Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det første fra Jens Nymark Bjerre der har tilbragt sin barndom i Sdr. Tranders og har villet skildre sin slægts historie. Bjerre fortæller om, hvordan det gik til, at hans forældre havnede i Sdr. Tranders og startede egen virksomhed. Han beskriver sin barndom og skolegang i Sdr. Tranders. Manuskriptet var meget langt, idet det indeholdt skifteprotokoller og anetavler. Disse har vi i bestyrelsen valgt at udelade, da det var ren opremsninger, derudover har vi ikke ændret i forfatterens manuskript så indholdet er helt og holdent Jens Nymark Bjerres oplevelse af begivenhederne i hans barndoms Sdr. Tranders. Preben Mørch, der er samtidig med Jens Nymark Bjerre, bor stadig i Sdr. Tranders, og ved et arrangement i forsamlingshuset i december 1998 fortalte Preben om sine oplevelser i Sdr. Tranders. Prebens beretning er fyldt med anekdoter, om de folk der færdedes i byen i hans barndom og ungdom. Tilsammen giver de to beretninger et spændende og interessant billede af livet i et landsbymiljø, som desværre ikke findes ret mange steder i vore dage. God fornøjelse med læsningen På bestyrelsens vegne Poul Andersen 4

5 Tilbageblik I Bjerre slægten fra Hanherred af Jens Nymark Bjerre 5

6 Forord. Det var den 10. Jan Toget skrumlede af sted op gennem Tyskland og Jylland. Jeg var på vej hjem, anledningen var ikke den sædvanlige, ferie, men en opringning til mit tjenestested ved det Danske kommando i Tyskland. Beskeden, der kom fra min mor lød på, at jeg skulle komme hjem, min far lå for døden. Tankerne er koncentreret om dette ene, når jeg det? Hvis jeg når det, hvad kan jeg så forvente, hvad vil han sige til mig? Hvad vil jeg gerne vide, inden det uigenkaldeligt er for sent? Hvad vidste jeg om ham, kendte jeg ham? Det gik op for mig, at jeg egentligt ikke som voksen kendte ham, men kun som barn og ung. Jeg rejste hjemme fra, da jeg var 20 år og nu var jeg 26 år. Mine tanker kredsede derfor om min barndom og opvækst. Hvad havde han fortalt? Hvad havde jeg hørt ham selv sige, og hvad har andre fortalt. Jeg vidste han havde været meget igennem både sygdom, personlige skuffelser og fornedrelser, men alligevel havde han klaret sig igennem uden at kny. Et klart billede fik jeg ikke frem. Jeg kendte hans forsvar for de fattigste og dem, der lå under for de stærkeste i samfundet. Hvorfra havde han fået denne livsholdning? Hvordan havde hans egen opvækst som barn og ung formet sig. Han virkede som Tømrer og Snedker. Hvor havde han fået sin uddannelse? Hvorfor skulle der gå 10 år, før han fik næringsbrev? Var hans faglige uddannelse ikke i orden? Hvorfor skulle han først bevise sin eksistensberettigelse. Hvorfra fik han økonomisk grundlag for at starte egen virksomhed? Han var ikke indfødt. Han var tilflytter fra V. Hanherred. En oval jernring på Hjortdal kirkegård fortalte, at hans biologiske far døde den 21 Dec Far var da knap 4 år. Var det her slægten kom fra? Jeg husker ikke han har fortalt om sin biologiske farmor. Det har senere undret mig, eftersom hun først døde i 1898, da var far 13 år. Hun døde i V. Thorup 71 år gammel. Mange spørgsmål forblev ubesvarede. Det triste budskab var årsag til, at jeg stillede spørgsmålene, men desværre også årsag til at jeg aldrig fik dem besvaret af den eneste, der kunne have svaret. Endelig nærmer vi os Aalborg, en togrejse er snart forbi. Hvad skal der ske? Hvad med hjemmet? Hvad siger familien. er den samlet og lever far endnu? Far var ikke død, med det var tydeligt at tiden nærmede sig. Far døde den 25. Jan Begravelsen afslørede, at han tilhørte hele sognet, et imponerende fremmøde. Blomster og kranse fra koret til våbenhuset. Det var ikke alene gårdmanden, der ønskede at sige farvel til en gammel betroet tømrer, det var også den undertrykte, der ønskede at sige farvel til en sand ven. Jeg har nu givet baggrunden for at jeg så mange år efter hans død forsøger at danne mig et billede af den mand, der aldrig forlod mit sind. Uanset min omskiftelige tilværelse har han daglig stået for mig som det menneske, jeg mindst kunne undvære. Jeg vil gå tilbage i tiden og prøve at finde nogle af de fodspor han har betrådt. Om hans virke i Sdr. Tranders vil min broder Anker kunne bidrage væsentligt, sammen med de få, der endnu bor i Sdr. Tranders og, som har kendt ham. Måske vil det lykkes at opfylde et af hans ønsker. Hvor kommer navnet Bjerre fra? 6

7 Fars første hjem. Far: Thomas Pedersen Bjerre * 2/ Vust + 21/ Svinkløv. Mor: Kirsten Kathrine Gregersen * 25/ Torslev + 8/ Skræm. Børn: Niels Nielsen Bjerre + 25/ Kerte, Fyn * 23/ Klim Gregers Pedersen Bjerre * 19/ Svinkløv + 25/ Sdr. Tranders Else Kathrine Pedersen Bjerre * 28/ Svinkløv Skræm Thomas og Kirsten tjente i 1880 på samme gård i Klim, nemlig hos grd. Jens Simonsen Vestergård. De blev viet i Klim kirke 24/ Forloverne var: Anders Chr. Pedersen og Niels Nielsen. Den 23/ bliver Niels født i Klim. Far og hans søster Else blev født i Svinkløv. Thomas og Kirsten er flyttet til Svinkløv ca De har formentlig valgt Svinkløv, fordi der her var arbejde at få. Netop på dette tidspunkt påbegyndte staten tilplantningen af de magre og sandede jorde. Der berettes gennem hele det 1800 århundrede om forfærdelige sandflugter. Det der nu er skov, har været drevet som landbrug, selvfølgelig med et udbytte, som næppe kunne sætte mad på bordet. I perioder, hvor sandflugten er sat ind, er alle afgrøder simpelthen ødelagt. Historien viser da også, at Amtmanden i sådanne perioder har søgt kongen om skattefrihed for de hårdest ramte. Næppe nogen stor hjælp, men alligevel et skulderklap. Det er klart at området ikke har givet meget til den slunkne statskasse. Hver gang vi har været i krig, har vi som bekendt tabt land. I 1864 da vi tabte Sønderjylland, led vi et smerteligt tab både menneskeligt og økonomisk. Det var i tiden herefter, at den berømte danske officer Enrico Mylius Dalgas ( ) fremsatte det berømte motto Hvad udad tabes skal indad vindes. Han var medstifter af Det Danske Hedeselskab og var dettes direktør til sin død. Mottoet blev anvendt overalt, hvor hedeopdyrkning og beplantning var muligt og rentabelt. Svinkløv var ingen undtagelse. Området blev efterhånden, som beplantningen skred frem eksproprieret, Det må være sket over en periode på mindst 20 år. Det store og smukke område er nu en kolossal gevinst for samfundet, og alle, der besøger området, bør sende en kærlig tanke til de mennesker, der havde mod til at iværksætte disse kæmpeprojekter, som sagtens kan måle sig med nutidens miljøopgaver. Datidens generation har overladt efterfølgende generationer en gave, vi alle bør være glade for. Forhåbentlig kan vore efterkommere sige det samme om os. Området styres nu som fra starten af en plantør, og der beskæftiges i skovdistriktet 10 mand med moderne skovdrift. Hanherred var i øvrigt et af de første områder, hvor der blev dannet en egentlig Plantningsforening. Det skete i november Mors var den første, den blev stiftet den 1. juni samme år. Også her har Dalgas været inspirator. Hans indsats var enorm. Skulle en enkelt læser have glemt, hvem han var, og hvor han kom fra, kan jeg anbefale god læsning i Det Danske Hedeselskabs bog om E. M. Dalgas, der udkom i 7

8 1966. Forfatteren Har. Skodshøj: Dalgas var en god dansk mand, efterkommer af franske indvandrere. Han blev hverken den første eller den sidste indvandrer, som gjorde Danmark ære. Det var på plantørens kontor jeg fik løst gåden om, hvordan familien Bjerre indrettede sig i Svinkløv. Da de flyttede til Svinkløv, har de købt en lille ejendom med tilhørende jordlod. Sandsynligvis på et lille område, der går under navnet Faldet. Navnet findes i øvrigt på et gammelt generalstabskort. Mere præcist for enden af Svinkløvvej og til højre for denne. De har arbejdet ved tilplantningen, udgravning, mergling og kørt en del arbejdskørsel med egen hest og vogn, alt sammen efter regning. For en arbejdsdag har de skrevet regning på kr. 3. Arbejdsdagen har næppe været under 10 timer. Når jeg skriver de, skyldes det, at Kirsten også har arbejdet. Det fremgår af kassebøgerne, der påbegyndtes i Kirsten har udført skærmarbejde og vejar-bejde. Skærmarbejde består i nedgravning af grankviste i klitterne. Begrebet eksisterer endnu og udføres i vid udstrækning på vestkysten. I marts 1889 får Thomas Bjerre udbetalt ekspropriationserstatning på kr Omregning til nutidig mønt er selvfølgelig umuligt, men et kvalificeret gæt må blive ca. kr Alt må have tegnet lyst. Et beløb, der nok kunne sætte den lille familie i stand til at skabe en fremtid. Sådan skulle det ikke gå. Pengene udbetales i marts. Den 21. december dør Thomas af Tyfus. Af skiftet, der bliver udstedt i forbindelse med Thomas død ( B Pag. 222 B og 223A) samt (B Pag. 225 A og 225 B) fremgår det, at Kirsten fra Thomas død har siddet i uskiftet bo. Den 18. november 1890 beslutter hun sig imidlertid for at skifte med børnene. Skifteretten for Hanherred bliver sat på Skerpinggård. Enken meddeler over for retten, at hun ønsker skiftet foretaget. Som værge for børnene fremstiller hun aftægtsmand Niels Nielsen (Svanborg). Enken opgav derefter boets status til at være: Kontanter og udestående fordringer: kr Gæld til afdødes begravelse: Ligeså meget til enken i alt kr Med fradrag af enkens andel, skifteomkostninger og afgifter bliver der til: Niels Nielsen Bjerre kr. 375,31 Gregers Pedersen Bjerre Else Pedersen Bjerre Ovennævnte beløb blev af skifteretten indsat i Overformynderiet. Når enken ønsker at skifte, er årsagen naturligvis, at hun på grund af den situation hun er bragt i, med 3 små børn, ( Niels 9 år, Gregers 4 år og Else 3 år) ønsker at gifte sig igen. Ægteskabet bliver indgået med Jeppe Peter Andreasen af Ålegårds Hede. Forinden den 29/ har Jeppe søgt amtet om at måtte indgå borgerligt ægteskab med Kirsten Kathrine Gregersen. Ægteskabet bliver indgået og indført i Skræm kirkebog den 24/ Forlovere: Teglbrænder Andreas Jeppesen af Ålegårds Hede Aftægtsmand Niels Nielsen af Klim. 8

