Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki."

Transkript

1 Foki - Retreats. Nr.1= 7. stråle fokus på Kauai, Hawaii. Ligger på det æteriske plan i det sydøstlige hjørne af øen og manifesterer Lady Portias lys. Dette 7. stråle fokus er forbundet med 2 andre 7. stråle centre, Mount Shasta i det nordlige Californien (nr.2) og Frihedsgudinden i New York (nr.5). Nr.2= Bl.a. et træningssted for Saint Germains (Mesteren R s) disciple. 7. stråle fokus på det æteriske plan i det nordlige Calfornien. Et stærkt åndeligt fokus som befinder sig i det nordlige Californien oven over bjerget Mount Shasta på det æteriske plan og gennem bjerget. Dette er blandt andet et træningssted for Saint Germains (Mesteren R s) disciple. Nr.3= Stort undervisningssted om livets formål og plan. Fysisk fokus i Grand Teton Mountain i Teton Mountain Range i Wyoming, 700 m fra toppen. Transmitterer lys fra de 7. stråler og fra visse kosmiske væsner. I dette tilflugtssted findes fysiske og æteriske optegnelser over alt, hvad der er sket på jorden. Et stort undervisningssted om livets formål og plan. Indeholder bl.a en sal med en stor gylden solskive, hvori er en 7 takket stjerne og 7 mindre skiver. Nr.4= Symbolernes hule. Befinder sig fysisk i eller nær Wyoming. Fysisk fokus for Greven af Saint Germains 7. stråle energi (Mesteren R). Indeholder bl.a. opfindelser der endnu ikke er frigjort, et kosmisk spejl og et kugleformet rum, hvor den besøgendes lys intensiveres. 1

2 Nr.5= Frihedens flamme. 7. stråle fokus under/over Frihedsgudinden i New York. Indeholder frihedens flamme, der har til opgave at styrke frihedsidealerne i Amerika. Noget af Frihedens Flamme blev ført til frihedens tempel (nr.8). Quan Yin giver energien til Frihedens symbol. Frihedsgudinden udgør sammen med fokierne på Kauai (nr.1) og i Mt. Shasta (nr.2) en afbalancerende 7. stråle triangel over USA. Nr.6= Illuminationens Tempel. 2. stråle fysisk fokus, Mount Meru nær Titacaca søen i Peru. Fokus for det feminine Gudsaspekt. Her findes en oplysningsflamme, Gylden med Rosa udstråling og hvid center. Her går det feminine aspekt ind i Jorden i balance med det maskuline aspekt. Det maskuline aspekt kommer fra de høje bjergtoppe i Himalaya/det sydlige Tibet (15), fra templet for den Blå Lotusflamme, som giver illumination og fred. Nr.7= Helingsfokus under den Guddommelige Moder. Avalon, æterisk by og dal, befinder sig på det æteriske plan over Glastonbury i Syd England og er en aktivitet under 7. stråle. Mesteren R og Lady Portia giver energien til dette æteriske gralsslot og til det magiske transmuterende arbejde. Nr.8= Center for integrering af det skabende princip i mennesket. Ligger ved Rhonefloden i Syd Frankrig. Indeholder bl.a en gylden gral med frihedens flamme. Denne flamme er gylden gral. Denne flamme er rosa - gylden og blå, center for inspiration af kunstnere og til renselse og inspiration og styrkelse af den indre trefoldighed i mennesket ( Gud - sjæl - menneske ). Nr.9= Alkymistisk forskningscenter, der indeholder den transmuterende violette del af Frihedens Flamme: violet med rosa center og blå udstråling. Flammen hjælper til med forvandling af karma og negative bindinger. Fysisk fokus ved foden af Karpaterne i Transsylvanien i Ungarn. Et 7. stråle center fokus under Greven af Saint Germain (Mesteren R). Er for tiden latent (der er midlertidigt lagt låg på). Nr.10= Indeholder bl.a. sandhedens flamme som genskaber en dybere tro på Gud og udvikler/giver en klarhed i bevidstheden. Hjemsted for sandhedens broderskab. Æterisk tempel over og i centrum af bjerget Idi, midt på øen Kreta i Grækenland. Er et 5. stråle center og Mesteren Hilarions vigtigste fokus. Pallas Athene står som templets beskytter. Nr.11= Indeholder (Ascension Flame), en opstignings flamme - blå og hvidfarvet, som renser de indre legemer, så vibrationerne hæves stærkt. En tilknytning til Luxor kræver stærk indre disciplin, da flammen renser de indre legemer, så vibrationerne hæves stærkt. Er et underjordisk tempel tæt ved byen Luxor og nær Nielsen bred og vigtigste fokus for 4. stråle og for Mesteren Serapis Bay. Nr.12= Indeholder en blå - hvid og opalfarvet opstandelsesflamme, der giver håb og forlængelse af det fysiske liv til mennesket og liv og vitalitet til naturen. Ledes af Mesteren Jesus og Lady Maria. Er et æterisk tempel over Jerusalem, der strækker/dækker sig over hele Det Hellige Land. Nr.13= Indeholder bl.a. opfindelser,der endnu ikke er frigivne, og Det Kosmiske Strålerum, hvori der undervises i anvendelsen af lysstrålen. Ligger nordøst for det Røde hav i den Arabiske ørken, der findes fysiske bygninger under sandet. Mesterens Jesus vigtigste fokus på det fysiske plan og der findes fysiske. 2

