Aalborg Boldspilklub A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Boldspilklub A/S"

Transkript

1 Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar september 2008 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 1 af 20

2 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2008/22 3 Resumé for 3. kvartal af Selskabsoplysninger m.v. 4 Koncernens hoved- og nøgletal 5-6 Ledelsesberetning 7-10 Ledelsespåtegning 11 Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse 16 Pengestrømsopgørelse 17 Noter Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 2 af 20

3 KØBENHAVNS FONDSBØRS Børsmeddelelse nr. 2008/22 Aalborg den 17. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Resumé for perioden 1. januar 30. september Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden blev på kr. 19,3 mio. En forbedring på 27,8 mio. kr. i forhold til perioden 1. januar til 30. september Nettoomsætningen er realiseret med kr. 152,5 mio. En stigning på kr. 62,4 mio. eller 70% i forhold til samme periode Perioderegnskabet er i væsentlig grad positivt påvirket af AaB Fodbolds deltagelse i dette års udgave af UEFA Champions League. - Situationen på kapitalmarkedet har som tidligere meddelt stoppet salget af selskabets Sportmaster butikker. Af samme årsag forventer selskabet ikke længere at sælge ejendommen Hadsundvej 184 i indeværende regnskabsår. Estimeret gevinst tages ud af resultatforventningen. - For 2008 forventes herefter et overskud før skat i niveauet kr. 40 mio. - Egenkapitalen andrager pr. 30. september 2008 kr. 148,4 mio. Med venlig hilsen Aalborg Boldspilklub A/S Poul Sørensen Adm. direktør Eventuelle henvendelser bedes rettet til Poul Sørensen på tlf Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 3 af 20

4 Selskabsoplysninger m.v. Selskabet Aalborg Boldspilklub A/S Hadsundvej Aalborg CVR-nr Stiftet: 1. juli 1987 Hjemsted: Aalborg Tlf.: Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Finn Viggo Nielsen Ole Mølgaard Kristensen Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen Per Lyngby Direktion Poul Sørensen Lars Vadsholt Jørgensen Ledelseserhverv Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv fremgik af årsrapporten Poul Sørensen, der er tiltrådt som adm. direktør og medlem af direktionen 8. september 2008, besidder ingen ledelseshverv. Revision Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Koncernoversigt Koncernoversigten fremgik af årsrapporten Lux A/S er udgået af koncernen 1. marts Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 4 af 20

5 Koncernens hoved- og nøgletal HOVEDTAL ÅRET Beløb i t.dkk 3. kvartal 3. kvartal ÅTD ÅTD 2007 Resultatopgørelse Entréindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV- og radioindtægter Præmie- og deltagerindtægter Spillersalg og spillerleje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Eksterne omkostninger Personaleomkostninger Resultat før af- og nedskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat før skat Periodens resultat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 5 af 20

6 Beløb i t.dkk kvartal 3. kvartal 2008 ÅTD 2007 ÅTD ÅRET 2007 Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens samlede pengestrømme Investering Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver NØGLETAL Overskudsgrad 38,5% 2,9% 17,0% -9,0% -3,5% Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) 5,82-0,45 4,78-2,83-1,57 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) 5,73-0,44 4,71-2,79-1,55 Cash Flow pr. aktie (DKK) -2,70 8,18-0,03 8,56 2,03 Udbytte pr. aktie (DKK) Indre værdi pr. aktie (DKK) 40,7 35,5 40,7 35,5 43,2 Egenkapitalandel 44,7% 49,3% 44,7% 49,3% 47,3% Ultimokurs Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS. Sammenligningstallene for 2003 er ikke tilpasset IFRS, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger & Nøgletal Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har medført en reklassifikation af udskudt skatteaktiv fra og med 2004 fra andre kortfristede aktiver til andre langfristede aktiver samt reklassifikation af selskabets pengestrømme jf. pengestrømsopgørelsen. Herudover har overgangen til IFRS ikke medført ændringer i hovedtal for Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 6 af 20

