Statistiske informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer Oktober Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Ledigheden i Århus Kommune er på 1, % af arbejdsstyrken, hvilket er samme niveau som på landsplan (1,%). Region Midtjylland og landsdel Østjylland har en ledighed på henholdsvis 1,% og 1,%. Ledigheden i september er faldet med 1,1 procent point i forhold til september 7 (jvf. tabel 1). Den samlede ledighed i Århus Kommune er i september på.7 fuldtidsledige, hvilket er et fald på 1.7 personer i forhold til samme periode sidste svarende til 9,1% (jvf. tabel 1). I perioden fra september 7 til september er ledigheden for mænd faldet med,%, mens ledigheden for kvinder er faldet med,% (jf. tabel ). Figur viser en nedgang i ledigheden inden for alle aldersgrupper i perioden fra september 7 til september for både Århus Kommune og hele landet. Tabel viser den gennemsnitlige ledighed fordelt efter arbejdsløshedskasse. Næsten samtlige a-kasser, har i september haft en nedgang i antal ledige i forhold til september 7. I Århus Kommune har arbejdsløshedskasserne Magistre og Journalistik, Kommunikation og Sprog haft den største arbejdsløshed på henholdsvis,% og,% blandt forsikrede i september. Figur 1. Ledigheden i september i procent af arbejdsstyrken pr. 1. januar , 1, 1, 1,, 1,9, 1, 1, Århus Landsdel Østjylland Region Midtjylland København Odense Aalborg Esbjerg Randers Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Statistik og Ledelsesinformation

2 Figur. i pct. af arbejdsstyrken,. 7 1 j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s 7 Århus Kommune Region Midtjylland Tabel 1. i Århus Kommune, Region Midtjylland og hele landet, september 7 og. I pct. af arbejdsstyrken Sept. Sept. Ændring Ændring Sept. Sept. Ændring 7 absolut i % 7 pct. point Århus Kommune ,1,7 1, -1,1 Landsdel Østjylland ,,1 1, -, Region Midtjylland ,1 1, 1, -, : ,, 1, -, Tabel. Antal ledige i Århus Kommune efter køn, september 7 og. Antal ledige September 7 September 7 Ændring Ændring i procent Mænd , Kvinder , I alt ,1

3 Figur. i Århus Kommune og hele landet fordelt efter alder, september 7 og. Århus Kommune 1 1 1,7 1, 1,,9 I alt 1-,7,,,1-9 -9,,, 1, 1, 1, , 1, 1, 1, I alt 1-,1,7,1, 1,7, 1, 1, ,,9 September 7 September September 7 September Kilde: Danmarks Statistik Figur. i Århus Kommune og hele landet fordelt efter køn og alder, september. Århus Kommune , 1,7 1,,9,,, 1,9 1, 1, 1, 1, 1,1 1,1 1, 1, 1,1 1,, 1,, 1, 1, 1, 1, 1,,9,9 I alt I alt Mænd Kvinder Mænd Kvinder

4 Tabel. i Århus Kommune samt ledighedsprocenten i Århus, Østjylland, Region Midtjylland og hele landet fordelt efter arbejdsløshedskasse. i Århus Kommune i % af forsikrede, september Sept. 7 Sept. Ændring Århus Kommune Landsdel Østjylland Region Midtjylland Hele landet Akademikere (AAK) 17-17,,, 1, Blik- og rør (-dec. 7) Business 9 -, 1, 1, 1, Byggefagenes a-kasse -,,7,7 1, Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) , 1,1 1,1 1, Danske Lønmodtagere (DLA) 1-7, 1, 1, 1, Danske Sundhedsorganisationer (DSA) -1,,,, El-faget 1,,,, Fag og Arbejde (FOA) 1 -,9,9,9 1, Faglig Fælles a-kasse (F) -1,,,1,9 Frie Funktionærer (FFA) , 1, 1,1 1,1 Funktionærer og Servicefag ,,9, 1, Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) 1-19,1 1, 1,1 1, Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 7-7, 1,7 1, 1, Ingeniører (IAK) 7-1 1, 1,1 1, 1, IT-faget og Merkonomer (PROSA) -1, 1, 1, 1, Journalistik, Kommunikation og Sprog 1 1 -,,,, Kristelig a-kasse ,9, 1,7, Ledere -7,,7,,7 Lærere (DLF-A) 11-1, 1,,9 1,1 Magistre (MA) ,,,,1 Malerfaget og Maritime (- dec. 7) Metalarbejdere 9-1,,,7 1, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) 9-7,,1,,9 Selvstændige (DANA) 1-1,7,,7 1,1 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) 1 7-1,,,7 1, Socialpædagoger (SLA) 7 1 -, 1, 1, 1, Stats- og Teleansatte (STA) 1-1 1,,7,7, Teknikere 111 -,,,,7 Træ-Industri-Byg (TIB) 1 7,1 1, 1,7,1 Økonomer (CA) 9 7-1, 1,9 1,7 1,7 Ikke forsikrede I alt ,1 1, 1, 1, Anm. 1. januar fusionerede Erhvervssproglig a-kasse og Journalisternes a-kasse til A-kassen for Journalistik. 1. januar fusionerede Malersvendenes a-kasse og Maritim a-kasse til Malerfagets og Maritim a-kasse. 1. marts skiftede Civiløkonomernes a-kasse navn til CA, Økonomernes a-kasse. 1. april overgik der 17.7 medlemmer fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danmarks Lærers Fælles a-kasse (DLF-A). 1. oktober overgik. medlemmer fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danske Sygeplejersker. 1. oktober skiftede Danske Sygeplejerskers a-kasse navn til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse. 1. januar fusionerede Kvindeligt Arbejdere og SID til Faglig Fælles a-kasse (F). 1. januar skifter Frie Lønmodtageres a-kasse navn til Frie Funktionærers a-kasse (FFA). 1. april overg 1. medlemmer (Jordmødre) fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (DSA). 1. januar fusionerede Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) og Offentlige Ansattes a-kasse (OAA) til Fag og Arbejde (foa). 1. januar skiftede Danske Sælgeres a-kasse navn til Business a-kasse. 1. juli er Restaurationsbranchens a-kasse lagt sammen med F. 1. januar er Blik og Rør a-kassen lagt sammen med Malerfaget og Maritim a-kassen. Samtidig skifter a-kassen navn til Byggefagenes a-kasse.

5 Kilde/opgørelsesmetode Datagrundlaget er udtræk fra Danmarks Statistik. Danmarks Statistik har offentliggjort en ny ledighedsstatistik, som betyder, at antallet af ledige fremover vil være på et lidt lavere niveau. Overordnet best ændringerne af den månedlige ledighedsstatistik i følgende: 1. Ændringer i kildedata: a) Dagpengemodtagernes ledighed opgøres fremover på baggrund af RAM (Registeret for arbejdsmarkedsstatistik) frem for CRAM (Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale register for arbejdsmarkedsstatistik). b) Kontant- og starthjælpsmodtagernes ledighed opgøres fremover på baggrund af kommunernes registrering af personernes matchkategorier samt om personerne samtidig f udbetalt kontanthjælp eller starthjælp. Endelig fratrækkes evt. aktiveringstimer.. Revideret ledighedsbegreb: a) Feriedagpengemodtagerne ekskluderes fra ledighedstallet. b) Ændret beregning af fuldtidsledigheden for de deltidsforsikrede (her divideres fremover altid med 7 timer og ikke med den forsikredes antal forsikrede timer som tidligere). c) Fra opsplitning på forsikringskategori til opsplitning på ydelsestype, dvs. om der modtages dagpenge eller kontanthjælp.. Lovgivningsmæssige ændringer: a) Fra 1. januar er det muligt at modtage dagpenge i aktiveringsforløb af op til ugers varighed. Arbejdsløshedsprocenterne er beregnet i forhold til arbejdsstyrken i aldersgruppen 1-, senest opgjort pr Geografisk refereres til personernes bopæl. Som følge af afrundinger kan der opstå små afvigelser i totalerne i de forskellige tabeller. Signatur - Nul. Mindre end ½ af den anvendte enhed.. Tal kan efter sagens natur ikke kan forekomme... Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn... Oplysningen foreligger ikke. Henvendelse Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Linda Svane Andersen, tlf eller Niels Michaelsen tlf En tilsvarende Information for. kvartal er offentliggjort i indeværende serie.