3 Nr.14= Indeholdende Visdommens Tempel et stort 2. stråle undervisningssted og fokus for Den Gyldne Robes Broderskab, ledet af Mesteren Kuthumi. Æterisk naturtempel over det lavere bjergområde i Kashmir. Nr.15= Fokus for Den Blå Lotusflamme, som giver oplysning og fred. Den permanente maskuline stråle fokuseres gennem dette fokus. Er residens for Herren Himalaya. Beliggende fysisk på en af de høje bjergtoppe i det sydlige Tibet. Nr.16= Et af de største opholdsteder for det Store Hvide Broderskab. Beliggende tæt ved byen Shigatse på Verdens Tag i Tibet. Herren Maitreya Kristus vigtigste fysiske forankringssted. Flere Mestre og disciple boede her fysisk i H.P. Blavatskis tid. Nr.17= Her residerer Diamantshjertets Broderskab, der beskytter de politiske og åndelige bevægelser, som sættes i gang af det Store Hvide Broderskab. Dets flamme er hvid med blå udstråling. Mesteren Morya leder dette 1. stråle fokus i Darjeeling ved Himalayabjergenes fødder. Nr.18= Indeholder bl.a. andet Trøstens Flamme, som er rosa med hvidt center og gyldne stænk. Herfra magnetiseres megen af den solenergi, der fordeles i de 7. stråler og strømmer ud i naturen.det er et uddannelsessted under Helligånden. Det er Maha Chohans fysiske fokus og et 3. stråle fokus. Befinder sig ved Ceylon ud for Indiens kyst. Nr.19= Hierarkiets hovedsæde på det æteriske plan og er et 1. stråle fokus for Guds vilje s energien Shamballa. Shamballa er en æterisk by, som ligger over Gobiørkenen i Kina. Den vil genopstå på det fysiske plan, når menneskeheden er rede. Nr.20= Fokuserer nådens, tilgivelsens og medlidenhedens lys. Dens hovedkvalitet er Fredens lys. Ligger på det æteriske plan over en bjergudløber uden for Peking i Kina. Nådens Tempel ledes af Mesteren Quan Yin. Midt i Den Forbudte By i Peking findes et andet lysfokus, hvorfra Kina skal forvandles, således at Herren Maitreya kan inkarnere om 500 år. Dette fokus er forbundet med Shamballa (nr.19) og Shigatse (nr.16). Nr.21= stråle energifokus med vægt på renhed, fred, oplysning/illumination. På de indre planer over den lille by Daylesford uden for Melbourne er et stort lyscenter under opbygning. Det er forbundet med Herren Maitreyas retreat ved Shigatse (nr.16) og er med til at skabe en indgang i menneskeheden for Herren Maitreya Kristus energi og fysiske inkarnation om ca. 500 år. 3

4 Uddybende tekst omkring Æteriske templer og energifoki. Hvorfor er der æteriske templer og energifokus omkring Jorden? For gradvis at hjælpe med til at løfte og illuminere (oplyse) menneskeheden. Hvem/hvad står bag disse energifokus? Det gør Det Store Hvide Broderskab/Hierarkiet og Gud-det universelle lys. Hvilken rolle har de væsner, der befinder sig i de respektive fokus? De er at betragte som Guds repræsentanter på det niveau af energi, som de repræsenterer i det energifokus, de er i. Hvordan virker disse centre/energifokus for Jorden? Da de er magnetiseret med/indeholdende en bestemt energi, har de en magnetisk indflydelse på det område hvor de befinder sig + på de øvrige energifokus, som de er forbundet med omkring Jorden. Energicentrene samarbejder således for at helheden (Gud og Guds manifestationer på indre/ydre planer), kan udvikle sig gradvis og hensigtsmæssigt. De er på denne måde med til at holde den rette balance på Jorden og de indre planer og verdener. Hvordan virker disse centre på menneskeheden? Energifoki repræsenterer jo en bestemt energi, som så magnetisk øver indflydelse på det område, hvor det befinder sig. Det vil i praksis sige, at menneskerne, der bor i områderne, gradvis kommer til at repræsentere den form for energi, bliver præget af den energi, som bliver repræsenteret af de æteriske/fysiske energifokus, som er tilknyttet det område. Da centrene via energi-samarbejde er knyttede til hinanden, er en evig stimulation og forandring sikret for menneskeheden, da der til stadighed flyder levende vital energi og livssubstans imellem centrene indbyrdes. Nogle af centrene er fysiske, men skjult for alle, der ikke inviteres dertil, andre af centrene er æteriske og vil blive synlige, efter hånden som menneskeheden udvikler æterisk syn. Mestrenes disciple og aspiranter kan blive tilknyttet et center, der kan støtte i den indre træning, og de kan besøge dette eller andre centre i deres indre legemer om natten og under meditationer for at undervises og for at få styrket visse frekvenser i deres personlighed. Hvad er fælles for centrene? At de har æterisk - astralt - mentalt lysenergi til rådighed og handler efter Guds plan og ønske for Jorden. Guds ønske transmiteres til dem via Det Store Hvide Broderskab, samt de lysvæsner, som virker som bud/overbringere fra de forskellige planer/niveauer af bevidsthed og væren. Skal man være højt åndeligt udviklet for at besøge disse energifokus? Nej, det er et spørgsmål om, hvilken energi du er bærer af. Er du i din personlighed bærer af/eller på anden måde har forbindelse til det pågældende energifokus, du gerne vil besøge er det relativt enkelt for dig at få en oplevelse med herfra. Er du til gengæld ny skal dine indre legemer, (dit æteriske - astrale og mentale legeme) lige vænne sig til den nye frekvens, før du kan få en tydelig dagsbevidst oplevelse med hjem. Og er 4

5 det et stort ønske for dig, vil du uanset dit nuværende energiniveau/åndelige ståsted, blive holdt øje med, samt få tilført en energi, der på den ene eller anden måde vil gøre dit besøg muligt. Dette kan opleves ved at du i drømme oplever nye ansigter i din indre verden, ved at du din personlige energistatus hæves m.m.. Dette kan være rart at blive, så du ikke bliver overrasket over det nye der begynder at vokse i dit indre. Hvordan hæve frekvensen/energien i de indre legemer (dit æteriske - astrale og mentale legeme)? Ved at meditere - læse litteratur, der er bærer af lys - dagsbevidst beskæftige dine tanker med æstetiske, rene tanker og følelser. Gå til Lys-tjenester/Guds tjenester de steder, hvor du føler/oplever, er det rigtige for dig og givende for Jorden. Hvor du i hjertetcenteret føler/oplever, at du er hjemme. Hvor du møder ægte kærlighed - medmenneskelig varme. Ved at følge din intuition i tanke-ord og handling. Andre lysfoki. 1. Kheopspyramiden er et kraftcenter for opstandelse og forvandling. 2. Delfi i Grækenland er fokus på Sandhed og forbundet med Sandhedens tempel på Kreta i Grækenland. Kilde: Asger Lorentsens bog: Menneskets Indre Univers. Borgens forlag og A.D.K. Luk: Law of Life. Opsamling fra diverse undervisningsmaterialer fra år Bemærk venligst, at oplysningerne omkring de æteriske centre er fra gamle kilder af og derfor måske ikke helt rigtige mere men de er dog stadig værdifulde som ledetråde/spor. 5

6 Bevidstheds rejser Det kan være svært for vor fysiske dagsbevidsthed at acceptere, at den faktisk kun er en ualmindelig lille del af et større hele, en større bevidsthed, som rækker fra vor krop og ud i hele universet og rent faktisk er i alt, er allestedsnærværende og derfor også er i den stol, du sidder på, i dette papir og tryksværten ordene er skrevet med. Du er rent faktisk selv en fysisk manifestation af denne subtile bevidsthed, af denne allestedsnærværende ånd og har altid været dette. Man kunne sige at du er et barn af den og derfor har retten til at søge den op på det bevidsthedsmæssige plan, hvornår du end har behov for det eller brug for hjælp. Og som årsag til dig - mig - vor fader/moder, vil den gensvare, hvornår som helst du kalder og den vil gøre dette, stol trygt på det. Det er med at have antennerne oppe, så den uro og larm der forefindes på det mentale og astrale plan omkring jorden, ikke går ind og forstyrrer de informationer og andet andet, som din egen højere bevidsthed giver dig. Bevidsthedsrejserne er derfor at betragte som en rejse i egen højere bevidsthed, hvor målet skal bestemmes af dig, så du kommer hen hvor du gerne vil og i samklang med de energier, som er positive - livsbefordrene - belærende - eller hvad du nu end søger. Så vær meget opmærksom på hvad du intuner på/vælger som bestemmelsessted for din bevidsthed. De energier du intuner på/bringer dig i samklang, vil øge indflydelse på dit indre energinet og influerer/integrere sig i din nuværende bevidsthed, så det er med at være varsom/påpasselig i dine valg. Du får efter havd du vælger. Nu er du advaret. Altså søger du kærlige - visdomsfyldte - kraftfyldte steder op, bliver påvirkningen/integreringen derefter, så hvorfor ikke vælge det bedste og mest kvalitative. Husk, disse planer af bevidsthed du besøger er faktiske, blot befinder de sig overvejende på de indre subtile æteriske og mentale planer. Så bliv ikke chokeret, når du hjemme i stolen rent faktisk oplever at have kontakt og få fine oplevelser og andet guf med hjem. Alt er Gud i differancherede energifrekvenser og niveauer. Dette er vigtigt at erindre sig og der er brug for det hele, for at denne store universelle bevidsthed kan udvikle og manifestere sig igennem dig/mig og alle andre. Så hvad enten du kan acceptere det eller ej, så er du Gud i manifestation, blot er din bevidsthed midlertidig sløret og følgende bevidsthedsrejser er en af måderne, du kan trænge igennem slørene og se hvad du også er. Du vil møde andre væsner af Gudsbevidsthedens manifestationer, modtage visdom - viden - healing m.m. Der findes blandt andet healinghospitaler - universiteter - skoler og undervisningssteder af enhver art m.m. og alle stederne vil de være villige til at give dig det du har behov for, i den udstrækning du har behov for og i den grad du kan kapere og integrere det. Det som jeg har samlet op, om de nævnte fokussteder, er gammel viden, og har noget ændret udseende m.m. så hæng dig venligst ikke i detaljerne, hvis eller når du besøger efterfølgende energifokus/steder og du ikke syntes at de svarer til beskrivelserne. 6

7 Advarsel i relation til bevidstheds rejser Hvis du ikke er vant til at færdes i højere energier, kan du let opleve at miste jordforbindelsen under efterfølgende bevidsthedsrejser. Symptomer på dette kan eksempelvis være: 1. Rent fysisk oplever du, at det er meget koldt omkring dig, du bliver ligesom fremmed for dig selv og det du kender til. Det skyldtes de højere mentale energier du kommer i forbindelse med og som har løftet dig og dine indre legemer ind i nye frekvenser, i forhold til hvad du er vant til. 2. Din fysiske tilværelse syntes at ændre karakter og indhold, uden at der rent faktisk er sket noget som helst på det fysiske plan udover, at du har løftet din bevidsthed op på højere niveauer af væren og bevidsthed og derved skiftet platform/udsigts og indsigtsniveau. 3. Opleves dette eller lignende, så er det med at få etableret jordforbindelse i en fart, eventuelt se at komme i gang med noget fysisk arbejde, gøre rent, få vasket det tøj der ligger eller gå en lang tur m.m. 4. Og så acceptere at disse planer af bevidsthed eksisterer, at den viden du har fået er sand, men at du måske lige skulle tage det med ro, i bevidstheden om at det altså er på det fysiske plan der skal udføres lysarbejde. 5. Skulle du være i tvivl om dine oplevelser m.m. så er du jo trænet til dagsbevidst at kontakte din indre Gudsbevidsthed, som ER din vigtigste kilde til alt, den alvidende og allestedsnærværende kontakt, som du naturligvis henvender dig til, for at få rede på eventuelle opståede tvivlsspørgsmål. Stol på DIN oplevelse og det DU ser, men du skal være klar over, at det er en meget fintstoflig verden du bevæger dig i og det derfor kan være svært at få tingende bevidsthedsmæssigt på plads, efter man har været i selskab med højere frekventerende rene og fine energier, som du ikke er vant til. Du ønskes en god rejse til de indre niveauer af væren og bevidsthed. 7

Der eksisterer kun et problem

Der eksisterer kun et problem Der eksisterer kun et problem Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1

Kun til privat brug. Copyright 1936 by Lucis Press Ltd., Genève, London, New York. Dansk udgave Esoterisk Center Forlag 1989 1 1 Alice A. Bailey Udkommet på dansk: Nationernes Skæbne, 1982 En kompilation om seksualitet, 1988 Esoterisk Psykologi, bind I, 1989 Døden det store eventyr (kompilation), 1990 Blændværk et verdensproblem,

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

De seks frygte mennesker hader forandring

De seks frygte mennesker hader forandring Af Soulaima Gourani #SoulaimaGourani www.soulaima.com De seks frygte mennesker hader forandring Du er lige blevet bedt af mig på dagens foredrag om at være mere nytænkende, kreativ og modig. Meget tyder

Læs mere

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at

4Mange særligt sensitive føler dybt om f.eks. verdens tilstand, det at Den sensitive profil fire typiske træk 1 I den fysiske verden kan man være følsom over for lyde, lugte, lys for skift i temperatur. Rod eller uorden i omgivelserne kan ligeledes påvirke én mere end normalt.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige

At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige At række efter det umulige udvider grænserne for det mulige Kitt Johnson i en samtale med Stig Jarl Det var ikke mindst på grund af hendes såkaldte anatomiske trilogi forestillingerne Aortas Partitur (2003),

Læs mere

Tegn og Mal med intuition

Tegn og Mal med intuition Dansk niveau C Winnie Soelberg Pedersen Social- og sundhedsskolen i Hammerbakker Omskolingsforløb til social- og sundhedsassistent Hold: 0309165 Lærer: Liselotte Meelsen Oktober 2003 Forord I forbindelse

Læs mere

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK

De Seks Paramitaer. Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK De Seks Paramitaer Belæringer v. Geshe Pema Samten 2. - 3. juni 2007 i Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme PHENDELING TRYK Kopiering af denne publikation, eller af dele af den, må kun ske med udgiverens

Læs mere