7 Ledelsesberetning Aalborg Boldspilklub A/S har i perioden 1. januar 30. september 2008 realiseret et overskud på kr. 19,3 mio. før skat, hvilket er en forbedring på kr. 27,8 mio. i forhold til tilsvarende periode af Resultatet efter skat i de tre første kvartaler af 2008 blev et overskud på kr. 16,9 mio. Nettoomsætningen i perioden 1. januar til 30. september 2008 blev realiseret med kr. 152,5 mio., hvilket er en stigning på kr. 62,4 mio. eller 70% i forhold til samme periode af Resultatet for de tre første kvartaler af 2008 er tilfredsstillende for AaB koncernen samlet set. AaB Fodbolds deltagelse i Champions League gruppespillet i 2. halvår 2008 giver store indtægter, og bidrager betydeligt til koncernens positive resultat i såvel 3. kvartal 2008 som hele regnskabsåret I flere af koncernens øvrige selskaber og forretningsområder er udviklingen ikke tilfredsstillende. Der arbejdes aktuelt på at optimere koncernens samlede organisering for bl.a. at sikre en optimal ressourceudnyttelse. Herunder er det planen at forenkle koncernens selskabsstruktur og fusionere en række datterselskaber med moderselskabet Aalborg Boldspilklub A/S pr. 1. januar Primo september 2008 blev Poul Sørensen ansat som ny adm. direktør i Aalborg Boldspilklub A/S, og udgør herefter direktionen sammen med økonomidirektør Lars Vadsholt Jørgensen. Der er fortsat interesserede købere til ejendommen Hadsundvej 184, men handlen har ikke kunnet gennemføres grundet situationen på kapitalmarkedet. En handel på attraktive vilkår forventes derfor ikke at kunne gennemføres i indeværende regnskabsår, og bestyrelsen har derfor dags dato besluttet at fratrække forventet gevinst fra salget af ejendommen Hadsundvej 184 i forventningerne til selskabets resultat for Situationen på kapitalmarkedet har endvidere betydet, at salget af butikkerne i Sport Nord A/S blev sat i bero primo oktober Sport Nord A/S, hvor AaB A/S siden 2007 har ejet 50 procent af aktierne, har i stedet indledt drøftelser med Sportsmann Gruppen i Hjørring om et udvidet samarbejdet. Sport Nord A/S og Sportsmann Gruppen driver tilsammen 30 Sportsmann-/Nike-/Sportmasterbutikker. Egenkapitalen andrager pr. 30. september 2008 kr. 148,4 mio. og balancesummen kr. 331,9 mio. AaB Fodbold AaB Fodbold kvalificerede sig i august 2008 til det sportslige og økonomiske attraktive gruppespil i Champions League. AaB kom i gruppe med Manchester United, Villarreal og Celtic. Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 7 af 20

8 I kamp mod nogen af Europas bedste hold har AaB gjort det godt, og positivt promoveret AaB og dansk fodbold. I 4 kampe er der opnået to uafgjorte resultater og to nederlag, og det er stadig muligt at nå en 3. plads i gruppen, der automatisk vil kvalificere AaB til den første knock out runde i UEFA Cuppen til foråret. Trods de tilfredsstillende resultater i UCL har holdet med den nuværende placering i SAS Ligaen som nr. 9 ikke præsteret tilfredsstillende. Som en direkte konsekvens af dette fratrådte Bruce Rioch som cheftræner med øjeblikkelig virkning den 23. oktober Assistenttræner Allan Kuhn overtog herefter midlertidigt cheftrænerposten. AaB Fodbold har i perioden 1. januar til 30. september 2008 realiseret et overskud på kr. 40 mio. før skat mod et overskud på godt kr. 4 mio. i tilsvarende periode af AaB Håndbold AaB Håndbold har med den nuværende placering i ligaen som nr. 2 indledt den nye sæson 2008/09 på tilfredsstillende vis. Efter flere sæsoner med slutplaceringer i midten af ligaen har dette skabt en tro på, at AaB i indeværende sæson kan opfylde målsætningen om en placering i toppen. De seneste sæsoners mindre gode sportslige præstationer har været medvirkende til, at indtægterne i denne sæson indtil videre ligger under det forventede, og AaB Håndbold har realiseret et underskud i de første 3 kvartaler af 2008 på kr. 3 mio., hvilket er uændret i forhold til tilsvarende periode af Det er forventningen, at den positive sportslige udvikling og en stærkere salgsindsats kan sikre væsentligt højere indtægter og dermed forbedre det økonomiske resultat i AaB Håndbold. AaB Ishockey I sidste sæson blev AaB Ishockey slået ud allerede i kvartfinalen af slutspillet. De sportslige præstationer i den nye sæson 2008/09 er fortsat skuffende, idet holdet er placeret som nr. 9. I konsekvens heraf, er der skiftet ud i truppen og tilført spillermæssige forstærkninger, hvorfor målsætningen om en top 4 placering i indeværende sæson fastholdes. Den tidlige exit fra sidste års slutspil og de fortsat skuffende sportslige resultater har betydet, at AaB Ishockey har opnået væsentligt færre indtægter end forventet. Resultatet før skat i perioden 1. januar til 30. september 2008 er derfor realiseret med et underskud på kr. 4 mio. før skat mod et underskud på knap kr. 1 mio. i tilsvarende periode af AaB Konference Resultatet i de 3 første kvartaler af 2008 blev et underskud før skat på kr. 5 mio. mod et underskud på kr. 3,5 mio. før skat i tilsvarende periode af Resultatet er ikke tilfredsstillende, og kan henføres til både manglende salg og til et højere omkostningsniveau end forventet. Selskabet undersøger aktuelt mulighederne for at optimere den samlede drift. Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 8 af 20

