Aktivitetsoversigt 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt 2008"

Transkript

1 Aktivitetsoversigt 2008 Ret til ændringer forbeholdes Torsdag den Alle Skolefest Fredag den Alle Oprydning efter skolefesten Nr. 54 April 2008 Fredag den Alle St. Bededag Alle Kr. Himmelfartsferie klasse Skriftlige prøver Mandag den Alle 2. Pinsedag Fredag den Alle 9. klasses sidste skoledag kl Torsdag d Alle Grundlovsdag Tirsdag den og 6. klasse Fælles kommunal idrætsdag kl Uge 26 9.klasse Translokation kl Onsdag den Bh.kl klasse Idrætsdag arrangeret af 8. klasse Fredag den Bh.kl klasse Sidste skoledag kl Skal du skifte skole til sommer? Husk altid at give kontoret besked i god tid. (Gælder ikke nuværende 9. kl.) ET RIGTIG GODT FORÅR TIL ALLE Ådalsskolens forårsnummer..hvor du bl.a. kan læse om En dag hvor vi arbejder med trivsel En dag på militærets øvebane i Karup En dag hvor vi blev klogere på, hvordan vi forholder os til netkulturen 12 NB! skolens hjemmeside: 1

2 Foredrag om kommunikation via mobil og internet Jette Mann Jensen Nummer 54 April 2008 Oplag 380 stk. Redaktion Jette Mann Jensen Susanne Christensen Anna Kathrine Skifter Ådalsskolen Ådalen 2, Skørring 8544 Mørke Skriv til os. Stof til Skolenyt kan til hver en tid afleveres på eller sendes/mailes til skolen, Fax: Tlf. : Personalenyt Nyt fra skolebestyrelsen Nyt fra kontoret Lan-nat 3.B s tur på billedskolen Turen til Karup 2. klasse som forfattere. Foredrag om kommunikation Aktivitetsplan 2 side 3 side 3 side 4-6 side 7 side 7-8 side 8-9 side 10 side 11 side 12 Onsdag den 13. marts var der på Ådalsskolen arrangeret et foredrag med psykolog Marianne Schøler Lind. I dagtimerne var der foredrag for eleverne, og om aftenen var forældrene inviteret. Til forældrene fortalte Marianne Schøler Lind om faldgruber og om fordele ved denne lette vej til kommunikation. Hun gav eksempler på netsteder så som Arto, Face Book, Girltalk, og fortalte om konkrete episoder - såvel humoristiske som alvorlige - og hun understregede, at alt, hvad man selv lægger på nettet, må bruges af andre. Ungdomskulturen i dag er anderledes end den, forældregenerationen selv har prøvet. Den indeholder en netkultur, hvor man kommunikerer med mange forskellige grupper, og hvor der er et stort udbud af rollemodeller. De unge har rig lejlighed til sammen med jævnaldrene at udveksle holdninger og til at eksperimentere. Det er et sted, hvor man kan få anerkendelse og accept. Marianne Schøler Lind gav et bud på, hvad forældrenes ansvarlige rolle er, og at forældrene samtidig må have en forståelse for, hvad det giver deres børn. De må gøre deres børn opmærksom på, at det også er farligt, at man ukritisk bevæger sig rundt på nettet, som hun sagde: Det er cowboyland uden sheriffer! Hun opfordrede forældre til at prøve de samme netsider, som deres børn besøger, og understregede, at alt hvad børn laver på nettet bør kunne tåle, at forældrene ser det. Desværre var der kun mødt godt 20 forældre op til et informativt og interessant foredrag, der på klog og humoristisk vis behandlede et meget vedkommende emne. 11

3 2. klasse som forfattere Indskolingen Personalenyt Gitte Gaml Som alle andre arbejdspladser i Danmark har også vi været ramt af en del sygdom i vinterperioden. Det kan formentlig tilskrives det milde vejr samt den kendsgerning, at vi har en del nye kolleger, som skal vænne sig til de lokale bakterier. Et ikke ukendt fænomen. Èn af grundene til de mange nye kolleger er, at vi har haft en del medarbejdere på barsel i kortere eller længere tid. Lige nu er der heldigvis flere, der er på vej tilbage på skolen efter endt orlov. Det handler om pædagog i specialklasserne; Trine Sørensen, skolepædagog i indskolingen; Lena Boje og lærer i mellemgruppe og pigeklasse; Ulla Vestergaard. De starter alle lige før eller efter påske. Vi ønsker dem hermed velkommen tilbage. I SFO en har vi sagt farvel til Anette Rix Jakobsen, som har været ansat i et fleksjob i en periode. Til erstatning af Anette har vi i stedet ansat Katja Nielsen. Tak til Anette for den tid, hun har været i SFO en og velkommen til Katja, som vi håber vil falde godt til. Nyt fra Skolebestyrelsen Anna Katrine Skifter Dialogmøde mellem forældre og bestyrelse 2. klasse som forfattere 2.klasse har skrevet og tegnet bøger til en konkurrence på et forlag, der hedder GIX. En kopi af bøgerne har fået stregkoder og kan nu lånes på skolens bibliotek. I januar afholdt vi et dialogmøde, hvor forældrerådsmedlemmer og andre interesserede var inviteret. Der var ca. tyve fremmødte, og der var repræsentanter fra de fleste årgange. Vi nåede ikke igennem dagsordenen, da der ved klasserunden kom forskellige diskussioner i gang. Det er meget svært at referere mødets indhold, men bestyrelsen fik noget at arbejde videre med. Der blev bl.a. drøftet punkter som faglighed og kommunikation. Vi har efterfølgende arbejdet med de punkter, der kom frem til mødet, og bestyrelsen vil sammen med ledelsen indkalde til et nyt dialogmøde d. 28. maj kl. 19. På det møde vil der dels være en afklarende del, hvor ledelsen redegør for forskellige forhold, dels en del, hvor vi snakker drømme/visioner for fremtiden. Hvordan ser den ideelle skole ud? Vi håber rigtig mange vil møde op den dag. I øvrigt fik vi ved dialogmødet stor opbakning til at arbejde videre med kantineplanerne, det gør vi, men ting tager som bekendt tid. 10 3

4 Nyt fra kontoret Jette Mann Jensen Skolefest på Ådalsskolen 4 Atter i år har såvel elever som personale haft travlt med at forberede en fest for alle på Ådalsskolen. De fire afdelinger sætter hver deres præg på afdelingens boder. Der vil være boder, hvor man kan få lidt mad og boder hvor man kan blive underholdt på forskellig vis. Der vil være cafeer, diskoteker, lotteri mm. Men før det går i gang, vil skolens dramahold vise, hvad de har arbejdet med de sidste par måneder. De har travlt med at sy, male, bygge, synge, spille osv., for at der torsdag den 3. april kan opføres Oehlenschlägers skuespil Aladdin. Vi glæder os til at byde alle velkommen til en festlig aften fra klokken17.45 til klokken torsdag den 3. april. Dørene åbnes Arbejdsdag om ordensregler og god trivsel for alle I skolebestyrelsen og i personalegruppen ønsker man at sætte fokus på skolens ordensregler, på god opførsel og sprogbrug, at skabe en fælles kultur, hvor alle oplever en positiv og imødekommende atmosfære på Ådalsskolen. Onsdag den 27. februar skulle alle arbejde med dette: i klasserne, i afdelingerne og fælles for hele skolen og indgangsvinklen var positiv og humoristisk frem for restriktiv og hæmmende. På fællessamlingen blev projektet indledt med, at alle fik en opgave: et postkort hvor man skulle skrive om hvad kan JEG gøre for, at Ådalsskolen bliver et endnu bedre sted at være. Derefter sang vi de to første vers af en fælles sang om emnet. Sangen skulle gerne vokse med adskillige vers i løbet af dagen, da alle, der havde lyst, kunne bidrage med nye vers. Resten af formiddagen blev der arbejdet i afdelingerne (Indskolingen havde af praktiske grunde været nødt til at udsætte deres arbejdsdag til den 27. marts). Turen til Karup Anders og Mathias 5B Vi skulle lære noget om at samarbejde, hvor vi skulle lave en masse samarbejdsøvelser. Det var meget koldt, og det blæste. Vi startede med at køre i bus. Det var en lang tur, halvanden time. Men vi havde det meget sjovt alle sammen. Fredag d. 22/ var 5.B på tur til Karup lufthavn. Da vi kom derud skulle vi først ind i gymnastiksalen og få at vide, hvad vi skulle og hvad de hed. Vi blev delt op i to hold, et rødt og et grønt. Det rødes leder var Sten Poulsen og det grønne havde Kurt. Bagefter skulle vi gå hen til en forhindringsbane hvor vi skulle opvarme først. Vi legede en leg, hvor man skulle vælte og rejse nogle kegler. Bagefter skulle vi rundt og springe over en masse ting, og kravle på en militærforhindringsbane. Da vi havde lavet det, skulle vi spise, så vi fik noget energi. Da vi havde spist skulle vi lave to samarbejdsøvelser. De grønne startede med at lave en samarbejdsøvelse, hvor man skulle prøve og komme igennem nogle huller uden at røre ved snorene. Og de røde startede med at skulle komme hen til to pæle uden at snakke og at røre jorden. Så byttede de to hold, så alle fik prøvet det samme. Men da de grønne skulle lave det med, hvor man ikke måtte røre jorden blæste det så meget, at alle væltede hele tiden. På et tidspunkt væltede de 5-6 på en gang. Derefter gik vi ind i gymnastiksalen for at sige farvel. Og så gik vi ud til bussen og tog hjem. Det var en sjov dag, syntes de fleste 9

5 Nu blev holdene delt op i to, så var vi seks hold. Alle holdene skulle have to store stykker plastik og et tøjstativ uden tøj. Vi skulle hænge plastikket op på tøjstativet og hente nogle af de farver vi havde blandet (de fra hold rød skulle selvfølgelig have nogle af de røde farver). Vi skulle male baggrund med de forskellige farver. Resten af dagen skiftede vi fra billede til billede og fik nye opgaver undervejs. Vi skulle arbejde med ordsprog og der skulle også andre materialer på billederne. Vi sluttede af med en præsentation og samtale om billederne. Billederne fra dagen hænger nu rundt på skolen det næste stykke tid så alle kan kikke på dem. Turen til Karup Fredag den 7. marts var udnævnt til fælles trivselsdag for alle skoler i Danmark. Vi markerede det ved, at eleverne præsenterede deres arbejde for hinanden. Udskolingen havde udarbejdet konkrete forslag til forbedring af undervisningsmiljøet. Elevrådsformanden Annizette fra 9. A refererede fra dagen, og det var tydeligt, at alle var klar over, at dette er en fælles opgave, hvor enhver må yde sit. Arbejdet skal nu videreføres i elevrådet. Mette og Mette 5B Vi var i Karup til en samarbejdsøvelse fordi vi skulle lære at samarbejde. Det begyndte at regne men det var lige efter vi havde spist og det blæste helt vildt. Vi lavede en masse spændende aktiviteter. Vi skulle bla. gå ned i et hul, der var 2 meter dyb. Vi skulle selv prøve at komme op ved at hjælpe hinanden, det var sjovt. Det var meget sjovt at være sammen med soldaterne. Så kom der også en helikopter. Så skulle vi være i to hold men til sidst blæste det helt vildt så der væltede en hel masse på det ene hold Det var meget sjovt at se. Mellemgruppen, der havde arbejdet i værksteder, præsenterede deres resultater. Der blev fremstillet flere former for billeder: vævede billeder der fortalte, om det man MÅ, og store fotostater, der fortalte, hvad god opførsel er. I sang og filmværkstedet lavede man slogans: ryd op så du ikke får et chok når rengøringsdamen si r op! Og der blev skrevet flere sange, hvor vi alle sang vindermelodien: Husk reglerne. 8 5

6 Lan-Nat Derudover blev der arbejdet med bordskik og almindelig god opførsel, der blev fremstillet træstativer til hjælp når der kræves tydelig skiltning, der blev undervist i elementær førstehjælp og lavet ekstemporalspil om at mobbe og om at være en god ven. Lan-Nat d /2-08 for 7, 8, 9 klasse. Vi mødtes kl for at stille computere op og gøre vores ting klar nede i arenaen. Alle sammen tog hjem kl for at spise aftensmad og købe slik og sodavand til natten. Kl mødtes vi igen og gennemgik programmet for natten. Bagefter begyndte vi alle at spille computer. De fleste spillede Counter-strike, men nogle spillede også Warcraft 3 og andre spil. Specialklasserne havde lavet illustrative billeder til hjemkundskabslokalet, en hjælp til alle, så vi efterlader lokalet i samme stand, som vi selv ønsker at finde det. De havde også lavet en forhindringsbane, der skulle illustrere reglen om ikke at løbe på gangene, så man er til ulempe for andre. Når man bevægede sig gennem banen, skulle der løses opgaver samtidig med, at der skulle forceres fysiske forhindringer så det nødvendigvis måtte forgå i et stille og roligt tempo. Der var ikke særlig mange, der gik i seng den nat, men der var nogle, der ikke kunne holde sig vågne. De fandt sig et sted at sove. Ca. kl skulle vi ned i gymnastiksalen for at spille stikbold. Det var rart at vågne lidt op, så man var mere frisk på at spille igen. Efter et stykke tid kom Nete og Hanne med natmad som bestod af pizza. Ca. kl om morgenen stoppede de fleste med at spille og pakkede sammen. Så vi var klar til at få noget morgenmad og komme hjem. Vi var ca. 20 elever. Det var en hyggelig nat, og vi håber at der snart bliver lavet en Lan-Nat igen for 7, 8, og 9 Klasse. 3.B S Tur til billedskolen i Hornslet Også de to fælles opgaver var blevet løst: Alle postkortene var blevet hængt op under loftet på den røde tråd. Budskaberne var mange og gode, der var en stor forståelse for, hvordan den enkelte bidrager: om sproget, om at rydde op efter sig, om at behandle materialer, inventar og lokaler godt og allermest om at være opmærksom, hjælpsom, positiv og, venlig overfor alle. Dagen sluttede med at vi sang fællessangen (på melodien Jeg ved en lærkerede) som nu var vokset til 12 vers, hvor et af dem lyder: Jeg trives når jeg mærker At du vil mig det godt Når jeg er trist så ved jeg At du er der for mig. 6 Nicolai Fischer 9Y Pernille 3B Fredag før vinterferien tog 3.B med bussen ud til Rosenholm Billedskole. Da vi kom derud skulle vi lave lidt maleopvarmning til noget musik. Så skulle vi deles ud i tre hold, hold gul, hold rød og hold blå. Der var sat tre borde op, det ene bord var med gule ting og de andre borde var med røde og blå ting. Hvert hold havde nu hver sin farve. Vi skulle finde tre ting hver, som vores øjne skulle kikke ekstra godt på. Så skulle vi ned i kælderen. Vi skulle ud i holdene og vi skulle nu blande nye far7 rød ver, altså alle på holdet gul skulle blande nye gule farver og det samme på hold og hold blå.

Aktivitetsoversigt 2007

Aktivitetsoversigt 2007 Aktivitetsoversigt 2007 Ret til ændringer forbeholdes 2/4 10/4 Alle Påskeferie Onsdag den 2/5 6A, 6B og C6 National test i matematik Mandag den 7/5 8A, 8B og X8 National test i fysik/kemi Tirsdag den 8/5

Læs mere

KONTAKTEN Øster Snede Skole

KONTAKTEN Øster Snede Skole KONTAKTEN Øster Snede Skole Skoleåret 2012/2013 Nr. 4 Kalenderen skoleåret 2012 2013 Skolens aktivitetskalender kan ses på Skolens hjemmeside: www.oester-snede-skole.dk Ferieplan for skolerne - skoleåret

Læs mere

Felle. Husk. Skolebestyrelsesvalg. Der afholdes valgmøde den 25.3.10 Læse mere herom på. side 16. Felsted Centralskoles skoleblad.

Felle. Husk. Skolebestyrelsesvalg. Der afholdes valgmøde den 25.3.10 Læse mere herom på. side 16. Felsted Centralskoles skoleblad. Felsted Centralskoles skoleblad Felle VINTERferieudgaven 2010 Årgang 15 Nr. 41 Husk Skolebestyrelsesvalget. Der afholdes valgmøde den 25.3.10 Læse mere herom på side 16. Hatteprojekt i 5V Side 3 Læsekursus

Læs mere

Bindestregen SOMMER 2013. Augustenborg Skole

Bindestregen SOMMER 2013. Augustenborg Skole Bindestregen SOMMER 2013 Sidste skoledag blev fejret med konkurrencer imellem de to afgangsklasser 9.a og 9.b, humøret var helt i top. Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole,

Læs mere

Aktivitetsoversigt 2006-2007 fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes

Aktivitetsoversigt 2006-2007 fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes Aktivitetsoversigt 2006-2007 fortsat fra side 11. Ret til ændringer forbeholdes Mandag den 14/5-2007 Tirsdag den 15/5-2007 9. kl. 9. kl. Skriftlige prøver - Retstavning kl. 13.00-14.00 Skriftlige prøver

Læs mere

Forårsdigt. Januar 2011 skolebladet. Nummer 2. Skolebladet udgives. til nuværende elevers

Forårsdigt. Januar 2011 skolebladet. Nummer 2. Skolebladet udgives. til nuværende elevers Januar 2011 skolebladet Skolebladet udgives af Hårslev Efterskole og sendes til nuværende elevers forældre, medlemmer af skolekredsen og de, der abonnerer på bladet. Vi vil i løbet af skoleåret udkomme

Læs mere

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2010. Afgangseleverne spiller skumfodbold mod lærerne

Bindestregen. Augustenborg Skole SOMMER 2010. Afgangseleverne spiller skumfodbold mod lærerne Bindestregen SOMMER 2010 Afgangseleverne spiller skumfodbold mod lærerne Augustenborg Skole Bindestregen Skoleblad for Augustenborg Skole Kettingvej 1 a, 6440 Augustenborg Tlf. 88 72 43 55 Fax 88 72 64

Læs mere

Nærum Skole Nyt. 6. klasse læser højt for 1. klasse. Juleklippedag

Nærum Skole Nyt. 6. klasse læser højt for 1. klasse. Juleklippedag D E C E M B E R 2 0 0 9 Nærum Skole Nyt 6. klasse læser højt for 1. klasse 6.y har været nede i 1.b og læse nogle julehistorier op som de selv har skrevet. Vi blev delt op i nogle grupper. Det har været

Læs mere

Skolebladet. Rådmandsgades Skole februar 2012 35.årgang

Skolebladet. Rådmandsgades Skole februar 2012 35.årgang Skolebladet 1 Rådmandsgades Skole februar 2012 35.årgang Lucia 3. klasserne stod i 2011 for Luciadagen, der både bød på luciaoptog og julesang. Derudover fortalte tre af eleverne historien om Lucia, der

Læs mere

Vesterkær Nyt. Nr. 2 Marts 2009

Vesterkær Nyt. Nr. 2 Marts 2009 Vesterkær Nyt Nr. 2 Marts 2009 Vesterkærets Skole Opslagstavlen Ledelse og administration: Skoleleder: Torben Odgaard. Viceskoleleder: Tony Todberg. Fællesleder DUS: Kai Korsgaard. Tlf. 98 12 84 88. Kontortid:

Læs mere

MØLLEN APRIL 2009. Legende børn i de første forårsfrikvarterer VIGTIGE TELEFONNUMRE. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen. www.dybbol-skolen.

MØLLEN APRIL 2009. Legende børn i de første forårsfrikvarterer VIGTIGE TELEFONNUMRE. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen. www.dybbol-skolen. VIGTIGE TELEFONNUMRE Dybbøl-Skolen Gl.Åbenråvej 20 74 48 64 64 dybbol-skolen@sonderborg.dk www.dybbol-skolen.dk Omstilling til: Skoleinspektør Jens Birk Thomsen Souschef, afdelingsleder Frands Christensen

Læs mere

Indhold. side. Skoleledelsen 3. Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5. Skolebiblioteket 6. Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7

Indhold. side. Skoleledelsen 3. Skolebestyrelsen 4 Elevrådet 5 Kontoret 5. Skolebiblioteket 6. Skolepatruljen 6 Krop & Bevægelse 7 Skolebladet Hylleholt Skole 2004-2005 December 2004 Skolebladet udkommer juni og december Skolebladet udgives i samarbejde med skolebestyrelsen og skolens ledelse og uddeles til alle med tilknytning til

Læs mere

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår

4. årgang juni 2015. Udendørs undervisning. Eksamenstid Nyt om kommende skoleår 4. årgang juni 2015 Udendørs undervisning Eksamenstid Nyt om kommende skoleår Skolelederens spalte Hannæsskolens skoleår nærmer sig sin afslutning, og vi er i fuld gang med planlægningen af det kommende.

Læs mere

Tak for endnu et godt skoleår. Det var mit 25 ende og som altid har det været spændende og udfordrende.

Tak for endnu et godt skoleår. Det var mit 25 ende og som altid har det været spændende og udfordrende. Trøjborg juni 2003. Kære alle. Tak for endnu et godt skoleår. Det var mit 25 ende og som altid har det været spændende og udfordrende. Jeg vil gerne indlede med en tak til forældre og børn, fordi I overtog

Læs mere

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO:

Skolens ledelse: Ringetider: Lærerværelset / SFO: Hørerøret Juni 2007 Skolens ledelse: Ringetider: Skoleleder Lone Bille Tlf. skolen: 54935587 Tlf. privat: 54601740 1. lektion 2. lektion 3. lektion 4. lektion 5. lektion 6. lektion 7. lektion 8. lektion

Læs mere

Skolelederen Læsebånd Nyt fra skolebestyrelsen Vinterleg Samarbejde mellem 0. og 6. klasse December i 1. klasse 2. klasse n/t og kartoflen

Skolelederen Læsebånd Nyt fra skolebestyrelsen Vinterleg Samarbejde mellem 0. og 6. klasse December i 1. klasse 2. klasse n/t og kartoflen Laura 4.b 2 Skolelederen Læsebånd Nyt fra skolebestyrelsen Vinterleg Samarbejde mellem 0. og 6. klasse December i 1. klasse 2. klasse n/t og kartoflen Nissestykket i 3. klasse Vikinger på Lindholm Høje

Læs mere

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 2 Juni 2007. Læs bl.a. om:

Sønderskov-Skolen. Skoleblad Nr. 2 Juni 2007. Læs bl.a. om: Sønderskov-Skolen Skoleblad Nr. 2 Juni 2007 Læs bl.a. om: Skoleårets afslutning Første skoledag efter sommerferien Prøverne og de nationale test Borgmesterbesøg på Sønderskov-Skolen Morgenmadsordning på

Læs mere

Skolelederen har ordet.

Skolelederen har ordet. Indholdsfortegnelse side 2: Skolelederen har ordet side 5: Kalenderen side 7: Indkaldelse til møde i Forældrekredsen side 8: Optagelse.dk side 9: Reparationen trækker ud side 10: Ugeplaner og lektiebogen

Læs mere

Nærum Skole Nyt Maj 2012

Nærum Skole Nyt Maj 2012 Nærum Skole Nyt Maj 2012 Besøg fra Litauen Nærum skole har i uge 17 studiebesøg af 3 lærere fra den byen Lapes i Litauen. Byen ligger ca. 100 km. Fra hovedstaden Vilnius. Besøget er en del af et udvekslingsprojekt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest

Indholdsfortegnelse. Nyt om Idre Fjäll. Indbydelse til juletræsfest Indholdsfortegnelse side 2: side 4: side 5: side 6: side 7: side 10: side 11: side 12: side 13: Keld har ordet Siden sidst Kalenderen Nyt om Idre Fjäll Mere siden sidst Nyt fra Klubben Evakueringsøvelse

Læs mere

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen.

Fredagsbrevet uge 12. Nyt fra ledelsen. 1 Fredagsbrevet uge 12 Nyt fra ledelsen. Kære alle. Det er forår, og forår er højsæson for generalforsamlinger så vedhæftet finder I indkaldelse og dagsorden til årets ordinære generalforsamling torsdag

Læs mere

SAVBLADET. Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE

SAVBLADET. Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE SAVBLADET Skole-hjem kontakt Asferg Skole nr. 1 årgang 2012/13 GOD EFTERÅRSFERIE 1 Klasselærere Skoleåret 2011-2012: 0.klasse Anna Marie Mikkelsen C-klassen Inger Mikkelsen D-klassen Heidi Johannesen 1.

Læs mere

D I A L O G. Årsskrift 2007

D I A L O G. Årsskrift 2007 O Årsskrift 2007 ette nummer indeholder: Å i indskolingen, World Music på 4. årgang, ramaholdets store premiere, Bornholmertur, konfirmation, skolefodboldguld, horoskoper... TMSR: ORVTR.. Og meget meget

Læs mere

Bilag 1: Interview med Søren

Bilag 1: Interview med Søren 1 0 1 0 1 Bilag 1: Interview med Søren Søren, år. Søren er en dreng på år, som har boet på Birkedalen i to og et halv år. Søren oplevede, ligesom sin lillebror, at være i klemme mellem forældrene efter

Læs mere

Møllen. TAK for de nye legeredskaber. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk. se side 3, 5 og 8

Møllen. TAK for de nye legeredskaber. Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk. se side 3, 5 og 8 Møllen Kontaktblad for Dybbøl-Skolen www.dybbol-skolen.dk TAK for de nye legeredskaber JUNI 2008 Læs også om: Nybyggeriet Brand i bålhuset Hvor går de hen? se side 3, 5 og 8 Ferieplan Ferieplan 2008/09

Læs mere

Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014

Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014 Højboskolens skole-hjem blad Påsken 2014 HØJBONYT Nyt fra skolelederen 3 Nyt fra skolebestyrelsen 4 Fugle i 2.a 6 Skolefester på Højbo 7 Afrikansk stemning 8 Det lyder som et eventyr 10 Skrivelysten er

Læs mere

Tårnuglen. Vi ønsker alle en god påskeferie. Vi mødes igen :TIRSDAG, DEN 10. APRIL efter normalt skema

Tårnuglen. Vi ønsker alle en god påskeferie. Vi mødes igen :TIRSDAG, DEN 10. APRIL efter normalt skema Søndervangskolen Tårnuglen 4. årgang 29. marts 2007 NR. 26 I dette nummer: Mettes klumme 2 Fra skolebestyrelsen 3 Tonen i hverdagen 4 Fra praktikanterne 5 Nyt Fra elevrådet 6 Påske 7 Mundtlige prøver 8

Læs mere

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af:

Aktuelt. Forældrerengøringen i den kommende periode forestås af: Uge 4 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460. Aktuelt Torsdag aften havde vi inviteret

Læs mere

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H

Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Nr. 2 2013 Informationer Kimberskuet Efterårets aktiviteter Ung i 4H Information Formandens ord 3 Område Nord 4 Siden sidst 5 Kimberskuet 5 Efterårets aktiviteter Gistrup 8 Storvorde 10 Åbent landbrug

Læs mere

ÅDALNYT April 2014. Kalender 2014. ÅDALNYT - Praktiske oplysninger. Påskekonkurrence

ÅDALNYT April 2014. Kalender 2014. ÅDALNYT - Praktiske oplysninger. Påskekonkurrence Kalender 2014 14. - 21. april Påskeferie 16. maj St. Bededag 29. - 30. maj Kristi Himmelfart 5. juni Grundlovsdag 9. juni Pinse 28. juni 2014-8. august Sommerferie ÅDALNYT April 2014 11. august 2014 1.

Læs mere