PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland"

Transkript

1 PRESSEMEDDELELSE Beskæftigelsesregion Midtjylland 3. september 2 LAVESTE LEDIGHED I DANMARK Ledigheden er fortsat rekordlav i Midtjylland. Med kun.2 ledige i juli 2 er ledigheden nede på 2,%. Region Midtjylland har den laveste ledighed i Danmark, og ledigheden er markant lavere end på landsplan, hvor 3,2% af arbejdsstyrken er ledige. Siden juli 2 er der blevet. færre ledige i Midtjylland. Det er et fald i antallet af ledige på 3,% på et år. På landsplan er ledigheden i samme periode faldet med 3.94 til.93 et fald på 2,9%. Lavest for mænd I Midtjylland er ledigheden markant lavere for mænd end for kvinder. I juli 2 er. mænd (,9%) ledige, mens der er. (3,4%) ledige kvinder. Det seneste år er ledigheden faldet stort set lige meget for mænd og kvinder. Mens ledigheden er faldet 3,% for mænd, er der blevet 34,% færre ledige kvinder. Lavest i Hedensted Med en ledighed på,2% har Hedensted den laveste ledighed i Danmark. I ud af de kommuner i Midtjylland er ledigheden lavere end regionsgennemsnittet, og kun to af de midtjyske kommuner har en højere ledighed end landsgennemsnittet. Ringkøbing-Skjern har med,% den næstlaveste ledighed i regionen, og herefter følger Holstebro med,% samt Favrskov, Herning, Horsens og Viborg alle med 2,%. Ledigheden er højest i den nordøstlige del af regionen. Den højeste ledighed er i Århus med 3,%. Herefter kommer Syddjurs med 3,4%, Samsø og Norddjurs (begge med 3,%) og Randers med 2,%. Lavest i byggeriet Ledigheden er fortsat lavest i byggeriet med,3% ledige inden for såvel El-faget som Blik og Rør. Herefter følger Danske Sundhedsorganisationer (sygeplejersker mv.) med,%, samt Malerfaget og Maritime, Metalarbejdere og Ledere med,3%. Den højeste ledighed findes i Magistrenes a-kasse med,%, a-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog med,4%, Teknikere med 4,% samt 3F og akademikere i AAK med 4,%. For yderligere kommentarer kan regionsdirektør Palle Christiansen kontaktes på tlf eller kontorchef Marianne Møller Jakobsen på tlf Mere information om arbejdsmarkedet i Midtjylland kan findes på

2 Ledigheden i Midtjylland i juli 2 samt ændring i f.h.t. juli 2 Gns. antal ledige Ledighedsprocent Fordelt på kommuner: Juli 2 Udvikling juli 2-2 Juli 2 Udv. juli 2-2 i pct.point Favrskov , -, Hedensted 2 -,2 -, Herning 9-4 2, -,4 Holstebro 49-3, -, Horsens -29 2, -,4 Ikast-Brande ,3 -, Lemvig - 2, -,9 Norddjurs , -,9 Odder - 2,2 -,2 Randers.2-2, -, Ringkøbing-Skjern , -, Samsø -3 3, -2, Silkeborg 9-2,2 -, Skanderborg 3-3 2,2 -, Skive -4 2,4 -, Struer -4 2, -,3 Syddjurs -33 3,4 -, Viborg 939-2, -,2 Århus , -, Midtjylland i alt , -,4 Hele landet ,2 -, Fordelt på køn: Mænd ,9 -, Kvinder ,4 -, Fordelt på alder: - år. -,4 -, 2-29 år ,4 -, 3-39 år , -, -49 år ,2 -, - år , -, Fordelt på a-kassegrupper: Selvstændige -39, -, Akademikere 2.2-4,3 -, Funktionærer og tj.mænd m.v ,4 -,2 Handels- og kontorfunktionærer ,3 -,9 Tekniske funktionærer m.v , -,3 Byggefag 23-2,2 -, Metalarbejdere 3-3,3 -,9 Faglig Fælles a-kasse (3F) , -2,2 Nærings- og Nydelsesm.arb. (NNF) -4 2, -, Fag og Arbejde (FOA) ,3 -, Øvrige a-kasser ,3-2,2 Ikke forsikrede , -, Note: Pga. afrunding kan summerne variere