9 AaB College AaB College har realiseret et underskud på ca. kr. 6 mio. før skat i de 3 første kvartaler af 2008 mod et underskud på kr. 3,5 mio. før skat i tilsvarende periode af Underskuddet er fortsat begrundet i manglende ressourceudnyttelse i indkøringsperioden til medio 2009, hvor College indleder den 4. sæson og herefter vil indeholde alle årgange fra 9. klasse til 3. g. Sport Nord AaB s resultatandel fra det associerede selskab Sport Nord A/S blev i perioden 1. januar til 30. september 2008 et underskud på kr. 1,6 mio. Resultatet er kr. 1,4 mio. dårligere end i tilsvarende periode af Resultatet er negativt påvirket af den salgsproces, som selskabet har været en del af i hele regnskabsåret. Det er forventningen, at der fremover kan leveres positive resultater, bl.a. i konsekvens af etablering af ny butik og fremtidig udnyttelse af AaB netværket. Forventninger til 2008 I 2008 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 40 mio. Der forventes ikke yderligere væsentlige indtægter fra salg af spillere, ligesom der ikke er indregnet indtægter fra salg af ejendommen Hadsundvej 184. Koncernens resultat kan påvirkes positivt og i mindre grad negativt afhængig af de sportslige resultater i specielt fodbold, hvor Champions League og tv placeringspenge i SAS Ligaen kan få betydning i årets sidste kvartal. Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 9 af 20

10 Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2008 Nr. 2008/21 - Salg af butikker sat i bero Nr. 2008/20 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/19 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/18 - Indberetning af insiders transaktioner med aktier Nr. 2008/17 - Incitamentsprogram for AaB's adm. direktør Nr. 2008/16 - Ny adm. direktør for AaB-koncernen Nr. 2008/15 - Ændring af forventninger til resultatet for 2008 Nr. 2008/14 - Halvårsregnskab for AaB A/S 1. januar juni 2008 Nr. 2008/13 - Finanskalender korrigeret Nr. 2008/12 - Salg af butikker udskudt Nr. 2008/11 - Salg af Deres-butikker Nr. 2008/10 - Salg af butikker Nr. 2008/09 - Kvartalsregnskab for AaB A/S 1. januar marts 2008 Nr. 2008/08 - Finanskalender 2008 Korrigeret Nr. 2008/07b - Bestyrelsens konstituering Nr.2008/07a - Bilag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i AaB A/S Nr. 2008/06 - Generalforsamling for AaB A/S afholdt den 25. april 2008 Nr. 2008/05 Nr. 2008/04 Nr. 2008/03 Nr. 2008/02 - Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S - AaB og Spar Nord Bank forlænger hovedsponsorat i AaB Fodbold - AaB sælger sine aktier i selskabet 9000Lux - AaB sælger Rade Prica Nr. 2008/01 - Finanskalender 2008 Finanskalender 2008 Årsregnskabsmeddelelse 2007 mandag d Trykt regnskab foreligger mandag d Generalforsamling kl fredag d Delårsrapport 1. januar 31. marts 2008 torsdag d Delårsrapport 1. januar 30. juni 2008 torsdag d mandag d Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 10 af 20

11 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 2008 til 30. september 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S. Delårsrapporten, der ikke er reviewet eller revideret af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2008 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Aalborg, den 17. november 2008 Direktion Poul Sørensen Lars Vadsholt Jørgensen Bestyrelse Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Per Lyngby Formand Næstformand Finn Viggo Nielsen Ole Mølgaard Kristensen Jørn Simonsen Jesper Møller Christensen Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 11 af 20

12 Resultatopgørelse Note Beløb i t.dkk kvartal 3. kvartal ÅTD ÅTD Entreindtægter Indtægter fra samarbejdspartnere TV/radio-rettigheder Præmie og deltagerindtægter m.v Spillersalg og leje Anden omsætning Nettoomsætning Andre indtægter Indtægter i alt Sponsor og reklame Kamp- og spilleromkostninger Administration Andre omkostninger Eksterne omkostninger i alt Personaleomkostninger Omkostninger i alt Resultat før afskrivninger Afskrivninger Resultat før finansielle poster Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 12 af 20

13 Beløb i t.dkk 3. kvartal 3. kvartal ÅTD ÅTD Resultatdisponering Overført resultat Til disposition Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 5,82-0,45 4,78-2,83 Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) 5,73-0,44 4,71-2,79 Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie 5,82-0,45 4,78-2,83 Udvandet resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie 5,73-0,44 4,71-2,79 Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 13 af 20

14 Balance AKTIVER Note Beløb i t.dkk Goodwill Kontraktrettigheder Rettigheder, øvrige Immaterielle aktiver i alt Ejendomme Lokaleindretning Inventar og driftsmidler Materielle aktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i øvrigt Udlån associerede virksomheder Rettighed Depositum Udskudt skatteaktiv Finansielle aktiver i alt Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 14 af 20

15 PASSIVER Note Beløb i t.dkk Aktiekapital Særlig fond Overført resultat Egenkapital i alt Anlægslån Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet del af langfristede forpligtelser Driftskonto Beregnede feriepenge Offentlige kreditorer Anden gæld Gæld til tilknyttede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. 6 Anskaffelse og afhændelse af materielle aktiver 7 Nærtstående parter Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 15 af 20

16 Egenkapitalopgørelse KONCERN Beløb i t.dkk Aktiekapital Overkurs ved emission Særlig fond Overført resultat I alt Egenkapital pr Overførsel til/fra særlig fond Aktieoptioner Køb/salg af egne aktier Periodens resultat Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr Egenkapital pr Overførsel til/fra særlig fond Aktieoptioner Køb/salg af egne aktier Periodens resultat Egenkapitalbevægelser i alt Egenkapital pr Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 16 af 20

17 Pengestrømsopgørelse Note Beløb i t.dkk 3. kvartal 3. kvartal ÅTD ÅTD Periodens resultat Reguleringer Forskydning i driftskapital: Varebeholdninger Tilgodehavender Leverandører af varer og tjenesteydelser Pengestrømme fra drift før finansielle poster Modtagne finansielle indtægter Betalte finansielle omkostninger Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af immaterielle aktiver Køb af materielle aktiver Køb af finansielle aktiver Køb af aktiver bestemt for videresalg Salg af immaterielle aktiver Salg af materielle aktiver Salg af finansielle aktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Frie pengestrømme Køb og salg af egne aktier Mellemregning dattervirksomheder Afdrag på langfristede lån Låneoptagelse Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for videresalg Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens samlede pengestrømme Likvide beholdninger primo Likvide beholdninger ultimo Likvide beholdninger Driftskonto I alt Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse. Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 17 af 20

