Tillykke med guldet Joe og Kirke. Youth Worlds 2008, se side 8 og 14 Nyt fra Marinaen September 2008 Nr årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillykke med guldet Joe og Kirke. Youth Worlds 2008, se side 8 og 14 Nyt fra Marinaen... 27. September 2008 Nr. 4 31. årgang"

Transkript

1 Tillykke med guldet Joe og Kirke Youth Worlds 2008, se side 8 og 14 Nyt fra Marinaen September 2008 Nr årgang

2

3 Indhold Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Udgivelser i 2008 på følgende datoer: Nr. 5 den 5. december. Deadline for stof til bladet 1 måned før. Ansvarshavende redaktør: Niels Greve, Rønbjergvej 16, 8240 Risskov Telefon , mobil Annonceredaktør: Peter Juul Christiansen, Tretommerparken 10, 8240 Risskov. Tlf , Layout og Digitaltryk: Himmelblaa Kommunikation ApS Decembervej 7-9 Box Århus V Tlf Fax Eftertryk: ikke uden tilladelse. Kontakt til Båken Indlæg modtages gerne pr. (som vedhæftet fil) til Papirskrevne indlæg (maskinskrevne eller med tydelig håndskrift) kan lægges i postkassen ved klubhuset, eller sendes til: Egå Sejlklub, Egå Havvej 27, 8250 Egå. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21/ Referat fra bestyrelsesmøde d. 27/ Succeser der forpligter! Optimist- og jolleudvalget Roser og taksigelser ifm. Youth Worlds Opslagstavlen Kapsejladsudvalget Pigesejlads Husudvalget Turudvalget Seniorgruppen Brolauget Generalforsamling Er vi kun RØDE her i Egå! Husketavlen Referat bestyrelsesmøde Informationsmøde pladshavere Nyt fra Havnemesteren Egå Sejlklubs sekretariat i klubhuset, Egå Havvej 27, 8250 Egå, er åbent hver tirsdag fra kl til Sekretariatet vil dog i perioden 2/ til ca. 1/ kun være begrænset åbent. Klubbens telefon, , vil være omstillet i sædvanlig åbningstid ligesom der kan være kortvarigt åbent i forbindelse med klubarrangementer. I øvrigt kan jeg træffes på telefon , Ole Nielsen, sekretær Sejlerskole og duelighedsbevis. Ole Lundskov, tlf Se i øvrigt hjemmesiden. Egå Sejlklubs adr.: Internet: Webmaster: Tage Danielsen, Eller tlf.: Egå Marinas sekretariat Åbent daglig kl. 9-12, torsdag til kl. 18 Tlf , Fax Internet: Havnemester Lars Kock Andersen Daglig kl Tlf

4 Referat fra bestyrelsesmøde d. 21/ Referent: Steen Jepsen Du kan altid komme i kontakt med personerne fra Egå Sejlkubs bestyrelse, adresser, telefonnumre og mail adresser finder du her: 1. Ingen bemærkninger til referat fra sidste møde. 2. Status i udvalgene og på økonomi: Formand Per Selmose Skolevej 2D 8250 Egå Tlf Næstformand Lone Kirketerp Hyldevej Risskov Tlf Fmd. Kapsejladsudvalget Steen Jepsen Havkærvej 63A 8381 Tilst Tlf / Fmd. Optimist- og jolleudv. Christian Reedtz Funder Herredsvejen Møldrup Telefon Kasserer Mogens Nygaard Solklintvej Egå Tlf Fmd. Klubhusudvalget Ole Frandsen Gl. Strandvangsvej Egå Tlf Fmd. Tur-&Motorudvalget Kurt Overgaard Pedersen Haslegaardsvej Århus V Tlf Fmd. Sejlerskolen Ole Lundskov Gustav Holms Vej Århus N Telefon Ungdom: God Kr.Himmelfart-lejr, hyggelig, 46 deltagere, ekstra arrangement om søndagen. Marinaen åben og villig til at finde løsning ang. mere plads til joller, positivt. Ser gode muligheder for sponsorer til kommende følgebåde. Trænersituationen og udskiftninger drøftet. 16 nye optimister startet. Kapsejlads: Sæsonen nu godt i gang. God regelaften 1/4, knap 50 deltagere. Båkebanen pt. 33 tilmeldte. Easy Race pt. 23 tilmeldte. Singlehand pt.? tilmeldte. Pointsejladserne pt. 58 tilmeldte (8 Egå-både). Midsommerkapsejlads og grill 20/6 (en uge fra turudvalgets Grillaften). Århusbugten rundt aflyses (sammenfald med turudvalgets Knebelbro-tur). Hovedsejladsen 21/9 (sammenfald med turudvalgets Løvfaldstur). Vi skal bestræbe os på at datoer fremover er koordineret (info til bestyrelse og udvalg), så sammenfald videst muligt kan undgås. Husudvalg: Omsætningen er god (tirsdage osv.). Nye frikadeller (store og gode). Prisstigninger er nødvendige (fødevarestigninger), øges med Kr. 5,- for lune ret. Standerskiftefest, luxusmiddag og musik, et mindre underskud. Godt Bavariaklub-træf, fornuftigt overskud. Sejlerskolen: Nu fuld belægning: 3 dg. x 2 både x 3 pers. = 18, fint! Det er fortsat lykkedes at finde instruktører og reserver. Nye elever er allerede på liste til vinter-teori. 2 nye motorer er indkøbt til bådene. Motorerne er sponseret af Elna og Erik Mariagers fond 4

5 Kort nyt - fra bestyrelsesmøde Ole Lundskov vil tilbyde kursus til speedbådsbevis for jolleafdelingen. Økonomi: Ca. 25 udmeldelser, men også mange nye indmeldelser. Rykkere er på vej ud. Financiering af to nye følge-gummibåde er afklaret med banken (NB: der er fuld dækning til investeringen fra hensættelser mm.) 3. Formandsemner:?? 4. Grej til stævner: Der har været mindre uoverensstemmelser ang. grej til stævner. Christian og Steen mødes og kommer med forslag til løsning. 5. Evt.: Kom og sejl -dag grundlovsdag, et Danboat arrangement. Ole Frandsen vil hjælpe i huset, men de må selv sørge for sejlads. Dansk Sejlunions generalforsamling? Lone beretter næste gang. 5

6 Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde d. 27. august 2008 Referent: Mogens Nygaard Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. Status i udvalgene og på økonomi. Ungdom: Der har været afholdt forældremøde med henblik på at få aktiveret specielt nye forældre. Dette har resulteret i, at der er blevet nedsat en række arbejdsgrupper også med nye forældre. Egå Sejlklubs ungdomsafdeling har været rigt repræsenteret ved internationale mesterskaber, således er Egå Sejlklub den med flest landsholdudtagelser i Jylland og blandt de 3 bedste i Danmark, bedste resultat er en 3. plads ved VM til Kristian Kirketerp I begyndelsen af august blev der traditionen tro afholdt lejr på Tunø og sædvanen tro var også årets lejr en succes. Der mangler p.t. en træner til B-optimisterne. Der blev i sidste weekend afholdt stævne for ungdomssejlere bl.a. med deltagelse af 8 29 ere, i alt deltog ca. 80 sejlere. Kapsejlads. Banerne kører videre i efterårssæsonen. Godt midsommersejlads/grill-arrangement med mange deltagere. Båkebaneafslutning m. gule ærter den 30/9. Sejlerskole: Der er på nuværende tidspunkt lidt færre henvendelser til teori undervisningen til vinter end på samme tidspunkt sidste år, men det forven- 6

7 tes stadigt, at holdet fyldes op. De nye motorer til skolebådene er desværre stjålet, men der er købt nye, der er sikret på bedste vis. Alle både har været fyldt op i sæsonen og alle er forhåbentlig klar til prøve her i sensommeren. P. t. ca. 10 tilmeldte til næste sæson, maks. deltager antal er 18. Husudvalg: Har haft besøg af levnedsmiddelkontrollen, enkelte mangler, rapport følger God stemning ved tirsdagssejladserne men der mangler som altid folk. Turudvalg: Pinsetur heldig med vejret, 100 i teltet, ca. 60 på bustur, en succes 13/6 Grillaften med ca 50 deltagere 23/8 Tur til Knebel lånt klubhus, medbragt mad blev nydt af ca. 40 deltagere /9 Løvfaldstur 18/11 Andespil der er mange kræfter i de andre bugtklubber, der gerne vil med på den bølge, der er skabt af sommerens store succes. Det har efterfølgende vist sig, at der er medlemmer af klubben, der ikke mener at have modtaget information om stævnet, dette efterlader bestyrelsen med en opgave om sikring af bedre kommunikation til medlemmerne i fremtiden. Sammenfattende kan det udtrykkes med: Vi står med en stor udfordring med mange muligheder for sejlsporten på længere sigt spørgsmålet er hvorledes vi vil gribe den an. ESAA (Elite Sports Akademi Århus) Formålet er at kombinere almindelig skolegang på 8. klasseniveau med elitesport. Sejlsport er en af 7 grene i det pilotprojekt, der foreløbig kører i 1 år. Fra Egå Sejlklub deltager 2 elever i projektet. Bestyrelsen besluttede på sit møde at støtte dette initiativ, der er iværksat af bl.a. Århus kommune med kr ,- og herefter evaluere fremtidig deltagelse. Økonomi: Nogle større investeringer i renovering af klubhus og indkøb af følgebåde har nødvendiggjort optagelse af lån på kr ,- i Danske Bank. Hele den finansielle struktur vil blive vurderet sammen med banken primo 2009, indtil da forventes en stram likviditet. Datoer for efterårets aktiviteter: Standerskifte lørdag den 25. oktober 2008 Generalforsamling onsdag den 5. november 2008 Julefrokost lørdag den 6. december YWSC ungdomsverdensmesterskaber Et meget stort og vellykket arrangement, der er blevet rost fra alle sider. Desværre var Egå Sejlklub ikke godt nok repræsenteret i forhold til antallet af medlemmer i klubben, formanden stillede derfor spørgsmålet: Er Egå Sejlklub interesseret i at være med i flere af den slags arrangementer? For hvis ikke viljen er større, er det måske nu vi skal overveje vores status og engagement i Sailing Aarhus. Hvad enten vi er med eller ej kører toget videre, idet 7

8 Succeser der forpligter! Selv om det kun er sommeren, der er ved at gå på held, og der stadig er nogle måneder tilbage af den egentlige sejlersæson, kan jeg ikke lade være med allerede nu at se tilbage på 2 store succeser for den lokale sejlsport VOLVO Youth Sailing ISAF World Championship 2008 (YSWC) og guldmedaljen til 49 eren som vi har været vidne til i løbet af sommeren. Som formand for Egå Sejlklub kan jeg ikke lade være med at sidde med et stort smil over disse begivenheder og den succes vi har haft. For YSWC s vedkommende glæder jeg mig fordi, det er lykkedes for Sailing Århus at afvikle et så stort og udfordrende stævne med den grad af succes. Succesen bedømt med følgende citater: Sailing Aarhus..second to none fra Bådmagasinet Sejl og Guld til Århus fra Bådnyt og stor ros til Sailing Århus fra både Dansk Sejlunion og ISAF. Klubberne bag Sailing Århus kan ikke andet end være stolte! Når vi så også kan se, den danske 49 er med dybe rødder i det århusianske sejlermiljø, sikre Danmark en guldmedalje ved OL i Beijing, så kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv, hvad al den succes og fokus på sejlerlivet og sejlklubberne i Århus vil kunne medføre for Egå Sejlklub. Allerede inden starten af YSWC i juli kunne vi se, at der var noget godt under vejs i det samarbejde der er etableret i Sailing Århus. Snakken var der allerede omkring det næste rigtig store stævne som Sailing Århus, DS og Århus Kommune kunne byde ind på. Her tænkes der på større ISAF VM stævner i fremtiden. Der er i hvert fald ikke tvivl om at Århus, Århusbugten og sejlermiljøet er sat på verdenskortet nu. 8

9 Jeg kan kun sige, at for dem der har hørt efter hvad jeg har sagt, når jeg i årene før stævnet snakkede om formål og visioner med stævnet, var det, hvad vi kunne vente. Det var også det, som jeg personligt håbede og regnede med ville ske, da jeg tiltrådte som formand for Egå Sejlklub og blev involveret i beslutningerne og planlægningen omkring Sailing Århus og YSWC. Det er dog ikke uden bekymring, at jeg nu ser på den fokus, succes og de muligheder som sommerens begivenheder kan betyde bekymret fordi jeg ikke umiddelbart er sikker på, at Egå Sejlklub er klar til at kapere de muligheder og forpligtigelser som kan ligge i kølvandet på sommerens succes. Min bekymring ligger i, om Egå Sejlklub har vilje og opbakning hos medlemmerne til at udnytte de muligheder, som ligger foran os. Bekymringerne startede allerede i planlægningsfasen af YSWC, da jeg ikke fornemmede den store opbakning til at melde sig under fanerne til at yde en frivillig indsats før og under stævnet. Under stævnet fik jeg desværre bestyrket min bekymring, da jeg så, hvor få sejlere fra Egå Sejlklub vi egentlig var blandt de frivillige skuffende set i relation til fx Sejlklubben Bugten som med en væsentligt mindre medlemsskare, var meget bedre repræsenteret i antal. Synd! Synd var det, fordi vi, der var der, havde en super god oplevelse med sejlads, samvær og godt kammeratskab det kan kun anbefales. Jeg vil derfor også gerne benytte lejligheden til at takke de Egå Sejlere som var med, for deres gode vilje, humør og arbejdsindsats. For at Egå Sejlklub nu ikke skal forpasse de muligheder som ligger foran os, vil jeg opfordre alle i Egå Sejlklub; Bestyrelsen, udvalg og alle medlemmer til at få diskuteret hvordan klubben skal udnytte denne situation hvor succesen forpligter. Til gavn for Egå Sejlklub og sejlsporten i særdeleshed. Sejlerhilsner, Per Selmose Formand 9

10 optimist- og jolleudvalget Fra Ungdomsafdelingen Utroligt så hurtigt den er gået der fløj lige en sommer forbi. Men det var en rigtig fantastisk sommer med masser af varme og sol og mange dejlige timer på vandet. For de fleste af de unge sejlere lukker og slukker skoleferien med en uge på Tunø. Så er batterierne også brugt helt op det er næsten en lettelse at komme tilbage til bøgerne igen! Den traditionsrige Tunølejr er bekrevet andetsteds i bladet. Frem til sommerferien har der været travlhed med den faste træning tirsdag og torsdag aften. Vi er virkelig mange sejlere i år, og mange hold. Det er en fornøjelse, men det stiller også krav til faciliteterne. Ind imellem er vi tæt på at sprænge rammen, men med gode viljer kommer man jo langt. Vi vil så nødig splitte træningen op på flere dage. Ungerne har godt af det mangfoldige samvær på tværs af alder, niveau og jolletyper. Lige før sommerferien fik vi den første af de to nye gummibåde. Det var en stor lettelse. Igennem foråret har vi set et stort behov for øget tilstedeværelse på vandet af trænere og forældre-hjælpere i forbindelse med aftentræningen. Men antallet af motorbåde har været begrænsende. Det er især de nye C.sejlere, der med mellemrum har måttet blive på land, fordi det ikke var sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at der kun var én motorbåd til rådighed for deres træning. Med de nye både er vi virkelig godt kørende. Skruen i vandet og helst lidt fremad Det kræver en betydelig indsats at holde gang i en af landets største ungdomsafdelinger. Og en endnu større indsats hvis vi skal udvikle vores aktiviteter yderligere til gavn for sejlerne. For at få flere på banen med hænderne oppe af lommerne havde vi derfor ved starten af efterårssæsonen indkaldt til et møde med alle ungdomsafdelingens forældre. Det var en stor fornøjelse, at konstatere at virkelig mange havde lyst til at hjælpe med at skubbe vognen. Der er 10

11 Tunølejr 2008 nu nedsat et antal arbejdsgrupper, som på hver deres område er i fuld gang med at støve rutinerne af, få sat skik på alt det praktiske og se fremad mod nye mål. Vi har jo kun de rammer og det indhold, vi selv skaber. Aktivitet på de danske kapsejladsbaner Mange af vore unge sejlere har været til lokale kapsejladser i forsommeren og her i starten af efteråret. Det er først og fremmest glædeligt at se de mere urutinerede komme i gang med kapsejlads for alvor. Søndag d. 15. juni var der et mindre endagsstævne i Marselisborg, hvor en del af de nye var tilmeldt. Desværre blæste det meget voldsomt, så kun de mere rutinerede kastede sig ud i bølgerne. Senere fulgte Århusmesterskabet, der i år havde KBL som vært. I optimist C blev Louise Rost nr. 3 og Camilla Vissinger nr. 4 og i optimist A vandt Kristian Kirketerp med Christian Rost om nr. 3. Efter sommerferien har der allerede været to større stævner i kredsen. Vi startede med Danske Bank Cup i Horsens, hvor der var rigtig mange Egå-sejlere med. I optimist C blev Camilla Vissinger nr. 3, i optimist B blev Louise Rost nr. 2 og Maria Vissinger nr. 8 og i optimist A kom både den bedste dreng og den bedste pige fra ES: Christian Rost blev nr. 1 og Asta Reedtz Husted nr. 2. Endelig stævne-debuterede Helene Bisgaard med en 5. plads i zoom-8. Herefter fulgte vores eget stævne Egå Golden Cup d august. 71 sejlere mødte op til en meget succesrig weekend med fine sejlforhold og behageligt forældrevejr. I optimist C var flere af vores nyere sejlere med fremme. Josephine Swiatecki blev nr. 2, Josefine Bjørndal Robl nr. 4 og Anders Dam Schmidt nr. 5. B-optimisterne var lidt mere tilbageholdne med en 4. plads til Maria Vissinger og en 5. henhv. 6. plads til Maja og Simone Veis Marxen. Til gengæld satte vores egne A-optimister sig på de fire første pladser i rækkefølgen: Christian Rost, Katrine Bendix Krogh, Amalie Stubdrup og Martin Aamann Jessen. I 29er-klassen blev det en sikker 1. plads til Henriette Frislev og Mathias Sletten og en 3. plads til Anne Line Lyngsø Thomsen og Sarah Holm Jakobsen. Internationale stævner i sommerens løb Forårets ranglistestævner for juniorsejlere endte med et ganske flot resultat for Egå Sejlklub. Vi satte os på 10 af i alt 52 landsholdspladser i optimistjollen og fik yderligere udtaget 2 sejlere til nordisk mesterskab i zoom-8 klassen. Metalhøsten bestod af to sølv- og en bronzemedalje, og mange af ungerne leverede en virkelig flot indsats, som de bestemt kan være stolte af. Den fornemste præstation stod Kristian Kirketerp så afgjort for. Til sit tredje VM (denne gang i Tyrkiet) placerede Kristian sig som verdens tredje bedste optimist-sejler og det er altså ud af måske sejlere på verdensplan! I sin VM-debut placerede vores danmarksmester fra 2007 Christian Rost sig på en flot 92. plads og samlede vigtige erfaringer til de kommende år. Sammen med de tre øvrige VM-deltagere fra andre klubber placerede Kristian og Christian tilmed det danske hold som nr. 2 i nationskonkurrencen det bedste danske resultat i næsten 30 år! Den meget erfarne optimistsejler Lærke Lokdam var til EM på Gardasøen, og placerede sig på en Fortsættes næste side 11

12 Fortsat fra forrige side flot 8. plads i et meget stærkt felt hos pigerne. Selvom det var et lille tilbageskridt i forhold til sidste års EM-resultat, fik Lærke igen vist at hun så afgjort hører til blandt de mest talentfulde unge sejlere i Danmark. Ved de nordiske juniormesterskaber i Västerås nær Stockholm blev Egå-sejlerne budt på noget uvante forhold. Sejlads på Mäleren er noget ganske andet end på Århusbugten. Vinden er betydeligt mere ustabil og springende, og med de mange pynter og småøer spiller landeffekterne en langt større rolle end vores sejlere er vant til. Men så kan de jo for alvor lære noget nyt! I optimistklassen var Martin Aamann Jessen med på det danske hold, der sikrede sig sølvmedaljerne i en tæt gyserfinale mod Sverige. I optimisternes individuelle stævne blev Martin Aamann Jessen nr.6 og Mikkel Korsby nr. 24 hos drengene, og pigerne opnåede følgende placeringer: Asta Reedtz Husted nr. 6, Amalie Stubdrup nr. 14, Olivia Wadmann nr. 18 og Katrine Bendix Krogh nr. 22. I zoom-8 klassen opnåede Jeppe Reedtz Husted en 19. plads og Anne Mette Eskildsen en 20. plads. Endelig skal det fremhæves at Anne Line Lyngsø Thomsen og Sarah Holm Jakobsen fra Egå blev nr. 22 og bedste danske besætning ud af 112 deltagende både ved EM for 29er. Så også i denne klasse er vi begyndt at markere os og få omsat de mange timers træning på Bugten til flotte resultater. Hvad ser vi frem til? Træningen slutter som sædvanligt til efterårsferien, og der sejles kapsejladser indtil slutningen af oktober måned bl.a. DM for junior og ungdom i Sønderborg og optimist hold DM i Kerteminde. Herefter følger vintersæsonen, hvor der trænes lidt i weekenderne sammen med de øvrige klubber i Bugten, og hvor vi i Egå planlægger en del træningslejre især for de bedste optimistsejlere. Og så skal vi lægge planer for endnu en god sæson 2009 Med håbet om endnu mange gode timer på vandet i resten af Christian Reedtz Funder Tunølejr I år var der igen rift om pladserne til Tunølejren. Dette år adskilte sig i forhold til tidligere lejre, da der var en rigtig flot repræsentation af storsejlere. Vejrguderne, humøret og forventningerne stod højt på barometret, da teltpladsen fra at være en grøn plet blev fyldt op med telte og sydende liv. Maden blev i år leveret af Mejeriet og der var fuldt tilfredshed med kvalitet og kvantitet. Tunølejr 2008 Tunølejr

13 Tunølejr 2008 Vinden tog senere til og første dag blev brugt til at hygge i storteltet og møde gamle bekendte fra sidste år, samt at vise nye deltagere på plads. Der var frisk vind med enkelte byger ind imellem ugen igennem,- dog kom der skybrud torsdag aften hvilket resulterede i 10 cm vand i storteltet som dog hurtigt forsvandt igen. Lejren blev gennemført med kendte aktiviteter på vand som på land,- såsom Tour de Tunø hvor sejlerne sejlede rundt om øen, klatring over havneindløb, lejrbål med grillpølser samt et løb med forskellige poster. Minigolf var populært og mange dyster blev gennemført. Karin Hoberg 13

14 Roser og taksigelser ifm. Youth Worlds 2008 Af: Thomas Capitani Nielsen (forkortet lidt af Steen) Kære alle sammen, vi fik mange roser og smukke taler både under og efter ISAF Youth Worlds, mange blev nævnt uformelt og andre formelt. Jeg har samlet en lille buket af citater og mails jeg har modtaget og iler med at sende dem videre til alle jer, der fortjener hvert et ord og hver en rose. Rigtig god sommer Mange hilsner Thomas Dear Thomas: Tak for Sidst! Thank you so much for hosting and organizing such a fantastic and successful event. You should all be very proud of a job well done. I have just received a wonderful letter from the manager of the RYA Youth Racing, Simon Wergen who quotes, The race Management and event organization were second to none and the support staff were incredibly supportive. It is important that events like this of such high calibre continue to be of such a high standard to ensure the youth sailors perform at their highest level possible. Need I say more from the winners of the VOLVO Trophy. More importantly, I want to thank you and your team for the wonderful hospitality that you showed us all throughout the entire event. Every detail was taken care of and I can say on behalf of all the participants that we felt very welcome in Aarhus. I hope that we will meet many of you again. Thomas, it was an absolute pleasure working with you, Tiny and your entire team. Kind regards, Fiona Kidd Chair, ISAF World Youth Championship Subcommittee Dear Thomas. Tak for sidst as well back to you and your team! It was a pleasure to be part of this event. ISAF received in the last couple of days a lot of positive comments about the organisation of the event, everyone was impressed by the way the event was organised and the high level of the organisation on the water and ashore. Many thanks to you, to your team, to Sailing Aarhus, the Danish Sailing Association and to the City of Aarhus! Best regards, Helmut Czasny-Bonomo, Manager ISAF Competitions Department Kære samarbejdspartnere og kolleger. Volvo Youth Sailing ISAF World Champinship 2008 i Århus er nu overstået og er efter vores opfattelse afviklet med succes. Vi fik da også ISAF s ord for, at de mente dette VM var afviklet som det bedst organiserede nogensinde. Derfor en stor tak til alle jer, der på den ene eller anden måde har bidraget med hjælp og arbejdskraft. Der har været rigtig mange involveret og for os i Sport Aarhus Events er det en kæmpe hjælp, at så mange har bidraget med at sikre, at denne event blev afviklet på en måde, så byen kan være tilfreds. Det blev under begivenheden nævnt mange gange fra ISAF, at det var en kolossal styrke at bl.a. byen stod så stærkt bagved arrangementet. Derfor en stor tak til alle i byen - både sejlklubber og kommunale institutioner m.m. - Uden jeres hjælp og engagement var det aldrig lykkedes at afvikle denne event så succesfyldt. Også en stor tak til Dansk Sejlunion for et utrolig godt samarbejde og engagement - det lover godt for fremtidige sejlevents. Til slut og ikke mindst også en stor tak til de frivillige i Århus. Uden jer er at det svært at se, hvordan alle opgaver kunne være løst. Med venlig hilsen Mariann Vinding og Finn Lyck Sekretariatet Sport Aarhus Events Hi Thomas I would like to say Thank you for allowing me to volunteer for the ISAF Youth Championships. Fortsættes på side 16 14

15 15

16 Fortsat fra side 14 This is the first time I had crossed the ocean to volunteer for an event in Europe. Your group made me feel very welcome. All the volunteers associated with Sail Aarhus were wonderful. I made some good friends. The food was grand. I have great memories putting up and taking the flags down each day. I was even starting to understand Danish by the end of my stay! All in all, thank you for the opportunity. It is much appreciated. Hopefully, we will meet again. Irene McNeill Canada Dear Thomas, Thanks to you and your committee for staging a great Youth Worlds, for all your wonderful hospitality shown to me and a special thanks to Lisbet for a very special evening in her home. I was enchanted by Aarhus and her people, a big thank you to Finn and Mariann also. There will be many sailors with very special memories of this event. With all good wishes, Fiona Barron, Vice President ISAF Excecutive Committee Kære Lisbet, Anne Britt, Per R, Per S, Per K og Thomas Dagen derpå, vil jeg gerne sende jer en hilsen, med en stor tak for et rigtig flot stævne som, klubberne og Sailing Århus kan være meget tilfredse med og stolte af. En fremragende indsats som på mange måder er enestående. Fra unionen skal der lyde en varm tak og vi ser frem til et forsat samarbejde. Jeg håber I vil viderebringe en hilsen og en stor tak til de mange frivillige. Jeg ønsker alle en god og meget velfortjent sommerferie. Mange hilsner Carl Gerstrøm Formand, Dansk Sejlunion This is the most well prepared Youth Worlds event I have ever experienced Helmut Czasny-Bonomo Manager ISAF Competitions Department ISAF Secretariat I have been to countless events like this, but this is the first time, that I actually enjoyed the registration process Swiss National Sailing Association Youth Team Manager Hi everyone Thanks for a pleasant and interesting time in Aarhus with VOLVO Youth Sailing ISAF World Championship It was fantastic to see all the kids struggling with passion to conquer the wind and the waves, but also to meet all these people that made this event happen. Many thanks to let me participate in this sailing event and share your experience. Best regards Annika Ekman ISAF Course Reps Hi Everybody, Thanks to the ISAF for her confidence on me, thanks to the organisers for the hospitality, thanks to the whole team of active volonteers for their friendship, and congratulations on a general point for the very good organisation, including the winds (which was not the case the past week in Palermo - Sicilia, for the Youth Worlds RSX Chpts) All the best for your next sailing, - and good luck for all those who will be at the Olympics. Best regards Paul Bastard ISAF Course Rep Dear Dan Ibsen, I ve enjoyed the Youth Worlds in Denmark very much and it was a fantastic experience to work with so many highly skilled volunteers and all the fantastic race officers from Denmark. I will prepare a report for DSA/Sailing Aarhus with some recommendations for future events but I feel that there is only little space for improvement for the future. I fully agree that the event was absolutely on top! Helmut Czasny-Bonomo Manager ISAF Competitions Department ISAF Secretariat 16

17 En ny stærk konstellation i sejlbranchen Sailgroup Denmark er en ny virksomhed, som tilbyder et komplet sortiment til såvel professionelle som fritidssejlere indenfor sejl, presenninger, kalecher, hynder samt en række andre specialprodukter målrettet den maritime branche. Læs mere på Sammen skaber vi større sy-energi... One Design Sejl Kapsejladssejl Tursejl Presenninger Sprayhoods Kalecher Hynder Specialprodukter Sailgroup Denmark ApS Bakketoften Skødstrup Tlf

18 K til opslagstavlen efterårsarrangementer Standerskifte d. 25. oktober kl Generalforsamling d. 5. november kl ES Julefrokost d. 6. december Julefrokost d. 3. december kl r Deadline Båken nr. 5 d. 5. november Hus Lø 18

19 APsejlads Båkebaneafslutning m. gule ærter d. 30. september Informationsmøde d. 11. november kl Havnemesteren. Bådoptagning begynder d. 11. oktober TURudvalget Jule-andespil d. 18. november kl udvalget rdagsfrokoster begynder d. 1. november Senior-gruppen De Grå Sæler, Kalø Vig 10 års jubilæum d. 27. september Møder, se ES-hjemmeside Julefrokost d. 11. december kl

20 kapsejladsudvalget Bliver et Egå Sejlklub arrangement til noget? Et kig i kalenderen lige efter standerhejsnings festen: Hovsa, der er arrangeret grillaften fredag d.13. juni. 2008, kun en uge før Midsommer Kap & Grill arrangemt løber af stablen. Første indskydelse, lad os annuller arrangementet, men Kapsejladsudvalgs formand mente, at vi skulle gennemfører dette. Annoncering med opslag, 1 juni på tavlen i klubhuset, blev iværksat, forberedelse af selve aftenen blev planlagt i store træk, det faste team sagde ja, dog var der et enkelt afbud på grund af sygdom. En uge før arrangementet status: 2 personer tilmeldt (forventet 40-60), fadøl var bestilt, aftale med slagter gennemført. Hørt i en butik fredag d.13. juni om eftermiddagen, der kommer nok ingen til grill arrangementet, folk gider ikke? Havde jeg ret i mine bekymringer; arrangementerne for tæt på hinanden. Der er ingen, der gider at kapsejle. - Man har nok i sig selv (weekend tur). Ole Østergaard Grillsejlads fredag d Som afslutning på forårets tirsdagssejladser, var der arrangeret hyggesejltur og grillaften. Der var skippermøde i klubhuset, hvor den komplicerede bane blev gennemgået. Starten gik kl , og de fleste kom nogenlunde rettidig over startlinjen. Der blæste en meget frisk vind fra vest, så det gik rask fremad mod først B-mærket, og derefter G-mærket med reb i sejlene. Fra G-mærket og hjem til mål, viste de gode motorsejlere virkelig tænder og kom fint i mål. Da det var lidt køligt på banen denne aften, havde flere tændt for oliefyret for at holde varmen. Efter en halv times sejlads var alle godt i mål, og alle begav sig til klubhuset. Her var det dejligt at se grillmester Claus og hjælpere, som havde startet grillen og fadølsmaskinen. Der var dækket et meget fint salatbord, og da der var rigeligt med kød, blev vi alle mætte. Det musikalske indslag, var en munter afsyngning af en omdelt sang med fine versefødder, melodien kan jeg vist ikke huske. Præmieuddelingen var som sædvanligt et højdepunkt. Der var velfortjente præmier og diverse sponsorgaver til de fleste deltagere. Derefter blev der foretaget en retfærdig lodtrækning af en næsten uvildig person om retten til at skrive indlægget til Båken. Så tak til alle for en hyggelig aften. Med sejlerhilsen Steen Wessberg Kapsejlads. Så er sommeren ovre, og kapsejladssæsonen er ved at være slut også. Vi havde en god indledning til sommeren med Midsommerkapsejladsen (se andet indlæg), og hen over sommeren blev det store ungdomsverdensmesterskab så afviklet. Og det gik rigtig godt! Personligt var jeg lidt spændt på hvordan det gik i Sailing Aarhus regi at samarbejde for vi fem klubber om et så stort og omfattende arrangement. Men alt gik forrygende flot. Alt var vel planlagt, og de mange frivillige fik det til at glide på en god og fornuftig måde for deltagerne. Og vi havde det faktisk også selv rigtig sjovt - vi frivillige - og fik nogle gode oplevelser med derfra. JA- det var et stort arbejde - men også givende, at se så mange deltagere fra hele verden glæde sig over at tingene fungerer tilfredsstillende her 20

21 pigesejlads Havfruecup Forårssæsonnen blev igen i år afsluttet med et hyggeligt arrangement, arrangeret af Århus pigesejlere. Vi startede med en distance sejlads ud fra Århus lystbådehavn. I sejladsen deltog 3 både fra Egå sejlklub Kisser C, Presto og X-tase, og 5 både fra Århus sejlklub. Sejladsen blev en god, og for nogle en lidt dramatisk sejlads, på grund af lidt for god vind. Efter sejladsen havde Århus pigesejlere arrangeret en flot menu til os, som vi nød medens vi hyggede os med alle fra de andre deltagende både. Ros til Århus pigesejlere for et godt arrangement. ved og på Århusbugten - og vi var mange der samtidig havde muligheden for at se de kommende stjernesejlere på tæt hold. En stor succes var det (se andet indlæg). Blot var jeg lidt ked af, at det ikke lykkedes at få flere frivillige med fra Egå Sejlklub. Vi er trods alt en stor klub i området, - det kunne ikke ses på fremmødet, - jeg mener at vi var under 20 ud af de næsten 300 frivillige. Der var mange forhindringer, tidspunkt midt i ferien mm., men det skal ikke forhindre os i at støtte op om store arrangementer en anden gang. Pt. arbejdes der med at få et Europamesterskab til Egå i 2009 (i skrivende stund er der ingen afklaring) samt at få Verdensmesterskaberne i OL-klasserne hertil i Vores egen kapsejlads var den 21. september og husk så Båkebaneafslutning med klubmesterpræmier og gule ærter den 30. september (se andet indlæg). Steen Efterårssejladserne. I den første sejlads deltog 2 både, som trodsede den hårde vind, i Egå var vinden m.sek. plus der var tordenvejr, modigt klaret af pigerne fra Århus. Pigesejlerne fra Egå valgte at springe dennne sejlads over. Efter hver sejlads mødes vi i klubhuset, hvor vi spiser lidt medbragt mad sammen og drøfter aftenens sejladser. Altid meget hyggeligt. Den 17. september kl var der pokalsejlads. Den 24. september var der evaluering. Den 3. december kl.1900 holder vi julefrokost. Lilly Meinicke 21

22 husudvalget turudvalget Julefrokosten er sat til den 6. december kl Den er endnu ved deadline i planlægningsfasen. Vi ved dog, at det bliver stort og festligt. Maden gourmet-klasse, og så bliver der levende musik. Prisen den vanlige kr. 175,- pr. person. Tilmelding fra 1. november på liste ophængt i klubhuset, og som andre år først-til-mølle princippet. Deltagerantal, max. 90. Lørdagsfrokoster Vi prøver igen i år med lørdagsfrokosterne. Første gang den 1. november. Sidste år var det lidt skraldt med lysten til at lave mad, men efter en opsang gik det alligevel. Lørdagsfrokosterne er ellers populære, mange er glade for at mødes i klubhuset over et måltid og få en snak om årets oplevelser, båd, børn, hunde eller andet. Men husk, det er kun muligt, hvis man en enkelt gang eller to i løbet af vinteren vil stå i køkkenet og lave os en spændende ret efter eget valg. Så, vær med til at få kalenderen fyldt ud. Snak med Husudvalget om det, hvis der er noget I er i tvivl om. Ole Frandsen Nyt udvalg. Så har vi fået en ny besætning i tur/motorbåds udvalget, da Gyda Larsen har valgt at holde. Vi siger tak for din indsats i mange år. Det nye udvalg ser nu sådan ud: Kurt Overgaard Dorthe Le Fevre Mads Robl Lone Overgaard Dorte Gerdes En herlig grillaften Tur/motorbådsudvalget havde trodset al frygt for gys og horror og arrangeret den årlige grillaften i sejlklubben selveste FREDAG DEN 13. JUNI. Dagen havde budt på regnbyge efter regnbyge, men bedst som udvalgets formand Kurt tændte kullene på de 3 griller foran klubhuset, faldt den allersidste regndråbe den aften. Til gengæld indfandt aftenens deltagere sig med deres medbragte lækkerier på terrassen, hvor klubben bød på en velkomstdrik, som vi nød, mens Kurt bød velkommen og kullene blev klar. Mange af de trofaste deltagere var sejlet på langfart, og vi var derfor noget spændte på, hvor mange der dukkede op, så stor var glæden, da vi rundede de 30 personer. Inden længe duftede hele havnen af alverdens tænkelige grillretter, som blev nydt indendøre, da det trods alt var en lidt kølig aften. Alle havde medbragt masser af tilbehør, og der var rig 22

23 Knebelbro pakhus mulighed for at smage hos hinanden og blive inspireret. Resten af aftenen gik med hygge, løgnehistorier og gang i den på dansegulvet. Som forholdsvis nyt medlem af sejlklubben og som helt nyt medlem af Tur/motorbådsudvalget vil jeg gerne udtrykke rigtig stor glæde over den her slags arrangementer. Det er utrolig rart at lære andre medlemmer af sejlklubben at kende, og stemningen denne grillaften var alt andet end uhyggelig trods datoen. Jeg synes det er vigtigt at holde fast i en tradition som den årlige grillaften, men det er også vigtigt, at nye medlemmer får lyst til at være med. Jeg håber derfor at endnu flere fremover vil deltage i dette meget familievenlige arrangement. De børn der deltog havde en skøn aften på havnen både ude og inde, og de synes, at alle medlemmer med børn skal komme til grillaften næste år. Tak for en god aften. Dorte Gerdes, Vildgåsen Tur til Knebel Bro Knebel Vig har altid været et godt sted at ankre op, men efter at Knebel Bro er udbygget til en lille lystbådehavn, Knebel Bro Jolle- og Bådehavn, er denne havn også blevet et turmål for Egå Sejlklubs Turudvalg. Klubben lånte den 23. og 24. august klublokalet, som passede fint til de 24 sejlere, samt 4 børn. Det var muligt at finde plads til de 12 ESbåde i den lille havn, så det er vist nok ikke sidste gang, der er fælles tur til Knebel Bro. Der er en god grillplads, og inde i det hyggelige klublokale er der plads til sejlere. Allerede fredag eftermiddag ankom de første både, så der var gang i grillen også fredag aften. Der var rabat på havne lejen og god stemning, især da Dorte kom med is fra Paradis Is i Ebeltoft Søndag gik turen så de 6 sm hjem til Egå i ret stille vejr uden regn. Det tidligere havnepakhus har jo helt specielle dekorative elementer, som er værd at studere, men kun få tænker nok på, at den hvide bygning bag klubhusbygningen er det tidligere posthus, som havde sin storhedstid for mere end 100 år siden. I en redegørelse fra det tidligere Århus Amt er miljøet omkring ladepladsen Knebel Bro blevet betegnet som kulturhistorisk bevaringsværdigt. Det første broanlæg blev opført 1873, da dampskibe afløste sejlskibene for fragt af dyr og varer fra Molslandet til Århus. Det smukke pakhus er formentlig opført kort efter. I området opstod det lille bysamfund, som fik stor betydning for Mols, og efterhånden de samme faciliteter som stationsbyerne, postekspedition, telegrafstation og flere mindre forretninger. Per Priess Alle ombord Tur/motorbådsudvalget holder det årlige andespil tirsdag d. 18. november kl. 19,30. Pladerne sælges fra kl Mød op og vær med til at spille om de mange fine præmier. Sejlerhilsen Tur & motorbåd udvalget 23

24 seniorgruppen brolauget Lørdag 27. september er der igen seniortræf hos De grå Sæler i Kaløvig. Sælerne har 10 års fødselsdag og inviterer i den anledning til stort sejlertræf med bl.a. matchrace og fest om aftenen. Læs mere på Når dette blad læses er sommerens sejladser slut, og vi ser frem til vinterens hyggeaftener. Vi har et par rigtig gode idé er til vores møder i efteråret. Vi har ikke truffet endelige aftaler med de gæster vi har tænkt os at invitere, så datoerne for møderne i oktober og november vil kunne findes på Egå Sejlklubs hjemmeside: under punktet Seniorgruppen. Vores traditionsrige julefrokost afholdes torsdag d. 11. december kl Vi regner med at den første halve time går med snak og forberedelser, så vi kan sætte os til bords kl. 19. Vi imødeser meget gerne de traditionelle snapse og diverse hjemmelavede specialiteter. Kan du ikke bidrage med proviant er prisen omkring 50 kroner. Vores sejlads mandag d. 18. august gik til Marselisborg, hvor vi lige nåede i havn, før regnen brød løs. Heldigvis var der rigeligt med drikkevarer, og den medbragte mad var dejlig. Vi var 5 seniorer om bord i Dille. I skrivende stund glæder vi os til sejladsen I september. Peter MA Tyveri Natten til mandag d blev der igen begået indbrud i Brolauget, det andet inden for et år. Tyven(e) løb så med sikkerhedsboksen med et par hundrede kr. i. Fra oplagspladsen (plads 8 ) er der på et andet tidspunkt stjålet to super ruller fra en ny trailer. I weekenden uge 33 blev så den automatiske bom til slæbestedet brækket ned igen. Natten til torsdag den havde Brolauget indbrud igen, denne gang nøjedes tyvene ikke med at brække ind i klubhuset og stjæle den nye sikkerhedsboks, de brækkede også døren til værkstedet op og løb med alt værktøjet, højtyksrenser, kompressor, søjleboremaskine, batteri boremaskine og vinkelsliber tog de også med. Inden for de sidste måneder er der også stjålet fire motorer. Det er svært at leve med den megen kriminalitet i denne mørke og øde ende af havnen, det ville være rigtigt rart med en eller anden overvågning, enten ved nedkørslen eller ved bommen. Fiskeri Der fanges stadigvæk pæne fisk i aarhusbugten her er Søren Kaalby med en nyfanget laks. 24

25 Indkaldelse til Generalforsamling I henhold til vedtægterne for Egå Sejlklub indkaldes herved til ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 5. november 2008 kl i klubhuset Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt fastlæggelse af budget for det kommende år 4. Behandling af indkomne forslag 5. Fastlæggelse af kontingent 6. Valg af formand, næstformand og kasserer 7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer jfr Valg af revisorer og revisorsuppleant jfr Eventuelt Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. oktober Eventuelle forslag offentliggøres otte dage før generalforsamlingenved opslag i klubhuset Bestyrelsen 25

26 Sejlskibenes tid før GPS tid Mange har vel efterhånden læst VI, DE DRUKNEDE, hvor Carsten Jensen fortæller om sejlskibenes tid, om Marstal, hvor der endnu i 1920 var 120 hjemmehørende Marstal-skonnerter. Om kunsten at styre et skib skriver forfatteren et sted: Du har ikke kun øjet i kompasset, du har det også i riggen, du læser skyernes tegn, du holder øje med vindretningen, med strømmen og havets farve. Sådan er det på sejlskibet, og i den henseende er sejlskibet tættere på livet. Det er ikke nok at vide, hvor du vil hen, livet består ligesom sejlskibets rute næsten ikke af andet end de omveje, som snart vindstille, snart storm bliver årsag til PP Århus Bådebyggeri Hvis kun det bedste er godt nok til din båd Speciale: Teakdæk, Aptering, Rasp af træbåde, Forsikringsskader, Alle former for glasfiberarbejde. 300 m 2 opvarmet værfthal i Egå. Udlejning af hal til gør det selv fribordslakering. Salg af Andersen spil, Harken, Blacke international bådmaling, Watski bådudstyr, Vetus bovpropeller og motor. Erik Gersner, tlf BÅDBYGGERLÆRLING SØGES 26

27 Er vi kun RØDE her i Egå! Start på weekenden, lørdag den 23. august, havde jeg back-up tjeneste for mit barnebarn, der skulle sejle kapsejlads i optimistjolle hele weekenden. Vejret var gråt, og det så ud til regn, alt i alt tegnede det til en igen kedelig dag. Noget skulle jeg foretage mig, efter hun var sendt ud på banen, så mellem kl. 10 og 11 foretog jeg en runde på samtlige broer, for at se hvilke både der lå ved andre broer end den, jeg normalt ligger ved. Jeg undrede mig over alle de tomme pladser, der var denne formiddag og at de fleste havde røde skilte på, dvs at vedkommende ville komme hjem i løbet af lørdagen! Så fik jeg lyst til at tælle røde og grønne pladser ved de 8 broer og kom frem til, at der var 106 tomme pladser, men at de 85 havde røde skilte på. Ikke fordi jeg tror, der denne lørdag/weekend ville komme 106 gæstesejlere (bare der ville), men hvis der kom, ville kun de 21 kunne få en ledig plads (læs grøn), mens resten måtte finde andre muligheder. Jeg ved selv, hvor frustrerende det er, når jeg kommer til en fremmed havn og finder tomme pladser med røde skilte på, men hvor det næste morgen viser sig, den stadigvæk er tom. Kan vi ikke gøre næste sæson mere GRØN, så kommende gæstesejlere føler sig velkomne i Egå? Bjarne Robl 27

28 HUSKETAVLE SEPTEMBER 26. Båken nr. 4 udkommer Redaktionen 27. Pointssejladser, præmieuddeling Århus Sejlklub 27. De Grå Sæler, 10 år Seniorgruppen 30. Båkebaneafslutning, gule ærter Kapsejladsudv. OKTOBER 2. Sejladser slutter Sejlerskolen 4. Afrigning Sejlerskolen 11. Bådoptagning begynder.... Havnemester 9. Træning slutter Ungdomsafd. 25. Standerskifte, kl Bestyrelsen 27. Teori, duelighedsbevis beg... Sejlerskolen NOVEMBER 1. Lørdagsfrokost Husudvalget 5. Generalforsamling Bestyrelsen 5. Deadline for Båken nr Redaktionen 11. Informationsmøde Egå Marina 8. Lørdagsfrokost Husudvalget 15. Lørdagsfrokost Husudvalget 18. Jule-Andespil Turudvalget 22. Lørdagsfrokost Husudvalget 29. Lørdagsfrokost Husudvalget DECEMBER 3. Pige-julefrokost Pigesejlere 5. Båken nr. 5 udkommer Redaktionen 6. ES-julefrokost Husudvalget 11. Senior julefrokost Seniorgruppen Frederiksberg Kødforsyning v/ Christian Sørensen Bøsbrovej Randers T:

29 Kort referat fra bestyrelsesmøder Kort referat fra bestyrelsesmøder den 19. juni og 25. august 2008 Pladshaverne skal vænnes til at bruge rød/grønne skilte, også når de tager på weekend. Ca. 900 gæstesejlere har anløbet Egå i maj, juni og juli. Der arbejdes på at lave en 5-10 års vedligeholdelses- og renoveringsplan for Egå Marina. Der laves Praktiske råd efterår til vor hjemmeside og til direkte udsendelse. Besluttet at udskifte og dermed opdatere hele tankanlægget (standere og betalingsautomat). Vi overtager igen selv bogføringen, og da vi ønsker samme serviceniveau som nu, med åbningstider etc., går Annette på fuld tid fra 1. september Naturforvaltningen kan ikke afse nok midler til at opfylde vedligeholdelse af buske, træer, græs på marinaen, hvorfor vi selv har beskåret en del. Har fået tilladelse til at fælde og disponere over arealet mellem grejgården og vinterplads 8 til vinteropbevaring og joller. Diskussion om evt. genudlejning af ikke brugte pladser ved jollebroerne. Har haft et avanceret videokamera på prøve. Nye masteskure ved kajgaden under færdiggørelse og forventes klar 1. oktober. Kaløvig Bådelaug har lukket deres slæbested for ikke medlemmer, hvilket øger presset på Egå. Udvalget ser på sagen. Ny dør til roklubben er forsinket, men undervejs. Brolauget har været plaget af indbrud og ved jollebroerne er der stjålet flere påhængsmotorer. Der mangler plads til storjoller på land. Havnemesteren undersøger. Udstyrsforretningens lille anløbsbro bliver renoveret. Bjarne Robl PETER R SE Peter Rose ApS Registreret Revisionsvirksomhed Egå Havvej 25C 8250 Egå Tlf Fax

30 Bestyrelsen for Egå Marina erhvervsdrivende fond indbyder hermed til INFORMATIONSMØDE FOR PLADSHAVERE Tirsdag den 11. november 2008 kl i Egå Sejlklubs lokaler. Dagsorden: 1. Valg af ordstyrer 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne halvår samt nye tiltag. 3. Kassereren orienterer om det foreløbige resultat for 2008 og om takster m.m. for Pause, hvor der serveres en øl eller vand 5. Pladshaverne har ordet der lægges op til havnerelateret debat om ideer, ønsker og ændringer. Bestyrelsen 30

31 Nyt fra Havnemesteren EFTERÅRSPROGRAM FOR EGÅ MARINA Vinterstativ til båden: Er dit stativ klar til optagning af din båd? Næste gang du kommer på havnen kunne du jo tjekke stativet, og se om det er i orden. Hvis dit stativ endnu ikke er forsynet med medlemsnummer, skal dette bringes i orden inden båden tages op. Såfremt vi skønner at dit stativ ikke er i orden, løftes din båd ikke op i stativet før dette er repareret. Er du i tvivl, så kontakt havnens personale. Krankørsel lørdage og søndage: Vi starter lørdag den 11. oktober og kører alle dage til og med søndag den 2. november, og derefter køres der kun på hverdage frem til slutningen af november. Efter 1. december kører kun mobilkranen, max. bådvægt 4000 kg. Traveliften er i vinterhi fra 1. december til 1. marts. Skulle der i denne periode blive brug for traveliften, koster det kr ,00 for til- og afrigning. HUSK AT BESTILLE TID TIL AT FÅ TAGET BÅDEN OP PÅ LAND. Der skal være løftemærker på båden, der viser hvor på båden kranstropperne skal placeres. Løftemærkerne udleveres på havnekontoret. Der er stadigvæk alt for mange som ikke har fået deres medlemsnummer på båden / masten. Få dette bragt i orden inden du bestiller tid til optagning. Er det ikke i orden vil havnepersonalet afvise båden ved optagning, og du må bestille en ny tid til optagning. De asfalterede P pladser: Vi påbegynder placering af både for vinteropbevaring på P-pladserne den 1. oktober. Bådene skal senest være væk fra P2-pladsen igen den 1. april 2009, og fra P1- og P3-pladsen den 17. april Er der både som ikke er væk på overnævnte datoer, flyttes disse over på en af vinterpladserne for pladshavers regning. Masteopbevaring: Havnepersonalet er i fuld gang med at lave 2 nye masteskure som bliver placeret på grusarealet over for den store mastekran. Disse masteskure er først og fremmest til store master. Der bliver monteret løfte taljer, så man slipper for selv at løfte i masten. Vi håber at de er færdige til brug sidst i september. Sikker båd! Vi tilbyder flere former for alarm. Kontakt os og hør hvordan du sikrer din båd. Henning Wermuth Marine Electronic Latyrusvej Risskov Tlf snak med fagmanden og få råd - 31

32 Følgende firmaer sponsorerer ungdomsarbejdet i Egå Sejlklub Nordea Aarhus Sea Shop Aps KBL Metalbyg Aps, v/kent Bo Lauridsen bent brandt, Storkøkken og Kantine. Egå Danske Bank, Egå afd. Dybbroe A/S Autoreservedele en gros Egå Bådudstyr Europcar / Østergaard Biler Sailgroup Denmark Aps Laser Time Aps, Risskov Lund Marine v/henrik Lund. Stavneagervej 13, Egå Ottoline, Ndr. Strandvej 41 A, Risskov Systematic Software Ingineering A/S, Århus Sparekassen Kronjylland Følgende støtter Egå Sejlklubs Sejlerskole Elna og Erik Mariagers Fond Sailgroup Denmark Aps Henrik Bock Århus A/S Egå Bådudstyr Støt vore sponsorer de støtter os! 32

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo

Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo Referat af bestyrelsesmøde den 26. november 2012 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 2 punkter til evt. Matchrace bådene. Betaling for mandag og onsdage Reparationer på Mongo 2. Bordet

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser.

Vores salg af øl, pølser, is, kaffe og kage forløb supergodt, selv om vi til sidst måtte støvsuge hele Egå og Risskov for pølser. Formandens beretning på generalforsamling den 2. nov. 2011 Men inden jeg går til selve beretningen, vil jeg gerne følge op på min tale fra i lørdags og have lov til at takke alle dem, der på den ene eller

Læs mere

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig.

BYDER VELKOMMEN TIL. Du skal have din mor og/eller far med, eller have en aftale med nogle andre forældre om, at de passer på dig. ÅRHUSKLUBBERNE OG DANSK SEJLUNION BYDER VELKOMMEN TIL TUNØ SEJLERLEJR D. 2. 7. AUG. VIL DU GÅ GLIP AF 6 SJOVE DAGE PÅ VANDET? NEJ VEL! Alle optimister og juniorsejlere fra sejlklubberne i Århus, Egå, Kaløvig,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret

1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret Aktiviteter 1. Motionsløb og cykling i samarbejde med Marseliskontoret 02-06-2009: Intromøde omkring Marselisløbet med følgende aktiviteter - Konditionstest - Smoothie bar og info omkring sund kost - Generel

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2017 SVERIGE FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2017 i SVERIGE. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.26/7-5/8 2016.

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder

NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG. Jeg en arbejder ODENSE SEJLKLUB KLUBNYT NR.6 JUNI 2008 21. ÅRGANG Jeg en arbejder Jeg en arbejder, er Lilian Nordana s betegnelse af sig selv. I en alder hvor de 80 år for længst er passeret, er Lilian og Ove Jørgensen

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10

Røgvandet MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET NR. 2 - APRIL 2016. Generalforsamling. Formanden har ordet Side 4. Nyt fra Sejlerskolen Side 10 MEDLEMSBLAD FOR HVIDOVRE SEJLKLUB SUSET Røgvandet NR. 2 - APRIL 2016 Generalforsamling Side 3 Formanden har ordet Side 4 Store bukkedag Side 6 Nyt fra Sejlerskolen Side 10 KLUBHUS Hvidovre Strandvej 31,

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009

Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Lidt om vinteren og foråret i Juniorsejlcentret 2009 Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter vågner nu op igen og jollerne er pakket ud igen på Jollepladsen ved Frederikssund Lystbådehavn før påsken. Nu

Læs mere

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere.

Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Referat af generalforsamling Afholdt d. 18/11 2012 der bespises ca. 35 deltagere. Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Beretninger a. Formanden b. Udvalgene 4. Regnskab/budget

Læs mere

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben.

Nyhedsbrevnr for. Ylva-klubben. 1 Marts 2014 Nyhedsbrevnr. 1-2014 for Ylva-klubben. Trofaste Ylva-sejlere!... mens der blev slagtet endnu en giraf og russerne står på kanten til at sikre sig en bid af Ukraine, så er der heldigvis mere

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 1-6-2015 Deltagere: Kim, Rene, Mikkel, Lars, Alex og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: Godkendelse af referat fra sidste møde (i må meget gerne

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Hans Ustrup Petersen

Hans Ustrup Petersen Formanden har ordet Det er dejligt at mærke at der nu rigtigt er kommet forår i luften over Frederikssund! Påsken faldt tidligt i år, og mange er derfor også tidligt klar til at komme i vandet. Vi forsætter

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum

Silkeborg Sejlklub fejrer. 125 års jubilæum Silkeborg Sejlklub fejrer 125 års jubilæum I anledning af Silkeborg Sejlklubs 125 års jubilæum 1. september 2012 inviteres klubbens medlemmer, sponsorer, annoncører, leverandører og samarbejdspartnere

Læs mere

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 VM 2016 ESTLAND FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 VM i 2016 i ESTLAND. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til VM, som afholdes i perioden fra d.28/7-6/8 2016.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Næstformanden i ES beretning 2015

Næstformanden i ES beretning 2015 Det har været et travlt år. Næstformanden i ES beretning 2015 Det er nok en lidt sjov beretning, fordi jeg ikke har et udvalg at snakke om, men er lidt nød til, at berette hvad jeg har rodet med på Egå

Læs mere

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde

o Regler for anvendelse o Minimum sikkerhedsudstyr ombord Økonomi/medlemsstatus (Maybritt) Fastsættelse af tidspunkt for næste møde Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag d. 10. og 17. august 2015 Deltagere: Kim, Rene, Lars, Maybritt, Mikkel og Alex Referent: Maybritt Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.10.2013 Referat af bestyrelsesmøde den 21.10.2013 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Ole Harby, Ole Glerup, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Kiki Visby, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Året der gik: Da vi gik ind i 2012 var det - ud over det store arrangement i forbindelse med Scankap 99 og så med to større investeringer dels færdig opgraderingen af vores nye

Læs mere

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser

A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Indbydelse til: Det 5. Sail extre-mas Fredag den 12. til søndag den 14. december 2008 Deltagere: A og rutinerede B optimister Zoom8 29er RSX Laser Ideen bag Sail extre-mas Sail extre-mas er ment som en

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO

Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde HUSK PORTO K E R T E M I N D E S E J L K L U B OPTIMIST STORJOLLER KØLBÅDE KLASSEBÅDE SEJLERSKOLE TURSEJLADS FYN RUNDT SAIL EXTREME HAVNEFEST www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015

Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Referat af bestyrelsesmøde i Bramsnæs Sejlklub Mandag 23/2-2015 Deltagere: Kim, Rene, Casper, Mikkel og Maybritt Referent: Maybritt Dagsorden: 1. Gennemgang af de sidste referater 2. Nye medlemmer udmeldte

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

LAD bestyrelsesmøde referat

LAD bestyrelsesmøde referat LAD bestyrelsesmøde referat Dato: 01. oktober 2011. Sted: Fysisk møde i Kerteminde kl. 10-12 Deltagere: Flemming, Michael Hansen, Maiken, Michael Faubel (ref.) Undskyldt: Bente Dagsorden: 1. Kort opfølgning

Læs mere

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter.

Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. Sommer Sejler Camp 2013 i Frederikssund / Marbæk Juniorsejlcenter. I uge 31: søn 28. juli fre 2. august 2013 Så er det igen tid for tilmelding til årets super sommersejlercamp i uge 31 fra søndag eftermiddag

Læs mere

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr

AFRIGGERGILDE. Lørdag den 1. november 2003 kl. 18.30 i klubhuset Levende musik Menu : 3 retters menu er hemmelig endnu Kaffe Kuvertpris 150 kr Formanden har ordet Det kan være en lidt trist årstid, vi netop nu går i møde. Træernes blade bliver brune, luften koldere, og snart skal vi også tænke på at få bådene op, hvilket jo bliver ekstra spændende

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2009.

Nyhedsbrev juni 2009. Sallingsund Sejlklub 17.06.09. Nyhedsbrev juni 2009. Stemningsbillede fra sommerudflugten 2008. 1 Nyt fra bestyrelsen. Siden sidste nyhedsbrev har vi haft generalforsamling med et stopfyldt klubhus. Der

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011

KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 Budget 2011 Stævner, RS X o.s.v. KERTEMINDE SEJLKLUB Regnskab 2010 og Budget 2011 Foreningsoplysninger Kerteminde Sejlklub Marinavejen 2 5300 Kerteminde CVR-nr. 50 78 28 16 Telefon 6532 2590 Internet www.kerteminde-sejlklub.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00

Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 Referat af Marianne Rasmussen Antal stemmeberettiget 44 Dagsorden: Aktivitetsmøde i Udvalget for TeamGym Søndag den 4. november 2012 kl. 09.00 1. Valg af dirigent - Bent Garsted 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Sallingsund Sejlklub 19.02.11.

Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Sallingsund Sejlklub 19.02.11. Nyhedsbrev februar 2011. Stemningsbillede fra Livø. 1 Generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler på Glyngøre Havn: Dagsorden: 1.

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2016 PALAMOS FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2016 i SPANIEN. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.19/3-26/3 2016.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes:

Formanden aflagde en fyldig beretning for generalforsamlingen, hvorfra kort kan nævnes: Referat fra generalforsamling i OCD den 20. maj 2006 i Horsens Forman den Jørgen Lokdam bød velkommen. Dagsorden ifølge vedtægterne. 1. Valg af dirigent Lars Peter Thomsen blev valgt. 2. Betyrelsens beretning

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet

OB & IK`S KLUBNYT. Nummer 2 August Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet OB & IK`S KLUBNYT Nummer 2 August 2016 Formanden har ordet Nyt fra senior Nyt fra ungdom Nyt fra aktivitetsudvalget Andet FORMANDEN HAR ORDET Du sidder nu med 2. udgave i 2016 af OB & IK-klubnyt. Der sker

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen

Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Til alle sejlere og forældre i ungdomsafdelingen Her kommer årets forårsbrev med informationer om den sommer sæson som meget snart tager sin begyndelse. Forårs brevet er i år lidt mere opdelt end normalt.

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk.

Bestyrelsen. Forside: Forår på Marinaen. Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk. Bestyrelsen 2011 Formand ( G17) Hans Pedersen Tlf. 40426887 hlp@tommerupnet.dk Næstformand (E50) Ivan Frost Tlf. 64791547 ivan.frost@mail.dk Uddannelses-udvalget (D 16) Henrik Helle Tlf. 60601510 henrikhelle@live.dk

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Formandens beretning 2013

Formandens beretning 2013 Formandens beretning 2013 Sikkerhed. Jeg vil starte med at byde jer velkommen igen til Center Jumps årlige generalforsamling. 2013 har på mange punkter været et rigtigt godt år for klubben. Vi har haft

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset.

Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. 1 Referat bestyrelsesmøde i Kragenæs Sejlklub mandag den 16. juni 2014 kl. 19.30 i klubhuset. Tilstede: Niels, Per, Flemming, Lars, Jørgen, Dorte, Grete Fraværende: Margit Referent: Grete Schiesewitz Dagsorden:

Læs mere

ZOOM8 EM 2017 ØSTRIG FÆLLES TURMANUAEL

ZOOM8 EM 2017 ØSTRIG FÆLLES TURMANUAEL KÆRE ZOOM8-SEJLER Vi er meget glade for, at du har valgt at tage til Zoom8 EM i 2017 i ØSTRIG. Denne turmanual indeholder information om fællesturen til EM, som afholdes i perioden fra d.11/4-15/4 2017.

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet

Hammel Golf Klub. Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet Hammel Golf Klub igen på Golf Danmarkskortet En af HGK s talentfulde juniorer, 15-årige Anne Lasthein Hansen snuppede den samlede sejr i Girls Only Tour 2017. DGU turneringen "Girls Only Tour" består af

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

NR. 136 December 2006

NR. 136 December 2006 NR. 136 December 2006 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Revy 2007 Det første tekstmøde er afholdt. Vi var en halv snes stykker, der var mødt op. Både nogle af skuespillerne

Læs mere

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider

Kære spillere og forældre til Konkurrence (niveau 2) Træningstider Holte, den 3. august 2014 I dette nummer 1 Træningstider 2 Fysisk træning 2 Træningslejr for hold 1 og 2 2 OBS Vigtige tilladelser 3 Kontingent 3 Holdturnering 4 Individuelle turneringer Kære spillere

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november. Kl Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d.8 november Kl.17.00-20.00 Fraværende: Pia 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Ingen bemærkninger 2. Bemærkninger til dagsordenen Ingen bemærkninger til dagsordenen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere