OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC"

Transkript

1 OUTDOOR BLUETOOTH SPEAKER GSB 200 NFC DA

2 INDHOLD OPSÆTNING OG SIKKERHED 3 Advarsel mod eksponering for RF 3 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 4 OVERSIGT 4 Knapper og stik på bluetooth højttalere 5 Kompatibilitet af bluetooth enhed 5 Styreelementer 5 Tilslutninger 6 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE 6 Sådan tilsluttes netadapteren 6 Sådan oplades apparatet 6 Tilslutning af eksterne enheder 6 Opladning af en bluetooth/usb enhed 7 BETJENING 7 Bluetooth funktion 8 Frakobling af bluetooth enheden 8 Logge på og tilslutte en mobiltelefon eller en tablet pc (NFC standard) 8 Højttaler 9 Afspilning af lydsignaler fra en ekstern enhed 9 Strømsparetilstand 9 Slukning 10 INFORMATION 10 Tekniske data 10 Miljømæssig bemærkning 2

3 OPSÆTNING OG SIKKERHED Bemærk følgende instruktioner, når du psætter apparatet: 7 Dette apparat er beregnet til afspilning af lydsignaler. Enhver anden anvendelse er udtrykkeligt forbudt. 7 Sørg for, at der er tilstrækkelig ventilation, der hvor apparatet placeres. Der skal være et frit rum på mindst 10 cm bag apparatet. Anbring ikke genstande på ventilationsåbningerne. 7 For at sikre, at enheden er beskyttet mod vandstænk, skal du lukke kontaktens gummidæksel stramt. 7 Undlad at dække apparatet med aviser, duge, gardiner osv. 7 Når det besluttes, hvor apparatet skal placeres, skal det bemærkes, at møblementets overflader er dækket af forskellige typer lak og plastic, hvoraf de fleste indeholder kemiske tilsætningsstoffer. Dette kan forårsage korrosion på apparatets fødder og dermed resultere i pletter på møblernes overflade, som kan være svære eller umulige at fjerne. 7 Hvis apparatet udsættes for pludselig temperaturskift, f.eks. hvis det kommer fra et koldt til et varmt rum, skal du vente mindst to timer med at bruge det. 7 Beskyt apparatet mod varme (varmeapparater eller direkte sollys, osv.) 7 Brug kun apparatet i et moderat klima. 7 Undlad at placere genstande, som f.eks. brændende stearinlys, oven på apparatet. 7 Du må aldrig åbne apparatets kabinet. Garantikrav accepteres ikke i tilfælde af skader forårsaget af forkert behandling. 7 Undlad at anvende nogen form for rengøringsmiddel, da det kan skade beklædningen. Rengør enheden med et rent, fugtigt vaskeskind. 7 Tordenvejr er farligt for alle elektriske apparater. Selvom apparatet er slukket, kan det stadig beskadiges af et lynnedslag i lysnettet. Fjern altid netstikket fra stikkontakten under tordenvejr. 7 Tilslut ikke andet udstyr mens apparatet er tændt. Sluk også for det andet apparat før de kobles sammen. 7 Sæt først apparatets netstik i stikkontakten, når du har tilsluttet de eksterne apparater. Sørg for, at strømadapteren er let at komme til. Advarsel mod eksponering for RF 7 Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med medfølgende vejledning. Den/de antenne/r, der anvendes til senderen, skal installeres mindst 20 cm væk fra mennesker og må ikke placeres eller bruges sammen med nogen anden antenne eller sender. Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 7 Dit produkt indeholder et batteri- og ladesystem, der er designet til at arbejde i temperaturer, der ikke overstiger 50 C. Hvis produktet efterlades i en lukket bil eller bilens bagagerum, hvor temperaturen kan overstige 50 C, kan det resultere i permanent beskadigelse af batteriet, brand eller eksplosion. Tag produktet ud af bilen, når du forlader den, anbring ikke produktet i bilens bagagerum og efterlad ikke produktet i et sted, hvor temperaturen kan overstige 50 C. 3

4 OVERSIGT Knapper og stik på bluetooth højttalere 8 eii + B A DC IN 5V AUX IN 5V 500mA 4

5 OVERSIGT Kompatibilitet af bluetooth enhed Din GSB 200 opretter forbindelse med alle bluedtooth enheder, som understøtter A2DP-profilen, herunder de fleste smartphones, bærbare computere og tablets. Styreelementer 8 Sætter apparatet på og fra standby. eii Skifter mellem bluetooth og accepter opkald/læg på. Starter afspilning; sætter afspilning på pause. Mindsker lydstyrken. + Øger lydstyrken. A Opladningsdisplay: Netadapteren er tilsluttet; lyser orange apparatet oplades; orange lyset slukkes apparatet er opladet. Netadapteren er fjernet. B Drifts- og bluetooth display: slukket apparatet er slukket; blinker blåt Bluetooth logon; lyser blåt ekstra bluetooth enhed er logget på; blinker rødt lavt batteri. Tilslutninger DC IN 5V Micro USB-port til strømforsyningskabel. AUX IN Port til tilslutning af en ekstern enhed. 5V 500mA USB-port til opladning af en USBenhed, f.eks. MP3-afspiller. 5

6 TILSLUTNING OG FORBEREDELSE Sådan tilsluttes netadapteren 7 Kontroller, at spændingen på typepladen på netadapteren er i overensstemmelse med det lokale lysnets spænding. Kontakt din forhandler, hvis dette ikke er tilfældet. 1 Sæt det enkle stik af netadapteren ind i»dc IN 5V«-stikket. 2 Sæt netadapteren ind i stikkontakten. Forsigtig: 7 Apparatet er tilsluttet lysnettet med strømledningen. Træk netadapteren ud af stikkontakten, hvis du vil frakoble apparatet helt. 7 Sørg for, at netadapteren er lettilgængelig og ikke blokeret af andre genstande, når apparatet er i drift. Sådan oplades apparatet 1 Apparatets netadapter oplader automatisk det indbyggede genopladelige batteri. Displayet lyser orange under opladningsprocessen, og slukkes, når batteriet er opladet. 7 Opladningen tager op til ca. 6 timer. 7 Når apparatet er tændt og ikke tilsluttet lysnettet med netadapteren, angiver displayet, når batteriet er afladet (blinker rødt). Brug og vedligeholdelse af genopladeligt batteri 7 Batteriet skal oplades i ca. 6 timer inden første brug. 7 Ved opbevaring i længere perioder skal batteriet oplades mindst hvert anden måned for at vedligeholde det i en optimal tilstand. 7 Når batteriet er fuldt afladet skal det oplades omgående, uanset om du vil bruge det eller ej, for at maksimere batteriets levetid. 7 Genopladningseffektiviteten mindskes, når den omgivende temperatur falder under 5 C eller kommer over 35 C. Advarsel: 7 Undlad at udsætte batteriet for temperaturer over 45 C. Tilslutning af eksterne enheder 7 Sluk for apparatet før du tilslutter eksterne enheder. 1 Brug en standard lydadapter for at slutte lydudgange af den eksterne enhed til»aux IN«(Ø 3,5 mm) -stikket. 7 GBS 200 skifter automatisk til AUX IN-tilstanden fra bluetooth-tilstanden efter indsættelsen af AUX IN-kablet i enheden. 7 Hvis du vil gå tilbage til bluetooth-tilstanden, skal du fjerne AUX IN-kablet fra»aux IN«- stikket. Opladning af en bluetooth/usb enhed Din GSB 200 har en USB-port på bagsiden. Dette gør det muligt at oplade en bluetooth/usb enhed ved hjælp af GSB Slut bluetooth/usb enheden til»5v 500mA«-stikket ved hjælp af USB-kablet. Bluetooth/USB enheden begynder at genoplade. 7 GSB 200 slukkes automatisk efter ca. 30 minutter. 7 Effekten af USB-porten er 500 ma. Hvis din enhed kræver større effekt, vil den muligvis ikke blive opladet gennem denne USB-port. 7 Opladningsfunktionen fungerer muligvis ikke for alle smartphones, tablets eller elektroniske enheder. Forsigtig: 7 For at sikre, at enheden er stænktæt, skal gummidækslet på stikkene lukkes stramt. 6