18 Noter 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets statsautoriserede revisorer. 2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger Skønsmæssig usikkerhed Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse aktiver og forpligtelser på balancedagen. Skøn, der er væsentlige for regnskabsaflæggelsen, foretages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver, hensatte forpligtelser, eventualforpligtelser, samt værdiansættelsen af kontraktrettigheder. De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige. Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjagtige, og uventede begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater afviger fra disse skøn. Særlige risici for AaB koncernen er omtalt i ledelsesberetningen. Anvendt regnskabspraksis Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig indvirkning på de i delårsrapporten indregnede beløb. AaB A/S følger de til en hver tid gældende bestemmelser og vejledninger fra IFRS. Nedskrivningstest I forbindelse med regnskabsafslutninger gennemføres værditest af anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab. De udarbejdede tests er foretaget på baggrund af handlingsplaner og strateginotater gennemgået og godkendt i efteråret Herudover er anvendt budgetter for 2008 og prognoser for 2009 til De foretagne tests pr. 3. kvartal 2008 har ikke givet ikke anledning til at foretage regulering af aktivernes bogførte værdier. Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 18 af 20

19 3. Kommentarer til aktiviteternes afhængighed af sæson Der har i 3. kvartal 2008 været spillet kampe i fodbold, håndbold samt ishockey. AaB Konference og AaB College har ikke decideret afhængighed af sæson. 4. Egenkapital Den nominelle aktiekapital i Aalborg Boldspilklub A/S udgør t.kr fordelt på stk. aktier á nominelt kr. 25. En særlig fond er etableret som følge af nedsættelse af den nominelle aktiestørrelse fra kr. 50 til kr. 25. Fondens anvendelse skal godkendes på generalforsamlingen. På selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2008 blev det besluttet at overføre særlig fond til overført resultat. Anskaffelsessummen for egne aktier er fratrukket direkte i egenkapitalen. Der er i 3. kvartal 2008 købt for nom. kr egne aktier. Endvidere har fire medarbejdere valgt at udnytte tildelte aktieoptioner på i alt stk. Alle aktier ejes af Aalborg Boldspilklub A/S. Egne aktier erhverves primært med henblik på anvendelse til koncernens aktieoptionsprogram. 5. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v. Koncernen har indgået kontrakter med spillere og trænere, der er uopsigelige for selskabet i kontraktperioden. Der påhviler som følge heraf selskabet betydelige lønforpligtelser. Koncernen har indgået aftale med Aalborg Kommune om benyttelse af Energi Nord Arena. Aftalen er uopsigelig og løber indtil år Som sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter kr. 11 mio. har Aalborg Boldspilklub A/S givet transport i depositum kr. 13. mio. hos Aalborg Kommune. Koncernen har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver. 6. Anskaffelse og afhændelse af materielle aktiver Der er i 3. kvartal 2008 investeret t.kr i materielle aktiver. Investeringerne vedrører renovering af boder, køb af pizzaovne, IT samt aktiverede renter vedr. etape Nærtstående parter Aalborg Boldspilklub A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Aalborg Boldspilklub A/S. Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 19 af 20

20 Aalborg Boldspilklub A/S nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnt personkreds har væsentlige interesser. Endvidere omfatter de nærtstående parter de tilknyttede og associerede virksomheder, hvor Aalborg Boldspilklub A/S har bestemmende eller betydelig indflydelse. Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder samt AaB koncernens ejerandele heri fremgår af koncernoversigten i årsrapporten for Moderselskabet udfører salg og administrative opgaver for de 100% ejede datterselskaber. Moderselskabet har i 3. kvartal 2008 modtaget indtægter herfor på kr. 2,7 mio. I 3. kvartal 2007 udgjorde honoraret kr. 2,8 mio. AaB Konference A/S leverer traktement til sportsselskabernes hjemmekampe. Transaktioner med tilknyttede virksomheder er elimineret i koncernregnskabet i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis. Børsmeddelelse nr. 2008/22 Side 20 af 20

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Aalborg Boldspilklub A/S Delårsrapport 1. januar 2009 30. juni 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Børsmeddelelse nr. 2009/11 Side 1 af 21 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2009/11 3 Resumé for 1. halvår

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2009 30. september 2009 Børsmeddelelse nr. 2009/14 Børsmeddelelse nr. 2009/14 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr.

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 31. marts 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/09 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/09 3 Resumé for 1. kvartal af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 CVR - nr. 10 99 85 30 Delårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Børsmeddelelse nr. 2010/11 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2010/11 3 Resumé for 1. halvår af 2010 3 Selskabsoplysninger m.v. 4 Hoved-

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30

Aalborg Boldspilklub A/S CVR - nr. 10 99 85 30 CVR - nr. 10 99 85 30 Børsmeddelelse nr. 2011/24 Indholdsfortegnelse Børsmeddelelse nr. 2011/24 3 Resumé for 1. halvår af 2011 3 Selskabsoplysninger m.v. 4 Hoved- og nøgletal 5-6 Ledelsesberetning 7-10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse...

Indholdsfortegnelse. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... 8. Egenkapitalopgørelse... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v... 4 Koncernoversigt....................................................................... 5 Koncernens hoved- og nøgletal........................................................

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Ledelsesberetning 7-21 Resultatopgørelse 22 Totalindkomstopgørelse 23 Balance

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S Københavns Fondsbørs BØRSMEDDELELSE NR. 2007/4 Aalborg, den 28. marts 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S Bestyrelsen i AaB A/S har dags dato, onsdag 28. marts 2007, behandlet og godkendt årsregnskabsmeddelelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning...

Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger m.v... 4. Koncernoversigt... 5. Koncernens hoved- og nøgletal... 6-7. Ledelsespåtegning... Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v............................................................... 4 Koncernoversigt.......................................................................

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/13 Aalborg den 22. november 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2005: - Resultatet før skat (EBT) for 3. kvartal 2005 blev

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. CVR-nr.: 10 99 85 30

ÅRSRAPPORT 2003. CVR-nr.: 10 99 85 30 ÅRSRAPPORT 2003 CVR-nr.: 10 99 85 30 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning Indledning...6 AaB Fodbold...7 AaB Håndbold...8 AaB Ishockey...8 Aalborg

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5

Selskabsoplysninger...3. Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Årsrapport 2004 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Revisionspåtegning...5 Ledelsesberetning m.v. Indledning...6 AaB Fodbold...7 AaB Håndbold...8 AaB Ishockey...8

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2011 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5-6 Ledelsesberetning 7-20 Resultatopgørelse 21-22 Totalindkomstopgørelse 23 Balance

Læs mere

Aalborg Boldspilklub A/S

Aalborg Boldspilklub A/S Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger m.v. 3 Nøgletal 4-5 Highlights 6 Året der gik 7-8 Ledelsesberetningen 9-21 Ledelsespåtegning 22 Den uafhængige revisors påtegning 23-24 Resultatopgørelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen

OMX Nordic Exchange Copenhagen OMX Nordic Exchange Copenhagen Fondsbørsmeddelelse Århus den 22. februar 2008 Meddelelse nr. 01/2008 Cvr. Nr. 83839910 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2007/08 for perioden 1. juli 2007 31. december 2007

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015)

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015) SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT (01.01.2015 30.06.2015) Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2015 Delårsrapport 1. januar 2015 30. juni 2015 Side 1 af 15 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 175 30. august 2013 REGNSKABSMEDDELELSE

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21

HALVÅRSRAPPORT 2015. 1. januar 2015 30. juni 2015. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 HALVÅRSRAPPORT 2015 1. januar 2015 30. juni 2015 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - Halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011 Side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. november 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 15/2011 Delårsrapport 3. kvartal 2011 for perioden 1. januar 2011-30. september 2011

Læs mere

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005

Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Københavns Fondsbørs Århus, den 30. september 2005 Meddelelse nr. 19/2005 Århus Elite A/S Årsregnskabsmeddelelse Bestyrelsen for Århus Elite A/S har på et møde d. 30. september 2005 behandlet og godkendt

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1.

Resumé for 1. halvår 2013/14 1. Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Totalindkomstopgørelse for 1. Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Resumé for 1. halvår 2013/14 1 Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Totalindkomstopgørelse for 1. halvår 2013/14 12 Balance pr. 31.12.2013

Læs mere

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Halvårsrapport 1. halvår af 2009/10

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Halvårsrapport 1. halvår af 2009/10 Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10 Halvårsrapport 1. halvår af 2009/10 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Resultatopgørelse for perioden

Læs mere

Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06. Årsrapport 2011/12

Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06. Årsrapport 2011/12 Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 Årsrapport 2011/12 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. oktober 2012 Dirigent Viborg Håndbold Klub A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september 2008 Delårsrapport - side 1 af 13 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 7. november 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 23/2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 for perioden 1. januar - 30. september

Læs mere