Vesteuropa mister momentum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vesteuropa mister momentum"

Transkript

1 ROCKWOOL - REDUCER Vesteuropa mister momentum Dette er et ikkekomplekst produkt. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling og nedjusterer vores kursmål til DKK pga. kortsigtet usikkerhed, hvor Tyskland synes at miste momentum og nybygningsaktiviteten i Frankrig falder kraftigt. Vores estimater er fortsat lavere end konsensus for , da vi forventer, at den kortsigtede profitabilitet vil blive påvirket negativt af omkostninger ifm. indkørslen af den nye fabrik i USA og en marginudvandingseffekt fra opkøb. Værdiansættelsen begynder dog at se mere interessant ud. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling på Rockwool og nedjusterer vores 12-måneders kursmål til DKK pga. kortsigtet usikkerhed med tegn på faldende momentum i Tyskland og et ganske drastisk fald i nybygningsaktiviteten i Frankrig. Vi forventer fortsat lavere tal end konsensus for , der ikke afspejler risikoen for, at den kortsigtede profitabilitet bliver ramt af indkørslen af den nye fabrik i USA og at opkøbene har en negativ effekt på EBIT pga. investeringer i yderligere omsætning. Vores EBIT-estimater for er hhv. 8 %/11 % lavere end konsensustallene, hvilket efter vores mening understreger, at konsensustallene er for optimistiske. Når vi ser på 2015, er vi i stigende grad bekymrede over den russiske bygningsaktivitet, især i betragtning af Regnskabs- og nøgletal (DKKm) E 2015E 2016E Omsætning Resultat af primær drift Resultat før skat EBIT margin 8,5% 8,8% 9,3% 9,5% ROE 9,1% 9,7% 10,0% 10,0% ROIC 7,9% 9,6% 10,1% 10,1% EPS P/E 22,8 20,1 17,7 16,4 EV/EBIT 16,2 14,6 13,1 12,2 P/BV 2,1 1,8 1,7 1,6 Dividende 1,5 1,7 1,7 1,7 Fundamental vurdering Overvurderet Risiko Mellem Nyhedsstrøm Neutral 12 mdr.'s kursmål 1000 Aktuel kurs 912 Shar e infor m ation High/low latest 12 m 1110/858 Price trend (3/12 m) -15%/-6% Relative to OMXC20-16%/-36% Market value (DKKm) Free float 65% Avg daily vol (DKKm) 16,8 Reuters ROCKb.CO Bloomberg ROCKB DC Pr ice tr end Rockwool B 1315 OMXC20 Cap a s o n d j f m a m j j a Source: Jyske Bank & Datastream Jyske Markets, Vestergade Silkeborg Senior Aktieanalytiker: Janne Vincent Kjær Denne investeringsanalyse er et uddrag af en analyse til professionelle kunder Vigtig investor information: Se venligst sidste side 1

2 forsinkelsen på 6-8 måneder fra byggeriets start til isolationen. De kortsigtede forhold for det russiske isoleringsmarked er relativt stabile, da Rockwool stadig nyder godt af projekter, der allerede er under opførelse. Rusland er et af Rockwools vigtigste markeder og udgør ca. 20 % af omsætningen, men så længe sanktionerne er centreret omkring import/eksport, så er Rockwools forretning ikke påvirket forbliver dog et stort spørgsmålstegn, da den russiske økonomi formentlig vil påvirkes negativt. Vi nedjusterer vores estimater for 2014/15 med hhv. 1 %/ 2 % pga. en lavere end forventet vækst i Vesteuropa og en større end forventet valutakurseffekt. Vi forventer, at væksten vil falde fra de realiserede 8 % i 1. halvår af 2014 pga. det faldende momentum i Vesteuropa, hvor ledende nøgletal i Tyskland er faldende og der er tegn på at nybygningsaktiviteten er kraftigt faldende i Frankrig. Ifølge ledelsen har dette ført til negativ organisk vækst i Frankrig i 1. halvår af Men kigger man på boligforbedringsindekset for de næste 12 måneder og den generelle ordrebog for byggeriet i EU, så er vi ikke for bekymrede. Vi forventer, at like-for-like væksten vil stabilisere sig omkring 3,5 % - lidt lavere end det rapporterede i 2. kvartal '14. Rockwool fastholdte deres årsforventninger, hvor ledelsen forventer en omsætningsvækst på 12 % ved sammenlignelige valutakurser og et nettoresultat for året på omkring EUR 127 mio. - 5 % under vores estimat og 12% under konsensus. Vi forventer lavere tal end konsensus, men vurderer stadig, at Rockwool vil være i stand til at leve op til prognosen, da estimatet for nettoresultatet indebærer en EBIT-margin på ca. 8,3 % - et fald på 15 bps fra sidste år på trods af den stærke omsætningsvækst. Nettoresultatet vil dog blive påvirket negativt af presset på prisen i nogle europæiske markeder, omkostninger i relation til indkørslen af den amerikanske fabrik og større afskrivninger, som forventes at have en negativ effekt på DKK 9 mio. på nettoresultatet eller 40 bp. på EBITmarginen. Vi fastholder vores REDUCER-anbefaling med et 12 måneders kursmål på DKK ned fra tidligere DKK Vi reducerer vores EPS-estimater for 2014/2015 med hhv. 1 %/2 % pga. den kortsigtede usikkerhed, hvor nybygningsaktiviteten falder ganske drastisk i Frankrig. Værdiansættelsen begynder dog at se mere interessant ud med en fair værdi i vores DCFmodel på DKK 992, hvilket giver 9% upsidepotentiale til den nuværende aktiekurs. Baseret på vores estimater for 2015 handler aktien til en P/E på 17,6x og en EV/EBITDA på 7,5x - en præmie på 15 % ift. andre byggematerialekonkurrenter. 2

3 Overblik Rockwool Selskabsprofil Rockwool International er verdens største producent af stenuld. Produkterne benyttes primært til isolering - mens resten af produkterne benyttes til lofter, facadeplader, dyrkningsmateriale til grønsager, armeringsfibre til bremsebelægning, pakninger og plastik samt udendørs støj- og vibrationsdæmpninger. Derudover er der Build-Desk, som rådgiver kunderne om totalløsninger inden for isolering. Rockwool har i dag 22 fabrikker rundt om i verden. Ejerstruktur Øvrige 60% Rockwool Fonden 23% Omsætningsvækst og rentabilitet 20% 15% 10% 5% Omsætningsfordeling Systems 18% Gustav Kähler 7% 15. juni Fonden 10% 0% Sales growth EBITAA-margin Insulation 82% Fundamental vurdering Investeringscase Efter en voldsom vækstperiode i perioden har Rockwool er meget afhængig af byggeriet i særligt Europa, hvor Rockwool siden 2008 været ramt af afmatningen i byggeriet. vi ser risiko for en vækstopbremsning på trods af et fortsat Rockwool har skåret i omkostningerne, men mangler fortsat at profitere af dette via øget omsætning. stærkt isoleringsmarked i Tyskland og Frankrig. Fortsat stor usikkerhed omkring den makroøkonomiske situation og Rockwools udmeldinger om en forværring i markedsbetingelserne i en række vesteuropæiske markeder, gør at vi vurderer, at det er for tidligt at gå ind i aktien. Rockwool er dog begunstiget af, at efterspørgslen efter isolering ligger sent i konstruktionsforløbet, hvilket vil være med til at beskytte efterspørgslen i den europæiske del af forretningen i Markedsbetingelserne forventes at blive forværret gående ind i Aktien ligger i den dyre ende, både relativt og fundamentalt, og vi finder derfor ikke aktien attraktiv. Kurstriggere Risikofaktorer Opgradering af den nuværende boligmasse i Central og Fald i de central- og østeuropæiske valutaer. Østeuropa. Overkapacitet på grund af at såvel Rockwool som konkurrenterne Ny skærpede EU-direktiver, som stiller højere krav til etablerer nye fabrikker. energieffektiviteten i bygninger. Prispres som følge af overkapacitet. Efterlevelse af Kyoto-protokollens forpligtelser - som vil En lang økonomisk afmatning i Europa. betyde et behov for mere isolering. Produktinnovationer hos konkurrenterne inden for skumplast og En stigning i nybyggeriet i Europa. glasuld, som skader Rockwools konkurrenceevne. Fortsat høje energipriser. En faldende oliepris. 3

4 Dato Anbefaling Reducer Kurs ved anbefaling 637,00 912,00 Afkast frem til næste anbefalingsændring el. i dag 43,17% Indeks ved anbefaling 453,39 800,22 Afkast frem til næste anbefalingsændring el. i dag 76,50% Relativ performance ift. Indeks -11,83% De anvendte kurser er åbningskurser for dagen, hvor anbefalingen ændres el. idag. Indeks: OMXC20 4

5 Ansvarsfraskrivelse (Disclaimer & Disclosure) Jyske Bank er under tilsyn af Finanstilsynet. Analysen er baseret på informationer, som Jyske Bank finder pålidelige, men Jyske Bank påtager sig ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af analysens informationer eller vurderinger. Analysens vurderinger og anbefalinger kan ændres uden varsel. Analysen er til personlig brug for Jyske Banks kunder og må ikke kopieres. Denne analyse er en investeringsanalyse. Interessekonflikter Jyske Bank har udarbejdet procedurer, der skal forebygge og undgå interessekonflikter, og dermed sikre en objektiv udarbejdelse af analyser. Disse procedurer er indarbejdet i forretningsgangene, der omfatter aktieanalyseaktiviteterne i Jyske Markets, der er en forretningsenhed i Jyske Bank. Herudover må aktieanalytikere i Jyske Bank ikke handle i de aktier, hvor de har ansvaret for udarbejdelse af analyser. Dækker en analytiker ind for den ansvarlige analytiker ifbm. sygdom, forretningsrejser o.l. så må denne ikke handle den pågældende aktie på dagen for publicering af analysen og dagen efter. Jyske Bank kan dog have positioner og/eller et forretningsmæssigt forhold til det selskab, der analyseres. Analysen er ikke blevet forelagt selskabet forud for offentliggørelse. Analytikerne modtager ikke betaling fra personer med interesse i analysen. Læs mere om Jyske Banks politik om interessekonflikter: Jyske Banks aktieanbefalinger - aktuel fordeling Fordeling af anbefalinger for danske aktier (antal) Fordeling af anbefaling for alle aktier (antal) Kilde: Jyske Bank Finansielle modeller Jyske Bank anvender en eller flere af følgende modeller: Discounted cash flow (fri likviditet), Economic Value Added og dividendemodel til bestemmelse af selskabets fundamentale værdi. Den fundamentale værdi sammenholdes med en relativ værdiansættelse ud fra nøgletal såsom P/E og EV/EBITA. Anbefalingen og kursmålet justeres endvidere for den forventede nyhedsstrøm og markedsstemning baseret på branchekendskab samt selskabsspecifikke forhold. Jyske Bank tager højde for den forventede udvikling i aktiemarkedet, sektorer samt selskabsforhold i anbefalingerne. Risiko Investering i denne aktie er behæftet med risiko. Bevægelser i aktiemarkedet, sektoren og/eller nyhedsstrøm mv. om selskabet kan påvirke kursdannelsen i aktien. Se analysens forside for vores syn på risikoen for aktien. Anførte risikofaktorer og/eller følsomhedsberegninger i analysen kan ikke ses som udtømmende. Handles aktien i en anden valuta end investors base valuta, påtager investor sig en valutakursrisiko. Er der tale om ADR e.l., er valutarisikoen forbundet med den valuta, som moderselskabet handles i. Opdatering af analysen Den planlagte opdatering af analysen følger regnskabsmeddelelser fra selskabet. Der ud over kan der udarbejdes temaanalyser specifikt for selskabet eller i sammenhænge, hvor selskabet indgår i temaanalysen. Disse analyser udgives på ad hoc basis. Se forsiden for dato for analysens første offentliggørelse. Alle oplyste kurser er seneste lukkekurser før analysens offentliggørelse, med mindre andet er anført. 5

6 Anbefaling Risikojusteret afkast Stærkt Køb >20% Køb 10-20% Reducer 0-10% Sælg <0% Kilde: Jyske Bank Aktieanbefalingsbegreber Vores anbefalinger er relative til markedsudviklingen og bliver bestemt ud fra en vurdering af det forventede afkast indenfor de kommende 12 mdr. Det forventede afkast er forskellen mellem den aktuelle kurs og vores 12 mdr.'s kursmål (kursmålet indeholder det forventede udbytte). Aktiemarkedet har historisk givet et afkast på omkring 10% (eksempelvis har det amerikanske aktiemarked givet et afkast på 10 % i perioden fra 1902 til 2011). Når vi bestemmer anbefalingen på en aktie bruger vi de 10% som estimat for afkastet på aktiemarkedet. Da vores anbefalinger er relative og risikojusterede, er det muligt at sammenligne vores anbefalinger på tværs af sektorer og risikoklasser. Endvidere er potentialet også angivet absolut via vores kursmål. Det skal dog understreges, at det er anbefalingen, som er ankeret. En Købanbefaling er altså en Køb-anbefaling, indtil anbefalingen er ændret, også selvom kursstigninger har bragt kursen "for tæt" på kursmålet. De i analysen vurderede fremtidige og historiske afkast er afkast før omkostninger og skattemæssige forhold, da afkast efter omkostninger og skattemæssige forhold, vil være individuelt afhængig af kunde-, opbevarings-, volumen-, markeds-, valuta- og produktspecifikke vilkår. Det er ikke givet, at aktien vil give de(t) anførte forventede fremtidige afkast. De anførte forventede fremtidige afkast er udelukkende udtryk for vores bedste vurdering. For uddybning af vores anbefalingsbegreber henviser vi til: Private Banking Nord Toldbod Plads Aalborg Tlf: Private Banking Midtvest St. Torv Holstebro Tlf: Private Banking Sydvest Torvet Esbjerg Tlf: Private Banking Østjylland Østergade Århus C Tlf: Private Banking Trekantsområdet Hjulmagervej 8 F 7100 Vejle Tlf: Jyske Bank (Schweiz) AG Tlf: Berben s Effectenkantoor B.V. Tlf: +31 (0) PBC Hamburg Tlf: Private Banking København Vesterbrogade København V Tlf: Private Banking Sjælland Nørregade Ringsted Tlf: Private Banking Fyn Mageløs Odense C Tlf: Private Banking Silkeborg Vestergade Silkeborg Tlf: Private Banking Exclusive Vestergade Silkeborg Tlf: Jyske Bank (France) Tlf : Jyske Bank (Gibraltar) Ltd Private Banking Copenhagen (PBC) Tlf:

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast

2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast TRYG - KØB 2. kvt. '14 - fokus på toplinjen og investeringsafkast Udfordrende svensk marked Trygs regnskab for 2. kvartal '14 offentliggøres d. 10. juli kl. 07.30. 1) Præmieindtægter: Vi forventer, at

Læs mere

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet

2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet NORDEA - KØB 2. kvartal 2014 - fokus på effektiviseringsprogrammet Mere indsigt i effektiviseringsprogrammet Nordea offentliggør sin rapport for 2. kvartal 2014 d. 17. juli kl. 07.00. 1) Effektiviseringsprogram:

Læs mere

På pladserne, færdige, løb!

På pladserne, færdige, løb! NOVO NORDISK - KØB På pladserne, færdige, løb! Vi gentager KØB Novo Nordisk leverede et regnskab for 3. kvartal '14, der viste en stærk udvikling i diabetesdivisionen. Den var drevet af en stærk vækst

Læs mere

Flot regnskab moderat skuffende outlook

Flot regnskab moderat skuffende outlook MICROSOFT - REDUCER Flot regnskab moderat skuffende outlook Microsoft overraskede positivt da indtjeningen kom ind bedre end konsensus forventningerne. Det er især et øget salg af windowslicenser samt

Læs mere

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer

JPMorgan ramt af høje advokathonorarer JP MORGAN STÆRKT KØB JPMorgan ramt af høje advokathonorarer Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter på baggrund af en lang række faktorer.

Læs mere

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI

Fasthold lav risiko AKTIESTRATEGI AKTIESTRATEGI Fasthold lav risiko Dette er et ikkekomplekst produkt Vi har siden midten af november argumenteret for, at investorer generelt skulle skrue ned for forventningerne til aktieafkast specielt

Læs mere

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr.

God start på året. Securitas Direct - Hold. Kontrolleret vækst på tværs af organisationen. Stigende installationsomkostninger pr. 3.6.21 Securitas Direct - Hold God start på året Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil

Læs mere

China Mobile fremrykker 4G investeringerne

China Mobile fremrykker 4G investeringerne CHINAMOBILE - STÆRKT KØB China Mobile fremrykker 4G investeringerne China Mobile (CM) fastholdes på Stærkt Køb på trods af en skuffende indtjeningsevne i 4. kvt. Vi ser 2014 som et transformationsår, hvor

Læs mere

Fokus på omkostningsreducering

Fokus på omkostningsreducering 7-13 8-13 9-13 1-13 11-13 1-13 1-1 -1 7..1 Best Buy Inc - Køb Fokus på omkostningsreducering bærer frugt Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Kvant(V). Jyske Kvant (V) er en model, som giver virksomhedsobligationer

Læs mere

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold

Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold J SAINSBURY - KØB Sainsburys 2. kvt. trading statement peger på fortsat vanskelige markedsforhold Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en model, som giver selskaber karakter

Læs mere

Modvind som forventet

Modvind som forventet Wind Modvind som forventet Wind er presset af roaming, men fortsætter med at outperforme deres konkurrenter operationelt. Det er stadig vores forventning at Vimpelcom i løbet af 2H 13 vil tage de første

Læs mere

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal

VESTAS - AKKUMULER. 2010-guidance giver lidt ro. analyse 3. kvartal 2009. Kursudvikling. Regnskabstal- og nøgletal analyse 3. kvartal 2009 2010-guidance giver lidt ro Efter et stærkt 3. kvartalsregnskab fastholder vi vores Akkumuler-anbefaling samt kursmålet på 400 kr. pr. aktie. Vi har hævet vores EPS-estimater i

Læs mere

En europæisk teleoperatør i vækst

En europæisk teleoperatør i vækst TELENOR - KØB En europæisk teleoperatør i vækst Vi starter dækning af Telenor med en Køb anbefaling og et kursmål på NOK 150. Modsat de fleste europæiske telekommunikationsselskaber kan Telenor fortsat

Læs mere

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb)

Jyske Foretrukne, DET KOMMER I FOKUS: Jyske Foretrukne JPM (Stærkt Køb) ChinaMobile (Stærkt Køb) Securitas (Køb) Sainsbury (Stærkt Køb) Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Fredag aflægger JP Morgan deres 1. kvt. 14 regnskab.

Læs mere

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Jyske Foretrukne, Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. Listen indeholder i denne uge AXA, JPM og Michelin.

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS:

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den kommende uge på listen over Jyske Foretrukne. STRATEGI: DET VAR I FOKUS: Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan, Michelin og SAP er også i den

Læs mere

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan og Sainsbury på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. I denne uge fastholder vi ChinaMobile, HP, JPMorgan

Læs mere

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening

Fortsat udfordrende. Svagt cash flow men fremgang i omsætning og indtjening Anbefalinger: HOLD: 8,5% 2016 Dette er en case anbefaling. Vi dækker selskabet så længe vi ser et kurspotentiale, der retfærdiggør en købsanbefaling. Ved en nedjustering til SALG vil vi som udgangspunkt

Læs mere

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne.

Jyske Foretrukne, AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske Foretrukne. Jyske Foretrukne, Jyske Foretrukne er et koncentreret fokus på de internationale aktier som analytikerne vurderer har det mest attraktive afkastpotentiale. AXA, JPMorgan og Michelin forbliver på Jyske

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014

Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Guld: Prisnegativt andet halvår 2014 Vi vurderer, at guldet i øjeblikket er korrekt prissat omkring USD 1290/oz. Vi anbefaler nettokøbere at afdække i USD /oz og/eller forsikre mod eventuelle prisstigninger

Læs mere

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen

Vedligeholdelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen TOTAL SA - KØB Vedligehldelsesarbejde påvirker indtjeningsevnen Dette selskab er valgt på baggrund af Jyske Quant. Jyske Quant er en mdel, sm giver selskaber karakter på baggrund en en lang række faktrer.

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 1.7.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (15/4) hold stik med en stigende pris på kobber og relativt stabile priser på aluminium og zink. Prisen

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Forward-priser - grundmetaller

Forward-priser - grundmetaller 15.4.214 Metaller Metaller - kommerciel kommerciel afdækning afdækning Vores hovedscenarie fra sidst (24/2) hold stik med en faldende pris på kobber, stigende pris på aluminium og nikkel samt en (tilnærmelsesvist)

Læs mere

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv

Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Trods globale risici vurderes EM fortsat som attraktiv Investorernes appetit på EM ser fortsat intakt ud, og de seneste opgørelser af indstrømningen til EM-aktiver peger fortsat i retning af, at den tiltagende

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 03/09/14. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 03/09/14 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse AAK 4 Bakkafrost 5 Loomis 6

Læs mere

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier

Nordiske Aktier. Aktieanbefalinger 09/06/15. 5 interessante nordiske købsanbefalinger. Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier 09/06/15 Nordiske Aktier Aktieanbefalinger 5 interessante nordiske købsanbefalinger Udvalgt blandt mere end 260 nordiske aktier Analyser og anbefalinger Indholdsfortegnelse Cloetta 4 Cramo 5 Lindab 6

Læs mere