Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki."

Transkript

1 Foki - Retreats. Nr.1= 7. stråle fokus på Kauai, Hawaii. Ligger på det æteriske plan i det sydøstlige hjørne af øen og manifesterer Lady Portias lys. Dette 7. stråle fokus er forbundet med 2 andre 7. stråle centre, Mount Shasta i det nordlige Californien (nr.2) og Frihedsgudinden i New York (nr.5). Nr.2= Bl.a. et træningssted for Saint Germains (Mesteren R s) disciple. 7. stråle fokus på det æteriske plan i det nordlige Calfornien. Et stærkt åndeligt fokus som befinder sig i det nordlige Californien oven over bjerget Mount Shasta på det æteriske plan og gennem bjerget. Dette er blandt andet et træningssted for Saint Germains (Mesteren R s) disciple. Nr.3= Stort undervisningssted om livets formål og plan. Fysisk fokus i Grand Teton Mountain i Teton Mountain Range i Wyoming, 700 m fra toppen. Transmitterer lys fra de 7. stråler og fra visse kosmiske væsner. I dette tilflugtssted findes fysiske og æteriske optegnelser over alt, hvad der er sket på jorden. Et stort undervisningssted om livets formål og plan. Indeholder bl.a en sal med en stor gylden solskive, hvori er en 7 takket stjerne og 7 mindre skiver. Nr.4= Symbolernes hule. Befinder sig fysisk i eller nær Wyoming. Fysisk fokus for Greven af Saint Germains 7. stråle energi (Mesteren R). Indeholder bl.a. opfindelser der endnu ikke er frigjort, et kosmisk spejl og et kugleformet rum, hvor den besøgendes lys intensiveres. 1

2 Nr.5= Frihedens flamme. 7. stråle fokus under/over Frihedsgudinden i New York. Indeholder frihedens flamme, der har til opgave at styrke frihedsidealerne i Amerika. Noget af Frihedens Flamme blev ført til frihedens tempel (nr.8). Quan Yin giver energien til Frihedens symbol. Frihedsgudinden udgør sammen med fokierne på Kauai (nr.1) og i Mt. Shasta (nr.2) en afbalancerende 7. stråle triangel over USA. Nr.6= Illuminationens Tempel. 2. stråle fysisk fokus, Mount Meru nær Titacaca søen i Peru. Fokus for det feminine Gudsaspekt. Her findes en oplysningsflamme, Gylden med Rosa udstråling og hvid center. Her går det feminine aspekt ind i Jorden i balance med det maskuline aspekt. Det maskuline aspekt kommer fra de høje bjergtoppe i Himalaya/det sydlige Tibet (15), fra templet for den Blå Lotusflamme, som giver illumination og fred. Nr.7= Helingsfokus under den Guddommelige Moder. Avalon, æterisk by og dal, befinder sig på det æteriske plan over Glastonbury i Syd England og er en aktivitet under 7. stråle. Mesteren R og Lady Portia giver energien til dette æteriske gralsslot og til det magiske transmuterende arbejde. Nr.8= Center for integrering af det skabende princip i mennesket. Ligger ved Rhonefloden i Syd Frankrig. Indeholder bl.a en gylden gral med frihedens flamme. Denne flamme er gylden gral. Denne flamme er rosa - gylden og blå, center for inspiration af kunstnere og til renselse og inspiration og styrkelse af den indre trefoldighed i mennesket ( Gud - sjæl - menneske ). Nr.9= Alkymistisk forskningscenter, der indeholder den transmuterende violette del af Frihedens Flamme: violet med rosa center og blå udstråling. Flammen hjælper til med forvandling af karma og negative bindinger. Fysisk fokus ved foden af Karpaterne i Transsylvanien i Ungarn. Et 7. stråle center fokus under Greven af Saint Germain (Mesteren R). Er for tiden latent (der er midlertidigt lagt låg på). Nr.10= Indeholder bl.a. sandhedens flamme som genskaber en dybere tro på Gud og udvikler/giver en klarhed i bevidstheden. Hjemsted for sandhedens broderskab. Æterisk tempel over og i centrum af bjerget Idi, midt på øen Kreta i Grækenland. Er et 5. stråle center og Mesteren Hilarions vigtigste fokus. Pallas Athene står som templets beskytter. Nr.11= Indeholder (Ascension Flame), en opstignings flamme - blå og hvidfarvet, som renser de indre legemer, så vibrationerne hæves stærkt. En tilknytning til Luxor kræver stærk indre disciplin, da flammen renser de indre legemer, så vibrationerne hæves stærkt. Er et underjordisk tempel tæt ved byen Luxor og nær Nielsen bred og vigtigste fokus for 4. stråle og for Mesteren Serapis Bay. Nr.12= Indeholder en blå - hvid og opalfarvet opstandelsesflamme, der giver håb og forlængelse af det fysiske liv til mennesket og liv og vitalitet til naturen. Ledes af Mesteren Jesus og Lady Maria. Er et æterisk tempel over Jerusalem, der strækker/dækker sig over hele Det Hellige Land. Nr.13= Indeholder bl.a. opfindelser,der endnu ikke er frigivne, og Det Kosmiske Strålerum, hvori der undervises i anvendelsen af lysstrålen. Ligger nordøst for det Røde hav i den Arabiske ørken, der findes fysiske bygninger under sandet. Mesterens Jesus vigtigste fokus på det fysiske plan og der findes fysiske. 2

3 Nr.14= Indeholdende Visdommens Tempel et stort 2. stråle undervisningssted og fokus for Den Gyldne Robes Broderskab, ledet af Mesteren Kuthumi. Æterisk naturtempel over det lavere bjergområde i Kashmir. Nr.15= Fokus for Den Blå Lotusflamme, som giver oplysning og fred. Den permanente maskuline stråle fokuseres gennem dette fokus. Er residens for Herren Himalaya. Beliggende fysisk på en af de høje bjergtoppe i det sydlige Tibet. Nr.16= Et af de største opholdsteder for det Store Hvide Broderskab. Beliggende tæt ved byen Shigatse på Verdens Tag i Tibet. Herren Maitreya Kristus vigtigste fysiske forankringssted. Flere Mestre og disciple boede her fysisk i H.P. Blavatskis tid. Nr.17= Her residerer Diamantshjertets Broderskab, der beskytter de politiske og åndelige bevægelser, som sættes i gang af det Store Hvide Broderskab. Dets flamme er hvid med blå udstråling. Mesteren Morya leder dette 1. stråle fokus i Darjeeling ved Himalayabjergenes fødder. Nr.18= Indeholder bl.a. andet Trøstens Flamme, som er rosa med hvidt center og gyldne stænk. Herfra magnetiseres megen af den solenergi, der fordeles i de 7. stråler og strømmer ud i naturen.det er et uddannelsessted under Helligånden. Det er Maha Chohans fysiske fokus og et 3. stråle fokus. Befinder sig ved Ceylon ud for Indiens kyst. Nr.19= Hierarkiets hovedsæde på det æteriske plan og er et 1. stråle fokus for Guds vilje s energien Shamballa. Shamballa er en æterisk by, som ligger over Gobiørkenen i Kina. Den vil genopstå på det fysiske plan, når menneskeheden er rede. Nr.20= Fokuserer nådens, tilgivelsens og medlidenhedens lys. Dens hovedkvalitet er Fredens lys. Ligger på det æteriske plan over en bjergudløber uden for Peking i Kina. Nådens Tempel ledes af Mesteren Quan Yin. Midt i Den Forbudte By i Peking findes et andet lysfokus, hvorfra Kina skal forvandles, således at Herren Maitreya kan inkarnere om 500 år. Dette fokus er forbundet med Shamballa (nr.19) og Shigatse (nr.16). Nr.21= stråle energifokus med vægt på renhed, fred, oplysning/illumination. På de indre planer over den lille by Daylesford uden for Melbourne er et stort lyscenter under opbygning. Det er forbundet med Herren Maitreyas retreat ved Shigatse (nr.16) og er med til at skabe en indgang i menneskeheden for Herren Maitreya Kristus energi og fysiske inkarnation om ca. 500 år. 3

4 Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki. Hvorfor er der æteriske templer og energifokus omkring Jorden? For gradvis at hjælpe med til at løfte og illuminere (oplyse) menneskeheden. Hvem/hvad står bag disse energifokus? Det gør Det Store Hvide Broderskab/Hierarkiet og Gud-det universelle lys. Hvilken rolle har de væsner, der befinder sig i de respektive fokus? De er at betragte som Guds repræsentanter på det niveau af energi, som de repræsenterer i det energifokus, de er i. Hvordan virker disse centre/energifokus for Jorden? Da de er magnetiseret med/indeholdende en bestemt energi, har de en magnetisk indflydelse på det område hvor de befinder sig + på de øvrige energifokus, som de er forbundet med omkring Jorden. Energicentrene samarbejder således for at helheden (Gud og Guds manifestationer på indre/ydre planer), kan udvikle sig gradvis og hensigtsmæssigt. De er på denne måde med til at holde den rette balance på Jorden og de indre planer og verdener. Hvordan virker disse centre på menneskeheden? Energifoki repræsenterer jo en bestemt energi, som så magnetisk øver indflydelse på det område, hvor det befinder sig. Det vil i praksis sige, at menneskerne, der bor i områderne, gradvis kommer til at repræsentere den form for energi, bliver præget af den energi, som bliver repræsenteret af de æteriske/fysiske energifokus, som er tilknyttet det område. Da centrene via energi-samarbejde er knyttede til hinanden, er en evig stimulation og forandring sikret for menneskeheden, da der til stadighed flyder levende vital energi og livssubstans imellem centrene indbyrdes. Nogle af centrene er fysiske, men skjult for alle, der ikke inviteres dertil, andre af centrene er æteriske og vil blive synlige, efter hånden som menneskeheden udvikler æterisk syn. Mestrenes disciple og aspiranter kan blive tilknyttet et center, der kan støtte i den indre træning, og de kan besøge dette eller andre centre i deres indre legemer om natten og under meditationer for at undervises og for at få styrket visse frekvenser i deres personlighed. Hvad er fælles for centrene? At de har æterisk - astralt - mentalt lysenergi til rådighed og handler efter Guds plan og ønske for Jorden. Guds ønske transmiteres til dem via Det Store Hvide Broderskab, samt de lysvæsner, som virker som bud/overbringere fra de forskellige planer/niveauer af bevidsthed og væren. Skal man være højt åndeligt udviklet for at besøge disse energifokus? Nej, det er et spørgsmål om, hvilken energi du er bærer af. Er du i din personlighed bærer af/eller på anden måde har forbindelse til det pågældende energifokus, du gerne vil besøge er det relativt enkelt for dig at få en oplevelse med herfra. Er du til gengæld ny skal dine indre legemer, (dit æteriske - astrale og mentale legeme) lige vænne sig til den nye frekvens, før du kan få en tydelig dagsbevidst oplevelse med hjem. Og er 4

5 det et stort ønske for dig, vil du uanset dit nuværende energiniveau/åndelige ståsted, blive holdt øje med, samt få tilført en energi, der på den ene eller anden måde vil gøre dit besøg muligt. Dette kan opleves ved at du i drømme oplever nye ansigter i din indre verden, ved at du din personlige energistatus hæves m.m.. Dette kan være rart at blive, så du ikke bliver overrasket over det nye der begynder at vokse i dit indre. Hvordan hæve frekvensen/energien i de indre legemer (dit æteriske - astrale og mentale legeme)? Ved at meditere - læse litteratur, der er bærer af lys - dagsbevidst beskæftige dine tanker med æstetiske, rene tanker og følelser. Gå til Lys-tjenester/Guds tjenester de steder, hvor du føler/oplever, er det rigtige for dig og givende for Jorden. Hvor du i hjertetcenteret føler/oplever, at du er hjemme. Hvor du møder ægte kærlighed - medmenneskelig varme. Ved at følge din intuition i tanke-ord og handling. Andre lysfoki. 1. Kheopspyramiden er et kraftcenter for opstandelse og forvandling. 2. Delfi i Grækenland er fokus på Sandhed og forbundet med Sandhedens tempel på Kreta i Grækenland. Kilde: Asger Lorentsens bog: Menneskets Indre Univers. Borgens forlag og A.D.K. Luk: Law of Life. Opsamling fra diverse undervisningsmaterialer fra år Bemærk venligst, at oplysningerne omkring de æteriske centre er fra gamle kilder af og derfor måske ikke helt rigtige mere men de er dog stadig værdifulde som ledetråde/spor. 5

6 Bevidstheds rejser Det kan være svært for vor fysiske dagsbevidsthed at acceptere, at den faktisk kun er en ualmindelig lille del af et større hele, en større bevidsthed, som rækker fra vor krop og ud i hele universet og rent faktisk er i alt, er allestedsnærværende og derfor også er i den stol, du sidder på, i dette papir og tryksværten ordene er skrevet med. Du er rent faktisk selv en fysisk manifestation af denne subtile bevidsthed, af denne allestedsnærværende ånd og har altid været dette. Man kunne sige at du er et barn af den og derfor har retten til at søge den op på det bevidsthedsmæssige plan, hvornår du end har behov for det eller brug for hjælp. Og som årsag til dig - mig - vor fader/moder, vil den gensvare, hvornår som helst du kalder og den vil gøre dette, stol trygt på det. Det er med at have antennerne oppe, så den uro og larm der forefindes på det mentale og astrale plan omkring jorden, ikke går ind og forstyrrer de informationer og andet andet, som din egen højere bevidsthed giver dig. Bevidsthedsrejserne er derfor at betragte som en rejse i egen højere bevidsthed, hvor målet skal bestemmes af dig, så du kommer hen hvor du gerne vil og i samklang med de energier, som er positive - livsbefordrene - belærende - eller hvad du nu end søger. Så vær meget opmærksom på hvad du intuner på/vælger som bestemmelsessted for din bevidsthed. De energier du intuner på/bringer dig i samklang, vil øge indflydelse på dit indre energinet og influerer/integrere sig i din nuværende bevidsthed, så det er med at være varsom/påpasselig i dine valg. Du får efter havd du vælger. Nu er du advaret. Altså søger du kærlige - visdomsfyldte - kraftfyldte steder op, bliver påvirkningen/integreringen derefter, så hvorfor ikke vælge det bedste og mest kvalitative. Husk, disse planer af bevidsthed du besøger er faktiske, blot befinder de sig overvejende på de indre subtile æteriske og mentale planer. Så bliv ikke chokeret, når du hjemme i stolen rent faktisk oplever at have kontakt og få fine oplevelser og andet guf med hjem. Alt er Gud i differancherede energifrekvenser og niveauer. Dette er vigtigt at erindre sig og der er brug for det hele, for at denne store universelle bevidsthed kan udvikle og manifestere sig igennem dig/mig og alle andre. Så hvad enten du kan acceptere det eller ej, så er du Gud i manifestation, blot er din bevidsthed midlertidig sløret og følgende bevidsthedsrejser er en af måderne, du kan trænge igennem slørene og se hvad du også er. Du vil møde andre væsner af Gudsbevidsthedens manifestationer, modtage visdom - viden - healing m.m. Der findes blandt andet healinghospitaler - universiteter - skoler og undervisningssteder af enhver art m.m. og alle stederne vil de være villige til at give dig det du har behov for, i den udstrækning du har behov for og i den grad du kan kapere og integrere det. Det som jeg har samlet op, om de nævnte fokussteder, er gammel viden, og har noget ændret udseende m.m. så hæng dig venligst ikke i detaljerne, hvis eller når du besøger efterfølgende energifokus/steder og du ikke syntes at de svarer til beskrivelserne. 6

7 Advarsel i relation til bevidstheds rejser Hvis du ikke er vant til at færdes i højere energier, kan du let opleve at miste jordforbindelsen under efterfølgende bevidsthedsrejser. Symptomer på dette kan eksempelvis være: 1. Rent fysisk oplever du, at det er meget koldt omkring dig, du bliver ligesom fremmed for dig selv og det du kender til. Det skyldtes de højere mentale energier du kommer i forbindelse med og som har løftet dig og dine indre legemer ind i nye frekvenser, i forhold til hvad du er vant til. 2. Din fysiske tilværelse syntes at ændre karakter og indhold, uden at der rent faktisk er sket noget som helst på det fysiske plan udover, at du har løftet din bevidsthed op på højere niveauer af væren og bevidsthed og derved skiftet platform/udsigts og indsigtsniveau. 3. Opleves dette eller lignende, så er det med at få etableret jordforbindelse i en fart, eventuelt se at komme i gang med noget fysisk arbejde, gøre rent, få vasket det tøj der ligger eller gå en lang tur m.m. 4. Og så acceptere at disse planer af bevidsthed eksisterer, at den viden du har fået er sand, men at du måske lige skulle tage det med ro, i bevidstheden om at det altså er på det fysiske plan der skal udføres lysarbejde. 5. Skulle du være i tvivl om dine oplevelser m.m. så er du jo trænet til dagsbevidst at kontakte din indre Gudsbevidsthed, som ER din vigtigste kilde til alt, den alvidende og allestedsnærværende kontakt, som du naturligvis henvender dig til, for at få rede på eventuelle opståede tvivlsspørgsmål. Stol på DIN oplevelse og det DU ser, men du skal være klar over, at det er en meget fintstoflig verden du bevæger dig i og det derfor kan være svært at få tingende bevidsthedsmæssigt på plads, efter man har været i selskab med højere frekventerende rene og fine energier, som du ikke er vant til. Du ønskes en god rejse til de indre niveauer af væren og bevidsthed. 7

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer

JORDEN. Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke. Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer JORDEN Hvis Positive kvaliteter er Tro uden viden - Rigtig forståelse - Viljestyrke Hvad aktiverer/stimulerer Jordens energi, når du kanaliserer Denne energi lærer personligheden at gå ind under Guds vilje

Læs mere

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre

Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre Jordens indre styre - lysets og kærlighedens Mestre For ca. 16 millioner år siden ankom en gruppe højtudviklede væsner fra Venus og enkelte andre planeter til Jorden for at fremme klodens udvikling, således

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Guddommelig Moderenergi

Guddommelig Moderenergi Guddommelig Moderenergi Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Chalice Well, Avalon. Alle fotos i bogen taget af Lucindra i Fatima og Avalon. Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~

Den Feminine Kraft. Lucindra ~ 1 ~ Den Feminine Kraft Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra De Tre Gratier - LandArt Tidligere udgivelser: De Tre Grale Tvillingesjæl Indvielsens Port - Vejen til den 3. indvielse Lysets Kvinder

Læs mere

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation

Virkningsfulde bønner og påkaldelser. Den Store Invokation Virkningsfulde bønner og påkaldelser (3) Den Store Invokation Fra lysets kilde i Guds sind lad lys strømme ind i menneskers tanker lad lyset komme til jorden. Fra kærlighedens kilde i Guds hjerte lad kærlighed

Læs mere

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer

VULKAN. Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje. Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer VULKAN Hvis Positive kvaliteter er Hengivenhed - Offervilje - Samarbejdsvilje Hvad aktiverer/stimulerer Vulkan energien, når du kanaliserer Den stimulerer evnen til at kunne gå ind i et gruppesamarbejde,

Læs mere

VEGA. Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer

VEGA. Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer VEGA Hvis Positive kvaliteter er Fuld bevidsthed - Ansvarsfølelse - Medmenneskelighed Hvad aktiverer/stimulerer Vega energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

Equilibrium Nr. 0 Spirituel Nødhjælps Flaske Tarotkort: Narren. Equilibrium Nr. 1 Fysisk nødhjælps Flaske Tarotkort: Magikeren

Equilibrium Nr. 0 Spirituel Nødhjælps Flaske Tarotkort: Narren. Equilibrium Nr. 1 Fysisk nødhjælps Flaske Tarotkort: Magikeren Equilibrium Nr. 0 Spirituel Nødhjælps Flaske Tarotkort: Narren Equilibrium Nr. 1 Fysisk nødhjælps Flaske Tarotkort: Magikeren Equilibrium Nr.2 Fredsflasken Tarotkort: Ypperstepræstinden Equilibrium Nr.

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Det Ny Avalon. Lucindra ~ 1 ~

Det Ny Avalon. Lucindra ~ 1 ~ Det Ny Avalon Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: The Tor, Avalon - taget af Lucindra. Billeder fra Avalon taget af Lucindra Tidligere udgivelser: De Tre Grale - en spirituel rejse Tvillingesjæl Indvielsens

Læs mere

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen

Opstandelse. v/ Asger Lorentsen Opstandelse v/ Asger Lorentsen Jorden går nu ind i et vist niveau af opstandelse, og dermed gives menneskeheden en stor mulighed for at hæves i vibration. Denne mulighed har i mange åndelige grupper ligeledes

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m

Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008. Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Sommer Retreat i Svendborg 2. 6. juli 2008 Bestil brochure eller læs nærmere på hjemmesiden. P r o g r a m Februar - juli 2008 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

StjernePorten. 1. Stråle.

StjernePorten. 1. Stråle. 1. Stråle. Vilje og kraft. El Moroya er en af de mest kendte af Østens adepter. Han har en lang række disciple i Europa og USA, og udøver mest mulig indflydelse i international politik, på en ikke-voldelig

Læs mere

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre

Menneskets Åndelige Opbygning. Chakra - Livsenergi Centre Menneskets Åndelige Opbygning Chakra - Livsenergi Centre 1 Ligesom chakraerne har deres korrespondance i det fysiske legeme, så har de også korrespondancer i de indre legemer. Lidt baggrund omkring Chakra

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

SIRIUS. Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling. Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer

SIRIUS. Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling. Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer SIRIUS Hvis Positive kvaliteter er Fuld Erkendelse - Tålmodighed - Ret Handling Hvad aktiverer/stimulerer Sirius energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Generelt om Healing/indre legemer

Generelt om Healing/indre legemer Generelt om Healing/indre legemer Når en healer står overfor et menneske som han/hun ønsker at give healing, ser healeren ikke bare på den fysiske krop. Igennem sin udvikling og træning har healeren lært

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2008 - januar 2009. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2008 - januar 2009 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen. Flamme - Farve og Lys meditation

Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen. Flamme - Farve og Lys meditation Afspænding/afslapning + Diamantøvelsen Flamme - Farve og Lys meditation 1 Indholds fortegnelse 2 Hvad er meditation Hvad er flamme, farve og lys - meditationens fortrin. 3 Hvad gavner det at meditere -

Læs mere

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten

SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten 1 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 SKYTTENS TEGN Målene for mennesket, menneskeheden og planeten Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen)

Læs mere

PLUTO. Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer

PLUTO. Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed. Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer PLUTO Hvis Positive kvaliteter er Tolerance - Mod - Taknemmelighed Hvad aktiverer/stimulerer Pluto energien, når du kanaliserer Pluto stimulerer både rod og issechakra. Når disse chakraer er i samklang,

Læs mere

WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn

WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn 1 WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn www.visdomsnettet.dk 2 WESAK legenden Fuldmåne i Tyrens stjernetegn Ingen pris er for høj at betale, hvis man ønsker at være til gavn for Hierarkiet ved fuldmånen

Læs mere

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde.

Og jeg vil nu have dig til at begynde at tillade din krops celler at frigive alle forældede tilknytninger til ordet gudinde. Gudinde Jezebel Loven om Gudinden og Jordportene 64-70 (Rusland 2) Kanaliseret gennem Michelle Eloff Oversat af Helleh Kjær Hansen Kanaliseret i Johannesburg, Sydafrika d. 21. juni 2010 Copyright bemærkning

Læs mere

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9

Kanalisering. Den Gyldne Portal Hjemmeside: http://dengyldneportal.dk. Side 1 af 9 Kanalisering Side 1 af 9 Indholdsfortegnlse over kanalisering Side Forside 1 Denne indholdsfortegnelse du læser i nu 2 Generelt om kanalisering 3-5 Kanaliserings teknik og bevidst/ubevidst medie virksomhed

Læs mere

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE

DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE DEN HØJESTE OG EFFEKTIVE METODE FRA MANDAG TIL LØRDAG varer teknikken 20 minutter og Søndag varer den 30 minutter, Teknikken starter kl 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 02. NB: Dette er de danske tider. Forberedelser

Læs mere

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom

hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom 1 hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Hermetisk filosofi Den gamle og evige visdom Af Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang Hermes er identisk

Læs mere

Gralskongen & Gralsdronningen

Gralskongen & Gralsdronningen Gralskongen & Gralsdronningen Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra. Fotos fra Avalon taget af Lucindra. Tidligere udgivelser: De Tre Grale - en spirituel rejse Tvillingesjæl Indvielsens

Læs mere

Manuen, Kristus Rakoczy Mester Jupiter -

Manuen, Kristus Rakoczy Mester Jupiter - Vejledning til portrætterne af det Spirituelle Hierarki Det er småt med pålidelig information om de væsener og mestre, der har ofret sig for udvikling af bevidsthed i alle Jordens skabninger. I forbindelse

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs.

risikerer ikke at blive snydt, fordi GPS troede, jeg mente Rom oppe ved Lemvig i Jylland. Jeg må nødvendigvis være mere opmærksom på ruten undervejs. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 15. februar 2015 Kirkedag: Fastelavns søndag/a Tekst: Matt 3,13-17 Salmer: SK: 192 * 441 * 141 * 388,5 * 172 LL: 192 * 450 * 388,3 * 441 * 141 * 388,5 *

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Note fra forfatteren

Note fra forfatteren Note fra forfatteren Vejen til oplysning Denne bog er baseret på uddrag af forskellige kurser jeg har undervist, samt informationer jeg har modtaget fra Mestrene, for at tilvejebringe instruktion i selv-oplysningsprocessen.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

ALDERDOM - et erfaringsområde

ALDERDOM - et erfaringsområde 1 ALDERDOM - et erfaringsområde Lucille Gilling www.visdomsnettet.dk 2 ALDERDOM - et erfaringsområde Af Lucille Gilling Fra The Beacon (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Teknologiskræk I

Læs mere

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~

Indvielsens Port. Vejen til den 3. Indvielse. Lucindra ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. Indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra Udgivet september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Andre e-bøger af Lucindra: De Tre Grale - en spirituel

Læs mere

P r o g r a m. August 2009 - Januar 2010. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2009 - Januar 2010. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2009 - Januar 2010 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

P r o g r a m. August 2007 - januar 2008. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. August 2007 - januar 2008. Teosofisk Fellowship København P r o g r a m August 2007 - januar 2008 Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3. sal, 1453 København K www.teosofiskfellowship.dk En kort introduktion til

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen

Wesakfesten. -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen Wesakfesten -uddrag fra bogen Fuldmånemeditation af Kenneth Sørensen»Ingen pris er for høj at betale for at kunne være til gavn for Hierarkiet ved tidspunktet for fuldmånen i maj, for at kunne opnå den

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Indvielsens Port. Lucindra. Vejen til den 3. indvielse ~ 1 ~

Indvielsens Port. Lucindra. Vejen til den 3. indvielse ~ 1 ~ Indvielsens Port Vejen til den 3. indvielse Lucindra ~ 1 ~ Forsidebillede: Foto taget af Lucindra i Marokko 1. udgave september 2014. Hjemmeside: www.lucindra.dk Facebookside: Lucindra - Spirituelle bøger

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 De syv stråler er et grundlæggende element i den nye tidsalders psykologi, og interessen for at studere og forstå de syv stråler er voksende. Stadig flere erkender, at åndsvidenskaben

Læs mere

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson.

Mester Rakoczy. Geoffrey Hodson. 1 Mester Rakoczy Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Mester Rakoczy Af Geoffrey Hodson Fra Illuminations of the Mystery Tradition 1 (Modtaget fra mester Polidorus Isurenus) (Oversættelse Thora Lund

Læs mere

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang

ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang ISIS OG LOTUSBLOMSTEN af Erik Ansvang Udgivet af VisdomsNettet 1 www.visdomsnettet.dk ISIS OG LOTUSBLOMSTEN www.visdomsnettet.dk 2 Isis og lotusblomsten Af Erik Ansvang Universet er en tanke I dag arbejder

Læs mere

Arbejdet i Skyttens tegn ca 23.11-21.12 ( Sagitarus ) Generelt om Skyttens tegn. De tre ILDTEGN er Løven, Skytten, Vædderen.

Arbejdet i Skyttens tegn ca 23.11-21.12 ( Sagitarus ) Generelt om Skyttens tegn. De tre ILDTEGN er Løven, Skytten, Vædderen. Arbejdet i Skyttens tegn ca 23.11-21.12 ( Sagitarus ) Generelt om Skyttens tegn. De tre ILDTEGN er Løven, Skytten, Vædderen. Temperamentet er kolerisk, det vil sige fuld fart på. Ildtegnene er de mest

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN

7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31. Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN 7. søndag efter Trinitatis 2014, Helligsø og Hurup Mattæus 10, 24-31 Herre, lær mig at leve, mens jeg gør Lær mig at elske, mens jeg tør det, AMEN Som tiden dog går! siger vi tit. Nu er det allerede fire

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen.

Lindvig Osmundsen Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1. Prædiken til Skærtorsdag Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Prædiken til Skærtorsdag 2016 Bording Side 1 Prædiken til Skærtorsdag 2016. Tekst. Johs 13,1-15. Fodvaskningen. Skærtorsdag er en dag hvor der skete meget i Jesu liv. Jesu er i Bethania hvor han har overnattet

Læs mere

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst.

Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Epistel: 1. Korintherbrev 13 Evangelielæsning: Johannes 14, 1-7 Frygt ikke, kære folkevalgte. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Derfor Danmark, frygt kun ikke, frygt er ej af kærlighed

Læs mere

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk

HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT. www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE AF ANNIE BESANT Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk HUKOMMELSE Af Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 HUKOMMELSE Af Annie Besant Hvad er hukommelse, hvordan virker den, og på hvordan

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN af Helena Roerich 1879-1949. Hun skrev bl.a. Agni Yoga bøgerne og lagde særlig vægt på Verdensmoderen. Der findes i os alle tre nøgler til udvikling: KÆRLIGHED, SKØNHED og VIDEN.

Læs mere

Center for Personlig Udvikling Viborg

Center for Personlig Udvikling Viborg Center for Personlig Udvikling Viborg Efterårsprogram 2016 Lever du det liv din sjæl ønsker sig? Lær at lytte til hvad din sjæl fortæller dig Ved Ianneia Meldgaard Foredrag mandag den 29. august 2016,

Læs mere

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf

Man kan få slides i pdf på hjemmesiden. Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf Man kan få slides i pdf på hjemmesiden Skrifterne i GT + Jesus/Helligånden + samspil med de andre apostle mf 1 Fil 3,3: Det er os, der er de omskårne, og som tjener ved Guds ånd og har vores stolthed i

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe:

Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Helingstjeneste for jorden og menneskeheden i en cirkel eller lille gruppe: Indledning: Spil evt. lidt musik, mens I samles om alteret. Mesteren Jesus siger: Jeg Er Verdens lys. Den, der følger mig, skal

Læs mere

Opstegne Mester Kuthumi & Lady Nada

Opstegne Mester Kuthumi & Lady Nada Opstegne Mester Kuthumi & Lady Nada 9:9 Portal Forankring med Lady Nada KANALISERET GENNEM MICHELLE MANDERS Alle rettigheder forbeholdt & copyright Michelle Manders. Oversat af Heidi Trolle Enevoldsen.

Læs mere

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003

Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Odder Frimenighed Cellegruppeoplæg efteråret 2003 Cellegruppeoplægget tager udgangspunkt i første del af menighedens mission nemlig Mødested og i første punkt under dette punkt: Mødested mellem Gud og

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

Visualiseringens kunst

Visualiseringens kunst 1 Visualiseringens kunst Janet Nation www.visdomsnettet.dk 2 Visualiseringens kunst Af Janet Nation (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Gruppebevidsthed Der er ingen adskillelse på sjælens

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

ÅR A, B og C LANGFREDAG

ÅR A, B og C LANGFREDAG ÅR A, B og C LANGFREDAG 1. For Kirken: Kære kristne, lad os bede for Guds hellige Kirke, at vor Gud og Herre vil skænke den fred, enhed og beskyttelse over hele jorden, så vi i vort liv kan herliggøre

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København

P r o g r a m. Februar - juli 2009. Teosofisk Fellowship København. Teosofisk Fellowship København Teosofisk Fellowship København Sommerskole i Svendborg 1.-5. juli 2009 Bestil brochure eller se hjemmesiden P r o g r a m Februar - juli 2009 Teosofisk Fellowship København Sankt Peders Stræde 27B, 3.

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian.

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian. 1 Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor udvikle SINDSRO? Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sindsro

Læs mere

Auralæsning. Erik Ansvang.

Auralæsning. Erik Ansvang. 1 Auralæsning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Auralæsning Af Erik Ansvang En clairvoyant kan se aura. Men det er ikke enhver clairvoyant, der kan læse den. Det fysiske lys kan spaltes i underfrekvenser

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46

LIVETS MENING. Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 Matt 22,34-46 s.1 Prædiken af Morten Munch 18. s. e. trin / 29. sep. 2013 Tekst: Matt 22,34-46 LIVETS MENING Hvad er meningen? Hvad i al verden er meningen? Hvad er livets mening? Mange vil sige, at der

Læs mere

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3

11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 1 11. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. august 2012 kl. 10.00. Salmer: 122/434/436/151//582/681 Uddelingssalme: 3 Åbningshilsen Skoleferien er slut, de fleste er ved at være tilbage fra

Læs mere

MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk

MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk MerKaBa Stjernetetraeder - Kristusbevidsthedens Netværk Et stjernetetraeder er den mest basale figur, som findes i det 3-dimensionale univers. Det formes af to sammensatte tetraedre og danner en 3-dimensional

Læs mere

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest

365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Joel 3,1-5, Rom 8,31b-39, Joh 17,20-26 Salmer: Lihme 9.00 749 I Østen, 292 Kærligheds og sandheds Ånd!, 365 Guds kærlighed ej grænse ved, 723 Naturen holder pinsefest Lem 10.30 749 I Østen, Dåb: 448, 292

Læs mere

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31.

Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015.docx. Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Bruger Side 1 24-05-2015 Prædiken til Pinsedag 2015. Tekst. Johs. 14, 22-31. Den bedste og den sværeste højtid. Pinse betyder 50. 50 dage efter påskedag. 50 dage efter Jesu opstandelse. Så længe tog det

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang.

ESOTERISME. - hvad er det? Erik Ansvang. 1 ESOTERISME - hvad er det? Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 ESOTERISME - hvad er det? Af Erik Ansvang Hvilke associationer skaber ordet esoterisk eller okkult? Esoterisk og okkult Flere og flere bruger

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 18.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 18. s. e. trinitatis Læsning. Johs. 15,1-11. 25-09-2016 side 1 Prædiken til 18. s. e. trinitatis 2016. Læsning. Johs. 15,1-11. De ord vi har hørt i dag drypper af dåb. Når et menneske bliver døbt får det en velsignelse med sig ud i livet. Vi kalder

Læs mere