7 BETJENING Bluetooth funktion Parring af en bluetooth enhed 1 Tryk og hold»8«-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden. Indikatoren»B«begynder at blinke blåt. Nu er du klar til at parre dine enheder. 2 Aktivér bluetooth-funktionen på den ekstra bluetooth enhed. 3 Start søgefunktionen på den ekstra bluetooth enhed. Efter kort tid vises GSB 200 på den ekstra bluetooth enhed. 4 Vælg GSB 200 på den ekstra bluetooth enhed, og slut til den. 7 Indtast»0000«, når din bluetooth enhed beder om PIN-koden. 5 Når den ekstra bluetooth enhed er tilsluttet dit apparat, kan du høre en biplyd, og»b«displayet lyser blåt. 7 Selv om enheden kun kan streame lyden fra en enhed ad gangen, kan den parres med op til otte enheder. Tilslutning af en parret bluetooth enhed 7 Du skal kun parre din bluetooth enhed en enkelt gang med apparatet. 7 Næste gang din bluetooth enhed og apparatet befinder sig inden for den fælles rækkevidde, og bluetooth-funktionen er tændt, vil de automatisk blive forbundet. 7 Apparatet vil kun automatisk forbinde til den sidste bluetooth enhed, som det blev forbundet til. 7 Hvis din parrede enhed ikke forbinder automatisk, skal du navigere til bluetoothmenuen på apparatet, og vælge enheden fra listen. Afspilning af lydsignaler fra bluetooth enhed 1 Start afspilning på den ekstra bluetooth enhed. 2 Tryk på» «eller»+«på GSB 200 for at indstille lydstyrken. 3 Tryk på»eii«for at sætte afspilning på pause. Tryk igen på»eii«for at fortsætte afspilningen. 4 Stop afspilning på den ekstra bluetooth enhed. 7 Husk, at afhængigt af den brugte bluetooth enhed og forholdene kan den trådløse rækkevidde være op til 9 m. 7 Lydknapperne på din bluetooth enhed fungerer uafhængigt af lydknapperne på GSB 200. Afspilning af to ekstra bluetooth enheder Det er muligt at køre to ekstra bluetooth enheder, som er logget på til GSB 200 på samme tid. Når den første enhed skiftes til afspilning/pause, kan afspilningen startes på den anden enhed. 7

8 BETJENING Frakobling af bluetooth enheden 1 Log den aktuelt tilsluttede bluetooth enhed ud eller tryk på» «på GSB 200 og hold den i 3 sekunder. Indikatoren»B«blinker blåt. Tilkobling af bluetooth enheden 1 Hvis du flytter uden for rækkevidden eller slukker bluetooth-funktionen på apparatet, vil enheden blive frakoblet. 2 Du kan tilkoble den igen ved blot at åbne bluetooth-manager på din bluetooth enhed, og vælge GSB Hvis den registrerede GSB 200 ikke kan skabe forbindelse til bluetooth enheden, skal du fjerne GSB 200 fra bluetooth enhedens liste, søge den og tilslutte igen. Uden for rækkevidde eller tabt signal Hvis bluetooth enheden er uden for apparatets rækkevidde (over 9 m), eller hvis der er noget, der blokerer for bluetooth signalet, vil indikatoren»b«blinke blåt for at angive, at bluetoothforbindelsen med bluetooth enheden er afbrudt. For at undgå tabt forbindelse 1 Flyt bluetooth enheden tilbage inden for rækkevidden (inden for 9 m), og/eller sørg for, at der er ikke er nogen forhindringer mellem GSB 200 og bluetooth enheden. 2 Hvis forbindelsen er tabt, skal den genetableres. Følg instruktioner i»tilkobling af bluetooth enheden«. Logge på og tilslutte en mobiltelefon eller en tablet pc (NFC standard) Som alternativ til at logge på bluetooth kan du blot logge på en mobiltelefon eller en tablet pc, som overholder standarden NFC (Near Field Communication) på din GSB 200. Der kan bruges mobiltelefoner og tablet pc er med passende software og hardware. 1 Tryk og hold»8«-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden. 2 Hold mobiltelefonen eller tablet pc en på» «markering på toppen af GSB 200. Logningen starter automatisk. Når mobiltelefonen/tablet pc en bliver registreret, vil du kunne høre en signaltone, og indikatoren»b«lyser blåt. 7 Logningen skal bekræftes på mobiltelefonen/tablet pc en, når den udføres første gang. 3 For at logge ud skal du igen holde mobiltelefonen eller tablet pc en over» «markering på toppen af GSB 200. Højttaler Du kan bruge din GSB 200 som en højttaler for telefonsamtaler. 1 Du accepterer opkald ved at trykke på» «. 2 Du afslutter opkald ved at trykke på» «igen. TM er et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc., og er registreret i USA og andre lande. 8

9 BETJENING Afspilning af lydsignaler fra en ekstern enhed Du kan også lytte til lydsignaler fra en tilsluttet ekstern enhed (f.eks. MP3 afspiller) gennem apparatet. 7 Apparatet skifter automatisk til AUX INtilstanden fra bluetooth-tilstanden efter indsættelsen af AUX IN-kablet i enheden. 7 Hvis du vil gå tilbage til bluetooth-tilstanden, skal du fjerne AUX IN-kablet fra»aux IN«- stikket. 1 Brug en standard lydadapter for at slutte lydudgange af den eksterne enhed til»aux IN«(Ø 3,5 mm) -stikket. 2 Tryk og hold»8«-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden. 3 Tænd for den eksterne enhed og start afspilning. 4 Tryk på» «eller»+«på GSB 200 for at indstille lydstyrken. 5 Stop afspilning på den eksterne enhed. Strømsparetilstand Apparatet skifter til strømsparetilstand, når ingen lydsignaler afspilles i 30 minutter. 1 Tryk og hold»8«-knappen i 2 sekunder for at tænde enheden igen. Slukning 1 Tryk på»8«for at slukke apparatet. 9

10 INFORMATION Tekniske data Denne enhed er radiostøjdæmpet i henhold til de gældende EU-direktiver. Dette produkt opfylder de europæiske direktiver 1999/5/EF, 2009/125/EF og 2011/65/EU. Typepladen er placeret på apparatets bund. CE overensstemmelseserklæring Du kan finde CE overensstemmelseserklæring for dette apparat som en pdf-fil på Grundig hjemmeside Strømforsyning Strømadapter: Input: Vekselstrøm V ~ 50/60 Hz Udgang: 5 V >, 1 A Maks. strømforbrug Drift: 5 W Standby: < 0,5 W Udgangseffekt DIN 45324, 10 % THD Udgangseffekt: 2 x 5 W Dimensioner og vægt L x B x H: 133,6 x 65,5 x 80,1 mm Vægt: 462 g Miljømæssig bemærkning Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er velegnede til recirkulering. Derfor bør du ikke bortskaffe apparatet sammen med almindelig husholdningsaffald, når levetiden er slut. Tag det med til et indsamlingssted til recirkulering af elektrisk og elektronisk udstyr. Det er vist med dette symbol på produktet, i brugervejledningen og på indpakningen. Kontakt venligst dine lokale myndigheder for at finde det nærmeste indsamlingssted. Hjælp med at beskytte miljøet ved at recirkulere produkter Ret til tekniske og designmæssige ændringer forbeholdes. 10

11 Grundig Intermedia GmbH Beuthener Strasse Nürnberg /22

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR

SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT DA SV PL TR SOUNDBAR GSB 800 DE EN FR IT ES DA SV PL TR -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPSÆTNING OG SIKKERHED

Læs mere

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2500 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk.

easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. easytek Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Før du starter 4 easytek dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du

Læs mere

Connexx. Smart Connect. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning

Connexx. Smart Connect. Click Dome. Accessories. Brugsanvisning Connexx Accessories Click Dome Smart Connect Brugsanvisning Indhold Før du starter 4 Smart Connect dele 4 Kompatible høreapparater 5 Oversigt 6 Sådan kommer du i gang 8 Oplader 8 Sådan bærer du Smart Connect

Læs mere

1.1. Betjeningsvejledning

1.1. Betjeningsvejledning 1.1 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 4 2. Lær Roger Pen at kende 6 2.1 Æskens indhold 6 2.2 Sådan fungerer Roger Pen 7 2.3 Beskrivelse af enheden 8 2.4 Indikatorlys (LED-status) 9

Læs mere

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO

TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO TABLE RADIO TR 2200 DAB+ DE EN FR DA SV FI NO -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140

HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 HAIR AND BEARD CLIPPER MC 3140 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A E B F C G H I J K L D 2 DANSK 04-14 SUOMI 15-25 NORSK 26-36 SVENSKA 37-47 ITALIANO 48-58 PORTUGUÊS 59-69 NEDERLANDS 70-80 MAGYAR

Læs mere

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12

Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 1.1. udgave DA Brugervejledning Bærbar trådløs højttaler MD-12 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Kom godt i gang 4 Om dit tilbehør 4 Taster og dele 4 Oplad

Læs mere

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual

Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Miiego AL3 Wireless Headphones (Trådløse hovedtelefoner) DANSK Brugervejledning / Manual Læs venligst denne brugervejledning før produktet tages i brug Kom i gang på 1-2-3: KVIK-GUIDE 1: Sørg for at hovedtelefonerne

Læs mere

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II

Bose SoundLink. Mini Bluetooth speaker II Bose SoundLink Mini Bluetooth speaker II Vigtige sikkerhedsinstruktioner Læs venligst denne brugervejledning omhyggeligt, og gem den, så du har adgang til den senere. ADVARSLER: Systemet må ikke udsættes

Læs mere

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning

Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-604 Brugervejledning 9203661 2. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr HS-96W overholder de væsentlige

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik...

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... Indhold Sikkerhedsanvisninger... 5 Korrekt anvendelse... 5 Driftssikkerhed... 6 Reparation... 9 Pakkens indhold... 10 Apparatoversigt... 11 Stik... 13 Ibrugtagning... 14 Etablering af elektrisk forbindelse...

Læs mere

Unitron udirect 2 vejledning

Unitron udirect 2 vejledning Unitron udirect 2 vejledning Tak Tak, fordi du har valgt en Unitron udirect 2. Hos Unitron interesserer vi os for mennesker med høretab. Vi er i tæt samarbejde med dygtige fagfolk om at udvikle avancerede,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121

Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-stereoheadset BH-121 Indholdsfortegnelse Om dit headset 3 Taster og dele 4 Oplad dit headset 5 Tænd

Læs mere

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Guía del usuario Käyttöohje Notice d utilisation Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Brukerveiledning Podręcznik użytkownika

Læs mere

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+

PORTABLE RADIO. Micro 75 DAB+ PORTABLE RADIO Micro 75 DAB+ DA GRUNDIG Kundenberatungszentrum Montag bis Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr Deutschland: 0911 / 59 059 730 Österreich: 0820 / 220 33 22* *gebührenpflichtig (0,145 /Min. aus

Læs mere

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2

Nokia Bluetooth-headset BH-104 9213525/2 Nokia Bluetooth-headset BH-104 2 1 4 5 6 3 7 8 11 12 9 10 9213525/2 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret BH-104 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

jbl On TOur ibt Bluetooth Transportabel Højttaler Brugermanual

jbl On TOur ibt Bluetooth Transportabel Højttaler Brugermanual jbl On TOur ibt Bluetooth Transportabel Højttaler Brugermanual Vigtige Sikkerhedsinformationer 1. Læs informationerne. 2. Gem informationerne. 3. Overhold nøje alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner.

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222

Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 1.0. udgave DA Brugervejledning Nokia Bluetooth-headset BH-222 Indholdsfortegnelse Sikkerhed 3 Om dit headset 4 Taster og dele 5 Oplad dit headset 6 Tænd

Læs mere

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning

Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning Nokia-bilsæt CK-100 Bruger- og installationsvejledning 9209908 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-22 overholder de væsentligste krav og øvrige relevante

Læs mere

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot Air II. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Air II Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Velkommen 5 2. Lær din ComPilot Air II at kende 6 2.1 Oversigt 7 3. Sådan kommer du i gang 8 3.1 Klargøring af strømforsyningen 8 3.2

Læs mere

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1

Brugervejledning til det trådløse headset (HDW-2) 9355260 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning til det trådløse

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W

Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W Brugervejledning til Nokia Bluetooth GPS-modul LD-4W 9204131 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Undertegnede NOKIA CORPORATION erklærer herved, at følgende udstyr LD-4W overholder de væsentlige krav

Læs mere

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning

Phonak ComPilot. Betjeningsvejledning Phonak ComPilot Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af ComPilot-batteriet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W)

Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) Brugervejledning til Nokia Digital Pen (SU-27W) 9250691 1. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING NOKIA CORPORATION erklærer hermed, at produktet SU-27W overholder de væsentlige krav og øvrige relevante

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

Betjeningsvejledning 0682!

Betjeningsvejledning 0682! Betjeningsvejledning 0682! 2 Indhold Velkommen 6 Beskrivelse 8 Tilbehør til icom 9 Introduktion 10 Opladning af batteri 10 Brugsstid 11 Batteristatus 12 Tænd og sluk for icom 12 Sådan bæres icom 14 Indikatordæksel

Læs mere

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning

Lydstreamer og fjernbetjening. Betjeningsvejledning Lydstreamer og fjernbetjening Betjeningsvejledning Indhold 1. Velkommen 5 2. Lær ComPilot at kende 6 2.1 Oversigt 7 2.2 Tilbehør 8 3. Introduktion 9 3.1 Klargøring af strømforsyningen 9 3.2 Opladning af

Læs mere