SIGNE VON OETTINGEN AKSEL HAANING ALEXANDER TOVBORG DECEMBER 2012 FEBRUAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIGNE VON OETTINGEN AKSEL HAANING ALEXANDER TOVBORG DECEMBER 2012 FEBRUAR"

Transkript

1 RIBE DOMKIRKE KUNST LEA PORSAGER ARTIKLER SIGNE VON OETTINGEN AKSEL HAANING ALEXANDER TOVBORG DECEMBER 2012 FEBRUAR 2013 ribe domkirke Ritualer 1

2 INDHOLD RITUALER MED VINDUER TIL EVIGHEDEN RELIGION OG RITUAL MYTEN OM DEN EVIGE GENKOMST SIGNE VON OETTINGEN AKSEL HAANING ALEXANDER TOVBORG LEDER 4 RITUALER MED VINDUER TIL EVIGHEDEN 6 RELIGION OG RITUAL 9 MYTEN OM DEN EVIGE GENKOMST 12 LEA PORSAGER 14 KANNIKEGÅRDEN 34 MENIGHEDSRÅDSVALGET LÆSERBREVE 39 Side14-33»BLITZ Goetheanum (Beyond Vertigo)«2009, Venligst udlånt af Lea Porsager KIRKENS ARRANGEMENTER 40 GUDSTJENESTER 44 TILLÆG 48 Udgiver: Ribe Domkirke i samarbejde med billedkunstner Alexander Tovborg Oplag: stk. Trykkeri: Zeuner Grafisk Design: Ehrhorn Hummerston Deadline for næste blad: Den 1. februar 2013 ribe domkirke Ritualer 2

3 Leder VELKOMMEN TIL ENDNU ET NUMMER AF DET NYE KIRKEBLAD! ALEXANDER TOVBORG BILLEDKUNSTNER OG REDAKTØR FOTO: EHRHORN HUMMERSTON Hej, Mit navn er Alexander Tovborg, jeg er billedkunstner og den nye redaktør af Ribe Domkirkes kirkeblad indtil september Dette sker i samarbejde med Ribe Domkirke og Ribe Kunstmuseum og er en del af den omfattende kunstudstilling:» Giv os i dag... Når kunsten går i kirke«. Kunstprojektet»Giv os i dag... Når kunsten går i kirke «er indtil dato det største og mest ambitiøse udstillingsprojekt med fokus på kunsten i kirken. Udstillingen åbnede i Køge på KØS Museum for kunst i det offentlige rum i oktober og tager derefter videre til Lemvig på Museet for Religiøs Kunst. Parallelt med udstillingen er 6 samtidskunstnere blevet spurgt om at udsmykke en kirke hver i Danmark. Som en af de udvalgte kunstnere har jeg fornøjelsen af at arbejde sammen med Danmarks ældste kirke i Ribe. Mit bidrag til Ribe Domkirke består i, at jeg har ønsket at være redaktør af domsognets kirkeblad i et år, fra september 2012 til august Det betyder, at jeg påtager mig alt ansvar for indhold for de 4 numre, der udkommer årligt. Jeg har valgt at ændre bladets grafiske udtryk, og du vil i fremtiden kunne se frem til, at bladet ændrer sig fra nummer til nummer, både grafisk og i størrelse. Dette kirkeblad handler om»ritualer«. I dette nummer sætter jeg fokus på kirkens ritualer, deres betydninger for kristendommen, deres udvikling samt deres betydning for præsten og kirkegængeren. Hvor det forrige nummer opfordrede til en udadvendt debat om kirke og politik, så er dette nummer indadvendt og tænkt som information til menighed og sogn, og det lægger op til diskussion af spørgsmål som: Hvorfor er der ritualer, hvad er de egentligt til for, og hvordan skal man forholde sig til dem som kirkegænger? Konstitueret sognepræst har skrevet en tekst, der fortæller om hendes personlige forhold til kirkens ritualer og brugen af dem i hendes præstevirke. Lektor i filosofi og videnskabshistorie på Roskilde Universitet Aksel Haaning har skrevet et essay, der fortæller om ritualets genkendelighed som tegn, symboler og metaforer. I kirkebladet vil du også blive introduceret til den danske billedkunstner Lea Porsager, der viser en serie fotografier af Rudolf Steiners Goetheanum i Dornach, Schweiz. Du kan i bladet se et udvalg af fotografier fra denne serie og samtidigt læse en tekst til bedre forståelse af hendes værker. Derudover kan man læse et interview med Lene Tranberg og Erik Frandsen fra Lundgaard & Tranberg Arkitekter, vinderen af arkitektkonkurrencen om det nye hus, Kannikegården. Samtidigt bringer jeg også resultatet af det nyligt overståede menighedsrådsvalg. I det forrige kirkeblad kunne man læse om»kirken i dag«. I nummeret inviterede jeg forskellige skribenter lige fra Ribe Domkirkes egen sognepræst, Torben Bramming, til Politikens kronikredaktør Christoffer Emil Brunn, til at italesætte og give deres syn på kirken i dag. Kirkebladets tekster og de generelle ændringer af kirkebladet skabte mange reaktioner fra kirkebladets læsere. Jeg har valgt at bringe to læserbreve her i kirkebladet, og jeg vil forsat opfordre til at bidrage til diskussion af temaet og med ris og ros til redaktionen på: I kirkebladet kan du derudover finde alle de oplysninger, du normalt finder i bladet om gudstjenester, koncerter, særarrangementer etc. Rigtig god læselyst! De bedste hilsener, Alexander Tovborg LÆS MERE OM UDSTILLINGEN: NÆSTE KIRKEBLAD HAR TEMAET:»Guddommelig Musik«ribe domkirke Ritualer 4 ribe domkirke Ritualer 5

4 Artikel RITUALER MED VINDUER TIL EVIGHEDEN SIGNE VON OETTINGEN SOGNEPRÆST VED RIBE DOMKIRKE Kirkeklokkerne ringer latinskoledrengene til morgenandagt i domkirken. Men det er ikke latinskoledrenge, som lidt efter lidt fylder de øverste bænkerækker. Hvisken og stille latter kommer fra domkirkens konfirmander. En salmebog åbnes og lukkes med et smæld. Huerne tages af. Klokken bliver otte. Vi venter på, at klokkespillet spiller» Den yndigste rose er fundet «, og så begynder domorganisten Birgitte Ebert at spille den første salme på det lille orgel. Vi synger tre salmer, afbrudt af trosbekendelsen, læsning fra Bibelen, fadervor og som afslutning lyses velsignelsen. Et fast ritual, som vi begynder konfirmandforberedelsen med hver onsdag og torsdag morgen. Et fast ritual, som konfirmanderne ganske langsomt bliver fortrolige med i månederne op til konfirmationen. Et fast ritual, som mange konfirmander nyder, fordi de ikke skal andet end at være sammen og være til stede i kirken: følge ritualet, synge, bede og bekende. Ritualet for morgensangen har rødder i søndagens gudstjeneste, og morgensangen holdes hver gang til konfirmandundervisningen, for at de unge får praksis -erfaring gennem indøvelse af et kristent ritual. Det kender de færreste nemlig fra deres egen hverdag. Ritualet har dels en individuel side:» Hvad betyder det for mig, når jeg forsager Djævlen i trosbekendelsen? «, dels en kollektiv side, der har sit udspring i fællesskabet. Den kristne tro bliver først til i fælleskabet med andre mennesker, med de kristne tekster, med traditionen, med sakramenterne og det evige. Teologen Friedrich Schleiermacher ( ) beskriver det, som rituelt sker i gudstjenestens rum, som overgange til uendelighed eller som vinduer til evigheden. Som troende samles vi til højmessen for at høre Guds ord. Her modtager vi sakramenterne, og her ledsager de kirkelige handlinger vores liv.» Vinduer til uendeligheden «betyder for Schleiermacher, at gudstjenesten med sin form giver os plads og rum til at træde i dialog med det, som danner grundlaget for vores liv. Et grundlag, som vi ikke selv råder over, for det ligger ud over vore egne grænser. Ritualet markerer denne grænse samtidig med, at det peger hen over sin egen grænse: der er noget større og andet. Det er alene det rituelle sprog, som formår dette: At overskride det vi selv, som enkeltpersoner og som fællesskab, kan formulere. Vinduerne, som Schleiermacher peger på, er skabt af traditionen, men blikket, som rettes igennem vinduerne, er den enkelte troendes. Gudstjenesteritualet, som i sin kerne går helt tilbage til Luther, er slidstærkt og kan holde til meget, også til konfirmandernes salmebogsklapren! Mange faste kirkegængere beskriver, at ritualet skaber rum omkring det, som ritualet skal formgive: Gennem den gamle kendte form og gennem hele den erfaringsrigdom, som ånder ud af denne fortrolige form, åbnes der op for, at man kan tyde sit eget liv. Mister ritualet sin rummelighed og dette åndedrag, så ender ritualet i en kliche. Derfor er det heller ikke nødvendigt, at konfirmanderne eller vi andre kirkegængere forstår hver detalje i gudstjenestens ritual. Måske ligger der netop en mening i ikke at kunne forklare alt ved ord. Gamle ritualer og former har deres eget sprog, som vi kan begive os ind i, uden at vi helt kan forstå dem! Alligevel må vi erkende, at vi i kirken står med et oversættelsesproblem. For nok har latinskoledrengene måske også kedet sig til morgenmessen i dom- Måske ligger der netop en mening i ikke at kunne forklare alt ved ord. Gamle ritualer og former har deres eget sprog, som vi kan begive os ind i, uden at vi helt kan forstå dem! ribe domkirke Ritualer 6 ribe domkirke Ritualer 7

