Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde"

Transkript

1 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 14 MARTS/APRIL 2015 Kolding gør sig forårsklar Sidste år indledtes et større renoveringsarbejde omkring Slotssøen, og det fortsætter i år. Lige nu renoveres trappen ved Hyrdestræde. Side 10

2 KOLDING SENIOR 2 Sygehusene bør synkroniseres Politikerne taler om de store omkostninger ved sygehusdriften. Deres løsninger er besparelser og brugerbetaling. Det er så forudsigeligt, at det er trættende at høre på. I stedet kunne man begynde at se på alt det bøvl, sygehusene har fra den gang, de hørte under amterne, og hvert amt havde sit eget edb system, som ikke snakkede med andre amter. Nu har vi regioner, og det halter vist stadig. I dagspressen har man læst om patienter, som bliver kørt fra sygehus til sygehus, og som dør, inden de kan blive færdigbehandlet. Det er et sygt væsen, hvor patienterne synes at være til for sygehusenes skyld og ikke omvendt. Sygehusene består af en række specialenheder, som arbejder hver for sig. Man får en tid, bliver undersøgt, henvises til en anden afdeling, hvor der er ventetid. Så undersøges man igen og bliver henvist til endnu en anden afdeling med ventetid. Sådan kan der let gå et halvt år. Det må kunne lade sig gøre at effektivisere sygehusene ved at gøre afdelingerne mere fleksible i stedet for bevidstløst at foreslå besparelser og brugerbetaling. KOLDING SENIOR Redaktion: Lars Gregers Hansen (ansv.) Olaf Hermansen Web-adresse: Annoncer: PR Centret tlf KOLDING SENIOR opdateres hver søndag LGH

3 KOLDING SENIOR 3 Kommunen søger 15 frivillige navigatorer Kolding Kommune har fået 1.4 mio. kr. til at uddanne frivillige borgere til at udfylde rollen som navigator for andre borgere med langvarig eller kronisk sygdom. Mange borgere med langvarig og kronisk sygdom oplever, at det er belastende at være i kontakt med mange forskellige instanser. Med navigatorprojektet udvides kommunens tilbud til også at dække borgernes behov for støtte, som går på tværs af sygdoms og behandlingsforløb, og som ofte omfatter personlig og praktisk støtte. Projektet skal også hjælpe borgerne til at skabe overblik over deres forløb og give dem redskaber til selv at tage hånd om deres langvarige sygdom. At navigere betyder at finde vej. Og for de borgere, der har mere end en sygdom kan det være rigtig svært at hold styr på alle aftaler med og kontakter til det offentlige. Her kan en navigator gøre en stor forskel med støtte og hjælp til for eksempel at få stillet spørgsmål hos lægen. Og så er vi jo en kommune, hvor vi har et rigtig godt samarbejde med de frivillige, siger Lis Ravn Ebbesen, formand for socialudvalget. Rollen som navigatorer skal udfyldes af frivillige, som både bliver rekrutteret ud fra deres personlige og faglige egenskaber. De frivillige kan blandt andet være tidligere patienter, pårørende og studerende på sundhedsfaglige uddannelser, som har en basal viden om langvarig sygdom. Når de første 15 frivillige er fundet, vil de blive uddannet specifikt til at varetage opgaven som navigator for borgere i Kolding Kommune med kronisk eller langvarig sydom. Der bliver etableret et netværk for at lave erfaringsudveksling, og navigatorerne vil løbende deltage i supervision hos ekstern psykolog med henblik på støtte og kompetenceudvikling. Pengene udbetales over en treårig periode og kommer fra Sundhedsstyrelsens pulje til fremme af lighed i sundhed og sundhedsvæsenet og udbetales til Sundhedscenter Kolding, Afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse, som står bag ansøgningen. Projektet er en videreudvikling og udvidelse af et navigationsprogram fra Kræftens Bekæmpelse. Navigation vil blandt andet bestå af at hjælpe borgeren med at få stillet de relevante spørgsmål til læge eller sagsbehandler, styrke borgeren til at kunne sætte ord på egne behov og ønsker, skabe overblik og hjælpe til afklaring af mulighe God buffet til din næste fest Tlf Rejecocktail eller tarteletter med høns i asparges eller *dampet kold laks med Kun hummerdressing, rejer, asparges og kaviar. 3 X STEG: Mør glaseret oksesteg, kryddermarineret kalkunbryst og helstegt svinekølle. Salatbar med 6 slags salat og grønt, hjemmelavet kartoffelsalat og flødeporrekartofler. Æbletærte med cremefraiche eller islagkage. Sælges kun i hele á 8 pers. * Ved laks ekstra kr. 5,00 pr. kuvert. Flutes kr. 3,00 pr. kuvert. Mindste antal 12 pers Alt medfølger! Forret, 3 x steg, Salatbar og kartofler. Dessert kun 10,00 LEVERES GRATIS OVERALT Blot De leverer emballagen tilbage inden 5 dage. Kontant betaling ved levering, og husk dep. for emballagen kr. 350,00

4 KOLDING SENIOR 4 der for økonomisk støtte. Aktiviteterne vil finde sted i Sundhedscenter Kolding, der med sin placering på Kolding Sygehus matrikel vil medvirke til at styrke samarbejdet med sygehuset. Derudover vil der også blive lagt stor vægt på samarbejdet med de praktiserende læger og patientforeninger. Sundhedscenter Kolding har i dag en række tilbud til borgere med kronisk eller langvarig sygdom både generelle kurser om at tackle kronisk sygdom, smertehåndtering, blive klar til operation, stoppe med at ryge og nedsætte alkoholforbruget men også mere specifikke forløb om diabetes, KOL, kræft, slidgigt og osteoporose. Penge til byforskønnelse For tredje år i træk uddeler miljøudvalget kr. til projekter, der kan forskønne en bydel i Kolding. Som noget nyt er puljen åben for alle det er ikke som tidligere kun foreninger, der kan søge. Bydelspuljen blev stiftet i 2013 til at forskønne eller forbedre lokale boligområder i Kolding. Tidligere var det kun grundejerforeninger, beboerforeninger og lignende, der kunne søge. Men i år er det for første gang muligt at gå sammen fx med naboerne i en mindre gruppe og søge om penge til et projekt. Det er fortsat en betingelse, at projektet er til fælles glæde for området, og at ansøgerne selv yder en frivillig indsats for at realisere projektet. Det handler om at slippe drømmene og fantasien løs, men der er også plads til jordnære projekter som nye bænke, buske og blomster, som kan være til glæde for fællesskabet, fortæller klima og miljømedarbejder Karin Raaby fra By og Udviklingsforvaltningen. Hvis du vil søge om penge fra bydelspuljen til et projekt, kan du gå ind på kommunens hjemmeside på kolding.dk/bydelspuljen og downloade ansøgningsskemaet. Ansøgningsfrist er den 13. april. Hvis du har spørgsmål til bydelspuljen kan du kontakte Karin Raaby på mobil Ansøgere får svar den 2. juni. Bydelspuljen kan søges af alle, der bor i Kolding by, Vonsild, Strandhuse, Drejens, Bramdrup bydel, Seest, Brændkjær, Dalby, Rebæk og Tved.

5 KOLDING SENIOR 5 Stor trængsel ved DF-generalforsamling Dansk Folkeparti har i mange år holdt generalforsamling i Seest Forsamlingshus. I år var foreløbigt sidste år. Partiet er blevet så stort, at der er flere medlemmer som ønsker at deltage i generalforsamlingen, end der kan være i forsamlingshuset. Alle stole var i brug da Dansk Folkeparti holdt generalforsamling og mange måtte endda sidde ude i forgangen. Efter at forsamlingen havde nydt Danmarks nationalret, stegt flæsk med persillesovs, kunne formanden, Gunner Nielsen, i sin beretning konstatere at partiet for længst har passeret 400 medlemmer og heldigvis har mange af dem interesse i at deltage aktivt. Folketingsvalgkampen kommer til at fylde meget og partiet er klar til kamp. Karia Adsbøl orienterede om sit arbejde i Folketinget. På generalforsamlingen skulle vælges formand. Her blev Gunner Nielsen genvalgt. Der skulle også vælges næstformand, da Kristina Jørgensen på grund af sit byrådsarbejde havde valgt, at trække sig. Her valgtes Martin Peyrath. Desuden valgets Doris Abel som bestyrelsesmedlem. Som suppleanter valgtes Kristina Kruse og Rosa Vejle.

6 KOLDING SENIOR 6 Fotoudstilling om Kolding i 60 erne Belli, Beat og Mælkepop da beatmusikken kom til Kolding i 1960 erne er en ny fotoudstilling arrangeret af Eddie Troelsgaard set gennem to pressefotografers objektiver. Fotoudstillingen bygger videre på udstillingen Beat, bøller og blomsterbørn, som blev vist på Koldinghus fra juni 2010 til april 2011 med 94 fotos. Nu er udstillingen udvidet og består af 144 fotos taget af Niels Lisberg (Jydske Tidende) og Peter Thastum (Kolding Folkeblad). Med udstillingen giver Eddie Troelsgaard sit bud på, hvordan han oplevede det at være ung i dette årti. Fotografierne vises på Koldding Bibliotek med tilladelse fra Kolding Stadsarkiv. Udstillingen vises i april måned. Unge lytter plader hos Fona.

7 KOLDING SENIOR 7 Annonce 85 år: Søndag den 5. april, 1. påskedag, fylder Anne Helene Laweatz Mortensen, Basagervej 17, Kolding, 85 år. Anne Helene er med i besty relsen på Værestedet Basager hus. Dagen fejres bl. a med rundstykker og en lille én til halsen. Især de tre madklubber er Anne Helene ivrig bruger af. Mandag, tirsdag og torsdag mø der hun trofast op, dækker bord og nyder det sociale samvær og god, varm mad. Hun er fast passager i bussen Basagerhus s Venner og nyder de planlagte ture. Altid i godt humør og en rigtig livsnyder.

8 KOLDING SENIOR 8 Fokus på ældremad Dansk Folkeparti fik afsat midler fra den såkaldte Satspulje til projekter der skal sætte fokus på det gode måltid til ældre. Karina Adsbøl, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, deltog i forhandlingerne og var med til at sikre midler til netop dette formål. Den nye pulje skal bidrage til at styrke de gode oplevelser i forbindelse med måltider for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. De ældre skal i endnu højere grad kunne se frem til dagens måltider som en positiv og stimulerende oplevelse til gavn for både appetitten og livskvaliteten, siger Karina Adsbøl. Seniorudvalgsformand Søren Ras mussen synes det er en rigtig god ide: I Kolding Kommune, er vi jo meget langt fremme på området. Vi har stor succes bl.a. med det vi kalder måltidsværtinder på plejecentre ne, hvis opgave er hygge om de ældre ved spisetid. Ligesom vores selvværdsstrategi inddrager borgeren i f.eks. afviklingen af måltidet, så man kan bidrage. Det giver selvværd og livskvalitet. Vi kan se det virker og giver appetit. Jeg kunne godt rigtig tænke mig, at vi også kunne styrke oplevelsen for de, der spiser i eget hjem. Her kunne denne pulje være en god hjælp. Jeg synes det er et rigtig godt tiltag. Som led i udmøntningen af Satspuljeaftalen for 2015 er det besluttet at etablere denne ansøgningspulje til udvikling af bedre rammer for det gode måltid for ældre, som modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. Der er afsat 5.8 mio. kr. i puljen. De ældre i denne målgruppe har en række Karina Adsbøl og Søren Rasmussen. forskellige behov. Nogle ældre har tygge eller synkebesvær, nogle har nedsat appetit, mens andre, fx på grund af en demenssygdom, glemmer at spise eller glemmer, at de har spist. Den forskelligartede grup pe af borgere stiller store krav til planlægningen af måltidet og til medarbejdernes kendskab til den enkelte borgers funktionsniveau og behov. Ansøgningspuljen skal derfor udvikle rammerne omkring måltiderne, så den ældres livskvalitet kan højnes og appetitten forbedres særligt i forhold til småtspisende.

9 KOLDING SENIOR 9 Påsken giver stor travlhed på genbrugspladserne Årets første havearbejde, oprydning i skuret eller nye byggeprojekter. I påsken er der tid og måske også vejr til for alvor at tage fat udendørs, og det kræver oftest et besøg på genbrugspladsen. Det giver traditionelt altid ekstra travlhed på kommunens genbrugspladser og særligt de to i Kolding oplever en kraftig stigning i antallet af kunder. Derfor opfordrer driftsleder Rasmus Vestergård fra renovationsafdelingen til, at man væbner sig med tålmodighed, og overvejer om besøget kan lægges sidst i åbningstiden. Siden 1. marts har vi haft sommer åbningstider på genbrugspladserne, hvor der er mulighed for at besøge genbrugspladserne i Kol ding kommune helt frem til kl. 18. Erfaringsmæssigt er der altid flest besøg fra vi åbner kl. 11 og frem til ca. kl. 15. Herefter plejer det at stilne en smule af, siger driftsleder Rasmus Vestergård. Et andet godt råd er at pakke bilen hjemmefra, så affaldet er sorteret bedst muligt på forhånd. Det er med til at lette på trafikken på selve pladsen. Og selvfølgelig er pladserne fuldt bemandet trods helligdagene, pointerer driftsleder Rasmus Vestergård. Han påpeger i øvrigt, at du skal være opmærksom på, at der har været flyttedag på flere af genbrugspladserne. Det betyder, at nogle af containerne har fået ny placering. Spørg personalet på pladsen, hvis du ikke kan finde den rigtige container. Når du har ryddet op og sorteret de ting fra, som du gerne vil skille dig af med, bør du overveje, om de er for gode til at smide ud. På alle 5 genbrugspladser er der loppe stationer, hvor du kan stille Genbrugspladsen Gejlhavegård de mindre ting, som andre kan få glæde af. Store ting, som møbler og tæpper, skal fortsat afleveres i de lokale genbrugsbutikker. Med vores nye affaldsplan har vi et mål om at genbruge mindst 50 % af vores affald, og vi håber derfor, at flere ting ender i vores loppe stationer. Det bliver sendt videre til kommunens genbrugsbutikker, som uddeler deres overskud til velgørende formål. På den måde er der flere gevinster ved at sende ting til genbrug, fortæller driftsleder Rasmus Vestergård. Skal du aflevere træ i påsken og fremover, skal du være opmærksom på, at dette ikke længere skal i småt brændbart, men i containeren til træ.

10 KOLDING SENIOR 10 Endnu et område ved Slotssøen renoveres Sidste år begyndte et større renoveringsforløb af hele Slotssøområdet, som fortsætter i år. Næste skridt er trappen ved Hyrdestræde, og her er arbejdet allerede i gang. Sidste år blev p pladsen ved Ejlersvej renoveret og lige nu er arbejdet i gang ved Søterrassen, som får et stort løft med blomster og buske, nye bænke og ikke mindst et 40 kvadratmeter stort trædæk ud i søen. Næste skridt er den tiltrængte renovering af trappen mellem Hyrdestræde og Kærlighedsstien. Det omfattende arbejde betyder, at det vil være nødvendigt at spærre trappen delvist af i de ca. 14 dage arbejdet står på. Vi fastholder de stramme lige linjer fra Ejlersvej og Søterrassen ved at renovere trappen i kraftige trin i kinesisk granit med trædeflader af firkantede betonfliser. Man kan godt begynde at glæde sig til resultatet. Det bliver flot, tør jeg godt love, siger Kim Bauenhøj Jensen, fagansvarlig i By og Udviklingsforvaltningen. Granitten til trappetrinnene er i øvrigt genbrug fra kantsten, der er blevet i overskud fra Drejens Boligby. I den tid, hvor renoveringen står på, henviser Kim Bauenhøj Jensen til, at man benytter stien ved Slotssøbadet eller ved Kolding Byferie. Et af de projekter, der tidligere har fået støtte, hvor et vandhul er oprenset og udvidet til gavn for løvfrøen. Søges: Gode idéer til naturprojekter En ny natursti, et udsigtstårn eller et nyt vandhul til løvfrøen. Hvis du har en god idé til et naturprojekt, så er det nu, du skal søge Kolding Kommunes naturpulje. Siden 2008 har Kolding Kommune uddelt penge fra naturpuljen til pro jekter, der kan forbedre naturen og oplevelsen af naturen. De projekter, der tidligere har fået tilskud har været vidt forskellige: Fra buskrydning, træ fældning, afgræsning af enge til nye vandrestier og shelters. Alle kan søge om tilskud, både private, organisati oner og interessegrupper. Skov og landskabsingeniør Søren Mikael Møller fra By og Udviklingsforvalt ningen håber, at mange vil benytte muligheden og sende en ansøgning inden den 15. maj, som er fristen. I kommunen har vi igangsat mange naturprojekter og vi har flere på vej, men det er vigtigt for os, at de ildsjæle, der brænder for naturen, også har mulighed for at byde ind med gode idéer til projekter, siger Søren Mikael Møller. På kolding.dk/naturpuljen kan du læse mere om mulighederne, finde ansøgningsskemaet og se, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at få tilskud. Efter fristens udløb vurderer By og Udviklingsforvaltningen hver enkelt ansøgning og vælger de projekter ud, som får tilskud. Ansøgerne får besked om deres projekt får tilskud senest den 1. juli 2015.

11 KOLDING SENIOR 11 Der er gang i byggeriet i Kolding Kommune Der er vildt gang i byggeriet både blandt private og erhvervslivet i Kolding Kommune er fortsat hvor 2014 slap, nemlig med voldsomt mange byggesager. I januar og februar i år, er der kommet yderligere 25 % flere ansøgninger om byggetilladelser sammenlignet med Sidste år steg antallet af indkomne sager i alt i Byggesagsafdelingen med 42 %, og dermed fortsætter udviklingen her i Det er en Foråret er godt på vej og med det kan Kolding Kommune gøre status over vinterberedskabet, som officielt sluttede den 15. marts. Konklusionen er, at vinteren har været usædvanlig mild, hvor der kun blev ryddet sne én gang i løbet af en hel vinter. Til gengæld er der blevet saltet mere end de forrige vintre. Og saltning af veje og stier er formentlig ikke helt slut endnu. Så sent som i sidste weekend blev blanding af lokale virksomheder, der bygger til, og private der udvider deres huse. For at holde ventetiden nede, er der 1. marts ansat en ekstra byggesagsbehandler, men effekten er endnu ikke slået igennem. Desuden arbejder en række medarbejdere i weekender her i foråret for at behandle de mange byggesager. Kolding Kommune ændrede sidste år priserne for byggesager, Den milde vinter luner på Koldings budgetter der saltet nogle steder i kommunen. På trods af, at saltning har været mere nødvendigt end normalt, afspejler det milde vejr sig tydeligt i 2015 budgettet. Indtil nu har vi brugt omkring halvdelen af budgettet for vinterberedskabet, hvilket svarer til ca. 7 mio. kr. Det er dog for tidligt at sige, hvad det endelige resultat bliver, da vi stadig har et par vintermåneder sidst på året, der skal så der afregnes pr. time i stedet for kvadratmeter. Så et stort men velforberedt byggeri ikke behøver at betale meget i byggetilladelse. Der er derfor penge at spare ved at lave gode og fyldestgørende ansøgninger, så kommunen ikke skal bruge tid på at rykke for manglende information. På samme måde bliver prisen lavere, hvis man holder sig inden for byggeretten, så der ikke skal søges om dispensation fra lokalplan, regnes med, siger afdelingsleder i By Udviklingsforvaltningen, Troels Kragh. De penge, der ikke bliver brugt på dette års vinterberedskab bliver dels overført til næste års snerydning og saltning, og dels brugt på driftsopgaver på veje og grønne områder. Når der er blevet saltet mere i denne vinter end i de forrige, skyldes det netop, at det har været en mild laves nabohøringer eller gennemføres andre tidskrævende processer. Gennem det seneste halvandet år har kommunen haft fokus på at forbedre servicen for både private og erhvervsdrivende, som søger om byggetilladelser. Bl.a. med digitalt byggesagsarkiv og tidsbestilling hos en byggesagsbehandler. vinter. Paradokset ligger i en relativ høj dagstemperatur over 0 grader og frost om natten. Det betyder, at der kommer rim og is på veje og stier, og derfor bliver det nødvendigt at salte, forklarer Troels Kragh. Glatte veje og stier har betydet, at der i alt er spredt omkring 3000 tons salt, hvilket ligger ca. 500 tons over gennemsnittet for en såkaldt normalvinter.

12 KOLDING SENIOR 12 Lokalhistorie på DVD PR Centret har produceret en række lokalhistoriske DVD er, som kan købes på Kolding Stadsarkiv. Befrielsen i maj 1945 (21 min.) Kolding Egtved Jernbane (28 min.) Historien om Kolding Folkeblad (45 min.) I frihed bag pigtråd (25 min.) Jernbanegade under besættelsen (32 min.) Kolding Miniby (33 min.) Kolding i 1930 erne (39 min.) Historien om Kolding Banegård (50 min.) Kolding Havn ( 1 time) OK Klubben Fredag den 3. april kl (Langfredag) Monumenterne i Jelling og Den gamle by i Århus Den traditionelle Langfredags tur går i år til Jelling og Den gamle By i Århus. En spændende tur, hvor vi får en guided tur i Jelling, spiser på Hotel Pejsegården og oplever Den Gamle By i Århus Afgang fra OK-Klubben. Der serveres kaffe og kærnemælkshorn på turen til Jelling Ankomst Jelling. Turen går via Bredsten og Fårup Sø Ankomst Pejsegården. Her får vi en to-retters menu med et glas vin, øl eller vand til samt kaffe og småkager Ankomst Den Gamle By i Århus Ankomst OK-Klubben i Kolding Pris: 550 kr. I prisen er inkluderet bustur, guide i Jelling, to-retters menu med kaffe og småkager og et glas til maden. Indgang til Den Gamle By i Århus. Turen gennemføres ved minimum 40 deltagere.

13 KOLDING SENIOR 13 Herbert von Hörensagen... hoppede i stolen, da han i tv hørte Grækenlands forklaring på, hvorfor de ønsker flere EU penge. Den 8. april løber de tør for penge og vil låne flere for at kunne afdrage på gælden. Optage lån for at afdrage på gæld! Det er lige til Luksusfælden! Bliv gratis o abonnent Send en mail til og vi sætter dig på listen, så du får besked, når en ny KOLDING SENIOR er på nettet. Vittigheder om ældre Et cykelbud standser en ældre mand og spørger: Hej bessefar, hvordan finder jeg vej til Rigshospitalet? Prøv lige at kalde mig bessefar én gang til, så skal du bare se. Ugeavisens fotograf var forbi for at fotografere en 95 årig mand i anledning af fødselsdagen. Da han gik, råbte han lidt halvhøjt til den gamle: Tak for nu, jeg håber, jeg kan komme igen og fotografere dig, når du bliver 100. Jamen, det skulle der da være en god chance for, smilede den gamle optimistisk og fortsatte: Du ser jo frisk nok ud. Den gamle dame bebrejdede sin ældre bror: Skam dig, Oskar! At løbe efter piger i din alder! De er ikke i min alder! Brugerstyrede aktiviteter på plejecentre: Olivenhaven Munkevænget 10 Tlf Kløverhøj Kløvervej 44 Tlf Munkensdam Tøndervej 102 Tlf Toftegården Hovedgaden Jordrup Tlf Vonsildhave Catolhavegyden 19 Tlf AKTIVITETSCENTRE I KOLDING KOMMUNE Brugerstyrede aktivitetshuse: Centrum Vestergade Almind Lokalcenter Hejls gl. Skole Hejls Landevej Hejls Aktivitetshuset Bjert Vesterløkke Sdr. Bjert Lindely Lindegade Vamdrup Tlf Lokalcenter Taps Ødisvej 22, Taps 6070 Christiansfeld Lærkebo Sjølund Gade Sjølund Midtgården Nicolaiplads 10 Oasen Bavnehøj 177 V. Nebel 6040 Egtved Paletten Norgesvej 6 Seniorhuset Skolevej Christiansfeld Stepping Midtpunkt Nørre Allé 1, Stepping 6070 Christiansfeld Svinget Hechtsvej Viuf Toften Kirkely 24 Tlf Værestedet Basagerhus Nr. Bjertvej

Borns Gaard snart klar i Kolding Miniby - Side 6-7

Borns Gaard snart klar i Kolding Miniby - Side 6-7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 31 JULI 2015 Foto: Kurt Nielsen Borns Gaard snart klar i Kolding Miniby - Side 6-7 KOLDING SENIOR 2 DSBs store grædemur I Aarhus har

Læs mere

De små togs store dag - Side 9-10

De små togs store dag - Side 9-10 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 15 APRIL 2016 De små togs store dag - Side 9-10 KOLDING SENIOR 2 SKAT er tvunget i knæ Mens politikerne har travlt med at finde nye

Læs mere

Bandet Genbrugsmændene. indviede døgnåben genbrugsplads. Side 4 Ny forening klar med hjælp til flygtninge Side 5. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Bandet Genbrugsmændene. indviede døgnåben genbrugsplads. Side 4 Ny forening klar med hjælp til flygtninge Side 5. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 43 OKTOBER 2015 Bandet Genbrugsmændene indviede døgnåben genbrugsplads Side 4 Ny forening klar med hjælp til flygtninge Side 5 KOLDING

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2015

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2015 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2015 Julestue på Basagerhus Det er tid for julestuer, og her ses Inger Søndergaard, som har lavet masser af juleting tíl

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 47 NOVEMBER 2015

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 47 NOVEMBER 2015 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 47 NOVEMBER 2015 Vamdrup Banegård var engang landets fjerde største Kongeåmuseet har en flot model af banegården og bymidten, som den

Læs mere

Landbomuseet vækker de ældres erindringer Museets formand, Otto Krogh, ses her i Rokkestuen med de gamle spinderokke. Side 3-5

Landbomuseet vækker de ældres erindringer Museets formand, Otto Krogh, ses her i Rokkestuen med de gamle spinderokke. Side 3-5 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 8 FEBRUAR 2016 Landbomuseet vækker de ældres erindringer Museets formand, Otto Krogh, ses her i Rokkestuen med de gamle spinderokke.

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2016

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2016 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2016 Påske i Kolding Miniby. Den milde vinter har været god ved minibyen, og byggerne har gjort klar til at sætte nye døre

Læs mere

Dronning Dorothea Teatret fejrer sit 30 års jubilæum Side 3

Dronning Dorothea Teatret fejrer sit 30 års jubilæum Side 3 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 12 MARTS 2016 Dronning Dorothea Teatret fejrer sit 30 års jubilæum Side 3 Døden i fokus på Koldingbibliotekerne Side 5 KOLDING SENIOR

Læs mere

Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4

Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 30 JULI 2015 Turisterne strømmer til Christiansfeld Side 3-4 KOLDING SENIOR 2 Den græske tragedie Problemerne i Grækenland har været

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 41 OKTOBER 2015

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 41 OKTOBER 2015 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 41 OKTOBER 2015 Kreative kunstnere bag kirke-malerier Linda Jessen er én af de mange kunstnere, der i disse dage udstiller malerier

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 51 DECEMBER 2015 Foto udlånt af Kolding Stadsarkiv MINIBYEN I JULEDRAGT. Der bliver næppe nogen hvid jul i år, men Kolding Miniby tog

Læs mere

Nisseparade. i Kolding 6. juli Nissegarden gav sidste søndag festlig musik i Koldings. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Nisseparade. i Kolding 6. juli Nissegarden gav sidste søndag festlig musik i Koldings. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 51 DECEMBER 2016 Nisseparade i Kolding 6. juli Nissegarden gav sidste søndag festlig musik i Koldings gader. Søndag den 18. december

Læs mere

Gørtlere demonstrerer deres håndværk på Håndværkets Dag - Side 7

Gørtlere demonstrerer deres håndværk på Håndværkets Dag - Side 7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 36 SEPTEMBER 2015 Gørtlere demonstrerer deres håndværk på Håndværkets Dag - Side 7 KOLDING SENIOR 2 Skandalerne hos Skat står i kø

Læs mere

Kort skøjtefornøjelse

Kort skøjtefornøjelse KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 4 JANUAR 2016 Kort skøjtefornøjelse Det blev en kort fornøjelse for de skøjteglade i Kolding. Torsdag blev en del af Slotssøen klar

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2016

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2016 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2016 Vamdrup anno 1866 Det er jubilæumsår i Vamdrup, som fejrer 150 år som stationsby, jernbanens 150 år, og det hele begynder

Læs mere

Anna er snart 100 år og nyder ture med frisk luft De ældre på kommunens plejecentre er glade for ordningen med rickshaw-cykler.

Anna er snart 100 år og nyder ture med frisk luft De ældre på kommunens plejecentre er glade for ordningen med rickshaw-cykler. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 9 MARTS 2016 Anna er snart 100 år og nyder ture med frisk luft De ældre på kommunens plejecentre er glade for ordningen med rickshaw-cykler.

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 35 AUGUST 2015

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 35 AUGUST 2015 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 35 AUGUST 2015 Carl Nielsen mindes Det er 150 år siden, den fynske komponist Carl Nielsen blev født. Det mindes man mange steder og

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 23 JUNI 2016

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 23 JUNI 2016 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 23 JUNI 2016 Fotos af forladte steder Fotograf Uffe Thorning viser på sin udstilling på Kolding Bibliotek skjulte eller forladte steder.

Læs mere

1100 var til seniortræf i Arena Syd - Side 7-8

1100 var til seniortræf i Arena Syd - Side 7-8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ 2015 1100 var til seniortræf i Arena Syd - Side 7-8 KOLDING SENIOR 2 Valgkampens næstsidste fase Folketingets formand, Mogens

Læs mere

Gimbel-grunden, der ligger mellem Kolding Å og inderhavnen, forvandles snart til et levende bymiljø - Side 3-4

Gimbel-grunden, der ligger mellem Kolding Å og inderhavnen, forvandles snart til et levende bymiljø - Side 3-4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 7 FEBRUAR 2016 Gimbel-grunden, der ligger mellem Kolding Å og inderhavnen, forvandles snart til et levende bymiljø - Side 3-4 KOLDING

Læs mere

Vådt og gråt. er vådt og gråt, og gaderne er næsten mennesketomme. en lørdag i december. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Vådt og gråt. er vådt og gråt, og gaderne er næsten mennesketomme. en lørdag i december. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 50 DECEMBER 2015 Vådt og gråt Byen er julepyntet, men det er vådt og gråt, og gaderne er næsten mennesketomme sådan en lørdag i december.

Læs mere

Kolding Bibliotek fyldte 10 år Der var kage, taler og sang til de mange, som var mødt frem for at hylde Kolding Bibliotek,

Kolding Bibliotek fyldte 10 år Der var kage, taler og sang til de mange, som var mødt frem for at hylde Kolding Bibliotek, KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 5 FEBRUAR 2016 Kolding Bibliotek fyldte 10 år Der var kage, taler og sang til de mange, som var mødt frem for at hylde Kolding Bibliotek,

Læs mere

Simon Peters Kirke set fra luften - Udstilling om Kolding kirker - Side 5

Simon Peters Kirke set fra luften - Udstilling om Kolding kirker - Side 5 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 38 SEPTEMBER 2015 Simon Peters Kirke set fra luften - Udstilling om Kolding kirker - Side 5 KOLDING SENIOR 2 Det måtte jo ske Det måtte

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 34 AUGUST 2015 Kolding Miniby har mange gæster, men til de sjældne hører høns. Kurt Nielsen fangede med sit kamera denne høne, der

Læs mere

Store bunker træ fældes for at give plads til nye søer - Side 10

Store bunker træ fældes for at give plads til nye søer - Side 10 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 42 OKTOBER 2015 Store bunker træ fældes for at give plads til nye søer - Side 10 KOLDING SENIOR 2 Klar, parat, bag og band! Sprogforureningen

Læs mere

En epoke er nu slut Søndag flyttes den centrale busholdeplads

En epoke er nu slut Søndag flyttes den centrale busholdeplads KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 27 JUNI JULI 2015 En epoke er nu slut Søndag flyttes den centrale busholdeplads fra Klostergården til den nye busterminal i Mazantigade.

Læs mere

Tag på kryddersnapsetur med smagsprøver - Side 8

Tag på kryddersnapsetur med smagsprøver - Side 8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 33 AUGUST 2015 Tag på kryddersnapsetur med smagsprøver - Side 8 KOLDING SENIOR 2 Ældremilliarden spøger Der hersker stor usikkerhed

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 2 JANUAR 2016

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 2 JANUAR 2016 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 2 JANUAR 2016 Leonora Christina på Koldinghus Kongedatteren Leonora Christina, som tilbragte 22 år af sit liv indespærret i Blåtårn,

Læs mere

Side 9. KOLDING SENIOR Kolding Senior. Da Rejseholdet drev gæk med en krakilsk Kolding-restauratør

Side 9. KOLDING SENIOR Kolding Senior. Da Rejseholdet drev gæk med en krakilsk Kolding-restauratør KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 15 APRIL 2015 Samtidskunst vises i Nicolai Kunstnergruppen FLOK viser på en udstilling samtidskunst i Nicolai Kunst & Design. Kunstneren

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 45 NOVEMBER 2015

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 45 NOVEMBER 2015 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 45 NOVEMBER 2015 Mindestøtten på Skamlingsbanke er igen på plads Den næsten 16 meter høje granitsøjle er efter end grundig renovering

Læs mere

Flot syn i Nr. Bjert Det er imponerende, hvad projektørlys kan gøre en mørk december-aften.

Flot syn i Nr. Bjert Det er imponerende, hvad projektørlys kan gøre en mørk december-aften. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 52 DECEMBER 2016 Flot syn i Nr. Bjert Det er imponerende, hvad projektørlys kan gøre en mørk december-aften. Se blot den gamle kirke

Læs mere

En fornem reception og en vovet historie Side 6-7

En fornem reception og en vovet historie Side 6-7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 1 JANUAR 2016 Vinterstemning ved Marielund Endnu har vi ikke haft rigtig vinter, men så kan man glæde sig over fotos fra engang ved

Læs mere

Vær med tíl at holde naturen ren - Side 4

Vær med tíl at holde naturen ren - Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 11 MARTS 2017 Vær med tíl at holde naturen ren - Side 4 KOLDING SENIOR 2 Sidste ombæring Med et underskud på omkring 2,5 mia kr. står

Læs mere

50 år med lokalhistorie i Kolding - Side 5 FOTO: KURT NIELSEN

50 år med lokalhistorie i Kolding - Side 5 FOTO: KURT NIELSEN KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 8 FEBRUAR 2015 50 år med lokalhistorie i Kolding - Side 5 FOTO: KURT NIELSEN KOLDING SENIOR 2 For stor en mundfuld Ordet hykler er

Læs mere

Jernbanejubilæet fejres med ny bog - Side 8

Jernbanejubilæet fejres med ny bog - Side 8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 49 DECEMBER 2015 Jernbanejubilæet fejres med ny bog - Side 8 Foto udlånt af Kolding Stadsarkiv KOLDING SENIOR 2 Til solen brænder ud

Læs mere

IT og Ældre Over 300.000 ældre har aldrig været på internettet.

IT og Ældre Over 300.000 ældre har aldrig været på internettet. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 32 AUGUST 2015 IT og Ældre Over 300.000 ældre har aldrig været på internettet. Se lederen side 2 og artiklen side 9 KOLDING SENIOR

Læs mere

Side 3. Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8. 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Side 3. Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8. 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 17 APRIL 2015 Kolding Kommune går nu til kamp mod kæmpebjørnekloen Side 8 70-året for befrielsen mindes på Akseltorv Side 3 KOLDING

Læs mere

Stort jernbanejubilæum. I 2016 Side 5-6. Foto: Toldsalen i den gamle stationsbygning i Vamdrup. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Stort jernbanejubilæum. I 2016 Side 5-6. Foto: Toldsalen i den gamle stationsbygning i Vamdrup. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 21 MAJ 2015 Foto: Toldsalen i den gamle stationsbygning i Vamdrup. Stort jernbanejubilæum I 2016 Side 5-6 KOLDING SENIOR 2 De fortabte

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI Stemningsbillede. Kolding Å. Foto: Eva Kristensen

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI Stemningsbillede. Kolding Å. Foto: Eva Kristensen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2017 Stemningsbillede fra Kolding Å Foto: Eva Kristensen KOLDING SENIOR 2 Sig det med fotos Det var vel egentlig Helle Thorning

Læs mere

Snart rives Vonsild Mølle ned

Snart rives Vonsild Mølle ned KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2016 Snart rives Vonsild Mølle ned Side 3 KOLDING SENIOR 2 Pensionisternes sejr i England De har sikkert hørt om Storbritanniens

Læs mere

Side 3-5. Fornem åbning af udstilling om Koldings Kirker. Kristkirkens Kantori sang Carl Nielsensange. ferniseringen. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Side 3-5. Fornem åbning af udstilling om Koldings Kirker. Kristkirkens Kantori sang Carl Nielsensange. ferniseringen. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 40 SEPTEMBER 2015 Fornem åbning af udstilling om Koldings Kirker Foto. Hans-Jørgen Sindholt Kristkirkens Kantori sang Carl Nielsensange

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 2 JANUAR 2017

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 2 JANUAR 2017 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 2 JANUAR 2017 Stilhed efter stormen Efter stormflodens hærgen mellem onsdag og torsdag slog vejret brat om til solskin og svag frost.

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 6 FEBRUAR 2016

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 6 FEBRUAR 2016 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 6 FEBRUAR 2016 Forår i haven. Fuglene fodres, og sandelig om der ikke dukker en fasan op. Den kan ikke komme ind i foderhuset, men

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 24 JUNI 2015 Da Bente Vilandt for seks år siden gik på efterløn, fik hun som afskedsgave fra en kollega denne porcelæns-skulptur, nodekvinden,

Læs mere

Hovergården JUNI 2017

Hovergården JUNI 2017 Hovergården JUNI 2017 Pinsebrunch Torsdag den 1. juni kl. 10.30 12.00 Café Oasen Aage Ernstsen spiller på klaveret Pris 62.50 kr. Tilmelding i Café Oasen senest tirsdag den 30. maj eller tlf. nr. 3038

Læs mere

Nu pibler de små forårsbebudere op Foto: Eva Kristensen

Nu pibler de små forårsbebudere op Foto: Eva Kristensen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 7 FEBRUAR 2017 Nu pibler de små forårsbebudere op Foto: Eva Kristensen KOLDING SENIOR 2 Velfærd i småbidder Det er blevet så moderne

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 42 OKTOBER 2016

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 42 OKTOBER 2016 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 42 OKTOBER 2016 Isvinter på Kolding Fjord Meteorologerne er lidt i tvivl, om det bliver en hård vinter, vi går i møde. Forhåbentlig

Læs mere

Hvorfor blev christiansfelderovnen. kaldt oven for de dovne? Biblioteket hylder det levende ord. 735 til kæmpe fest for frivillige. Side 8.

Hvorfor blev christiansfelderovnen. kaldt oven for de dovne? Biblioteket hylder det levende ord. 735 til kæmpe fest for frivillige. Side 8. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 37 SEPTEMBER 2015 Biblioteket hylder det levende ord 735 til kæmpe fest for frivillige Side 3 Side 7 Hvorfor blev christiansfelderovnen

Læs mere

De lange skyggers tid Efteråret er de lange skyggers tid. Her er et foto fra Kolding Gl. Kirkegård, taget af Eva Kristensen.

De lange skyggers tid Efteråret er de lange skyggers tid. Her er et foto fra Kolding Gl. Kirkegård, taget af Eva Kristensen. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 42 OKTOBER 2017 De lange skyggers tid Efteråret er de lange skyggers tid. Her er et foto fra Kolding Gl. Kirkegård, taget af Eva Kristensen.

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 24 JUNI 2017 Eva Kristensen har fanget dette motiv på Apotekerengen. Her ses en vandnymfe, som netop er landet på et strå. KOLDING

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 16 APRIL 2015 Eva tog det første spadestik til nyt plejecenter, og snart skal hun klippe snoren til invielsen. Side 4 KOLDING SENIOR

Læs mere

Slut med 20 års alkoholmisbrug

Slut med 20 års alkoholmisbrug KOLDING SENIOR Kolding Senior Uret fra Søndergade blev genfundet og skal nu restaureres Side 7-8 Foto: Kolding Stadsarkiv Internetblad for borgere over 60 år UGE 29 JULI 2015 Slut med 20 års alkoholmisbrug

Læs mere

Befrielsen blev mindet 70-året for Danmarks. Side 10. KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 20 MAJ 2015

Befrielsen blev mindet 70-året for Danmarks. Side 10. KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 20 MAJ 2015 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 20 MAJ 2015 Befrielsen blev mindet 70-året for Danmarks befrielse i 1945 blev mindet med kranselægning ved billedhugger Povl Søndergaards

Læs mere

Månedens sange udgives nu som nodehæfte

Månedens sange udgives nu som nodehæfte KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 32 AUGUST 2014 Månedens sange udgives nu som nodehæfte Side 4 Book en byggesagsbehandler og spar tid Side 5 Kunstneren John Olsen har

Læs mere

De hygger og bygger Nok er Kolding Miniby lukket for denne sæson, men der er travlhed

De hygger og bygger Nok er Kolding Miniby lukket for denne sæson, men der er travlhed KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 46 NOVEMBER 2015 De hygger og bygger Nok er Kolding Miniby lukket for denne sæson, men der er travlhed i arbejdsskuret i minibyens

Læs mere

Minder om barndommens juleaften I vores miniserie om danskernes juleaften fortæller fotohandler Carsten

Minder om barndommens juleaften I vores miniserie om danskernes juleaften fortæller fotohandler Carsten KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 52 DECEMBER 2015 Minder om barndommens juleaften I vores miniserie om danskernes juleaften fortæller fotohandler Carsten Popp, Kolding,

Læs mere

Jubel over rickshaws Beboerne på plejecentret

Jubel over rickshaws Beboerne på plejecentret KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 20 MAJ 2016 Jubel over rickshaws Beboerne på plejecentret Vonsildhave var glade, da seniorudvalget forærede dem en rickshawcykel. På

Læs mere

Tre glade brødre Brødrene Johannesen

Tre glade brødre Brødrene Johannesen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 26 JUNI 2014 Foto: Kurt Nielsen Tre glade brødre Brødrene Johannesen - Tage (til venstre), Flemming (i midten) og Preben - havde en

Læs mere

Turisterne strømmer til Christiansfeld - Side 3-4

Turisterne strømmer til Christiansfeld - Side 3-4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 39 SEPTEMBER 2015 Foto. Hans-Jørgen Sindholt Turisterne strømmer til Christiansfeld - Side 3-4 KOLDING SENIOR 2 En weekend med landsmøder

Læs mere

Planer om Kolding Sky - et 65 meter højt byggeri midt i Kolding

Planer om Kolding Sky - et 65 meter højt byggeri midt i Kolding KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 3 JANUAR 2016 Planer om Kolding Sky - et 65 meter højt byggeri midt i Kolding Side 6 Foto: Kolding Sky visualiseret af tegnestuen Arkitema.

Læs mere

Vildgæs over Apotekerengen Foto Eva Kristensen

Vildgæs over Apotekerengen Foto Eva Kristensen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 10 MARTS 2017 Vildgæs over Apotekerengen Foto Eva Kristensen KOLDING SENIOR 2 Pas på sproget Vi lever i en tid med en ejendommelig

Læs mere

Et pletskud om landbrugets historie Det sker på Brødsgård hedder en ny bog om Landbomuseet Kolding.

Et pletskud om landbrugets historie Det sker på Brødsgård hedder en ny bog om Landbomuseet Kolding. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 24 JUNI 2016 Et pletskud om landbrugets historie Det sker på Brødsgård hedder en ny bog om Landbomuseet Kolding. I tekst, tegninger

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 10 MARTS 2015

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 10 MARTS 2015 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 10 MARTS 2015 Stadsarkivet gør fantastisk fotofund 1300 glasplader med fotos helt tilbage til 1850 erne som dette billede fra 1858,

Læs mere

Side 3. Her lå engang en fyrværkerifabrik Sidste år blev der udskrevet. forslag om, hvordan man kan bebygge fyrværkerigrunden

Side 3. Her lå engang en fyrværkerifabrik Sidste år blev der udskrevet. forslag om, hvordan man kan bebygge fyrværkerigrunden KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 24 JUNI 2014 Her lå engang en fyrværkerifabrik Sidste år blev der udskrevet en arkitektkonkurrence, der indbød til forslag om, hvordan

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 44 OKTOBER 2015 De fotograferer og fotograferer På internettet har vi fundet dette foto fra en international begivenhed. Alle fotograferer

Læs mere

En erindringsstue kan hjælpe demente ældre

En erindringsstue kan hjælpe demente ældre KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 41 OKTOBER 2014 En erindringsstue kan hjælpe demente ældre Det er et forslag fra SF. Her ses byrådsmedlem Lis Ravn Ebbesen og næstformand

Læs mere

Side 3-4. Jazz og kunst. på Harteværket. For første gang nogen sinde spiller et 6 mands jazzband i den gamle turbinehal. KOLDING SENIOR Kolding Senior

Side 3-4. Jazz og kunst. på Harteværket. For første gang nogen sinde spiller et 6 mands jazzband i den gamle turbinehal. KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 23 JUNI 2017 Jazz og kunst på Harteværket For første gang nogen sinde spiller et 6 mands jazzband i den gamle turbinehal på Harteværket.

Læs mere

Det var så den jul Julen 2016 er slut, og vi skriver På genbrugspladserne

Det var så den jul Julen 2016 er slut, og vi skriver På genbrugspladserne KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 1 JANUAR 2017 Det var så den jul Julen 2016 er slut, og vi skriver 2017. På genbrugspladserne hober de udtjente juletræer sig op, indtil

Læs mere

Nu kan demente på Birkebo komme på campingtur Side 3

Nu kan demente på Birkebo komme på campingtur Side 3 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 25 JUNI 2014 Nu kan demente på Birkebo komme på campingtur Side 3 Beboer Harald Jespersen klipper den røde snor. Koldinghus byder på

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2016

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2016 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 48 NOVEMBER 2016 Vinderprojekt på Skamlingsbanke Det nye besøgscenter er diskret placeret i det kuperede terræn. Næsten som en hule

Læs mere

Hvad er det bedste ved julen? Kolding Senior ønsker alle læsere og annoncører en glædelig jul og et godt nytår

Hvad er det bedste ved julen? Kolding Senior ønsker alle læsere og annoncører en glædelig jul og et godt nytår KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 52 DECEMBER 2013 Hvad er det bedste ved julen? Hanne Dam fortæller om sine gode juleoplevelser Side 4-5 Kolding Senior ønsker alle

Læs mere

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI`

OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` OMSORG OG SUNDHED MADSERVICE - TIL BORGERE PÅ PLEJECENTRE HER LAVER VI MAD, DU KAN LI` 1 INDHOLD Kære beboer 3 Fra jord til bord 4 Den rigtige kost til dig 4 Menuplaner 5 Din kostpakke 6 Tilpasset mad

Læs mere

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby

Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 13 MARTS 2015 Kommunen går til kamp med fælder mod undslupne mink Side 3 Ulv har dræbt tre rådyr tæt på Kolding Midtby Side 4-5 KOLDING

Læs mere

Stokkemarke Plejecenter

Stokkemarke Plejecenter Stokkemarke Plejecenter Nyhedsbrev til borger og pårørende JULI - 2016 Emne Generelle tiltag i Ældre og Sundhed Fokus på borgersikkerhed Information Ældre & Sundhed er stolte over at være akkrediteret

Læs mere

Frivillig Kolding søger bedre og billigere lokaler Socialudvalgsformand

Frivillig Kolding søger bedre og billigere lokaler Socialudvalgsformand KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 28 JULI 2014 Frivillig Kolding søger bedre og billigere lokaler Socialudvalgsformand Lis Ravn Ebbesen har underskrevet en partnerskabsaftale

Læs mere

Kolding Miniby har fået et springvand Flot ser det ud, det nye springvand i minibyens slotssø. Fontænen er en gave fra Jubilæumsfonden.

Kolding Miniby har fået et springvand Flot ser det ud, det nye springvand i minibyens slotssø. Fontænen er en gave fra Jubilæumsfonden. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 34 AUGUST 2013 Kolding Miniby har fået et springvand Flot ser det ud, det nye springvand i minibyens slotssø. Fontænen er en gave fra

Læs mere

Isen er ikke bæredygtig Vel er der is på søen i Legeparken i Kolding, men den kan endnu ikke bære. Allerede i november

Isen er ikke bæredygtig Vel er der is på søen i Legeparken i Kolding, men den kan endnu ikke bære. Allerede i november KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 4 JANUAR 2017 Isen er ikke bæredygtig Vel er der is på søen i Legeparken i Kolding, men den kan endnu ikke bære. Allerede i november

Læs mere

Kommende brugere spørges om deres ønsker til Marina City

Kommende brugere spørges om deres ønsker til Marina City KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 3 JANUAR 2017 Kommende brugere spørges om deres ønsker til Marina City Side 3 KOLDING SENIOR 2 Klap lige hesten DR har betalt 70.000

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 19 MAJ 2015 Geografisk Have markerede i torsdags sæsonåbningen med gratis adgang, og det benyttede mange skoler og børnehaver sig af.

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Over 700 til frivilligfest - Side 6-8

Over 700 til frivilligfest - Side 6-8 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 36 SEPTEMBER 2016 Over 700 til frivilligfest - Side 6-8 KOLDING SENIOR 2 En årlig sundhedssamtale Danskerne tager medicin som aldrig

Læs mere

På vej mod lysere tider Vi er i den mørke tid, men selv i mørket er der lyse ting. Se blot Brændkjærkirken

På vej mod lysere tider Vi er i den mørke tid, men selv i mørket er der lyse ting. Se blot Brændkjærkirken KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 46 NOVEMBER 2016 På vej mod lysere tider Vi er i den mørke tid, men selv i mørket er der lyse ting. Se blot Brændkjærkirken ved aftenstide.

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

Kolding set i knæhøjde Eva Kristensen har her fotograferet

Kolding set i knæhøjde Eva Kristensen har her fotograferet KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 29 JULI 2017 Kolding set i knæhøjde Eva Kristensen har her fotograferet Kolding set nedefra. Midt i billedet løber Lyshøj Allé og i

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Godt nytår Vi ønsker alle læsere og annoncører et godt og lykkebringende nytår.

Godt nytår Vi ønsker alle læsere og annoncører et godt og lykkebringende nytår. KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 53 DECEMBER 2015 Godt nytår Vi ønsker alle læsere og annoncører et godt og lykkebringende nytår. Fortæl en ven at det er gratis at

Læs mere

Kolding får 80 hektarer ny skov ved Svanemosen Side 4

Kolding får 80 hektarer ny skov ved Svanemosen Side 4 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 23 JUNI 2015 Kolding får 80 hektarer ny skov ved Svanemosen Side 4 KOLDING SENIOR 2 Valgkampens skalpejagt Pressen gik i selvsving,

Læs mere

Bliv dus med en computer IT for Ældre hedder en afdeling i Kolding Kommune, som tilbyder hjemmeundervisning

Bliv dus med en computer IT for Ældre hedder en afdeling i Kolding Kommune, som tilbyder hjemmeundervisning KOLDING SENIOR Kolding Senior Bliv dus med en computer IT for Ældre hedder en afdeling i Kolding Kommune, som tilbyder hjemmeundervisning i brug af PC for mennesker, der ikke kan deltage i holdundervisning.

Læs mere

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By

Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By Oversigt pr. 03.03.16 Søg med ctrl+f Afdelingsnr. (Prisme) Elbek & Vejrup Adresse Postnr & By EAN-nr. Forvaltning Navn/Afdeling/inst./LOS-betegnelse By- og Udviklingsforvaltningen 5798005310105 By- og

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior

KOLDING SENIOR Kolding Senior KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 1 JANUAR 2015 Jul i Kolding Miniby. Den lille by præsenterer sig smukt her i december, da den er belyst sidst på eftermiddagen og først

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Historier bag Koldinghus Side 6-7 Foto : Eva Kristensen

Historier bag Koldinghus Side 6-7 Foto : Eva Kristensen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 5 JANUAR/FEBRUAR 2017 Historier bag Koldinghus Side 6-7 Foto : Eva Kristensen KOLDING SENIOR 2 Regeringen er ved at køre fast Den smalle

Læs mere

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ 2014

KOLDING SENIOR Kolding Senior. Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ 2014 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 22 MAJ 2014 Nærvær og fordybelse Det er temaet for to kunstneres udstilling i Nicolai. Man kan møde kunstnerne og høre dem fortælle

Læs mere

60 + erne skal være mere fysisk aktive Side 3

60 + erne skal være mere fysisk aktive Side 3 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 21 MAJ 2017 60 + erne skal være mere fysisk aktive Side 3 KOLDING SENIOR 2 Politi og borgertryghed Man forstår godt, at Kolding Byråd

Læs mere

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7

Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede ganske enkelt, at der var udbrudt brand. Side 7 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 51 DECEMBER 2014 Årets julemand i Nr. Bjært Side 9 Koldings første juletræ vakte stor opsigt, da det blev tændt i 1822. Man troede

Læs mere

Snart klar til springvand på slotssøen

Snart klar til springvand på slotssøen KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 34 AUGUST 2017 Snart klar til springvand på slotssøen Her har Eva Kristensen fotograferet arbejdet med at etablere springvandet. KOLDING

Læs mere

Pakhus bliver til iværksætterhus - Side 3

Pakhus bliver til iværksætterhus - Side 3 KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 3 JANUAR 2015 Pakhus bliver til iværksætterhus - Side 3 KOLDING SENIOR 2 Skal flygtninge have gratis pc? I Silkeborg har byrådet besluttet,

Læs mere

Humoristen Anton Holm Ord var overflødige. Tegningen sagde det hele. Når man fylder 60 år, er der kun tilbage at opsøge

Humoristen Anton Holm Ord var overflødige. Tegningen sagde det hele. Når man fylder 60 år, er der kun tilbage at opsøge KOLDING SENIOR Kolding Senior Internetblad for borgere over 60 år UGE 18 APRIL 2014 Humoristen Anton Holm Ord var overflødige. Tegningen sagde det hele. Når man fylder 60 år, er der kun tilbage at opsøge

Læs mere