Statistiske informationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistiske informationer"

Transkript

1 Statistiske informationer Juli 7 Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. 7 Den samlede ledighed i Århus Kommune er i juni 7 faldet med 1.9 personer i forhold til samme periode sidste år svarende til 3, % (jvf. tabel 1). I Århus Kommune var der 5.57 fuldtidsledige svarende til 3, % af arbejdsstyrken, hvilket er et fald på 1, procent point i forhold til juni. På landsplan er den gennemsnitlige ledighed på 3,1%. I tabel 3 ses det gennemsnitlige antal deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i Århus Kommune. I. var 7.7 personer fuldtidsdeltager i en eller anden form for arbejdsmarkedspolitisk foranstaltning. Dette er et fald på,% i forhold til. 5. Tabel viser den gennemsnitlige ledighed fordelt efter arbejdsløshedskasse. De fleste brancher har haft en nedgang i ledigheden i forhold til juni. Arbejdsløshedskassen for Magistre og Journalistik, Kommunikation og Sprog har den største arbejdsløshed blandt forsikrede med henholdsvis,% og 7,% i juni 7. Figur 3 viser en nedgang i ledigheden inden for alle aldersgrupper i perioden fra juni til juni 7. Aldersgruppen 5- år har haft det største fald på 1,5 procentpoint i forhold til året før. Figur 1. Ledigheden i juni 7 i procent af arbejdsstyrken pr. 1. januar. 1 3,, 3,1 5,3 3,5 3,,,5 Århus Region Midtjylland København Odense Aalborg Esbjerg Randers Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Budgetkontoret

2 Figur. Gennemsnitligt antal ledige i pct. af arbejdsstyrken, j f m a m j j a s o n d j f m a m j 7 Århus Kommune Region Midtjylland Tabel 1. Gennemsnitligt antal ledige i Århus Kommune, Århus Amt og hele landet, juni og 7. Gennemsnitligt antal ledige Gennemsnitligt antal ledige I pct. af arbejdsstyrken Juni Juni Ændring Ændring Juni Juni Ændring 7 absolut i % 7 pct.point Århus Kommune ,, 3, -1, Region Midtjylland ,9 3,, -1, : ,3, 3,1 -,9

3 Figur 3. Gennemsnitligt antal ledige i Århus Kommune og hele landet fordelt efter alder, juni og 7. Århus Kommune 1 1, 1,7,7 3,7 5,,5,5 3,5 5,5,,,1,5,3 3, 3, 3,,7,7 3,3 1- år 5-9 år 3-39 år -9 år 5- år 1- år 5-9 år 3-39 år -9 år 5- år Kilde: Danmarks Statistik Juni Juni 7 Juni Juni 7 Figur. Gennemsnitligt antal ledige fordelt efter køn og alder i Århus Kommune og hele landet, juni 7. Århus Kommune 1 1 1, 1, 3,,3 3, 5, 3, 3,,, 1,,3,9,5,3,, 3,1, 3,9 1- år 5-9 år 3-39 år -9 år 5- år 1- år 5-9 år 3-39 år -9 år 5- år Mænd Kvinder Mænd Kvinder 3

4 Tabel. Gennemsnitligt antal ledige i Århus Kommune fordelt efter arbejdsløshedskasse. Gennemsnitligt antal ledige Gennemsnitligt antal ledige I Århus Kommune i % af forsikrede, juni 7 Juni Juni 7 Ændring Århus K. Region Midtjylland Akademikere (AAK) , 3,3 3,1 Blik og Rør - 1,9,5 1,5 Børne- og Ungdomspædagoger (BUPL-A) 5-17,,, Danske Lønmodtagere (DLA) 7 3 3,,, Danske Sundhedsorganisationer (DSA) 1,7,,5 Business , 1,7, El-faget 1 3-9,3,3, Faglig Fælles a-kasse (3F) ,3 3,, Frie Funktionærer (FFA) ,,7, Funktionærer og Servicefag ,1,3 3, Funktionærer og Tjenestemænd (FTF-A) ,,5, Handels- og Kontorfunktionærer (HK) 7 7 -,7 3, 3,7 Ingeniører (IAK) , 1, 1, IT-faget og Merkonomer (PROSA) ,5,7, Journalistik, Kommunikation og Sprog , 5,7 5,3 Kristelig a-kasse , 3,1 3, Ledere ,3 1,3 1,5 Lærere (DLF-A) ,,, Magistre (MA) ,,, Malerfaget og Maritime 3 1, 1,1,1 Metalarbejdere ,3 1,3 1,7 Nærings- og Nydelsesmiddelarbejdere (NNF) ,,3, Fag og Arbejde (FOA) 11-5,,,7 RestaurationsBranchen Socialpædagoger (SLA) 5-5,3,,9 Selvstændige (DANA) ,9 1,,3 Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE) ,1 1,7,1 Stats- og Teleansatte (STA) - 3,,, Teknikere , 3,,3 Træ-Industri-Byg (TIB) , 1, 1,9 Økonomer (CA) ,7,7, Ikke forsikrede I alt ,,5 3,1 Anm. Pr. 1. januar 3 fusionerede Erhvervssproglig a-kasse og Journalisternes a-kasse til A-kassen for Journalistik. Pr. 1. januar 3 fusionerede Malersvendenes a-kasse og Maritim a-kasse til Malerfagets og Maritim a-kasse. Pr. 1. marts skiftede Civiløkonomernes a-kasse navn til CA, Økonomernes a-kasse. Pr. 1. april overgik der 17.7 medlemmer fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danmarks Lærers Fælles a-kasse (DLF-A). Pr. 1. oktober overgik. medlemmer fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF-A) til Danske Sygeplejersker. Pr. 1. oktober skiftede Danske Sygeplejerskers a-kasse navn til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse. Pr. 1. januar 5 fusionerede Kvindeligt Arbejdere og SID til Faglig Fælles a-kasse (3F). Pr. 1. januar 5 skifter Frie Lønmodtageres a-kasse navn til Frie Funktionærers a-kasse (FFA). Pr. 1. april 5 overgår 1.3 medlemmer (Jordmødre) fra Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles a-kasse (FTF- A) til Danske Sundhedsorganisationers a-kasse (DSA). Pr. 1. januar fusionerede Pædagogiske Medhjælperes Fælles a-kasse (PMF-A) og Offentlige Ansattes a-kasse (OAA) til Fag og Arbejde (foa). Pr. 1. januar skiftede Danske Sælgeres a-kasse navn til Business a-kasse.

5 Tabel 3. Gennemsnitligt antal deltagere i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger i Århus Kommune. 5 Foranstaltning Århus Kommune i alt Vejledning og opkvalificering i alt Korte vejlednings- og afklaringsforløb (D) Korte vejlednings- og afklaringsforløb (K) Særligt tilrettelagte projekter Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (D Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (K) Ordinær uddannelse (D) Ordinær uddannelse (K) Intensiv jobsøgning Særlig formidling Støttet beskæftigelse i alt Virksomhedspraktik (D) Virksomhedspraktik (K) Ansættelse m. løntilskud (D) Ansættelse m. løntilskud (K) Fleksjob Skånejob Servicejob Voksenlærling fra ledighed Voksenlærling fra beskæftigelse Integrationsuddannelse i alt Kursus i samfundsforståelse Danskundervisning Særskilt tilrettelagt danskundervisning Andre foranstaltninger i alt Børnepasningsorlov fra ledighed Børnepasningsorlov fra beskæftigelse Uddannelsesorlov fra beskæftigelse Uddannelsesorlov fra ledighed Forsøg Frivilligt ulønnet arbejde Uddannelse m. voksenuddannelsesstøtte Anm. Fuldtidsdeltagere i fleks- og skånejob er beregnet ud fra den forudsætning at deltagerne arbejder på fuld tid. Reduktionen fra antal deltagere til antal fuldtidsdeltagere sker derfor udelukkende på baggrund af start- og slutdatoer i modsætning til de andre foranstaltninger hvor timetallene også tages i betragtning. D=dagpenge. K=kontanthjælp. Kilde: Danmarks Statistik Kilde/opgørelsesmetode Datagrundlaget er udtræk fra Danmarks Statistik. Arbejdsløshedsstatistikken udarbejdes af Danmarks Statistik på baggrund af oplysninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsens centrale register for arbejdsmarkedsstatistik, CRAM. Den omfatter arbejdsløshedsforsikrede ledige og ikke-forsikrede ledige. Ikke-forsikrede ledige er kontanthjælpsmodtagere, der er registreret som arbejdsløse ved arbejdsformidlingen eller i kommunen. Personer, der deltager i arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger, såsom orlov, jobtræning, puljejob eller anden aktivering, indgår ikke i ledighedsopgørelsen. 5

6 Arbejdsløshedsprocenterne er beregnet i forhold til arbejdsstyrken i aldersgruppen 1- år, senest opgjort pr Geografisk refereres til personernes bopæl. Ledighedsopgørelserne er baseret på oplysninger om antallet af ledige timer i hver uge for den enkelte person. Samtlige personer, som i referenceperioden har været berørt af ledighed, indgår i opgørelsen, uanset ledighedens varighed. Der foretages omregning af ledige timer til et gennemsnitligt antal ledige på fuldtidsbasis, således at der for heltidsforsikrede og ikke-forsikredes vedkommende er regnet ud fra en normal arbejdsuge på 37 timer, mens der for deltidsforsikredes vedkommende er regnet ud fra den enkeltes aktuelt forsikrede antal timer. Som følge af afrundinger kan der opstå små afvigelser i totalerne i de forskellige tabeller. Arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger Statistikken giver oplysninger om udviklingen i antallet af fuldtidsdeltagere, fordelt på forskellige arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger. Som arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger regnes aktivering efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, hvori beskæftigelsesindsatsen for dagpengeberettigede og kontanthjælpsmodtagere er samlet, integrationslovens 1-3 (modtagere af introduktionsydelse), lov om orlov (såvel dagpengeberettigede som kontanthjælpsmodtagere), lov om voksenuddannelsesstøtte og lov om arbejdsmarkedsuddannelser. Aktiviteterne finder sted indenfor hovedgrupperne: støttet beskæftigelse, orlov, uddannelse, anden aktivering, integrationsuddannelse og tilbagetrækning. Sammen med de arbejdsmarkedspolitiske foranstaltninger laves en særskilt opgørelse over antal personer, der har et fleksjob eller et skånejob. Grunden til den særskilte opgørelse skyldes et tilpasset fuldtidsbegreb for denne gruppe, hvor deres deltagelsesgrad, i perioden fra start- til slutdato, altid sættes til pct. AMFORA-statistikkens tal for antallet af fuldtidsdeltagere er et volumenmål, der opgørelsesmæssigt er sammenligneligt med ledighedsstatistikkens antal fuldtidsledige. For skåne- og fleksjobs sættes antallet af timer i foranstaltningen altid til 37 timer, da deltagerne forventes at deltage i den udstrækning de formår. Grupperinger Foranstaltningstype (støttet beskæftigelse, orlov, uddannelse, integrationsuddannelse, anden aktivering, tilbagetrækning). Fra og med 1. er opdelingen på AF-aktiverede henholdsvis kommunalt aktiverede følgende: AF-aktiverede - dagpengeberettigede: (Ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse, intensiv jobsøgning, særlig formidling, særligt tilrettelagte uddannelsesforløb samt vejlednings- og afklaringsforløb). Kommunalt aktiverede - kontanthjælpsberettigede: (Ansættelse med løntilskud, virksomhedspraktik, særligt tilrettelagte uddannelsesforløb, vejlednings- og afklaringsforløb, særligt tilrettelagte projekter, forsøg, ordinær uddannelse, danskundervisning og særligt tilrettelagt danskundervisning. Frivillige ulønnede aktiviteter er under udfasning). Hvis en person på dagpenge aktiveres i en kommune, bliver personen registreret som AF-aktiveret. Signatur - Nul. Mindre end ½ af den anvendte enhed.. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme... Oplysning for usikker eller angives ikke af diskretionshensyn... Oplysningen foreligger ikke. Henvendelse Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Linda Svane Andersen, tlf eller Niels Michaelsen tlf En tilsvarende Information for 1. 7 er offentliggjort i indeværende serie 7.