3 Ledigheden i Midtjylland i juli 2 samt ændring i f.h.t. juli 2 Antal ledige Ledighedsprocent A-kasser: Juli 2 Udvikling juli 2-2 Juli 2 Udv. juli 2-2 i pct.point Selvstændige -39,% -,% Selvstændige (DANA) 4 -,% -,3% Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 4-29,% -,% Akademikere 2.2-4,3% -,% Akademikere (AAK) 32-4,% -,4% Økonomer (CA) - 3,% -,% Ingeniører (IAK) -2,% -,% Journalistik, Kommunikation og Sprog 9 -,4% -,% Magistre (MA) 2-2,% -2,% Funktionærer og tj.mænd ,4% -,2% Danske Sundhedsorganisationer (DSA),%,3% Lærere (DLF-A) ,% -,% Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL- A) 43-3,% -,4% Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) -2 2,% -,3% Socialpædagoger (SLA) ,2% -,% Stats- og Teleansatte (STA) -3 2,% -,% HK ,3% -,9% Tekniske funktionærer ,% -,3% Ledere 229 -,3% -,9% Business -,% -,% Teknikere 3-4,% -,9% IT-faget og Merkonomer (PROSA) -44 3,% -,% Funktionærer og Servicefag 3-2 2,% -2,% Byggefag 23-2,2% -,% Blik og Rør 4 -,3% -,% El-faget -33,3% -,% Malerfaget og Maritime 2 -,3% -,2% Træ-Industri-Byg (TIB) -22,% -,2% Metalarbejdere 3-3,3% -,9% 3F ,% -2,2% NNF -4 2,% -,% FOA ,3% -,% Øvrige a-kasser ,3% -2,2% Kristelig a-kasse ,% -2,% Danske Lønmodtagere (DLA) ,4% -,3% Frie Funktionærer (FFA) - 2,% -,4% Ikke forsikrede I alt ,% -,4% Note: Pga. afrunding kan summerne variere. Ledige i alt er antal ledige i pct. af arbejdsstyrken. Ledighedspct. i a-kasser er i pct. af antal forsikrede.

4 Udviklingen i ledigheden i Midtjylland 2-2 Sæsonkorrigerede tal og faktiske tal. 4.. Gns. antal ledige M 2M 2M 2M4 2M9 22M2 22M 22M2 23M 23M M3 M 2M 2M 2M 2M4 2M9 2M2 2M Sæson-korrigeret Faktisk antal ledige

5 Ledigheden i Midtjylland i juli 2 fordelt på kommuner og a-kassegrupper (i parentesen fremgår ændringer fra juli 2 til juli 2) Kommuner: Selvstændige Akademikere Funktionærer og tj.mænd HK Tekniske funktionærer m.v. Bygge- fag Metal 3F NNF FOA Øvrige a-kasser Ikke forsikrede I alt Favrskov 2 (-4) (-9) 3 3 (-3) 3 44 (-2) Hedensted (-2) 2 34 (-2) 4 2 (-32) 9 2 (-) Herning 4 (-3) 33 9 (-) 2 (-9) 3 (-) 2 (-4) 9 (-) 4 44 (9) 9 (-4) Holstebro 3 (-) 94 (-2) 2 (-) 2 (-9) (-) 3 (-3) (-3) Horsens 9 (-4) 9 (-) 3 (-4) 9 3 (-9) (-) (-4) 9 (-9) 4 (-3) Ikast-Brande 2 (-2) (-43) (-2) 2 (-) (-2) 2 (-99) 49 (-) 42 (-32) Lemvig 2 (-) 3 (-) 3 4 (-) Norddjurs (-3) 22 (-44) (-3) 4 4 (-43) 9 (-3) (-343) Odder 2 (-) 2 (-) 4 (-) 3 2 (-4) 42 2 (-) (-) Randers 42 (-2) (-3) 9 (-92) 2 (-4) (-2) 2 (-) (-9).2 (-) Ringkøbing-Skjern 2 (-4) 32 (-32) 4 (-) (-) 9 (-) 99 (-2) 44 (-322) Samsø () (-) () () () (-) Silkeborg 4 (-3) 2 (-9) 4 (-3) 2 (-2) 3 (-49) 3 (-) 2 (-) 2 (-) 9 (-) Skanderborg (-) (-2) 44 (-3) (-) 3 (-49) (2) 34 (-2) 9 (-) 3 (-3) Skive (-49) 2 () 2 (-2) (-2) (-4) Struer (-9) (-) 2 (-) (-) 2 34 (-4) Syddjurs 3 4 (-3) 39 (-4) (-4) (-33) Viborg 3 2 (-) 2 (-) (-4) 22 (-4) 939 (-) Århus 2 (-).33 (-39) 32 (-33) (-23) 39 (-) 2 2 (-) (-) 2 2 (-2). (-32).92 (-2.2) Midtjylland i alt (-39) 2.2 (-) 2.2 (-.4).2 (-.) 4 (-499) 23 (-2) 3 (-3) 2.4 (-.2) 32 (-9).4 (-94) 2. (-.).2 (-.) Hele landet 3.42 (-.) 9.22 (-2.92).3 (-4.9) 9.3 (-4.2) 3.44 (-2.4). (-). (-.44) 4.32 (-.39).42 (-) 4.4 (-2.2).4 (-3.93).4 (-.94).93 (-3.94) Note: Pga. afrunding kan summerne variere

6 A-kassegrupper: Favrskov Ledigheden i Midtjylland i juli 2 fordelt på kommuner og a-kassegrupper i pct. af forsikrede, samt ændring i ledigheden i %-point fra juli 2 til juli 2 Hedensted Herning Holstebro Horsens Ikast-Brande Lemvig Norddjurs Odder Selvstændige,%,%,%,%,%,%,3%,3%,%,%,%,%,%,2%,3%,%,%,2% 2,9%,% 2,% Akademikere 2,9% 2,%,%,% 2,4% 2,% 2,% 3,% 3,3% 3,%,%,2% 2,% 2,%,9%,9% 4,% 2,4%,2% 4,3% 3,9% Funktionærer og tj.mænd m.v.,%,3%,% 2,% 2,%,% 2,% 2,% 2,% 2,2%,2% 2,% 2,% 2,%,9% 2,% 2,9%,% 3,4% 2,4% 2,% HK 2,% 2,3% 3,% 2,4% 2,4% 2,% 2,2% 2,9% 3,4% 3,%,%,% 2,9% 3,% 2,% 2,4% 3,4% 2,%,% 3,3% 3,% Tekniske funktionærer m.v.,%,%,9%,3%,4%,2% 2,% 2,2% 2,2%,%,% 2,3% 2,%,9%,%,% 3,2%,% 3,% 2,% 2,4% Byggefag,%,%,%,9%,%,3%,%,4%,%,%,% 2,%,2%,% 2,2%,3%,3%,%,%,2%,4% Metalarbejdere,4%,%,4%,%,%,3%,%,4%,%,%,3%,%,2%,%,%,2%,%,3% 3,4%,3%,% Faglig Fælles a-kasse (3F) 3,%,% 4,% 3,2% 3,% 4,%,% 3,9% 4,% 4,% 2,% 4,% 3,% 3,2% 3,9% 3,9%,% 2,4%,% 4,%,% NNF 3,3%,%,3%,9% 2,% 3,% 3,% 3,9%,%,3% 2,9%,%,3% 3,3%,4%,% 4,2% 4,3% 3,3% 2,% 3,9% Fag og Arbejde (FOA) 2,3%,%,9% 2,%,% 2,3% 2,2% 3,%,3% 3,4%,4% 3,% 2,%,9%,%,9% 3,%,% 2,9% 2,3% 2,% Øvrige a-kasser 2,%,% 2,% 2,4% 2,% 3,% 2,% 4,4% 3,% 3,%,%,% 3,3% 3,3% 2,% 2,% 4,% 2,9%,2% 3,3% 3,% I alt (forsikrede ledige) 2,2%,4% 2,4% 2,% 2,% 2,% 3,% 2,9% 2,% 2,9%,% 3,% 2,% 2,% 2,4% 2,2% 3,4%,9% 4,4% 2,% 3,2% Ændring i %-point: Selvstændige -,% -,2% -,% -,% -,3% -,4% -,% -2,% -,% -,9% -,% -,4% -,3% -,3% -,% -,% -,2% -,% -,2% -,% -,% Akademikere -,% -,2% -,% -,% -,9% -,% -,2% -3,2% -2,% -,9% -,% -,% -,3% -,% -,% -,2% -2,% -,9% -2,% -,% -,3% Funktionærer og tj.mænd m.v. -,% -,% -,4% -,% -,2% -,% -,4% -,9% -,% -,% -,4% -3,4% -,% -,2% -,% -,% -2,% -,% -,4% -,2% -,% HK -,9% -,% -2,% -,% -2,% -2,% -2,2% -2,% -,% -2,% -,4% -,9% -2,% -,9% -3,% -,4% -2,% -,9% -,% -,9% -,% Tekniske funktionærer m.v. -,% -,% -,% -,9% -,% -2,% -,% -2,% -,% -,% -,9% -,% -,% -,4% -,9% -,9% -,% -,% -,% -,3% -,2% Byggefag -,% -,3% -,% -,4% -,4% -,% -,% -,2% -,3% -,% -,% 2,% -,% -,3% -2,% -,9% -,4% -,% -,4% -,% -,% Metalarbejdere -,4% -,2% -,% -,3% -,% -,9% -,3% -,% -,% -,% -,% -2,3% -,3% -,4% -,3% -,% -,% -,% -,% -,9% -,% Faglig Fælles a-kasse (3F) -,2% -2,% -2,% -2,% -,% -2,% -,4% -2,3% -2,% -2,% -,% -3,3% -3,% -,% -3,% -3,% -,% -2,% -,9% -2,2% -,% NNF -3,% -3,4% -,% -,2% -,% -3,% -,% -,9% -,9% -3,% -,3%,% -3,%,%,4% -,3% -,%,% -2,2% -,% -,% Fag og Arbejde (FOA) -,4% -,2% -,% -,% -2,% -,% -,% -2,% -,9% -,9% -,%,3% -2,% -,4% -,% -,9% -,2% -,4% -,% -,% -,2% Øvrige a-kasser -2,% -,% -2,% -,9% -2,3% -3,% -2,% -,% -,% -2,% -,% -2,% -3,% -,9% -2,4% -,% -2,% -2,2% -2,3% -2,2% -2,2% I alt (forsikrede ledige) -,3% -,2% -,% -,2% -,% -2,2% -,9% -2,% -,3% -,9% -,2% -2,% -,% -,% -,% -,4% -,9% -,3% -,% -,% -,4% Note: Pga. afrunding kan summerne variere Randers Ringkøbing-Skjern Samsø Silkeborg Skanderborg Skive Struer Syddjurs Viborg Århus Midtjylland i alt Hele landet

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen

Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland. v. regionsdirektør Palle Christiansen Beskæftigelsespolitiske udfordringer og beskæftigelsesindsatsen i Midtjylland v. regionsdirektør Palle Christiansen Hovedproblemet på sigt 2 Indeks: 2009=100 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2033

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland

Fremtidens arbejdsmarked. v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Fremtidens arbejdsmarked v/ Palle Christiansen, regionsdirektør Beskæftigelsesregion Midtjylland Forventninger til udviklingen i 2009 og 2010 2 Forventet realvækst i 2009 2,0 1,0 1,0 0,3 0,0-1,0-2,0-3,0-0,5-0,5-0,2-1,0-1,0-1,2-2,0-2,5-2,5-2,8-3,0-3,3-2,5-4,0-3,1-3,5-4,0-5,0

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere