Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde"

Transkript

1 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 14 MARTS/APRIL 2015 Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde omkring Slotssøen, og det fortsætter i år. Lige nu renoveres trappen ved Hyrdestræde. Side 10

2 KOLDING SENIOR 2 Sygehusene bør synkroniseres Politikerne taler om de store omkostninger ved sygehusdriften. Deres løsninger er besparelser og brugerbetaling. Det er så forudsigeligt, at det er trættende at høre på. I stedet kunne man begynde at se på alt det bøvl, sygehusene har fra den gang, de hørte under amterne, og hvert amt havde sit eget edb system, som ikke snakkede med andre amter. Nu har vi regioner, og det halter vist stadig. I dagspressen har man læst om patienter, som bliver kørt fra sygehus til sygehus, og som dør, inden de kan blive færdigbehandlet. Det er et sygt væsen, hvor patienterne synes at være til for sygehusenes skyld og ikke omvendt. Sygehusene består af en række specialenheder, som arbejder hver for sig. Man får en tid, bliver undersøgt, henvises til en anden afdeling, hvor der er ventetid. Så undersøges man igen og bliver henvist til endnu en anden afdeling med ventetid. Sådan kan der let gå et halvt år. Det må kunne lade sig gøre at effektivisere sygehusene ved at gøre afdelingerne mere fleksible i stedet for bevidstløst at foreslå besparelser og brugerbetaling. KOLDING SENIOR Redaktion: Lars Gregers Hansen (ansv.) Olaf Hermansen Web-adresse: Annoncer: PR Centret tlf KOLDING SENIOR opdateres hver søndag LGH

3 KOLDING SENIOR 3 Kommunen søger 15 frivillige navigatorer Kolding Kommune har fået 1.4 mio. kr. til at uddanne frivillige borgere til at udfylde rollen som navigator for andre borgere med langvarig eller kronisk sygdom. Mange borgere med langvarig og kronisk sygdom oplever, at det er belastende at være i kontakt med mange forskellige instanser. Med navigatorprojektet udvides kommunens tilbud til også at dække borgernes behov for støtte, som går på tværs af sygdoms og behandlingsforløb, og som ofte omfatter personlig og praktisk støtte. Projektet skal også hjælpe borgerne til at skabe overblik over deres forløb og give dem redskaber til selv at tage hånd om deres langvarige sygdom. At navigere betyder at finde vej. Og for de borgere, der har mere end en sygdom kan det være rigtig svært at hold styr på alle aftaler med og kontakter til det offentlige. Her kan en navigator gøre en stor forskel med støtte og hjælp til for eksempel at få stillet spørgsmål hos lægen. Og så er vi jo en kommune, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med de frivillige, siger Lis Ravn Ebbesen, formand for socialudvalget. Rollen som navigatorer skal udfyldes af frivillige, som både bliver rekrutteret ud fra deres personlige og faglige egenskaber. De frivillige kan blandt andet være tidligere patienter, pårørende og studerende på sundhedsfaglige uddannelser, som har en basal viden om langvarig sygdom. Når de første 15 frivillige er fundet, vil de blive uddannet specifikt til at varetage opgaven som navigator for borgere i Kolding Kommune med kronisk eller langvarig sydom. Der bliver etableret et netværk for at lave erfaringsudveksling, og navigatorerne vil løbende deltage i supervision hos ekstern psykolog med henblik på støtte og kompetenceudvikling. Pengene udbetales over en treårig periode og kommer fra Sundhedsstyrelsens pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet og udbetales til Sundhedscenter Kolding, Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som står bag ansøgningen. Projektet er en videreudvikling og udvidelse af et navigationsprogram fra Kræftens Bekæmpelse. Navigation vil blandt andet bestå af at hjælpe borgeren med at få stillet de relevante spørgsmål til læge eller sagsbehandler, styrke borgeren til at kunne sætte ord på egne behov og ønsker, skabe overblik og hjælpe til afklaring af mulighe God buffet til din næste fest Tlf Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *dampet kold laks med Kun hummerdressing, rejer, asparges og kaviar. 3 X STEG: Mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler. Æbletærte med cremefraiche eller islagkage. Sælges kun i hele á 8 pers. * Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert. Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers Alt medfølger! Forret, 3 x steg, Salatbar og kartofler. Dessert kun 10,00 LEVERES GRATIS OVERALT Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen kr. 350,00

4 KOLDING SENIOR 4 der for økonomisk støtte. Aktiviteterne vil finde sted i Sundhedscenter Kolding, der med sin placering på Kolding Sygehus matrikel vil medvirke til at styrke samarbejdet med sygehuset. Derudover vil der også blive lagt stor vægt på samarbejdet med de praktiserende læger og patientforeninger. Sundhedscenter Kolding har i dag en række tilbud til borgere med kronisk eller langvarig sygdom både generelle kurser om at tackle kronisk sygdom, smertehåndtering, blive klar til operation, stoppe med at ryge og nedsætte alkoholforbruget men også mere specifikke forløb om diabetes, KOL, kræft, slidgigt og osteoporose. Penge til byforskønnelse For tredje år i træk uddeler miljøudvalget kr. til projekter, der kan forskønne en bydel i Kolding. Som noget nyt er puljen åben for alle det er ikke som tidligere kun foreninger, der kan søge. Bydelspuljen blev stiftet i 2013 til at forskønne eller forbedre lokale boligområder i Kolding. Tidligere var det kun grundejerforeninger, beboerforeninger og lignende, der kunne søge. Men i år er det for første gang muligt at gå sammen fx med naboerne i en mindre gruppe og søge om penge til et projekt. Det er fortsat en betingelse, at projektet er til fælles glæde for området, og at ansøgerne selv yder en frivillig indsats for at realisere projektet. Det handler om at slippe drømmene og fantasien løs, men der er også plads til jordnære projekter som nye bænke, buske og blomster, som kan være til glæde for fællesskabet, fortæller klima og miljømedarbejder Karin Raaby fra By og Udviklingsforvaltningen. Hvis du vil søge om penge fra bydelspuljen til et projekt, kan du gå ind på kommunens hjemmeside på kolding.dk/bydelspuljen og downloade ansøgningsskemaet. Ansøgningsfrist er den 13. april. Hvis du har spørgsmål til bydelspuljen kan du kontakte Karin Raaby på mobil Ansøgere får svar den 2. juni. Bydelspuljen kan søges af alle, der bor i Kolding by, Vonsild, Strandhuse, Drejens, Bramdrup bydel, Seest, Brændkjær, Dalby, Rebæk og Tved.

5 KOLDING SENIOR 5 Stor trængsel ved DF-generalforsamling Dansk Folkeparti har i mange år holdt generalforsamling i Seest Forsamlingshus. I år var foreløbigt sidste år. Partiet er blevet så stort, at der er flere medlemmer som ønsker at deltage i generalforsamlingen, end der kan være i forsamlingshuset. Alle stole var i brug da Dansk Folkeparti holdt generalforsamling og mange måtte endda sidde ude i forgangen. Efter at forsamlingen havde nydt Danmarks nationalret, stegt flæsk med persillesovs, kunne formanden, Gunner Nielsen, i sin beretning konstatere at partiet for længst har passeret 400 medlemmer og heldigvis har mange af dem interesse i at deltage aktivt. Folketingsvalgkampen kommer til at fylde meget og partiet er klar til kamp. Karia Adsbøl orienterede om sit arbejde i Folketinget. På generalforsamlingen skulle vælges formand. Her blev Gunner Nielsen genvalgt. Der skulle også vælges næstformand, da Kristina Jørgensen på grund af sit byrådsarbejde havde valgt, at trække sig. Her valgtes Martin Peyrath. Desuden valgets Doris Abel som bestyrelsesmedlem. Som suppleanter valgtes Kristina Kruse og Rosa Vejle.

6 KOLDING SENIOR 6 Fotoudstilling om Kolding i 60 erne Belli, Beat og Mælkepop da beatmusikken kom til Kolding i 1960 erne er en ny fotoudstilling arrangeret af Eddie Troelsgaard set gennem to pressefotografers objektiver. Fotoudstillingen bygger videre på udstillingen Beat, bøller og blomsterbørn, som blev vist på Koldinghus fra juni 2010 til april 2011 med 94 fotos. Nu er udstillingen udvidet og består af 144 fotos taget af Niels Lisberg (Jydske Tidende) og Peter Thastum (Kolding Folkeblad). Med udstillingen giver Eddie Troelsgaard sit bud på, hvordan han oplevede det at være ung i dette årti. Fotografierne vises på Koldding Bibliotek med tilladelse fra Kolding Stadsarkiv. Udstillingen vises i april måned. Unge lytter plader hos Fona.

7 KOLDING SENIOR 7 Annonce 85 år: Søndag den 5. april, 1. påskedag, fylder Anne Helene Laweatz Mortensen, Basagervej 17, Kolding, 85 år. Anne Helene er med i besty relsen på Værestedet Basager hus. Dagen fejres bl. a med rundstykker og en lille én til halsen. Især de tre madklubber er Anne Helene ivrig bruger af. Mandag, tirsdag og torsdag mø der hun trofast op, dækker bord og nyder det sociale samvær og god, varm mad. Hun er fast passager i bussen Basagerhus s Venner og nyder de planlagte ture. Altid i godt humør og en rigtig livsnyder.

8 KOLDING SENIOR 8 Fokus på ældremad Dansk Folkeparti fik afsat midler fra den såkaldte Satspulje til projekter der skal sætte fokus på det gode måltid til ældre. Karina Adsbøl, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, deltog i forhandlingerne og var med til at sikre midler til netop dette formål. Den nye pulje skal bidrage til at styrke de gode oplevelser i forbindelse med måltider for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. De ældre skal i endnu højere grad kunne se frem til dagens måltider som en positiv og stimulerende oplevelse til gavn for både appetitten og livskvaliteten, siger Karina Adsbøl. Seniorudvalgsformand Søren Ras mussen synes det er en rigtig god ide: I Kolding Kommune, er vi jo meget langt fremme på området. Vi har stor succes bl.a. med det vi kalder måltidsværtinder på plejecentre ne, hvis opgave er hygge om de ældre ved spisetid. Ligesom vores selvværdsstrategi inddrager borgeren i f.eks. afviklingen af måltidet, så man kan bidrage. Det giver selvværd og livskvalitet. Vi kan se det virker og giver appetit. Jeg kunne godt rigtig tænke mig, at vi også kunne styrke oplevelsen for de, der spiser i eget hjem. Her kunne denne pulje være en god hjælp. Jeg synes det er et rigtig godt tiltag. Som led i udmøntningen af Satspuljeaftalen for 2015 er det besluttet at etablere denne ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. Der er afsat 5.8 mio. kr. i puljen. De ældre i denne målgruppe har en række Karina Adsbøl og Søren Rasmussen. forskellige behov. Nogle ældre har tygge eller synkebesvær, nogle har nedsat appetit, mens andre, fx på grund af en demenssygdom, glemmer at spise eller glemmer, at de har spist. Den forskelligartede grup pe af borgere stiller store krav til planlægningen af måltidet og til medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau og behov. Ansøgningspuljen skal derfor udvikle rammerne omkring måltiderne, så den ældres livskvalitet kan højnes og appetitten forbedres særligt i forhold til småtspisende.

9 KOLDING SENIOR 9 Påsken giver stor travlhed på genbrugspladserne Årets første havearbejde, oprydning i skuret eller nye byggeprojekter. I påsken er der tid og måske også vejr til for alvor at tage fat udendørs, og det kræver oftest et besøg på genbrugspladsen. Det giver traditionelt altid ekstra travlhed på kommunens genbrugspladser og særligt de to i Kolding oplever en kraftig stigning i antallet af kunder. Derfor opfordrer driftsleder Rasmus Vestergård fra renovationsafdelingen til, at man væbner sig med tålmodighed, og overvejer om besøget kan lægges sidst i åbningstiden. Siden 1. marts har vi haft sommer åbningstider på genbrugspladserne, hvor der er mulighed for at besøge genbrugspladserne i Kol ding kommune helt frem til kl. 18. Erfaringsmæssigt er der altid flest besøg fra vi åbner kl. 11 og frem til ca. kl. 15. Herefter plejer det at stilne en smule af, siger driftsleder Rasmus Vestergård. Et andet godt råd er at pakke bilen hjemmefra, så affaldet er sorteret bedst muligt på forhånd. Det er med til at lette på trafikken på selve pladsen. Og selvfølgelig er pladserne fuldt bemandet trods helligdagene, pointerer driftsleder Rasmus Vestergård. Han påpeger i øvrigt, at du skal være opmærksom på, at der har været flyttedag på flere af genbrugspladserne. Det betyder, at nogle af containerne har fået ny placering. Spørg personalet på pladsen, hvis du ikke kan finde den rigtige container. Når du har ryddet op og sorteret de ting fra, som du gerne vil skille dig af med, bør du overveje, om de er for gode til at smide ud. På alle 5 genbrugspladser er der loppe stationer, hvor du kan stille Genbrugspladsen Gejlhavegård de mindre ting, som andre kan få glæde af. Store ting, som møbler og tæpper, skal fortsat afleveres i de lokale genbrugsbutikker. Med vores nye affaldsplan har vi et mål om at genbruge mindst 50 % af vores affald, og vi håber derfor, at flere ting ender i vores loppe stationer. Det bliver sendt videre til kommunens genbrugsbutikker, som uddeler deres overskud til velgørende formål. På den måde er der flere gevinster ved at sende ting til genbrug, fortæller driftsleder Rasmus Vestergård. Skal du aflevere træ i påsken og fremover, skal du være opmærksom på, at dette ikke længere skal i småt brændbart, men i containeren til træ.

10 KOLDING SENIOR 10 Endnu et område ved Slotssøen renoveres Sidste år begyndte et større renoveringsforløb af hele Slotssøområdet, som fortsætter i år. Næste skridt er trappen ved Hyrdestræde, og her er arbejdet allerede i gang. Sidste år blev p pladsen ved Ejlersvej renoveret og lige nu er arbejdet i gang ved Søterrassen, som får et stort løft med blomster og buske, nye bænke og ikke mindst et 40 kvadratmeter stort trædæk ud i søen. Næste skridt er den tiltrængte renovering af trappen mellem Hyrdestræde og Kærlighedsstien. Det omfattende arbejde betyder, at det vil være nødvendigt at spærre trappen delvist af i de ca. 14 dage arbejdet står på. Vi fastholder de stramme lige linjer fra Ejlersvej og Søterrassen ved at renovere trappen i kraftige trin i kinesisk granit med trædeflader af firkantede betonfliser. Man kan godt begynde at glæde sig til resultatet. Det bliver flot, tør jeg godt love, siger Kim Bauenhøj Jensen, fagansvarlig i By og Udviklingsforvaltningen. Granitten til trappetrinnene er i øvrigt genbrug fra kantsten, der er blevet i overskud fra Drejens Boligby. I den tid, hvor renoveringen står på, henviser Kim Bauenhøj Jensen til, at man benytter stien ved Slotssøbadet eller ved Kolding Byferie. Et af de projekter, der tidligere har fået støtte, hvor et vandhul er oprenset og udvidet til gavn for løvfrøen. Søges: Gode idéer til naturprojekter En ny natursti, et udsigtstårn eller et nyt vandhul til løvfrøen. Hvis du har en god idé til et naturprojekt, så er det nu, du skal søge Kolding Kommunes naturpulje. Siden 2008 har Kolding Kommune uddelt penge fra naturpuljen til pro jekter, der kan forbedre naturen og oplevelsen af naturen. De projekter, der tidligere har fået tilskud har været vidt forskellige: Fra buskrydning, træ fældning, afgræsning af enge til nye vandrestier og shelters. Alle kan søge om tilskud, både private, organisati oner og interessegrupper. Skov og landskabsingeniør Søren Mikael Møller fra By og Udviklingsforvalt ningen håber, at mange vil benytte muligheden og sende en ansøgning inden den 15. maj, som er fristen. I kommunen har vi igangsat mange naturprojekter og vi har flere på vej, men det er vigtigt for os, at de ildsjæle, der brænder for naturen, også har mulighed for at byde ind med gode idéer til projekter, siger Søren Mikael Møller. På kolding.dk/naturpuljen kan du læse mere om mulighederne, finde ansøgningsskemaet og se, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få tilskud. Efter fristens udløb vurderer By og Udviklingsforvaltningen hver enkelt ansøgning og vælger de projekter ud, som får tilskud. Ansøgerne får besked om deres projekt får tilskud senest den 1. juli 2015.

11 KOLDING SENIOR 11 Der er gang i byggeriet i Kolding Kommune Der er vildt gang i byggeriet både blandt private og erhvervslivet i Kolding Kommune er fortsat hvor 2014 slap, nemlig med voldsomt mange byggesager. I januar og februar i år, er der kommet yderligere 25 % flere ansøgninger om byggetilladelser sammenlignet med Sidste år steg antallet af indkomne sager i alt i Byggesagsafdelingen med 42 %, og dermed fortsætter udviklingen her i Det er en Foråret er godt på vej og med det kan Kolding Kommune gøre status over vinterberedskabet, som officielt sluttede den 15. marts. Konklusionen er, at vinteren har været usædvanlig mild, hvor der kun blev ryddet sne én gang i løbet af en hel vinter. Til gengæld er der blevet saltet mere end de forrige vintre. Og saltning af veje og stier er formentlig ikke helt slut endnu. Så sent som i sidste weekend blev blanding af lokale virksomheder, der bygger til, og private der udvider deres huse. For at holde ventetiden nede, er der 1. marts ansat en ekstra byggesagsbehandler, men effekten er endnu ikke slået igennem. Desuden arbejder en række medarbejdere i weekender her i foråret for at behandle de mange byggesager. Kolding Kommune ændrede sidste år priserne for byggesager, Den milde vinter luner på Koldings budgetter der saltet nogle steder i kommunen. På trods af, at saltning har været mere nødvendigt end normalt, afspejler det milde vejr sig tydeligt i 2015 budgettet. Indtil nu har vi brugt omkring halvdelen af budgettet for vinterberedskabet, hvilket svarer til ca. 7 mio. kr. Det er dog for tidligt at sige, hvad det endelige resultat bliver, da vi stadig har et par vintermåneder sidst på året, der skal så der afregnes pr. time i stedet for kvadratmeter. Så et stort men velforberedt byggeri ikke behøver at betale meget i byggetilladelse. Der er derfor penge at spare ved at lave gode og fyldestgørende ansøgninger, så kommunen ikke skal bruge tid på at rykke for manglende information. På samme måde bliver prisen lavere, hvis man holder sig inden for byggeretten, så der ikke skal søges om dispensation fra lokalplan, regnes med, siger afdelingsleder i By Udviklingsforvaltningen, Troels Kragh. De penge, der ikke bliver brugt på dette års vinterberedskab bliver dels overført til næste års snerydning og saltning, og dels brugt på driftsopgaver på veje og grønne områder. Når der er blevet saltet mere i denne vinter end i de forrige, skyldes det netop, at det har været en mild laves nabohøringer eller gennemføres andre tidskrævende processer. Gennem det seneste halvandet år har kommunen haft fokus på at forbedre servicen for både private og erhvervsdrivende, som søger om byggetilladelser. Bl.a. med digitalt byggesagsarkiv og tidsbestilling hos en byggesagsbehandler. vinter. Paradokset ligger i en relativ høj dagstemperatur over 0 grader og frost om natten. Det betyder, at der kommer rim og is på veje og stier, og derfor bliver det nødvendigt at salte, forklarer Troels Kragh. Glatte veje og stier har betydet, at der i alt er spredt omkring 3000 tons salt, hvilket ligger ca. 500 tons over gennemsnittet for en såkaldt normalvinter.

12 KOLDING SENIOR 12 Lokalhistorie på DVD PR Centret har produceret en række lokalhistoriske DVD er, som kan købes på Kolding Stadsarkiv. Befrielsen i maj 1945 (21 min.) Kolding Egtved Jernbane (28 min.) Historien om Kolding Folkeblad (45 min.) I frihed bag pigtråd (25 min.) Jernbanegade under besættelsen (32 min.) Kolding Miniby (33 min.) Kolding i 1930 erne (39 min.) Historien om Kolding Banegård (50 min.) Kolding Havn ( 1 time) OK Klubben Fredag den 3. april kl (Langfredag) Monumenterne i Jelling og Den gamle by i Århus Den traditionelle Langfredags tur går i år til Jelling og Den gamle By i Århus. En spændende tur, hvor vi får en guided tur i Jelling, spiser på Hotel Pejsegården og oplever Den Gamle By i Århus Afgang fra OK-Klubben. Der serveres kaffe og kærnemælkshorn på turen til Jelling Ankomst Jelling. Turen går via Bredsten og Fårup Sø Ankomst Pejsegården. Her får vi en to-retters menu med et glas vin, øl eller vand til samt kaffe og småkager Ankomst Den Gamle By i Århus Ankomst OK-Klubben i Kolding Pris: 550 kr. I prisen er inkluderet bustur, guide i Jelling, to-retters menu med kaffe og småkager og et glas til maden. Indgang til Den Gamle By i Århus. Turen gennemføres ved minimum 40 deltagere.

13 KOLDING SENIOR 13 Herbert von Hörensagen... hoppede i stolen, da han i tv hørte Grækenlands forklaring på, hvorfor de ønsker flere EU penge. Den 8. april løber de tør for penge og vil låne flere for at kunne afdrage på gælden. Optage lån for at afdrage på gæld! Det er lige til Luksusfælden! Bliv gratis o abonnent Send en mail til og vi sætter dig på listen, så du får besked, når en ny KOLDING SENIOR er på nettet. Vittigheder om ældre Et cykelbud standser en ældre mand og spørger: Hej bessefar, hvordan finder jeg vej til Rigshospitalet? Prøv lige at kalde mig bessefar én gang til, så skal du bare se. Ugeavisens fotograf var forbi for at fotografere en 95 årig mand i anledning af fødselsdagen. Da han gik, råbte han lidt halvhøjt til den gamle: Tak for nu, jeg håber, jeg kan komme igen og fotografere dig, når du bliver 100. Jamen, det skulle der da være en god chance for, smilede den gamle optimistisk og fortsatte: Du ser jo frisk nok ud. Den gamle dame bebrejdede sin ældre bror: Skam dig, Oskar! At løbe efter piger i din alder! De er ikke i min alder! Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre: Olivenhaven Munkevænget 10 Tlf Kløverhøj Kløvervej 44 Tlf Munkensdam Tøndervej 102 Tlf Toftegården Hovedgaden Jordrup Tlf Vonsildhave Catolhavegyden 19 Tlf AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE Brugerstyrede aktivitetshuse: Centrum Vestergade Almind Lokalcenter Hejls gl. Skole Hejls Landevej Hejls Aktivitetshuset Bjert Vesterløkke Sdr. Bjert Lindely Lindegade Vamdrup Tlf Lokalcenter Taps Ødisvej 22, Taps 6070 Christiansfeld Lærkebo Sjølund Gade Sjølund Midtgården Nicolaiplads 10 Oasen Bavnehøj 177 V. Nebel 6040 Egtved Paletten Norgesvej 6 Seniorhuset Skolevej Christiansfeld Stepping Midtpunkt Nørre Allé 1, Stepping 6070 Christiansfeld Svinget Hechtsvej Viuf Toften Kirkely 24 Tlf Værestedet Basagerhus Nr. Bjertvej

Side 3. Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8. 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Side 3. Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8. 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 17 APRIL 2015 Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv Side 3 KOLDING

Læs mere

Slut med 20 års alkoholmisbrug

Slut med 20 års alkoholmisbrug KOLDING SENIOR Kolding Senior Uret fra Søndergade blev genfundet og skal nu restaureres Side 7-8 Foto: Kolding Stadsarkiv Internetblad for borgere over 60 år UGE 29 JULI 2015 Slut med 20 års alkoholmisbrug

Læs mere

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2015 Kommunen går til kamp med fælder mod undslupne mink Side 3 Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby Side 4-5 KOLDING

Læs mere

Tre glade brødre Brødrene Johannesen

Tre glade brødre Brødrene Johannesen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2014 Foto: Kurt Nielsen Tre glade brødre Brødrene Johannesen - Tage (til venstre), Flemming (i midten) og Preben - havde en

Læs mere

Ny rose døbes i Geografisk Have. Side 6. Side 7-8. Sådan opstod Brødremenigheden. Drachmann-forening stiftet i Kolding Side 4

Ny rose døbes i Geografisk Have. Side 6. Side 7-8. Sådan opstod Brødremenigheden. Drachmann-forening stiftet i Kolding Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2015 Ny rose døbes i Geografisk Have Side 6 Drachmann-forening stiftet i Kolding Side 4 Sådan opstod Brødremenigheden Side

Læs mere

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2014 Kolding 1847 Dette maleri viser Kolding, som byen så ud i 1847, altså kun et par år før vi fik vores første Grundlov.

Læs mere

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 51 DECEMBER 2014 Årets julemand i Nr. Bjært Side 9 Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede

Læs mere

Månedens sange udgives nu som nodehæfte

Månedens sange udgives nu som nodehæfte KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 32 AUGUST 2014 Månedens sange udgives nu som nodehæfte Side 4 Book en byggesagsbehandler og spar tid Side 5 Kunstneren John Olsen har

Læs mere

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4

Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 44 OKTOBER 2013 Kolding Havn er en del af byens sjæl Side 4 KOLDING SENIOR 2 Terrorfrygt og havneafspærring Det er grim verden vi lever

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 12 MARTS 2014. Masser af Koldinghistorie. faderens fotoalbum.

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 12 MARTS 2014. Masser af Koldinghistorie. faderens fotoalbum. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 12 MARTS 2014 Masser af Koldinghistorie i faderens fotoalbum Side 5-6 KOLDING SENIOR 2 Et anderledes EU valg Den 25. maj er der valg

Læs mere

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8

Det er krible og krable. Kolding. Side 3. KOLDING SENIOR Kolding Senior. 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Det er krible og krable uge i Kolding Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2014 Side 3 100-årig blev fejret Side 8 KOLDING SENIOR 2 Den nye it tids forbandelser

Læs mere

DR er klar med otte nye afsnit af serien om stormagasinet

DR er klar med otte nye afsnit af serien om stormagasinet KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 8 FEBRUAR 2014 DR er klar med otte nye afsnit af serien om stormagasinet Side 8-9 Husker De Julekomiteen, hvis frivillige hjalp mange

Læs mere

Se malerier og kunstværker fra udstillingen om Kolding Banegård

Se malerier og kunstværker fra udstillingen om Kolding Banegård KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2013 Se malerier og kunstværker fra udstillingen om Kolding Banegård Side 6-7 Strandhuse får et Liva Stormarked Maleri:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" Psykologordningen

Depressions Tidende. Konkurrence Vind en kampagne t-shirt. Tina Janne (40 år): pengepungen valgte psykologen fra Psykologordningen 13. årgang nr. 2 juni 2010 Depressions Tidende tema Psykologordningen Sådan får du tilskud til psykologhjælp Se om du er blandt de heldige Tina Janne (40 år): "pengepungen valgte psykologen fra" NY Kampagne

Læs mere

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR

OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR Januar 2013 KVARTALSBLAD FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER OBS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 4. FEBRUAR 2013 NYHEDSbladet INDHOLDSFORTEGNELSE LEDER: GØR DOG NOGET...........................................

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011

Organiserne vender skuden HOVEDSTADENOKTOBER/2011 HOVEDSTADENOKTOBER/2011 Organiserne vender skuden Med teamet af organisere er fagforeningen igen flyttet ud på arbejdspladserne, hvor den hører hjemme. Og det virker. Skuden er vendt, så HK Service Hovedstaden

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

Førtids pensionister. job

Førtids pensionister. job Førtids pensionister i job DISCUS 2011 2 Indhold Ressourcerne skal findes frem 4 Hvordan kan restarbejdsevnen bruges i et job? Henrik Trine Ramin Gunnar Vejen til job 14 Hvordan søger førtidspensionister

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Mindre snak i skyllerummet. Ledighed bruges konstruktivt. Genbrug til hverdag og til kunst. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 2 maj 2011 Mindre snak i skyllerummet Ledighed bruges konstruktivt Genbrug til hverdag og til kunst medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Sundhedscenter

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

200 seniorer tog pensionistidrætsmærket. På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv. Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges

200 seniorer tog pensionistidrætsmærket. På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv. Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges 200 seniorer tog pensionistidrætsmærket På akutplejeafdelingen indlægger man sig selv Senioraftale giver nye muligheder Tricktyveri kan forebygges Nr. 3 Oktober 2005 2 Indhold Gladsaxe Kommunes Ældrepris

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 148 marts 2013 29. årgang temaaction! Er du ny redaktør til FNUGbladet? SIDE 7 FNUG på adventure SIDE 12 Lyder jeg dum? SIDE 17 REDAKTIONELT FORENINGEN AF UNGE

Læs mere