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn

September 2005. 1. Ledigheden i Storkøbenhavn September 2005 1. Ledigheden i Ledighed i I var der i september 2005 i gennemsnit 39.644 personer, som enten var ledige eller aktiverede. Det er 12,1% færre end i september 2004. I den sammen periode er

Læs mere

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7

Dagpengemodtagere 3) 879 18,8 4,4 5,3 Kontanthjælpsmodtagere 285-1,7 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Frederikssund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, januar 2011 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Frederikssund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0

Dagpengemodtagere 3) 1.013-25,2 6,3 4,8 Kontanthjælpsmodtagere 638 34,0 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Guldborgsund Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, december 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Guldborgsund

Læs mere

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5

Dagpengemodtagere 3) 664-15,1 5,9 5,0 Kontanthjælpsmodtagere 290 29,5 Gennemsnitlig antal bruttoledige samt bruttoledighedsprocent i Ringsted Kommune, fordelt på ydelsestype, køn og alder, april 2013 Udvikling i antal Bruttoledigheds- Bruttoledigheds- Ringsted Kommune Bruttoledige

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser

Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser Forsikring & Pension Gennemsnitlige pensionsindbetalinger fordelt på A-kasser (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) (kr.) 2008 2009 2010 2011 2012 Arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger Akademikere (AAK) 62.543

Læs mere

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé

NYHED S BREV. Ledigheden i Odense Kommune 1999, samt de nyeste ledighedstal fra marts 2000. Nr. 10 maj 2000. Resumé NYHED S BREV Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Nr. 1 maj 2 Resumé Ledighedsprocenten for Kommune var i 99 på 7,2 pct. Ledigheden i Kommune 99, samt de nyeste ledighedstal

Læs mere

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) Sagsnr. 14.03-02-1018 Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt

Læs mere

Benchmarking af a-kasserne

Benchmarking af a-kasserne Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 141 Offentligt PENSIONSSTYRELSEN Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Benchmarking af a-kasserne Statusrapport 2010 Udgiver: Pensionsstyrelsen

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 4. kvartal 2012 CL/MKL 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Denne rapport for medlemsudvikling til og med 4. kvartal 2012 adskiller sig fra de

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet

Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet DI Den 28. november 2012 TQCH Ledige i risikogruppen for at falde ud af dagpengesystemet 1. halvår 2013 I dette notat beskrives gruppen af ledige, der er i risiko for at opbruge dagpengeretten i første

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009

Statens Voksenuddannelsesstøtte SVU-statistikrapport 2009 Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte Datakontoret december 2010 Statens Voksenuddannelsesstøtte - SVU-statistikrapport 2009 Forord Hermed foreligger SVU-statistikpublikationen SVU-statistikrapport 2009.

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Kommentarer og referencer

Kommentarer og referencer Kommentarer og referencer Tabel 1-79 Nedenfor bringes en række supplerende oplysninger til de enkelte tabeller vedrørende Danmark. For hver tabel oplyses således om formål, kilder og metoder samt anden

Læs mere

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS)

Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Registerbaseret arbejdsstyrkestatistik (RAS) Indholdsfortegnelse Hvad er RAS?... 1 Befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet - socioøkonomisk status. 2 Novemberprioritering i RAS... 2 Tilknytningen

Læs mere

DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret

DREAM. DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret Version 28 20. marts 2012/JHR DREAM DREAM er en forløbsdatabase baseret på data fra Beskæftigelses-, Undervisningsministeriet, CPRregistret samt SKAT. Datasættet omfatter samtlige personer, der har modtaget

Læs mere