9 Thomas død. Thomas døde i en urimelig ung alder. Han døde, som så mange andre på den tid, af Tyfus. Beretningen om den lille familie er naturligvis, hvad gamle mennesker har fået fortalt af andre. Samstemmende fortælles om en lykkelig og respekteret familie. Sygdommen medførte døden efter 8 dage. Skiftet tyder ikke på uorden i økonomien. De kontante midler enken præsterer er naturligvis den udbetalte ekspropriationserstatning. Når hun ønsker at skifte, er det selvfølgelig fordi hun gifter sig igen. Det var almindeligt på den tid (3 små børn). Der var ingen anden mulighed. Det var datidens sociale system. Det er fra den tid begrebet Kirsten Giftekniv stammer. Det er også i den periode ungkarlene ventede på en rig enke. I familien har vi mange gange valfartet til Hjortdal kirkegård. Efter fars død (1951) så jeg første gang Thomas Pedersen Bjerres gravsted. Den lå syd for kirken op mod sydmuren. På gravstedet lå en oval jernring med påmalet fødselsdag og dødsdag. Anker og jeg er ikke enige om, at den slags gravmonumenter var almindelige på den tid. Anker mener at have set dem bl. a. på Sdr. Tranders kirkegård. Jeg har spurgt på Den gamle By i Århus. Her fastholder man, at den ovale ring er en form for genbrug. Oprindelig brugte man ovale ringe som fundament for et kors af jern med støbt indskrift. Billedet viser, hvordan den oprindeligt er anvendt. Nå! Der var jernstøberier både i Fjerritslev og Morsø, så jeg vil intet forsværge. Desværre lykkedes det ikke at få hold i ringen fra Hjortdal. Da vi endelig tog os sammen,var graven sløjfet og jernringen smeltet om til alt andet end gravmæler. Far omtalte aldrig sin biologiske far. Han har næppe set gravstedet. Måske erindrer han intet om ham, han var kun 4 år, da Thomas døde. Han har heller aldrig talt om andre slægtninge til Thomas. Det er der nu ikke nogen mystik i. Det var almindeligt på den tid, at et nyt ægteskab medførte et skarpt skel til den tidligere familie. Det er vel stadig gældende i en vis udstrækning. Har andre mistet forbindelsen til graven, er jeg sikker på, at Thomas mor Ane Thomasdatter har dvælet ved den. Hun var 63 år, da Thomas døde og levede i øvrigt, til hun blev 77 år. Da var far 13 år. 9

10 Else. Else Kathrine Bjerre *18/ Hjortdal Skræm Aalegaards mark Møllevejen 42. Afsnittene med Else og Marie vil kun indeholde, hvad min bror Anker og jeg selv kan huske. De vigtigste dokumenter, skifter, tinglysninger m.v., som jeg normalt har hentet fra Landsarkivet i Viborg eller i Rigsarkivet, har enten ikke været der, eller været for nye. Husk der er mange dokumenter, der er belagt med fredningsklausul. D.v.s., de må ikke åbnes før, de er mindst 50 år og i visse tilfælde år. Ikke mindst Anker har presset på for at få belyst skifterne efter Bedstemor Kirsten Kathrine Gregersen, der døde 8/ i Skræm. Kirsten bliver enke den 21/ efter Thomas Pedersen Bjerre. Hun gifter sig igen 24/ med Jeppe Peter Andreasen. De må have købt Matrikel (1 Am Skræm Sogn), i fællesskab, men med Kirsten som største indskyder. Hun kom ikke tomhændet fra Svinkløv. Ekspropriationen og salg af husdyr fra det lille husmandssted har gjort hende eftertragtet. Jeppe har garanteret tilhørt den gruppe ungkarle, der på det tidspunkt gik og ventede på en rig enke. Gården de købte blev nu rammen om det nye hjem for Niels, Gregers og Else. Den 20/ bliver Andrea Marie Andreasen født. Nu er der fire børn i huset. Den halvgamle ungkarl har pludselig fået en stor familie. Ovennævnte er medtaget her som hjælp til den, der får lyst til at forske dybere i grundlaget for arv og fordeling mellem de fire børn. Dokumenterne er tilgængelige i landsarkiver i Viborg. Desværre kan jeg ikke mere bygge på min elskede brors erindringer. Anker døde 30/ Hans erindringer fra faster Mie og faster Else rakte jo 10 år længere tilbage end mine nemlig aldersforskellen mellem os. Jeg husker svagt den gamle gård på Ålegårds hede. Det må være omkring På det tidspunkt var det faster Else og hendes mand Anton Madsen, der boede der. De har sikkert boet der siden 1922, hvor Jeppe Peter Andreasen dør 16/ Bedstemor (Kirsten Kathrine) er så på det tidspunkt flyttet til Skræm, hvor hun flyttede ind i et hus ved siden af købmanden. Faster Else og Anton bygger i 1933 en ny flot gård oppe på bakken og nedlægger den gamle, der er faldefærdig. Det sker næsten samtidig med at bedstemor dør 8/ I ægteskabet mellem Anton og faster Else bliver datteren Anna født. Langt senere gifter Anna sig med Christian. De to bor på gården sammen med faster Else, hvor deres søn Anton Peter bliver født. Alt tegner til en fornuftig fremtid. Ude i staldene og i laden er alt i pinlig orden, Christian er et ordensmenneske. Inde møder os et trist syn, hvor rengøring og orden er ukendte begreber. Tiden går fra ca Anton Peter har været soldat i Århus. Efter soldatertiden flytter han hjem igen. Kort tid efter dør hans mormor (Faster Else). Få år efter dør hans mor og derefter hans far. I ca bliver Anton Peter alene. En ung mand, der altid har været dybt afhængig af sine nærmeste, og aldrig har lært at stå på egne ben. I 1988 var Anker og jeg på et lille besøg, alt var under forfald. Der var kun to køer tilbage. Der var knap plads til dem på grund af møg, de stod så højt at de rørte loftet med ryggen. Vi kom der aldrig mere. Vi talte med flere naboer. Ingen gjorde noget. Vores gæt var at Anton Peter var syg af sorg over tabene af dem han ikke kunne undvære. 10

11 Nu er gården på nye hænder, det er et smukt syn, nye vinduer, masser af nye ting. En virkelig tiltrængt forskønnelse. Til lykke. Faster Else dør i 1970, hendes mand Anton Madsen dør i Andrea Marie Andreasen * 20/ Skræm + 31/ Fjerritslev Skræm midtby gl. købmandsgård. Faster Mie. Faster Mie var fars halvsøster, men måske den, der kom ham nærmest. Hun var gift med Niels Christian Nielsen, der var født i Tolstrup 13/ De havde to børn henholdsvis Wagner Børge og Selma Amalie. De var søskende, men begge adoptivbørn fra Aalborg. Et par pragtfulde unge mennesker, ikke mindst Selma husker jeg som en skønhed. Det vil måske undre nogle, men måske mere at onkel Christian og faster Mie blev borgerligt viet på Hanherred Tinghus 7/ Forlover var bl.a. Anton Madsen Bolsmand fra Åleårds hede. Wagner Børge døbt i Frue Kirke 12/ konfirmeret i Skræm kirke 5/ Selma Amalie døbt i Frue kirke 10/ konfirmeret i Skræm kirke 4/ Onkel Christian og faster Mie boede, efter vi børns fantasi, i et drømmeland. Købmandsforretning med alle tænkelige varer. Smukke stuer og køkken, og ikke at forglemme orgel i stuen sammen med andre fornemme møbler. I en lille stue så jeg min første radio, den havde fritstående højttaler med en kæmpetragt. Der var også en bedestol. Jeg har fundet frem til at den er fremstillet på Kofoeds skole i København, og derfor fremstillet af arbejdsløse i ca Onkel Christian og faster Mie interesserede sig meget for Kofoeds initiativ og de havde i øvrigt nær forbindelse til ham. Alt åndede af en rigdom, vi aldrig havde kendt. Det at besøge faster Mie betød lækker mad, hun elskede at kræse, ikke mindst far nød at få serveret sin hjemstavns sild og lækkerier. For os børn var højdepunktet de kæmpestore isvafler med tilhørende rød eller gul sodavand. Gamle bedstemor (Kirsten Kathrine) boede sine sidste år hos faster Mie. Jeg husker hende som en utrolig kærlig kone, sidste gang jeg så hende var i en kiste. Hun døde 9/ Faster Mie var gavmild. Ofte har jeg set faster Mie og mor stå ved disken for manufaktur. Det var metervarer, der blev set på. Sikkert stof, som mor kunne sy kjoler af til mine kære søstre (Grethe og Christa). Jeg tror i øvrigt de var faster Mie s øjestene. De havde begge lange fletninger. Det er mit indtryk, at faster Mie helst havde set, de beholdt dem. I skrivende stund tror jeg, de er faldet. Da jeg var 11 år i okt. 1936, måtte jeg 6 uger på Aalborg Amtssygehus med et brækket ben. Faster Mie sendte mig en smuk børnebibel sammen med et af hendes meget smukke breve. Hendes formuleringsevne var fremragende, men hendes håndskrift var et kunstværk og en moderne kalligraf værdig. Faster Mie og onkel Christian var velanskrev-ne borgere i Skræm og hørte i hvert fald til de mere velstillede. De skænkede f.eks. byen et missionshus og en lysekrone til kirken. Missionshuset står i 1990 desværre ubrugt og tilgroet. Jeg husker de to som utroligt hyg-gelige og kærlige. Onkel Christian havde for-øvrigt klumpfod en medfødt skavank. Han syede selv 11

12 sit fodtøj, han var uddannet banda-gist, en uddannelse han havde fået i USA, formentlig før han traf faster Mie. Ikke mindst rejsen op til faster Mie var en oplevelse. Den fandt næsten altid sted i påsken. Transporten var med futtog Aalborg-Fjerritslev banen med åben perron, herligt. Det foregik i røg og damp med næsten 40 km. i timen. Når vi ankom til Skræm, holdt onkel Christian på stationen for at hente os med sine gule Nordbagger. Når vi skulle hjem, måtte vi selv hejse signalet ellers stoppede toget ikke. Det var en pragtfuld og spændende oplevelse, som var os forundt. Faster Mie og onkel Christian flytter i ca til Fjerritslev ind i en flot rød villa som rentier. Onkel Christian dør 6/ Faster Mie dør 31/ Fra Hanherred til Himmerland. tidspunkt ude at tjene, hvor ved vi ikke, men jeg gætter på Fyn. Vi ved at hans søster Else i en periode tjente på Fyn hos Niels senere svigerforældre. Det er senere end i 1906, da tjener hun hos Grd. Bisgård i Skræm. Det er muligt hun har lokket sin broder Niels til Fyn. Han blev i hvert fald gift med datteren Berta Kirstine Jørgensen den 12/ i Husby Kirke. Måske derfor bliver han tilskødet Skydebjerg Møllegård. Mor og far som vi stadig husker dem Det begyndte i Dall ved Svenstrup Far må være kommet næsten direkte fra Åbybro Håndværkerskole, hvor han var elev i vinterhalvåret 1908, 1909 og Forinden havde han været i tømrerlære i Torslev hos tømrermester Mads Thomsen Larsen fra ca I 1901 var far stadig i hjemmet, hvorimod hans 4 år ældre broder Niels ikke optræder i folketællingen. Niels var på det Jeg antager at far har været hjemme som karl på gården indtil han som 20 årig er kommet i lære. Opholdet på højskolen blev ikke afsluttet med svendeprøve, som det naturligvis har været meningen. Han er ikke dumpet, det ville have fremgået af skolens protokoller. Han var ikke ene om at undlade aflæggelse af svendeprøve. Der stilledes store krav i de teoretiske fag. De elever, der kom fra de små landkommuner havde som børn ofte haft en elendig og kort 12

13 skolegang. Højskolen forsøgte at råde bod herpå, men har næppe kunnet føre alle elever op til det nødvendige niveau. Af hans efterladte skolematerialer, tegninger, beregningstabeller og skriftlige prøver fremgår det at grundlaget tilsyneladende er i orden. Måske skulle han have haft en vinter mere, men opholdet var ikke gratis. Der var kun ringe tilskud. Han har i øvrigt fortalt at han, som en del af betalingen, deltog i skolens arbejde. F. eks. passede han samtlige kakkelovne på skolen. Svendebrev fik han ikke. Det medførte at han de første 10 år arbejdede uden næringsbrev. Det blev først udstedt i Højskolen blev for far hans livs oplevelse. Der var ikke noget far mindedes med større glæde end sine Højskoleophold. Det var her han fik sin politiske opvågning og opdragelse. Far bekendte sig som radikal, det var vel nærmest der, han som lille selverhvervende hørte hjemme sammen med husmændene. Det kan heller ikke undre at hans store forbillede var Peter Sabro, der var socialdemokrat. På højskolen var det højskoleforstander Carl Nielsen, som oprindeligt var uddannet murer, der prægede eleverne. Han var svoren tilhænger af Grundtvigs lære og bekendte sig til det radikale venstre. I et 100 års jubilæumsskrift fra Åby Højskole skrives om Carl Nielsen at han ejede så stærkt og rankt et sind, at han ikke af klogskabshensyn holdt sit standpunkt bag vesten. Det var i sandhed en folkehøjskole, der også satte sit præg på egnen. Carl Nielsen deltog i mange møder rundt om i forsamlingshusene og arrangerede foredrag på højskolen med datidens store folkeoplysere. Som f. eks. professor Edvard Lehmann P. A. Rosenborg, Jakob Knudsen og Johan Skjoldborg. Forstanderens kone Mette Nielsen var også aktiv i folkeoplysningen. Hun var kvindesagsforkæmper og gennem mange år formand for den lokale afdeling af Dansk Kvindesamfund. I Carl Nielsens tid som forstander var der 700 elever. Familiebillede fra ca Antagelig fra Ankers konfirmation Fars ophold i Dall blev kortvarigt, han har formentlig forsøgt at etablere sig som selvstændig tømrer og snedker i lejede lokaler. Hvorfor han valgte Dall, ved vi naturligvis intet om. Han kom fra Skræm, Ålegårds Hede i Øster hanherred. Måske har han ment at der var mere fremtid i det frugtbare Himmerland, end i den sandede og næsten golde egn han kom fra. Allerede 1 år efter opgiver han Dall og flytter til Sdr. Tranders, hvor han køber tømrer og snedkerforretning med tilhørende bygning. Den 13. januar 1912 overtager han skøde på huset Matr. nr. 7 K af Sdr. Tranders by efter tømrer Anders Lassen, der havde købt det fra Halmvarefabrikken, da denne blev nedlagt i 1908, han oprettede en tømrer og snedkerforretning. Af skødet fremgår det at han kom fra Dall. Skødet han overtog (B39-SP 37 Pag. 154) må have givet ham mange søvnløse nætter. Prisen var Kr Hans egen udbetaling var Kr Det resterende beløb var prioriteret i 13

14 Husmandskreditforeningen på Kr Overtagelsen af den tidligere ejers gæld til Landbosparekassen på Kr Obligationer på Kr. 500, som han udstedte til sælgeren. Han påtager sig at fuldføre arbejde for Kr. 50, som sælgeren har påbegyndt. Hertil kommer at hans egen udbetaling ikke har været likvid kapital. Den har han sandsynligvis lånt af familien. De penge han havde som arv fra sin afdøde far i 1889, har henstået i Overformynderiet indtil han indtrådte på Højskolen. Her er de sikkert brugt på opholdet. Selv efter datidens forhold har han været spændt hårdt for. Indtjeningen har været lille. Fra hans første kassebog fremgår det at han for en dagløn hovedmotoren havde været placeret i det rum hvor der i min barndom var indrettet soveværelse. Den 18 November 1913 gifter far sig med min mor, der er tjenestepige hos gårdejer Idæus Vinter, Sdr. Tranders. Vielsen fandt sted i Mou kirke med forloverne Anders Bendsen og Jens Bendsen, som bekræfter at: Gregers Pedersen Bjerre * 19/ i Hjortdal + 25/ Sdr Tranders Nielsine Kristiane Bendsen * 24/ i Mou + 2/ Sdr Tranders havde indgået ægteskab. Forloverne var mors far og farbror begge fra Kærsholm. Huset blev rammen om mit barndomshjem beregnede kr. 3. Der er imidlertid langt mellem daglønne. Småreparationer til ørebeløb er langt det fremherskende. Huset der oprindeligt var en del af en halmvarefabrik, som blev opført i 1887, med en tilhørende kæmpelade opført i træ, som først for nylig er blevet fjernet. Den holdt i 100 år. Sig da ikke at træ er et ustabilt materiale. Den har garanteret aldrig set skyggen af moderne træbeskyttelsesmidler, men måske netop derfor. Det hus far købte er stadig en del af bybilledet. Det er nu moderne indrettet og fremstår nu som et sundt og velrestaureret hus og hvor fortiden som hovedbygning til en halmvarefabrik er totalt slettet. Kunne bygninger tale, ville Matr. 7 K kunne fortælle at Mor blev født i Høstemark, men ikke længe efter flyttede de til Mou Hede. Her boede de indtil 1900, hvor der blev bygget en smuk trelænget gård i Kærsholm. Det var den yderste ejendom på Læsengen på kanten af den lille Vildmose. Mor var den ældste af en søskendeflok på 13. Det økonomiske grundlag for bygning og drift af gården var almindeligt landbrug, men tørvene har sikkert spillet en stor rolle. En del af arbejdskraften har været lige ved hånden, nemlig de mange børn. I mors hjem var der tryghed, spartansk men ikke fattigt. Det var præget af en vis strenghed, hvor bedstefar var den strenge og utilnærmelige, og hvor bedstemor var modsætningen som den blide og selvudslettende Fe. Det fortælles i familien, at bedstefar var kommet ind i en drukperiode og formentlig i forbindelse hermed har været ond mod bedstemor. Det fik morbror Ejner, der var 1 år yngre end mor, sat en effektiv stopper for. 14

15 Ejner har været ca. 17 år, men stor som en bjørn. Han indbød bedstefar på et lille besøg i laden, hvor han ville vise sin onde far, hvordan man uddriver druk og ondskab. Efter sigende blev der aldrig senere nødvendigt med ladebesøg. Hjemmet. Det blev et godt hjem for: Thora Kathrine * 26/ / i Aalborg døde den 10/ kun 17 år gammel, angiveligt af Tuberkulose. Karl Anker * 2/ Aalborg + 30/ i Grethe Jensine * 9/ Christa Marie * 1/ Jens Nymark * 10/ I tiden mellem Anker og Grethe blev der født 2 drenge, Peter og Jens Nymark. De levede kun kort tid. Peter blev 14 dage og Jens Nymark 10 uger. I mange år stod der på familiens gravsted 2 små marmorplader med indskriften sov sødt lille henholdsvis Peter og Jens Nymark. Som barn forstod jeg ikke rigtigt det med, at mit navn allerede stod på gravstedet. Senere gik det op for mig, at min afdøde broder Jens Nymark måske havde skaffet plads for min tilstedeværelse. Peter Andreasen Bjerre * 15/ / Jens Nymark Bjerre * 8/ / Jens Nymark blev opkaldt efter mor s lillebror, der blev født 18/ Han Mor s bror Ejner brugte også navnet på en søn, der blev døbt Carlo Nymark Bendsen, han blev født den 21/2-1923, men døde den 11/ kun 12 år gammel, formentlig af leukæmi. Jeg har forgæves forsøgt at finde frem til, hvor navnet Nymark kommer fra. Jeg gætter på det er en slægtning til bedstemor, der har leveret navnet. Bedstemor var født i Egense. Lidt nord for Hals, lige på den anden side af fjorden, findes en lokalitet, som hedder Nymark. Måske har et familiemedlem eller bekendt herfra inspireret til navnet. Min søn Flemming antog navnet Nymark i forbindelse med dåben af sin egen søn, der fik navnet Thomas Nymark Bjerre. Senere har min datter taget navneændring til Jette Nymark Bjerre. Navnet lever derfor videre. Peter blev opkaldt efter far s stedfader Jeppe Peter Andreasen, det kan godt undre lidt at Peter blev opkaldt efter ham. Måske en pludselig 15

16 indskydelse ved den hjemmedåb, der fandt sted kort tid før Peter døde. Jeppe Peter Andreasen var ikke medlem af folkekirken, men i værdighed åbenbart fundet egnet. Et andet spørgsmål er, hvorfor Peter udover fornavnet også skulle arve efternavnet Andreasen, der nu optræder som Peters mellemnavn. En navneskik af den helt usædvanlige. Og dog har jeg set det en gang tidligere, nemlig ved far s bror Niels, der blev døbt Niels Nielsen Bjerre. De øvrige børn blev døbt henholdsvis Gregers Pedersen Bjerre og Else Kathrine Pedersen Bjerre. Vi voksede op i et godt hjem, som vi alle har kunnet mindes i ærbødighed. Når man fremdrager episoder fra historien, må man naturligvis huske at bedømme dem ud fra datiden og ikke dømme i relation til nutidens krav og behov. Hjemmet var ikke rigt, men heller ikke fattigt. Det var respekteret i alle samfundslag. Vi er blevet opdraget i en kærlig atmosfære, men også med en vis strenghed. Jeg mindes ikke nogen form for korporlig afstraffelse. Respekten var der, ingen var i tvivl om, hvad der var rigtigt og forkert. Et enkelt blik fra mor s skarpe øje var tilstrækkelig vejledning om, hvor grænsen lå. Jeg fik efterhånden en fornemmelse af at hun havde øjne i nakken, eller var udstyret med en 6. sans. Adskillige gange har hun grebet mig på fersk gerning i et eller andet forbudt forehavende, som jeg efter bedste skøn havde planlagt så grundigt, at det umuligt kunne mislykkes. Cigaretten havde jeg fundet på Værkstedet, tændstikkerne på komfuret, ubemærket op bag laden. Cigaretten frem, tændstikkerne i hånden. Mit livs første smøg var indenfor rækkevidde. En svag rømmen for enden af laden og jeg var afsløret. Slukøret fulgte jeg med mor hjem. Jeg vidste godt at gud så alt, men at han sladrede til mor vidste jeg først efter denne nederlagets dag. Vi talte i øvrigt hverken den dag eller senere om episoden. Afstraffelse, NEJ, men en på skrinet havde måske været bedre. Nu havde jeg skammen at slæbe rundt på. Der blev ikke sat endeligt punktum. Vi voksede op i en stærk Indre Missionsk atmosfære, hvor kirkegang og søndagsskole var en selvfølge hver søndag og i øvrigt når kirken kaldte. Det var et hjem hvor spiritus, kortspil, bandeord og besøg på kroen var bandlyst. Det var mor, der var den drivende kraft i det åndelige. Det var hende, der fremsagde bordbønnen. Det var hende, der sad for bordenden. Far sad aldrig for bordenden, pladsen for den anden ende overlod han altid til en anden. Det var som sagt mor, der bad bordbønnen. Det var også hende, der læste fra bibelen. I mange år var det de såkaldte Mannakorn, der blev brugt. Mannakorn var en skål med hundredvis af små stykker karton, lige store nok til at der kunne stå en henvisning til et skriftsted i bibelen. Når skålen gik rundt, tog man et mannakorn, som mor så læste op fra bibelen. Det var selvfølgeligt spændende, hvad gud nu havde af opmuntring eller påmindelse til den enkelte. Selvfølgelig troede vi fuldt og fast på hvad mannakornet fortalte. Jeg tror ikke, andre i Sdr. Tranders brugte den slags. I det hele taget var Bjerre familien den eneste i byen, som åbent bekendte sig til den Indre Missionske tro. Det gav selvfølgelig problemer, som det altid vil gøre for minoriteter, men måske også styrke. Vi lærte i hvert fald, at man godt kan leve med meninger, der ikke nødvendigvis er sammenfaldende med flertallet Det var også mor, der lagde for ved sang i hjemmet, selvfølgelig religiøse sange. Det blev en naturlig del af livet. og var med til at skabe den tryghed, som vi alle følte. 16

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Anna Marie Elisabeth Hansen

Anna Marie Elisabeth Hansen Anna Marie Elisabeth Hansen Min faster Anna var født den 27. august 1896 i Brahetrolleborg sogn på Sydfyn, en halv snes km. fra Faaborg. Forældrene var savskærer Hans Hansen Dyrman og hustru Kirsten. Hun

Læs mere

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN

MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN MIN OLDEFAR STYRMAND OG FISKER - PEDER ANDREAS ANDERSEN Skrevet af Ingrid Bonde Nielsen 2012 DEN MANDLIGE LINIE FARFARS FARS GREN GENETISK SET Hvordan beskrive en forfars liv og levned - ja man kan jo

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst.

Lindvig Enok Juul Osmundsen Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1. Prædiken til Julesøndag Prædiketekst. Prædiken til Julesøndag 2014.docx side 1 Prædiken til Julesøndag 2014. Prædiketekst. Lukas 2,25-40 Et øjeblik i historien. Der sad de på kirkebænken juleaften, hele familien, og bedstefar sad med sit yngste

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11.

Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bruger Side 1 27-09-2015 Prædiken til 17. søndag efter trinitatis 2015 Tekst. Lukas 14,1-11. Bor Jante i Bording? Jeg ved ikke om du kender Jante, eller om du nogen gang har mødt ham. Der siges at han

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009.

Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Feltpræst Kim Jacobsen: Tale ved begravelsen af konstabel Benjamin Davi Sala Rasmussen i Brønshøj Kirke den 2. januar 2009. Kære I der er til stede, kære kolleger, kære familie! I sidste uge kunne man

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne:

Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Reformationsgudstjeneste Konfirmanderne medvirker Salmer: 487, 337, 289 / 336, 29 Rom. 3. 21-26 Rødding, 13. marts 2016 Lad os rejse os og høre fra apostlens Paulus brev til romerne: Men nu har Gud vist,

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Anne Petersen Februar 2013

Anne Petersen Februar 2013 Anne Petersen Februar 2013 Billeder af barndomshjemmet Barndomshjemmet i Sommersted Anne Petersen blev født i 1903 på gården Bjerndrupvej nr. 1 sådan hedder adressen i dag. Til gården hørte ca. 20?? ha,

Læs mere

Niels Rasmussen d. 11.11.11

Niels Rasmussen d. 11.11.11 I mange år har jeg leget med ord, første gang jeg husker var i forbindelse med en lejr for ca. 25 år siden. Jeg husker det handlede om alle vores men er, men der kom en mand Senere har jeg gjort det i

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Ingers konfirmation 1939

Ingers konfirmation 1939 Inger Anna Kristiansen Thorsten Kristiansen Inger er født i 1924 og opvokset i et lille husmandssted i landsbyen Boltinge nær Ringe på Fyn hos sine forældre, en søster og 2 plejebørn, som blev opdraget

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer )

Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/ (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer ) Ved Martin Abildgaards bisættelse d. 2/7 2009 (DDS: Jeg ser de bøgelyse øer 754 29 747) Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 11.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. 07-08-2016 side 1 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Lukas 7,36-50 Jeg tror at vi mennesker ofte bliver angrebet af comparatitis. Jeg kunne ikke finde et godt dansk ord til denne lidelse,

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867.

Han er hjemmedøbt d. 27 maj og fremstillet i Bågø kirke d. 30 juni 1867. Ane 10. Hans Chr. Johansen Skrædder. Født 26. maj 1867 Død 1. januar 1930, 62 år gammel Ane 11. Abeline Dorthea Andersen Jordemoder Født 19. okt. 1864 Død 12. maj 1946, 81 år gammel Hans Chr. Johansen

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik

Men det var altså en sommerdag, som mange andre sommerdage med højt til himlen og en let brise. Aksene stod skulder ved skulder og luftes tørhed fik 16. søndag efter trinitatis I Høstgudstjeneste i Jægersborg med Juniorkoret Salmer: Syng for Gud, 729, vinter er nær, 15, 730, 752 4-5, velsignelsen, 730, sensommervisen. I dag fejrer vi høstgudstjeneste

Læs mere