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Midtjylland Mænd 13.37 14.13 14.848 18.691 19.179 18.57 15.767 13.499 12.632 11.579 11.374 1.974 1.79 Kvinder 8.85 8.839 8.942 1.516 9.631 9.217 8.829 8.471 8.686 8.629 8.855

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09

2009M09 2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 921 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 Kvinder 665 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 I alt 1.586 1.621 1.665 1.754 2.64

Læs mere

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10

2009M10 2009M11 2009M12 2010M01 2010M02 2010M03 2010M04 2010M05 2010M06 2010M07 2010M08 2010M09 2010M10 Ledigheden fordelt på køn i Silkeborg Kommune Mænd 961 998 1.68 1.274 1.364 1.364 1.155 1.26 978 898 877 869 851 Kvinder 66 667 686 79 735 72 687 683 79 711 78 777 75 I alt 1.621 1.665 1.754 2.64 2.99

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Ledighedstal for november 2013

Ledighedstal for november 2013 Ledighedstal for november 213 Materialet indeholder en opgørelse af følgende: Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, forsikrede Udviklingen i ledigheden i Aarhus kommune, ikke-forsikrede Udviklingen

Læs mere

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013

Antal forsikrede langtidsledige (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund, fordelt på a-kassegrupper og a-kasser, april 2013 Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Guldborgsund Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Guldborgsund,

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6

Dagpengemodtagere 3) 874-2,3 5,4 5,2 Kontanthjælpsmodtagere 303 5,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0

Dagpengemodtagere 3) 895 11,6 4,8 5,4 Kontanthjælpsmodtagere 287-13,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3

Dagpengemodtagere 3) 602-1,5 4,3 4,3 Kontanthjælpsmodtagere 261-26,3 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, juni 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms Kommune Bruttoledige

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6

Dagpengemodtagere 3) 850 1,6 6,4 6,5 Kontanthjælpsmodtagere 228 3,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, marts 2012 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe,

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, Antal Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtidsledige til samme måned i til samme måned Ledighedsprocent februar 2011 ledige i i % Ledighed

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6

Dagpengemodtagere 3) 809 0,1 6,1 6,1 Kontanthjælpsmodtagere 258 20,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm

Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Langtidsledige (personer, der har været bruttoledige i mindst 80 pct. af tiden inden for det seneste år) i Bornholm Antal langtidsledige personer (brutto) samt langtidsledighedsprocent i Bornholm, fordelt

Læs mere

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe

Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ledigheden i Syddanmark fordelt på køn, forsikringsgruppe, alder og a-kassegruppe Ændring i forhold Ændring i forhold fuldtids til samme måned i til samme måned Ledigheds i i % Ledighed i alt 25.404-4.952-16,3%

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6

Dagpengemodtagere 3) 833 4,3 5,7 5,9 Kontanthjælpsmodtagere 282-25,6 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Bornholms kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, november 2014 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Bornholms kommune

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

3F s ledighed i februar 2012

3F s ledighed i februar 2012 3F s ledighed i februar 2012 Ledigheden stiger og det gør uddannelsesbehovet også I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden (inkl. de aktiverede) for 3F s medlemmer steg med ca. 1.200 fuldtidspersoner

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt

Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Ligestillingsudvalget 2011-12 LIU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 49 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København

Læs mere

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag

Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 16. december 2010 Analyse: Mange danskere i farezonen for at miste deres forsørgelsesgrundlag 1.220 arbejdsløse danskere ville i september måned have mistet deres dagpengeret, hvis de nye regler for en

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014)

NOTAT. Orientering om ledigheden (pr. december 2014) NOTAT Orientering om ledigheden (pr. december 2014) Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere