verner Hansen og viser en tyk mappe med forslag fra de seneste 12 år. Vi sad jo på dispensation dernede, - og Arbejdstilsynet nåede også at komme forbi, - og så gik der yderligere syv år. Så det har været en lang proces. Så det var en glædens dag den 20. oktober 2010, hvor tegninger og udbudsmateriale blev endeligt godkendt. Jeg har altid været så misundelig over de andre varmemestres kontorer. Men nu tror jeg, at det er de andre, der kan være misundelige på mig. Det er ikke fordi, at vi opholder os her så meget, - men det var lidt pinligt, at når der kom folk, og vi skulle skrive noget under så var det med en rusten container som underlag. Glæden er forståelig, - for det tidligere varmesterkontor også kaldet Hullet, var etableret i Varmemester Verner Hansen, gårdmand Randi Antunes og praktikant Claus Pedersen foran det nye varmemesterkontor og frokoststue på Strynøvej. 1990/91 som frokoststue i dybt kælderniveau lige over varmecentralen uden vinduer og ingen flugtveje, hvis der skulle ske noget. - Vi sad faktisk i to silotanke, hvor de hældte koks ned i gamle dage, fortæller Verner Hansen. Men det var godt om vinteren, for der var altid mindst 27 grader, - men om sommeren brugte vi garagen som sommerresidens, for der kunne det blive op til 40 grader dernede. - Det er dejligt, at vi er kommet herop nu kan vi se ud af vinduerne også, og vi får også folk på besøg. Renovationsfolkene har vi aldrig set før. Men nu har vi fået ny frokoststue, - så nu ser vi dem hver dag, siger Verner Hansen med et stort smil, mens Jannick Hymøller Eriksen og Vagn Møllemand uanfægtet fortsætter med deres frokost. 7

8 LÆSERBREV Kære John Andersen. I afdeling 14 & 16 afhentes der storskrald den 2. torsdag i hver måned. Næste gang 12. januar.. 9. februar og 8. marts. I sidste nummer af SAB-Nyt efterlyste du medlemmer, der ville stille sig til rådighed for bestyrelsesarbejde eller bare mødte op. Det burde ikke undre dig at ingen gør det. For det første er der alt for stor udskiftning her, og for det andet har de, der har boet her i flere år jo opdaget, at beboerne og dermed bestyrelsen ikke har noget at skulle have sagt. I de år jeg har boet her (siden 1999), har vi på hver generalforsamling vedtaget ting som der aldrig er blevet gjort noget ved. Blandt andet omlægning af fliser - renovering af opgange som i afd. 60 efter branden - flytning af cykelstativer - og meget meget mere. Der har været klage over hundehold, men det sker der heller ikke noget med. Vi får en sludder for en sladder eller slet ikke noget svar. Jeg har selv siddet i bestyrelsen, og jeg ved, at vi kom med mange gode forslag til forbedringer. For eksempel en registrering af katte og udlejning af garager til dem der havde bil. Vi fik bare den besked, at det kunne man ikke påtage sig på kontoret. Nu skal du ikke komme med en dårlig undskyldning om renovering, for mange ting er vedtaget lang tid før der var tale om det. Omkring renoveringen blev der på et møde den 22. juni 2010 på et direkte spørgsmål svaret, at ingen blev tvunget til at flytte. Nu viser det sig så, at de der bor i lejligheder, der skal gøres større BLIVER tvunget til det, hvis ikke de har råd til at blive i den større lejlighed. Hvad er det for noget????? Hvorfor har man ikke først talt med dem INDEN arkitekterne gik i gang. Vi vedtog en helhedsplan i god tro, men da vidste vi heller ikke alle enkelthederne. Større lejligheder og øget tilgængelighed fik vi først at vide bagefter. Du er jo formand for hele SAB, men er du i virkeligheden ikke bare en kransekagefigur? Beboerdemokrati er en god ting, hvis den ellers bliver brugt, men her kommer beboerne til kort hele tiden. Så er det da klart, at ingen gider bruge tid på det - ingen gider at være til grin!! Bente Larsen Marslevvej 63 st. tv. Svar til Bente Larsen, og alle andre beboere i SAB Af John Andersen Formand SAB Jeg vil gerne indledningsvis takke Bente Larsen for at starte en vigtig debat. I det følgende vil jeg forsøge at svare på de forskellige kritikpunkter. Mine besvarelser kan godt komme til at lyde som om det kun drejer sig om Bente Larsen, men jeg håber samtidig, at alle andre også kan forholde sig til mine svar, da der jo godt kan være andre som sidder med den samme følelse vedrørende det som står i læserbrevet. Samtidig vil jeg gerne opfordre alle til at kontakte mig direkte for eksempel ved at sende mig en mail, og bede om hjælp til nogle ting i stedet for, at vi skal have debatten i bladet, da der derved kan gå op til 3 måneder før jeg har mulighed for at besvare tingene. Vedrørende problemerne med at finde medlemmer til afdelingsbestyrelser, var det ikke kun Hømarksområdet jeg havde i tankerne, men hele boligforeningen. I forlængelse heraf kan jeg oplyse, at der siden sidste nummer af SAB- Nyt blev runddelt, er blevet valgt en bestyrelse i Bispeløkken. Hvad angår medlemmer af afdelingsbestyrelser, der ikke bliver hørt, og at de ting som vedtages på afdelingsmøder ikke bliver udført, har jeg undersøgt de ting, som er nævnt, og kan oplyse følgende: En del af de ting som Bente Larsen nævner, er tiltag som efter aftale er udsat til renoveringen eller tiden efter, da det ellers ville være spildt arbejde, og andre af punkterne har rent faktisk været behandlet som forslag på afdelingsmødet, men er blevet stemt ned. Det gælder for eksempel punktet om flytning af cykelstativer. Vedrørende manglende sagsbehandling af klager over hundehold, kan jeg oplyse at administrationen har behandlet talrige klager, men jeg skal medgive, at sagsbehandlingstiden og klagegangen er meget lang. Det skyldes primært lejelovens bestemmelser, der har et meget stort fokus på at beskytte og sikre retssikkerheden for de anklagede. 8

9 Erik Bang Boesen har samlet en række digte under titlen Sydafrika - Danmark tur retur Vedrørende punktet om at man på kontoret ikke kan påtage sig arbejdet med at registrere katte, tror jeg mest det drejer sig om en misforståelse. Kontoret vil gerne registrere Kattehold efter ansøgning fra lejere i afdelinger, hvor det er tilladt at holde kat, men det vil jo være håbløst at prøve på at holde styr på hvem og hvor mange der får killinger. Og så til sidst det vigtige spørgsmål omkring den store renoveringssag i Hømarken: Som alle læsere af SAB-Nyt ved, har den sag været længe undervejs. Der er afholdt mange møder. Der har været nedsat arbejdsgrupper, som har arbejdet med køkkener, bad, udearealer og sammenlægning. Der har været afholdt flere ordinære og ekstraordinære afdelingsmøder, og 117 andre møder, med blandt andet Svendborg Kommune, landsbyggefonden, rådgivere mm. Det er en stor proces at få op at stå, og jeg kan kun sige, at når først denne proces er startet op, kan det ikke stoppes igen. Der er jo undervejs indgået kontrakter, lavet aftaler med myndigheder osv. Det betyder ikke, at der ikke kan være/er begået fejl undervejs. Her tænker jeg naturligvis på, hvad der skulle være blevet lovet på mødet den 22. juni 2010 at ingen vil blive tvunget til at flytte. Jeg vil gerne understrege at det indtil videre ikke har været nødvendigt med tvang alle aftaler med beboere er indgået på frivillig basis. Det er også korrekt, at enkelthederne vedrørende etablering af lejemål med øget tilgængelighed og sammenlægning er kommet til sent i forløbet. Men igen, processen omkring den endelige udformning af renoveringsprojektet er kompleks, og det har ganske enkelt ikke været muligt at melde noget konkret ud tidligere. Når det er sagt, så vil jeg gerne opfordre alle berørte beboere, der måtte stå med nogle af de samme følelser som Bente Larsen, til at rette henvendelse til Arne Simonsen fra Kuben (telefon ) eller Bente Kjær fra SAB (telefon ), da vi naturligvis vil gøre hvad vi kan for at hjælpe vores beboere. Der vil ikke være nogen som i den anledning kommer til at stå uden tag over hovedet, det kan jeg garantere. Det sidste punkt på læserbrevet er spørgsmålet om jeg er en kransekagefigur. Ja se, det er jo noget beboerne i SAB skal afgøre. Jeg er ikke ansat i SAB jeg er politisk valgt, og bruger min fritid på at varetage beboernes interesser, og deltager aktivt i så meget, som det er mig muligt. Boganmeldelse Af Thomas Jeppesen Nina du Preez: Sydafrika Danmark tur retur (digte) Collected Poems by Erik Bang Boesen Nina du Preez er en Dansk- Sydafrikansk poet, multikunstner, portrættør, illustrator, oversætter og webdesigner. Oprindeligt født i Svendborg den 27. august 1973, men vokset op i provinsen Kwa Zulu Natal i Sydafrika sådan indledes digtsamlingen Sydafrika Danmark tur retur der kunne lige så godt have stået Velkommen til den omvendte verden. Når Sydafrika sveder, er det koldt i Danmark når vi brokker os, lovpriser sydafrikaneren livet når den danske stamme lever i harmoni, lever de sydafrikanske i kamp og konflikt. Og sådan er det næsten hele vejen igennem. Når tiden i Danmark flyver af sted, så vakler den kun langsom frem i Nina du Preez digt, Et spørgsmål om tid og når politikerne i Danmark for åben skærm stilles til ansvar for stort og småt, så står han her, på en klippe, højt oppe på bjerget og ser kærligt ned på sit folk. Han er høvding. Det er eksotisk det er fremmedartet, og Nina du Preez digte kan anbefales alle, der holder af, at opleve noget andet og blive udfordret i deres tro og vaner. En flot udgivelse, der kun skæmmes en smule af lidt for mange stave- og slåfejl, der helt sikkert kommer af forfatterens mangeårige ophold i det fremmede. Det skal dog være tilgivet og tak for turen, både tur og retur. 9

10 Maskinparken i SAB er blevet fornyet med seks nye maskiner. Det forventes at der indenfor de næste år vil blive anskaffet yderligere nye maskiner til erstatning for de ældre. Fornyelse af maskinparken De nye maskiner har blandt andet som ekstraudstyr også fået skovle, der eksempelvis bruges her til spredning af perlesten på parkeringsplads. Tekst & fotos: Kurt Hardi Svendborg Andels-Boligforening har foretaget en tiltrængt fornyelse af gårdmændenes maskinpark. Med en investering på kr. er der indkøbt fem Timan Tool Trac og en Belos Transpro. De skal erstatte seks slidte 16 år gamle Wulff Trac traktorer, der da de blev indkøbt i 1996 var budgetteret til at holde i 10 år. Det er dog heller ikke de mange timer, de har arbejdet sammenlagt, - men det er vinterberedskabet, der tærer på dem, - de begynder at ruste op. De seks nye traktorer blev i oktober afleveret til Svendborg Andels-Boligforening af Jimmy Hermansen, der for tre år siden startede eget firma, og som i dag hedder Have og Park Center Svendborg. At der blev indkøbt fem Timan Tool Trac i denne omgang skyldtes traktorens konstruktion med løftearm, der giver yderligere anvendelsesmuligheder i den samlede maskinpark. - Vi har testet flere maskiner, og Timan er primært ejendomsfunktionærernes valg, siger inspektør Karsten Brandt fra SAB. Med disse maskiner får vi også ekstra anvendelsesmuligheder, da de kan løfte op i 2,30 meters højde, og samtidig har vi fået skovle, så de kan fungere som en lille gummiged. Timan Tool Trac har et bredt udvalg af redskaber, hvor der samtidig er et meget arbejdsvenligt redskabsskifte, hvor det meste kan klares fra kabinen. Redskaberne til de indkøbte maskiner omfatter skovle, pallegafler, koste og V-plove. - De nye maskiner har også gode ud- og indstigningsforhold, siger Karsten Brandt, og det er vigtigt for mandskabet, der ofte ikke kører langt ad gangen og har mange ind og udstigninger. De nye maskiner er blevet fordelt med en Belos Transpro til afdelingerne 7, 8, 12 og 15 St. Byhavevej, Strynøvej, Elmevænget og Hjortøvænge. Afdelingerne 9, 11 og 13 Struebjerg, Munkevænget og Sanddalsparken har fået én Timan. Ligeledes afdelingerne 19, 20 og 22 Søsterhaven, Wiggers Park og Sofielund og afdelingerne 14, 16 og 21 Byparken, Skovparken og Solsikkevej hver én. Med salget af de seks gamle Wulff er, består SAB s samlede maskinpark med indregistrerede køretøjer af 22 maskiner/køretøjer, 20 påhængsvogne og en liftvogn. Der sker en løbende udskiftning af det ældre materiel, og indenfor de næste par år er der yderligere fem maskiner, der skal udskiftes. Når det sker, så vil hele den ældre maskinpark være udskiftet. 10

11 Historieklummen Af Erik Bang Boesen Kære læsere Jeg er blevet opfordret til at finde flere sjove og interessante ting frem fra nostalgiens verden i beboerforeningens regi. Og I Skovbyposten 6. årgang, marts 1995, fandt jeg følgende artikel. Beboerrådgiver i Skovparken og Byparken. Det var da i hvert fald en god, positiv og nyttig nyhed, der ville noget for både beboere og SAB, - og ja, I har gættet rigtigt. Det er selvfølgelig vores beboerrådgiver Bente Kjær, der her er tale om og i artiklen, som er en slags mini selvbiografi, fortæller hun, at hun er 39 år, gift og har to børn og på det tidspunkt havde arbejdet indenfor boligsektoren i 10 år. Hun havde bl.a. været ansat i et byggeselskab på Fyn, hvor hun solgte andele, udarbejdede beboerinformationsmateriale, arrangerede beboermøder, integration af flygtninge m.m. Fra sit kontor i Skovbyhus kom hun bl.a. til at arbejde sammen med Finn Boye, lederen af ungdomsrådgivningen i Svendborg Kommune, nu afdelingschef i socialafdelingen. Og som de fleste af jer ved, er der i årenes løb udsprunget utallige beboernyttige tiltag fra Bentes side og der er løbet meget vand i stranden siden da, og nu efter 16 år er Bente hos os endnu og er stadigvæk kendt for at være en ildsjæl involveret i en masse ting til stor gavn for både os beboere, SAB og Svendborg Kommune. Anemonen snart i nye lokaler I januar åbner anemonen i helt nye lokaler vi flytter nemlig ind i nyrenoverede lejligheder i Byparken 40. St.th Hos Narges Her vil fortsat være åbent mandag-torsdag fra kl Beboerkonsulent Bente Kjær vil have kontor her og mens renoveringen står på vil Arne Simonsen dele kontor nogle dage om ugen med Bente Kjær St.tv Jobcentret og Nøddeknækkeren Jobcentret vil fortsat have åbent mandag fra kl Onsdag fra kl og torsdag fra kl Nøddeknækker Jeanette Ullum vil have sit kontor her og kan træffes efter aftale 2.tv Sund i Hømarken Sund i Hømarken kan træffes efter aftale Børnetøj Vi modtager fortsat gerne tøj til børn i alderen 0-10 år. Tøj kan afleveres i åbningstiden. Der er stor mangel på babytøj så har du noget liggende modtager vi gerne. Mangler I tøj til jeres børn, kan I komme onsdag formiddag og se om der er noget jeres børn kan bruge tøjet er gratis. Anemonen ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår. Tak for samarbejdet i året der er gået Vi glæder os til at se jer igen i Mange hilsner personalet i anemonen Ny kontrakt på levering af antenne til afdeling 14 Byparken og afdeling 16 Skovparken På vegne af de to nævnte afdelinger har Svendborg Andels-Boligforening skrevet kontrakt med Dansk Bredbånd om levering af TV- og radiosignaler. Aftalen er formidlet af Sydfyns Intranet, der også hidtil har leveret TV og radio i de to afdelinger. Aftalen angår kun den lille TV-pakke, som alle lejere også i fremtiden skal betale for via huslejen. Herudover er det aftalt at lejerne i andre pakker kan tilkøbe blandt andet Viasats kanaler, TV1000 og forskellige sprogpakker. Aftalen træder i kraft den 1. januar 2012, men allerede den 14. december overflyttes lejerne til Dansk Bredbånds signaler. De berørte lejere får i disse dage nærmere information om mulighederne. 11

12 Kort og godt Afdeling 21 - Solsikkevej Bestyrelsen ønsker beboerne En Glædelig Jul og et godt år 2012 Morten, Birgit & Jonna Ny bestyrelse: Afdeling 9 Bispeløkken har på et ekstraordinært afdelingsmøde den 6. december valgt en ny bestyrelse. Formand blev Heidi Nellemand Hansen, Bispeløkken 8, st. th. Næstformand blev Norma Skaalun, Bispeløkken 12, st. th. Menigt medlem blev Eli Jensen, Bispeløkken 2, 1. tv. Der blev hygget og snakket omkring bordet, da Frøavlen fejrede deres fødselsdag. Frøavlen fyldte år Torsdag den 1. december kunne Frøavlen fejre deres første runde fødselsdag - 10 års fødselsdag. Det blev naturligvis fejret med maner, så der var lagkage og kaffebord til beboerne. For enkelte af beboerne var det en ekstra stor dag, for de har været med i alle 10 år. Randi Antunes har fundet sig godt til rette med den nye Belos-maskine, der også kan køre med containere. Rigtig gode maskiner Rift om de store lejligheder i Sanddalsparken I sidste nummer af SAB-Nyt kunne vi fortælle, at huslejen i en lejlighed på mellem 106 og 109 kvadratmeter i Sanddalsparken er nedsat til mellem 6.600,- og 6.800,- kr. pr. måned. - Det har vist sig at være en rigtig god ide at nedsætte huslejen, siger direktør for SAB Jørgen Berg Jensen til SAB-Nyt. I de sidste to måneder er det lykkedes os at udleje fem af de tomme lejemål, og nu har vi kun tre store lejligheder tilbage dem håber vi naturligvis også snart at finde lejere til. Huslejenedsættelsen blev en realitet pr. 1. oktober 2011 efter at afdelingsmødet vedtog en ordning, hvorefter huslejeniveauet i Sanddalsparken udjævnes til 750,- kr. pr. kvadratmeter pr. år. Hvis du er interesseret i at leje en af de ledige store lejligheder i Sanddalsparken, er du altid velkommen til at kontakte boligforeningens udlejningsafdeling på Tekst & foto: Kurt Hardi Gårdmændene på Strynøvej har fået to nye Belosmaskiner til afløsning for de gamle slidte Wulff ér, der havde tjent deres dage og lidt til. Men som med meget nyt så skulle der lige en tilvænningsperiode til for at vænne sig til og lære de nye maskiner godt at kende. - De er rigtig gode at køre i, siger Randi Antunes, en af gårdmændene i afdelingerne 7, 8, 12 og 15. De andre var slidt op de var gamle. Men det var noget af en omvæltning, at komme over og køre i de nye. De føltes meget større, men det er gode maskiner, og efter en tre fire gange, så har man lært dem at kende. - De kan faktisk alt de maskiner, fortæller varmester Verner Hansen. Feje, salte, skrabe med sneplov, snekaster og så køre med container også. Så med det de kan, - så er vi også klar til Kong Vinter. Vi bliver heller ikke taget med bukserne nede, for vi har fire ton salt fra sidste år. Så vi er klar. 12

13 God stemning og julehumør prægede julestuen i Wiggers Park, der havde flot og stort fremmøde hele dagen Julestue i Wiggers park Af Aina Jørgensen Igen i år blev der holdt julestue i Wiggers Park. Det var som altid meget hyggeligt lige fra morgenstunden. Erik Bang Boesen og jeg var inviteret på morgenmad sammen med de ildsjæle, der holder de traditioner i gang, der gør Wiggers Park til et fantastisk sted at bo. Der var rigtig dejlig stemning om bordet med kaffe og morgenmad, alle var spændte og snakken summede om tidligere års hændelser ved de utallige julestuer der er afholdt i fælleshuset. Det duftede dejligt af kaffe og opskriften på de æbleskiver, der skulle bages blev talt igennem en sidste gang. Hvem gør hvad i dag? Alle kender deres plads, og ved hvad de har ansvar for i dagens løb. Det er en fornøjelse for sådan 2 boligforeningsfan som Erik og jeg at sidde og opleve den stemning! Desværre er det ikke så mange afdelinger, det sker i mere, og vi kunne ønske, der var mange flere, der havde tid, lyst og overskud til at lave det store arbejde det er at arbejde med sociale tiltag i vores boligforening. Ena Bøgvad, som er formand i afdelingen, siger at hun nyder de traditioner der er i området. Hun vil gøre meget for at opretholde et godt socialt netværk for beboerne og er glad for, at deres bankoklub består endnu. Den er med til at give beboerne en mulighed for at ses andre steder end lige på gaden. Vi kommer hinanden lidt mere ved, når der er fællesaktiviteter. Vi ved alle, hvor vigtigt det er, at føle sig godt tilpas, der hvor man bor. At føle man hører til er meget vigtigt for den enkeltes trivsel, og jeg må sige at Wiggers Park er en af de afdelinger, der virkelig giver beboerne en mulighed for samvær på kryds og tværs af alder og status. I fællesstuen er boderne sat op og der pyntes flot op omkring den enkelte bod. Vi kan høre, at de kender hinanden derinde i salen. Erik og jeg nyder stemningen og taler om den glæde vi mærker fra beboerne og de hjælpere der kommer udefra. Også tidligere beboere er mødt op, og andre har familie og venner i området, og er den vej rundt kommet for at give en hånd med. Kl. 10 åbnes dørene for alle, og det mildt sagt vrimler ind med mennesker i julestemning! Der handles og snakkes, købes kaffe og æbleskiver. Jeg håber denne lille beskrivelse af, hvad der sker i Wiggers Park kan være med til at inspirere andre i afdelingerne her i SAB til at gøre det samme. Måske behøver man ikke vente til næste år og lave en julestue. Man kan også lave andre tiltag, der kan være til lige så stor glæde for beboerne og én selv. Vi vil på redaktionen meget gerne hører om, hvad der sker i andre afdelinger, og skrive om det vil være os en fornøjelse. I denne tid hvor mange har nok at gøre i deres eget liv, er det vigtigt at få det sociale liv i alle afdelingerne til at fungere. Det er svært at få nogen til at stile op til en bestyrelsespost og på den måde at vise ansvar for det sted man bor. Jeg ved mange har nok at gøre, men kunne af et godt socialt hjerte ønske mig i julegave, at flere ville afse tid til at gi den afdeling de bor i en lille flig af hjerteblodet! Erik og jeg takker alle til julestuen for en dejlig dag! Til slut, vil jeg ønske alle beboere i Svendborg Andels Boligforening en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. En lille hilsen Nu er vi nået vintersæsonen, - og ja, jul og nytår nærmer sig også. Men dermed også det tidspunkt hvor gårdmændene måske skal ud med saltspreder, - og ja, hvis vi får sne - ud med kost og plov. Derfor vil vi anbefale, at man sætter cykler m.m. ned i ens kælder eller cykelkælder. Det er ens eget ansvar, når det står der oppe. Ellers vil bestyrelsen ønske god jul og et godt nytår. Med venlig hilsen bestyrelsen afd

14 Mulighed for økonomisk tilskud til flytning og etablering i en ny bolig for beboere i Byparken og Skovparken Regeringen har afsat 20. mio kr. til initiativer i udvalgte boligområder. Initiativer der skal understøtte en balanceret beboersammensætning. Svendborg Kommune har i den sammmenhæng fået mulighed for at yde økonomisk tilskud, til udvalgte beboere i Byparken og Skovparken, til flytning og etablering i ny bolig i kommunen. Svendborg Kommune modtager fra kr. fra Socialministeriet. Midlerne kan søges af beboere i Byparken og Skovparken som er: - dømt for kriminalitet - uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse - indvandrere eller efterkommere fra ikke vestlige lande Kriterierne er prioriterede. Således vil beboere, der er dømt for kriminalitet, have fortrindsret til midlerne. Tilsvarende vil beboere uden for arbejdsmarkedet have fortrinsret frem for beboere, der opfylder det tredje kriterie. Beboere, der opfylder et eller flere af kriterierne, kan søge om økonomisk støtte til at dække udgifter forbundet med flytningen og etableringen i ny bolig. Der kan kun ansøges om flyttehjælp, hvis man flytter til anden bolig i Svendborg Kommune. Midlerne er afsat i en pulje, der udbetales i periode Puljen kan ansøges ved at henvende sig til Socialfagligt Center, Svinget 14, 5700 Svendborg. Hvis du ønsker yderligere information om puljen, kan Socialfagligt Center kontaktes på tlf Hansson og Knudsen A/S og SAB indgår Partnerskabsaftale Ansættelserne vil træde i kraft fra den 1. januar 2012, og vil efter Jobcenterets anbefaling være 2 dage om ugen på byggepladsen, og 3 dage om ugen på Sprogskolen. Jobcenteret påpeger i samme forbindelse, at det er meget vigtigt, at man gør sin sproguddannelse færdig. Aftalen der er bygget på frivillighed, åbenhed, respekt og tillid, vil i øvrigt blive implementeret fra januar Implementeringen vil foregå efter følgende plan: Svendborg Andels-Boligforening og Hansson og Knudsen A/S har indgået en partnerskabsaftale, der sætter fokus på social ansvarlighed og engagement. Aftalen skal sikre parternes aktive deltagelse i både lokalområdets og samfundets udvikling. På denne baggrund vil parterne i fællesskab tage initiativ til tiltag, der kan fremme aktiviteterne på blandt andet uddannelsesområdet. Endvidere kan der også være generelle aktiviteter i forhold til praktikpladser og andre mere specifikke områder. Konkret er der ved redaktionens slutning aftalt et møde med Jobcenter Svendborg, hvor de sidste detaljer angående ansættelse af 2 medarbejdere fra enten Skovparken eller Byparken vil blive endeligt aftalt. - Afholdelse af workshop med deltagelse af SAB, Hansson og Knudsen A/S samt beboerrepræsentanter - Plan for indkaldelse af andre aktører, så som Jobcentre, erhvervsskoler og UU-centre - Opstilling af målbare mål, såsom antal oprettede praktikplader, ferie-, fritidsjob og lignende. - Opfølgende målinger hver 3. måned Såfremt der er nogen beboere i bebyggelsen, der ønsker at være en del af renoveringen af Skovparken, skal I være hjertelig velkommen til at rette henvendelse til byggelederkontoret, hvorefter vi sammen kan tage en samtale omkring vilkårene. 14

15 Nye gratis tilbud for Hømarkens beboere Sund i Hømarken med nye aktiviteter Find flere oplysninger på Projektet Sund i Hømarken er klar med nye tilbud til dig, der ønsker at gøre noget godt for kroppen og sjælen Så nærmer årets slutning sig og julen står for døren. Det giver altid mulighed for at se tilbage på tiden der gik og den, der vil komme. For Sund i Hømarkens vedkommende har det første år mest stået i opstartens tegn, men har også budt på både sommeraktiviteter, åbent hus arrangementer, rygestopaktiviteter og et netop afholdt julearrangement. Når man nærmer sig et nyt år, må man nogle gange erkende, at bukserne er krympet, det gode humør er blevet mindre eller lungerne er blevet mindre elastiske. Derfor har projektholdet bag Sund i Hømarken udviklet nogle aktiviteter, ud fra de svar beboerne har givet. Aktiviteterne er enten begyndt eller vil starte op i den nærmeste fremtid: Madværksted hvis du har lyst til at lære mere om, hvordan man laver sund mad Kost- eller motionsvejledning hvis du vil ændre dine vaner og/eller tabe dig Rygestopkurser hvis du gerne vil slippe for cigaretterne. Gratis nikotinerstatning tilbydes Løbehold for nybegyndere hvis du ikke kan løbe men gerne vil lære det Fitness for kvinder hvis du søger et motionstilbud kun for kvinder Madklub hvis du gerne vil lave mad og spise sammen med andre beboere fra Hømarken Hvis du er interesseret i nogle af de nævnte aktiviteter, så kontakt Sedsel på eller Benny på Du kan også besøge vores hjemmeside for flere oplysninger: eller møde os i vores nyrenoverede lejlighed i Byparken 40, 2. tv over en kop varmt. Multimotion hvis dit barn trænger til motion og nye venner Mens club hvis du trænger til at mødes i hyggelige rammer med andre mænd Zumba hvis du også gerne vil være med på zumba-bølgen FAKTABOX: Sund i Hømarken er et projekt, som kan tilbyde beboerne i Hømarken forskellige muligheder for at leve et sundere liv. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen og løber frem til oktober Ny varmemester i afdeling 16 - Skovparken Henrik Mathiesen er fra den 1. november 2011 ansat som ny Varmemester i afdeling 16 Skovparken. Henrik, der er 48 år, kommer fra en stilling som Tømremester ved USH Tømrer & Snedker APS. Harry Jørgensen fortsætter som ejendomsfunktionær og varmemesterafløser i afdelingen. 15

16 Svendborg Andels-Boligforening Åbningstider: Mandag - onsdag 9:30-13:00 / Torsdag 9:30-13:00 & 15:30-16:45 / Fredag 9:30-12:00 NOTITSER DEADLINES Deadline for næste nummer af SAB- Nyt er mandag den 5. marts. Deadlines for SAB-Nyt i 2012 Nr. 2 - Mandag den 4. juni Nr. 3 - Mandag den 10. september Nr. 4 - Mandag den 3. december BANKOSPIL Der afholdes bankospil i Skovbyhus i salen kl. 18:30 på følgende datoer: 4. og 18. januar 1., 15. og 29. februar 14. og 28. marts 11. og 25. april 9. og 23. maj 6. og 20. juni Fra den 4. januar stiger gevinsterne fra 50, til 75, - kr. Kødgevinsterne stiger tilsvarende. Venlig hilsen Birthe Frederiksen - Formand DIVERSE VAGT-TELEFONEN Boligforeningens vagttelefon kan benyttes udenfor normal arbejdstid Ring og tryk 1 for akut hjælp. Du bliver nu omstillet til vagttelefonen pt. Midtfyns Totalservice. RYDDELIG OPGANG Af hensyn til Falck og brandvæsen må der ikke stå fodtøj, poser eller andet i opgangene. HJERTESTARTERE Der er opsat hjertestartere følgende steder: - Fælleshuset i Wiggers Park - Fælleshuset i Sofielund - Fælleshuset i Bregnegården - og i Skovbyhus TELEFONNUMRE NYTTIGE TELEFONNUMRE Varmemester - Ring (aflyt beskeden - tryk 3 for varmemester) Alle varmemestre i SAB har telefonisk træffetid alle hverdage kl. 9:00-9:30 På alle øvrige tidspunkter kan du lægge en besked på varmemesterens telefonsvarer ØVRIGE Lægevagten Beboerrådgiver Bente Kjær Falcks nøgleservice Skovbyhus (Martin Olsen) / Beboerhuset Skovly (afd 20) Bestilling fredag mellem kl Selskabslokale i Bregnegårdsparken Bestilling torsdag mellem kl / YouSee (TV og radio) TDC (Kundeservice) TDC (Regninger) Sydfyns Intranet Alkolinien (Anonym og gratis) Brolæggere i arbejde Børnetelefonen (Anonym og gratis) På Solsikkevej er brolæggerne i gang med reparationsarbejde i forbindelse med, at en del sten har sat sig og skabt ujævnheder. Stenene ved de ujævne områder bliver taget op, og nyt stabilgrus lagt på, inden stenene kommer på plads for at blive stampet, så der igen er plan vej at færdes på. 16

SAB-Nyt. Skifter udseende NYT DESIGN NY MAND I SKOVBYHUS SAB NYT ÅRGANG 5 NR 2 JUNI 2011

SAB-Nyt. Skifter udseende NYT DESIGN NY MAND I SKOVBYHUS SAB NYT ÅRGANG 5 NR 2 JUNI 2011 SAB-Nyt Skifter udseende NYT DESIGN Boligforeningen lancerer om få uger et nyt design, hvor logo, hjemmeside, brevpapir og SAB-Nyt bliver moderniseret og opdateret 5 3 23 8 FOTOGRAF PÅ ARBEJDE HØMARKEN

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3

Beboerblad for. Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej. September 2013. Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Beboerblad for Ellekonebakken, Guldstjernevej og Firkløvervej September 2013 Er dette Sidste udgave af Beboerbladet????? Læs mere om det, inde i bladet på side 3 Side 2 HER PÅ BAKKEN september 2013 HER

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

FALKEPOSTEN. december

FALKEPOSTEN. december FALKEPOSTEN december 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015

AAB Afdeling 16. Beretning 2014. Afdeling 16. Almene boliger. Fastelavn/juletræstænding/bankoklub. april 2015 AAB Afdeling 16 april 2015 Beretning 2014 Afdeling 16 Almene boliger Det bliver stadig mere kompliceret at administrere vores afdeling. Administration udsender mange cirkulærer som afdelingsbestyrelserne

Læs mere

Indvielse af to nye legepladser i SAB

Indvielse af to nye legepladser i SAB SAB-nyt Fra indvielsen af legepladsen på St. Byhavevej. Fra venstre er det formand for afdeling 8 Dennis Andersen, i midten er det Becky, der glæder sig til at komme i gang med at lege, og til højre er

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010.

Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Referat bestyrelsesmøde PAB afd. 1 den 4.oktober 2010. Dagsorden: 1. Protokol 2. Konstituering af ny bestyrelse 3. Meddelelser fra formanden 4. Meddelelser fra øvrig best. 5. Siden sidst fra varmemesteren

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Juni 2015 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

SAB-Nyt. Flytter for første gang i Byparken. 33 år - midlertidigt SAB NYT ÅRGANG 6. NR 1 Marts 2012

SAB-Nyt. Flytter for første gang i Byparken. 33 år - midlertidigt SAB NYT ÅRGANG 6. NR 1 Marts 2012 SAB-Nyt Boligforeningen har indgået aftale med økonomikonsulent Lis Rasmussen om gratis og uafhængig økonomisk rådgivning til lejerne i SAB, og har også ansat Kaj Kruse som Trivselskonsulent. Læs mere

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

SAB-Nyt. Lejenedsættelse. afdeling 16. læs mere på side 3. Skovbyhus. Halloween i Hømarken. SAB NYT ÅRGANG 7 NR 4 December 2013

SAB-Nyt. Lejenedsættelse. afdeling 16. læs mere på side 3. Skovbyhus. Halloween i Hømarken. SAB NYT ÅRGANG 7 NR 4 December 2013 SAB-Nyt Lejenedsættelse i afdeling 16. læs mere på side 3 Halloween i Hømarken Sund i Hørmarken og Værestedet arrangerede Halloweenfest i Hømarken Læs og se billeder på side 14 14 7 23 6 Spillegildet -

Læs mere

SFO NYT DECEMBER 2011

SFO NYT DECEMBER 2011 SFO NYT DECEMBER 2011 FÆLLES Spilledagen mod Ravn á Rock Endelig kom dagen, hvor dysten skulle stå mod Ravn á Rock. Deltagerne i alle 4 discipliner (skak, backgammon, bordfodbold og bordtennis) var spændte,

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

SAB-Nyt Hvor tilfreds er du alt-i-alt med at bo hvor du bor i dag?

SAB-Nyt Hvor tilfreds er du alt-i-alt med at bo hvor du bor i dag? SAB-Nyt Hvor tilfreds er du alt-i-alt med at bo hvor du bor i dag? Beboertilfredshedsundersøgelse. Læs mere på side 12-15 Samlet tilfredshed Bispeløkken vil engagere beboerne Bestyrelsen vil stærkere kommunikation

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008

SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 SATELLITTEN SCT. KNUDS SKOLE Julen 2008 INDHOLD Side 3-4 Side 5-6 - 7 Side 8-9 - 10 Side 11 Leder v/ Alice Møberg, 9. klasse Julemarked Lucia-optog og krybbespil Juledigte Til alle jer fra alle os her

Læs mere

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014

SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 SFO NYHEDSBREV DECEMBER 2014 Så er det lige før juleferien begynder - en tid, hvor der er nisser, mystik og spænding alle vegne. Hjertelig velkommen til Jul og Nytår. Julebehovspasning Da vi ingen tilmeldinger

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Jo mere vi er sammen

Jo mere vi er sammen Jo mere vi er sammen 1992 Resumé: Vi forlod sidste år prokuristen i en tilstand af frydefuld nabokærlighed, der blev vakt til live af et par grinende barneøjne, efter at han havde fået det meste af en

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge Fastelavn. Fredag den. 28. februar afviklede vi fastelavn i SFO. Det blev som vanligt en sjov, hektisk og hyggelig dag. Børnene er jo noget oppe og køre sådan en dag, men vi har fundet en god form (syntes

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Nu, nu er den der - hjemmesiden!

Nu, nu er den der - hjemmesiden! Kildeskolenyt! - f jo ONu nd sne: Nu, nu er den der - hjemmesiden! I denne måned får I Kildeskolenyt! på papir igen, så I kan få at vide, at hjemmesiden endelig er åbnet. Adressen er www.kildeskolen.dk

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 5+6 2015 Vinterferie. Så er vi nået til uge 7 og skolen holder vinterferie og dermed holder SFO åbent hele dagen. Det har vi annonceret i de sidste par udgaver af Nyhedsbrevet. Vi skal bl.a. i BioHuset og se Min

Læs mere

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken

SAB-Nyt. Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder. Boligselskaber omkring Mølmarksvej. Landsbyggefonden på besøg i Skovparken SAB-Nyt Den Boligsociale Helhedsplan støtter op om aktive boligområder Læs mere på side 6 Aktiviteter i Hømarken Sommeraktiviteter for børn i Hømarken Læs mere på side 14 14 8 23 3 Boligselskaber omkring

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen

Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Kontaktblad for Nordvestskolen, Stormarkafdelingen Nr.3 December 2014 52. Årgang Nyheder fra kontoret: J ulemåneden står for døren og med den følger mange traditioner. Eleverne har klippet og klistret

Læs mere

Aktiv i boligområdet

Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Aktiv i boligområdet Stadig flere danskere gider godt det frivillige arbejde. Vores samfund ville ikke kunne fungere, hvis ikke vi havde så mange ildsjæle. Du kan lave frivilligt

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 14: Abelsvej 72-224 Fælleshus, Abelsvej 156 Oktober 2014 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære afdelingsmøder

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Andelsboligforeningen Odinsgaard

Andelsboligforeningen Odinsgaard Andelsboligforeningen Odinsgaard Afdeling 13 (113) Gartnervangen i Brædstrup Referat af beboermødet den 15. september 2016, kl. 19. Så mange beboere deltog: 14 husstande i alt 17 personer. Fra administrationen

Læs mere

Nyhedsbrev Januar/februar

Nyhedsbrev Januar/februar Så blev det vinter Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Januar/februar BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Min bog om Baunegård 1

Min bog om Baunegård 1 Min bog om Baunegård 1 Velkommen til Baunegård Denne lille bog er til dig, da du skal flytte ind på Baunegård. I bogen kan du læse eller få læst højt, hvad Baunegård er. Midt i Værløse ved en dejlig stor

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED

ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Orientering om ANDELSBOLIGFORENINGENAF 1941 DOMEA RINGSTED Afdeling 12: Prinsessevænget 2-32 Afdeling 13: Prinsessevænget 34-56 November 2012 Til nuværende og kommende beboere. Efter afholdelse af ordinære

Læs mere

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15.

Efter. Før. Indhold i dette nummer. Gang i renoveringerne. De nye tage. Deadline for næste nummer af SAB-Nyt er mandag den 15. Tagene på blokkene i afdeling 16 har længe trængt til en udskiftning. SAB-nyt ÅRGANG 2 NR 2 - JUNI 2008 Gang i renoveringerne Af Thomas Jeppesen I løbet af denne sommer får både afdeling 16 og 20 nye tage,

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Bofællesskabet Stenlille

Bofællesskabet Stenlille Bofællesskabet Stenlille Nyhedsbrev vinter 2014 Vinteren går på hæld og vi begynder at glæde os over de små forårstegn. Heldigvis har vinteren ikke været slem i år. Der har kun været få dage, hvor det

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest.

Årsplan. Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Årsplan 2015 Denne mappe indeholder en kalender med oversigt over lukkedage, ferier, arbejdsweekend, sommerfest, forældremøde og julefest. Ligeledes har vi vedlagt sedler med svarblanketter til ovenstående

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. 14. december 2012 Vallekilde-Hørve Friskole. Fredagsbrev nr. 721 Næste uger: 17. december 18. december 19. december IS fri Forældrerådsmøde IS fri Juleemnedag 4.lek. Bh.kl. sender julekort til kommende

Læs mere

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts

Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Sabro Lokalcenter Gårdhavecaféen Specielle arrangementer Januar Februar - Marts Julefrokosten den 11. december Caféens ugentlige menuer og alt om arrangementer og aktiviteter på Lokalcenteret kan ses på

Læs mere

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder...3 Filmaftener...3 Julefrokost...3 Lan-Partys...4 Madklub...4 Tour de Chambre...5 Øvrige arrangementer...6

Læs mere

Velkommen - Forældre til forældre

Velkommen - Forældre til forældre Velkommen - Forældre til forældre Vi synes selv, at vi har verdens bedste børnehave... -Og I bydes hjerteligt velkommen! Børnehaven er et rigtigt godt valg for Jer, der ønsker en lille og hyggelig børnehave.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn

SAB-Nyt. SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 5 inde i bladet. Status på renovering. Elektronisk flyttesyn SAB-Nyt SAB har trykt en kogebog til lejerne i Hømarken. Læs mere på side 6 inde i bladet. 4 3 23 5 Elektronisk flyttesyn Status på renovering 25 år i boligforenigen Boligforeningen har anskaffet et nyt

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer...

HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT. HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT HEDEMARKEN blomstrer... HEDEMARKS NYT 02:2015 KOLOFON HEDEMARKEN HEDEMARKS NYT udgives i sammenhæng med arbejdet med den fysiske helhedsplan. Udgivelsen har to mål: 1. Vi vil løbende

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Svendborg Andels-Boligforening

Svendborg Andels-Boligforening Svendborg Andels-Boligforening Afdeling 14 326 lejemål l 1-61 v Byggeår 1972 Byparken 6 vær. lejl 1972 Afdeling 16 Skovparken 486 lejemål l 1-31 3 vær. v lejl. Byggeår 1980 Beboersammensætning Beboere

Læs mere

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1

SFO Bladet. SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 SFO Bladet SFO Buddinge ~ Oktober 2012 ~ side 1 Kære børn og forældre i SFO Buddinge Rigtig glædelig efterår det er nu, man skal gennemgå børnenes garderober, og sikre sig, at regntøjet og gummistøvlerne

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6.

Bestyrelsesmøde den 10. juni 2013 kl. 18:45 i bestyrelseslokalet afdeling 117, mødenummer 6. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 15.april 2013. Godkendt. 2. Opfølgning på mødet den 6.maj (behandling af spørgeskemaer).anna opsamler og laver et a 4 ark til hjemmeside og opslagstavle.

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni!

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 21+22 2013. Grundlovsdag 5. juni! Fælles info Grundlovsdag 5. juni! Denne dag holder både skole og SFO lukket! Så god grundlovsdag til jer alle! Personalet i SFO Afslutningsfest for vores 2. klasser -en opgave for børn, forældre og ansatte

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 med følgende dagsorden: Referat af EKTRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag d. 27. august 2003 KL. 19.00 I

Læs mere

Sommer I Hesselbækpark

Sommer I Hesselbækpark Sommer I Hesselbækpark Side 2 og 3: Skt. Hans Side 4, 5 og 6: Nyt fra Bestyrelsen Side 7 og 8: Hækkeklipning 1 Som sædvanlig er det Skt. Hans aften d. 23/6, og traditionen tro holder vi et lille arrangement

Læs mere