5 kirken i tiden omkring reformationen dette vidner de håndsnittede initialer i kannikestolene i hvert fald om! Men sproget i salmerne og ritualerne kan i dag virke så anakronis tiske, at de står i vejen for evangeliets forkyndelse. Derfor er en af de udfordringer, kirken står overfor i dag, at undgå at mennesker bliver» sat af «og går tabt i oversættelsesprocessen fra tidligere tiders sprog og tradition, at de bliver» lost in translation «. Vinduerne til evigheden må ikke unødvendigt stoppes til. Vinduerne skal derimod holdes åbne, så det stadigt bliver muligt at føle sig hjemme i kirkens rum og kirkens ritualer. Fortsat fortrolighed med kirkens rum og kirkens ritualer kan man opnå ved at genoptage og nytolke gamle, glemte ritualer. Pilgrimsvandringer holdes atter over hele landet, hvor det gamle kendte spor fra gudstjenesten følges, men under forandrede betingelser. På ganske kort tid kan der etableres et nyt, fælles ritual mellem mennesker, der vandrer i en pilgrimsgruppe, uanset deltagernes forudgående kendskab til kirkens sprog og traditionslag eller mangel på samme. Det nye, fælles ritual i gruppen kan være i form af en fast bøn, som man beder sammen, inden vandringen begynder. Begrænsningen er dog, at dette ritual kun er forståeligt for netop denne lille gruppe mennesker, som går sammen. Men gennem tilvænning til at træde ind i ritualets verden uden for kirkerummet kan der måske dannes grobund for, at pilgrimsvandrerne også vil komme til at føle sig hjemme i kirkens rum og ritual. En anden vej til at opleve ritualets kraft uden for kirkens rum er den kristne andagt, som i dag kan antage mange former, både som aftensang, som dagens bibelvers på en app eller som bordbøn. Forfatter, præst og salmedigter Lisbeth Smedegård Andersen har sammen med tolv samtidskunstnere skabt en evighedskalender» Det skønne hjørne «, der netop skal give inspiration til hverdagens individuelle religiøse ritual. For mange vil læsningen af kirkebladet måske også have en næsten rituel karakter: Som en tilbagevendende afklaring af, hvordan det står til i domsognet, og hvilke arrangementer, der virker tiltalende. At kirkebladet nu har ændret sig i både i form og indhold og er blevet til et kunstprojekt har måske forandret et trygt ritual? I modsætning til pilgrimsvandringen i naturen og de individuelle andagtsformer i hjemmet lever de rituelle former i kirkens rum af at være offentlige og tilgængelige for hele befolkningen. Dette gælder bestemt også morgen-andagterne for konfirmander hver onsdag og torsdag morgen op til konfirmationen, hvor alle er meget velkomne til at deltage og forhåbentlig opleve, at vinduerne til evigheden står pivåbne! Artikel RELIGION OG RITUAL Et bidrag til afklaring af ord og betydning AKSEL HAANING LEKTOR I FILOSOFI- OG VIDENSKABSHISTORIE, ROSKILDE UNIVERSITET. FORFATTER TIL DEN KRISTNE MYSTIK, FORLAGET VANDKUNSTEN TEGN OG METAFOR Oplevelse og erfaring er uden tvivl blandt det vigtigste i forbindelse med religiøse ritualer, og det gælder også for kunsten i alle dens forskellige former og udtryk. Oplevelse af kunst og udøvelse af ritualer er primær, og uden den får vi ingen levende tilgang. Det udelukker imidlertid ikke, at man også kan søge efter forståelse og indsigt. Så hvis man gerne vil arbejde med at forstå og fortolke religiøse og filosofiske tekster, og det gælder for så vidt også for billeder og begreber inden for kunst i hele dens bredde, kan man med fordel skelne principielt mellem tegn og symbol. I sin korteste form kan man sige, at et tegn, som f.eks. signaturforklaring på et kort, er en lettere måde, hvorpå man kan angive noget i forvejen kendt: Et kors betyder kirke, et lille blåt sejlskib betyder lystbådehavn, en smal, sort streg markerer jernbanelinjen. Der er hele tiden en klar forbindelse mellem kortet og virkeligheden, tegn og virkelighed svarer til hinanden. På samme måde markerer små billeder på computerskærmen forskellige funktioner, så vi hurtigt kan anvende dem. I kemi har vi i det periodiske system formler, der er forkortede tegn til angivelse af grundstoffernes navne, ligesom de fleste større børn ved, at H 2 O er den kemiske formel for vand, for nu ikke at nævne CO ² -afgifter. Tegnet gør kommunikationen lettere og mere smidig, ligesom sprogets mange forkortelser fra DSB til FN og EU og dvd, der er så hyppigt anvendte, at Sprognævnet netop har anbefalet, at de må skrives med små bogstaver uden at bryde med reglerne for dansk retskrivning. Der er i alle tilfælde tale om tegn, tegn på noget i forvejen kendt, der øger forståelighed og gør den bevidste kommunikation mere fremkommelig og gennemskuelig. Mellem tegn og symbol finder vi metaforen. I»Hverdagens metaforer«forklarer Johnson og Lakoff, hvor hyppigt vi anvender metaforer i vores måde at tale og ribe domkirke Ritualer 8 ribe domkirke Ritualer 9

6 tænke på, og hvor effektiv og indholdsrig metaforen faktisk er eller kan være som tale-handling, fordi vi så ubesværet kan flytte og anvende betydning mellem, hvad de kalder:» betydningsdomæner«. Betydningen fra et domæne eller område føres let med sit betydningsindhold over i det andet; de politiske forhandlinger er sendt til hjørnespark. Alle ved straks, hvad det betyder, det siges kort og præcist, men kun fordi både forhandlings situationen og fodboldbanen i forvejen er kendte områder. Metaforens virke er derfor at skabe forbindelse mellem to kendte områder, mellem to i forvejen etablerede vidensområder eller betydningsdomæner. Men det er ikke kun talemåder. Metaforens erkendepotentiale ligger i, at man kan skabe uanede forbindelser mellem domæneområderne, for nu at blive i fagsproget, og dermed få pointer og nye erkendelser frem. Metaforen kan derfor anvendes ironisk, oplysende eller øjenåbnende. SYMBOL Symbolet derimod har det største erkendepotentiale. Symbol er anderledes end tegn. Begynder vi med ords og begrebers grundbetydning, nærmer vi os som regel essensen. Lad os tage tegnet først. Tegn kommer af det latinske signum, et signal, et mærke, et kendetegn. I antikken havde slaver et brandmærke som tegn på, hvem slaven var ejet af, for nu at tage et eksempel fra den gamle latinordbog; i dag kendes det fra kvægfarme. Signum er også hyppigt i betydningen en fane, det vil sige hærførerens signal over afstand, når man skal kommunikere præcist til mange på én gang og ikke skal kunne misforstås. Tegnet signalerer med andre ord tydelighed og entydighed. Symbol derimod kommer af det græske ord symbállein, et verbum, der betyder at føre to bestemte dele sammen, der hører sammen. Genstanden eller substantivet for denne sammenførelse hedder sýmbolon. Selv på latin fik man i antikken en anvendelse af det græske substantiv, hvor symbolus på latin betegner en evne til at identificere sig. Det kommer af, at for at sikre sendebuddets ægthed anvendte man i det gamle Grækenland, sikkert også tidligere, en flækket dyreknogle. Knoglens fraktur er nemlig uens, så uens at modtageren kunne beholde den ene del, og når et sendebud kom frem eller i skikkelse af en anden person vendte tilbage, kunne budbringerens pålidelighed fastslås med sikkerhed ved at føre knoglestykkerne sammen. Budbringeren kunne fremvise den anden del af knoglebruddet, altså den unikke del af brudfladen, og på den måde kunne man være sikker på den ankomnes identitet og troværdighed. Det kunne også fungere med mønter eller potteskår. Symbállein, det græske ord, betyder altså at bringe sammen, samle, føre det sammen, der hører sammen, ikke blot at bringe noget tilfældigt sammen. Symbol blev, som nævnt, navnet på denne særlige og identificerende sammenførelse. Her ligger grundbetydningen af symbol til forskel fra tegn og til forskel fra metafor. Egentlig kan man sige, at symbolet er det bedst mulige udtryk for noget, der ikke er kendt i forvejen, og som ikke kan udtrykkes tydeligere. Man kan hævde, at symbol lodder større dybde, kræver mere omskrivelse og dybere tanke. Også et digt kan ses som symbol, fordi det færdige digt i sin helhed udtrykker noget unikt. Betydning opstår i oplevelsen eller tilegnelsen og kan ikke bare siges i prosa eller omskrives i faglitteratur. Den danske digter Søren Ulrik Thomsen har i et interview talt om, hvornår et digt egentlig er færdigt; han kan have det liggende i årevis, vende og dreje det, og først når det er færdigt, kan han give det fra sig og lade det udgive. Færdigt er det, når det har fået sit eget udsagn, sit eget liv, knytter an til noget, vi ikke kender, og det betyder, at vi som læsere principielt aldrig bliver færdige med det. Digtet som symbol viser hen til og knytter os så at sige til noget, vi ikke kender eller nu genkender på en anderledes måde. I forhold til metaforen, hvor vi kender begge domæneområder, kan man sige, at vi med symbol kun kender eller højst kender det ene domæneområde; symbolet peger på det andet, det ukendte eller delvis ukendte, som vi til gengæld kan nærme os gennem symbolet eller ritualet. Symbolet fører den bevidste tanke sammen med noget, tanken ikke ved eller kun delvis ved, hvad er. Det er symbolets opgave eller mentale handling at fungere som forbindelsesfunktion, bindeled til noget, der er anderledes end den klare tanke og ikke kan gribes tilstrækkeligt af tanken alene. Derfor virker det ægte symbol, ligesom det ægte ritual, som relationsforbindelse mellem tanken og det, der er større, eller mellem mennesket og det, der er større eller mere omfattende end mennesket selv. RITUAL På den baggrund kan vi måske nærme os, hvad ritualet er, og hvad ritualet kan betyde. Et ritual er derfor ikke et tegnsprog. Ritual er et symbolsprog. Ritualet taler med andre stemmer, med kroppen, med følelse, anelse, ærefrygt, henrykkelse, betagelse og mange andre efterhånden mere eller mindre gangbare udtryk. Ritualet er bindeled til det, der er mere end tanke, mere end ord. Ritualet forbinder os med det, vi hører til. Hvad religiøse ritualer angår, er der altid fare for, at vi som moderne mennesker mister forbindelsen, således at ritualets symbolsprog ender med at blive tegn, der skal forklares. På kurser i kristendomskundskab kan man lære moderne mennesker, hvad ritualerne betyder; når vi rejser os, er det fordi etc., når præsten gør sådan og sådan, betyder det etc. Naturligvis er oplysning og kendskab gode kompetencer at have med, men de skaber ikke nødvendigvis adgang og forbindelse til det levende. Det gør ritualet som ægte symbol. Det samme problem gælder de religiøse symboler, der med tiden risikerer at blive tegnsprog, således at religiøse symboler i dag bare bliver opfattet som tegn på sandhed. Et spørgsmål melder sig og optager mange i dag både inden for og uden for kirken: Om kunsten i kirken kan skabe forbindelser til det, vi ikke kender, eller det, vi er i færd med at glemme, og blive moderne symboler for det levende, vi ikke kan leve uden. ribe domkirke Ritualer 10 ribe domkirke Ritualer 11

7 Introduktion: Lea Porsager MYTEN OM DEN EVIGE GENKOMST Som beskuere ser vi igennem Lea Porsagers (f. 1981) kameralinse på den rituelle institution, udefra og i mørket. Kun de 20 gange, hvor der er blitz på Porsagers kamera, ser vi det egentlige Goetheanum, i og ude af fokus, på samme måde som vi søger at fatte det guddommelige, når vi udfører et ritual. Menneske og ritual er uadskillelige, vi behøver ritualet for at eksistere; eller rettere til at bekræfte vores eksistens. Når mennesket udfører et ritual, gentages og genleves en myte i handling på samme måde, som den blev udført første gang. Ritualet skaber i dets udførelse en alternativ virkelighed, en virkelighed, der for os mennesker er overnaturlig (guddommelig), og som forbinder os direkte med det absolutte. Ritualet bekræfter vores indre tro udadtil, nogle gange alene, men ofte i fællesskab. Således påminder vi os selv og det religiøse samfund om mytens udødelighed ved at indskrive os selv som en del af Guds evighed. Det er igennem kirken, at vi tror på Gud, men i ritualet at vi lever igennem Gud. Det er, når vi for eksempel i nadverritualet spiser Jesu legeme og drikker af hans blod, og når vi reciterer fadervor, at vi forener os med Gud ved at handle. Gentagelsen af ritualet hviler på en forestilling om en evig genkomst, om Herrens evige komme igennem ritualet. Netop gentagelsen af ritualet er afgørende for dets og menneskets religiøse værdi, da vi i udførelsen siger ja; ja til Gud! Ja til hinanden i brylluppet, men også ja til en forening mellem det verdslige og det himmelske, til mennesket og Gud. Porsager bevæger sig i sine fotografier rundt på et rituelt territorium, rundt om et spirituelt centrum, hvorfra ideologier, og sakramenter udføres, håndhæves og gentages. Men mennesket er dødeligt, og det lever i et tidsbestemt nu. Gud derimod eksisterer i et evigt nu, i et før og et efter på samme tid, og det er den virkelighed, den kristne tror på og udfører ritualer efter, når vi døbes, konfirmeres og begraves. Goetheanum, bygget , (opkaldt efter Johann Wolfgang von Goethe) er en monumental bygning med scene i Dornach, Schweiz, designet af åndsforskeren og okkultisten Rudolf Steiner, skaberen af den esoteriske filosofi antroposofien. Bygningen bruges til forskellige arrangementer, koncerter, teaterforestillinger og eurytmiopvisninger. Antroposofisk Selskab har også sin internationale ledelse der, og der foregår næsten konstant kurser og konferencer med antroposofien som grundlag. Det andet Goetheanum åbnede i 1928, tre år efter Steiners død. Det første Goetheanum blev påbegyndt i 1913 og blev fuldstændig ødelagt af en brand, da den var næsten færdig, den 31. december Denne brand har været genstand for mytedannelser blandt Rudolf Steiners tilhængere. Det hævdes, at nazister stod bag, men der var også tegn på, at branden skyldtes en fejl i elinstallationerne. ribe domkirke Ritualer 12 ribe domkirke Ritualer 13

8 ribe domkirke Ritualer 14 ribe domkirke Ritualer 15

9 ribe domkirke Ritualer 16 ribe domkirke Ritualer 17

10 ribe domkirke Ritualer 18 ribe domkirke Ritualer 19

11 ribe domkirke Ritualer 20 ribe domkirke Ritualer 21

12 ribe domkirke Ritualer 22 ribe domkirke Ritualer 23

13 ribe domkirke Ritualer 24 ribe domkirke Ritualer 25

14 ribe domkirke Ritualer 26 ribe domkirke Ritualer 27

15 ribe domkirke Ritualer 28 ribe domkirke Ritualer 29

16 ribe domkirke Ritualer 30 ribe domkirke Ritualer 31

17 ribe domkirke Ritualer 32 ribe domkirke Ritualer 33

18 KANNIKE- GÅRDEN Lundgaard & Tranberg har vundet arkitektkonkurrencen om byggeriet af Kannikegården på Torvet i Ribe. ribe domkirke Ritualer 34 ribe domkirke Ritualer 35

19 Aktuelt KANNIKEGÅRDEN Lundgaard & Tranberg har vundet arkitektkonkurrencen om byggeriet af Kannikegården på Torvet i Ribe. Vinderne af konkurrencen tegnestuen, Lundgaard & Tranberg, står bag utallige prisvindende byggerier, blandt andet det imponerende Skuespilhus ved Kvæst husbroen i København, Tietgenkollegiet der ligger i Ørestad, den nye tilbygning til Sorø Kunstmuseum samt SEB-domicilet ved Kalvebod Brygge. Kirkebladet har fornøjelsen af at bringe et interview med Lene Tranberg og Erik Frandsen omkring deres overvejelser og visioner for Kannikegården og deres personlige forhold til kirken. HVAD SKAL I LAVE TIL KANNIKEGÅRDEN? Vores tegnestue skal tegne et hus for Ribe Domsogns menighedsråd på Torvet i Ribe, lige over for Domkirken. Bygningen bliver tegnet frem til efteråret 2013, og herefter skal håndværkerne i gang med at bygge, indtil huset står færdigt et år senere. Huset skal rumme funktioner for menighedsrådet og kirkens ansatte, som også skal være en gæstfri ramme om offentlige arrangementer for byens borgere som f.eks. foredrag, koncerter og filmfremvisninger. Det helt særlige ved opgaven er, at der på byggegrunden er fundet en række fantastiske arkæologiske fund med fortællinger om Danmarks historie gennem tusind år, blandt andet en fredet murstensruin af kannikkernes kloster fra 1100-tallet. Denne ruin vil blive integreret i bygningens stueetage i form af et udstillingsrum til formidling af stedets kulturhistoriske lag. Bygningen består af en enkel aflang volumen med et stort saddeltag, som står på søjler over de fredede fund. Bygningen ligger langs Torvet med en skala som følger Den Gamle Arrest ved siden af, og mod syd vil der blive anlagt en intim gårdhave, der afgrænses af en mur langs Sønderportsgade og Rykind. Bygningens overdel bliver beklædt med teglskaller med en rødbrun farve som Borgertårnet, og underdelen vil være gennemsigtig med glasfacader, som beskytter ruinen, og som samtidig blotlægger de enestående fund. HVAD ER JERES VISION MED BYGNINGEN? At genskabe en præcis og smuk ramme om Domkirken og at skabe en bygning som styrker den rumlige sammenhæng mellem Torvets afgrænsning og Domkirkens imposante volumen. At opnå beskyttelse af ruiner og eksisterende udgravninger gennem udformning af Kannikegården, samtidig med at det offentlige rum åbnes mod dette særlige sted i byen. At huset bliver et velfungerende sted for menighedsrådet og for kirkens ansatte. At huset føjer sig til byens historiske bygningsmasse på en naturlig måde og samtidigt bliver et eksempel på en levende og moderne bygning, hvor der bliver afholdt spændende arrangementer for byens borgere og på den måde bliver et hus, som er med til at fortsætte den løbende udvikling af Ribes kulturhistoriske lag. HVAD ER JERES EGET FORHOLD TIL KIRKEN? Vi føler os begge forankret til de universelle værdier fra kristendommen, om at vi skal prøve at være ordentlige over for hinanden, og vi holder meget af at komme i kirkens rum, som vi besøger ofte for at få inspiration som arkitekter, fordi de er båret af en særlig stemning og lys, af et ønske om at flytte os som mennesker til en større åndelig erkendelse, og fordi de repræsenterer en spændende måde at samle mennesker på i store rum. Vi har ikke fast forankring i kirken som en del af familiens faste tilholdssted, men overværer ofte inspirerende prædikener i forbindelse med familiens og venners barnedåb, konfirmationer, bryllupper eller begravelser. Vi har en mindre tilknytning til Ribe Kirketorv, fordi vi i sin tid har været med til at lave konkurrencen om udformningen af Torvet, som vi desværre ikke vandt. Vi har tidligere tegnet forslag til Antvorskov Kirke på Sjælland, men vandt desværre heller ikke konkurrencen. Vi har studeret mange kirker både herhjemme og i udlandet. Det centrale om at skabe en særlig atmosfære omkring nogle bestemte ceremonier er dybt fascinerende og et godt eksempel på den forskellighed, som gør sig gældende fra sted til sted på land og i by alt efter status, tid og tidsånd. ribe domkirke Ritualer 36 ribe domkirke Ritualer 37

20 Aktuelt MENIGHEDSRÅDSVALGET 2012 Læserbreve Ved menighedsrådsvalget i Ribe Domsogn den 13. november 2012 afgav 722 vælgere ud af 2808 deres stemme. Dette giver en stemmeprocent på 25,71%, hvilket er noget højere end ved valget i 2008, hvor stemmeprocenten var 21,53%. Den højere stemmeprocent skyldtes formentlig, at menighedsrådet denne gang havde oprettet et særligt valgsted i Obbekjærparken på Nørremarken, samt at man sammen med Sct. Catharinæ Sogn havde fået udgivet en særlig valgavis som tillæg til Ribe Ugeavis. Stemmeprocenten på 25,71% dækker over vidt forskellige procenter for de forskellige afstemningssteder. Disse var følgende: Ribe By (Gamle Rådhus): 40,83% Ribe Nørremark: 17,32% Ø. Vedsted Forsamlingshus: 30,34% Den forholdsvis høje stemmeprocent i Ribe By skyldtes ikke mindst, at sognebåndsløsernes stemmer blev talt med her. Af domsognets 113 sognebåndsløsere afgav ikke mindre end 72 deres stemme, hvilket for deres vedkommende giver en stemmeprocent på 69,66 %. Stemmeprocenten af bosiddende vælgere i domsognet i Ribe By er 29,91% De afgivne stemmer fordeler sig således: (Tallene i parentes er for valget i 2008) Liste 1: Socialdemokraterne:159 stemmer (159) Liste 2: Fælleskirkelig Liste: 303 stemmer (183) Liste 3: Øster Vedsted-Listen: 250 stemmer (202) Blanke: stemmer (2) Ugyldige: stemmer (0) Med til at fuldstændiggøre billedet er, at partiet Venstre og Det Konservative Folkeparti, der ikke stillede op denne gang, ved valget i 2008 fik henholdsvis 48 og 24 stemmer. Det nye menighedsråd har herefter følgende sammensætning: Dagmar Warming (Fælleskirkelig Liste) Tage Rosenstand (Ø. Vedsted-Listen) Per Dalgård (Socialdemokraterne) Karsten Eskildsen (Fællekirkelig Liste) Poul N. Karstensen (Ø. Vedsted-Listen) Henrik Præstholm (Fælleskirkelig Liste) Henning Kruse (Ø. Vedsted-Listen) Henrik Noer (Socialdemokraterne) Det nye menighedsråd tiltræder 1. søndag i advent. Til redaktøren af det nye kirkeblad, Min familie er dybt forarget over at have læst deres kirkeblad, så lad mig starte med at takke Gud for, at De kun er redaktør for vores kirkeblad i ét år! For det første er det jo fuldstændig umuligt at læse, hvad der står i bladet, da teksterne er skrevet så småt, at ikke engang Helligånden ville kunne se, hvad der står uden at bruge forstørrelsesglas. Dertil er teksterne så lange, at man knap nok gider begynde at læse dem i frygt for, at Dommens Dag skulle nå at komme i mellemtiden. Hvad bilder De Dem i det hele taget ind at bringe så gudsbespottende djævelskab ind i vores dagligstue under camouflage som kunst. Tag for eksempel kirkebladets forside af Jesus Kristus, ære være med ham, der er blevet lavet af balloner, hvad er det næste, Noahs Ark som hoppeborg? De burde skamme Dem! Axel Bech, Ribe Kære billedkunstner Alexander Tovborg, Det er med stor beklagelse, at jeg læser det nye kirkeblad. Ganske vist er ideen om at være redaktør for vores kirkeblad interessant, men jeg forstår ikke, hvorfor du som redaktør behøver være så kritisk over for kirken. Der er problemer nok i forvejen, både internt og i medierne, det ville være meget bedre og til gavn for sognet, hvis du fokuserede på de positive ting, så det ikke skaber for megen tvivl. Mvh. A. T. Bekman, Ribe ribe domkirke Ritualer 38 ribe domkirke Ritualer 39

21 Kirkens arrangementer KONCERTER I DOMKIRKEN J. S. BACH: JULEORATORIUM I-III Søndag d. 2. december Kl Kristine Becker Lund, sopran Karolina Blixt, alt Mathias Hedegaard, tenor Jens Søndergaard, bas Herning Kirkes Drengekor Treenighedskirkens Drengekor Skt. Clemens Drengekor Esbjerg Ensemble Ensemble MidtVest Carsten Seyer-Hansen, dirigent Billetter à 150 kr. ved indgangen eller fra Ribe Turistbureau Tlf og RIBE KAMMERKORS JULEKONCERT Lørdag d. 8. december Kl Gæster: Anne Mette Balling, sopran Benjamin Friis Nielsen, orgel Birgitte Ebert, dirigent Ribe Kammerkor har ved denne koncert allieret sig med sopranen Anne Mette Balling. Hun har sunget en lang række partier på Den Ny Opera og strækker sig repertoiremæssigt fra ny musik over Wagners cyklus» Ringen «til barokoperaer af Händel. Hun har desuden optrådt med flere af landsdelsorkestrene og en lang række af de faste ensembler i Danmark som lied- og oratoriesanger. Ribe Domkirke har stor glæde af Anne Mette Balling som sanglærer for sangere i kirkens kor. På programmet står musik af Bach, Händel, Stanford, Mendelssohn og Peter Bruun foruden de kendte julesatser. Entré 50 kr. ved indgangen fra kl JULEKONCERT Søndag d. 16. december Kl og kl Julekoncert med Trine Gadeberg Nummererede siddepladser. Adgang ½ time før hver koncert Arrangør: Peters Jul og LOUSSINE (LUCY) AZIZIAN, SOLOVIOLIN Lørdag d. 2. februar Kl Den unge violinist Lucy Azizian debuterer dette forår fra Det Kongelige Danske Musikkonserva torium i København. Hun er født i Armenien og datter og elev af Serguei Azizian, professor på DKDM, der tidligere har gæstet Ribe Domkirke med et soloprogram. Skønt hun endnu ikke har afsluttet sin solistuddannelse, er Lucy Azizian allerede en erfaren koncertmusiker, der både som solist og kammermusiker har spillet langt ud over landets grænser. Hun er desuden første-prisvinder ved adskillige konkurrencer i Danmark, bl.a. Berlingske Tidende. Ved denne koncert i søndre kors arm af domkirken spiller hun værker af J. S. Bach og den belgiske» violinkonge «Eugène Ysaÿe ( ), der med sine store værker for soloviolin flyttede grænser for, hvad der var muligt på instrumentet. Entré 50 kr. BACHS H-MOL MESSE» Barokkens musikalske finale «Pinselørdag d. 18. maj Kl. 16 Sportsgoods Fonden har mulig gjort en helt usædvanlig musikalsk begivenhed i Ribe Domkirke. Her opføres Johann Sebastian Bachs H-mol messe, som blev denne barokkens største komponists sidste værk og tilmed et af hans mest omfangsrige. Selv nåede han ikke at høre det opført i sin fulde længde, og i det hele taget hersker der megen mystik omkring værkets tilblivelse: Hvornår skrev han det, og hvorfor skrev han det i det hele taget? Messen opføres af det verdensberømte barokensemble Concerto Copenhagen under ledelse af Lars Ulrik Mortensen og med en fremragende kvartet af internationale solister. Det meste af foråret vil Ribe Domkirke reelt stå i H-mol messens tegn, fordi der som optakt til pinsens opførelse i samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet er tilrettelagt tre lørdage med i alt fire foredrag om dette legendariske værk. Desuden er lokale kor inviteret til en fælles kordag med Lars Ulrik Mortensen lørdag d. 4. maj, hvor dele af musikken indstuderes og synges. FOREDRAG I PROCESSIONS- GANGEN MED GRATIS ADGANG Lørdag d. 16. marts Kl Lars Ulrik Mortensen, Concerto Copenhagens kunstneriske leder, fortæller om arbejdet med forberedelserne af Bachs H-mol messe. Lørdag d. 6. april Kl Nikolaj de Fine Licht, Concerto Copenhagens administrative leder, fortæller om at sætte et stort, religiøst værk på et koncertprogram i dag. Lørdag d. 13. april Kl Knud Ketting, musikanmelder og fast programnoteforfatter for Concerto Copenhagen, fortæller om selve værket og dets mysterier. Kl Et let måltid (gratis) Kl Komponisten Bo Gunge fortæller om, hvordan Bach inspirerer en nutidig komponist. Da foredragene finder sted i samarbejdet med Folkeuniversitetet er en forhåndstilmelding nødvendig på Ribe Kordegnekontor senest den 6. marts.tlf SANGAFTNER I PROCESSIONS- GANGEN: Onsdag d. 6. februar Kl : Knud Jensen Onsdag d. 6. marts Kl : Dan Møller DOMKIRKENS BØRNE- KOR OG PIGEKOR Korprøver hver torsdag kl Børnekoret ( klasse) øver. kl Pigekoret (fra 7. klasse) øver. For yderligere oplysninger kan der ringes til korleder, Lotte Bille Glæsel, Tlf ribe domkirke Ritualer 40 ribe domkirke Ritualer 41

22 STUDIEKREDS OM JO- HANNES ÅBENBARING DE SIDSTE TIDERS BOG DEN 10.1./24.1./21.2 KL I Processionsgangen ved Torben Bramming Johannes Åbenbaring er det sidste af Bibelens skrifter. Det er på samme tid det mest mystiske og det skrift, som flest sekter og menigheder gennem tiderne har brugt, når de skulle forudsige jordens undergang og katastrofer af mindre karakter. I studiekredsen vil vi se på, hvad der egentlig står i skriftet, og den virkningshistorie åbenbaringen har haft både historisk, litterært og filmisk. SENIOREFTERMIDDAGE DEN 30. JANUAR KL Moderne kirkekunst i mars ken I Processionsgangen ved Kirsten Elisabeth Christensen. Det er ikke, fordi kirkerne i marsk en er overfyldt med moderne kunst, men de værker, der findes, er alle udført af anerkendte kunstnere, og derfor er de værd at se nærmere på. Onsdag den 30. januar kl vil Kirsten Elisabeth Christensen, sognepræst ved Tønder Kristkirke, tage alle, der har tid og lyst, med på en rejse i ord og billeder til Carl-Henning Pedersens udsmykning i Ribe Domkirke; til Løgumkloster Kirke, hvor der hænger et træ krucifiks, som er skåret af Astrid Noack; til Bramming Kirke, hvor Arne Haugen Sørensen har malet altertavlen; til Rejsby Kirke, hvor loftet prydes af en kristusrose af Mogens Jørgensen, og endelig til Sct. Catharinæ Kirke i Ribe, hvor Maja Lisa Engelhardt har tegnet altertæppet og malet Dronning Dagmar. ONSDAG 27. FEBRUAR KL » Dronning Dagmar myter, tradition og virkelighed. «Museumsinspektører Mikkel Kirkedahl og Karsten Eskildsen fortæller med udgangspunkt i deres bog om Dronning Dagmar om hendes tilknytning til Ribe, herunder de mange traditioner og den megen musik, der knytter sig til hende. DÅBSTRÆF DEN. 3. MARTS KL I Ribe Domkirke. Alle døbte børn i domkirken år 2008 inviteres til dåbstræf med hele familien. Vi samles til en børnegudstjenste, der har dåben som tema. Bagefter går vi over i Processionsgangen, hvor vi vil fejre dagen med kaffe og lagkage og høre lidt mere om, hvad det vil sige at være døbt. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne senest tirsdag den 25. febru ar have en tilmelding med oplysning om barnets navn og antal børn og voksne, der deltager. Tilmelding kan ske til kordegnekontoret på tlf eller til sognepræst. BABYSALMESANG DEN. 23. JANUAR Ny sæson i Sct. Catharinæ Kirke. Onsdage kl Tilmelding til sognepræst Elin Hjuler på telefon: FILMKLUB MANDAG 14. JANUAR KL. 19 Bent Mortensen, tidl. lektor ved Ribe Katedralskole og fmd. i Ribe Kunstforening præsenterer den russiske instruktør Andrei Tarkovskijs mesterværk:» Spejlet «(1975). Filmen regnes for at være delvist selvbiografisk og er bygget op som en lyrisk og næsten meditativ fortælling om barndom og tabt uskyld. En udfordrende, men enestående vellykket film. MANDAG 4. MARTS KL.19 Domorganist Birgitte Ebert præsenterer» De fem benspænd «(2003) af Lars von Trier og Jørgen Leth. To af dansk films mest geniale skikkelser og største krukker udfordrer hinanden og os i en film, der med sine hårde regler, fælder og forhindringer og på så forskellige lokaliteter som Cuba, Bombay, Bruxelles og Avedøre er en udforskning af essensen i det at lave film. KUNSTNER-MØDE DEN 21. JANUAR. KL. 16:30-17:45 Processionsgangen Kom og mød billedkunstner og redaktør af Domkirkens kirkeblad Alexander Tovborg. Kunstneren vil fortælle om sin praksis og sit arbejde med kirkebladet. ribe domkirke Ritualer 42 ribe domkirke Ritualer 43

23 Gudstjenester 2012 RIBE DOMKIRKE DECEMBER SØNDAG DEN s. i advent Kirkekaffe SØNDAG DEN s. i advent Jens Torkild Bak TORSDAG DEN 13. KL De ni læsninger SØNDAG DEN s. i advent Kirkekaffe SØNDAG DEN s. i advent JANUAR NYTÅRSDAG KL SØNDAG DEN 6. Helligtrekonger søndag SØNDAG DEN s. e. h. 3 k. SØNDAG DEN 20. Sidste s. e. h. 3 k. SØNDAG DEN 27. Septuagesima Jens Torkild Bak JULEAFTEN KL JULEAFTEN KL Jens Torkild Bak JULEDAG Elisabeth Dons Christensen ANDEN JULEDAG Jens Torkild Bak JULESØNDAG Ingen gudstjeneste NYTÅRSAFTENSDAG KL Jens Torkild Bak FEBRUAR SØNDAG DEN 3. Seksagesima Jens Torkild Bak TORSDAG DEN 7. KL Kyndelmisse med konfirmander SØNDAG DEN 10. Fastelavn SØNDAG DEN s. i fasten Kirkekaffe Jens Torkild Bak SØNDAG DEN s. i fasten SØNDAG DEN 24. KL Forbønsgudstjeneste for forfulgte kristne Elisabeth Dons Christensen MARTS SØNDAG DEN s. i fasten SØNDAG DEN 10. Midfaste Jens Torkild Bak SØNDAG DEN 17. Mariæ bebudelsesdag Kirkekaffe MANDAG DEN 18. KL Gæsteprædikant TORSDAG DEN 21. KL Passionsgudstjeneste med konfirmander SØNDAG DEN 24. Palmesøndag SKÆRTORSDAG LANGFREDAG Jens Torkild Bak PÅSKEDAG Jens Torkild Bak ANDEN PÅSKEDAG ribe domkirke Ritualer 44 ribe domkirke Ritualer 45

24 Gudstjenester SEEM KIRKE DECEMBER SØNDAG DEN s. i advent SØNDAG DEN s. i advent Der henvises til Domkirken SØNDAG DEN s. i advent Adventskoncert KL SØNDAG DEN s. i advent Der henvises til Domkirken JULEAFTEN KL JANUAR NYTÅRSDAG KL SØNDAG DEN 6. Helligtrekonger søndag Der henvises til Domkirken SØNDAG DEN 13. KL s. e. h. 3 k. SØNDAG DEN 20. Sidste s. e. h. 3 k. SØNDAG DEN 27. Septuagesima Der henvises til Domkirken JULEDAG ANDEN JULEDAG Der henvises til Domkirken JULESØNDAG Ingen gudstjeneste FEBRUAR SØNDAG DEN 3. Seksagesima SØNDAG DEN 10. Fastelavn Der henvises til Domkirken SØNDAG DEN 17. KL s. i fasten Jens Torkild Bak SØNDAG DEN s. i fasten MARTS SØNDAG DEN s. i fasten SØNDAG DEN 10. Midfaste Der henvises til Domkirken SØNDAG DEN 17. KL Mariæ bebudelsesdag SØNDAG DEN 24. Palmesøndag Der henvises til Domkirken SKÆRTORSDAG KL LANGFREDAG PÅSKEDAG ANDEN PÅSKEDAG Der henvises til Domkirken ribe domkirke Ritualer 46 ribe domkirke Ritualer 47

25 Tillæg KLF KIRKE OG MEDIER Formand Eva Grønhøj Nielsen Svankærvej 42, 6760 Ribe MISSION AFRIKA GENBRUG Rosen Allé 2, 6760 Ribe. KIRKENS KORSHÆR Nørremarkens Genbrug Industrivej 22, Ribe KREDSLEDER Susanne Have Feddersen (tilknyttet kl.) KFUM SPEJDERNE RIBE-HVIDING-GRUPPE JUNIORTROPPEN PERGANGA Claus Dahl Jensen Nipsvej 9, st. th., 6760 Ribe Tlf Tlf Tlf Tlf Tlf LUTHERSK MISSIONS- FORENING (LM) LEDER Ninna Fromberg Vi afhenter møbler m.m. tirsdag eftermiddag eller efter aftale. LEDERE Niels Christian Laursen GRUPPELEDER Lone Møller Hoffman Bakkebej 23, Seem, 6760 Ribe MØDE: Tirsdag kl , Engvej LM er en fri organisation i den dan- Vi modtager gerne ting, tøj og møb- Tlf eller (tilknyttet klasse) Tlf / SPEJDERTROPPEN VALDEMAR ske folkekirke med kredse over hele ler. Møbler afhentes og udbringes Tlf / SEJRS TROP landet - heriblandt Ribe. Vi ønsker at tirsdag og fredag eftermiddag. BUTIKKENS ÅBNINGSTIDER Lene Lassen Rasmus Klindt række Bibelens frigørende budskab Mandag fredag kl (tilknyttet klasse) KASSERER Dr. Dagmars Vej 19 st., 6760 Ribe til alle. LMU ÅBNINGSTIDER Mandag fredag kl Lørdag kl Lørdag kl din hjælp gør forskellen Tlf / Tina Rasmussen (tilknyttet klasse) Jens Kr. Kristensen Kløvertoft 12, 6760 Ribe Tlf Tlf MØDE: Mandag kl , Luthersk Missionsforenings Ungdom er en ungdomskreds til Luthersk Missionsforening. HVEM: Unge mellem 13 og 30 år. FOLKEKIRKENS NØD- HJÆLPS GENBRUGS- BUTIK V. Støckens Plads Ribe FDF FDF ØSTER VESTED KREDS Tlf / Jacob Lund Jørgensen (tilknyttet klasse) Tlf / Flemming Vestergaard BÆVERFLOK Anita Nielsen Ternevænget 2, 6760 Ribe Tlf Engvej SENIORTROPPEN RIBERHUS- RIDDERNE Mette Duhn HVAD: Meningsfyldt fællesskab, Vi mødes i kredshytten Molyk, (tilknyttet klasse) MØDE: Mandag kl , Jasminparken 56, 6760 Ribe hvor vi studerer Bibelen på kryds og HENV. TIL KONTAKTPERSON Degnestien 6, Øster Vedsted Tlf Engvej Tlf tværs. Får kaffe, kage og hygge. HVOR: I forskellige private hjem. Hanne Steinmeier Tlf Kredsen tilbyder FDF for alle børn i klasse. Nogle aftener vil bør- RIBE KREDS ULVEFLOKKEN WARDHA MØDE: Tirsdag kl , Engvej HVORNÅR: Hver torsdag Vi modtager gerne tøj, ting og bøger. nene være delt i to hold. Opdelingen Kredsen har for tiden ingen H. C. Debel kl vil være klasse og klasse. aktiviteter for børn. Jedsted Klostervej 57, 6771 Gred- YDERLIGERE INFORMATION stedbro Christian F. Vølkers MØDETIDSPUNKT FOR ALLE BØRN KREDSLEDER Tlf Engdraget 39, Ø. Vedsted, 6760 Ribe Onsdag kl Birthe Søgaard MØDE: Onsdag kl , Tlf Vi glæder os til at møde dig! Tlf: SE I ØVRIGT: Engvej ribe domkirke Ritualer 48 ribe domkirke Ritualer 49

26 Tillæg RIBE DOMSOGNS MENIGHEDSRÅD VALGTE MEDLEMMER Henrik Præstholm Nørrelundparken 1b 6760 Ribe 1. kirketjener Henrik Ravn Seminarievej 39, Tlf PRÆSTER Domprovst Jens Torkild Bak Albert Skeels Gade 11 ORGANISTER Domorganist Birgitte Ebert Tlf (Domkirken) RIBE KIRKEGÅRDE Gravsgade 50, Tlf Dagmar Warming Tlf Tlf (bolig) Tlf (bolig) Fax Nørrelundparken 7c 2. kirketjener Folmer Iversen Tlf (provstikontoret 6760 Ribe Gredstedvej 7 Gravsgade 50, 1.sal) Kontortid Tlf Henning Kruse 6771 Gredstedbro Domkantor Lotte Bille Glæsel Mandag torsdag: kl Østerfenner 8, Ø. Vedsted Tlf Tlf Torsdag tillige: kl Ribe Sognepræst Tage Rosenstand Engdraget 43, Ø. Vedsted, 6760 Ribe Tlf ÅBNINGSTIDER November marts: kl Tårnborg, Puggaardsgade 3 Tlf KORDEGNEKONTORET Kirkegårdsleder Hanne Gerken Tlf Tlf Henrik Noer April: kl Gravsgade 50 Gravsgade 26 Maj september: kl Konstitueret sognepræst Tlf Ribe Oktober: kl Per Dalgård Tlf Efterårs og vinterferie: kl Garvergade 14, 6240 Løgumkloster Kontortid Grydergade 11 Tlf Mandag torsdag: kl Ribe Turistbesøg Torsdag tillige: kl Tlf Henrik Ravn Søn- og helligdage: kl Medarbejderrepræsentant Kordegn Anne Marie Sørensen Seminarievej 39 Guidede ture kan arrangeres igennem Karsten Eskildsen 6760 Ribe turistbureauet, tlf Sct. Laurentii Gade 4 Tlf Der tages alle dage forbehold for Kordegn Susanne Severin Poulsen 6760 Ribe kirkelige handlinger. Tlf RIBE DOMKIRKE REDAKTØR Billedkunstner Alexander Tovborg Fødsler og dødsfald skal anmeldes til kordegnekontoret. Henvendelse Poul N. Karstensen Torvet, 6760 Ribe vedr. kirkelige handlinger (dåb, vi- Tøndervej 36 Tlf else, begravelse) kan ske enten til 6760 Ribe fax kordegnekontoret eller til en af kir- Tlf kens præster. ribe domkirke Ritualer 50 ribe domkirke Ritualer 51

27

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

Årsplan for kristendom i 2.a

Årsplan for kristendom i 2.a Årsplan for kristendom i 2.a Fællesmål: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår kundskaber til at forstå den religiøse dimensions betydning for livsopfattelsen hos det enkelte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil

Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Bilag 4: YouGov-spørgeskema Det danske bibelselskab Dåb og livsstil Målgruppe: Danskere forældre med børn under 18 år Baggrundsspørgsmål: Køn Alder Geografi Uddannelse PDL Husstandsindkomst PDL Børns alder

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn

December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn December Januar Februar 2010-2011 Nr. 4 23. årgang Langenæs Kirke & Sogn Til samtlige husstande Vi beklager, at denne udgave af Langenæs Kirke & Sogn kommer i en væsentlig mindre udgave end normalt. På

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET GUD BLEV MENNESKE KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS GUD ÅBENBARER SIG FOR OS Kristne tror, at den treenige Gud til alle tider giver sig til kende for mennesker, og at han helt og fuldt har vist

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

koret Side 2 Velkomstfolder

koret Side 2 Velkomstfolder Velkommen i koret Side 2 Velkomstfolder Roskilde Domkirkes Drengekor september 2008 Velkomstfolder Side 3 Lidt om koret Roskilde Domkirkes Drengekor blev oprettet i 1987. I den tid har koret bestået af

Læs mere

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant:

December: Nr. 1. november. 2015/2016. Kl. 10.30. Kl.09.30. Kl. 19.00. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Nyhedsbrev fra Hune sogn november. 2015/2016 December: Nr. 1 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 6.., 2. søndag i advent Kl. 10.30 Søndag den 13. 3. søndag i advent: De

Læs mere

S C T. M O R T E N S S O G N

S C T. M O R T E N S S O G N KIRKEBLADET S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 3 September-november 2015 Menighedsudvalget Efterår 2015 Udflugt, musik, sang og foredrag Udflugt tirsdag d. 1. september kl. 13.00-18.00 med afgang

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE

ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE ØLSMAGNING, FOREDRAG, FILM, KONCERT, GUDSTJENESTE FEJRING AF REFORMATIONSJUBILÆET VED GJELLERUP KIRKE Tirsdag d. 29. august kl. 19.30 i Kirkeladen Ølsmagning og bordtaler ved bryggeren og præsten! Brygger

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen.

NØRRE FELDING KIRKEBLAD. Kirken,miljøet og julen. NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kirken,miljøet og julen. Årets sidste måned vil for mange blive præget af, at vi vil høre enormt meget om klimatopmødet i København og så bagefter kan vi slappe af efter et forhåbentlig

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Hvordan ser en lyserød elefant ud?

Hvordan ser en lyserød elefant ud? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. maj 2016 Kirkedag: Pinsedag/B Tekst: Jer 31,31-34; ApG2,1-11; Joh 14,15-21 Salmer: SK: 290 * 289 * 291 * 298,3 * 287 LL: 290 * 297 * 289 * 291 * 298,3

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept.

Ølstykke Sogn. Ølstykke & Udlejre Kirker. Nyt fra. April Maj Juni Juli Aug. Sept. Nyt fra Ølstykke Sogn Ølstykke & Udlejre Kirker 1 Indhold Menighedsrådets vision 3-4 Arrangementer 5 Aktiviteter i sognet 6-7 2 0 1 4 April Maj Juni Juli Aug. Sept. Adresser Kirkens præster: Træffes efter

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn

Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T. Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Nr. 3. August 2011 31. årgang. S O G N E T Meddelelsesblad for Vigerslev Sogn Johannesevangeliet 3.1-15 Der var et menneske, en af farisæerne, ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2016-2017 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 25. august kl. 14.30 Mit liv med musik Musiker og klaverstemmer, Ole-Peter Jørgensen Vejle Ole-Peter

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24.

Søndag d. 7. december Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december Søndag d. 13. december Søndag d. 20. december: Torsdag d. 24. Søndag d. 7. december: 2.søndag i advent kl.10.00: Højmesse (ingen dåb): De ni læsninger: Jørn Balle Larsen Torsdag d. 10. december Lørdag d. 12. december: kl.10.00: Dåbsgudstjeneste: Jørn Balle Larsen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke

En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke 2013 En buket tilbud til voksne fra Sct. Pauls Kirke Sct. Pauls Kirke har en række tilbud og aktiviteter, der foregår i og ud fra kirkens sognehus. Fælles

Læs mere

PROGRAM FOR 2. halvår 2015

PROGRAM FOR 2. halvår 2015 PROGRAM FOR 2. halvår 2015 VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1

Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 1 Trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 15. juni 2014 kl. 10.00. Salmer: 49/356/283/291//318/439/403/1 Åbningshilsen Trinitatis søndag, Hellig Trefoldigheds Fest. En søndag, hvor vi fejrer GUD, glæder

Læs mere

Guide til konfirmandprojekt

Guide til konfirmandprojekt Guide til konfirmandprojekt - møde mellem konfirmander og unge muslimer Præster siger om projektet... Konfirmanderne blev meget glade og stolte af deres egen tro. Det var en helt anden måde at snakke om

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d D e c e m b e r 2 0 1 3 - F e b ru a r 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad December 2013 - Februar 2014 Glædelig Jul Københavns tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, udgav for nogle år siden en rigtig fin bog om vores danske salmebog:»syng for livet«. Han

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74.

1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. 1 1.søndag i advent I. Sct. Pauls kirke 27. november 2016 kl. 10.00. Salmer: 84/gloria og 80/76,v.1-2/85//83/439/76,v.3-7/74. Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn Amen! Jesus kommer

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1. Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 1 Foto: Bernt Nielsen KURSUSMATERIALE INDLEDNING FDFs Grundlæggende lederuddannelse består af forskellige moduler, der er forsøgt tilpasset de forskellige målgrupper,

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB

Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB Kvaglund Kirke VISION MISSION VÆRDIER I ET LIVSFORVANDLENDE FÆLLESSKAB HISTORIE I Kvaglund Kirke har vi arbejdet med vores vision og værdier fra efteråret 2009 til forsommeren 2010. Det har været et spændende

Læs mere

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016

Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Konfirmationen i Jakobskirken Store Bededag, fredag d. 22. april 2016 Vejledning til familien Glæden er stor, når vi fejrer konfirmation og fester sammen med vores unge mennesker. Det er herligt at se,

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

Arrangementer Vinteren

Arrangementer Vinteren Arrangementer Vinteren 2016-2017 Allerslev og Jungshoved kirker Op mod jul I skrivende stund først i november - er juleforberedelserne rundt omkring så småt ved at komme i gang. Særlig butikkerne er hurtigt

Læs mere

Arrangementer Efteråret 2015

Arrangementer Efteråret 2015 Arrangementer Efteråret 2015 Allerslev og Jungshoved kirker Efterårets tema: Carl Nielsen: 1865-1931 Som bekendt er det i år 150 år siden, at Carl Nielsen blev født. Vi synes, at dette jubilæum er værd

Læs mere

Skole-kirkeprojekter 2014-2015

Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Skole-kirkeprojekter 2014-2015 Mellemtrin Kirken er et af de steder, hvor børn kan lære om de traditioner, højtider, værdier og fortællinger, som står centralt i vores samfund. I Farum Sogn har vi derfor

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Vejlby Sogns Kirkeblad

Vejlby Sogns Kirkeblad Vejlby Sogns Kirkeblad DECEMBER 2015 - JANUAR - FEBRUAR 2016 41. ÅRGANG Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Læs mere

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse

Martin Luther. Et kursus om Martin Luther marts Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Folkeuniversitetet Slagelse Martin Luther Et kursus om Martin Luther 24. 26. marts 2017 Liselund Møde- og Kursussted i samarbejde med Folkeuniversitetet i Slagelse Liselund Møde-og Kursussted, Slotsalléen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så?

Men, når vi så har fundet troen på, at det med Gud og Jesus er sandt og meningsfuldt, hvad så? Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 9. oktober 2016 Kirkedag: 20.s.e.Trin/B Tekst: Es 5,1-7; Rom 11,25-32; Matt 21,28-44 Salmer: SK: 9 * 347 * 352 * 369 * 477 * 361 LL: 192 * 447 * 449 * 369

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015

Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Foto: Per Rasmussen AARHUS DOMKIRKE 21 FORÅRSKONCERTER 2015 Fredag 6. februar kl. 17.00 ARS NOVA COPENHAGEN Hindemiths Messe omkranses af skønne renæssanceværker af Eccard, Victoria, Goudimel, Wert og

Læs mere

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang

SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang SØBORG SOGN Kirke og idræt Nr. 4. 12. Årgang December - Januar -Februar 2014 God Jul og godt Nytår Bliv Mini-konfirmand! Læs mere inde i bladet. Læs bl.a. i dette nummer: Luciadag, 13. december Juletræsfest,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere