Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne"

Transkript

1 Nr. 3 Årgang 2 Juni - september 2014 Kirkebladet for Hundslund og Torrild Sogne Foto: Niels Sander Pedersen

2 det at begive sig til kirkegården er en måde at rejse sig på, at tage et ansvar for de dødes minde og nævne deres navn. [ ] Kirkegårdene minder os om, at vi er del af en historie og en større sammenhæng. Vi rykkes ud af en flygtig og hurtig øjebliksorientering, hvor hver dag har nok i sit eget, til en erkendelse af, at vi tilhører familier, generationer, nationer og en verden, hvor døden er livets pris, og hvor vi alle opfordres til at holde tal på vore dage, så vi får visdom i hjertet. [ ] Lad os ofte mindes de døde. Og lad os huske, at hver gang vi nævner de dødes navn, kan vi høste frugter af deres liv. Citat fra bogen At rejse sig efter en rystelse (2011), skrevet af præsten for det norske storting, Per Arne Dahl.

3 Præsten skriver Om sorg Sorg defineres i Ordbog over det Danske Sprog som en dyb, vedholdende sjælelig smerte eller nedtrykthed, som er forårsaget af et uafvendeligt onde, tabet af et stort gode eller af et menneske, der har stået en nær. Sorg følger altså af tab. Man siger også, at sorg er hjemløs kærlighed, eller kærlighedens pris. Vi lider mange tab i løbet af livet, og ikke alle udløser sorg. Men nogle gør, og fordi vi oftest forbinder sorg med tabet af en nærtstående, en ægtefælle, en far, en mor eller et barn, kommer vi til at overse, at andre former for tab, f.eks. en skilsmisse, også kan føre sorg med sig. Når et menneske rammes af sorg, begynder det på en lang og langsom vandring, og det lader sig ikke gøre at accelerere processen eller at flygte fra sorgen den følger med. Sorg er en naturlig reaktion, og den må ikke undertrykkes, negligeres eller dulmes. Den skal heller ikke dyrkes, men den må gerne trøstes jo mere, jo bedre. Det er vigtigt, at omgivelserne anerkender et menneskes sorg og giver vedkommende lov til at sørge. For de fleste ældre mennesker er tabet af ægtefællen den mest belastende oplevelse i deres liv. Dels udgør tabet en voldsom omkalfatring af deres liv, og dels har de ikke længere de samme muligheder for at handle og tilpasse sig det nye liv. Måske er to ikke bare blevet til én, men endda til en halv. Ældre mennesker, som har mistet deres ægtefælle, føler sig ofte meget ensomme. Mange vælger også ensomheden frem for samværet med andre mennesker i tiden efter et dødsfald. Det er ikke fordi de fravælger andre menneskers selskab, men det er fordi ensomheden er det eneste, der ikke taler imod sorgen. Andre menneskers glæde kan ramme den sørgende som et slag i ansigtet. Familie og venner gør alt, hvad de kan for at kvikke den sørgende slægtning op, og det kan nogle gange gøre ondt værre. Den sørgende prøver af al magt at skjule sorgen for de nærmeste, for at de ikke skal miste lysten til at komme på besøg. Men at holde igen på sorgen er som at holde vejret det kan man ikke i længden. Der er brug for give los for sorgen, og det skal familien og de nærmeste 3

4 give plads til. At besøge gravstedet på kirkegården er en måde at give udtryk for sorgen på og langsomt rejse sig igen. Det skal nok blive bedre, for her må man sande den gamle talemåde, at tiden læger alle sår. Det er altså værd at huske på ordene fra Jesu bjergprædiken: Salige er de, som sørger, for de skal trøstes (Matt. 5,4). Sognepræst, Sonja Nicolaisen Hundslunds kirkegård forandres Af Anders Bach, menighedsrådsmedlem Mere åben og parkagtig. Lys og luft, der giver en bedre mulighed for at se hen over kirkegården, og en mere synlig kirke midt i det hele. Det er de overordnede visioner for en plan, som graver Jens Theodor Pedersen har udarbejdet for Hundslund Kirkegård. Planen er godkendt af menighedsrådet. En del af planen er allerede gennemført i løbet af vinteren og foråret. Kirkegården har fået flere arealer med græs, og det kommer der endnu mere af, så hele kirkegården får en grøn krans, der dækker områderne yderst mod vest, nord og øst. Ubenyttede gravsteder, der i dag står med hække omkring, sløjfes. Eksisterende gravsteder i kransen får ny hække. Det store område syd for kirken mellem kirken og Kirkehuset er der endnu ikke taget fat på, men også her falder en stor del af den gamle, høje beplantning. I første omgang 4

5 Hundslunds kirkegård forandres ved de ubenyttede gravsteder. Indehaverne af de resterende gravsteder vil blive kontaktet, hvis der er beplantning som er blevet for stor. Det lange perspektiv over årtier er ifølge graveren at samle fremtidens gravsteder på området syd for kirken ud mod landevejen. De to afdelinger E og F med urnegravsteder skal fremstå, som de gør i dag. Graver Jens Theodor Pedersen syd for våbenhuset mellem et par af de høje vækster, der skal falde for fornyelsen. Gravermedhjælper Folmer Christiansen ved nogle af de hække, som forsvinder. De ubenyttede pladser i baggrunden bliver til græsplæne, mens gravstedet i forgrunden får en ny hæk. Foto: Anders Bach Foto: Anders Bach 5

6 Et skelsættende arbejde Af Folmer Christiansen, gravermedhjælper og kirketjener Siden midten af marts (dog afbrudt af påskeferie) har anlægsgartnerfirmaet Buus a/s været i gang med en omsætning af størsteparten af det østlige kirkegårdsdige ved Hundslund kirke. Nogle meter af diget styrtede sammen i julen 2012, og det stod klart, at det ville være nødvendigt at omsætte 45 meter af det ca. 65 meter lange østdige, der var i en meget dårlig forfatning. Når disse linjer læses, vil arbejdet være afsluttet, og diget vil stå som nyt forhåbentlig mange år frem. De, der lægger vejen forbi diget, vil bemærke, at der på den indvendige side ligger en 16 meter lang række sten i jordhøjde parallelt med diget. Det drejer sig om en del af fundamentet til en nord-syd vendt bygning, hvis alder og funktion ikke kendes, men da det er ældre end kirkediget, må det formodes at være flere hundrede år gammelt. Foto: Folmer Christiansen 6

7 Arrangementer Sommersalmestafet I lighed med sidste år kan turister og andre interesserede i sommerens løb deltage i salmesang i provstiets kirker. Salmesangen finder sted på skift i kirkerne på onsdage fra kl , hvor den lokale præst vil præsentere salmerne og deres forfattere. Salmesangen slutter med et glas vin i våbenhuset. Der er lavet en folder om sommersalmestafetten, og hvornår den kommer til kirkerne. Folderen ligger fremme i kirkerne og andre steder, hvor turisterne kommer. Hundslund kirke havde stafetten onsdag den 11. juni. Onsdag den 20. august kommer den til Torrild kirke kl Kirken på marked Også i år har Hundslund kirke en bod på Sondrup Marked, som finder sted i weekenden juli. Kom forbi og få en snak med præsten og medlemmer af menighedsrådet. Der er kaffe og te på kanden, stol at sidde på og god mulighed for at høre nyt fra kirken og sognet. I år er der også kirkequiz med præmie til vinderen, som findes ved lodtrækning blandt de rigtige besvarelser. Kirkens bod er åben lørdag den 5. juli kl og søndag den 6. juli kl K-dag Vi holder pause i sommermånederne, og mødes igen til K-dag den første torsdag i september. Da får vi besøg af Erland Jensen fra Hou, som vil fortælle om tiden med kvasefiskeri fra Sondrup Strand, hvor han har sine rødder. K-dag torsdag den 4. september kl i Kirkehuset i Hundslund. Sensommerudflugt Årets sensommerudflugt finder sted lørdag den 13. september. I skrivende stund er det ikke fastlagt, hvor turen går hen. Målet og afgangstidspunkter vil blive meddelt senere. Fristen for tilmelding er fredag den 6. september til Sonja Nicolaisen, tlf Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er velkomne til at deltage. Udflugt lørdag den 13. september frist for tilmelding 5. september. Høstgudstjenester Der fejres høstgudstjeneste i kirkerne søndag den 28. september, kl i Hundslund kirke, og kl i Torrild kirke. Mere herom i næste nummer af kirkebladet. 7

8 Opslagstavle Sogneindsamling den 9. marts 2014 blev der samlet ind i Hundslund by til fordel for Folkekirkens Nødhjælp. I alt kr ,- blev der indsamlet af tre af årets konfirmander, Amalie Boritz Hansen, Mikkel Frederik Miller og Marcus Schouby Hansen samt af Bente Bahn, som var indsamlingsleder. Pilgrimsvandring Pilgrimsvandringen lørdag den 3. maj blev afviklet i det smukkeste vejr, man kan tænke sig. Naturen foldede sig ud i sin påskedragt, og overalt hvor vi vandrede, var vi omgivet af gule rapsmarker. Det var en dejlig dag med tid til eftertanke, samtale, sang og masser af motion. Efter godt 12 km s vandring var vi tilbage ved Kirkehuset i Hundslund, hvor vi sluttede af med en burger af den solide slags og væske til de tørstende sjæle. Foto: Jonna Knudsen 8

9 Opslagstavle Gudstjenestevenner Der findes besøgsvenner, spisevenner og venner i det hele taget, så hvorfor ikke også gudstjenestevenner! Næste gang, I tager til gudstjeneste, tænk da på jeres nabo, slægtning eller en anden, som I ved har svært ved selv at komme ud af hjemmet. Måske han eller hun gerne vil med og har brug for en arm at støtte sig ved. Menighedsrådsmøder Hundslund menighedsråd holder møde torsdag den 19. juni. Der indledes med syn af kirke og kirkehus kl Torrild menighedsråd holder møde torsdag den 14. august. Nærmere oplysning om møderne kan fås ved henvendelse til de respektive formænd (se adresser side 11). Nyt om navne Gælder perioden 5. feb maj 2014, hvor redaktionen af dette blad sluttede. Hundslund sogn Døbte: Jens Carlo Beck Jensen e Døde/begravede/bisatte: Mette Kirstine Overgaard y Leif Christian Johansen y Rimvydas Simulis y Bertil Linneberg Egholm y Gerlie Jul Wohlert y Lene Bisgaard Pedersen y Søren Erik Pedersen y Svend Erik Nielsen Moseholt y Torrild sogn Døbte: Ingeborg Kock Baunsø Sørensen e 9

10 Kalender Oversigt over arrangementer Onsdag 11. juni Hundslund kirke: Sommersalmestafet Lørdag 5. juli Hundslund kirke på Sondrup Marked 7. juli Hundslund kirke på Sondrup Marked Onsdag 20. august Torrild kirke: Sommersalmestafet Torsdag 4. sept Kirkehuset, Hundslund: K- dag Lørdag 13. sept (ca.) Løvfaldsudflugt 28. sept /19.00 Høstgudstjeneste i Hundslund og Torrild kirke Præstegården Når dette blad udkommer, er præsten for længst flyttet ind i den nyrenoverede præstegård i Torrild. Af den gamle præstegård er der kun tag og ydermure tilbage samt en bagdør! Selv fordørene er nye, men det kan man ikke se, for de er specielt lavet, så de ligner de gamle og dermed sikrer, at præstegårdens ydre fremstår nøjagtigt som det gjorde, da den blev bygget i slutningen af 1700-tallet. 10

11 Adresser Sognepræst: Graver: Kirketjener: Hundslund og Torrild kirker: Sonja Nicolaisen Præstekontoret, Landevejen 5, 8350 Hundslund Tlf eller Træffes ikke med sikkerhed om mandagen. Privatadresse: Torrild Præstegård, Bygaden 1, Torrild, 8300 Odder Hundslund og Torrild kirker: Jens T. Pedersen Graverkontoret, Bilsbækvej 34, Ørting, 8300 Odder Tlf Træffes ikke søndag. Hundslund kirke: Folmer Christiansen, Landevejen 5, 8350 Hundslund Tlf Fungerer tillige som gravermedhjælper ved begge kirker. Træffes ikke mandag. Torrild kirke: Jens Erik Sørensen, Haldshavevej 226, Torrild, 8300 Odder Tlf Kirkeværge: Hundslund kirke: Preben Østergaard, Landevejen 22, 8350 Hundslund Tlf Torrild kirke: Karen Kristiansen, Vandværksvej 4, Torrild, 8300 Odder Tlf Formand for menighedsrådet: Hundslund: Carsten Juhl Jensen, Tudsdamvej 17, 8350 Hundslund Tlf Torrild: Bjarne Funch Skipper, Krogstrupvej 1, Torrild, 8300 Odder Tlf

12 Gudstjenester i Hundslund og Torrild kirker Onsdag 15. juni 22. juni 29. juni 6. juli 13. juli 20. juli 27. juli 3. august 10. august 17. august 20. august 24. august 31. august 7. sept. 14. sept. 21. sept. 28. sept. 5. okt. 12. okt. Hundslund Trinitatis søndag s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis Ingen Ingen 3. s. e. Trinitatis Ingen 4. s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis Ingen Ingen 6. s. e. Trinitatis 9.00 HN Ingen 7. s. e. Trinitatis Ingen HN 8. s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis 9.00 Ingen Sommersalmestafet s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis Ingen Ingen 12. s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis Ingen Ingen 15. s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis s. e. Trinitatis Ingen Ingen Hvor intet andet er anført, forestås gudstjenesten af Sonja Nicolaisen Torrild Redaktionen af dette nummer sluttede 6. maj Kirkebladet omdeles i 2014 i følgende uger: 11, 25, 37 og 49. Layout: PRo2Com og Tankestreg Tryk: Kolind Bogtrykkeri = Våbenhuskaffe 1 Høstgudstjeneste HN = Hanna Nissen Præstens ferie og fravær Jeg holder fri i perioden 14. juli 3. august samt i weekenden september. I mit fravær passes embedet af sognepræst Hanna Nissen, Gosmer-Halling, tlf , mail Mandag er min faste fridag, og da træffes jeg ikke med sikkerhed.

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3

AJSTRUP SOGN. 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 28. ÅRGANG JUNI - JULI 2015 Nr. 3 50 års konfirmationsjubilæum guldkonfirmation Sogneudflugt 2/7 til Moesgaard Museum Præsten skriver: Kære 60-årige læser Konfirmandfoto 2015 Kirkefrokost 21/6 Kirkelig

Læs mere

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE

Det sker i KIRKEN. Marts April Maj 2014. Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i KIRKEN Marts April Maj 2014 Kirkeblad for KRAGELUND OG FUNDER SOGNE Det sker i Kirken 2 Marts April Maj 2014 Møder & koncerter Forsiden: 5.A Skole s bidrag til kunst i kirken 2013. Kirkemusikalsk

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010.

Posten. Fødselsdagsbørn. BEMÆRK Næste deadline er 20. april 2010. Nr. 1 17. årgang Februar 2010 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn, Annonce Nytoft Side 3 og 4: Borgerforening Side 5: Sinding-Ørre Folkeuniversitet Side 6: SGIF Side 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 Kirkesiderne

Læs mere

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3

49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 49. årgang Juni - Juli - August Nr. 3 Konfirmandtale 2014 Forår, varme, spændte unge mennesker og stolte familier og venner. Kære forældre, bedsteforældre og anden familie til disse smukke unge mennesker.

Læs mere

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang

&KIRKE SOGN INDHOLD. Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang SOGN &KIRKE Hersom, V. Bjerregrav og Klejtrup sogne Nr. 2 - Juni 2013-57. årgang INDHOLD Adresser............................ s. 2 Kirkelige handlinger.................. s. 2 LEDEREN: Hej med jer...............

Læs mere

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015

sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 sognene GYLLING OG ALRØ Juni - August 2015 Alrø kirke den 26. april kl. 12: Andreas Høyberg Mynster, Celina Holm Clemmensen, Laura Kirstine Liboriussen, Helene Børling Hansen. Gylling kirke den 26. april:

Læs mere

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer:

ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011. I dette nummer: Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2011 I dette nummer: Tænd et lys Filmklub og kirkehøjskole Sommerens dåbsbørn Blæksprutten på nettet Skolestart Pensionistudflugten Nyt fra menighedsrådet En godt bevaret

Læs mere

Lidt trosinspiration

Lidt trosinspiration kirke & sogn dollerup finderup ravnstrup hald ege Lidt trosinspiration Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for

Læs mere

Kirkebladet. "Nu lokker atter de lange veje.." for Frederikshavn Sogn

Kirkebladet. Nu lokker atter de lange veje.. for Frederikshavn Sogn Kirkebladet for Frederikshavn Sogn "Nu lokker atter de lange veje.." nr. 2 marts april maj 2014 Foråret kan komme med en vis udlængsel. Også hos dem der har været på sognerejse med Frederikshavn Sogn.

Læs mere

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge

Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkevandring Ulstrupbro V. Velling Sdr. Vinge Kirkeblad Læs i dette nummer Nyt fra pastoratsrådet........ 2 Tyveri/hærværk............ 3 Konfirmationsprædiken v/jørgen Lorenzen 4 Konfirmationsprædiken

Læs mere

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer:

LÆSØ KIRKENYT. Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne. I dette nummer: LÆSØ KIRKENYT Kirkeblad for Byrum, Vesterø og Østerby Sogne 20. årgang, nr. 3 I dette nummer: Tak Ny sognepræst Afsked Siden sidst Det sker for børn og voksne Opsang fra kirkekoret Præsteindsættelse Alternative

Læs mere

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN JUNI-JULI-AUG 2015. Sommer

MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN JUNI-JULI-AUG 2015. Sommer MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN JUNI-JULI-AUG 2015 Sommer Konfirmationer i Munkebo Kirke Fremtidens kirke - set i børnehøjde Stafet for livet Genbrug der gavner Klumme: Far har kræft Gravernes grumme historier

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke

GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010. Grøndalslund Kirke GRØNDALSLUND SOGNS KIRKEBLAD 8. ÅRGANG NR. 3 SEPT.-OKT.-NOV. 2010 Grøndalslund Kirke 1 2 Mit nye liv som præst af Ved Sarahs indsættelse den 6. juni 2010. Fra venstre:,, Karen Margrete Evald og Lis-Ann

Læs mere

juli august september 2015

juli august september 2015 juli august september 2015 så hastigt du flyr Nu er det sommer i landet. Det betyder ikke solskin dagen lang. Sådan er sommeren ikke her. Sommeren kan være sådan, at mange flygter fra den ned til varmen

Læs mere

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD

SKIVE SOGNS KIRKEBLAD SKIVE SOGNS KIRKEBLAD Efterår 2014 September Oktober November Nr. 4 29. årg. www.skivesogn.dk Mens vi venter I skrivende stund venter vi stadig på, hvem der bliver den nye præst i Skive sogn efter Aksel

Læs mere

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015

SOGNENYT. Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 SOGNENYT Sct. Mikkels Sogns Kirkeblad Juni - august 2015 Nr. 3-31. årgang Gak ud, min sjæl, betragt med flid i denne skønne sommertid Guds underfulde gaver! Se, hvor hvert lille blomsterpar sig yndefuldt

Læs mere

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2]

Kirkebladet. Hirtshals og Emmersbæk. Har du en stor Gud eller en lille... Marts - April - Maj 2012 57. ÅRGANG. Adresser [2] Kirkebladet Hirtshals og Emmersbæk Marts - April - Maj 2012 NR. 2 57. ÅRGANG Adresser [2] Har du en stor Gud eller en lille... [3] Det sker i Hirtshals sogn [4-7] Sogneudflugt [4] Projektkor [5] Kampen

Læs mere

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat

Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Kirke & Sogn kirkebladet for dronninglund-dorf pastorat Sognegårdens nye inventar Sogneindsamling, resultat Sogneeftermiddage Pinsearrangement i Aså 4. maj gudstjeneste Dronninglund-Dorf Pastorat april-maj

Læs mere

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli

kirkebladet 150 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side 3-4 På med vandresandalerne! side 5 Dette nummer: NR 02 2013 85. årgang April Maj Juni Juli kirkebladet NR 0 0 5. årgang April Maj Juni Juli Dette nummer: 50 års fødselsdag side 6 Nephew og pinse side -4 På med vandresandalerne! side 5 leder De første skal blive de sidste og de sidste skal blive

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP JAN. - APRIL 2012 13. ÅRGANG NR. 1 SogneNYT Godt nytår Vi skal hen sidst i januar, så begynder man at ku mærke det. Sådan siger min 90-årige svigermor., som tager sig en lille

Læs mere

Nr. 2 21. årgang Maj 2015

Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Nr. 2 21. årgang Maj 2015 Indhold: Side 2: Fødselsdagsbørn Side: 3: Borgerforeningen Side: 4: Sinding Forsamlingshus Side: 5, 6, 7, 8, 9 og 10: Kirkesiderne Side: 11, 12, 13 og 14: æ Sinding daw Side:

Læs mere

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011

bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Kirke bladet Ærø 2 Juni /Juli August 2011 Om lidt bli r her stille Sommeren er livets og lysets tid. Det er nu, vi allermest mærker, at vi lever. Det er nærmest som om, vi om sommeren lever i et lidt højere

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad

Marts, April og Maj 2013. Årgang 57. Hasseris Sogneblad Marts, April og Maj 2013. Årgang 57 Hasseris Sogneblad Navne og adresser Hasseris Kirke, Thorsens Alle 2, 9000 Aalborg Kirken er åben mandag fredag kl. 8.00-17.00, lørdag kl. 8.00-12.00. Kirkens kontor:

Læs mere

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december

ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011. Kirkebladet. 15. august 7. december ØRUM VISKUM VEJRUM 63. årgang nr. 4 2011 Kirkebladet 15. august 7. december Døbte Ørum Kirke 22. maj: Emil Reine Dal 19. juni: Simone Nørgaard Pedersen Celeste Dam Sørensen Viskum Kirke 25. april: Nikoline

Læs mere